P. 1
dasar pemakanan

dasar pemakanan

|Views: 295|Likes:
Published by Himawati Hassan

More info:

Published by: Himawati Hassan on May 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2014

pdf

text

original

Kenyataan Dasar

Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia berusaha untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan penduduk. Dasar ini bertujuan memberikan panduan dan kemudahan agar segenap lapisan masyarakat boleh mendapatkan bekalan makanan yang cukup, selamat, berkualiti dan berzat. Polisi ini akan menggalakkan dan menyokong strategi amalan pemakanan secara sihat untuk semua. Dasar ini juga akan mengintegrasikan serta menggabungkan usahausaha pihak yang berkepentingan dalam perancangan, pelaksanaan serta penilaian programprogram makanan dan pemakanan yang berkesan dan berkekalan. Matlamat Dasar Pemakanan Kebangsaan bertujuan mewujudkan penduduk yang sihat dari segi pemakanan, untuk membolehkan mereka menyumbang secara berkesan ke arah pembangunan negara, selaras dengan Wawasan 2020.

Objektif Dasar ini mempunyai tiga objektif, iaitu:1. Mempertingkatkan serta mengekalkan tahap kesejahteraan pemakanan bagi semua penduduk. 2. Memastikan jaminan kedapatan makanan isi rumah untuk semua lapisan masyarakat. 3. Memantapkan hubungan perantaraan dan dalaman sektor yang terlibat dalam pembangunan serta pelaksanaan semua bentuk aktiviti berkaitan pemakanan.

Strategi Bagi tujuan mencapai ketiga-tiga objektif di atas, maka strategi-strategi berikut akan digunakan:1. Memaktubkan objektif-objektif, pertimbangan serta komponen-komponen pemakanan ke dalam dasar-dasar serta program-program pembangunan kebangsaan. 2. Memastikan bahawa semua golongan masyarakat berupaya mendapatkan bekalan makanan yang selamat dan berzat secara berterusan. 3. Memastikan bahawa semua penduduk berupaya mendapatkan pengetahuan, pendidikan pemakanan dan sumber, serta peluang untuk membolehkan mereka membuat keputusan berdasarkan fakta mengenai pemilihan makanan yang sihat. 4. Mencegah seta mengawal masalah kekurangan zat makanan dan penyakit-penyakit tidak berjangkit berkaitan pemakanan. 5. Mempertingkatkan penjagaan bagi golongan yang kurang bernasib baik dan berisiko menghadapi kekurangan zat makanan. 6. Menggalakkan amalan pemberian makanan yang optimum bagi bayi dan kanak-kanak.

badan profesional serta badan-badan bukan kerajaan melalui beberapa Kumpulan Kerja Teknikal. 8. Mengenal pasti masalah-masalah dan kelemahan dalam pelaksanaan Dasar. satu sistem pemantauan dan penilaian akan diwujudkan. Memastikan bidang pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional yang terlatih. . 10. Urusan pentadbiran pelaksanaan dasar dijalankan menerusi penggabungan tenaga pelbagai kementerian. Dasar ini akan dilaksanakan melalui perancangan yang berkesan dan berdaya maju dengan penyemakan semula Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia. Memperbaiki pengurusan dan prestasi Dasar. Menggalakkan cara pemakanan yang sihat dan gaya hidup yang aktif bagi semua lapisan masyarakat. 11. 12. Jawatankuasa Penyelaras Makanan dan Pemakanan Kebangsaan akan bertindak sebagai penasihat teknikal kepada Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan. Penilaian dan pemantauan berterusan situasi pemakanan dalam negara. Pemantauan dan Penilaian Bagi memastikan dasar ini dilaksanakan dengan berkesan. Pemantauan dan penilaian dasar ini akan dijalankan dari semasa ke semasa. Memastikan bahawa Dasar dilaksanakan sebagaimana dirancang dan objektif-objektifnya dicapai. agensi. Mempertingkatkan keupayaan institusi dalam menjalankan aktiviti-aktiviti pemakanan dan yang berkaitan dengannya. Mekanisme Pelaksanaan Pelaksanaan Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia adalah di bawah bidang kuasa Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan yang dipengerusikan oleh Menteri Kesihatan. Objektif pemantauan dan penilaian dasar ini adalah seperti berikut:1.7. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan di dalam bidang makanan dan pemakanan. 9. Menyokong usaha-usaha melindungi pengguna dengan memperbaiki kualiti dan keselamatan makanan. dan diselaraskan oleh Jawatankuasa Penyelaras Makanan dan Pemakanan Kebangsaan. 3. 2.

Ia merupakan kolaborasi pelbagai stakeholder dan setiap stakeholder memainkan peranan penting ke arah kejayaan pencapaian NPANM II. Menggalakkan amalan pemakanan yang optimum di kalangan bayi dan kanak-kanak kecil. Dasar tersebut telah diluluskan oleh Kabinet pada 17 Disember 2003. 2. pemantauan dan penilaian yang berkesan ke atas pelan tindakan. Pelan Tindakan ini adalah merupakan usaha sepadu daripada pelbagai organisasi kerajaan. ahli akademik. strategi. Objektif Khusus 1. strategi ini disesuaikan dan dibahagikan kepada strategi asas. Menggalakkan pemakanan sihat dan hidup cergas. aktiviti dan sasaran NPANM II disediakan berdasarkan Dasar Pemakanan Negara. isu dan komponen pemakanan ke dalam dasar dan rancangan-rancangan pembangunan negara´ merupakan strategi yang utama dan sangat penting untuk pelaksanaan pelan ini dengan berkesan. . kajian semula NPANM II (1996-2000) dan pelaksanaannya selepas tahun 2000. Bagi memastikan pelaksanaan. pemudah dan pemboleh. Untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit berkaitan dengan pemakanan. Mencegah dan mengawal kekurangan pemakanan. 3. StrategiStrategi Dasar Pemakanan Negara menyediakan asas untuk merumuskan objektif NPANM II. bertindak sebagai strategi pemboleh iaitu: 1. Objektif NPANM II Objektif Umum Untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan yang optimum di kalangan rakyat Malaysia.Pengenalan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan (NPANM) II adalah pelan 10 tahun untuk tempoh 2006 hingga 2015. bukan kerajaan dan badan-badan profesional. 2. Strategi Pemboleh Lima strategi dasar yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung untuk mencapai objektif khusus pelan ini. 4. Strategi Asas Strategi Dasar Pemakanan Negara dengan ³memasukkan objektif. Objektif. Untuk meningkatkan status pemakanan penduduk. Meningkatkan jaminan kedapatan makanan keluarga terutamanya di kalangan kumpulan berpendapatan rendah.

Untuk meningkatkan status pemakanan penduduk. Meningkatkan keupayaan institusi dalam aktiviti pemakanan. strategi. Memastikan semua individu boleh mendapatkan maklumat pemakanan. Untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit berkaitan dengan pemakanan. iaitu:1. Memastikan pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional terlatih. pemantauan dan penilaian yang berkesan ke atas pelan tindakan. Membuat penilaian dan pemantauan berterusan ke atas situasi pemakanan. Pengenalan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan (NPANM) II adalah pelan 10 tahun untuk tempoh 2006 hingga 2015. Objektif. Strategi Strategi Dasar Pemakanan Negara menyediakan asas untuk merumuskan objektif NPANM II. Objektif Khusus 1. Pelan Tindakan ini adalah merupakan usaha sepadu daripada pelbagai organisasi kerajaan. Menyokong usaha melindungi pengguna dari segi mutu dan keselamatan makanan. 4. strategi ini disesuaikan dan dibahagikan kepada strategi asas. kajian semula NPANM II (1996-2000) dan pelaksanaannya selepas tahun 2000. 3. aktiviti dan sasaran NPANM II disediakan berdasarkan Dasar Pemakanan Negara. 2. Ia merupakan kolaborasi pelbagai stakeholder dan setiap stakeholder memainkan peranan penting ke arah kejayaan pencapaian NPANM II.5. pemudah dan pemboleh. . Dasar tersebut telah diluluskan oleh Kabinet pada 17 Disember 2003. 2. Bagi memastikan pelaksanaan. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan. Strategi Pemudah Lima lagi strategi dasar yang dikenal pasti berfungsi sebagai penyedia mekanisme dan membantu merealisasikan strategi pemboleh. ahli akademik. bukan kerajaan dan badan-badan profesional. 5. Objektif NPANM II Objektif Umum Untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan yang optimum di kalangan rakyat Malaysia. membentuk strategi pemudah bagi pelan ini.

Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan.Strategi Asas Strategi Dasar Pemakanan Negara dengan ³memasukkan objektif. Menyokong usaha melindungi pengguna dari segi mutu dan keselamatan makanan. ahli akademik. Dasar tersebut telah diluluskan oleh Kabinet pada 17 Disember 2003. 5. Strategi Pemboleh Lima strategi dasar yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung untuk mencapai objektif khusus pelan ini. Objektif. isu dan komponen pemakanan ke dalam dasar dan rancangan-rancangan pembangunan negara´ merupakan strategi yang utama dan sangat penting untuk pelaksanaan pelan ini dengan berkesan. iaitu:1. Strategi Pemudah Lima lagi strategi dasar yang dikenal pasti berfungsi sebagai penyedia mekanisme dan membantu merealisasikan strategi pemboleh. bukan kerajaan dan badan-badan profesional. 3. Membuat penilaian dan pemantauan berterusan ke atas situasi pemakanan. kajian semula NPANM II (1996-2000) dan pelaksanaannya selepas tahun 2000. Mencegah dan mengawal kekurangan pemakanan. Ia merupakan kolaborasi pelbagai stakeholder dan setiap stakeholder memainkan peranan penting ke arah kejayaan pencapaian NPANM II. Meningkatkan keupayaan institusi dalam aktiviti pemakanan. Memastikan semua individu boleh mendapatkan maklumat pemakanan. 5. 4. 4. Menggalakkan pemakanan sihat dan hidup cergas. Memastikan pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional terlatih. aktiviti dan sasaran NPANM II disediakan berdasarkan Dasar Pemakanan Negara. Menggalakkan amalan pemakanan yang optimum di kalangan bayi dan kanak-kanak kecil. Pengenalan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan (NPANM) II adalah pelan 10 tahun untuk tempoh 2006 hingga 2015. 2. strategi. . Meningkatkan jaminan kedapatan makanan keluarga terutamanya di kalangan kumpulan berpendapatan rendah. 3. Pelan Tindakan ini adalah merupakan usaha sepadu daripada pelbagai organisasi kerajaan. 2. membentuk strategi pemudah bagi pelan ini. bertindak sebagai strategi pemboleh iaitu: 1.

Mencegah dan mengawal kekurangan pemakanan. 2. 5. strategi ini disesuaikan dan dibahagikan kepada strategi asas. Menggalakkan amalan pemakanan yang optimum di kalangan bayi dan kanak-kanak kecil. . 2. pemantauan dan penilaian yang berkesan ke atas pelan tindakan. Menyokong usaha melindungi pengguna dari segi mutu dan keselamatan makanan. Objektif Khusus 1. bertindak sebagai strategi pemboleh iaitu: 1.Objektif NPANM II Objektif Umum Untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan yang optimum di kalangan rakyat Malaysia. 3. pemudah dan pemboleh. Strategi Strategi Dasar Pemakanan Negara menyediakan asas untuk merumuskan objektif NPANM II. Untuk meningkatkan status pemakanan penduduk. 4. Menggalakkan pemakanan sihat dan hidup cergas. isu dan komponen pemakanan ke dalam dasar dan rancangan-rancangan pembangunan negara´ merupakan strategi yang utama dan sangat penting untuk pelaksanaan pelan ini dengan berkesan. Bagi memastikan pelaksanaan. Strategi Asas Strategi Dasar Pemakanan Negara dengan ³memasukkan objektif. Untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit berkaitan dengan pemakanan. Meningkatkan jaminan kedapatan makanan keluarga terutamanya di kalangan kumpulan berpendapatan rendah. Strategi Pemboleh Lima strategi dasar yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung untuk mencapai objektif khusus pelan ini.

iaitu:1. 5.Strategi Pemudah Lima lagi strategi dasar yang dikenal pasti berfungsi sebagai penyedia mekanisme dan membantu merealisasikan strategi pemboleh. Meningkatkan keupayaan institusi dalam aktiviti pemakanan. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan. 3. . membentuk strategi pemudah bagi pelan ini. Memastikan semua individu boleh mendapatkan maklumat pemakanan. 4. 2. Memastikan pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional terlatih. Membuat penilaian dan pemantauan berterusan ke atas situasi pemakanan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->