Sistem pemerintahan Zaman Kesultanan Melayu Melaka.

Sistem pemerintahan zaman Melayu Melaka pada umumnya adalah bercorak feudal. Ini kerana rakyat dibahagikan kepada beberapa lapisan mengikut susun lapis yang tersendiri dalam bentuk piramid. Manakala nagi hierarki golongan pemerintah pula, terdapat dua golongan iaitu golongan pemerintah atau bangsawan dan golongan yang diperintah. Bagi menjelaskan sistem pembesar ini kita akan merujuk kepada Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka ini merupakan kerajaan Melayu tradisional yang terawal dan juga merupakan pengasas kepada kepada sistem pemerintahan beraja di negara Malaysia kini. Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan sistem Pembesar Empat Lapis. Ini kerana pemerintahan Sultan Melaka dibantu oleh empat orang pembesar iaitu Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan Laksamana. Mereka inilah yang menjadi tunggak pembangunan pada zaman Melayu Melaka pada satu ketika dahulu. Masing-masing mempunyai fungsi mereka yang tersendiri dalam memastikan pemerintahan berjalan dengan lancar. Mereka diberikan kuasa bagi mentadbir sesebuah kawasan yang terletak dalam jajahan takluk negeri Melaka. Di bawah pembesar berempat, terdapat beberapa lapis lagi golongan pembesar. Antaranya ialah Pembesar Berlapan, Pembesar Enam Belas dan juga Pembesar Tiga Puluh Dua. Shahbandar, Hulubalang Besar dan juga Penghulu merupakan antara golongan pembesar yang terletak di bawah Pembesar Berempat. Kesemua pembesarpembesar ini saling bantu-membantu dan bekerjasama bagi memastikan negeri Melaka aman dan makmur sepanjang masa. Sultan merupakan ketua negari di Melaka. Baginda juga merangkap ketua politik, ketua tentera, ketua agama Islam dan pentadbiran. Sultan Melaka menjadi lambang

seperti mana yang pernah terjadi kepada Bendahara Tun Habib. Biasanya jawatan ini diwarisi secara turun-temurun. Bendahara juga berperanan dalam melantik seseorang Sultan Melak. Kuasa Bendahara sangat besar kerana beliau ini merupakan orang yang paling kakan kepada Sultan Melaka. Pembesar Berempat di Melaka dan Fungsinya. Bendahara pada zaman Kesultanan Melayu Melaka boleh disamakan dengan jawatan Perdana Menteri pada masa kini. Maka tidak hairanlah bahawa seseorang Bendahara itu sangat dihormati oleh Sultan. Bendahara juga merupakan pemerintah tertinggi dalam angkatan bersenjata kerajaan Melaka.keagungan negeri Melaka dan para pembesar membantu baginda dalam menguruskan hal-hal pentadbiran seharian. Tugas utama Penghulu . Gelaran bagi Penghulu Bendahari ialah Seri Nara Diraja. Beliau berhak menyusun dan merangka segala dasar-dasar kerajaan disamping menjaga keadaan di dalam istana dan juga memilih isteri bagi teman hidup Sultan Melaka. Biasanya. Tun Perak merupakan Bendahara Melaka yang paling diingati dalam sejarah Kesultanan Melayu Melaka kerana berjaya membawa Melaka ke zaman kegemilangan di bawah pemerintahan tiga orang Sultan Melaka. Bendahara biasanya merupakan orang yang menpunyai pengalaman yang luas dalam selok-belok pentadbiran dan hal ehwal politik. pertahanan dan adat istiadat kerajaan. seseorang itu perlulah menjadi Temenggung atau Penghulu Bendahari sebelum dinaikkan pangkat ke jawatan Bendahara. Beliau bertanggungjawab dalam menyelia dalam hampir semua perkara di negeri Melaka. Bendaharalah orang yang paling layak untuk menjadi Sultan. Malah jika Sultan yang mentadbir tidak mempunyai zuriat. sebelum menjadi Bendahara. Penghulu Bendahari boleh disamakan dengan jawatan Menteri Kewangan pada zaman Malaysia moden kini.

Temenggung ditugaskan menjaga dan memastikan keamanan di negeri Melaka terjamin daripada anasir-anasir luar. adalah menjadi tanggungjawab . Dari segi adat istiadat pula. timbangan dan urusan perdagangan juga menjadi tanggungjawab Temenggung. Laksamana bertanggungjawab menjadi ketua utusan politik dan perdagangan. Laksamana ialah pembesar yang bertanggungjawab dalam mengepalai angakatan pertahanan negeri Melaka sama ada di laut mahupun di darat.Bendahari ialah menjaga dan menyelia segala urusan kewangan negeri. Selain daripada memastikan keamanan di Melaka terjamin. Penghulu Bendahari juga boleh diibaratkan sebagai setiausaha peribadi kepada Sultan. Gelaran nama jawatan temenggung ialah Seri Maharaja dan Seri Awadana. Segala perkara yang berkaitan dengan ukuran. menyelia urusan cukai perdagangan dan harta-benda kerajaan. Dalam erti kata yang ringkas. Selain itu. menentukan sistem sukatan dan sebagainya. Satu lagi jawatan yang penting di Melaka ialah Laksamana. tugas Temenggung juga termasuklah seperti menjamin keadaan ekonomi negeri Melaka berada di tahap yang baik. Tugas lain Temenggung yang tidak kurang pentingnya ialah memastikan segala infrastruktur di negeri Melaka berada dalam keadaan yang baik. Temenggung merupakan satu lagi jawatan yang terdapat dalam sistem pemerintahan Melayu Melaka. Penghulu Bendahari juga berperanan menjaga bangunan istana dan memastikan segala kelengkapan istana mencukupi. Jawatan Temenggung ini pula boleh diibaratkan sebagai Ketua Polis Negara di Malaysia kini. Maka. Selain itu. Penghulu Bendahari merupakan ketua kepada semua Shahbandar dan bendaharibendahari yang bertanggungjawab menjaga pelabuhan Melaka. Antaranya ialah membetulkan jalan yang rosak. menjalankan rondaan pada waktu malam. Penghulu Bendahari merupakan ketua adat bagi semua acara-acara rasmi yang melibatkan Sultan Melaka.

ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak bersultan dan juga negerinya sendiri. Ini bermakna jawatan Yang Di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara digilirkan selama lima tahun dengan sembilan orang raja-raja Melayu yang terdapat di Malaysia. Yang Di-Pertuan Agong mempunyai kuasa memerintah negara dan kuasa ini boleh dijalankan sendiri oleh baginda ataupun kabinet Malaysia. Jika baginda sendiri menjalankan pemerintahan.Laksamana dalam memastikan negeri Melaka bebas daripada serangan dan ancaman musuh. Bagindalah yang akan melantik kabinet yang akan menjalankan pemerintahan bagi pihak baginda. Yang Di-Pertuan Agong dipilih oleh 9 orang Raja-raja Melayu mengikut kedudukan yang paling kanan berdasarkan tarikh menaiki takhta. Baginda juga boleh sama ada mahu atau tidak membubarkan Parlimen bagi membolehkan pilihanraya diadakan. kuasa pemerntahan dan perundangan. berkuasa membuat undangundang. . Lain-lain tugas Yang Di-Pertuan Agong ialah melantik Perdana Menteri atas budi bicara. Jawatan Yang Di-Pertuan Agong ini telah diwujudkan pada 31 Ogos 1957 dan merupakan jawatanyang unik yang tidak ada di mana-mana negara lain di dunia ini. Laksamana juga bertanggungjawab menyediakan angkatan tentera dalam menghadapi peperangan dengan musuh. memberikan keampunan terhadap pesalah jenayah. Negara Malaysia kini mengamalkan sistem pemerintahan Raja Berpelembagaan bukan monarki. Ini kerana Malaysia merupakan satu-satunya negara yang mempunyai Ketua Negara yang digilir-gilirkan pemerintahan mereka setiap lima tahun sekali. Fungsi utama Yang DiPertuan Agong seperti menjadi pemerintah tertinggi Angkatan Tentera. baginda perlulah mengikuti nasihat daripada kabinet. Sistem Pemerintahan Malaysia Kini.

Bagi melaksanakan tugas-tugas eksekutif Kerajaan Persekutuan. Ketua kabinet di Malaysia digelar Perdana Menteri. beberapa buah kementerian. Badan-badan kerajaan di Malaysia dikenali sebagai Badan Berkanun. Ia merupakan agensi separuh kerajaan dan ditubuhkan bagi mempercepat dan melicinkan lagi pentadbiran dan pelaksanaan program-program pembangunan negara. Mereka ini dilantik daripada mana-mana ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Kementerian-kementerian di Malaysia diketuai oleh seorang Menteri dan dibantu oleh Timbalan Menteri. Bilangan kementerian dan jabatan-jabatan ini bergantung kepada keperluan. Perdana Menteri boleh melantik Timbalan Perdana Menteri dan Jemaah Menteri Kabinet bagi membantu beliau dalam menjalankan urusan pentadbiran.Yang Di-Pertuan Agong juga mempunyai seorang Timbalan Yang Di-Pertuan Agong bagi menjalankan pemerintahan sekiranya Yang Di-Pertuan Agong itu gering ataupun melakukan lawatan ke luar negara selama lebih daripada 15 hari. Jika seseorang Perdana Menteri itu tidak lagi mendapat kepercayaan lebih separuh daripada kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat. Terdapat juga beberapa orang Menteri yang tidak mengetuai mana-mana kementerian dikenali sebagai Menteri Tanpa Portfolio. Tugas utama Perdana Menteri tentulah mengetuai kabinet.Antara badanbadan berkanun yang terdapat di Malaysia ialah Majlis Amanah Rakyat (MARA). Institut . Timbalan Perdana Menteri pula fungsinya ialah membantu Perdana Menteri dalam urusan pentadbiran. memimpin kerajaan dan menjalankan pentadbiran serta menjalankan dasar-dasar kerajaan. Mereka ini biasanya ditugaskan di Jabatan Perdana Menteri. Tempoh memegang jawatan Timbalan Yang Di-Pertuan Agong juga ialah selama lima tahun. Ini termasuklah sekiranya Perdana Menteri bercuti atau berada di luar negara atas urusan rasmi. maka beliau perlulah meletakkan jawatan dan ini membolehkan Yang Di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri yang baru. jabatan dan badan-badan kerajaan telah diwujudkan.

Perkahwinan biasa pula melibatkan antara pedagang Islam atau ulama dari Semenanjung Tanah Arab atau India dengan penduduk tempatan. perkara-perkara asas diajar secara formal. Misalnya di Melaka.Penyelidikan Getah Malaysia (FRIM) dan Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA). Terdapat beberapa cara kedatangan Islam di Melaka antaranya melalui perkahwinan. negeri-negeri tersebut dapat diIslamkan kemudiannya. Terdapat juga . Sambil berdagang mereka ini menyebarkan agama Islam kepada penduduk tempatan. Di Melaka. Apabila Islam berkembang pesat. Pada peringkat awal penyebaran Islam. Kesan daripada perkahwinan ini. Rumah ulama. Sultan Mansur Syah dan Sultan Muzafar Syah telah mengahwinkan puteri-puteri mereka dengan raja Jambi. Perkahwinan terbahagi kepada dua iaitu perkahwinan politik dan perkahwinan biasa. Di samping itu. Kemudiannya agama Islam pula tersebar di kalangan masyarakat sekeliling keluarga yang dikahwini oleh pedagang tersebut. Intitusi pendidikan awal itu kemudian menjadi pusat pendidikan seperti pondok dan pesantren. Inderagiri dan Siak di Sumatera Utara. Peranan Agama Islam Agama Islam memainkan peranan yang sangat penting pada zaman kesultanan Melayu Melaka. Kita lihat agama Islam telah berkembang pesat di Melaka. Selain itu penyebaran Islam berlaku apabila pedagang Islam yang datang berdagang di Melaka. Perkahwinan politik berlaku di kalangan raja-raja. Pendakwah yang terawal berdakwah di Asia Tenggara ialah Syeikh Ismail dan Fakir Muhammad. Kampar. Misalnya pedagang dari Tanah Arab dan India. puteri raja Melaka juga dikahwinkan dengan raja Pahang dan raja Kedah. masjid-masjid dan istana dijadikan tempat untuk mempelajari ilmu Islam. perkara yang diajar oleh ulama adalah perkara asas tentang Islam secara tidak formal. pendakwah yang berperanan besar dalam kegiatan dakwah islamiah termasuklah Syeikh Abdul Aziz. Peranan mubaligh juga memainkan peranan penting bagi menyebarkan agama Islam ke Melaka. Maulana Abu Bakar dan Maulana Yusuf.

Ini menunjukan bahawa agama Islam merupakan agama yang sangat dihormati dan masih terpelihara walaupun negara kita telah dijajah oleh tiga kuasa asing. Maka tidak hairanlah negeri Melaka merupakan pusat penyebaran dan pengajian agama Islam yang terulung pada kurun ke-15. JAIS. Golongan perintah terdiri daripada raja atau sultan. Kejayaan kita pada hari ini merupakan suatu yang perlu dipandang dan diperhalus oleh negaranegara lain bukan hanya negara-negara Islam tetapi juga negara-negara bukan Islam. Contohnya seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. walaupun penduduk di negara kita terdiri daripada berbilang bangsa dan agama. Dengan cara ini. Tabung Haji dan sebagainya. Terdapat dua golongan utama dalam masyarakat Melayu tradisi iaitu golongan pemerintah dan golongan diperintah. MAIS. malah tidak memudaratkan yang bukan Islam. maka agama Islam tersebar luas di Melaka. Pada masa ini beberapa agensi kerajaan terlibat secara langsung dalam memelihara dan menjaga martabat agama Islam. Corak serta sistem masyarakat Melayu tradisi banyak mempengaruhi pembentukan susun lapis masyarakatnya. Antaranya menjemput ulama datang dan mengajar agama Islam kepada penduduk tempatan. Mereka secara tidak langsung bertanggungjawab memelihara agama Islam. menjadikan istana tempat penyebaran agama Islam dan pusat menterjemah agama Islam serta mengumpul kitab-kitab agama. kerabat diraja. . Agama Islam berkembang dengan hikmah untik memajukan umat Islam. Susun Lapis Masyarakat Melayu Melaka Masyarakat Melayu tradisi boleh dikatakan satu masyarakat yang mempunyai nilai-nilai setempat dan belum menerima pengaruh barat.pedagang-pedagang yang berkahwin dengan anak pembesar Melaka. Ianya telah berkembang pesat dan agama Islam telah dijadikan agama rasmi negara kita. Peranan golongan istana juga memainkan peranan penting bagi penyebaran agama Islam di Melaka. Peranan agama Islam pada masa kini merupakan kesinambungan zaman kerajaan Melayu Melaka.

Kedudukan status yang kedua tinggi selepas sultan ialah golongan anak raja dan kerabat diraja. Sultan-sultan dikatakan mempunyai ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh golongan raja sahaja. Tawanan. raja ataupun sultan serta keluarganya telah diberikan . Kedua-dua konsep ini menjadikan sultan lebih mulia dan dianggap mempunyai kuasa kewibawaan yang mutlak. Daripada segi adat-istiadat. Serah dan lain-lain) Rajah : Susun lapis Masyarakat Melayu Tradisional Golongan Pemerintah Raja atau sultan menduduki tingkat yang tertinggi dalam susun lapis masyarakat Melayu tradisi. kedudukan serta fungsi seseorang dalam masyarakat. Berdasarkan kepada taraf. Manakala golongan diperintah pula ialah golongan rakyat biasa yang merdeka dan golongan hamba. sesuai dengan kedudukannya yang merupakan kedudukan yang tertinggi dalam hieraki masyarakat Melayu.golongan bangsawan. Sementara derhaka pula membawa maksud perbuatan mahupun kata-kata yang mengingkari perintah dan titah sultan. Daulat bererti kesetiaan rakyat kepada sultan dengan tidak berbelah bahagi. antaranya daulat dan derhaka. Raja/Sultan Yang Dipertuan Keluarga dan Kerabat Diraja Golongan Bangsawan (Pembesar dan Pentadbir) + Golongan Ulama Istana Rakyat Jelata Yang Merdeka Hamba (Abdi. dan agama. dapat dikatakan masyarakat Melayu tradisional adalah masyarakat yang berkelas-kelas. sultan dan keluarga juga mendapat peruntukan khusus dalam istiadat Melayu. Dalam keseluruhan aspek dalam masyarakat Melayu tradisi. pentadbiran. Sultan adalah ketua dalam segala hal ehwal negaranya iaitu mengetuai struktur politik. dan golongan ulama istana. Hulur.

Kebanyakan pengikut para pembesar ini secara sukarela akan berkerja untuk para pembesar iaitu tuan mereka tanpa sebarang upah. Di bawah lapisan golongan istana ialah golongan pemerintah yang terdiri daripada bukan keturunan raja. Kesanggupan ini berlaku kerana rasa ketaatan pengikut kepada pembesar. Sebelum Islam bertapak kukuh di negeri-negeri Melayu. setiap pembesar Melayu mempunyai pengikut masing-masing. dan sara hidup yang lain. Mereka terdiri daripada pembesar-pembesar. Mereka datang untuk tujuan perdagangan dan juga penyebaran agama Islam. Segala peruntukan yang diberikan jarang dipersoalkan kerana perkara ini telah diterima oleh pihak rakyat sejak turun temurun. ulama. apabila Sultan Muzafar Shah menaiki takhta kerajaan Melaka dan menerima Islam sebagai agama rasmi.keutamaan yang begitu tinggi walaupun mereka merupakan kumpulan yang terkecil daripada jumlah keseluruhan masyarakat Melayu pada masa itu. dan penghulu. Walaupun terdiri daripada kumpulan atau golongan yang diperintah. mereka terdiri daripada golongan rakyat biasa. Ulama seperti Maulana Sadar Jahan dan Maulana Abu Bakar sangat menonjol terutama ketika memberi pandangan dan nasihat berkaitan agama kepada sultan. Pembesar dilantik oleh sultan. Namun begitu mereka diberi perlindungan dan ada antara mereka diberi tempat tinggal. Pada peringkat awal perkembangan dan penyebaran agama Islam di Tanah Melayu. kebanyakan ulama terdiri daripada para mubaligh dan saudagarsaudagar Arab. Para pengikut ini biasanya sangat taat kepada para pembesar dan adakalanya mereka sanggup mati demi mempertahankan tuan mereka. Namun demikian. peranan ulama menjadi penting. makan minum. Pembesar-pembesar yang diberi hak mentadbir daerah kebanyakannya lebih kaya daripada sultan. Selain itu. peranan ulama tidak begitu penting dan hanya khusus bagi penyebaran agama Islam sahaja. namun rakyat adalah . Golongan Diperintah Bagi golongan yang diperintah. Satu lagi golongan yang tidak kurang pentingnya dalam masyarakat Melayu tradisional ialah ulama.

hamba hulur. Secara umumnya. kerajaan dianggap kuat dan berkuasa sekiranya jumlah rakyat atau orang awam di negeri itu lebih ramai berbanding negeri-negeri lain. ekonomi. Hamba abdi mempunyai berbagai-bagai jenis dan berbeza antara satu sama lain. dan sosial yang kemudiannya membentuk masyarakat majmuk di negara ini. Hal ini jelas dilihat di bawah sistem kerah di mana rakyat terpaksa menyumbangkan tenaga kerja secara percuma. Jenis-jenis hamba ialah hamba tawanan. dan berdagang untuk menyara hidup. Golongan ini adakalanya merupakan satu kelas yang terpisah dan merupakan kelas yang khusus. proses migrasi penduduk dari luar merupakan proses yang sentiasa berlaku. struktur demografi di Tanah Melayu semasa penjajahan Inggeris mendatangkan impak secara langsung kepada struktur politik.kumpulan majoriti dalam masyarakat tempatan pada masa dahulu. Kebanyakan daripada orang awam ini melakukan tugas-tugas biasa seperti bertani. Golongan yang menduduki hieraki terbawah dalam masyarakat Melayu tradisional ialah golongan hamba. Masyarakat di Malaysia terdiri daripada Melayu sebagai penduduk . Walau bagaimanapun. Hamba berhutang akan menjadi orang biasa apabila mereka selesai menjelaskan hutang. dan hamba serah. Sehubungan itu. Mereka adalah asas kepada kekuatan bagi sesebuah negeri atau kerajaan. Masyarakat Malaysia Kini Sehubungan dengan sejarah kependudukan di negara kita. mereka adalah orang awam yang bebas dan merdeka. bertukang. British bertanggungjawab sepenuhnya ke atas ke atas kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia. Segala permintaan raja mesti dijunjung dan kerja sendiri diketepikan. hamba habshi. walaupun mereka terlibat dalam system kerah. Namun ia lebih merupakan penghijrahan yang kecil dan ada kalanya bersifat penempatan sementara. Rakyat harus patuh dan setia kepada pemerintah. Terdapat dua jenis iaitu hamba berhutang dan hamba abdi.

Dalam masyarakat moden kini. Penggunaan bahasa Melayu yang meluas membolehkan pegawai-pegawai Melaka menjalankan tugas dengan lebih . Bahasa Melayu Zaman Kerajaan Melayu Melaka Bahasa Melayu menjadi bahasa utama dalam pentadbiran kerajaan Melayu Melaka. Masyarakat Malaysia kini hanya terdiri daripada golongan diraja. Malahan digunakan secara meluas dalam urusan perdagangan di Melaka. dan keabsahan politik mereka. Pada zaman kegemilangan kerajaan Melayu Melaka.asal dan masyarakat migran iaitu Cina dan India. Bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan bahasa perdagangan. Penggunaan bahasa Melayu memudahkan urusan perdagangan antara pembesar-pembesar Melayu dengan pedagangpedagang asing. Penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan pedagang juga sangat berkesan kerana bahasa Melayu merupakan bahasa yang senang difahami dan mudah dipelajari. kedudukan. Semua pedagang yang datang atau ulama dari pelbagai negara menggunakan bahasa Melayu dalam melaksanakan urusan mereka. darjat. Berasaskan kepada kepentingan untuk meningkatkan ekonomi dalam masa yang sama desakan tehadap keperluan buruh. dan rakyat biasa. pemimpin. Sistem pemeintahan beraja masih menjadi identity politik masyarakat Melayu. Bahasa Melayu menjadi lingua franca. Bahasa Melayu merupakan bahasa utama bagi masyarakat di gugusan kepulauan Melayu. kekuasaan. Oleh yang demikian. raja merupakan tempat orang-orang Melayu menumpahkan ketaatsetiaan mereka yang tidak berbelah bagi. menyebabkan British menggalakkan kemasukan buruh-buruh asing khususnya penduduk dari negara China dan India supaya bekerja di lading-ladang getah dan lombong bijih timah di negara ini. Semua pedagang asing yang datang ke Melaka akan menggunakan bahasa Melayu untuk berhubung atau menjalankan apa sahaja urusan dengan rakyat tempatan. Raja bagi orang Melayu ialah lambang kekuatan. dan jawatan sudah tidak banyak membezakan kedudukan seseorang dalam masyarakat seluruhnya. Pada masa itu.

Setelah setengah abad Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebangsaan. Hingga hari ini kira-kira 129 pusat pengajian tinggi dunia menawarkan pengajian bahasa Melayu. Beberapa buah universiti asing temasuk England. namun kewibawaan bahasa Melayu sudah terbukti. bahasa Melayu digunakan secara meluas dalam sistem pentadbiran negara. China. pertuturan harian. Di peringkat universiti pula sebanyak 70-80% pengajaran telah dilaksanakan dalam bahasa Melayu. Walaupun bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan masih belum 100% di semua peringkat dan arena rasmi. Dengan kata lain. peranannya melalui perkara 152 sudah tercapai. bahasa Inggeris telah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi subjek Sains dan Matematik. menegaskan bahasa kebangsaan yang ditetapkan ialah Bahasa Melayu. Bagaimanapun perkembangan tahun 90-an hingga kini menampakkan sikap terbuka kerajaan dan rakyat terhadap pengunaan bahasa. . Bahasa Melayu telah menjadi bahasa kebangsaan menggantikan bahasa Inggeris yang termaktub dalam perkara 152 perlembagaan Malaysia. Korea sudah mula menawarkan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa moden yang boleh dipelajari secara rasmi oleh pelajar. Tiada siapa akan dihalang atau disekat daripada menggunakan atau mengajar atau belajar sebarang bahasa lain. Bahasa kita semakin dikenali di negara lain.berkesan. Bahasa Melayu Kini Selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi dan sebagai bahasa pengantar ilmu kini lebih fleksibel. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi disegenap peringkat sudah terlaksana termasuk parlimen dan mahkamah. kegiatan dakwah dan ilmiah. Kerajaan berhak mengekalkan penggunaan dan pembelajaran bahasa sebarang komuniti lain dalam persekutuan. Contohnya dalam bidang pendidikan. Dalam perlembagaan Malaysia. perdagangan.

. Ketuanan Melayu akan hilang sekiranya masyarakat Melayu kini tidak memikirkan kesan dikemudian hari.Penutup Warisan Melayu Melaka sememangnya masih dapat dilihat sehingga hari ini walaupun telah banyak perubahan yang dilakukan untuk disesuaikan dengan dunia moden. Semua ini perlu dikekalkan bagi menjadi satu identiti bagi Negara Malaysia yang tercinta. Perubahan yang dilakukan perlu memikirkan kepentingan warisan kepada generasi akan datang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful