Ibadah Menurut Islam

Submitted by admin on Sun, 2006-12-31 11:57 Dizaman sekarang ini banyak orang salah tafsir tentang pengertian ibadah yang sebenarnya. Banyak di kalangan mereka berperidapat bahwa ibadah itu hanya menghendaki manusia shalat, herpuasa, menunaikan haji, berdoa dan berzikir semata-mata. Apakah hanya itu ruang lingkup pengertian ibadah? Akan terbatas segala syariat Islam sekiranya hanya itu yang meliputi bidang ibadah.Sebenarnya ibadah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam. Itulah yang kita amalkan dalam hidup kita sehari-hari asalkan tidak bertentangan dengan A1 Quran dan Sunnah. ALLAH menginginkan segala yang kita lakukan dalam hidup menjadi ibadah, yaitu cara kita berpakaian, cara kita mengatur rumah tangga, bentuk perjuangan kita, pergaulan kita, percakapan dan perbincangan kita, semuanya menjadi ibadah, sekalipun kita berdiam diri juga dapat berbentuk ibadah. Di samping itu aspek-aspek lain seperti pendidikan dan pelajaran, perekonomian dan cara-cara menjalankan ekonomi, soal-soal kenegaraan dan perhubungan antar bangsa pun, semua itu mesti menjadi ibadah kita kepada ALLAH. Itulah yang dikatakan ibadah dalam seluruh aspek kehidupan kita baik yang lahir maupun yang batin. Ibadah-ibadah itu dihuraikan menjadi tiga peringkat ibadah yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu : Ibadah asas, Ibadah cabang-cabang dan ibadah yang lebih umum Ibadah yang asas merangkum soal-soal akidah dan keyakinan kita kepada ALLAH, para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari pembalasan, ketentuan dan ketetapan ALLAH baik ataupun buruk. Itulah yang kita sebut rukun iman. Termasuk dalam uraian ibadah yang asas itu ialah rukun Islam yaitu syahadat, shalat lima waktu, puasa, zakat fitrah dan rukun haji (bagi mereka yang mampu). Kedua bentuk ibadah yang asas itu yaitu rukun iman dan rukun Islam adalah wajib ain atau fardhu ain bagi setiap muallaf. Berarti sebelum kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, kedua perkara itu perlu ada pada diri kita dan telah dapat kita tanarnkan dalam jiwa kita. Tanpa keduanya, semua aktiviti yang lain tidak akan dinilai sebagai ibadah. Adapun ibadah yang menjadi cabang-cabang dari ibadah asas tadi meliputi perkara yang berkaitan dengan mentajhizkan (menyelenggarakan) jenazah, menegakkan jihad, membangun gelanggang pendidikan dan pelajaran atau mewujudkan perancangan ekonomi Islam seperti mewujudkan perusahaan-perusahaan yang melayani keperluan asas urnat Islam. Termasuklah di dalarnnya perusahaan yang dapat menghasilkan makanan wajib seperti gula, tepung, garam, kecap dan perusahaan minuman seperti susu, kopi, teh dan bentuk-bentuk minuman ringan lainnya. Selain dari itu di dalam bidang tersebut, termasuk juga penggalakan usaha-usaha pertanian yang akan menghasilkan beberapa makanan asas bagi umat Islam seperti beras, gandum, ubi dan

id/kuliah-ibadah-menurut-islam . Kalau kita tilik dari satu sudut. http://kawansejati.sebagainya serta perikanan yang dapat menghasilkan ikan basah atau ikan kering. Namun seandainya ada satu pihak melaksanakan tuntutan fardhu tersebut maka pihak itu telah melepaskan tanggungan dosa bagi seluruh masyarakat Islam.ee. Sehingga lulusannya nanti dapat menyambung perjuangan menegakkan syariat ALLAH. bersedekah dan membaca Al Quran. Seandainya fardhu kifayah itu dapat memberi makna. Tergolong di dalamnya yaitu shalat sunat rawatib. Hal itu sangat besar artinya untuk selunih individu Islam karena bila tidak ada satu orang pun yang mengerjakannnya maka seluruh masyarakat itu akan menerima beban dosa dari ALLAH. shalat tahajud. shalat witir. Dan ibadah ketiga yaitu ibadah yang lebih umum yaitu hal-hal yang merupakan pelaksanaan mubah saja tetapi bisa menjadi ibadah dan mendatangkan pahala. puasa Senin dan Kamis. Dalam menegakkan bentuk pendidikan dan pelajaran. pasti kita akan merasakan bahwa ha1 itu merupakan persoalan asas dalam perjuangan kita menegakkan ibadah kepada ALLAH. Termasuk dalam ibadah cabang adalah ibadah-ibadah yang disebut sunat ain. sekolah menengah sampai universitas. kita semestinya menitikberatkan hasil mutlak dari acuan pendidikan kita pada jiwa anak-anak yang dibina mulai dari peringkat taman kanak-kanak. berjalan-jalan dan sebagainya. Tentulah kita tidak mau darah daging kita berasal dari zat yang bertentangan dengan syariat ALLAH. Karena itulah fardhu kifayah merupakan urat nadi penghubung antara sesama Islam. sudah pasti kita merasa bersyukur sekiranya ada di kalangan kita yang telah melepaskan tanggungan dosa umum dan sudah pasti kita akan memberikan dukungan kepadanya. minum.itb. Karena itu tidak akan ada istilah gagal dalam melaksanakan fardhu kifayah. Tergolong dalam amalan-amalan itu seperti makan. sh'alat dhuha. puasa syawal. yaitu fardhu yang menitikberatkan pada soal kemasyarakatan Islam yang juga merupakan urat saraf dan nadi penghubung antara sesama Islam. Kecil timbangannya tetapi besar maknanya. soal-soal politik serta pembentukan dan penyusunan sistem organisasi dalam negara Islam. Amalan seperti itu dapat menambah bakti kita kepada ALLAH agar setiap perbuatan dalam hidup kita ini tidak menjadi sia-sia.ac. Pelaksanaan ibadah itu mendatangkan pahala sedangkan jika tidak dilakukan tidak akan mendatangkan dosa. Selain dari itu ibadah yang tergolong dalam cabang-cabang itu ialah membangun klinik dan rumah sakit Islam. Hal-hal yang termasuk dalam jenis ibadah yang kedua ini dinamakan fardhu kifayah. karena itu hubungan ukhuwah Islamiah tidak begitu menonjol di zaman sekarang. yang pasti bisa merusak ibadah asas kita. Cuma masyarakat Islam tidak memahami peranan fardhu kifayah tersebut. Namun karena ibadah itu memberikan manfaat maka lebih baik jika dikerjakan. tidur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful