jenis - jenis pertanian

JENIS-JENIS PERTANIAN 1. Pertanian pindah 2. Pertanian kebun kecil (sara diri) 3. Pertanian ladang 1. Pertanian Pindah a. Ciri-ciri utama i. Diusahakan oleh orang asli di kawasan pedalaman Sarawak, Sabah dan Semenanjung Malaysia. ii. Tanaman yang diusahakan adalah tanaman kering seperti padi huma, keledek, sayur-sayuran dan buah-buahan. iii. Menggunakan cara-cara penanaman dan peralatan tradisional (kaedah primitif) seperti cangkul, tugal, kapak, parang dan batang kayu. iv. Hasil tanaman adalah untuk kegunaan sendiri. v. Diusahakan oleh ahli keluarga sendiri. vi. Petani akan berpindah ke kawasan baru apabila kesuburan tanah yang telah ditinggalkan akan ditumbuhi oleh hutan belukar (hutan sekunder) b. Peringkat kerja dalam pertanian pindah i. Hutan dibersihkan dan dibakar. Abunya dijadikan baja tanah. ii. Tanaman ditanam oleh ahli keluarga gunakan alat dan cara penanaman tradisional dan mudah. iii. Hasil tanaman dituai oleh ahli keluarga gunakan alat tradisional. iv. Berpindah ke kawasan lain yang lebih subur - keburukannya kawasan yang ditinggalkan ditumbuhi belukar. 2. Pertanian Kebun Kecil / Sara Diri Ciri-ciri utama: i. ii. iii. iv. v. vi. Keluasan tapak 1- 2 hektar. Diusahakan oleh ahli keluarga yang bermodal kecil. Kegiatan pertanian yang terpenting - paling luas diusahakan oleh petani Malaysia. Ditanami dengan tanaman sara diri untuk keperluan keluarga dan selebihnya dijual kepada penduduk tempatan sahaja. Menggunakan jentera-jentera kecil dan kemudahan pemprosesan serta pemasaran yang disediakan oleh kerajaan. Masih ada yang mengamalkan cara pertanian tradisional. Tanaman yang ditanam seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran dan jagung (tanaman sara diri) serta tanaman dagangan seperti kelapa sawit, getah, lada hitam dan koko.

3. Pertanian Ladang Ciri-ciri utama:

kelapa sawit dan teh Menggunakan tenaga buruh yang ramai. Mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan penduduk Malaysia terutamanya di kawasan luar bandar. Keluasannya melebihi 40 hektar. tembakau dan lada hitam. 9. Membekalkan bahan makanan seperti beras. Menggalakkan pertumbuhan bandar baru terutamanya di kawasan yang baru diterokai. d. Menggalakkan perkembangan sektor industri pemprosesan hasil pertanian. KEPENTINGAN PERTANIAN 1. kelapa sawit dan koko. c. 5. Tanah-tanih o Tanah lanar di lembangan dan delta sungai sesuai untuk penanaman padi sawah. Peluang pekerjaan kepada 35% penduduk Malaysia (melebihi 2 juta orang penduduk Malaysia terlibat dalam pertanian). lada hitam. o Tanah berpasir sepanjang pinggir pantai untuk tanaman kelapa. buah-buahan. Menanam tanaman dagangan seperti getah. 6. kelapa kering). Pembukaan kawasan-kawasan baru di luar-luar bandar seperti rancangan FELDA. Dijalankan secara besar-besaran oleh syarikat besar. Muka bumi o Dataran.i. o Tanah gambut untuk tanaman nanas (kawasan berpaya). v. ii. Mengeluarkan hasil yang tinggi dan keba-nyakannya diekspot. Pertanian juga menyebabkan Malaysia menjadi pengekspot utama bagi getah dan minyak kelapa sawit dunia. 3. delta dan lembangan sungai yang sesuai untuk penanaman padi. Hampir 1/4 daripada pertukaran wang asing datangnya daripada hasil pertanian (hasil ekspot kelapa sawit. racun serangga. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PERTANIAN 1. o Cerun-cerun bukit sesuai untuk penanaman teh dan padi huma. 7. Menggunakan hampir 70% kawasan di Malaysia yang ditanami dengan berbagai hasil pertanian. nanas. baja urea dan biji benih yang bermutu tinggi. kopi. getah. 4. b. iii. 8. kelapa sawit. 10. Iklim o Hujan tahunan melebihi 2500mm setahun dan suhu yang tinggi sepanjang tahun sesuai untuk tanaman seperti getah. o Tanah laterit sesuai untuk tanaman seperti getah. Menyumbang kira-kira 45% daripada pendapatan negara. iv. kopi dan sebagainya. sayur-sayuran. o Kawasan bukit yang beralun. koko. kelapa sawit. 2. Faktor Fizikal a. koko (kaki bukit). peralatan moden. Saliran . o o Hujan yang banyak dan suhu rendah kira-kira 18 C sesuai untuk penanaman teh dan buah-buahan serta sayur-sayuran hawa sederhana di Cameron Highlands. bersaliran baik sesuai untuk penanaman getah.

c.hasil semakin meningkat. nanas. Bantuan modal dan pelaburan dalam teknologi melalui skim ansuran oleh kerajaan. RISDA yang ditubuhkan untuk membantu petani dalam penggunaan peralatan moden. b. Sistem pengangkutan yang maju telah memudahkan dan mempercepatkan pema-saran hasil pertanian. b. Penggunaan jentera seperti jentolak. cara penanaman moden serta mengatasi masalah pertanian. Penggunaan benih yang bermutu tinggi. Adanya agensi-agensi kerajaan seperti FELDA. Faktor Ekonomi a. FAMA. koko. Faktor Teknikal : Teknologi moden a. Tanaman dagangan y y y y y Lada hitam Koko 3.o o Kawasan bersaliran buruk (paya) sesuai untuk penanaman padi sawah. JENIS-JENIS TANAMAN YANG DITANAM 1. e. Tanaman makanan y y y Padi Jagung keledek Kelapa sawit Getah Nanas y y kekacang ubi kayu 2. jentuai dan traktor telah membantu meningkatkan daya pengeluaran hasil. 3. kelapa sawit. Tanaman pasar y Sayur-sayuran y Buah-buahan SUMBANGAN TEKNOLOGI MODEN TERHADAP KEMAJUAN SAINS . d. tembakau dan lada hitam. Faktor Tradisional Sering merupakan penghalang kepada cara-cara pertanian moden namun cara pertanian tradisional sesuai bagi ladang-ladang kecil. racun serangga dan baja urea. Sistem pengairan yang moden telah membolehkan penanaman padi 2 atau 3 kali setahun . Penggunaan baja kimia dan racun serangga telah meningkatkan lagi produktiviti hasil pertanian. 2. 4. Yang bersaliran baik sesuai untuk tanaman seperti getah.

a. Padi huma banyak diusahakan di Sabah dan Sarawak di kawasan cerun-cerun bukit (pedalaman) . a. Baja kimia/urea Menyuburkan tanah-tanih. b. Menjimatkan kos buruh. Penyelidikan moden Menghasilkan benih tanaman yng bermutu. Ada dua jenis iaitu padi sawah dan padi bukit (huma). Mencari cara baru untuk kurangkan penyakit dan perosak tanaman. Mempercepatkan penghantaran hasil ke kilang untuk diproses dan mengurangkan kerosakan. 4. Memperluaskan kawasan pertanian. Empangan/pengairan dan terusan Membantu mengurangkan masalah keku-rangan air hujan. 5. Sistem pengangkutan (jalan raya dan keretapi) Memudah dan mempercepatkan pemasaran hasil pertanian. c. c. b. o Dataran kelantan . b. C. 1. a. a. 2. Menjimatkan masa kerja. a. Myanmar dan Amerika Syarikat. Kawasan Penanaman Utama Semenanjung Malaysia o Dataran Kedah-Perlis . Padi sawah ditanam di kawasan yang berair meliputi 86% kawasan penanaman -perlukan bekalan air yang banyak. 2. 4. 3. b. Meningkatkan pengeluaran hasil tanaman. 1. b. b.1. Malaysia mengimport beras dari negeri China. Meliputi hampir 10% daripada jumlah kawasan penanaman di Malaysia. 4. Menyumbangkan 85% daripada keperluan beras negara. d. 5. Racun serangga Mengurangkan kerosakan tanaman.Jelapang Padi Negara (50% daripada jumlah pengelu-aran padi negara). Meningkatkan hasil tanaman. Meningkatkan hasil tanaman. d. Bantu kerajaan kurangkan import beras dan jimatkan pertukaran wang asing. Meningkatkan kecekapan pengeluaran. India. 6.tidak perlukan bekalan air yang banyak (15%). Kepentingan Penanaman Padi Tanaman makanan utama. Jentera pertanian Mempercepatkan kerja pertanian. B. 2. 3. Meningkatkan pengeluaran hasil tanaman. c. 5. PENANAMAN PADI DI MALAYSIA A. Membolehkan penanaman dua tanaman atau lebih diusahakan. a. 1. 3. Secara Umum Tanaman makanan yang penting. Beras makanan ruji penduduk Malaysia.

Kawasan Rompin . FAMA bantu petani untuk pasarkan hasil padi dengan kawalan harga.o o o o o o o Dataran hilir Sg. MARDI giatkan penyelidikan untuk hasilkan benih bermutu tinggi. Dataran Seberang Perai. Dataran Tanjung Karang. Perak. Perak dan di Melaka. Tanah rata. 3. Selangor dan Changkat Jong. . racun. Ada kemudahan pengairan contohnya Projek Pengairan Muda Kemubu yang membolehkan padi ditanam dua kali setahun.padi boleh ditanam 2 kali setahun dan luaskan kawasan baru Membaiki dan menambah jumlah projek yang ada . baja serta kawalan penyakit-penyakit dan serangga perosak. Tenaga buruh yang ramai dan murah. LPP. Sabah Papar Tuaran Semenanjung Kolias 3. 6. 4.2000 mm setahun terutama masa pertumbuhan (padi sawah). dan benih yang baik. Dataran Besut.Melaka. 3. 5. racun serangga. Galakan daripada kerajaan melalui pemberian subsidi baja. 4. jenis aluvium.Pahang tua. 1. 2. Tanah pamah pinggir laut Selangor . 6. Sarawak o Delta Rajang o Delta Baram o o o Faktor Yang Menggalakkan Penanaman Padi Di Malaysia Suhu tinggi iaitu kira-kira 23oC semasa menanam dan 27oC semasa padi masak Hujan lebat kira-kira 1500 . 2. Bantuan kewangan yang dikeluarkan oleh Bank Pertanian Malaysia supaya petani boleh modenkan sistem penanaman.Endau. Pahang. 10. 9. jentera serta ada kawalan harga dan mutu padi. 2. Cuaca yang panas dan cerah terutama masa menuai / padi masak.Karang. benih. 5. Terenggganu. Tebusguna kawasan paya. MARDI. Kawasan Paya Besar . pantai seperti yang telah dijalankan di kawasan Tg. FAMA sediakan kilang untuk memproses dan mengeringkan padi sebelum beras dipasarkan. LPN dan Bank Pertanian Sediakan kemudahan pengairan . FAMA. Selangor. Adanya penggunaan teknologi moden seperti jentera. Penyelidikan dijalankan oleh MARDItelah berjaya menghasilkan benih yang bermutu tinggi. 7. 8. Langkah-Langkah Meningkatkan Pengeluaran Padi y 1. subur dan dapat menakung air.

c. Keluasan tanah yang kurang daripada 2 hektar (kawasan tanah pusaka) o menyebabkan penggunaan jentera tidak dapat dijalankan sepenuhnya. 7. Menyediakan kredit.tenaga muda lebih suka bekerja di bandar dan tinggalkan lapangan pertanian yang banyak cabarannya. berlakunya banjir kilat serta mengganggu sistem ekologi dan habitat flora & fauna.7. Tubuhkan Koperasi Peladang bantu petani tentang harga dan penanaman . Penindasan oleh orang tengah yang membeli hasil padi dengan harga yang rendah dan tidak berpatutan. Hujan yang terlampau banyak atau terlalu kurang . Meluaskan perkhimatan keluar kawasan utama penanaman padi. haiwan/serangga perosak seperti tikus. Kekurangan sistem pengairan terutamanya dikebanyakan tempat di Sabah dan Sarawak telah menyebabkan hasil produktivitinya rendah dan tak bermutu. G. Kekurangan tenaga pekerja . 6. baja. Menjamin harga minimum dan bantu petani memasarkan padi. 9. Petani diajar guna kaedah pertanian moden. Pemasaran . menguruskan subsidi baja kimia dan racun serangga.benteras orang tengah. Penanaman padi huma di lereng-lereng bukit telah menyebabkan berlakunya hakisan yang teruk akibat kadar larian air di permukaan tanak yang kuat o kesannya sungai menjadi semakin cetek. kumpul hasil.LPP . burung dan serangga lain o boleh kurangkan hasil padi 2. 4. Kebanyakan petani golongan miskin tidak mampu membeli peralatan moden. 5. BERNAS a. Serangan penyakit. Masalah-masalah Dalam Penanaman Padi 1. 9. b. Penanaman padi bergantung kepada hujan. Peranan Agensi Kerajaan Yang Membantu Petani Agensi Kaedah A. 8. 8. F. 3.petani ditindas oleh orang tengah. H. . Projek-Projek Pengairan Di Malaysia Sila buat rujukan dan senaraikan projek-projek pengairan di Malaysia. Kerajaan tubuhkan LPN untuk membantu petani memasarkan hasil padi dengan harga yang lebih baik.hujan tidak tetap banjir/kemarau o boleh menjejaskan hasil padi atau memusnahkan pokok-pokok padi. racun serangga dan tidak mahir menggunakan jentera o akibatnya hasil pengeluaran kurang memuaskan.

Bank Pertanian F. cepat masak dan hasil tinggi seperti MR52. MR53 dan MR77. Agensi kerajaan seperti FELDA & FELCRA . Singapura. 4. d. . 9. Galakan kerajaan dalam bentuk : a. 7. Menawarkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Pasir Gudang dan Kuantan. Cina dan EU (Kesatuan Eropah). y Mengajar petani menggunakan jentera. Koperasi Peladang C. Adanya penanaman kelapa sawit dapat mempelbagaikan kegiatan ekonomi Malaysia dan tidak perlu bergantung kepada ekspot getah dan bijih timah sahaja. MARDI E. Jepun. Jabatan Pertanian D. Kemudahan depot simpanan minyak sawit terletak di Pelabuhan Klang. 6. b. Ada permintaan yang tinggi dari kilang-kilang tempatan yang membuat sabun. baja kimia dan racun serangga. Perlukan kos yang tinggi untuk membina kilang dan pelbagai kemudahan lain yang berhampiran dengan ladang. Pembukaan kawasan baru telah memajukan lagi insfrasruktur seperti jalan raya dan petempatan baru.buka kawasan baru.jalankan penyelidikan untuk hasilkan baka yang lebih baik.B. Memberi bantuan kewangan kepada petani melalui pinjaman bank. PORIM . Pakistan. minyak masak dan majerin. y Menghasilkan benih padi yang tahan kemarau. 11. PENANAMAN KELAPA SAWIT DI MALAYSIA A. c. Membeli baja dengan harga yang lebih murah. 10. y Menyediakan bantuan kewangan y Menyediakan pusat menjemur dan kilang untuk memproses padi. 2. lilin. b. Malaysia pengeluar minyak kelapa sawit utama dunia (minyak dan isi rung) -57% pengeluaran dunia. 5. Tanaman kontan yang utama. Mengajar petani menggunakan peralatan jentera moden. FAMA a. 8. Kebanyakan diusahakan secara ladang oleh syarikat-syarikat besar / FELDA / FELCRA. RISDA tanam semula getah diganti dengan kelapa sawit. Kepentingan 1. 3. Diekspot ke Asia Barat.

3. 2. Sediakan depot simpanan minyak seperti di Kuantan. Permintaan dunia tidak stabil menyebabkan harganya turun naik.pekebun kecilnya diberi potongan cukai (pengecualian) sebanyak 30% untuk galakkan penanaman dan pengeluaran. 4. Kempen anti-minyak tropika oleh Amerika Syarikat menyebabkan permintaan terhadapnya merosot. 5. 6. Kemarau panjang menyebabkan mutu minyaknya jatuh. Jepun dan Pakistan) dengan tujuan untuk luaskan pasaran . Masalah Dalam Penanaman Kelapa Sawit 1. C. cari kegunaan baru seperti hasilkan diesel kelapa sawit (metil-ester) dan projek vitamin E gunakan asid lemak sawit suling. 8. Rombongan perdagangan dihantar ke luar negara (China. 5. PORIM (Institut Penyelidikan Minyak Kelapa Sawit Malaysia) jalankan penyelidikan : a. Lembaga Pemasaran dan Perlesenan Minyak Sawit Malaysia (PORLA) dan PORIM ambil bahagian aktif dalam pemasaran dan pameran antarabangsa untuk tingkatkan permintaan minyak sawit di pasaran dunia. 3. b. Kawasan Penanaman Kelapa Sawit Labis. Korea. 6. Persaingan daripada negara pengeluar yang lain seperti Indonesia dan Nigeria. Pasir Gudang dan Pelabuhan Klang. Di Sabah . Kawasan Teluk Intan dan Perak Selatan. Ladang-ladang mengalami masalah kekurangan tenaga pekerja tempatan. 5. 9. Masalah kekurangan pekerja di atasi dengan import pekerja asing secara berdaftar. Kekurangan kilang pemprosesan menyebabkan mutu minyaknya berkurangan / rendah kerana lambat diproses. bahan api dan upah menyebabkan kos pengeluaran minyak ini makin bertambah/meningkat. Langkah Mengatasi Masalah 1. RISDA juga membuka kawasan baru / penanaman semula kawasan getah dengan kelapa sawit. Buah kelapa sawit dirosakkan haiwan perosak seperti tikus. 2. 7. Kenaikan dalam kos pengeluaran. 4. Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH). Minyak kelapa sawit bersaing dengan minyak kacang soya dan bunga matahari. Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR). 3. D. PENANAMAN GETAH DI MALAYSIA . tinggikan mutu dan pengeluaran minyak kelapa sawit. 7. 7. Layang-Layang dan Kejora (Lembaga Kemajuan Johor Tenggara) Kawasan Sungai Bernam dan Sepang di Selangor. 1. FELDA dan FELCRA buka kilang-kilang memproses buah kelapa sawit.jelaskan tentang mutu sebenar minyak sawit. kumbang dan landak. Jengka dan DARA (Rancangan Kemajuan Pahang Tenggara). 2. 9. 6. Membuka kawasan-kawasan baru melalui FELDA dan FELCRA. Sandakan dan Tawau di Sabah. 4.B. 8.

Daerah Sadakan dan Tawau di Sabah. MARDEC y 4. f. Diekspot dalam bentuk : o getah SMR . Kawasan Penanaman Getah a. d. Amerika Syarikat. c. Getah jenis Hevea Brazillianis. Mengeluarkan hampir 40% pengeluaran getah asli dunia. . Kepentingannya a. China dan Singapura (semakin berkurangan kerana ada-nya persaingan dengan getah tiruan. Eropah. d. Tanaman ekspot yang penting . ketiga selepas Thai dan Indonesia.A.diekspot ke Jepun. Diusahakan secara ladang dan kebun kecil. Negeri pengeluar utama : o Johor o Kedah/Perlis o Perak o Negeri Sembilan c. meliputi hampir 2 juta hektar kawasan (28%) pertanian Malaysia (85% terdapat di kaki bukit Semenanjung Malaysia).heveacrumb o getah asap berbunga (RSS) o getah krip g. Sekitar Seremban di Negeri Sembilan. (Institut Penyelidikan Getah Malaysia) mendirikan kilang-kilang untuk memproses susu getah pekebun kecil. B. hasil tinggi dan bermutu tinggi. b. Daerah Segamat. (Perbadanan Kemajuan Getah Malaysia) membuka kawasan baru untuk menanam getah. Agensi Kerajaan Yang Memajukan Industri Getah 1. RRIM y y 3. b. FELDA y beri subsidi kos penanaman semula getah tua. (Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan C. Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk. menjalankan penyelidikan untuk dapatkan baka getah yang capat matang. Bahagian selatan Perak. Kluang. Batu Pahat dan Muar di Johor. e. RISDA 2.

beli getah dengan banyak dan jual bila harganya mahal atau bekalan getah dunia bertambah.pemuda tak suka bekerja di ladang.dari segi baka. teknik tingkatkan hasil pengeluaran serta penggunaan racun dan baja. 3. 9. Kemelesetan ekonomi kurangkan pembelian getah. Adanya persaingan penggunaan tanah daripada sektor perumahan. 4. contonya SMR. 4. TANAMAN DAGANGAN LAIN . 8. Meluaskan kawasan penanaman getah. Kos pengeluaran makin tinggi kerana gaji pekerja meningkat dan kos pengeluaran juga bertambah. 3. 5. teknik torehan. 11. Persaingan dengan pengeluar getah lain seperti Thailand dan Indonesia. E. 6. Pokok-pokok tua diganti dengan pokok-pokok baru yang berbaka baik dan hasil yang tinggi. Kekurangan tenaga pekerja . 7. Masalah Dalam Industri Getah 1. 7. Permintaan terhadap getah perlahan kerana barangan buatan getah tahan lama. Stok penimbal Amerika Syarikat yang mengawal harga getah dunia . b.e. Langkah Mengatasi Masalah 1. RISDA jalankan penyelidikan : a. D. 8. contohnya baka klon 600 . Harga tak stabil .menyebabkan harga getah asli di pasaran dunia terus jatuh. Persaingan dengan getah tiruan o kualitinya sama o harganya murah o dibentuk dikilang o pengeluarannya mudah dikawal mengikut pasaran. Pekebun kecil kurang mampu gunakan baja kimia dan racun serangga. 2. 10. 2. Penubuhan Rancangan Piawaian Getah (SRM) bagi menjamin getah yang bermutu tinggi sahaja yang diekspot. Jalankan penyelidikan seperti yang dilakukan oleh RRIM . Kawasan Kuching dan Lembah Sungai Rajang. Pembukaan kawasan-kawasan baru melalui rancangan FELDA dan FELCRA. sediakan bantuan kewangan untuk tanam semula dan bantuan khidmat nasihat.cepat tempoh matang dan hasil tinggi. Hasil rendah kerana kebanyakan pokok-pokok sudah tua . 9. (Amerika Syarikat ada stok penimbal . Menubuhkan stok Penimbal Getah antarabangsa oleh negara-negara pengeluar getah dengan tujuan untuk kawal harga getah di pasaran dunia.turun/naik.tak ditanam semula kerana tak mampu. kegunaan. Fungsi MARDEC -jalankan penyelidikan untuk tingkatkan lagi mutu getah. perindustrian dan pembinaan padang golf. 5. 6. Gunakan teknologi torehan yang baik dan cepat. Menyediakan pelbagai kemudahan dan kelengkapan di kawasan ladang getah serta sistem pengangkutan yang lebih teratur dari ladang ke kilang. contohnya penggunaan motoray.

Sri Aman dan Kuching di Sarawak. Hasil utama Sarawak terutama bahagian pertama dan ketiga (90% pengeluaran Malaysia). Peranan Lembaga Pemasaran Lada Hitam a. Serangan penyakit di pangkal pokok . Singapura dan Hong Kong. Langkah Untuk Mengatasi 1. selepas India dan Indonesia. 2. Jerman Barat. Sandakan dan Samporna di Sabah. c. Kos pengeluaran tinggi (kos untuk pengangkutan dan pembajaan). Malaysia mengekspot 30% pengeluaran dunia dan ketiga besar di dunia. 2.LADA HITAM A. 3.merendahkan mutu lada hitam. b. C. Kerjasama Malaysia dan negara-negara pengeluar lain melalui Komuniti Lada Hitam Antarabangsa bagi mendapatkan harga maksimum. Saingan daripada negara pengeluar lain. baja dan racun serangga di bawah skim subsidi lada hitam.tanah lanar subur. Diekspot ke Jepun. D. Masalah Dalam Penanaman Lada Hitam 1. Kepentingannya 1. Kawasan Utama y y y Sekitar Sibu. Perbaiki kemudahan infrastuktur di kawasan ladang. Faktor Yang Menggalakan y y y Hujan melebihi 2000mm dan suhu tinggi. 5. 4. 3. 4. Berikan bantuan benih . Gangguan cuaca tak menentu (panas berpanjangan ganggu proses pembesaran) E. Tubuhkan pusat-pusat pengumpulan proses dan penggredan lada hitam dengan kerjasama FAMA. Permintaan tak stabil menyebabkan harganya jatuh. d. Beberapa Kawasan di Johor. Subsidi diberi oleh Lembaga Pemasaran Lada Hitam Malaysia. Pengeluar utama . Bantu petani cari pasaran baru di luar negara. Tentukan harga yang berpatutan. KELAPA 1. B. Tanah beralun dan bersaliran baik . Jabatan Pertanian Sarawak jalankan kegiatan untuk kawal penyakit reput pangkal pokok. 3. 2.

Johor pengeluar utama (85%) ± ditanam secara ladang dan kebun kecil. 4. 3. . 3. b. Sabah pengeluar utama (30%). 2. Masalah dalam penanaman : a. Amerika Syarikat dan China ± dieksport melalui Pasir Gudang. Hidup subur di kawasan pantai berpasir.y y y y y 2. Johor Pantai Timur Sabah Pantai barat Selangor Bagan Datoh Perak Seberang Perai. Jerangau dan Muar di Semenanjung Malaysia. Langkah untuk mengatasi masalah a. Tanah gambut dan bersaliran baik. Kos penanaman meningkat. Bagan Datoh. Simpang Renggam. NANAS 1. Dieksport ke Singapura. bersaliran baik dan ada pengaruh bayu laut dan darat. Isi kelapa dikeringkan dipanggil KOPRA digunakan untuk membuat minyak. Filipina. baka/benih bermutu. a. Sistem pemasaran tidak menguntungkan petani. 4. Lembaga Pemasaran Nanas Malaysia beri khidmat nasihat. Persaingan dengan negara pengeluar yang lain seperti Thai. United Kingdom. Taburan kawasan : perlukan kawasan kaki bukit atau bertanih pasir yang bersaliran baik dan mengandungi kalium. Kanada dan United Kingdoms. Suhu tinggi / hujan lebat. Labis dan Pontian y Sekitar Klang Teluk Intan dan Bachok Kelantan. 4. c. Pulau Pinang 90% kelapa ditanam secara kebun kecil. 5. b. sabun dan marjerin. Faktor yang menggalakkan : a. Taiwan dan Hawaii. b. FAMA bantu dalam usaha pemasaran yang lebih luas. d. 5. Kawasan : y Sekitar Pekan Nanas. Peranan MARDI jalankan penyelidikan hasil benih yang bermutu seperti Gandul dan Masmerah. Sekitar Tawau. Men jadi tanaman jualan utama di Sabah. Pengeluar ke-4 di dunia (9% pengeluaran dunia). Serangan penyakit (fruit collapse). Sibu dan Sempurna di Sabah. 3. b. c. 5. Semenanjung Malaysia 32% dan Sarawak 8%. c. 2. Banyak dieksport ke Singapura. KOKO 1.

Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu a. Hujan melebihi 2030mm / suhu tinggi lebih 23oC. d. e. 7. b. e. Digunakan untuk membuat coklat dan minuman berperisa coklat . b. 6. Kawasan Semarahan di Sarawak. SIRIM ± berusaha untuk kawal mutu dan tentukan gred koko yang dihasilkan.d. c. Mengeluarkan hasil selepas 18 bulan. FAMA beri bantuan kewangan/nasihat MARDI ± jalankan penyelidikan untuk tingkatkan mutu pengeluaran. d. c. Terlindung daripada pancaran matahari yang terik oleh pokok-pokok ditanam secara tanaman selingan pokok-pokok kelapa. Faktor yang mempengaruhi penanaman a. Tanah jenis laterit dan gambut yang bersaliran baik dan mengandungi unsur kalium. FELDA dan FELCRA terlibat dalam pembukaan kawasan-kawasan baru. Ditanam secara ladang dan kebun kecil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful