Soal pilihan ganda 1) .... wa Firman desu a. Watashi b. Sensei c. Sumimasen d. Obenki desuka e.

Dewa mata 2) Watashi wa isha desu. Bagaimanakah bentuk negatifnya? a. Watashi wa daitooryo desu b. Watashi wa kangofu desu c. Watashi wa isha dewaarimasen d. Kare wa heishotsu dewaarimasen 3) Ini adalah tong sampah. Bagaimana bahasa jepangnya? a. Kore wa karenda desu ? b. Sore wa karenda desu? c. Kore wa gambako desu? d. Are wa gambako desu? 4) Di taman ada bunga. Bagaimana Bahasa Jepangnya? a. Koen hana ga arimasu b. Koen ni hana ga arimasu c. Ginkoo ni okane ga arimasu d. Jimusho ni tokei ga arimasu, karender mo arimasu 5) Kyoshitsu no naka ni tsukue ga..... a. Arimasu b. Dewaarimasen c. Shita d. Mae 6) Di dalam kamar ada ibu. Ubah kedalam bentuk bahasa Jepang! a. Heya no shita ni haha ga imasu b. Heya no shita ni haha ga arimasu c. Heya no naka ni haha ga imasu d. Heya no naka ni haha ga arimasu 7) Rumah anda dimana ?. Bagaimana Dalam Bahasa Jepang? a. Asoko wa torre desu? b. Koko wa kyoshitsu desu ? c. Jimusho wa doko desuka? d. Anata no uichi wa doko desuka ? 8) Adik perempuan ada 3 orang. Ubah dalam bahasa Jepang a. Imoto ga futari nin imasu b. Imoto ga san nin imasu c. Yo nin kazoku desu.

Haha wa hirei desu b. Watashi wa ni jussai desu c..... ... Shimasu d. Miruku o nomimasen b. Nomimasen b.. Shinbun o yamimasen c.. a. Shimasu 16) Asa shinbun... Ubah dalam Bahasa jepang a. Arimasen c. Kaerimasu b..... Ubah ke dalam Bahasa Jepang ! a. Mimashita c. chichi wa shinbun o yomimasuka ? : iie. Kimasu c. Imasu 11) Ibu cantik. Haha wa jozu desu d.. Shinbun o shimasu d. a. Desu b.... a.. Nomimasen b.. San nin kyodai desu 9) Saya berumur 20 tahun. Yamimasen 14) Teri : Mainichi shukudai o shimasuka ? : hai.. Yamimasen 15) Deni : Asa. a.. yomimasu a. Ikimasu d. Watashi wa hatachi desu b.. Kaka wa majime desu 12) Kuruma de gakko e. Mimashita c. Desuka d.. O . Haha wa kibishii desu c..d. Ikimasuka 13) Ani : Yoru terebi o mimoshitaka? Ari : hai. Shimasu d. Watashi wa ni ju ni sai 10) Anata wa nan sai. Watashi wa ni sai desu d. a.

go de pencil desu d. No d. Wa. wa Ano kata andi san.go de nan desuka ? a.go de doitsu jin desu b. O.. o c.. Wa. Wa c. o Watashi ... Pensil wa nihon.. Ni c. de b. Wa. uchi e kaerimasu.go de chigoku desu Nekutai wa eigo dekan desuka ? a.. Pensil wa nihon. No. atarashii desu a.. go ji han. Pensil wa nihon. Angkot . Wa. Wa.. Ni Watashi . De d. imooto desu a.go de kuruma desu c.go de. desu a.... Mobil b. Jerman wa nihon.. De b. Jerman wa nihon. a. otabai .. de b... O. Jerman wa nihon. no c.. Jerman wa nihon.17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) b. wa b. Wa.. Nekutai wa eigo de nekutai desu b. Nekutai wa doitsu de tai desu c. wa d. ni d. okimasu a. Wa Pensil wa Nihon.go de doitsu desu c. de c.go de jisho desu Jerman wa Nihon.go de empitsu desu b. de d. Nekutai wa eigo de tai desu d.go de nan desuka ? a. Wa. Ni. wa Watashi . Nekutai wa eigo de tai desuka Car wa nihon.. han.go de jisho desu d. Pensil wa nihon. De.

ubah kedalam bahasa Jepang! a. Tokei ja desu c..roku.san. Ashita hou ga ii desu Ashitatanakasan wa Tokyo .san no san. Ubah dalam bentuk kalimat .san.san. a.. ichi. nana. Zero c. Kuruma d. Jas hujan c.shichi.roku no shichi san. Tokei Kasa wa Indonesia go de .. hachi no nana. Juu d.roku no shichi san.roku =..nana no. a. O d. Zero. Zero.... Hachi Go + ni =. hachi no nana.san. Yasunda hou ga ii desu d. E b.25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) c. Bunga d. Zero... Ni d. a. Tokei ja arimasen . San d. hai ga ii desu a.nana. hachi.roku no shichi san. san Ini bukan arloji.nana. san d. Nana (shichi) c.. San 0181-776-7333.san c..san b.. ichi.. Zero. San c. Payung Sebaiknya anda jangan berlari. kaerimasu a. Rumah b.. Hachi Kyu.san. Hashira nai hou ga ii desu b. Tokei ja arimasu b. dalam bahasa jepang adalah. Yon ( shi ) b.. ichi. Hashira nai hou ga ii desuka c.. No c. hachi no nana.nana. Mi Ichi + san = . San b. Nana ( shichi) b.. a.. desu a..

Hikoki de kaerimasu d. Kuruma de ikimasu b. Ubah dalam bentuk bahasa Jepang ! a.. Takeshi. Tokei ja desuka 33) Buatlah kalimat dibawah ini menggunakan mo. Gozen hachiji b. Shichiji 36) Pergi dengan pesawat. Gogo juji c.kun wa seito desu. Gogo rokuji d. Gozen hachiji b. Gogo juji c. Hikoki de ikimasu 37) .. Gogo rokuji d.d. 00 pagi a. Hikoki de ikimasuka c. Takeshi mo kun jun kun mo seito desu b.00 petang dalam jepang adalah. mo.. Jun kun wa seito desu a. Takeshi kun jun kun mo seito desu d. Shichiji 35) Pukul 8. a. Takeshi kun mo jun kun mo seito desu c.. Takeshi kun jun mo kun mo seito desu 34) Pukul 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful