Maria Montessori merupakan Pengasas Pendidikan Montessori.

PENGASAS : MARIA MONTESSORI
Maria Montessori merupakan doktor wanita pertama di Itali yang menjadi doktor perubatan dengan memperolehi ijazah kedoktoran berkaitan antropologi dan merupakan seorang tokoh pendidikan di Rom yang berpengalaman mendidik kanak-kanak yang terencat akal. Beliau membentuk kaedah pendidikan yang menggunakan namanya berterusan sehingga kini di sekolah-sekolah seluruh dunia. Minatnya pada pendidikan timbul apabila beliau bertugas mengendalikan kanak-kanak cacat. Pada tahun 1899, beliau menubuhkan sekolah kanak-kanak cacat di Rom. Di sekolah ini beliau menghabiskan masa selama dua tahun bersama rakanrakannya bagi melatih guru-guru dalam kaedah pemerhatian dan pendidikan kanak-kanak terencat akal. Montessori menyokong Froebel dalam pendapat membenarkan kanak-kanak belajar melalui aktiviti bermain. Beliau mengutamakan latihan daya penglihatan, pendengaran dan sentuhan yang bertujuan bagi membolehkan kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap. Kini pendidikan Montessori menjadi minat seluruh dunia.

SEJARAH MARIA MONTESSORI
Maria Montessori (31 Ogos 1870 – 6 Mei 1952) merupakan seorang pendidik berbangsa Itali, saintis, pakar perubatan, ahli falsafah, penyokong gerakan kewanitaan (feminist), dan seorang humanis, serta merupakan pendidik kanak-kanak yang terawal telah dicalonkan untuk menerima Hadian Nobel Keamanan. Beliau telah dilahrikan di Chiaravalle Ancona, Itali. Maria merupakan siswazah wanita pertama yang menerima ijazah dari Sekolah Perubatan di Universiti Rom. Beliau merupakan ahli kepada Klinik Psikiatrik Universiti dan serta tertarik untuk mengajar orang-orang terencat akal dan tidak mampu belajar (uneducable) di Rom. Beliau telah membuka sekolah pertamanya dalam projek perumahan di Rom iaitu pada 6 Januari 1907. Maria Montessori meninggal dunia di Belanda pada tahun 1952 iaitu selepas mengabdikan diri sepanjang hayat untuk belajar mengenai perkembangan kanak-kanak.

1

Penglibatan kerja awal beliau tertumpu kepada hak-hak wanita dan reformasi sosial serta merangkumi pembaharuan pendekatan menyeluruh keatas pendidikan. Kejayaan beliau di Itali telah diiktiraf di peringkat antarabangsa dan untuk selama 40 tahun beliau mengembara ke serata dunia untuk memberi kuliah, penulisan dan penguruskan program latihan. Pada tahun yang kemudiannya, ‘Pendidikan untuk Keamanan’ telah menjadi prinsip petunjuk, kepada kerja-kerja beliau. Dalam persidangan di Rom pada 7 Januari 2007 telah menandakan bermulanya tahun untuk meraikan kanak-kanak dan sekolah-sekolah di seluruh dunia. Pendekatan berinovasi Dr. Maria Montessori ialah “Pendidikan seharusnya tidak lagi akan menjadi penyampaian pengetahuan, tetapi perlu menerima cara baru iaitu mencari potensi yang terdapat kepada seseorang manusia” dan serta diikuti seluruh dunia dipanggil sebagai “penemuan kepada seorang kanak-kanak" serta telah menyedarkan manusia boleh mengharapkan kepada penyelesaian kepada masalah-masalahnya iaitu dimana yang terpenting adalah keamanan dan bersatu. Iaitu hanya dengan menukarkan perhatian dan tenaga kepada penemuan seorang kanak-kanak bagi untuk membangunkan potensi yang tinggi dalam personaliti manusia di dalam pembentukan halatuju tersebut. Pada penerbitan hasil kajian di jurnal AS, Science (29 September 2006) menunjukkan bahawa kanak-kanak Montessori telah menjadi bertambah baik dari segi tingkah laku dan kemahiran akademik di Montessori Children berbanding kumpulan kawalan dari sistem aliran utama. Pengarang telah membuat kesimpulan iaitu "apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya iaitu pendidikan Montessori menggalakkan kemahiran sosial dan akademik yang sama atau lebih baik daripada yang telah digalakkan dari kawasan atau sekolah berlainan." Kaedah Montessori dalam pendidikan yang dihasilkannya dari pengalaman ini telah dipraktikkan dengan jayanya terhadap kanak-kanak dan sangat popular di kebanyakkan tempat di serata dunia. Walaupun banyak kritikan daripada kaedah beliau pada peringkat tahun awal 1930an dan 1940an tetapi kaedah pendidikan beliau telah dipraktikkan serta mendapat galakan dan sokongan di serata dunia. Kaedah beliau kini boleh ditemui di enam buah benua dan seluruh Amerika Syarikat.

2

Pada akhir tahun 1907, Montessori telah menubuhkan 'Casa dei Bambini' atau Rumah Kanak-kanak yang pertama, di Rom. Pada tahun 1913, terdapat sokongan yang kuat terhadap kaedah beliau di Amerika Utara, tetapi selepas kaedah itu tidak mendapat sambutan yang menggalakan, salah seorang rakyat Amerika iaitu Nancy McCormick Rambusch telah mengembalikan kaedah ini di Amerika dengan menubuhkan Persatuan Montessori Amerika pada tahun 1960. Montessori telah dibuang negeri oleh Mussolini kerana beliau telah enggan untuk berkompromi dalam pendiriannya dan menjadikan kanak-kanak sebagai tentera. Beliau berpindah ke Sepanyol dan menetap di sana sehingga tahun 1936. Apabila Perang Saudara Sepanyol meletus, selepas itu beliau pula berpindah ke Belanda sehingga tahun 1939. Di dalam persidangan guru-guru di India, beliau telah ditahan oleh pihak berkuasa dan tinggal disana selama tempoh peperangan. Montessori menghabiskan hidup beliau di Belanda, yang menjadi ibu pejabat kepada AMI dan dikenali sebagai Association Montessori Internationale. Beliau meninggal dunia di Noordwijk-on-sea, Holland pada tarikh 6 Mei 1952. Anak lelaki beliau iaitu Mario mengetuai American Montessori International sehinggalah beliau meninggal dunia pada tahun 1982.

Maria Montessori merupakan Pengasas Pendidikan Montessori.

3

KURIKULUM MARIA MONTESSORI
Beliau berpendapat dalam mendidik kanak-kanak mestilah menghormati kanak-kanak dan haknya. Oleh itu, persekitaran yang terancang, kemahiran hidup, disiplin diri dan arahan adalah prinsip penting dalam pendidikan kanak-kanak. Menurut beliau, pendidikan adalah untuk menolong kanak-kanak membentuk serta membantu perkembangan intelek, fizikal, sosial, emosi dan rohani. Montessori mengemukakan beberapa konsep asas dalam pembentukan kurikulum kanakkanak pada peringkat awal. Antaranya adalah konsep berikut:
a)

Minda yang Mudah Menyerap Menurut Montessori, minda kanak-kanak mudah menyerap sesuatu maklumat yang diterima melalui deria mereka iaitu sebelum mereka bersedia untuk diajarkan konsep tersebut. Seorang kanak-kanak mula menyerap kejadian yang berlaku di sekelilingnya itu dan serta menyusun pengalamannya daripada sewaktu kelahiran lagi. Contohnya, mereka berpengalaman melihat pelbagai jenis dan bentuk bola semasa proses membesar. Apabila mereka bersedia mempelajari konsep ‘bola,’ hal ini dapat membantu kanak-kanak tersebut memahami bahawa konsep ‘bola’ itu tidak terhad pada bola yang tertentu sahaja.

b) Persekitaran yang Tersedia

Persekitaran yang menggalakkan perkembangan kanak-kanak adalah persekitaran yang lengkap dengan pelbagai bahan yang akan menyokong pembentukan konsep dan pengetahuan kanak-kanak apabila kanak-kanak memerlukannya. Bagi tujuan ini, bahan pembelajaran perlu dipilih dan disusun dengan penuh teliti supaya kanak-kanak tertarik menerokai serta menggunakannya mengikut minat serta keperluan perkembangan mereka. Contohnya, meja dan kerusi perlu sesuai dengan saiz kanak-kanak yang masih kecil serta selesa untuk digunakan oleh mereka. Peranan guru adalah menunjuk ajar caracara menggunakan bahan pembelajaran tersebut pada masa yang sesuai.

4

Misalnya, apabila seseorang kanak-kanak menunjukkan kesediaannya dengan menanya soalan ataupun memerhatikannya.
c) Didikan Diri

Kanak-kanak mampu menjelaskan persepsi mereka dan menyusun pengalaman melalui aktiviti yang sesuai. Apabila persekitaran mereka disusun secara lengkap dengan pelbagai bahan pembelajaran yang menarik, kanak-kanak berkebolehan menyusun pengetahuan mereka apabila mereka terlibat dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. Guru tidak perlu mengajar kanak-kanak secara formal. Guru hanya menunjuk ajar apabila perlu mengajar kanak-kanak secara formal. Guru hanya menunjuk ajar dan membimbing mereka dalam pemilihan bahan dan aktiviti. Misalnya, terdapat satu set bahan untuk setiap prosedur pembelajaran iaitu contohnya, set tumbuhan. Bahan pembelajaran Montessori biasanya berbentuk ‘betul diri’ atau dikenali sebagai ‘Self-Correcting’ iaitu kanak-kanak dikehendaki meniru dan mengulang apa yang mereka pernah perhatikan. Sekiranya cara mereka menggunkannya tidak mengikut prosedur maka mereka akan mendapat maklum balas secara langsung melalui hasil mereka dalam aktiviti tersebut. Contohnya, seperti guru menggunakan bongkah yang terdiri daripada pelbagai bentuk dan warna. Kanakkanak mengatur serta menyusun bongkah tersebut mengikut warna dan menamakan warna itu serta memberikan beberapa bongkah yang sama warna seperti yang dikehendaki oleh guru.

d) Bahan Pembelajaran

Guru hanya menunjukkan cara belajar yang “betul” bagaimana menggunakan bahan tersebut selepas kanak-kanak memilih aktiviti pembelajarannya secara bebas dan sukarela. Mengikut Montessori, matlamat kurikulum pada peringkat awal adalah bagi memajukan diri kanak-kanak daripada segi penumpuan perhatian, kemahiran memerhati dan meneliti, kesedaran berkenaan susunan dan peraturan, keseimbangan pergerakan, kesedaran persepsi dan kemahiran praktikal, konsep Matematik, kemahiran bahasa,

5

kemahiran menulis dan membaca, kebiasaan dengan seni kreatif, pemahaman berkenaan alam semulajadi, pengalaman dan pemahaman berkenaan sains sosial serta pengalaman menggunakan kemahiran berfikir secara kritis melalui pengalaman menyelesaikan sesuatu masalah. Kemajuan diri lebih penting berbanding fakta yang dipelajari untuk kemajuan intelektual. Montessori juga mengesyorkan kurikulum yang menggalakkan perkembangan fizikal melalui permainan luar dan permainan berbentuk ritma. Perkembangan sosial melalui perbincangan mengenai tingkah laku sangat sesuai ketika kanak-kanak sedang bermain serta menghormati keperluan rakan sebaya. Perkembangan intelektual melalui aktiviti menyusun dan mengumpul. Konsep melalui perbendaharaan kata. Maklumat berkaitan sains dan matematik serta literasi iaitu mengenali huruf serta abjad dan perkataan.

Terdapat 4 Jenis Bahan Pembelajaran Montessori iaitu:

 Bahan untuk Latihan Dalam Kemahiran Hidup

Jagaan dari segi fizikal diri dan persekitaran yang membina kemahiran diri serta membentuk kawalan dalaman, sikap berdikari dan penghargaan kendiri melalui aktiviti yang tersusun dengan lengkap.  Bahan Sensori Menggalakkan penghalusan penggunaan alat deria bagi meningkatkan kecerdasan kanak-kanak melalui aktiviti menyusun dan mengumpul. Contohnya, melalui aktiviti membezakan pelbagai jenis kain.  Bahan Akademik Bahan akademik iaitu seperti mempelbagaikan bahan abjad yang mudah alih bagi menggalakkan kanak-kanak mengenal huruf dan membentukkan perkataan.

6

 Bahan Seni dan Budaya Membantu kanak-kanak menghayati muzik, ritma, lagu dan irama serta mempelajari pengawalan pergerakkan badan dalam aktiviti menari serta mereka juga diajar menggunakan alat muzik dan bahan lukisan.

e) Tempoh Sensitif

Tempoh sensitif adalah tempoh yang paling sesuai untuk kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. Tempoh tersebut dapat dikesan apabila kanak-kanak menunjukkan kesediaan dan minat bagi mempelajari sesuatu kemahiran dengan sentiasa menanya soalan serta sentiasa tertarik bagi memerhati dan menyentuh sesuatu bahan pembelajaran.

ALAT BANTU MENGAJAR
Menara Merah Jambu ( Pink Tower )
 Satu set susunan serasi iaitu menyusun daripada susunan yang besar kepada yang kecil

ataupun yang sebaliknya. Cara menyusunnya ialah saiz kiub yang paling besar terletak di bahagian bawah manakala yang bersaiz paling kecil terletak dibahagian atas. Apabila kanak-kanak tidak mengikuti salah satu prosedur pengunaan alat Menara Merah Jambu ( Pink Tower ) ini, salah satu kiub ataupun lebih akan tertinggal ataupun tidak tersusun mengikut saiz ataupun warna yang sesuai. Selagi kanak-kanak belum mahir menguasai kemahiran menyusun, mereka akan terus mencubanya sehingga mahir dan berjaya.Sesudah berjaya, mereka boleh dibenarkan menggunakan bahan yang lain supaya

7

mereka dapat mengukuhkan lagi kemahiran baru ini dan secara tidak langsung menggalakkan kebolehan berfikir secara kreatif dan kritis.

Bongkah ( Block )
 Guru menyediakan serta menggunakan Bongkah ( Block ) yang terdiri daripada pelbagai

saiz bentuk dan warna. Kanak-kanak mengatur serta menyusun bongkah tersebut mengikut susunan warna dan menamakan warna bongkah itu serta memberikan beberapa bongkah yang sama warna seperti yang dikehendaki oleh guru. Selagi kanak-kanak belum mahir menguasai kemahiran menyusun mengikut susunan warna yang dikehendaki, mereka akan terus mencubanya sehingga mahir dan berjaya.Sesudah berjaya, mereka boleh dibenarkan menggunakan bahan yang lain supaya mereka dapat mengukuhkan lagi kemahiran baru ini dan secara tidak langsung menggalakkan kebolehan berfikir secara kreatif dan kritis.

GAMBAR-GAMBAR BAHAN PENGAJARAN MONTESSORI

8

Gambar menunjukkan kanak-kanak sedang menyusun bongkah-bongkah mengikut saiz bentuk dan warna.

 Gambar menunjukkan hasil kreativiti anyaman yang dilakukan oleh kanakkanak.

9

Gambar menunjukkan permainan alat timbang yang dihasilkan mengikut susunan bentuk dan warna oleh kanak-kanak.

Gambar menunjukkan kreativiti penghasilan manik-manik yang dilakukan oleh kanak-kanak.

Gambar menunjukkan permainan papan nombor mudah alih yang dipelajari serta digunakan oleh kanak-kanak di tadika Montessori.

10

SUASANA PEMBELAJARAN KANAK-KANAK MENGGUNAKAN BAHAN PENGAJARAN MONTESSORI

Kanak-kanak berkerjasama melakukan aktiviti dengan menggunakan bahan pengajaran Montessori iaitu bongkah silinder ( Cylinder Block ).

Kanak-kanak sedang melakukan aktiviti menggilap pasu bunga.

11

LATIHAN GURU
Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran  Perancangan pengajaran dan pembelajaran ini dapat membantu para guru berasa bersedia dan terkawal berkenaan arah perjalanan di dalam kelas. Selain itu juga, perancangan ini dapat meningkatkan pengurusan kelas serta dapat membantu para pendidik memenuhi keperluan individu dan mengurangkan tekanan dalam pengajaran. Susunan Aktiviti Harian
 Perlu mengikut kesesuaian dengan keperluan dan perkembangan murid.

 Kesepaduan kompenan pengajaran dan pembelajaran secara seimbang.  Keseimbangan aktiviti di dalam dan di luar kelas.  Keseimbangan aktiviti kelas iaitu dari segi kumpulan belajar bersama rakan dan individu. Rutin Harian  Rutin harian bermaksud aktiviti ataupun aturan yang biasa dilakukan oleh guru dan murid pada setiap hari mengikut sistem yang telah ditentukan.  Contohnya aktiviti yang biasa dilakukan di kelas ialah, guru menyambut murid ataupun murid bersama murid dengan penuh mesra, murid menyusun kasut dan beg, guru merekodkan kedatangan murid di kelas, memeriksa kebersihan murid, mengadakan perhimpunan pada setiap awal minggu serta mematuhi peraturan di dalam dan di luar kelas. Perbualan Pagi  Mengenai peraturan bilik darjah.  Mengenai aktiviti seterusnya di tadika.

12

 Mewujudkan suasana kesediaan murid.  Menggerakkan hubungan interaksi antara guru dan juga murid.  Berkongsi pengalaman serta bahan antara murid dengan guru dan murid dan murid.

Aktiviti Semasa di Kelas
 Memberi penerangan serta memberikan maklumat berkaitan pelajaran.

 Mengadakan aktiviti bercerita bersama murid-murid.
 Mengadakan aktiviti fizikal.  Mengadakan lawatan sambil belajar di sekitar sekolah.

Aktiviti di Dalam Kumpulan
 Membahagikan kanak-kanak kepada kumpulan-kumpulan kecil bagi menjalankan serta

melakukan pelbagai aktiviti secara serentak.  Menukarkan kumpulan kanak-kanak mengikut tempoh masa ataupun mengekalkan aktiviti tersebut. Aktiviti Secara Individu  Merupakan aktiviti pembelajaran secara perseorangan.  Guru hendaklah memantau serta memberikan perhatian secara individu bagi tujuan pemulihan ataupun pengukuhan murid. Aktiviti Semasa Rehat  Mengajarkan serta menyuruh murid-murid mengosok gigi.

13

 Aktiviti bebas seperti murid bebas untuk bermain serta makan semasa rehat.  Menyuruh serta mengajarkan murid-murid mengemas selepas makan.  Membaca doa sebelum dan selepas makan. Aktiviti Penamat
 Menyuruh murid-murid mengemaskan kelas dengan segala peralatan perlu disimpankan

di rak-rak yang telah disediakan.
 Semua murid dikehendaki duduk di dalam bulatan ataupun barisan dan guru akan

memberikan pesanan mengenai perkara-perkara yang perlu dilakukan di rumah ataupun bahan-bahan serta peralatan yang perlu dibawa untuk keesokkan harinya.

Selain itu, latihan mengajar juga membolehkan para guru menguasai kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan mengamalkan segala konsep serta prinsip kemahiran dan nilai yang diperlukan oleh guru professional. Latihan mengajar juga dapat membantu memperkembangkan potensi para guru supaya mempunyai daya ketahanan diri dalam menghadapi pelbagai cabaran di sekolah.  Memupuk sikap yang positif dengan meningkatkan daya ketahanan diri serta mengamalkan nilai-nilai professional perguruan.
 Membina sahsiah yang sesuai dengan profesion perguruan.  Membina daya yang sesuai iaitu dari segi daya ketahanan diri serta daya saing dan

daya cipta.
 Meningkatkan kemahiran memerhati melalui keprihatinan dan kepekaan kepada murid.

 Boleh menyesuaikan diri dengan budaya di sekolah.

14

 Menyepadukan kaedah teori serta amali dalam proses pengajaran dan pembelajaran.  Mestilah mahir menguasai strategi kaedah pengajaran dengan betul.  Memberi bimbingan kepada murid secara menyeluruh yang merangkumi semua aspek pengajaran dan pembelajaran sama ada di dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah.
 Mengenal pasti serta menyelesaikan masalah berkaitan pengajaran dan pembelajaran

dengan seterusnya memperkembangkan potensi sebagai seorang guru.  Membuat renungan dan penilaian kendiri dalam semua aspek yang meliputi tugas sebagai seorang guru.

PERANAN GURU
Keperluan Fisiologi
 Memastikan makanan yang telah disediakan berkeadaan bersih dan seimbang.

Keperluan Keselamatan

15

 Memastikan kemudahan fizikal dan suasana di sekitar bilik darjah dalam keadaan

kondusif serta selesa, teratur dan sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran.  Kanak-kanak memerlukan persekitaran dan alatan pembelajaran yang tersusun serta sesuai bagi kanak-kanak.

Keperluan Kasih Sayang
 Mewujudkan perasaan ingin dimiliki di dalam kelas dengan mengingatkan nama pelajar.  Mewujudkan suasana yang ceria dalam proses pengajaran dan pembelajaran kepada murid.

Keperluan Kendiri
 Menyakinkan kebolehan murid dan jangan sesekali bangkitkan kelemahan murid dengan menyembunyikan kebenaran kepada murid.  Menyedari keunikan yang ada pada diri setiap individu.  Tugasan hendaklah selaras dengan kebolehan murid serta memberikan maklum balas secara individu dengan tepat dan spesifik.  Penilaian yang baik membantu dalam mengenal pasti kekuatan dan keperluan kesempurnaan diri serta mengetahui dengan memahami status keperluan estetik.  Menyediakan peluang bagi pelajar mencapai sesuatu mengikut keperluan potensi mereka.
 Menerima hakikat yang pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Oleh sebab

itu, guru haruslah perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran.  Melayani keperluan estetik pada setiap murid.  Peranan guru hanya membantu kanak-kanak bukan memaksa ataupun menentu arah pembelajaran mereka.  Saling bekerjasama antara guru dan murid-murid.

16

PENILAIAN
Pendidikan kanak-kanak adalah sangat penting bagi membentuk emosi, fizikal, sosial, dan perkembangan pemikiran kanak-kanak.. Semasa belajar di tadika kanak-kanak memperoleh asas komunikasi, kemahiran sosial, dan kemahiran lain yang positif dari aspek fizikal, kognitif, emosi, rohani dan nilai estetika. Oleh itu, penilaian adalah salah satu aspek yang harus diberi penekanan oleh guru bagi menentukan pencapaian dan perkembangan seseorang kanak-kanak sepanjang mereka mengikuti pembelajaran di kelas. Penilaian ialah proses mengumpul maklumat dan mengesan kemajuan kanak-kanak dalam aspek pengetahuan, kemahiran dan penguasaan kanak-kanak terhadap sesuatu proses pembelajaran bagi membantu perkembangan yang seterusnya. Proses ini dijalankan secara berterusan dan bersesuaian dengan objektif pembelajaran dan tahap perkembangan individu setiap kanak-kanak semasa kanak-kanak mengalami proses pembelajaran. Guru hendaklah menilai kanak-kanak dari semasa ke semasa. Setiap pengajaran yang disampaikan oleh guru hendaklah dinilai. Tujuannya supaya guru dapat mengumpul maklumat sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran serta mengetahui kemajuan kanak-kanak dalam berbagai aktiviti dan perkembangan sikap mereka kerana pengalaman pembelajaran di prasekolah bakal mencorakkan perkembangan kanak-kanak seterusnya.

Penilaian dalam Mengenal Pasti Kemajuan Kanak-kanak
Konsep Penilaian
 Guru memainkan peranan penting dalam mengesan kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Guru juga menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai, merancang dan membina instrumen penilaian, menganalisis maklumat penilaian, melapor dan membuat tindakan susulan.  Penilaian ialah proses mengumpul maklumat dan mengesan kemajuan kanak-kanak dalam aspek pengetahuan, kemahiran dan penguasaan kanak-kanak terhadap sesuatu proses pembelajaran bagi membantu perkembangan yang seterusnya. Proses ini dijalankan secara berterusan dan bersesuaian dengan objektif pembelajaran dan tahap

17

perkembangan individu setiap kanak-kanak semasa kanak-kanak mengalami proses pembelajaran.  Penilaian juga dianggap sebagai satu cara untuk mendapatkan bukti yang tepat mengenai sesuatu perkara.

Kaedah Penilaian
 Pemerhatian adalah satu kaedah penilaian melalui pemerhatian yang dijalankan secara sistematik, jelas dan tepat. Penilaian dilaksanakan melalui pemerhatian terhadap tingkah laku, perbualan atau interaksi dan hasil kerja murid. Oleh sebab kadar penerimaan dan kefahaman sesuatu konsep bagi setiap murid adalah berbeza, maka penilaian sangat sesuai dilakukan secara individu.

Waktu Penilaian
 Setiap pengajaran yang disampaikan oleh guru kepada kanak-kanak hendaklah dinilai. Penilaian ke atas kanak-kanak hendaklah dijalankan serta dilakukan sepanjang masa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung sama ada secara berkala masa ataupun mengikut kekerapan yang perlu.  Hal ini bersesuaian kerana penilaian ke atas sesuatu pengajaran dan pembelajaran mesti bermula daripada awal, semasa dan di akhir pembelajaran. Segala maklumat yang dikumpulkan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran memberi suatu gambaran berkenaan penguasaan kanak-kanak. Melalui proses penilaian yang dijalankan, guru dapat mengikuti perubahan yang berlaku daripada semasa. Justeru itu, waktu penilaian ke atas kanak-kanak adalah secara berterusan dan tiada had masa tertentu.

18

Penilaian melalui Pemerhatian
 Pemerhatian ialah pengamatan kepada perlakuan kanak-kanak yang bersesuaian dengan perkembangan mereka. Dalam konteks penilaian, pemerhatian adalah satu kaedah yang sistematik yang dilakukan oleh guru untuk mengumpul data atau maklumat atau merekodnya dengan tepat. Guru perlu ada kemahiran memerhati secara prihatin pada apa yang berlaku pada setiap kanak-kanak melalui pemerhatian yang dibuat terhadap tingkah laku, perbualan dan hasil kerja kanak-kanak.  Melalui pemerhatian terhadap tingkah laku kanak-kanak, guru boleh memerhatikan dan menilai murid semasa aktiviti bermain pondok-pondok, menyusun blok bersama rakanrakan, semasa mereka bermain bersama rakan-rakan atau bersendirian, semasa aktiviti pembelajaran seperti membuat kolaj dalam kumpulan, aktiviti mengikat tali kasut, menyelesaikan masalah bersama rakan dan sebagainya.  Manakala pemerhatian terhadap perbualan atau interaksi yang boleh diperhatikan ialah semasa perbualan atau interaksi antara murid dengan guru, perbualan atau interaksi antara murid dengan murid, interaksi murid dengan bahan, main peranan, bercerita dan bersoaljawab, semasa aktiviti nyanyian dan sebagainya. Pemerhatian ke atas kanak-kanak hendaklah dilakukan dalam semua domain iaitu domain kognitif, afektif dan psikomotor.  Selain itu, guru boleh menilai hasil kerja murid melalui rekod kerja yang dikumpulkan dan menjadi sumber maklumat kemajuan kanak-kanak, kekuatan, kelemahan, konsep, dan kemahiran yang mereka ketahui dan kuasai. Setiap bahan atau hasil kerja murid dikumpulkan dalam bentuk portfolio. Beberapa bahan yang dikumpulkan dalam portfolio murid ialah hasil lukisan, mewarna, lakaran, tulisan, buku skrap, kraf tangan, buku kecil, dan model, video kanak-kanak serta gambar yang diambil semasa kanak-kanak menjalani aktviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

19

Penilaian Semasa Kanak-Kanak Bermain
 Bermain ialah apa sahaja kegiatan yang boleh memberikan kegembiraan dan kepuasan kepada kanak-kanak. Bermain bukanlah satu kegiatan yang dipaksa tetapi merupakan fitrah semula jadi kanak-kanak dalam proses mereka berkembang. Bagi kanak-kanak, bermain merupakan aktiviti di dalam kehidupan seharian mereka. Melalui aktiviti bermain kanak-kanak belajar berkenaan diri dan alam persekitarannya.
 Dalam konteks pendidikan, bermain ialah satu proses pembelajaran yang terancang dan

berstruktur dalam memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang informal, menyeronokkan, bebas dan selamat. Melalui bermain, kanak-kanak berinteraksi dengan bahan, orang lain atau secara bersendirian. Kanak-kanak merasa terhibur apabila mereka bermain. Bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan dan punca untuk mendapatkan kegembiraan dan keseronokan.  Kebanyakkan tokoh ahli psikologi kanak-kanak yang menekankan kepentingan bermain kepada kanak-kanak termasuklah Montessori yang menganggap permainan adalah pekerjaan kanak-kanak. Beliau berpendapat bahawa semua kanak-kanak suka belajar melalui bermain.
 Terdapat pelbagai jenis permianan yang boleh dijadikan aktiviti pengajaran dan

pembelajaran ketika di kelas, antaranya ialah Permaianan melaui Sosial ( Social Play ) dan Permaianan secara Kognitif ( Cognitive Play ). Guru haruslah peka dan memahami pelbagai nilai main yang boleh menyumbang ke arah perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh dan seimbang dari aspek kognitif, fizikal, sosial, bahasa, kreativiti serta emosi.

20

RUMUSAN
Hasil rumusan daripada kaedah kokurikulum pendidikan Montessori ini menunjukkan bahawa terdapat pelbagai pendekatan yang boleh diamalkan serta digunakan oleh para guru untuk membentuk sahsiah, kemahiran sosial, perkembangan kognitif dan afektif kepada kanakkanak. Rumusan ini juga menunjukkan bahawa para guru perlu peka terhadap perkembangan diri kanak-kanak untuk perkembangan yang kognitif, afektif , sosial dan emosi bagi membolehkan para guru merancang serta memilih strategi pengajaran dan pembelajarannya dengan lebih berkesan dan bersesuaian dengan keperluan pembelajaran kanak-kanak tersebut. Oleh kerana peranan amalan guru dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan mengukuhkan kemahiran serta menerapkan nilai-nilai murni kepada kanak-kanak sangat penting, maka rumusan ini memfokuskan kepada pemerhatian pengajaran dan pembelajaran para guru untuk melihat pendekatan-pendekatan yang perlu dijadikan amalan mereka dalam mendidik kanak-kanak. Walau bagaimanapun, dalam pelaksanaan kaedah pembelajaran ini, perlunya pemantauan yang berkesan daripada guru besar, para pegawai dari Jabatan Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri, serta pegawai-pegawai lain yang terlibat sama bagi meninjau perlaksanaan kaedah pembelajaran ini.Guru besar perlu meluangkan masa memantau kaedah pengajaran serta pembelajaran bersama guru-guru iaitu pentingnya melaksanakan pendekatan pembelajaran yang bersepadu ini sama ada belajar melalui bermain perlu dilaksanakan di semua prasekolah ataupun di tadika-tadika.

21

RUJUKAN

INTERNET / WEBSITE :
 

URL : http://ms.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori URL : http://www.montessori-edu.org/maria/index.html

BUKU / MAJALAH :
 Rohaya Hj. Yahya ( 1996 ). Kaedah Montessori. Kuala Lumpur: Utusan & Distributors

Sdn.Bhd.  Kementerian Pendidikan Malaysia ( 2003 ).Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan: Dewan Bahasa dan Pustaka.  Rohaty Mohd Masjud dan Abu Bakar Nordin, (2003). Pendidikan Prasekolah : Fajar Bakti Sdn. Bhd.  Rohani binti Abdullah, Nani binti Menon & Mohd Sharani bin Ahmad. Panduan Kurikulum Prasekolah : PTS Professional.  Saayah Abu. Menjadi Guru Tadika : PTS Professional

22