jenis - jenis pertanian

JENIS-JENIS PERTANIAN 1. Pertanian pindah 2. Pertanian kebun kecil (sara diri) 3. Pertanian ladang 1. Pertanian Pindah a. Ciri-ciri utama i. Diusahakan oleh orang asli di kawasan pedalaman Sarawak, Sabah dan Semenanjung Malaysia. ii. Tanaman yang diusahakan adalah tanaman kering seperti padi huma, keledek, sayur-sayuran dan buah-buahan. iii. Menggunakan cara-cara penanaman dan peralatan tradisional (kaedah primitif) seperti cangkul, tugal, kapak, parang dan batang kayu. iv. Hasil tanaman adalah untuk kegunaan sendiri. v. Diusahakan oleh ahli keluarga sendiri. vi. Petani akan berpindah ke kawasan baru apabila kesuburan tanah yang telah ditinggalkan akan ditumbuhi oleh hutan belukar (hutan sekunder) b. Peringkat kerja dalam pertanian pindah i. Hutan dibersihkan dan dibakar. Abunya dijadikan baja tanah. ii. Tanaman ditanam oleh ahli keluarga gunakan alat dan cara penanaman tradisional dan mudah. iii. Hasil tanaman dituai oleh ahli keluarga gunakan alat tradisional. iv. Berpindah ke kawasan lain yang lebih subur - keburukannya kawasan yang ditinggalkan ditumbuhi belukar. 2. Pertanian Kebun Kecil / Sara Diri Ciri-ciri utama: i. ii. iii. iv. v. vi. Keluasan tapak 1- 2 hektar. Diusahakan oleh ahli keluarga yang bermodal kecil. Kegiatan pertanian yang terpenting - paling luas diusahakan oleh petani Malaysia. Ditanami dengan tanaman sara diri untuk keperluan keluarga dan selebihnya dijual kepada penduduk tempatan sahaja. Menggunakan jentera-jentera kecil dan kemudahan pemprosesan serta pemasaran yang disediakan oleh kerajaan. Masih ada yang mengamalkan cara pertanian tradisional. Tanaman yang ditanam seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran dan jagung (tanaman sara diri) serta tanaman dagangan seperti kelapa sawit, getah, lada hitam dan koko.

3. Pertanian Ladang Ciri-ciri utama:

nanas. Hampir 1/4 daripada pertukaran wang asing datangnya daripada hasil pertanian (hasil ekspot kelapa sawit. 3. Keluasannya melebihi 40 hektar. iv. tembakau dan lada hitam. o Tanah laterit sesuai untuk tanaman seperti getah. o Tanah berpasir sepanjang pinggir pantai untuk tanaman kelapa. b. 4. delta dan lembangan sungai yang sesuai untuk penanaman padi. Muka bumi o Dataran. 10. o Cerun-cerun bukit sesuai untuk penanaman teh dan padi huma. Tanah-tanih o Tanah lanar di lembangan dan delta sungai sesuai untuk penanaman padi sawah. KEPENTINGAN PERTANIAN 1. 2. kelapa sawit dan koko. 7. Pertanian juga menyebabkan Malaysia menjadi pengekspot utama bagi getah dan minyak kelapa sawit dunia. getah. koko. Dijalankan secara besar-besaran oleh syarikat besar. 8. Menggalakkan pertumbuhan bandar baru terutamanya di kawasan yang baru diterokai. ii. koko (kaki bukit). peralatan moden. racun serangga. o Kawasan bukit yang beralun. Menggalakkan perkembangan sektor industri pemprosesan hasil pertanian. kelapa sawit.i. Menanam tanaman dagangan seperti getah. Iklim o Hujan tahunan melebihi 2500mm setahun dan suhu yang tinggi sepanjang tahun sesuai untuk tanaman seperti getah. Pembukaan kawasan-kawasan baru di luar-luar bandar seperti rancangan FELDA. lada hitam. Menyumbang kira-kira 45% daripada pendapatan negara. kelapa kering). 5. Faktor Fizikal a. kopi dan sebagainya. kelapa sawit dan teh Menggunakan tenaga buruh yang ramai. bersaliran baik sesuai untuk penanaman getah. v. buah-buahan. Peluang pekerjaan kepada 35% penduduk Malaysia (melebihi 2 juta orang penduduk Malaysia terlibat dalam pertanian). 9. c. kelapa sawit. o o Hujan yang banyak dan suhu rendah kira-kira 18 C sesuai untuk penanaman teh dan buah-buahan serta sayur-sayuran hawa sederhana di Cameron Highlands. baja urea dan biji benih yang bermutu tinggi. Mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan penduduk Malaysia terutamanya di kawasan luar bandar. Mengeluarkan hasil yang tinggi dan keba-nyakannya diekspot. d. kopi. iii. sayur-sayuran. Saliran . FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PERTANIAN 1. 6. Menggunakan hampir 70% kawasan di Malaysia yang ditanami dengan berbagai hasil pertanian. o Tanah gambut untuk tanaman nanas (kawasan berpaya). Membekalkan bahan makanan seperti beras.

b. Tanaman dagangan y y y y y Lada hitam Koko 3. Tanaman pasar y Sayur-sayuran y Buah-buahan SUMBANGAN TEKNOLOGI MODEN TERHADAP KEMAJUAN SAINS . nanas.o o Kawasan bersaliran buruk (paya) sesuai untuk penanaman padi sawah. RISDA yang ditubuhkan untuk membantu petani dalam penggunaan peralatan moden. kelapa sawit. jentuai dan traktor telah membantu meningkatkan daya pengeluaran hasil. 4. tembakau dan lada hitam. Faktor Ekonomi a. Adanya agensi-agensi kerajaan seperti FELDA. d. racun serangga dan baja urea. Sistem pengangkutan yang maju telah memudahkan dan mempercepatkan pema-saran hasil pertanian. FAMA. b. Tanaman makanan y y y Padi Jagung keledek Kelapa sawit Getah Nanas y y kekacang ubi kayu 2. cara penanaman moden serta mengatasi masalah pertanian. Penggunaan baja kimia dan racun serangga telah meningkatkan lagi produktiviti hasil pertanian. koko. Penggunaan jentera seperti jentolak. c. Penggunaan benih yang bermutu tinggi. e. Faktor Tradisional Sering merupakan penghalang kepada cara-cara pertanian moden namun cara pertanian tradisional sesuai bagi ladang-ladang kecil. Bantuan modal dan pelaburan dalam teknologi melalui skim ansuran oleh kerajaan. Faktor Teknikal : Teknologi moden a. 2. JENIS-JENIS TANAMAN YANG DITANAM 1. 3. Yang bersaliran baik sesuai untuk tanaman seperti getah.hasil semakin meningkat. Sistem pengairan yang moden telah membolehkan penanaman padi 2 atau 3 kali setahun .

Mempercepatkan penghantaran hasil ke kilang untuk diproses dan mengurangkan kerosakan. a. b. Ada dua jenis iaitu padi sawah dan padi bukit (huma). o Dataran kelantan . 2. c. Kepentingan Penanaman Padi Tanaman makanan utama. d. c. c. Memperluaskan kawasan pertanian. Racun serangga Mengurangkan kerosakan tanaman. Meningkatkan hasil tanaman. Bantu kerajaan kurangkan import beras dan jimatkan pertukaran wang asing. Meliputi hampir 10% daripada jumlah kawasan penanaman di Malaysia. 5. PENANAMAN PADI DI MALAYSIA A. Baja kimia/urea Menyuburkan tanah-tanih.Jelapang Padi Negara (50% daripada jumlah pengelu-aran padi negara). B. Meningkatkan kecekapan pengeluaran.tidak perlukan bekalan air yang banyak (15%). b. Mencari cara baru untuk kurangkan penyakit dan perosak tanaman. a. Jentera pertanian Mempercepatkan kerja pertanian.1. 6. a. 3. Sistem pengangkutan (jalan raya dan keretapi) Memudah dan mempercepatkan pemasaran hasil pertanian. Malaysia mengimport beras dari negeri China. b. a. 4. Menjimatkan kos buruh. C. India. b. Membolehkan penanaman dua tanaman atau lebih diusahakan. Meningkatkan pengeluaran hasil tanaman. Padi sawah ditanam di kawasan yang berair meliputi 86% kawasan penanaman -perlukan bekalan air yang banyak. 1. Padi huma banyak diusahakan di Sabah dan Sarawak di kawasan cerun-cerun bukit (pedalaman) . b. 3. 4. 2. 5. Beras makanan ruji penduduk Malaysia. Menjimatkan masa kerja. 2. Empangan/pengairan dan terusan Membantu mengurangkan masalah keku-rangan air hujan. Penyelidikan moden Menghasilkan benih tanaman yng bermutu. a. a. Kawasan Penanaman Utama Semenanjung Malaysia o Dataran Kedah-Perlis . 1. b. 5. Menyumbangkan 85% daripada keperluan beras negara. Meningkatkan hasil tanaman. Myanmar dan Amerika Syarikat. 4. d. Secara Umum Tanaman makanan yang penting. Meningkatkan pengeluaran hasil tanaman. 1. 3.

Galakan daripada kerajaan melalui pemberian subsidi baja. pantai seperti yang telah dijalankan di kawasan Tg. Cuaca yang panas dan cerah terutama masa menuai / padi masak. FAMA bantu petani untuk pasarkan hasil padi dengan kawalan harga. Selangor dan Changkat Jong. 10. 4. Selangor. 6. LPN dan Bank Pertanian Sediakan kemudahan pengairan . Dataran Besut. racun. Tanah rata.o o o o o o o Dataran hilir Sg. jentera serta ada kawalan harga dan mutu padi. dan benih yang baik.padi boleh ditanam 2 kali setahun dan luaskan kawasan baru Membaiki dan menambah jumlah projek yang ada . subur dan dapat menakung air. baja serta kawalan penyakit-penyakit dan serangga perosak. Ada kemudahan pengairan contohnya Projek Pengairan Muda Kemubu yang membolehkan padi ditanam dua kali setahun.Karang. Tenaga buruh yang ramai dan murah. 9. LPP. 2. Perak dan di Melaka. racun serangga. 5. 3. 2. benih. Sabah Papar Tuaran Semenanjung Kolias 3. 7. Penyelidikan dijalankan oleh MARDItelah berjaya menghasilkan benih yang bermutu tinggi. Dataran Tanjung Karang. Bantuan kewangan yang dikeluarkan oleh Bank Pertanian Malaysia supaya petani boleh modenkan sistem penanaman. Sarawak o Delta Rajang o Delta Baram o o o Faktor Yang Menggalakkan Penanaman Padi Di Malaysia Suhu tinggi iaitu kira-kira 23oC semasa menanam dan 27oC semasa padi masak Hujan lebat kira-kira 1500 . Terenggganu. jenis aluvium. FAMA sediakan kilang untuk memproses dan mengeringkan padi sebelum beras dipasarkan.Pahang tua. 4.Endau. Pahang. 8. Langkah-Langkah Meningkatkan Pengeluaran Padi y 1. Dataran Seberang Perai. 5. MARDI. . 3. 2. MARDI giatkan penyelidikan untuk hasilkan benih bermutu tinggi. Perak.2000 mm setahun terutama masa pertumbuhan (padi sawah). 6. Tanah pamah pinggir laut Selangor . FAMA. 1. Tebusguna kawasan paya. Kawasan Paya Besar . Kawasan Rompin .Melaka. Adanya penggunaan teknologi moden seperti jentera.

G. Serangan penyakit. Kekurangan sistem pengairan terutamanya dikebanyakan tempat di Sabah dan Sarawak telah menyebabkan hasil produktivitinya rendah dan tak bermutu. Menjamin harga minimum dan bantu petani memasarkan padi. 7. Tubuhkan Koperasi Peladang bantu petani tentang harga dan penanaman . 4. Masalah-masalah Dalam Penanaman Padi 1. 6.benteras orang tengah. Penanaman padi huma di lereng-lereng bukit telah menyebabkan berlakunya hakisan yang teruk akibat kadar larian air di permukaan tanak yang kuat o kesannya sungai menjadi semakin cetek. F. Keluasan tanah yang kurang daripada 2 hektar (kawasan tanah pusaka) o menyebabkan penggunaan jentera tidak dapat dijalankan sepenuhnya. Penindasan oleh orang tengah yang membeli hasil padi dengan harga yang rendah dan tidak berpatutan. baja.petani ditindas oleh orang tengah. H. Projek-Projek Pengairan Di Malaysia Sila buat rujukan dan senaraikan projek-projek pengairan di Malaysia. racun serangga dan tidak mahir menggunakan jentera o akibatnya hasil pengeluaran kurang memuaskan. kumpul hasil. Petani diajar guna kaedah pertanian moden. BERNAS a. 5. burung dan serangga lain o boleh kurangkan hasil padi 2. Menyediakan kredit. Kekurangan tenaga pekerja . Meluaskan perkhimatan keluar kawasan utama penanaman padi. berlakunya banjir kilat serta mengganggu sistem ekologi dan habitat flora & fauna. menguruskan subsidi baja kimia dan racun serangga. Kebanyakan petani golongan miskin tidak mampu membeli peralatan moden. 3.7. b. . Hujan yang terlampau banyak atau terlalu kurang . Kerajaan tubuhkan LPN untuk membantu petani memasarkan hasil padi dengan harga yang lebih baik. c.hujan tidak tetap banjir/kemarau o boleh menjejaskan hasil padi atau memusnahkan pokok-pokok padi. 9.LPP . Penanaman padi bergantung kepada hujan. 8. 9.tenaga muda lebih suka bekerja di bandar dan tinggalkan lapangan pertanian yang banyak cabarannya. 8. haiwan/serangga perosak seperti tikus. Pemasaran . Peranan Agensi Kerajaan Yang Membantu Petani Agensi Kaedah A.

5. c. 2. b. Jabatan Pertanian D. d. 4. Pembukaan kawasan baru telah memajukan lagi insfrasruktur seperti jalan raya dan petempatan baru. Jepun. Menawarkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. 10. Koperasi Peladang C. FAMA a. Agensi kerajaan seperti FELDA & FELCRA . 3. minyak masak dan majerin. Ada permintaan yang tinggi dari kilang-kilang tempatan yang membuat sabun.jalankan penyelidikan untuk hasilkan baka yang lebih baik. Singapura. 6. cepat masak dan hasil tinggi seperti MR52. Kemudahan depot simpanan minyak sawit terletak di Pelabuhan Klang. 11. RISDA tanam semula getah diganti dengan kelapa sawit.B. 8. Membeli baja dengan harga yang lebih murah. b. y Mengajar petani menggunakan jentera. Kepentingan 1. Kebanyakan diusahakan secara ladang oleh syarikat-syarikat besar / FELDA / FELCRA. Adanya penanaman kelapa sawit dapat mempelbagaikan kegiatan ekonomi Malaysia dan tidak perlu bergantung kepada ekspot getah dan bijih timah sahaja. Tanaman kontan yang utama. Pakistan. Diekspot ke Asia Barat. y Menyediakan bantuan kewangan y Menyediakan pusat menjemur dan kilang untuk memproses padi. lilin. Mengajar petani menggunakan peralatan jentera moden. PENANAMAN KELAPA SAWIT DI MALAYSIA A. 7. Malaysia pengeluar minyak kelapa sawit utama dunia (minyak dan isi rung) -57% pengeluaran dunia. . 9. Bank Pertanian F. PORIM . y Menghasilkan benih padi yang tahan kemarau. MARDI E. Cina dan EU (Kesatuan Eropah). Perlukan kos yang tinggi untuk membina kilang dan pelbagai kemudahan lain yang berhampiran dengan ladang.buka kawasan baru. Memberi bantuan kewangan kepada petani melalui pinjaman bank. MR53 dan MR77. Galakan kerajaan dalam bentuk : a. baja kimia dan racun serangga. Pasir Gudang dan Kuantan.

kumbang dan landak. Di Sabah . 4. 4. Pasir Gudang dan Pelabuhan Klang. Kawasan Penanaman Kelapa Sawit Labis. FELDA dan FELCRA buka kilang-kilang memproses buah kelapa sawit. 2. Jengka dan DARA (Rancangan Kemajuan Pahang Tenggara). Masalah Dalam Penanaman Kelapa Sawit 1. b. Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR). PORIM (Institut Penyelidikan Minyak Kelapa Sawit Malaysia) jalankan penyelidikan : a. Lembaga Pemasaran dan Perlesenan Minyak Sawit Malaysia (PORLA) dan PORIM ambil bahagian aktif dalam pemasaran dan pameran antarabangsa untuk tingkatkan permintaan minyak sawit di pasaran dunia. 7. Masalah kekurangan pekerja di atasi dengan import pekerja asing secara berdaftar. 6. bahan api dan upah menyebabkan kos pengeluaran minyak ini makin bertambah/meningkat. Permintaan dunia tidak stabil menyebabkan harganya turun naik. 9. 2. 4. Ladang-ladang mengalami masalah kekurangan tenaga pekerja tempatan. 6. Persaingan daripada negara pengeluar yang lain seperti Indonesia dan Nigeria. 6. Kenaikan dalam kos pengeluaran. 1. Buah kelapa sawit dirosakkan haiwan perosak seperti tikus. Rombongan perdagangan dihantar ke luar negara (China. PENANAMAN GETAH DI MALAYSIA . Kempen anti-minyak tropika oleh Amerika Syarikat menyebabkan permintaan terhadapnya merosot.B. 7. 5. 8. Korea. Sandakan dan Tawau di Sabah. Minyak kelapa sawit bersaing dengan minyak kacang soya dan bunga matahari. Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH). D. 9. tinggikan mutu dan pengeluaran minyak kelapa sawit. 3. Sediakan depot simpanan minyak seperti di Kuantan. 7. C. Langkah Mengatasi Masalah 1. 2. cari kegunaan baru seperti hasilkan diesel kelapa sawit (metil-ester) dan projek vitamin E gunakan asid lemak sawit suling. RISDA juga membuka kawasan baru / penanaman semula kawasan getah dengan kelapa sawit. 3. 8. 3. Layang-Layang dan Kejora (Lembaga Kemajuan Johor Tenggara) Kawasan Sungai Bernam dan Sepang di Selangor. Kemarau panjang menyebabkan mutu minyaknya jatuh. Kawasan Teluk Intan dan Perak Selatan. 5.pekebun kecilnya diberi potongan cukai (pengecualian) sebanyak 30% untuk galakkan penanaman dan pengeluaran. Kekurangan kilang pemprosesan menyebabkan mutu minyaknya berkurangan / rendah kerana lambat diproses. 5.jelaskan tentang mutu sebenar minyak sawit. Jepun dan Pakistan) dengan tujuan untuk luaskan pasaran . Membuka kawasan-kawasan baru melalui FELDA dan FELCRA.

A. Diusahakan secara ladang dan kebun kecil. Kepentingannya a. (Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan C. RISDA 2. Kawasan Penanaman Getah a. c. ketiga selepas Thai dan Indonesia. RRIM y y 3. b. . Diekspot dalam bentuk : o getah SMR . (Perbadanan Kemajuan Getah Malaysia) membuka kawasan baru untuk menanam getah. Negeri pengeluar utama : o Johor o Kedah/Perlis o Perak o Negeri Sembilan c. menjalankan penyelidikan untuk dapatkan baka getah yang capat matang. Sekitar Seremban di Negeri Sembilan. Eropah. MARDEC y 4. hasil tinggi dan bermutu tinggi. Getah jenis Hevea Brazillianis. Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk. China dan Singapura (semakin berkurangan kerana ada-nya persaingan dengan getah tiruan. Bahagian selatan Perak. B. Batu Pahat dan Muar di Johor. Mengeluarkan hampir 40% pengeluaran getah asli dunia. Agensi Kerajaan Yang Memajukan Industri Getah 1.diekspot ke Jepun. d. d. FELDA y beri subsidi kos penanaman semula getah tua. (Institut Penyelidikan Getah Malaysia) mendirikan kilang-kilang untuk memproses susu getah pekebun kecil. Tanaman ekspot yang penting . b. Daerah Sadakan dan Tawau di Sabah. Kluang. f.heveacrumb o getah asap berbunga (RSS) o getah krip g. meliputi hampir 2 juta hektar kawasan (28%) pertanian Malaysia (85% terdapat di kaki bukit Semenanjung Malaysia). e. Daerah Segamat. Amerika Syarikat.

4. Persaingan dengan pengeluar getah lain seperti Thailand dan Indonesia. teknik tingkatkan hasil pengeluaran serta penggunaan racun dan baja. perindustrian dan pembinaan padang golf.dari segi baka. 7. RISDA jalankan penyelidikan : a. Kekurangan tenaga pekerja . 2. b.menyebabkan harga getah asli di pasaran dunia terus jatuh. 10. 6. Pembukaan kawasan-kawasan baru melalui rancangan FELDA dan FELCRA. 6. 2. Hasil rendah kerana kebanyakan pokok-pokok sudah tua . Fungsi MARDEC -jalankan penyelidikan untuk tingkatkan lagi mutu getah.cepat tempoh matang dan hasil tinggi. 3. Meluaskan kawasan penanaman getah. Stok penimbal Amerika Syarikat yang mengawal harga getah dunia . D. Kos pengeluaran makin tinggi kerana gaji pekerja meningkat dan kos pengeluaran juga bertambah. 9.pemuda tak suka bekerja di ladang. contohnya penggunaan motoray. Langkah Mengatasi Masalah 1.e. (Amerika Syarikat ada stok penimbal . contohnya baka klon 600 . Persaingan dengan getah tiruan o kualitinya sama o harganya murah o dibentuk dikilang o pengeluarannya mudah dikawal mengikut pasaran. 9. Pekebun kecil kurang mampu gunakan baja kimia dan racun serangga. 8. teknik torehan.tak ditanam semula kerana tak mampu. Kemelesetan ekonomi kurangkan pembelian getah. 8. 11. 3. Harga tak stabil . Kawasan Kuching dan Lembah Sungai Rajang. Pokok-pokok tua diganti dengan pokok-pokok baru yang berbaka baik dan hasil yang tinggi. Gunakan teknologi torehan yang baik dan cepat. Jalankan penyelidikan seperti yang dilakukan oleh RRIM . sediakan bantuan kewangan untuk tanam semula dan bantuan khidmat nasihat. Masalah Dalam Industri Getah 1. TANAMAN DAGANGAN LAIN . Permintaan terhadap getah perlahan kerana barangan buatan getah tahan lama.turun/naik. 5. E. Penubuhan Rancangan Piawaian Getah (SRM) bagi menjamin getah yang bermutu tinggi sahaja yang diekspot. kegunaan. 7. contonya SMR. 5.beli getah dengan banyak dan jual bila harganya mahal atau bekalan getah dunia bertambah. Menubuhkan stok Penimbal Getah antarabangsa oleh negara-negara pengeluar getah dengan tujuan untuk kawal harga getah di pasaran dunia. Adanya persaingan penggunaan tanah daripada sektor perumahan. Menyediakan pelbagai kemudahan dan kelengkapan di kawasan ladang getah serta sistem pengangkutan yang lebih teratur dari ladang ke kilang. 4.

Langkah Untuk Mengatasi 1. Kawasan Utama y y y Sekitar Sibu. 2. Faktor Yang Menggalakan y y y Hujan melebihi 2000mm dan suhu tinggi. baja dan racun serangga di bawah skim subsidi lada hitam. Pengeluar utama . Sri Aman dan Kuching di Sarawak. KELAPA 1. Subsidi diberi oleh Lembaga Pemasaran Lada Hitam Malaysia. 2. Kos pengeluaran tinggi (kos untuk pengangkutan dan pembajaan). 4. d. C. 3. Sandakan dan Samporna di Sabah. Jabatan Pertanian Sarawak jalankan kegiatan untuk kawal penyakit reput pangkal pokok.LADA HITAM A. selepas India dan Indonesia. Saingan daripada negara pengeluar lain. 5. Permintaan tak stabil menyebabkan harganya jatuh.tanah lanar subur. Beberapa Kawasan di Johor. 3. Perbaiki kemudahan infrastuktur di kawasan ladang. 4. Serangan penyakit di pangkal pokok . Tanah beralun dan bersaliran baik . Hasil utama Sarawak terutama bahagian pertama dan ketiga (90% pengeluaran Malaysia). Gangguan cuaca tak menentu (panas berpanjangan ganggu proses pembesaran) E. Tubuhkan pusat-pusat pengumpulan proses dan penggredan lada hitam dengan kerjasama FAMA. Peranan Lembaga Pemasaran Lada Hitam a. Bantu petani cari pasaran baru di luar negara. Jerman Barat. 3. B. Singapura dan Hong Kong. Diekspot ke Jepun. b. Kepentingannya 1. 2. Tentukan harga yang berpatutan. c. D. Masalah Dalam Penanaman Lada Hitam 1. Malaysia mengekspot 30% pengeluaran dunia dan ketiga besar di dunia. Kerjasama Malaysia dan negara-negara pengeluar lain melalui Komuniti Lada Hitam Antarabangsa bagi mendapatkan harga maksimum.merendahkan mutu lada hitam. Berikan bantuan benih .

b. 2. Taburan kawasan : perlukan kawasan kaki bukit atau bertanih pasir yang bersaliran baik dan mengandungi kalium. 4. c. Langkah untuk mengatasi masalah a. Filipina. Lembaga Pemasaran Nanas Malaysia beri khidmat nasihat. Kos penanaman meningkat. Suhu tinggi / hujan lebat. United Kingdom. a. b. 2. Jerangau dan Muar di Semenanjung Malaysia. Sibu dan Sempurna di Sabah. 5. Sistem pemasaran tidak menguntungkan petani. Taiwan dan Hawaii. Banyak dieksport ke Singapura. Kanada dan United Kingdoms. 3. Serangan penyakit (fruit collapse). Persaingan dengan negara pengeluar yang lain seperti Thai. Kawasan : y Sekitar Pekan Nanas. KOKO 1. Bagan Datoh. b. d. Tanah gambut dan bersaliran baik. b. Men jadi tanaman jualan utama di Sabah. FAMA bantu dalam usaha pemasaran yang lebih luas. Simpang Renggam. c. Sekitar Tawau. 4. sabun dan marjerin. Hidup subur di kawasan pantai berpasir. 3. baka/benih bermutu. Peranan MARDI jalankan penyelidikan hasil benih yang bermutu seperti Gandul dan Masmerah. Sabah pengeluar utama (30%). Isi kelapa dikeringkan dipanggil KOPRA digunakan untuk membuat minyak. 4. Labis dan Pontian y Sekitar Klang Teluk Intan dan Bachok Kelantan. Johor Pantai Timur Sabah Pantai barat Selangor Bagan Datoh Perak Seberang Perai. . NANAS 1. Semenanjung Malaysia 32% dan Sarawak 8%. Johor pengeluar utama (85%) ± ditanam secara ladang dan kebun kecil. 3. c. Dieksport ke Singapura.y y y y y 2. Pulau Pinang 90% kelapa ditanam secara kebun kecil. 5. Amerika Syarikat dan China ± dieksport melalui Pasir Gudang. bersaliran baik dan ada pengaruh bayu laut dan darat. Pengeluar ke-4 di dunia (9% pengeluaran dunia). Masalah dalam penanaman : a. Faktor yang menggalakkan : a. 5.

Ditanam secara ladang dan kebun kecil. c. c. SIRIM ± berusaha untuk kawal mutu dan tentukan gred koko yang dihasilkan. FELDA dan FELCRA terlibat dalam pembukaan kawasan-kawasan baru. e. b. 7.d. FAMA beri bantuan kewangan/nasihat MARDI ± jalankan penyelidikan untuk tingkatkan mutu pengeluaran. Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu a. Faktor yang mempengaruhi penanaman a. Kawasan Semarahan di Sarawak. e. d. Tanah jenis laterit dan gambut yang bersaliran baik dan mengandungi unsur kalium. b. d. Mengeluarkan hasil selepas 18 bulan. Terlindung daripada pancaran matahari yang terik oleh pokok-pokok ditanam secara tanaman selingan pokok-pokok kelapa. Hujan melebihi 2030mm / suhu tinggi lebih 23oC. 6. Digunakan untuk membuat coklat dan minuman berperisa coklat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful