jenis - jenis pertanian

JENIS-JENIS PERTANIAN 1. Pertanian pindah 2. Pertanian kebun kecil (sara diri) 3. Pertanian ladang 1. Pertanian Pindah a. Ciri-ciri utama i. Diusahakan oleh orang asli di kawasan pedalaman Sarawak, Sabah dan Semenanjung Malaysia. ii. Tanaman yang diusahakan adalah tanaman kering seperti padi huma, keledek, sayur-sayuran dan buah-buahan. iii. Menggunakan cara-cara penanaman dan peralatan tradisional (kaedah primitif) seperti cangkul, tugal, kapak, parang dan batang kayu. iv. Hasil tanaman adalah untuk kegunaan sendiri. v. Diusahakan oleh ahli keluarga sendiri. vi. Petani akan berpindah ke kawasan baru apabila kesuburan tanah yang telah ditinggalkan akan ditumbuhi oleh hutan belukar (hutan sekunder) b. Peringkat kerja dalam pertanian pindah i. Hutan dibersihkan dan dibakar. Abunya dijadikan baja tanah. ii. Tanaman ditanam oleh ahli keluarga gunakan alat dan cara penanaman tradisional dan mudah. iii. Hasil tanaman dituai oleh ahli keluarga gunakan alat tradisional. iv. Berpindah ke kawasan lain yang lebih subur - keburukannya kawasan yang ditinggalkan ditumbuhi belukar. 2. Pertanian Kebun Kecil / Sara Diri Ciri-ciri utama: i. ii. iii. iv. v. vi. Keluasan tapak 1- 2 hektar. Diusahakan oleh ahli keluarga yang bermodal kecil. Kegiatan pertanian yang terpenting - paling luas diusahakan oleh petani Malaysia. Ditanami dengan tanaman sara diri untuk keperluan keluarga dan selebihnya dijual kepada penduduk tempatan sahaja. Menggunakan jentera-jentera kecil dan kemudahan pemprosesan serta pemasaran yang disediakan oleh kerajaan. Masih ada yang mengamalkan cara pertanian tradisional. Tanaman yang ditanam seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran dan jagung (tanaman sara diri) serta tanaman dagangan seperti kelapa sawit, getah, lada hitam dan koko.

3. Pertanian Ladang Ciri-ciri utama:

c. 4. nanas. ii. sayur-sayuran. kelapa sawit. Iklim o Hujan tahunan melebihi 2500mm setahun dan suhu yang tinggi sepanjang tahun sesuai untuk tanaman seperti getah. Pembukaan kawasan-kawasan baru di luar-luar bandar seperti rancangan FELDA. 10. Keluasannya melebihi 40 hektar. KEPENTINGAN PERTANIAN 1. Mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan penduduk Malaysia terutamanya di kawasan luar bandar. kelapa sawit dan koko. o Cerun-cerun bukit sesuai untuk penanaman teh dan padi huma. kelapa kering). kelapa sawit dan teh Menggunakan tenaga buruh yang ramai. peralatan moden. 8. Muka bumi o Dataran. 9. iv. v. 5. o Tanah berpasir sepanjang pinggir pantai untuk tanaman kelapa. bersaliran baik sesuai untuk penanaman getah. b. baja urea dan biji benih yang bermutu tinggi. Saliran . 7. lada hitam. Pertanian juga menyebabkan Malaysia menjadi pengekspot utama bagi getah dan minyak kelapa sawit dunia. o Tanah laterit sesuai untuk tanaman seperti getah. Menggalakkan pertumbuhan bandar baru terutamanya di kawasan yang baru diterokai. 2. Faktor Fizikal a. d. Dijalankan secara besar-besaran oleh syarikat besar. o Tanah gambut untuk tanaman nanas (kawasan berpaya). 6. o o Hujan yang banyak dan suhu rendah kira-kira 18 C sesuai untuk penanaman teh dan buah-buahan serta sayur-sayuran hawa sederhana di Cameron Highlands. Mengeluarkan hasil yang tinggi dan keba-nyakannya diekspot. delta dan lembangan sungai yang sesuai untuk penanaman padi. iii. koko (kaki bukit). Menanam tanaman dagangan seperti getah. buah-buahan. 3. Membekalkan bahan makanan seperti beras. koko. Hampir 1/4 daripada pertukaran wang asing datangnya daripada hasil pertanian (hasil ekspot kelapa sawit. Tanah-tanih o Tanah lanar di lembangan dan delta sungai sesuai untuk penanaman padi sawah. kelapa sawit. getah.i. Peluang pekerjaan kepada 35% penduduk Malaysia (melebihi 2 juta orang penduduk Malaysia terlibat dalam pertanian). tembakau dan lada hitam. Menggalakkan perkembangan sektor industri pemprosesan hasil pertanian. racun serangga. kopi dan sebagainya. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PERTANIAN 1. o Kawasan bukit yang beralun. Menyumbang kira-kira 45% daripada pendapatan negara. Menggunakan hampir 70% kawasan di Malaysia yang ditanami dengan berbagai hasil pertanian. kopi.

c. 2.o o Kawasan bersaliran buruk (paya) sesuai untuk penanaman padi sawah. kelapa sawit. Tanaman pasar y Sayur-sayuran y Buah-buahan SUMBANGAN TEKNOLOGI MODEN TERHADAP KEMAJUAN SAINS . 3. Sistem pengangkutan yang maju telah memudahkan dan mempercepatkan pema-saran hasil pertanian. jentuai dan traktor telah membantu meningkatkan daya pengeluaran hasil. Penggunaan benih yang bermutu tinggi. 4. FAMA.hasil semakin meningkat. Tanaman makanan y y y Padi Jagung keledek Kelapa sawit Getah Nanas y y kekacang ubi kayu 2. e. RISDA yang ditubuhkan untuk membantu petani dalam penggunaan peralatan moden. Bantuan modal dan pelaburan dalam teknologi melalui skim ansuran oleh kerajaan. Penggunaan baja kimia dan racun serangga telah meningkatkan lagi produktiviti hasil pertanian. tembakau dan lada hitam. Sistem pengairan yang moden telah membolehkan penanaman padi 2 atau 3 kali setahun . d. Faktor Teknikal : Teknologi moden a. Faktor Tradisional Sering merupakan penghalang kepada cara-cara pertanian moden namun cara pertanian tradisional sesuai bagi ladang-ladang kecil. Faktor Ekonomi a. Penggunaan jentera seperti jentolak. koko. racun serangga dan baja urea. b. Adanya agensi-agensi kerajaan seperti FELDA. Yang bersaliran baik sesuai untuk tanaman seperti getah. JENIS-JENIS TANAMAN YANG DITANAM 1. b. Tanaman dagangan y y y y y Lada hitam Koko 3. nanas. cara penanaman moden serta mengatasi masalah pertanian.

3. Padi sawah ditanam di kawasan yang berair meliputi 86% kawasan penanaman -perlukan bekalan air yang banyak. a. Menjimatkan kos buruh. Padi huma banyak diusahakan di Sabah dan Sarawak di kawasan cerun-cerun bukit (pedalaman) .Jelapang Padi Negara (50% daripada jumlah pengelu-aran padi negara). b. Jentera pertanian Mempercepatkan kerja pertanian. B. 2. Meningkatkan kecekapan pengeluaran. o Dataran kelantan . 2. b. Menyumbangkan 85% daripada keperluan beras negara. Penyelidikan moden Menghasilkan benih tanaman yng bermutu. d. a. Mempercepatkan penghantaran hasil ke kilang untuk diproses dan mengurangkan kerosakan. Secara Umum Tanaman makanan yang penting. 4. Membolehkan penanaman dua tanaman atau lebih diusahakan. Bantu kerajaan kurangkan import beras dan jimatkan pertukaran wang asing. C. 3. Kepentingan Penanaman Padi Tanaman makanan utama. Mencari cara baru untuk kurangkan penyakit dan perosak tanaman. a. Kawasan Penanaman Utama Semenanjung Malaysia o Dataran Kedah-Perlis . Beras makanan ruji penduduk Malaysia. India.1. a. PENANAMAN PADI DI MALAYSIA A. Meliputi hampir 10% daripada jumlah kawasan penanaman di Malaysia. Meningkatkan pengeluaran hasil tanaman. 4. a. b. Racun serangga Mengurangkan kerosakan tanaman. 3. 1. c. Menjimatkan masa kerja.tidak perlukan bekalan air yang banyak (15%). Memperluaskan kawasan pertanian. 6. 5. Ada dua jenis iaitu padi sawah dan padi bukit (huma). Empangan/pengairan dan terusan Membantu mengurangkan masalah keku-rangan air hujan. 1. c. Malaysia mengimport beras dari negeri China. 4. Sistem pengangkutan (jalan raya dan keretapi) Memudah dan mempercepatkan pemasaran hasil pertanian. b. 1. d. c. 2. Meningkatkan hasil tanaman. Myanmar dan Amerika Syarikat. 5. a. Meningkatkan pengeluaran hasil tanaman. Meningkatkan hasil tanaman. Baja kimia/urea Menyuburkan tanah-tanih. b. b. 5.

benih. Adanya penggunaan teknologi moden seperti jentera. pantai seperti yang telah dijalankan di kawasan Tg. baja serta kawalan penyakit-penyakit dan serangga perosak. Sarawak o Delta Rajang o Delta Baram o o o Faktor Yang Menggalakkan Penanaman Padi Di Malaysia Suhu tinggi iaitu kira-kira 23oC semasa menanam dan 27oC semasa padi masak Hujan lebat kira-kira 1500 . subur dan dapat menakung air. Cuaca yang panas dan cerah terutama masa menuai / padi masak.2000 mm setahun terutama masa pertumbuhan (padi sawah).Endau.Pahang tua. racun.Karang. MARDI giatkan penyelidikan untuk hasilkan benih bermutu tinggi. FAMA. 9. Perak. 2. Terenggganu. Selangor. dan benih yang baik. . 6. Dataran Tanjung Karang. LPN dan Bank Pertanian Sediakan kemudahan pengairan . Selangor dan Changkat Jong.padi boleh ditanam 2 kali setahun dan luaskan kawasan baru Membaiki dan menambah jumlah projek yang ada . FAMA bantu petani untuk pasarkan hasil padi dengan kawalan harga. LPP. 5.Melaka. 1. Ada kemudahan pengairan contohnya Projek Pengairan Muda Kemubu yang membolehkan padi ditanam dua kali setahun. Dataran Besut. MARDI. 7. 8.o o o o o o o Dataran hilir Sg. Kawasan Paya Besar . Tenaga buruh yang ramai dan murah. jenis aluvium. Kawasan Rompin . Tanah rata. 3. 6. 4. Tebusguna kawasan paya. Pahang. 2. Galakan daripada kerajaan melalui pemberian subsidi baja. 3. Sabah Papar Tuaran Semenanjung Kolias 3. 4. racun serangga. 10. Langkah-Langkah Meningkatkan Pengeluaran Padi y 1. jentera serta ada kawalan harga dan mutu padi. Penyelidikan dijalankan oleh MARDItelah berjaya menghasilkan benih yang bermutu tinggi. Dataran Seberang Perai. 5. 2. FAMA sediakan kilang untuk memproses dan mengeringkan padi sebelum beras dipasarkan. Perak dan di Melaka. Bantuan kewangan yang dikeluarkan oleh Bank Pertanian Malaysia supaya petani boleh modenkan sistem penanaman. Tanah pamah pinggir laut Selangor .

Penindasan oleh orang tengah yang membeli hasil padi dengan harga yang rendah dan tidak berpatutan. G. Kekurangan sistem pengairan terutamanya dikebanyakan tempat di Sabah dan Sarawak telah menyebabkan hasil produktivitinya rendah dan tak bermutu. Serangan penyakit. 6. racun serangga dan tidak mahir menggunakan jentera o akibatnya hasil pengeluaran kurang memuaskan. 3. 7. Hujan yang terlampau banyak atau terlalu kurang . 9. baja. 8. BERNAS a. Kebanyakan petani golongan miskin tidak mampu membeli peralatan moden. H. Masalah-masalah Dalam Penanaman Padi 1. .benteras orang tengah. 4. Penanaman padi huma di lereng-lereng bukit telah menyebabkan berlakunya hakisan yang teruk akibat kadar larian air di permukaan tanak yang kuat o kesannya sungai menjadi semakin cetek.LPP . Tubuhkan Koperasi Peladang bantu petani tentang harga dan penanaman . Keluasan tanah yang kurang daripada 2 hektar (kawasan tanah pusaka) o menyebabkan penggunaan jentera tidak dapat dijalankan sepenuhnya. menguruskan subsidi baja kimia dan racun serangga. berlakunya banjir kilat serta mengganggu sistem ekologi dan habitat flora & fauna. Meluaskan perkhimatan keluar kawasan utama penanaman padi. Peranan Agensi Kerajaan Yang Membantu Petani Agensi Kaedah A.hujan tidak tetap banjir/kemarau o boleh menjejaskan hasil padi atau memusnahkan pokok-pokok padi.tenaga muda lebih suka bekerja di bandar dan tinggalkan lapangan pertanian yang banyak cabarannya.petani ditindas oleh orang tengah. 8. Menyediakan kredit. Kekurangan tenaga pekerja . Pemasaran . c. b. Kerajaan tubuhkan LPN untuk membantu petani memasarkan hasil padi dengan harga yang lebih baik.7. Projek-Projek Pengairan Di Malaysia Sila buat rujukan dan senaraikan projek-projek pengairan di Malaysia. burung dan serangga lain o boleh kurangkan hasil padi 2. haiwan/serangga perosak seperti tikus. 9. Penanaman padi bergantung kepada hujan. 5. F. Petani diajar guna kaedah pertanian moden. Menjamin harga minimum dan bantu petani memasarkan padi. kumpul hasil.

PENANAMAN KELAPA SAWIT DI MALAYSIA A. Bank Pertanian F. Mengajar petani menggunakan peralatan jentera moden. 10. 2.jalankan penyelidikan untuk hasilkan baka yang lebih baik. Cina dan EU (Kesatuan Eropah). Agensi kerajaan seperti FELDA & FELCRA . lilin. minyak masak dan majerin. baja kimia dan racun serangga. Diekspot ke Asia Barat. b. Pasir Gudang dan Kuantan. Ada permintaan yang tinggi dari kilang-kilang tempatan yang membuat sabun. Kebanyakan diusahakan secara ladang oleh syarikat-syarikat besar / FELDA / FELCRA. 3. Galakan kerajaan dalam bentuk : a. 5. 8. PORIM . c. 7. Jepun. . Pembukaan kawasan baru telah memajukan lagi insfrasruktur seperti jalan raya dan petempatan baru.buka kawasan baru. Pakistan. RISDA tanam semula getah diganti dengan kelapa sawit.B. 4. Perlukan kos yang tinggi untuk membina kilang dan pelbagai kemudahan lain yang berhampiran dengan ladang. MR53 dan MR77. Malaysia pengeluar minyak kelapa sawit utama dunia (minyak dan isi rung) -57% pengeluaran dunia. b. d. Menawarkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. y Menyediakan bantuan kewangan y Menyediakan pusat menjemur dan kilang untuk memproses padi. Singapura. 11. Memberi bantuan kewangan kepada petani melalui pinjaman bank. Tanaman kontan yang utama. Jabatan Pertanian D. cepat masak dan hasil tinggi seperti MR52. Kepentingan 1. 9. y Menghasilkan benih padi yang tahan kemarau. Kemudahan depot simpanan minyak sawit terletak di Pelabuhan Klang. Koperasi Peladang C. Membeli baja dengan harga yang lebih murah. Adanya penanaman kelapa sawit dapat mempelbagaikan kegiatan ekonomi Malaysia dan tidak perlu bergantung kepada ekspot getah dan bijih timah sahaja. FAMA a. MARDI E. y Mengajar petani menggunakan jentera. 6.

Langkah Mengatasi Masalah 1. Persaingan daripada negara pengeluar yang lain seperti Indonesia dan Nigeria. C. Masalah kekurangan pekerja di atasi dengan import pekerja asing secara berdaftar. 7. PORIM (Institut Penyelidikan Minyak Kelapa Sawit Malaysia) jalankan penyelidikan : a. 5. Sediakan depot simpanan minyak seperti di Kuantan. 3. 7. Jengka dan DARA (Rancangan Kemajuan Pahang Tenggara). RISDA juga membuka kawasan baru / penanaman semula kawasan getah dengan kelapa sawit.jelaskan tentang mutu sebenar minyak sawit. Pasir Gudang dan Pelabuhan Klang. D. 1. 4. Kekurangan kilang pemprosesan menyebabkan mutu minyaknya berkurangan / rendah kerana lambat diproses. Buah kelapa sawit dirosakkan haiwan perosak seperti tikus. 4. Kenaikan dalam kos pengeluaran. cari kegunaan baru seperti hasilkan diesel kelapa sawit (metil-ester) dan projek vitamin E gunakan asid lemak sawit suling. 2. 3. Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR). 9. b. 6. Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH).B. 4. Rombongan perdagangan dihantar ke luar negara (China. 5. 8. Permintaan dunia tidak stabil menyebabkan harganya turun naik. Membuka kawasan-kawasan baru melalui FELDA dan FELCRA. 3. Kawasan Teluk Intan dan Perak Selatan. kumbang dan landak. 2. 7. Minyak kelapa sawit bersaing dengan minyak kacang soya dan bunga matahari. 6.pekebun kecilnya diberi potongan cukai (pengecualian) sebanyak 30% untuk galakkan penanaman dan pengeluaran. Sandakan dan Tawau di Sabah. PENANAMAN GETAH DI MALAYSIA . Di Sabah . Jepun dan Pakistan) dengan tujuan untuk luaskan pasaran . FELDA dan FELCRA buka kilang-kilang memproses buah kelapa sawit. Masalah Dalam Penanaman Kelapa Sawit 1. Lembaga Pemasaran dan Perlesenan Minyak Sawit Malaysia (PORLA) dan PORIM ambil bahagian aktif dalam pemasaran dan pameran antarabangsa untuk tingkatkan permintaan minyak sawit di pasaran dunia. 9. 8. 2. Kawasan Penanaman Kelapa Sawit Labis. tinggikan mutu dan pengeluaran minyak kelapa sawit. Korea. Kemarau panjang menyebabkan mutu minyaknya jatuh. Ladang-ladang mengalami masalah kekurangan tenaga pekerja tempatan. 6. bahan api dan upah menyebabkan kos pengeluaran minyak ini makin bertambah/meningkat. 5. Kempen anti-minyak tropika oleh Amerika Syarikat menyebabkan permintaan terhadapnya merosot. Layang-Layang dan Kejora (Lembaga Kemajuan Johor Tenggara) Kawasan Sungai Bernam dan Sepang di Selangor.

Negeri pengeluar utama : o Johor o Kedah/Perlis o Perak o Negeri Sembilan c. Batu Pahat dan Muar di Johor. RRIM y y 3. Tanaman ekspot yang penting . Diusahakan secara ladang dan kebun kecil. Getah jenis Hevea Brazillianis. MARDEC y 4. Diekspot dalam bentuk : o getah SMR . RISDA 2. (Perbadanan Kemajuan Getah Malaysia) membuka kawasan baru untuk menanam getah. Bahagian selatan Perak. d. Kepentingannya a. (Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan C. Eropah. . hasil tinggi dan bermutu tinggi. b.diekspot ke Jepun. Sekitar Seremban di Negeri Sembilan. Daerah Sadakan dan Tawau di Sabah. FELDA y beri subsidi kos penanaman semula getah tua.A. Daerah Segamat. c. ketiga selepas Thai dan Indonesia. meliputi hampir 2 juta hektar kawasan (28%) pertanian Malaysia (85% terdapat di kaki bukit Semenanjung Malaysia). f. menjalankan penyelidikan untuk dapatkan baka getah yang capat matang. Agensi Kerajaan Yang Memajukan Industri Getah 1. Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk. e. Amerika Syarikat. d. Mengeluarkan hampir 40% pengeluaran getah asli dunia. B. Kawasan Penanaman Getah a. b.heveacrumb o getah asap berbunga (RSS) o getah krip g. Kluang. (Institut Penyelidikan Getah Malaysia) mendirikan kilang-kilang untuk memproses susu getah pekebun kecil. China dan Singapura (semakin berkurangan kerana ada-nya persaingan dengan getah tiruan.

teknik torehan.tak ditanam semula kerana tak mampu. 7. sediakan bantuan kewangan untuk tanam semula dan bantuan khidmat nasihat. kegunaan. RISDA jalankan penyelidikan : a. Hasil rendah kerana kebanyakan pokok-pokok sudah tua . Pembukaan kawasan-kawasan baru melalui rancangan FELDA dan FELCRA.cepat tempoh matang dan hasil tinggi.beli getah dengan banyak dan jual bila harganya mahal atau bekalan getah dunia bertambah. teknik tingkatkan hasil pengeluaran serta penggunaan racun dan baja. Gunakan teknologi torehan yang baik dan cepat. 9. contonya SMR. Kekurangan tenaga pekerja . 2. 3. E. 6. 7. 4.dari segi baka. Permintaan terhadap getah perlahan kerana barangan buatan getah tahan lama. Persaingan dengan pengeluar getah lain seperti Thailand dan Indonesia. 4.pemuda tak suka bekerja di ladang. 3. Harga tak stabil . 2. Stok penimbal Amerika Syarikat yang mengawal harga getah dunia . Adanya persaingan penggunaan tanah daripada sektor perumahan. Pokok-pokok tua diganti dengan pokok-pokok baru yang berbaka baik dan hasil yang tinggi. TANAMAN DAGANGAN LAIN .turun/naik. contohnya baka klon 600 . Jalankan penyelidikan seperti yang dilakukan oleh RRIM . 11. 8. Menyediakan pelbagai kemudahan dan kelengkapan di kawasan ladang getah serta sistem pengangkutan yang lebih teratur dari ladang ke kilang. contohnya penggunaan motoray. Pekebun kecil kurang mampu gunakan baja kimia dan racun serangga. Kemelesetan ekonomi kurangkan pembelian getah. 5. perindustrian dan pembinaan padang golf. Langkah Mengatasi Masalah 1. 9. 10. Meluaskan kawasan penanaman getah. Kos pengeluaran makin tinggi kerana gaji pekerja meningkat dan kos pengeluaran juga bertambah. b.e. D. 8. 6. Persaingan dengan getah tiruan o kualitinya sama o harganya murah o dibentuk dikilang o pengeluarannya mudah dikawal mengikut pasaran. Menubuhkan stok Penimbal Getah antarabangsa oleh negara-negara pengeluar getah dengan tujuan untuk kawal harga getah di pasaran dunia. Penubuhan Rancangan Piawaian Getah (SRM) bagi menjamin getah yang bermutu tinggi sahaja yang diekspot. 5. Fungsi MARDEC -jalankan penyelidikan untuk tingkatkan lagi mutu getah.menyebabkan harga getah asli di pasaran dunia terus jatuh. Kawasan Kuching dan Lembah Sungai Rajang. (Amerika Syarikat ada stok penimbal . Masalah Dalam Industri Getah 1.

Faktor Yang Menggalakan y y y Hujan melebihi 2000mm dan suhu tinggi. Sri Aman dan Kuching di Sarawak. Hasil utama Sarawak terutama bahagian pertama dan ketiga (90% pengeluaran Malaysia). 2. 3. baja dan racun serangga di bawah skim subsidi lada hitam. 3. KELAPA 1. Tubuhkan pusat-pusat pengumpulan proses dan penggredan lada hitam dengan kerjasama FAMA. Subsidi diberi oleh Lembaga Pemasaran Lada Hitam Malaysia. Kos pengeluaran tinggi (kos untuk pengangkutan dan pembajaan). Serangan penyakit di pangkal pokok . B. Perbaiki kemudahan infrastuktur di kawasan ladang. Beberapa Kawasan di Johor. d. 2.LADA HITAM A. Masalah Dalam Penanaman Lada Hitam 1. Kawasan Utama y y y Sekitar Sibu. b. Langkah Untuk Mengatasi 1. 5. Gangguan cuaca tak menentu (panas berpanjangan ganggu proses pembesaran) E. Jerman Barat. 3. Jabatan Pertanian Sarawak jalankan kegiatan untuk kawal penyakit reput pangkal pokok. D. 4. Bantu petani cari pasaran baru di luar negara. Tanah beralun dan bersaliran baik . selepas India dan Indonesia. Saingan daripada negara pengeluar lain. Diekspot ke Jepun. Tentukan harga yang berpatutan. Kerjasama Malaysia dan negara-negara pengeluar lain melalui Komuniti Lada Hitam Antarabangsa bagi mendapatkan harga maksimum. Pengeluar utama . Kepentingannya 1. Sandakan dan Samporna di Sabah. c. Peranan Lembaga Pemasaran Lada Hitam a. Malaysia mengekspot 30% pengeluaran dunia dan ketiga besar di dunia. Permintaan tak stabil menyebabkan harganya jatuh. 2. Berikan bantuan benih . 4. C.tanah lanar subur.merendahkan mutu lada hitam. Singapura dan Hong Kong.

Sabah pengeluar utama (30%). Kanada dan United Kingdoms. c. b. Suhu tinggi / hujan lebat. Semenanjung Malaysia 32% dan Sarawak 8%.y y y y y 2. Isi kelapa dikeringkan dipanggil KOPRA digunakan untuk membuat minyak. Men jadi tanaman jualan utama di Sabah. Jerangau dan Muar di Semenanjung Malaysia. Langkah untuk mengatasi masalah a. b. 5. Pengeluar ke-4 di dunia (9% pengeluaran dunia). c. Tanah gambut dan bersaliran baik. 2. NANAS 1. Dieksport ke Singapura. Persaingan dengan negara pengeluar yang lain seperti Thai. 4. Peranan MARDI jalankan penyelidikan hasil benih yang bermutu seperti Gandul dan Masmerah. Johor pengeluar utama (85%) ± ditanam secara ladang dan kebun kecil. bersaliran baik dan ada pengaruh bayu laut dan darat. b. Labis dan Pontian y Sekitar Klang Teluk Intan dan Bachok Kelantan. Kos penanaman meningkat. 5. 5. KOKO 1. Taburan kawasan : perlukan kawasan kaki bukit atau bertanih pasir yang bersaliran baik dan mengandungi kalium. Banyak dieksport ke Singapura. Simpang Renggam. Hidup subur di kawasan pantai berpasir. Kawasan : y Sekitar Pekan Nanas. Amerika Syarikat dan China ± dieksport melalui Pasir Gudang. Faktor yang menggalakkan : a. b. . c. Sekitar Tawau. 4. Bagan Datoh. Masalah dalam penanaman : a. Sibu dan Sempurna di Sabah. Serangan penyakit (fruit collapse). baka/benih bermutu. Sistem pemasaran tidak menguntungkan petani. Pulau Pinang 90% kelapa ditanam secara kebun kecil. 4. 3. 2. FAMA bantu dalam usaha pemasaran yang lebih luas. a. Lembaga Pemasaran Nanas Malaysia beri khidmat nasihat. Filipina. sabun dan marjerin. d. 3. United Kingdom. 3. Taiwan dan Hawaii. Johor Pantai Timur Sabah Pantai barat Selangor Bagan Datoh Perak Seberang Perai.

6. Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu a. Faktor yang mempengaruhi penanaman a. Kawasan Semarahan di Sarawak. b. e.d. Terlindung daripada pancaran matahari yang terik oleh pokok-pokok ditanam secara tanaman selingan pokok-pokok kelapa. d. Ditanam secara ladang dan kebun kecil. 7. e. FELDA dan FELCRA terlibat dalam pembukaan kawasan-kawasan baru. Tanah jenis laterit dan gambut yang bersaliran baik dan mengandungi unsur kalium. Mengeluarkan hasil selepas 18 bulan. Hujan melebihi 2030mm / suhu tinggi lebih 23oC. Digunakan untuk membuat coklat dan minuman berperisa coklat . b. c. FAMA beri bantuan kewangan/nasihat MARDI ± jalankan penyelidikan untuk tingkatkan mutu pengeluaran. c. SIRIM ± berusaha untuk kawal mutu dan tentukan gred koko yang dihasilkan. d.