Kenyataan Dasar

Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia berusaha untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan penduduk. Dasar ini bertujuan memberikan panduan dan kemudahan agar segenap lapisan masyarakat boleh mendapatkan bekalan makanan yang cukup, selamat, berkualiti dan berzat. Polisi ini akan menggalakkan dan menyokong strategi amalan pemakanan secara sihat untuk semua. Dasar ini juga akan mengintegrasikan serta menggabungkan usahausaha pihak yang berkepentingan dalam perancangan, pelaksanaan serta penilaian programprogram makanan dan pemakanan yang berkesan dan berkekalan. Matlamat Dasar Pemakanan Kebangsaan bertujuan mewujudkan penduduk yang sihat dari segi pemakanan, untuk membolehkan mereka menyumbang secara berkesan ke arah pembangunan negara, selaras dengan Wawasan 2020.

Objektif Dasar ini mempunyai tiga objektif, iaitu:1. Mempertingkatkan serta mengekalkan tahap kesejahteraan pemakanan bagi semua penduduk. 2. Memastikan jaminan kedapatan makanan isi rumah untuk semua lapisan masyarakat. 3. Memantapkan hubungan perantaraan dan dalaman sektor yang terlibat dalam pembangunan serta pelaksanaan semua bentuk aktiviti berkaitan pemakanan.

Strategi Bagi tujuan mencapai ketiga-tiga objektif di atas, maka strategi-strategi berikut akan digunakan:1. Memaktubkan objektif-objektif, pertimbangan serta komponen-komponen pemakanan ke dalam dasar-dasar serta program-program pembangunan kebangsaan. 2. Memastikan bahawa semua golongan masyarakat berupaya mendapatkan bekalan makanan yang selamat dan berzat secara berterusan. 3. Memastikan bahawa semua penduduk berupaya mendapatkan pengetahuan, pendidikan pemakanan dan sumber, serta peluang untuk membolehkan mereka membuat keputusan berdasarkan fakta mengenai pemilihan makanan yang sihat. 4. Mencegah seta mengawal masalah kekurangan zat makanan dan penyakit-penyakit tidak berjangkit berkaitan pemakanan. 5. Mempertingkatkan penjagaan bagi golongan yang kurang bernasib baik dan berisiko menghadapi kekurangan zat makanan. 6. Menggalakkan amalan pemberian makanan yang optimum bagi bayi dan kanak-kanak.

Pemantauan dan penilaian dasar ini akan dijalankan dari semasa ke semasa. Menyokong usaha-usaha melindungi pengguna dengan memperbaiki kualiti dan keselamatan makanan. 12. Mempertingkatkan keupayaan institusi dalam menjalankan aktiviti-aktiviti pemakanan dan yang berkaitan dengannya. Memastikan bidang pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional yang terlatih. 8. Objektif pemantauan dan penilaian dasar ini adalah seperti berikut:1. Urusan pentadbiran pelaksanaan dasar dijalankan menerusi penggabungan tenaga pelbagai kementerian.7. 9. Jawatankuasa Penyelaras Makanan dan Pemakanan Kebangsaan akan bertindak sebagai penasihat teknikal kepada Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan. Penilaian dan pemantauan berterusan situasi pemakanan dalam negara. 11. Pemantauan dan Penilaian Bagi memastikan dasar ini dilaksanakan dengan berkesan. Memperbaiki pengurusan dan prestasi Dasar. Menggalakkan cara pemakanan yang sihat dan gaya hidup yang aktif bagi semua lapisan masyarakat. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan di dalam bidang makanan dan pemakanan. dan diselaraskan oleh Jawatankuasa Penyelaras Makanan dan Pemakanan Kebangsaan. Dasar ini akan dilaksanakan melalui perancangan yang berkesan dan berdaya maju dengan penyemakan semula Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia. satu sistem pemantauan dan penilaian akan diwujudkan. 3. agensi. badan profesional serta badan-badan bukan kerajaan melalui beberapa Kumpulan Kerja Teknikal. Mengenal pasti masalah-masalah dan kelemahan dalam pelaksanaan Dasar. Memastikan bahawa Dasar dilaksanakan sebagaimana dirancang dan objektif-objektifnya dicapai. . 2. 10. Mekanisme Pelaksanaan Pelaksanaan Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia adalah di bawah bidang kuasa Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan yang dipengerusikan oleh Menteri Kesihatan.

Meningkatkan jaminan kedapatan makanan keluarga terutamanya di kalangan kumpulan berpendapatan rendah. ahli akademik. pemudah dan pemboleh. 2. StrategiStrategi Dasar Pemakanan Negara menyediakan asas untuk merumuskan objektif NPANM II. 4. Objektif.Pengenalan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan (NPANM) II adalah pelan 10 tahun untuk tempoh 2006 hingga 2015. 2. Menggalakkan pemakanan sihat dan hidup cergas. . Bagi memastikan pelaksanaan. Dasar tersebut telah diluluskan oleh Kabinet pada 17 Disember 2003. aktiviti dan sasaran NPANM II disediakan berdasarkan Dasar Pemakanan Negara. strategi. Objektif NPANM II Objektif Umum Untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan yang optimum di kalangan rakyat Malaysia. Mencegah dan mengawal kekurangan pemakanan. Strategi Asas Strategi Dasar Pemakanan Negara dengan ³memasukkan objektif. Strategi Pemboleh Lima strategi dasar yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung untuk mencapai objektif khusus pelan ini. bukan kerajaan dan badan-badan profesional. Objektif Khusus 1. Ia merupakan kolaborasi pelbagai stakeholder dan setiap stakeholder memainkan peranan penting ke arah kejayaan pencapaian NPANM II. pemantauan dan penilaian yang berkesan ke atas pelan tindakan. Untuk meningkatkan status pemakanan penduduk. 3. Pelan Tindakan ini adalah merupakan usaha sepadu daripada pelbagai organisasi kerajaan. Menggalakkan amalan pemakanan yang optimum di kalangan bayi dan kanak-kanak kecil. Untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit berkaitan dengan pemakanan. kajian semula NPANM II (1996-2000) dan pelaksanaannya selepas tahun 2000. isu dan komponen pemakanan ke dalam dasar dan rancangan-rancangan pembangunan negara´ merupakan strategi yang utama dan sangat penting untuk pelaksanaan pelan ini dengan berkesan. bertindak sebagai strategi pemboleh iaitu: 1. strategi ini disesuaikan dan dibahagikan kepada strategi asas.

Pelan Tindakan ini adalah merupakan usaha sepadu daripada pelbagai organisasi kerajaan. Untuk meningkatkan status pemakanan penduduk.5. strategi. pemudah dan pemboleh. Membuat penilaian dan pemantauan berterusan ke atas situasi pemakanan. Objektif. 3. Bagi memastikan pelaksanaan. Memastikan semua individu boleh mendapatkan maklumat pemakanan. 2. membentuk strategi pemudah bagi pelan ini. pemantauan dan penilaian yang berkesan ke atas pelan tindakan. 4. Menyokong usaha melindungi pengguna dari segi mutu dan keselamatan makanan. Pengenalan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan (NPANM) II adalah pelan 10 tahun untuk tempoh 2006 hingga 2015. Memastikan pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional terlatih. bukan kerajaan dan badan-badan profesional. kajian semula NPANM II (1996-2000) dan pelaksanaannya selepas tahun 2000. ahli akademik. Ia merupakan kolaborasi pelbagai stakeholder dan setiap stakeholder memainkan peranan penting ke arah kejayaan pencapaian NPANM II. 5. . 2. Objektif Khusus 1. iaitu:1. Objektif NPANM II Objektif Umum Untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan yang optimum di kalangan rakyat Malaysia. Strategi Strategi Dasar Pemakanan Negara menyediakan asas untuk merumuskan objektif NPANM II. Dasar tersebut telah diluluskan oleh Kabinet pada 17 Disember 2003. Strategi Pemudah Lima lagi strategi dasar yang dikenal pasti berfungsi sebagai penyedia mekanisme dan membantu merealisasikan strategi pemboleh. Untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit berkaitan dengan pemakanan. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan. aktiviti dan sasaran NPANM II disediakan berdasarkan Dasar Pemakanan Negara. Meningkatkan keupayaan institusi dalam aktiviti pemakanan. strategi ini disesuaikan dan dibahagikan kepada strategi asas.

Menyokong usaha melindungi pengguna dari segi mutu dan keselamatan makanan. Meningkatkan keupayaan institusi dalam aktiviti pemakanan. Memastikan semua individu boleh mendapatkan maklumat pemakanan. Strategi Pemboleh Lima strategi dasar yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung untuk mencapai objektif khusus pelan ini. 2. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan. 2. aktiviti dan sasaran NPANM II disediakan berdasarkan Dasar Pemakanan Negara. Pelan Tindakan ini adalah merupakan usaha sepadu daripada pelbagai organisasi kerajaan. 5. isu dan komponen pemakanan ke dalam dasar dan rancangan-rancangan pembangunan negara´ merupakan strategi yang utama dan sangat penting untuk pelaksanaan pelan ini dengan berkesan. Strategi Pemudah Lima lagi strategi dasar yang dikenal pasti berfungsi sebagai penyedia mekanisme dan membantu merealisasikan strategi pemboleh.Strategi Asas Strategi Dasar Pemakanan Negara dengan ³memasukkan objektif. 4. 5. Menggalakkan pemakanan sihat dan hidup cergas. bukan kerajaan dan badan-badan profesional. 4. Ia merupakan kolaborasi pelbagai stakeholder dan setiap stakeholder memainkan peranan penting ke arah kejayaan pencapaian NPANM II. Pengenalan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan (NPANM) II adalah pelan 10 tahun untuk tempoh 2006 hingga 2015. Meningkatkan jaminan kedapatan makanan keluarga terutamanya di kalangan kumpulan berpendapatan rendah. iaitu:1. bertindak sebagai strategi pemboleh iaitu: 1. Mencegah dan mengawal kekurangan pemakanan. ahli akademik. Objektif. membentuk strategi pemudah bagi pelan ini. 3. strategi. . Membuat penilaian dan pemantauan berterusan ke atas situasi pemakanan. Menggalakkan amalan pemakanan yang optimum di kalangan bayi dan kanak-kanak kecil. Dasar tersebut telah diluluskan oleh Kabinet pada 17 Disember 2003. Memastikan pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional terlatih. kajian semula NPANM II (1996-2000) dan pelaksanaannya selepas tahun 2000. 3.

Strategi Asas Strategi Dasar Pemakanan Negara dengan ³memasukkan objektif.Objektif NPANM II Objektif Umum Untuk mencapai dan mengekalkan kesejahteraan pemakanan yang optimum di kalangan rakyat Malaysia. Menyokong usaha melindungi pengguna dari segi mutu dan keselamatan makanan. strategi ini disesuaikan dan dibahagikan kepada strategi asas. Menggalakkan amalan pemakanan yang optimum di kalangan bayi dan kanak-kanak kecil. Objektif Khusus 1. isu dan komponen pemakanan ke dalam dasar dan rancangan-rancangan pembangunan negara´ merupakan strategi yang utama dan sangat penting untuk pelaksanaan pelan ini dengan berkesan. 5. Menggalakkan pemakanan sihat dan hidup cergas. 3. bertindak sebagai strategi pemboleh iaitu: 1. Bagi memastikan pelaksanaan. Meningkatkan jaminan kedapatan makanan keluarga terutamanya di kalangan kumpulan berpendapatan rendah. 2. Strategi Strategi Dasar Pemakanan Negara menyediakan asas untuk merumuskan objektif NPANM II. Untuk mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit berkaitan dengan pemakanan. pemudah dan pemboleh. pemantauan dan penilaian yang berkesan ke atas pelan tindakan. Untuk meningkatkan status pemakanan penduduk. . 4. 2. Mencegah dan mengawal kekurangan pemakanan. Strategi Pemboleh Lima strategi dasar yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung untuk mencapai objektif khusus pelan ini.

5. 3. . Membuat penilaian dan pemantauan berterusan ke atas situasi pemakanan. 2. membentuk strategi pemudah bagi pelan ini. Memastikan semua individu boleh mendapatkan maklumat pemakanan. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan yang berterusan.Strategi Pemudah Lima lagi strategi dasar yang dikenal pasti berfungsi sebagai penyedia mekanisme dan membantu merealisasikan strategi pemboleh. Meningkatkan keupayaan institusi dalam aktiviti pemakanan. Memastikan pemakanan dan dietetik diamalkan oleh profesional terlatih. iaitu:1. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful