Kenyataan Dasar

Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia berusaha untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan penduduk. Dasar ini bertujuan memberikan panduan dan kemudahan agar segenap lapisan masyarakat boleh mendapatkan bekalan makanan yang cukup, selamat, berkualiti dan berzat. Polisi ini akan menggalakkan dan menyokong strategi amalan pemakanan secara sihat untuk semua. Dasar ini juga akan mengintegrasikan serta menggabungkan usahausaha pihak yang berkepentingan dalam perancangan, pelaksanaan serta penilaian programprogram makanan dan pemakanan yang berkesan dan berkekalan. Matlamat Dasar Pemakanan Kebangsaan bertujuan mewujudkan penduduk yang sihat dari segi pemakanan, untuk membolehkan mereka menyumbang secara berkesan ke arah pembangunan negara, selaras dengan Wawasan 2020.

Objektif Dasar ini mempunyai tiga objektif, iaitu:1. Mempertingkatkan serta mengekalkan tahap kesejahteraan pemakanan bagi semua penduduk. 2. Memastikan jaminan kedapatan makanan isi rumah untuk semua lapisan masyarakat. 3. Memantapkan hubungan perantaraan dan dalaman sektor yang terlibat dalam pembangunan serta pelaksanaan semua bentuk aktiviti berkaitan pemakanan.

Strategi Bagi tujuan mencapai ketiga-tiga objektif di atas, maka strategi-strategi berikut akan digunakan:1. Memaktubkan objektif-objektif, pertimbangan serta komponen-komponen pemakanan ke dalam dasar-dasar serta program-program pembangunan kebangsaan. 2. Memastikan bahawa semua golongan masyarakat berupaya mendapatkan bekalan makanan yang selamat dan berzat secara berterusan. 3. Memastikan bahawa semua penduduk berupaya mendapatkan pengetahuan, pendidikan pemakanan dan sumber, serta peluang untuk membolehkan mereka membuat keputusan berdasarkan fakta mengenai pemilihan makanan yang sihat. 4. Mencegah seta mengawal masalah kekurangan zat makanan dan penyakit-penyakit tidak berjangkit berkaitan pemakanan. 5. Mempertingkatkan penjagaan bagi golongan yang kurang bernasib baik dan berisiko menghadapi kekurangan zat makanan. 6. Menggalakkan amalan pemberian makanan yang optimum bagi bayi dan kanak-kanak.

12. Pemantauan dan Penilaian Bagi memastikan dasar ini dilaksanakan dengan berkesan. 8.7. Mengenal pasti masalah-masalah dan kelemahan dalam pelaksanaan Dasar. 10. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan di dalam bidang makanan dan pemakanan. Pemantauan dan penilaian dasar ini akan dijalankan dari semasa ke semasa. satu sistem pemantauan dan penilaian akan diwujudkan. 9. 11. . Mempertingkatkan keupayaan institusi dalam menjalankan aktiviti-aktiviti pemakanan dan yang berkaitan dengannya. Jawatankuasa Penyelaras Makanan dan Pemakanan Kebangsaan akan bertindak sebagai penasihat teknikal kepada Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan. Urusan pentadbiran pelaksanaan dasar dijalankan menerusi penggabungan tenaga pelbagai kementerian. Menyokong usaha-usaha melindungi pengguna dengan memperbaiki kualiti dan keselamatan makanan. Objektif pemantauan dan penilaian dasar ini adalah seperti berikut:1. agensi. Penilaian dan pemantauan berterusan situasi pemakanan dalam negara. Menggalakkan cara pemakanan yang sihat dan gaya hidup yang aktif bagi semua lapisan masyarakat. 2. Memastikan bahawa Dasar dilaksanakan sebagaimana dirancang dan objektif-objektifnya dicapai. Mekanisme Pelaksanaan Pelaksanaan Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia adalah di bawah bidang kuasa Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan yang dipengerusikan oleh Menteri Kesihatan. Memastikan bidang pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional yang terlatih. 3. badan profesional serta badan-badan bukan kerajaan melalui beberapa Kumpulan Kerja Teknikal. Dasar ini akan dilaksanakan melalui perancangan yang berkesan dan berdaya maju dengan penyemakan semula Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia. dan diselaraskan oleh Jawatankuasa Penyelaras Makanan dan Pemakanan Kebangsaan. Memperbaiki pengurusan dan prestasi Dasar.

3. Menggalakkan amalan pemakanan yang optimum di kalangan bayi dan kanak-kanak kecil. pemantauan dan penilaian yang berkesan ke atas pelan tindakan. Objektif NPANM II Objektif Umum Untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan yang optimum di kalangan rakyat Malaysia. 2. Mencegah dan mengawal kekurangan pemakanan. StrategiStrategi Dasar Pemakanan Negara menyediakan asas untuk merumuskan objektif NPANM II. Menggalakkan pemakanan sihat dan hidup cergas. aktiviti dan sasaran NPANM II disediakan berdasarkan Dasar Pemakanan Negara. Objektif. 4. bukan kerajaan dan badan-badan profesional. isu dan komponen pemakanan ke dalam dasar dan rancangan-rancangan pembangunan negara´ merupakan strategi yang utama dan sangat penting untuk pelaksanaan pelan ini dengan berkesan. strategi ini disesuaikan dan dibahagikan kepada strategi asas. Dasar tersebut telah diluluskan oleh Kabinet pada 17 Disember 2003. Untuk meningkatkan status pemakanan penduduk. pemudah dan pemboleh. Meningkatkan jaminan kedapatan makanan keluarga terutamanya di kalangan kumpulan berpendapatan rendah. . Pelan Tindakan ini adalah merupakan usaha sepadu daripada pelbagai organisasi kerajaan. bertindak sebagai strategi pemboleh iaitu: 1. Untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit berkaitan dengan pemakanan. Bagi memastikan pelaksanaan. strategi. Ia merupakan kolaborasi pelbagai stakeholder dan setiap stakeholder memainkan peranan penting ke arah kejayaan pencapaian NPANM II.Pengenalan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan (NPANM) II adalah pelan 10 tahun untuk tempoh 2006 hingga 2015. Objektif Khusus 1. 2. ahli akademik. Strategi Pemboleh Lima strategi dasar yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung untuk mencapai objektif khusus pelan ini. kajian semula NPANM II (1996-2000) dan pelaksanaannya selepas tahun 2000. Strategi Asas Strategi Dasar Pemakanan Negara dengan ³memasukkan objektif.

Pengenalan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan (NPANM) II adalah pelan 10 tahun untuk tempoh 2006 hingga 2015. Ia merupakan kolaborasi pelbagai stakeholder dan setiap stakeholder memainkan peranan penting ke arah kejayaan pencapaian NPANM II.5. Pelan Tindakan ini adalah merupakan usaha sepadu daripada pelbagai organisasi kerajaan. Membuat penilaian dan pemantauan berterusan ke atas situasi pemakanan. Bagi memastikan pelaksanaan. Objektif NPANM II Objektif Umum Untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan yang optimum di kalangan rakyat Malaysia. Memastikan semua individu boleh mendapatkan maklumat pemakanan. 3. 2. Meningkatkan keupayaan institusi dalam aktiviti pemakanan. pemantauan dan penilaian yang berkesan ke atas pelan tindakan. Untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit berkaitan dengan pemakanan. bukan kerajaan dan badan-badan profesional. membentuk strategi pemudah bagi pelan ini. Menyokong usaha melindungi pengguna dari segi mutu dan keselamatan makanan. Untuk meningkatkan status pemakanan penduduk. aktiviti dan sasaran NPANM II disediakan berdasarkan Dasar Pemakanan Negara. Dasar tersebut telah diluluskan oleh Kabinet pada 17 Disember 2003. 2. Strategi Strategi Dasar Pemakanan Negara menyediakan asas untuk merumuskan objektif NPANM II. . Objektif Khusus 1. ahli akademik. Objektif. 5. strategi. pemudah dan pemboleh. strategi ini disesuaikan dan dibahagikan kepada strategi asas. 4. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan. iaitu:1. Strategi Pemudah Lima lagi strategi dasar yang dikenal pasti berfungsi sebagai penyedia mekanisme dan membantu merealisasikan strategi pemboleh. kajian semula NPANM II (1996-2000) dan pelaksanaannya selepas tahun 2000. Memastikan pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional terlatih.

Meningkatkan jaminan kedapatan makanan keluarga terutamanya di kalangan kumpulan berpendapatan rendah. Strategi Pemudah Lima lagi strategi dasar yang dikenal pasti berfungsi sebagai penyedia mekanisme dan membantu merealisasikan strategi pemboleh. isu dan komponen pemakanan ke dalam dasar dan rancangan-rancangan pembangunan negara´ merupakan strategi yang utama dan sangat penting untuk pelaksanaan pelan ini dengan berkesan. Memastikan semua individu boleh mendapatkan maklumat pemakanan. ahli akademik. Menyokong usaha melindungi pengguna dari segi mutu dan keselamatan makanan. 3. 2.Strategi Asas Strategi Dasar Pemakanan Negara dengan ³memasukkan objektif. 3. Memastikan pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional terlatih. bertindak sebagai strategi pemboleh iaitu: 1. Menggalakkan pemakanan sihat dan hidup cergas. iaitu:1. aktiviti dan sasaran NPANM II disediakan berdasarkan Dasar Pemakanan Negara. . Strategi Pemboleh Lima strategi dasar yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung untuk mencapai objektif khusus pelan ini. 5. Mencegah dan mengawal kekurangan pemakanan. kajian semula NPANM II (1996-2000) dan pelaksanaannya selepas tahun 2000. Ia merupakan kolaborasi pelbagai stakeholder dan setiap stakeholder memainkan peranan penting ke arah kejayaan pencapaian NPANM II. membentuk strategi pemudah bagi pelan ini. bukan kerajaan dan badan-badan profesional. Objektif. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan. Menggalakkan amalan pemakanan yang optimum di kalangan bayi dan kanak-kanak kecil. 4. 2. Pelan Tindakan ini adalah merupakan usaha sepadu daripada pelbagai organisasi kerajaan. Meningkatkan keupayaan institusi dalam aktiviti pemakanan. Dasar tersebut telah diluluskan oleh Kabinet pada 17 Disember 2003. 4. 5. strategi. Membuat penilaian dan pemantauan berterusan ke atas situasi pemakanan. Pengenalan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan (NPANM) II adalah pelan 10 tahun untuk tempoh 2006 hingga 2015.

5. 3.Objektif NPANM II Objektif Umum Untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan yang optimum di kalangan rakyat Malaysia. Strategi Strategi Dasar Pemakanan Negara menyediakan asas untuk merumuskan objektif NPANM II. . Menggalakkan amalan pemakanan yang optimum di kalangan bayi dan kanak-kanak kecil. isu dan komponen pemakanan ke dalam dasar dan rancangan-rancangan pembangunan negara´ merupakan strategi yang utama dan sangat penting untuk pelaksanaan pelan ini dengan berkesan. 4. bertindak sebagai strategi pemboleh iaitu: 1. Strategi Asas Strategi Dasar Pemakanan Negara dengan ³memasukkan objektif. pemudah dan pemboleh. Strategi Pemboleh Lima strategi dasar yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung untuk mencapai objektif khusus pelan ini. Untuk meningkatkan status pemakanan penduduk. Untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit berkaitan dengan pemakanan. Bagi memastikan pelaksanaan. Meningkatkan jaminan kedapatan makanan keluarga terutamanya di kalangan kumpulan berpendapatan rendah. strategi ini disesuaikan dan dibahagikan kepada strategi asas. Objektif Khusus 1. Mencegah dan mengawal kekurangan pemakanan. pemantauan dan penilaian yang berkesan ke atas pelan tindakan. Menyokong usaha melindungi pengguna dari segi mutu dan keselamatan makanan. Menggalakkan pemakanan sihat dan hidup cergas. 2. 2.

Meningkatkan keupayaan institusi dalam aktiviti pemakanan. 4. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan. 3. Memastikan pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional terlatih. 2. Memastikan semua individu boleh mendapatkan maklumat pemakanan. iaitu:1.Strategi Pemudah Lima lagi strategi dasar yang dikenal pasti berfungsi sebagai penyedia mekanisme dan membantu merealisasikan strategi pemboleh. 5. . Membuat penilaian dan pemantauan berterusan ke atas situasi pemakanan. membentuk strategi pemudah bagi pelan ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful