16 nilai murni

1. baik hati 2. berdikari 3. hemah tinggi 4. hormat-menghormati 5. kasih sayang 6. keadilan 7. kebebasan 8. keberanian 9. kebersihan fizikal dan mental 10. kejujuran 11. kerajinan 12. kesederhanaan 13. kesyukuran 14. kerjasama 15. rasional 16. semangat bermasyarakat

Kemahiran Usahawan . keterampilan diri 4. Kemanusiaan 6. literasi sains dan teknologi 3. Kemahiran Teknologi dan maklumat (KTM) 2. fizikal dan estetika 5. Kreativiti dan inovatif 3. sikap dan nilai EMK 1. komunikasi 2.Tunjang utama : 1. kerohanian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful