Kenyataan Dasar

Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia berusaha untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan penduduk. Dasar ini bertujuan memberikan panduan dan kemudahan agar segenap lapisan masyarakat boleh mendapatkan bekalan makanan yang cukup, selamat, berkualiti dan berzat. Polisi ini akan menggalakkan dan menyokong strategi amalan pemakanan secara sihat untuk semua. Dasar ini juga akan mengintegrasikan serta menggabungkan usahausaha pihak yang berkepentingan dalam perancangan, pelaksanaan serta penilaian programprogram makanan dan pemakanan yang berkesan dan berkekalan. Matlamat Dasar Pemakanan Kebangsaan bertujuan mewujudkan penduduk yang sihat dari segi pemakanan, untuk membolehkan mereka menyumbang secara berkesan ke arah pembangunan negara, selaras dengan Wawasan 2020.

Objektif Dasar ini mempunyai tiga objektif, iaitu:1. Mempertingkatkan serta mengekalkan tahap kesejahteraan pemakanan bagi semua penduduk. 2. Memastikan jaminan kedapatan makanan isi rumah untuk semua lapisan masyarakat. 3. Memantapkan hubungan perantaraan dan dalaman sektor yang terlibat dalam pembangunan serta pelaksanaan semua bentuk aktiviti berkaitan pemakanan.

Strategi Bagi tujuan mencapai ketiga-tiga objektif di atas, maka strategi-strategi berikut akan digunakan:1. Memaktubkan objektif-objektif, pertimbangan serta komponen-komponen pemakanan ke dalam dasar-dasar serta program-program pembangunan kebangsaan. 2. Memastikan bahawa semua golongan masyarakat berupaya mendapatkan bekalan makanan yang selamat dan berzat secara berterusan. 3. Memastikan bahawa semua penduduk berupaya mendapatkan pengetahuan, pendidikan pemakanan dan sumber, serta peluang untuk membolehkan mereka membuat keputusan berdasarkan fakta mengenai pemilihan makanan yang sihat. 4. Mencegah seta mengawal masalah kekurangan zat makanan dan penyakit-penyakit tidak berjangkit berkaitan pemakanan. 5. Mempertingkatkan penjagaan bagi golongan yang kurang bernasib baik dan berisiko menghadapi kekurangan zat makanan. 6. Menggalakkan amalan pemberian makanan yang optimum bagi bayi dan kanak-kanak.

Mekanisme Pelaksanaan Pelaksanaan Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia adalah di bawah bidang kuasa Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan yang dipengerusikan oleh Menteri Kesihatan. . dan diselaraskan oleh Jawatankuasa Penyelaras Makanan dan Pemakanan Kebangsaan. 12. Memastikan bahawa Dasar dilaksanakan sebagaimana dirancang dan objektif-objektifnya dicapai. 9. Memperbaiki pengurusan dan prestasi Dasar. Urusan pentadbiran pelaksanaan dasar dijalankan menerusi penggabungan tenaga pelbagai kementerian. Dasar ini akan dilaksanakan melalui perancangan yang berkesan dan berdaya maju dengan penyemakan semula Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia. Menggalakkan cara pemakanan yang sihat dan gaya hidup yang aktif bagi semua lapisan masyarakat. satu sistem pemantauan dan penilaian akan diwujudkan. Objektif pemantauan dan penilaian dasar ini adalah seperti berikut:1. Penilaian dan pemantauan berterusan situasi pemakanan dalam negara. 8. 2. Mempertingkatkan keupayaan institusi dalam menjalankan aktiviti-aktiviti pemakanan dan yang berkaitan dengannya. badan profesional serta badan-badan bukan kerajaan melalui beberapa Kumpulan Kerja Teknikal. Pemantauan dan Penilaian Bagi memastikan dasar ini dilaksanakan dengan berkesan. agensi. 3. Menyokong usaha-usaha melindungi pengguna dengan memperbaiki kualiti dan keselamatan makanan. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan di dalam bidang makanan dan pemakanan. Mengenal pasti masalah-masalah dan kelemahan dalam pelaksanaan Dasar. Pemantauan dan penilaian dasar ini akan dijalankan dari semasa ke semasa.7. 11. 10. Memastikan bidang pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional yang terlatih. Jawatankuasa Penyelaras Makanan dan Pemakanan Kebangsaan akan bertindak sebagai penasihat teknikal kepada Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan.

3. pemantauan dan penilaian yang berkesan ke atas pelan tindakan. Objektif NPANM II Objektif Umum Untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan yang optimum di kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan amalan pemakanan yang optimum di kalangan bayi dan kanak-kanak kecil. Strategi Pemboleh Lima strategi dasar yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung untuk mencapai objektif khusus pelan ini. pemudah dan pemboleh. 2. 2. Menggalakkan pemakanan sihat dan hidup cergas. bukan kerajaan dan badan-badan profesional. Strategi Asas Strategi Dasar Pemakanan Negara dengan ³memasukkan objektif. Pelan Tindakan ini adalah merupakan usaha sepadu daripada pelbagai organisasi kerajaan. Dasar tersebut telah diluluskan oleh Kabinet pada 17 Disember 2003. Objektif. . ahli akademik. Bagi memastikan pelaksanaan. Ia merupakan kolaborasi pelbagai stakeholder dan setiap stakeholder memainkan peranan penting ke arah kejayaan pencapaian NPANM II. Mencegah dan mengawal kekurangan pemakanan. isu dan komponen pemakanan ke dalam dasar dan rancangan-rancangan pembangunan negara´ merupakan strategi yang utama dan sangat penting untuk pelaksanaan pelan ini dengan berkesan. bertindak sebagai strategi pemboleh iaitu: 1. aktiviti dan sasaran NPANM II disediakan berdasarkan Dasar Pemakanan Negara. strategi.Pengenalan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan (NPANM) II adalah pelan 10 tahun untuk tempoh 2006 hingga 2015. 4. Objektif Khusus 1. Untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit berkaitan dengan pemakanan. StrategiStrategi Dasar Pemakanan Negara menyediakan asas untuk merumuskan objektif NPANM II. kajian semula NPANM II (1996-2000) dan pelaksanaannya selepas tahun 2000. Meningkatkan jaminan kedapatan makanan keluarga terutamanya di kalangan kumpulan berpendapatan rendah. Untuk meningkatkan status pemakanan penduduk. strategi ini disesuaikan dan dibahagikan kepada strategi asas.

Meningkatkan keupayaan institusi dalam aktiviti pemakanan. Objektif NPANM II Objektif Umum Untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan yang optimum di kalangan rakyat Malaysia. ahli akademik. Strategi Pemudah Lima lagi strategi dasar yang dikenal pasti berfungsi sebagai penyedia mekanisme dan membantu merealisasikan strategi pemboleh. Memastikan pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional terlatih. 3. .5. strategi. membentuk strategi pemudah bagi pelan ini. iaitu:1. Menyokong usaha melindungi pengguna dari segi mutu dan keselamatan makanan. Pengenalan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan (NPANM) II adalah pelan 10 tahun untuk tempoh 2006 hingga 2015. Untuk meningkatkan status pemakanan penduduk. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan. bukan kerajaan dan badan-badan profesional. Strategi Strategi Dasar Pemakanan Negara menyediakan asas untuk merumuskan objektif NPANM II. Memastikan semua individu boleh mendapatkan maklumat pemakanan. Bagi memastikan pelaksanaan. kajian semula NPANM II (1996-2000) dan pelaksanaannya selepas tahun 2000. 2. 5. Pelan Tindakan ini adalah merupakan usaha sepadu daripada pelbagai organisasi kerajaan. Ia merupakan kolaborasi pelbagai stakeholder dan setiap stakeholder memainkan peranan penting ke arah kejayaan pencapaian NPANM II. Dasar tersebut telah diluluskan oleh Kabinet pada 17 Disember 2003. Membuat penilaian dan pemantauan berterusan ke atas situasi pemakanan. 2. Objektif Khusus 1. Untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit berkaitan dengan pemakanan. aktiviti dan sasaran NPANM II disediakan berdasarkan Dasar Pemakanan Negara. 4. pemantauan dan penilaian yang berkesan ke atas pelan tindakan. Objektif. strategi ini disesuaikan dan dibahagikan kepada strategi asas. pemudah dan pemboleh.

Dasar tersebut telah diluluskan oleh Kabinet pada 17 Disember 2003. Strategi Pemboleh Lima strategi dasar yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung untuk mencapai objektif khusus pelan ini. 5. 4. Meningkatkan jaminan kedapatan makanan keluarga terutamanya di kalangan kumpulan berpendapatan rendah. 4. strategi. 2. iaitu:1. Pengenalan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan (NPANM) II adalah pelan 10 tahun untuk tempoh 2006 hingga 2015. 3. 2. Strategi Pemudah Lima lagi strategi dasar yang dikenal pasti berfungsi sebagai penyedia mekanisme dan membantu merealisasikan strategi pemboleh. Membuat penilaian dan pemantauan berterusan ke atas situasi pemakanan. 3. membentuk strategi pemudah bagi pelan ini. Menyokong usaha melindungi pengguna dari segi mutu dan keselamatan makanan. ahli akademik. Menggalakkan amalan pemakanan yang optimum di kalangan bayi dan kanak-kanak kecil. bertindak sebagai strategi pemboleh iaitu: 1. Objektif. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan. kajian semula NPANM II (1996-2000) dan pelaksanaannya selepas tahun 2000. Memastikan semua individu boleh mendapatkan maklumat pemakanan. bukan kerajaan dan badan-badan profesional.Strategi Asas Strategi Dasar Pemakanan Negara dengan ³memasukkan objektif. 5. Mencegah dan mengawal kekurangan pemakanan. Menggalakkan pemakanan sihat dan hidup cergas. Ia merupakan kolaborasi pelbagai stakeholder dan setiap stakeholder memainkan peranan penting ke arah kejayaan pencapaian NPANM II. Meningkatkan keupayaan institusi dalam aktiviti pemakanan. Pelan Tindakan ini adalah merupakan usaha sepadu daripada pelbagai organisasi kerajaan. . aktiviti dan sasaran NPANM II disediakan berdasarkan Dasar Pemakanan Negara. Memastikan pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional terlatih. isu dan komponen pemakanan ke dalam dasar dan rancangan-rancangan pembangunan negara´ merupakan strategi yang utama dan sangat penting untuk pelaksanaan pelan ini dengan berkesan.

Strategi Pemboleh Lima strategi dasar yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung untuk mencapai objektif khusus pelan ini. Untuk meningkatkan status pemakanan penduduk. pemantauan dan penilaian yang berkesan ke atas pelan tindakan. 4. 2. Objektif Khusus 1. Menggalakkan amalan pemakanan yang optimum di kalangan bayi dan kanak-kanak kecil. strategi ini disesuaikan dan dibahagikan kepada strategi asas. Untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit berkaitan dengan pemakanan. . Menggalakkan pemakanan sihat dan hidup cergas.Objektif NPANM II Objektif Umum Untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan yang optimum di kalangan rakyat Malaysia. Strategi Strategi Dasar Pemakanan Negara menyediakan asas untuk merumuskan objektif NPANM II. 5. Menyokong usaha melindungi pengguna dari segi mutu dan keselamatan makanan. 3. Strategi Asas Strategi Dasar Pemakanan Negara dengan ³memasukkan objektif. pemudah dan pemboleh. Bagi memastikan pelaksanaan. bertindak sebagai strategi pemboleh iaitu: 1. 2. Mencegah dan mengawal kekurangan pemakanan. isu dan komponen pemakanan ke dalam dasar dan rancangan-rancangan pembangunan negara´ merupakan strategi yang utama dan sangat penting untuk pelaksanaan pelan ini dengan berkesan. Meningkatkan jaminan kedapatan makanan keluarga terutamanya di kalangan kumpulan berpendapatan rendah.

. Memastikan semua individu boleh mendapatkan maklumat pemakanan. Memastikan pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional terlatih. Membuat penilaian dan pemantauan berterusan ke atas situasi pemakanan.Strategi Pemudah Lima lagi strategi dasar yang dikenal pasti berfungsi sebagai penyedia mekanisme dan membantu merealisasikan strategi pemboleh. 2. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan. 4. Meningkatkan keupayaan institusi dalam aktiviti pemakanan. 5. 3. membentuk strategi pemudah bagi pelan ini. iaitu:1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful