AYAT-AYAT RUQAYYAH

Dimulakan dengan bacaan Surah al-Fatihah:
      
   
        
   






    
  
     
1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4. Yang menguasai di hari Pembalasan.
5. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan[7].
6. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus,
7. (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka
yang sesat.

Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 1-5:
            


 

 

      
       





 
 

    
1.
Alif laam miim
2.
Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa,
3.
(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki
yang kami anugerahkan kepada mereka.
4.
Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah
diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.
5.
Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.
Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 22-23:
      







        
       
      
       
22. Dialah Yang Menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air
(hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; kerana itu
janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.
23. Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami (Muhammad),
buatlah satu surah (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orangorang yang benar.
Kemudian baca Surah al-Baqarah; ayat 102:






      
         






       
        
        
        
        

silih bergantinya malam dan siang. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Kemudian baca Surah al-Baqarah.               Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir). dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi Terus Menerus Mengurus (makhluk-Nya). bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. tiadalah baginya keuntungan di akhirat. sebab itu janganlah kamu kafir". Tidak mengantuk dan tidak tidur. kalau mereka Mengetahui. Demi. 164. mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Allah. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. ayat 163-164:                                                           163. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir (mengerjakan sihir). . Kemudian baca Surah al-Baqarah. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. ayat 255-258:                                                                                                                                                                   255. padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir). sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu). dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun. Sesungguhnya mereka Telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu. kecuali dengan izin Allah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.

Ya Tuhan kami. Maka terbitkanlah dia dari barat. mereka itu adalah penghuni neraka. Kemudian Baca Surah al-Baqarah." 286. Engkaulah penolong kami. demikian pula orang-orang yang beriman. kerana kedengkian (yang ada) di antara mereka. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). 258. 19. maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. ayat 18-19                                                 18. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. mereka kekal di dalamnya. yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya." (mereka berdoa): "Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. ayat 26-27:                                                     . 257. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya". ayat 285-286:                                                                                         285. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat.256. semuanya beriman kepada Allah." orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan". Ya Tuhan kami. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. Kemudian baca Surah ali-Imran.Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. beri ma'aflah Kami. Tiada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah). dan rahmatilah kami. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)." Kemudian baca Surah ali-Imran. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah Pelindung orang-orang yang beriman. pelindung-pelindungnya ialah syaitan. ampunilah Kami. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) kerana Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Sesungguhnya agama (yang diredhai) disisi Allah hanyalah Islam." lalu terdiamlah orang kafir itu. malaikat-malaikat-Nya. janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. dan orang-orang yang kafir. Yang Menegakkan keadilan. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah). Kerana itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. (yaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami. Maka kamipun beriman. dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman. kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain." Kemudian baca Surah an-Nisa’. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tandatanda bagi orang-orang yang berakal. Maha Suci Engkau. Ya Tuhan kami. tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu". dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab ". dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Kemudian baca Surah al-A’raf.26. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. 191. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan kami. setiap kali kulit mereka hangus. ayat 54-56:                                                   . Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 27. berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau.ayat 190-194:                                                                                        190. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. 193. supaya mereka merasakan azab. Kemudian baca Surah ali-Imran. dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun. Ya Tuhan kami. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. 192. Ya Tuhan kami. kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. 194. Maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Maka peliharalah kami dari siksa neraka. ayat 56:                     56. ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami.

"(yaitu) Tuhan Musa dan Harun". 118. 119. lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. 121. Dan Allah akan mengukuhkan yang benar dengan ketetapan-Nya. Kemudian baca Surah al-A’raf. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud[554]. 56. 120. Kemudian baca Surah Yunus. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya.. menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah.            54. ayat 79-82:                                                79. 82. Musa berkata kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Itulah yang sihir. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Maha Suci Allah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Fir'aun berkata (kepada pemuka kaumnya): "Datangkanlah kepadaku semua ahli sihir yang pandai!" 80. Dan kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah tongkatmu!". Ingatlah. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." 81. Maka setelah mereka lemparkan. Kemudian ulang-ulang banyak kali kalimat ini. Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang Telah Menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. dan (diciptakan-Nya pula) matahari. Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta Alam. ayat 117-122:                                        117. Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu. 122. Tuhan semesta alam. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerosakan. 55. walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya). Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan.     .

dan tidak akan menang tukang sihir itu. 69. ayat 1-5 1. Berkata Musa: "Silakan kamu sekalian melemparkan". Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud. tidak ada tuhan selain Dia. "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka)." Kemudian baca Surah Yasin. terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat. lantaran sihir mereka. Tuhan (yang mempunyai) 'Arsy yang mulia. dari mana saja ia datang". dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Yang Bersemayam di atas 'Arsy[913]. Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah. 118. 5. Kemudian baca Surah al-Mukminun. Maka apakah kamu mengira. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. (Setelah mereka berkumpul) mereka berkata: "Hai Musa (pilihlah). apakah kamu yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?" 66. 2. maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. seraya berkata: "kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa". (yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah. Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat. dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? 116. Sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). Raja Yang Sebenarnya.                          Thaahaa Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Maka Maha Tinggi Allah. ayat 115-118:                                                   115. bahwa Sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja). ayat 1-12:                                            . padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu. 70. Iaitu diturunkan dari Allah Yang Menciptakan bumi dan langit yang Tinggi. ayat 65-70:                                                                    65. nescaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. 67. Kemudian baca Surah Toha. 4. 68. Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu. 3. Kami berkata: "Janganlah kamu takut. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah). 117.Kemudian baca Surah Taha. Maka Musa merasa takut dalam hatinya.

Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. 4. 8. 9. Dan Telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula). Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. 3. 7. 9. 7. Yang meliputi manusia. dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh mahfuzh). 4. Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul. Syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. 8. Akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan). (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu. Maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami Telah memasang belenggu dileher mereka. ayat 1-10:                                                           1. 11. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata[1371]. yaitu bintang-bintang. 12. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. 10. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. 6. 5. Karena itu mereka lalai. Kemudian baca Surah as-Soffat. 11. 5. Yaa siin 2. . Kemudian baca Surah ad-Dukhan. Dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat). Dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran. inilah azab yang pedih.                                                      1. Maka Karena itu mereka tertengadah. Maka berilah mereka khabar gembira dengan keampunan dan pahala yang mulia. Sesungguhnya Telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka. ayat 10-18:                                                                          10. Demi Al Quran yang penuh hikmah. 2. 6. Sesungguhnya kami Telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan. dan kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat Melihat. mereka tidak akan beriman. 3. kerena mereka tidak beriman. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka. (yang berada) diatas jalan yang lurus. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. 10.

Sesungguhnya sebelum mereka Telah kami uji kaum Fir'aun dan Telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia. 45. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. 13. 30. 46. ayat 33-36:                                       . ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. mereka itu dalam kesesatan yang nyata". Kemudian baca Surah ar-Rahman. Sesungguhnya (kalau) kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit Sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). Dan (Ingatlah) ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al Quran. (Ingatlah) hari (ketika) kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras[1373]. 18. Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya. 31. Kemudian baca Surah ad-Dukhan. 44. 15.12. Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila[1372]". Seperti mendidihnya air yang amat panas. lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya pohon zaqqum itu Makanan orang yang banyak berdosa. Hai kaum kami. ayat 43-48:                              43. Kemudian baca Surah al-Ahqaf . Sesungguhnya kami akan beriman". ayat 29-32:                                                                             29. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas. Mereka berkata: "Hai kaum kami. 14. 48. padahal Telah datang kepada mereka seorang Rasul yang memberi penjelasan. nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. 16. 32. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. 17. Sesungguhnya Aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu. 47. (dengan berkata): "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak). Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan(nya) lalu mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan. (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut.

dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. 22. 34. Dialah Allah yang tiada tuhan selain Dia. 24. Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Raja. Dialah Allah yang tiada tuhan selain Dia. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 35 Kepada kamu. pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. ayat 21-24:                                                                                21. kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. ayat 51-52:                    51. yang Maha Perkasa. dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang Mempunyai asmaaul husna. Kemudian baca Surah al-Qalam. tatkala mereka mendengar Al Quran dan mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila". . Yang membentuk rupa. Yang Maha Sejahtera. 52. yang Maha Kuasa. Dan Sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Dan Al Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi. Wahai jema’ah jin dan manusia. (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (daripadanya). Maka lintasilah. Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang Maha Memelihara.33. Yang Mengadakan. 23. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kemudian baca Surah al-Hasyr . Yang Mengurniakan keamanan. Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi. Yang Maha Suci. Yang Memiliki segala keagungan. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran Ini kepada sebuah gunung. Dialah Allah Yang Menciptakan. 36.

3. ayat 1-9:                                                                                                      1. kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?". 8. 2. 6. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 8. 4. Dan bumi Telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya. Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. bahawa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa lakilaki di antara jin. Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan (perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun. 5.Kemudian baca Surah al-Jinn . . Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya). Kemudian baca Surah al-Zalzalah:                                             1. 3. bahawa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang (rasul)pun. dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan kami. Dan kami Telah menghilangkan daripadamu bebanmu. niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. 6. 4. 3. supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. Dan sesungguhnya kami telah mencuba mengetahui (rahsia) langit. maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Yang memberatkan punggungmu Dan kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. 5. niscaya dia akan melihat (balasan)nya. lalu kami beriman kepadanya. 7. maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. 8. 6. 5. dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak. Katakanlah (hai Muhammad): "telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran). tetapi sekarang barangsiapa yang (mencuba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya). Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun. 9. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan). 2. Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat). Dan sesungguhnya kami mengira. lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan. Bukankah kami Telah melapangkan untukmu dadamu?. Karena Sesungguhnya Tuhanmu Telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. 7. Dan sesungguhnya mereka (jin) menyangka sebagaimana persangkaan kamu (orang-orang kafir Mekah). 4. Kemudian baca Surah al-Insyirah:                                    1. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 7. (yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar. 2.

.

4. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. 2. Katakanlah: "Dia-lah Allah. Dari kejahatan makhluk-Nya. 4. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar.Kemudian baca Surah al-Fiil:                             1. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. 5. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).                             Binasalah kedua tangan abu Lahab dan Sesungguhnya dia akan binasa. 3. 6. 2. 4. 5. Dan dari kejahatan malam apabila Telah gelap gulita. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu Telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia Telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kapada mereka burung yang berbondong-bondong. 3. 4. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. 2. Dari (golongan) jin dan manusia. yang Maha Esa." Kemudian baca Surah an-Nas:                           1. 2. 3. dari (golongan) jin dan manusia. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (Yang Memelihara dan Menguasai) manusia. Dan (begitu pula) istrinya. 2. 3. Kemudian baca Surah al-Ikhlas:                    1. pembawa kayu bakar. Sembahan manusia. . Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. 4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi. Kemudian baca Surah al-Masad: 1. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan.                             Katakanlah: "aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh. 5. 5." Kemudian baca Surah al-Falaq: 1. Raja manusia. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful