BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Peraturan dan Syarat Pertandingan

KOMPANG SELAWAT DAN BERZANJI MARHABAN SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN
PELAJARAN MALAYSIA

OPERASI DAKWAH
BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KPM
MUHARRAM 1430 / JANUARI 2009

dan melahirkan kesyukuran terhadap Allah Taala.a.a. ucapan ini telah berevolusi dengan penambahan -penambahan pujian terhadap Baginda Rasulullah s. Ternyata cara yang diperkenalkan oleh mereka ini telah berjaya untuk menarik perhatian penduduk Tanah Melayu dan sejak itu Islam pesat berkembang di rantau ini. TUJUAN 3 Kertas ini dikemukakan kepada Jabatan Pelajaran Negeri bertujuan untuk memaklumkan Peraturan & Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. kedua ungkapan ini sering diucapkan ketika sambutan Maulidur Rasul s. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 2 } . Kumpulan Marhaban dan kompang selawat ini biasanya hanya dimonopoli oleh golongan yang sudah berumur sahaja.w. LATAR BELAKANG 4 Seni marhaban atau dikenali dalam Bahasa Melayu sebagai ucapan Selamat Datang dan seni kompang selawat adalah dua cabang seni warisan dan khazanah Islam di Nusantara. Penyertaan daripada kalangan remaja amatlah kurang sekali. majlis-majlis perkahwinan. dari Mekah ke Madinah. khususnya murid-murid sekolah.w. diperkenalkan sebagai salah satu cara dan metod untuk mereka berdakwah dan menarik perhatian masyarakat pada masa itu. kalimah selawat adalah ucapan taufiqi yang diajarkan oleh Allah Taala. Seiring dengan pengaruh syair Arab yang begitu berpengaruh di kalangan masyarakat Arab. Bahagian Pendidikan Islam.a. KPM TAJUK 1 Kertas Makluman Peraturan & Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia.w. 5 6 7 TUJUAN PERTANDINGAN 8 Menyedari bahawa marhaban dan kompang selawat adalah merupakan antara warisan bangsa dan lambang jati diri umat Islam di rantau ini. Di Malaysia.Bahagian Pendidikan Islam. ketika menyambut kelahiran cahaya mata dan majlis-majlis kesyukuran serta khatam al-Quran. yang pada awalnya diperkenalkan oleh para pendakwah dan mubaligh Islam. Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia dirangka untuk dilaksanakan. Ia mengandungi puji-pujian kepada Nabi Muhammad s. Justeru. Berbeza daripada marhaban.w. dengan sifat-sifatnya yang terpuji dan mulia serta melahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Taala. Marhaban dan selawat adalah ungkapan syair-syair Arab yang diwarisi sejak penghijrahan Rasullullah s.a. Kedua cabang seni ini. sama ada lelaki ataupun perempuan. DIKEMUKAKAN OLEH 2 Kertas ini dikemukakan oleh Operasi Dakwah. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia berhasrat untuk memperkembangkan seni ini dalam kalangan remaja..

Ia juga bermatlamat untuk melahirkan modal insan negara bangsa yang tidak luput jati dirinya. Tujuan berzanji dan marhaban juga adalah untu k memperdengarkan kepada umum riwayat hidup Rasulullah saw. Memperkenal kembali seni marhaban dan kompang selawat kepada murid sebagai salah satu medan dan metod dakwah. tinggi akal budi dan mengekalkan warisan budaya murni nenek moyang watannya. 6. supaya masyarakat dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 3 } . Memperkuat dan mengembalikan penghayatan murid kepada budaya melalui aktiviti ko-kurikulum. Mendedahkan salah satu cabang kesenian Islam dalam kalangan murid sekolah menengah. Yang mempunyai sifat-sifat mulia lagi terpuji dan mengenai sejarah perjuangannya dalam menegakkan Islam. dan Mengekalkan warisan budaya murni nenek moyang agar tidak luput ditelan zaman. 3. tinggi akal budi. 13 Objektif 1. 4. 12 Matlamat Menjana pembangunan modal insan di peringkat persekolahan melalui aktiviti kokurikulum agar murid terdidik dengan ni lai-nilai murni dan mempunyai jati diri yang kuat melalui penghayatan ajaran Islam dan pengenalan budaya bangsa yang luhur dan murni. Melahirkan modal insan negara bangsa yang tidak luput jati dirinya.Bahagian Pendidikan Islam. antara lain bertujuan untuk mendedahkan salah satu cabang kesenian Islam dalam kalangan murid sekolah menengah. 10 PERKARA YANG DIMAKLUMKAN 11 Tajuk Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. 5. KPM 9 Pertandingan ini diadakan. Memberi satu wadah dan peluang kepada murid untuk terlibat dengan aktiviti ko-kurikulum. 2.

3 Persembahan hendaklah dimulakan dengan bacaan rawi.5 14.3 14. sama ada lelaki atau perempuan.3.1. Setiap sekolah/daerah/negeri hanya dibenarkan menghantar satu kumpulan Marhaban yang mengandungi 9 orang bagi setiap kumpulan termasuk pembaca rawi.1 Setiap kumpulan hendaklah menghantar Borang P enyertaan rasmi yang mengandungi (lampiran).1 14. boleh dibatalkan penyertaannya.3 14.2 Borang Penyertaan 14. 14. 14.Bahagian Pendidikan Islam.3. hendaklah berdiri ketika Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 4 } .1.2 14.1 Penyertaan 14.1. (iii) Senarai Nama Ahli Kumpulan.2. Semua ahli kumpulan hendaklah duduk ketika bacaan rawi. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas. Setiap kumpulan hendaklah terdiri daripada murid sekolah yang sama sahaja.3.4 14. Nama Kumpulan. Setiap kumpulan hendaklah terdiri daripada satu jantina sahaja. KPM 14 Peraturan dan Syarat Pertandingan Berzanji Marhaban Menengah Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia 14.2 Setiap kumpulan hendaklah menyertakan teks marhaban yang akan dipersembahkan.7 14.2.3 Format Persembahan 14. Sekolah yang menjadi johan di peringkat daerah akan mewakili daerah berkenaan ke peringkat negeri dan johan negeri akan mewakili negeri ke peringkat kebangsaan.6 14.2. Borang penyertaan yang lengkap dan disahkan oleh pengetua/ Pegawai Pelajaran Daerah/ Pengarah Pelajaran Negeri hendaklah dihantar kepada pihak Urusetia mengikut tarikh yang ditetapkan.2 Sekolah Pertandingan ini terbuka kepada semua murid sekolah menengah kebangsaan (SMK) dan sekolah menengah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia daripada Tingkatan Peralihan hingga ke Tingkatan 5 sahaja. (i) (ii) Nama Sekolah/Daerah/Negeri. 14.1.1. (iv) Nombor Kad Pengenalan.1. Semua ahli kumpulan mempersembahkan marhaban.

2 14. KPM 14.6 14.5 14.7. Setiap tarannum yang dipersembahkan hendaklah berasaskan kepada tarannum Arab Hijazi sahaja.5. Markah akan di potong jika persembahan kurang daripada 18 minit atau melebihi masa 20 minit.6. Masa akan dikira bermula daripada bacaan selawat pembuka dan berakhir setelah selesainya bacaan selawat penutup.4.4 14.4.7. Setiap persembahan berzanji dan marhaban hendaklah dimulai dan diakhiri dengan selawat. Pakaian dan perhiasan mestilah sederhana.1 Setiap kumpulan diberi masa selama 20 minit sahaja untuk menyampaikan persembahan Berzanji dan Marhaban.6 Masa 14.4. Setiap persembahan marhaban mestilah mengandungi sekurang-kurangnya tiga (3) jenis tarannum yang dibenarkan.6.3 14.5 Rawi Berzanji dan Teks Marhaban 14.1 Rawi berzanji dan teks marhaban hendaklah dalam Bahasa Arab sahaja. Pakaian.7.6. Pakaian Perempuan : Baju kurung/berjubah dan bertudung yang sempurna dan sopan. 14.5. Setiap tarannum hendaklah dipersembahkan dalam 3 tabaqat (tingkatan).3 14.2 Pakaian peserta mestilah menutup aurat dengan sempurna. 14.4.7 Pakaian 14.4.1 Setiap kumpulan akan memperdengarkan rawi yang ditentukan oleh penganjur pertandingan pada tahun berkenaan.4 Pemilihan Rawi. Pakaian Lelaki : Baju kebangsaan yang lengkap. Marhaban & Tarannum 14. Tarannum berzanji dan marhaban yang disampaikan hendaklah berdasarkan tarannum asli yang muktabar. hiasan dan solekan yang keterlaluan akan dipotong markah persembahan. Setiap tambahan teks rawi dan berdasarkan teks yang muktabar. bersampin dan bersongkok hitam. 14.1 14. marhaban hendaklah 14.4 14.Bahagian Pendidikan Islam.4.7.2 14. Peserta lelaki dilarang memakai pakaian menyerupai pakaian peserta perempuan dan sebaliknya.3 14.2 14.7.5 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 5 } .

8.8.8.1 Tarannum.8 Penghakiman dan Pemarkahan 14.8. Aspek yang dihakimi.2 (iv) Suara 14. (i) (ii) (iii) Tarannum Arab Hijazi yang muktabar. Setiap Tarannum hendaklah disampaikan secara teratur dalam empat harakat tanpa takrir.2. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 6 } .6 Semua larangan yang terdapat dalam peraturan berpakaian sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah dirujuk dan dipatuhi. KPM 14.8.2 Marhaban (i) (ii) (iii) Tarannum Suara Fasohah 40 markah 25 markah 20 markah 15 markah (iv) Persembahan 14.1 Penghakiman akan diadili oleh panel hakim pertandingan Berzanji dan Marhaban yang dilantik oleh penganjur. hendaklah disempurnakan (iv) Setiap Tarannum hendaklah dibawa dengan teratur dan tersusun serta tidak bercampur-aduk. boleh dibatalkan penyertaannya.3. 14. * Perhatian Mana-mana kumpulan yang melanggar mana-mana peraturan di atas.8.Bahagian Pendidikan Islam. Penghakiman dibuat berdasarkan aspek pemarkahan pada Berzanji dan Marhaban seperti berikut : 14.1 Berzanji (i) (ii) (iii) Tarannum Tajwid Fasohah 30 markah 25 markah 25 markah 20 markah 14. Setiap Tarannum dalam tiga tabaqat.3 Penghakiman Berzanji 14.7.2.

taghliz dan tafkhim . Markah penuh ialah 40 markah termasuk markah istimewa. (iv) Terdapat susunan harakat yang tidak sesuai. (vi) Terdapat unsur-unsur kekerasan atau kekasaran pada harakat. Memelihara hukum idgham. Aspek yang dihakimi. (i) (ii) (iii) Memelihara hukum nun sakinah dan tanwin. (ii) (iii) (iv) Harakat yang mempunyai ikhtilalul lahn . (i) (ii) (iii) Kurang daripada empat harakat dalam setiap rangkap. (ii) Ciri-ciri keistimewaan. (vii) Setiap tarannum yang tidak disampaikan dalam tiga tabaqat. Contoh. Terdapat sumbang alunan yang mencacatkan.3. tarannum Sikah jawabnya Mayyah. Markah istimewa akan diberi mengikut ciri-ciri yang tertentu. Rakbi jawabnya Hijaz dan Rast jawabnya Hijaz atau Yaman Hijaz. (v) Harakat yang mempunyai burdah yang menarik.2 Tajwid. Memelihara hukum mim. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 7 } .Bahagian Pendidikan Islam. Tidak dapat mengawal mahattah dan qit ah. hukum alif lam shamsiah dan (iv) Memelihara qamariah. KPM Jenis-jenis kesalahan. (viii) Setiap tarannum yang bercampur aduk. (v) Terdapat takrir pada harakat qit ah. * Perhatian (i) Pemotongan markah bagi kesalahan yang berulang-ulang hendaklah tidak melebihi 5 markah. Setiap tarannum yang dialunkan mengikut lahjah Arab. (v) Memelihara hukum tarqiq . 14. (i) Bacaan yang mempunyai tarannum jawab yang sesuai dan menarik.8. Setiap tarannum yang disempurnakan dalam 4 tabaqat secara menarik.

Dapat menyamai kadar hukum mad yang sejenis. Menyalahi hukum mim. hukum alif lam shamsiah dan (vi) Menyalahi hukum tarqiq . (v) Kesederhanaan dan keselarasan rentak bacaan. (i) (ii) (iii) Memelihara sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf. (i) (ii) (iii) Tidak memelihara sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf. (vii) Menyalahi hukum mudud. Kesempurnaan dan ketepatan waqaf dan ibtida . Cermat dalam melafazkan huruf dan kalimah. Menyalahi hukum nun sakinah dan tanwin. taghliz dan tafkhim . (iv) Tidak memelihara tanda baris dan tasydid. Jenis-jenis kesalahan. (i) (ii) Mencapai kesempurnaan sifat-sifat ghunnah.3.3 Fasohah. dalam melafazkan huruf dan Tidak sempurna dan tepat wakaf ibtida . (iv) Memelihara tanda baris dan tasydid. Aspek yang dihakimi. (vii) Memelihara wajibul ghunnah . Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 8 } .Bahagian Pendidikan Islam. Ciri-ciri keistimewaan. (viii) Menyalahi wajibul ghunnah . 14. Jenis-jenis kesalahan. (ii) (iii) (iv) Menyalahi hukum idgham. Tidak cermat kalimah. (i) Tidak memelihara hukum mudud kecuali di beberapa tempat tertentu dan pada mad a ridh lissukun . (v) Menyalahi qamariah. (v) Melanggar kesederhanaan dan keselarasan rentak bacaan.8. KPM (vi) Memelihara hukum mudud.

(v) Kemanisan. (i) (ii) (iii) Suara berlahjah Arab.4 Suara. (iv) Ketepatan nada suara (bergerak tidak sumbang). Tingkatan suara (sekurang-kurangnya 3 tabaqat). Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 9 } .Bahagian Pendidikan Islam. Suara yang bergerak / hidup. KPM Ciri-ciri keistimewaan. Aspek yang dihakimi. bacaan ayat yang 14. Suara yang merangkumi keempat-empat tabaqat dengan selesa. (i) (ii) (iii) Kebersihan suara (tidak serak). Dapat menyempurnakan panjang dalam satu nafas. Jenis-jenis kesalahan.8. (i) (ii) Bacaan yang mengikut kadar kelajuan yang sesuai pada keseluruhan persembahan bacaan. (i) (ii) (iii) Suara serak / parau yang merosakkan Suara sumbang yang merosakkan Suara tenggelam (iv) Suara terpecah / terputus (v) Suara tersepit / tercekik (vi) Suara terketar-ketar kerana terlampau tinggi / rendah (vii) Suara tidak cukup tiga thabaqat (viii) Suara lemah / lembab (ix) Suara keras / kaku (x) Suara yang berubah kualiti Ciri-ciri keistimewaan. (vi) Kelantangan dan ketajaman suara. (iv) Suara yang mempunyai kemerduan. Kelicinan suara (tidak pecah). (vii) Kekerapan burdah yang disusun rapi.3. kelembutan dan kemerduan suara. (viii) Pengawalan kualiti suara dari mula hingga akhir (kualiti suara tidak menurun dari mula hingga akhir).

Aspek yang dihakimi. Setiap persembahan mestilah mengandungi sekurang-kurangnya tiga jenis tarannum yang dibenarkan. tidak seiring dengan (vi) Tarannum marhaban tarannum rawi. KPM 14. Contoh.4 Penghakiman Marhaban 14.marhaban rakhbi dan rawi rast marhaban rast. Ciri-ciri keistimewaan. (v) Kesinambungan di antara menggunakan wazan bersesuaian.Bahagian Pendidikan Islam. Harakat yang mempunyai burdah yang menarik. rawi sikah . Setiap tarannum hendaklah disampaikan dalam 3 tabaqat.8. tarannum hendaklah tarannum yang Jenis-jenis kesalahan. Kurang daripada persembahan. rawi rakhbi .marhaban sikah. Setiap tarannum yang disempurnakan dalam 4 tabaqat dengan selesa. (iii) (iv) Tarannum marhaban yang dipersembahkan hendaklah seiring/sama/selaras dengan tarannum berzanji. (v) Sumbang ketika menukar alunan tarannum. (iv) Setiap tarannum tidak disampaikan dalam tiga tabaqat. (i) (ii) (iii) Setiap tarannum yang dialunkan mengikut lahjah arab. (i) (ii) Taranum yang dipersembahkan hendaklah berasaskan kepada Tarannum Hijazi sahaja. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 10 } .8. tiga tarannum dalam Terdapat unsur-unsur kekerasan atau kekasaran pada harakat. (i) (ii) (iii) Menggunakan tarannum berbentuk nasyid atau saduran.4.1 Tarannum.

Jenis-jenis kesalahan. Cermat dalam melafazkan huruf dan kalimah. (x) Hanya menggunakan satu suara (unison). Kelicinan suara (tidak pecah). 14.kelembutan dan kemerduan suara. KPM 14. (ix) Kesepaduan suara (kumpulan). Aspek penghakiman. (iv) Keselarasan rentak bacaan / sebutan.4.2 Suara.4.Bahagian Pendidikan Islam. (i) (ii) (iii) Kebersihan suara (tidak serak).8.3 Fasohah. Tingkatan suara (sekurang-kurangnya 3 tabaqat). (vii) Kekerapan burdah yang disusun rapi. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 11 } . (i) (ii) (iii) Memelihara sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf. (v) Kemanisan .8. (vi) Kelantangan dan ketajaman suara. (iv) Ketepatan nada suara (bergerak tidak sumbang). Memelihara tanda baris dan tasydid. Aspek yang dihakimi. (i) (ii) (iii) Suara serak / parau yang merosakkan Suara sumbang yang merosakkan Suara tenggelam (iv) Suara terpecah / terputus (v) Suara tersepit / tercekik (vi) Suara terketar-ketar kerana terlampau tinggi / rendah (vii) Suara tidak cukup tiga thabaqat (viii) Suara lemah / lembab (ix) Suara keras / kaku (x) Suara yang berubah kualiti (xi) Suara yang berlapis-lapis berbentuk harmoni * Perhatian (i) Suara serak yang berpanjangan akan dipotong 2 markah sahaja. (viii) Pengawalan kualiti suara dari mula hingga akhir (kualiti suara tidak menurun dari mula hingga akhir).

(iv) Tidak selaras rentak bacaan. (i) (ii) (iii) Disiplin dan susun atur. (v) Gaya yang keterlaluan. Ciri-ciri keistimewaan. (vii) Tidak seimbang antara solo dengan kumpulan. KPM Jenis-jenis kesalahan.4 Persembahan. Aspek yang dihakimi. Memula dan menutup selawat. (i) (ii) Bacaan yang mengikut kadar kelajuan yang sesuai pada keseluruhan persembahan bacaan. (vi) Tidak menepati masa. Pakaian peserta yang bersesuaian. persembahan dengan (iv) Penghayatan (ekspresi).8. (i) (ii) (iii) Tidak memelihara sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf. (v) Gaya yang sesuai dan tidak keterlaluan. (i) (ii) (iii) Kurang berdisiplin. Dapat menyempurnakan dalam satu nafas. Tidak memula dengan selawat. Pakaian yang tidak seragam / tidak sesuai.4.Bahagian Pendidikan Islam. ayat yang panjang 14. dan menutup persembahan (iv) Tiada penghayatan. (vi) Menepati masa yang ditentukan. Tidak cermat kalimah. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 12 } . Jenis-jenis kesalahan. dalam melafazkan huruf dan Tidak memelihara tanda baris dan tasydid. (vii) Keseimbangan persembahan / penampilan di antara solo dengan ramai.

9.9.5 (iii) Suara (rawi dan marhaban). (i) (ii) Tarannum (rawi dan marhaban).9.9. 14.1 14. dan (v) 14. maka kedudukan akan ditentukan dengan merujuk kepada markah bahagian-bahagian pemarkahan berikut mengikut turutan.3 14.9. Hanya satu anugerah akan diberikan.Bahagian Pendidikan Islam. Kategori Berzanji dan Marhaban Ketiga dan Saguhati 14. pasukan yang memperolehi markah tertinggi setelah markah kategori Berzanji dan Marhaban dicampurkan. Seandainya terdapat persamaan markah.1.9 Penentuan Keputusan Pertandingan 14. (iv) Fasohah (rawi dan marhaban).1 Kategori Pertandingan. Pasukan yang mendapat jumlah markah kedua tertinggi akan menjadi Naib Johan dan seterusnya.9. keputusan akan berdasarkan kepada pembaca rawi yang mendapat markah tertinggi. jemaah hakim akan bersidang untuk menentukan keputusan pertandingan. 14.9. Bagi kategori Berzanji dan Marhaban. Naib Johan. (ii) 14. Keputusan hakim adalah muktamad.1.9. 14.2 Bagi kategori Berzanji Pembaca Rawi Terbaik. keputusan akan berdasarkan kepada persembahan marhaban yang mendapat markah tertinggi.9. akan diisytiharkan sebagai johan.6 Persembahan (marhaban). (i) Dapat menampilkan solo lebih dari dua orang yang menarik.4 14. KPM Ciri-ciri keistimewaan.7 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 13 } .1.9. Tajwid (rawi). Dapat menamatkan persembahan tepat pada masa yang ditetapkan (20 minit). Bagi kategori Marhaban Persembahan Terbaik. Hanya satu anugerah akan diberikan.3 Kategori Berzanji Kategori Marhaban Pembaca Rawi Terbaik Persembahan Terbaik Johan. Seandainya masih terdapat persamaan markah.2 14.

10.1. Kesemua ahli kumpulan dimestikan memalu kompang. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas. 15 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat Sekolah Rendah Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia 15.2 Bantahan mestilah sampai ke Pengerusi Jemaah Hakim sebelum keputusan diumumkan. daripada Tahun Satu hingga ke Tahun Enam sahaja. Sekolah yang menjadi johan di peringkat daerah akan mewakili daerah berkenaan ke peringkat negeri dan johan negeri akan mewakili negeri ke peringkat kebangsaan.1.5 15. Setiap sekolah/daerah/negeri hanya dibenarkan menghantar satu kumpulan Kompang Selawat yang mengandungi sekurangkurangnya 12 orang dan tidak melebihi 15 orang bagi setiap kumpulan. Mana-mana pasukan dilarang sama sekali untuk memperkenalkan identiti sekolah atau kumpulan secara lisan.3 15.1 Sebarang bantahan mestilah dikemukakan secara rasmi kepada Pengerusi Jemaah Hakim menggunakan Borang Bantahan Rasmi yang disediakan.6 15.8 15.10. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 14 } .10 Bantahan 14.7 15.1.Bahagian Pendidikan Islam. sama ada lelaki atau perempuan. tidak akan dilayan.1.2 Borang Penyertaan 15.1 Penyertaan 15.1.10. 14.2 15.4 15. sekolah jenis kebangsaan (SJK) dan sekolah bantuan kerajaan. Setiap kumpulan hendaklah terdiri daripada satu jantina sahaja.1.1.2.3 Sebarang bantahan selepas keputusan rasmi pertandingan diumumkan oleh Pengerusi Jemaah Hakim. 15. KPM 14.1 Setiap kumpulan hendaklah menghantar borang penyertaan rasmi (Lampiran) yang mengandungi.1. Setiap kumpulan hendaklah terdiri daripada murid sekolah yang sama sahaja. pada pakaian dan alatan dalam apa jua bentuk semasa persembahan. boleh dibatalkan penyertaannya.1 Pertandingan ini terbuka kepada semua murid sekolah kebangsaan (SK). 14.

2 Borang penyertaan yang lengkap dan disahkan oleh guru besar/ Pegawai Pendidikan Daerah/ Pengarah Pelajaran Negeri hendaklah dihantar kepada pihak Urusetia mengikut tarikh yang ditetapkan.4. 15. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.1 Pergerakan formasi mestilah melibatkan semua ahli pasukan dan bersesuaian dengan rentak paluan. 15. 15. (iv) Nombor Kad Pengenalan / Surat Beranak. agresif.4 15.7 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 15 } . boleh dibatalkan penyertaannya. 15.4.3 Paluan 15. menyilang. boleh dibatalkan penyertaannya.3. KPM (i) (ii) Nama Sekolah. merbahaya dan akrobatik adalah tidak dibenarkan.3. Sebarang set dan prop tambahan dalam apa juga bentuk adalah tidak dibenarkan.3 15. Formasi pembukaan dan penutup yang tiada kaitan dengan lagu pertama dan kedua adalah tidak dibenarkan.2 15.3. Segala pergerakan masuk dan keluar pentas adalah juga dianggap sebagai satu persembahan.3 15. Nama Kumpulan. menganak dan lainlain).5 15. 15.6 15.4 Formasi persembahan. Pergerakan yang keterlaluan. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.Bahagian Pendidikan Islam.4.3.5 15.1 Kompang hendaklah dipalu dengan menggunakan tangan sahaja tanpa sebarang alat bantuan yang lain. (iii) Nama Ahli Kumpulan.4.2.4.4.3. Gubahan yang mempunyai lebih daripada dua bentuk paluan adalah satu kelebihan (contoh.2 15.4 15. Paluan mestilah melibatkan kesemua ahli kumpulan. Segala pergerakan dan formasi hendaklah dilakukan di dalam ruangan atau pentas yang berukuran tidak melebihi 20 kaki x 20 kaki persegi.4. Gubahan mestilah mempunyai sekurang-kurangnya dua bentuk paluan iaitu melalu dan meningkah.

5. Lagu kedua bertemakan tajuk mata pelajaran Pendidikan Islam KBSR Tahun Satu hingga Tahun Enam yang akan ditetapkan oleh Bahagian Pendidikan Islam dari semasa ke semasa.5.5. Lirik yang menyentuh isu-isu sensitif tidak dibenarkan. boleh dibatalkan penyertaannya.6 Lirik Lagu 15.8 15. Antara lagu pertama dan kedua perlu ada senggangan masa. inang.9 15.6 15.5. Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris atau gabungan antara dua atau ketiga-tiga bahasa tersebut sahaja. rap.2 Lirik lagu pertama hendaklah dalam Bahasa Arab sahaja. Setiap kumpulan hendaklah menyerahkan lirik lagu yang dipertandingkan kepada urusetia pertandingan pada tarikh dan masa yang ditetapkan.6. heavy metal. 15.5 15. KPM 15.4 15. 15.3 Setiap pasukan mestilah mempersembahkan dua buah lagu.6.5 Lagu 15.11 Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.2 15.5. joget. Lirik lagu kedua boleh disampaikan dalam Bahasa Arab. Namun.6.1 15.6 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 16 } . Lagu pertama mestilah berentak tradisional Melayu (masri.) Rentak lagu kedua adalah bebas.5.5.7 15.Bahagian Pendidikan Islam. asli dan gabungan mana -mana rentak di atas.1 15. zapin. 15.5.5.5 15.6.6. Lirik lagu kedua yang menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab hendaklah disertakan terjemahannya. rentak berunsur hardrock.3 15. 15.4 15.10 Kedua-dua lagu (Pertama dan Kedua) hendaklah disampaikan tanpa bantuan alat pembesar suara (microphone). Penggunaan ayat al-Quran sebagai sebahagian atau keseluruhan lirik lagu tidak dibenarkan sama sekali. Lagu pertama boleh menggunakan melodi/irama selawat yang sedia ada atau ciptaan baru yang bersesuaian.6. Lagu pertama bertemakan selawat. hip-hop dan yang seumpamanya adalah dilarang sama sekali.5. Lagu kedua adalah bebas sama ada menggunakan melodi/irama yang sedia ada atau ciptaan baru.5. Lagu pembukaan dan penutup yang tiada kaitan dengan lagu pertama dan kedua adalah tidak dibenarkan.

7 Masa 15.7 Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.9.Bahagian Pendidikan Islam.9 Jenis kompang 15.8.7.8. bersongkok hitam dan berkasut lengkap.8. Pakaian. Markah akan dipotong jika persembahan melebihi masa yang di tetapkan atau kurang daripada 8 minit.1 Saiz kompang hendaklah berdiameter antara 25 cm hingga 38 cm (10 inci hingga 15 inci) sahaja.8.1 Setiap kumpulan diberi masa selama 8 hingga 10 minit sahaja untuk menyampaikan persembahan. jedor atau alatan muzik selain daripada kompang tidak dibenarkan sama sekali. Masa dikira bermula apabila peserta mula masuk ke kawasan persembahan atau bersuara atau memalu kompang.7.2 Belulang kompang mestilah dibuat daripada kulit binatang sahaja.7. Semua larangan yang terdapat dalam peraturan berpakaian sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah dirujuk dan dipatuhi. Pakaian. Pakaian Lelaki : Baju kebangsaan yang lengkap. 15. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas. 15. KPM 15. boleh dibatalkan penyertaannya. Penggunaan PVC atau kulit tiruan tidak dibenarkan sama sekali.9.2 Pakaian peserta mestilah menutup aurat dengan sempurna.9. Pakaian Perempuan : Baju kurung.7 15.3 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 17 } .3 15.3 15.6 15. 15.1 15. Penggunaan pelbagai saiz kompang dibenarkan.8 Pakaian 15.2 15.5 15. bersampin. Pakaian peserta lelaki tidak dibenarkan menyerupai pakaian peserta perempuan dan sebaliknya. hiasan dan solekan boleh mempengaruhi pemarkahan.8 15.8.1 (a) Ketebalan kompang yang digunakan hendaklah tidak melebihi 4 inci. perhiasan dan solekan mestilah sederhana dan tidak keterlaluan. Kompang berkerincing.8.6. bertudung yang sempurna dan sopan serta berkasut lengkap. 15.8. boleh dibatalkan penyertaannya.9. 15.4 15. 15.8.

(vi) Keseimbangan. (iv) Kualiti ton. (i) (ii) Gubahan lagu.Bahagian Pendidikan Islam.4 15. Pasukan yang mendapat jumlah markah kedua tertinggi akan menjadi Naib Johan dan seterusnya. Bentuk paluan.1 Pasukan yang memperolehi markah tertinggi akan diisytiharkan sebagai johan.2 Bahagian Formasi Persembahan (30 markah) Aspek penghakiman.9. (iii) Kesesuaian lagu dengan irama. Kesepaduan suara. 15.5 Penggunaan sebarang alat elektronik adalah tidak dibenarkan. (iii) Tempo. boleh dibatalkan penyertaannya.10. Lirik yang sesuai. (iv) Kesesuaian gerak formasi. 15.4 Bahagian Lagu (15 markah) Aspek penghakiman. Keseragaman. KPM 15. (i) (ii) Kreativiti.9.11 Penentuan Keputusan Pertandingan 15.3 Bahagian Suara (20 markah) Aspek penghakiman. (v) Dinamik / ekspresi. 15. (i) (ii) Kualiti suara. (iii) Keharmonian suara. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 18 } .11.10. (iv) Kejelasan dan kefasihan sebutan. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas. 15.1 Bahagian Paluan (35 markah) Aspek penghakiman.10 Penghakiman dan Pemarkahan 15. (v) Pakaian. (i) (ii) Gubahan rentak.10. 15.10. (iii) Disiplin dan susun atur.

KPM 15.2 Seandainya terdapat persamaan markah.2 Bantahan mestilah sampai ke Pengerusi Jemaah Hakim sebelum keputusan diumumkan. (iii) Suara.12. maka kedudukan akan ditentukan dengan merujuk kepada markah bahagian-bahagian pemarkahan berikut mengikut turutan.Bahagian Pendidikan Islam. 15.3 Seandainya masih terdapat persamaan markah.11.11. tidak akan dilayan. dan (iv) Lagu.4 Keputusan hakim adalah muktamad.11.1 Sebarang bantahan mestilah dikemukakan secara rasmi kepada Pengerusi Jemaah Hakim menggunakan Borang Bantahan Rasmi yang disediakan. jemaah hakim akan bersidang untuk menentukan keputusan pertandingan. 15. 15. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 19 } .12.12.12 Bantahan 15. 15. Formasi Persembahan.3 Sebarang bantahan selepas keputusan rasmi pertandingan diumumkan oleh Pengerusi Jemaah Hakim. (i) (ii) Paluan. 15.