P. 1
Pengertian Zakat

Pengertian Zakat

|Views: 817|Likes:
Published by Kimalimsy Sudrajad

More info:

Published by: Kimalimsy Sudrajad on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

Pengertian Zakat

1. Makna Zakat Menurut Bahasa(lughat), zakat berarti : tumbuh; berkembang; kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. AtTaubah : 10) Menurut Hukum Islam (istilah syara'), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy) Selain itu, ada istilah shadaqah dan infaq, sebagian ulama fiqh, mengatakan bahwa sadaqah wajib dinamakan zakat, sedang sadaqah sunnah dinamakan infaq. Sebagian yang lain mengatakan infaq wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunnah dinamakan shadaqah. 2. Penyebutan Zakat dan Infaq dalam Al Qur-an dan As Sunnah a. Zakat (QS. Al Baqarah : 43) b. Shadaqah (QS. At Taubah : 104) c. Haq (QS. Al An'am : 141) d. Nafaqah (QS. At Taubah : 35) e. Al 'Afuw (QS. Al A'raf : 199) 3. Hukum Zakat Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia. 4. Macam-macam Zakat a. Zakat Nafs (jiwa), juga disebut zakat fitrah. b. Zakat Maal (harta).
y

Syarat-syarat Wajib Zakat
Fakir - Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Miskin - Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Amil - Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Muallaf - Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya Hamba Sahaya yang ingin memerdekakan dirinya Gharimin - Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya Fisabilillah - Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dsb) Ibnus Sabil - Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

y y y y y y y

PENGERTIAN ZAKAT DARI SEGI LUGHAT (BAHASA) Pengertian zakat dari segi bahasa adalah "BERSIH" dan "SUCI" dalam istilah zakat ialah membersihkan harta dan membersihkan diri orang kaya daripada bersifat kedekut dan bakhil. Zakat merupakan salah satu rukun ketiga dari Rukun Islam. Mewujudkan perhubungan antara hamba dengan ALLAH SWT di samping perhubungan antara manusia dengan manusia. Memberi masyarakat satu cara mengurus ekonomi dan kewangan yang diredhai oleh ALLAH SWT. Daftar isi y y y 1 Etimologi 2 Sejarah Zakat 3 Hukum Zakat . Antara hikmah dan tujuan ALLAH SWT mensyariatkan zakat ialah: Mengagihkan sebahagian kecil kekayaan daripada golongan yang berada kepada golongan yang kurang berada. Mengurangkan perasaan irihati di kalangan yang kurang bernasib baik. Melahirkan rasa tenang dan tenteram dalam hati dan jiwa pembayar zakat.5. DARI SEGI SYARAK Zakat dari segi syarak pula ialah mengeluarkan sebahagian harta tertentu diberikan kepada asnaf-asnaf yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak HIKMAH DISYARIATKAN ZAKAT Zakat adalah salah satu daripada rukun Islam yang kelima. Mewujudkan kesatuan di kalangan masyarakat Islam dalam urusan ekonomi dan kewangan. Membersihkan diri pembayar zakat. Zakat adalah sedekah yang wajib dikeluarkan umat Islam menjelang akhir bulan Ramadhan. Memberi peluang kepada golongan hartawan untuk beribadat dalam bentuk mengeluarkan zakat daripada harta mereka. Mewujudkan sifat bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh ALLAH SWT di kalangan golongan yang berada. Membersihkan dan menyuburkan harta pembayar zakat. Dalam erti yang lain ialah membersihkan diri daripada sifat dengki dan dendam terhadap orang kaya. sebagai pelengkap ibadah puasa.

"menyucikan". janda. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sejarah Zakat Setiap umat Muslim berkewajiban untuk memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya [syariat Islam].[3].y y y y y y y 4 Macam-Macam Zakat 5 Yang berhak menerima 6 Yang tidak berhak menerima zakat[5] 7 Beberapa Faedah Zakat[6] o 7.3 Faedah Ijtimaiyyah (Segi Sosial Kemasyarakatan) 8 Hikmah Zakat 9 Zakat dalam Al Qur'an o 9. [4] Hukum Zakat Zakat merupakan salah satu[rukun Islam]. Kelompok itu adalah orang miskin. Kejatuhan para kalifah dan negara-negara Islam menyebabkan zakat tidak dapat diselenggarakan dengan berdasarkan hukum lagi. Namun. Pada zaman khalifah. zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. "berkembang". Syari¶ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. pada kemudian hari. Pada awalnya. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin.haji. zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat.sekaligus . umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. seperti:shalat. Sejak saat ini. atau "membersihkan".2 Faedah Khuluqiyah (Segi Akhlak) o 7.[1]. zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. khususnya mengenai jumlah zakat tersebut.[2]. orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. tidak wajib). Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Qur¶an.dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah. Sedangkan secara terminologi syari'ah. Al-Qur¶an hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas.1 Lainnya 10 Catatan dan referensi Etimologi Secara harfiah zakat berarti "tumbuh". Zakat termasuk dalam kategori ibadah.1 Faedah Diniyah (segi agama) o 7. budak yang ingin membeli kebebasan mereka. Hal ini menunjukan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat.

Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya Fisabilillah . Rasulullah bersabda. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Orang yang dalam tanggungan yang berzakat. Orang kafir.Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. emas dan perak. Muallaf . pertambangan. Yang berhak menerima y y y y y y y y Fakir .Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya Hamba Sahaya yang ingin memerdekakan dirinya Gharimin .Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. perang dsb) Ibnus Sabil . Miskin . Zakat Maal (Harta) Mencakup hasil perniagaan. "Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga.merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia. harta temuan.Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan. "Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat)." (HR Bukhari). Rasulullah bersabda. Besar Zakat ini setara dengan 2. Hamba sahaya. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari Rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. hasil laut.5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. pertanian. Yang tidak berhak menerima zakat[5] y y y y y Orang kaya.Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Beberapa Faedah Zakat[6] Faedah Diniyah (segi agama) 1. Keturunan Rasulullah.Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah. Macam-Macam Zakat Zakat terbagi atas dua tipe yakni: y y Zakat Fitrah Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya. hasil ternak. misalnya anak dan istri." (HR Muslim). Amil . .

Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah. Pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT. Karena masyarakat bawah biasanya jika melihat mereka yang berkelas ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaaat bisa tersulut rasa benci dan permusuhan mereka. seperti yang pernah disabdakan Rasulullah Muhammad SAW. salah satunya adalah mujahidin fi sabilillah. 2. Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Rabb-nya. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial. rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya. 4. Dalam sebuah hadits yang muttafaq "alaih Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam" juga menjelaskan bahwa sedekah dari harta yang baik akan ditumbuhkan kembangkan oleh Allah berlipat ganda. 5. 2. Hikmah Zakat Hikmah dari zakat antara lain: 1. sebagaimana firman Allah. Faedah Khuluqiyah (Segi Akhlak) 1. yang artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah" (QS: Al Baqarah: 276). 3. 3. Jikalau harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk . Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum Muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan. Zakat merupakan sarana penghapus dosa. Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum Muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. 2. karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat. 3. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda. dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin.2. 4. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak. Faedah Ijtimaiyyah (Segi Sosial Kemasyarakatan) 1. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. 3. 4. Menanamkan sifat kemuliaan.

Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'".) QS (9:35) (Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam. Zakat dalam Al Qur'an y y y QS (2:43) ("Dan dirikanlah shalat. tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya. dan janganlah kamu berlebih-lebihan. dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin). 7.") QS (6: 141) (Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung.4. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan Untuk pengembangan potensi ummat Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat. 6. pohon korma. maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan). lalu dibakar dengannya dahi mereka. Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah. 5. . 8. zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->