P. 1
integrasi etnik

integrasi etnik

|Views: 399|Likes:
Published by redza

More info:

Published by: redza on May 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

630223-04-5449 ISI KANDUNGAN

RINGKASAN EKSEKUTIF 1.0 PENGENALAN 1.1 1.2 1.3 2.0 Definisi Perpaduan (Integrasi) Definisi Etnik (Kaum) Definisi Masyarakat Majmuk

3 4 6 7 8

PUNCA MASALAH PERPADUAN DI MALAYSIA 2.1 2.2 Sistem Pendidikan Yang Berbeza Isu-Isu Selain Pendidikan 9 10

3.0

CARA-CARA MEWUJUDKAN PERPADUAN ANTARA KAUM DAN MEMPERKASAKAN SEKOLAH 3.1 Memantapkan lagi perlaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan Menjadikan Sekolah Sebagai Alat Perpaduan Pendemokrasian Pendidikan Pelaksananaan Sekolah Wawasan Pelaksanaan Sekolah Satu Aliran Sukan Untuk Perpaduan Sistem Persekolahan Yang Sama Bagi Semua Bahasa Kebangsaan Sebagai Bahasa Pengantar Utama Kurikulum Yang Sama Sukatan Pelajaran Yang Seragam

11 13 14 15 17 18 19

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

19 20 20

3.9 3.10

1

630223-04-5449

3.11 3.12

Peperiksaan Yang Seragam Lain-Lain Program Yang Meyokong Perpaduan Kaum Di Sekolah

21

21

4.0

PERPADUAN MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN PENUTUP BIBLIOGRAFI BAHAN TAMBAHAN DARI INTERNET

22 22 24 26

5.0

2

Konsep Sekolah Penyayang. menjadikan sekolah sebagai alat perpaduan. Pelaksanaan Sekolah Wawasan. pelbagai dasar seperti memantapkan lagi Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan. berkeyakinan terhadap diri. materialistik dan pelbagai nilai dalam kalangan masyarakat sedikit sebanyak mulai terhakis sehingga merosakkan individu dan masyarakat. Berteraskan dasar tersebut diyakini dapat membantu dalam memupuk serta meningkatkan semangat patriotisme. integrasi nasional demi kestabilan. Pendemokrasian Pendidikan. Bahasa Kebangsaan. Keadaan ini memerlukan strategi yang mantap bagi melindungi generasi pelajar yang bakal memimpin dan membawa negara ke arah Wawasan 2020. 3 . Pelaksanaan Sekolah satu aliran. maka dasar-dasar kerajaan berfokaskan kepada mewujudkan perpaduan antara kaum melalui pendidikan di sekolah. Sukan untuk Perpaduan.630223-04-5449 RINGKASAN EKSEKUTIF Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang aman dan makmur. kesejahteraan rakyat yang berterusan dan sekali gus bersedia menghadapi sebarang cabaran yang mendatang. Sistem persekolahan yang sama bagi semua . Namun begitu. Oleh itu. Nilai individualistik. kesan gelombang globalisasi telah mencabar keamanan dan kehormonian negara dalam pelbagai bentuk yang sukar diramalkan. Kurikulum yang sama dan sukatan peperiksaan seragam telah dilaksanankan. berdisiplin. Keamanan yang dinikmati dan keharmonian hidup pelbagai kaum telah menjadikan Malaysia sebuah negara yang dihormati oleh pelbagai pihak dan dalam kalangan negara-negara lain. Salah satu strategi Kerajaan untuk membentuk dan melahirkan generasi baru yang berwawasan.

budaya dan kepercayaan dari pelbagai negara. Cabaran paling utama dalam usaha negara mencapai matlamat Wawasan 2020 adalah seperti berikut: ‘Malaysia tidaklah harus menjadi negara yang maju dari segi ekonomi semata-mata tetapi perlu merangkumi semua aspek.630223-04-5449 1. sisitem pemerintahan. modal serta manusia tetapi juga sistem nilai. integrasi. Kita hendaklah mencapai kemajuan sepenuhnya dari segi perpaduan negara dan kesepaduan sosial.0 Pengenalan Pembinaan negara bangsa bagi sebuah negara yang berbilang kaum seperti Malaysia adalah amat penting terutama dalam era globalisasi yang membenarkan pengaliran secara bebas dan pantas bukan sahaja maklumat. Cabaran globalisasi dan liberalisasi menuntut perubahan dinamik dalam sistem pendidikan bagi melahirkan warganegara “glokal” yang bertindak bijak menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi mengikut acuan local atau tempatan. mutu 4 . kestabilan politik. Pendidikan di Malaysia bukan sahaja bertujuan untuk memenuhi keperluan manusia tetapi juga untuk meningkatkan perpaduan antara kaum. kewarganegaraan dan demokrasi. ekonomi. keadilan sosial. lingua franca. Pendidikan sebagai alat perpaduan kaum jelas dinyatakan dalam Penyata Razak 1956 yang mengemukakakan dua elemen penting dalam dasar pendidikan dan dianggap dapat menyuburkan semangat perpaduan negara. iaitu sistem persekolahan yang sama bagi semua penduduk dan penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan. perkongsian nilai Keupayaan membina negara bangsa bergantung kepada serta semangat patriotisme.

Ia hendaklah bukan sekadar di kulit luaran tetapi isinya. sistem pendidikan juga boleh menjadi salah satu cara memupuk integrasi dan mewujudkan perpaduan di antara etnik. masih banyak yang perlu dilakukan bagi memantapkan lagi proses integrasi antara etnik di sekolah. Dengan cara tersebut bolehlah mereka mewujudkan perpaduan sebagaimana yang diharapkan oleh sekolah. September 2003) Selain daripada itu. Cabaran-cabaran dan masalah yang timbul.630223-04-5449 kehidupan. Dari situlah pelbagai kaum atau etnik dapat mempelajari nilai-nilai murni sesuatu kaum dan seterusnya menghayati proses sosialisasi secara mudah. Perlu ada dasar atau rancangan yang lebih konkrit bagi mencapai objektif integrasi antara etnik di sekolah. selain mempunyai rasa bangga dan keyakinan akan bangsa sendiri. menunjukkan proses integrasi antara etnik di peringkat sekolah perlu dikemas kini dan dimantapkan lagi. Pelbagai dasar telah dilaksanakan sejak merdeka hingga ke hari ini bagi mewujudkan integrasi di antara etnik. Pada hari ini tidak dinafikan menerusi sistem dua aliran yang ada. Sebagaimana yang kita tahu sekolah ialah sebuah organisasi berbentuk pendidikan yang kebanyakannya semua kaum atau etnik berada dalam satu bumbung yang sama. masyarakat dan bangsa. integrasi antara etnik di sekolah telah mencapai banyak kemajuan. tetapi masih banyak yang perlu dilakukan bagi memantapkan proses integrasi ini. 5 .” (Tun Dr. Walaupun banyak kemajuan dapat dilihat dalam hubungan antara etnik pada hari ini . Mahathir Mohamad. Walau bagaimana pun. nilai-nilai sosial dan kerohanian.

pelbagai rancangan dan dasar haruslah difikir dan dikaji bagi menjadikan sekolah sebagai pusat integrasi antara etnik yang terbaik. sosial dan lokasi dalam 6 .1 Definisi Perpaduan (Integrasi) Satu proses yang menyatupadukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara supaya tiap-tiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan bersama dalam kalangan mereka. Oleh itu. 1. Perpaduan boleh dicapai melalui dua cara iaitu integrasi dan asimilasi. integrasi yang diterima atau yang biasa dikehendaki ramai adalah satu proses yang cuba menyatupadukan masyarakat majmuk atau pelbagai kaum dan mewujudkan pula pembentukan kebudayaan kebangsaan atau nasional yang tersendiri dalam kalangan mereka. integrasi merupakan proses menyatupadukan secara budaya dan kelompok-kelompok sosial yang berbeza-beza kepada satu unit yang mempunyai identiti yang umum dan tersendiri.630223-04-5449 Oleh itu. Mengikut Mohd Salleh Lebar (1998). Integrasi merupakan satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan. mustahak bagi kita meneliti latar belakang dan ciri-ciri masyarakat majmuk di negara kita (Sanusi Osman. Mengikut Sufean Hussein (1996) integrasi bermaksud menyatukan etnik-etnik atau kelompok-kelompok yang terasing pada asalnya kepada satu bentuk lain yang tersendiri. Perpaduan masyarakat merupakan sebahagian komponen yang penting daripada pembangunan negara. 1989). Mengikut Khalid Yaakub (1982) pula.

Mengikut kamus Dewan pula. bahasa. struktur dan sistem nilai. Cara-cara mencapai perpaduan Politik Integrasi politik Sosial Integrasi kebudayaan Integrasi sosial Integrasi pendidikan Sumber : Majlis Perundingan Kebangsaan (NCC). yang hidup berlainan tetapi di bawah sistem politik yang sama.2 Definisi Etnik (Kaum) Etnik atau etnos dalam bahasa asal Greek membawa makna kumpulan manusia atau bangsa. budaya. Mereka mempunyai keturunan dari segi sejarah. Ekonomi Integrasi wilayah Integrasi ekonomi 1. Asimilasi pula ialah satu proses bagaimana kumpulankumpulan minoriti diasimilasikan melalui perkahwinan campur dan sebagainya ke dalam kumpulan etnik yang lebih besar. Menurut Vender Zanden (1975). negara asal. 2003. Ia merujuk kepada pengenalan diri seseorang ke dalam kumpulan yang mempunyai latar belakang keturunan nenek moyang yang sama. asimilasi ialah satu proses dalam mana kelompok-kelompok yang berfikir. etnik merujuk kepada sesuatu kaum atau masyarakat majmuk yang mempunyai kelompok. 7 .630223-04-5449 sesebuah unit politik. berperasaan dan bertindak secara berlainan. menjadi satu dalam kesatuan sosial serta budaya yang sama. tradisi.

pengenalan kaum melalui perkerjaan. Furnival. S. Mengikut tokoh antrolopologi terkenal (J. setiap kumpulan mempunyai bahasa. pemodal-pemodal asing mengupah buruh tempatan atau kuli-kuli yang diimport dari luar” . budaya. 1944) mendefinisikan masyarakat majmuk sebagai kumpulan etnik yang tinggal di bawah satu unit politik (sebuah negara) tetapi tidak bersatu padu.3 Definisi Masyarakat Majmuk Masyarakat majmuk adalah merujuk kepada keadaan masyarakat di tanah jajahan seperti mana yang terdapat di Burma. kekurangan kontrak sosial dan wujudnya satu kumpulan etnik yang dominan dari segi politik. Indonesia dan juga Malaysia.630223-04-5449 1. Perhubungan masyarakat majmuk hanyalah didasari oleh hubungan ekonomi dan di antara mereka tidak ada azam sosial bersama (common will) serta tiadanya ikatan normatif. Malahan wujudnya perpecahan sebagaimana yang digambarkan oleh Furnival: “Perdagangan dan perindustrian terletak ditangan orang asing sementara penduduk tempatan kebanyakannya terlibat dalam pertanian. agama. 1996). 8 . Masyarakat majmuk di Malaysia dicirikan dari segi kepelbagaian budaya. pemikiran dan cara hidup masing-masing (Sufean Hussin. mereka adalah berasingan (live side by side but separately). nilai. Walaupun hidup bersama. pemisahan fizikal.

di samping itu. di Negeri-negeri Selat. Jelas sekali. sukatan pelajaran juga tidak sama dan sekolah Inggeris juga memberi kesan kepada perpecahan yang berlaku di dalam masyarakat. Kerajaan sebelum merdeka menganggap sekolah Inggeris sebagai sistem persekolahan yang unggul. pihak British memberi keutamaan kepada pelajaran Melayu dan Inggeris. pada dasarnya berpandukan sistem Barat yang diperkenalkan oleh pentadbiran British mulai abad ke 19. Pada awal tahun itu.1 Sistem Pendidikan Yang Berbeza Mengikut Ramlah Adam (2003) Sistem persekolahan yang wujud di negara ini. Sekolah Cina dan Tamil bukan hanya menggunakah bahasa Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar.0 Punca Masalah Perpaduan Di Malaysia Antara isu-isu yang berkaitan dengan perpaduan dan integrasi nasional di negara ini ialah: 2. mewujudkan dua golongan terdidik – berpelajaran Inggeris dan 9 . gurunya datang dari negara China dan India.630223-04-5449 2. Kelulusan sekolah Inggeris terdedah kepada pemikiran Barat. Pendidikan Cina dan Tamil dibiarkan berkembang secara sendirian. sistem persekolahan sebelum merdeka memainkan peranan penting mengekalkan keperibadian satu-satu golongan etnik dan. Perbezaan di antara sekolah Inggeris dengan sekolah-sekolah lain bukan dari segi bahasa pengantar sahaja. iaitu pada peringkat permulaannya. buku teks diimport dari negara China dan berkiblatkan China.

Tidak ada satu dasar pendidikan kebangsaan sepertimana yang kita lihat hari ini. 10 . Pihak Inggeris tidak memberatkan objektif perpaduan dalam sistem pelajarannya.2.1 Tindakan Kerajaan membantu kaum Bumiputera didalam bidang sosio-ekonomi telah dilihat sebagai satu diskriminasi terhadap kaum-kaum lain.2.2.5 Pembangunan ekonomi yang tidak seimbang di antara wilayah khususnya Sabah dan Sarawak dengan negeri-negeri di Semenanjung Malaysia turut membantutkan kelancaran proses integrasi nasional. 2.2.2.4 Peningkatan kes-kes gejala sosial di kalangan remaja dan peningkatan kes-kes jenayah boleh mengugat keharmonian serta kesejahteraan masyarakat. 2. 2. Yang penting bagi mereka ialah memberi pelajaran kepada segolongan rakyat untuk membolehkan sebahagian mereka memenuhi keperluan tenaga dan ekonomi. 2.2 Isu-Isu Selain Pendidikan 2.2 Terdapat sebahagian dari kalangan penganut pelbagai agama di negara ini yang kurang sensitif (peka) dan bertoleransi telah menjejaskan keharmonian kaum di negara ini.630223-04-5449 berpelajaran vernakular yang tidak mempunyai pandangan dunia (world – view) yang sama.3 Kurangnya semangat partriotisme dan kesukarelaan di kalangan masyarakat boleh menjejaskan perpaduan kaum di negara ini. 2.

peperiksaan. 2.2. Pelajar- 11 .8 Media massa lebih gemar memberi liputan luas dan sensasi terhadap isu-isu perpaduan yang berbentuk negatif daripada mempromosi aspek-aspek positif di dalam perpaduan antara kaum. 3.2. pakaian seragam.6 Fahaman politik yang melampau dan taksub telah membawa kepada perpecahan di kalangan masyarakat sesama atau antara kaum. Sebagai contoh dalam matapelajaran Pendidikan Islam dan Moral pendekatan yang lebih baik digunakan agar pelajar dapat memahami tentang keperluan moral. agama dan kepercayaan kepada tuhan serta menjadi warga negara yang baik. buku teks. Antaranya ialah: 3. sosial. pelbagai cara digunakan untuk mewujudkan perpaduan antara etnik di sekolah.2. sistem latihan guru dan bahasa penghantar yang sama. Antaranya menerusi Dasar Pelajaran Kebangsaan yang menggunakan sukatan pelajaran. 2.7 Terdapatnya sekatan tertentu terhadap pergerakan yang bebas bagi rakyat Malaysia untuk memasukki Sabah dan Sarawak telah menjejaskan proses integrasi nasional.0 Cara-cara Mewujudkan Perpaduan Antara Kaum Dan Memperkasakan Sekolah Pelbagai dasar telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan sejak merdeka hingga ke hari ini bagi mewujudkan perpaduan antara kaum dan memperkasakan sekolah.1 Memantapkan Lagi Perlaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan Di Malaysia.630223-04-5449 2.

Walau bagaimana pun pada waktu ini cabaran terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan antara etnik kadangkala menghadapi kesukaran kerana Dasar Pendidikan Kebangsaan yang membenarkan sekolah dua aliran namun. Dengan cara kegiatan tersebut agak mudah untuk guru memupuk semangat bekerjasama antara etnik dan saling faham dan memahami antara satu dengan lain. Ketiga hingga Kesembilan.. pembahagian sumber-sumber negara dengan lebih saksama dan penyatuan sistem pendidikan di Sabah dan Sarawak melalui sistem pendidikan kebangsaan pada akhir tahun 1960-an. pembentukan keperibadian. hasrat murni kita untuk memastikan matlamat penggunaan bahasa Melayu di semua peringkat sebagai alat integrasi dapat dicapai. kerja luar dan juga semasa belajar dalam kelas. Misalnya dasar penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan.630223-04-5449 pelajar juga sering bergaul antara pelbagai etnik secara lebih dekat semasa diadakan kegiatan ko-kurikulum. Sebahagian daripada dasar dan tindakan strategik ini telah dilaksanakan dengan berkesan walaupun belum sepenuhnya. Sementara itu dalam Rancangan Malaysia Pertama. 12 . sekurang-kurangnya telah mewujudkan generasi dari pelbagai etnik yang lebih komunikatif antara satu sama lain dan lebih saling memahami. Sebagai contoh dalam Rancangan Malaysia Ketiga penekanan utama dalam proses integrasi ialah dengan penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar utama. kerajaan terus memperkuatkan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan negara. Kedua.

Satu sistem persekolahan yang sama patut diperkenalkan dengan penggunaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar untuk membentuk satu generasi baru yang mempunyai keperibadian Malaysia. pembaharuan Dasar Pelajaran Kebangsaan yang bertujuan untuk menggantikan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kurikulum yang sedia ada dengan unsur-unsur yang lebih mantap bagi memupuk integrasi antara etnik perlu disegerakan. 13 .2 Menjadikan Sekolah Sebagai Alat Perpaduan Sistem persekolahan sekarang yang memisahkan pelajar mengikut bahasa penghantar dan perbezaan kumpulan etnik tidak dapat memainkan peranan yang berkesan untuk memupuk perpaduan dan persefahaman dalam kalangan pelajar. 3. hak-hak kebudayaan kumpulan-kumpulan etnik lain untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan masing-masing patut dihormati dan diberi perlindungan yang sewajarnya. Di samping itu. Perubahan-perubahan ini juga harus didasarkan atas keinsafan bahawa kebaikan dan kepentingan masa depan genarasi muda negara ini adalah mengatasi segala kepentingan-kepentingan lain.630223-04-5449 Oleh itu. Usaha-usaha yang gigih harus diambil untuk mengatasi segala bentuk pengasingan dan pemisahan yang sengaja diadakan. Dasar-dasar yang tidak sesuai dengan kehendak semasa haruslah digantikan bagi memastikan integrasi di peringkat sekolah dapat dilaksanakan dengan baik. Perubahan ini hendaklah dilakukan secara saksama dan adil. Hal demikian kerana Dasar Pelajaran Kebangsaan adalah teras bagi sistem persekolahan di negara kita.

630223-04-5449 Sekolah juga harus berperanan menggalakkan pelajar-pelajar supaya boleh berfikir dan berani mengeluarkan pendapat. hormat menghormati. Di samping itu alat-alat yang dibekalkan seperti kerusi. jujur. Pelajar-pelajar daripada pelbagai etnik tidak disekat untuk untuk bersekolah di mana-mana sekolah di negara kita. bertanggungjawab dan sebagainya. Melalui ko-kurikulum pula pelajar-pelajar daripada semua kumpulan etnik hendaklah digalakkan bercampur dan memceburkan diri dalam menjalankan aktiviti-aktiviti di sekolah. berbudi bahasa.3 Pendemokrasian Pendidikan Pendemokrasian pendidikan juga dapat memupuk integrasi antara etnik Pendemokrasian Pendidikan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran adalah untuk memastikan agar semua kaum atau etnik dapat menikmati kemudahan yang sama dalam pendidikan sama ada mereka bersekolah di dalam bandar atau di luar bandar. Dengan ini tidak timbul perbezaan antara sekolah sam ada yang digunakan oleh etnik Melayu. cintakan keamanan. Dengan ini sekolah akan dapat melahirkan rakyat Malaysia yang bersatu padu dan mempunyai semangat kemalaysiaan yang kuat walaupun berlainan etnik. bencikan kekejaman. saling membantu. Mereka boleh memilih sekolah pilihan 14 . Pelajar-pelajar yang berlainan etnik perlu didedahkan kepada nilai-nilai bersama seperti perasaan kasih sayang. India atau Bumiputera Sarawak dan Sabah. almari adalah seragam di semua sekolah. 3. Baik di bandar mahupun di luar bandar reka bentuk sekolah-sekolah yang dibina adalah sama. Cina. meja.

Sekolah Wawasan adalah sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama-sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum dan agama. Walaupun mereka menggunakan bahasa penghantar yang berlainan tetapi sukatan. 3. buku teks.4 Pelaksanaan Sekolah Wawasan Pelaksanaan Sekolah Wawasan merupakan antara cadangan bagi memupuk integrasi antara etnik di Malaysia. dua atau tiga sekolah rendah berlainan sekolah akan mempunyai bangunan yang bersambung antara satu sama lain.630223-04-5449 masiang-masing. Ia juga untuk melahirkan sifat toleransi. Pendemokrasian Pendidikan dapat memupuk proses integrasi antara etnik. 15 . Di bawah konsep ini. Hak-hak kebudayaan kumpulan-kumpulan etnik lain untuk mempelajari bahasa dan kebudayaaan kumpulan etnik masing-masing patut dihormati dan diberi perlindungan yang sewajarnya. Sekolah-sekolah yang berbeza aliran juga mendapat kemudahan-kemudahan yang sama. persefahaman yang tinggi dan menggalakkan interaksi yang maksimum antara semua pelajar melalui perkongsian kemudahan sekolah dan perlaksanaan aktiviti. jadual waktu dan peperiksaan diselaraskan secara berpusat. Perubahan ini hendaklah dilakukan secara saksama dan adil. Matlamat penubuhan sekolah ini adalah untuk mewujudkan perpaduan atau integrasi antara murid yang berlainan etnik dan agama. Perubahan-perubahan ini harus didasarkan atas keinsafan bahawa kebaikan dan kepentingan masa depan pelajar mengatasi kepentingan lain. Dengan ini.

Namun. sosial dan ekonomi. Malaysia telah mengalami pelbagai perubahan dalam semua aspek keperluan negara.630223-04-5449 Sekolah Wawasan ini tidak langsung mengubah sistem pembelajaran yang asal kerana tiap-tiap sekolah mempunyai nama yang tersendiri di samping urusan pentadbiran dan pengurusan kewangan yang dikendalikan oleh sekolah masing-masing. gelanggang permainan dan padang. Penggabungan sekolahsekolah yang berasaskan etnik ini dalam satu kawasan yang sama. Pada hari ini masih wujud lagi sekolah yang berasaskan kaum iaitu sekolah Cina dan Tamil. 16 . Konsep Sekolah Wawasan yang kini dipraktikkan adalah satu usaha untuk melahirkan anak bangsa Malaysia yang bersifat cintakan negara. akan menemukan pelajar yang pelbagai etnik secara kerap dan ini mewujudkan integrasi etnik dengan cepat. lapangan perhimpunan. Sekolah Wawasan boleh dicernakan sebagai pertembungan etnik dalam satu ruang yang sama. Sekolah Wawasan akan membolehkan pelajar-pelajar yang berlainan etnik menggunakan pelbagai kemudahan secara bersama seperti kantin. khususnya dalam bidang politik. keutuhan Malaysia yang mempunyai masyarakat daripada pelbagai etnik. Sebagai negara yang pesat membangun. kini disatukan dalam satu sistem pendidikan yang seragam dan selari dengan hasrat negara. Konsep Sekolah Wawasan ini diharap dapat merapatkan hubungan pelajar dari pelbagai etnik walaupun berlainan aliran persekolahan. Jika kerangka konsep sekolah dahulunya terasing antara satu sama lain. jika tidak diimbangi dengan betul akan mewujudkan pertentangan kaum.

Alternatifnya ialah bahasa Cina dan Tamil perlu dijadikan subjek wajib bagi pelajar berkenaan dan subjek pilihan kepada pelajar Melayu atau sesiapa saja daripada lain-lain etnik yang berminat. Ini menyebabkan proses integrasi antara etnik di peringkat sekolah berjalan agak perlahan dan lambat. Jika ini dapat dipraktikkan masalah hubungan antara etnik yang lambat dapat diatasi dengan sendirinya melalui pergaulan antara pelajar dan saling memahami antara satu sama lain. Masalah yang timbul di sini ialah kurangnya interaksi antara pelbagai etnik yang menggunakan pelbagai sistem ini. Dalam konteks Malaysia. bahasa penghantar adalah bahasa Melayu. Di samping mereka boleh bergaul secara meluas . Pada waktu ini. Kita dapat melihat dengan jelas bahawa dengan terasingannya sekolah rendah ini telah menanam semangat perkauman 17 . di negara kita terdapat tiga aliran sistem persekolahan iaitu sekolah kebangsaan iaitu berbahasa penghantar bahasa Melayu. mereka juga boleh memahami budaya etnik atau kaum lain. Sistem sekolah satu aliran ialah sistem yang menggunakan satu bahasa penghantar saja di sekolah-sekolah.630223-04-5449 3. sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan sekolah Jenis Kebangsaan Tamil.5 Pelaksanan Sekolah Satu Aliran Sistem Sekolah satu aliran merupakan satu lagi alternatif bagi memupuk integrasi antara etnik di sekolah. penggunaan bahasa oleh kawankawan lain tidak akan menyebabkan berlakunya penghapusan bahasa ibunda lain-lain etnik. Menerusi sistem sekolah satu aliran.

Fenomena ini akan menular pula di peringkat sekolah menengah dan Institut Pengajian Tinggi. Pergaulan di antara pelbagai etnik yang berlainan membuatkan mereka lebih mengenali antara satu sama lain dan dapat bertolak ansur jika timbul sesuatu masalah. Majlis Sukan Sekolah-Sekolah telah ditubuhkan pada peringkat daerah.6 Sukan Untuk Perpaduan Sukan memainkan peranan sebagai alat perpaduan tanpa mengira ideologi dan dapat menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat atau pelajar. negeri dan kebangsaan untuk menggalakkan aktiviti sukan. semangat perkauman atau etnik akan dapat dihapuskan dari peringkat sekolah rendah lagi.630223-04-5449 atau etnik pelajar sekolah rendah dari awal lagi. Temasya Sukan Malaysia (SUKMA) yang akan diadakan dua tahun sekali jelas memainkan peranannya untuk mengeratkan perpaduan antara kaum dan hubungan antara negeri. Aktiviti sukan tidak mengehadkan penyertaan kepada sesuatu kaum sahaja malahan membuka peluang seluas-luasnya bagi mereka yang berminat. 3. Menerusi sistem sekolah satu aliran ini. sukan merupakan aktiviti kokurikulum yang sangat digalakkan. 18 . Pada peringkat sekolah. Hal ini perlu diberikan perhatian segera demi mewujudkan proses integrasi yang jitu antara pelbagai etnik demi masa depan negara yang makmur dan harmoni.

630223-04-5449 3. Tamil dan Inggeris.7 Sistem Persekolahan Yang Sama Bagi Semua Pada asasnya Laporan Razak mencadangkan penubuhan SekolahSekolah Umum yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya dan Sekolah-Sekolah Jenis Umum menggunakan bahasa pengantar Cina. Penggunaan satu bahasa perhubungan iaitu Bahasa Malaysia dan persefahaman di antara satu kaum dengan yang lain dapat diwujudkan tanpa menimbulkan rasa curiga. Langkah ini mempercepatkan lagi perpaduan dan rasa hormoni antara kaum di negara ini. 3. Kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk perpaduan jelas dinyatakan. Pada peringkat menengah pula ditubuhkan Sekolah Menengah Kebangsaan dengan pengantar bahasa Melayu dan semua kanak-kanak akan memasuki sama ada Sekolah Menengah Kebangsaan atau Sekolah Menengah Inggeris tanpa mengira bahasa pengantar yang dilaluinya pada peringkat rendah. Walaupun pada peringkat rendah ini sekolah-sekolah diasingkan oleh bahasa pengantar yang berbeza namun sukatan pelajaran dan sistem persekolahan disamakan.8 Bahasa Kebangsaan Sebagai Bahasa Pengantar Utama Cara paling penting untuk menyatupadukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia ialah melalui penggunaan bahasa kebangsaan. 19 .

10 Sukatan Pelajaran Yang Seragam Sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya yang disyorkan oleh Penyata Razak adalah dianggap sebagai salah satu asas sistem pelajaran kebangsaan bagi mewujudkan perpaduan negara. agama dan adat resam. 3. unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan yang telah menjadi pilihan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. rohani. Dalam konteks negara Malaysia. Pendidikan Moral memainkan peranan penting ke arah matlamat pembangunan. Mata pelajaran Sejarah. nilai-nilai dan norma. kurikulum juga berperanan untuk melahirkan rakyat yang mendokong cita-cita negara dalam mewujudkan perpaduan yang berpandukan Rukunegara di samping menghasilkan tenaga rakyat yang terlatih untuk keperluan negara.9 Kurikulum Yang Sama Kurikulum ialah satu rancangan pendidikan yang terkandung di dalamnya segala ilmu pengetahuan serta kemahiran. Melalui pelajaran tersebut diharapkan dapat membina semangat perpaduan dan perasaan hormat menghormati terutama dalam masyarakat yang berbilang kaum. akal dan emosi. Sivik. 20 .630223-04-5449 3. Peranan kurikulum dalam pendidikan adalah untuk membina perkembangan pelajar yang lengkap dari segi jasmani.

Kawat kaki (Kelab dan Persatuan). Bulan Perpaduan (bulan Mei). Langkah ini boleh menolong proses menyatupadukan pelajar berbilang kaum di samping mewujudkan keperibadian yang sama. 3. Mantor-mentee. Antara aktiviti di bawah program ini adalah seperti Sayembara Cerpen Remaja Perpaduan. Pertandingan Lagu Patriotik. Brosur dan Segmen di Media. Perhimpuan/nyanyian dan Lawatan Integrasi/anak Angkat/Pesta. Debat Perpaduan. Majalah/Buletin Perpaduan. Kem Padu Anak Malaysia.1 Program Patriotisme melalui aktiviti-aktiviti yang boleh membina jati diri serta semangat kecintaan kepada bangsa dan negara seperti Kuiz Bina Bangsa/budaya.630223-04-5449 3.2 Program Promosi pula dibuat bagi memperluaskan hebahan kepada masyarakat/pelajar agar kesedaran terhadap kepentingan perpaduan dan integrasi nasional akan sentiasa subur. Homestay.12. Kempen Kibar Jalur Gemilang.12. 21 .12 Lain-Lain Program Yang Meyokong Perpaduan Kaum Di Sekolah 3. 3.11 Peperiksaan Yang Seragam Rancangan kerajaan untuk menyeragamkan kurikulum di sekolah-sekolah telah diperkukuhkan lagi dengan mewujudkan satu sistem peperiksaan yang seragam.

Sistem sokongan yang kuat dan mencukupi. Dalam masa yang sama. 5. Pencapaian sahsiah pelajar cemerlang. Menawarkan bahasa Cina dan bahasa Tamil. terlatih dan berkualiti. tumpuan memperkasakan Sekolah Kebangsaan (SK) diberi kepada sekolah rendah. rakyat Malaysia yang berbilang etnik dapat disemai rasa semangat kekitaan dari sejak kecil hinggalah dewasa. Hanya menerusi pendidikan saja. Ciri-ciri SK perkasa ialah : Infrastruktur lengkap dan berkualiti. Pencapaian akademik cemerlang. Penawaran dan pelaksanaan kokurikulum yang berkesan. Pemimpin dan guru cekap. Iklim dan budaya sekolah yang sihat. Ini kerana SK berperanan penting sebagai tapak untuk menyemai serta memupuk perpaduan di antara kaum dari peringkat awal persekolahan. Bidang pendidikan merupakan bidang terpenting bagi menjadi alat perpaduan antara etnik. Penawaran dan pelaksanaan kurikulum berasaskan pelanggan. semua pelajar menguasai 3M. Beraspirasi nasional. Dengan perkembangan ekonomi yang cepat menyebabkan keadaan mobiliti masyarakat terus berubah . kita harus terus mempertahankan nilai-nilai perpaduan yang diasaskan sebelum ini.0 Perpaduan Memperkasakan Sekolah Kebangsaan Dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP).630223-04-5449 4. Oleh itu segala dasar dalam pendidikan yang 22 .0 Penutup Dasar yang dimainkan dalam bidang pendidikan amatlah penting dalam proses integrasi dan pembangunan sesebuah negara.

Oleh itu. Sesuai dengan perubahan masa. Hal ini bertujuan supaya rakyat Malaysia yang berbilang etnik atau kaum dapat hidup bersatu padu. sekolah sebagai pusat integrasi etnik terpenting jangan sesekali hilang upayanya. khasnya di peringkat rendah akan menyebabkan juga gagalnya proses integrasi peringkat menengah dan seterusnya di universiti. harmonis dan berjiwa Malaysia. pelbagai dasar yang telah diwujud sejak daripada kita merdeka hinggalah sekarang perlulah sering disemak bagi memastikan setiap dasar yang di rancang dapat melaksanakan proses integrasi antara etnik di sekolah dengan berkesan. Sekolah juga harus relevan dengan kehendak semasa yang sentiasa berubah. 23 . Cadangan-cadangan yang diutarakan seperti konsep Sekolah Wawasan atau Sekolah Satu aliran harus difikirkan bagi mewujudkan integrasi antara etnik. Kegagalan proses integrasi di sekolah. Seandainya terdapat perubahan yang berlaku.630223-04-5449 dapat memupuk integrasi antara kaum haruslah disokong sepenuhnya oleh setiap rakyat Malaysia. Ini seterusnya akan menghasilkan masyarakat Malaysia bukan saja berlainan etnik tetapi tidak bersatupadu dan berlainan kefahaman. Sekolah merupakan unit yang terpenting dalam sistem pendidikan kita bagi mewujudkan integrasi di antara etnik. Sekolah adalah tempat bermula segalanya dan ia harus dijaga dengan baik dan sempurna. pelbagai cara harus digunakan bagi memupuk integrasi antara etnik di sekolah.

International Law Book Service.K (1969). Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Educational Administration. Pengenalan Ringkas Sosiologi Sekolah dan Pendidikan. Kuala Lumpur. Pupil Control Ideology And Organizational Socialization School Review. Ahmad. (1988). 257 – 256. Thinker’s Library Sdn. Hoy. W. & Miskel. Pendidikan Nilai Merentasi Kurikulum. New York. Pendidikan dan Masyarakat. Kuala Lumpur. Vol. (1993). Kuala Lumpur. (1987). International Law Book Service. (1994). Penteorian Sosiologi Dan Pendidikan. Dewan Bahasa Pustaka. (1998). anjung Malim. Theory Research and Practice (3rd Edition). (1984). Nurin Enterprise. Bhd. Random House. Akta Pendidikan 1961. Amir Hasan Dawi. 77. (1998).630223-04-5449 BIBLIOGRAFI Abd Rahim Abd Rashid. Hussein Hj. Dewan Bahasa dan Pustaka. Selangor. Hoy. (1999). Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Quantum Books. Bahasa Melayu STPM. Mohd Salleh Lebar. (1993). Wayne K. Cecil G. 24 . Hamedi Mohd Adnab. Kuala Lumpur. Akta Pendidikan 1996.

1996 Dewan Masyarakat. m/s 62-63. Kuala Lumpur. (1993). Sistem dan Falsafah.4 Jan 2002. Dewan Masyarakat. Leo Pau Wing. Sufean Hussin. Jun 2001. Universiti Kebangsaan Malaysia. Zainun Ishak. Massa. (2007). m/s 44-45. Kedah. 29 Dis. Edisi ketiga. 14-20 April 2001. Pendidikan di Malaysia. Saedah Hj. Utasan Publication. Ikatan Etnik dan Kelas di Malaysia. m/s 12-13 25 . Dr. Siraj. (1989). Oktober 2000. Kamus Dewan. Universiti Utara Malaysia. m/s 14-25 Dewan Masyarakat . Januari 2001. Pendidikan Di Malaysia – Sejarah. Mohd Noor Mohd Zain. m/s 50-51 Massa. Kuala Lumpur. Idris Omar. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Shahril @ Charil Marzuki. Persamaan dan Perbezaan Akta Pelajaran 1961 Dengan Akta Pendidikan 1996. (1996).630223-04-5449 Mohd Yazid Yusoff. Sanusi Osman. Selangor.

Menggalak dan memperkukuhkan integrasi nasional dengan mengurangkan jurang .sarjana.. F. aspek sosiolisasi.html KERTAS KERJA KAJIAN SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (MTT2353) PENDIDIKAN PRA SEKOLAH .bookfinder. pendidikan moden membuktikan tidak membawa perpaduan menuju pemodenan politik.members.. melemahkan serta menghapuskan sekolah agama rakyat di seluruh dunia. .tripod.blogspot.www. Islam Hadhari. merupakan proses bagi mewujudkan identiti nasional di kalangan kumpulan-kumpulan ..com/on2/ Saifulazrulchelah/MASALAH13MEI.www..islamhadhari...www. mahukan sekolah kebangsaan berupaya memperagakan kurikulum baru di bawah ... 26 . di mana tidak berlakunya pergolakan kaum dalam peristiwa hitam 13 Mei 1969 di .... Seminar & Kertas Kerja.my/jdem17-4. Kertas ini dimaksudkan untuk menyelidik peranan pendidikan dalam membuka jalan .com: Book directory [e3ef08de] ... JasinDaily .com/~sarjana/pra1. perpaduan akhlak di samping aspek perkembangan.com /om/sejarah3.com /dir/e3ef08de Education And Modernization In The Third World: ...A.P....html...penerbit.html..www.630223-04-5449 Bahan Tambahan dari Internet BookFinder. .html KERTAS KERJA SEMINAR PEMBANGUNAN & ISU-ISU GLOBAL (MTP 3012) KONFLIK .html KERTAS KERJA SOSIOLOGI PENDIDIKAN (MTT 3303) SEJARAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA . quo di kalangan etnik... members.com.. Seniman Agung Dunia Melayu: Kumpulan Kertas Kerja (9679120678) Tun Hussein Onn. Father of Unity ...php? nkid=20. memelihara dan menjaga perpaduan dan keharmonian kaum dalam mana-mana ..net/v4/ ucapanpm / detail..Q . tetapi tidak diterapkan unsur-unsur integrasi nasional. Ramlee..tripod.jasindaily..tripod. Informasi Terkini / Aktiviti. Bapa Perpaduan: Tun Hussein Onn.. MASALAH13MEI . menunjukkan ..www.ukm.com/~sarjana/konflik1. Undian Islam Hadhari.angelfire..

....&act=Search&CODE=getalluser&mid=16240. interaksi antara kaum.com/journal2/tsgtan/POLITICAL/ARCHIVES/C0A-03. istilah.patriotisme..pbssabah. sejumlah besar sekolah-sekolah dan pelajar-pelajar khususnya di luar bandar... (PDF) . agar penyelesaian ..Memacu Misi Nasional. www. penyokong BN yang berkebetulan berkumpul di sekolah Cina berkenaan.HTML. di tempat kerja dan dalam .mesra.my/modules.blogspot.www.com 27 .. kediaman di UKM yang memperkenalkan penggunaan nombor siri pada kertas undi dan . ...YAB Dato' Seri Abdullah Haji ..com/2007_04_01_archive.zukri-keadilan.html Search Results ..php? ..angelfire.630223-04-5449 Patriot Malaysia . PENGAJARAN AGAMA-AGAMA LAIN DI SEKOLAH BANTUAN.. integrasi nasional dan sebagainya.blogdrive. KERAJAAN....www. diraja untuk menyiasat keadaan perpaduan nasional di Malaysia.. tetapi amat . di mana tidak berlakunya pergolakan kaum dalam peristiwa hitam 13 Mei 1969 di . tersebut dan membentangkan satu kertas putih di Dewan ini dengan . ::Roslan SMS Corner:: . PIHAK JAWATANKUASA BERPENDAPAT.net/forum/index.. POLITICAL/ARCHIVES/C0A-303...net..php?name=News&file =article&sid=28.org/bandau/speech/bentang.pdf zukri @ keADILan . Polarisasi kaum masih boleh dilihat di sekolah.. . punca yang boleh menggugat perpaduan kaum dan kestabilan negara.. DAN INTEGRASI NASIONAL DI DALAM MEWUJUDKAN SUASANA EKONOMI.HTML ... seterusnya.. .... ulangtahun ketiga Pelan Integrasi Nasional dan Institut Integriti Malaysia semalam.. UCAPAN YB DATUK DR MAXIMUS JOHNITY ONGKILI MENTERI DI JABATAN PERDANA . n32.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->