FAIL MEJA KOKURIKULUM SK.

TELOK GONG

UNIT KOKURIKULUM SK. TELOK GONG 42000 PELABUHAN KLANG SELANGOR DARUL EHSAN BBA 0022

Sekolah Kebangsaan Telok Gong
Bil 1. 2. 3. 42000 Pelabuhan Klang Selangor Darul Ehsan Perkara Muka surat

Objektif Sekolah 1.1 Objektif Kokurikulum Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 2.1 Carta Organisasi Kokurikulum SKTG Pengurusan Dan Tanggungjawab 3.1 Senarai semak Pengurusan Kokurikulum Sekolah 3.2 Senarai Tugas GPK Koku 3.2.1 Bidang Tugas 3.2.2 Senarai Tugas 3.2.3 Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 3.3 Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa 3.4 Perinsip Pelaksanaan Kokurikulum 3.5 Skema Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah 3.6 Bidang Kokurikulum 3.7 Takwim Sekolah • Contoh Takwim Kokurikulum • Contoh Takwim Pergerakan Pengakap 3.8 Pengelolaan Aktiviti 3.9 Sistem Pemantauan 3.10 Penilaian Aktiviti Kokurikulum Mesyuarat 4.1 Pengenalan 4.2 Mesyuarat Agung 4.3 Mesyuarat Agung Luar Biasa atau Tergempar 4.5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Projek Pengurusan Kewangan 5.1 Pendahuluan 5.2 Sumber Kewangan 5.3 Akauan Wang Suwa 5.4 Tajaan 5.5 Kutipan Derma dan Subangan Pihak Luar 5.6 Usaha Ahli 5.7 Sumbangan Keahlian / Derma Keahlian 5.8 Peruntukan Kokurikulum 5.9 Peraturan Mengutip wang 5.10 Peraturan Menyimpan Wang LAMPIRAN ( BORANG )

4.

5.

6.

2

SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK GONG 42000 PELABUHAN KLANG SELANGOR DARUL EHSAN OBJEKTIF SEKOLAH dengan kehendak Falsafah 1. 2. 3. Memartabatkan dan memantapkan profesion keguruan dengan satu system pentadbiran yang berkualiti dan bertaraf global. Membangun modal Insan yang seimbang dari segi Jasmani . Gerakerja kokurkulum sebagai wadah memupuk semangat kewarganegaraan dan perpaduan seiringan dengan Rukunegara. 3 . Rohani dan Intelek 4. Melaksanakan Gerakerja Kokurikulum selaras Pendidikan Kebangsaan. Emosi.

3. 6. sekolah. Memperseimbangkan perkembangan murid perkembangan sosial. Hussin bin Moghani minat dan bakat murid-murid dalamPenyelia Petang gerakerja yang Pn. Norhaslina bt. Nadiah bt. Pengerusi 5. Memantapkan sekolah sistem pengurusan dan pentadbiran Kokurikulum di peringkat 2.Menjadi Johan dan Naib Johan bagi setiap kejohanan atau pertandingan yang disertai selaras dengan Visi Kokurikulum Sekolah. 12. Memupuk dan menyemai disiplin dan nilai B Hj Yusof sikap positif selaras dengan En. Rajenth Rajoo 13. Abd Wahab di kalangan murid supaya lebih menyayangi En. Hashim En. Ameer Hazim b.Memupuk semangat kekitaanKhusairi b. Juriah bt. En. Rambly diceburi. Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan dikalangan murid dalam sekolah dan diantara sekolah. Meningkatkan kualiti guru penasihat / pemimpin setiap unit kokurikulum ke tahap yang optimum. Amnah bt. Menyediakan ruang dan medan kepada murid memperkembangkan bakat dan minat dalam bidang yang diceburi. GPK Kokurikulum Mohamad Isa bin Saidi Guru Besar dari segi mental dengan 8. Daud Pn.Membina dan meningkatkan lagi kerjasam dan sumbangan dua hala antara Bendahari Kokurikulum sekolah dengan ibu bapa dan masyarakat setempat. Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 GPK Kurikulum GPK Hal Ehwal Murid 9. 4. 7.Membina dan meningkatkan lagi iklim sekolah supaya lebih menarik dan menyeronokkan. jasmani dan rohani. Mohamad Isha diri serta kehendak Rukunegara. Setiausaha Kokurikulum 11. Menyemai kesedaran terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan di Timbalan Pengerusi kalangan murid. 10. Mustapha Penyelaras KoCARTA ORGANISASI KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK GONG Penyelaras Kelab / Akademik 42000 PELABUHAN KLANG Persatuan Pn. Penyelaras Sukan / Penyelaras Badan Permainan Beruniform Pn.OBJEKTIF KOKURIKULUM 1. Meningkatkan kualiti aktiviti agar lebih menarik dan menyeronokkan murid yang menganggotainya. Membina dan meningkatkan En. Abu Hassan Guru Penasihat Kelab / Persatuan Guru Penasihat Ko Akademik Guru Penasihat 4 Badan Beruniform . Hj.

Kelab / Persatuan . Ketua Pasukan (Kurikulum). Ketua Rumah Sukan dan Ketua Pasukan Permainan 5 Murid-Murid . Sukan / Permainan.GURU BESAR WAKIL JPBS Jawatakuasa Bimbingan Murid-murid sekolah PK KURIKULUM PK HEM PK KOKU PENYELIA PETANG S/U KOKURIKULUM S/U SUKAN Penyelaras Badan Beruniform Guru Penasihat Penyelaras Kelab / Sukan dan Permaianan Persatuan Penyelaras Sukan / Permainan Penyelaras KoAkademik Murid SK. Telok Gong Guru Penasihat JAWATAKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH Guru Guru Guru Guru Rumah Penasihat Penasihat Penasihat Sukan Guru Pasukan Sekolah Pengerusi Pasukan Badan Beruniform .

Menentukan dasar Kokurikulum sekolah.SENARAI SEMAK PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH Bi l 1 Perkara Mesyuarat Bersama dengan Jawatankuasa Kurikulum dan Kokurikulum . Tindakan Semua Jawatankua sa Kurikulum dan Tarikh Pelaksan aan Awal Januari 6 .

Setiausaha 7 Awal Januari PK Kokurikulu m Awal Januari 3. perlantikan guru penasihat dibuat mngikut peraturan Pemberitahuan UndangUndang Awam ( PUA 196 Warta Kerajaan 1998 ) Perlantikan Jurulatih / Personal luar ( Jika Ada ) a) Memanjnagkan permohonan kepada Jabatan Pelajaran Negeri untuk mendapat kelulusan. perlantikan guru penasihat dibuat mngikut peraturan Pemberitahuan UndangUndang Awam ( PUA 196 Warta Kerajaan 1998 ) Penubuhan Persatuan / Kelab / Badan Beruniform a) Dengan kuasa yang diberi kepada Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar. Perlantikan Guru Penasihat a) Dengan kuasa yang diberi kepada Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar. Pendaftaran Keahlian a)Edarkan borang pendaftaran kokurikulum ( BPK1 .4.Kelab Permainan Awal Januari e)Serahkan semua borang pendaftaran dan satu salinan asal borang data kokurikulum (BDK ) dalam dua salinan .Persatuan / kelab . PK Kokurikulu m Awal Januari 4. Pentadbir / PK Kokurikulu m Awal Januari b)Pastikan semua murid mendaftar ketiga-tiga bidang kokurikulum.Kokurikulu m Sekolah 2. d)Catatkan maklumat kokurikulum murid dalam boring data kokurikulum (BDK) dalam dua salinan Ketua Guru Penasihat Ketua Guru Januari Penasihat Februari Setiausaha Kokurikulu m Februari f)Serahkan semua borang pendaftaran (BPK)murid kepada Ketua Guru Penasihat untuk dianalisis mengikut kelas.5 dan 6 PK Kokurikulu m/ Penyelaras (setiap unit) Guru Kelas Pk Kokurikulu m Guru Kelas Januari c)Kutip borang pendaftaran semula dan asingkan ketigatiga bahagian mengikut bidang kokurikulum tersebut. BPK 2. BPK 3 ) kepada semua murid tahun 3.Badan Beruniform . . b) Memeterai persefahaman ( MOU) seperti dalam Lampiran. 5.

Data Kokurikulum Mengikut Kelas Ketua Guru Penasihat mengisi borang data Kokurikulum mengikut Kelas ( BDK ). Semua Ketua Guru Penasihat Ketua Guru Penasihat Ketua Guru Januari Penasihat 8 Januari Januari . ( Ikut langkah seperti perkara 5 di atas ) Guru Kelas Sepanjang tahun 7. Penyelaras (semua unit) Guru Kelas 6. b)Gunakan borang berasingan mengikut kelas .Kokurikulu m g)Borang anlisa kokurikulum yang telah lengkap diserahkan kepada setiausaha Kokurikulum untuk difotastat dan difailkan Februari Setiausaha Kokurikulu m. a)Semua borang yang telah lengkap hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum. Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Januari Guru Kelas Setiausaha Kokurikulu m. c)Borang BDK yang lengkap dserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum pada 15 Januari. Pendaftaran Ahli Baru a) Kenal pasti murid baru di dalam kelas. d)Pada setiap hujung bulan. b)Pastikan semua murid WAJIB menyertai ketiga-tiga bidang Kokurikulum. Gunakan boring (BDK) a)Nama ditulis mengikut susunan abjad dan didahului dengan nama murid lelaki. 8. jika tiada data awal dianggap sahih. Data Kokurikulum Mengikut Kelas Tuliskan nama penuh murid dalam huruf BESAR. guru kelas bertanggungjawab memakluman data terkini kepada Setiausaha Kokurikulum jika ada sebarang perubahan.

Guru Penasihat 1 1. Aktiviti Mingguan a)Aktiviti mingguan bagi Persatuan dan Kelab dijalankan berasingan antara sesi pagi dan petang mengikut takwim yang telah ditetapkan. Murid Sepanjang tahun 9 .15 5. 1 0. Setiap minggu Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun c)Sebarang perubahan tarikh aktiviti atau perjumpaan perlu dimaklumkan kepada Penolong Kanan Kokurikulum.15 – Permainan 5. Ketua Guru Januari Penasihat Guru Data / Januari Guru Kelas Guru Data / Januari dan Guru Kelas Julai Semua Guru Penasihat PK Kokurikulu m Setiausaha Kokurikulu m Guru Penasihat. Jadual Perjumpaan Kokurikulum.00 – Senamrobik 4. d)Setiap Persatuan dan Kelab mesti mengadakan perjumpaan sekurang-kurangnya 12 kali setahun. Rabu ( setiap minggu ) Sesi pagi ( Sesi petang ikut kesesuaian ) Masa Aktiviti Catatan 4. b)Pengisian Data Murid dibuat dua kali setahun ( Januari dan Julai ).15 Nyanyian lagu patriotik 4.15 – Rehat 5.c)Tuliskan nama penuh murid mengikut abjad dan didahului dengan nama murid lelaki. b)Aktiviti Badan Beruniform ditetapkan sekurangkurangnya dua kali sebulan. a)Masukkan Data Kokurikulum murid ke dalam Sistem Maklumat Murid ( SSM ).35 PK Kokurikulu m Setiausaha Kokurikulu m Guru Penasihat. 9. Data Sistem Maklumat Murid.

Laporan prestasi tahun semasa. . Guru Penasihat harus bersedia apabila diminta menyerahkan buku laporan ini. Setiausaha Kelab/Persa tuan Guru Penasihat Setiap Minggu AJK Persatuan / Awal tahun Kelab Sepanjang tahun Akhir tahun.Jadual kutipan wang sumbangan / derma. Setiap kali perjumpaan / Sepanjang tahun.35 Unit Beruniform 1 2. 1 3.Nama Persatuan / Kelab . . Buku Laporan Persatuan / Kelab.Senarai nama AJK dan ahli.35 – 6.Data dan analisis penilaian ahli. .Penyata akaun bulanan. .Jadual kedatangn murid. . . b) Buku Laporan mestilah mengandungi makumat: .Takwim .Laporan pelaksanaan kokurikulum tahun semasa. Fail Persatuan / Kelab a)Fail Persatuan / Kelab yang disimpan di pejabat / Bilik Guru Sepanjang 10 . .Laporan mesyuarat Agong . PK Kokurikulu m Setiausaha Kokurikulu m Guru Penasihat. a)Laporan mestilah ditulis oleh Setiausaha setiap kali perjumpaan diadakan dan disahkan oleh Guru Penasihat. .Analisis dan data mengikut kelas.Perlembagaan tahun semasa. .Penyata akaun terakhir / tutup akaun c) Buku laporan mesti disimpan oleh Ketua Guru Penasihat @ Guru Penasihat di pejabat ( bilik PK Kokurikulum ).5.

Murid Aktif Tahun 6 dalam Kokurikulum a)Guru Penasihat mengenal pasti ahli persatuan/Kelab Guru yang aktif dan layak mendapat sijil ( colours) dan Penasihat serahkan nama kepada setiausaha Kokurikulum. Januari 1 6. 1 5. Serahkan buku GERKO semula kepada murid selepas tamat aktiviti. b)Segala kandungan dalam fail hendaklah lengkap seperti yang disenaraikan di dalam fail masing-masing. Ogos 11 . Mesyuarat Agung / Takwim / Senarai AJK a)Persatuan/Kelab mengadakan Mesyuarat Agung. -Membuat ulasa dalam buku GERKO. Penasihat Guru Penasihat tahun Sepanjang tahun Guru Kelas Awal tahun Ogos September September Guru Penasihat Sepanjang tahun Guru Penasihat Januari Januari penubuhan Guru Penasihat Guru c)Serahkan takwim. -Memindahkan penilaian yang dibuat oleh guru penasihat ke dalam buku GERKO.PK Kokurikulum perlu dikemas kini dari masa ke semasa. Hantar buku GERKO dan senarai nama murid kepada Guru Penyelaras. a)Guru Penasihat mengumpulkan semula dan menandatangani kehadiran murid dalam buku GERKO setiap kali mengadakan perjumpaan. senarai AJK dan ahli kepada Guru Penasihat Penyelaras . b)Pastikan semua prosedur mengenai dipatuhi dan perlu ada perlembagaan. -Serahkan buku GERKO semula kepada murid setelah ditandatangani oleh guru penyelaras. -Mengumpul buku/kad GERKO pada bulan OGOS untuk membuat penilaian. Buku Gerak Kerja Kokurikulum ( GERKO ) a) Guru Kelas . -Memastikan semua murid mempunyai buku / kad GERKO pada awal tahun. 1 4.

Setiausaha Kokurikulu m d)Butiran aktiviti yang lengkap akan disediakan oleh PK Kokurikulum dan akan disedarkan kepada semua guru PK penasihat. Kokurikulu m Penyelaras ( Semua unit) 1 8 Projek Kokurikulum Persatuan / Kelab yang terpilih akan diberikan kawasan untuk dijaga kebersihan dan keceriaan sepanjang tahun. d)Pemeriksaan akan dibuat sepanjang tahun. Sepanjang tahun. daerah. seperti sijil pencapaian dan sijil penghargaan. 12 . Pengerusi Jawatankua sa Keceriaan dan Lanskcap Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penyelaras (semua) Mengikut takwim Sepanjang tahun Sepanjang tahun. sekolah. Pertandingan kehadiran. Penasihat b)Murid wajib mengambil bahagian dalam acara Setiausaha merentas Desa / sukan tahunan dan menyertai Kokurikulu perkhemahan sekali sepanjang persekolahan. sijil Setiausaha Kokurikulu m September a)Sila sediakan pasukan untuk pertandingan peringkat Guru rumah. 1 7. m Setiausaha Sukan c)Semua perjumpaan Keab dan Persatuan diteruskan untuk memberi peluang murid berlatih dan menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh daerah / negeri / kebangsaan. Penyeliaan / Pemantauan a)Penyeliaan dan pemantauan dilaku oleh Kokurikulum. b)Mengarahkan ahlinya membersihkan kawasan apabila didapati kawasan tersebut kotor atau pada bila-bila masa yang difikirkan perlu. negeri dan kebangsaan. Sepanjang tahun Sepanjang masa Sepanjang masa 1 9.b)Sijil-sijil disediakan. c)Peta lokasi dakan dipamerkan di papan kenyataan Kokurikulum dan di bilik guru. Jawatankuasa Kokurikulum dan pihak pengurusan PK PK Kokurikulu m Sepanjang tahun. a)Guru Penasihat betanggungjawab memastikan AJK Persatuan / Kelab masing-masing menyusun jadual bertugas untuk tujuan tesebut.

b) Pelaksanaan Penilaian I Mengagihakan borang penilaian kepada guru penasihat lain dalam persatuan/ kelab . II Membuat penilaian dengan member markah dan gred berdasarkan arahan Unit Kokurikulum. III Mengumpul salinan sijil murid tahun 6 IV Mengumpul salinan sijil murid daripada guru Tahun 6 dan menghantarnya ke pejabat untuk urusan menaip. IV Ketua Guru Penasihat bertanggungjawab menyerahkan semua borang penilaian yang telah lengkap kepada guru kelas. III Membuat ulasan yang membina serta menandatangani buku GERKO murid. Ketua Guru Penasihat Guru Ogos Penasihat Ogos Guru Kelas September September Guru Penasihat Ogos Ogos – September September Guru kelas September Guru kelas 13 . II Mengumpul buku GERKO untuk ditandatangani. III Memastikan gred pencapaian ahli persatuan/kelab masing-masing direkodkan dalam buku laporan.sekolah dari masa ke semasa. c) Rekod dan Dokumentasi I Mengedarkan borang penilaian kokurikulum kepada murid kelas masing-masing. Penilaian Kokurikulum a) Pengurusan I Mengedarkan borang penilaian kepada murid melalui guru kelas. II Merekodkan markah dang red pencapaian murid ke dalam buku GERKO. 2 0. V Membuat analisis prestasi kokurikulum mengikut kelas/jantina/bangsa untuk dihantar ke Unit Kokurikulum Jabatan Pelajaran Negeri. IV Memastikan semua maklumat murid diisi dalam PK Kokurikulu m Guru Penyelaras (semua) Guru Penasihat Guru Kelas. Julai Ogos Ogos September September . Jabatan Pendidikan Negeri ( Rujuk bahagian panduan pengurusan Kokurikulum ). Guru Penyelaras ( Sepanjang Semua ) tahun PK Kokurikulu m Guru Penyelaras ( Semua ) Setiausaha Kokurikulu m b)Borang penyeliaan dan pemantauan diedarkan kepada semua guru penasihat untuk rujukan.

Sukan Permainan dan Badan Beruniform perlu menyediakan laporan masingmasing. Permainan / Uniform d) Laporan mestilah mengandungi: Selepas i. vii. Sistem Penilaian a) Sekolah akan mengadakan system penilaian untuk kecemerlangan kokurikulum.buku GERKO sebelum dihantar kepada penyelaras dan kemudian kepada murid untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga dan disimpan oleh murid sehingga tahun berikutnya. Pencapaian sepanjang tahun. (RUJUK BUKU PANDUAN PENILAIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ) 2 1. Jawatankua sa Persatuan/ 14 . Aktiviti sepanjang tahun serta gambar. v. vi. AJK Kelab / Permainan / Contoh: Uniform LAPORAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM BAHASA MELAYU TAHUN 2007 ii. viii. iv. iii. Oktober Januari Ogos Ketua Guru Penasihat – 2 2. c) Gambar-gambar yang berkaitan perlu disertakan AJK Kelab/ sebagai bukti aktiviti telah dijalankan. Kata alu-aluan Pengerusi. Latar belakarang kelab ( ringkas). c) Pencapaian terbaik murid dicatat dan diberikan berdasarkan pencapaian murid. PK Kokurikulu m Laporan Pelaksanaan Kokurikulum a) Semua Kelab/Persatuan . b) Laporan tersebut hendaklah dibuat dengan kemas dan menarik (bertaip) dalam kertas A4 dan dijilid. Nama Persatuan / Kelab / Permianan dan aktiviti Uniform dan tahun pada muka surat hadapan. Takwam. Setiausaha Kokurikulu m Sepember September KOKURIKULUM b) Guru kelas memilih markah terbaik daripada tempoh empat tahun ( SK ) untk direkodkan dalam draf sijil Guru kelas kokurikulum. Isi kandungan Kata-kata aluan Guru Penasihat. ulasan Guru kelas September d) Draf sijil dihantar ke pejabat untuk ditaip oleh jurutaip dan ditandatangani oleh PK Kokurikulum.

x.Guru kelas masing dikemaskinikan dan diserahkan kepada PK Kokurikulum. Lampiran ( jika perlu ). Beruniform / Kelab September permainan Penyerahan Bahan-bahan Kokurikulum / Dokumentasi 2 3 a) Pastikan semua buku GERKO ( biru diserahkan kepada murid ).jadual pertandingan yang meliabtkan murid dan keputusan pertandingan hendaklah ditulis dengan lengkap. Oktober b) Serahkan buku laporan yang lengkap kepada Setiausaha dan pastikan fail kokurikulum masing.ix. Kelab/ Badan Uniform Sepanjang tahun e) Bagi aktiviti yang melibatkan pertandingan.10. f) Bagi pasukan beruniform.1 Pendahuluan 15 . Ketua Guru Penasihat 3.10 PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM 3. Penilaian dan penutup. catatkan gred yang diapai Badan oleh ahli dalam bahagian penilaian.

10.9 1997. d. Hal ini bertujuan untuk menggalakkan murid hadir pada setiap aktiviti kokurikulum yang dijalankan. Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika murid sakit. wakil Bahagian Pengajian Tinggi mencadangkan kegiatan kokurikulum di sekolah dapat dinilai secara selaras agar aspek ini dapat diambil kira dalam proses penempatan setiap murid ke institusi pengajian tinggi tempatan.4 Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tertinggi (50%). kelab/persatuan serta sukuan dan permainan merupakan aktiviti luar bilik darjah. Kegiatan ini adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.5 Markah Aspek Penglibatan ialah 20%. b. 3.Kegiatan kokurikulum di sekolah merangkumi aktiviti badan berunifom. Markah ini diberi kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka dalam setiap aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai oleh mereka. Markah penglibatan bagi individu dan pasukan adalah sama. Kepentingan aktiviti ini juga setara dengan kepentingan aktiviti di dalam bilik darjah kerana peranannya sebagai penyumbang dan pelengkap kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.10. 3. c.2 Aspek yang dinilai Penilaian aktiviti kokurikulum yang disertai oleh seseoarang murid berdasarkan kepada empat aspek yang berikut : a.10. Pengiraan markah kehadiran adalah seperti berikut : Markah Kehadiran = ( Jumlah Kehadiran Murid − murid ) x 50 Jumlah minggu − Ketidakhad iran yang diluluskan ) 3. Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam seminggu dengan peruntukan masa yang ditetapkan.3 Kehadiran Penglibatan Pencapaian Jawatan disandang Bagi keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti yang berikut : % MARKAH 50 20 20 10 100 ASPEK YANG DINILAI Kehadiran Penglibatan Pencapaian Jawatan disandang JUMLAH 3. Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pihak sekolah.10. Dalam SPI Bil. menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab lain yang munasabah. Markah yang dicadangkan adalah seperti berikut : PERINGKAT PENGLIBATAN Sekolah Zon/Daerah/Negeri MARKAH 8 11 16 .

Negeri Kebangsaan Antarabangsa 14 17 20 3. Agihan markah bagi jawatan yang disandang seperti berikut : 3.10. Markah ini merupakan pencapaian murid dalam pertandingan di peringkat Sekolah/Zon/Daerah/Bahagian/Negeri/Kebangsaan dan Antarabangsa. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan.8 JAWATAN DISANDANG 10% (Badan Berunifom) Jawatan Markah Pengakap Raja/Pandu Puteri Raja/Bentara Kanan/SubInspektor/Drum Major/Pangkat-pangkat lain yang diiktiraf 10 sama taraf PWII/Staf Sarjan/Sarjan Major/Ketua Trup/Anugerah Ketua Pesuruhjaya/pangkat-pangkat yang lain yang diiktiraf 8 sama taraf Sarjan/Lans Koperal/PP Kelas I/Ketua Platun/I AktifPangkat7 pangkat lain yang diiktiraf sama taraf Koperal/Lans Koperal/P kelas II/Ketua Petrol/AJK/Jawatan5 jawatan/Pangkat-pangkat lain yang diiktiraf sama taraf Pra-Persediaan/Ahli Aktif 3 Ahli Biasa 1 JAWATAN DISANDANG 10% (Kelab/Persatuan serta Kelab Sukan/Permainan) Jawatan Markah Pengerusi/Presiden/Kapten Pasukan/Ketua pasukan Kelab 10 sukan & permaianan/Ketua rumah Timbalan Pengerusi/Naib Pengerusi 8 Setiausaha/Bendahari 7 Ahli Jawatankuasa 5 17 . Naib Johan dan Ketiga. markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama.10. Markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut : PERINGKAT PERTANDINGAN Sekolah Zon/Daerah/Negeri Negeri Kebangsaan Antarabangsa Johan 8 11 14 17 20 MARKAH Naib Johan 7 10 13 16 19 Ketiga 6 9 12 15 18 3.7 Markah Jawatan yang disandang ialah 10% dan diberikan kepada individu yang memegang jawatan tertinggi dalam kegiatan kokurikulum manakala ahli biasa dan jawatan-jawatan lain juga diberikan peruntukan markah. Dalam aspek pencapaian.10.6 Markah Aspek Pencapaian ialah 20%.

Pergerakan Putri Islam. persatuan/kelab serta sukan dan permainan. 3. c.1.10.10. Seni Bela Diri dan sebagainya.10 Kegiatan Kokurikulum Yang Dinilai 3. Kelab Memanah dan sebagainya.1 dan agihan markah adalah a) Kegiatan Badan Berunifom Jenis Aktiviti : Pengakap BIL 1. Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh murid akan dinilai berdasarkan aspekaspek yang telah dinyatakan dalam jadual 2. Kelab Renang.10. kebangsaan dan antarabangsa. Kor Kadet Polis.9 Setiap pemberian markah dalam aspek yang dinilai berdasarkan markah tertinggi yang layak seseorang murid peroleh. tunas Puteri. Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperolehi oleh murid X. CONTOH AKTIVITI BADAN BERUNIFOM ASPEK DINILAI PRESTASI Kehadiran Penuh (18/18) Jawatan Ahli Aktif MARKAH 50 3 18 . 3. negeri. umpamanya jika seorang murid pernah mewakili daerah. Kelab Pencinta Alam. b. Pandu Puteri.10. markah aspek pencapaian yang diambil kira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah).11 sama seperti yang dinyatakan dalam 2. Aktiviti badan berunifom sepeerti Kadet Remaja Sekolah. 2. Kelab Senifoto dan sebagainya.1 Setiap murid diwajibkan menganggotai pasukan badan berunifom. tunas Kadet Remaja Sekolah. Aktiviti Kelab/Persatuan seperti Persatuan Bahasa Melayu.Ahli Aktif Ahli Biasa 3 1 3.10. Dalam hal ini setiap murid memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut. Aktiviti Sukan/Permainan seperti Kelab Olahraga.2. Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan kepada : a.

4. CONTOH AKTIVITI BADAN BERUNIFOM ASPEK DINILAI PRESTASI Kehadiran 10/12 Jawatan AJK Jawatankuasa Disandang Penglibatan Menyertai kejohanan Bola Sepak peringkat negeri Pencapaian Naib Johan Pertandingan ola Jaring antara kelas Jumlah MARKAH 42 5 14 17 68 3. 4.12 a) GRED A B C D Gred Penilian Kegiatan Kokurikulum Gred Penilaian setiap markah yang diperolehi adalah seperti berikut : MARKAH Antara Antara Antara Antara 80% 60% 40% 20% hingga hingga hingga hingga 100% 79% 59% 39% 19 . 2. Disandang Penglibatan Pencapaian Menghadiri Jambori Pengakap Peringkat Negeri Tempat ke3 Pertandingan Kawat Kaki Peringkat Negeri Jumlah 14 12 79 b) Kegiatan Kelab/Persatuan Jenis Aktiviti : Persatuan Sejarah BIL 1. 3. CONTOH AKTIVITI KELAB/PERSATUAN ASPEK DINILAI PRESTASI Kehadiran 10/12 Jawatan AJK Persatuan Sejarah Disandang Menyertai Seminar Penulisan Sajak Penglibatan peringkat negeri Pencapaian Naib Johan Pertandingan Bahas antara kelas Jumlah c) Kegiatan Sukan dan Permainan Jenis Aktiviti : Kelab Bola Jaring MARKAH 42 5 14 17 68 BIL 1. 2. 3.10. 4.3.

6. c. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut : BIL 1. 5. gred yang diperolehi bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut : Markah Yang Diperolehi 79% 68% 68% Gred B B B Kegiatan Badan Berunifom Persatuan/Kelab Sukan/Permainan 3. makanan dan lain-lain AJK termasuk Penolong Ketua/Pengerusi.13 3.10.10. Bendahari bagi badan-badan dalam MARKAH BONUS 10 8 7 6 5 3 20 . Perjawatan peringkat kelas seperti Ketua Kelas/darjah atau sebagainya. Setiausaha.2 Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada murid-murid di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun.12. Perjawatan tersebut merangkumi : a. 3. imam dan sebagainya. 4. JAWATAN Ketua Murid I/Ketua Murid-murid II Timbalan/Penolong Ketua Murid Ketua/Pengerusi Badan Perkhidmatan atau pengurusan utama di sekolah Ahli Badan Perkhidmatan atau pengurusan utama di sekolah Ketua/Pengerusi Badan Perkhidmatan atau pengurusan sokongan seperti asrama.12.E b) 19% ke bawah Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperolehi Murid X. pengawas perpustakaan. Perjawatan Peningkatan Sekolah seperti pengawas. Perjawatan Peringkat rumah seperti Ketua Rumah.10. 3. pengawas koperasi. b.1 Markah Bonus Markah bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh murid dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah. 2. Ketua Bilik asrama dan sebagainya.

maka markah bonus ini tidak layak dimasuk kira.15 Jumlah markah badan berunifom Jumlah markah kelab/persatuan Jumlah markah Kelab sukan/permainan Markah purata bagi 2 terbaik Markah bonus Markah keseluruhan 73.14 a) b) * * * * * * 3. 4. Gred keseluruhan boleh diperolehi oleh seseorang murid dalam 2 daripada 3 bidang kokurikulum beserta markah bonus. Gred Keseluruhan Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperolehi oleh seseorang murid dalam ketiga-tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya berserta markah bonus.10. Ia diperolehi dengan mencampurkan jumlah markah kedua-dua bidang kokurikulum dan mendapatkan purata bagi kedua-dua bidang tersebut. Berdasarkan markah pelajar X contoh gred keseluruhan adalah seperti berikut : 3. perkara 3 dan 5 Ketua Bilik/Asrama/Kelas Penolong Ketua Bilik/Penolong Ketua Kelas ANUGERAH EMAS KEDUDUKAN Emas Perak Gangsa 2 1 BIL 1. 5. Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus. 2.10.5 A a) Semua sekolah rendah dan menengah di setiap Jabatan Pelajaran Negeri diminta 21 .7. a) b) ANUGERAH Anugerah remaja Perdana MARKAH BONUS 10 9 8 10 5 3 2 5 5 Pingat Hang Tuah Kebangsaan/Tunas Jaya Kebangsaan Pencapaian aktiviti Johan Kokurikulum di luar Negara Naib Johan atas biaya sendiri Ketiga Nilam Lain-lain Anugerah Setiap murid hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan tertinggi yang disandang pada setiap tahun. 3.5 + 10 Pelaksanaan = = = = = 79 68 = 68 (78 + 68) 2 73. 8. Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin.

0 75. Keputusan penilaian akan dipersembahkan dalam bentuk prestasi tahun semasa (GPA) dan himpunan prestasi sepanjang tempoh persekolahan (CGPA). f) Penilaian kokurikulum dilakukan pada setiap tahun sepanjang persekolahan murid. c) Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang murid berada di tahun 3 hingga 6 di sekolah rendah.06 Penilaian Aktiviti Kokurikulum Bagi Murid Tingkatan Enam Murid Tingkatan 6 yang telah tamat pengajian dan mengikuti Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) yang diperolehi untuk dipertimbangkan dan pengiraan markah. Dalam kes ini murid tersebut mempunyai empat pilihan daripada tiga yang perlu dipilih untuk menentukan markah kokurikulumnya. prestasi GPA dan CGPA Murid X dalam bidang kokurikulum sepanjang tempoh persekolahannya sehingga tingkatan 5. b) Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun/selewat-lewatnya bulan Januari tahun berikutnya kerana masih ada aktiviti kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember.6 + 10 100 = 8.menggunakan format dan boring yang sama untuk membuat penilaian kokurikulum murid.7 Tingkatan IV = 69 + 82 + 83 + 89 4 = 80. Jika prestasi murid didapati tinggi dari PLKN markah terendah dalam bidang lain akan diguguskan. Contoh.8 80.0 80.6 Contoh Pengiraan CGPA Tingkatan II = 69 + 82 2 = 75. pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Penilaian Kokurikulum yang seragam sebagaimana Buku Rekod Kemajuan Akademik. Contoh : Tingkatan V = 80.5 78.4 Untuk mendapatkan markah 10% markah akhir hendaklah dibahagikan dengan 100 dan didarabkan dengan 10. 22 . e) Setiap boring penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin/penasihat sebelum disahkan oleh guru besar dan Penolong Kanan Kokurikulum. Langkah ini memudahkan penyimpanan dan pemindahan rekod sekiranya murid berpindah ke sekolah yang lain. d) Pihak sekolah hendaklah membentuk jawatankuasa penilaian yang terdiri daripada guru-guru dan dipengerusikan oleh guru besar. TINGKATAN I II III IV V MARKAH KOKURIKULUM 69 82 83 89 80 GPA 69 82 83 89 80 CGPA 69.

TERAS KOKURIKULUM Kokurikulum untuk semua Kokurikulum untuk kecemerlangan Kokurikulum untuk peragaan MOTTO KOKURIKULUM 23 . unit beruniform.KOKURIKULUM SK TELOK GONG 2008 VISI KOKURIKULUM Kokurikum Berwibawa MISI KOKURIKULUM Membimbing dan melibatkan pelajar secara proaktif dalam pelbagai program ko-Akademik. sukan dan permainan melaui perancangan strategi yang mantap sehingga mencapai standard tertinggi.

Johan bagi setiap pertandingan yang disertai. 24 . 3. Melatih murid berorganisasi. Membimbing pelajar dalam aspek kepimpinan. Membina integrasi nasional dan jati diri bangsa Malaysia. Mencungkil dan mengembangkan bakat baru. Pembentukan pemimpin kecil . kependidikan dan kemasyarakatan. 5. MSSS. MURID-MURID YANG MENYERTAI KEGIATAN KOKURIKULUM DIPERINGKAT MSSD. Menyeimbangkan perkembangan JERI . 4. nilai-nilai murni. PERINGATAN KESELAMATAN MURID-MURID SEMASA MENYERTAI SEBARANG AKTIVI KOKURIKULUM ADALAH DI BAWAH TANGGUNGJAWAB BERSAMA PIHAK SEKOLAH. PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM 2008-2010 1. MSSM HENDAKLAH MENDAPAT KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA. IBU BAPA DAN MURID. 2.Kecergasan Dan Kecerdasan Seiring MATLAMAT KOKURIKULUM Peningkatan akademik dan disiplin pelajar. Melaksanakan sukan sekolah dengan berkesan dan sukses.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful