SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PEJABAT PELAJARAN DAERAH BARAT DAYA 22 DISEMBER 2010

UPSR dikekalkan di Tahun 6 dengan penambahbaikan
Tahun Tahun Tahun 1 2 3

Melepasi asas kemahiran literasi dan numerasi

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6 Pengulangan Tingkatan

Peralihan
1

UPSR

Tidak memenuhi standard minimum Bahasa Melayu

APTITUD

100%

SJKc/SJKT

PBP/PBS 60:40

Tidak melepasi standard minimum

DIAGNOSTIK LINUS

PBS

B.Melayu B.Inggeris B.Cina/B.Tamil Sains Matematik

Arus Perdana Sukan

Seni

PEMULIHAN

PBS

Agama/Moral Kemahiran Hidup Pend.Jasmani Kesihatan PBS 100%

UJIAN

Kemahiran dan vokasional

PBS mengandungi 4 komponen iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum.

Timeline: UPSR Tahun Enam (6) dengan penambahbaikan
PELAKSANAAN

2010

2011
Tahun1

2012
Tahun 2

2013
Tahun 3

2014
Tahun 4

2015
Tahun 5

2016
Tahun 6

Transformasi Kurikulum Sistem Pentaksiran

PBS

PBS

PBS

PBS

PBS

PBP:PBS = 60:40

Latihan Guru (Pendedahan kepada KSSR dan PBS)
Sistem Persekolahan

Guru Tahun1 40 000

Guru Tahun 2 40 000 Semester yang diubahsuai

Guru Tahun 3 40 000

Guru Tahun 4 40 000

Guru Tahun 5 40 000

Guru Tahun 6 40 000

Sistem Semester Sepenuhnya

2010
•Latihan KSSR & PBS kepada 40000 orang guru Tahun 1 dalam perkhidmatan •Transformasi kurikulum dilaksanakan di Tahun 1 •PBS dilaksanakan di Tahun 1 •Latihan KSSR & PBS kepada 40000 orang guru Tahun 2 dalam perkhidmatan •Sistem semester yang diubahsuai

2012
•Transformasi kurikulum dilaksanakan di Tahun 2 •PBS dilaksanakan di Tahun 2 •Latihan KSSR & PBS kepada 40000 orang guru Tahun 3 dalam perkhidmatan •Pelaksanaan sistem semester sepenuhnya

2013

•Transformasi kurikulum dilaksanakan di Tahun 3 •PBS dilaksanakan di Tahun 3 •Latihan KSSR & PBS kepada 40000 orang guru Tahun 4 dalam perkhidmatan •Pelaksanaan sistem semester sepenuhnya Mohd. Mukhrizam

Mohd. Mukhrizam .KONSEP SPPK Sekolah perlu dilihat sebagai institusi yang tidak hanya berperanan menyedia murid untuk peperiksaan awam semata-mata tetapi lebih berperanan untuk mendidik dan membimbing murid menguasai ilmu dan kemahiran.

” Mohd. kemahiran dan adab/nilai/akhlak yang dimiliki oleh seseorang murid sama ada melalui atau tanpa melalui proses pengajaran d a n p e m b e l a j a r a n . Mukhrizam .KONSEP SPPK Pentaksiran boleh didefinisikan sebagai “apa-apa sahaja kaedah yang diguna untuk lebih memahami pengetahuan.

Murid aras tinggi akan lebih berkembang pengetahuannya sementara murid aras lain akan dapat merapatkan jurang dengan murid yang berkebolehan. Pentaksiran memberikan keadilan serta peluang kepada pelajar untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran. Mukhrizam . Mohd.KONSEP SPPK Pentaksiran merapatkan jurang pencapaian antara seorang murid dengan murid yang lain.

Mukhrizam . Mohd.KONSEP SPPK Pentaksiran dalam pendidikan di Malaysia ialah proses mendapatkan maklumat tentang perkembangan individu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam pembangunan dan pembentukan modal insan.

 Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan program. Mohd. Mukhrizam .MENGAPA TAKSIR Sekolah mengguna pentaksiran untuk:  Memantau keberkesanan program.  Memperbaiki program.  Meletakkan keutamaan program.  Mencari alternatif kepada program yang tidak berkesan.

Mukhrizam . Menyediakan maklum balas untuk melapor penguasaan. Mengadaptasi strategi pengajaran mengikut kebolehan dan keperluan pelajar.Guru menggunakan pentaksiran untuk:        Melakukan diagnosis ke atas individu dan mencari preskripsi pemulihan. Menentukan tahap pencapaian. Memotivasi murid. Memantau perkembangan murid. Mohd. Melaksanakan penilaian dan memperhalusi kurikulum.

Mukhrizam .PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN Pentaksiran formatif Pentaksiran sumatif Mohd.

 Ditaksir untuk mendapatkan maklumat mengenai pencapaian murid untuk sesuatu topik/tema.  Berdasarkan standard kandungan & pembelajaran yang terdapat dalam KSSR.  Guru mesti menunjukkan contoh hasil pentaksiran sumatif yang baik dan yang tidak menepati standard prestasi Mohd.PENTAKSIRAN SUMATIF  Pentaksiran tentang pembelajaran – assessment of learning.  Dijalankan di akhir sesuatu topik/tema. Mukhrizam .

Hasilan pelajar akan dihimpun hingga akhir tahun-yang terbaik akan dijadikan folio ‘showcase’. Disertakan di dalam portfolio. Mohd. Mukhrizam . soal jawab dan lain-lain boleh digunapakai.PENTAKSIRAN SUMATIF Hasilan pelajar (product) boleh dibuat dan dicapai pelajar dan bersifat ‘authentic’. Kaedah-kaedah pentaksiran yang digunakan di dalam pentaksiran formatif seperti pencerapan dan senarai semak.

Mukhrizam .Contoh Hasilan Pelajar Menggunakan Kaedah-Kaedah Digunapakai Untuk Taksiran Sumatif Di antara contoh hasilan pelajar menggunakan kaedah-kaedah pentaksiran sumatif: Folio Permainan Memainkan alat muzik Role-play Solat mengikut tertibnya Menulis esei pendek Mohd.

Mohd.  Standard yang dibina guru mesti menggunakan rubrik (perkataan atau rangkaikata yang betul untuk menggambarkan standard) yang bersesuaian.  Mesti dilengkapkan dengan rujukan kriteria yang difikirkan oleh guru. Mukhrizam .STANDARD PRESTASI  Satu pernyataan generik tentang aras pencapaian pelajar untuk satu pentaksiran sumatif  Perlu merujuk kepada standard kandungan dan standard pembelajaran KSSR.  Ditulis secara holistik.

 Sama untuk semua sekolah.  Pencapaian murid dinilai dan dilaporkan berdasarkan tahap-tahap penguasaan murid dalam pembelajaran seperti band 1 hingga band 5 atau 6 atau Lemah hingga Cemerlang atau lain-lain bentuk pernyataan standard yang bertahap. Mukhrizam .  Merujuk kepada apa yang pelajar tahu dan boleh buat.RUJUKAN STANDARD  Merujuk kepada pernyataan standard yang terkandung di dalam KSSR-standard kandungan dan standard pembelajaran. Mohd.

Murid yang memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dinilai sebagai telah menguasai pembelajaran. Kriteria ditetapkan oleh sekolah.RUJUKAN KRITERIA Berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan terlebih awal. Mohd. Tidak membandingkan seseorang murid dengan murid yang lain tetapi membandingkan pencapaian murid dengan set kriteria yang telah ditetapkan. Mukhrizam .

Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 4 Tahu. Faham dan Boleh Buat 2 Tahu dan Faham 1 Tahu Mohd. Mukhrizam .Kerangka Standard Prestasi 6 Mithali 5 Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 3 Tahu.

Mukhrizam .CONTOH STANDARD PRESTASI Band 1 2 3 4 5 6 Standard Penerangan generik / umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran (Objektif mata pelajaran) Deskriptor APA murid tahu dan boleh buat (mata pelajaran) Evidens BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat (Instrumen pentaksiran) Mohd.

1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran Deskriptor APA Pelajar dapat membezakan bunyi. Mukhrizam . Evidens BAGAIMANA (Instrumen pentaksiran) Merekod bunyi yang dibuat oleh pelajar dan dibandingkan dengan bunyi dari perakam Mohd. Pelajar juga dapat merakamkan bunyi yang dibuat menggunakan perakam dengan betul dan mengetahui semua fungsi perakam. menentukan arah dan merujuk kepada sumber bunyi tersebut dengan tepat.CONTOH STANDARD PRESTASI Band 6 Standard 1. mengajuk.

CONTOH STANDARD PRESTASI Band 5 Standard 1. mengajuk. menentukan arah dan merujuk kepada sumber bunyi tersebut dengan betul.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran Deskriptor APA Pelajar dapat membezakan bunyi. Pelajar dapat menggunakan perakam dengan betul Evidens BAGAIMANA (Instrumen pentaksiran) Merekod bunyi yang dibuat oleh pelajar dan dibandingkan dengan bunyi dari perakam Mohd. Mukhrizam .

1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran Deskriptor APA Pelajar tahu bunyi yang dihasilkan. Evidens BAGAIMANA (Instrumen pentaksiran) Merekod bunyi yang dibuat oleh pelajar dan dibandingkan dengan bunyi dari perakam Mohd. Mukhrizam .CONTOH STANDARD PRESTASI Band 1 Standard 1. Pelajar perlu dibantu guru untuk merakamkan bunyi yang diajuk pelajar.

Menghasilkan karya seni gambar bunga dengan pengamatan. DESKRIPTOR Murid dapat melukis gambar bunga yang sebenar mengikut unsur alam semulajadi dan menunjuk contoh kepada rakan. Murid dapat membuat lakaran gambar bunga secara ringkas.CONTOH STANDARD PRESTASI BAND STANDARD Menghasilkan karya seni gambar bunga secara keseluruhan mengikut kreativiti sendiri dengan teknik lukisan. Menghasilkan karya seni gambar bunga dengan rupa sebenar Menghasilkan karya seni gambar bunga dengan rupa yang lebih teliti. Murid dapat membuat lakaran kelopak bunga. EVIDENS Hasil karya dengan teknik lukisan 6 5 4 3 2 1 . Murid dapat melukis gambar bunga yang sebenar mengikut unsur alam semulajadi dengan kreatif Murid dapat melukis gambar bunga yang sebenar mengikut alam semulajadi. Menghasilkan karya seni gambar bunga. Murid dapat melukis gambar bunga dengan teliti. Menghasilkan karya seni gambar bunga dengan rupa sebenar mengikut alam semulajadi.

 Apa yang sebenarnya guru hendak capai?  Apa hasilan pelajar yang kita jangkakan?  Apakah standard yang kita gunakan?  Bagaimana rupa bentuk hasilan pelajar yang baik?  Apakah maklumbalas yang perlu guru beri kepada pelajar untuk penambahbaikan.Soalan-soalan yang perlu ditanya semasa membina standard prestasi. berdasarkan hasil kerja pelajar yang sudah ditaksir? TIPS UNTUK PEMBINAAN STANDARD PRESTASI Mohd. Mukhrizam .

TIPS UNTUK PEMBINAAN STANDARD PRESTASI  Mentaksir apa yang diajar sahaja. lemah dan lain-lain.  Rubrik yang digunakan mestilah tepat untuk membezakan band/aras pencapaian-contohcemerlang/tepat. pernyataannya banyak dan lebih terperinci. memuaskan. kemudian baru membina aras yang lain. Mukhrizam .  Untuk Band/Aras tinggi (contoh band 6).  Mesti merujuk kepada standard kandungan dan standard pembelajaran. betul. boleh dicontohi. Mohd.  Untuk membina standard prestasi.  Untuk Band/Aras rendah (contoh band 1). mulakan dengan aras tertinggi (Band 6) diikuti dengan aras terendah (Band 1). perincian lebih sedikit dan hanya ditulis yang asas sahaja.

Verbal atau bertulis berdasarkan rekod hasil kerja murid yang dikumpul dalam portfolio dan/atau database. Mukhrizam .PELAPORAN PENTAKSIRAN FORMATIF Pentaksiran Formatif: Tidak wajib. apabila diperlukan sahaja. Mohd. Tidak semestinya mengikut pernyataan standard prestasi.

Mohd.  Menunjukkan perkembangan pencapaian atau penguasaan mengikut standard prestasi.PELAPORAN PENTAKSIRAN SUMATIF Pentaksiran Sumatif:  Wajib disediakan. pelaporannya mesti berbentuk deskriptif.  Untuk pelaporan kualitatif. Mukhrizam .  Merumus pencapaian atau penguasaan secara kualitatif dan kuantitatif.

Contoh Pelaporan Pentaksiran Sumatif Kuantitatif PENCAPAIAN MURID UNTUK B. Mukhrizam . INGGERIS TAHUN 1 6 5 BAND 4 3 2 1 0 PENCAPAIAN MURID UNTUK B. INGGERIS TAHUN 1 Mohd.

wang. Dapat menjawab soalan berasaskan petikan yang telah dibaca. Mukhrizam . Lancar : bacaan. bacaan lancar dan memahami dengan betul. masa dan waktu Menyatakan semua kemungkinan hasil tambah dan tolak pasangan dua nombor Mohd. Tanda baca yang betul Boleh menggunakan kemahiran operasi asas Matematik tambah dan tolak untuk nombor bulat. Tulisan yang boleh dibaca.Contoh Pelaporan Pentaksiran Sumatif Kualitatif Boleh membaca dan memahami petikan / teks yang mengandungi 5 ayat mudah. Konsisten : Sebutan jelas. Jelas : sebutan. Boleh membuat ayat dalam satu perenggan berdasarkan gambar/pengalaman/tajuk dengan konsisten. Jarak antara perkataan yang sesuai.

bergaul dan bekerjasama secara interpersonal dan dalam kumpulan dengan harmoni dan berhemah dengan mesra.Contoh Pelaporan Pentaksiran Sumatif Murid mempunyai dan mempamerkan nilai murni secara konsisten tanpa perlu pengawasan oleh guru dan masyarakat. Mohd. Boleh menunjukkan cara berinteraksi. Mukhrizam .

Konsisten : Sebutan jelas.CONTOH AYAT DESKRIPTIF DI DALAM PELAPORAN KUALITATIF Boleh membaca dan memahami petikan /teks yang mengandungi 5 ayat mudah. Dapat menjawab soalan berasaskan petikan yang telah dibaca. bacaan lancar dan memahami dengan betul. . Jelas : sebutan.Lancar : bacaan.

Folio Perkembangan. Folio perkembangan akan menunjukkan perkembangan pencapaian pelajar di dalam sesuatu subjek. Boleh terdiri daripada latihan untuk pentaksiran formatif ataupun sumatif.Folio ‘Showcase’ & Portfolio Folio Perkembangan: Adalah latihan/projek yang dijalankan oleh pelajar dan dimasukkan ke dalam portfolio pelajar. Mohd. Mukhrizam .

Folio yang terbaik sepanjang penghasilan kerja yang dilakukan pelajar. Mukhrizam .Folio ‘Showcase’ & Portfolio Folio ‘Showcase’: Folio atau hasilan pelajar daripada pentaksiran sumatif.Folio Perkembangan. Ditaksir mengikut standard prestasi. Mohd.

Folio Perkembangan.  Terdapat garis panduan untuk portfolio yang ditentukan oleh sekolah.  Menunjukkan perkembangan kemahiran atau pengetahuan pelajar.Folio ‘Showcase’ & PortfoliO Portfolio  Merupakan himpunan hasil kerja pelajar. Mukhrizam .  Boleh juga menjadi hasil untuk pentaksiran sumatif. Mohd.

Contoh Kandungan Untuk Portfolio Pelajar  Profil pelajar.  Pelaporan formatif. Mohd. -berbentuk kualitatif -berbentuk kuantitatif  Evidens/hasilan pelajar untuk sesuatu topik/subjek. Mukhrizam .  Pelaporan sumatif.  Refleksi pelajar setelah selesai semua topik/tema untuk subjek.

Mukhrizam .Contoh Sijil Pencapaian Dikeluarkan Di Akhir Pembelajaran 1 2 3 4 5 6 Mohd.

 Guru perlu mengetahui kaedah pentaksiran pelbagai sebagai alat untuk pelajar mencapai standard yang ditetapkan.  Bersedia dengan beban kerja yang bertambah.  Menubuhkan AJK Penetapan Standard Prestasi di sekolah mengikut subjek. Mohd.KEBERSEDIAAN GURU  Perlu sentiasa mengetahui perubahan terkini di dalam sistem pendidikan.  Guru perlu mengadakan anjakan paradigma dan bersedia untuk menerimapakai konsep SPPK.  Perlu lebih mengenal murid dan merancang strategi pengajaran serta mengaplikasi pentaksiran yang sesuai dengan kebolehan murid. Mukhrizam .

Mukhrizam .Mohd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful