Sistem pemerintahan Zaman Kesultanan Melayu Melaka.

Sistem pemerintahan zaman Melayu Melaka pada umumnya adalah bercorak feudal. Ini kerana rakyat dibahagikan kepada beberapa lapisan mengikut susun lapis yang tersendiri dalam bentuk piramid. Manakala nagi hierarki golongan pemerintah pula, terdapat dua golongan iaitu golongan pemerintah atau bangsawan dan golongan yang diperintah. Bagi menjelaskan sistem pembesar ini kita akan merujuk kepada Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka ini merupakan kerajaan Melayu tradisional yang terawal dan juga merupakan pengasas kepada kepada sistem pemerintahan beraja di negara Malaysia kini. Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan sistem Pembesar Empat Lapis. Ini kerana pemerintahan Sultan Melaka dibantu oleh empat orang pembesar iaitu Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan Laksamana. Mereka inilah yang menjadi tunggak pembangunan pada zaman Melayu Melaka pada satu ketika dahulu. Masing-masing mempunyai fungsi mereka yang tersendiri dalam memastikan pemerintahan berjalan dengan lancar. Mereka diberikan kuasa bagi mentadbir sesebuah kawasan yang terletak dalam jajahan takluk negeri Melaka. Di bawah pembesar berempat, terdapat beberapa lapis lagi golongan pembesar. Antaranya ialah Pembesar Berlapan, Pembesar Enam Belas dan juga Pembesar Tiga Puluh Dua. Shahbandar, Hulubalang Besar dan juga Penghulu merupakan antara golongan pembesar yang terletak di bawah Pembesar Berempat. Kesemua pembesarpembesar ini saling bantu-membantu dan bekerjasama bagi memastikan negeri Melaka aman dan makmur sepanjang masa. Sultan merupakan ketua negari di Melaka. Baginda juga merangkap ketua politik, ketua tentera, ketua agama Islam dan pentadbiran. Sultan Melaka menjadi lambang

Kuasa Bendahara sangat besar kerana beliau ini merupakan orang yang paling kakan kepada Sultan Melaka. Maka tidak hairanlah bahawa seseorang Bendahara itu sangat dihormati oleh Sultan. seperti mana yang pernah terjadi kepada Bendahara Tun Habib. Bendahara biasanya merupakan orang yang menpunyai pengalaman yang luas dalam selok-belok pentadbiran dan hal ehwal politik. Gelaran bagi Penghulu Bendahari ialah Seri Nara Diraja. seseorang itu perlulah menjadi Temenggung atau Penghulu Bendahari sebelum dinaikkan pangkat ke jawatan Bendahara. Pembesar Berempat di Melaka dan Fungsinya. Bendaharalah orang yang paling layak untuk menjadi Sultan. Malah jika Sultan yang mentadbir tidak mempunyai zuriat. Penghulu Bendahari boleh disamakan dengan jawatan Menteri Kewangan pada zaman Malaysia moden kini.keagungan negeri Melaka dan para pembesar membantu baginda dalam menguruskan hal-hal pentadbiran seharian. Beliau berhak menyusun dan merangka segala dasar-dasar kerajaan disamping menjaga keadaan di dalam istana dan juga memilih isteri bagi teman hidup Sultan Melaka. pertahanan dan adat istiadat kerajaan. sebelum menjadi Bendahara. Bendahara juga merupakan pemerintah tertinggi dalam angkatan bersenjata kerajaan Melaka. Biasanya jawatan ini diwarisi secara turun-temurun. Tun Perak merupakan Bendahara Melaka yang paling diingati dalam sejarah Kesultanan Melayu Melaka kerana berjaya membawa Melaka ke zaman kegemilangan di bawah pemerintahan tiga orang Sultan Melaka. Biasanya. Bendahara juga berperanan dalam melantik seseorang Sultan Melak. Bendahara pada zaman Kesultanan Melayu Melaka boleh disamakan dengan jawatan Perdana Menteri pada masa kini. Beliau bertanggungjawab dalam menyelia dalam hampir semua perkara di negeri Melaka. Tugas utama Penghulu .

Dalam erti kata yang ringkas. Antaranya ialah membetulkan jalan yang rosak. tugas Temenggung juga termasuklah seperti menjamin keadaan ekonomi negeri Melaka berada di tahap yang baik. Laksamana bertanggungjawab menjadi ketua utusan politik dan perdagangan. Gelaran nama jawatan temenggung ialah Seri Maharaja dan Seri Awadana. Penghulu Bendahari merupakan ketua kepada semua Shahbandar dan bendaharibendahari yang bertanggungjawab menjaga pelabuhan Melaka. menyelia urusan cukai perdagangan dan harta-benda kerajaan. Satu lagi jawatan yang penting di Melaka ialah Laksamana. Laksamana ialah pembesar yang bertanggungjawab dalam mengepalai angakatan pertahanan negeri Melaka sama ada di laut mahupun di darat. adalah menjadi tanggungjawab . Dari segi adat istiadat pula. Segala perkara yang berkaitan dengan ukuran.Bendahari ialah menjaga dan menyelia segala urusan kewangan negeri. menjalankan rondaan pada waktu malam. Jawatan Temenggung ini pula boleh diibaratkan sebagai Ketua Polis Negara di Malaysia kini. Selain itu. Maka. Selain daripada memastikan keamanan di Melaka terjamin. Selain itu. Penghulu Bendahari juga berperanan menjaga bangunan istana dan memastikan segala kelengkapan istana mencukupi. Temenggung merupakan satu lagi jawatan yang terdapat dalam sistem pemerintahan Melayu Melaka. menentukan sistem sukatan dan sebagainya. Penghulu Bendahari juga boleh diibaratkan sebagai setiausaha peribadi kepada Sultan. Penghulu Bendahari merupakan ketua adat bagi semua acara-acara rasmi yang melibatkan Sultan Melaka. Temenggung ditugaskan menjaga dan memastikan keamanan di negeri Melaka terjamin daripada anasir-anasir luar. Tugas lain Temenggung yang tidak kurang pentingnya ialah memastikan segala infrastruktur di negeri Melaka berada dalam keadaan yang baik. timbangan dan urusan perdagangan juga menjadi tanggungjawab Temenggung.

berkuasa membuat undangundang. Ini bermakna jawatan Yang Di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara digilirkan selama lima tahun dengan sembilan orang raja-raja Melayu yang terdapat di Malaysia. . Bagindalah yang akan melantik kabinet yang akan menjalankan pemerintahan bagi pihak baginda. memberikan keampunan terhadap pesalah jenayah. Yang Di-Pertuan Agong mempunyai kuasa memerintah negara dan kuasa ini boleh dijalankan sendiri oleh baginda ataupun kabinet Malaysia. Laksamana juga bertanggungjawab menyediakan angkatan tentera dalam menghadapi peperangan dengan musuh. Yang Di-Pertuan Agong dipilih oleh 9 orang Raja-raja Melayu mengikut kedudukan yang paling kanan berdasarkan tarikh menaiki takhta. ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak bersultan dan juga negerinya sendiri. Lain-lain tugas Yang Di-Pertuan Agong ialah melantik Perdana Menteri atas budi bicara. baginda perlulah mengikuti nasihat daripada kabinet. Jika baginda sendiri menjalankan pemerintahan. kuasa pemerntahan dan perundangan.Laksamana dalam memastikan negeri Melaka bebas daripada serangan dan ancaman musuh. Ini kerana Malaysia merupakan satu-satunya negara yang mempunyai Ketua Negara yang digilir-gilirkan pemerintahan mereka setiap lima tahun sekali. Jawatan Yang Di-Pertuan Agong ini telah diwujudkan pada 31 Ogos 1957 dan merupakan jawatanyang unik yang tidak ada di mana-mana negara lain di dunia ini. Negara Malaysia kini mengamalkan sistem pemerintahan Raja Berpelembagaan bukan monarki. Baginda juga boleh sama ada mahu atau tidak membubarkan Parlimen bagi membolehkan pilihanraya diadakan. Sistem Pemerintahan Malaysia Kini. Fungsi utama Yang DiPertuan Agong seperti menjadi pemerintah tertinggi Angkatan Tentera.

Timbalan Perdana Menteri pula fungsinya ialah membantu Perdana Menteri dalam urusan pentadbiran. Bagi melaksanakan tugas-tugas eksekutif Kerajaan Persekutuan. Kementerian-kementerian di Malaysia diketuai oleh seorang Menteri dan dibantu oleh Timbalan Menteri. Mereka ini biasanya ditugaskan di Jabatan Perdana Menteri.Yang Di-Pertuan Agong juga mempunyai seorang Timbalan Yang Di-Pertuan Agong bagi menjalankan pemerintahan sekiranya Yang Di-Pertuan Agong itu gering ataupun melakukan lawatan ke luar negara selama lebih daripada 15 hari. Ini termasuklah sekiranya Perdana Menteri bercuti atau berada di luar negara atas urusan rasmi. Ketua kabinet di Malaysia digelar Perdana Menteri. Mereka ini dilantik daripada mana-mana ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Perdana Menteri boleh melantik Timbalan Perdana Menteri dan Jemaah Menteri Kabinet bagi membantu beliau dalam menjalankan urusan pentadbiran. beberapa buah kementerian. Jika seseorang Perdana Menteri itu tidak lagi mendapat kepercayaan lebih separuh daripada kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat. Ia merupakan agensi separuh kerajaan dan ditubuhkan bagi mempercepat dan melicinkan lagi pentadbiran dan pelaksanaan program-program pembangunan negara. Tempoh memegang jawatan Timbalan Yang Di-Pertuan Agong juga ialah selama lima tahun.Antara badanbadan berkanun yang terdapat di Malaysia ialah Majlis Amanah Rakyat (MARA). Tugas utama Perdana Menteri tentulah mengetuai kabinet. Institut . jabatan dan badan-badan kerajaan telah diwujudkan. memimpin kerajaan dan menjalankan pentadbiran serta menjalankan dasar-dasar kerajaan. maka beliau perlulah meletakkan jawatan dan ini membolehkan Yang Di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri yang baru. Bilangan kementerian dan jabatan-jabatan ini bergantung kepada keperluan. Badan-badan kerajaan di Malaysia dikenali sebagai Badan Berkanun. Terdapat juga beberapa orang Menteri yang tidak mengetuai mana-mana kementerian dikenali sebagai Menteri Tanpa Portfolio.

perkara-perkara asas diajar secara formal. Misalnya pedagang dari Tanah Arab dan India. pendakwah yang berperanan besar dalam kegiatan dakwah islamiah termasuklah Syeikh Abdul Aziz. Kita lihat agama Islam telah berkembang pesat di Melaka. Selain itu penyebaran Islam berlaku apabila pedagang Islam yang datang berdagang di Melaka. Sambil berdagang mereka ini menyebarkan agama Islam kepada penduduk tempatan. Pada peringkat awal penyebaran Islam. Inderagiri dan Siak di Sumatera Utara. Kesan daripada perkahwinan ini. perkara yang diajar oleh ulama adalah perkara asas tentang Islam secara tidak formal. Intitusi pendidikan awal itu kemudian menjadi pusat pendidikan seperti pondok dan pesantren. Misalnya di Melaka. puteri raja Melaka juga dikahwinkan dengan raja Pahang dan raja Kedah. Perkahwinan biasa pula melibatkan antara pedagang Islam atau ulama dari Semenanjung Tanah Arab atau India dengan penduduk tempatan. Kampar. Terdapat juga . negeri-negeri tersebut dapat diIslamkan kemudiannya. Peranan mubaligh juga memainkan peranan penting bagi menyebarkan agama Islam ke Melaka.Penyelidikan Getah Malaysia (FRIM) dan Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA). Peranan Agama Islam Agama Islam memainkan peranan yang sangat penting pada zaman kesultanan Melayu Melaka. Perkahwinan terbahagi kepada dua iaitu perkahwinan politik dan perkahwinan biasa. Maulana Abu Bakar dan Maulana Yusuf. Perkahwinan politik berlaku di kalangan raja-raja. Di samping itu. Sultan Mansur Syah dan Sultan Muzafar Syah telah mengahwinkan puteri-puteri mereka dengan raja Jambi. Pendakwah yang terawal berdakwah di Asia Tenggara ialah Syeikh Ismail dan Fakir Muhammad. Rumah ulama. Apabila Islam berkembang pesat. masjid-masjid dan istana dijadikan tempat untuk mempelajari ilmu Islam. Di Melaka. Terdapat beberapa cara kedatangan Islam di Melaka antaranya melalui perkahwinan. Kemudiannya agama Islam pula tersebar di kalangan masyarakat sekeliling keluarga yang dikahwini oleh pedagang tersebut.

Ianya telah berkembang pesat dan agama Islam telah dijadikan agama rasmi negara kita. Kejayaan kita pada hari ini merupakan suatu yang perlu dipandang dan diperhalus oleh negaranegara lain bukan hanya negara-negara Islam tetapi juga negara-negara bukan Islam. malah tidak memudaratkan yang bukan Islam. .pedagang-pedagang yang berkahwin dengan anak pembesar Melaka. Maka tidak hairanlah negeri Melaka merupakan pusat penyebaran dan pengajian agama Islam yang terulung pada kurun ke-15. maka agama Islam tersebar luas di Melaka. Corak serta sistem masyarakat Melayu tradisi banyak mempengaruhi pembentukan susun lapis masyarakatnya. JAIS. Tabung Haji dan sebagainya. Agama Islam berkembang dengan hikmah untik memajukan umat Islam. Pada masa ini beberapa agensi kerajaan terlibat secara langsung dalam memelihara dan menjaga martabat agama Islam. Golongan perintah terdiri daripada raja atau sultan. Susun Lapis Masyarakat Melayu Melaka Masyarakat Melayu tradisi boleh dikatakan satu masyarakat yang mempunyai nilai-nilai setempat dan belum menerima pengaruh barat. MAIS. Mereka secara tidak langsung bertanggungjawab memelihara agama Islam. walaupun penduduk di negara kita terdiri daripada berbilang bangsa dan agama. kerabat diraja. Peranan golongan istana juga memainkan peranan penting bagi penyebaran agama Islam di Melaka. Ini menunjukan bahawa agama Islam merupakan agama yang sangat dihormati dan masih terpelihara walaupun negara kita telah dijajah oleh tiga kuasa asing. Dengan cara ini. Antaranya menjemput ulama datang dan mengajar agama Islam kepada penduduk tempatan. Contohnya seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Terdapat dua golongan utama dalam masyarakat Melayu tradisi iaitu golongan pemerintah dan golongan diperintah. menjadikan istana tempat penyebaran agama Islam dan pusat menterjemah agama Islam serta mengumpul kitab-kitab agama. Peranan agama Islam pada masa kini merupakan kesinambungan zaman kerajaan Melayu Melaka.

sesuai dengan kedudukannya yang merupakan kedudukan yang tertinggi dalam hieraki masyarakat Melayu. Berdasarkan kepada taraf. Raja/Sultan Yang Dipertuan Keluarga dan Kerabat Diraja Golongan Bangsawan (Pembesar dan Pentadbir) + Golongan Ulama Istana Rakyat Jelata Yang Merdeka Hamba (Abdi. dapat dikatakan masyarakat Melayu tradisional adalah masyarakat yang berkelas-kelas.golongan bangsawan. Serah dan lain-lain) Rajah : Susun lapis Masyarakat Melayu Tradisional Golongan Pemerintah Raja atau sultan menduduki tingkat yang tertinggi dalam susun lapis masyarakat Melayu tradisi. Daripada segi adat-istiadat. Kedudukan status yang kedua tinggi selepas sultan ialah golongan anak raja dan kerabat diraja. Sementara derhaka pula membawa maksud perbuatan mahupun kata-kata yang mengingkari perintah dan titah sultan. pentadbiran. antaranya daulat dan derhaka. Hulur. sultan dan keluarga juga mendapat peruntukan khusus dalam istiadat Melayu. Daulat bererti kesetiaan rakyat kepada sultan dengan tidak berbelah bahagi. raja ataupun sultan serta keluarganya telah diberikan . Manakala golongan diperintah pula ialah golongan rakyat biasa yang merdeka dan golongan hamba. Dalam keseluruhan aspek dalam masyarakat Melayu tradisi. dan agama. Sultan adalah ketua dalam segala hal ehwal negaranya iaitu mengetuai struktur politik. Tawanan. kedudukan serta fungsi seseorang dalam masyarakat. Sultan-sultan dikatakan mempunyai ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh golongan raja sahaja. Kedua-dua konsep ini menjadikan sultan lebih mulia dan dianggap mempunyai kuasa kewibawaan yang mutlak. dan golongan ulama istana.

Kebanyakan pengikut para pembesar ini secara sukarela akan berkerja untuk para pembesar iaitu tuan mereka tanpa sebarang upah. Para pengikut ini biasanya sangat taat kepada para pembesar dan adakalanya mereka sanggup mati demi mempertahankan tuan mereka. Walaupun terdiri daripada kumpulan atau golongan yang diperintah. Pada peringkat awal perkembangan dan penyebaran agama Islam di Tanah Melayu. Mereka terdiri daripada pembesar-pembesar. Mereka datang untuk tujuan perdagangan dan juga penyebaran agama Islam. Golongan Diperintah Bagi golongan yang diperintah. ulama. setiap pembesar Melayu mempunyai pengikut masing-masing. kebanyakan ulama terdiri daripada para mubaligh dan saudagarsaudagar Arab. Ulama seperti Maulana Sadar Jahan dan Maulana Abu Bakar sangat menonjol terutama ketika memberi pandangan dan nasihat berkaitan agama kepada sultan. mereka terdiri daripada golongan rakyat biasa. Namun demikian. dan penghulu. apabila Sultan Muzafar Shah menaiki takhta kerajaan Melaka dan menerima Islam sebagai agama rasmi. Segala peruntukan yang diberikan jarang dipersoalkan kerana perkara ini telah diterima oleh pihak rakyat sejak turun temurun. Satu lagi golongan yang tidak kurang pentingnya dalam masyarakat Melayu tradisional ialah ulama. peranan ulama menjadi penting. Selain itu. Pembesar-pembesar yang diberi hak mentadbir daerah kebanyakannya lebih kaya daripada sultan. Di bawah lapisan golongan istana ialah golongan pemerintah yang terdiri daripada bukan keturunan raja. dan sara hidup yang lain. Pembesar dilantik oleh sultan. namun rakyat adalah . makan minum. Sebelum Islam bertapak kukuh di negeri-negeri Melayu.keutamaan yang begitu tinggi walaupun mereka merupakan kumpulan yang terkecil daripada jumlah keseluruhan masyarakat Melayu pada masa itu. Namun begitu mereka diberi perlindungan dan ada antara mereka diberi tempat tinggal. Kesanggupan ini berlaku kerana rasa ketaatan pengikut kepada pembesar. peranan ulama tidak begitu penting dan hanya khusus bagi penyebaran agama Islam sahaja.

kerajaan dianggap kuat dan berkuasa sekiranya jumlah rakyat atau orang awam di negeri itu lebih ramai berbanding negeri-negeri lain. dan hamba serah. British bertanggungjawab sepenuhnya ke atas ke atas kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia. mereka adalah orang awam yang bebas dan merdeka. struktur demografi di Tanah Melayu semasa penjajahan Inggeris mendatangkan impak secara langsung kepada struktur politik.kumpulan majoriti dalam masyarakat tempatan pada masa dahulu. Segala permintaan raja mesti dijunjung dan kerja sendiri diketepikan. proses migrasi penduduk dari luar merupakan proses yang sentiasa berlaku. hamba hulur. Hal ini jelas dilihat di bawah sistem kerah di mana rakyat terpaksa menyumbangkan tenaga kerja secara percuma. ekonomi. dan sosial yang kemudiannya membentuk masyarakat majmuk di negara ini. Mereka adalah asas kepada kekuatan bagi sesebuah negeri atau kerajaan. Golongan yang menduduki hieraki terbawah dalam masyarakat Melayu tradisional ialah golongan hamba. Jenis-jenis hamba ialah hamba tawanan. hamba habshi. Walau bagaimanapun. Golongan ini adakalanya merupakan satu kelas yang terpisah dan merupakan kelas yang khusus. bertukang. Secara umumnya. Hamba berhutang akan menjadi orang biasa apabila mereka selesai menjelaskan hutang. Hamba abdi mempunyai berbagai-bagai jenis dan berbeza antara satu sama lain. Masyarakat di Malaysia terdiri daripada Melayu sebagai penduduk . dan berdagang untuk menyara hidup. Masyarakat Malaysia Kini Sehubungan dengan sejarah kependudukan di negara kita. Terdapat dua jenis iaitu hamba berhutang dan hamba abdi. Rakyat harus patuh dan setia kepada pemerintah. Kebanyakan daripada orang awam ini melakukan tugas-tugas biasa seperti bertani. walaupun mereka terlibat dalam system kerah. Sehubungan itu. Namun ia lebih merupakan penghijrahan yang kecil dan ada kalanya bersifat penempatan sementara.

Penggunaan bahasa Melayu memudahkan urusan perdagangan antara pembesar-pembesar Melayu dengan pedagangpedagang asing. Pada masa itu. menyebabkan British menggalakkan kemasukan buruh-buruh asing khususnya penduduk dari negara China dan India supaya bekerja di lading-ladang getah dan lombong bijih timah di negara ini. Dalam masyarakat moden kini. Bahasa Melayu merupakan bahasa utama bagi masyarakat di gugusan kepulauan Melayu. Pada zaman kegemilangan kerajaan Melayu Melaka. Sistem pemeintahan beraja masih menjadi identity politik masyarakat Melayu. dan rakyat biasa. Bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan bahasa perdagangan. pemimpin. Penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan pedagang juga sangat berkesan kerana bahasa Melayu merupakan bahasa yang senang difahami dan mudah dipelajari. Semua pedagang yang datang atau ulama dari pelbagai negara menggunakan bahasa Melayu dalam melaksanakan urusan mereka.asal dan masyarakat migran iaitu Cina dan India. Berasaskan kepada kepentingan untuk meningkatkan ekonomi dalam masa yang sama desakan tehadap keperluan buruh. raja merupakan tempat orang-orang Melayu menumpahkan ketaatsetiaan mereka yang tidak berbelah bagi. Penggunaan bahasa Melayu yang meluas membolehkan pegawai-pegawai Melaka menjalankan tugas dengan lebih . Bahasa Melayu Zaman Kerajaan Melayu Melaka Bahasa Melayu menjadi bahasa utama dalam pentadbiran kerajaan Melayu Melaka. Masyarakat Malaysia kini hanya terdiri daripada golongan diraja. Semua pedagang asing yang datang ke Melaka akan menggunakan bahasa Melayu untuk berhubung atau menjalankan apa sahaja urusan dengan rakyat tempatan. dan keabsahan politik mereka. Bahasa Melayu menjadi lingua franca. kedudukan. darjat. Raja bagi orang Melayu ialah lambang kekuatan. Malahan digunakan secara meluas dalam urusan perdagangan di Melaka. dan jawatan sudah tidak banyak membezakan kedudukan seseorang dalam masyarakat seluruhnya. Oleh yang demikian. kekuasaan.

Setelah setengah abad Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebangsaan. China. perdagangan. Tiada siapa akan dihalang atau disekat daripada menggunakan atau mengajar atau belajar sebarang bahasa lain. Bahasa kita semakin dikenali di negara lain. kegiatan dakwah dan ilmiah. peranannya melalui perkara 152 sudah tercapai. Bagaimanapun perkembangan tahun 90-an hingga kini menampakkan sikap terbuka kerajaan dan rakyat terhadap pengunaan bahasa. Hingga hari ini kira-kira 129 pusat pengajian tinggi dunia menawarkan pengajian bahasa Melayu. bahasa Inggeris telah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi subjek Sains dan Matematik. namun kewibawaan bahasa Melayu sudah terbukti. Beberapa buah universiti asing temasuk England. Contohnya dalam bidang pendidikan. . Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi disegenap peringkat sudah terlaksana termasuk parlimen dan mahkamah. pertuturan harian. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa kebangsaan menggantikan bahasa Inggeris yang termaktub dalam perkara 152 perlembagaan Malaysia. Dengan kata lain.berkesan. Di peringkat universiti pula sebanyak 70-80% pengajaran telah dilaksanakan dalam bahasa Melayu. Kerajaan berhak mengekalkan penggunaan dan pembelajaran bahasa sebarang komuniti lain dalam persekutuan. bahasa Melayu digunakan secara meluas dalam sistem pentadbiran negara. Penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi dan sebagai bahasa pengantar ilmu kini lebih fleksibel. Dalam perlembagaan Malaysia. Korea sudah mula menawarkan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa moden yang boleh dipelajari secara rasmi oleh pelajar. Walaupun bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan masih belum 100% di semua peringkat dan arena rasmi. menegaskan bahasa kebangsaan yang ditetapkan ialah Bahasa Melayu. Bahasa Melayu Kini Selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan.

. Ketuanan Melayu akan hilang sekiranya masyarakat Melayu kini tidak memikirkan kesan dikemudian hari.Penutup Warisan Melayu Melaka sememangnya masih dapat dilihat sehingga hari ini walaupun telah banyak perubahan yang dilakukan untuk disesuaikan dengan dunia moden. Semua ini perlu dikekalkan bagi menjadi satu identiti bagi Negara Malaysia yang tercinta. Perubahan yang dilakukan perlu memikirkan kepentingan warisan kepada generasi akan datang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful