Soal pilihan ganda 1) .... wa Firman desu a. Watashi b. Sensei c. Sumimasen d. Obenki desuka e.

Dewa mata 2) Watashi wa isha desu. Bagaimanakah bentuk negatifnya? a. Watashi wa daitooryo desu b. Watashi wa kangofu desu c. Watashi wa isha dewaarimasen d. Kare wa heishotsu dewaarimasen 3) Ini adalah tong sampah. Bagaimana bahasa jepangnya? a. Kore wa karenda desu ? b. Sore wa karenda desu? c. Kore wa gambako desu? d. Are wa gambako desu? 4) Di taman ada bunga. Bagaimana Bahasa Jepangnya? a. Koen hana ga arimasu b. Koen ni hana ga arimasu c. Ginkoo ni okane ga arimasu d. Jimusho ni tokei ga arimasu, karender mo arimasu 5) Kyoshitsu no naka ni tsukue ga..... a. Arimasu b. Dewaarimasen c. Shita d. Mae 6) Di dalam kamar ada ibu. Ubah kedalam bentuk bahasa Jepang! a. Heya no shita ni haha ga imasu b. Heya no shita ni haha ga arimasu c. Heya no naka ni haha ga imasu d. Heya no naka ni haha ga arimasu 7) Rumah anda dimana ?. Bagaimana Dalam Bahasa Jepang? a. Asoko wa torre desu? b. Koko wa kyoshitsu desu ? c. Jimusho wa doko desuka? d. Anata no uichi wa doko desuka ? 8) Adik perempuan ada 3 orang. Ubah dalam bahasa Jepang a. Imoto ga futari nin imasu b. Imoto ga san nin imasu c. Yo nin kazoku desu.

a. .. O . Mimashita c. Arimasen c. Desu b.... Shinbun o yamimasen c. Haha wa hirei desu b. Yamimasen 14) Teri : Mainichi shukudai o shimasuka ? : hai. San nin kyodai desu 9) Saya berumur 20 tahun. Desuka d. Ubah dalam Bahasa jepang a.. Watashi wa hatachi desu b. Watashi wa ni ju ni sai 10) Anata wa nan sai. a. chichi wa shinbun o yomimasuka ? : iie. Watashi wa ni sai desu d. Kaka wa majime desu 12) Kuruma de gakko e. Ubah ke dalam Bahasa Jepang ! a.. Kimasu c.. Shimasu d..d... Nomimasen b. Imasu 11) Ibu cantik... a. a... Nomimasen b. Kaerimasu b. Ikimasu d.. Mimashita c.. Shimasu d. Ikimasuka 13) Ani : Yoru terebi o mimoshitaka? Ari : hai.. yomimasu a. Shimasu 16) Asa shinbun.. Haha wa kibishii desu c.. Miruku o nomimasen b.. Shinbun o shimasu d.... Yamimasen 15) Deni : Asa. Haha wa jozu desu d. Watashi wa ni jussai desu c... a.

go de nan desuka ? a..go de kuruma desu c.go de doitsu desu c.go de chigoku desu Nekutai wa eigo dekan desuka ? a. Wa. De d. Jerman wa nihon. Wa. Wa. Wa... wa b. Pensil wa nihon. Jerman wa nihon. atarashii desu a. uchi e kaerimasu. wa d. no c..... Nekutai wa doitsu de tai desu c.. desu a. Wa.go de nan desuka ? a..go de. Pensil wa nihon.. Nekutai wa eigo de nekutai desu b. Ni c. de c. wa Ano kata andi san. a.. Jerman wa nihon. de b. ni d.. O. wa Watashi . Wa Pensil wa Nihon..17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) b.go de jisho desu Jerman wa Nihon. Jerman wa nihon. Pensil wa nihon.go de jisho desu d. Nekutai wa eigo de tai desu d. Angkot .. han. Pensil wa nihon. Mobil b. No. de d. o c. Wa c. Ni. No d... go ji han. Wa.. De b. okimasu a.go de pencil desu d. otabai .go de empitsu desu b. De. Nekutai wa eigo de tai desuka Car wa nihon.. Ni Watashi .go de doitsu jin desu b. O. de b. o Watashi . imooto desu a. Wa.

. Payung Sebaiknya anda jangan berlari.. San b. Ashita hou ga ii desu Ashitatanakasan wa Tokyo .. Tokei ja arimasen .25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) c. a.. ichi. hai ga ii desu a.san no san. Nana (shichi) c.san. ichi.. Ubah dalam bentuk kalimat .san c.. Ni d. hachi no nana. kaerimasu a. Hachi Kyu.roku =... Zero c.roku no shichi san. nana.roku. Zero. Juu d. O d. Yon ( shi ) b.san b. San 0181-776-7333. San c.nana.san.san. a. San d.. desu a. E b. Zero. Tokei Kasa wa Indonesia go de .san. Hashira nai hou ga ii desu b. Nana ( shichi) b.roku no shichi san..shichi. san Ini bukan arloji. ichi. Rumah b.. Zero.. Mi Ichi + san = . Yasunda hou ga ii desu d. Bunga d. Kuruma d.san. No c.. ubah kedalam bahasa Jepang! a. a.nana no...nana.. hachi no nana..roku no shichi san. dalam bahasa jepang adalah. Hachi Go + ni =. Jas hujan c. Zero. hachi no nana. a. Tokei ja arimasu b.nana. Hashira nai hou ga ii desuka c.. san d. hachi. Tokei ja desu c..

Hikoki de kaerimasu d. Shichiji 36) Pergi dengan pesawat. Gozen hachiji b.d. Gogo rokuji d. Gogo juji c. Kuruma de ikimasu b. Gogo juji c. 00 pagi a. Takeshi kun jun mo kun mo seito desu 34) Pukul 6.. Jun kun wa seito desu a... Gogo rokuji d. Takeshi mo kun jun kun mo seito desu b. Takeshi. Tokei ja desuka 33) Buatlah kalimat dibawah ini menggunakan mo. Gozen hachiji b.00 petang dalam jepang adalah. Shichiji 35) Pukul 8.kun wa seito desu. Hikoki de ikimasuka c. mo. Ubah dalam bentuk bahasa Jepang ! a. Takeshi kun mo jun kun mo seito desu c. Takeshi kun jun kun mo seito desu d.. a. Hikoki de ikimasu 37) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful