Soal pilihan ganda 1) .... wa Firman desu a. Watashi b. Sensei c. Sumimasen d. Obenki desuka e.

Dewa mata 2) Watashi wa isha desu. Bagaimanakah bentuk negatifnya? a. Watashi wa daitooryo desu b. Watashi wa kangofu desu c. Watashi wa isha dewaarimasen d. Kare wa heishotsu dewaarimasen 3) Ini adalah tong sampah. Bagaimana bahasa jepangnya? a. Kore wa karenda desu ? b. Sore wa karenda desu? c. Kore wa gambako desu? d. Are wa gambako desu? 4) Di taman ada bunga. Bagaimana Bahasa Jepangnya? a. Koen hana ga arimasu b. Koen ni hana ga arimasu c. Ginkoo ni okane ga arimasu d. Jimusho ni tokei ga arimasu, karender mo arimasu 5) Kyoshitsu no naka ni tsukue ga..... a. Arimasu b. Dewaarimasen c. Shita d. Mae 6) Di dalam kamar ada ibu. Ubah kedalam bentuk bahasa Jepang! a. Heya no shita ni haha ga imasu b. Heya no shita ni haha ga arimasu c. Heya no naka ni haha ga imasu d. Heya no naka ni haha ga arimasu 7) Rumah anda dimana ?. Bagaimana Dalam Bahasa Jepang? a. Asoko wa torre desu? b. Koko wa kyoshitsu desu ? c. Jimusho wa doko desuka? d. Anata no uichi wa doko desuka ? 8) Adik perempuan ada 3 orang. Ubah dalam bahasa Jepang a. Imoto ga futari nin imasu b. Imoto ga san nin imasu c. Yo nin kazoku desu.

.. Imasu 11) Ibu cantik... Desuka d. Mimashita c. Haha wa jozu desu d. Ikimasuka 13) Ani : Yoru terebi o mimoshitaka? Ari : hai... Nomimasen b. O . . Shimasu d.. Watashi wa ni jussai desu c. Watashi wa ni sai desu d. a. Yamimasen 14) Teri : Mainichi shukudai o shimasuka ? : hai. Miruku o nomimasen b.. a. Shimasu d. a. Haha wa hirei desu b.. a.. yomimasu a. a. Nomimasen b. Arimasen c. Ikimasu d. Kimasu c. Ubah ke dalam Bahasa Jepang ! a.. San nin kyodai desu 9) Saya berumur 20 tahun. Watashi wa hatachi desu b. Ubah dalam Bahasa jepang a... Mimashita c.... Kaka wa majime desu 12) Kuruma de gakko e. Yamimasen 15) Deni : Asa..d. Shimasu 16) Asa shinbun. Haha wa kibishii desu c. Shinbun o shimasu d... Watashi wa ni ju ni sai 10) Anata wa nan sai.. Desu b.. Kaerimasu b. Shinbun o yamimasen c... chichi wa shinbun o yomimasuka ? : iie...

Angkot .go de doitsu desu c...go de jisho desu d. Wa.go de pencil desu d. Wa. De. Wa..go de empitsu desu b.. Jerman wa nihon. o c. Wa. Ni c... imooto desu a. ni d.go de chigoku desu Nekutai wa eigo dekan desuka ? a. desu a. No d. Mobil b. Nekutai wa eigo de tai desu d. a. de c. De d. Wa c. O.. otabai .go de.. Pensil wa nihon. Ni Watashi . wa d. Jerman wa nihon.go de nan desuka ? a. atarashii desu a. o Watashi .. O. uchi e kaerimasu. wa b. go ji han. Pensil wa nihon... Jerman wa nihon. Nekutai wa eigo de tai desuka Car wa nihon. Wa.. Ni. Nekutai wa doitsu de tai desu c. de b. No. De b..go de jisho desu Jerman wa Nihon. Pensil wa nihon. okimasu a... no c. Wa Pensil wa Nihon..17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) b. wa Watashi .. Pensil wa nihon. Jerman wa nihon.go de nan desuka ? a. Wa. wa Ano kata andi san. han.go de doitsu jin desu b. Nekutai wa eigo de nekutai desu b.go de kuruma desu c. de d. Wa.. de b.

E b. Hachi Kyu. Nana ( shichi) b.san.25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) c. a. Tokei ja desu c. Ashita hou ga ii desu Ashitatanakasan wa Tokyo . Tokei Kasa wa Indonesia go de .nana.san b.roku no shichi san.. dalam bahasa jepang adalah. a. Kuruma d. desu a. a..san no san.. Tokei ja arimasen . ichi. San c.. san d. Rumah b. Bunga d. Juu d.roku no shichi san.shichi. Ni d. hachi no nana... nana. Payung Sebaiknya anda jangan berlari..roku no shichi san. hachi. Hashira nai hou ga ii desu b. San 0181-776-7333. hachi no nana. Zero.san..san..roku =.. Yon ( shi ) b. ubah kedalam bahasa Jepang! a. Zero c. kaerimasu a. Zero.. hai ga ii desu a.. San d..nana. Jas hujan c.. a.roku. O d.. Zero.san. No c. Yasunda hou ga ii desu d.. Hashira nai hou ga ii desuka c.. Nana (shichi) c. Ubah dalam bentuk kalimat .san c. Mi Ichi + san = . San b.nana.. ichi. Zero. hachi no nana.san. ichi. Hachi Go + ni =.nana no. Tokei ja arimasu b. san Ini bukan arloji..

mo. Gozen hachiji b. 00 pagi a. Takeshi kun jun kun mo seito desu d... Takeshi kun jun mo kun mo seito desu 34) Pukul 6. Kuruma de ikimasu b. Ubah dalam bentuk bahasa Jepang ! a. Gogo rokuji d. Gogo juji c.00 petang dalam jepang adalah. Hikoki de ikimasuka c. Hikoki de ikimasu 37) . a. Gozen hachiji b. Tokei ja desuka 33) Buatlah kalimat dibawah ini menggunakan mo. Shichiji 35) Pukul 8. Jun kun wa seito desu a.. Gogo juji c. Hikoki de kaerimasu d. Takeshi. Gogo rokuji d. Shichiji 36) Pergi dengan pesawat. Takeshi mo kun jun kun mo seito desu b.kun wa seito desu.. Takeshi kun mo jun kun mo seito desu c.d.