Panduan Penyediaan Rancangan Perniagaan (RP

)

1.

Muka Hadapan

TAJUK : RANCANGAN PERNIAGAAN Syarikat Los De’Licious Restaurant & Bakeri Sdn. Bhd Unit 65, 66 & 67, Commercial Centre, Jalan Tun Jugah, 93350 Kuching, Sarawak, Malaysia FEBRUARI 2011

1

Panduan Penyediaan Rancangan Perniagaan (RP)

2.

Ringkasan Eksekutif
2.1 Takrif Ringkasan Eksekutif
Setiap kertas kerja / proposal yang melebihi 20 mukasurat perlu disertakan dengan ringkasan eksekutif. Ringkasan Eksekutif hendaklah tidak melebihi 5 mukasurat dan disediakan akhir sekali iaitu selepas keseluruhan kertas kerja disediakan. Ringkasan Eksekutif hendaklah diletakkan di bahagian hadapan (selepas muka hadapan) kertas kerja tersebut.

2.2
    pemasaran; 

Maklumat yang periu dinyatakan
Maklumat ringkas organisasi / usahawan; Aktiviti perniagaan / perkhidmatan yang ditawarkan; Carta organisasi pasukan pengurusan; Produk, kumpulan sasaran, kawasan pasaran dan

strategi

Kos pelaburan projek dan pembiayaan yang diperlukan (yang mana berkenaan); Unjuran-unjuran kewangan yang disediakan - Aliran Tunai, Untung Rugi dan Kunci Kira-Kira; Berdaya maju, mempunyai perancangan dan potensi di masa hadapan.

 

3.

Mukasurat
Kandungan muka surat setiap tajuk utama dan sub-tajuk kandungan kertas kerja perlu disediakan bagi memudahkan pembaca untuk membuat rujukan / semakan.

4.

Pengenalan

Maklumat yang diperlukan dinyatakan
       Nama perniagaan dan tarikh ditubuhkan; Lokasi dan alamat perniagaan; Aktiviti utama perniagaan; Sejarah ringkas penubuhan dan perkembangan perniagaan; Pengalaman pengasas dalam bidang kerja dan perniagaan; Sebab-sebab menjalankan perniagaan; Hubungan / nilai perniagaan kepada persekitaran dan ekonomi Negara secara umum.

2

yang meliputi aspek pengurusan. XYZ amat berharap agar dapat turut serta menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara yang sedang berkembang. Melalui pembiayaan ini. perkhidmatan dan kewangan syarikat kepada pihak 3 . pemasangan. Contoh ‘Tujuan’ Tujuan kertas kerja ini disediakan adalah untuk membentangkan rancangan perniagaan XYZ. saluran gas dan paip untuk bangunan. 54200 Kuala Lumpur. XYZ merupakan sebuah syarikat kontraktor elektrik yang terlibat di dalam kerja-kerja senggaraan. pendawaian kabel (atas/bawah). pemasaran.Panduan Penyediaan Rancangan Perniagaan (RP) Contoh ‘Pengenalan’ SYARIKAT XYZ (XYZ) adalah sebuah perniagaan milikan tunggal telah ditubuhkan secara rasmi pada 1 Jun 1003. Pemilik perniagaan mempunyai lebih 8 tahun pengalaman kerja di dalam bidang elektrik. 5. Sehubungan itu. XYZ akan turut meningkatkan prestasi pekhidmatan yang ditawarkan dengan menumpukan lebih perhatian kepada pelanggan industri dan premis-premis perniagaan. Jalan Enggang 4. walaupun baru lagi didaftarkan. Tujuan Kertas Kerja Maklumat yang perlu dinyatakan     Nyatakan tujuan dengan jelas. Nilai pembiayaan yang dipohon. sistem penghawa dingin dan lain-lain lagi. XYZ turut menyediakan perkhidmatan sampingan mekanikal dan elektrikal seperti membekal dan memasang sistem pemadan api. membekal barangan elektrik serta berkelayakan untuk mentauliahkan peralatan elektrik bagi kegunaan industri. Syarikat ini turut ditubuhkan bagi menyahut seruan kerajaan untuk mewujudkan perniagaan di bawah program Masyarakat Perdagangan dan Perindutrian Bumiputera (MPPB). XYZ berhasrat untuk meningkatkan kapasiti perniagaan dengan menambah bilangan peralatan dan kelengkapan serta modal pusingan melalui pembiayaan MARA. Jumlah Kos Pelaburan keseluruhan yang terlibat dan pecahanan penggunaannya. Perniagaan ini telah dijalankan selama lebih 5 tahun oleh pemiliknya. Pengiraan pembiayaan dan nilai ansuran bulanan. Perniagaan yang dijalankan oleh XYZ mempunyai potensi untuk berdaya maju. Taman Keramat. Perniagaan ini beroperasi di Lot 471. Di samping itu.

000.00 (Ringgit Malaysia Lima Puluh Ribu 5ahaja).Panduan Penyediaan Rancangan Perniagaan (RP) MARA untuk mempertimbangkan permohonan pembiayaan berjumlah RM50. 6. Tempoh pembiayaan adalah selama 5 tahun dan XYZ turut memohon tempoh bernafas selama 3 bulan. Telefon : No. : Alamat Operasi / Kedai : No. Fax : E-mail : No. Akaun No. Pengiraan Pembiayaan : Nilai Pembiayaan : RM??? Kadar Keuntungan : 6% setahun Keuntungan Permbiayaan : RM??? @ 7% TAHUN 1umlah Pembiayaan : RM??? + RM??? Bayaran Balik Bulanan : RM???/ 60bulan Baran Bulanan : RM??? Sebulan @ 5 Kaedah pengiraan keuntungan pembiayaan kewangan Pengiraan keuntungan pembiayaan kewangan adalah dengan menggunakan Kaedah Garis Lurus bagi memudahkan penyediaan Anggaran Aliran Tunai dan anggaran bayaran balik pembiayaan. Latar Belakang Perniagaan Contoh ‘Latar Belakang Perniagaan’ Nama Perniagaan : Alamat Berdattar . Bayaran bulanan sebenar adalah lebih kecil jika menggunakan kaedah baki berkurangan. Kos Pelaburan Projek adalah sebanyak RM??? di mana RM??? dibiayai oleh pemilik. sementara baki RM??? adalah melalui pembiayaan yang dipohon ini. Daftar Perniagaan : Tarikh Pendattaran/ Bila hendak mula operasi: Aktiviti Perniagaan : Bentuk Perniagaan : Milikan Perkongsian Modal Permulaan : RM ??? Bank : ??? Cawangan ??? No. Lesen Kementerian Kewangan : Tarikh Tamat Lesen : Bidang Kerja Yang Didaftarkan : Nama Pemilik : Tunggal/ 4 .

Skop Perniagaan Nyatakan akiviti utama perniagaan yang dijalankan. 7. K/P : Dokumen yang perlu dilampirkan Salinan Daftar Perniagaan. Kad Pengenalan Tarikh Lahir Bangsa / Agama Taraf Perkahwinan KeJulusan Akademik Pengamalan Kerja Kursus Yang Pernah Dihadiri : : Pengurus / Pemilik : : : Melayu / Islam : Tahun / Jawatan / Majikan Tarikh / Kursus / Penganjur : : : : : Dokumen yang perlu dilampirkan Salinan Sijil-sijil Kursus Dokumen Akademik (yang berkaitan) Salinan Perjanjian Perkongsian (jika ada) 8. Lesen Kementerian Kewangan (jika ada). Latar Belakang Pemilik Contoh ‘Latar Belakang Pemilik’ Nama Jawatan Alamat Tetap Telefon No. Penyata Bank (6 bulan). Contoh:Di antara aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh XYZ adalah : Aktiviti perniagaan - 5 .Panduan Penyediaan Rancangan Perniagaan (RP) No.

... Contoh:Berikut adalah produk/perkhidmatan yang ditawarkan oleh Syarikat XYZ: Potensi perniagaan Nyatakan potensi perniagaan yang dijalankan... Keadaan ekonomi negara yang terus berkembang positif turut menyumbang kepada potensi perkembangan perniagaan XYZ..   Di antara faktor yang turut menyumbang kepada peningkatan potensi perniagaan XYZ adalah tidak banyak perniagaan seumpama ini yang dimiliki oleh syarikat Bumiputera di Bandar ..... Ini merupakan satu satu kelebihan kepada Syarikat XYZ untuk memonopoli pasaran kerana majoriti penduduk Bandar ini dan kawasan sekitar adalah Bumiputera.. Contoh: Berdasarkan kepada analisa dan kajian pasaran yang dibuat...... di mana terdapat banyak kawasan industri dan komersil serta taman-taman perumahan baru yang telah dibina.. Dengan penambahan modal pusingan yang lebih besar..  6 ..... ... di samping taman perumahan sedia ada.... Taman ..... Dan Taman . Pemulihan ekonomi negara yang turut menyumbang kepada pembangunan Bandar .. XYZ akan dapat menambahkan bilangan stok fizikal dan alatan ganti. perniagaan ini mempunyai potensi yang cukup besar untuk berkembang di sekitar 10% hingga 20% setahun.....Panduan Penyediaan Rancangan Perniagaan (RP) Produk / Perkhidmatan yang ditawarkan Nyatakan produk / perkhidmatan yang ditawarkan..  Dengan usaha yang berterusan. Lokasi perniagaan yang strategik merupakan suatu kelebihan kepada XYZ kerana dapat dikunjungi oleh pelanggan dengan mudah.. Perniagaan masih di tahap awal dan mempunyai potensi besar untuk berkembang di masa hadapan........ XYZ telah mendapat tempat di kalangan pelanggan berdasarkan kualiti perkhidmatan yang tinggi yang ditawarkan...... Keadaan ini telah meningkatkan saiz pasaran XYZ. seperti Taman .

Kawasan Pasaran Namakan taman perumahan. sekolah. pejabat dan sebagainya di kawasan sekitar premis Saiz pasaran Saiz pasaran ditentukan berdasarkan kumpulan sasaran yang berada di kawasan pasaran yang telah dikenal pasti.Panduan Penyediaan Rancangan Perniagaan (RP)  Me1alui kepelbagaian tawaran perkhidmatan dan produk yang ditawarkan. kumpulan pendapatan dan sebagainya. Berikan pecahan mengikut kategori jantina. umur. XYZ mampu memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan dl masa hadapan. kompleks pejabat. Bagaimanapun. Contoh:PERKHIDMATAN HARGA (RM) TEMPOH PENYIAPAN Kumpulan Sasaran Nyatakan kumpulan sasaran dan pelanggan yang berpotensi. Berikan anggaran saiz pasaran secara umum kerana saiz pasaran sebenar agak sukar didapati tanpa melalui proses kajian pasaran yang menyeluruh. Analisis pesaing 7 . 9. Pemasaran Perkhidmatan dan harga yang ditawarkan Senaraikan perkhidmatan yang ditawarkan dan harga. kawasan perindustrian. XYZ juga mampu menjadi pembekal utama di kawasan tersebut. saiz pasaran perlu ditentukan dan dianggarkan bagi memudahkan membuat anggaran jualan.

• Memberikan profil perniagaan kepada bakal-bakal pelanggan. Contoh:Di antara strategi promosi XYZ bagi menawarkan dan memperkenalkan perkhidmatan ialah: • Mengekalkan hubungan yang baik dengan pelanggan. pantas dan tepat. Anggaran jualan / pendapatan tahun pertama Dikira berdasarkan asas perniagaan pendapatan. Lokasi Nyatakan kelebihan lokasi perniagaan. Strategi pemasaran Promosi Nyatakan promosi dan strategi pemasaran yang dilakukan. 8 . Buat analisis Kekuatan dan Kelemahan (Analisis SWOT) untuk setiap pesaing. Contoh:NAMA PERNIAGAAN & ALAMAT KEKUATAN KELEMAHAN Syer pasaran Dikira berdasarkan pecahan peratus syer pesaing sedia ada dan peratus syer yang akan diperolehi oleh perniagaan apabila memasuki pasaran. • Mengedarkan pamphlet dan ‘brochure’ secara berkala. • Memberikan perkhidmatan yang lebih cekap. Contoh:Lokasi perniagaan Syarikat XYZ yang terletak di tepi jalan utama.Panduan Penyediaan Rancangan Perniagaan (RP) Senaraikan pesaing di kawasan pasaran. merupakan lokasi yang strategik untuk perniagaan yang dijalankan.

Kos pemasaran Nyatakan kos yang terlibat dengan aktiviti pemasaran yang dijalankan (jika ada). Produk Nyatakan kelebihan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. sila nyatakan secara ringkas kerja-kerja yang pernah dilaksanakan. Senarai kerja-kerja yang pernah dilaksanakan Jika pernah melaksanakan kerja sebelum ini. Contoh:Penetapan harga bagi produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Syarikat XYZ adalah berpatutan. Contoh:BIL KERJA-KERJA YANG PERNAH DILAKSANAKAN TEMPOH NILAI (RM) 9 . kompetitif dan mengikut kadar pasaran semasa.Panduan Penyediaan Rancangan Perniagaan (RP) Harga Nyatakan justifikasi penetapan harga bagi perkhidmatan yang ditawarkan. Contoh:Produk yang ditawarkan kepada pelanggan adalah berkualiti dan setimpal dengan harga yang ditawarkan. Perhubungan pelanggan Nyatakan strategi perhubungan pelanggan yang diberikan oleh syarikat. Perniagaan yang dijalankan adalah mengikut perubahan teknolegi terkini dan kehendak pelanggan agar produk dan perkhidmatan yang dijalankan sentiasa kekal kompetitif dan diterima pelanggan.

... Keluasan d.... 10 . Harta tetap dan peralatan yang dimiliki Harta tetap dan peralatan yang dimiliki perlu dinyatakan bagi memberi pandangan jelas tentang kedudukan perniagaan yang dijalankan.. Alamat. e.... Tempoh sewaan.. Pemilik premis. Premis perniagaan kami terletak di tepi jalan utama ... f. Nilai sewaan bulanan.. Bentuk binaan c.. Salinan perjanjian sewa.. . g.. nama bangunan dan sebagainya. dan merupakan kawasan komersil baru di Bandar . Pejabat kami juga mempunyai ruang kerja dan pameran yang luas dan dapat memberi keselesaan kepada para pelanggan yang datang berkunjung....Panduan Penyediaan Rancangan Perniagaan (RP) 10.. Rancangan Teknikal / Perkhidmatan Lokasi premis Nyatakan kedudukan lokasi premis.. Kemudahan asas Nyatakan kemudahan asas yang terdapat di sekitar lokasi premis perniagaan.. Maklumat premis perniagaan Nyatakan : a. elektrik dan telefon. nama jalan utama... Contoh:Premis XYZ memiliki segala kemudahan asas seperti bekalan air. b..

Panduan Penyediaan Rancangan Perniagaan (RP) Contoh:Perniagaan ini telah dijalankan secara kecil-kecilan oleh pemilik ketika mula-mula ditubuhkan. Contoh:Melalui pembiayaan kewangan yang dipohon ini. XYZ akan membeli beberapa lagi aset dan kelengkapan tambahan yang diperlukan oleh syarikat kami seperti jadual di bawah : BIL PERKARA NILAI (RM) JUMLAH (RM) JUMLAH Stok barangan tambahan yang diperlukan Nyatakan juga stok untuk barangan tambahan yang diperlukan. pembiayaan kewangan ini juga akan digunakan untuk membeli stok bekalan tambahan. XYZ memiliki beberapa buah mesin dan peralatan yang dibeli secara berperingkat-peringkat mengikut kemampuan perniagaan ketika itu. Anggaran keperluan bekalan tersebut adalah seperti berikut : BIL PERKARA UNIT NILAI (RM) JUMLAH (RM) 11 . Aset tetap dan kelengkapan yang dimiliki oleh XYZ adalah seperti jadual berikut: BIL PERKARA TAHUN DIBELI UNIT NILAI (RM) JUMLAH (RM) JUMLAH Harta tetap dan kelengkapan yang diperlukan Kaitkan justifikasi permohonan pinjaman dengan peralatan yang telah dimiliki dan yang masih diperlukan. Contoh:Di samping harta tetap dan kelengkapan bengkel yang diperlukan.

Contoh:Anggaran yang disediakan di bawah adalah meliputi bahan-bahan yang biasa digunakan untuk kerja-kerja mekanikal dan elektrikal. Sekiranya syarikat masih baru ditubuhkan. Di antara pembekal yang membekalkan barangan keperluan XYZ adalah seperti jadual di bawah : BI L NAMA & ALAMAT JENIS BEKALAN CARA PEMBAYARAN Anggaran belian Buatkan anggaran belian bagi kerja-kerja yang biasa dilakukan oleh syarikat. BULAN April Mei Jun Julai September Oktober November Disember Januari TAHUN 1 (RM) 12 . buat kaji selidik pembekalpembekal yang boleh digunakan dengan harga yang berpatutan. Contoh:Bekalan barangan yang diperolehi oleh XYZ adalah daripada pembekal-pembekal yang biasa berurus niaga dengan XYZ.Panduan Penyediaan Rancangan Perniagaan (RP) JUMLAH Senarai pembekal barang niaga Setiap syarikat perlu ada senarai pembekal yang digunakan bagi mendapatkan bekalan barangan bagi kerja-kerja yang dijalankan.

Rancangan Pengurusan Struktur organisasi 13 . Susunatur kedai.Panduan Penyediaan Rancangan Perniagaan (RP) Februari Mac JUMLAH Strategi perkhidmatan Selain strategi pemasaran. c) Sentiasa berbincang dan memberikan khidmat nasihat yang terbaik kepada pelanggan agar mereka sentiasa berpuas had terhadap perkhidmatan yang diberikan secara keseluruhan. nyatakan strategi perkhidmatan yang diatur oleh syarikat. boleh dimasukkan sekali ke dalam Kertas Kerja yang disediakan. Lain-lain maklumat yang difikirkan perlu Perkara-perkara lain juga perlu dititikberatkan dan sekiranya difikirkan perlu. b) Menerima kerja mengikut keupayaan dan kemampuan sahaja agar dapat mengekalkan kualiti kerja. di samping meningkat tahap perkhidmatan seperti berikut: a) Menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti dan menangani segala masalah dan rungutan pelanggan dengan segera. iv. Aliran proses kerja. Contoh:XYZ telah mengatur strategi perkhidmatan yang kuat bagi mendapatkan pulangan yang tinggi untuk kerja-kerja yang dilaksanakan. Kos tenaga kerja perkhidmatan / pengeluaran. v. Contoh pengiraan kos (untuk satu projek). dan tidak bergantung kepada mutu kerja sahaja. iii. ii. pengeluaran). Di antara perkara yang boleh dinyatakan adalah : i. Anggaran penggunaan bahan mentah sebulan (bagi sektor 11.

Pengurus juga bertanggungjawab mengetuai kerja-kerja yang dilaksanakan oleh syarikat setiap masa. terutama sekali pasaran komersil yang 14 . mengikut jadual perancangan. Pengurus bertanggungjawab di dalam membuat belian bekalan dan kawalan stok. 11. Bahagian Pemasaran juga bertanggungjawab mencari pasaran baru . Contoh:Struktur organisasi XYZ adalah merangkumi keseluruhan aspek pengurusan yang dibentuk sebagai satu entiti perniagaan.1 Pengurus / Pemilik Pengurus terlibat di dalam segala aspek pengurusan perniagaan.Panduan Penyediaan Rancangan Perniagaan (RP) Sturktur organisasi yang ringkas dan jelas adalah penting bagi menggambarkan keseluruhan struktur pengurusan syarikat.2 Bahagian Pemasaran Bahagian Pemasaran bertanggungjawab untuk memasarkan barangan dan produk yang dihasilkan oleh syarikat. Contoh:11. Secara keseluruhan.2. tetapi lebih kepada aspek pentadbiran dan kewangan perniagaan. struktur organisasi XYZ adalah seperti berikut : Nama Perniagaan PENGURUS/PEMILIK Nama BAHAGIAN PEMASARAN BAHAGIAN KEWANGAN & PENTADBIRAN BAHAGIAN PERKHIDMATAN & TEKNIKAL KERANI PEKERJA Fungsi dan tanggungjawab Senaraikan fungsi dan tanggungjawab kakitangan syarikat. di samping memastikan perkembangan perniagaan berjalan dengan lancar. Pengurus akan merancang pemasaran syarikat dan mencari peluang peluang perniagaan dalam pasaran. Di samping itu.2.

Ketua Bahagian dibantu oleh 2 orang pekerja yang mengendalikan urusan kerja di bahagian ini. bangunan dan kawasan industri. Pada masa ini. Contoh:Syarikat XYZ memberikan pakej gaji yang berpatutan kepada kakitangannya.3 Bahagian Perkhidmatan dan Teknikal Bahagian Perkhidmatan dan Teknikal akan terlibat dalam memberikan perkhidmatan kepada pelanggan yang meliputi kerja-kerja membekal.2. Bilangan kakitangan akan ditambah dari semasa ke semasa mengikut keperluan dan seiring dengan perkembangan perniagaan di masa hadapan. memasang dan mentauliahkan peralatan.Panduan Penyediaan Rancangan Perniagaan (RP) berurusan dengan premis-premis perniagaan. Gaji dan ganjaran kakitangan bulanan kakitangan adalah seperti jadual di bawah : BI L 1 2 3 4 5 JAWATAN Pengurus Penyelia Pekerja # 1 Pekerja # 2 Pekerja # 3 JUMLAH GAJI (RM) ELAU N (RM) KWS P (RM) PERKES O (RM) JUMLAH Perbelanjaan pengurusan Anggarkan perbelanjaan pengurusan bulanan dengan mengambil kira peningkatan kapasiti perniagaan yang disasarkan. Gaji dan ganjaran Nyatakan gaji yang diterima oleh pekerja dan justifikasi setiap pekerja mendapat gaji yang diberikan kepada mereka. serta membaiki dan memantau kerja-kerja pemasangan dan sebagainya. 11. Contoh:Berikut adalah anggaran perbelanjaan pengurusan bulanan bagi Syarikat XYZ mengikut pelan peningkatan kapasiti perniagaan : BIL 1 2 JENIS PERBELANJAAN Gaji & Elaun Pengurus Gaji & Elaun Pekerja JUMLAH (RM) 15 .

   12. XYZ telah mengganggarkan kos pelaburan projek seperti jadual berikut: BIL 1) PERKARA/KETERANGAN BELANJA PERMULAAN Deposit Sewa Kedai Deposit Utiliti Daftar Perniagaan UNIT HARGA / UNIT (RM) JUMLAH (RM) 16 .Panduan Penyediaan Rancangan Perniagaan (RP) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KWSP & PERKESO Sewa Lot Perniagaan Air & Elektrik Telefon & Faks Alatulis & Belanja Pejabat Perjalanan & Pengangkutan Tol & Parking Senggaraan Kedai & Mesin Keraian & Promosi Belanja Pelbagai & Kontigensi JUMLAH Strategi pengurusan Nyatakan kaedah pengurusn perniagaan yang dilaksanakan oleh syarikat. Memberi bimbingan dan motivasi kepada kakitangan supaya dapat menunjukkan prestasi kerja yang baik serta bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. demi kepentingan bersama. XYZ telah mengatur beberapa strategi pengurusan seperti berikut : Menerapkan semangat kerja berpasukan (team-work) di antara semua kakitangan tanpa mengira jawatan dan bahagian. Setiap kakitangan. Contoh:Berdasarkan kapasiti perniagaan yang dirancang. Aspek Kewangan Kos pelaburan projek Anggarkan kos pelaburan projek dengan mengambil kira peningkatan kapasiti perniagaan yang disasarkan. samada pekerja bawahan atau pengurusan sentiasa berbincang dan memberi pendapat serta cadangan tentang pelaksanaan yang terbaik untuk menghasilkan kerja yang sistematik dan produktif. Contoh:Pengurusan perniagaan dan kakitangan yang baik dan sistematik adalah kaedah yang penting di dalam usaha memajukan sesuatu perniagaan.

pecahan sumber projek yang telah dirancang adalah seperti berikut:BI L 1) PERKARA/KETERANGA N BELANJA PERMULAAN Deposit Sewa Kedai Deposit Utiliti Daftar Perniagaan Lesen Majlis Perbandaran Dokumentasi & JUMLA H (RM) MODAL SENDIR I PEMBIAYAA N SKIM SEWAAN MESIN (SSM) 17 .Panduan Penyediaan Rancangan Perniagaan (RP) Lesen Majlis Perbandaran Dokumentasi & Guaman Latihan & Kursus Majlis Pelancaran PERKARA/KETERANGAN PEMBELIAN ASET TETAP Ubahsuai kedai & rak Penghawa Dingin Komputer Mesin # 1 Mesin # 2 Mesin # 3 BELANJA OPERASI Gaji & Elaun Pengurus Gaji & Elaun Pekerja KWSP & PERKESO Sewa Lot Perniagaan Air & Elektrik Telefon & Faks Alatulis & Belanja Pejabat Perjalanan & Pengangkutan Tol & Parking Senggaraan Kedai & Mesin Keraian & Promosi Belanja Pelbagai & Kontigensi Stok Permulaan JUMLAH KOS PELABURAN PROJEK BIL 2) UNIT HARGA / UNIT (RM) JUMLAH (RM) 3) Sumber pembiayaan projek Daripada jumlah kos pelaburan projek. asingkan kos yang akan dibiayai oleh syarikat dan kos di bawah pembiayaan yang dipohon. Contoh:Daripada jumlah kos pelaburan projek di atas.

Anggaran aliran wang tunai Nyatakan anggaran aliran wang tunai sebelum dan selepas pembiayan : 18 .Panduan Penyediaan Rancangan Perniagaan (RP) Guaman Latihan & Kursus Majlis Pelancaran BI L 2) PERKARA/KETERANGA N PEMBELIAN ASET TETAP Ubahsuai kedai & rak Penghawa Dingin Komputer Mesin # 1 Mesin # 2 Mesin # 3 BELANJA OPERASI Gaji & Elaun Pengurus Gaji & Elaun Pekerja KWSP & PERKESO Sewa Lot Perniagaan Air & Elektrik Telefon & Faks Alatulis & Belanja Pejabat Perjalanan & Pengangkutan Tol & Parking Senggaraan Kedai & Mesin Keraian & Promosi Belanja Pelbagai & Kontigensi Stok Permulaan JUMLA H (RM) MODAL SENDIR I PEMBIAYAA N SKIM SEWAAN MESIN (SSM) 3) JUMLAH KOS PELABURAN PROJEK Sumber kewangan yang diperlukan akan dibiayai sendiri sebanyak RM??? manakala baki sebanyak RM??? akan diperolehi daripada pihak MARA melalui pembiayaan ini.

Andaian-andaian kepada anggaran aliran tunai. liabiliti dan ekuiti pemilik di setiap hujung tahun anggaran yang disediakan. b) Penyediaan anggaran penyata pendapatan mengambil kira susutnilai aset melalui kaedah garis lurus mengikut peratus susutnilai seperti berikut : • • • • Kelengkapan pejabat Komputer dan pencetak Rak dan almari Pendawaian dan ubahsuai 15%. • Kos kendalian dan pengurusan meningkat pada purata lebih kurang 5% setahun. 50% 15% 10% Anggaran kunci kira-kira Anggaran kunci kira-kira perlu disediakan bagi memperlihatkan kedudukan aset.Panduan Penyediaan Rancangan Perniagaan (RP) a) b) Sebelum pembiayaan (Bhgn A) dan selepas pembiayaan (Bhgn B) 3 tahun pertama sahaja. Contoh andaian : • Pembiayaan ini diperolehi terlebih dahulu sebelum kapasiti operasi dapat ditingkatkan. 13. Penyata kewangan Sediakan penyata kewangan seperti berikut : a) Anggaran penyata pendapatan . Justifikasi Dan Penutup Berikan justifikasi terhadap cadangan dan kertas kerja dan disediakan. • Belian daripada pembekal dibuat secara tunai atau bayaran tertunda kurang 1 bulan. • Anggaran aliran tunai dan prestasi kewangan disediakan selama 3 tahun selepas pembiayaan. • Anggaran kutipan jualan yang dibuat adalah melalui jualan dibuat secara tunai (50%) dan jualan melalui kemudahan kredit (50%). Contoh:- 19 .3 tahun selepas pembiayaan.

Salinan penyata akaun untuk 6 bulan terakhir.Panduan Penyediaan Rancangan Perniagaan (RP) Berdasarkan kepada perancangan dan unjuran pendapatan yang telah dibentangkan. 20 . XYZ amat berkeyakinan bahawa perniagaan yang diceburi adalah suatu perniagaan yang menguntungkan dan dapat membawa pulangan yang lumayan. 14. XYZ amat berharap agar diberikan peluang untuk turut sama menjadi sebahagian daripada Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) yang berjaya di Malaysia. Gambar-gambar berkaitan – jika perlu. Salinan daftasr perniagaan dan borang-borang berkanun. Adalah diharap semoga permohonan ini mendapat pertimbangan sewajarnya daripada pihak MARA kerana melalui cara ini sahaja perniagaan ini dapat dikembangkan. XYZ amat optimis bahawa perniagaan berdaya maju dan mampu berkembang dengan lebih pesat di masa hadapan. Salinan laporan kewangan beraudit. XYZ telah membuat kajian dan perancangan yang sistematik bagi membolehkan perniagaan berjalan dengan lancar. Segala jadual dan maklumat anggaran kewangan. Oleh yang demikian. Salinan perjanjian sewa premis. Unjuran-unjuran yang dibuat untuk tahun pertama operasi selepas mendapat pembiayaan adalah konservatif kerana mengambil kira faktor perniagaan yang masih di peringkat awal pemasaran untuk dibekalkan kepada pelanggan. Senarai Lampiran Salinan Kad Pengenalan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful