BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Peraturan dan Syarat Pertandingan

KOMPANG SELAWAT DAN BERZANJI MARHABAN SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN
PELAJARAN MALAYSIA

OPERASI DAKWAH
BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KPM
MUHARRAM 1430 / JANUARI 2009

dengan sifat-sifatnya yang terpuji dan mulia serta melahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Taala. KPM TAJUK 1 Kertas Makluman Peraturan & Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Kumpulan Marhaban dan kompang selawat ini biasanya hanya dimonopoli oleh golongan yang sudah berumur sahaja.. DIKEMUKAKAN OLEH 2 Kertas ini dikemukakan oleh Operasi Dakwah. majlis-majlis perkahwinan. ucapan ini telah berevolusi dengan penambahan -penambahan pujian terhadap Baginda Rasulullah s. dan melahirkan kesyukuran terhadap Allah Taala. TUJUAN 3 Kertas ini dikemukakan kepada Jabatan Pelajaran Negeri bertujuan untuk memaklumkan Peraturan & Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia.w. Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia dirangka untuk dilaksanakan. Kedua cabang seni ini. kalimah selawat adalah ucapan taufiqi yang diajarkan oleh Allah Taala.a. Kementerian Pelajaran Malaysia berhasrat untuk memperkembangkan seni ini dalam kalangan remaja. sama ada lelaki ataupun perempuan. dari Mekah ke Madinah. kedua ungkapan ini sering diucapkan ketika sambutan Maulidur Rasul s. Ternyata cara yang diperkenalkan oleh mereka ini telah berjaya untuk menarik perhatian penduduk Tanah Melayu dan sejak itu Islam pesat berkembang di rantau ini. Ia mengandungi puji-pujian kepada Nabi Muhammad s.w.a. diperkenalkan sebagai salah satu cara dan metod untuk mereka berdakwah dan menarik perhatian masyarakat pada masa itu. khususnya murid-murid sekolah. 5 6 7 TUJUAN PERTANDINGAN 8 Menyedari bahawa marhaban dan kompang selawat adalah merupakan antara warisan bangsa dan lambang jati diri umat Islam di rantau ini.a. Seiring dengan pengaruh syair Arab yang begitu berpengaruh di kalangan masyarakat Arab. LATAR BELAKANG 4 Seni marhaban atau dikenali dalam Bahasa Melayu sebagai ucapan Selamat Datang dan seni kompang selawat adalah dua cabang seni warisan dan khazanah Islam di Nusantara. ketika menyambut kelahiran cahaya mata dan majlis-majlis kesyukuran serta khatam al-Quran. yang pada awalnya diperkenalkan oleh para pendakwah dan mubaligh Islam. Penyertaan daripada kalangan remaja amatlah kurang sekali. Berbeza daripada marhaban. Bahagian Pendidikan Islam. Marhaban dan selawat adalah ungkapan syair-syair Arab yang diwarisi sejak penghijrahan Rasullullah s. Di Malaysia.w.Bahagian Pendidikan Islam. Justeru. Kementerian Pelajaran Malaysia. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 2 } .a.w.

tinggi akal budi. supaya masyarakat dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Ia juga bermatlamat untuk melahirkan modal insan negara bangsa yang tidak luput jati dirinya. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 3 } . 10 PERKARA YANG DIMAKLUMKAN 11 Tajuk Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. 12 Matlamat Menjana pembangunan modal insan di peringkat persekolahan melalui aktiviti kokurikulum agar murid terdidik dengan ni lai-nilai murni dan mempunyai jati diri yang kuat melalui penghayatan ajaran Islam dan pengenalan budaya bangsa yang luhur dan murni. 5. 6. antara lain bertujuan untuk mendedahkan salah satu cabang kesenian Islam dalam kalangan murid sekolah menengah. Tujuan berzanji dan marhaban juga adalah untu k memperdengarkan kepada umum riwayat hidup Rasulullah saw. Yang mempunyai sifat-sifat mulia lagi terpuji dan mengenai sejarah perjuangannya dalam menegakkan Islam. tinggi akal budi dan mengekalkan warisan budaya murni nenek moyang watannya. Melahirkan modal insan negara bangsa yang tidak luput jati dirinya. KPM 9 Pertandingan ini diadakan. Memperkuat dan mengembalikan penghayatan murid kepada budaya melalui aktiviti ko-kurikulum. 3. Memberi satu wadah dan peluang kepada murid untuk terlibat dengan aktiviti ko-kurikulum. Mendedahkan salah satu cabang kesenian Islam dalam kalangan murid sekolah menengah.Bahagian Pendidikan Islam. 13 Objektif 1. dan Mengekalkan warisan budaya murni nenek moyang agar tidak luput ditelan zaman. 2. 4. Memperkenal kembali seni marhaban dan kompang selawat kepada murid sebagai salah satu medan dan metod dakwah.

14. Semua ahli kumpulan hendaklah duduk ketika bacaan rawi.1. 14. Nama Kumpulan. Borang penyertaan yang lengkap dan disahkan oleh pengetua/ Pegawai Pelajaran Daerah/ Pengarah Pelajaran Negeri hendaklah dihantar kepada pihak Urusetia mengikut tarikh yang ditetapkan. hendaklah berdiri ketika Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 4 } .1 14.2. Sekolah yang menjadi johan di peringkat daerah akan mewakili daerah berkenaan ke peringkat negeri dan johan negeri akan mewakili negeri ke peringkat kebangsaan.3.6 14.2 Setiap kumpulan hendaklah menyertakan teks marhaban yang akan dipersembahkan. Semua ahli kumpulan mempersembahkan marhaban.1 Penyertaan 14.1.1.1 Setiap kumpulan hendaklah menghantar Borang P enyertaan rasmi yang mengandungi (lampiran). KPM 14 Peraturan dan Syarat Pertandingan Berzanji Marhaban Menengah Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia 14.2. (i) (ii) Nama Sekolah/Daerah/Negeri.Bahagian Pendidikan Islam.1.3.1.4 14.2 Sekolah Pertandingan ini terbuka kepada semua murid sekolah menengah kebangsaan (SMK) dan sekolah menengah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia daripada Tingkatan Peralihan hingga ke Tingkatan 5 sahaja. 14.3 14. Setiap kumpulan hendaklah terdiri daripada murid sekolah yang sama sahaja.3 14. Setiap kumpulan hendaklah terdiri daripada satu jantina sahaja.5 14.2.7 14.3 Format Persembahan 14.3 Persembahan hendaklah dimulakan dengan bacaan rawi. (iv) Nombor Kad Pengenalan.2 Borang Penyertaan 14.2 14. (iii) Senarai Nama Ahli Kumpulan. boleh dibatalkan penyertaannya.1. Setiap sekolah/daerah/negeri hanya dibenarkan menghantar satu kumpulan Marhaban yang mengandungi 9 orang bagi setiap kumpulan termasuk pembaca rawi.3. sama ada lelaki atau perempuan. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.

4. Setiap tarannum yang dipersembahkan hendaklah berasaskan kepada tarannum Arab Hijazi sahaja.5 Rawi Berzanji dan Teks Marhaban 14.6 14.4.1 Setiap kumpulan diberi masa selama 20 minit sahaja untuk menyampaikan persembahan Berzanji dan Marhaban.5. Setiap persembahan marhaban mestilah mengandungi sekurang-kurangnya tiga (3) jenis tarannum yang dibenarkan.7 Pakaian 14.4 Pemilihan Rawi.7.2 14.7.5.2 14.5 14.7.3 14. KPM 14. Pakaian dan perhiasan mestilah sederhana. 14.1 14.5 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 5 } .6. Pakaian Perempuan : Baju kurung/berjubah dan bertudung yang sempurna dan sopan. Setiap tarannum hendaklah dipersembahkan dalam 3 tabaqat (tingkatan). 14.6.1 Setiap kumpulan akan memperdengarkan rawi yang ditentukan oleh penganjur pertandingan pada tahun berkenaan.4.4.6 Masa 14. Masa akan dikira bermula daripada bacaan selawat pembuka dan berakhir setelah selesainya bacaan selawat penutup.4 14.3 14.1 Rawi berzanji dan teks marhaban hendaklah dalam Bahasa Arab sahaja. hiasan dan solekan yang keterlaluan akan dipotong markah persembahan. Tarannum berzanji dan marhaban yang disampaikan hendaklah berdasarkan tarannum asli yang muktabar.7. Setiap tambahan teks rawi dan berdasarkan teks yang muktabar. Setiap persembahan berzanji dan marhaban hendaklah dimulai dan diakhiri dengan selawat. Markah akan di potong jika persembahan kurang daripada 18 minit atau melebihi masa 20 minit. 14. Pakaian.4 14.4.2 14.2 Pakaian peserta mestilah menutup aurat dengan sempurna. bersampin dan bersongkok hitam. Peserta lelaki dilarang memakai pakaian menyerupai pakaian peserta perempuan dan sebaliknya.3 14.7. Marhaban & Tarannum 14.6. Pakaian Lelaki : Baju kebangsaan yang lengkap. marhaban hendaklah 14.Bahagian Pendidikan Islam.4.

boleh dibatalkan penyertaannya.2 Marhaban (i) (ii) (iii) Tarannum Suara Fasohah 40 markah 25 markah 20 markah 15 markah (iv) Persembahan 14. Aspek yang dihakimi. hendaklah disempurnakan (iv) Setiap Tarannum hendaklah dibawa dengan teratur dan tersusun serta tidak bercampur-aduk.3 Penghakiman Berzanji 14.1 Berzanji (i) (ii) (iii) Tarannum Tajwid Fasohah 30 markah 25 markah 25 markah 20 markah 14. * Perhatian Mana-mana kumpulan yang melanggar mana-mana peraturan di atas.8. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 6 } .2.1 Tarannum.7. Setiap Tarannum hendaklah disampaikan secara teratur dalam empat harakat tanpa takrir.8. 14.8.3.Bahagian Pendidikan Islam.1 Penghakiman akan diadili oleh panel hakim pertandingan Berzanji dan Marhaban yang dilantik oleh penganjur.6 Semua larangan yang terdapat dalam peraturan berpakaian sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah dirujuk dan dipatuhi. Penghakiman dibuat berdasarkan aspek pemarkahan pada Berzanji dan Marhaban seperti berikut : 14.8 Penghakiman dan Pemarkahan 14. (i) (ii) (iii) Tarannum Arab Hijazi yang muktabar.2.8.8.8. KPM 14.2 (iv) Suara 14. Setiap Tarannum dalam tiga tabaqat.

(v) Harakat yang mempunyai burdah yang menarik. (i) (ii) (iii) Memelihara hukum nun sakinah dan tanwin. (viii) Setiap tarannum yang bercampur aduk. (ii) Ciri-ciri keistimewaan. (v) Terdapat takrir pada harakat qit ah. Markah penuh ialah 40 markah termasuk markah istimewa. * Perhatian (i) Pemotongan markah bagi kesalahan yang berulang-ulang hendaklah tidak melebihi 5 markah. Rakbi jawabnya Hijaz dan Rast jawabnya Hijaz atau Yaman Hijaz. Markah istimewa akan diberi mengikut ciri-ciri yang tertentu. hukum alif lam shamsiah dan (iv) Memelihara qamariah. (vi) Terdapat unsur-unsur kekerasan atau kekasaran pada harakat. 14.Bahagian Pendidikan Islam. (vii) Setiap tarannum yang tidak disampaikan dalam tiga tabaqat. (v) Memelihara hukum tarqiq . taghliz dan tafkhim . Memelihara hukum idgham. tarannum Sikah jawabnya Mayyah. Terdapat sumbang alunan yang mencacatkan. KPM Jenis-jenis kesalahan. (iv) Terdapat susunan harakat yang tidak sesuai. Memelihara hukum mim.8. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 7 } . Contoh. (i) (ii) (iii) Kurang daripada empat harakat dalam setiap rangkap. (ii) (iii) (iv) Harakat yang mempunyai ikhtilalul lahn . Tidak dapat mengawal mahattah dan qit ah.3.2 Tajwid. Aspek yang dihakimi. Setiap tarannum yang dialunkan mengikut lahjah Arab. Setiap tarannum yang disempurnakan dalam 4 tabaqat secara menarik. (i) Bacaan yang mempunyai tarannum jawab yang sesuai dan menarik.

Ciri-ciri keistimewaan. (viii) Menyalahi wajibul ghunnah .Bahagian Pendidikan Islam. Kesempurnaan dan ketepatan waqaf dan ibtida .8. Tidak cermat kalimah. (ii) (iii) (iv) Menyalahi hukum idgham. (v) Menyalahi qamariah. (v) Kesederhanaan dan keselarasan rentak bacaan. dalam melafazkan huruf dan Tidak sempurna dan tepat wakaf ibtida . (vii) Memelihara wajibul ghunnah . (i) (ii) (iii) Memelihara sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf. Jenis-jenis kesalahan. (i) (ii) (iii) Tidak memelihara sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf. Menyalahi hukum nun sakinah dan tanwin. Aspek yang dihakimi. Menyalahi hukum mim. (i) (ii) Mencapai kesempurnaan sifat-sifat ghunnah. (iv) Memelihara tanda baris dan tasydid. 14. Dapat menyamai kadar hukum mad yang sejenis. Cermat dalam melafazkan huruf dan kalimah. (i) Tidak memelihara hukum mudud kecuali di beberapa tempat tertentu dan pada mad a ridh lissukun . Jenis-jenis kesalahan.3 Fasohah. KPM (vi) Memelihara hukum mudud.3. taghliz dan tafkhim . (vii) Menyalahi hukum mudud. (v) Melanggar kesederhanaan dan keselarasan rentak bacaan. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 8 } . hukum alif lam shamsiah dan (vi) Menyalahi hukum tarqiq . (iv) Tidak memelihara tanda baris dan tasydid.

(viii) Pengawalan kualiti suara dari mula hingga akhir (kualiti suara tidak menurun dari mula hingga akhir). (vi) Kelantangan dan ketajaman suara. Dapat menyempurnakan panjang dalam satu nafas. (i) (ii) (iii) Kebersihan suara (tidak serak). Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 9 } . (v) Kemanisan. kelembutan dan kemerduan suara. Suara yang bergerak / hidup.Bahagian Pendidikan Islam. Aspek yang dihakimi. Kelicinan suara (tidak pecah). Jenis-jenis kesalahan. Suara yang merangkumi keempat-empat tabaqat dengan selesa.3. bacaan ayat yang 14. (vii) Kekerapan burdah yang disusun rapi. (i) (ii) (iii) Suara berlahjah Arab. (iv) Ketepatan nada suara (bergerak tidak sumbang).8. (iv) Suara yang mempunyai kemerduan. (i) (ii) (iii) Suara serak / parau yang merosakkan Suara sumbang yang merosakkan Suara tenggelam (iv) Suara terpecah / terputus (v) Suara tersepit / tercekik (vi) Suara terketar-ketar kerana terlampau tinggi / rendah (vii) Suara tidak cukup tiga thabaqat (viii) Suara lemah / lembab (ix) Suara keras / kaku (x) Suara yang berubah kualiti Ciri-ciri keistimewaan. KPM Ciri-ciri keistimewaan. (i) (ii) Bacaan yang mengikut kadar kelajuan yang sesuai pada keseluruhan persembahan bacaan.4 Suara. Tingkatan suara (sekurang-kurangnya 3 tabaqat).

(iv) Setiap tarannum tidak disampaikan dalam tiga tabaqat.marhaban rakhbi dan rawi rast marhaban rast. Harakat yang mempunyai burdah yang menarik. (v) Sumbang ketika menukar alunan tarannum. Setiap persembahan mestilah mengandungi sekurang-kurangnya tiga jenis tarannum yang dibenarkan. KPM 14.marhaban sikah. tarannum hendaklah tarannum yang Jenis-jenis kesalahan. tidak seiring dengan (vi) Tarannum marhaban tarannum rawi. (i) (ii) (iii) Menggunakan tarannum berbentuk nasyid atau saduran. Setiap tarannum yang disempurnakan dalam 4 tabaqat dengan selesa.4. rawi rakhbi .Bahagian Pendidikan Islam.4 Penghakiman Marhaban 14.8. (i) (ii) Taranum yang dipersembahkan hendaklah berasaskan kepada Tarannum Hijazi sahaja.8. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 10 } .1 Tarannum. Contoh. (v) Kesinambungan di antara menggunakan wazan bersesuaian. (i) (ii) (iii) Setiap tarannum yang dialunkan mengikut lahjah arab. rawi sikah . Aspek yang dihakimi. (iii) (iv) Tarannum marhaban yang dipersembahkan hendaklah seiring/sama/selaras dengan tarannum berzanji. Kurang daripada persembahan. Ciri-ciri keistimewaan. Setiap tarannum hendaklah disampaikan dalam 3 tabaqat. tiga tarannum dalam Terdapat unsur-unsur kekerasan atau kekasaran pada harakat.

Jenis-jenis kesalahan. 14.8. Memelihara tanda baris dan tasydid.Bahagian Pendidikan Islam. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 11 } . Aspek penghakiman. (i) (ii) (iii) Suara serak / parau yang merosakkan Suara sumbang yang merosakkan Suara tenggelam (iv) Suara terpecah / terputus (v) Suara tersepit / tercekik (vi) Suara terketar-ketar kerana terlampau tinggi / rendah (vii) Suara tidak cukup tiga thabaqat (viii) Suara lemah / lembab (ix) Suara keras / kaku (x) Suara yang berubah kualiti (xi) Suara yang berlapis-lapis berbentuk harmoni * Perhatian (i) Suara serak yang berpanjangan akan dipotong 2 markah sahaja. (viii) Pengawalan kualiti suara dari mula hingga akhir (kualiti suara tidak menurun dari mula hingga akhir).kelembutan dan kemerduan suara. (x) Hanya menggunakan satu suara (unison). (i) (ii) (iii) Kebersihan suara (tidak serak). KPM 14. Tingkatan suara (sekurang-kurangnya 3 tabaqat).4.3 Fasohah. (iv) Keselarasan rentak bacaan / sebutan. (v) Kemanisan . (vi) Kelantangan dan ketajaman suara. (i) (ii) (iii) Memelihara sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf.8. (iv) Ketepatan nada suara (bergerak tidak sumbang). Cermat dalam melafazkan huruf dan kalimah.2 Suara. Aspek yang dihakimi. (vii) Kekerapan burdah yang disusun rapi. Kelicinan suara (tidak pecah).4. (ix) Kesepaduan suara (kumpulan).

(i) (ii) Bacaan yang mengikut kadar kelajuan yang sesuai pada keseluruhan persembahan bacaan.4. Dapat menyempurnakan dalam satu nafas. (iv) Tidak selaras rentak bacaan. (i) (ii) (iii) Disiplin dan susun atur. Jenis-jenis kesalahan. Aspek yang dihakimi. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 12 } . (v) Gaya yang keterlaluan.Bahagian Pendidikan Islam. ayat yang panjang 14.8. (vii) Keseimbangan persembahan / penampilan di antara solo dengan ramai. (vii) Tidak seimbang antara solo dengan kumpulan. (vi) Tidak menepati masa.4 Persembahan. Pakaian peserta yang bersesuaian. (v) Gaya yang sesuai dan tidak keterlaluan. (i) (ii) (iii) Kurang berdisiplin. Ciri-ciri keistimewaan. Pakaian yang tidak seragam / tidak sesuai. (vi) Menepati masa yang ditentukan. Memula dan menutup selawat. dalam melafazkan huruf dan Tidak memelihara tanda baris dan tasydid. (i) (ii) (iii) Tidak memelihara sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf. Tidak cermat kalimah. Tidak memula dengan selawat. dan menutup persembahan (iv) Tiada penghayatan. persembahan dengan (iv) Penghayatan (ekspresi). KPM Jenis-jenis kesalahan.

maka kedudukan akan ditentukan dengan merujuk kepada markah bahagian-bahagian pemarkahan berikut mengikut turutan.1 14.Bahagian Pendidikan Islam.1.3 14.9. akan diisytiharkan sebagai johan.9.9. Hanya satu anugerah akan diberikan. Hanya satu anugerah akan diberikan. Bagi kategori Marhaban Persembahan Terbaik.5 (iii) Suara (rawi dan marhaban). jemaah hakim akan bersidang untuk menentukan keputusan pertandingan. Bagi kategori Berzanji dan Marhaban.9.4 14.1. keputusan akan berdasarkan kepada persembahan marhaban yang mendapat markah tertinggi. (iv) Fasohah (rawi dan marhaban).9. 14.9. 14.9. Naib Johan.9. 14.9.6 Persembahan (marhaban).9.3 Kategori Berzanji Kategori Marhaban Pembaca Rawi Terbaik Persembahan Terbaik Johan. (i) Dapat menampilkan solo lebih dari dua orang yang menarik. Seandainya terdapat persamaan markah. (i) (ii) Tarannum (rawi dan marhaban). Seandainya masih terdapat persamaan markah. (ii) 14.1. Pasukan yang mendapat jumlah markah kedua tertinggi akan menjadi Naib Johan dan seterusnya.9 Penentuan Keputusan Pertandingan 14.2 14. Keputusan hakim adalah muktamad. dan (v) 14. keputusan akan berdasarkan kepada pembaca rawi yang mendapat markah tertinggi.7 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 13 } . Tajwid (rawi).1 Kategori Pertandingan. pasukan yang memperolehi markah tertinggi setelah markah kategori Berzanji dan Marhaban dicampurkan. KPM Ciri-ciri keistimewaan. Dapat menamatkan persembahan tepat pada masa yang ditetapkan (20 minit).2 Bagi kategori Berzanji Pembaca Rawi Terbaik. Kategori Berzanji dan Marhaban Ketiga dan Saguhati 14.

8 15.1.1. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 14 } . Sekolah yang menjadi johan di peringkat daerah akan mewakili daerah berkenaan ke peringkat negeri dan johan negeri akan mewakili negeri ke peringkat kebangsaan. Mana-mana pasukan dilarang sama sekali untuk memperkenalkan identiti sekolah atau kumpulan secara lisan.1 Penyertaan 15. 15. daripada Tahun Satu hingga ke Tahun Enam sahaja. pada pakaian dan alatan dalam apa jua bentuk semasa persembahan.10. Setiap kumpulan hendaklah terdiri daripada satu jantina sahaja. KPM 14.Bahagian Pendidikan Islam. 14.1.10 Bantahan 14.2.10.6 15.2 Bantahan mestilah sampai ke Pengerusi Jemaah Hakim sebelum keputusan diumumkan.1. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.1.7 15.1 Setiap kumpulan hendaklah menghantar borang penyertaan rasmi (Lampiran) yang mengandungi.4 15.3 Sebarang bantahan selepas keputusan rasmi pertandingan diumumkan oleh Pengerusi Jemaah Hakim. Setiap sekolah/daerah/negeri hanya dibenarkan menghantar satu kumpulan Kompang Selawat yang mengandungi sekurangkurangnya 12 orang dan tidak melebihi 15 orang bagi setiap kumpulan.2 15.2 Borang Penyertaan 15.10. sekolah jenis kebangsaan (SJK) dan sekolah bantuan kerajaan. 15 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat Sekolah Rendah Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia 15.3 15. 14. Kesemua ahli kumpulan dimestikan memalu kompang. Setiap kumpulan hendaklah terdiri daripada murid sekolah yang sama sahaja.1 Pertandingan ini terbuka kepada semua murid sekolah kebangsaan (SK). boleh dibatalkan penyertaannya.1 Sebarang bantahan mestilah dikemukakan secara rasmi kepada Pengerusi Jemaah Hakim menggunakan Borang Bantahan Rasmi yang disediakan.1. tidak akan dilayan.1. sama ada lelaki atau perempuan.5 15.1.

4.1 Kompang hendaklah dipalu dengan menggunakan tangan sahaja tanpa sebarang alat bantuan yang lain.3 15.3 Paluan 15.1 Pergerakan formasi mestilah melibatkan semua ahli pasukan dan bersesuaian dengan rentak paluan.7 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 15 } .3.4 15.4.6 15. merbahaya dan akrobatik adalah tidak dibenarkan.4. Segala pergerakan dan formasi hendaklah dilakukan di dalam ruangan atau pentas yang berukuran tidak melebihi 20 kaki x 20 kaki persegi.2 15.4 15.2.5 15.4. Segala pergerakan masuk dan keluar pentas adalah juga dianggap sebagai satu persembahan.Bahagian Pendidikan Islam. boleh dibatalkan penyertaannya. 15.4.2 Borang penyertaan yang lengkap dan disahkan oleh guru besar/ Pegawai Pendidikan Daerah/ Pengarah Pelajaran Negeri hendaklah dihantar kepada pihak Urusetia mengikut tarikh yang ditetapkan. Gubahan yang mempunyai lebih daripada dua bentuk paluan adalah satu kelebihan (contoh. 15. Gubahan mestilah mempunyai sekurang-kurangnya dua bentuk paluan iaitu melalu dan meningkah.4. 15.4 Formasi persembahan. menyilang. (iii) Nama Ahli Kumpulan.3. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.3. Paluan mestilah melibatkan kesemua ahli kumpulan. Nama Kumpulan. menganak dan lainlain).5 15.2 15. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.3 15. KPM (i) (ii) Nama Sekolah. Formasi pembukaan dan penutup yang tiada kaitan dengan lagu pertama dan kedua adalah tidak dibenarkan. 15. 15. (iv) Nombor Kad Pengenalan / Surat Beranak.3.3. agresif.4. Pergerakan yang keterlaluan. boleh dibatalkan penyertaannya. Sebarang set dan prop tambahan dalam apa juga bentuk adalah tidak dibenarkan.

15.6 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 16 } .6 15.3 15.5 15. inang.6.5. Lirik lagu kedua yang menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab hendaklah disertakan terjemahannya. 15.) Rentak lagu kedua adalah bebas. Lagu kedua bertemakan tajuk mata pelajaran Pendidikan Islam KBSR Tahun Satu hingga Tahun Enam yang akan ditetapkan oleh Bahagian Pendidikan Islam dari semasa ke semasa.6.6. Lagu pertama boleh menggunakan melodi/irama selawat yang sedia ada atau ciptaan baru yang bersesuaian. heavy metal. Namun.5.6 Lirik Lagu 15.5.2 Lirik lagu pertama hendaklah dalam Bahasa Arab sahaja. Lagu kedua adalah bebas sama ada menggunakan melodi/irama yang sedia ada atau ciptaan baru.3 Setiap pasukan mestilah mempersembahkan dua buah lagu. Setiap kumpulan hendaklah menyerahkan lirik lagu yang dipertandingkan kepada urusetia pertandingan pada tarikh dan masa yang ditetapkan.10 Kedua-dua lagu (Pertama dan Kedua) hendaklah disampaikan tanpa bantuan alat pembesar suara (microphone). Lagu pembukaan dan penutup yang tiada kaitan dengan lagu pertama dan kedua adalah tidak dibenarkan. KPM 15.5.8 15.1 15. asli dan gabungan mana -mana rentak di atas. Lagu pertama mestilah berentak tradisional Melayu (masri. joget.2 15.6. Lirik lagu kedua boleh disampaikan dalam Bahasa Arab.5. rap.5 15.1 15.Bahagian Pendidikan Islam. 15. Lirik yang menyentuh isu-isu sensitif tidak dibenarkan.9 15. 15.5. boleh dibatalkan penyertaannya.5.6. zapin. rentak berunsur hardrock.5. Penggunaan ayat al-Quran sebagai sebahagian atau keseluruhan lirik lagu tidak dibenarkan sama sekali. Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris atau gabungan antara dua atau ketiga-tiga bahasa tersebut sahaja.5.5. hip-hop dan yang seumpamanya adalah dilarang sama sekali.5.7 15. Antara lagu pertama dan kedua perlu ada senggangan masa.6.11 Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.4 15. Lagu pertama bertemakan selawat.5 Lagu 15.4 15.

1 (a) Ketebalan kompang yang digunakan hendaklah tidak melebihi 4 inci. hiasan dan solekan boleh mempengaruhi pemarkahan. Kompang berkerincing. boleh dibatalkan penyertaannya.1 Saiz kompang hendaklah berdiameter antara 25 cm hingga 38 cm (10 inci hingga 15 inci) sahaja.6.8. Pakaian.8 15.7 Masa 15.7. Masa dikira bermula apabila peserta mula masuk ke kawasan persembahan atau bersuara atau memalu kompang. bertudung yang sempurna dan sopan serta berkasut lengkap.7 15.9. Penggunaan pelbagai saiz kompang dibenarkan. Markah akan dipotong jika persembahan melebihi masa yang di tetapkan atau kurang daripada 8 minit. boleh dibatalkan penyertaannya.6 15.8. Pakaian Perempuan : Baju kurung. Pakaian peserta lelaki tidak dibenarkan menyerupai pakaian peserta perempuan dan sebaliknya.Bahagian Pendidikan Islam.9.2 Pakaian peserta mestilah menutup aurat dengan sempurna.2 15.7. Pakaian Lelaki : Baju kebangsaan yang lengkap. Penggunaan PVC atau kulit tiruan tidak dibenarkan sama sekali.8 Pakaian 15. 15.8.7.5 15.3 15. 15. 15.9 Jenis kompang 15. bersongkok hitam dan berkasut lengkap.8.1 15. 15.9.8. 15. jedor atau alatan muzik selain daripada kompang tidak dibenarkan sama sekali.7 Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas. Pakaian.9. KPM 15.3 15. bersampin. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.8.1 Setiap kumpulan diberi masa selama 8 hingga 10 minit sahaja untuk menyampaikan persembahan.8. Semua larangan yang terdapat dalam peraturan berpakaian sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah dirujuk dan dipatuhi.4 15. 15. perhiasan dan solekan mestilah sederhana dan tidak keterlaluan.2 Belulang kompang mestilah dibuat daripada kulit binatang sahaja.8.3 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 17 } .

10. (iii) Keharmonian suara.9.11.3 Bahagian Suara (20 markah) Aspek penghakiman.4 15. (iii) Kesesuaian lagu dengan irama. (v) Pakaian. (i) (ii) Kualiti suara. (iv) Kejelasan dan kefasihan sebutan. (i) (ii) Gubahan rentak. (i) (ii) Kreativiti. (iv) Kesesuaian gerak formasi. boleh dibatalkan penyertaannya. KPM 15.1 Pasukan yang memperolehi markah tertinggi akan diisytiharkan sebagai johan.1 Bahagian Paluan (35 markah) Aspek penghakiman. 15. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.5 Penggunaan sebarang alat elektronik adalah tidak dibenarkan. 15. Lirik yang sesuai. (vi) Keseimbangan.10.2 Bahagian Formasi Persembahan (30 markah) Aspek penghakiman. Keseragaman.Bahagian Pendidikan Islam.11 Penentuan Keputusan Pertandingan 15.4 Bahagian Lagu (15 markah) Aspek penghakiman.9.10 Penghakiman dan Pemarkahan 15. (iii) Tempo. (v) Dinamik / ekspresi.10. (iv) Kualiti ton. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 18 } .10. 15. 15. (iii) Disiplin dan susun atur. Kesepaduan suara. (i) (ii) Gubahan lagu. Bentuk paluan. Pasukan yang mendapat jumlah markah kedua tertinggi akan menjadi Naib Johan dan seterusnya. 15.

12. (iii) Suara. 15.3 Sebarang bantahan selepas keputusan rasmi pertandingan diumumkan oleh Pengerusi Jemaah Hakim.12. 15.1 Sebarang bantahan mestilah dikemukakan secara rasmi kepada Pengerusi Jemaah Hakim menggunakan Borang Bantahan Rasmi yang disediakan.11. Formasi Persembahan.12 Bantahan 15.11.4 Keputusan hakim adalah muktamad. maka kedudukan akan ditentukan dengan merujuk kepada markah bahagian-bahagian pemarkahan berikut mengikut turutan. jemaah hakim akan bersidang untuk menentukan keputusan pertandingan. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 19 } .3 Seandainya masih terdapat persamaan markah.12.Bahagian Pendidikan Islam.2 Bantahan mestilah sampai ke Pengerusi Jemaah Hakim sebelum keputusan diumumkan. 15. (i) (ii) Paluan. 15.2 Seandainya terdapat persamaan markah. tidak akan dilayan. 15.11. dan (iv) Lagu. KPM 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful