LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 5S ANJURAN UNIT TEKNOLOGI ELEKTRIK TAHUN 2009

DI SEDIAKAN OLEH:

ROSLIAH ABU BAKAR KETUA PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRIK

1

Seragam dan Sentiasa Amal. Susun. kemas dan tersusun rapi. Seiketsu dan Shitsuke adalah perkataan Jepun yang diringkaskan menjadi 5S. 2 . Seiri. Meningkatkan imej korporat organisasi. Oleh yang demikian .0 PENGENALAN Amalan 5S merupakan proses pengurusan persekitaran berkualiti yang dipelopori oleh Jepun dengan penumpuan kepada lima (5) langkah tindakan pelaksanaan yang bermula dengan huruf awalan S’ yang bermatlamatkan pengurusan amalan kebersihan yang bersistematik. Seiton. Dalam Bahasa Melayu memberi maksud Sisih. Unit Teknologi Elektrik mengambil inisiatif ini untuk melaksanakan amalan 5’S di Makmal Teknologi Elektrik. Selain daripada itu. ia dapat menyumbang kepada proses penambahbaikan terhadap persekitaran tempat kerja yang memberi keutamaan dalam aspek kebersihan. kekemasan dan keselamatan di tempat kerja. Makmal Elektrik Elektornik dan Bengkel Pendawaian Elektrik 2. Meningkatkan semangat kerja berpasukan. Seiso. Mengelakkan berlakunya pembaziran terhadap stok bahan luak di makmal dan bengkel.1. iv) Mewujudkan displin untuk menjaga kebersihan di kalangan staf dan pelajar yang menggunakan makmal dan bengkel.0 OBJEKTIF Tujuan Amalan 5S ini dilaksanakan bagi Program Teknologi Elektrik ialah untuk:- i) Mewujudkan persekitaran makmal dan bengkel yang lebih bersih. ii) iii) Mewujudkan persekitaran makmal dan bengkel yang lebih selamat. Sapu. v) vi) vii) Memudahkan urusan penyelenggaraan.

0 AKTIVITI 5’S 3.3. 3 . Unit Teknologi Elektrik telah mengadakan lawatan ‘benchmark ke Kolej Komuniti Bandar Darulaman pada 4 Disember 2008.1 Lawatan ‘Benchmark’ Untuk melaksanakan amalan 5S.

Nama Kumpulan Ahli Kumpulan Md Rizal Ramli (Ketua) Rosliah Abu Bakar Saidatuljulia Shamsuddin Nur Hanim Ariff Fardanadia Sulaiman Kaslia Kasiran Mohd Khairulnizam Radzali (Ketua) Noor Aini Mattar Nooraini Ibrahim Azwa Mohamed Ghazali Noorazlina Hashim Muhamad Firdaus Tauhid Ahmad (Ketua) Mohd Zahri Md Said Akma Che Omar Siti Maizatulakmam Imam Sharina Shafie Nik Norhasanah Nik Hassan KAIZEN (Bengkel Pendawaian Elektrik) LIMO’S (Makmal Elektrik Elektronik) MTE 5’S (Makmal Teknologi Elektrik) 4 . Oleh itu 3 kumpulan 5’S telah dibentuk untuk mewakili setiap satu makmal dan bengkel pada 2 Januari 2009. Butiran kumpulan adalah seperti berikut.3 Pembentukan Kumpulan 5’S Dalam Program Teknologi Elektrik. Makmal Elektrik Elektronik dan Bengkel Pendawaian Elektrik. Taklimat tersebut telah disampaikan oleh Ketua Program Teknologi Elektrik (Puan Rosliah Abu Bakar) yang telah menghadiri kursus Pendedahan 5’S anjuran unit kualiti KKKL bersama Sirim Berhad.2 Taklimat 5’S Taklimat 5’S telah diadakan kepada semua staf Unit Teknologi Elektrik pada 2 Januari 2009 di Makmal Autocad. terdapat 3 makmal/bengkel iaitu Makmal Teknologi Elektrik. 3.3.

Pelantikan juruaudit dibuat berdasarkan pengalaman juruaudit yang telah mengikuti kursus 5’S oleh Sirim Berhad pada 25-26 Ogos 2008. Juruaudit Rosliah Abu Bakar Md Rizal Ramli Mohd Zahri Md Said Lokasi Audit Makmal Teknologi Elektrik Makmal Elektrik Elektronik Makmal Pendawaian Elektrik 3.5 Gotong –Royong Hasil daripada dapatan audit yang telah diperolehi. ialah untuk. setiap kumpulan telah mengadakan mesyuarat untuk membincangkan tindakan pembetulan yang perlu di buat.4 Jawatankuasa Kecil Audit Dalaman 5’S Tujuan jawatankuasa ini di bentuk adalah untuk melaksanakan proses pengauditan ke atas ketiga-tiga makmal/bengkel. Aspek pengauditan yang dilihat semasa menjalankan pengauditan adalah di peringkat pertama iaitu keadaan makmal/bengkel sebelum pelaksanaan 5S dijalankan. yang dijalankan serentak pada 21 Januari 2009. Tujuan gotong royong ini dijalankan 5 . Seterusnya penemuan audit telah dibentangkan kepada ketiga-tiga kumpulan pada 12 Januari 2009. Butiran juruaudit adalah seperti berikut.3. Mesyuarat tersebut telah diadakan pada 13 dan 14 Januari 2009. Seteruanya mesyuarat memutuskan untuk mengadakan gotong royong bersama pelajar. Audit dalaman tersebut telah dilaksanakan pada 6 – 8 Januari 2009.

6 .

setiap kumpulan mengambil beberapa tindakan untuk memperbaiki semua teguran yang dibuat. Berikut Meletakkan papan tanda kebersihan Menetapkan kawasan kerja Melabel setiap meja kerja Membentuk kumpulan pelajar bagi setiap meja kerja Memasang ‘sinage’ makmal (hasil projek pelajar) Menyusun dan melabel peralatan 7 . merupakan antara gambar-gambar hasil daripada tindakan yang dijalankan.4.0 HASIL AMALAN 5’S Hasil daripada penemuan audit yang telah diperolehi.

Menetapkan kawasan peralatan kebersihan Menanda dan melabel kawasan ‘fire extinguisher’ Melabel suis kawalan aircond Mewujudkan papan kenyataan Program Mewujudkan papan tanda bahaya 8 Memaparkan maklumat tentang 5’S .

Menetapkan kedudukan peralatan kebersihan Menubuhan kumpulan 5S Memaparkan maklumat tentang 5S Mewujudkan papan tanda kebersihan Mewujudkan papan tanda keselamatan Melabel semua peralatan 9 .

Mewujudkan papan tanda kebersihan dan peti pertolongan cemas Menanda kedudukan peralatan Melabel contoh aksesori pendawaian Menyusun peralatan pelajar dalam bekas yang telah ditetapkan Melabel setiap ‘wiring bay’ 10 Menyusun dan melabel peralatan tangan .

Menyusun dan melabel bahan luak Menyusun dan melabel peralatan tangan Menanda kedudukan tangga Melabel bahan luak Menyusun tangga dengan teratur 11 Menanda kedudukan ‘Switch Board’ .

iv) Mewujudkan sistem ganjaran yang menawarkan ganjaran pada setiap pasukan yang berjaya dalam pelbagai kategori yang dianjurkan sebagai motivasi kepada staf. ii) Mengadakan latihan kepada kumpulan-kumpulan yang terlibat dalam Amalan 5S dan anggota lain di dalam organisasi secara berterusan untuk meningkatkan motivasi staf .0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya konsep Amalan 5S mudah difahami oleh setiap anggota kerana perkara ini hanya memerlukan pengetahuan konvensional dan disiplin serta komitmen yang tinggi. iii) Sediakan pelan pelaksanaan Amalan 5S yang menyeluruh dengan merangka pendekatan yang sistematik dan berterusan. 6.5.0 CADANGAN Antara cadangan yang difikirkan adalah seperti berikut:i) Sediakan prasarana yang bersesuaian untuk melaksanakan amalan 5S ini seperti peralatan melabel dan sebagainya. disiplin diri dan dapat meningkatkan rasa tanggungjawab serta sayang kepada organisasi. Amalan ini boleh dilaksanakan di semua organisasi secara berterusan untuk mengekalkan prestasi penyampaian perkhidmatan organisasi yang cemerlang kerana amalan 5S ini dapat memupuk semangat kerja berpasukan. v) Membuat kajian ke atas keberkesanan pelaksanaan amalan 5S dari aspek peningkatan produktiviti dan kualiti kerja. 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful