AYAT-AYAT RUQAYYAH

Dimulakan dengan bacaan Surah al-Fatihah:
      
   
        
   






    
  
     
1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4. Yang menguasai di hari Pembalasan.
5. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan[7].
6. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus,
7. (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka
yang sesat.

Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 1-5:
            


 

 

      
       





 
 

    
1.
Alif laam miim
2.
Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa,
3.
(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki
yang kami anugerahkan kepada mereka.
4.
Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah
diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.
5.
Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.
Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 22-23:
      







        
       
      
       
22. Dialah Yang Menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air
(hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; kerana itu
janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.
23. Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami (Muhammad),
buatlah satu surah (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orangorang yang benar.
Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 102:






      
         






       
        
        
        
        

Kemudian baca Surah al-Baqarah. sebab itu janganlah kamu kafir". Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. kalau mereka Mengetahui. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. 164. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir (mengerjakan sihir). . ayat 163-164:                                                           163. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi Terus Menerus Mengurus (makhluk-Nya). mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan.               Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir). Sesungguhnya mereka Telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu. Kemudian baca Surah al-Baqarah. padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir). silih bergantinya malam dan siang. bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. kecuali dengan izin Allah. mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Demi. ayat 255-258:                                                                                                                                                                   255. Tidak mengantuk dan tidak tidur. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu). Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

mereka itu adalah penghuni neraka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. kerana kedengkian (yang ada) di antara mereka." (mereka berdoa): "Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali." 286. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah). semuanya beriman kepada Allah. Allah Pelindung orang-orang yang beriman. malaikat-malaikat-Nya. beri ma'aflah Kami." lalu terdiamlah orang kafir itu. pelindung-pelindungnya ialah syaitan. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Yang Menegakkan keadilan. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). ayat 285-286:                                                                                         285. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami. Kemudian baca Surah ali-Imran. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kerana itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah. dan orang-orang yang kafir. maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Sesungguhnya agama (yang diredhai) disisi Allah hanyalah Islam. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. 19. ayat 18-19                                                 18. ampunilah Kami." orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan". (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. ayat 26-27:                                                     . kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. dan rahmatilah kami. demikian pula orang-orang yang beriman. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) kerana Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). mereka kekal di dalamnya. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya". yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. 257. dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat. janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. Ya Tuhan kami. 258.256. Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Engkaulah penolong kami. Tiada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah). Maka terbitkanlah dia dari barat. dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman)." Kemudian baca Surah ali-Imran.Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Kemudian Baca Surah al-Baqarah.

ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Ya Tuhan kami. Maka sungguh telah Engkau hinakan ia. tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. ayat 54-56:                                                   . Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Ya Tuhan kami. supaya mereka merasakan azab. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tandatanda bagi orang-orang yang berakal. Ya Tuhan kami. Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman. 193. (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu".ayat 190-194:                                                                                        190. 27. Maka kamipun beriman. kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. 192. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab "." Kemudian baca Surah an-Nisa’. Kemudian baca Surah al-A’raf. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. 191. Kemudian baca Surah ali-Imran. berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Maha Suci Engkau.26. Sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka. Ya Tuhan kami. setiap kali kulit mereka hangus. (yaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami. Maka peliharalah kami dari siksa neraka. ayat 56:                     56. dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. 194. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun.

Maka setelah mereka lemparkan. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud[554]. 122. Kemudian baca Surah al-A’raf. 118. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. 119. 120. Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta Alam. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerosakan. lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Tuhan semesta alam. ayat 79-82:                                                79. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.     . Kemudian baca Surah Yunus. 121. ayat 117-122:                                        117. Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang Telah Menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Ingatlah. 56. "(yaitu) Tuhan Musa dan Harun". dan (diciptakan-Nya pula) matahari. Kemudian ulang-ulang banyak kali kalimat ini." 81. sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Maha Suci Allah. Musa berkata kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. 82.            54. Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu. Dan Allah akan mengukuhkan yang benar dengan ketetapan-Nya. 55. Dan kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah tongkatmu!". Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Fir'aun berkata (kepada pemuka kaumnya): "Datangkanlah kepadaku semua ahli sihir yang pandai!" 80. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut.. walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya). Itulah yang sihir. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina.

ayat 115-118:                                                   115. (yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah. Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat. 5. tidak ada tuhan selain Dia. dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? 116. 118. Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu." Kemudian baca Surah Yasin. Kemudian baca Surah al-Mukminun. 117. Maka Maha Tinggi Allah. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. 67. 69. 2. padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu. Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah. Maka apakah kamu mengira. "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Raja Yang Sebenarnya. Iaitu diturunkan dari Allah Yang Menciptakan bumi dan langit yang Tinggi. dan tidak akan menang tukang sihir itu. 68. apakah kamu yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?" 66. ayat 1-12:                                            . ayat 1-5 1. Maka Musa merasa takut dalam hatinya.                          Thaahaa Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat. 70. Tuhan (yang mempunyai) 'Arsy yang mulia.Kemudian baca Surah Taha. lantaran sihir mereka. dari mana saja ia datang". Yang Bersemayam di atas 'Arsy[913]. Berkata Musa: "Silakan kamu sekalian melemparkan". maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. 4. 3. Kemudian baca Surah Toha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. ayat 65-70:                                                                    65. bahwa Sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja). Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud. dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. seraya berkata: "kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa". nescaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah). Kami berkata: "Janganlah kamu takut. (Setelah mereka berkumpul) mereka berkata: "Hai Musa (pilihlah).

dan kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat Melihat. 8. ayat 10-18:                                                                          10. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat). 5. Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya. 9. 4. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. 3. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Kemudian baca Surah ad-Dukhan. 11. 2. 10. Dan Telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka. 6. kerena mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami Telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan. Sesungguhnya kami Telah memasang belenggu dileher mereka. (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Kemudian baca Surah as-Soffat. Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul. dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh mahfuzh). 7. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula). Akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan). Demi Al Quran yang penuh hikmah. . Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. inilah azab yang pedih. Yaa siin 2. Maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. 12. 10. Syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata[1371]. 4. Karena itu mereka lalai. Yang meliputi manusia. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. yaitu bintang-bintang. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. 8. 6. 7. Maka Karena itu mereka tertengadah. Dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran. 11. 9. ayat 1-10:                                                           1. mereka tidak akan beriman. lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu. 3. Sesungguhnya Telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka. Maka berilah mereka khabar gembira dengan keampunan dan pahala yang mulia. 5. (yang berada) diatas jalan yang lurus.                                                      1.

18. 15. 44.12. Sesungguhnya Aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu. Dan (Ingatlah) ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al Quran. 31. 48. 13. (Ingatlah) hari (ketika) kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras[1373]. 17. Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. mereka itu dalam kesesatan yang nyata". Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila[1372]". (dengan berkata): "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak). Seperti mendidihnya air yang amat panas. lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya pohon zaqqum itu Makanan orang yang banyak berdosa. Sesungguhnya (kalau) kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit Sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). Sesungguhnya sebelum mereka Telah kami uji kaum Fir'aun dan Telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia. Kemudian baca Surah ad-Dukhan. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Mereka berkata: "Hai kaum kami. 14. 45. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan. padahal Telah datang kepada mereka seorang Rasul yang memberi penjelasan. 30. 16. ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. 46. Kemudian baca Surah ar-Rahman. Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. 47. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan(nya) lalu mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". Kemudian baca Surah al-Ahqaf . (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. ayat 33-36:                                       . Hai kaum kami. ayat 43-48:                              43. Sesungguhnya kami akan beriman". 32. nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. ayat 29-32:                                                                             29.

yang Maha Kuasa. 23. 34. yang Maha Perkasa. Maka lintasilah. Yang Mengurniakan keamanan. 52. kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 35 Kepada kamu. Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi. dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Raja. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kemudian baca Surah al-Hasyr . 24. Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang Maha Suci. 22. pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi. Dan Sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Yang Mempunyai asmaaul husna. Yang Memiliki segala keagungan. Kemudian baca Surah al-Qalam. Dan Al Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. 36. Yang membentuk rupa. tatkala mereka mendengar Al Quran dan mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila".33. Dialah Allah Yang Menciptakan. Wahai jema’ah jin dan manusia. (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (daripadanya). ayat 21-24:                                                                                21. . ayat 51-52:                    51. Yang Mengadakan. Dialah Allah yang tiada tuhan selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Yang Maha Sejahtera. Dialah Allah yang tiada tuhan selain Dia. dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang Maha Memelihara. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran Ini kepada sebuah gunung.

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Katakanlah (hai Muhammad): "telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran). tetapi sekarang barangsiapa yang (mencuba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya). niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 5. Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan (perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah. Kemudian baca Surah al-Insyirah:                                    1. Kemudian baca Surah al-Zalzalah:                                             1. Dan sesungguhnya kami mengira. Dan sesungguhnya mereka (jin) menyangka sebagaimana persangkaan kamu (orang-orang kafir Mekah). Karena Sesungguhnya Tuhanmu Telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. 7. maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. bahawa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang (rasul)pun. Dan sesungguhnya kami telah mencuba mengetahui (rahsia) langit. Yang memberatkan punggungmu Dan kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. 8. lalu kami beriman kepadanya. 5. 9. Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami. Dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?". 7. 6. Dan kami Telah menghilangkan daripadamu bebanmu. 3. Bukankah kami Telah melapangkan untukmu dadamu?. 7. Dan bumi Telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun. 6. 6. 2. supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. (yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar. . Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat). 8. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan). 2. ayat 1-9:                                                                                                      1. niscaya dia akan melihat (balasan)nya. 3. lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan.Kemudian baca Surah al-Jinn . Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa lakilaki di antara jin. 4. bahawa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak. dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan kami. 3. 4. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya). 4. 5. Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. 2. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 8.

.

Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. 4. 5. 3. 2. 4. 5. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. 4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi. 4. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. 3. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu Telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia Telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kapada mereka burung yang berbondong-bondong. 2. 2. Kemudian baca Surah al-Masad: 1. Kemudian baca Surah al-Ikhlas:                    1. 3. Raja manusia. 5.                             Katakanlah: "aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (Yang Memelihara dan Menguasai) manusia. 3.                             Binasalah kedua tangan abu Lahab dan Sesungguhnya dia akan binasa. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan." Kemudian baca Surah al-Falaq: 1. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.Kemudian baca Surah al-Fiil:                             1. Sembahan manusia." Kemudian baca Surah an-Nas:                           1. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. 4. 5. Dan (begitu pula) istrinya. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. 3. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat). dari (golongan) jin dan manusia. 2. Dan dari kejahatan malam apabila Telah gelap gulita. Yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar. 2. . pembawa kayu bakar. Dari kejahatan makhluk-Nya. Dari (golongan) jin dan manusia. yang Maha Esa. Yang di lehernya ada tali dari sabut. 6. Katakanlah: "Dia-lah Allah. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful