BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Peraturan dan Syarat Pertandingan

KOMPANG SELAWAT DAN BERZANJI MARHABAN SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN
PELAJARAN MALAYSIA

OPERASI DAKWAH
BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KPM
MUHARRAM 1430 / JANUARI 2009

a. Kementerian Pelajaran Malaysia.a.a. Di Malaysia. Kumpulan Marhaban dan kompang selawat ini biasanya hanya dimonopoli oleh golongan yang sudah berumur sahaja. Ia mengandungi puji-pujian kepada Nabi Muhammad s. khususnya murid-murid sekolah. Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia dirangka untuk dilaksanakan..w. majlis-majlis perkahwinan. dan melahirkan kesyukuran terhadap Allah Taala. dengan sifat-sifatnya yang terpuji dan mulia serta melahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Taala.w. Ternyata cara yang diperkenalkan oleh mereka ini telah berjaya untuk menarik perhatian penduduk Tanah Melayu dan sejak itu Islam pesat berkembang di rantau ini.w.a. ucapan ini telah berevolusi dengan penambahan -penambahan pujian terhadap Baginda Rasulullah s. DIKEMUKAKAN OLEH 2 Kertas ini dikemukakan oleh Operasi Dakwah.Bahagian Pendidikan Islam. LATAR BELAKANG 4 Seni marhaban atau dikenali dalam Bahasa Melayu sebagai ucapan Selamat Datang dan seni kompang selawat adalah dua cabang seni warisan dan khazanah Islam di Nusantara. ketika menyambut kelahiran cahaya mata dan majlis-majlis kesyukuran serta khatam al-Quran. KPM TAJUK 1 Kertas Makluman Peraturan & Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Berbeza daripada marhaban. Penyertaan daripada kalangan remaja amatlah kurang sekali. TUJUAN 3 Kertas ini dikemukakan kepada Jabatan Pelajaran Negeri bertujuan untuk memaklumkan Peraturan & Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Seiring dengan pengaruh syair Arab yang begitu berpengaruh di kalangan masyarakat Arab. yang pada awalnya diperkenalkan oleh para pendakwah dan mubaligh Islam. Justeru. kalimah selawat adalah ucapan taufiqi yang diajarkan oleh Allah Taala. dari Mekah ke Madinah. diperkenalkan sebagai salah satu cara dan metod untuk mereka berdakwah dan menarik perhatian masyarakat pada masa itu. Kedua cabang seni ini. 5 6 7 TUJUAN PERTANDINGAN 8 Menyedari bahawa marhaban dan kompang selawat adalah merupakan antara warisan bangsa dan lambang jati diri umat Islam di rantau ini. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 2 } . Bahagian Pendidikan Islam. sama ada lelaki ataupun perempuan. kedua ungkapan ini sering diucapkan ketika sambutan Maulidur Rasul s.w. Marhaban dan selawat adalah ungkapan syair-syair Arab yang diwarisi sejak penghijrahan Rasullullah s. Kementerian Pelajaran Malaysia berhasrat untuk memperkembangkan seni ini dalam kalangan remaja.

Memberi satu wadah dan peluang kepada murid untuk terlibat dengan aktiviti ko-kurikulum. 6. Melahirkan modal insan negara bangsa yang tidak luput jati dirinya. Ia juga bermatlamat untuk melahirkan modal insan negara bangsa yang tidak luput jati dirinya. KPM 9 Pertandingan ini diadakan. antara lain bertujuan untuk mendedahkan salah satu cabang kesenian Islam dalam kalangan murid sekolah menengah. 12 Matlamat Menjana pembangunan modal insan di peringkat persekolahan melalui aktiviti kokurikulum agar murid terdidik dengan ni lai-nilai murni dan mempunyai jati diri yang kuat melalui penghayatan ajaran Islam dan pengenalan budaya bangsa yang luhur dan murni. 5. 13 Objektif 1. supaya masyarakat dapat mengamalkannya dalam kehidupan. tinggi akal budi dan mengekalkan warisan budaya murni nenek moyang watannya.Bahagian Pendidikan Islam. Memperkuat dan mengembalikan penghayatan murid kepada budaya melalui aktiviti ko-kurikulum. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 3 } . Mendedahkan salah satu cabang kesenian Islam dalam kalangan murid sekolah menengah. 2. tinggi akal budi. 3. dan Mengekalkan warisan budaya murni nenek moyang agar tidak luput ditelan zaman. Yang mempunyai sifat-sifat mulia lagi terpuji dan mengenai sejarah perjuangannya dalam menegakkan Islam. 4. Memperkenal kembali seni marhaban dan kompang selawat kepada murid sebagai salah satu medan dan metod dakwah. 10 PERKARA YANG DIMAKLUMKAN 11 Tajuk Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Tujuan berzanji dan marhaban juga adalah untu k memperdengarkan kepada umum riwayat hidup Rasulullah saw.

(iii) Senarai Nama Ahli Kumpulan.1 Setiap kumpulan hendaklah menghantar Borang P enyertaan rasmi yang mengandungi (lampiran).1. 14. Semua ahli kumpulan hendaklah duduk ketika bacaan rawi.2.Bahagian Pendidikan Islam.7 14.6 14.3 14. hendaklah berdiri ketika Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 4 } .2 Setiap kumpulan hendaklah menyertakan teks marhaban yang akan dipersembahkan.3 Persembahan hendaklah dimulakan dengan bacaan rawi. 14.4 14.3. (iv) Nombor Kad Pengenalan.5 14.1. 14.1.3.3 Format Persembahan 14.3.2.2 Sekolah Pertandingan ini terbuka kepada semua murid sekolah menengah kebangsaan (SMK) dan sekolah menengah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia daripada Tingkatan Peralihan hingga ke Tingkatan 5 sahaja.2 14. Borang penyertaan yang lengkap dan disahkan oleh pengetua/ Pegawai Pelajaran Daerah/ Pengarah Pelajaran Negeri hendaklah dihantar kepada pihak Urusetia mengikut tarikh yang ditetapkan.1.1. sama ada lelaki atau perempuan. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.2 Borang Penyertaan 14.3 14. Setiap kumpulan hendaklah terdiri daripada satu jantina sahaja. boleh dibatalkan penyertaannya. Semua ahli kumpulan mempersembahkan marhaban. Nama Kumpulan. Setiap sekolah/daerah/negeri hanya dibenarkan menghantar satu kumpulan Marhaban yang mengandungi 9 orang bagi setiap kumpulan termasuk pembaca rawi.1.2. (i) (ii) Nama Sekolah/Daerah/Negeri.1 Penyertaan 14. Setiap kumpulan hendaklah terdiri daripada murid sekolah yang sama sahaja. Sekolah yang menjadi johan di peringkat daerah akan mewakili daerah berkenaan ke peringkat negeri dan johan negeri akan mewakili negeri ke peringkat kebangsaan.1 14. KPM 14 Peraturan dan Syarat Pertandingan Berzanji Marhaban Menengah Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia 14.

4. 14.4. Pakaian dan perhiasan mestilah sederhana.2 14.2 14.7.3 14.6.1 14.Bahagian Pendidikan Islam. bersampin dan bersongkok hitam.7 Pakaian 14.4. Setiap persembahan marhaban mestilah mengandungi sekurang-kurangnya tiga (3) jenis tarannum yang dibenarkan.1 Rawi berzanji dan teks marhaban hendaklah dalam Bahasa Arab sahaja. Setiap persembahan berzanji dan marhaban hendaklah dimulai dan diakhiri dengan selawat.5.5.1 Setiap kumpulan akan memperdengarkan rawi yang ditentukan oleh penganjur pertandingan pada tahun berkenaan.2 Pakaian peserta mestilah menutup aurat dengan sempurna.7. Marhaban & Tarannum 14. Markah akan di potong jika persembahan kurang daripada 18 minit atau melebihi masa 20 minit. Tarannum berzanji dan marhaban yang disampaikan hendaklah berdasarkan tarannum asli yang muktabar.3 14.1 Setiap kumpulan diberi masa selama 20 minit sahaja untuk menyampaikan persembahan Berzanji dan Marhaban.7.6.6 14.4 14.6. Pakaian. Pakaian Lelaki : Baju kebangsaan yang lengkap. Peserta lelaki dilarang memakai pakaian menyerupai pakaian peserta perempuan dan sebaliknya.7.5 14. 14.5 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 5 } . KPM 14. Setiap tarannum hendaklah dipersembahkan dalam 3 tabaqat (tingkatan). 14.2 14.4 Pemilihan Rawi. Pakaian Perempuan : Baju kurung/berjubah dan bertudung yang sempurna dan sopan.6 Masa 14. Masa akan dikira bermula daripada bacaan selawat pembuka dan berakhir setelah selesainya bacaan selawat penutup.4. hiasan dan solekan yang keterlaluan akan dipotong markah persembahan.5 Rawi Berzanji dan Teks Marhaban 14.4 14.4.4.7. marhaban hendaklah 14. Setiap tarannum yang dipersembahkan hendaklah berasaskan kepada tarannum Arab Hijazi sahaja.3 14. Setiap tambahan teks rawi dan berdasarkan teks yang muktabar.

hendaklah disempurnakan (iv) Setiap Tarannum hendaklah dibawa dengan teratur dan tersusun serta tidak bercampur-aduk. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 6 } . 14.8. Setiap Tarannum hendaklah disampaikan secara teratur dalam empat harakat tanpa takrir. Setiap Tarannum dalam tiga tabaqat.8. Penghakiman dibuat berdasarkan aspek pemarkahan pada Berzanji dan Marhaban seperti berikut : 14.2 (iv) Suara 14. KPM 14.8.8.1 Tarannum. (i) (ii) (iii) Tarannum Arab Hijazi yang muktabar.8 Penghakiman dan Pemarkahan 14.Bahagian Pendidikan Islam.3.7. Aspek yang dihakimi. * Perhatian Mana-mana kumpulan yang melanggar mana-mana peraturan di atas.8.6 Semua larangan yang terdapat dalam peraturan berpakaian sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah dirujuk dan dipatuhi. boleh dibatalkan penyertaannya.1 Penghakiman akan diadili oleh panel hakim pertandingan Berzanji dan Marhaban yang dilantik oleh penganjur.8.2 Marhaban (i) (ii) (iii) Tarannum Suara Fasohah 40 markah 25 markah 20 markah 15 markah (iv) Persembahan 14.2.3 Penghakiman Berzanji 14.2.1 Berzanji (i) (ii) (iii) Tarannum Tajwid Fasohah 30 markah 25 markah 25 markah 20 markah 14.

(i) Bacaan yang mempunyai tarannum jawab yang sesuai dan menarik. (iv) Terdapat susunan harakat yang tidak sesuai. Setiap tarannum yang disempurnakan dalam 4 tabaqat secara menarik. (v) Memelihara hukum tarqiq . (vii) Setiap tarannum yang tidak disampaikan dalam tiga tabaqat. * Perhatian (i) Pemotongan markah bagi kesalahan yang berulang-ulang hendaklah tidak melebihi 5 markah. Markah istimewa akan diberi mengikut ciri-ciri yang tertentu.8.3. (vi) Terdapat unsur-unsur kekerasan atau kekasaran pada harakat. hukum alif lam shamsiah dan (iv) Memelihara qamariah. Markah penuh ialah 40 markah termasuk markah istimewa. (ii) Ciri-ciri keistimewaan. Tidak dapat mengawal mahattah dan qit ah. Contoh. (v) Terdapat takrir pada harakat qit ah. KPM Jenis-jenis kesalahan. (viii) Setiap tarannum yang bercampur aduk. Rakbi jawabnya Hijaz dan Rast jawabnya Hijaz atau Yaman Hijaz.Bahagian Pendidikan Islam. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 7 } .2 Tajwid. taghliz dan tafkhim . Terdapat sumbang alunan yang mencacatkan. Aspek yang dihakimi. Memelihara hukum idgham. (i) (ii) (iii) Kurang daripada empat harakat dalam setiap rangkap. (ii) (iii) (iv) Harakat yang mempunyai ikhtilalul lahn . tarannum Sikah jawabnya Mayyah. 14. Memelihara hukum mim. (i) (ii) (iii) Memelihara hukum nun sakinah dan tanwin. (v) Harakat yang mempunyai burdah yang menarik. Setiap tarannum yang dialunkan mengikut lahjah Arab.

Dapat menyamai kadar hukum mad yang sejenis. Menyalahi hukum mim. Kesempurnaan dan ketepatan waqaf dan ibtida . Jenis-jenis kesalahan. Aspek yang dihakimi. (i) (ii) (iii) Tidak memelihara sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf. (v) Kesederhanaan dan keselarasan rentak bacaan. (i) (ii) (iii) Memelihara sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf.Bahagian Pendidikan Islam. (v) Menyalahi qamariah. (vii) Menyalahi hukum mudud.3. Cermat dalam melafazkan huruf dan kalimah. (i) Tidak memelihara hukum mudud kecuali di beberapa tempat tertentu dan pada mad a ridh lissukun . Jenis-jenis kesalahan. Tidak cermat kalimah. (i) (ii) Mencapai kesempurnaan sifat-sifat ghunnah. 14. taghliz dan tafkhim . Menyalahi hukum nun sakinah dan tanwin. (ii) (iii) (iv) Menyalahi hukum idgham. dalam melafazkan huruf dan Tidak sempurna dan tepat wakaf ibtida . (viii) Menyalahi wajibul ghunnah .3 Fasohah.8. (iv) Memelihara tanda baris dan tasydid. KPM (vi) Memelihara hukum mudud. (vii) Memelihara wajibul ghunnah . Ciri-ciri keistimewaan. (v) Melanggar kesederhanaan dan keselarasan rentak bacaan. (iv) Tidak memelihara tanda baris dan tasydid. hukum alif lam shamsiah dan (vi) Menyalahi hukum tarqiq . Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 8 } .

(v) Kemanisan. Jenis-jenis kesalahan. (i) (ii) Bacaan yang mengikut kadar kelajuan yang sesuai pada keseluruhan persembahan bacaan. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 9 } . Tingkatan suara (sekurang-kurangnya 3 tabaqat). bacaan ayat yang 14. (vi) Kelantangan dan ketajaman suara. Suara yang merangkumi keempat-empat tabaqat dengan selesa.4 Suara. (viii) Pengawalan kualiti suara dari mula hingga akhir (kualiti suara tidak menurun dari mula hingga akhir). KPM Ciri-ciri keistimewaan. (i) (ii) (iii) Kebersihan suara (tidak serak). Aspek yang dihakimi. Kelicinan suara (tidak pecah).3. (iv) Suara yang mempunyai kemerduan. (iv) Ketepatan nada suara (bergerak tidak sumbang). (i) (ii) (iii) Suara berlahjah Arab. (vii) Kekerapan burdah yang disusun rapi.Bahagian Pendidikan Islam. Suara yang bergerak / hidup.8. (i) (ii) (iii) Suara serak / parau yang merosakkan Suara sumbang yang merosakkan Suara tenggelam (iv) Suara terpecah / terputus (v) Suara tersepit / tercekik (vi) Suara terketar-ketar kerana terlampau tinggi / rendah (vii) Suara tidak cukup tiga thabaqat (viii) Suara lemah / lembab (ix) Suara keras / kaku (x) Suara yang berubah kualiti Ciri-ciri keistimewaan. kelembutan dan kemerduan suara. Dapat menyempurnakan panjang dalam satu nafas.

(i) (ii) (iii) Setiap tarannum yang dialunkan mengikut lahjah arab.4 Penghakiman Marhaban 14.marhaban sikah. Aspek yang dihakimi. (v) Kesinambungan di antara menggunakan wazan bersesuaian.8. KPM 14. Kurang daripada persembahan. Setiap persembahan mestilah mengandungi sekurang-kurangnya tiga jenis tarannum yang dibenarkan. (i) (ii) Taranum yang dipersembahkan hendaklah berasaskan kepada Tarannum Hijazi sahaja. (iv) Setiap tarannum tidak disampaikan dalam tiga tabaqat. Setiap tarannum hendaklah disampaikan dalam 3 tabaqat. Setiap tarannum yang disempurnakan dalam 4 tabaqat dengan selesa. (iii) (iv) Tarannum marhaban yang dipersembahkan hendaklah seiring/sama/selaras dengan tarannum berzanji. rawi rakhbi .Bahagian Pendidikan Islam.1 Tarannum. Contoh. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 10 } . (i) (ii) (iii) Menggunakan tarannum berbentuk nasyid atau saduran. Ciri-ciri keistimewaan.marhaban rakhbi dan rawi rast marhaban rast. Harakat yang mempunyai burdah yang menarik.8. tarannum hendaklah tarannum yang Jenis-jenis kesalahan. tiga tarannum dalam Terdapat unsur-unsur kekerasan atau kekasaran pada harakat. tidak seiring dengan (vi) Tarannum marhaban tarannum rawi. rawi sikah .4. (v) Sumbang ketika menukar alunan tarannum.

Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 11 } . (viii) Pengawalan kualiti suara dari mula hingga akhir (kualiti suara tidak menurun dari mula hingga akhir). Tingkatan suara (sekurang-kurangnya 3 tabaqat).4. Aspek yang dihakimi. (i) (ii) (iii) Kebersihan suara (tidak serak). (vii) Kekerapan burdah yang disusun rapi. (ix) Kesepaduan suara (kumpulan). Kelicinan suara (tidak pecah). Jenis-jenis kesalahan.8. (vi) Kelantangan dan ketajaman suara. (iv) Keselarasan rentak bacaan / sebutan. (v) Kemanisan .2 Suara. KPM 14.3 Fasohah.4. (i) (ii) (iii) Memelihara sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf. (iv) Ketepatan nada suara (bergerak tidak sumbang). Memelihara tanda baris dan tasydid. 14. Cermat dalam melafazkan huruf dan kalimah.kelembutan dan kemerduan suara. Aspek penghakiman. (i) (ii) (iii) Suara serak / parau yang merosakkan Suara sumbang yang merosakkan Suara tenggelam (iv) Suara terpecah / terputus (v) Suara tersepit / tercekik (vi) Suara terketar-ketar kerana terlampau tinggi / rendah (vii) Suara tidak cukup tiga thabaqat (viii) Suara lemah / lembab (ix) Suara keras / kaku (x) Suara yang berubah kualiti (xi) Suara yang berlapis-lapis berbentuk harmoni * Perhatian (i) Suara serak yang berpanjangan akan dipotong 2 markah sahaja.8.Bahagian Pendidikan Islam. (x) Hanya menggunakan satu suara (unison).

(iv) Tidak selaras rentak bacaan. (i) (ii) Bacaan yang mengikut kadar kelajuan yang sesuai pada keseluruhan persembahan bacaan. ayat yang panjang 14. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 12 } . (vii) Keseimbangan persembahan / penampilan di antara solo dengan ramai.8.Bahagian Pendidikan Islam. (vii) Tidak seimbang antara solo dengan kumpulan. (i) (ii) (iii) Disiplin dan susun atur. Tidak cermat kalimah. Tidak memula dengan selawat. persembahan dengan (iv) Penghayatan (ekspresi). Pakaian yang tidak seragam / tidak sesuai. Dapat menyempurnakan dalam satu nafas.4. (i) (ii) (iii) Kurang berdisiplin. dan menutup persembahan (iv) Tiada penghayatan. (vi) Tidak menepati masa. Ciri-ciri keistimewaan. Aspek yang dihakimi. (v) Gaya yang sesuai dan tidak keterlaluan. Pakaian peserta yang bersesuaian. (vi) Menepati masa yang ditentukan.4 Persembahan. Jenis-jenis kesalahan. (i) (ii) (iii) Tidak memelihara sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf. Memula dan menutup selawat. dalam melafazkan huruf dan Tidak memelihara tanda baris dan tasydid. (v) Gaya yang keterlaluan. KPM Jenis-jenis kesalahan.

jemaah hakim akan bersidang untuk menentukan keputusan pertandingan.2 14. keputusan akan berdasarkan kepada persembahan marhaban yang mendapat markah tertinggi.7 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 13 } . (i) Dapat menampilkan solo lebih dari dua orang yang menarik.1. Seandainya terdapat persamaan markah. (iv) Fasohah (rawi dan marhaban). Hanya satu anugerah akan diberikan.9. 14.9.3 Kategori Berzanji Kategori Marhaban Pembaca Rawi Terbaik Persembahan Terbaik Johan. dan (v) 14.Bahagian Pendidikan Islam.6 Persembahan (marhaban).9. Seandainya masih terdapat persamaan markah.1. (ii) 14. Bagi kategori Marhaban Persembahan Terbaik. 14. maka kedudukan akan ditentukan dengan merujuk kepada markah bahagian-bahagian pemarkahan berikut mengikut turutan. Pasukan yang mendapat jumlah markah kedua tertinggi akan menjadi Naib Johan dan seterusnya. keputusan akan berdasarkan kepada pembaca rawi yang mendapat markah tertinggi.4 14. (i) (ii) Tarannum (rawi dan marhaban).9. Tajwid (rawi).9.9.3 14.9 Penentuan Keputusan Pertandingan 14. Kategori Berzanji dan Marhaban Ketiga dan Saguhati 14.1 14. Hanya satu anugerah akan diberikan.1. Bagi kategori Berzanji dan Marhaban.2 Bagi kategori Berzanji Pembaca Rawi Terbaik. Naib Johan.9.1 Kategori Pertandingan. KPM Ciri-ciri keistimewaan. Dapat menamatkan persembahan tepat pada masa yang ditetapkan (20 minit). pasukan yang memperolehi markah tertinggi setelah markah kategori Berzanji dan Marhaban dicampurkan.9. akan diisytiharkan sebagai johan. 14. Keputusan hakim adalah muktamad.9.5 (iii) Suara (rawi dan marhaban).9.

14.1 Penyertaan 15.1.3 15.1 Pertandingan ini terbuka kepada semua murid sekolah kebangsaan (SK).10 Bantahan 14.8 15. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.3 Sebarang bantahan selepas keputusan rasmi pertandingan diumumkan oleh Pengerusi Jemaah Hakim. Sekolah yang menjadi johan di peringkat daerah akan mewakili daerah berkenaan ke peringkat negeri dan johan negeri akan mewakili negeri ke peringkat kebangsaan.1.2 Bantahan mestilah sampai ke Pengerusi Jemaah Hakim sebelum keputusan diumumkan.1. Mana-mana pasukan dilarang sama sekali untuk memperkenalkan identiti sekolah atau kumpulan secara lisan. daripada Tahun Satu hingga ke Tahun Enam sahaja.2 Borang Penyertaan 15.2.1.7 15. Setiap kumpulan hendaklah terdiri daripada satu jantina sahaja. KPM 14. boleh dibatalkan penyertaannya.1 Sebarang bantahan mestilah dikemukakan secara rasmi kepada Pengerusi Jemaah Hakim menggunakan Borang Bantahan Rasmi yang disediakan. pada pakaian dan alatan dalam apa jua bentuk semasa persembahan.2 15.1. Setiap sekolah/daerah/negeri hanya dibenarkan menghantar satu kumpulan Kompang Selawat yang mengandungi sekurangkurangnya 12 orang dan tidak melebihi 15 orang bagi setiap kumpulan.1 Setiap kumpulan hendaklah menghantar borang penyertaan rasmi (Lampiran) yang mengandungi.Bahagian Pendidikan Islam. 15 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat Sekolah Rendah Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia 15.6 15. Kesemua ahli kumpulan dimestikan memalu kompang. 15.5 15. sama ada lelaki atau perempuan. 14. sekolah jenis kebangsaan (SJK) dan sekolah bantuan kerajaan. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 14 } .1.1.10. Setiap kumpulan hendaklah terdiri daripada murid sekolah yang sama sahaja.10.10. tidak akan dilayan.4 15.1.

Gubahan mestilah mempunyai sekurang-kurangnya dua bentuk paluan iaitu melalu dan meningkah.4.3 15.7 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 15 } . Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.2.5 15.4. Paluan mestilah melibatkan kesemua ahli kumpulan. Segala pergerakan dan formasi hendaklah dilakukan di dalam ruangan atau pentas yang berukuran tidak melebihi 20 kaki x 20 kaki persegi.3. 15. Sebarang set dan prop tambahan dalam apa juga bentuk adalah tidak dibenarkan.4.Bahagian Pendidikan Islam. 15.2 15.1 Pergerakan formasi mestilah melibatkan semua ahli pasukan dan bersesuaian dengan rentak paluan. KPM (i) (ii) Nama Sekolah.5 15.3 15. menganak dan lainlain).1 Kompang hendaklah dipalu dengan menggunakan tangan sahaja tanpa sebarang alat bantuan yang lain. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas. boleh dibatalkan penyertaannya.4 Formasi persembahan. Segala pergerakan masuk dan keluar pentas adalah juga dianggap sebagai satu persembahan.3. 15.3. 15.2 Borang penyertaan yang lengkap dan disahkan oleh guru besar/ Pegawai Pendidikan Daerah/ Pengarah Pelajaran Negeri hendaklah dihantar kepada pihak Urusetia mengikut tarikh yang ditetapkan.3 Paluan 15. Pergerakan yang keterlaluan. Formasi pembukaan dan penutup yang tiada kaitan dengan lagu pertama dan kedua adalah tidak dibenarkan.4 15. merbahaya dan akrobatik adalah tidak dibenarkan. Gubahan yang mempunyai lebih daripada dua bentuk paluan adalah satu kelebihan (contoh.3. 15.4.6 15.2 15. menyilang.4. Nama Kumpulan. agresif. boleh dibatalkan penyertaannya.4.4 15.4.3. (iii) Nama Ahli Kumpulan. (iv) Nombor Kad Pengenalan / Surat Beranak.

1 15.5. heavy metal.5 Lagu 15. Lagu kedua adalah bebas sama ada menggunakan melodi/irama yang sedia ada atau ciptaan baru. 15.7 15. joget.6.6. Lagu pembukaan dan penutup yang tiada kaitan dengan lagu pertama dan kedua adalah tidak dibenarkan.6. Lirik lagu kedua yang menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab hendaklah disertakan terjemahannya. 15. inang.5 15.2 15.) Rentak lagu kedua adalah bebas. Lirik lagu kedua boleh disampaikan dalam Bahasa Arab. Penggunaan ayat al-Quran sebagai sebahagian atau keseluruhan lirik lagu tidak dibenarkan sama sekali.5. boleh dibatalkan penyertaannya.6 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 16 } . Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris atau gabungan antara dua atau ketiga-tiga bahasa tersebut sahaja. Lagu kedua bertemakan tajuk mata pelajaran Pendidikan Islam KBSR Tahun Satu hingga Tahun Enam yang akan ditetapkan oleh Bahagian Pendidikan Islam dari semasa ke semasa.5. asli dan gabungan mana -mana rentak di atas.5.6 Lirik Lagu 15.1 15. zapin.3 15.10 Kedua-dua lagu (Pertama dan Kedua) hendaklah disampaikan tanpa bantuan alat pembesar suara (microphone). Lagu pertama mestilah berentak tradisional Melayu (masri.9 15.5.8 15. 15. hip-hop dan yang seumpamanya adalah dilarang sama sekali.5 15. rentak berunsur hardrock.4 15.Bahagian Pendidikan Islam.2 Lirik lagu pertama hendaklah dalam Bahasa Arab sahaja. 15. Lagu pertama bertemakan selawat.11 Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.5. rap.5. Namun. Setiap kumpulan hendaklah menyerahkan lirik lagu yang dipertandingkan kepada urusetia pertandingan pada tarikh dan masa yang ditetapkan.3 Setiap pasukan mestilah mempersembahkan dua buah lagu.5.6 15.5.5.5.6. Antara lagu pertama dan kedua perlu ada senggangan masa. Lirik yang menyentuh isu-isu sensitif tidak dibenarkan. KPM 15.6.4 15. Lagu pertama boleh menggunakan melodi/irama selawat yang sedia ada atau ciptaan baru yang bersesuaian.6.

8 15. bersampin.6 15.8.9.1 Setiap kumpulan diberi masa selama 8 hingga 10 minit sahaja untuk menyampaikan persembahan.5 15.9. Masa dikira bermula apabila peserta mula masuk ke kawasan persembahan atau bersuara atau memalu kompang.Bahagian Pendidikan Islam.1 Saiz kompang hendaklah berdiameter antara 25 cm hingga 38 cm (10 inci hingga 15 inci) sahaja. Semua larangan yang terdapat dalam peraturan berpakaian sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah dirujuk dan dipatuhi.3 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 17 } .8. 15. Pakaian Lelaki : Baju kebangsaan yang lengkap. 15.6.7 Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.1 15.3 15. 15. Markah akan dipotong jika persembahan melebihi masa yang di tetapkan atau kurang daripada 8 minit. boleh dibatalkan penyertaannya. 15.7 15.1 (a) Ketebalan kompang yang digunakan hendaklah tidak melebihi 4 inci.9.2 15.8. 15. KPM 15. Pakaian peserta lelaki tidak dibenarkan menyerupai pakaian peserta perempuan dan sebaliknya.7.7.8.4 15.8. perhiasan dan solekan mestilah sederhana dan tidak keterlaluan.8 Pakaian 15. boleh dibatalkan penyertaannya.7 Masa 15. bersongkok hitam dan berkasut lengkap.3 15. jedor atau alatan muzik selain daripada kompang tidak dibenarkan sama sekali.2 Pakaian peserta mestilah menutup aurat dengan sempurna. bertudung yang sempurna dan sopan serta berkasut lengkap.8.7.8. Kompang berkerincing.9. Pakaian. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas. Pakaian.2 Belulang kompang mestilah dibuat daripada kulit binatang sahaja. 15. Penggunaan pelbagai saiz kompang dibenarkan.8. Penggunaan PVC atau kulit tiruan tidak dibenarkan sama sekali. hiasan dan solekan boleh mempengaruhi pemarkahan.9 Jenis kompang 15. Pakaian Perempuan : Baju kurung.

1 Pasukan yang memperolehi markah tertinggi akan diisytiharkan sebagai johan. (i) (ii) Gubahan rentak. 15.11. (vi) Keseimbangan. 15.Bahagian Pendidikan Islam.4 Bahagian Lagu (15 markah) Aspek penghakiman.10. Bentuk paluan. KPM 15. (v) Dinamik / ekspresi.5 Penggunaan sebarang alat elektronik adalah tidak dibenarkan. (iv) Kejelasan dan kefasihan sebutan.10 Penghakiman dan Pemarkahan 15.10. (iv) Kualiti ton. (iv) Kesesuaian gerak formasi. (iii) Keharmonian suara. (i) (ii) Kreativiti.9. (iii) Tempo. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 18 } .10. boleh dibatalkan penyertaannya. (v) Pakaian.2 Bahagian Formasi Persembahan (30 markah) Aspek penghakiman.3 Bahagian Suara (20 markah) Aspek penghakiman.4 15.11 Penentuan Keputusan Pertandingan 15.1 Bahagian Paluan (35 markah) Aspek penghakiman. Lirik yang sesuai. Pasukan yang mendapat jumlah markah kedua tertinggi akan menjadi Naib Johan dan seterusnya. 15. (i) (ii) Kualiti suara. 15. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.9. (i) (ii) Gubahan lagu. Kesepaduan suara.10. 15. (iii) Disiplin dan susun atur. Keseragaman. (iii) Kesesuaian lagu dengan irama.

(i) (ii) Paluan. 15.2 Bantahan mestilah sampai ke Pengerusi Jemaah Hakim sebelum keputusan diumumkan. (iii) Suara.12. 15. 15.1 Sebarang bantahan mestilah dikemukakan secara rasmi kepada Pengerusi Jemaah Hakim menggunakan Borang Bantahan Rasmi yang disediakan. jemaah hakim akan bersidang untuk menentukan keputusan pertandingan.3 Seandainya masih terdapat persamaan markah. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 19 } . KPM 15.12 Bantahan 15.4 Keputusan hakim adalah muktamad.12. Formasi Persembahan. 15.11. dan (iv) Lagu.11.3 Sebarang bantahan selepas keputusan rasmi pertandingan diumumkan oleh Pengerusi Jemaah Hakim. 15.12.2 Seandainya terdapat persamaan markah.Bahagian Pendidikan Islam. tidak akan dilayan.11. maka kedudukan akan ditentukan dengan merujuk kepada markah bahagian-bahagian pemarkahan berikut mengikut turutan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful