jenis - jenis pertanian

JENIS-JENIS PERTANIAN 1. Pertanian pindah 2. Pertanian kebun kecil (sara diri) 3. Pertanian ladang 1. Pertanian Pindah a. Ciri-ciri utama i. Diusahakan oleh orang asli di kawasan pedalaman Sarawak, Sabah dan Semenanjung Malaysia. ii. Tanaman yang diusahakan adalah tanaman kering seperti padi huma, keledek, sayur-sayuran dan buah-buahan. iii. Menggunakan cara-cara penanaman dan peralatan tradisional (kaedah primitif) seperti cangkul, tugal, kapak, parang dan batang kayu. iv. Hasil tanaman adalah untuk kegunaan sendiri. v. Diusahakan oleh ahli keluarga sendiri. vi. Petani akan berpindah ke kawasan baru apabila kesuburan tanah yang telah ditinggalkan akan ditumbuhi oleh hutan belukar (hutan sekunder) b. Peringkat kerja dalam pertanian pindah i. Hutan dibersihkan dan dibakar. Abunya dijadikan baja tanah. ii. Tanaman ditanam oleh ahli keluarga gunakan alat dan cara penanaman tradisional dan mudah. iii. Hasil tanaman dituai oleh ahli keluarga gunakan alat tradisional. iv. Berpindah ke kawasan lain yang lebih subur - keburukannya kawasan yang ditinggalkan ditumbuhi belukar. 2. Pertanian Kebun Kecil / Sara Diri Ciri-ciri utama: i. ii. iii. iv. v. vi. Keluasan tapak 1- 2 hektar. Diusahakan oleh ahli keluarga yang bermodal kecil. Kegiatan pertanian yang terpenting - paling luas diusahakan oleh petani Malaysia. Ditanami dengan tanaman sara diri untuk keperluan keluarga dan selebihnya dijual kepada penduduk tempatan sahaja. Menggunakan jentera-jentera kecil dan kemudahan pemprosesan serta pemasaran yang disediakan oleh kerajaan. Masih ada yang mengamalkan cara pertanian tradisional. Tanaman yang ditanam seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran dan jagung (tanaman sara diri) serta tanaman dagangan seperti kelapa sawit, getah, lada hitam dan koko.

3. Pertanian Ladang Ciri-ciri utama:

Menggalakkan pertumbuhan bandar baru terutamanya di kawasan yang baru diterokai. peralatan moden. 7. Menyumbang kira-kira 45% daripada pendapatan negara. nanas. koko. o Tanah gambut untuk tanaman nanas (kawasan berpaya). o Cerun-cerun bukit sesuai untuk penanaman teh dan padi huma. Menanam tanaman dagangan seperti getah. 2. tembakau dan lada hitam. kopi dan sebagainya. KEPENTINGAN PERTANIAN 1. Hampir 1/4 daripada pertukaran wang asing datangnya daripada hasil pertanian (hasil ekspot kelapa sawit. Menggalakkan perkembangan sektor industri pemprosesan hasil pertanian. 5. iii. racun serangga. Saliran . Peluang pekerjaan kepada 35% penduduk Malaysia (melebihi 2 juta orang penduduk Malaysia terlibat dalam pertanian). kopi. d. lada hitam. koko (kaki bukit). Iklim o Hujan tahunan melebihi 2500mm setahun dan suhu yang tinggi sepanjang tahun sesuai untuk tanaman seperti getah. 10. o Tanah berpasir sepanjang pinggir pantai untuk tanaman kelapa. 8. Tanah-tanih o Tanah lanar di lembangan dan delta sungai sesuai untuk penanaman padi sawah. baja urea dan biji benih yang bermutu tinggi.i. getah. kelapa kering). 3. Membekalkan bahan makanan seperti beras. 4. Mengeluarkan hasil yang tinggi dan keba-nyakannya diekspot. o Tanah laterit sesuai untuk tanaman seperti getah. Pembukaan kawasan-kawasan baru di luar-luar bandar seperti rancangan FELDA. Mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan penduduk Malaysia terutamanya di kawasan luar bandar. delta dan lembangan sungai yang sesuai untuk penanaman padi. Menggunakan hampir 70% kawasan di Malaysia yang ditanami dengan berbagai hasil pertanian. b. 9. Faktor Fizikal a. v. Dijalankan secara besar-besaran oleh syarikat besar. o o Hujan yang banyak dan suhu rendah kira-kira 18 C sesuai untuk penanaman teh dan buah-buahan serta sayur-sayuran hawa sederhana di Cameron Highlands. bersaliran baik sesuai untuk penanaman getah. o Kawasan bukit yang beralun. Muka bumi o Dataran. kelapa sawit. ii. kelapa sawit. Keluasannya melebihi 40 hektar. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PERTANIAN 1. c. buah-buahan. iv. sayur-sayuran. kelapa sawit dan koko. kelapa sawit dan teh Menggunakan tenaga buruh yang ramai. 6. Pertanian juga menyebabkan Malaysia menjadi pengekspot utama bagi getah dan minyak kelapa sawit dunia.

jentuai dan traktor telah membantu meningkatkan daya pengeluaran hasil. d. RISDA yang ditubuhkan untuk membantu petani dalam penggunaan peralatan moden. cara penanaman moden serta mengatasi masalah pertanian. FAMA. 4. nanas. kelapa sawit. Penggunaan benih yang bermutu tinggi. e. Tanaman makanan y y y Padi Jagung keledek Kelapa sawit Getah Nanas y y kekacang ubi kayu 2. Adanya agensi-agensi kerajaan seperti FELDA. b. Tanaman dagangan y y y y y Lada hitam Koko 3. Yang bersaliran baik sesuai untuk tanaman seperti getah. Sistem pengairan yang moden telah membolehkan penanaman padi 2 atau 3 kali setahun . tembakau dan lada hitam. JENIS-JENIS TANAMAN YANG DITANAM 1. Faktor Teknikal : Teknologi moden a.o o Kawasan bersaliran buruk (paya) sesuai untuk penanaman padi sawah. Tanaman pasar y Sayur-sayuran y Buah-buahan SUMBANGAN TEKNOLOGI MODEN TERHADAP KEMAJUAN SAINS . koko. racun serangga dan baja urea. 2. Faktor Tradisional Sering merupakan penghalang kepada cara-cara pertanian moden namun cara pertanian tradisional sesuai bagi ladang-ladang kecil. Bantuan modal dan pelaburan dalam teknologi melalui skim ansuran oleh kerajaan. Penggunaan jentera seperti jentolak. b. Penggunaan baja kimia dan racun serangga telah meningkatkan lagi produktiviti hasil pertanian. Sistem pengangkutan yang maju telah memudahkan dan mempercepatkan pema-saran hasil pertanian.hasil semakin meningkat. c. Faktor Ekonomi a. 3.

b. 3. Secara Umum Tanaman makanan yang penting. c. b. 4. 5. Meningkatkan pengeluaran hasil tanaman. b. b. Baja kimia/urea Menyuburkan tanah-tanih. a. Memperluaskan kawasan pertanian. Mempercepatkan penghantaran hasil ke kilang untuk diproses dan mengurangkan kerosakan. 2. o Dataran kelantan .tidak perlukan bekalan air yang banyak (15%). Beras makanan ruji penduduk Malaysia. India. 6. 1. Racun serangga Mengurangkan kerosakan tanaman. Kawasan Penanaman Utama Semenanjung Malaysia o Dataran Kedah-Perlis . Mencari cara baru untuk kurangkan penyakit dan perosak tanaman.Jelapang Padi Negara (50% daripada jumlah pengelu-aran padi negara). 2. Padi huma banyak diusahakan di Sabah dan Sarawak di kawasan cerun-cerun bukit (pedalaman) . Jentera pertanian Mempercepatkan kerja pertanian. d. a. Ada dua jenis iaitu padi sawah dan padi bukit (huma). 1. Meliputi hampir 10% daripada jumlah kawasan penanaman di Malaysia. Menjimatkan masa kerja. Bantu kerajaan kurangkan import beras dan jimatkan pertukaran wang asing. b. C. B. Sistem pengangkutan (jalan raya dan keretapi) Memudah dan mempercepatkan pemasaran hasil pertanian. Meningkatkan hasil tanaman. b. Malaysia mengimport beras dari negeri China. 5. a. Empangan/pengairan dan terusan Membantu mengurangkan masalah keku-rangan air hujan. Meningkatkan hasil tanaman. PENANAMAN PADI DI MALAYSIA A. Penyelidikan moden Menghasilkan benih tanaman yng bermutu. a. Meningkatkan pengeluaran hasil tanaman. Membolehkan penanaman dua tanaman atau lebih diusahakan. Kepentingan Penanaman Padi Tanaman makanan utama. d. 5. a. a. c.1. Padi sawah ditanam di kawasan yang berair meliputi 86% kawasan penanaman -perlukan bekalan air yang banyak. 1. Myanmar dan Amerika Syarikat. Menjimatkan kos buruh. Menyumbangkan 85% daripada keperluan beras negara. c. 3. 4. 3. 4. 2. Meningkatkan kecekapan pengeluaran.

5.padi boleh ditanam 2 kali setahun dan luaskan kawasan baru Membaiki dan menambah jumlah projek yang ada . subur dan dapat menakung air. Galakan daripada kerajaan melalui pemberian subsidi baja. 5.Pahang tua. benih. Perak dan di Melaka. 7. jenis aluvium.2000 mm setahun terutama masa pertumbuhan (padi sawah). racun. FAMA. baja serta kawalan penyakit-penyakit dan serangga perosak. Dataran Seberang Perai. LPP. 3. Tanah rata. Perak. . Bantuan kewangan yang dikeluarkan oleh Bank Pertanian Malaysia supaya petani boleh modenkan sistem penanaman.o o o o o o o Dataran hilir Sg. MARDI giatkan penyelidikan untuk hasilkan benih bermutu tinggi. racun serangga. Dataran Tanjung Karang. Dataran Besut. 3. Cuaca yang panas dan cerah terutama masa menuai / padi masak. 4. FAMA sediakan kilang untuk memproses dan mengeringkan padi sebelum beras dipasarkan. Sarawak o Delta Rajang o Delta Baram o o o Faktor Yang Menggalakkan Penanaman Padi Di Malaysia Suhu tinggi iaitu kira-kira 23oC semasa menanam dan 27oC semasa padi masak Hujan lebat kira-kira 1500 . Pahang. Sabah Papar Tuaran Semenanjung Kolias 3. Kawasan Paya Besar . Terenggganu. FAMA bantu petani untuk pasarkan hasil padi dengan kawalan harga. Langkah-Langkah Meningkatkan Pengeluaran Padi y 1. Tebusguna kawasan paya.Endau. 2. 9. Tanah pamah pinggir laut Selangor . 4. Selangor.Karang. LPN dan Bank Pertanian Sediakan kemudahan pengairan . MARDI. 2. pantai seperti yang telah dijalankan di kawasan Tg. 2. 6. Tenaga buruh yang ramai dan murah. 8.Melaka. jentera serta ada kawalan harga dan mutu padi. dan benih yang baik. Ada kemudahan pengairan contohnya Projek Pengairan Muda Kemubu yang membolehkan padi ditanam dua kali setahun. 1. 10. 6. Penyelidikan dijalankan oleh MARDItelah berjaya menghasilkan benih yang bermutu tinggi. Adanya penggunaan teknologi moden seperti jentera. Kawasan Rompin . Selangor dan Changkat Jong.

Keluasan tanah yang kurang daripada 2 hektar (kawasan tanah pusaka) o menyebabkan penggunaan jentera tidak dapat dijalankan sepenuhnya. c. b. 8. Masalah-masalah Dalam Penanaman Padi 1. Menyediakan kredit. Menjamin harga minimum dan bantu petani memasarkan padi. Petani diajar guna kaedah pertanian moden. Projek-Projek Pengairan Di Malaysia Sila buat rujukan dan senaraikan projek-projek pengairan di Malaysia. G. Meluaskan perkhimatan keluar kawasan utama penanaman padi. berlakunya banjir kilat serta mengganggu sistem ekologi dan habitat flora & fauna. Penanaman padi huma di lereng-lereng bukit telah menyebabkan berlakunya hakisan yang teruk akibat kadar larian air di permukaan tanak yang kuat o kesannya sungai menjadi semakin cetek. BERNAS a. Kekurangan sistem pengairan terutamanya dikebanyakan tempat di Sabah dan Sarawak telah menyebabkan hasil produktivitinya rendah dan tak bermutu. menguruskan subsidi baja kimia dan racun serangga. H.7. 9. kumpul hasil.hujan tidak tetap banjir/kemarau o boleh menjejaskan hasil padi atau memusnahkan pokok-pokok padi.LPP . 8. Kebanyakan petani golongan miskin tidak mampu membeli peralatan moden. 9. 7.benteras orang tengah. racun serangga dan tidak mahir menggunakan jentera o akibatnya hasil pengeluaran kurang memuaskan. baja. Tubuhkan Koperasi Peladang bantu petani tentang harga dan penanaman . haiwan/serangga perosak seperti tikus.tenaga muda lebih suka bekerja di bandar dan tinggalkan lapangan pertanian yang banyak cabarannya. burung dan serangga lain o boleh kurangkan hasil padi 2. Kerajaan tubuhkan LPN untuk membantu petani memasarkan hasil padi dengan harga yang lebih baik. Serangan penyakit. Penanaman padi bergantung kepada hujan. F. 4. Pemasaran . 6.petani ditindas oleh orang tengah. Penindasan oleh orang tengah yang membeli hasil padi dengan harga yang rendah dan tidak berpatutan. . 5. Hujan yang terlampau banyak atau terlalu kurang . Peranan Agensi Kerajaan Yang Membantu Petani Agensi Kaedah A. 3. Kekurangan tenaga pekerja .

Menawarkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Diekspot ke Asia Barat. 10.B. 6. Kebanyakan diusahakan secara ladang oleh syarikat-syarikat besar / FELDA / FELCRA. Kemudahan depot simpanan minyak sawit terletak di Pelabuhan Klang. Memberi bantuan kewangan kepada petani melalui pinjaman bank. MR53 dan MR77. 7. Pembukaan kawasan baru telah memajukan lagi insfrasruktur seperti jalan raya dan petempatan baru. 3. Jabatan Pertanian D. Tanaman kontan yang utama. Membeli baja dengan harga yang lebih murah. PORIM . cepat masak dan hasil tinggi seperti MR52. Bank Pertanian F. 2. c. 11. RISDA tanam semula getah diganti dengan kelapa sawit. Mengajar petani menggunakan peralatan jentera moden.jalankan penyelidikan untuk hasilkan baka yang lebih baik. Koperasi Peladang C. y Menyediakan bantuan kewangan y Menyediakan pusat menjemur dan kilang untuk memproses padi. MARDI E. d. 4. b. y Menghasilkan benih padi yang tahan kemarau. Cina dan EU (Kesatuan Eropah). Adanya penanaman kelapa sawit dapat mempelbagaikan kegiatan ekonomi Malaysia dan tidak perlu bergantung kepada ekspot getah dan bijih timah sahaja. Agensi kerajaan seperti FELDA & FELCRA . Pakistan. Malaysia pengeluar minyak kelapa sawit utama dunia (minyak dan isi rung) -57% pengeluaran dunia. 9. Singapura. Kepentingan 1. Perlukan kos yang tinggi untuk membina kilang dan pelbagai kemudahan lain yang berhampiran dengan ladang. Galakan kerajaan dalam bentuk : a. 8. y Mengajar petani menggunakan jentera. 5.buka kawasan baru. . minyak masak dan majerin. b. baja kimia dan racun serangga. lilin. PENANAMAN KELAPA SAWIT DI MALAYSIA A. Ada permintaan yang tinggi dari kilang-kilang tempatan yang membuat sabun. Jepun. Pasir Gudang dan Kuantan. FAMA a.

5. RISDA juga membuka kawasan baru / penanaman semula kawasan getah dengan kelapa sawit. Di Sabah . 4. tinggikan mutu dan pengeluaran minyak kelapa sawit. bahan api dan upah menyebabkan kos pengeluaran minyak ini makin bertambah/meningkat. Permintaan dunia tidak stabil menyebabkan harganya turun naik. Minyak kelapa sawit bersaing dengan minyak kacang soya dan bunga matahari. Pasir Gudang dan Pelabuhan Klang. 9. 3. 1. Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR). Kawasan Teluk Intan dan Perak Selatan. 6. Korea.jelaskan tentang mutu sebenar minyak sawit. 9. PORIM (Institut Penyelidikan Minyak Kelapa Sawit Malaysia) jalankan penyelidikan : a. 2. 5. FELDA dan FELCRA buka kilang-kilang memproses buah kelapa sawit. 6. Ladang-ladang mengalami masalah kekurangan tenaga pekerja tempatan. Masalah Dalam Penanaman Kelapa Sawit 1. 5. 6. Membuka kawasan-kawasan baru melalui FELDA dan FELCRA. cari kegunaan baru seperti hasilkan diesel kelapa sawit (metil-ester) dan projek vitamin E gunakan asid lemak sawit suling. Langkah Mengatasi Masalah 1. Kekurangan kilang pemprosesan menyebabkan mutu minyaknya berkurangan / rendah kerana lambat diproses. Kenaikan dalam kos pengeluaran. 7. Kempen anti-minyak tropika oleh Amerika Syarikat menyebabkan permintaan terhadapnya merosot. Persaingan daripada negara pengeluar yang lain seperti Indonesia dan Nigeria. 8. Layang-Layang dan Kejora (Lembaga Kemajuan Johor Tenggara) Kawasan Sungai Bernam dan Sepang di Selangor. D. PENANAMAN GETAH DI MALAYSIA . C. Sandakan dan Tawau di Sabah.B. 3. Kemarau panjang menyebabkan mutu minyaknya jatuh. Lembaga Pemasaran dan Perlesenan Minyak Sawit Malaysia (PORLA) dan PORIM ambil bahagian aktif dalam pemasaran dan pameran antarabangsa untuk tingkatkan permintaan minyak sawit di pasaran dunia. Jepun dan Pakistan) dengan tujuan untuk luaskan pasaran . 4. 3. 2. Rombongan perdagangan dihantar ke luar negara (China. 8. 7. 7. kumbang dan landak. Jengka dan DARA (Rancangan Kemajuan Pahang Tenggara). b. 2. Masalah kekurangan pekerja di atasi dengan import pekerja asing secara berdaftar. 4. Sediakan depot simpanan minyak seperti di Kuantan. Buah kelapa sawit dirosakkan haiwan perosak seperti tikus.pekebun kecilnya diberi potongan cukai (pengecualian) sebanyak 30% untuk galakkan penanaman dan pengeluaran. Kawasan Penanaman Kelapa Sawit Labis. Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH).

b. f. Amerika Syarikat. B. hasil tinggi dan bermutu tinggi. Daerah Segamat. Getah jenis Hevea Brazillianis. Agensi Kerajaan Yang Memajukan Industri Getah 1. Sekitar Seremban di Negeri Sembilan.diekspot ke Jepun. Diusahakan secara ladang dan kebun kecil. menjalankan penyelidikan untuk dapatkan baka getah yang capat matang. MARDEC y 4.heveacrumb o getah asap berbunga (RSS) o getah krip g. Eropah. (Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan C. c. d. Negeri pengeluar utama : o Johor o Kedah/Perlis o Perak o Negeri Sembilan c. ketiga selepas Thai dan Indonesia.A. b. Kluang. Tanaman ekspot yang penting . meliputi hampir 2 juta hektar kawasan (28%) pertanian Malaysia (85% terdapat di kaki bukit Semenanjung Malaysia). RISDA 2. China dan Singapura (semakin berkurangan kerana ada-nya persaingan dengan getah tiruan. e. Batu Pahat dan Muar di Johor. Diekspot dalam bentuk : o getah SMR . (Perbadanan Kemajuan Getah Malaysia) membuka kawasan baru untuk menanam getah. FELDA y beri subsidi kos penanaman semula getah tua. . Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk. RRIM y y 3. Mengeluarkan hampir 40% pengeluaran getah asli dunia. (Institut Penyelidikan Getah Malaysia) mendirikan kilang-kilang untuk memproses susu getah pekebun kecil. d. Daerah Sadakan dan Tawau di Sabah. Kawasan Penanaman Getah a. Bahagian selatan Perak. Kepentingannya a.

9. Stok penimbal Amerika Syarikat yang mengawal harga getah dunia .beli getah dengan banyak dan jual bila harganya mahal atau bekalan getah dunia bertambah. 7. 4. 9. Masalah Dalam Industri Getah 1. perindustrian dan pembinaan padang golf. Persaingan dengan pengeluar getah lain seperti Thailand dan Indonesia. 6. contonya SMR. 5. teknik torehan. Gunakan teknologi torehan yang baik dan cepat. Fungsi MARDEC -jalankan penyelidikan untuk tingkatkan lagi mutu getah. Adanya persaingan penggunaan tanah daripada sektor perumahan. 11. (Amerika Syarikat ada stok penimbal .dari segi baka. Pekebun kecil kurang mampu gunakan baja kimia dan racun serangga. Kawasan Kuching dan Lembah Sungai Rajang. 3. 2. 6.menyebabkan harga getah asli di pasaran dunia terus jatuh. 2. Langkah Mengatasi Masalah 1. 3.turun/naik. Meluaskan kawasan penanaman getah. 8. TANAMAN DAGANGAN LAIN . contohnya penggunaan motoray. 4. teknik tingkatkan hasil pengeluaran serta penggunaan racun dan baja. sediakan bantuan kewangan untuk tanam semula dan bantuan khidmat nasihat.e. 5. Menubuhkan stok Penimbal Getah antarabangsa oleh negara-negara pengeluar getah dengan tujuan untuk kawal harga getah di pasaran dunia. E. Hasil rendah kerana kebanyakan pokok-pokok sudah tua . Harga tak stabil . Pembukaan kawasan-kawasan baru melalui rancangan FELDA dan FELCRA. b. Kos pengeluaran makin tinggi kerana gaji pekerja meningkat dan kos pengeluaran juga bertambah. 7. 10. D.pemuda tak suka bekerja di ladang. Kemelesetan ekonomi kurangkan pembelian getah. kegunaan.cepat tempoh matang dan hasil tinggi. contohnya baka klon 600 . Permintaan terhadap getah perlahan kerana barangan buatan getah tahan lama. Pokok-pokok tua diganti dengan pokok-pokok baru yang berbaka baik dan hasil yang tinggi. RISDA jalankan penyelidikan : a. Persaingan dengan getah tiruan o kualitinya sama o harganya murah o dibentuk dikilang o pengeluarannya mudah dikawal mengikut pasaran. Penubuhan Rancangan Piawaian Getah (SRM) bagi menjamin getah yang bermutu tinggi sahaja yang diekspot. Kekurangan tenaga pekerja . Jalankan penyelidikan seperti yang dilakukan oleh RRIM . Menyediakan pelbagai kemudahan dan kelengkapan di kawasan ladang getah serta sistem pengangkutan yang lebih teratur dari ladang ke kilang.tak ditanam semula kerana tak mampu. 8.

Sri Aman dan Kuching di Sarawak. KELAPA 1. Hasil utama Sarawak terutama bahagian pertama dan ketiga (90% pengeluaran Malaysia). 2. Diekspot ke Jepun. d. Kawasan Utama y y y Sekitar Sibu.LADA HITAM A. b. Singapura dan Hong Kong. Kepentingannya 1. Gangguan cuaca tak menentu (panas berpanjangan ganggu proses pembesaran) E. Tubuhkan pusat-pusat pengumpulan proses dan penggredan lada hitam dengan kerjasama FAMA. Subsidi diberi oleh Lembaga Pemasaran Lada Hitam Malaysia.tanah lanar subur. Malaysia mengekspot 30% pengeluaran dunia dan ketiga besar di dunia. 5. Bantu petani cari pasaran baru di luar negara. 2. Serangan penyakit di pangkal pokok . Berikan bantuan benih . Jerman Barat. Tentukan harga yang berpatutan. Saingan daripada negara pengeluar lain. Masalah Dalam Penanaman Lada Hitam 1. c. 3. Pengeluar utama . 4. Langkah Untuk Mengatasi 1. Jabatan Pertanian Sarawak jalankan kegiatan untuk kawal penyakit reput pangkal pokok. B. D. Kos pengeluaran tinggi (kos untuk pengangkutan dan pembajaan). Tanah beralun dan bersaliran baik . Perbaiki kemudahan infrastuktur di kawasan ladang. selepas India dan Indonesia. Permintaan tak stabil menyebabkan harganya jatuh. Faktor Yang Menggalakan y y y Hujan melebihi 2000mm dan suhu tinggi. Beberapa Kawasan di Johor. C. Kerjasama Malaysia dan negara-negara pengeluar lain melalui Komuniti Lada Hitam Antarabangsa bagi mendapatkan harga maksimum. Sandakan dan Samporna di Sabah. 2. Peranan Lembaga Pemasaran Lada Hitam a. 4. baja dan racun serangga di bawah skim subsidi lada hitam. 3.merendahkan mutu lada hitam. 3.

Pulau Pinang 90% kelapa ditanam secara kebun kecil. 2. KOKO 1. Amerika Syarikat dan China ± dieksport melalui Pasir Gudang. Lembaga Pemasaran Nanas Malaysia beri khidmat nasihat. 3. Langkah untuk mengatasi masalah a. b. b. . c. Semenanjung Malaysia 32% dan Sarawak 8%. Persaingan dengan negara pengeluar yang lain seperti Thai. Sekitar Tawau. 5. Kawasan : y Sekitar Pekan Nanas. 3. Sistem pemasaran tidak menguntungkan petani. Men jadi tanaman jualan utama di Sabah. Taiwan dan Hawaii. Sibu dan Sempurna di Sabah. Johor pengeluar utama (85%) ± ditanam secara ladang dan kebun kecil. Dieksport ke Singapura. Filipina. Johor Pantai Timur Sabah Pantai barat Selangor Bagan Datoh Perak Seberang Perai. Jerangau dan Muar di Semenanjung Malaysia. United Kingdom. 5.y y y y y 2. Taburan kawasan : perlukan kawasan kaki bukit atau bertanih pasir yang bersaliran baik dan mengandungi kalium. Faktor yang menggalakkan : a. 4. Banyak dieksport ke Singapura. Masalah dalam penanaman : a. FAMA bantu dalam usaha pemasaran yang lebih luas. c. Hidup subur di kawasan pantai berpasir. d. sabun dan marjerin. Labis dan Pontian y Sekitar Klang Teluk Intan dan Bachok Kelantan. Bagan Datoh. bersaliran baik dan ada pengaruh bayu laut dan darat. c. Peranan MARDI jalankan penyelidikan hasil benih yang bermutu seperti Gandul dan Masmerah. Kos penanaman meningkat. Kanada dan United Kingdoms. Suhu tinggi / hujan lebat. 3. baka/benih bermutu. a. Tanah gambut dan bersaliran baik. 4. Simpang Renggam. Pengeluar ke-4 di dunia (9% pengeluaran dunia). Isi kelapa dikeringkan dipanggil KOPRA digunakan untuk membuat minyak. b. Sabah pengeluar utama (30%). NANAS 1. 5. Serangan penyakit (fruit collapse). b. 4. 2.

c. c. 6. b. FELDA dan FELCRA terlibat dalam pembukaan kawasan-kawasan baru. Ditanam secara ladang dan kebun kecil. SIRIM ± berusaha untuk kawal mutu dan tentukan gred koko yang dihasilkan. Kawasan Semarahan di Sarawak. e. FAMA beri bantuan kewangan/nasihat MARDI ± jalankan penyelidikan untuk tingkatkan mutu pengeluaran. Digunakan untuk membuat coklat dan minuman berperisa coklat . 7. Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu a. Faktor yang mempengaruhi penanaman a. d. e. Mengeluarkan hasil selepas 18 bulan. d. b.d. Tanah jenis laterit dan gambut yang bersaliran baik dan mengandungi unsur kalium. Terlindung daripada pancaran matahari yang terik oleh pokok-pokok ditanam secara tanaman selingan pokok-pokok kelapa. Hujan melebihi 2030mm / suhu tinggi lebih 23oC.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful