Tugas Bahasa Jepang

Smk kr. 2 Tomohon

Nihongo No Juugyou Wa Dou Desuka   Kelompok 3 Anjenlina Maweikere Andre Lelet Egbert Korinus .

Jepang Hiragana Huruf Hiragana Katakana Huruf Katakana Kanji Kanji .Kosa Kata Mata Pelajaran Shuukyou Rekishi Suugaku Taiiku Agama Sejarah Matematika Olahraga Huruf B.

Pola Kalimat v1. Kalimat 1 desu. DEMO. Kalimat 2 desu. . KB (Mata Pelajaran) WA Kata Sifat DESU v v2. Kalimat 1 desu. Kalimat 2 desu v v3.

(Agama)____________wa omoshiroi desu.(Olahraga)___________wa muzukashii desu. Ø 9.Kanji wa (sulit)________________desu.(Bahasa Jepang)___________omoshiroi desu.(Bahasa Inggris)_____________kantan desu. .Hiragana wa (membosankan ________desu. Ø 8. Ø 1.(Sejarah)_______ wa muzukashii desu. Ø 6. Ø 3.Latihan…!!  A. Ø 4.Indonesia go wa (mudah)____________desu. Ø 5.Katakana wa (menyenangkan)_______desu. Ø 2. Ø 10. Ø 7.(Matematika)_________wa kantan desu.

Tetapi menyenangkan)  ________________________________ Ø 2.. A: Sakubun wa dou desuka   B: (Sulit) _______________________________ .  B: (sulit. A: Suugaku wa dou desuka. A: Chirigaku wa dou desuka.!!  A:Kagaku wa dou desuka. Ø 1. membosankan)  _______________________________ Ø 4. Tetapi membosankan)  B. B: (Sulit dan B: (Mudah. ____________________________________________________  Ø 5. B: (Mudah dan menyenangkan)  _______________________________ Ø 3.Latihan. A:Butsurigaku wa dou desuka.

Keterangan Kimia Kagaku Geografi Chirigaku Fisika Butsurigaku Mengarang Sakubun .

Demo. muzukashii desu Ø 3. tsumaranai desu Ø 5.Rekishi wa kantan desu.Eigo wa muzukashii desu.Omoshiroi desu Ø 4. Nihongo wa omoshiroi desu. C.Hiragana wa kantan desu. Ø 1.Demo.Taiiku wa omoshiroi Ø 2.Tsumaranai desu Ø .

Eigo/desu/no/kantan/demo/desu/tsumaranai/jugyou/wa  .Nihongo/muzukashii/desu/jugyou/no/omoshiroi/demo/wa 3.Jugyou/desu/kantan/desu/katakana/wa/no/omoshiroi 4. 1.D.Wa/butsurigaku/desu/no/omoshhiro/jugyou 2.No/muzukashii/jugyou/wa/taiiku/desu/tsumaranai 5.

Kegiatan Mosuku Memo Yana Mita Kimu Ayu Yono Maiku .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful