BENTUK MUKA BUMI (1) A.

TANAH TINGGI Bentuk muka bumi di Malaysia ialah kawasan tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut, lembah dan lembangan sungai. KEISTIMEWAAN MALAYSIA

• • • • • •

Terletak di tengah-tengah jalan perdagangan laut dan udara antarabangsa dan timur dan barat. Terletak di luar Lingkaran Api Pasifik serta bebas daripada ancaman gunung berapi dan gempa bumi. Terlindung dan ancaman ribut taufan oleh Kepulauan Filipina dan Pulau Sumatera serta Sulawesi. Selat Melaka ialah selat terpanjang di dunia yang menjadi laluan utama kapal-kapal dan Asia Barat dan Asia Timur. Cuaca panas dan lembap sepanjang tahun menggalakkan kehadiran pelancong setiap rmasa. Kepelbagaian bentuk muka bumi seperti tanah tinggi, tanah pamah, lembangan sungai, dan pinggir laut menggalakkan perkembangan ekonominya.

PETA MALAYSIA DAN IBU NEGERI Isikan tempat kosong dengan negeri-negeri di Malaysia dan ibu negerinya.

BANJARAN GUNUNG • • • • • • • • • • • • Tanah tinggi meliputi 60 peratus daripada bentuk muka bumi di Malaysia dengan ketinggian melebihi 180 meter dari aras laut Tanah tinggi terdiri daripada banjaran.A. Ciri-ciri utama kawasan tanah tinggi di Malaysia ialah: ○ Terbentuk daripada proses lipatan kerak bumi ○ Stabil daripada kewujudan gunung berapi ○ Panjang dan selari ○ Terdiri daripada gunung lipat tua ○ Terdiri daripada batuar granit dan batu kapur . kebanyakan kawasan tanah tinggi terletak di bahagian pedalaman dan menganjur dari barat ke timur. Di Sabah dan Sarawak. dan dataran tinggi. Malaysia tiada gunung berapi kerana kedudukannya yang terletak di luar lingkaran api pasifik menyebabkan Malaysia stabil dan bebas daripada gunung berapi dan gempa bumi Banjaran gunung di Malaysia terbentuk daripada proses lipatan yang berlaku berates juta tahun dahulu. Terdiri daripada banjaran. 60 peratus bentuk muka bumi Malaysia adalah tanah tinggi. Proses pembentukan bagi banjaran gunung di Malaysia telah terhenti dan kawasan banjaran gunung mengalami proses gondola akibat hakisan. bukit-bukau dan dataran tinggi. bukit-bukau. gunung-ganang. Kebanyakan gunung di Malaysia panjang dan selari serta terdiri daripada batuan granit dan batuan kapur. gunung-ganang. Banjaran gunung yang terletak di tengah-tengah Semenanjung menganjur dari utara ke selatan. Tanah tinggi adalah kawasan yang melebihi 1r80 meter dar aras laut.

Namakan banjaran –banjaran berikut: .

1 2 3 4 5 6 7 13 8 17 16 14 15 11 12 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .

.

Banjar an Kunlun Shan.Namakan gunung – gunung tersebut. Gunung – gunung di Malaysia • • • • • • • Gunung Bintang – kemuncak tertinggi banjaran bintang ( 1862 m) Gunung Korbu – Kemuncak tertinggi di Banjaran Titiwangsa (2183 m) Gunung Tahan – Tertinggi di Semenanjung Malaysia (2187 m) Gunung Benom – kemuncak tertinggi di Banjaran Benom ( 2107 m) Gunung Mulu – Taman Negara. Terletak di Banjaran Crocker A. • Banjar an yang terletak dalam sistem gunung Iipat muda ialah : Banjar an Himala ya. Banjar an Karako ram. SISTEM GUNUNG LIPAT • Banjaran gunung di negara kita merupakan sebahagian daripada banjaran gunung Asia yang bermula dari Pusaran Pamir di utara India. • Lanjutan daripada banjaran ini membentuk sebahagian besar banjaran di negara Malaysia.gua batu kapur yang terbesar di dunia Gunung Murud – tertinggi di Sarawak (2425m) Gunung Kinabalu – tertinggi di Malaysia dan Asia Tenggara (4095m). Banjar . • Banjaran gunung Asia pula terdiri daripada banjaran gunug lipat muda dan banjaran gunung lipat tua yang terbentuk akibat dari kuasa mampatan yang menyebabkan kerak bumi berlipat-lipat.

Banjaran di Malaysia terbentuk hasil daripada proses lipatan yang berlaku di permukaan bumi. Pembentukan system gunung lipat 1. Banjar an Karako ram pula merupa kan banjara n kedua terting gi di dunia. Banjar an Himala ya : banjara n terpanj ang dan terting gi di dunia dengan kemun cak terting gi ialah Gunun g Everest (8488 m). Banjar an Iran. Banjar an Barisan . Banjar an Kapuas Hulu. dan Banjar an Crocke r. .• • an Tien Shan.

• Terletak di pertembungan plat-plat yang retak dan tidak stabil. Bahagian lipatan melengkung – lintap mungkum / antiklin 4.2. Kuasa mampatan dan tegangan yang berterusan menyebabkan kerak bumi terlipat dan membentuk gunung lipat. • Tidak stabil kerana terletak di kawasan Lingkaran Api Pasifik yang mewujudkan gunung berapi. 3. • sistem gunung lipat muda di Malaysia membentuk banjaran—banjaran gunung di Sabah dan Sarawak tetapi bebas daripada letusan gunung berapi dan gempa bumi kerana terletak di luar lingkaran api pasifik. . • Banjaran tinggi dan kasap. Bahagian melengkung ke bawah – lintap lendut / siklin / lembangan sungai Gunung Lipat Muda Ciri-ciri Gunung Lipat Muda • Terbentuk kira-kira 35 juta tahun dahulu.

Ciri-ciri Gunung Lipat Tua • Terbentuk kira-kira 1O0 juta tahun dahulu. Dataran Tinggi Welsh di Britain . pergunungan di Kepulauan Borneo membentuk banjarar Crocker dan Kapuas Hulu sehingga ke negeri Jepun. Pelancongan dan rekreasi . Amerika Utara . gunung berapi pendam. namun pergunungan tersebut stabil kerana tidak terletak di kawasan Lingkaran Api Pasifik yang membentuk gunung-gunung berapi di lndoresia. • Tiada gunung berapi kerana terletak di luar Lingkaran Api Pasifik. Filipina dan Jepun. • Contoh gunung lipat muda: . • Banjaran rendah kerana telah mengalami hakisan. Banjaran Barisan. Herz di Jerman .Gunung Mayon dan Gunurg Apo di Filipina • Sistem banjaran yang terdapat di Sabah dan Sarawak adalah sebahagian daripada rangkaian sistem gunung lipat muda yang bermula dan Pusaran Pamir di India menganjur ke timur membentuk banjaran Himalaya. Maklumat tambahan: • Banjaran gunung di Semenanjung Malaysia bermula dan Pusaran Pamir di benua Asia menganjur ke lndo China membentuk dataran Tinggi Yunnan menuju ke Banjaran Bilauk Taung di Thailand hingga membentuk Banjaran Titiwangsa di Malaysia. Gunung Krakatoa. • Contoh gunung lipat tua: Banjaran Appalachian. dan gunung berapi mati. dan Gunung Mamomera di Indonesia .Gunung Merapi. KEPENTINGAN KAWASAN TANAH TINGGI DI MALAYSIA 1. • Stabil kerana proses lipatan telah terhenti. • Banjaran gunung di Sabah dan Sarawak terdiri daripada gunung lipat muda.Maklumat Tambahan • Tiga jenis gunung berapi iaitu gunung berapi aktif. Kestabilan tanah tinggi di Malaysia yang bebas daripada ancaman letusan gunung berapi menggalakkan pelbagai aktiviti dijalankan. Dataran Siberia dan Banjaran Ural di Benua Asia . Gunung Lipat Tua • • Kawasan pergunungan Malaysia yang stabil menggalakkan pelbagai pusat pelancongan tanah tinggi dibangunkan untuk meningkatkan sumber pendapatan penduduk dan memperkembangkan ekonomi negara. Pergunungan Andaman.Banjaran Pennies. Banjaran Titiwangsa di Malaysia A.

Pertanian hawa sederhana Penerokaan sumber hutan – kegiatan ekonomi dan perubatan Janakuasa hidroelektrik – pembinaan empangan Sumber bahan mentah – pembinaan Legeh sungai dan kawasan tadahan air utama .

Sumber makanan kesihatan dan baja asli .