jenis - jenis pertanian

JENIS-JENIS PERTANIAN 1. Pertanian pindah 2. Pertanian kebun kecil (sara diri) 3. Pertanian ladang 1. Pertanian Pindah a. Ciri-ciri utama i. Diusahakan oleh orang asli di kawasan pedalaman Sarawak, Sabah dan Semenanjung Malaysia. ii. Tanaman yang diusahakan adalah tanaman kering seperti padi huma, keledek, sayur-sayuran dan buah-buahan. iii. Menggunakan cara-cara penanaman dan peralatan tradisional (kaedah primitif) seperti cangkul, tugal, kapak, parang dan batang kayu. iv. Hasil tanaman adalah untuk kegunaan sendiri. v. Diusahakan oleh ahli keluarga sendiri. vi. Petani akan berpindah ke kawasan baru apabila kesuburan tanah yang telah ditinggalkan akan ditumbuhi oleh hutan belukar (hutan sekunder) b. Peringkat kerja dalam pertanian pindah i. Hutan dibersihkan dan dibakar. Abunya dijadikan baja tanah. ii. Tanaman ditanam oleh ahli keluarga gunakan alat dan cara penanaman tradisional dan mudah. iii. Hasil tanaman dituai oleh ahli keluarga gunakan alat tradisional. iv. Berpindah ke kawasan lain yang lebih subur - keburukannya kawasan yang ditinggalkan ditumbuhi belukar. 2. Pertanian Kebun Kecil / Sara Diri Ciri-ciri utama: i. ii. iii. iv. v. vi. Keluasan tapak 1- 2 hektar. Diusahakan oleh ahli keluarga yang bermodal kecil. Kegiatan pertanian yang terpenting - paling luas diusahakan oleh petani Malaysia. Ditanami dengan tanaman sara diri untuk keperluan keluarga dan selebihnya dijual kepada penduduk tempatan sahaja. Menggunakan jentera-jentera kecil dan kemudahan pemprosesan serta pemasaran yang disediakan oleh kerajaan. Masih ada yang mengamalkan cara pertanian tradisional. Tanaman yang ditanam seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran dan jagung (tanaman sara diri) serta tanaman dagangan seperti kelapa sawit, getah, lada hitam dan koko.

3. Pertanian Ladang Ciri-ciri utama:

Tanah-tanih o Tanah lanar di lembangan dan delta sungai sesuai untuk penanaman padi sawah. o Cerun-cerun bukit sesuai untuk penanaman teh dan padi huma. kelapa kering). 9. kelapa sawit dan teh Menggunakan tenaga buruh yang ramai. 3. Iklim o Hujan tahunan melebihi 2500mm setahun dan suhu yang tinggi sepanjang tahun sesuai untuk tanaman seperti getah. 8. 10. iv. nanas. Mengeluarkan hasil yang tinggi dan keba-nyakannya diekspot. 7. racun serangga. Pertanian juga menyebabkan Malaysia menjadi pengekspot utama bagi getah dan minyak kelapa sawit dunia. lada hitam. kelapa sawit. bersaliran baik sesuai untuk penanaman getah. ii. o Tanah berpasir sepanjang pinggir pantai untuk tanaman kelapa. kelapa sawit dan koko. KEPENTINGAN PERTANIAN 1.i. 2. o Tanah laterit sesuai untuk tanaman seperti getah. v. c. 5. Menyumbang kira-kira 45% daripada pendapatan negara. tembakau dan lada hitam. sayur-sayuran. Menggalakkan pertumbuhan bandar baru terutamanya di kawasan yang baru diterokai. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PERTANIAN 1. Membekalkan bahan makanan seperti beras. kopi dan sebagainya. o o Hujan yang banyak dan suhu rendah kira-kira 18 C sesuai untuk penanaman teh dan buah-buahan serta sayur-sayuran hawa sederhana di Cameron Highlands. koko. 4. kelapa sawit. Pembukaan kawasan-kawasan baru di luar-luar bandar seperti rancangan FELDA. o Kawasan bukit yang beralun. o Tanah gambut untuk tanaman nanas (kawasan berpaya). Hampir 1/4 daripada pertukaran wang asing datangnya daripada hasil pertanian (hasil ekspot kelapa sawit. Menggalakkan perkembangan sektor industri pemprosesan hasil pertanian. Menggunakan hampir 70% kawasan di Malaysia yang ditanami dengan berbagai hasil pertanian. Mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan penduduk Malaysia terutamanya di kawasan luar bandar. 6. Dijalankan secara besar-besaran oleh syarikat besar. getah. Saliran . baja urea dan biji benih yang bermutu tinggi. peralatan moden. buah-buahan. kopi. iii. Keluasannya melebihi 40 hektar. Peluang pekerjaan kepada 35% penduduk Malaysia (melebihi 2 juta orang penduduk Malaysia terlibat dalam pertanian). d. Faktor Fizikal a. koko (kaki bukit). delta dan lembangan sungai yang sesuai untuk penanaman padi. b. Menanam tanaman dagangan seperti getah. Muka bumi o Dataran.

d. Faktor Tradisional Sering merupakan penghalang kepada cara-cara pertanian moden namun cara pertanian tradisional sesuai bagi ladang-ladang kecil. Faktor Ekonomi a. FAMA. 3. jentuai dan traktor telah membantu meningkatkan daya pengeluaran hasil. JENIS-JENIS TANAMAN YANG DITANAM 1. Tanaman dagangan y y y y y Lada hitam Koko 3. Tanaman pasar y Sayur-sayuran y Buah-buahan SUMBANGAN TEKNOLOGI MODEN TERHADAP KEMAJUAN SAINS . e. Adanya agensi-agensi kerajaan seperti FELDA. RISDA yang ditubuhkan untuk membantu petani dalam penggunaan peralatan moden.hasil semakin meningkat. Faktor Teknikal : Teknologi moden a. Bantuan modal dan pelaburan dalam teknologi melalui skim ansuran oleh kerajaan. 2. c. Sistem pengangkutan yang maju telah memudahkan dan mempercepatkan pema-saran hasil pertanian. Sistem pengairan yang moden telah membolehkan penanaman padi 2 atau 3 kali setahun . koko. racun serangga dan baja urea. Tanaman makanan y y y Padi Jagung keledek Kelapa sawit Getah Nanas y y kekacang ubi kayu 2. b. 4. Penggunaan benih yang bermutu tinggi. kelapa sawit. Yang bersaliran baik sesuai untuk tanaman seperti getah. b. tembakau dan lada hitam.o o Kawasan bersaliran buruk (paya) sesuai untuk penanaman padi sawah. nanas. cara penanaman moden serta mengatasi masalah pertanian. Penggunaan baja kimia dan racun serangga telah meningkatkan lagi produktiviti hasil pertanian. Penggunaan jentera seperti jentolak.

b. o Dataran kelantan . Meningkatkan hasil tanaman. Meliputi hampir 10% daripada jumlah kawasan penanaman di Malaysia. Baja kimia/urea Menyuburkan tanah-tanih. b. b. 2. a. 5. India. 1. PENANAMAN PADI DI MALAYSIA A. Jentera pertanian Mempercepatkan kerja pertanian. B. 4. a. 2. b. 3. 3. Malaysia mengimport beras dari negeri China. 4. Beras makanan ruji penduduk Malaysia. Kawasan Penanaman Utama Semenanjung Malaysia o Dataran Kedah-Perlis . c. 5. Mencari cara baru untuk kurangkan penyakit dan perosak tanaman. b. a. Myanmar dan Amerika Syarikat. Memperluaskan kawasan pertanian. a. d. Empangan/pengairan dan terusan Membantu mengurangkan masalah keku-rangan air hujan. Meningkatkan pengeluaran hasil tanaman.1. c. c. Secara Umum Tanaman makanan yang penting. Kepentingan Penanaman Padi Tanaman makanan utama. Padi huma banyak diusahakan di Sabah dan Sarawak di kawasan cerun-cerun bukit (pedalaman) . 6. Menjimatkan masa kerja. Penyelidikan moden Menghasilkan benih tanaman yng bermutu. d. Meningkatkan pengeluaran hasil tanaman. Membolehkan penanaman dua tanaman atau lebih diusahakan. Padi sawah ditanam di kawasan yang berair meliputi 86% kawasan penanaman -perlukan bekalan air yang banyak. Mempercepatkan penghantaran hasil ke kilang untuk diproses dan mengurangkan kerosakan. a.tidak perlukan bekalan air yang banyak (15%). b. 5.Jelapang Padi Negara (50% daripada jumlah pengelu-aran padi negara). C. 1. a. Ada dua jenis iaitu padi sawah dan padi bukit (huma). 1. Meningkatkan kecekapan pengeluaran. Sistem pengangkutan (jalan raya dan keretapi) Memudah dan mempercepatkan pemasaran hasil pertanian. 3. 2. 4. Racun serangga Mengurangkan kerosakan tanaman. Meningkatkan hasil tanaman. Menyumbangkan 85% daripada keperluan beras negara. Menjimatkan kos buruh. Bantu kerajaan kurangkan import beras dan jimatkan pertukaran wang asing.

Tanah pamah pinggir laut Selangor . Kawasan Paya Besar . Dataran Seberang Perai. pantai seperti yang telah dijalankan di kawasan Tg. jenis aluvium. 2. MARDI giatkan penyelidikan untuk hasilkan benih bermutu tinggi. . LPN dan Bank Pertanian Sediakan kemudahan pengairan . Selangor dan Changkat Jong. Selangor. 5. 2. Dataran Besut.Endau. FAMA. 4. 6. Dataran Tanjung Karang. 1. Sarawak o Delta Rajang o Delta Baram o o o Faktor Yang Menggalakkan Penanaman Padi Di Malaysia Suhu tinggi iaitu kira-kira 23oC semasa menanam dan 27oC semasa padi masak Hujan lebat kira-kira 1500 . Langkah-Langkah Meningkatkan Pengeluaran Padi y 1. Perak dan di Melaka. 4. Perak. racun. benih. jentera serta ada kawalan harga dan mutu padi. Penyelidikan dijalankan oleh MARDItelah berjaya menghasilkan benih yang bermutu tinggi. 6. 7. Kawasan Rompin . 5. 10.o o o o o o o Dataran hilir Sg. MARDI. Tenaga buruh yang ramai dan murah.Karang.2000 mm setahun terutama masa pertumbuhan (padi sawah). Tanah rata. 3. FAMA sediakan kilang untuk memproses dan mengeringkan padi sebelum beras dipasarkan. Terenggganu. baja serta kawalan penyakit-penyakit dan serangga perosak. Ada kemudahan pengairan contohnya Projek Pengairan Muda Kemubu yang membolehkan padi ditanam dua kali setahun. 8.Pahang tua. dan benih yang baik. Bantuan kewangan yang dikeluarkan oleh Bank Pertanian Malaysia supaya petani boleh modenkan sistem penanaman. racun serangga. subur dan dapat menakung air. 9. 2. FAMA bantu petani untuk pasarkan hasil padi dengan kawalan harga. Galakan daripada kerajaan melalui pemberian subsidi baja. Pahang. Sabah Papar Tuaran Semenanjung Kolias 3. 3. Adanya penggunaan teknologi moden seperti jentera.Melaka.padi boleh ditanam 2 kali setahun dan luaskan kawasan baru Membaiki dan menambah jumlah projek yang ada . Cuaca yang panas dan cerah terutama masa menuai / padi masak. LPP. Tebusguna kawasan paya.

BERNAS a. Menyediakan kredit. 3. b. Masalah-masalah Dalam Penanaman Padi 1. H. Menjamin harga minimum dan bantu petani memasarkan padi. Kebanyakan petani golongan miskin tidak mampu membeli peralatan moden.7. Pemasaran . G. Hujan yang terlampau banyak atau terlalu kurang . Keluasan tanah yang kurang daripada 2 hektar (kawasan tanah pusaka) o menyebabkan penggunaan jentera tidak dapat dijalankan sepenuhnya. kumpul hasil. Kekurangan tenaga pekerja . 9. F. 8. c.LPP . Penanaman padi huma di lereng-lereng bukit telah menyebabkan berlakunya hakisan yang teruk akibat kadar larian air di permukaan tanak yang kuat o kesannya sungai menjadi semakin cetek. Kekurangan sistem pengairan terutamanya dikebanyakan tempat di Sabah dan Sarawak telah menyebabkan hasil produktivitinya rendah dan tak bermutu.petani ditindas oleh orang tengah. 5. burung dan serangga lain o boleh kurangkan hasil padi 2. Tubuhkan Koperasi Peladang bantu petani tentang harga dan penanaman . Penindasan oleh orang tengah yang membeli hasil padi dengan harga yang rendah dan tidak berpatutan. 8.benteras orang tengah. Meluaskan perkhimatan keluar kawasan utama penanaman padi.tenaga muda lebih suka bekerja di bandar dan tinggalkan lapangan pertanian yang banyak cabarannya. 4. Serangan penyakit.hujan tidak tetap banjir/kemarau o boleh menjejaskan hasil padi atau memusnahkan pokok-pokok padi. 6. Peranan Agensi Kerajaan Yang Membantu Petani Agensi Kaedah A. Kerajaan tubuhkan LPN untuk membantu petani memasarkan hasil padi dengan harga yang lebih baik. Petani diajar guna kaedah pertanian moden. menguruskan subsidi baja kimia dan racun serangga. baja. Projek-Projek Pengairan Di Malaysia Sila buat rujukan dan senaraikan projek-projek pengairan di Malaysia. . 9. berlakunya banjir kilat serta mengganggu sistem ekologi dan habitat flora & fauna. 7. racun serangga dan tidak mahir menggunakan jentera o akibatnya hasil pengeluaran kurang memuaskan. Penanaman padi bergantung kepada hujan. haiwan/serangga perosak seperti tikus.

Singapura. Kebanyakan diusahakan secara ladang oleh syarikat-syarikat besar / FELDA / FELCRA. Diekspot ke Asia Barat.B. FAMA a. MR53 dan MR77. y Menyediakan bantuan kewangan y Menyediakan pusat menjemur dan kilang untuk memproses padi. Kepentingan 1. Pakistan. 9. c. 8. y Mengajar petani menggunakan jentera. Tanaman kontan yang utama. Koperasi Peladang C. d. PORIM . 3. minyak masak dan majerin. b. lilin. y Menghasilkan benih padi yang tahan kemarau. Memberi bantuan kewangan kepada petani melalui pinjaman bank. Jabatan Pertanian D.jalankan penyelidikan untuk hasilkan baka yang lebih baik. baja kimia dan racun serangga. RISDA tanam semula getah diganti dengan kelapa sawit. Ada permintaan yang tinggi dari kilang-kilang tempatan yang membuat sabun. Pembukaan kawasan baru telah memajukan lagi insfrasruktur seperti jalan raya dan petempatan baru. cepat masak dan hasil tinggi seperti MR52. 4. Membeli baja dengan harga yang lebih murah. Adanya penanaman kelapa sawit dapat mempelbagaikan kegiatan ekonomi Malaysia dan tidak perlu bergantung kepada ekspot getah dan bijih timah sahaja. 7. Kemudahan depot simpanan minyak sawit terletak di Pelabuhan Klang. 5. Menawarkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Perlukan kos yang tinggi untuk membina kilang dan pelbagai kemudahan lain yang berhampiran dengan ladang. Pasir Gudang dan Kuantan. Galakan kerajaan dalam bentuk : a. 6. . Agensi kerajaan seperti FELDA & FELCRA . b. 2. Mengajar petani menggunakan peralatan jentera moden. PENANAMAN KELAPA SAWIT DI MALAYSIA A. Malaysia pengeluar minyak kelapa sawit utama dunia (minyak dan isi rung) -57% pengeluaran dunia.buka kawasan baru. 10. Cina dan EU (Kesatuan Eropah). MARDI E. 11. Bank Pertanian F. Jepun.

2. 2. 6. Sandakan dan Tawau di Sabah. kumbang dan landak. Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR). tinggikan mutu dan pengeluaran minyak kelapa sawit. Kawasan Teluk Intan dan Perak Selatan. 3. C. 4. Kawasan Penanaman Kelapa Sawit Labis. 6. 7. Kempen anti-minyak tropika oleh Amerika Syarikat menyebabkan permintaan terhadapnya merosot. Korea. 6. D. Jengka dan DARA (Rancangan Kemajuan Pahang Tenggara). Sediakan depot simpanan minyak seperti di Kuantan. Persaingan daripada negara pengeluar yang lain seperti Indonesia dan Nigeria.jelaskan tentang mutu sebenar minyak sawit. 4. Layang-Layang dan Kejora (Lembaga Kemajuan Johor Tenggara) Kawasan Sungai Bernam dan Sepang di Selangor. Langkah Mengatasi Masalah 1. Ladang-ladang mengalami masalah kekurangan tenaga pekerja tempatan. PORIM (Institut Penyelidikan Minyak Kelapa Sawit Malaysia) jalankan penyelidikan : a. 5. 3. Permintaan dunia tidak stabil menyebabkan harganya turun naik. 8. 5. Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH). Kemarau panjang menyebabkan mutu minyaknya jatuh. 2. Di Sabah . Kekurangan kilang pemprosesan menyebabkan mutu minyaknya berkurangan / rendah kerana lambat diproses. Masalah kekurangan pekerja di atasi dengan import pekerja asing secara berdaftar. Membuka kawasan-kawasan baru melalui FELDA dan FELCRA. 7. 9. 7. 1. PENANAMAN GETAH DI MALAYSIA . Pasir Gudang dan Pelabuhan Klang. cari kegunaan baru seperti hasilkan diesel kelapa sawit (metil-ester) dan projek vitamin E gunakan asid lemak sawit suling. Buah kelapa sawit dirosakkan haiwan perosak seperti tikus. 3. 8.pekebun kecilnya diberi potongan cukai (pengecualian) sebanyak 30% untuk galakkan penanaman dan pengeluaran. Masalah Dalam Penanaman Kelapa Sawit 1.B. FELDA dan FELCRA buka kilang-kilang memproses buah kelapa sawit. Kenaikan dalam kos pengeluaran. RISDA juga membuka kawasan baru / penanaman semula kawasan getah dengan kelapa sawit. Jepun dan Pakistan) dengan tujuan untuk luaskan pasaran . 5. 9. Rombongan perdagangan dihantar ke luar negara (China. Minyak kelapa sawit bersaing dengan minyak kacang soya dan bunga matahari. bahan api dan upah menyebabkan kos pengeluaran minyak ini makin bertambah/meningkat. b. Lembaga Pemasaran dan Perlesenan Minyak Sawit Malaysia (PORLA) dan PORIM ambil bahagian aktif dalam pemasaran dan pameran antarabangsa untuk tingkatkan permintaan minyak sawit di pasaran dunia. 4.

ketiga selepas Thai dan Indonesia. b. e. Diekspot dalam bentuk : o getah SMR . b. . Agensi Kerajaan Yang Memajukan Industri Getah 1. B. (Institut Penyelidikan Getah Malaysia) mendirikan kilang-kilang untuk memproses susu getah pekebun kecil. Kepentingannya a. Daerah Segamat. Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk. Mengeluarkan hampir 40% pengeluaran getah asli dunia. meliputi hampir 2 juta hektar kawasan (28%) pertanian Malaysia (85% terdapat di kaki bukit Semenanjung Malaysia). Negeri pengeluar utama : o Johor o Kedah/Perlis o Perak o Negeri Sembilan c. c. Eropah.A. Tanaman ekspot yang penting .heveacrumb o getah asap berbunga (RSS) o getah krip g. (Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan C. Daerah Sadakan dan Tawau di Sabah. d. Sekitar Seremban di Negeri Sembilan. f. menjalankan penyelidikan untuk dapatkan baka getah yang capat matang. Batu Pahat dan Muar di Johor.diekspot ke Jepun. Kluang. RRIM y y 3. Bahagian selatan Perak. hasil tinggi dan bermutu tinggi. FELDA y beri subsidi kos penanaman semula getah tua. Amerika Syarikat. China dan Singapura (semakin berkurangan kerana ada-nya persaingan dengan getah tiruan. Diusahakan secara ladang dan kebun kecil. Getah jenis Hevea Brazillianis. RISDA 2. (Perbadanan Kemajuan Getah Malaysia) membuka kawasan baru untuk menanam getah. d. MARDEC y 4. Kawasan Penanaman Getah a.

Kawasan Kuching dan Lembah Sungai Rajang. 9. E.menyebabkan harga getah asli di pasaran dunia terus jatuh.e. RISDA jalankan penyelidikan : a. Meluaskan kawasan penanaman getah.cepat tempoh matang dan hasil tinggi. Fungsi MARDEC -jalankan penyelidikan untuk tingkatkan lagi mutu getah. 2. Kos pengeluaran makin tinggi kerana gaji pekerja meningkat dan kos pengeluaran juga bertambah. 8. 9. Kekurangan tenaga pekerja . sediakan bantuan kewangan untuk tanam semula dan bantuan khidmat nasihat. Langkah Mengatasi Masalah 1. Menyediakan pelbagai kemudahan dan kelengkapan di kawasan ladang getah serta sistem pengangkutan yang lebih teratur dari ladang ke kilang. Harga tak stabil . 5. kegunaan. 6. 10. 2. Hasil rendah kerana kebanyakan pokok-pokok sudah tua . 11. Stok penimbal Amerika Syarikat yang mengawal harga getah dunia . Kemelesetan ekonomi kurangkan pembelian getah.tak ditanam semula kerana tak mampu. Pekebun kecil kurang mampu gunakan baja kimia dan racun serangga. contohnya penggunaan motoray. Adanya persaingan penggunaan tanah daripada sektor perumahan. Gunakan teknologi torehan yang baik dan cepat.turun/naik. 4. perindustrian dan pembinaan padang golf. D. teknik tingkatkan hasil pengeluaran serta penggunaan racun dan baja. Penubuhan Rancangan Piawaian Getah (SRM) bagi menjamin getah yang bermutu tinggi sahaja yang diekspot. Menubuhkan stok Penimbal Getah antarabangsa oleh negara-negara pengeluar getah dengan tujuan untuk kawal harga getah di pasaran dunia. TANAMAN DAGANGAN LAIN . Jalankan penyelidikan seperti yang dilakukan oleh RRIM . 3. contonya SMR. Pembukaan kawasan-kawasan baru melalui rancangan FELDA dan FELCRA. b. Persaingan dengan pengeluar getah lain seperti Thailand dan Indonesia. 3. 8. Pokok-pokok tua diganti dengan pokok-pokok baru yang berbaka baik dan hasil yang tinggi. Permintaan terhadap getah perlahan kerana barangan buatan getah tahan lama. 6. Persaingan dengan getah tiruan o kualitinya sama o harganya murah o dibentuk dikilang o pengeluarannya mudah dikawal mengikut pasaran.beli getah dengan banyak dan jual bila harganya mahal atau bekalan getah dunia bertambah. contohnya baka klon 600 . 7. Masalah Dalam Industri Getah 1. 7. 5.dari segi baka. 4.pemuda tak suka bekerja di ladang. (Amerika Syarikat ada stok penimbal . teknik torehan.

Beberapa Kawasan di Johor. Kerjasama Malaysia dan negara-negara pengeluar lain melalui Komuniti Lada Hitam Antarabangsa bagi mendapatkan harga maksimum. Singapura dan Hong Kong. Pengeluar utama . baja dan racun serangga di bawah skim subsidi lada hitam.merendahkan mutu lada hitam. Masalah Dalam Penanaman Lada Hitam 1. Tanah beralun dan bersaliran baik . B. 2. Malaysia mengekspot 30% pengeluaran dunia dan ketiga besar di dunia. Sandakan dan Samporna di Sabah. Sri Aman dan Kuching di Sarawak. Perbaiki kemudahan infrastuktur di kawasan ladang. Kos pengeluaran tinggi (kos untuk pengangkutan dan pembajaan). 4. Jerman Barat. 3. Serangan penyakit di pangkal pokok . Diekspot ke Jepun.tanah lanar subur. selepas India dan Indonesia. Bantu petani cari pasaran baru di luar negara. 3. Gangguan cuaca tak menentu (panas berpanjangan ganggu proses pembesaran) E. 2. KELAPA 1. 4. Kepentingannya 1. Tubuhkan pusat-pusat pengumpulan proses dan penggredan lada hitam dengan kerjasama FAMA. D. Peranan Lembaga Pemasaran Lada Hitam a. Kawasan Utama y y y Sekitar Sibu. Faktor Yang Menggalakan y y y Hujan melebihi 2000mm dan suhu tinggi. Berikan bantuan benih . 2. d. Tentukan harga yang berpatutan. 5. Saingan daripada negara pengeluar lain. Subsidi diberi oleh Lembaga Pemasaran Lada Hitam Malaysia.LADA HITAM A. Jabatan Pertanian Sarawak jalankan kegiatan untuk kawal penyakit reput pangkal pokok. C. Permintaan tak stabil menyebabkan harganya jatuh. c. b. 3. Hasil utama Sarawak terutama bahagian pertama dan ketiga (90% pengeluaran Malaysia). Langkah Untuk Mengatasi 1.

4. Pulau Pinang 90% kelapa ditanam secara kebun kecil. Dieksport ke Singapura. . 2. sabun dan marjerin. a. Hidup subur di kawasan pantai berpasir. Sistem pemasaran tidak menguntungkan petani. Amerika Syarikat dan China ± dieksport melalui Pasir Gudang. Taiwan dan Hawaii. 3. Masalah dalam penanaman : a. Faktor yang menggalakkan : a. Semenanjung Malaysia 32% dan Sarawak 8%. Kawasan : y Sekitar Pekan Nanas. Kanada dan United Kingdoms. Langkah untuk mengatasi masalah a. c. Jerangau dan Muar di Semenanjung Malaysia. 3. Labis dan Pontian y Sekitar Klang Teluk Intan dan Bachok Kelantan. baka/benih bermutu. bersaliran baik dan ada pengaruh bayu laut dan darat. Simpang Renggam. 5. Johor pengeluar utama (85%) ± ditanam secara ladang dan kebun kecil. 5. Filipina. b. NANAS 1. 5. Johor Pantai Timur Sabah Pantai barat Selangor Bagan Datoh Perak Seberang Perai. Men jadi tanaman jualan utama di Sabah. 4. 2. c. Sabah pengeluar utama (30%). d. Sekitar Tawau. Kos penanaman meningkat. Persaingan dengan negara pengeluar yang lain seperti Thai. 4. Suhu tinggi / hujan lebat. United Kingdom. Pengeluar ke-4 di dunia (9% pengeluaran dunia). b. Sibu dan Sempurna di Sabah. Bagan Datoh. FAMA bantu dalam usaha pemasaran yang lebih luas. Tanah gambut dan bersaliran baik. Peranan MARDI jalankan penyelidikan hasil benih yang bermutu seperti Gandul dan Masmerah. Banyak dieksport ke Singapura. b. Isi kelapa dikeringkan dipanggil KOPRA digunakan untuk membuat minyak. Serangan penyakit (fruit collapse). 3. c. b.y y y y y 2. Lembaga Pemasaran Nanas Malaysia beri khidmat nasihat. Taburan kawasan : perlukan kawasan kaki bukit atau bertanih pasir yang bersaliran baik dan mengandungi kalium. KOKO 1.

Kawasan Semarahan di Sarawak. Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu a. 6. Ditanam secara ladang dan kebun kecil. e. e. b. SIRIM ± berusaha untuk kawal mutu dan tentukan gred koko yang dihasilkan. Terlindung daripada pancaran matahari yang terik oleh pokok-pokok ditanam secara tanaman selingan pokok-pokok kelapa. c. b. d. c.d. FELDA dan FELCRA terlibat dalam pembukaan kawasan-kawasan baru. 7. FAMA beri bantuan kewangan/nasihat MARDI ± jalankan penyelidikan untuk tingkatkan mutu pengeluaran. d. Tanah jenis laterit dan gambut yang bersaliran baik dan mengandungi unsur kalium. Hujan melebihi 2030mm / suhu tinggi lebih 23oC. Digunakan untuk membuat coklat dan minuman berperisa coklat . Mengeluarkan hasil selepas 18 bulan. Faktor yang mempengaruhi penanaman a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful