Kanggo abdi… Sakola abdi, kulawarga abdi Guru abdi, sepuh abdi Sobat abdi nyaéta sadérék abdi

Sakola… Tempat abdi maling élmu nu luhung Tempat abdi manggihan sinar dihiji poék sareng sunyi Masihan cai ti dahaga kabodoan

Abdi manggihan warna sosobatan nu éndah Ngahijikeun tali bébéntenan anu pernah pegat Tapak léngkah nu anjeun kantun Ngadewasakeun diri abdi, wahai guru abdi

Kapanggih jalan nu bulak – belok Tos sesah payah, ihtiar… Babarengan nyanghareupan cobaan Cobaan nu dirasakeun sobat SMA saangkatan

Cobaan atos anggeus Kumaha lamun abdi ninggalkeun anjeun Teu kedah ragu atawa bimbang kababawa angin Abdi ngan ninggalkeun, lain ngahilapkeun anjeun

Kantun ngitung poé Abdi lesot ti anjeun Waktu ninggang waktu nu disuguhkeun

Sadaya nu saé kanggo anjeun Sakedap deui Abdi bade neraskeun ka jenjang pangajaran anu leuwih luhur Ngan dugi waktu abdi Abdi masih tiasa ngemutan anjeun Yang harus ditambahin 1. Isinya 3. Judul 2. Maknanya 4. Pindahin ke power point Mohon bantuannya !!  .