AYAT-AYAT RUQAYYAH

Dimulakan dengan bacaan Surah al-Fatihah:
      
   
        
   






    
  
     
1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4. Yang menguasai di hari Pembalasan.
5. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan[7].
6. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus,
7. (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka
yang sesat.

Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 1-5:
            


 

 

      
       





 
 

    
1.
Alif laam miim
2.
Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa,
3.
(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki
yang kami anugerahkan kepada mereka.
4.
Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah
diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.
5.
Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.
Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 22-23:
      







        
       
      
       
22. Dialah Yang Menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air
(hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; kerana itu
janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.
23. Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami (Muhammad),
buatlah satu surah (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orangorang yang benar.
Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 102:






      
         






       
        
        
        
        

Tidak mengantuk dan tidak tidur. padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir). ayat 255-258:                                                                                                                                                                   255. tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi Terus Menerus Mengurus (makhluk-Nya). mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya.               Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir). dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. silih bergantinya malam dan siang. 164. kalau mereka Mengetahui. tiadalah baginya keuntungan di akhirat. bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. ayat 163-164:                                                           163. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. kecuali dengan izin Allah. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. sebab itu janganlah kamu kafir". Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir (mengerjakan sihir). sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. Kemudian baca Surah al-Baqarah. Allah. Kemudian baca Surah al-Baqarah. dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun. . lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu). Demi. mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Sesungguhnya mereka Telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. ayat 285-286:                                                                                         285. yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ayat 18-19                                                 18. para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Sesungguhnya agama (yang diredhai) disisi Allah hanyalah Islam. semuanya beriman kepada Allah. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 257. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. Kemudian Baca Surah al-Baqarah. kerana kedengkian (yang ada) di antara mereka. pelindung-pelindungnya ialah syaitan. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya". beri ma'aflah Kami. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. 19. mereka kekal di dalamnya. demikian pula orang-orang yang beriman. Allah Pelindung orang-orang yang beriman. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). ayat 26-27:                                                     ." orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan". dan rahmatilah kami. ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." 286. dan orang-orang yang kafir. janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." Kemudian baca Surah ali-Imran. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. malaikat-malaikat-Nya. Ya Tuhan kami. dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Kerana itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah). Tiada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Maka terbitkanlah dia dari barat. dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat." (mereka berdoa): "Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. mereka itu adalah penghuni neraka. ampunilah Kami. Ya Tuhan kami. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) kerana Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Yang Menegakkan keadilan. Kemudian baca Surah ali-Imran. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.256. 258." lalu terdiamlah orang kafir itu. Engkaulah penolong kami. maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.

dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Ya Tuhan kami. Sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka. Ya Tuhan kami. Maka kamipun beriman. 191. kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. supaya mereka merasakan azab. di tangan Engkaulah segala kebajikan.ayat 190-194:                                                                                        190. Ya Tuhan kami. ayat 54-56:                                                   . Ya Tuhan kami. Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. 192. 27. Kemudian baca Surah ali-Imran. dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab ". dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun." Kemudian baca Surah an-Nisa’. Maha Suci Engkau. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman. Kemudian baca Surah al-A’raf. tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. 194. Maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. ayat 56:                     56. (yaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami. berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau.26. Maka peliharalah kami dari siksa neraka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. setiap kali kulit mereka hangus. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tandatanda bagi orang-orang yang berakal. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu". 193.

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah.. Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud[554]. 120. Musa berkata kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. 122. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Tuhan semesta alam. Fir'aun berkata (kepada pemuka kaumnya): "Datangkanlah kepadaku semua ahli sihir yang pandai!" 80. Maha Suci Allah. 56. 119. Kemudian ulang-ulang banyak kali kalimat ini. Dan Allah akan mengukuhkan yang benar dengan ketetapan-Nya. Dan kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah tongkatmu!". Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerosakan. bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. 121. Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. 118. walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya). Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy." 81. 82. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang Telah Menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Ingatlah. Kemudian baca Surah Yunus. dan (diciptakan-Nya pula) matahari. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. ayat 79-82:                                                79. "(yaitu) Tuhan Musa dan Harun". Kemudian baca Surah al-A’raf. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Maka setelah mereka lemparkan. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. 55.     . Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta Alam. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Itulah yang sihir.            54. ayat 117-122:                                        117.

3. nescaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Kemudian baca Surah al-Mukminun. Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu. dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. 69. Kemudian baca Surah Toha. Maka Maha Tinggi Allah. Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah. Raja Yang Sebenarnya. 67. lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. tidak ada tuhan selain Dia. seraya berkata: "kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa".Kemudian baca Surah Taha. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud. 118. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah). (Setelah mereka berkumpul) mereka berkata: "Hai Musa (pilihlah). bahwa Sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja). terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat.                          Thaahaa Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. ayat 1-12:                                            . Tuhan (yang mempunyai) 'Arsy yang mulia. 70. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. Kami berkata: "Janganlah kamu takut. Maka apakah kamu mengira." Kemudian baca Surah Yasin. (yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah. apakah kamu yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?" 66. dari mana saja ia datang". Berkata Musa: "Silakan kamu sekalian melemparkan". 2. 5. 117. Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat. Yang Bersemayam di atas 'Arsy[913]. Iaitu diturunkan dari Allah Yang Menciptakan bumi dan langit yang Tinggi. 68. padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu. ayat 65-70:                                                                    65. ayat 1-5 1. dan tidak akan menang tukang sihir itu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). ayat 115-118:                                                   115. dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? 116. "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). 4.

yaitu bintang-bintang. Yang meliputi manusia. 9. 8. 5. Sesungguhnya kami Telah memasang belenggu dileher mereka. 10. Yaa siin 2. Maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. (yang berada) diatas jalan yang lurus. Kemudian baca Surah as-Soffat. 11. 7. Kemudian baca Surah ad-Dukhan. (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. kerena mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami Telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. 7. 11. Maka Karena itu mereka tertengadah. Dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat). 3. 2. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. 5. Akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan). Karena itu mereka lalai. 10. mereka tidak akan beriman. dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh mahfuzh). Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Demi Al Quran yang penuh hikmah. lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu. ayat 10-18:                                                                          10. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula).                                                      1. dan kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat Melihat. Dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran. Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya. 4. 6. 9. Maka berilah mereka khabar gembira dengan keampunan dan pahala yang mulia. 4. inilah azab yang pedih. ayat 1-10:                                                           1. 12. . Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata[1371]. Dan Telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka. Syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Sesungguhnya Telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka. Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul. 6. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka. 8. 3.

(Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. mereka itu dalam kesesatan yang nyata". (dengan berkata): "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak). Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan. Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila[1372]". Seperti mendidihnya air yang amat panas. 16. 17. Hai kaum kami. terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya. 18. Sesungguhnya (kalau) kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit Sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). ayat 33-36:                                       . Sesungguhnya kami telah mendengarkan Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. 44. nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. 31. 15. ayat 43-48:                              43. 47. 48. (Ingatlah) hari (ketika) kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras[1373]. padahal Telah datang kepada mereka seorang Rasul yang memberi penjelasan. Sesungguhnya sebelum mereka Telah kami uji kaum Fir'aun dan Telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia. 14. Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. 30. 46. Sesungguhnya pohon zaqqum itu Makanan orang yang banyak berdosa. Kemudian baca Surah ad-Dukhan. Dan (Ingatlah) ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al Quran. 13. lenyapkanlah dari kami azab itu. Mereka berkata: "Hai kaum kami. Kemudian baca Surah ar-Rahman. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas. ayat 29-32:                                                                             29. Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Sesungguhnya Aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu. 32. Kemudian baca Surah al-Ahqaf .12. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. 45. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan(nya) lalu mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". Sesungguhnya kami akan beriman".

Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Maka lintasilah. dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. tatkala mereka mendengar Al Quran dan mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila". Raja. 36. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kemudian baca Surah al-Hasyr . 23. dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Dialah Allah Yang Menciptakan. 52. 24. kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. 22. . Yang Memiliki segala keagungan. Yang Maha Suci. 34.33. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 35 Kepada kamu. jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran Ini kepada sebuah gunung. Yang Mempunyai asmaaul husna. Dan Al Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Yang Maha Sejahtera. Yang Maha Memelihara. ayat 21-24:                                                                                21. pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Kemudian baca Surah al-Qalam. Yang Mengadakan. yang Maha Perkasa. ayat 51-52:                    51. Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai jema’ah jin dan manusia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. yang Maha Kuasa. Dan Sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (daripadanya). Dialah Allah yang tiada tuhan selain Dia. Dialah Allah yang tiada tuhan selain Dia. Yang Mengurniakan keamanan. Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi. Yang membentuk rupa.

bahawa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang (rasul)pun. ayat 1-9:                                                                                                      1. Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami. bahawa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. 4. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa lakilaki di antara jin. Dan sesungguhnya mereka (jin) menyangka sebagaimana persangkaan kamu (orang-orang kafir Mekah). 6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 5. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan). Bukankah kami Telah melapangkan untukmu dadamu?. 7. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun. Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat). 7. 6. supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. 3. 4. tetapi sekarang barangsiapa yang (mencuba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya). 8. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 8. maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dan sesungguhnya kami mengira. Dan sesungguhnya kami telah mencuba mengetahui (rahsia) langit. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. 9.Kemudian baca Surah al-Jinn . dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan kami. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan (perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah. lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan. 3. 2. maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan bumi Telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya. dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak. Karena Sesungguhnya Tuhanmu Telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun. 2. kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Kemudian baca Surah al-Zalzalah:                                             1. 4. lalu kami beriman kepadanya. Dan kami Telah menghilangkan daripadamu bebanmu. 6. 5. niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Yang memberatkan punggungmu Dan kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. 5. Katakanlah (hai Muhammad): "telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran). Kemudian baca Surah al-Insyirah:                                    1. (yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar. 2. . 8. 7. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya). 3. Dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?".

.

Sembahan manusia. 2. 3. 2. 4. Yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar. 4. dari (golongan) jin dan manusia. 3. 2." Kemudian baca Surah al-Falaq: 1. 5. yang Maha Esa. 2.                             Katakanlah: "aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh. Dari kejahatan makhluk-Nya. . Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. 4. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat). Raja manusia. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia." Kemudian baca Surah an-Nas:                           1. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi. 3. 3. 5. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu Telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia Telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kapada mereka burung yang berbondong-bondong. 3. 6. Kemudian baca Surah al-Ikhlas:                    1. 5. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (Yang Memelihara dan Menguasai) manusia. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. 5. 2. Kemudian baca Surah al-Masad: 1. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan dari kejahatan malam apabila Telah gelap gulita. 4. 4. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.Kemudian baca Surah al-Fiil:                             1.                             Binasalah kedua tangan abu Lahab dan Sesungguhnya dia akan binasa. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Dan (begitu pula) istrinya. Katakanlah: "Dia-lah Allah. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. pembawa kayu bakar. Dari (golongan) jin dan manusia.