Soal pilihan ganda 1) .... wa Firman desu a. Watashi b. Sensei c. Sumimasen d. Obenki desuka e.

Dewa mata 2) Watashi wa isha desu. Bagaimanakah bentuk negatifnya? a. Watashi wa daitooryo desu b. Watashi wa kangofu desu c. Watashi wa isha dewaarimasen d. Kare wa heishotsu dewaarimasen 3) Ini adalah tong sampah. Bagaimana bahasa jepangnya? a. Kore wa karenda desu ? b. Sore wa karenda desu? c. Kore wa gambako desu? d. Are wa gambako desu? 4) Di taman ada bunga. Bagaimana Bahasa Jepangnya? a. Koen hana ga arimasu b. Koen ni hana ga arimasu c. Ginkoo ni okane ga arimasu d. Jimusho ni tokei ga arimasu, karender mo arimasu 5) Kyoshitsu no naka ni tsukue ga..... a. Arimasu b. Dewaarimasen c. Shita d. Mae 6) Di dalam kamar ada ibu. Ubah kedalam bentuk bahasa Jepang! a. Heya no shita ni haha ga imasu b. Heya no shita ni haha ga arimasu c. Heya no naka ni haha ga imasu d. Heya no naka ni haha ga arimasu 7) Rumah anda dimana ?. Bagaimana Dalam Bahasa Jepang? a. Asoko wa torre desu? b. Koko wa kyoshitsu desu ? c. Jimusho wa doko desuka? d. Anata no uichi wa doko desuka ? 8) Adik perempuan ada 3 orang. Ubah dalam bahasa Jepang a. Imoto ga futari nin imasu b. Imoto ga san nin imasu c. Yo nin kazoku desu.

. Arimasen c. Kaka wa majime desu 12) Kuruma de gakko e.. a.d.. Watashi wa ni sai desu d. Haha wa kibishii desu c. a.. O .. Mimashita c. Ubah ke dalam Bahasa Jepang ! a. Shinbun o yamimasen c. Yamimasen 14) Teri : Mainichi shukudai o shimasuka ? : hai... Nomimasen b. yomimasu a... Miruku o nomimasen b. Watashi wa ni ju ni sai 10) Anata wa nan sai.. Mimashita c.. Watashi wa hatachi desu b. Imasu 11) Ibu cantik.. Shinbun o shimasu d. Desu b. a. Desuka d.. Haha wa hirei desu b. a. . Ubah dalam Bahasa jepang a.. San nin kyodai desu 9) Saya berumur 20 tahun. Shimasu d. Shimasu 16) Asa shinbun..... Yamimasen 15) Deni : Asa.. Kimasu c. Nomimasen b. Ikimasuka 13) Ani : Yoru terebi o mimoshitaka? Ari : hai. Kaerimasu b... Ikimasu d. Shimasu d.... Haha wa jozu desu d. Watashi wa ni jussai desu c.. chichi wa shinbun o yomimasuka ? : iie. a.

de c. O. Jerman wa nihon. no c. Pensil wa nihon.go de doitsu jin desu b. han. No.. Wa... wa b. Wa. Ni Watashi .go de jisho desu d.go de.. okimasu a. De.go de empitsu desu b.. Pensil wa nihon. Wa. Pensil wa nihon.go de pencil desu d... Angkot .go de nan desuka ? a. atarashii desu a. imooto desu a. otabai . o Watashi . de b.go de doitsu desu c.. de b. wa Ano kata andi san.. Wa.. desu a... wa d. Nekutai wa eigo de nekutai desu b. Mobil b.. Nekutai wa eigo de tai desuka Car wa nihon. uchi e kaerimasu. o c. go ji han. wa Watashi ..17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) b. Wa Pensil wa Nihon... Wa. Ni. Nekutai wa doitsu de tai desu c. O.go de kuruma desu c. Wa. ni d. Wa c.. No d. Nekutai wa eigo de tai desu d. Jerman wa nihon..go de nan desuka ? a. Ni c. Pensil wa nihon. de d. Jerman wa nihon. a. Wa. De b.go de jisho desu Jerman wa Nihon. Jerman wa nihon.go de chigoku desu Nekutai wa eigo dekan desuka ? a. De d.

ichi...nana.roku no shichi san. hai ga ii desu a.. Yasunda hou ga ii desu d.roku no shichi san. Zero. Hashira nai hou ga ii desu b.san no san.. hachi no nana.25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) c. Zero.san b.. Tokei Kasa wa Indonesia go de . hachi no nana.san c. ichi. ubah kedalam bahasa Jepang! a. San b. hachi...san. Ashita hou ga ii desu Ashitatanakasan wa Tokyo . San d. Ubah dalam bentuk kalimat .nana.shichi. Tokei ja arimasen . san d. Rumah b..san. a.. a. desu a.. dalam bahasa jepang adalah. Kuruma d. Bunga d. Hachi Go + ni =... Hachi Kyu. O d.roku. San c... Nana ( shichi) b. Ni d.san. Mi Ichi + san = . san Ini bukan arloji. No c.nana no. Tokei ja arimasu b. Payung Sebaiknya anda jangan berlari. ichi.. a.. San 0181-776-7333. kaerimasu a. Zero. Hashira nai hou ga ii desuka c.. E b.. Jas hujan c. nana. Zero. Juu d. Nana (shichi) c. Zero c.roku no shichi san.san.roku =. Tokei ja desu c.nana. Yon ( shi ) b.. hachi no nana.san. a.

Takeshi kun mo jun kun mo seito desu c. Gogo juji c. mo. Jun kun wa seito desu a. Takeshi kun jun mo kun mo seito desu 34) Pukul 6. Gozen hachiji b. Gogo rokuji d. Tokei ja desuka 33) Buatlah kalimat dibawah ini menggunakan mo.00 petang dalam jepang adalah. Takeshi kun jun kun mo seito desu d. Gogo juji c. Takeshi. Hikoki de kaerimasu d. Ubah dalam bentuk bahasa Jepang ! a. 00 pagi a. Gozen hachiji b. a. Takeshi mo kun jun kun mo seito desu b. Hikoki de ikimasu 37) . Gogo rokuji d. Kuruma de ikimasu b.. Hikoki de ikimasuka c.. Shichiji 35) Pukul 8.d. Shichiji 36) Pergi dengan pesawat..kun wa seito desu..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful