RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3 / 2004

MINGGU
1

TAJUK/BIDANG

OBJEKTIF
1. Menyanyi lagu rentak mac sambil bertepuk tangan mengikut detik dan tekanan lagu.

KEMAHIRAN
1.1c Menyanyi lagu rentak mac. 1.2a Menyanyi sambil bertepuk untuk merasai detik dan tekanan lagu. 1.2f Menyanyi mengikut tempo cepat dan lambat

IMPAK

Nyanyian/Muzik dengan Gerakan Nama lagu 1. Negaraku 2. Melaka Maju Jaya 3. Wawasan Pendidikan Melaka 4. Lagu Sekolah (Rentak Mac)

2

Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama lagu Air Terjun (Warna ton alat)

1. Menyanyi sambil bermain alat dan mengecam warna ton alat.

1.1a Menyanyi lagu digemari 3.1b Mendengar dan mengkelaskan alat muzik mengikut bunyi yang dihasilkan samada tinggi atau rendah. 3.3a Memegang dan memainkan alat perkusi dengan cara konvensional

3

Nyanyian/Muzik dengan Gerakan Nama lagu Ajaran Baik (Ekspresi ± mud)

1. Menyanyi lagu sambil beraksi mengikut mud lirik lagu.

1.1h Menyanyi lagu beraksi 2.1a Mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi.

4

Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama lagu Adikku (Irama ± detik dan tekanan

1. Menyanyi dan bermain alat mengikut detik dan tekanan lagu.

1.1h Menyanyi secara spontan dan hafalan dengan mengajuk nyanyian guru atau daripada rakaman 3.2a Memainkan alat perkusi untuk merasai tekanan pada detik pertama dalam meter 3 4

3 > 4

SSS

2. Menyanyi sambil menepuk corak irama yang dipamerkan.2e Menyanyi mengikut tanda dinamik . 4 4 SSNNSSSSS NNSJ 7 Nyanyian/Muzik dengan Gerakan Nama lagu Berdayung Sampan (Ekspresi ± dinamik) 1. 2. 1. 4 4 SSSSNJISNN N 3.1b Menyanyi lagu beraksi 2. KEMAHIRAN 1. Menyanyi dan bergerak mengikut dinamik lagu. 1.2d Membuat latihan corak irama dengan mengajuk corak irama yang dimainkan oleh guru 4 4 JQISNNJISN NNSSSSNNN .beransur kuat < . 1.2a Memainkan alat perkusi untuk merasai anakrusis. Menyanyi sambil bergerak mengikut tempo dan mud lagu.2b Mendengar dan membuat latihan sebutan irama. 3.2g Menyanyi sesuara dalam kumpulan dengan memulai dan mengakhiri secara bersama. 8 Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama lagu Betik (Corak irama) 1.2c Mendengar dan membuat gerakan secara bebas atau berpandu bagi menunjukkan interpretasi tempo dan mud 2.MINGGU 5 TAJUK/BIDANG Nyanyian / Muzik dengan Gerakan Nama Lagu Ayam dan Musang (Tempo dan mud) OBJEKTIF 1. 1. Memainkan alat mengikut irama yang ditetapkan.2b Mendengar dan membuat gerakan setempat secara bebas atau berpandu sebagai respon kepada dinamik.4l Memberi reaksi terhadap muzik yang didengar dengan cara melukis IMPAK 6 Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama lagu Bacalah (Irama ± Anakrusis) 1.2a Menyanyi sambil bertepuk untuk merasai anakrusis. Mengecam dan merasai anacrusis melalui nyanyian. .beransur lembut > sambil merasai mud lagu.

2. 1.4c Mendengar secara berpandu untuk mengecam rangkai lagu. 1. KEMAHIRAN 1. Dapat menyanyi sambil mengecam irama dalam meter 3 4 2. 2.4b Membuat pelbagai improvisasi pada lirik dalam nyanyian.2c Mendengar dan membuat gerakan secara bebas atau berpandu bagi menunjukkan interpretasi mud. Bermain alat perkusi berpandukan notasi lidi dan notasi formal. Memberi respon kepada melodi yang menaik dan menurun dengan gerakan seperti µberalun¶. NNN== . Menyanyi lagu beraksi dengan mengikut kontur melodi.3g Bermain alat perkusi dengan berpandukan skor menggunakan notasi yang formal. Membuat gerakan yang memperlihatkan interpretasi mud ± (sedih). IMPAK 10 Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama lagu Burung-burung (Bentuk rangkai lagu 1. 2. Mengecam rangkai lagu dalam lagu yang diperdengarkan. 2. 2. Membalas corak irama yang diperdengarkan dengan memainkan alat. MINGGU 9 TAJUK/BIDANG Nyanyian/Muzik dengan Gerakan Nama lagu Bungaku (Kontur melodi) OBJEKTIF 1.2a Menyanyi sambil bertepuk untuk merasai tekanan dalam meter 3 4 3. 3 4NNNN=N 1. 3.3b Membuat gerakan dengan menggunakan bahagian anggota badan secara setempat atau menggunakan ruang mengikut kontur melodi.3e Berlatih memainkan corak irama yang diberi dalam kumpulan masing-masing sebelum bermain secara keseluruhan. Menyanyi dengan ekspresi mud serta dapat membuat improvisasi pada lirik lagu. 12 Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama lagu Di Jalan Raya (Irama ± meter 3 ) 4 1.2f Menyanyi mengikut kontur melodi yang betul. 11 Nyanyian/Muzik dengan Gerakan Nama lagu Burung dan Suasana (Ekspresi ± mud sedih) 1.

berpasangan atau berkumpulan. Dapat menyanyikan lagu berentak inang. Dapat memula dan mengakhiri lagu secara bersama .MINGGU 13 TAJUK/BIDANG Nyanyian /Muzik dengan gerakan Nama lagu Di Puncak Gunung (Bentuk ± rangkai lagu) OBJEKTIF 1. 2.4c Mendengar secara berpandu sambil mengecam rangkai lagu yang sama dari segi melodinya.1c Menyanyi lagu rentak inang. 2. SSNSSNS SNS 15 Nyanyian/Muzik dengan Gerakan Nama lagu Hari Nak Hujan (Rentak inang) 1. IMPAK 14 Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama lagu Hadiah Hari Lahir (Irama ± anakrusis) 1.2a Menyanyi sambil bertepuk untuk merasai ± anakrusis. 2 4 1. 1. 3. 2.2a Memainkan alat perkusi untuk merasai anakrusis.1c Meneroka gaya pergerakan dari alam mengikut rangsangan corak irama 4 4 (Gerakan badan .seperti pokok ditiup angin sepoi) . berpasangan atau dalam kumpulan kecil.3d Membuat gerakan secara individu. Dapat menyanyi sambil merasai rangkai lagu.2g Menyanyi sesuara dalam kumpulan dengan memulai dan mengakhiri secara bersama. KEMAHIRAN 1. 2. Dapat bermain alat perkusi serentak sambil merasai anakrusis. Dapat membuat gerakan secara spontan mengikut rangsangan corak irama. Menyanyi dan bergerak secara individu. 1. 2.1c Mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi. 2.

3c Membuat latihan vokal sebelum menyanyi untuk mendapat warna ton yang baik. 1. Contoh : Menyebut bunyi vowel MINGGU TAJUK/BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK .2f Bermain alat perkusi dalam kumpulan mengikut tempo dan dinamik untuk menghasilkan mud yang sesuai. Membuat gerakan secara spontan mengikut rangsangan corak irama. Dapat menyanyikan lagu berentak masri.1c Menyanyi lagu rentak Masri 18 Nyanyian /Permainan Alat Muzik Nama lagu Kuih Karipap (Dinamik) (Tempo) 1. 2. Menyanyi mengikut dinamik ± ansur kuat dan lembut. 2.2a Memainkan alat perkusi untuk merasai tekanan pada detik pertama dan ketiga dalam meter 4 4 IMPAK 17 Nyanyian/Muzik dengan Gerakan Nama lagu Kerja Bapaku (Rentak Masri) 1.2b Mendengar dan membuat latihan sebutan irama ±tumpuan kepada not yang berikut : 4 4 JJNJJ 1. Dapat menyanyi sambil merasai tekanan pertama dan ketiga dalam meter 4 4 2. Memainkan alat perkusi mengikut tempo . 2. 1.2a Menyanyi sambil bertepuk untuk merasai irama yang ditetapkan. 4 4 JJNSSJ 3. KEMAHIRAN 1.2e Menyanyi mengikut tanda dinamik < ansur kuat sambil merasai mud lagu >ansur lembut.1b Mendengar cerita dan memberi respon berpandukan rangsangan corak irama atau iringan muzik yang diperdengarkan 2.1a Mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi . 3. 1.MINGGU 16 TAJUK/BIDANG Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama lagu Ingin Tahu (Irama ± nilai not) OBJEKTIF 1. Dapat bermain alat perkusi dengan corak irama yang ditetapkan.

4d Mendengar dan merasai nyanyian yang baik dari segi irama lagu. 1. Contoh : tiup belon.19 Nyanyian/ Muzik dengan Gerakan Nama lagu Memancing Ikan (Kontur ± melodi) Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama lagu Nasi Lemak (Irama ± corak irama lagu) 1. Menyanyi sambil menepuk detik dan tekanan lagu. tiup lilin. 22 Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama lagu Nasihat Orang Tua (Irama ±detik dan tekanan 1. Membuat gerakan mengikut corak irama lagu yang dimainkan oleh guru. Menyanyi dan bergerak mengikut kontur melodi.1g Menyanyi lagi pilihan semasa yang sesuai . JJNSSJ untuk mengiringi lagu.2b Membuat latihan bermain alat perkusi untuk merasai not panjang dan pendek.3f Menyanyi dengan berdiri tegak dan santai sambil menjaga postur.2b Mendengar dan membuat latihan sebutan irama ± mengikut irama . 20 1. Menyanyi dengan teknik pernafasan yang baik. 1. 2. Menyanyi sambil menepuk mengikut irama lagu.2e Bermain alat muzik dalam kumpulan untuk merasai konsep corak irama lagu. MINGGU 23 TAJUK/BIDANG Nynyian/Muzik Dengan Gerakan OBJEKTIF 1. 1. 2.1c Meneroka gaya pergerakan dari alam mengikut rangsangan kontur melodi. 2. Menyanyi mengikut irama lagu yang diperdengarkan. 1. 3. Bermain corak irama ostinato. 2. 2 4 SSSSNSSSSN SSSSSNSSS 1. Menyanyi mengikut kontur melodi dan tempo KEMAHIRAN 1.2f Menyanyi mengikut kontur melodi dan tempo yang betul. 2.2f Menyanyi mengikut kontur melodi dan tempo yang betul IMPAK Contoh: Berdayung . Memainkan alat mengikut corak irama lagu.3c Membuat gerakan berpandukan rangsangan permainan corak irama atau muzik oleh guru atau dari rakaman muzik. 4 4 1. 3 21 Nyanyian/Muzik dengan Gerakan Nama lagu Nasihat (Irama ± corak irama)   JSNJ S ta-a ta ta-a ta 2. 1.2a Menyanyi sambil bertepuk untuk merasai detik dan tekanan lagu meter 4 4 3.

Nama Lagu Nelayan (Kontur Melodi) (Tempo) 2.1c Menyanyi lagu rentak masri 3. Memainkan alat perkusi mengikut rentak zapin 1. Menyanyi mengikut mud lagu 2.2a Mendengar corak irama dan membuat gerakan bebas atau berpandu secara setempat untuk merasai tekanan dalam meter 4 4 MINGGU 28 TAJUK/BIDANG Nyanyian /Permainan Alat Muzik OBJEKTIF 1. 24 Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama Lagu Pelangi (Warna ton) 1. dan rahang sampan. 27 Nyanyian /Muzik Dengan Gerakan Nama Lagu Semut (Meter 4 4) 1.3c Membuat latihan vokal sebelum menyanyi untuk mendapatkan warna ton yang baik. Menyanyi sambil bergerak secara berpandu atau bebas untuk lagu meter 4 4 1.3e Membuat gerakan tersusun secara bebas atau berpandu dengan iringan muzik instrumental 2.2e Bermain alat perkusi dalam kumpulan untuk IMPAK .1b Menyanyi lagu beraksi 2. menjala ikan. 1.sertai melonggarkan bahu.2e Bermain alat perkusi dalam kumpulan untuk merasai rentak zapin. 3. Bergerak mengikut lirik lagu.3a Membuat catatan persediaan diri .1c Menyanyi lagu rentak zapin 3. Menyanyi lagu berentak masri KEMAHIRAN 1. Menyanyi dengan ton dan sebutan yang jelas 2.1a Mendebgar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi 26 Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama Lagu Sungai (Rentak ± Zapin ) 1. Mengkoordinasikan gerakan dengan alam 1.1b Mendengar dan mengkelaskan alat perkusi mengikut bunyi yang dihasilkan samada tinggi atau rendah 25 Nyanyian/Muzik Dengan Gerakan Nama Lagu Pergi Berkelah (Ekspresi. ombak. Mengkelaskan alat mengikut Warna ton 1. Menyanyi lagu berentak zapin 2.2e Menyanyi sambil merasai mud lagu 2.Mud Gembira ) 1. tengkuk.

Menyanyi dan memainkan alat perkusi mengikut rentak zapin 1.2e Menyanyi lagu rentak zapin Bermain alat perkusi dalam kumpulan untuk merasai rentak zapin 31 Nyanyian /Muzik Dengan Gerakan Nama Lagu Ais Kacang (Lagu Pusingan) 1.2a Memainkan alat perkusi untuk merasai tekanan pada detik pertama dalam meter 4 4 MINGGU 33 TAJUK/BIDANG Nyanyian /Muzik Dengan Gerakan OBJEKTIF 1. Memainkan alat perkusi mengikut tekanan pada detik pertama pertama dalam meter 4 4 1. Membuat gerakan yang bersesuaian mengikut rangkailagu yang 1.1c Mendengar dan mengajuk pic dan skel pentatonik menurun dan menaik dan pic IMPAK .1d Menyanyi lagu pusingan dalam kumpulan 2. Dapat mengajuk nyanyian guru 2.4c Mendengar secara berpandu untuk mengecam rangkailagu yang sama dari segi melodinya 2. Menyanyi mengikut rangkailagu yang diberi 2. Membuat gerakan sambil mengikut lirik lagu 1. 32 Nyanyian /Permainan Alat Muzik Nama Lagu Azam Kita (Irama ± Tekanan) 1. Menyanyi skel pentatonik dengandengan tepat KEMAHIRAN 1.2a Mendengar corak irama dan membuat gerakan bebas atau berpandu secara setempat untuk merasai rangkailagu 30 1.1a Mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi. Menyanyi lagu pusingan secara berkumpulan dan bersefahaman 2. Memainkan alat perkusi mengikut rentak masri merasai rentak masri 29 Nyanyian /Muzik Dengan Gerakan Nama Lagu Senja Menjelang (Rangkailagu) Nyanyian /Permainan Alat Muzik Nama Lagu Anak Ayam (Rentak ± Zapin ) 1.1c 3.Nama Lagu Taman Tasik (Rentak ± Masri) 2.1h Menyanyi secara spontan dan hafalan dengan mengajuk nyanyian guru atau daripada rakaman 3.

1a Mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi 34 Nyanyian /Permainan Alat Muzik Nama lagu Bunga Raya (Warna Ton) 1.so so so 2.la so mi re do .tekanan dalam detik pertama dalam meter 2 4 2. Menyanyi dan bergerak bebas atau berpandu mengikut detik dan tekanan 1.1g Menyanyi lagu pilihan semasa yang sesuai 1. Menyanyi sambil bertepuk tangan untuk merasai detik dan tekanan dalam meter 2 4 2. Mengecam dan megkelaskan alat perkusi mengikut warna ton (bunyinya) 1. µmu¶.detik lagu .1a Menyanyi lagu yang digemari 1.1e Menyanyi lagu patriotic 3. Menyanyi dengan sebutan yang jelas serta ton yang baik 2.1c Memainjkan alat perkusi sambil menyanyi IMPAK . atau (humming) 3. µma¶.4e Mendengar dan merasai permainan kumpulan yang baik dari segi ton yang jelas mengikut tempo bunyi yang seimbang 35 Nyanyian/Muzik Dengan Gerakan Nama Lagu Jong Jong Inai (Irama ± detik) 1. µmi¶.3c Membuat latihan vokal sebelum menyanyi untuk mendapatkan warna ton yang baik dengan sebutan : µla µ.mi mi mi .2a Menyanyi sambil bertepuk untuk merasai .2a Mendengar dan membuat gerakan bebas atau berpandu secara setempat untuk merasai detik tekanan MINGGU 36 TAJUK/BIDANG Nyanyian /Permainan Alat Muzik OBJEKTIF 1. Menyanyi dan bergerak secara spontan mengikut lirik lagu mendatar dengan sebutan solfa: .Nama Lagu Anak Itik Tok Wi (Solfa Skel Pentatonik) 2. Menyanyi lagu patriotik dengan mud yang KEMAHIRAN 1.do re mi so la .

tengkuk dan rahang 1.2e Bermain alat perkusi secara berkumpulan untuk merasai corak irama 37 Nyanyian/Muzik Dengan Gerakan Nama Lagu Kambing Hitam (Irama . 2.1a Mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi.Nilai not) 1.2a Memainkan alat perkusi untuk merasai tekanan pada detik pertama dan ketiga dalam meter 4 4 . Bergerak mengikut nilai not 1.Nama Lagu Hidup Berbakti (Ekspresi ± Mud) bersemangat 2. Memainkan alat perkusi dengan terkawal. Memainkan alat perkusi mengikut corak irama yang ditentukan atau mendengar muzik 3. Menyanyi sambil beraksi mengikut lirik lagu 2. melonggarkan bahu.3a Membuat latihan persediaan diri ± santai .1b Menyanyi lagu beraksi 2.2a Mendengar corak irama dan membuat gerakan bebas atau berpandu secara setempat untuk merasai nilai not krocet dan semibrif 38 Nyanyian/Permaian Alat Muzik Nama Lagu Rumah Kecilku (meter 4) 4 1. seimbang serta bermula dan mengakhiri bersama 1.2a Menyanyi sambil bertepuk untuk merasai detik lagu dalam meter 4 4 3. Menyanyi serta bertepuk mengikut lagu bermeter 4 4 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful