Kenyataan Dasar

Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia berusaha untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan penduduk. Dasar ini bertujuan memberikan panduan dan kemudahan agar segenap lapisan masyarakat boleh mendapatkan bekalan makanan yang cukup, selamat, berkualiti dan berzat. Polisi ini akan menggalakkan dan menyokong strategi amalan pemakanan secara sihat untuk semua. Dasar ini juga akan mengintegrasikan serta menggabungkan usahausaha pihak yang berkepentingan dalam perancangan, pelaksanaan serta penilaian programprogram makanan dan pemakanan yang berkesan dan berkekalan. Matlamat Dasar Pemakanan Kebangsaan bertujuan mewujudkan penduduk yang sihat dari segi pemakanan, untuk membolehkan mereka menyumbang secara berkesan ke arah pembangunan negara, selaras dengan Wawasan 2020.

Objektif Dasar ini mempunyai tiga objektif, iaitu:1. Mempertingkatkan serta mengekalkan tahap kesejahteraan pemakanan bagi semua penduduk. 2. Memastikan jaminan kedapatan makanan isi rumah untuk semua lapisan masyarakat. 3. Memantapkan hubungan perantaraan dan dalaman sektor yang terlibat dalam pembangunan serta pelaksanaan semua bentuk aktiviti berkaitan pemakanan.

Strategi Bagi tujuan mencapai ketiga-tiga objektif di atas, maka strategi-strategi berikut akan digunakan:1. Memaktubkan objektif-objektif, pertimbangan serta komponen-komponen pemakanan ke dalam dasar-dasar serta program-program pembangunan kebangsaan. 2. Memastikan bahawa semua golongan masyarakat berupaya mendapatkan bekalan makanan yang selamat dan berzat secara berterusan. 3. Memastikan bahawa semua penduduk berupaya mendapatkan pengetahuan, pendidikan pemakanan dan sumber, serta peluang untuk membolehkan mereka membuat keputusan berdasarkan fakta mengenai pemilihan makanan yang sihat. 4. Mencegah seta mengawal masalah kekurangan zat makanan dan penyakit-penyakit tidak berjangkit berkaitan pemakanan. 5. Mempertingkatkan penjagaan bagi golongan yang kurang bernasib baik dan berisiko menghadapi kekurangan zat makanan. 6. Menggalakkan amalan pemberian makanan yang optimum bagi bayi dan kanak-kanak.

Pemantauan dan penilaian dasar ini akan dijalankan dari semasa ke semasa. Mempertingkatkan keupayaan institusi dalam menjalankan aktiviti-aktiviti pemakanan dan yang berkaitan dengannya. Objektif pemantauan dan penilaian dasar ini adalah seperti berikut:1. Mengenal pasti masalah-masalah dan kelemahan dalam pelaksanaan Dasar. 9. Mekanisme Pelaksanaan Pelaksanaan Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia adalah di bawah bidang kuasa Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan yang dipengerusikan oleh Menteri Kesihatan. 12. agensi. Menggalakkan cara pemakanan yang sihat dan gaya hidup yang aktif bagi semua lapisan masyarakat. 10. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan di dalam bidang makanan dan pemakanan. Urusan pentadbiran pelaksanaan dasar dijalankan menerusi penggabungan tenaga pelbagai kementerian. badan profesional serta badan-badan bukan kerajaan melalui beberapa Kumpulan Kerja Teknikal. Penilaian dan pemantauan berterusan situasi pemakanan dalam negara.7. Menyokong usaha-usaha melindungi pengguna dengan memperbaiki kualiti dan keselamatan makanan. Jawatankuasa Penyelaras Makanan dan Pemakanan Kebangsaan akan bertindak sebagai penasihat teknikal kepada Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan. dan diselaraskan oleh Jawatankuasa Penyelaras Makanan dan Pemakanan Kebangsaan. 11. Memperbaiki pengurusan dan prestasi Dasar. Pemantauan dan Penilaian Bagi memastikan dasar ini dilaksanakan dengan berkesan. Memastikan bahawa Dasar dilaksanakan sebagaimana dirancang dan objektif-objektifnya dicapai. 2. satu sistem pemantauan dan penilaian akan diwujudkan. Dasar ini akan dilaksanakan melalui perancangan yang berkesan dan berdaya maju dengan penyemakan semula Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia. Memastikan bidang pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional yang terlatih. 3. . 8.

Dasar tersebut telah diluluskan oleh Kabinet pada 17 Disember 2003. . ahli akademik. strategi. bukan kerajaan dan badan-badan profesional. Ia merupakan kolaborasi pelbagai stakeholder dan setiap stakeholder memainkan peranan penting ke arah kejayaan pencapaian NPANM II. Objektif NPANM II Objektif Umum Untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan yang optimum di kalangan rakyat Malaysia. isu dan komponen pemakanan ke dalam dasar dan rancangan-rancangan pembangunan negara´ merupakan strategi yang utama dan sangat penting untuk pelaksanaan pelan ini dengan berkesan. Untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit berkaitan dengan pemakanan. Mencegah dan mengawal kekurangan pemakanan. 4. Pelan Tindakan ini adalah merupakan usaha sepadu daripada pelbagai organisasi kerajaan. kajian semula NPANM II (1996-2000) dan pelaksanaannya selepas tahun 2000. Bagi memastikan pelaksanaan.Pengenalan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan (NPANM) II adalah pelan 10 tahun untuk tempoh 2006 hingga 2015. Menggalakkan pemakanan sihat dan hidup cergas. Menggalakkan amalan pemakanan yang optimum di kalangan bayi dan kanak-kanak kecil. Strategi Pemboleh Lima strategi dasar yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung untuk mencapai objektif khusus pelan ini. Objektif. Strategi Asas Strategi Dasar Pemakanan Negara dengan ³memasukkan objektif. pemantauan dan penilaian yang berkesan ke atas pelan tindakan. Untuk meningkatkan status pemakanan penduduk. Meningkatkan jaminan kedapatan makanan keluarga terutamanya di kalangan kumpulan berpendapatan rendah. strategi ini disesuaikan dan dibahagikan kepada strategi asas. pemudah dan pemboleh. 2. Objektif Khusus 1. aktiviti dan sasaran NPANM II disediakan berdasarkan Dasar Pemakanan Negara. 3. bertindak sebagai strategi pemboleh iaitu: 1. StrategiStrategi Dasar Pemakanan Negara menyediakan asas untuk merumuskan objektif NPANM II. 2.

3. aktiviti dan sasaran NPANM II disediakan berdasarkan Dasar Pemakanan Negara. Pengenalan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan (NPANM) II adalah pelan 10 tahun untuk tempoh 2006 hingga 2015. pemantauan dan penilaian yang berkesan ke atas pelan tindakan. bukan kerajaan dan badan-badan profesional. Bagi memastikan pelaksanaan. Memastikan pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional terlatih. pemudah dan pemboleh. 2. Menyokong usaha melindungi pengguna dari segi mutu dan keselamatan makanan. Objektif. strategi ini disesuaikan dan dibahagikan kepada strategi asas.5. kajian semula NPANM II (1996-2000) dan pelaksanaannya selepas tahun 2000. Membuat penilaian dan pemantauan berterusan ke atas situasi pemakanan. Untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit berkaitan dengan pemakanan. Meningkatkan keupayaan institusi dalam aktiviti pemakanan. Strategi Strategi Dasar Pemakanan Negara menyediakan asas untuk merumuskan objektif NPANM II. Pelan Tindakan ini adalah merupakan usaha sepadu daripada pelbagai organisasi kerajaan. iaitu:1. 5. ahli akademik. strategi. Untuk meningkatkan status pemakanan penduduk. membentuk strategi pemudah bagi pelan ini. 4. Strategi Pemudah Lima lagi strategi dasar yang dikenal pasti berfungsi sebagai penyedia mekanisme dan membantu merealisasikan strategi pemboleh. Objektif Khusus 1. . Dasar tersebut telah diluluskan oleh Kabinet pada 17 Disember 2003. Memastikan semua individu boleh mendapatkan maklumat pemakanan. Ia merupakan kolaborasi pelbagai stakeholder dan setiap stakeholder memainkan peranan penting ke arah kejayaan pencapaian NPANM II. Objektif NPANM II Objektif Umum Untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan yang optimum di kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan. 2.

strategi. bertindak sebagai strategi pemboleh iaitu: 1. isu dan komponen pemakanan ke dalam dasar dan rancangan-rancangan pembangunan negara´ merupakan strategi yang utama dan sangat penting untuk pelaksanaan pelan ini dengan berkesan. Memastikan semua individu boleh mendapatkan maklumat pemakanan. . iaitu:1. Menggalakkan amalan pemakanan yang optimum di kalangan bayi dan kanak-kanak kecil. 4. Menyokong usaha melindungi pengguna dari segi mutu dan keselamatan makanan. Mencegah dan mengawal kekurangan pemakanan. 4. 3. Meningkatkan jaminan kedapatan makanan keluarga terutamanya di kalangan kumpulan berpendapatan rendah. Menggalakkan pemakanan sihat dan hidup cergas. ahli akademik. bukan kerajaan dan badan-badan profesional. Dasar tersebut telah diluluskan oleh Kabinet pada 17 Disember 2003. 3. Ia merupakan kolaborasi pelbagai stakeholder dan setiap stakeholder memainkan peranan penting ke arah kejayaan pencapaian NPANM II. 5. Strategi Pemboleh Lima strategi dasar yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung untuk mencapai objektif khusus pelan ini. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan. Strategi Pemudah Lima lagi strategi dasar yang dikenal pasti berfungsi sebagai penyedia mekanisme dan membantu merealisasikan strategi pemboleh. 2. Meningkatkan keupayaan institusi dalam aktiviti pemakanan. Membuat penilaian dan pemantauan berterusan ke atas situasi pemakanan. membentuk strategi pemudah bagi pelan ini. 5. 2. kajian semula NPANM II (1996-2000) dan pelaksanaannya selepas tahun 2000. Pelan Tindakan ini adalah merupakan usaha sepadu daripada pelbagai organisasi kerajaan.Strategi Asas Strategi Dasar Pemakanan Negara dengan ³memasukkan objektif. Memastikan pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional terlatih. Objektif. Pengenalan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan (NPANM) II adalah pelan 10 tahun untuk tempoh 2006 hingga 2015. aktiviti dan sasaran NPANM II disediakan berdasarkan Dasar Pemakanan Negara.

Untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit berkaitan dengan pemakanan. Strategi Strategi Dasar Pemakanan Negara menyediakan asas untuk merumuskan objektif NPANM II. strategi ini disesuaikan dan dibahagikan kepada strategi asas. pemudah dan pemboleh. Menggalakkan pemakanan sihat dan hidup cergas. Mencegah dan mengawal kekurangan pemakanan. bertindak sebagai strategi pemboleh iaitu: 1. Meningkatkan jaminan kedapatan makanan keluarga terutamanya di kalangan kumpulan berpendapatan rendah. pemantauan dan penilaian yang berkesan ke atas pelan tindakan. Bagi memastikan pelaksanaan. 2. Strategi Pemboleh Lima strategi dasar yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung untuk mencapai objektif khusus pelan ini. Menyokong usaha melindungi pengguna dari segi mutu dan keselamatan makanan. isu dan komponen pemakanan ke dalam dasar dan rancangan-rancangan pembangunan negara´ merupakan strategi yang utama dan sangat penting untuk pelaksanaan pelan ini dengan berkesan. 5. Objektif Khusus 1. . 3. Strategi Asas Strategi Dasar Pemakanan Negara dengan ³memasukkan objektif. 2.Objektif NPANM II Objektif Umum Untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan yang optimum di kalangan rakyat Malaysia. Untuk meningkatkan status pemakanan penduduk. Menggalakkan amalan pemakanan yang optimum di kalangan bayi dan kanak-kanak kecil. 4.

Memastikan pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional terlatih. 5.Strategi Pemudah Lima lagi strategi dasar yang dikenal pasti berfungsi sebagai penyedia mekanisme dan membantu merealisasikan strategi pemboleh. iaitu:1. 4. . Membuat penilaian dan pemantauan berterusan ke atas situasi pemakanan. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan. 2. Meningkatkan keupayaan institusi dalam aktiviti pemakanan. membentuk strategi pemudah bagi pelan ini. 3. Memastikan semua individu boleh mendapatkan maklumat pemakanan.