jenis - jenis pertanian

JENIS-JENIS PERTANIAN 1. Pertanian pindah 2. Pertanian kebun kecil (sara diri) 3. Pertanian ladang 1. Pertanian Pindah a. Ciri-ciri utama i. Diusahakan oleh orang asli di kawasan pedalaman Sarawak, Sabah dan Semenanjung Malaysia. ii. Tanaman yang diusahakan adalah tanaman kering seperti padi huma, keledek, sayur-sayuran dan buah-buahan. iii. Menggunakan cara-cara penanaman dan peralatan tradisional (kaedah primitif) seperti cangkul, tugal, kapak, parang dan batang kayu. iv. Hasil tanaman adalah untuk kegunaan sendiri. v. Diusahakan oleh ahli keluarga sendiri. vi. Petani akan berpindah ke kawasan baru apabila kesuburan tanah yang telah ditinggalkan akan ditumbuhi oleh hutan belukar (hutan sekunder) b. Peringkat kerja dalam pertanian pindah i. Hutan dibersihkan dan dibakar. Abunya dijadikan baja tanah. ii. Tanaman ditanam oleh ahli keluarga gunakan alat dan cara penanaman tradisional dan mudah. iii. Hasil tanaman dituai oleh ahli keluarga gunakan alat tradisional. iv. Berpindah ke kawasan lain yang lebih subur - keburukannya kawasan yang ditinggalkan ditumbuhi belukar. 2. Pertanian Kebun Kecil / Sara Diri Ciri-ciri utama: i. ii. iii. iv. v. vi. Keluasan tapak 1- 2 hektar. Diusahakan oleh ahli keluarga yang bermodal kecil. Kegiatan pertanian yang terpenting - paling luas diusahakan oleh petani Malaysia. Ditanami dengan tanaman sara diri untuk keperluan keluarga dan selebihnya dijual kepada penduduk tempatan sahaja. Menggunakan jentera-jentera kecil dan kemudahan pemprosesan serta pemasaran yang disediakan oleh kerajaan. Masih ada yang mengamalkan cara pertanian tradisional. Tanaman yang ditanam seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran dan jagung (tanaman sara diri) serta tanaman dagangan seperti kelapa sawit, getah, lada hitam dan koko.

3. Pertanian Ladang Ciri-ciri utama:

Mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan penduduk Malaysia terutamanya di kawasan luar bandar. buah-buahan. lada hitam. koko (kaki bukit). v. bersaliran baik sesuai untuk penanaman getah. kopi dan sebagainya. o Tanah berpasir sepanjang pinggir pantai untuk tanaman kelapa. getah. c. 10. b. Menggalakkan perkembangan sektor industri pemprosesan hasil pertanian. o Tanah gambut untuk tanaman nanas (kawasan berpaya). baja urea dan biji benih yang bermutu tinggi. Mengeluarkan hasil yang tinggi dan keba-nyakannya diekspot. 7. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PERTANIAN 1. kelapa sawit dan teh Menggunakan tenaga buruh yang ramai. kelapa sawit. d. iii. o Cerun-cerun bukit sesuai untuk penanaman teh dan padi huma. 5. Pembukaan kawasan-kawasan baru di luar-luar bandar seperti rancangan FELDA. 8. o o Hujan yang banyak dan suhu rendah kira-kira 18 C sesuai untuk penanaman teh dan buah-buahan serta sayur-sayuran hawa sederhana di Cameron Highlands. Muka bumi o Dataran. Saliran . ii. tembakau dan lada hitam. Menyumbang kira-kira 45% daripada pendapatan negara. Tanah-tanih o Tanah lanar di lembangan dan delta sungai sesuai untuk penanaman padi sawah. kelapa kering). KEPENTINGAN PERTANIAN 1. Iklim o Hujan tahunan melebihi 2500mm setahun dan suhu yang tinggi sepanjang tahun sesuai untuk tanaman seperti getah. delta dan lembangan sungai yang sesuai untuk penanaman padi. 9. Hampir 1/4 daripada pertukaran wang asing datangnya daripada hasil pertanian (hasil ekspot kelapa sawit. racun serangga. kelapa sawit dan koko. nanas.i. Menanam tanaman dagangan seperti getah. o Tanah laterit sesuai untuk tanaman seperti getah. koko. o Kawasan bukit yang beralun. Keluasannya melebihi 40 hektar. 6. kelapa sawit. iv. 2. Pertanian juga menyebabkan Malaysia menjadi pengekspot utama bagi getah dan minyak kelapa sawit dunia. Menggunakan hampir 70% kawasan di Malaysia yang ditanami dengan berbagai hasil pertanian. Menggalakkan pertumbuhan bandar baru terutamanya di kawasan yang baru diterokai. 3. Peluang pekerjaan kepada 35% penduduk Malaysia (melebihi 2 juta orang penduduk Malaysia terlibat dalam pertanian). Dijalankan secara besar-besaran oleh syarikat besar. kopi. peralatan moden. sayur-sayuran. 4. Faktor Fizikal a. Membekalkan bahan makanan seperti beras.

c. b. kelapa sawit. Penggunaan baja kimia dan racun serangga telah meningkatkan lagi produktiviti hasil pertanian. e. Faktor Tradisional Sering merupakan penghalang kepada cara-cara pertanian moden namun cara pertanian tradisional sesuai bagi ladang-ladang kecil. Sistem pengairan yang moden telah membolehkan penanaman padi 2 atau 3 kali setahun . b. Tanaman makanan y y y Padi Jagung keledek Kelapa sawit Getah Nanas y y kekacang ubi kayu 2. nanas.o o Kawasan bersaliran buruk (paya) sesuai untuk penanaman padi sawah. Sistem pengangkutan yang maju telah memudahkan dan mempercepatkan pema-saran hasil pertanian. Adanya agensi-agensi kerajaan seperti FELDA. cara penanaman moden serta mengatasi masalah pertanian. koko. jentuai dan traktor telah membantu meningkatkan daya pengeluaran hasil. 2. 4. JENIS-JENIS TANAMAN YANG DITANAM 1. 3. Bantuan modal dan pelaburan dalam teknologi melalui skim ansuran oleh kerajaan. tembakau dan lada hitam. d. Tanaman dagangan y y y y y Lada hitam Koko 3.hasil semakin meningkat. racun serangga dan baja urea. Yang bersaliran baik sesuai untuk tanaman seperti getah. Tanaman pasar y Sayur-sayuran y Buah-buahan SUMBANGAN TEKNOLOGI MODEN TERHADAP KEMAJUAN SAINS . FAMA. Penggunaan jentera seperti jentolak. Faktor Teknikal : Teknologi moden a. Penggunaan benih yang bermutu tinggi. RISDA yang ditubuhkan untuk membantu petani dalam penggunaan peralatan moden. Faktor Ekonomi a.

3. c. Meliputi hampir 10% daripada jumlah kawasan penanaman di Malaysia. 4. 5. a. 4.Jelapang Padi Negara (50% daripada jumlah pengelu-aran padi negara). PENANAMAN PADI DI MALAYSIA A. b. Meningkatkan pengeluaran hasil tanaman. 1. a. 3. Menyumbangkan 85% daripada keperluan beras negara. Mencari cara baru untuk kurangkan penyakit dan perosak tanaman. b. Ada dua jenis iaitu padi sawah dan padi bukit (huma). o Dataran kelantan . d. Kawasan Penanaman Utama Semenanjung Malaysia o Dataran Kedah-Perlis . 2. B. Padi huma banyak diusahakan di Sabah dan Sarawak di kawasan cerun-cerun bukit (pedalaman) . 5. India. b. b. Meningkatkan pengeluaran hasil tanaman. Sistem pengangkutan (jalan raya dan keretapi) Memudah dan mempercepatkan pemasaran hasil pertanian. Kepentingan Penanaman Padi Tanaman makanan utama. d. a. Meningkatkan kecekapan pengeluaran. Jentera pertanian Mempercepatkan kerja pertanian. Myanmar dan Amerika Syarikat. Bantu kerajaan kurangkan import beras dan jimatkan pertukaran wang asing. Beras makanan ruji penduduk Malaysia. 6. b. 2. 5.1. 1. a. Secara Umum Tanaman makanan yang penting. Meningkatkan hasil tanaman. c. Meningkatkan hasil tanaman. Menjimatkan masa kerja. Membolehkan penanaman dua tanaman atau lebih diusahakan. Memperluaskan kawasan pertanian.tidak perlukan bekalan air yang banyak (15%). 2. 1. c. Padi sawah ditanam di kawasan yang berair meliputi 86% kawasan penanaman -perlukan bekalan air yang banyak. a. C. Menjimatkan kos buruh. 3. Empangan/pengairan dan terusan Membantu mengurangkan masalah keku-rangan air hujan. 4. Malaysia mengimport beras dari negeri China. Baja kimia/urea Menyuburkan tanah-tanih. a. Mempercepatkan penghantaran hasil ke kilang untuk diproses dan mengurangkan kerosakan. b. Penyelidikan moden Menghasilkan benih tanaman yng bermutu. Racun serangga Mengurangkan kerosakan tanaman.

MARDI giatkan penyelidikan untuk hasilkan benih bermutu tinggi. Sabah Papar Tuaran Semenanjung Kolias 3. benih. 2. Tenaga buruh yang ramai dan murah. Dataran Besut. pantai seperti yang telah dijalankan di kawasan Tg. 4. Terenggganu. 6.Pahang tua. Kawasan Rompin . Galakan daripada kerajaan melalui pemberian subsidi baja. MARDI. 1. 8. Selangor dan Changkat Jong. 5. 2.2000 mm setahun terutama masa pertumbuhan (padi sawah). racun serangga. Dataran Tanjung Karang. Sarawak o Delta Rajang o Delta Baram o o o Faktor Yang Menggalakkan Penanaman Padi Di Malaysia Suhu tinggi iaitu kira-kira 23oC semasa menanam dan 27oC semasa padi masak Hujan lebat kira-kira 1500 . jentera serta ada kawalan harga dan mutu padi. dan benih yang baik. Pahang. LPN dan Bank Pertanian Sediakan kemudahan pengairan .Endau. Adanya penggunaan teknologi moden seperti jentera.o o o o o o o Dataran hilir Sg. 10. subur dan dapat menakung air. Bantuan kewangan yang dikeluarkan oleh Bank Pertanian Malaysia supaya petani boleh modenkan sistem penanaman. Tanah pamah pinggir laut Selangor . Kawasan Paya Besar . 3. FAMA sediakan kilang untuk memproses dan mengeringkan padi sebelum beras dipasarkan. 5. Dataran Seberang Perai. 3. Ada kemudahan pengairan contohnya Projek Pengairan Muda Kemubu yang membolehkan padi ditanam dua kali setahun. Cuaca yang panas dan cerah terutama masa menuai / padi masak.Karang. Langkah-Langkah Meningkatkan Pengeluaran Padi y 1. jenis aluvium. 6. Tebusguna kawasan paya. Perak. 7. baja serta kawalan penyakit-penyakit dan serangga perosak. Perak dan di Melaka. Selangor. Penyelidikan dijalankan oleh MARDItelah berjaya menghasilkan benih yang bermutu tinggi. 4. FAMA. 2. FAMA bantu petani untuk pasarkan hasil padi dengan kawalan harga.padi boleh ditanam 2 kali setahun dan luaskan kawasan baru Membaiki dan menambah jumlah projek yang ada .Melaka. racun. 9. LPP. . Tanah rata.

Penindasan oleh orang tengah yang membeli hasil padi dengan harga yang rendah dan tidak berpatutan. 4.benteras orang tengah. G. 7. Penanaman padi bergantung kepada hujan. 6. b. Masalah-masalah Dalam Penanaman Padi 1.LPP . berlakunya banjir kilat serta mengganggu sistem ekologi dan habitat flora & fauna. Serangan penyakit. H. Kekurangan tenaga pekerja . haiwan/serangga perosak seperti tikus.petani ditindas oleh orang tengah. Kekurangan sistem pengairan terutamanya dikebanyakan tempat di Sabah dan Sarawak telah menyebabkan hasil produktivitinya rendah dan tak bermutu. .hujan tidak tetap banjir/kemarau o boleh menjejaskan hasil padi atau memusnahkan pokok-pokok padi. Kerajaan tubuhkan LPN untuk membantu petani memasarkan hasil padi dengan harga yang lebih baik. racun serangga dan tidak mahir menggunakan jentera o akibatnya hasil pengeluaran kurang memuaskan. 9. Projek-Projek Pengairan Di Malaysia Sila buat rujukan dan senaraikan projek-projek pengairan di Malaysia. kumpul hasil. Petani diajar guna kaedah pertanian moden. Tubuhkan Koperasi Peladang bantu petani tentang harga dan penanaman . Menyediakan kredit.7. Meluaskan perkhimatan keluar kawasan utama penanaman padi. 8. menguruskan subsidi baja kimia dan racun serangga. baja. F. 3. Keluasan tanah yang kurang daripada 2 hektar (kawasan tanah pusaka) o menyebabkan penggunaan jentera tidak dapat dijalankan sepenuhnya. 5.tenaga muda lebih suka bekerja di bandar dan tinggalkan lapangan pertanian yang banyak cabarannya. c. Menjamin harga minimum dan bantu petani memasarkan padi. BERNAS a. 8. Peranan Agensi Kerajaan Yang Membantu Petani Agensi Kaedah A. 9. burung dan serangga lain o boleh kurangkan hasil padi 2. Penanaman padi huma di lereng-lereng bukit telah menyebabkan berlakunya hakisan yang teruk akibat kadar larian air di permukaan tanak yang kuat o kesannya sungai menjadi semakin cetek. Kebanyakan petani golongan miskin tidak mampu membeli peralatan moden. Hujan yang terlampau banyak atau terlalu kurang . Pemasaran .

11. baja kimia dan racun serangga.B. d. 4. y Mengajar petani menggunakan jentera. 9. Diekspot ke Asia Barat. 2. Ada permintaan yang tinggi dari kilang-kilang tempatan yang membuat sabun. y Menyediakan bantuan kewangan y Menyediakan pusat menjemur dan kilang untuk memproses padi. Jabatan Pertanian D. Pakistan. Cina dan EU (Kesatuan Eropah). 3. Singapura. Malaysia pengeluar minyak kelapa sawit utama dunia (minyak dan isi rung) -57% pengeluaran dunia. Mengajar petani menggunakan peralatan jentera moden. y Menghasilkan benih padi yang tahan kemarau. 7. MARDI E. minyak masak dan majerin. c. Kepentingan 1. . lilin. Perlukan kos yang tinggi untuk membina kilang dan pelbagai kemudahan lain yang berhampiran dengan ladang. b.jalankan penyelidikan untuk hasilkan baka yang lebih baik. Galakan kerajaan dalam bentuk : a. 8. 6. Pembukaan kawasan baru telah memajukan lagi insfrasruktur seperti jalan raya dan petempatan baru. b. Agensi kerajaan seperti FELDA & FELCRA . PENANAMAN KELAPA SAWIT DI MALAYSIA A. Bank Pertanian F. Memberi bantuan kewangan kepada petani melalui pinjaman bank.buka kawasan baru. MR53 dan MR77. Membeli baja dengan harga yang lebih murah. FAMA a. RISDA tanam semula getah diganti dengan kelapa sawit. Koperasi Peladang C. Kemudahan depot simpanan minyak sawit terletak di Pelabuhan Klang. Menawarkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. PORIM . Jepun. 10. 5. Tanaman kontan yang utama. Pasir Gudang dan Kuantan. Kebanyakan diusahakan secara ladang oleh syarikat-syarikat besar / FELDA / FELCRA. Adanya penanaman kelapa sawit dapat mempelbagaikan kegiatan ekonomi Malaysia dan tidak perlu bergantung kepada ekspot getah dan bijih timah sahaja. cepat masak dan hasil tinggi seperti MR52.

Kemarau panjang menyebabkan mutu minyaknya jatuh. 2. D. Masalah kekurangan pekerja di atasi dengan import pekerja asing secara berdaftar. 3. 3. 5. PENANAMAN GETAH DI MALAYSIA . Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR). Masalah Dalam Penanaman Kelapa Sawit 1. Buah kelapa sawit dirosakkan haiwan perosak seperti tikus. Pasir Gudang dan Pelabuhan Klang. Kawasan Teluk Intan dan Perak Selatan.B. 9. Kawasan Penanaman Kelapa Sawit Labis. 6. Membuka kawasan-kawasan baru melalui FELDA dan FELCRA. Jengka dan DARA (Rancangan Kemajuan Pahang Tenggara). RISDA juga membuka kawasan baru / penanaman semula kawasan getah dengan kelapa sawit. kumbang dan landak. Korea. 7. 2. Persaingan daripada negara pengeluar yang lain seperti Indonesia dan Nigeria. Rombongan perdagangan dihantar ke luar negara (China.jelaskan tentang mutu sebenar minyak sawit. 6. 5. PORIM (Institut Penyelidikan Minyak Kelapa Sawit Malaysia) jalankan penyelidikan : a. Ladang-ladang mengalami masalah kekurangan tenaga pekerja tempatan. FELDA dan FELCRA buka kilang-kilang memproses buah kelapa sawit. Langkah Mengatasi Masalah 1. tinggikan mutu dan pengeluaran minyak kelapa sawit.pekebun kecilnya diberi potongan cukai (pengecualian) sebanyak 30% untuk galakkan penanaman dan pengeluaran. Jepun dan Pakistan) dengan tujuan untuk luaskan pasaran . 9. b. 4. Minyak kelapa sawit bersaing dengan minyak kacang soya dan bunga matahari. 8. 1. bahan api dan upah menyebabkan kos pengeluaran minyak ini makin bertambah/meningkat. 3. 4. Sediakan depot simpanan minyak seperti di Kuantan. 6. 7. cari kegunaan baru seperti hasilkan diesel kelapa sawit (metil-ester) dan projek vitamin E gunakan asid lemak sawit suling. Kenaikan dalam kos pengeluaran. Sandakan dan Tawau di Sabah. Permintaan dunia tidak stabil menyebabkan harganya turun naik. Kekurangan kilang pemprosesan menyebabkan mutu minyaknya berkurangan / rendah kerana lambat diproses. 7. Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH). Lembaga Pemasaran dan Perlesenan Minyak Sawit Malaysia (PORLA) dan PORIM ambil bahagian aktif dalam pemasaran dan pameran antarabangsa untuk tingkatkan permintaan minyak sawit di pasaran dunia. C. Kempen anti-minyak tropika oleh Amerika Syarikat menyebabkan permintaan terhadapnya merosot. Layang-Layang dan Kejora (Lembaga Kemajuan Johor Tenggara) Kawasan Sungai Bernam dan Sepang di Selangor. 8. Di Sabah . 5. 2. 4.

(Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan C. Tanaman ekspot yang penting . Diusahakan secara ladang dan kebun kecil. ketiga selepas Thai dan Indonesia. RRIM y y 3. Eropah. Kluang. d. e.A. Getah jenis Hevea Brazillianis. Agensi Kerajaan Yang Memajukan Industri Getah 1. Mengeluarkan hampir 40% pengeluaran getah asli dunia. Negeri pengeluar utama : o Johor o Kedah/Perlis o Perak o Negeri Sembilan c. Amerika Syarikat. . b. (Institut Penyelidikan Getah Malaysia) mendirikan kilang-kilang untuk memproses susu getah pekebun kecil. meliputi hampir 2 juta hektar kawasan (28%) pertanian Malaysia (85% terdapat di kaki bukit Semenanjung Malaysia). Kepentingannya a. Sekitar Seremban di Negeri Sembilan. d. Kawasan Penanaman Getah a. menjalankan penyelidikan untuk dapatkan baka getah yang capat matang. c. b. Daerah Segamat. f. hasil tinggi dan bermutu tinggi. MARDEC y 4. Batu Pahat dan Muar di Johor. Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk. FELDA y beri subsidi kos penanaman semula getah tua. China dan Singapura (semakin berkurangan kerana ada-nya persaingan dengan getah tiruan. B.diekspot ke Jepun. (Perbadanan Kemajuan Getah Malaysia) membuka kawasan baru untuk menanam getah. RISDA 2.heveacrumb o getah asap berbunga (RSS) o getah krip g. Diekspot dalam bentuk : o getah SMR . Bahagian selatan Perak. Daerah Sadakan dan Tawau di Sabah.

teknik torehan. Pekebun kecil kurang mampu gunakan baja kimia dan racun serangga. Kemelesetan ekonomi kurangkan pembelian getah. (Amerika Syarikat ada stok penimbal . Adanya persaingan penggunaan tanah daripada sektor perumahan. Stok penimbal Amerika Syarikat yang mengawal harga getah dunia . 2. 4. RISDA jalankan penyelidikan : a. 8. Harga tak stabil . Masalah Dalam Industri Getah 1. Menyediakan pelbagai kemudahan dan kelengkapan di kawasan ladang getah serta sistem pengangkutan yang lebih teratur dari ladang ke kilang. 3.turun/naik.dari segi baka. 10.pemuda tak suka bekerja di ladang. Penubuhan Rancangan Piawaian Getah (SRM) bagi menjamin getah yang bermutu tinggi sahaja yang diekspot. 5. 11. E. Fungsi MARDEC -jalankan penyelidikan untuk tingkatkan lagi mutu getah. Kos pengeluaran makin tinggi kerana gaji pekerja meningkat dan kos pengeluaran juga bertambah. TANAMAN DAGANGAN LAIN .e. Jalankan penyelidikan seperti yang dilakukan oleh RRIM . Pembukaan kawasan-kawasan baru melalui rancangan FELDA dan FELCRA. Pokok-pokok tua diganti dengan pokok-pokok baru yang berbaka baik dan hasil yang tinggi. b. 9. 6.tak ditanam semula kerana tak mampu. contonya SMR. 7. 6. Permintaan terhadap getah perlahan kerana barangan buatan getah tahan lama. 8. 4. perindustrian dan pembinaan padang golf. Menubuhkan stok Penimbal Getah antarabangsa oleh negara-negara pengeluar getah dengan tujuan untuk kawal harga getah di pasaran dunia.menyebabkan harga getah asli di pasaran dunia terus jatuh.cepat tempoh matang dan hasil tinggi. Hasil rendah kerana kebanyakan pokok-pokok sudah tua . teknik tingkatkan hasil pengeluaran serta penggunaan racun dan baja. contohnya penggunaan motoray. D. kegunaan. 3. sediakan bantuan kewangan untuk tanam semula dan bantuan khidmat nasihat. Persaingan dengan getah tiruan o kualitinya sama o harganya murah o dibentuk dikilang o pengeluarannya mudah dikawal mengikut pasaran. contohnya baka klon 600 . 2. 5. Persaingan dengan pengeluar getah lain seperti Thailand dan Indonesia. Meluaskan kawasan penanaman getah. Kawasan Kuching dan Lembah Sungai Rajang. 7. Langkah Mengatasi Masalah 1. 9.beli getah dengan banyak dan jual bila harganya mahal atau bekalan getah dunia bertambah. Kekurangan tenaga pekerja . Gunakan teknologi torehan yang baik dan cepat.

Subsidi diberi oleh Lembaga Pemasaran Lada Hitam Malaysia. 5. 2. KELAPA 1. Bantu petani cari pasaran baru di luar negara. D. Jerman Barat.merendahkan mutu lada hitam. Langkah Untuk Mengatasi 1. 3. b. Kawasan Utama y y y Sekitar Sibu. Serangan penyakit di pangkal pokok . Singapura dan Hong Kong. Diekspot ke Jepun. C. Gangguan cuaca tak menentu (panas berpanjangan ganggu proses pembesaran) E. Masalah Dalam Penanaman Lada Hitam 1. 3. Kos pengeluaran tinggi (kos untuk pengangkutan dan pembajaan). Sri Aman dan Kuching di Sarawak. Permintaan tak stabil menyebabkan harganya jatuh.tanah lanar subur. B. Perbaiki kemudahan infrastuktur di kawasan ladang. 2. Malaysia mengekspot 30% pengeluaran dunia dan ketiga besar di dunia. Hasil utama Sarawak terutama bahagian pertama dan ketiga (90% pengeluaran Malaysia). selepas India dan Indonesia. Faktor Yang Menggalakan y y y Hujan melebihi 2000mm dan suhu tinggi. Berikan bantuan benih . Saingan daripada negara pengeluar lain. Beberapa Kawasan di Johor. Tubuhkan pusat-pusat pengumpulan proses dan penggredan lada hitam dengan kerjasama FAMA. 4. c. baja dan racun serangga di bawah skim subsidi lada hitam. d. Kepentingannya 1. Sandakan dan Samporna di Sabah. Tanah beralun dan bersaliran baik . Jabatan Pertanian Sarawak jalankan kegiatan untuk kawal penyakit reput pangkal pokok. 3. Tentukan harga yang berpatutan. Peranan Lembaga Pemasaran Lada Hitam a. Pengeluar utama .LADA HITAM A. 4. 2. Kerjasama Malaysia dan negara-negara pengeluar lain melalui Komuniti Lada Hitam Antarabangsa bagi mendapatkan harga maksimum.

Langkah untuk mengatasi masalah a. Masalah dalam penanaman : a. 2. 4. Sibu dan Sempurna di Sabah. KOKO 1. Banyak dieksport ke Singapura. 3. Dieksport ke Singapura. Filipina. a. Sistem pemasaran tidak menguntungkan petani. c. Peranan MARDI jalankan penyelidikan hasil benih yang bermutu seperti Gandul dan Masmerah. Pengeluar ke-4 di dunia (9% pengeluaran dunia). Persaingan dengan negara pengeluar yang lain seperti Thai. United Kingdom. sabun dan marjerin. Taiwan dan Hawaii.y y y y y 2. b. b. Johor Pantai Timur Sabah Pantai barat Selangor Bagan Datoh Perak Seberang Perai. Lembaga Pemasaran Nanas Malaysia beri khidmat nasihat. Johor pengeluar utama (85%) ± ditanam secara ladang dan kebun kecil. Amerika Syarikat dan China ± dieksport melalui Pasir Gudang. Serangan penyakit (fruit collapse). Tanah gambut dan bersaliran baik. Kos penanaman meningkat. bersaliran baik dan ada pengaruh bayu laut dan darat. 4. Men jadi tanaman jualan utama di Sabah. Suhu tinggi / hujan lebat. Kawasan : y Sekitar Pekan Nanas. 2. Pulau Pinang 90% kelapa ditanam secara kebun kecil. 5. Isi kelapa dikeringkan dipanggil KOPRA digunakan untuk membuat minyak. b. Faktor yang menggalakkan : a. c. Sekitar Tawau. NANAS 1. Jerangau dan Muar di Semenanjung Malaysia. 5. 3. . Semenanjung Malaysia 32% dan Sarawak 8%. d. c. 3. Sabah pengeluar utama (30%). baka/benih bermutu. Labis dan Pontian y Sekitar Klang Teluk Intan dan Bachok Kelantan. Hidup subur di kawasan pantai berpasir. 4. Kanada dan United Kingdoms. b. 5. Simpang Renggam. Bagan Datoh. Taburan kawasan : perlukan kawasan kaki bukit atau bertanih pasir yang bersaliran baik dan mengandungi kalium. FAMA bantu dalam usaha pemasaran yang lebih luas.

FAMA beri bantuan kewangan/nasihat MARDI ± jalankan penyelidikan untuk tingkatkan mutu pengeluaran. Kawasan Semarahan di Sarawak. Mengeluarkan hasil selepas 18 bulan. c. Ditanam secara ladang dan kebun kecil. Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu a. e. d. FELDA dan FELCRA terlibat dalam pembukaan kawasan-kawasan baru. b. Terlindung daripada pancaran matahari yang terik oleh pokok-pokok ditanam secara tanaman selingan pokok-pokok kelapa. e. SIRIM ± berusaha untuk kawal mutu dan tentukan gred koko yang dihasilkan. Tanah jenis laterit dan gambut yang bersaliran baik dan mengandungi unsur kalium. Faktor yang mempengaruhi penanaman a. Digunakan untuk membuat coklat dan minuman berperisa coklat . b. Hujan melebihi 2030mm / suhu tinggi lebih 23oC. 6. 7. c. d.d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful