Kenyataan Dasar

Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia berusaha untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan penduduk. Dasar ini bertujuan memberikan panduan dan kemudahan agar segenap lapisan masyarakat boleh mendapatkan bekalan makanan yang cukup, selamat, berkualiti dan berzat. Polisi ini akan menggalakkan dan menyokong strategi amalan pemakanan secara sihat untuk semua. Dasar ini juga akan mengintegrasikan serta menggabungkan usahausaha pihak yang berkepentingan dalam perancangan, pelaksanaan serta penilaian programprogram makanan dan pemakanan yang berkesan dan berkekalan. Matlamat Dasar Pemakanan Kebangsaan bertujuan mewujudkan penduduk yang sihat dari segi pemakanan, untuk membolehkan mereka menyumbang secara berkesan ke arah pembangunan negara, selaras dengan Wawasan 2020.

Objektif Dasar ini mempunyai tiga objektif, iaitu:1. Mempertingkatkan serta mengekalkan tahap kesejahteraan pemakanan bagi semua penduduk. 2. Memastikan jaminan kedapatan makanan isi rumah untuk semua lapisan masyarakat. 3. Memantapkan hubungan perantaraan dan dalaman sektor yang terlibat dalam pembangunan serta pelaksanaan semua bentuk aktiviti berkaitan pemakanan.

Strategi Bagi tujuan mencapai ketiga-tiga objektif di atas, maka strategi-strategi berikut akan digunakan:1. Memaktubkan objektif-objektif, pertimbangan serta komponen-komponen pemakanan ke dalam dasar-dasar serta program-program pembangunan kebangsaan. 2. Memastikan bahawa semua golongan masyarakat berupaya mendapatkan bekalan makanan yang selamat dan berzat secara berterusan. 3. Memastikan bahawa semua penduduk berupaya mendapatkan pengetahuan, pendidikan pemakanan dan sumber, serta peluang untuk membolehkan mereka membuat keputusan berdasarkan fakta mengenai pemilihan makanan yang sihat. 4. Mencegah seta mengawal masalah kekurangan zat makanan dan penyakit-penyakit tidak berjangkit berkaitan pemakanan. 5. Mempertingkatkan penjagaan bagi golongan yang kurang bernasib baik dan berisiko menghadapi kekurangan zat makanan. 6. Menggalakkan amalan pemberian makanan yang optimum bagi bayi dan kanak-kanak.

Menggalakkan cara pemakanan yang sihat dan gaya hidup yang aktif bagi semua lapisan masyarakat. 8. 11. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan di dalam bidang makanan dan pemakanan. dan diselaraskan oleh Jawatankuasa Penyelaras Makanan dan Pemakanan Kebangsaan. 3. Mekanisme Pelaksanaan Pelaksanaan Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia adalah di bawah bidang kuasa Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan yang dipengerusikan oleh Menteri Kesihatan. Mengenal pasti masalah-masalah dan kelemahan dalam pelaksanaan Dasar. satu sistem pemantauan dan penilaian akan diwujudkan. 9. 10. Urusan pentadbiran pelaksanaan dasar dijalankan menerusi penggabungan tenaga pelbagai kementerian. Penilaian dan pemantauan berterusan situasi pemakanan dalam negara. Memastikan bahawa Dasar dilaksanakan sebagaimana dirancang dan objektif-objektifnya dicapai. 2. Objektif pemantauan dan penilaian dasar ini adalah seperti berikut:1. badan profesional serta badan-badan bukan kerajaan melalui beberapa Kumpulan Kerja Teknikal. Memastikan bidang pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional yang terlatih.7. 12. agensi. Pemantauan dan Penilaian Bagi memastikan dasar ini dilaksanakan dengan berkesan. . Memperbaiki pengurusan dan prestasi Dasar. Jawatankuasa Penyelaras Makanan dan Pemakanan Kebangsaan akan bertindak sebagai penasihat teknikal kepada Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan. Menyokong usaha-usaha melindungi pengguna dengan memperbaiki kualiti dan keselamatan makanan. Mempertingkatkan keupayaan institusi dalam menjalankan aktiviti-aktiviti pemakanan dan yang berkaitan dengannya. Dasar ini akan dilaksanakan melalui perancangan yang berkesan dan berdaya maju dengan penyemakan semula Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia. Pemantauan dan penilaian dasar ini akan dijalankan dari semasa ke semasa.

ahli akademik. Strategi Asas Strategi Dasar Pemakanan Negara dengan ³memasukkan objektif. aktiviti dan sasaran NPANM II disediakan berdasarkan Dasar Pemakanan Negara. bukan kerajaan dan badan-badan profesional. pemantauan dan penilaian yang berkesan ke atas pelan tindakan. Objektif NPANM II Objektif Umum Untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan yang optimum di kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan amalan pemakanan yang optimum di kalangan bayi dan kanak-kanak kecil. Meningkatkan jaminan kedapatan makanan keluarga terutamanya di kalangan kumpulan berpendapatan rendah. Untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit berkaitan dengan pemakanan. kajian semula NPANM II (1996-2000) dan pelaksanaannya selepas tahun 2000. . 4. Strategi Pemboleh Lima strategi dasar yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung untuk mencapai objektif khusus pelan ini. Bagi memastikan pelaksanaan. strategi ini disesuaikan dan dibahagikan kepada strategi asas. 2. 2. Pelan Tindakan ini adalah merupakan usaha sepadu daripada pelbagai organisasi kerajaan. StrategiStrategi Dasar Pemakanan Negara menyediakan asas untuk merumuskan objektif NPANM II. Objektif. bertindak sebagai strategi pemboleh iaitu: 1. strategi.Pengenalan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan (NPANM) II adalah pelan 10 tahun untuk tempoh 2006 hingga 2015. 3. Dasar tersebut telah diluluskan oleh Kabinet pada 17 Disember 2003. pemudah dan pemboleh. Mencegah dan mengawal kekurangan pemakanan. Objektif Khusus 1. Ia merupakan kolaborasi pelbagai stakeholder dan setiap stakeholder memainkan peranan penting ke arah kejayaan pencapaian NPANM II. isu dan komponen pemakanan ke dalam dasar dan rancangan-rancangan pembangunan negara´ merupakan strategi yang utama dan sangat penting untuk pelaksanaan pelan ini dengan berkesan. Untuk meningkatkan status pemakanan penduduk. Menggalakkan pemakanan sihat dan hidup cergas.

bukan kerajaan dan badan-badan profesional. . Objektif Khusus 1. aktiviti dan sasaran NPANM II disediakan berdasarkan Dasar Pemakanan Negara. iaitu:1. Memastikan semua individu boleh mendapatkan maklumat pemakanan. Meningkatkan keupayaan institusi dalam aktiviti pemakanan. Bagi memastikan pelaksanaan. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan. 2. 2. 3. kajian semula NPANM II (1996-2000) dan pelaksanaannya selepas tahun 2000. membentuk strategi pemudah bagi pelan ini. Untuk meningkatkan status pemakanan penduduk. Ia merupakan kolaborasi pelbagai stakeholder dan setiap stakeholder memainkan peranan penting ke arah kejayaan pencapaian NPANM II. ahli akademik. Strategi Strategi Dasar Pemakanan Negara menyediakan asas untuk merumuskan objektif NPANM II. Pengenalan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan (NPANM) II adalah pelan 10 tahun untuk tempoh 2006 hingga 2015. Pelan Tindakan ini adalah merupakan usaha sepadu daripada pelbagai organisasi kerajaan. Menyokong usaha melindungi pengguna dari segi mutu dan keselamatan makanan. Membuat penilaian dan pemantauan berterusan ke atas situasi pemakanan. Objektif NPANM II Objektif Umum Untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan yang optimum di kalangan rakyat Malaysia.5. Dasar tersebut telah diluluskan oleh Kabinet pada 17 Disember 2003. pemantauan dan penilaian yang berkesan ke atas pelan tindakan. Objektif. Untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit berkaitan dengan pemakanan. Strategi Pemudah Lima lagi strategi dasar yang dikenal pasti berfungsi sebagai penyedia mekanisme dan membantu merealisasikan strategi pemboleh. 4. 5. strategi ini disesuaikan dan dibahagikan kepada strategi asas. Memastikan pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional terlatih. strategi. pemudah dan pemboleh.

strategi. 2. Pelan Tindakan ini adalah merupakan usaha sepadu daripada pelbagai organisasi kerajaan. 4. Strategi Pemboleh Lima strategi dasar yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung untuk mencapai objektif khusus pelan ini. bukan kerajaan dan badan-badan profesional. Meningkatkan keupayaan institusi dalam aktiviti pemakanan. Dasar tersebut telah diluluskan oleh Kabinet pada 17 Disember 2003. Objektif. Menggalakkan amalan pemakanan yang optimum di kalangan bayi dan kanak-kanak kecil. 4. bertindak sebagai strategi pemboleh iaitu: 1. 3. Memastikan semua individu boleh mendapatkan maklumat pemakanan. Ia merupakan kolaborasi pelbagai stakeholder dan setiap stakeholder memainkan peranan penting ke arah kejayaan pencapaian NPANM II. aktiviti dan sasaran NPANM II disediakan berdasarkan Dasar Pemakanan Negara. isu dan komponen pemakanan ke dalam dasar dan rancangan-rancangan pembangunan negara´ merupakan strategi yang utama dan sangat penting untuk pelaksanaan pelan ini dengan berkesan. kajian semula NPANM II (1996-2000) dan pelaksanaannya selepas tahun 2000. Pengenalan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan (NPANM) II adalah pelan 10 tahun untuk tempoh 2006 hingga 2015. Memastikan pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional terlatih. 5. . ahli akademik. Menyokong usaha melindungi pengguna dari segi mutu dan keselamatan makanan. 2. iaitu:1. 3. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan. Mencegah dan mengawal kekurangan pemakanan. Meningkatkan jaminan kedapatan makanan keluarga terutamanya di kalangan kumpulan berpendapatan rendah. Membuat penilaian dan pemantauan berterusan ke atas situasi pemakanan. Strategi Pemudah Lima lagi strategi dasar yang dikenal pasti berfungsi sebagai penyedia mekanisme dan membantu merealisasikan strategi pemboleh. Menggalakkan pemakanan sihat dan hidup cergas. membentuk strategi pemudah bagi pelan ini.Strategi Asas Strategi Dasar Pemakanan Negara dengan ³memasukkan objektif. 5.

. Strategi Pemboleh Lima strategi dasar yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung untuk mencapai objektif khusus pelan ini. strategi ini disesuaikan dan dibahagikan kepada strategi asas. Meningkatkan jaminan kedapatan makanan keluarga terutamanya di kalangan kumpulan berpendapatan rendah. bertindak sebagai strategi pemboleh iaitu: 1. Untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit berkaitan dengan pemakanan. Bagi memastikan pelaksanaan. 5. 2. Strategi Asas Strategi Dasar Pemakanan Negara dengan ³memasukkan objektif. Mencegah dan mengawal kekurangan pemakanan. pemudah dan pemboleh. isu dan komponen pemakanan ke dalam dasar dan rancangan-rancangan pembangunan negara´ merupakan strategi yang utama dan sangat penting untuk pelaksanaan pelan ini dengan berkesan. pemantauan dan penilaian yang berkesan ke atas pelan tindakan. 2. Objektif Khusus 1. 4.Objektif NPANM II Objektif Umum Untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan yang optimum di kalangan rakyat Malaysia. Strategi Strategi Dasar Pemakanan Negara menyediakan asas untuk merumuskan objektif NPANM II. Menggalakkan amalan pemakanan yang optimum di kalangan bayi dan kanak-kanak kecil. Menggalakkan pemakanan sihat dan hidup cergas. Untuk meningkatkan status pemakanan penduduk. 3. Menyokong usaha melindungi pengguna dari segi mutu dan keselamatan makanan.

Membuat penilaian dan pemantauan berterusan ke atas situasi pemakanan. 3. membentuk strategi pemudah bagi pelan ini. . Memastikan pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional terlatih. 5. 2. Memastikan semua individu boleh mendapatkan maklumat pemakanan.Strategi Pemudah Lima lagi strategi dasar yang dikenal pasti berfungsi sebagai penyedia mekanisme dan membantu merealisasikan strategi pemboleh. iaitu:1. Meningkatkan keupayaan institusi dalam aktiviti pemakanan. 4. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan.