AYAT-AYAT RUQAYYAH

Dimulakan dengan bacaan Surah al-Fatihah:
      
   
        
   






    
  
     
1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4. Yang menguasai di hari Pembalasan.
5. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan[7].
6. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus,
7. (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka
yang sesat.

Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 1-5:
            


 

 

      
       





 
 

    
1.
Alif laam miim
2.
Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa,
3.
(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki
yang kami anugerahkan kepada mereka.
4.
Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah
diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.
5.
Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.
Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 22-23:
      







        
       
      
       
22. Dialah Yang Menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air
(hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; kerana itu
janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.
23. Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami (Muhammad),
buatlah satu surah (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orangorang yang benar.
Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 102:






      
         






       
        
        
        
        

tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi Terus Menerus Mengurus (makhluk-Nya). padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir). lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. Allah. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Sesungguhnya mereka Telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu. kecuali dengan izin Allah. Tidak mengantuk dan tidak tidur. silih bergantinya malam dan siang. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. ayat 163-164:                                                           163. sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. Kemudian baca Surah al-Baqarah. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. ayat 255-258:                                                                                                                                                                   255. bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. sebab itu janganlah kamu kafir". . dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun. 164. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir (mengerjakan sihir).               Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir). Kursi Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. kalau mereka Mengetahui. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. tiadalah baginya keuntungan di akhirat. tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian baca Surah al-Baqarah. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya. sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu). Demi. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat.

ayat 18-19                                                 18. ayat 285-286:                                                                                         285." Kemudian baca Surah ali-Imran. Maka terbitkanlah dia dari barat. demikian pula orang-orang yang beriman. kerana kedengkian (yang ada) di antara mereka.256. ampunilah Kami.Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." lalu terdiamlah orang kafir itu. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. 19. maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Kemudian baca Surah ali-Imran." (mereka berdoa): "Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. 257. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. dan rahmatilah kami. semuanya beriman kepada Allah. mereka kekal di dalamnya. Tiada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah). ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Allah Pelindung orang-orang yang beriman. dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). beri ma'aflah Kami. Kerana itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah. 258." orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan". Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. Yang Menegakkan keadilan. Ya Tuhan kami. dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat. dan orang-orang yang kafir. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) kerana Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. Ya Tuhan kami. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya". Sesungguhnya agama (yang diredhai) disisi Allah hanyalah Islam. pelindung-pelindungnya ialah syaitan. yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). malaikat-malaikat-Nya. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. ayat 26-27:                                                     . Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Engkaulah penolong kami." 286. mereka itu adalah penghuni neraka. Kemudian Baca Surah al-Baqarah.

dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. ayat 56:                     56. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. Sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka. 27. Maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Maka kamipun beriman. dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab ". Maha Suci Engkau. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi.ayat 190-194:                                                                                        190. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. ayat 54-56:                                                   . Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman. Ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. Maka peliharalah kami dari siksa neraka. kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. (yaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun. Ya Tuhan kami. tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati." Kemudian baca Surah an-Nisa’. di tangan Engkaulah segala kebajikan. supaya mereka merasakan azab. dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tandatanda bagi orang-orang yang berakal. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. 193.26. 191. 192. ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Ya Tuhan kami. Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. setiap kali kulit mereka hangus. (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu". Kemudian baca Surah al-A’raf. Kemudian baca Surah ali-Imran. 194.

Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. 56. Dan kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah tongkatmu!". Kemudian ulang-ulang banyak kali kalimat ini. 118. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Itulah yang sihir. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya). Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. dan (diciptakan-Nya pula) matahari. menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu. Fir'aun berkata (kepada pemuka kaumnya): "Datangkanlah kepadaku semua ahli sihir yang pandai!" 80. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.     . Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian baca Surah Yunus." 81. 82. 121. 119. Musa berkata kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan.            54. Dan Allah akan mengukuhkan yang benar dengan ketetapan-Nya. bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang. ayat 79-82:                                                79. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud[554]. Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta Alam. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ingatlah. 122. Maha Suci Allah. "(yaitu) Tuhan Musa dan Harun". sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerosakan. 120. Tuhan semesta alam. Maka setelah mereka lemparkan. 55.. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang Telah Menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Kemudian baca Surah al-A’raf. ayat 117-122:                                        117.

ayat 1-12:                                            . Sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. ayat 1-5 1. ayat 115-118:                                                   115. 68. 3. Iaitu diturunkan dari Allah Yang Menciptakan bumi dan langit yang Tinggi. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat. Raja Yang Sebenarnya. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah). (Setelah mereka berkumpul) mereka berkata: "Hai Musa (pilihlah). terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat. padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu. Berkata Musa: "Silakan kamu sekalian melemparkan". Tuhan (yang mempunyai) 'Arsy yang mulia. bahwa Sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja). 118. nescaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. dan tidak akan menang tukang sihir itu. Maka Maha Tinggi Allah. 69.Kemudian baca Surah Taha. Kemudian baca Surah Toha. Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah.                          Thaahaa Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Yang Bersemayam di atas 'Arsy[913]. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud. dari mana saja ia datang". (yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah. ayat 65-70:                                                                    65. Kemudian baca Surah al-Mukminun. 117. 4. 5. apakah kamu yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?" 66. 2. maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? 116. Kami berkata: "Janganlah kamu takut. "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). 67. 70." Kemudian baca Surah Yasin. Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu. tidak ada tuhan selain Dia. seraya berkata: "kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa". lantaran sihir mereka. Maka apakah kamu mengira.

Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Yang meliputi manusia. 12. Kemudian baca Surah ad-Dukhan. 3. Karena itu mereka lalai. 2. Syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. 3. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. kerena mereka tidak beriman. lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu. (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. (yang berada) diatas jalan yang lurus. 5. dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh mahfuzh). Dan Telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka. 7. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula). 4. Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya. yaitu bintang-bintang. 10. 7. 5. Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Yaa siin 2. Sesungguhnya kami Telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan. Dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran. 11. 4. inilah azab yang pedih. Akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan). Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. 6. Sesungguhnya Telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka. Dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat). Maka Karena itu mereka tertengadah. 8. ayat 10-18:                                                                          10. 9. Sesungguhnya kami Telah memasang belenggu dileher mereka. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka. 6. 11. Maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. Maka berilah mereka khabar gembira dengan keampunan dan pahala yang mulia. mereka tidak akan beriman. dan kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat Melihat.                                                      1. 8. 9. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. . 10. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata[1371]. Demi Al Quran yang penuh hikmah. Kemudian baca Surah as-Soffat. ayat 1-10:                                                           1.

Hai kaum kami. Sesungguhnya Aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu. padahal Telah datang kepada mereka seorang Rasul yang memberi penjelasan. 47. 15. terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya. mereka itu dalam kesesatan yang nyata". Mereka berkata: "Hai kaum kami. Sesungguhnya pohon zaqqum itu Makanan orang yang banyak berdosa. Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. 45. Sesungguhnya (kalau) kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit Sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). 48.12. 17. (dengan berkata): "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak). Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Kemudian baca Surah al-Ahqaf . ayat 33-36:                                       . Dan (Ingatlah) ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al Quran. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan. 44. 30. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. Sesungguhnya kami akan beriman". Kemudian baca Surah ar-Rahman. 31. 16. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan(nya) lalu mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas. (Ingatlah) hari (ketika) kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras[1373]. nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. 13. Seperti mendidihnya air yang amat panas. 14. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. 32. ayat 29-32:                                                                             29. 46. Sesungguhnya sebelum mereka Telah kami uji kaum Fir'aun dan Telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia. lenyapkanlah dari kami azab itu. Kemudian baca Surah ad-Dukhan. ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. 18. ayat 43-48:                              43. Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila[1372]".

ayat 21-24:                                                                                21. Yang Maha Sejahtera. 36. Wahai jema’ah jin dan manusia. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kemudian baca Surah al-Hasyr . Dan Sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Yang membentuk rupa. Yang Mengurniakan keamanan. yang Maha Perkasa. jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi. Dialah Allah yang tiada tuhan selain Dia. Yang Memiliki segala keagungan. Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Kemudian baca Surah al-Qalam. kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi. (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (daripadanya). Yang Mengadakan. Dan Al Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. 24. yang Maha Kuasa. Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. ayat 51-52:                    51. . 22. Yang Maha Memelihara. Maka lintasilah. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 35 Kepada kamu. 34. Yang Maha Suci. Dialah Allah yang tiada tuhan selain Dia. 52. 23. Dialah Allah Yang Menciptakan. dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Raja.33. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran Ini kepada sebuah gunung. tatkala mereka mendengar Al Quran dan mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila". pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Yang Mempunyai asmaaul husna.

Dan kami Telah menghilangkan daripadamu bebanmu. 4. 8. Kemudian baca Surah al-Insyirah:                                    1. supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. 3. 3. ayat 1-9:                                                                                                      1. Yang memberatkan punggungmu Dan kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 7. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat). 6. 8.Kemudian baca Surah al-Jinn . Dan bumi Telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 6. lalu kami beriman kepadanya. 5. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa lakilaki di antara jin. 5. 5. Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami. bahawa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Katakanlah (hai Muhammad): "telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran). . Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Dan sesungguhnya mereka (jin) menyangka sebagaimana persangkaan kamu (orang-orang kafir Mekah). niscaya dia akan melihat (balasan)nya. 2. dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan). Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan (perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami telah mencuba mengetahui (rahsia) langit. maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. 6. 9. lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan. 7. 7. tetapi sekarang barangsiapa yang (mencuba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya). Dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?". 4. 4. Bukankah kami Telah melapangkan untukmu dadamu?. maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. (yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar. niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. bahawa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang (rasul)pun. 8. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan kami. 2. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun. Kemudian baca Surah al-Zalzalah:                                             1. Karena Sesungguhnya Tuhanmu Telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya). 3. Dan sesungguhnya kami mengira. 2.

.

Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi. Raja manusia. Kemudian baca Surah al-Ikhlas:                    1. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. 2. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu Telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia Telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kapada mereka burung yang berbondong-bondong. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (Yang Memelihara dan Menguasai) manusia. yang Maha Esa. 4. 2. Kemudian baca Surah al-Masad: 1. Katakanlah: "Dia-lah Allah. 3. 5. 4. 3.                             Binasalah kedua tangan abu Lahab dan Sesungguhnya dia akan binasa. 6. pembawa kayu bakar. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Dan dari kejahatan malam apabila Telah gelap gulita. Yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar. 5." Kemudian baca Surah al-Falaq: 1. Sembahan manusia. 5. 3.Kemudian baca Surah al-Fiil:                             1. . 2. 4. 2. 2. Dari kejahatan makhluk-Nya." Kemudian baca Surah an-Nas:                           1. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Yang di lehernya ada tali dari sabut. 3. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. 4. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat). Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. Dari (golongan) jin dan manusia. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 3.                             Katakanlah: "aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan (begitu pula) istrinya. 4. 5. dari (golongan) jin dan manusia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful