SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PEJABAT PELAJARAN DAERAH BARAT DAYA 22 DISEMBER 2010

UPSR dikekalkan di Tahun 6 dengan penambahbaikan
Tahun Tahun Tahun 1 2 3

Melepasi asas kemahiran literasi dan numerasi

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6 Pengulangan Tingkatan

Peralihan
1

UPSR

Tidak memenuhi standard minimum Bahasa Melayu

APTITUD

100%

SJKc/SJKT

PBP/PBS 60:40

Tidak melepasi standard minimum

DIAGNOSTIK LINUS

PBS

B.Melayu B.Inggeris B.Cina/B.Tamil Sains Matematik

Arus Perdana Sukan

Seni

PEMULIHAN

PBS

Agama/Moral Kemahiran Hidup Pend.Jasmani Kesihatan PBS 100%

UJIAN

Kemahiran dan vokasional

PBS mengandungi 4 komponen iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum.

Timeline: UPSR Tahun Enam (6) dengan penambahbaikan
PELAKSANAAN

2010

2011
Tahun1

2012
Tahun 2

2013
Tahun 3

2014
Tahun 4

2015
Tahun 5

2016
Tahun 6

Transformasi Kurikulum Sistem Pentaksiran

PBS

PBS

PBS

PBS

PBS

PBP:PBS = 60:40

Latihan Guru (Pendedahan kepada KSSR dan PBS)
Sistem Persekolahan

Guru Tahun1 40 000

Guru Tahun 2 40 000 Semester yang diubahsuai

Guru Tahun 3 40 000

Guru Tahun 4 40 000

Guru Tahun 5 40 000

Guru Tahun 6 40 000

Sistem Semester Sepenuhnya

2010
•Latihan KSSR & PBS kepada 40000 orang guru Tahun 1 dalam perkhidmatan •Transformasi kurikulum dilaksanakan di Tahun 1 •PBS dilaksanakan di Tahun 1 •Latihan KSSR & PBS kepada 40000 orang guru Tahun 2 dalam perkhidmatan •Sistem semester yang diubahsuai

2012
•Transformasi kurikulum dilaksanakan di Tahun 2 •PBS dilaksanakan di Tahun 2 •Latihan KSSR & PBS kepada 40000 orang guru Tahun 3 dalam perkhidmatan •Pelaksanaan sistem semester sepenuhnya

2013

•Transformasi kurikulum dilaksanakan di Tahun 3 •PBS dilaksanakan di Tahun 3 •Latihan KSSR & PBS kepada 40000 orang guru Tahun 4 dalam perkhidmatan •Pelaksanaan sistem semester sepenuhnya Mohd. Mukhrizam

Mukhrizam . Mohd.KONSEP SPPK Sekolah perlu dilihat sebagai institusi yang tidak hanya berperanan menyedia murid untuk peperiksaan awam semata-mata tetapi lebih berperanan untuk mendidik dan membimbing murid menguasai ilmu dan kemahiran.

Mukhrizam . kemahiran dan adab/nilai/akhlak yang dimiliki oleh seseorang murid sama ada melalui atau tanpa melalui proses pengajaran d a n p e m b e l a j a r a n .KONSEP SPPK Pentaksiran boleh didefinisikan sebagai “apa-apa sahaja kaedah yang diguna untuk lebih memahami pengetahuan. ” Mohd.

Murid aras tinggi akan lebih berkembang pengetahuannya sementara murid aras lain akan dapat merapatkan jurang dengan murid yang berkebolehan. Mukhrizam . Pentaksiran memberikan keadilan serta peluang kepada pelajar untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran.KONSEP SPPK Pentaksiran merapatkan jurang pencapaian antara seorang murid dengan murid yang lain. Mohd.

Mohd. Mukhrizam .KONSEP SPPK Pentaksiran dalam pendidikan di Malaysia ialah proses mendapatkan maklumat tentang perkembangan individu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam pembangunan dan pembentukan modal insan.

Mukhrizam .MENGAPA TAKSIR Sekolah mengguna pentaksiran untuk:  Memantau keberkesanan program.  Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan program.  Mencari alternatif kepada program yang tidak berkesan.  Meletakkan keutamaan program.  Memperbaiki program. Mohd.

Guru menggunakan pentaksiran untuk:        Melakukan diagnosis ke atas individu dan mencari preskripsi pemulihan. Mengadaptasi strategi pengajaran mengikut kebolehan dan keperluan pelajar. Melaksanakan penilaian dan memperhalusi kurikulum. Mukhrizam . Menyediakan maklum balas untuk melapor penguasaan. Memantau perkembangan murid. Memotivasi murid. Menentukan tahap pencapaian. Mohd.

Mukhrizam .PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN Pentaksiran formatif Pentaksiran sumatif Mohd.

 Berdasarkan standard kandungan & pembelajaran yang terdapat dalam KSSR. Mukhrizam .PENTAKSIRAN SUMATIF  Pentaksiran tentang pembelajaran – assessment of learning.  Guru mesti menunjukkan contoh hasil pentaksiran sumatif yang baik dan yang tidak menepati standard prestasi Mohd.  Ditaksir untuk mendapatkan maklumat mengenai pencapaian murid untuk sesuatu topik/tema.  Dijalankan di akhir sesuatu topik/tema.

Kaedah-kaedah pentaksiran yang digunakan di dalam pentaksiran formatif seperti pencerapan dan senarai semak. Mohd.PENTAKSIRAN SUMATIF Hasilan pelajar (product) boleh dibuat dan dicapai pelajar dan bersifat ‘authentic’. Disertakan di dalam portfolio. Mukhrizam . Hasilan pelajar akan dihimpun hingga akhir tahun-yang terbaik akan dijadikan folio ‘showcase’. soal jawab dan lain-lain boleh digunapakai.

Contoh Hasilan Pelajar Menggunakan Kaedah-Kaedah Digunapakai Untuk Taksiran Sumatif Di antara contoh hasilan pelajar menggunakan kaedah-kaedah pentaksiran sumatif: Folio Permainan Memainkan alat muzik Role-play Solat mengikut tertibnya Menulis esei pendek Mohd. Mukhrizam .

 Mesti dilengkapkan dengan rujukan kriteria yang difikirkan oleh guru. Mukhrizam .  Ditulis secara holistik.STANDARD PRESTASI  Satu pernyataan generik tentang aras pencapaian pelajar untuk satu pentaksiran sumatif  Perlu merujuk kepada standard kandungan dan standard pembelajaran KSSR. Mohd.  Standard yang dibina guru mesti menggunakan rubrik (perkataan atau rangkaikata yang betul untuk menggambarkan standard) yang bersesuaian.

 Merujuk kepada apa yang pelajar tahu dan boleh buat.  Pencapaian murid dinilai dan dilaporkan berdasarkan tahap-tahap penguasaan murid dalam pembelajaran seperti band 1 hingga band 5 atau 6 atau Lemah hingga Cemerlang atau lain-lain bentuk pernyataan standard yang bertahap.RUJUKAN STANDARD  Merujuk kepada pernyataan standard yang terkandung di dalam KSSR-standard kandungan dan standard pembelajaran.  Sama untuk semua sekolah. Mukhrizam . Mohd.

Mohd. Tidak membandingkan seseorang murid dengan murid yang lain tetapi membandingkan pencapaian murid dengan set kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria ditetapkan oleh sekolah. Mukhrizam .RUJUKAN KRITERIA Berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan terlebih awal. Murid yang memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dinilai sebagai telah menguasai pembelajaran.

Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 3 Tahu. Mukhrizam .Kerangka Standard Prestasi 6 Mithali 5 Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 4 Tahu. Faham dan Boleh Buat 2 Tahu dan Faham 1 Tahu Mohd.

Mukhrizam .CONTOH STANDARD PRESTASI Band 1 2 3 4 5 6 Standard Penerangan generik / umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran (Objektif mata pelajaran) Deskriptor APA murid tahu dan boleh buat (mata pelajaran) Evidens BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat (Instrumen pentaksiran) Mohd.

Evidens BAGAIMANA (Instrumen pentaksiran) Merekod bunyi yang dibuat oleh pelajar dan dibandingkan dengan bunyi dari perakam Mohd. Pelajar juga dapat merakamkan bunyi yang dibuat menggunakan perakam dengan betul dan mengetahui semua fungsi perakam. mengajuk. Mukhrizam .1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran Deskriptor APA Pelajar dapat membezakan bunyi. menentukan arah dan merujuk kepada sumber bunyi tersebut dengan tepat.CONTOH STANDARD PRESTASI Band 6 Standard 1.

Mukhrizam . menentukan arah dan merujuk kepada sumber bunyi tersebut dengan betul.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran Deskriptor APA Pelajar dapat membezakan bunyi. Pelajar dapat menggunakan perakam dengan betul Evidens BAGAIMANA (Instrumen pentaksiran) Merekod bunyi yang dibuat oleh pelajar dan dibandingkan dengan bunyi dari perakam Mohd.CONTOH STANDARD PRESTASI Band 5 Standard 1. mengajuk.

CONTOH STANDARD PRESTASI Band 1 Standard 1. Mukhrizam . Evidens BAGAIMANA (Instrumen pentaksiran) Merekod bunyi yang dibuat oleh pelajar dan dibandingkan dengan bunyi dari perakam Mohd.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran Deskriptor APA Pelajar tahu bunyi yang dihasilkan. Pelajar perlu dibantu guru untuk merakamkan bunyi yang diajuk pelajar.

Murid dapat melukis gambar bunga yang sebenar mengikut unsur alam semulajadi dengan kreatif Murid dapat melukis gambar bunga yang sebenar mengikut alam semulajadi. Menghasilkan karya seni gambar bunga. EVIDENS Hasil karya dengan teknik lukisan 6 5 4 3 2 1 . Murid dapat membuat lakaran gambar bunga secara ringkas. Menghasilkan karya seni gambar bunga dengan rupa sebenar mengikut alam semulajadi. Murid dapat membuat lakaran kelopak bunga. DESKRIPTOR Murid dapat melukis gambar bunga yang sebenar mengikut unsur alam semulajadi dan menunjuk contoh kepada rakan.CONTOH STANDARD PRESTASI BAND STANDARD Menghasilkan karya seni gambar bunga secara keseluruhan mengikut kreativiti sendiri dengan teknik lukisan. Murid dapat melukis gambar bunga dengan teliti. Menghasilkan karya seni gambar bunga dengan rupa sebenar Menghasilkan karya seni gambar bunga dengan rupa yang lebih teliti. Menghasilkan karya seni gambar bunga dengan pengamatan.

berdasarkan hasil kerja pelajar yang sudah ditaksir? TIPS UNTUK PEMBINAAN STANDARD PRESTASI Mohd.Soalan-soalan yang perlu ditanya semasa membina standard prestasi.  Apa yang sebenarnya guru hendak capai?  Apa hasilan pelajar yang kita jangkakan?  Apakah standard yang kita gunakan?  Bagaimana rupa bentuk hasilan pelajar yang baik?  Apakah maklumbalas yang perlu guru beri kepada pelajar untuk penambahbaikan. Mukhrizam .

 Untuk membina standard prestasi. Mohd. memuaskan.  Untuk Band/Aras tinggi (contoh band 6). boleh dicontohi. betul. pernyataannya banyak dan lebih terperinci.  Rubrik yang digunakan mestilah tepat untuk membezakan band/aras pencapaian-contohcemerlang/tepat. mulakan dengan aras tertinggi (Band 6) diikuti dengan aras terendah (Band 1).  Untuk Band/Aras rendah (contoh band 1).  Mesti merujuk kepada standard kandungan dan standard pembelajaran.TIPS UNTUK PEMBINAAN STANDARD PRESTASI  Mentaksir apa yang diajar sahaja. kemudian baru membina aras yang lain. Mukhrizam . perincian lebih sedikit dan hanya ditulis yang asas sahaja. lemah dan lain-lain.

apabila diperlukan sahaja. Mukhrizam .PELAPORAN PENTAKSIRAN FORMATIF Pentaksiran Formatif: Tidak wajib. Tidak semestinya mengikut pernyataan standard prestasi. Verbal atau bertulis berdasarkan rekod hasil kerja murid yang dikumpul dalam portfolio dan/atau database. Mohd.

 Merumus pencapaian atau penguasaan secara kualitatif dan kuantitatif.  Menunjukkan perkembangan pencapaian atau penguasaan mengikut standard prestasi.  Untuk pelaporan kualitatif. Mukhrizam . Mohd.PELAPORAN PENTAKSIRAN SUMATIF Pentaksiran Sumatif:  Wajib disediakan. pelaporannya mesti berbentuk deskriptif.

Contoh Pelaporan Pentaksiran Sumatif Kuantitatif PENCAPAIAN MURID UNTUK B. INGGERIS TAHUN 1 Mohd. INGGERIS TAHUN 1 6 5 BAND 4 3 2 1 0 PENCAPAIAN MURID UNTUK B. Mukhrizam .

Jelas : sebutan. Dapat menjawab soalan berasaskan petikan yang telah dibaca. Jarak antara perkataan yang sesuai.Contoh Pelaporan Pentaksiran Sumatif Kualitatif Boleh membaca dan memahami petikan / teks yang mengandungi 5 ayat mudah. Boleh membuat ayat dalam satu perenggan berdasarkan gambar/pengalaman/tajuk dengan konsisten. masa dan waktu Menyatakan semua kemungkinan hasil tambah dan tolak pasangan dua nombor Mohd. Mukhrizam . Tanda baca yang betul Boleh menggunakan kemahiran operasi asas Matematik tambah dan tolak untuk nombor bulat. Konsisten : Sebutan jelas. Lancar : bacaan. Tulisan yang boleh dibaca. wang. bacaan lancar dan memahami dengan betul.

Mohd. bergaul dan bekerjasama secara interpersonal dan dalam kumpulan dengan harmoni dan berhemah dengan mesra. Mukhrizam . Boleh menunjukkan cara berinteraksi.Contoh Pelaporan Pentaksiran Sumatif Murid mempunyai dan mempamerkan nilai murni secara konsisten tanpa perlu pengawasan oleh guru dan masyarakat.

Lancar : bacaan. bacaan lancar dan memahami dengan betul. Konsisten : Sebutan jelas. . Jelas : sebutan. Dapat menjawab soalan berasaskan petikan yang telah dibaca.CONTOH AYAT DESKRIPTIF DI DALAM PELAPORAN KUALITATIF Boleh membaca dan memahami petikan /teks yang mengandungi 5 ayat mudah.

Folio Perkembangan. Mukhrizam .Folio ‘Showcase’ & Portfolio Folio Perkembangan: Adalah latihan/projek yang dijalankan oleh pelajar dan dimasukkan ke dalam portfolio pelajar. Mohd. Folio perkembangan akan menunjukkan perkembangan pencapaian pelajar di dalam sesuatu subjek. Boleh terdiri daripada latihan untuk pentaksiran formatif ataupun sumatif.

Ditaksir mengikut standard prestasi.Folio ‘Showcase’ & Portfolio Folio ‘Showcase’: Folio atau hasilan pelajar daripada pentaksiran sumatif. Mohd. Folio yang terbaik sepanjang penghasilan kerja yang dilakukan pelajar. Mukhrizam .Folio Perkembangan.

Mukhrizam .  Terdapat garis panduan untuk portfolio yang ditentukan oleh sekolah.Folio Perkembangan.  Boleh juga menjadi hasil untuk pentaksiran sumatif.  Menunjukkan perkembangan kemahiran atau pengetahuan pelajar. Mohd.Folio ‘Showcase’ & PortfoliO Portfolio  Merupakan himpunan hasil kerja pelajar.

Mohd.  Pelaporan sumatif. -berbentuk kualitatif -berbentuk kuantitatif  Evidens/hasilan pelajar untuk sesuatu topik/subjek.  Refleksi pelajar setelah selesai semua topik/tema untuk subjek.Contoh Kandungan Untuk Portfolio Pelajar  Profil pelajar. Mukhrizam .  Pelaporan formatif.

Mukhrizam .Contoh Sijil Pencapaian Dikeluarkan Di Akhir Pembelajaran 1 2 3 4 5 6 Mohd.

 Guru perlu mengadakan anjakan paradigma dan bersedia untuk menerimapakai konsep SPPK.KEBERSEDIAAN GURU  Perlu sentiasa mengetahui perubahan terkini di dalam sistem pendidikan.  Perlu lebih mengenal murid dan merancang strategi pengajaran serta mengaplikasi pentaksiran yang sesuai dengan kebolehan murid. Mohd.  Bersedia dengan beban kerja yang bertambah. Mukhrizam .  Menubuhkan AJK Penetapan Standard Prestasi di sekolah mengikut subjek.  Guru perlu mengetahui kaedah pentaksiran pelbagai sebagai alat untuk pelajar mencapai standard yang ditetapkan.

Mukhrizam .Mohd.