Kajian Lepas atau Literature Review adalah ³a critical analysis of the research conducted on a particular topic or question in the

field of science´. IA merupakan analisa berupa kritik (membangun maupun menjatuhkan) dari penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus atau pertanyaan terhadap suatu bagian dari keilmuan. Literature Review bukannya ringkasan terhadap sesebuah kajian lain tetapi merupakan cerita ilmiah terhadap permasalahan kajian tertentu yang dilakukan oleh orang lain. Literature Review dilakukan untuk: i. Membentuk sebuah kerangka teori untuk topik/bidang penelitian ii. Menjelaskan definisi, kata kunci dan terminologi iii. Menentukan kajian, model, dll yang mendukung topik iv. Menentukan lingkup penelitian v. Topik penelitian. Apabila melakukan Literature Review, tiga perkara utama perlu dicari, iaitu; i. Katakan apa yang dikatakan oleh penelitian (teori). ii. Katakan bagaimana penelitian dilakukan (metodologi). iii. Katakan apa yang hilang/kurang, iaitu lompang (ruang kosong) yang ingin diisi oleh penelitian anda. Langkah-Langkah yang perlu diambil apabila melakukan Literature Review; Langkah 1: Membaca tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan Langkah 2: Menilai semua tulisan ilmiah yang dibaca Langkah 3: Buat ringkasan Langkah 4: Gabungkan menjadi satu cerita ilmiah yang lengkap mengenai suatu masalah kajian berkenaan.

Langkah 1: Membaca Tulisan-Tulisan Ilmiah Yang Berkaitan
Anda perlu mengenalpasti bahan-bahan yang akan diteliti sebagai kajian lepas. Sumber utama yang perlu dicari berdasarkan tulisan-tulisan yang diterbitkan dalam jurnal, laporan penelitian, kajian atau mendapatkan informasi daripada seseorang yang pakar dalam bidang berkenaan melalui wawancara sama ada secara terus atau melalui mel elektronik. Analisis akan dilakukan terhadap tulisan-tuilisan yang telah dipilih ini akan dilakukan melalui beberapa tahap bacaan ilmiah iaitu; Tahap 1 Melihat Struktur Teks Setelah menemui sesuatu artikel atau tulisan, anda perlu melihat struktur dan teks berkenaan seperti daftar isi, abstrak, pengenalan, sub topik yang dibincangkan dan keseluruhan tulisan berkenaan sama ada sesuai atau tidak dengan apa yang dicari. Tulisan berkenaan perlu dilihat dari sudut keberkaitan dengan apa yang ingin anda kaji dalam tulisan anda. Tahap 2 Bacaan Secara Terperinci Apabila tulisan berkenaan sesuai dengan penelitian anda, anda perlu membacanya dengan lebih terperinci untuk mencari penelitian tertentu yang akan mendukung Literature Review anda anda nanti. Teknik ini membolehkan anda untuk mengenalpastikan kesesuaian bahan berkenaan. Pada peringkat ini, anda perlu membaca sebanyak mungkin bahan bacaan untuk memperolehi sebanyak mungkin maklumat dan pengertian umum mengenai kajian ±kajian yang ada di dalam bidang kajian itu. Anda harus objektif apabila melakukan penelitian. Pada peringkat ini, tujuan membaca adalah untuk memberi penilaian dan kritikan terhadap kajian atau tulisan orang lain yang dipilih. Jadi, anda tidak sepatutnya hanya memilih kajian atau tulisan yang sependapat dengan apa yang anda anggap be sahaja. Anda sepatutnya nar membaca semua tulisan yang berkaitan secara telus walaupun anda tidak bersetuju dengan pendapat atau pengangan penulis tersebut. Panduan Membaca Sumber i. Skimming Proses membaca dokumen objek secara cepat sambil mengambil inti inti dari setiap perenggan. Peoses atau cara ini dapat membantu melakukan penelitian dengan lebih cepat dan menyeluruh. ii. Paragraph Statement (Statement Utama di dalam suatu perenggan) Membantu anda untuk memahami apakah statement utama dalam perenggan berkenaan. iii. Document Statement (Masalah kajian/Tema Penelitian) Statement utama dalam dokumen yang dibaca akan dapat membantu anda memahami tema secara keseluruhan.

Langkah 2: Menilai Semua Tulisan Ilmiah Yang Dibaca
Semasa menilai sesebuah tulisan yang akan dijadikan rujukan dalam kajian lepas, beberapa perkara perlu diteliti bagi memastikan kesesuaian sumber berkenaan; A. Autoriti Penulis Apabila meneliti tulisan yang ingin dijadikan kajia lepas atau Literature Review, autoriti seseorang penulis juga n perlu diambil kira. Anda tidak boleh menjadikan semua tulisan yang ditemui sebagai bahan rujukan tanpa menyemak kredibiliti bahan berkenaan termasuk penulisnya. Tulisan -tulisan di internet yang anda perolehi tanpa sumber yang boleh dipercayai tidak boleh dijadikan bahan rujukan untuk tulisan ilmiah. Walau bagaimanapun,

Walau bagaimanapun. bahan rujukan yang digunakan meliputi antara tahun 2000 hingga 2010.sekiranya tulisan berkenaan anda perolehi di laman web yang boleh dipercayai yang dibina oleh Jabatan Kerajaan seperti PDRM. tulisan-tulisan bersifat popular yang disiarkan untuk bacaan umum seperti di majalah. Mutakhir dan Terkini Apabila menulis tulisan ilmiah. akhbar dan bahan bacaan popular tidak sesuai untuk dijadikan rujukan dalam kajian ilmiah. Apakah statistik yang dinyatakan sesuai de ngan penerbitan lain? Jika tidak. apakah laman sawang berkenaan adalah dari sebuah institusi pendidikan? Apakah ada tarikh diterbitkan? C. Catatan berkenaan perlu mengikut perkara berikut. Kebolehpercayaan sumber Kebolehpercayaan sumber boleh anda teliti berdasarkan beberapa perkara iaitu. apakah informasi berkenaan telahpun mencakupi bidang yang diteliti? ‡ Berapa ukuran sampel? Apakah sampel ini mencukupi? ‡ Apakah ada penelitian lebih lanjut yang tidak disebut atau secara sengaja dihilangkan dari penemuan? Langkah 3: Buat ringkasan Anda boleh membuat ringkasan tentang sumber bacaan sambil membaca. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Menggunakan rujukan asal yang mencetus kepada sesuatu perkara. contoh teori darwin menjadi asas kepada kasjian tentang kejadian alam. rancangan penelitian dll) yang dipakai sebagai pegangan dasar dalam penelitian itu cukup meyakinkan? iii. apakah memuat informasi pengarang. Apakah kajian ini diterima dalam bidang ini? Bagaimana anda boleh tahu sekiranya tulisan berkenaan diterima dalam bidang ini? Salah satu cara untuk menjawab persoalan ini adalah dengan melihat apakah penelitian yang sama telah digunakan dalam sumber atau tulisan lain apabila membincangkan topik yang sama. Ini bermakna. ‡ Apakah mungkin terdapat informasi yang lebih terkini? ‡ Apakah anda menemukan tulisan yang lebih baru dan menimbulkan keraguan atau menentang beberapa penemuan sebelumnya? ‡ Sudahkah informasi terkini itu anda peroleh dan teliti kandungannya? F. tahun terbitan. ‡ Catatkan secara terperinci sumber rujukan yang digunakan pengarang ini termasuk halaman yang dirujuk yang anda anggap mungkin berguna dalam Literature Review. Apakah penelitian ini dijadikan rujukan oleh orang lain atau telah diterima oleh badan editorial misalnya. Jika anda menulis pada tahun 2010. Apakah jurnal tersebut diterbitkan dalam mana-mana jurnal? iii. mengkaji pemikiran Mahathir Mohamad dalam Dilema Melayu dan pemikiran masa kini tokoh itu. penerbit. judul buku. Anda perlu tahu Siapa yang melakukan penelitian? Apakah pengarang berkenaan merupakan orang yang memiliki autoriti dalam bidang tersebut? Apa bukti yang dapat mendukung hal ini? B. anda perlu meneliti perkara berikut untuk menentukan kekinian sesebuah tulisan. masalah utama yang diangkat dalam tulisan berkenaan? ‡ Rangkumkan isi penting yang diajukan pengarang. statistik atau maklumat berkenaan boleh digunakan. maka tulisan tersebut secara teorinya boleh dipercayai. apakah argumen (metode. anda perlu memastikan bahawa sumber rujukan yang digunakan terdiri daripada tulisan yang terkini. Apakah data yang dikemukakan itu benar? Adakah sumbernya boleh dipercayai? E. Apa yang dibahaskan oleh kajian itu? ii. . Membandingkan perbezaan pendapat antara dua perkara atau tokoh yang berlaku pada zaman yang berbeza seperti mengkaji pendapat Al-Ghazali dan tokoh Islam moden tentang sesuatu perkara. apakah anda akan percaya apabila tulisan berkenaan menyatakan bahawa asap rokok tidak bahayakan kesihatan? ii. teori. ‡ Pastikan anda memiliki semua maklumat bibliografi seperti pengarang. Cyber Security. Jika menulis tentang sejarah sesuatu perkara atau rentetan peristiwa ii. anda perlu berhati-hati apabila melakukan carian dalam internet yang menghasilkan laman sawang tidak dapat disahkan kebolehpercayaannya. i. antaranya. Apa yang membuatkan tulisan ini dapat dipercayai? Apakah rujukan dalam tulisan ini juga menggunakan sumber rujukan yang boleh dipercayai juga? Sesebuah tulisan yang mempunyai bahan rujukan terhadap sumber yang boleh dipercayai. Jika berasal dari laman sawang (website). Cakupan ‡ Apakah informasi yang tersedia sudah lengkap? Berdasarkan penelitian anda sejauh ini. Walau bagaimanapun. Beberapa persoalan perlu dijadikan panduan untuk menentukan kualiti sesebuah tulisan. Tulisan ilmiah berkualiti Sumber bacaan yang digunakan juga perlulah terdiri daripada tulisan ilmiah yang berkualiti. Jadi. Jabatan Alam Sekitar dan sebagainya. merujuk tulisan hikayat-hikayat lama sebagai teks kajian dan sebagainya. i. Dari mana asal tulisan itu? Apakah berasal dari sumber yang valid misalnya institusi pendidikan? ii. terdapat kekecualian terhadap sumber rujukan berkenaan. iii. Apakah tulisan berkenaan terdapat bukti yang bias tentang sesuatu hal. iv. Objektif i. i. dan adakah sumber rujukan ini telah digunakan secara berterusan dengan sumber yang lain? iii. halaman dll. Dan sebab-sebab lain yang dirasakan relevan. Kementerian Pendidikan. ‡ Apakah isi penting. ‡ Tahun tulisan tersebut diterbitkan. D. Rangkuman tulisan berkenaan sekurang-kurangnya dalam tempoh 10 tahun terkebelakang. contohnya. Anda juga boleh mendapatkan sumber rujukan yang terdapat dalam Jurnal elektronik dan database yang disediakan secara dalam talian.

Material. Anda seharusnya boleh menentukan: ‡ Persamaan dan perbezaan antara ramai pengarang dan penelitian yang telah mereka lakukan ‡ Penelitian yang mana yang saling menyokong dan menentang? ‡ Apa persoalan utama yang masih belum terjawab? ‡ Arah penelitian yang mungkin boleh dilakukan kajian lebih lanjut? Merangkum/menggabungkan semua tulisan Untuk merangkumkan semua penelitian ini yang akhirnya menjadi kajian lepas atau literature review. walau bagaimanapun. [rujuk bagaimana cara menulis petikan yang betul]. Anak-anak yang tidak mempunyai didikan agama lumrahnya lahir daripada keluarga yang tidak mementingkan agama. Setelah diparafrasa: Berdasarkan kajian. Contoh Paraphrasing ± multiple statement Dokumen asli 1: Tulisan Zuhayati Yazid. ‡ Apa tujuan pengarang. Paraphrasing ii. Rujukan/bibliografi iii. Cara ini dapat menghindarkan kita untuk mengutip statement seseorang secara langsung seperti apa yang diungkapkan oleh orang itu. Metode Penelitian. penulisan yang telah dilakuka parafrasa masih lagi n memerlukan anda memasukkan sumber rujukan sebagai tanda anda mengiktiraf tulisan asal dan mengelakkan daripada terjebak dalam plagiat. Keadaan menjadi lebih buruk . Contoh Paraphrasing . Judul iv. Sikap cuai pemandu serta tidak mengambil berat tentang keselamatan serta pematuhan undang -undang jalan raya dikenal pasti sebagai punca utama bilangan nyawa terkorban di negara ini terus meningkat. Hipotesis kajian vii. Leb membimbangkan. Sumber (Nama Jurnal atau Prosidings) v. Tahun iii. 2010). anda perlu pastikan anda menulisnya dalam tanda petik dan menyebut halamannya.‡ Catat bagaimana pengarang menggunakan sumber asal rujukannya. i. 2006. faktor tersebut kebanyakannya ih berpunca daripada pengguna jalan raya sendiri yang bersikap sambil lewa terhadap aspek keselamatan. Tips: Menulis Literature Review i. Cuai dikenal pasti sebagai penyebab utama kemalangan maut di jalan raya sekali gus menjadi penyumbang kepada peningkatan angka kematian di negeri ini. Maklumat lengkap tidak dinyatakan kerana contoh ini hanya melibatkan cara menulis parafrasa sahaja. Penulis ii. Punca utama kemalangan maut berkenaan adalah memandu melebihi had laju dan tidak memberhentikan kenderaan di lampu isyarat menjadikan jumlah nyawa yang terkorban dalam kemalangan di negara ini terus meningkat (Majlis Keselamatan Jalan Raya. Jika anda meniru atau menyalin kata -kata pengarang asal secara langsung. Citing Parafrasa (Paraphrasing) Parafrasa adalah menulis semula apa yang ditulis penulis lain (dengan menggunakan ayat sendiri) tanpa menghilangkan maksudnya. baik yang tersurat mahupun tersirat? ‡ Apa kesimpulan yang dibuat oleh pengarang? Apa yang disimpulkan atau penemuan dalam kajian ini? ‡ Tulis juga pendapat anda tentang bacaan tersebut. Salah satu teknik yang sangat berguna untuk diamalkan bagi tujuan ini adalah dengan menggunakan peta minda yang akan menyusun penelitian ke dalam bentuk isi utama dalam setiap tema. Tulisan ini kelihatan berbeza dengan tulisan asal ke rana ayatnya telah diubahsuai. Hal ini akan sangat berguna apabila anda melihat semula catatan tersebut atau menggunakannya semasa menulis nanti. kemalangan maut yang berlaku di negara ini berpunca daripada kecuaian pengguna jalan raya akibat gagal mematuhi aspek keselamatan dan undang-undang. Secara lebih mudah. Tujuan Penelitian vi. senarai yang perlu anda catatkan pada bahagian ini adalah seperti ber ikut. Data/Hasil ix.one statement Dokumen asli: bersumberkan Majlis Keselamatan Jalan Raya. 2010. Kesimpulan/Diskusi Langkah 4: Gabungkan menjadi satu cerita ilmiah yang lengkap dalam bentuk tulisan Menulis Literature Review Gunakan rangkuman dan catatan untuk mengidentifikasikan hubungan dan kaitan antara pelbagai penelitian yang telah anda lakukan. Ini terjadi kerana keluarga itu sendiri tidak memahami keperluan agama. Kajian mendapati sikap cuai pemandu untuk memandu melebihi had laju serta tidak memberhentikan kenderaan di lampu isyarat merupakan sebab utama berlakunya kemalangan maut di negera kita. tetapi masih lagi mempunyai maksud yang sama. reka bentuk eksperimen yang dijalankan viii. Maklumat lengkap tidak dinyatakan kerana contoh ini hanya melibatkan cara menulis parafrasa sahaja. anda perlu membuat penggelompokan (kategorikan) semua penelitian yang mirip dan boleh digandingkan secara bersama contohnya maklumat yang sama atau berbeza.

Dalam kajian berkenaan. Rujukan untuk Buku sila rujuk Cara Tulis Rujukan dan Bibliografi Gaya UKM Rujukan untuk Makalah dalam Jurnal dan prosiding sila rujuk Menulis Rujukan Makalah dalam Jurnal Rujukan untuk sumber Internet sila rujuk Gaya UKM: Rujukan Tidak Terbit. prosiding seminar. jurnal. remaja tidak akan sewenang wenangnya terjerumus ke arah perkara yang tidak baik. Contoh Abdullah Mohamad Said (1999) yang memetik maksud dalam Kamus Webster menjelaskan tentang makna alam sekitar sebagai kesemua faktor dan keadaan fizikal. internet dan sebagainya. Lilia Halim dan Kamisah Osman yang boleh juga diperolehi sepenuhnya secara online berjudul Hubungan Antara Motivasi. Literature Review Yang Baik Anda dapat menghasilkan literature review yang baik apabila mampu menjawab persoalan-persoalan berikut. 1999). Royston (1980) menjelaskan bahawa alam sekitar terdiri daripada faktor-faktor fizikal. Pernyataan berkenaan kemudiannya akan diparafrasa mengikut kesesua ian. Interpretasi ‡ Sudahkah anda fokuskan dan membuat penilaian terhadap apa yang telah dibaca? ‡ Apakah masih ada ruang yang lebar belum terisi dalam penelitian tersebut? ‡ Sudahkah anda menggunakan hasil penilitian itu untuk membuat interpretasi anda terhadap Kajian itu? Anda boleh melihat How to review literature and write literature review? yang ditulis Dr. Fatimah Yusoff. Rujukan/bibliografi Memasukkan penerbitan yang dijadikan rujukan dalam kajian mengikut cara penulisan yang betul. Akibat daripada sikap ibu bapa seperti ini. Asas agama yang teguh dalam sesebuah keluarga menjadi benteng kepada para remaja agar tidak akan terjebak dalam gejala sosial. 1. tiga gaya pembelajaran telah dikemukakan iaitu gaya motivasi. Institusi keluarga penting untuk membantu mengelakkan para remaja dari terjebak dengan gejala sosial. 2008. Kritikan daripada literatur ‡ Apakah terdapat aliran yang logik dari penulisan anda? ‡ Apakah struktur review anda telah dinyatakan dengan jelas? ‡ Sudahkah anda membuktikan bahawa anda telah membaca dengan luas. 2008). dalam Bahasa Inggeris. Anak-anak yang tidak mempunyai didikan agama kebiasaannya lahir dalam keluarga yang tidak memahami dan mementingkan agama. Tulisan ini merupakan artikel yang ditulis oleh Norlia Abd. anak-anak akan lebih cenderung dipengaruhi oleh orang sekeliling seperti teman-teman sebaya dan sebagainya Dokumen asli 2: Fatimah Yusoff. Sampel kajian terdiri daripada 539 orang pelajar Tingkatan 4 di 20 buah sekolah sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Mengutip (Citing) Mengutip tulisan atau lebih dikenali sebagai Citing me rupakan kegiatan mencantumkan beberapa tulisan yang ditulis oleh penulis lain dalam buku. Aziz. sosial dan kebudayaan. sosial dan kebudayaan yang mempengaruhi kewujudan dan perkembangan organisma. Dalam hal ini peranan ibu bapa sangat penting sebagai contoh kepada anak-anak Setelah Parafrasa: Ibu bapa sangat berperanan dan mempengaruhi kehidupan anak -anak melalui institusi keluarga yang kukuh. Adanya asas agama yang teguh. Ketua keluarga pula sibuk mencari nafkah keluarga sehingga tidak dapat meluangkan lebih banyak masa mendampingi anak remaja. Supyan. ekonomi. literature riview: Kajian yang dijalankan oleh Abdul Razak dan Rashidi (1997) adalah untuk menentukan hubungan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian Sains dan Matematik sekolah menengah rendah. politik. teknologi. Maklumat lengkap tidak dinyatakan kerana contoh ini hanya melibatkan cara menulis parafrasa sahaja. gaya mendalam dan gaya permukaan dar i Inventori Gaya Pembelajaran Selmes (1987). Tulisan beliau akan melengkapkan lagi bacaan anda di entri ini. Pilihan literatur ‡ Sudahkan anda membaca dengan cukup luas berkaitan kajian tersebut? ‡ Apakah tujuan dari review telah dikenalpasti dengan jelas? ‡ Apakah tulisan anda mengandungi definisi yang jelas dan mengklasifikasi batasan daripada bacaan berkenaan dengan penelitian yang bakal anda jalankan? ‡ Apakah review menumpukan kepada perkembangan mutakhir topik itu? ‡ Apakah review menggunakan sumber utama? 2. sekalig fokuskan kepada topik us penelitian yang spesifik? ‡ Sudahkah anda fokuskan kepada masalah yang paling relevan? 3. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan . Paling penting perlu dititik beratkan tentang agama. Ini menyebabkan anak-anak akan lebih cenderung dipengaruhi oleh orang sekeliling terutama rakan sebaya ( Zuhayati Yazid. Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Matematik Tambahan Pelajar Tingkatan. Contoh literature riview Berikut saya salin dan tampal literature riview yang ditulis dalam sebuah artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan 31 (2006) 123-141. Ahli ekologi berpendapat alam sekitar merupakan kesemua keadaan dan pengaruh luaran yang memberi kesan kepada kehidupan dan perkemb angan organisma (Abdullah Mohamad Said. lengkap dengan video berkaitan.apabila ketua keluarga lebih menumpukan perhatian dan menghabiskan tenaga untuk mencari nafkah. Subahan Meerah. terhadap pernyataan orang lain secara langsung. 2006.

Alat kajian yang digunakan ialah soal selidik Inventory of Processes yang merangkumi empat skala gaya pembelajaran. Kajian Tumerah (1996) menggunakan Grasha-Reichman Learning Style Inventory menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara gaya pembelajaran dengan etnik. Beliau mendapati pelajar yang mengamalkan learning. Ini bermakna gaya motivasi dan gaya mendalam dapat meningkatkan pencapaian akademik.style. gaya perbincangan. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah Revised Approaches to Studying Inventory (RASI). Walau bagaimanapun. Misnan telah mengubah suai inventori tersebut kepada empat gaya pembelajaran. Sekian dahulu untuk entri kali ini. Kajian yang dijalankan oleh Sadler-Smith (1996) menunjukkan terdapat perbezaan dalam gaya pembelajaran antara pelajar lelaki dan perempuan. Selamat menulis. Posted by maharam at 6:30 AM Labels: Cara menulis kajian lepas. Caribbean untuk mengenal pasti gaya pembelajaran bagi dua kumpulan yang berbeza kebolehan. Sekolah Menengah Teknik Juasseh. Sampel kajian seramai 97 orang pelajar Tingkatan 4 dari aliran teknik. gaya latihan dan gaya motivasi. Sampel kajian terdiri daripada 171 orang pelajar Semester 5 kursus Diploma Perguruan Malaysia di sebuah maktab perguruan di Sarawak. kaedah kajian. Literature Review. Sampel kajian terdiri daripada 114 orang pelajar Gred 9 yang berumur 14 tahun. kajian lepas menunjukkan bahawa terdapat hubungan antara gaya pembelajaran dengan motivasi. Instrumen yang digunakan ialah Children¶s Embedded Figures Test (GEFT) untuk menentukan gaya kognitif bagi 100 orang pelajar kulit hitam Afrika-Amerika dan 100 orang pelajar kulit hitam Afrika Selatan Gred 4 dan 5. Secara keseluruhan. etnik Cina menunjukkan kecenderungan yang tidak dominan dalam semua gaya pembelajaraan. kajian gaya pembelajaran juga banyak dilakukan di luar negara. belajar secara tersusun dan mempertahankan fakta berbanding dengan pelajar kumpulan B yang kurang berkebolehan. Pada masa yang sama. Dapatan kajian mendapati gaya pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar cemerlang adalah gaya motivasi dan gaya hafalan. kajian lepas melaporkan bahawa tidak ada perbezaan gaya pembelajaran mengikut etnik dan jantina. proses menghuraikan. Instrumen yang digunakan ialah Learning Style Inventory Dunn. pelajar lemah mengamalkan gaya motivasi dan perbincangan semasa mempelajari Bahasa Arab. Dapatan ini memberi implikasi bahawa kesan positif gaya pembelajaran adalah sama ke atas semua pelajar. Kajian oleh Engelbrecht dan Natzel (1997) menunjukkan terdapat perbezaan gaya kognitif antara pelajar kulit hitam Afrika-Amerika dan Afrika Selatan. Etnik Melayu menunjukkan kecenderungan memilih gaya pembelajaran yang melibatkan aktiviti kumpulan. yakni gaya pembelajaran mendalam mempunyai kaitan dengan motivasi dalaman. mempertahankan fakta dan belajar secara tersusun. Dapatan yang sama juga diperoleh oleh Cavanagh dan Stephen (1995) dalam kajiannya ke atas 192 pelajar jururawat menggunakan Inventori Gaya Pembelajaran Kolb. Pelajar lelaki dan perempuan sama-sama cenderung kepada gaya pembelajaran konkrit dan juga kombinasi gaya pembelajaran konkrit dan abstrak. sederhana dan lemah dalam matematik. Asiah (1999) telah menjalankan kajian untuk mengenal pasti tahap pencapaian akademik dan gaya pembelajaran di kalangan pelajar Tingkatan 4.responsive dalam strategi pembelajaran Matematik telah menunjukkan kesignifikan yang tinggi dalam pencapaian dan sikap mereka berbanding dengan pelajar yang menggunakan gaya tradisional. Misalnya.yang signifikan antara ketiga-tiga gaya pembelajaran. Geiser William (1999) telah membuat kajian terhadap pelajar-pelajar pinggir bandar gred 18 matematik. Entri seterusnya akan memberi anda informasi tentang aspek lain dalam penulisan. Richardson dan Fergus (1993) telah menjalankan kajian di dua buah sekolah menengah di Monstserr at. Misnan (1999) dalam kajiannya untuk melihat hubungan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian dalam mata pelajaran bahasa Arab telah menggunakan Inventori Pembelajaran di Sekolah (Selmes 1987). hubungan positif antara gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik juga tidak konsisten. Empat gaya pembelajaran itu ialah gaya hafalan. Sampel kajian terdiri daripada 200 pelajar Tingkatan 4 di enam buah sekolah di negeri Perak. iaitu proses mendalam. Sementara. Beliau mendapati bahawa tiada hubungan yang signifikan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian. Dunn and Price (1985). research penulisan ilmiah . Sementara. sementara gaya permukaan mempunyai hubungan yang negatif. iaitu A dan B. umur dan program belajar dalam pendekatan pembelajaran. Kajian Mcgowan (1998) terhadap 68 orang pelajar Afrika Amerika dari Fakulti Teknologi Perindustrian di Universiti Mississippi menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik. Hasil kajian ini mendapati pelajar lelaki mengamalkan gaya mendalam berbanding pelajar perempuan yang lebih suka kepada gaya pembelajaran permukaan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar kulit hitam Afrika-Amerika lebih suka menggunakan gaya field independent manakala pelajar Afrika Selatan pula lebih suka kepada gaya field dependent. Kuala Pilah. walaupun mereka mempunyai keupayaan yang berbeza. Gaya motivasi mendalam mempunyai hubungan yang positif dengan pencapaian Sains dan Matematik. Kajian ini bertujuan untuk melihat kesan jantina. Kajian tentang gaya pembelajaran dengan jantina juga telah dijalankan oleh Watson (1997) terhadap 147 orang pelajar. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tiada korelasi antara pencapaian akademik dengan gaya pembelajaran pelajar. Negeri Sembilan. Dapatan kajian oleh Norihan (2001) mendapati tidak wujud perbezaan gaya pembelajaran antara pelajar pandai. Selain dalam negara. Hasil kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan gaya pembelajaran mengikut jantina. Hasil kajian menunjukkan bahawa pelajar dari kumpulan A yang berkebolehan tinggi memperolehi skor yang tinggi dal m proses belajar secara a mendalam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful