Mengatasi Masalah Anak-Anak Yang Nakal, Degil Dan Suka Melawan Cakap Ibu Bapa Secara fitrahnya

semua ibu bapa mahukan anak-anak yang menghormati ibu bapa, men taati hukum agama, sentiasa menjauhi maksiat serta tidak terjebak dengan gejala sosial. Pengalaman penulis di Darussyifaâ sering bertemu dengan ibu bapa yang mengadu tentan g anak-anak mereka yang terjebak dengan gejala sosial seperti anak-anak yang lar i dari rumah, bergaul dengan remaja yang rosak akhlak, berzina, menagih dadah, m elawan ibu-bapa, kasar serta biadab dengan ibu bapa dan seumpamanya. Ibu bapa yang datang ke Darussyifaâ ini meminta perawat mengikhtiarkan sesuatu supay a anak-anak mereka boleh dipulihkan. Di antara yang biasa dilakukan oleh perawat ialah; Kaedah Pertama: Membaca doa-doa tertentu pada air seperti Surah al-Fatihah, Doa Pelembut Hati (S urah Taha ayat 1 hingga 5), Selawat Syifaâ , Selawat Tafrijiyah, Doa Menghindar Maks iat (Surah al-Muâ min ayat 3) dan beberapa doa-doa yang lain. Air yang telah dibacaka n dengan doa ini diberi minum kepada anak-anak yang bermasalah ini juga dibuat b ilasan mandi. Kaedah Kedua: Satu lagi ikhtiar yang sangat mujarab bagi mengatasi anak-anak yang suka melawan ibu-bapa ialah dengan memberi minum mandikan anak-anak ini dengan air tadahan l ebihan wuduk ibu-bapa. Caranya seperti berikut; 1. Ibu dan bapa terlebih dahulu membersihkan semua anggota wuduk dengan sabun. A nggota-anggota wuduk ini termasuk yang rukun dan sunat iaitu mulut, hidung, muka , kedua tangan, kepala, kedua-dua telinga dan kaki hingga buku lali. 2. Setelah dibersihkan anggota-anggota wuduk tersebut, gunakan air biasa minuman atau air mineral untuk mengambil wuduk. 3. Cara yang mudah, duduk di atas kerusi dan letakkan baldi di bahagian antara k edua belah kaki. Biar isteri tolong menuangkan air untuk mengambil wuduk. 4. Membasuh semua anggota wuduk tiga kali. Mulakan dengan membaca bismillah. Bas uh kedua belah tapak tangan diikuti dengan berkumur-kumur, membersihkan hidung. Pastikan air yang telah digunakan untuk membasuh tapak tangan dan berkumur-kumur masuk ke dalam baldi. 5. Berniat mengambil wuduk diikuti membasuh muka, seterusnya membasuh kedua tang an hingga ke siku, menyapu sedikit air di bahagian kepala, membasuh telinga dan akhir sekali membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali. 6. Setelah suami selesai, isteri pula mengambil wuduk dengan cara yang sama mana kala suami pula yang membantu menuangkan air. 7. Setelah selesai, air lebihan wuduk yang terkumpul di dalam baldi tersebut dic ampurkan dengan air biasa. 8. Beri minum air tersebut kepada Mandikan anak-anak yang bermasalah dengan air tersebut. Insyaâ Allah dia akan menjadi anak yang patuh kepada kedua ibu-bapanya.