SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PEJABAT PELAJARAN DAERAH BARAT DAYA 22 DISEMBER 2010

UPSR dikekalkan di Tahun 6 dengan penambahbaikan
Tahun Tahun Tahun 1 2 3

Melepasi asas kemahiran literasi dan numerasi

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6 Pengulangan Tingkatan

Peralihan
1

UPSR

Tidak memenuhi standard minimum Bahasa Melayu

APTITUD

100%

SJKc/SJKT

PBP/PBS 60:40

Tidak melepasi standard minimum

DIAGNOSTIK LINUS

PBS

B.Melayu B.Inggeris B.Cina/B.Tamil Sains Matematik

Arus Perdana Sukan

Seni

PEMULIHAN

PBS

Agama/Moral Kemahiran Hidup Pend.Jasmani Kesihatan PBS 100%

UJIAN

Kemahiran dan vokasional

PBS mengandungi 4 komponen iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum.

Timeline: UPSR Tahun Enam (6) dengan penambahbaikan
PELAKSANAAN

2010

2011
Tahun1

2012
Tahun 2

2013
Tahun 3

2014
Tahun 4

2015
Tahun 5

2016
Tahun 6

Transformasi Kurikulum Sistem Pentaksiran

PBS

PBS

PBS

PBS

PBS

PBP:PBS = 60:40

Latihan Guru (Pendedahan kepada KSSR dan PBS)
Sistem Persekolahan

Guru Tahun1 40 000

Guru Tahun 2 40 000 Semester yang diubahsuai

Guru Tahun 3 40 000

Guru Tahun 4 40 000

Guru Tahun 5 40 000

Guru Tahun 6 40 000

Sistem Semester Sepenuhnya

2010
•Latihan KSSR & PBS kepada 40000 orang guru Tahun 1 dalam perkhidmatan •Transformasi kurikulum dilaksanakan di Tahun 1 •PBS dilaksanakan di Tahun 1 •Latihan KSSR & PBS kepada 40000 orang guru Tahun 2 dalam perkhidmatan •Sistem semester yang diubahsuai

2012
•Transformasi kurikulum dilaksanakan di Tahun 2 •PBS dilaksanakan di Tahun 2 •Latihan KSSR & PBS kepada 40000 orang guru Tahun 3 dalam perkhidmatan •Pelaksanaan sistem semester sepenuhnya

2013

•Transformasi kurikulum dilaksanakan di Tahun 3 •PBS dilaksanakan di Tahun 3 •Latihan KSSR & PBS kepada 40000 orang guru Tahun 4 dalam perkhidmatan •Pelaksanaan sistem semester sepenuhnya Mohd. Mukhrizam

Mukhrizam .KONSEP SPPK Sekolah perlu dilihat sebagai institusi yang tidak hanya berperanan menyedia murid untuk peperiksaan awam semata-mata tetapi lebih berperanan untuk mendidik dan membimbing murid menguasai ilmu dan kemahiran. Mohd.

Mukhrizam . kemahiran dan adab/nilai/akhlak yang dimiliki oleh seseorang murid sama ada melalui atau tanpa melalui proses pengajaran d a n p e m b e l a j a r a n . ” Mohd.KONSEP SPPK Pentaksiran boleh didefinisikan sebagai “apa-apa sahaja kaedah yang diguna untuk lebih memahami pengetahuan.

Mukhrizam .KONSEP SPPK Pentaksiran merapatkan jurang pencapaian antara seorang murid dengan murid yang lain. Mohd. Pentaksiran memberikan keadilan serta peluang kepada pelajar untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran. Murid aras tinggi akan lebih berkembang pengetahuannya sementara murid aras lain akan dapat merapatkan jurang dengan murid yang berkebolehan.

KONSEP SPPK Pentaksiran dalam pendidikan di Malaysia ialah proses mendapatkan maklumat tentang perkembangan individu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam pembangunan dan pembentukan modal insan. Mukhrizam . Mohd.

Mukhrizam .  Mencari alternatif kepada program yang tidak berkesan.  Memperbaiki program. Mohd.  Meletakkan keutamaan program.  Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan program.MENGAPA TAKSIR Sekolah mengguna pentaksiran untuk:  Memantau keberkesanan program.

Melaksanakan penilaian dan memperhalusi kurikulum. Menentukan tahap pencapaian. Memantau perkembangan murid. Mengadaptasi strategi pengajaran mengikut kebolehan dan keperluan pelajar.Guru menggunakan pentaksiran untuk:        Melakukan diagnosis ke atas individu dan mencari preskripsi pemulihan. Mukhrizam . Memotivasi murid. Menyediakan maklum balas untuk melapor penguasaan. Mohd.

PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN Pentaksiran formatif Pentaksiran sumatif Mohd. Mukhrizam .

PENTAKSIRAN SUMATIF  Pentaksiran tentang pembelajaran – assessment of learning.  Guru mesti menunjukkan contoh hasil pentaksiran sumatif yang baik dan yang tidak menepati standard prestasi Mohd.  Berdasarkan standard kandungan & pembelajaran yang terdapat dalam KSSR.  Ditaksir untuk mendapatkan maklumat mengenai pencapaian murid untuk sesuatu topik/tema. Mukhrizam .  Dijalankan di akhir sesuatu topik/tema.

Mukhrizam . Kaedah-kaedah pentaksiran yang digunakan di dalam pentaksiran formatif seperti pencerapan dan senarai semak. Mohd. Disertakan di dalam portfolio. soal jawab dan lain-lain boleh digunapakai. Hasilan pelajar akan dihimpun hingga akhir tahun-yang terbaik akan dijadikan folio ‘showcase’.PENTAKSIRAN SUMATIF Hasilan pelajar (product) boleh dibuat dan dicapai pelajar dan bersifat ‘authentic’.

Contoh Hasilan Pelajar Menggunakan Kaedah-Kaedah Digunapakai Untuk Taksiran Sumatif Di antara contoh hasilan pelajar menggunakan kaedah-kaedah pentaksiran sumatif: Folio Permainan Memainkan alat muzik Role-play Solat mengikut tertibnya Menulis esei pendek Mohd. Mukhrizam .

STANDARD PRESTASI  Satu pernyataan generik tentang aras pencapaian pelajar untuk satu pentaksiran sumatif  Perlu merujuk kepada standard kandungan dan standard pembelajaran KSSR. Mukhrizam . Mohd.  Standard yang dibina guru mesti menggunakan rubrik (perkataan atau rangkaikata yang betul untuk menggambarkan standard) yang bersesuaian.  Mesti dilengkapkan dengan rujukan kriteria yang difikirkan oleh guru.  Ditulis secara holistik.

Mukhrizam .  Pencapaian murid dinilai dan dilaporkan berdasarkan tahap-tahap penguasaan murid dalam pembelajaran seperti band 1 hingga band 5 atau 6 atau Lemah hingga Cemerlang atau lain-lain bentuk pernyataan standard yang bertahap.RUJUKAN STANDARD  Merujuk kepada pernyataan standard yang terkandung di dalam KSSR-standard kandungan dan standard pembelajaran.  Sama untuk semua sekolah. Mohd.  Merujuk kepada apa yang pelajar tahu dan boleh buat.

Murid yang memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dinilai sebagai telah menguasai pembelajaran. Mukhrizam . Mohd.RUJUKAN KRITERIA Berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan terlebih awal. Kriteria ditetapkan oleh sekolah. Tidak membandingkan seseorang murid dengan murid yang lain tetapi membandingkan pencapaian murid dengan set kriteria yang telah ditetapkan.

Mukhrizam . Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 4 Tahu.Kerangka Standard Prestasi 6 Mithali 5 Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 3 Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu. Faham dan Boleh Buat 2 Tahu dan Faham 1 Tahu Mohd.

CONTOH STANDARD PRESTASI Band 1 2 3 4 5 6 Standard Penerangan generik / umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran (Objektif mata pelajaran) Deskriptor APA murid tahu dan boleh buat (mata pelajaran) Evidens BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat (Instrumen pentaksiran) Mohd. Mukhrizam .

menentukan arah dan merujuk kepada sumber bunyi tersebut dengan tepat.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran Deskriptor APA Pelajar dapat membezakan bunyi.CONTOH STANDARD PRESTASI Band 6 Standard 1. mengajuk. Evidens BAGAIMANA (Instrumen pentaksiran) Merekod bunyi yang dibuat oleh pelajar dan dibandingkan dengan bunyi dari perakam Mohd. Mukhrizam . Pelajar juga dapat merakamkan bunyi yang dibuat menggunakan perakam dengan betul dan mengetahui semua fungsi perakam.

Pelajar dapat menggunakan perakam dengan betul Evidens BAGAIMANA (Instrumen pentaksiran) Merekod bunyi yang dibuat oleh pelajar dan dibandingkan dengan bunyi dari perakam Mohd. mengajuk.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran Deskriptor APA Pelajar dapat membezakan bunyi. Mukhrizam . menentukan arah dan merujuk kepada sumber bunyi tersebut dengan betul.CONTOH STANDARD PRESTASI Band 5 Standard 1.

Pelajar perlu dibantu guru untuk merakamkan bunyi yang diajuk pelajar. Evidens BAGAIMANA (Instrumen pentaksiran) Merekod bunyi yang dibuat oleh pelajar dan dibandingkan dengan bunyi dari perakam Mohd. Mukhrizam .1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran Deskriptor APA Pelajar tahu bunyi yang dihasilkan.CONTOH STANDARD PRESTASI Band 1 Standard 1.

Murid dapat melukis gambar bunga dengan teliti.CONTOH STANDARD PRESTASI BAND STANDARD Menghasilkan karya seni gambar bunga secara keseluruhan mengikut kreativiti sendiri dengan teknik lukisan. Menghasilkan karya seni gambar bunga. Murid dapat melukis gambar bunga yang sebenar mengikut unsur alam semulajadi dengan kreatif Murid dapat melukis gambar bunga yang sebenar mengikut alam semulajadi. Menghasilkan karya seni gambar bunga dengan rupa sebenar mengikut alam semulajadi. Murid dapat membuat lakaran gambar bunga secara ringkas. EVIDENS Hasil karya dengan teknik lukisan 6 5 4 3 2 1 . Menghasilkan karya seni gambar bunga dengan rupa sebenar Menghasilkan karya seni gambar bunga dengan rupa yang lebih teliti. DESKRIPTOR Murid dapat melukis gambar bunga yang sebenar mengikut unsur alam semulajadi dan menunjuk contoh kepada rakan. Murid dapat membuat lakaran kelopak bunga. Menghasilkan karya seni gambar bunga dengan pengamatan.

berdasarkan hasil kerja pelajar yang sudah ditaksir? TIPS UNTUK PEMBINAAN STANDARD PRESTASI Mohd.  Apa yang sebenarnya guru hendak capai?  Apa hasilan pelajar yang kita jangkakan?  Apakah standard yang kita gunakan?  Bagaimana rupa bentuk hasilan pelajar yang baik?  Apakah maklumbalas yang perlu guru beri kepada pelajar untuk penambahbaikan.Soalan-soalan yang perlu ditanya semasa membina standard prestasi. Mukhrizam .

pernyataannya banyak dan lebih terperinci. kemudian baru membina aras yang lain.  Rubrik yang digunakan mestilah tepat untuk membezakan band/aras pencapaian-contohcemerlang/tepat.  Untuk Band/Aras rendah (contoh band 1). boleh dicontohi. Mukhrizam . perincian lebih sedikit dan hanya ditulis yang asas sahaja.  Untuk membina standard prestasi. betul. memuaskan.TIPS UNTUK PEMBINAAN STANDARD PRESTASI  Mentaksir apa yang diajar sahaja. lemah dan lain-lain. mulakan dengan aras tertinggi (Band 6) diikuti dengan aras terendah (Band 1). Mohd.  Mesti merujuk kepada standard kandungan dan standard pembelajaran.  Untuk Band/Aras tinggi (contoh band 6).

Tidak semestinya mengikut pernyataan standard prestasi. Mukhrizam .PELAPORAN PENTAKSIRAN FORMATIF Pentaksiran Formatif: Tidak wajib. Verbal atau bertulis berdasarkan rekod hasil kerja murid yang dikumpul dalam portfolio dan/atau database. apabila diperlukan sahaja. Mohd.

 Merumus pencapaian atau penguasaan secara kualitatif dan kuantitatif. Mohd. Mukhrizam . pelaporannya mesti berbentuk deskriptif.PELAPORAN PENTAKSIRAN SUMATIF Pentaksiran Sumatif:  Wajib disediakan.  Untuk pelaporan kualitatif.  Menunjukkan perkembangan pencapaian atau penguasaan mengikut standard prestasi.

INGGERIS TAHUN 1 Mohd. Mukhrizam .Contoh Pelaporan Pentaksiran Sumatif Kuantitatif PENCAPAIAN MURID UNTUK B. INGGERIS TAHUN 1 6 5 BAND 4 3 2 1 0 PENCAPAIAN MURID UNTUK B.

bacaan lancar dan memahami dengan betul. Lancar : bacaan. Jarak antara perkataan yang sesuai. Tanda baca yang betul Boleh menggunakan kemahiran operasi asas Matematik tambah dan tolak untuk nombor bulat. masa dan waktu Menyatakan semua kemungkinan hasil tambah dan tolak pasangan dua nombor Mohd. Boleh membuat ayat dalam satu perenggan berdasarkan gambar/pengalaman/tajuk dengan konsisten. Tulisan yang boleh dibaca. Dapat menjawab soalan berasaskan petikan yang telah dibaca. Konsisten : Sebutan jelas.Contoh Pelaporan Pentaksiran Sumatif Kualitatif Boleh membaca dan memahami petikan / teks yang mengandungi 5 ayat mudah. Jelas : sebutan. wang. Mukhrizam .

bergaul dan bekerjasama secara interpersonal dan dalam kumpulan dengan harmoni dan berhemah dengan mesra. Boleh menunjukkan cara berinteraksi.Contoh Pelaporan Pentaksiran Sumatif Murid mempunyai dan mempamerkan nilai murni secara konsisten tanpa perlu pengawasan oleh guru dan masyarakat. Mohd. Mukhrizam .

bacaan lancar dan memahami dengan betul. Dapat menjawab soalan berasaskan petikan yang telah dibaca.CONTOH AYAT DESKRIPTIF DI DALAM PELAPORAN KUALITATIF Boleh membaca dan memahami petikan /teks yang mengandungi 5 ayat mudah.Lancar : bacaan. Jelas : sebutan. Konsisten : Sebutan jelas. .

Folio perkembangan akan menunjukkan perkembangan pencapaian pelajar di dalam sesuatu subjek. Boleh terdiri daripada latihan untuk pentaksiran formatif ataupun sumatif. Mukhrizam .Folio ‘Showcase’ & Portfolio Folio Perkembangan: Adalah latihan/projek yang dijalankan oleh pelajar dan dimasukkan ke dalam portfolio pelajar. Mohd.Folio Perkembangan.

Folio yang terbaik sepanjang penghasilan kerja yang dilakukan pelajar.Folio ‘Showcase’ & Portfolio Folio ‘Showcase’: Folio atau hasilan pelajar daripada pentaksiran sumatif. Ditaksir mengikut standard prestasi.Folio Perkembangan. Mohd. Mukhrizam .

Mukhrizam .  Boleh juga menjadi hasil untuk pentaksiran sumatif. Mohd.  Menunjukkan perkembangan kemahiran atau pengetahuan pelajar.Folio Perkembangan.  Terdapat garis panduan untuk portfolio yang ditentukan oleh sekolah.Folio ‘Showcase’ & PortfoliO Portfolio  Merupakan himpunan hasil kerja pelajar.

 Pelaporan sumatif. Mohd. -berbentuk kualitatif -berbentuk kuantitatif  Evidens/hasilan pelajar untuk sesuatu topik/subjek.Contoh Kandungan Untuk Portfolio Pelajar  Profil pelajar. Mukhrizam .  Refleksi pelajar setelah selesai semua topik/tema untuk subjek.  Pelaporan formatif.

Mukhrizam .Contoh Sijil Pencapaian Dikeluarkan Di Akhir Pembelajaran 1 2 3 4 5 6 Mohd.

 Perlu lebih mengenal murid dan merancang strategi pengajaran serta mengaplikasi pentaksiran yang sesuai dengan kebolehan murid. Mukhrizam .  Guru perlu mengetahui kaedah pentaksiran pelbagai sebagai alat untuk pelajar mencapai standard yang ditetapkan. Mohd.  Menubuhkan AJK Penetapan Standard Prestasi di sekolah mengikut subjek.KEBERSEDIAAN GURU  Perlu sentiasa mengetahui perubahan terkini di dalam sistem pendidikan.  Guru perlu mengadakan anjakan paradigma dan bersedia untuk menerimapakai konsep SPPK.  Bersedia dengan beban kerja yang bertambah.

Mohd. Mukhrizam .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful