Kenyataan Dasar

Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia berusaha untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan penduduk. Dasar ini bertujuan memberikan panduan dan kemudahan agar segenap lapisan masyarakat boleh mendapatkan bekalan makanan yang cukup, selamat, berkualiti dan berzat. Polisi ini akan menggalakkan dan menyokong strategi amalan pemakanan secara sihat untuk semua. Dasar ini juga akan mengintegrasikan serta menggabungkan usahausaha pihak yang berkepentingan dalam perancangan, pelaksanaan serta penilaian programprogram makanan dan pemakanan yang berkesan dan berkekalan. Matlamat Dasar Pemakanan Kebangsaan bertujuan mewujudkan penduduk yang sihat dari segi pemakanan, untuk membolehkan mereka menyumbang secara berkesan ke arah pembangunan negara, selaras dengan Wawasan 2020.

Objektif Dasar ini mempunyai tiga objektif, iaitu:1. Mempertingkatkan serta mengekalkan tahap kesejahteraan pemakanan bagi semua penduduk. 2. Memastikan jaminan kedapatan makanan isi rumah untuk semua lapisan masyarakat. 3. Memantapkan hubungan perantaraan dan dalaman sektor yang terlibat dalam pembangunan serta pelaksanaan semua bentuk aktiviti berkaitan pemakanan.

Strategi Bagi tujuan mencapai ketiga-tiga objektif di atas, maka strategi-strategi berikut akan digunakan:1. Memaktubkan objektif-objektif, pertimbangan serta komponen-komponen pemakanan ke dalam dasar-dasar serta program-program pembangunan kebangsaan. 2. Memastikan bahawa semua golongan masyarakat berupaya mendapatkan bekalan makanan yang selamat dan berzat secara berterusan. 3. Memastikan bahawa semua penduduk berupaya mendapatkan pengetahuan, pendidikan pemakanan dan sumber, serta peluang untuk membolehkan mereka membuat keputusan berdasarkan fakta mengenai pemilihan makanan yang sihat. 4. Mencegah seta mengawal masalah kekurangan zat makanan dan penyakit-penyakit tidak berjangkit berkaitan pemakanan. 5. Mempertingkatkan penjagaan bagi golongan yang kurang bernasib baik dan berisiko menghadapi kekurangan zat makanan. 6. Menggalakkan amalan pemberian makanan yang optimum bagi bayi dan kanak-kanak.

Mempertingkatkan keupayaan institusi dalam menjalankan aktiviti-aktiviti pemakanan dan yang berkaitan dengannya. Dasar ini akan dilaksanakan melalui perancangan yang berkesan dan berdaya maju dengan penyemakan semula Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia. agensi. Menggalakkan cara pemakanan yang sihat dan gaya hidup yang aktif bagi semua lapisan masyarakat. 10. Mengenal pasti masalah-masalah dan kelemahan dalam pelaksanaan Dasar. badan profesional serta badan-badan bukan kerajaan melalui beberapa Kumpulan Kerja Teknikal. Urusan pentadbiran pelaksanaan dasar dijalankan menerusi penggabungan tenaga pelbagai kementerian. Pemantauan dan Penilaian Bagi memastikan dasar ini dilaksanakan dengan berkesan. 2. Mekanisme Pelaksanaan Pelaksanaan Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia adalah di bawah bidang kuasa Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan yang dipengerusikan oleh Menteri Kesihatan. 11.7. satu sistem pemantauan dan penilaian akan diwujudkan. 3. Menyokong usaha-usaha melindungi pengguna dengan memperbaiki kualiti dan keselamatan makanan. 9. 8. 12. Pemantauan dan penilaian dasar ini akan dijalankan dari semasa ke semasa. Jawatankuasa Penyelaras Makanan dan Pemakanan Kebangsaan akan bertindak sebagai penasihat teknikal kepada Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan. . dan diselaraskan oleh Jawatankuasa Penyelaras Makanan dan Pemakanan Kebangsaan. Memastikan bahawa Dasar dilaksanakan sebagaimana dirancang dan objektif-objektifnya dicapai. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan di dalam bidang makanan dan pemakanan. Objektif pemantauan dan penilaian dasar ini adalah seperti berikut:1. Memperbaiki pengurusan dan prestasi Dasar. Memastikan bidang pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional yang terlatih. Penilaian dan pemantauan berterusan situasi pemakanan dalam negara.

strategi ini disesuaikan dan dibahagikan kepada strategi asas. kajian semula NPANM II (1996-2000) dan pelaksanaannya selepas tahun 2000. 2. 3. Meningkatkan jaminan kedapatan makanan keluarga terutamanya di kalangan kumpulan berpendapatan rendah. bertindak sebagai strategi pemboleh iaitu: 1. Menggalakkan pemakanan sihat dan hidup cergas. StrategiStrategi Dasar Pemakanan Negara menyediakan asas untuk merumuskan objektif NPANM II. Bagi memastikan pelaksanaan. strategi. Pelan Tindakan ini adalah merupakan usaha sepadu daripada pelbagai organisasi kerajaan. Mencegah dan mengawal kekurangan pemakanan. Objektif Khusus 1. isu dan komponen pemakanan ke dalam dasar dan rancangan-rancangan pembangunan negara´ merupakan strategi yang utama dan sangat penting untuk pelaksanaan pelan ini dengan berkesan.Pengenalan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan (NPANM) II adalah pelan 10 tahun untuk tempoh 2006 hingga 2015. 4. Menggalakkan amalan pemakanan yang optimum di kalangan bayi dan kanak-kanak kecil. Untuk meningkatkan status pemakanan penduduk. Untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit berkaitan dengan pemakanan. Objektif NPANM II Objektif Umum Untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan yang optimum di kalangan rakyat Malaysia. Objektif. pemantauan dan penilaian yang berkesan ke atas pelan tindakan. . pemudah dan pemboleh. Strategi Asas Strategi Dasar Pemakanan Negara dengan ³memasukkan objektif. 2. Strategi Pemboleh Lima strategi dasar yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung untuk mencapai objektif khusus pelan ini. Ia merupakan kolaborasi pelbagai stakeholder dan setiap stakeholder memainkan peranan penting ke arah kejayaan pencapaian NPANM II. Dasar tersebut telah diluluskan oleh Kabinet pada 17 Disember 2003. ahli akademik. aktiviti dan sasaran NPANM II disediakan berdasarkan Dasar Pemakanan Negara. bukan kerajaan dan badan-badan profesional.

. 4. ahli akademik. Strategi Strategi Dasar Pemakanan Negara menyediakan asas untuk merumuskan objektif NPANM II. Objektif. 2. 5. Objektif NPANM II Objektif Umum Untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan yang optimum di kalangan rakyat Malaysia. aktiviti dan sasaran NPANM II disediakan berdasarkan Dasar Pemakanan Negara. Untuk meningkatkan status pemakanan penduduk. Untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit berkaitan dengan pemakanan. Ia merupakan kolaborasi pelbagai stakeholder dan setiap stakeholder memainkan peranan penting ke arah kejayaan pencapaian NPANM II. Memastikan semua individu boleh mendapatkan maklumat pemakanan. pemudah dan pemboleh. Memastikan pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional terlatih. strategi. iaitu:1.5. Objektif Khusus 1. Menyokong usaha melindungi pengguna dari segi mutu dan keselamatan makanan. membentuk strategi pemudah bagi pelan ini. bukan kerajaan dan badan-badan profesional. strategi ini disesuaikan dan dibahagikan kepada strategi asas. Pengenalan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan (NPANM) II adalah pelan 10 tahun untuk tempoh 2006 hingga 2015. Dasar tersebut telah diluluskan oleh Kabinet pada 17 Disember 2003. 3. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan. Bagi memastikan pelaksanaan. Membuat penilaian dan pemantauan berterusan ke atas situasi pemakanan. Strategi Pemudah Lima lagi strategi dasar yang dikenal pasti berfungsi sebagai penyedia mekanisme dan membantu merealisasikan strategi pemboleh. Meningkatkan keupayaan institusi dalam aktiviti pemakanan. 2. pemantauan dan penilaian yang berkesan ke atas pelan tindakan. kajian semula NPANM II (1996-2000) dan pelaksanaannya selepas tahun 2000. Pelan Tindakan ini adalah merupakan usaha sepadu daripada pelbagai organisasi kerajaan.

5. Meningkatkan jaminan kedapatan makanan keluarga terutamanya di kalangan kumpulan berpendapatan rendah. aktiviti dan sasaran NPANM II disediakan berdasarkan Dasar Pemakanan Negara. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan. Pelan Tindakan ini adalah merupakan usaha sepadu daripada pelbagai organisasi kerajaan. kajian semula NPANM II (1996-2000) dan pelaksanaannya selepas tahun 2000. Membuat penilaian dan pemantauan berterusan ke atas situasi pemakanan. Objektif. Pengenalan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan (NPANM) II adalah pelan 10 tahun untuk tempoh 2006 hingga 2015. strategi. 5. ahli akademik. Strategi Pemudah Lima lagi strategi dasar yang dikenal pasti berfungsi sebagai penyedia mekanisme dan membantu merealisasikan strategi pemboleh.Strategi Asas Strategi Dasar Pemakanan Negara dengan ³memasukkan objektif. bertindak sebagai strategi pemboleh iaitu: 1. membentuk strategi pemudah bagi pelan ini. isu dan komponen pemakanan ke dalam dasar dan rancangan-rancangan pembangunan negara´ merupakan strategi yang utama dan sangat penting untuk pelaksanaan pelan ini dengan berkesan. Menggalakkan pemakanan sihat dan hidup cergas. Meningkatkan keupayaan institusi dalam aktiviti pemakanan. 2. 2. . Memastikan pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional terlatih. Dasar tersebut telah diluluskan oleh Kabinet pada 17 Disember 2003. Strategi Pemboleh Lima strategi dasar yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung untuk mencapai objektif khusus pelan ini. 3. 3. 4. Ia merupakan kolaborasi pelbagai stakeholder dan setiap stakeholder memainkan peranan penting ke arah kejayaan pencapaian NPANM II. bukan kerajaan dan badan-badan profesional. 4. iaitu:1. Menggalakkan amalan pemakanan yang optimum di kalangan bayi dan kanak-kanak kecil. Memastikan semua individu boleh mendapatkan maklumat pemakanan. Menyokong usaha melindungi pengguna dari segi mutu dan keselamatan makanan. Mencegah dan mengawal kekurangan pemakanan.

. bertindak sebagai strategi pemboleh iaitu: 1. Bagi memastikan pelaksanaan. Menggalakkan pemakanan sihat dan hidup cergas. strategi ini disesuaikan dan dibahagikan kepada strategi asas. Menyokong usaha melindungi pengguna dari segi mutu dan keselamatan makanan. 3. Untuk meningkatkan status pemakanan penduduk. Strategi Strategi Dasar Pemakanan Negara menyediakan asas untuk merumuskan objektif NPANM II. pemudah dan pemboleh. Strategi Asas Strategi Dasar Pemakanan Negara dengan ³memasukkan objektif. 2. Untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit berkaitan dengan pemakanan. 4. Mencegah dan mengawal kekurangan pemakanan. 5. Objektif Khusus 1. pemantauan dan penilaian yang berkesan ke atas pelan tindakan.Objektif NPANM II Objektif Umum Untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan yang optimum di kalangan rakyat Malaysia. Strategi Pemboleh Lima strategi dasar yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung untuk mencapai objektif khusus pelan ini. 2. Menggalakkan amalan pemakanan yang optimum di kalangan bayi dan kanak-kanak kecil. isu dan komponen pemakanan ke dalam dasar dan rancangan-rancangan pembangunan negara´ merupakan strategi yang utama dan sangat penting untuk pelaksanaan pelan ini dengan berkesan. Meningkatkan jaminan kedapatan makanan keluarga terutamanya di kalangan kumpulan berpendapatan rendah.

iaitu:1. 5. Meningkatkan keupayaan institusi dalam aktiviti pemakanan. 4. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan. 3. .Strategi Pemudah Lima lagi strategi dasar yang dikenal pasti berfungsi sebagai penyedia mekanisme dan membantu merealisasikan strategi pemboleh. membentuk strategi pemudah bagi pelan ini. 2. Memastikan pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional terlatih. Membuat penilaian dan pemantauan berterusan ke atas situasi pemakanan. Memastikan semua individu boleh mendapatkan maklumat pemakanan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful