y y

y

y y y y

Ahli Psikologi Kognitif berpendapat pembelajaran adalah proses mental yg aktif untuk  (Woolfolk, 1998) Ahli Psikologi Kognitif berpendapat ilmu pengetahuan yang diperolehi adalah hasil pembelajaran & kuasa ilmu yang mendorong seseorang belajar. (Slavin, 1997) pembelajaran adalah proses aktif minda yang berfokus kepada maklumat penting, menapis maklumat tidak penting dan menggunakan maklumat sedia ada untuk m embuat pemilihan. Ahli Psikologi Kognitif kini berpendapat pembelajaran melibatkan dua proses mental penting iaitu persepsi (pengamatan) dan pembentukan konsep (penanggapan) . Gagne proses pembelajaran sebagai langkah-langkah individu memproses maklumat. Ausubel pembelajaran resepsi dan bermakna. Bruner pembentukan konsep dan pembelajaran penemuan.

TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF

y y y y y

y y y y

Teori Pembelajaran Gestalt Asas kpd perkembangan psikologi kognitif Diasaskan di Jerman. Gestalt pola (pattern @ configuration) Pengasas Kohler, Koffka&Wertheimer Mengkaji subjek daripada pemerhatian yg mudah kepada personalitinya, melihat pola sebagai keseluruhan (as a whole) Dirumuskan sebagai thewhole is greaterthanthe sum ofitsparts Prinsip berkaitan organisasi persepsi & penanggapan manusia Konsep Celik akal (insight) Seekor cimpanzi (Sultan) yg lapar dalam sangkar. Di luar sangkar terdapat sebiji pisang dan beberapa buluh. Mula-mula gagal, sultan berdiam dan mengamati buluh-buluh & berfikir dan m dpt idea (celik akal) m ambil buluh pendek utk m ambil buluh panjang dan akhirnya pisang.

y y

y

Teori Pembelajaran Gagne Robert M. Gagne (lahir 1916) seorg ahli psikologi eksperimental. Pembelajaran berlaku secara berperingkat hierarki iaitu bergerak drpd peringkat paling mudah kepada lebih kompleks. Mengenal pasti 8 peringkat pembelajaran.