MENYAMBUT BULAN HAJI

MENYAMBUT BULAN HAJI . . . . . . . .

Ma'asyiral hadirin jamaah jum'at rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Dengan bertakwa kita akan berbahagia, baik di dunia, maupun di akhirat kelak, dan sebaliknya manakala kita tidak mau bertakwa, kita akan celaka, baik di dunia, maupun di akhirat nanti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita sekarang tengah memasuki bulan Zulhijah, satu bulan di mana umat Islam yang mampu diwajibkan menunaikan ibadah haji ke Baitullah untuk memenuhi rukun Islam yang ke lima. Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imron : 97 :

Artinya : " Dan hanya karena Allah diwajibkan haji atas manusia ke Baitullah, yaitu terhadap mereka yang telah sanggup melaksanakan kewajiban tersebut, sungguh Allah tidak menghajatkan apa-apa dari alam semesta ini. " Dalam QS. Al Haj : 27 - 28 Allah SWT berfirman : ........ .

Artinya ; " Dan panggillah manusia untuk melakukan ibadah haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kami dan dengan kendaraan yang melelahkan dari pelosok-pelosok penjuru dunia, agar mereka menjadi saksi akan banyaknya manfaat bagi perjalanan mereka. " Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Perjalanan haji adalah perjalanan suci. Perjalanan menelusuri tapak-tapak kaki para Nabi. Dengan niat suci memenuhi panggilan Ilahi. Perjalanan yang banyak mengeluarkan energi, yang membutuhkan kebulatan tekad di dalam hati. Kalau di dunia ini ada kebahagiaan, maka tak ada kebahagiaan yang lebih mulia dari pada memenuhi panggilan Tuhan Yang bersifat Rahman. Kebahagiaan yang tumbuh dari hati yang beriman. Dan orang yang beribadah haji, perasaan itulah yang dirasakan., meski dia harus banyak berkurban, banyak uang yang dibelanjakan, sanak keluarga yang ditinggalkan, tenaga yang harus dikerahkan, waktu lama yang harus diluangkan. Namun begitu dia sampai di hadapan Ka'bah rumah Tuhan, rasa nikmat hatilah yang dirasakan. Jerih payah tidak terasa, jauh dari kampung halaman tidak mengapa, tak terasa mengucur air mata, rasa bahagia menyelimuti sekujur dirinya, laksana bayi berada dalam pelukan ibu

sebanyak tujuh kali. Di Ka'bah ini orang yang menunaikan ibadah haji disuruh bertawaf. Al An'am : 162 : Artinya : " Katakanlah sesungguhnya salatku dan ibadahku serta hidup dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. sebagaimana Ia berfirman dalam QS. Di Padang Arafah inilah mereka semua tunduk di . yakni mengelilinginya. bersabda : . Artinya : " Tawaf itu adalah salat. politik. Inilah rumah Allah yang dikatakan dalam QS. digantikan dengan pakaian seragam Ihram. Tenang dan tenteram hati dibuatnya. perkataan. ekonomi. Ka'bah yang selama ini menjadi kiblat tiap kali dalam salatnya. warna kulit. Sayang sekali banyak di antara kita yang di dalam kehidupan belum bisa menjabarkannya dengan baik. bahasa. Para ulama menilai bahwasanya tawaf itu mengandung hikmah yang sangat tinggi. dan Nabi Ismail as dan kemudian juga oleh Nabi Muhammad saw. Artinya : " Sesungguhnya rumah pertama yang diperuntukkan bagi manusia untuk beribadah kepada allah yaitu Baitullah yang ada di Mekah yang penuh barokah dan menjadi petunjuk bagi umat manusia seluruh dunia. Bagi orang yang berpikiran dangkal. Itulah sebabnya Nab saw. " Ini potongan doa Iftitah yang selalu kita baca pada setiap kita salat. Thobroni } Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Agar mereka. pangkat dan keturunan. " { HR. Di dalam tawaf orang tidak hanya berjanji dengan perkataan. Ali Imron : 97 penuh barokah : . karenanya sedikitkanlah olehmu perkataan di dalamnya. kemudian direnovasi oleh Nabi Ibrohim as. ke arah mana wajahnya dihadapkannya. Mereka berbeda-beda suku bangsa. kini benar-benar ada di depan matanya.. Dia bukan hanya bisa memandangnya. di tempat itu jamaah haji diperintahkan untuk melakukan ibadah wukuf. Namun perbedaan itu semuanya ditanggalkan. yaitu kain putih tanpa dijahit. " Ma'asyiral muslimin hadaniyallah waiyyakum. padahal Maha Suci Allah dari perbuatan main-main dalam aturan agama-Nya. tapi diperagakan dengan mengelilingi Ka'bah 7 x setiap tawaf. Mula-mula Baitullah ini dibangun oleh Nabi Adam as. tapi sekaligus bisa menyentuhnya dan mencurahkan isi hati di sisinya. Padang Arafah yang dalam sejarah dikenal sebagai tempat pertemuan Adam dan Hawa.bapaknya. Di Arafah itulah jamaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul bagaikan di Padang mahsyar. Gaya hidup seperti inilah yang dikehendaki Allah. baik dalam pikiran. Maka meluncurlah dari mulutnya kata-kata manja penuh puja dan doa. Termasuk pakaian kebesaran. penuh harapan dan permintaan yang selama ini terpendam dalam dada. budaya. yaitu agar tertanam di hati tiap mukmin gaya hidup yang hanya berporos kepada kehendak Allah. maupun perbuatan di sepanjang kehidupannya hanya untuk Allah semata. ia menganggap bahwa pekerjaan tawaf ini seperti orang bermainmain.

. karena ia menggoda mereka. di tempat itu jamaah haji diperintahkan untuk melontar jumrah. Demikianlah khutbah kali ini yang dapat saya sampaikan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. orang yang palng mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang paling takwa kepada-Nya. mereka berkumpul di hadapan makam Rasulullah saw. satu ibadah yang menggambarkan melontar iblis terkutuk.. bahwa untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah.. . Tak ada kelebihan sedikit pun di hadapan Allah SWT. " { Hadis Riwayat Thobroni }. di tempat itu jamaah haji diperintahkan untuk melakukan ibadah Sa'i. mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk dapat menunaikan ibadah haji.. tentu akan tertanam kesadaran untuk selalu berpaling dari hawa nafsu mereka. " Mina yang terkenal sebagai tempat Nabi Ibrahim as. lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa supaya kamu saling mengenal... Artinya : " Hai orang yang beriman. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Kaum muslimin yang berbahagia. dan menolak keinginan-keinginan dan bujukan-bujukan setan. berfirman dalam QS. sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Artinya : " Hai umat manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan. maka samalah halnya dia berziarah kepadaku di waktu hidupku. janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. .. dan Siti Hajar ra. " Ma'asyiral muslimin hadaniyallah waiyyakum. Betapa bahagianya jamaah haji yang ketika berada di Madinah.. . Diposkan oleh kumpulan khutbah jumat di 20:50 0 komentar Link ke posting ini ... maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Allah WT. Nabi Ismail as. Artinya : " Siapa yang melakukan ibadah haji lalu dia berziarah kepadaku sesudah wafatku. berlari-lari kecil yang menggambarkan. Al Hujurat : 13 .. melempari iblis..hadapan Allah SWT. kala beliau masih hidup.. Jamaah haji yang benar-benar melakukan ibadah ini. karena sepertinya mereka dapat berjumpa dengan Rasulullah saw. Nabi saw. Bukit Sofa dan Marwah yang tercatat sebagai tempat Siti Hajar mencari air untuk anaknya Ismail.. BERTAUBAT SEBELUM WAFAT . bersabda : .. Jamaah haji yang benar-benar melakukan wukuf akan tertanam kesadaran kesamaan derajat dan martabat.An Nur : 21 .. manusia harus bekerja keras tidak boleh malas.

Ma'asyiral hadirin rahimakumullah.BERTAUBAT SEBELUM WAFAT . Al Tahrim . Dan ia merasa bersedih hati atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Penegasan Nabi saw. dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. kalau kita benar-benar beriman kepada Allah SWT dan beriman kepada Hari Akhir sebagai hari pembalasan. yakni orang-orang bertakwa yang amat mulia di sisi Allah SWT. menumbuhkan rasa penyesalan yang mendalam dan membangkitkan semangat yang bulat untuk melepaskan noda dan dosa yang pernah dilakukannya dan bertekad untuk memulai kehidupan yang lebih baik. ini harus diakui oleh kita semua. Ma'asyiral muslimin sidang jum'at rahimakumullah. bahwa semua umat manusia bani Adam itu mempunyai kesalahan dan dosa. telah menegaskan dalam hadisnya. baik di dunia maupun di akhirat. maka pertaubatan itu mempunyai tiga persyaratan. tetapi lebih dari itu ada upaya untuk menjauhi dan tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan untuk kedua kalinya. Taubat menimbulkan perasaan duka cita yang terrenyuh dalam lubuk hatinya. Berhenti melakukan hal-hal yang dibenci Allah dan berusaha menjalani apa yang diridoi dan disenangi-Nya. Dengan demikian orang yang bertaubat adalah orang yang berhenti melanggar larangan-larangan Allah dan kembali untuk melakukan perintah-Nya. atau meninggalkan dosa seketika dan bertekad untuk tidak melakukannya lagi. dan sebaik . apakah dosa terhadap Allah atau dosa terhadap sesama. Ma'asyiral hadirin yang berbahagia. apakah dosa besar atau dosa kecil. Dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah menakdirkan kita menjadi orang-orang beriman kepada-Nya. Hadharatusy-syaekh Abi Zakariya Yahya bin Syarif An-Nawawi dalam kitabnya Riyadus-shalihin menyatakan bahwa taubat itu wajib dari tiap dosa. marilah kita segera melakukan taubat. apa lagi berkali-kali. Nabi saw. 8 Yang dimaksud dengan taubat Nasuha di sini adalah taubat yang sesungguhnya. .baik orang yang bersalah dan dosa adalah orang yang mau bertaubat. Oleh karena itu. Maka jika dosa itu berkaitan dengan hubungan seorang manusia dengan Allah. Taubat dalam pengertian yang demikian tidak sama dengan pengertian kapok lombok atau taubat sambal dalam istilah Jawa yang hanya menimbulkan rasa penyesalan sesaat atau rasa jera sementara yang pada kesempatan lain akan mengulangi perbuatannya lagi. agar kita benar-benar menjadi Muttaqin . Berhenti berbuat maksiat dan patuh kepada Allah. mengganggu tidurnya. Taubat artinya kembali dari maksiat menuju taat. yang bukan hanya mengucapkan istigfar sebagai permohonan ampun. memang sehari-hari kita tidak pernah terlepas dari dosa. Allah SWT berpesan dalam firman-Nya: Artinya: " Hai orang ± orang yang beriman. yaitu : ." QS.

niscaya Aku ampuni dosa yang telah diperbuat. dan selalu membuka tangan-Nya di waktu malam untuk menerima taubat hamba-Nya .} Kaum muslimin yang berbahagia. lalu kamu menemuiku sambil tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu apapun. Harus menghentikan maksiatnya.yang berbuat dosa di waktu siang. Niat bersungguh-sungguh tidak akan pernah mengulangi perbuatan yang sama untuk kedua kalinya. Mengapa demikian ? Karena sesungguhnya Allah sendiri tidak mau memaafkan dan tidak mau menghapus dosa seorang hamba yang mempunyai kesalahan terhadap hamba yang lainnya. Dalam Al Quran surah Thaha. atau mengembalikan sesuatu yang harus dikembalikan. beriman dan beramal saleh. Tidak ada istilah "Tiada maaf bagimu " bagi Allah kepada para hamba-Nya. sekaligus pemberian maaf ini tidak ada. Syarat ini adalah syarat mutlak yang wajib ditunaikan oleh seseorang yang mempunyai dosa dan kesalahan terhadap orang lain. Dosa dan kesalahan yang berhubungan dengan sesama manusia sesungguhnya lebih sulit penghapusannya bila dibandingkan dengan dosa dan kesalahan yang berhubungan dengan Allah. Dia senantiasa membuka tangan-Nya di siang hari untuk menerima taubat hambaNya yang berbuat dosa di waktu malam. Ma'asyiral hadirin hadaniyallah waiyyakum. niscaya Aku akan mengampunimu.. Ketika kita punya salah dan dosa kepada allah. maka pertaubatan tersebut belumlah bisa diterima. dengan meminta maaf atau minta halalnya satu perbuatan." { Hadis Riwayat Imam Turmudzi.1. Selanjutnya jika ada dosa yang berkaitan dengan hubungan seseorang dengan sesamanya. niscaya Aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Selagi permintaan maaf ini tidak dilakukan. 82 Allah menegaskan : Artinya: " Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. jika kamu menghadap kepada-Ku dengan membawa dosa sepenuh bumi. lalu kamu memohon ampunan-Ku. maka niscaya Allah SWT akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. dalam arti kata benar-benar bertaubat. lebih jelas lagi Allah menegaskan : Artinya: " Hai anak Adam. lalu tetap pada jalan yang benar. sebelum seorang hamba tersebut meminta maaf terhadap hamba yang bersangkutan. hai anak Adam. Kedua firman Allah tersebut di atas menunjukkan bahwa betapa Maha Pengampunnya Allah SWT. dan Aku tak peduli. 3. maka pertaubatan itu ditambah satu syarat lagi." Bahkan dalam salah satu hadis kudsi. yaitu menyelesaikan urusannya dengan orang yang bersangkutan. 2. sesungguhnya jika kamu meminta dan mengharapkan ampunan-Ku. Harus menyesali perbuatan yang telah terlanjur dilakukannya. dan Aku tak peduli hai anak Adam. karena pintu taubat senantiasa terbuka bagi siapa . andaikata dosamu seluas langit. selagi kita betul-betul menyesal dan berniat tidak akan mengulangi lagi kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan. sekaligus hamba yang bersangkutan tersebut dengan ikhlas dan rela hati mau memberi maaf.

. Pintu taubat itu ditutup hanya bagi mereka yang sengaja mengulurulur waktu. ketika pahala itu sudah habis masih ada saja orang yang datang memprotes. dari segala cacat dan cela. Mendengar protes dari orang itu.saja. Akan tetapi. dalam satu hadisnya pernah bercerita tentang betapa sengsaranya seseorang yang ketika hidup di dunia pernah berbuat dosa terhadap sesamanya. Ini berarti menyakiti orang lain. Manakala kita melakukan kesalahan terhadap orang lain. Sekarang saya minta pertanggung jawaban atas perbuatan dosa yang pernah dia lakukan terhadap saya". lalu pahala itu diberikan kepada seseorang yang disakitinya. maka satu-satunya cara untuk meminta halalnya perbuatan dosa yang pernah diperlakukan kepada sesamanya adalah dengan jalan. akan tetapi ada seseorang yang komplen / mengajukan protes. ternyata amal baiknya lebih banyak ketimbang amal jeleknya. Seperti itulah kisah tragis yang diceritakan oleh Nabi saw. misalnya kita pinjam barang atau uang. pahala puasa. Maka Allah pun hendak memasukkan hamba tersebut ke dalam surga. lalu kita tidak mengembalikannya dalam waktu yang cukup lama. sengaja menunda-nunda taubat mereka hingga saat sakratul maut tiba. dan kita harus minta maaf sampai dia mau memaafkan. tetapi sayang dia belum sempat mendapatkan maaf dari seseorang yang disakitinya itu. Akhirnya semoga kita diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk melakukan Taubatan Nasuha sebelum kita meninggal dunia. yaitu taubat. Begitu seterusnya datang silih berganti orang-orang yang protes. maka Allah pun tidak memberi maaf kepada hamba yang punya dosa dengan sesamanya. Bahkan yang lebih tragis. Begitu Maha Pengampunnya Allah. Hanya dengan satu syarat saja. Demi keadilan. Allah SWT . Maka untuk kedua kalinya Allah mengambil pahala yang berbuat dosa. dosa orang yang pernah disakiti itu diambil. atau bahkan kita sengaja menggelapkannya dan mencurinya. saya menuntut keadilan. lalu dialihkan kepada orang yang punya dosa / salah. kapan dan di mana saja. Di dunia orang itu pernah menyakiti saya. Melihat kenyataan ini. "Ya Allah. Ma'asyiral hadirin hadaniyallah waiyyakum. berkaitan dengan seseorang yang menanggung beban dosa dan kesalahan terhadap orang lain yang belum mendapatkan maaf. hingga tidak ada kesulitan untuk mendapatkan ampunan-Nya. Ketika dihisab. kini habis digunakan untuk membayar atas dosa-dosa dan kesalahan kepada orang lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah.lalu mengambil pahala seorang hamba yang diprotes. Begitulah tata cara kita bertaubat dan tata cara memperbaiki diri. maka hendaklah kita berhati-hati sekali dalam berhubungan dengan sesama kita. hingga akhirnya pahala hamba yang pada mulanya begitu banyak. Bagi kita yang mau bertaubat. haji dan pahala-pahala lainnya. apakah untuk mendapatkan maaf dari sesama kita sama mudahnya dengan memperoleh ampunan dari Allah ? Tentu saja tidak. Diposkan oleh kumpulan khutbah jumat di 19:00 0 komentar Link ke posting ini INTI HIDUP . ternyata datang salah seorang lagi memprotes pula yang intinya sama. Berhubung pahala untuk membayar dosa itu sudah habis. ada seorang hamba yang datang menghadap Allah di hari pembalasan dengan membawa pahala salat. Kelak kata Nabi. Ketika persoalan yang satu ini beres. lalu diberikannya kepada sesamanya yang pernah disakiti. dan dia belum mendapatkan maaf dari saya. Nabi saw. maka barang atau uang yang telah kita gunakan itu harus kita kembalikan.

kedua saya sampaikan kepada kaum muslimin yang hadir di masjid Jami' ini. Dalam kaitan ini. bahkan sebaliknya. Akal seperti itu tidak dapat mengendalikan hawa nafsu. mana yang benar dan mana yang salah. dengan cara menjaga dan merawatnya. lalu menjadi ada. Dengan akal kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. justru hawa nafsu yang menjadi pengendalinya. Dan tiaptiap kaum mempunyai pemimpin. Apakah sebenarnya tugas kita hidup di dunia ini ? Kiranya tidak ada seorang pun di antara kita manusia yang sanggup menjawab dengan tepat pertanyaan tersebut. Hadirin sidang jum'at yang berbahagia. dan tujuan pokok para hamba tergantung pada akalnya. Marilah kita bersama-sama menetapkan pada diri kita untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT. pertama saya berwasiat kepada diri saya sendiri. bahwa kita berasal dari tidak ada. Al Hujurat." Hadis ini menjelaskan. yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. yang benar dianggap salah. karena akal dan pikiran adalah bagian dari diri kita yang paling penting. Sebagai hamba Allah yang dikaruniai akal dan pikiran. Jadi hanya akal sehatlah yang dapat menentukan kebaikan dan keburukan. kita manusia wajib bersyukur kepada Allah SWT. mana yang benar dan mana yang salah." Oleh karena itu. karena pada hakikatnya bukan kita manusia yang membuat perencanaan hidup di dunia ini. alias hidup. karena hanya dengan bertakwa kita manusia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. sesuai dengan firman-Nya dalam QS. Dan tiap-tiap kaum mempunyai tujuan. kita bertanya pada diri kita. dan alat orang mukmin adalah akalnya. Yang baik dikatakan buruk. Dengan akal kita dapat berpikir. Ayat 13 : Artinya : "Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Lantas kita menjadi tidak ada lagi. Kemudian dengan akal sehat pula kita manusia dapat mengetahui tentang kejadian diri kita. Oleh karena itu marilah kita kembali kepada Al Quran. Dalam hal ini Nabi saw. takwa dalam arti Imtitsaalu awaamirillah wajtinaabu nawaahiihi. Ma'asyiral hadirin sidang jum'at rahimakumullah Melalui khutbah kali ini. alias mati.INTI HIDUP . Apabila ada akal yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. dan yang salah dianggap benar. bahwa akal sangat menentukan amal perbuatan kita manusia. sekali lagi marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai takwa yang sebenar-benarnya. telah bersabda : Artinya :" Tiap-tiap sesuatu mempunyai alat. alias akal yang rusak. . dan yang buruk dikatakan baik. Itu berarti akal yang tidak sehat. dan pemimpin orang mukmin adalah akalnya.

memohon kepada Allah SWT. yaitu kita manusia. Apakah yang diperbuat oleh kita manusia untuk mendapatkan kehidupan yang baik di hari akhir nanti ? Untuk menjawab pertanyaan itu. semoga akal dan jiwa kita selalu disinari dengan nur iman. amin ya rabbal alamin. Maka tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu semua akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kamu. dan semoga di hari akhir nanti kita memperoleh maghfirah dan mardo-Nya. suami adalah pemimpin keluarganya dan istri adalah pemimpin rumah tangganya. dan anak cucunya. Apakah kita mampu memimpin diri kita sendiri dengan sebaik-baiknya." Khalifah di sini maksudnya adalah Nabi Adam as. bagaimana tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Khalifah disebut pula Ro'in / pemimpin. langit dan seisinya. bumi. melainkan supaya mereka beribadah kepadaKu. Al Dzariyat 56 } Kaum muslimin sidang jum'at yang berbahagia. Termasuk kita yang bujangan pun adalah pemimpin. Jadi dengan demikian jelaslah bahwa tugas hidup manusia sesuai dengan kehendak Penciptanya sendiri adalah sebagai khalifah. sehingga kita dapat menunaikan segala tugas dan kewajiban kita sebagai bangsa dan hamba Allah yang bertakwa." { HR. tempat beribadah mengabdi kepada Allah SWT. sekaligus membimbing diri kita untuk meyakini bahwa kehidupan di dunia ini dibatasi oleh waktu yang telah ditetapkan oleh Allah dan kelak akan ada kehidupan di hari akhir. sebagaimana firman-Nya yang berbunyi : Artinya: " Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia. Akhirnya marilah kita berdoa. marilah kita jadikan dunia ini sebagai Mazro'atul Akhirah. Artinya: " Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu masing-masing akan ditanya tentang kepemimpinan kamu. Kita patut bersyukur kepada Allah SWT yang telah memasukkan nur iman ke dalam kalbu kita. satu kehidupan yang tidak mengenal batas waktu.Di dalam surah Al Baqarah Ayat 30 Allah SWT telah menjelaskan : Artinya: " Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Raja adalah pemimpin." { QS. yakni pemimpin diri kita sendiri. serta tugas mengatur kehidupan sesama umat manusia. sebagaimana Nabi saw. atau tidak ? Yang jelas kita akan ditanya. alias kekal selama-lamanya. bersabda : . Bukhori Muslim } Hadis tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa kita semua adalah Ro'in / pemimpin. karena pada hakikatnya kita sebagai Ro'in / khalifah mempunyai tugas mengelola alam semesta. tempat bercocok tanam tanaman akhirat. . karena pada dasarnya kita diciptakan oleh Allah SWT hidup di dunia ini untuk mengabdi kepada-Nya. Tanggung jawab ini bukan hanya terhadap diri sendiri dan sesama saja. Ma'asyiral hadirin sidang jum'at yang berbahagia. bahkan terhadap makhluk-makhluk lainnya pun kita harus bertanggung jawab.

berarti ia menegakkan agama. baik di dunia maupun di akhirat. . dengan melaksanakan segala amal saleh yang diperintahkan Allah SWT dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran yang dilarang olehnya. Yang pertama Nabi saw. maka barang siapa menegakkannya. menegaskan dalam beberapa hadisnya. Kaum muslimin sidang jum'at rahimakumullah. Marilah kita terus-menerus berupaya mengendalikan diri kita untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT.". Diposkan oleh kumpulan khutbah jumat di 18:56 0 komentar Link ke posting ini KEDUDUKAN DAN HIKMAH SHALAT KEDUDUKAN DAN HIKMAH SHALAT . Rasulullah saw. amin. } Yang kedua beliau bersab . berarti ia meruntuhkan agama. salat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam. . { Hadis Riwayat Imam Baehaqi. Salah satu ciri orang bertakwa adalah mendirikan salat..bersabda : . Ma'asyiral hadirin jama'ah jum'at rahimakumullah. Artinya :"Salat adalah tiang agama. Mudah-mudahan dengan ketakwaan ini. Bagi orang bertakwa. Sejalan dengan itu. dan barang siapa meninggalkannya. kita akan memperoleh ampunan dari Allah SWT serta kebahagiaan.

menyimpan rangkaian doa-doa wajib. supaya kamu diberi rahmat. maka baik pulalah seluruh amalnya. kecintaan para malaikat." Dalam Al Quran Surah An-Nur: 56 Allah SWT pun menyatakan bahwa dengan mendirikan salat seseorang akan selalu mendapatkan rahmatnya : ." { Hadis Riwayat Imam Thabrani } Yang ketiga beliau pun bersabda tentang kedudukan dan keutamaan salat : . Bagi orang yang iman dan takwanya lemah. dan jika terlentang pun tidak bisa. sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw. menjadi pelita di alam kubur sampai hari kiamat. melalaikannya dan bahkan sengaja meninggalkannya. baik di kalangan remaja. dalam sabdanya : . memudahkan lewat di atas shirat.Artinya : "Amal ibadah seorang hamba yang pertama kali diperiksa adalah salat. maka ia salat dengan terlentang. menjadi pembela di depan pengadilan Allah. salat merupakan ibadah yang paling pokok yang tidak pernah dilupakan dan ditinggalkan sama sekali dalam sepanjang hidupnya. menjadi mahkota di atas kepalanya. Mengingat begitu pentingnya kedudukan salat dalam Islam dan begitu agungnya keutamaan-keutamaan salat. dikabulnya berbagai amal. . mendirikan salat tentunya merupakan beban yang amat berat. Artinya : " Dan dirikanlah salat. tunaikan zakat dan taatlah kepada Rasul. Jika berbaring tidak bisa. Jika ia tak bisa duduk. menjadi pakaian pelindung tubuhnya. Kalau kita amati orang seperti ini banyak sekali kita jumpai di kalangan masyarakat kita. maka rusak pulalah seluruh amalnya. maka ia salat dengan duduk. dan jika salatnya rusak. Artinya:" Salat adalah kesenangan Tuhan. maka bagi orang bertakwa. Untuk itu pendidikan salat harus ditanamkan dan dibiasakan pada anak-anak sejak mereka masuk SD. menjadi penghalang api neraka. senjata ampuh untuk melawan musuh. memberikan syafaat sewaktu ia berada di hadapan malakul maut. Kaum muslimin yang berbahagia." Ma'asyiral muslimin sidang jum'at rahimakumullah. dan sebagai kunci pembuka surga. maupun di kalangan dewasa. maka ia tetap melakukan salat sebisanya. sunah kebiasaan para Nabi. maka ia salat dengan berbaring. Apalagi jika ia sedang sibuk bekerja. membuat kebencian setan. menjadikan berat timbangan amal baiknya. dasar iman. cahaya makrifat. maka mudah sekali ia menunda-nunda salat. Begitulah sikap orang bertakwa dalam menghadapi salat. menjadi tempat berteduh kelak di hari kiamat. Jika salatnya baik. Bilamana ia sakit yang membuatnya tak bisa berdiri. dan terlebihlebih jika ia sedang sakit terbaring. sedang dalam perjalanan. memberikan berkah pada harta dan pekerjaan.

{ Hadis Riwayat Imam Turmudzi. Itulah hikmah-hikmah yang terkandung di dalam salat yang bisa dirasakan oleh orang bertakwa yang taat dan patuh mendirikannya. Begitu juga ketika salat mau dimulai dianjurkan sekali pelakunya bersiwak atau menggosok gigi. apabila ia telah berumur tujuh tahun. maka kebiasaannya akan terus berlanjut hingga ia menjadi dewasa.Artinya : " Suruhlah olehmu anak itu salat. ia merasakan bahwa dengan salat. pakaian dan tempat dari najis dan segala kotoran. karena di antara syarat sah salat. Apabila ia sudah berumur sepuluh tahun. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Quran Surah Al Ankabut : 45 Artinya : " Dan dirikanlah salat. ia terlatih hidup sabar. Dengan demikian. Yang pertama. } Begitulah tata cara mendidik anak menunaikan salat yang diajarkan Nabi saw. Yang ke empat. giginya selalu bersih dan sehat. di mana semua bacaan salat menggunakan bahasa Arab. .. hendaklah kamu pukul jika ia meninggalkan salat". di mana anak dilatih dan dibiasakan melakukan salat sejak kecil. Yang kedua. Ketaatan dan kepatuhan orang bertakwa dalam mendirikan salat amat sangat dirasakan olehnya hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Ma'asyiral muslimin Rahimakumullah. harus suci badan. karena melaksanakan salat harus sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. yakni persaudaraan dan persatuan umat islam. ia terbiasa hidup disiplin. sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga. ia membiasakan hidup bersih dan sehat. . ia merasakan bahwa salat yang dilakukan dengan berjamaah dapat mengikat dan memupuk ukhuwah Islamiyah. baik salat fardu maupun salat sunah. Diposkan oleh kumpulan khutbah jumat di 18:55 1 komentar .. Di samping itu melaksanakan salat harus mengikuti cara-cara salat yang dilakukan oleh Nabi saw. sehingga ia merasakan bahwa dengan salat yang disertai siwak." Yang ke lima. karena sesibuk apapun dalam menghadapi urusan dunia. ia merasakan bahwa dengan salat. bahkan hingga sepanjang umurnya. ia tetap menyempatkan dirinya untuk melakukan salat. Kaum muslimin sidang jum'at yang berbahagia. ia mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. sehingga kita memperoleh maghfirah dan mardotillah serta balasan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kita kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang bertakwa yang taat mendirikan salat dengan baik dan benar. serta bersih suci dari hadas besar dan hadas kecil. Link ke posting ini . amin. manakala tata cara itu dilakukan oleh setiap orang tua. Karena faktor kebiasaan itulah orang bertakwa taat dan patuh melaksanakan salat. ia merasakan bahwa dengan salat. . ia merasakan bahwa dengan salat yang khusyuk. ..

niscaya Kami bukakan kepada mereka pintu berkah dari langit dan dari bumi. keamanan dan kebahagiaan lahir batin. Sebagaimana biasa marilah kita senantiasa bertakwa kepada allah SWT dengan melaksanakan segala kebaikan yang diperintahkan olehnya dan menjauhi segala kejahatan dan sedurhakaan yang dilarang olehnya. Kaum muslimin sidang jum'at yang berbahagia. . Iman tidak cukup dengan sekedar ingat kepada Tuhan. Iman tanpa diikuti takwa dan pengamalan ajaran-ajaran agama tak berarti apa-apa. Mereka akan dipayungi oleh payung Ilahi sehingga mereka dapat hidup penuh ketenteraman dan kedamaian. Sebagaimana termaktub dalam Al Quranul Karim Surah Al A'raf : 96 Allah SWT telah berfirman : . Ancaman itu ditujukan kepada orang-orang yang Kadzdzabun. sentosa dan sejahtera. berupa kemakmuran. atau dengan eling saja. tetapi yang paling penting adanya kesediaan secara ikhlas untuk menaati dan mengerjakan segala perintahnya. yaitu orangorang yang mendustakan. . Tuhan menentukan sebuah syarat. tetapi mereka dusta." Ayat tersebut cukup jelas dan terang. . . barulah janji Tuhan yang berupa Busyro itu berhak kita terima. terutama beribadah kepadanya menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan olehnya. Kedua : Allah SWT mengemukakan Indzar. membohongi ikrarnya. Artinya: "Andaikata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Bukan iman saja. . tetapi harus dibarengi dengan takwa. artinya iman kita dibarengi dengan ketakwaan yang bersungguh-sungguh. . kesejahteraan. atau mengkhianati pengakuannya. baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa. Dia telah . Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. bukan mengaku bertuhan dan beragama saja. amin. maka Kami hukum mereka. yaitu kabar gembira yang menyenangkan semua hati dan didambakan oleh semua manusia. bahwa kepada mereka akan dibukakan pintu berkah dan rahmat yang berlipat ganda dari langit dan dari bumi.PERINGATAN ALLAH SWT PERINGATAN ALLAH SWT . yaitu iman yang disertai dengan takwa. . lantaran perbuatan mereka. . Dalam ayat tersebut Allah SWT mengemukakan dua perkara untuk dipilih oleh manusia : Pertama : Allah SWT menggambarkan Busyro. Akan tetapi untuk memperoleh busyro itu. mengerjakan segala yang diwajibkan dan meninggalkan segala yang diharamkan. Kalau ini kita lakukan. yaitu melakukan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan ini kita menjadi hamba-hambanya yang mulia yang diselamatkan dari segala bencana. yaitu ancaman berupa hukuman yang belum diketahui coraknya. Iman tanpa ibadah tidak akan berbekas dan berpengaruh bagi kehidupan seseorang. baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Bencana-bencana alam yang terjadi hampir tiap tahun ini mengingatkan kita kepada bencana-bencana alam yang terjadi pada masa Nabi Nuh as. Nabi Hud as. musibah banjir. Dia telah menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Hampir tiap tahun dan tiap musim hujan. Mari kita camkan janji dan peringatan Allah dalam ayat tersebut di atas. Artinya:" Wahai orang-orang yang telah mengaku beriman. kenapa kamu mengatakan apa yang kamu sendiri tidak melaksanakan. maka tentulah hukuman Tuhan akan menimpa kita. ibu pertiwi kita ditimpa berbagai macam bencana alam di sana-sini. . maka Kami hukum orang-orang seperti itu. tetapi dia tidak pernah beribadah kepada Allah.. sombong dan angkuh. berhak menikmati janjinya. tetapi dia tidak pernah meninggalkan larangannya. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menolong dia selain Allah. Dengan bencanabencana alam ini mengakibatkan banyak menelan korban. tetapi tidak berbuat. mau janji gembira atau ancaman pahit. Nabi Saleh as. dosa siapa yang menyebabkan bencana-bencana alam di tanah air kita sering . Artinya:" Maka kami sapu bersih dia dan kekayaannya dari permukaan bumi. atau masih dalam bentuk slogan dan ucapan belaka. sebab kita telah mendustai iman. Sebenarnya Allah SWT telah memperingatkan orang-orang yang suka ngomong." QS. Juga mengingatkan kita kepada hukuman Allah SWT yang dijatuhkan kepada keluarga Karun yang menumpuk harta kekayaan di tengah-tengah kemiskinan dan penderitaan rakyat banyak dan menggunakan kekayaan yang melimpah ruah itu sebagai senjata untuk melawan kebenaran dan keadilan dan untuk mengenyahkan lawan-lawannya.. tentu kita berhak memperoleh Busyro. tetapi dia tidak pernah menyembahnya. Ma'asyiral hadirin sidang jum'at yang berbahagia. Kepada orang-orang semacam itu." Ma'asyiral muslimin sidang jum'at rahimakumullah.mengatakan iman. Amat besar salahnya di sisi Allah apabila kamu mengucapkan sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukannya. Dan orang semacam itu pasti tidak akan ditolong. Kita bangsa yang beragama yang beriman kepada Allah SWT. sebagai konsekuensi logis dari pernyataan iman kita ? Sudahkah kita bersikap anti terhadap segala yang dilarang Allah SWT ? Sudahkah kita berakhlak dan berperilaku dalam kehidupan sebagai mukminin ? Kalau semuanya sudah kita lakukan. Tetapi jika belum. yang merupakan hukuman Allah SWT kepada kaum-kaum yang durhaka. sesuai dengan sikap dan perbuatan mereka. oleh Tuhan dalam ayat tersebut dikatakan sebagai Kadzdzab {penipu}. tanah longsor. alias iman kita masih di daerah bibir. dengan firmannya: . angin topan dan lain sebagainya. baik korban jiwa maupun korban harta benda. mau Busyro ataukah Indzar. Dia telah menyatakan : Saya takut kepada Tuhan. . Kita tinggal memilih. akan tetapi sudahkah kita membarengi iman kita dengan takwa ? Sudahkah kita melakukan hal-hal yang dituntut oleh iman itu ? Sudahkah kita hanya beribadah kepadanya secara benar. As ±Shof : 3 Ma'asiral muslimin rahimakumullah. Nabi Luth as. Di dalam Al Quran Surah Al Qosos : 81 dikisahkan : . terutama para ulama dan pemuka agama yang sering memberikan peringatan kepadanya. Kita tidak tahu.

KEJAHATAN HAWA NAFSU KEJAHATAN HAWA NAFSU . apa yang telah kita perbuat yang menyebabkan Allah marah kepada kita bangsa Indonesia ? Marilah kita banyak berdoa dan melakukan usaha-usaha kongkrit untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Karena itulah. Kaum muslimin sidang jum'at rahimakumullah. karena kita terlalu banyak berteriak beriman dan bertakwa. maupun menimpa saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. maupun yang bersifat teknis. Wasiat takwa terutama saya tujukan pada diri saya sendiri dan juga pada para hadirin sekalian.terjadi. . . Baru sekarang ini . maupun yang menyangkut ibadah horizontal / mu'amalah. . maka kita termasuk orang-orang yang tercela. maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan tidak akan ada musibah baru. Bila takwa kita pada tahun ini tetap saja tidak mengalami perubahan dan tidak lebih baik dari tahun kemarin. seyogyanya takwa kita meningkat lebih baik dari tahun kemarin yang telah berlalu. dan jika takwa kita pada tahun ini menurun. karena Allah telah menyatakan: Barang siapa mendekat kepadaku. baik yang akan menimpa kita secara langsung. baik yang menyangkut ibadah vertikal. Diposkan oleh kumpulan khutbah jumat di 02:14 0 komentar . Dalam memasuki tahun. barangkali kita bangsa Indonesia sering terkena sangsi. Link ke posting ini . Artinya: "Siapa yang hari ini / tahun ini lebih baik dari hari / tahun kemarin . baik yang bersifat ilmiah. Orang boleh mengemukakan seribu satu alasan. . dalam sabdanya yang berbunyi: . agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kita selalu mengaku takut kepada Allah SWT. Aku pun akan mendekat kepadanya. tetapi kita belum tuntas meninggalkan larangan-larangannya dan mengikhlaskan ibadah kepadanya. tetapi tidak dibuktikan dan diamalkan secara konsekwen dalam kehidupan seharihari. bahkan cenderung lebih jelek dari tahun kemarin. Mungkin dosa kita semua bangsa Indonesia. jalan yang paling baik adalah marilah kita melakukan muhasabah / introspeksi secara luas. Marilah kita berusaha dan terus berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintah-Nya dan meninggalkan larangan ± larangan-Nya. . Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah saw. tetapi sebagai umat yang memiliki keyakinan.

Allah SWT berfirman dalam Al Quran: . akan tetapi lebih berat lagi jihad / perang melawan hawa nafsu. kita tidak dapat melihat musuh itu. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. sedangkan jihad melawan orang-orang kafir hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. indikatornya diwarnai dengan kejahatan. tetapi berjihad menghadapi hawa nafsu. karena mereka mampu mengalahkan hawa nafsu mereka dan terpelihara dari segala dosa. Dengan beriman dan bertakwa kepada Allah SWT niscaya kita akan mampu mengendalikan diri kita dari keinginan-keinginan hawa nafsu. para kaum muslimin janganlah tertipu oleh nafsu. maka kita akan terseret ke dalam api neraka. Bila kita berjihad menghadapi orang kafir. dan tidak pernah berhenti. Kita telah maklum bahwa perang menghadapi orang-orang kafir adalah berat. maka beruntunglah dia. . sebagaimana Nabi saw. Allah SWT menciptakan malaikat dilengkapi dengan akal tanpa keinginan nafsu. Tetapi jika kita tewas dibunuh hawa nafsu." Setan bisa menjadi kuat menguasai kita disebabkan karena pertolongan nafsu dan segala kesenangannya. Bagi nafsu tidak ada sesuatu yang dapat dikembalikan ke arah kebaikan.. maka merugilah dia. kebiadaban dan kemungkaran. Kita semua tentu telah mengerti bahwa nafsu yang selalu memerintahkan kejahatan {nafsu amarah}adalah lebih berbahaya dari pada setan. dan siapa yang hari / tahun ini lebih buruk dari hari / tahun kemarin. tampaknya lebih banyak umat manusia yang akalnya terkalahkan oleh keinginan hawa nafsunya. dikaruniai akal dan dilengkapi dengan keinginan nafsu. Mereka bersifat ma'shum. hewan dan manusia. tentu kita menjadi syuhada' { orang-orang yang mati syahid }yang pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Jika kita tewas dalam pertempuran melawan orang kafir. sebab jihad melawan hawa nafsu bersifat terus-menerus. bersabda : . Artinya: "Mereka itu seperti binatang. telah menegaskan bahwa jihad yang paling berat adalah jihad melawan nafsu. Barang siapa akalnya mengalahkan keinginan nafsunya. semoga kita selalu diberi kemenangan dalam melawan hawa nafsu." Kalau kita amati umat manusia di dunia ini. karena semua ajakannya adalah batil. Betapa banyak di negara kita para pejabat yang melakukan KKN. Barang siapa mengikuti semua perintahnya dan merasa puas dengannya." Kaum muslimin sidang jum'at yang berbahagia. maka tercelalah dia. Dia adalah pangkal segala bencana dan sumber segala malapetaka. dan siapa yang hari / tahun ini sama dengan hari / tahun kemarin. Rasulullah saw. maka kita dapat melihatnya dengan jelas. Mereka itu adalah orangorang yang lalai. karena musuh yang kita hadapi itu ada pada diri kita sendiri. maka dia lebih jelek dari pada hewan. tentu akan celaka dan terjerumus ke dalam neraka. Artinya: "Musuhmu yang paling jahat adalah hawa nafsumu sendiri yang berada di antara kedua sisimu. maka dia lebih baik dari pada malaikat. di antaranya adalah malaikat. Sebaliknya barang siapa keinginan nafsunya dapat mengalahkan akalnya. seperti halnya para nabi dan para rasul. Oleh karena itu. bahkan mereka lebih sesat lagi. Allah SWT telah menciptakan beberapa makhluk hidup. Na'udzubillahi mindzalik. sebaliknya hewan dilengkapi dengan keinginan nafsu tanpa dikaruniai akal. Dan yang terakhir manusia.

telah bersabda : . Daya dorong setan menyimpan janji-janji buruk dan mendustakan yang hak. maka hancurlah manusia. bermaksud agar manusia melakukan kebaikan dan membenarkan kebenaran. yang satu tidak lebih kuat dari pada yang lainnya. penyalahgunaan obat-obat terlarang dan perjudian ada di sana sini. ketahuilah bahwa yang demikian itu dari Allah SWT dan hendaklah ia memujinya. Mereka lakukan semuanya itu. . pergaulan bebas. pemerkosaan. kecuali bila hati manusia mengikuti hawa nafsu dan segala keinginannya. maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk " Oleh karena itu. sedangkan hati manusia senantiasa tertarik pada ke duanya. agar melakukan kejahatan dan mendustakan kebenaran. Link ke posting ini Diposkan oleh kumpulan khutbah jumat di 02:07 0 komentar MENYONGSONG TAHUN BARU MASEHI . semoga kita semua diberi kekuatan dan kemenangan dalam menghadapi hawa nafsu yang menjadi sumber kekuatan setan . Dalam hal ini Rasulullah saw. Daya dorong yang terjadi dengan perantaraan malaikat disebut ilham. Sebaliknya jika hati manusia menentang dominasi hawa nafsu dan berpaling dari segala keinginannya.yang terkutuk. Allah SWT telah memperingatkan kita semua dalam firman-Nya yang berbunyi : .. perampokan. karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Artinya : "Hai orang ±orang yang beriman. . dengan senantiasa memelihara iman dan takwa kita kepada Allah SWT dan selalu memohon kepadanya . sebagaimana malaikat juga punya daya dorong kepada mereka." Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Maka siapa yang menjumpai daya dorong malaikat. Dan siapa yang merasa menjumpai daya dorong yang lain. dan akal sehat mereka terkalahkan oleh hawa nafsu mereka.para preman yang melakukan pembunuhan. janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. . . Artinya:" Bahwasanya setan itu punya daya dorong kepada anak Adam. sebab menurut fitrah aslinya hati manusia cenderung menerima pengaruh-pengaruh dari malaikat dan pengaruh-pengaruh dari setan secara bersamasama. . maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. ia mendekati manusia. maka berbahagilah dia. Lain halnya dengan malaikat. Setan mendekati manusia bermaksud untuk membujuk manusia. sedangkan daya dorong malaikat mengandung janji-janji kebaikan dan membenarkan yang hak. sedangkan daya dorong yang terjadi dengan perantaraan setan disebut waswas / godaan. marilah kita tingkatkan kewaspadaan kita. Dua ajakan atau dorongan dari malaikat dan setan itu adalah dua macam ilham yang terjadi di dalam hati manusia.

Manakala ajal kita sudah datang. Akan tetapi bertambahnya usia. . Kita tunaikan segala perintah-Nya dan kita jauhi segala larangan-Nya.. kematian pasti terjadi sesuai dengan ajal /batas waktu yang telah ditentukan Allah SWT... di saat-saat pergantian tahun. Untuk selanjutnya kita akan menghadapi tahun baru {... bulan demi bulan. maka tidak bisa ditawar-tawar lagi. mereka tidak dapat mengundurkan dan memajukan sesaat pun. Tahun baru berikutnya sama dengan tahun ini. Banyak sekali bahkan tidak terhitung nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita sekalian. Kaum muslimin sidang jum'at yang berbahagia." Oleh karena itu kita sebagai orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Arinya: "Maka apabila ajal mereka telah datang. Kaum muslimin sidang jum'at yang berbahagia. Mudah-mudahan kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak... Allah SWT berfirman dalam Al Quran Surah Al A'rof 34 . di antaranya adalah nikmat iman. Kaum muslimin sidang jum'at rahimakumullah. ... . menunjukkan pula bahwa jatah hidup kita makin berkurang hingga ajal kita datang. berapa pun usia kita. tahun demi tahun. Kini kita semua berada di penghujung tahun {. Oleh karena itu marilah kita syukuri nikmat iman ini dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT dengan takwa yang sebaik-baiknya.. . Nikmat Allah yang satu ini adalah nikmat yang paling besar dan paling mulia dibanding dengan nikmat-nikmat Allah yang lain yang telah dikaruniakan kepada kita. kendatipun masih muda.. Dengan demikian kita hendaknya prihatin dan bersedih hati... maka kita termasuk orang-orang yang beruntung.MENYONGSONG TAHUN BARU MASEHI . Kaum muslimin rahimakumullah.}... . sebaliknya jika banyak diisi dengan amal-amal negatif dan maksiat. hari demi hari. seyogyanya kita berintrospeksi. baik tahun masehi maupun tahun hijriyah.. di antaranya QS Al Tahrim: 8 .. maka kita termasuk orang-orang yang merugi dan orang-orang yang menjadi korban waktu.}. ..} Ini menunjukkan bahwa usia kita akan bertambah satu tahun lagi.. tegasnya bisa menguntungkan dan bisa merugikan kita lagi. Oleh karena itu marilah kita hadapi dan kita sambut tahun masehi berikutnya dengan peningkatan-peningkatan amal saleh dan kita sambut dengan banyak bertaubat. Beberapa hari lagi kita akan segera memasuki tahun baru {. ataupun dilewatkan begitu saja karena malas. Jika banyak diisi dengan amal-amal saleh. Apakah tahun-tahun yang telah kita lalui itu banyak diisi dengan amal-amal saleh atau tidak.. tergantung sikap dan perilaku kita dalam menghadapinya. Tahun ini yang penuh suka dan duka yang membawa keberuntungan dan kerugian bagi kita akan segera berakhir dan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Banyak sekali ayat-ayat Al Quran yang memerintahkan kita untuk bertaubat.

Kalau begitu celakalah kita. Oleh karena itu. tersenyum. lalu Rasulullah saw. Insya Allah. namun kedua matanya diarahkannya ke langit. Ba'dul Hukama' menjelaskan bahwa ciri-ciri orang bertaubat itu ada empat macam. bersabda kepadanya: Bertaubatlah kepada allah. ia berkata: Saya menengok bersama Rasulullah saw. Saksikanlah sesungguhnya Aku telah mengampuninya. serta banyak mohon ampun kepada Allah SWT. walaupun taubat dan penyesalannya dilakukan pada saat menjelang kematiannya.Artinya: "Hai orang-orang yang beriman bertaubatlah kepada Allah dengan benar-benar bertaubat. Ia hanya bisa mengarahkan pandangannya ke langit. sebagaimana telah diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khottob. ia hanya bisa bertaubat dan menyesal dalam hatinya. Orang bertaubat itu ada cara-caranya dan ada ciri-cirinya. Mungkin saja kematian kita mendadak dan kita belum sempat bertaubat. 3. . Lenyapnya sifat hasud dalam hati dan merasa tidak punya musuh di masyarakat. yaitu: 1. Kaum muslimin yang berbahagia. sebab waktu-waktu yang akan datang belum tentu kita lalui dan kita maki. karena belum pasti usia kita sampai masa tua dan kita tidak tahu pasti kapan kita meninggal dunia. Al Nur: 31 Kaum muslimin jama'ah jum'at rahimakumullah Sebesar apapun dosa kita dan sebanyak apapun maksiat yang telah kita lakukan. Menghindari diri dari bergaul dengan kawan-kawan penjahat." . Pada saat itu saya {Umar}berkata. Kaum muslimin jama'ah jum'at rahimakumullah. namun kita tidak diperbolehkan merencanakan bahwa taubat kita nanti saja apabila kita sudah tua dan mau meninggal dunia. Marilah kita segera bertaubat dari mulai sekarang. di mana hatinya penuh dengan penyesalan. Allah SWT sendiri lebih dahulu menjelaskan tentang ciri-ciri orang bertaubat. Akan tetapi lisannya sudah tidak bisa mengucapkan apa-apa. karena Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Pengampun." QS. Sekalipun ada keterangan seperti itu. salah seorang sahabat Anshar. sebagaimana termaktub dalam Al Quran surah Ali Imran : 135 . Bersiap-siap diri menghadapi maut. lalu Rasulullah saw. sesungguhnya hambaku ini tak bisa bertaubat dengan lisannya. Ada satu keterangan bahwa Allah Maha menerima taubat seseorang selagi belum meninggal dunia. Saat itu Allah SWT berfirman: Hai Malaikat-Ku. na'udzubillah mindzalik. adu domba dan dusta. maka tidaklah Kusia-siakan taubat dan penyesalannya. asalkan kita bertaubat dengan taubat yang bersungguh-sungguh dan taubat yang penuh penyesalan. bersabda: Bahwasanya orang sakit ini tidak bisa bertaubat dengan lisannya. Kaum muslimin sidang jama'ah jum'at rahimakumullah. memohon ampun dari dosa-dosa terdahulu dan benar-benar taat beribadah kepada Allah SWT. Mengekang lisan dari ucapan-ucapan yang berlebih-lebihan: ghibah. janganlah menunda-nunda waktu. 2. Allah SWT akan menerima taubat kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. 4. Ya Rasulullah apa yang membuat tuan tersenyum? Rasulullah saw. 'AJJILUU BITTAUBATI QABLALMAUUT. saat itu ia sedang sakratulmaut. Artinya: "Bertaubatlah kepada Allah hai orang-orang beriman supaya kalian beruntung. penuh penyesalan atas dosanya.

lalu mereka segera beristigfar kepada-Nya atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang mengampuni kalau bukan Allah ? Lalu mereka tidak melanjutkan perbuatan keji mereka. Artinya : "Mereka itulah yang layak mendapat balasan berupa ampunan dan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. maka menunjukkan bahwa kita benar-benar menjadi orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT yang akan memperoleh balasan berupa ampunan dan surga. maka mereka segera ingat kepada Allah. . Ali Imran : 136 ." Kaum muslimin yang berbahagia. lalu kita pun sadar untuk bertaubat dan mohon ampun kepada Allah SWT. . Kaum muslimin rahimakumullah. Apabila kita mampu bertaubat dengan cara-cara dan ciri-ciri seperti itu. semoga kita terus-menerus memperoleh curahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT sehingga kita menjadi orang-orang yang sadar. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah SWT. Sadar bahwa kita banyak berlumuran dosa. karena mereka tahu pasti { mengenai akibatnya }".Artinya:"Dan orang-orang yang apabila berbuat keji atau menganiaya diri. Allah SWT berfirman dalam QS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful