P. 1
integrasi etnik

integrasi etnik

|Views: 399|Likes:
Published by redza

More info:

Published by: redza on May 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

630223-04-5449 ISI KANDUNGAN

RINGKASAN EKSEKUTIF 1.0 PENGENALAN 1.1 1.2 1.3 2.0 Definisi Perpaduan (Integrasi) Definisi Etnik (Kaum) Definisi Masyarakat Majmuk

3 4 6 7 8

PUNCA MASALAH PERPADUAN DI MALAYSIA 2.1 2.2 Sistem Pendidikan Yang Berbeza Isu-Isu Selain Pendidikan 9 10

3.0

CARA-CARA MEWUJUDKAN PERPADUAN ANTARA KAUM DAN MEMPERKASAKAN SEKOLAH 3.1 Memantapkan lagi perlaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan Menjadikan Sekolah Sebagai Alat Perpaduan Pendemokrasian Pendidikan Pelaksananaan Sekolah Wawasan Pelaksanaan Sekolah Satu Aliran Sukan Untuk Perpaduan Sistem Persekolahan Yang Sama Bagi Semua Bahasa Kebangsaan Sebagai Bahasa Pengantar Utama Kurikulum Yang Sama Sukatan Pelajaran Yang Seragam

11 13 14 15 17 18 19

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

19 20 20

3.9 3.10

1

630223-04-5449

3.11 3.12

Peperiksaan Yang Seragam Lain-Lain Program Yang Meyokong Perpaduan Kaum Di Sekolah

21

21

4.0

PERPADUAN MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN PENUTUP BIBLIOGRAFI BAHAN TAMBAHAN DARI INTERNET

22 22 24 26

5.0

2

kesan gelombang globalisasi telah mencabar keamanan dan kehormonian negara dalam pelbagai bentuk yang sukar diramalkan. Bahasa Kebangsaan. Namun begitu. Salah satu strategi Kerajaan untuk membentuk dan melahirkan generasi baru yang berwawasan. Pelaksanaan Sekolah Wawasan. integrasi nasional demi kestabilan. Konsep Sekolah Penyayang. menjadikan sekolah sebagai alat perpaduan. 3 . Pendemokrasian Pendidikan.630223-04-5449 RINGKASAN EKSEKUTIF Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang aman dan makmur. Oleh itu. maka dasar-dasar kerajaan berfokaskan kepada mewujudkan perpaduan antara kaum melalui pendidikan di sekolah. Sukan untuk Perpaduan. kesejahteraan rakyat yang berterusan dan sekali gus bersedia menghadapi sebarang cabaran yang mendatang. materialistik dan pelbagai nilai dalam kalangan masyarakat sedikit sebanyak mulai terhakis sehingga merosakkan individu dan masyarakat. Nilai individualistik. Sistem persekolahan yang sama bagi semua . Pelaksanaan Sekolah satu aliran. berdisiplin. pelbagai dasar seperti memantapkan lagi Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan. Berteraskan dasar tersebut diyakini dapat membantu dalam memupuk serta meningkatkan semangat patriotisme. berkeyakinan terhadap diri. Keadaan ini memerlukan strategi yang mantap bagi melindungi generasi pelajar yang bakal memimpin dan membawa negara ke arah Wawasan 2020. Kurikulum yang sama dan sukatan peperiksaan seragam telah dilaksanankan. Keamanan yang dinikmati dan keharmonian hidup pelbagai kaum telah menjadikan Malaysia sebuah negara yang dihormati oleh pelbagai pihak dan dalam kalangan negara-negara lain.

Cabaran globalisasi dan liberalisasi menuntut perubahan dinamik dalam sistem pendidikan bagi melahirkan warganegara “glokal” yang bertindak bijak menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi mengikut acuan local atau tempatan. modal serta manusia tetapi juga sistem nilai. lingua franca. keadilan sosial. Pendidikan di Malaysia bukan sahaja bertujuan untuk memenuhi keperluan manusia tetapi juga untuk meningkatkan perpaduan antara kaum. kestabilan politik. kewarganegaraan dan demokrasi. integrasi. ekonomi. Cabaran paling utama dalam usaha negara mencapai matlamat Wawasan 2020 adalah seperti berikut: ‘Malaysia tidaklah harus menjadi negara yang maju dari segi ekonomi semata-mata tetapi perlu merangkumi semua aspek.630223-04-5449 1. sisitem pemerintahan. perkongsian nilai Keupayaan membina negara bangsa bergantung kepada serta semangat patriotisme. mutu 4 . iaitu sistem persekolahan yang sama bagi semua penduduk dan penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan. Pendidikan sebagai alat perpaduan kaum jelas dinyatakan dalam Penyata Razak 1956 yang mengemukakakan dua elemen penting dalam dasar pendidikan dan dianggap dapat menyuburkan semangat perpaduan negara. budaya dan kepercayaan dari pelbagai negara.0 Pengenalan Pembinaan negara bangsa bagi sebuah negara yang berbilang kaum seperti Malaysia adalah amat penting terutama dalam era globalisasi yang membenarkan pengaliran secara bebas dan pantas bukan sahaja maklumat. Kita hendaklah mencapai kemajuan sepenuhnya dari segi perpaduan negara dan kesepaduan sosial.

Mahathir Mohamad. selain mempunyai rasa bangga dan keyakinan akan bangsa sendiri. Dengan cara tersebut bolehlah mereka mewujudkan perpaduan sebagaimana yang diharapkan oleh sekolah. Walau bagaimana pun. 5 . Perlu ada dasar atau rancangan yang lebih konkrit bagi mencapai objektif integrasi antara etnik di sekolah. masih banyak yang perlu dilakukan bagi memantapkan lagi proses integrasi antara etnik di sekolah. Pelbagai dasar telah dilaksanakan sejak merdeka hingga ke hari ini bagi mewujudkan integrasi di antara etnik.630223-04-5449 kehidupan.” (Tun Dr. Pada hari ini tidak dinafikan menerusi sistem dua aliran yang ada. nilai-nilai sosial dan kerohanian. Ia hendaklah bukan sekadar di kulit luaran tetapi isinya. Walaupun banyak kemajuan dapat dilihat dalam hubungan antara etnik pada hari ini . September 2003) Selain daripada itu. Sebagaimana yang kita tahu sekolah ialah sebuah organisasi berbentuk pendidikan yang kebanyakannya semua kaum atau etnik berada dalam satu bumbung yang sama. integrasi antara etnik di sekolah telah mencapai banyak kemajuan. tetapi masih banyak yang perlu dilakukan bagi memantapkan proses integrasi ini. Cabaran-cabaran dan masalah yang timbul. Dari situlah pelbagai kaum atau etnik dapat mempelajari nilai-nilai murni sesuatu kaum dan seterusnya menghayati proses sosialisasi secara mudah. menunjukkan proses integrasi antara etnik di peringkat sekolah perlu dikemas kini dan dimantapkan lagi. sistem pendidikan juga boleh menjadi salah satu cara memupuk integrasi dan mewujudkan perpaduan di antara etnik. masyarakat dan bangsa.

pelbagai rancangan dan dasar haruslah difikir dan dikaji bagi menjadikan sekolah sebagai pusat integrasi antara etnik yang terbaik. integrasi merupakan proses menyatupadukan secara budaya dan kelompok-kelompok sosial yang berbeza-beza kepada satu unit yang mempunyai identiti yang umum dan tersendiri. Oleh itu. 1. Integrasi merupakan satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan.1 Definisi Perpaduan (Integrasi) Satu proses yang menyatupadukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara supaya tiap-tiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan bersama dalam kalangan mereka. Perpaduan masyarakat merupakan sebahagian komponen yang penting daripada pembangunan negara. Perpaduan boleh dicapai melalui dua cara iaitu integrasi dan asimilasi. 1989).630223-04-5449 Oleh itu. Mengikut Mohd Salleh Lebar (1998). sosial dan lokasi dalam 6 . mustahak bagi kita meneliti latar belakang dan ciri-ciri masyarakat majmuk di negara kita (Sanusi Osman. Mengikut Sufean Hussein (1996) integrasi bermaksud menyatukan etnik-etnik atau kelompok-kelompok yang terasing pada asalnya kepada satu bentuk lain yang tersendiri. integrasi yang diterima atau yang biasa dikehendaki ramai adalah satu proses yang cuba menyatupadukan masyarakat majmuk atau pelbagai kaum dan mewujudkan pula pembentukan kebudayaan kebangsaan atau nasional yang tersendiri dalam kalangan mereka. Mengikut Khalid Yaakub (1982) pula.

Asimilasi pula ialah satu proses bagaimana kumpulankumpulan minoriti diasimilasikan melalui perkahwinan campur dan sebagainya ke dalam kumpulan etnik yang lebih besar. etnik merujuk kepada sesuatu kaum atau masyarakat majmuk yang mempunyai kelompok. Mereka mempunyai keturunan dari segi sejarah. yang hidup berlainan tetapi di bawah sistem politik yang sama. menjadi satu dalam kesatuan sosial serta budaya yang sama. Menurut Vender Zanden (1975). 2003. tradisi. Cara-cara mencapai perpaduan Politik Integrasi politik Sosial Integrasi kebudayaan Integrasi sosial Integrasi pendidikan Sumber : Majlis Perundingan Kebangsaan (NCC). budaya. berperasaan dan bertindak secara berlainan.630223-04-5449 sesebuah unit politik. 7 .2 Definisi Etnik (Kaum) Etnik atau etnos dalam bahasa asal Greek membawa makna kumpulan manusia atau bangsa. asimilasi ialah satu proses dalam mana kelompok-kelompok yang berfikir. struktur dan sistem nilai. negara asal. bahasa. Ia merujuk kepada pengenalan diri seseorang ke dalam kumpulan yang mempunyai latar belakang keturunan nenek moyang yang sama. Ekonomi Integrasi wilayah Integrasi ekonomi 1. Mengikut kamus Dewan pula.

pengenalan kaum melalui perkerjaan. agama. pemodal-pemodal asing mengupah buruh tempatan atau kuli-kuli yang diimport dari luar” . Perhubungan masyarakat majmuk hanyalah didasari oleh hubungan ekonomi dan di antara mereka tidak ada azam sosial bersama (common will) serta tiadanya ikatan normatif. Mengikut tokoh antrolopologi terkenal (J. nilai. Walaupun hidup bersama. Malahan wujudnya perpecahan sebagaimana yang digambarkan oleh Furnival: “Perdagangan dan perindustrian terletak ditangan orang asing sementara penduduk tempatan kebanyakannya terlibat dalam pertanian. 1996). budaya. Masyarakat majmuk di Malaysia dicirikan dari segi kepelbagaian budaya. mereka adalah berasingan (live side by side but separately). 1944) mendefinisikan masyarakat majmuk sebagai kumpulan etnik yang tinggal di bawah satu unit politik (sebuah negara) tetapi tidak bersatu padu. kekurangan kontrak sosial dan wujudnya satu kumpulan etnik yang dominan dari segi politik. 8 . pemikiran dan cara hidup masing-masing (Sufean Hussin. Furnival. S. pemisahan fizikal. setiap kumpulan mempunyai bahasa.630223-04-5449 1.3 Definisi Masyarakat Majmuk Masyarakat majmuk adalah merujuk kepada keadaan masyarakat di tanah jajahan seperti mana yang terdapat di Burma. Indonesia dan juga Malaysia.

Pendidikan Cina dan Tamil dibiarkan berkembang secara sendirian. Kelulusan sekolah Inggeris terdedah kepada pemikiran Barat. buku teks diimport dari negara China dan berkiblatkan China.0 Punca Masalah Perpaduan Di Malaysia Antara isu-isu yang berkaitan dengan perpaduan dan integrasi nasional di negara ini ialah: 2. Sekolah Cina dan Tamil bukan hanya menggunakah bahasa Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar. sukatan pelajaran juga tidak sama dan sekolah Inggeris juga memberi kesan kepada perpecahan yang berlaku di dalam masyarakat. Perbezaan di antara sekolah Inggeris dengan sekolah-sekolah lain bukan dari segi bahasa pengantar sahaja. gurunya datang dari negara China dan India. sistem persekolahan sebelum merdeka memainkan peranan penting mengekalkan keperibadian satu-satu golongan etnik dan. Kerajaan sebelum merdeka menganggap sekolah Inggeris sebagai sistem persekolahan yang unggul. di samping itu. pihak British memberi keutamaan kepada pelajaran Melayu dan Inggeris. mewujudkan dua golongan terdidik – berpelajaran Inggeris dan 9 .630223-04-5449 2. iaitu pada peringkat permulaannya. Pada awal tahun itu.1 Sistem Pendidikan Yang Berbeza Mengikut Ramlah Adam (2003) Sistem persekolahan yang wujud di negara ini. Jelas sekali. pada dasarnya berpandukan sistem Barat yang diperkenalkan oleh pentadbiran British mulai abad ke 19. di Negeri-negeri Selat.

2.3 Kurangnya semangat partriotisme dan kesukarelaan di kalangan masyarakat boleh menjejaskan perpaduan kaum di negara ini. 2.2.630223-04-5449 berpelajaran vernakular yang tidak mempunyai pandangan dunia (world – view) yang sama. 10 .2. 2.5 Pembangunan ekonomi yang tidak seimbang di antara wilayah khususnya Sabah dan Sarawak dengan negeri-negeri di Semenanjung Malaysia turut membantutkan kelancaran proses integrasi nasional. 2. Yang penting bagi mereka ialah memberi pelajaran kepada segolongan rakyat untuk membolehkan sebahagian mereka memenuhi keperluan tenaga dan ekonomi. 2.2 Isu-Isu Selain Pendidikan 2. 2.2 Terdapat sebahagian dari kalangan penganut pelbagai agama di negara ini yang kurang sensitif (peka) dan bertoleransi telah menjejaskan keharmonian kaum di negara ini. Pihak Inggeris tidak memberatkan objektif perpaduan dalam sistem pelajarannya.2. Tidak ada satu dasar pendidikan kebangsaan sepertimana yang kita lihat hari ini.4 Peningkatan kes-kes gejala sosial di kalangan remaja dan peningkatan kes-kes jenayah boleh mengugat keharmonian serta kesejahteraan masyarakat.2.1 Tindakan Kerajaan membantu kaum Bumiputera didalam bidang sosio-ekonomi telah dilihat sebagai satu diskriminasi terhadap kaum-kaum lain.

630223-04-5449 2. 3. peperiksaan. 2. Antaranya ialah: 3. sosial.1 Memantapkan Lagi Perlaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan Di Malaysia. pelbagai cara digunakan untuk mewujudkan perpaduan antara etnik di sekolah. sistem latihan guru dan bahasa penghantar yang sama.8 Media massa lebih gemar memberi liputan luas dan sensasi terhadap isu-isu perpaduan yang berbentuk negatif daripada mempromosi aspek-aspek positif di dalam perpaduan antara kaum.2. buku teks. agama dan kepercayaan kepada tuhan serta menjadi warga negara yang baik.2. Sebagai contoh dalam matapelajaran Pendidikan Islam dan Moral pendekatan yang lebih baik digunakan agar pelajar dapat memahami tentang keperluan moral.2.7 Terdapatnya sekatan tertentu terhadap pergerakan yang bebas bagi rakyat Malaysia untuk memasukki Sabah dan Sarawak telah menjejaskan proses integrasi nasional.0 Cara-cara Mewujudkan Perpaduan Antara Kaum Dan Memperkasakan Sekolah Pelbagai dasar telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan sejak merdeka hingga ke hari ini bagi mewujudkan perpaduan antara kaum dan memperkasakan sekolah. pakaian seragam.6 Fahaman politik yang melampau dan taksub telah membawa kepada perpecahan di kalangan masyarakat sesama atau antara kaum. 2. Pelajar- 11 . Antaranya menerusi Dasar Pelajaran Kebangsaan yang menggunakan sukatan pelajaran.

pembentukan keperibadian. Ketiga hingga Kesembilan.. Kedua. Sementara itu dalam Rancangan Malaysia Pertama. Walau bagaimana pun pada waktu ini cabaran terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan antara etnik kadangkala menghadapi kesukaran kerana Dasar Pendidikan Kebangsaan yang membenarkan sekolah dua aliran namun. 12 .630223-04-5449 pelajar juga sering bergaul antara pelbagai etnik secara lebih dekat semasa diadakan kegiatan ko-kurikulum. Dengan cara kegiatan tersebut agak mudah untuk guru memupuk semangat bekerjasama antara etnik dan saling faham dan memahami antara satu dengan lain. Misalnya dasar penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. pembahagian sumber-sumber negara dengan lebih saksama dan penyatuan sistem pendidikan di Sabah dan Sarawak melalui sistem pendidikan kebangsaan pada akhir tahun 1960-an. Sebagai contoh dalam Rancangan Malaysia Ketiga penekanan utama dalam proses integrasi ialah dengan penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar utama. sekurang-kurangnya telah mewujudkan generasi dari pelbagai etnik yang lebih komunikatif antara satu sama lain dan lebih saling memahami. hasrat murni kita untuk memastikan matlamat penggunaan bahasa Melayu di semua peringkat sebagai alat integrasi dapat dicapai. Sebahagian daripada dasar dan tindakan strategik ini telah dilaksanakan dengan berkesan walaupun belum sepenuhnya. kerajaan terus memperkuatkan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan negara. kerja luar dan juga semasa belajar dalam kelas.

Perubahan-perubahan ini juga harus didasarkan atas keinsafan bahawa kebaikan dan kepentingan masa depan genarasi muda negara ini adalah mengatasi segala kepentingan-kepentingan lain. 3. Perubahan ini hendaklah dilakukan secara saksama dan adil. Usaha-usaha yang gigih harus diambil untuk mengatasi segala bentuk pengasingan dan pemisahan yang sengaja diadakan. Satu sistem persekolahan yang sama patut diperkenalkan dengan penggunaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar untuk membentuk satu generasi baru yang mempunyai keperibadian Malaysia. hak-hak kebudayaan kumpulan-kumpulan etnik lain untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan masing-masing patut dihormati dan diberi perlindungan yang sewajarnya. pembaharuan Dasar Pelajaran Kebangsaan yang bertujuan untuk menggantikan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kurikulum yang sedia ada dengan unsur-unsur yang lebih mantap bagi memupuk integrasi antara etnik perlu disegerakan. Di samping itu.630223-04-5449 Oleh itu. 13 .2 Menjadikan Sekolah Sebagai Alat Perpaduan Sistem persekolahan sekarang yang memisahkan pelajar mengikut bahasa penghantar dan perbezaan kumpulan etnik tidak dapat memainkan peranan yang berkesan untuk memupuk perpaduan dan persefahaman dalam kalangan pelajar. Dasar-dasar yang tidak sesuai dengan kehendak semasa haruslah digantikan bagi memastikan integrasi di peringkat sekolah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal demikian kerana Dasar Pelajaran Kebangsaan adalah teras bagi sistem persekolahan di negara kita.

Cina. Dengan ini tidak timbul perbezaan antara sekolah sam ada yang digunakan oleh etnik Melayu. berbudi bahasa. bertanggungjawab dan sebagainya. saling membantu. almari adalah seragam di semua sekolah. Dengan ini sekolah akan dapat melahirkan rakyat Malaysia yang bersatu padu dan mempunyai semangat kemalaysiaan yang kuat walaupun berlainan etnik. meja. Mereka boleh memilih sekolah pilihan 14 . Pelajar-pelajar daripada pelbagai etnik tidak disekat untuk untuk bersekolah di mana-mana sekolah di negara kita. Di samping itu alat-alat yang dibekalkan seperti kerusi. Baik di bandar mahupun di luar bandar reka bentuk sekolah-sekolah yang dibina adalah sama. cintakan keamanan.3 Pendemokrasian Pendidikan Pendemokrasian pendidikan juga dapat memupuk integrasi antara etnik Pendemokrasian Pendidikan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran adalah untuk memastikan agar semua kaum atau etnik dapat menikmati kemudahan yang sama dalam pendidikan sama ada mereka bersekolah di dalam bandar atau di luar bandar. 3. Melalui ko-kurikulum pula pelajar-pelajar daripada semua kumpulan etnik hendaklah digalakkan bercampur dan memceburkan diri dalam menjalankan aktiviti-aktiviti di sekolah. bencikan kekejaman. Pelajar-pelajar yang berlainan etnik perlu didedahkan kepada nilai-nilai bersama seperti perasaan kasih sayang.630223-04-5449 Sekolah juga harus berperanan menggalakkan pelajar-pelajar supaya boleh berfikir dan berani mengeluarkan pendapat. India atau Bumiputera Sarawak dan Sabah. jujur. hormat menghormati.

Sekolah-sekolah yang berbeza aliran juga mendapat kemudahan-kemudahan yang sama. Matlamat penubuhan sekolah ini adalah untuk mewujudkan perpaduan atau integrasi antara murid yang berlainan etnik dan agama. Dengan ini. Hak-hak kebudayaan kumpulan-kumpulan etnik lain untuk mempelajari bahasa dan kebudayaaan kumpulan etnik masing-masing patut dihormati dan diberi perlindungan yang sewajarnya. Di bawah konsep ini. Perubahan-perubahan ini harus didasarkan atas keinsafan bahawa kebaikan dan kepentingan masa depan pelajar mengatasi kepentingan lain. jadual waktu dan peperiksaan diselaraskan secara berpusat. persefahaman yang tinggi dan menggalakkan interaksi yang maksimum antara semua pelajar melalui perkongsian kemudahan sekolah dan perlaksanaan aktiviti. Ia juga untuk melahirkan sifat toleransi. 15 . Pendemokrasian Pendidikan dapat memupuk proses integrasi antara etnik. buku teks. Perubahan ini hendaklah dilakukan secara saksama dan adil. 3. dua atau tiga sekolah rendah berlainan sekolah akan mempunyai bangunan yang bersambung antara satu sama lain. Walaupun mereka menggunakan bahasa penghantar yang berlainan tetapi sukatan.630223-04-5449 masiang-masing.4 Pelaksanaan Sekolah Wawasan Pelaksanaan Sekolah Wawasan merupakan antara cadangan bagi memupuk integrasi antara etnik di Malaysia. Sekolah Wawasan adalah sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama-sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum dan agama.

Jika kerangka konsep sekolah dahulunya terasing antara satu sama lain. Konsep Sekolah Wawasan ini diharap dapat merapatkan hubungan pelajar dari pelbagai etnik walaupun berlainan aliran persekolahan. Pada hari ini masih wujud lagi sekolah yang berasaskan kaum iaitu sekolah Cina dan Tamil. keutuhan Malaysia yang mempunyai masyarakat daripada pelbagai etnik. Sebagai negara yang pesat membangun. Malaysia telah mengalami pelbagai perubahan dalam semua aspek keperluan negara. gelanggang permainan dan padang. jika tidak diimbangi dengan betul akan mewujudkan pertentangan kaum. khususnya dalam bidang politik. lapangan perhimpunan. Sekolah Wawasan akan membolehkan pelajar-pelajar yang berlainan etnik menggunakan pelbagai kemudahan secara bersama seperti kantin. 16 . Penggabungan sekolahsekolah yang berasaskan etnik ini dalam satu kawasan yang sama.630223-04-5449 Sekolah Wawasan ini tidak langsung mengubah sistem pembelajaran yang asal kerana tiap-tiap sekolah mempunyai nama yang tersendiri di samping urusan pentadbiran dan pengurusan kewangan yang dikendalikan oleh sekolah masing-masing. Sekolah Wawasan boleh dicernakan sebagai pertembungan etnik dalam satu ruang yang sama. Namun. akan menemukan pelajar yang pelbagai etnik secara kerap dan ini mewujudkan integrasi etnik dengan cepat. kini disatukan dalam satu sistem pendidikan yang seragam dan selari dengan hasrat negara. Konsep Sekolah Wawasan yang kini dipraktikkan adalah satu usaha untuk melahirkan anak bangsa Malaysia yang bersifat cintakan negara. sosial dan ekonomi.

Pada waktu ini. Jika ini dapat dipraktikkan masalah hubungan antara etnik yang lambat dapat diatasi dengan sendirinya melalui pergaulan antara pelajar dan saling memahami antara satu sama lain. Menerusi sistem sekolah satu aliran. penggunaan bahasa oleh kawankawan lain tidak akan menyebabkan berlakunya penghapusan bahasa ibunda lain-lain etnik. Sistem sekolah satu aliran ialah sistem yang menggunakan satu bahasa penghantar saja di sekolah-sekolah.630223-04-5449 3. di negara kita terdapat tiga aliran sistem persekolahan iaitu sekolah kebangsaan iaitu berbahasa penghantar bahasa Melayu. mereka juga boleh memahami budaya etnik atau kaum lain. bahasa penghantar adalah bahasa Melayu. Dalam konteks Malaysia. Masalah yang timbul di sini ialah kurangnya interaksi antara pelbagai etnik yang menggunakan pelbagai sistem ini. Di samping mereka boleh bergaul secara meluas . Kita dapat melihat dengan jelas bahawa dengan terasingannya sekolah rendah ini telah menanam semangat perkauman 17 .5 Pelaksanan Sekolah Satu Aliran Sistem Sekolah satu aliran merupakan satu lagi alternatif bagi memupuk integrasi antara etnik di sekolah. Alternatifnya ialah bahasa Cina dan Tamil perlu dijadikan subjek wajib bagi pelajar berkenaan dan subjek pilihan kepada pelajar Melayu atau sesiapa saja daripada lain-lain etnik yang berminat. sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan sekolah Jenis Kebangsaan Tamil. Ini menyebabkan proses integrasi antara etnik di peringkat sekolah berjalan agak perlahan dan lambat.

Aktiviti sukan tidak mengehadkan penyertaan kepada sesuatu kaum sahaja malahan membuka peluang seluas-luasnya bagi mereka yang berminat.6 Sukan Untuk Perpaduan Sukan memainkan peranan sebagai alat perpaduan tanpa mengira ideologi dan dapat menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat atau pelajar. Temasya Sukan Malaysia (SUKMA) yang akan diadakan dua tahun sekali jelas memainkan peranannya untuk mengeratkan perpaduan antara kaum dan hubungan antara negeri. Menerusi sistem sekolah satu aliran ini. 3. Pada peringkat sekolah. Hal ini perlu diberikan perhatian segera demi mewujudkan proses integrasi yang jitu antara pelbagai etnik demi masa depan negara yang makmur dan harmoni. sukan merupakan aktiviti kokurikulum yang sangat digalakkan. Fenomena ini akan menular pula di peringkat sekolah menengah dan Institut Pengajian Tinggi. Majlis Sukan Sekolah-Sekolah telah ditubuhkan pada peringkat daerah.630223-04-5449 atau etnik pelajar sekolah rendah dari awal lagi. 18 . negeri dan kebangsaan untuk menggalakkan aktiviti sukan. Pergaulan di antara pelbagai etnik yang berlainan membuatkan mereka lebih mengenali antara satu sama lain dan dapat bertolak ansur jika timbul sesuatu masalah. semangat perkauman atau etnik akan dapat dihapuskan dari peringkat sekolah rendah lagi.

3.630223-04-5449 3. Kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk perpaduan jelas dinyatakan.8 Bahasa Kebangsaan Sebagai Bahasa Pengantar Utama Cara paling penting untuk menyatupadukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia ialah melalui penggunaan bahasa kebangsaan.7 Sistem Persekolahan Yang Sama Bagi Semua Pada asasnya Laporan Razak mencadangkan penubuhan SekolahSekolah Umum yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya dan Sekolah-Sekolah Jenis Umum menggunakan bahasa pengantar Cina. Penggunaan satu bahasa perhubungan iaitu Bahasa Malaysia dan persefahaman di antara satu kaum dengan yang lain dapat diwujudkan tanpa menimbulkan rasa curiga. 19 . Langkah ini mempercepatkan lagi perpaduan dan rasa hormoni antara kaum di negara ini. Tamil dan Inggeris. Walaupun pada peringkat rendah ini sekolah-sekolah diasingkan oleh bahasa pengantar yang berbeza namun sukatan pelajaran dan sistem persekolahan disamakan. Pada peringkat menengah pula ditubuhkan Sekolah Menengah Kebangsaan dengan pengantar bahasa Melayu dan semua kanak-kanak akan memasuki sama ada Sekolah Menengah Kebangsaan atau Sekolah Menengah Inggeris tanpa mengira bahasa pengantar yang dilaluinya pada peringkat rendah.

20 . Pendidikan Moral memainkan peranan penting ke arah matlamat pembangunan. unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan yang telah menjadi pilihan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Sivik. Peranan kurikulum dalam pendidikan adalah untuk membina perkembangan pelajar yang lengkap dari segi jasmani. 3. agama dan adat resam. Dalam konteks negara Malaysia. akal dan emosi.10 Sukatan Pelajaran Yang Seragam Sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya yang disyorkan oleh Penyata Razak adalah dianggap sebagai salah satu asas sistem pelajaran kebangsaan bagi mewujudkan perpaduan negara.630223-04-5449 3. Mata pelajaran Sejarah. nilai-nilai dan norma. kurikulum juga berperanan untuk melahirkan rakyat yang mendokong cita-cita negara dalam mewujudkan perpaduan yang berpandukan Rukunegara di samping menghasilkan tenaga rakyat yang terlatih untuk keperluan negara. rohani. Melalui pelajaran tersebut diharapkan dapat membina semangat perpaduan dan perasaan hormat menghormati terutama dalam masyarakat yang berbilang kaum.9 Kurikulum Yang Sama Kurikulum ialah satu rancangan pendidikan yang terkandung di dalamnya segala ilmu pengetahuan serta kemahiran.

Debat Perpaduan. Brosur dan Segmen di Media.12. Homestay.1 Program Patriotisme melalui aktiviti-aktiviti yang boleh membina jati diri serta semangat kecintaan kepada bangsa dan negara seperti Kuiz Bina Bangsa/budaya. Antara aktiviti di bawah program ini adalah seperti Sayembara Cerpen Remaja Perpaduan.12. Bulan Perpaduan (bulan Mei). 3. Pertandingan Lagu Patriotik.12 Lain-Lain Program Yang Meyokong Perpaduan Kaum Di Sekolah 3. 3. Perhimpuan/nyanyian dan Lawatan Integrasi/anak Angkat/Pesta.630223-04-5449 3.11 Peperiksaan Yang Seragam Rancangan kerajaan untuk menyeragamkan kurikulum di sekolah-sekolah telah diperkukuhkan lagi dengan mewujudkan satu sistem peperiksaan yang seragam. Mantor-mentee. Langkah ini boleh menolong proses menyatupadukan pelajar berbilang kaum di samping mewujudkan keperibadian yang sama. 21 . Majalah/Buletin Perpaduan. Kempen Kibar Jalur Gemilang. Kem Padu Anak Malaysia.2 Program Promosi pula dibuat bagi memperluaskan hebahan kepada masyarakat/pelajar agar kesedaran terhadap kepentingan perpaduan dan integrasi nasional akan sentiasa subur. Kawat kaki (Kelab dan Persatuan).

Beraspirasi nasional. Oleh itu segala dasar dalam pendidikan yang 22 . kita harus terus mempertahankan nilai-nilai perpaduan yang diasaskan sebelum ini. Ini kerana SK berperanan penting sebagai tapak untuk menyemai serta memupuk perpaduan di antara kaum dari peringkat awal persekolahan.0 Perpaduan Memperkasakan Sekolah Kebangsaan Dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). Iklim dan budaya sekolah yang sihat. Penawaran dan pelaksanaan kurikulum berasaskan pelanggan. Dalam masa yang sama. Penawaran dan pelaksanaan kokurikulum yang berkesan. terlatih dan berkualiti. tumpuan memperkasakan Sekolah Kebangsaan (SK) diberi kepada sekolah rendah. Bidang pendidikan merupakan bidang terpenting bagi menjadi alat perpaduan antara etnik. Pemimpin dan guru cekap. Dengan perkembangan ekonomi yang cepat menyebabkan keadaan mobiliti masyarakat terus berubah .630223-04-5449 4.0 Penutup Dasar yang dimainkan dalam bidang pendidikan amatlah penting dalam proses integrasi dan pembangunan sesebuah negara. Ciri-ciri SK perkasa ialah : Infrastruktur lengkap dan berkualiti. Pencapaian akademik cemerlang. Pencapaian sahsiah pelajar cemerlang. rakyat Malaysia yang berbilang etnik dapat disemai rasa semangat kekitaan dari sejak kecil hinggalah dewasa. Menawarkan bahasa Cina dan bahasa Tamil. 5. Hanya menerusi pendidikan saja. semua pelajar menguasai 3M. Sistem sokongan yang kuat dan mencukupi.

pelbagai cara harus digunakan bagi memupuk integrasi antara etnik di sekolah. Oleh itu. Cadangan-cadangan yang diutarakan seperti konsep Sekolah Wawasan atau Sekolah Satu aliran harus difikirkan bagi mewujudkan integrasi antara etnik.630223-04-5449 dapat memupuk integrasi antara kaum haruslah disokong sepenuhnya oleh setiap rakyat Malaysia. sekolah sebagai pusat integrasi etnik terpenting jangan sesekali hilang upayanya. Sekolah merupakan unit yang terpenting dalam sistem pendidikan kita bagi mewujudkan integrasi di antara etnik. Seandainya terdapat perubahan yang berlaku. pelbagai dasar yang telah diwujud sejak daripada kita merdeka hinggalah sekarang perlulah sering disemak bagi memastikan setiap dasar yang di rancang dapat melaksanakan proses integrasi antara etnik di sekolah dengan berkesan. Sekolah juga harus relevan dengan kehendak semasa yang sentiasa berubah. harmonis dan berjiwa Malaysia. Kegagalan proses integrasi di sekolah. Sesuai dengan perubahan masa. 23 . Hal ini bertujuan supaya rakyat Malaysia yang berbilang etnik atau kaum dapat hidup bersatu padu. Ini seterusnya akan menghasilkan masyarakat Malaysia bukan saja berlainan etnik tetapi tidak bersatupadu dan berlainan kefahaman. Sekolah adalah tempat bermula segalanya dan ia harus dijaga dengan baik dan sempurna. khasnya di peringkat rendah akan menyebabkan juga gagalnya proses integrasi peringkat menengah dan seterusnya di universiti.

Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Mohd Salleh Lebar. Kuala Lumpur. Hamedi Mohd Adnab. Selangor. Dewan Bahasa dan Pustaka. Penteorian Sosiologi Dan Pendidikan. Thinker’s Library Sdn. Bahasa Melayu STPM. New York. (1993). 24 .630223-04-5449 BIBLIOGRAFI Abd Rahim Abd Rashid. (1999). anjung Malim. (1988). (1984). Pupil Control Ideology And Organizational Socialization School Review. Kuala Lumpur. 257 – 256. Pendidikan Nilai Merentasi Kurikulum. (1998). Hussein Hj. Dewan Bahasa Pustaka. W. Kuala Lumpur. Random House. Wayne K. Ahmad. Pengenalan Ringkas Sosiologi Sekolah dan Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia. International Law Book Service. Vol.K (1969). International Law Book Service. (1987). Theory Research and Practice (3rd Edition). Amir Hasan Dawi. (1998). Pendidikan dan Masyarakat. Cecil G. (1994). Quantum Books. Educational Administration. 77. & Miskel. Hoy. Akta Pendidikan 1996. Nurin Enterprise. Hoy. Kuala Lumpur. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Akta Pendidikan 1961. (1993). Bhd.

Kamus Dewan. Siraj. Kuala Lumpur. Massa. Universiti Utara Malaysia. 1996 Dewan Masyarakat. Dewan Bahasa Dan Pustaka.630223-04-5449 Mohd Yazid Yusoff.4 Jan 2002. Sistem dan Falsafah. 29 Dis. (1993). Shahril @ Charil Marzuki. Zainun Ishak. Januari 2001. Oktober 2000. m/s 44-45. Dewan Masyarakat. Kuala Lumpur. Idris Omar. Universiti Kebangsaan Malaysia. (2007). Mohd Noor Mohd Zain. m/s 12-13 25 . Sufean Hussin. Persamaan dan Perbezaan Akta Pelajaran 1961 Dengan Akta Pendidikan 1996. Selangor. m/s 50-51 Massa. Sanusi Osman. 14-20 April 2001. Saedah Hj. Jun 2001. Leo Pau Wing. Dr. Pendidikan di Malaysia. Edisi ketiga. m/s 14-25 Dewan Masyarakat . Pendidikan Di Malaysia – Sejarah. m/s 62-63. Kedah. (1989). (1996). Ikatan Etnik dan Kelas di Malaysia. Utasan Publication.

com.. Seminar & Kertas Kerja.. di mana tidak berlakunya pergolakan kaum dalam peristiwa hitam 13 Mei 1969 di .. mahukan sekolah kebangsaan berupaya memperagakan kurikulum baru di bawah .angelfire.jasindaily.. Bapa Perpaduan: Tun Hussein Onn.. MASALAH13MEI .. 26 .com/~sarjana/konflik1..www. merupakan proses bagi mewujudkan identiti nasional di kalangan kumpulan-kumpulan .tripod. members.www.com/on2/ Saifulazrulchelah/MASALAH13MEI. Islam Hadhari.ukm.www.com/~sarjana/pra1. Father of Unity . quo di kalangan etnik..tripod. Informasi Terkini / Aktiviti.tripod.... ..www.html.html KERTAS KERJA SOSIOLOGI PENDIDIKAN (MTT 3303) SEJARAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA ..members...P.. Kertas ini dimaksudkan untuk menyelidik peranan pendidikan dalam membuka jalan . Seniman Agung Dunia Melayu: Kumpulan Kertas Kerja (9679120678) Tun Hussein Onn..sarjana..net/v4/ ucapanpm / detail.. Undian Islam Hadhari..bookfinder. perpaduan akhlak di samping aspek perkembangan..com /dir/e3ef08de Education And Modernization In The Third World: ..A. aspek sosiolisasi.html KERTAS KERJA KAJIAN SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN (MTT2353) PENDIDIKAN PRA SEKOLAH ..blogspot. memelihara dan menjaga perpaduan dan keharmonian kaum dalam mana-mana . . melemahkan serta menghapuskan sekolah agama rakyat di seluruh dunia.php? nkid=20.penerbit. Menggalak dan memperkukuhkan integrasi nasional dengan mengurangkan jurang .html..630223-04-5449 Bahan Tambahan dari Internet BookFinder.www.my/jdem17-4... Ramlee.html KERTAS KERJA SEMINAR PEMBANGUNAN & ISU-ISU GLOBAL (MTP 3012) KONFLIK . menunjukkan ..Q .com: Book directory [e3ef08de] ...com /om/sejarah3. JasinDaily .islamhadhari.. F.. pendidikan moden membuktikan tidak membawa perpaduan menuju pemodenan politik.. tetapi tidak diterapkan unsur-unsur integrasi nasional..

UCAPAN YB DATUK DR MAXIMUS JOHNITY ONGKILI MENTERI DI JABATAN PERDANA . diraja untuk menyiasat keadaan perpaduan nasional di Malaysia.HTML ..blogspot.html Search Results .. . KERAJAAN.. ulangtahun ketiga Pelan Integrasi Nasional dan Institut Integriti Malaysia semalam... DAN INTEGRASI NASIONAL DI DALAM MEWUJUDKAN SUASANA EKONOMI.... .com 27 .. penyokong BN yang berkebetulan berkumpul di sekolah Cina berkenaan..net.. integrasi nasional dan sebagainya.Memacu Misi Nasional. PENGAJARAN AGAMA-AGAMA LAIN DI SEKOLAH BANTUAN...YAB Dato' Seri Abdullah Haji .php? .angelfire.com/2007_04_01_archive..pdf zukri @ keADILan ...my/modules. kediaman di UKM yang memperkenalkan penggunaan nombor siri pada kertas undi dan .... (PDF) ....com/journal2/tsgtan/POLITICAL/ARCHIVES/C0A-03.php?name=News&file =article&sid=28. www. POLITICAL/ARCHIVES/C0A-303.net/forum/index.. agar penyelesaian ..zukri-keadilan.. ::Roslan SMS Corner:: . n32.patriotisme.. tersebut dan membentangkan satu kertas putih di Dewan ini dengan .. punca yang boleh menggugat perpaduan kaum dan kestabilan negara..www. sejumlah besar sekolah-sekolah dan pelajar-pelajar khususnya di luar bandar. Polarisasi kaum masih boleh dilihat di sekolah. seterusnya.org/bandau/speech/bentang. tetapi amat ... di mana tidak berlakunya pergolakan kaum dalam peristiwa hitam 13 Mei 1969 di .blogdrive.&act=Search&CODE=getalluser&mid=16240. istilah..pbssabah. di tempat kerja dan dalam .www. . PIHAK JAWATANKUASA BERPENDAPAT.mesra. interaksi antara kaum.HTML.630223-04-5449 Patriot Malaysia ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->