AYAT-AYAT RUQAYYAH

Dimulakan dengan bacaan Surah al-Fatihah:
      
   
        
   






    
  
     
1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4. Yang menguasai di hari Pembalasan.
5. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan[7].
6. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus,
7. (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka
yang sesat.

Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 1-5:
            


 

 

      
       





 
 

    
1.
Alif laam miim
2.
Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa,
3.
(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki
yang kami anugerahkan kepada mereka.
4.
Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah
diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.
5.
Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.
Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 22-23:
      







        
       
      
       
22. Dialah Yang Menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air
(hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; kerana itu
janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.
23. Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami (Muhammad),
buatlah satu surah (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orangorang yang benar.
Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 102:






      
         






       
        
        
        
        

Allah. dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi.               Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir). Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. kecuali dengan izin Allah. sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu). Sesungguhnya mereka Telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun. Kemudian baca Surah al-Baqarah. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. tiadalah baginya keuntungan di akhirat. sebab itu janganlah kamu kafir". Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir). Kursi Allah meliputi langit dan bumi. bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. . Kemudian baca Surah al-Baqarah. kalau mereka Mengetahui. mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. ayat 255-258:                                                                                                                                                                   255. silih bergantinya malam dan siang. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir (mengerjakan sihir). dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Demi. lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. 164. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi Terus Menerus Mengurus (makhluk-Nya). dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. ayat 163-164:                                                           163. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya.

256." 286. janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. pelindung-pelindungnya ialah syaitan. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya." orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan". 258. dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Allah Pelindung orang-orang yang beriman. para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya Tuhan kami. dan rahmatilah kami. ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya." Kemudian baca Surah ali-Imran. semuanya beriman kepada Allah. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya Tuhan kami. Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). kerana kedengkian (yang ada) di antara mereka. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. Kemudian Baca Surah al-Baqarah. beri ma'aflah Kami. ayat 18-19                                                 18." lalu terdiamlah orang kafir itu. mereka itu adalah penghuni neraka. Kerana itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya". mereka kekal di dalamnya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. ampunilah Kami. Kemudian baca Surah ali-Imran. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Tiada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah). Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) kerana Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Engkaulah penolong kami.Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. ayat 285-286:                                                                                         285. 19." (mereka berdoa): "Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah). dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). malaikat-malaikat-Nya. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maka terbitkanlah dia dari barat. 257. ayat 26-27:                                                     . dan orang-orang yang kafir. Yang Menegakkan keadilan. Sesungguhnya agama (yang diredhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). demikian pula orang-orang yang beriman.

setiap kali kulit mereka hangus. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau.ayat 190-194:                                                                                        190. ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. supaya mereka merasakan azab. tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab ". di tangan Engkaulah segala kebajikan. Maka sungguh telah Engkau hinakan ia. dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Maha Suci Engkau. Ya Tuhan kami. dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. ayat 56:                     56. dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun. (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu". Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Kemudian baca Surah ali-Imran. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji." Kemudian baca Surah an-Nisa’. Ya Tuhan kami. Maka kamipun beriman. Sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman. kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain.26. Ya Tuhan kami. 192. ayat 54-56:                                                   . Kemudian baca Surah al-A’raf. Ya Tuhan kami. 27. 193. kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. (yaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami. Maka peliharalah kami dari siksa neraka. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 191. dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tandatanda bagi orang-orang yang berakal. 194.

Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu. Tuhan semesta alam. 118. "(yaitu) Tuhan Musa dan Harun". ayat 117-122:                                        117. dan (diciptakan-Nya pula) matahari. menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Itulah yang sihir. Kemudian baca Surah al-A’raf. ayat 79-82:                                                79. 121. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud[554]. 55. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta Alam. Musa berkata kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. 119. Dan Allah akan mengukuhkan yang benar dengan ketetapan-Nya. Fir'aun berkata (kepada pemuka kaumnya): "Datangkanlah kepadaku semua ahli sihir yang pandai!" 80. Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang.     . Dan kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah tongkatmu!". Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang Telah Menciptakan langit dan bumi dalam enam masa.            54. Maka setelah mereka lemparkan. Kemudian baca Surah Yunus. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerosakan. 82. Kemudian ulang-ulang banyak kali kalimat ini." 81. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Ingatlah. 120. Maha Suci Allah. 122. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya).. 56.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. ayat 115-118:                                                   115. 5. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud. Kami berkata: "Janganlah kamu takut. 118. Sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu. dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. 68. nescaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. dari mana saja ia datang". Berkata Musa: "Silakan kamu sekalian melemparkan"." Kemudian baca Surah Yasin. dan tidak akan menang tukang sihir itu. dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? 116. lantaran sihir mereka. 3. Tuhan (yang mempunyai) 'Arsy yang mulia. Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat. Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah. Maka Maha Tinggi Allah. Kemudian baca Surah Toha.                          Thaahaa Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Kemudian baca Surah al-Mukminun. terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat. ayat 1-12:                                            . "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). apakah kamu yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?" 66. bahwa Sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja). (yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah. 67. 117. padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu. (Setelah mereka berkumpul) mereka berkata: "Hai Musa (pilihlah). ayat 1-5 1. 70. Raja Yang Sebenarnya. Yang Bersemayam di atas 'Arsy[913].Kemudian baca Surah Taha. ayat 65-70:                                                                    65. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. tidak ada tuhan selain Dia. maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah). Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Iaitu diturunkan dari Allah Yang Menciptakan bumi dan langit yang Tinggi. 4. seraya berkata: "kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa". Maka apakah kamu mengira. 2. 69.

3. 7. 5. 6. Dan Telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka. yaitu bintang-bintang. Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul. Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya. Yaa siin 2. 11. Sesungguhnya kami Telah memasang belenggu dileher mereka. 9. mereka tidak akan beriman. 6. 5. Karena itu mereka lalai. ayat 1-10:                                                           1. Sesungguhnya kami Telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. 4. Kemudian baca Surah as-Soffat. 10. dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh mahfuzh). 11. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat). Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata[1371]. (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.                                                      1. 10. . Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. Sesungguhnya Telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula). Kemudian baca Surah ad-Dukhan. ayat 10-18:                                                                          10. kerena mereka tidak beriman. 8. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Maka Karena itu mereka tertengadah. Dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran. 3. dan kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat Melihat. 2. Demi Al Quran yang penuh hikmah. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka. inilah azab yang pedih. 7. 12. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Yang meliputi manusia. lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu. Maka berilah mereka khabar gembira dengan keampunan dan pahala yang mulia. Akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan). (yang berada) diatas jalan yang lurus. 8. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. 4. 9.

Sesungguhnya kami telah mendengarkan Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan(nya) lalu mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Sesungguhnya kami akan beriman". Sesungguhnya Aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu. 48. padahal Telah datang kepada mereka seorang Rasul yang memberi penjelasan. 47. ayat 29-32:                                                                             29. ayat 33-36:                                       . (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. 46. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan. (dengan berkata): "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak). Dan (Ingatlah) ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al Quran. Kemudian baca Surah ar-Rahman. Seperti mendidihnya air yang amat panas. 18. 13. ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. 30. (Ingatlah) hari (ketika) kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras[1373]. mereka itu dalam kesesatan yang nyata". Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila[1372]". Sesungguhnya pohon zaqqum itu Makanan orang yang banyak berdosa. Sesungguhnya (kalau) kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit Sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). 32. 45. terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya. lenyapkanlah dari kami azab itu. ayat 43-48:                              43. 16. Kemudian baca Surah al-Ahqaf . Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. 17. 14. Hai kaum kami. Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian baca Surah ad-Dukhan. Sesungguhnya sebelum mereka Telah kami uji kaum Fir'aun dan Telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia. 15. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas. 31.12. Mereka berkata: "Hai kaum kami. 44.

Dan Al Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kemudian baca Surah al-Hasyr . Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Kemudian baca Surah al-Qalam. Dialah Allah Yang Menciptakan. Yang Maha Sejahtera. 24. dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. 52. (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (daripadanya). Maka lintasilah. 36. Yang Maha Suci. . Dan Sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi. tatkala mereka mendengar Al Quran dan mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila". 34. Dialah Allah yang tiada tuhan selain Dia. Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi. dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang Memiliki segala keagungan. yang Maha Perkasa. Dialah Allah yang tiada tuhan selain Dia. Yang Mengurniakan keamanan. 22. Raja. Wahai jema’ah jin dan manusia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. ayat 51-52:                    51.33. Yang Mempunyai asmaaul husna. ayat 21-24:                                                                                21. Yang Mengadakan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 35 Kepada kamu. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran Ini kepada sebuah gunung. 23. pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang membentuk rupa. yang Maha Kuasa. Yang Maha Memelihara.

Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya). Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 6. 7. lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan. 5. Dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?". 6. Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan (perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah. maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 5. Dan sesungguhnya mereka (jin) menyangka sebagaimana persangkaan kamu (orang-orang kafir Mekah). . Kemudian baca Surah al-Zalzalah:                                             1. 2. 8. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan). 9. bahawa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang (rasul)pun. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun. 4. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Dan sesungguhnya kami telah mencuba mengetahui (rahsia) langit. 3. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa lakilaki di antara jin. lalu kami beriman kepadanya. Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami. Kemudian baca Surah al-Insyirah:                                    1. 6. (yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat). Katakanlah (hai Muhammad): "telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran). 2. Dan bumi Telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya. Karena Sesungguhnya Tuhanmu Telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. 2. 5. ayat 1-9:                                                                                                      1. 3. 8. supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak. Yang memberatkan punggungmu Dan kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. bahawa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Dan sesungguhnya kami mengira. 7. 4. maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.Kemudian baca Surah al-Jinn . Dan kami Telah menghilangkan daripadamu bebanmu. 7. niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 3. tetapi sekarang barangsiapa yang (mencuba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya). dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan kami. 4. kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Bukankah kami Telah melapangkan untukmu dadamu?. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun. 8.

.

Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kemudian baca Surah al-Masad: 1. Dan (begitu pula) istrinya. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.                             Binasalah kedua tangan abu Lahab dan Sesungguhnya dia akan binasa.                             Katakanlah: "aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh. 3. Dari kejahatan makhluk-Nya. 2. Yang di lehernya ada tali dari sabut. 5." Kemudian baca Surah al-Falaq: 1. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi. 3. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. dari (golongan) jin dan manusia. 4. Sembahan manusia. 6. 3. Kemudian baca Surah al-Ikhlas:                    1. yang Maha Esa. 2. 2. . Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (Yang Memelihara dan Menguasai) manusia. 4. 4. 2. 3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. 4.Kemudian baca Surah al-Fiil:                             1. Katakanlah: "Dia-lah Allah. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat). 5. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. Dari (golongan) jin dan manusia. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. 3. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu Telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia Telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kapada mereka burung yang berbondong-bondong." Kemudian baca Surah an-Nas:                           1. 4. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. pembawa kayu bakar. Yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar. 2. Dan dari kejahatan malam apabila Telah gelap gulita. Raja manusia. 5. 5.