INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL

Mengikut Kamus Pelajar Bahasa Malaysia, cetakan kesembilan (1993) Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP), kaum bermaksud golongan orang sebagai sebahagian daripada satu bangsa yang besar; suku bangsa. Kaum juga boleh diiktiraf sebagai perkataan lain bagi bangsa. Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum yang dapat hidup dengan harmoni. Antara 3 kaum utama di malaysia iaitu melaui, cina & india telah pun menetap di tanah melayu selama 5 abad.

Selain itu, malaysia juga merupakan tanah air kepada sebanyak kira-kira 80 kaum etnik terutama di Malaysia Timur. Antaranya termasuklah Baba & Nyonya, Kadazan, Dusun & Iban.

Selain itu, malaysia juga merupakan tanah air kepada sebanyak kira-kira 80 kaum etnik terutama di Malaysia Timur. Antaranya termasuklah Baba & Nyonya, Kadazan, Dusun & Iban. Masyarakat

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

Budaya Perpaduan & integrasi

Masyarakat sebagai suatu kumpulan manusia yang berhubung secara tetap dan tersusun dalam menjalankan aktiviti secara kolektif dan merasakan bahawa mereka adalah hidup bersama.

Suatu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, susunan organisasi ekonomi, politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap dan nilai.

Sebagai suatu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti & nilai bersama serta perasaan cinta & banggakan tanah air.