BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Peraturan dan Syarat Pertandingan

KOMPANG SELAWAT DAN BERZANJI MARHABAN SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN
PELAJARAN MALAYSIA

OPERASI DAKWAH
BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KPM
MUHARRAM 1430 / JANUARI 2009

dan melahirkan kesyukuran terhadap Allah Taala. DIKEMUKAKAN OLEH 2 Kertas ini dikemukakan oleh Operasi Dakwah. dengan sifat-sifatnya yang terpuji dan mulia serta melahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Taala.w.a. TUJUAN 3 Kertas ini dikemukakan kepada Jabatan Pelajaran Negeri bertujuan untuk memaklumkan Peraturan & Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Ia mengandungi puji-pujian kepada Nabi Muhammad s.a. Ternyata cara yang diperkenalkan oleh mereka ini telah berjaya untuk menarik perhatian penduduk Tanah Melayu dan sejak itu Islam pesat berkembang di rantau ini. ucapan ini telah berevolusi dengan penambahan -penambahan pujian terhadap Baginda Rasulullah s.a. kalimah selawat adalah ucapan taufiqi yang diajarkan oleh Allah Taala. LATAR BELAKANG 4 Seni marhaban atau dikenali dalam Bahasa Melayu sebagai ucapan Selamat Datang dan seni kompang selawat adalah dua cabang seni warisan dan khazanah Islam di Nusantara.Bahagian Pendidikan Islam.w. yang pada awalnya diperkenalkan oleh para pendakwah dan mubaligh Islam. KPM TAJUK 1 Kertas Makluman Peraturan & Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. majlis-majlis perkahwinan.w. 5 6 7 TUJUAN PERTANDINGAN 8 Menyedari bahawa marhaban dan kompang selawat adalah merupakan antara warisan bangsa dan lambang jati diri umat Islam di rantau ini.. Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia dirangka untuk dilaksanakan. diperkenalkan sebagai salah satu cara dan metod untuk mereka berdakwah dan menarik perhatian masyarakat pada masa itu. Penyertaan daripada kalangan remaja amatlah kurang sekali. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 2 } . sama ada lelaki ataupun perempuan. Kementerian Pelajaran Malaysia berhasrat untuk memperkembangkan seni ini dalam kalangan remaja. Di Malaysia. Berbeza daripada marhaban. khususnya murid-murid sekolah. Kumpulan Marhaban dan kompang selawat ini biasanya hanya dimonopoli oleh golongan yang sudah berumur sahaja. Justeru.w. dari Mekah ke Madinah. kedua ungkapan ini sering diucapkan ketika sambutan Maulidur Rasul s. Bahagian Pendidikan Islam. Seiring dengan pengaruh syair Arab yang begitu berpengaruh di kalangan masyarakat Arab. Kedua cabang seni ini. ketika menyambut kelahiran cahaya mata dan majlis-majlis kesyukuran serta khatam al-Quran.a. Kementerian Pelajaran Malaysia. Marhaban dan selawat adalah ungkapan syair-syair Arab yang diwarisi sejak penghijrahan Rasullullah s.

tinggi akal budi dan mengekalkan warisan budaya murni nenek moyang watannya. 10 PERKARA YANG DIMAKLUMKAN 11 Tajuk Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. 12 Matlamat Menjana pembangunan modal insan di peringkat persekolahan melalui aktiviti kokurikulum agar murid terdidik dengan ni lai-nilai murni dan mempunyai jati diri yang kuat melalui penghayatan ajaran Islam dan pengenalan budaya bangsa yang luhur dan murni. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 3 } . Yang mempunyai sifat-sifat mulia lagi terpuji dan mengenai sejarah perjuangannya dalam menegakkan Islam. Mendedahkan salah satu cabang kesenian Islam dalam kalangan murid sekolah menengah.Bahagian Pendidikan Islam. KPM 9 Pertandingan ini diadakan. Ia juga bermatlamat untuk melahirkan modal insan negara bangsa yang tidak luput jati dirinya. Memperkenal kembali seni marhaban dan kompang selawat kepada murid sebagai salah satu medan dan metod dakwah. Memperkuat dan mengembalikan penghayatan murid kepada budaya melalui aktiviti ko-kurikulum. 6. Tujuan berzanji dan marhaban juga adalah untu k memperdengarkan kepada umum riwayat hidup Rasulullah saw. antara lain bertujuan untuk mendedahkan salah satu cabang kesenian Islam dalam kalangan murid sekolah menengah. 5. Melahirkan modal insan negara bangsa yang tidak luput jati dirinya. Memberi satu wadah dan peluang kepada murid untuk terlibat dengan aktiviti ko-kurikulum. 3. 4. supaya masyarakat dapat mengamalkannya dalam kehidupan. 2. dan Mengekalkan warisan budaya murni nenek moyang agar tidak luput ditelan zaman. 13 Objektif 1. tinggi akal budi.

boleh dibatalkan penyertaannya.1. KPM 14 Peraturan dan Syarat Pertandingan Berzanji Marhaban Menengah Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia 14.3. Semua ahli kumpulan mempersembahkan marhaban. Setiap sekolah/daerah/negeri hanya dibenarkan menghantar satu kumpulan Marhaban yang mengandungi 9 orang bagi setiap kumpulan termasuk pembaca rawi.3 Persembahan hendaklah dimulakan dengan bacaan rawi. 14. Setiap kumpulan hendaklah terdiri daripada satu jantina sahaja.1.1.7 14.3 14.2.4 14.1. Nama Kumpulan.5 14. 14.2 Borang Penyertaan 14. hendaklah berdiri ketika Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 4 } .2 14. Semua ahli kumpulan hendaklah duduk ketika bacaan rawi.1 Penyertaan 14.2 Setiap kumpulan hendaklah menyertakan teks marhaban yang akan dipersembahkan. Sekolah yang menjadi johan di peringkat daerah akan mewakili daerah berkenaan ke peringkat negeri dan johan negeri akan mewakili negeri ke peringkat kebangsaan.2.3.3 Format Persembahan 14.3 14. sama ada lelaki atau perempuan.1.6 14. (iii) Senarai Nama Ahli Kumpulan.2 Sekolah Pertandingan ini terbuka kepada semua murid sekolah menengah kebangsaan (SMK) dan sekolah menengah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia daripada Tingkatan Peralihan hingga ke Tingkatan 5 sahaja. Setiap kumpulan hendaklah terdiri daripada murid sekolah yang sama sahaja.Bahagian Pendidikan Islam. (iv) Nombor Kad Pengenalan.1 Setiap kumpulan hendaklah menghantar Borang P enyertaan rasmi yang mengandungi (lampiran). 14.3.2.1 14. Borang penyertaan yang lengkap dan disahkan oleh pengetua/ Pegawai Pelajaran Daerah/ Pengarah Pelajaran Negeri hendaklah dihantar kepada pihak Urusetia mengikut tarikh yang ditetapkan. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas. (i) (ii) Nama Sekolah/Daerah/Negeri.1.

Setiap tambahan teks rawi dan berdasarkan teks yang muktabar. Pakaian dan perhiasan mestilah sederhana.4.7. Pakaian Perempuan : Baju kurung/berjubah dan bertudung yang sempurna dan sopan. 14.2 14. Markah akan di potong jika persembahan kurang daripada 18 minit atau melebihi masa 20 minit.2 Pakaian peserta mestilah menutup aurat dengan sempurna.6 Masa 14.1 Rawi berzanji dan teks marhaban hendaklah dalam Bahasa Arab sahaja.4 14.1 14.5.7.6.4.5. Setiap tarannum hendaklah dipersembahkan dalam 3 tabaqat (tingkatan).Bahagian Pendidikan Islam.6.4.4.7.3 14.6. 14.4.3 14. Pakaian. Marhaban & Tarannum 14.7 Pakaian 14. marhaban hendaklah 14.7. Masa akan dikira bermula daripada bacaan selawat pembuka dan berakhir setelah selesainya bacaan selawat penutup.6 14. Tarannum berzanji dan marhaban yang disampaikan hendaklah berdasarkan tarannum asli yang muktabar.2 14. hiasan dan solekan yang keterlaluan akan dipotong markah persembahan. bersampin dan bersongkok hitam.4. Pakaian Lelaki : Baju kebangsaan yang lengkap. Setiap tarannum yang dipersembahkan hendaklah berasaskan kepada tarannum Arab Hijazi sahaja.3 14. Setiap persembahan marhaban mestilah mengandungi sekurang-kurangnya tiga (3) jenis tarannum yang dibenarkan.7. KPM 14.1 Setiap kumpulan diberi masa selama 20 minit sahaja untuk menyampaikan persembahan Berzanji dan Marhaban.5 14.1 Setiap kumpulan akan memperdengarkan rawi yang ditentukan oleh penganjur pertandingan pada tahun berkenaan. 14.2 14.4 14.5 Rawi Berzanji dan Teks Marhaban 14.5 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 5 } . Setiap persembahan berzanji dan marhaban hendaklah dimulai dan diakhiri dengan selawat.4 Pemilihan Rawi. Peserta lelaki dilarang memakai pakaian menyerupai pakaian peserta perempuan dan sebaliknya.

8. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 6 } .1 Tarannum.7.6 Semua larangan yang terdapat dalam peraturan berpakaian sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah dirujuk dan dipatuhi.1 Berzanji (i) (ii) (iii) Tarannum Tajwid Fasohah 30 markah 25 markah 25 markah 20 markah 14. Setiap Tarannum hendaklah disampaikan secara teratur dalam empat harakat tanpa takrir.8.8.Bahagian Pendidikan Islam. Setiap Tarannum dalam tiga tabaqat. (i) (ii) (iii) Tarannum Arab Hijazi yang muktabar.3.8. boleh dibatalkan penyertaannya.3 Penghakiman Berzanji 14. hendaklah disempurnakan (iv) Setiap Tarannum hendaklah dibawa dengan teratur dan tersusun serta tidak bercampur-aduk.8 Penghakiman dan Pemarkahan 14.2 (iv) Suara 14.2 Marhaban (i) (ii) (iii) Tarannum Suara Fasohah 40 markah 25 markah 20 markah 15 markah (iv) Persembahan 14.8.8.1 Penghakiman akan diadili oleh panel hakim pertandingan Berzanji dan Marhaban yang dilantik oleh penganjur.2. Aspek yang dihakimi.2. KPM 14. Penghakiman dibuat berdasarkan aspek pemarkahan pada Berzanji dan Marhaban seperti berikut : 14. * Perhatian Mana-mana kumpulan yang melanggar mana-mana peraturan di atas. 14.

Setiap tarannum yang dialunkan mengikut lahjah Arab. 14. hukum alif lam shamsiah dan (iv) Memelihara qamariah. (i) (ii) (iii) Memelihara hukum nun sakinah dan tanwin. (i) Bacaan yang mempunyai tarannum jawab yang sesuai dan menarik. Memelihara hukum mim.8. (vii) Setiap tarannum yang tidak disampaikan dalam tiga tabaqat. (v) Terdapat takrir pada harakat qit ah. (iv) Terdapat susunan harakat yang tidak sesuai. Markah penuh ialah 40 markah termasuk markah istimewa. Terdapat sumbang alunan yang mencacatkan. Aspek yang dihakimi. KPM Jenis-jenis kesalahan. (i) (ii) (iii) Kurang daripada empat harakat dalam setiap rangkap. Markah istimewa akan diberi mengikut ciri-ciri yang tertentu. (vi) Terdapat unsur-unsur kekerasan atau kekasaran pada harakat.Bahagian Pendidikan Islam. (ii) (iii) (iv) Harakat yang mempunyai ikhtilalul lahn . Setiap tarannum yang disempurnakan dalam 4 tabaqat secara menarik. (viii) Setiap tarannum yang bercampur aduk. (v) Harakat yang mempunyai burdah yang menarik. Rakbi jawabnya Hijaz dan Rast jawabnya Hijaz atau Yaman Hijaz. Tidak dapat mengawal mahattah dan qit ah. * Perhatian (i) Pemotongan markah bagi kesalahan yang berulang-ulang hendaklah tidak melebihi 5 markah. (v) Memelihara hukum tarqiq . Memelihara hukum idgham. (ii) Ciri-ciri keistimewaan. tarannum Sikah jawabnya Mayyah. taghliz dan tafkhim .3.2 Tajwid. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 7 } . Contoh.

Aspek yang dihakimi. hukum alif lam shamsiah dan (vi) Menyalahi hukum tarqiq . Jenis-jenis kesalahan. Menyalahi hukum mim. (v) Menyalahi qamariah. Cermat dalam melafazkan huruf dan kalimah.3. (i) Tidak memelihara hukum mudud kecuali di beberapa tempat tertentu dan pada mad a ridh lissukun . (vii) Menyalahi hukum mudud.3 Fasohah. (i) (ii) (iii) Memelihara sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf. (v) Melanggar kesederhanaan dan keselarasan rentak bacaan. taghliz dan tafkhim . Tidak cermat kalimah. (i) (ii) (iii) Tidak memelihara sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf. (v) Kesederhanaan dan keselarasan rentak bacaan. dalam melafazkan huruf dan Tidak sempurna dan tepat wakaf ibtida . (iv) Memelihara tanda baris dan tasydid.Bahagian Pendidikan Islam. Dapat menyamai kadar hukum mad yang sejenis. (i) (ii) Mencapai kesempurnaan sifat-sifat ghunnah. (viii) Menyalahi wajibul ghunnah . KPM (vi) Memelihara hukum mudud. 14. Jenis-jenis kesalahan. Kesempurnaan dan ketepatan waqaf dan ibtida . Ciri-ciri keistimewaan. Menyalahi hukum nun sakinah dan tanwin. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 8 } . (ii) (iii) (iv) Menyalahi hukum idgham.8. (vii) Memelihara wajibul ghunnah . (iv) Tidak memelihara tanda baris dan tasydid.

(vi) Kelantangan dan ketajaman suara. bacaan ayat yang 14. Suara yang merangkumi keempat-empat tabaqat dengan selesa. (i) (ii) (iii) Suara berlahjah Arab.4 Suara. (vii) Kekerapan burdah yang disusun rapi. Aspek yang dihakimi. (v) Kemanisan. Kelicinan suara (tidak pecah). Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 9 } .3. Dapat menyempurnakan panjang dalam satu nafas. Suara yang bergerak / hidup. Tingkatan suara (sekurang-kurangnya 3 tabaqat). (viii) Pengawalan kualiti suara dari mula hingga akhir (kualiti suara tidak menurun dari mula hingga akhir). (iv) Ketepatan nada suara (bergerak tidak sumbang).Bahagian Pendidikan Islam. KPM Ciri-ciri keistimewaan. (iv) Suara yang mempunyai kemerduan. (i) (ii) (iii) Kebersihan suara (tidak serak). Jenis-jenis kesalahan. kelembutan dan kemerduan suara.8. (i) (ii) (iii) Suara serak / parau yang merosakkan Suara sumbang yang merosakkan Suara tenggelam (iv) Suara terpecah / terputus (v) Suara tersepit / tercekik (vi) Suara terketar-ketar kerana terlampau tinggi / rendah (vii) Suara tidak cukup tiga thabaqat (viii) Suara lemah / lembab (ix) Suara keras / kaku (x) Suara yang berubah kualiti Ciri-ciri keistimewaan. (i) (ii) Bacaan yang mengikut kadar kelajuan yang sesuai pada keseluruhan persembahan bacaan.

KPM 14. (v) Kesinambungan di antara menggunakan wazan bersesuaian. (i) (ii) Taranum yang dipersembahkan hendaklah berasaskan kepada Tarannum Hijazi sahaja. Setiap tarannum hendaklah disampaikan dalam 3 tabaqat.8. tarannum hendaklah tarannum yang Jenis-jenis kesalahan.8. (iii) (iv) Tarannum marhaban yang dipersembahkan hendaklah seiring/sama/selaras dengan tarannum berzanji. (i) (ii) (iii) Menggunakan tarannum berbentuk nasyid atau saduran. Setiap persembahan mestilah mengandungi sekurang-kurangnya tiga jenis tarannum yang dibenarkan. Setiap tarannum yang disempurnakan dalam 4 tabaqat dengan selesa.Bahagian Pendidikan Islam. (iv) Setiap tarannum tidak disampaikan dalam tiga tabaqat. Harakat yang mempunyai burdah yang menarik. Kurang daripada persembahan.marhaban rakhbi dan rawi rast marhaban rast. rawi rakhbi . (i) (ii) (iii) Setiap tarannum yang dialunkan mengikut lahjah arab. (v) Sumbang ketika menukar alunan tarannum. rawi sikah . Aspek yang dihakimi. tidak seiring dengan (vi) Tarannum marhaban tarannum rawi.4 Penghakiman Marhaban 14. Contoh.1 Tarannum.4.marhaban sikah. Ciri-ciri keistimewaan. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 10 } . tiga tarannum dalam Terdapat unsur-unsur kekerasan atau kekasaran pada harakat.

Tingkatan suara (sekurang-kurangnya 3 tabaqat). Memelihara tanda baris dan tasydid.8. Aspek penghakiman.Bahagian Pendidikan Islam. 14.3 Fasohah. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 11 } . Kelicinan suara (tidak pecah). (i) (ii) (iii) Memelihara sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf. (v) Kemanisan . (vi) Kelantangan dan ketajaman suara. (iv) Ketepatan nada suara (bergerak tidak sumbang). Jenis-jenis kesalahan. KPM 14.2 Suara. (x) Hanya menggunakan satu suara (unison).4. (vii) Kekerapan burdah yang disusun rapi.kelembutan dan kemerduan suara. (iv) Keselarasan rentak bacaan / sebutan. (i) (ii) (iii) Suara serak / parau yang merosakkan Suara sumbang yang merosakkan Suara tenggelam (iv) Suara terpecah / terputus (v) Suara tersepit / tercekik (vi) Suara terketar-ketar kerana terlampau tinggi / rendah (vii) Suara tidak cukup tiga thabaqat (viii) Suara lemah / lembab (ix) Suara keras / kaku (x) Suara yang berubah kualiti (xi) Suara yang berlapis-lapis berbentuk harmoni * Perhatian (i) Suara serak yang berpanjangan akan dipotong 2 markah sahaja. (viii) Pengawalan kualiti suara dari mula hingga akhir (kualiti suara tidak menurun dari mula hingga akhir). (i) (ii) (iii) Kebersihan suara (tidak serak).8. Cermat dalam melafazkan huruf dan kalimah.4. Aspek yang dihakimi. (ix) Kesepaduan suara (kumpulan).

4 Persembahan. persembahan dengan (iv) Penghayatan (ekspresi). KPM Jenis-jenis kesalahan. (i) (ii) Bacaan yang mengikut kadar kelajuan yang sesuai pada keseluruhan persembahan bacaan.8. dan menutup persembahan (iv) Tiada penghayatan. (vii) Keseimbangan persembahan / penampilan di antara solo dengan ramai.4. (iv) Tidak selaras rentak bacaan. Aspek yang dihakimi. Dapat menyempurnakan dalam satu nafas. (vi) Tidak menepati masa. Tidak cermat kalimah. (vi) Menepati masa yang ditentukan. Jenis-jenis kesalahan. dalam melafazkan huruf dan Tidak memelihara tanda baris dan tasydid. Memula dan menutup selawat. (vii) Tidak seimbang antara solo dengan kumpulan. (i) (ii) (iii) Tidak memelihara sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf. (i) (ii) (iii) Kurang berdisiplin. Ciri-ciri keistimewaan. Tidak memula dengan selawat. Pakaian peserta yang bersesuaian. ayat yang panjang 14. (v) Gaya yang sesuai dan tidak keterlaluan.Bahagian Pendidikan Islam. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 12 } . (v) Gaya yang keterlaluan. Pakaian yang tidak seragam / tidak sesuai. (i) (ii) (iii) Disiplin dan susun atur.

9. 14.9.3 14.9.1.9.2 Bagi kategori Berzanji Pembaca Rawi Terbaik.3 Kategori Berzanji Kategori Marhaban Pembaca Rawi Terbaik Persembahan Terbaik Johan. Kategori Berzanji dan Marhaban Ketiga dan Saguhati 14. Naib Johan. keputusan akan berdasarkan kepada pembaca rawi yang mendapat markah tertinggi. maka kedudukan akan ditentukan dengan merujuk kepada markah bahagian-bahagian pemarkahan berikut mengikut turutan.5 (iii) Suara (rawi dan marhaban).9.9.9 Penentuan Keputusan Pertandingan 14. Dapat menamatkan persembahan tepat pada masa yang ditetapkan (20 minit). Bagi kategori Marhaban Persembahan Terbaik. 14.1. Tajwid (rawi).4 14. pasukan yang memperolehi markah tertinggi setelah markah kategori Berzanji dan Marhaban dicampurkan. (i) (ii) Tarannum (rawi dan marhaban). keputusan akan berdasarkan kepada persembahan marhaban yang mendapat markah tertinggi. Hanya satu anugerah akan diberikan. (ii) 14. Seandainya terdapat persamaan markah. dan (v) 14.Bahagian Pendidikan Islam. (i) Dapat menampilkan solo lebih dari dua orang yang menarik. Bagi kategori Berzanji dan Marhaban.2 14.9.6 Persembahan (marhaban).1 Kategori Pertandingan. (iv) Fasohah (rawi dan marhaban).1 14. 14. Seandainya masih terdapat persamaan markah. Keputusan hakim adalah muktamad. jemaah hakim akan bersidang untuk menentukan keputusan pertandingan.9.9.9.7 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 13 } .1. Hanya satu anugerah akan diberikan. akan diisytiharkan sebagai johan. Pasukan yang mendapat jumlah markah kedua tertinggi akan menjadi Naib Johan dan seterusnya. KPM Ciri-ciri keistimewaan.

1.1. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 14 } .1.1.3 Sebarang bantahan selepas keputusan rasmi pertandingan diumumkan oleh Pengerusi Jemaah Hakim. Mana-mana pasukan dilarang sama sekali untuk memperkenalkan identiti sekolah atau kumpulan secara lisan.1 Penyertaan 15. daripada Tahun Satu hingga ke Tahun Enam sahaja.8 15.10. Setiap kumpulan hendaklah terdiri daripada murid sekolah yang sama sahaja. 15 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat Sekolah Rendah Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia 15. tidak akan dilayan.2 Bantahan mestilah sampai ke Pengerusi Jemaah Hakim sebelum keputusan diumumkan.1.6 15.10 Bantahan 14.1 Sebarang bantahan mestilah dikemukakan secara rasmi kepada Pengerusi Jemaah Hakim menggunakan Borang Bantahan Rasmi yang disediakan.1 Pertandingan ini terbuka kepada semua murid sekolah kebangsaan (SK).1. Kesemua ahli kumpulan dimestikan memalu kompang. Setiap kumpulan hendaklah terdiri daripada satu jantina sahaja.5 15. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.2 15. Setiap sekolah/daerah/negeri hanya dibenarkan menghantar satu kumpulan Kompang Selawat yang mengandungi sekurangkurangnya 12 orang dan tidak melebihi 15 orang bagi setiap kumpulan. KPM 14.1 Setiap kumpulan hendaklah menghantar borang penyertaan rasmi (Lampiran) yang mengandungi. Sekolah yang menjadi johan di peringkat daerah akan mewakili daerah berkenaan ke peringkat negeri dan johan negeri akan mewakili negeri ke peringkat kebangsaan.Bahagian Pendidikan Islam. 14.2. sekolah jenis kebangsaan (SJK) dan sekolah bantuan kerajaan.2 Borang Penyertaan 15.1.1.10.7 15.3 15. pada pakaian dan alatan dalam apa jua bentuk semasa persembahan.4 15. sama ada lelaki atau perempuan. 15. boleh dibatalkan penyertaannya. 14.10.

menganak dan lainlain). Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas. Nama Kumpulan. (iii) Nama Ahli Kumpulan.4.2 15. 15.2 Borang penyertaan yang lengkap dan disahkan oleh guru besar/ Pegawai Pendidikan Daerah/ Pengarah Pelajaran Negeri hendaklah dihantar kepada pihak Urusetia mengikut tarikh yang ditetapkan.3 15. Gubahan yang mempunyai lebih daripada dua bentuk paluan adalah satu kelebihan (contoh.1 Pergerakan formasi mestilah melibatkan semua ahli pasukan dan bersesuaian dengan rentak paluan. 15.4.2 15.3 15.4 15.4. 15. Paluan mestilah melibatkan kesemua ahli kumpulan. Segala pergerakan masuk dan keluar pentas adalah juga dianggap sebagai satu persembahan.1 Kompang hendaklah dipalu dengan menggunakan tangan sahaja tanpa sebarang alat bantuan yang lain. Sebarang set dan prop tambahan dalam apa juga bentuk adalah tidak dibenarkan.Bahagian Pendidikan Islam. merbahaya dan akrobatik adalah tidak dibenarkan. Segala pergerakan dan formasi hendaklah dilakukan di dalam ruangan atau pentas yang berukuran tidak melebihi 20 kaki x 20 kaki persegi. menyilang.2. (iv) Nombor Kad Pengenalan / Surat Beranak.4.4.3. Formasi pembukaan dan penutup yang tiada kaitan dengan lagu pertama dan kedua adalah tidak dibenarkan. boleh dibatalkan penyertaannya.3.3.7 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 15 } .4 15. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.4 Formasi persembahan.4.3 Paluan 15. boleh dibatalkan penyertaannya.4.3. 15. KPM (i) (ii) Nama Sekolah. Pergerakan yang keterlaluan. 15. Gubahan mestilah mempunyai sekurang-kurangnya dua bentuk paluan iaitu melalu dan meningkah. agresif.5 15.3.5 15.6 15.

9 15. Lagu pertama bertemakan selawat. KPM 15.3 15.6. hip-hop dan yang seumpamanya adalah dilarang sama sekali.5. Penggunaan ayat al-Quran sebagai sebahagian atau keseluruhan lirik lagu tidak dibenarkan sama sekali.7 15. inang. Setiap kumpulan hendaklah menyerahkan lirik lagu yang dipertandingkan kepada urusetia pertandingan pada tarikh dan masa yang ditetapkan.8 15.11 Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.5.5 Lagu 15.6.5. 15. Namun.3 Setiap pasukan mestilah mempersembahkan dua buah lagu. rentak berunsur hardrock.5 15.4 15. 15.6.5. Lagu pertama boleh menggunakan melodi/irama selawat yang sedia ada atau ciptaan baru yang bersesuaian.5. Lagu kedua bertemakan tajuk mata pelajaran Pendidikan Islam KBSR Tahun Satu hingga Tahun Enam yang akan ditetapkan oleh Bahagian Pendidikan Islam dari semasa ke semasa.5. Lirik yang menyentuh isu-isu sensitif tidak dibenarkan. Lirik lagu kedua yang menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab hendaklah disertakan terjemahannya.6.5 15.2 Lirik lagu pertama hendaklah dalam Bahasa Arab sahaja. heavy metal.6 15. joget. Lagu pembukaan dan penutup yang tiada kaitan dengan lagu pertama dan kedua adalah tidak dibenarkan.4 15.10 Kedua-dua lagu (Pertama dan Kedua) hendaklah disampaikan tanpa bantuan alat pembesar suara (microphone). boleh dibatalkan penyertaannya.6 Lirik Lagu 15.2 15.6. asli dan gabungan mana -mana rentak di atas.) Rentak lagu kedua adalah bebas. 15. zapin. Lirik lagu kedua boleh disampaikan dalam Bahasa Arab. rap. Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris atau gabungan antara dua atau ketiga-tiga bahasa tersebut sahaja.5.1 15. 15.5. Lagu pertama mestilah berentak tradisional Melayu (masri. Lagu kedua adalah bebas sama ada menggunakan melodi/irama yang sedia ada atau ciptaan baru.6.5.1 15.5. Antara lagu pertama dan kedua perlu ada senggangan masa.6 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 16 } .5.Bahagian Pendidikan Islam.

15.7 Masa 15.7. Semua larangan yang terdapat dalam peraturan berpakaian sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah dirujuk dan dipatuhi.9.1 Saiz kompang hendaklah berdiameter antara 25 cm hingga 38 cm (10 inci hingga 15 inci) sahaja.1 Setiap kumpulan diberi masa selama 8 hingga 10 minit sahaja untuk menyampaikan persembahan. bersampin.8. Penggunaan pelbagai saiz kompang dibenarkan.8 15. Pakaian Perempuan : Baju kurung.8. bersongkok hitam dan berkasut lengkap.9. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.9.3 15. Markah akan dipotong jika persembahan melebihi masa yang di tetapkan atau kurang daripada 8 minit. Masa dikira bermula apabila peserta mula masuk ke kawasan persembahan atau bersuara atau memalu kompang. hiasan dan solekan boleh mempengaruhi pemarkahan.9. 15. Pakaian peserta lelaki tidak dibenarkan menyerupai pakaian peserta perempuan dan sebaliknya.7 15.2 Pakaian peserta mestilah menutup aurat dengan sempurna.8.3 15. KPM 15.7 Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.8 Pakaian 15. perhiasan dan solekan mestilah sederhana dan tidak keterlaluan.2 15.4 15. Pakaian Lelaki : Baju kebangsaan yang lengkap.3 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 17 } . 15.8.2 Belulang kompang mestilah dibuat daripada kulit binatang sahaja. boleh dibatalkan penyertaannya. Pakaian.8. 15. bertudung yang sempurna dan sopan serta berkasut lengkap.5 15.9 Jenis kompang 15.1 15.7.8. 15.6 15. Kompang berkerincing.8.6. jedor atau alatan muzik selain daripada kompang tidak dibenarkan sama sekali. Penggunaan PVC atau kulit tiruan tidak dibenarkan sama sekali.8. 15.1 (a) Ketebalan kompang yang digunakan hendaklah tidak melebihi 4 inci. boleh dibatalkan penyertaannya.Bahagian Pendidikan Islam. Pakaian.7.

(v) Dinamik / ekspresi.1 Pasukan yang memperolehi markah tertinggi akan diisytiharkan sebagai johan.2 Bahagian Formasi Persembahan (30 markah) Aspek penghakiman.10. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 18 } .9. Lirik yang sesuai. 15. (i) (ii) Kreativiti. Kesepaduan suara. 15.10.11 Penentuan Keputusan Pertandingan 15. Bentuk paluan. (v) Pakaian.10 Penghakiman dan Pemarkahan 15.11. (i) (ii) Kualiti suara.3 Bahagian Suara (20 markah) Aspek penghakiman. (iii) Disiplin dan susun atur. (iii) Keharmonian suara. (iv) Kejelasan dan kefasihan sebutan. (iii) Tempo. (vi) Keseimbangan.5 Penggunaan sebarang alat elektronik adalah tidak dibenarkan. KPM 15. (iv) Kualiti ton.10.1 Bahagian Paluan (35 markah) Aspek penghakiman.4 Bahagian Lagu (15 markah) Aspek penghakiman. 15. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.Bahagian Pendidikan Islam. Keseragaman.9.4 15. boleh dibatalkan penyertaannya. Pasukan yang mendapat jumlah markah kedua tertinggi akan menjadi Naib Johan dan seterusnya. 15. (i) (ii) Gubahan rentak. (iii) Kesesuaian lagu dengan irama. 15. (iv) Kesesuaian gerak formasi.10. (i) (ii) Gubahan lagu.

15.Bahagian Pendidikan Islam. KPM 15.12 Bantahan 15.11.12. 15. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 19 } .12. (i) (ii) Paluan. tidak akan dilayan.4 Keputusan hakim adalah muktamad. 15. jemaah hakim akan bersidang untuk menentukan keputusan pertandingan. Formasi Persembahan.3 Seandainya masih terdapat persamaan markah. (iii) Suara.3 Sebarang bantahan selepas keputusan rasmi pertandingan diumumkan oleh Pengerusi Jemaah Hakim. 15.12.2 Bantahan mestilah sampai ke Pengerusi Jemaah Hakim sebelum keputusan diumumkan. dan (iv) Lagu.1 Sebarang bantahan mestilah dikemukakan secara rasmi kepada Pengerusi Jemaah Hakim menggunakan Borang Bantahan Rasmi yang disediakan.2 Seandainya terdapat persamaan markah.11. maka kedudukan akan ditentukan dengan merujuk kepada markah bahagian-bahagian pemarkahan berikut mengikut turutan.11. 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful