LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 5S ANJURAN UNIT TEKNOLOGI ELEKTRIK TAHUN 2009

DI SEDIAKAN OLEH:

ROSLIAH ABU BAKAR KETUA PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRIK

1

v) vi) vii) Memudahkan urusan penyelenggaraan. Unit Teknologi Elektrik mengambil inisiatif ini untuk melaksanakan amalan 5’S di Makmal Teknologi Elektrik. Dalam Bahasa Melayu memberi maksud Sisih. Sapu. kekemasan dan keselamatan di tempat kerja. Meningkatkan imej korporat organisasi. Seiri. iv) Mewujudkan displin untuk menjaga kebersihan di kalangan staf dan pelajar yang menggunakan makmal dan bengkel. Susun. Makmal Elektrik Elektornik dan Bengkel Pendawaian Elektrik 2. Seiton. Seiso. Selain daripada itu. kemas dan tersusun rapi. 2 . ia dapat menyumbang kepada proses penambahbaikan terhadap persekitaran tempat kerja yang memberi keutamaan dalam aspek kebersihan.0 PENGENALAN Amalan 5S merupakan proses pengurusan persekitaran berkualiti yang dipelopori oleh Jepun dengan penumpuan kepada lima (5) langkah tindakan pelaksanaan yang bermula dengan huruf awalan S’ yang bermatlamatkan pengurusan amalan kebersihan yang bersistematik. Oleh yang demikian .1. Meningkatkan semangat kerja berpasukan. Seiketsu dan Shitsuke adalah perkataan Jepun yang diringkaskan menjadi 5S.0 OBJEKTIF Tujuan Amalan 5S ini dilaksanakan bagi Program Teknologi Elektrik ialah untuk:- i) Mewujudkan persekitaran makmal dan bengkel yang lebih bersih. Seragam dan Sentiasa Amal. Mengelakkan berlakunya pembaziran terhadap stok bahan luak di makmal dan bengkel. ii) iii) Mewujudkan persekitaran makmal dan bengkel yang lebih selamat.

3 .1 Lawatan ‘Benchmark’ Untuk melaksanakan amalan 5S.3.0 AKTIVITI 5’S 3. Unit Teknologi Elektrik telah mengadakan lawatan ‘benchmark ke Kolej Komuniti Bandar Darulaman pada 4 Disember 2008.

terdapat 3 makmal/bengkel iaitu Makmal Teknologi Elektrik. Oleh itu 3 kumpulan 5’S telah dibentuk untuk mewakili setiap satu makmal dan bengkel pada 2 Januari 2009. Makmal Elektrik Elektronik dan Bengkel Pendawaian Elektrik. Butiran kumpulan adalah seperti berikut. Nama Kumpulan Ahli Kumpulan Md Rizal Ramli (Ketua) Rosliah Abu Bakar Saidatuljulia Shamsuddin Nur Hanim Ariff Fardanadia Sulaiman Kaslia Kasiran Mohd Khairulnizam Radzali (Ketua) Noor Aini Mattar Nooraini Ibrahim Azwa Mohamed Ghazali Noorazlina Hashim Muhamad Firdaus Tauhid Ahmad (Ketua) Mohd Zahri Md Said Akma Che Omar Siti Maizatulakmam Imam Sharina Shafie Nik Norhasanah Nik Hassan KAIZEN (Bengkel Pendawaian Elektrik) LIMO’S (Makmal Elektrik Elektronik) MTE 5’S (Makmal Teknologi Elektrik) 4 . 3.3.2 Taklimat 5’S Taklimat 5’S telah diadakan kepada semua staf Unit Teknologi Elektrik pada 2 Januari 2009 di Makmal Autocad. Taklimat tersebut telah disampaikan oleh Ketua Program Teknologi Elektrik (Puan Rosliah Abu Bakar) yang telah menghadiri kursus Pendedahan 5’S anjuran unit kualiti KKKL bersama Sirim Berhad.3 Pembentukan Kumpulan 5’S Dalam Program Teknologi Elektrik.

Audit dalaman tersebut telah dilaksanakan pada 6 – 8 Januari 2009. Seterusnya penemuan audit telah dibentangkan kepada ketiga-tiga kumpulan pada 12 Januari 2009. setiap kumpulan telah mengadakan mesyuarat untuk membincangkan tindakan pembetulan yang perlu di buat. Butiran juruaudit adalah seperti berikut.5 Gotong –Royong Hasil daripada dapatan audit yang telah diperolehi. Seteruanya mesyuarat memutuskan untuk mengadakan gotong royong bersama pelajar. yang dijalankan serentak pada 21 Januari 2009. Juruaudit Rosliah Abu Bakar Md Rizal Ramli Mohd Zahri Md Said Lokasi Audit Makmal Teknologi Elektrik Makmal Elektrik Elektronik Makmal Pendawaian Elektrik 3. Pelantikan juruaudit dibuat berdasarkan pengalaman juruaudit yang telah mengikuti kursus 5’S oleh Sirim Berhad pada 25-26 Ogos 2008. Tujuan gotong royong ini dijalankan 5 . Mesyuarat tersebut telah diadakan pada 13 dan 14 Januari 2009.4 Jawatankuasa Kecil Audit Dalaman 5’S Tujuan jawatankuasa ini di bentuk adalah untuk melaksanakan proses pengauditan ke atas ketiga-tiga makmal/bengkel. ialah untuk. Aspek pengauditan yang dilihat semasa menjalankan pengauditan adalah di peringkat pertama iaitu keadaan makmal/bengkel sebelum pelaksanaan 5S dijalankan.3.

6 .

merupakan antara gambar-gambar hasil daripada tindakan yang dijalankan. setiap kumpulan mengambil beberapa tindakan untuk memperbaiki semua teguran yang dibuat.4. Berikut Meletakkan papan tanda kebersihan Menetapkan kawasan kerja Melabel setiap meja kerja Membentuk kumpulan pelajar bagi setiap meja kerja Memasang ‘sinage’ makmal (hasil projek pelajar) Menyusun dan melabel peralatan 7 .0 HASIL AMALAN 5’S Hasil daripada penemuan audit yang telah diperolehi.

Menetapkan kawasan peralatan kebersihan Menanda dan melabel kawasan ‘fire extinguisher’ Melabel suis kawalan aircond Mewujudkan papan kenyataan Program Mewujudkan papan tanda bahaya 8 Memaparkan maklumat tentang 5’S .

Menetapkan kedudukan peralatan kebersihan Menubuhan kumpulan 5S Memaparkan maklumat tentang 5S Mewujudkan papan tanda kebersihan Mewujudkan papan tanda keselamatan Melabel semua peralatan 9 .

Mewujudkan papan tanda kebersihan dan peti pertolongan cemas Menanda kedudukan peralatan Melabel contoh aksesori pendawaian Menyusun peralatan pelajar dalam bekas yang telah ditetapkan Melabel setiap ‘wiring bay’ 10 Menyusun dan melabel peralatan tangan .

Menyusun dan melabel bahan luak Menyusun dan melabel peralatan tangan Menanda kedudukan tangga Melabel bahan luak Menyusun tangga dengan teratur 11 Menanda kedudukan ‘Switch Board’ .

6. Amalan ini boleh dilaksanakan di semua organisasi secara berterusan untuk mengekalkan prestasi penyampaian perkhidmatan organisasi yang cemerlang kerana amalan 5S ini dapat memupuk semangat kerja berpasukan.5. iii) Sediakan pelan pelaksanaan Amalan 5S yang menyeluruh dengan merangka pendekatan yang sistematik dan berterusan. v) Membuat kajian ke atas keberkesanan pelaksanaan amalan 5S dari aspek peningkatan produktiviti dan kualiti kerja. disiplin diri dan dapat meningkatkan rasa tanggungjawab serta sayang kepada organisasi.0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya konsep Amalan 5S mudah difahami oleh setiap anggota kerana perkara ini hanya memerlukan pengetahuan konvensional dan disiplin serta komitmen yang tinggi. 12 .0 CADANGAN Antara cadangan yang difikirkan adalah seperti berikut:i) Sediakan prasarana yang bersesuaian untuk melaksanakan amalan 5S ini seperti peralatan melabel dan sebagainya. iv) Mewujudkan sistem ganjaran yang menawarkan ganjaran pada setiap pasukan yang berjaya dalam pelbagai kategori yang dianjurkan sebagai motivasi kepada staf. ii) Mengadakan latihan kepada kumpulan-kumpulan yang terlibat dalam Amalan 5S dan anggota lain di dalam organisasi secara berterusan untuk meningkatkan motivasi staf .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful