T o p ik

9

Persediaan Sebelum Kejohanan Olahraga

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. 4. Menulis kertas kerja bagi kejohanan olahraga; Menghuraikan peranan yang di mainkan oleh jawatan kuasa teknikal sebelum kejohanan olahraga; Menyatakan surat-surat yang perlu dihantar sebelum kejohanan olahraga; dan Menyatakan jenis-jenis borang melaksanakan kejohanan olahraga. yang di perlukan dalam

PENGENALAN
Persediaan sebelum kejohanan dilakukan biasanya mengambil masa yang lama, bermula dari lantikan jawatan kuasa induk. Bagi membentuk perancangan yang tersusun jawatan kuasa induk perlu merancang dasar, tujuan, tarikh dan tempat kejohanan dan seterusnya membentuk satu kertas kerja. Huraian tugasan bagi jawatan kuasa induk dan kecil telah di bincangkan dalam Topik 7.

170

TOPIK 9

PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA

9.1

PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN

Kertas kerja merupakan bahan bertulis yang mengandungi perbincangan mengenai sesuatu projek untuk di bahaskan. Kertas kerja yang baik adalah kertas kerja yang dapat memberi gambaran yang jelas tentang hala tuju, jenis aktiviti, jawatan kuasa, peserta dan perbelanjaan sesuatu projek. Dengan kata lain kertas kerja yang lengkap akan menjadi sumber rujukan utama dalam sesuatu program. Kertas kerja juga merupakan dokumen rujukan yang perlu ada dalam proses memohon kebenaran dan pertolongan dari pihak tertentu. Memandangkan kepentingan ini kertas kerja perlu lengkap dan terarah. (a) Menyediakan Kertas Kerja Mengikut Format yang Ditetapkan Antara format kertas kerja yang selalu di gunakan ialah seperti berikut: (i) Tajuk Kertas Kerja Tulis tajuk dengan ringkas dan bermakna tajuk yang di rangka perlulah jelas tepat dan menggambarkan objektif program. Tujuan Kertas Kerja Nyatakan secara jelas arah, hala, haluan, yang ditujukan, maksud, matlamat dan tuntutan kertas kerja disediakan sama ada untuk: Kelulusan, maklumat atau perbincangan Untuk siapa kertas kerja di kemukakan Nyatakan apakah objektif dan matlamat yang hendak dicapai (iii) Matlamat Projek Merupakan sasaran yang realistik untuk dicapai dan perlu berdasarkan kepada konsep kejohanan. (iv) Penerangan tentang Projek Nyatakan secara jelas butiran mengenai jawatan kuasa: Tarikh, masa atau tempat Peserta kumpulan sasaran Yuran atau bayaran yang dikenakan Kerjasama atau bantuan di unit atau persatuan lain

(ii)

(vi) Anggaran Perbelanjaan Nyatakan secara terperinci anggaran pendapatan serta perbelanjaan termasuk belanja runcit sebanyak 10 peratus dan diperincikan mengikut butir-butir perbelanjaan. (vii) Susun Atur atau Atur Cara Sediakan jadual tentatif program yang terperinci dari awal hingga akhir termasuklah atur cara perasmian dan penutup dengan menyatakan masa.TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 171 (v) Jawatan kuasa Induk Nyatakan secara jelas segala butiran mengenai jawatan kuasa induk dan kecil. tempat dan tindakan jawatan kuasa dan individu. Senarai penuh jawatan kuasa induk yang terdiri daripada: – – – Penaung Penasihat Senarai Penuh Ahli Jawatan kuasa Induk dan Kecil Peranan dan bidang tugas jawatan kuasa. (viii) Peserta Nyatakan kumpulan sasaran yang akan menyertai program ini sama ada pelajar atau kakitangan anggaran bilangan peserta. Nyatakan atau sertakan minit mesyuarat induk yang telah memutuskan untuk mengadakan projek yang di pohon. . (ix) Tindakan Senarai semak tindakan Pelan tindakan Atur cara pentadbiran Carta Gann (x) Sokongan Rujuk keseluruhan kertas kerja kepada penasihat atau pegawai yang berkaitan untuk di komen atau di beri sokongan.

Kesemua proses ini memerlukan pihak urus setia menyiapkan dan menghantar surat tujuan tersebut. . Surat adalah dokumen yang mengandungi maklumat dan akan menjadi sumber rujukan. jemputan dan pemberitahuan. Jadual tindakan tentatif ini membolehkan pengerusi atau orang yang berkepentingan memantau aktiviti perancangan dan perkembangan tugas setiap jawatan kuasa.2 PENGURUSAN SEBELUM KEJOHANAN Bagi menentukan kejayaan dan keberkesanan perjalanan kejohanan olahraga persediaan awal amat perlu. senarai semak. Dalam merancang dan melaksanakan kejohanan olahraga berbagai pihak perlu di hubungi bagi mendapat kebenaran. Nyatakan bentuk jadual tindakan tentatif? Nyatakan cara format membina Kertas Kerja mengikut modul ini? 9. Penganjur mesti memastikan tarikh serahan kertas kerja menepati kehendak masa pemprosesan kelulusan.172 TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA (b) Mendapat Kelulusan dari Pihak Pengurusan Kertas kerja yang telah di bina perlu dihantar untuk mendapat kelulusan dari pihak pengurusan. memohon bantuan. Jadual tindakan tentatif boleh dalam bentuk carta gann. Dalam merancang pertandingan sukan apa yang perlu ialah pengurusan yang teliti kemas dan berdokumen. Urusan surat menyurat merupakan cara berkomunikasi yang selalu digunakan dalam mengelola sesuatu majlis atau kejohanan. (c) SEMAK KENDIRI 9. jadual. 2. Oleh itu surat perlu mempunyai maklumat yang ringkas tetapi bermakna kepada pembacanya. Menyediakan Jadual Tindakan Tentatif Jadual tindakan tentatif perlu di bina bagi memastikan perlaksanaan program berjalan dengan lancar. Jadual tentatif membolehkan pengerusi memantau aktiviti perancangan dan pelaksanaan aktiviti. Kesemua ini dilakukan bagi mengelakkan perkara-perkara penting terlepas pandang yang akhirnya akan mencatatkan kejohanan olahraga. Pengurusan kejohanan harus di rancang terlebih awal dan tidak boleh di buat secara tergesa-gesa. carta alir dan lain-lain media yang mudah difahami.1 1. Surat biasanya di keluarkan oleh setiausaha jawatan kuasa.

Jawatan kuasa teknikal kepegawaian perlu menyediakan jumlah pegawai yang mencukupi untuk bertugas pada hari kejohanan. Selain itu jawatan kuasa ini perlu memastikan ukuran gelanggang dan padang menepati spesifikasi. 9. jadual pertandingan dan borang penyertaan serta lampiran yang berkaitan. Jawatan kuasa ini juga perlu menyusun jadual pegawai yang bertugas dalam kejohanan olahraga pelan kontegensi dan kebajikan pegawai. Antara surat yang dikeluarkan oleh jawatan kuasa ialah: (i) Surat Jemputan Mengambil Bahagian Surat ini dialamatkan kepada badan-badan. Jawatan kuasa teknik alatan pula perlu memastikan alatan yang di gunakan dalam kejohanan olahraga di sediakan. masa kejohanan dan tempat kejohanan dan nombor telefon pegawai yang berkenaan. Surat ini mesti di lampirkan dengan ringkasan kertas kerja. berbagai tugasan perlu di selesaikan oleh jawatan kuasa ini. tarikh kejohanan. peraturan am. sekolahsekolah untuk menjemput menyertai kejohanan. Surat lantikan juga perlu di sertakan dengan surat jawapan penerimaan. tarikh kejohanan. Jawatan kuasa teknikal dan padang bertanggungjawab menentukan padang dan gelanggang tersedia untuk kejohanan olahraga. masa kejohanan dan tempat kejohanan. Butiran dalam surat pelantikan ini ialah jenis dan bentuk kejohanan. persatuan-persatuan. Jawatan kuasa teknikal dan padang perlu memastikan keadaan padang dalam keadaan baik serta tidak mendatangkan mudarat kepada peserta. (ii) . Urusan pendaftaran peserta akan melibatkan jawatan kuasa pendaftaran. Surat Pelantikan Ahli Jawatan Kuasa Induk dan Ahli Jawatan Kuasa Kecil Surat pelantikan perlu di berikan kepada ahli jawatan kuasa induk dan ahli jawatan kuasa kecil.TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 173 Jawatan kuasa teknikal kepegawaian perlu bekerja keras sebelum kejohanan. Selain daripada borang-borang teknikal berserta kandungannya iaitu nama peserta serta data lain perlu di siapkan oleh jawatan kuasa pendaftaran sebelum kejohanan bermula. Surat merupakan dokumen penting yang boleh menjadi sumber rujukan dari semasa ke semasa. Butiran dalam surat pelantikan ini ialah jawatan.1 Pengurusan Surat Menyurat dan Pelantikan Surat ialah merupakan kiriman kertas yang di tulis dan dikirim pada orang lain bertujuan atau mempunyai maksud tertentu.2. Dalam mengendali kejohanan olahraga urusan surat menyurat merupakan keperluan. jawatan kuasa ini perlu memastikan peserta kejohanan didaftarkan penyertaannya mengikut borang penyertaan.

pertubuhan atau sekolah. Surat lantikan juga perlu di sertakan dengan surat jawapan penerimaan. Bulan Sabit Merah. Butiran dalam surat pelantikan ini ialah nama pegawai yang terlibat. Surat Peminjaman Alatan Surat ini bertujuan untuk meminjam barang-barang untuk kejohanan dari badan-badan. Surat Penggunaan Kemudahan Surat ini bertujuan untuk memohon kemudahan seperti asrama. masa kejohanan dan cadangan tujuan penggunaan gelanggang. Pengakap perlu dalam melicinkan kejohanan olahraga. masa kejohanan dan tempat kejohanan dan nombor telefon pengerusi ke pegawai. Butiran dalam surat ini ialah tarikh kejohanan. tarikh kejohanan. Butiran dalam surat pelantikan ini ialah jawatan. Surat ini perlu di hantar segera supaya barang-barang dapat disediakan pada tarikh yang kita kehendaki. Penganjur perlu menghantar surat memohon bantuan bagi mendapatkan perkhidmatan persatuan sukarela atau badan-badan beruniform tersebut. bas dan lain-lain dari satu pertubuhan atau sekolah. Butiran dalam surat ini ialah tarikh kejohanan.174 TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA (iii) Surat Pelantikan Pegawai Teknikal Surat pelantikan perlu di berikan kepada pegawai teknikal dalam waktu yang bersesuaian. Surat ini perlu di hantar segera supaya kemudahan yang kita kehendaki dapat disediakan pada tarikh yang kita kehendaki. masa kejohanan dan cadangan tujuan penggunaan alatan. jawatan. masa kejohanan dan cadangan tujuan penggunaan gelanggang. tarikh kejohanan masa kejohanan dan tempat kejohanan dan nombor telefon pengerusi kepegawaian. tarikh mengambil dan tarik pemulangan barang. Surat Memohon Bantuan daripada Persatuan Sukarela atau Badan-badan Beruniform Bantuan dari persatuan sukarela atau badan-badan beruniform contohnya St John Ambulan. Surat Penggunaan Gelanggang Surat ini di buat sekiranya gelanggang atau padang di bawah kawalan sekolah atau pertubuhan lain di gunakan. Butiran dalam surat ini ialah tarikh kejohanan. Surat Memohon Pelepasan Pihak jawatan kuasa tertinggi juga perlu memohon pelepasan dari majikannya sebagai untuk setiap ahli jawatan kuasa dan pegawai teknikal untuk bertugas. Surat memohon bantuan perlu kandungan surat itu (iv) (v) (vi) (vii) (viii) . Surat ini perlu di hantar segera supaya gelanggang dapat disediakan pada tarikh yang kita kehendaki. sela tarikh kerja.

Oleh itu pihak penganjur perlu menghantar surat memohon kebenaran dan bantuan dari pihak polis. tempat dan aktiviti yang terlibat dan sumbangan yang diharapkan. masa perasmian atau penutup kejohanan dan cadangan jadual aktiviti perasmian atau penutup kejohanan. Dalam Surat memohon sumbangan sama ada dari segi kewangan atau barang-barang kandungan surat itu perlu mengandungi masa. Surat Jemputan Perasmian atau Penutup Tetamu Kehormat Pihak penganjur juga perlu menghantar surat jemputan khas kepada tetamu kehormat untuk merasmikan atau menutup kejohanan olahraga. Penganjur perlu memaklumkan dan memohon mengadakan aktiviti dari pihak polis. bidang bantuan yang di kehendaki dan jumlah anggota yang di perlukan. Memohon Bantuan Kawalan dari RELA Dalam keadaan tertentu kita mungkin memohon bantuan daripada pihak RELA untuk membuat kawalan keselamatan. Ini bertujuan bagi hospital atau klinik bersedia memberi bantuan kecemasan atau ambulan sekiranya berlaku kecemasan dalam menjalankan Kejohanan Olahraga Kandungan surat itu perlu mengandungi masa. Surat ini juga perlu mengandungi permohonan bantuan dari pihak polis kepada penganjur. bidang kawalan yang dikehendaki dan jumlah anggota. tempat dan aktiviti yang terlibat. tarikh. tarikh. contohnya mengadakan rondaan dan kawalan. Butiran dalam surat ini ialah tarikh kejohanan. tempat dan aktiviti yang terlibat. Kandungan surat itu perlu mengandungi masa. Surat Pemberitahuan.TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 175 perlu mengandungi masa. Surat Sumbangan Dalam satu kejohanan olahraga yang besar sumbangan dari pihak koporat atau individu memang di perlukan. Dalam surat memohon bantuan kawalan keselamatan dari pihak RELA kandungan surat itu perlu mengandungi masa. (x) (xi) (xii) (xiii) . tempat dan aktiviti yang terlibat. Surat Pemberitahuan dan Memohon Bantuan dari Hospital atau Klinik Penganjur perlu memaklumkan hospital atau klinik tentang kejohanan olahraga yang dianjurkan. tarikh. tarikh. tarikh. (ix) Surat Memohon Bantuan daripada Pihak Polis Terdapat aktiviti kejohanan contohnya jalan kaki atau maraton yang melibatkan penggunaan jalan raya. tempat dan aktiviti yang terlibat.

Surat jemputan mestilah berbutiran seperti berikut iaitu tarikh kejohanan. Selain daripada itu jawatan kuasa teknik kepegawaian perlu juga berbincang dengan pegawai sebelum menyusun jadual bertugas dalam kejohanan olahraga. masalah peribadi pegawai yang tidak dapat di elakkan dan kepakaran pegawai dalam bidang-bidang tertentu. Oleh kerana jawatan kuasa akan melibatkan mesyuarat dan lainlain tugasan di luar. Dalam topik lapan bidang tugas pegawai-pegawai teknikal di huraikan dengan terperinci. . Pelantikan Jawatan kuasa Pelantikan jawatan kuasa induk serta kecil dan bidang tugasnya telah di bincangkan dengan terperinci dalam Topik 7. Pelantikan Pegawai Kejohanan Pelantikan pegawai kejohanan olahraga hendaklah di lantik dengan berhati-hati. Surat mesyuarat atau panggilan bertugas kepada ahli jawatan kuasa perlulah melalui ketua jabatan untuk di rekodkan. Bagi kejohanan besar terdapat juga penganjur membuat amali kejohanan sebenar bagi melatih pegawai yang bertugas. Pihak pengurusan pertandingan perlu memastikan bahawa pelantikan jawatan kuasa perlu berdasarkan kepada keupayaan dan pengalaman kerja yang lepas.176 TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA (xiv) Surat Jemputan Perasmian atau Penutup Tetamu Khas Bagi menyerikan lagi upacara perasmian dan penutup pihak penganjur boleh menjemput tetamu khas. Oleh itu biasanya mereka yang mempunyai tauliah di minta mengetuai pegawai teknikal sebagai referi dan ketua hakim. sekiranya berkemampuan pegawai kejohanan yang di lantik perlulah bertauliah dengan mempunyai sijil kepegawaian daripada Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia. Namun dalam kejohanan sekolah atau Majlis Sekolah Daerah kita sukar untuk mempunyai kesemua pegawai bertauliah. Kursus pegawai kejohanan perlu di rancang bagi memberi pendedahan dan seterusnya melicinkan lagi kejohanan olahraga. Pelepasan ahli jawatan kuasa terlibat perlu di pohon dari majikan jika berkenaan. Dalam keadaan tertentu mungkin pegawai yang tidak berpengalaman perlu berpasangan dengan pegawai yang berpengalaman untuk menimba pengetahuan dari rakan yang lebih senior. Selain daripada itu kebajikan pegawai juga perlu di jaga oleh jawatan kuasa ini. masa perasmian atau penutup kejohanan dan cadangan jadual aktiviti perasmian atau penutup kejohanan. Antara faktor penting yang perlu di fikirkan ialah pengalaman dan kelulusan pegawai yang bertugas. Pelantikan pegawai perlu berdasarkan pengalaman dan latar belakang. Urusan pelantikan perlu di lakukan secara bersurat.

Jawatan kuasa pendaftaran perlu membantu jawatan kuasa pertandingan dan teknikal bagi memastikan pendaftaran peserta oleh pasukan mengikut undang-undang yang ditetapkan. papan tulis dan lain-lain perkakasan teknikal sesuatu pertandingan. Borang teknikal dalam kejohanan olahraga adalah merupakan borang yang terdiri daripada maklumat dan mempunyai fungsi yang tersendiri. sistem pembesar suara. Jadual di bawah menunjukkan jenis borang dan fungsinya. Dalam pengelolaan kejohanan olahraga borang teknikal merupakan bahan atau alat yang penting dalam melicinkan kejohanan olahraga. . Jawatan kuasa teknik dan pertandingan perlu menyiapkan dan memastikan penyediaan padang dan gelanggang mengikut ukuran dan spefikasi yang terdapat dalam undang-undang Kesatuan Olahraga Malaysia (KOAM).TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 177 9. Jawatan kuasa teknikal peralatan bertanggungjawab menyediakan segala peralatan pertandingan.3 Penyediaan Borang Borang teknikal menjadi tanggungjawab jawatan kuasa teknikal dan pertandingan untuk menyediakannya. Maklumat atau butir-butiran dalam borang akan memudahkan pegawai teknikal menjalankan tugasnya. 9. jawatan kuasa pendaftaran dan pertandingan perlu mendaftar peserta dengan teliti supaya tidak terdapat kesilapan teknikal berlaku yang akan mengganggu tumpuan peserta. Sebaik sahaja borang penyertaan dihantar oleh pasukan yang bertanding. Alat-alat ini termasuk kerusi. Jawatan kuasa peralatan juga dikehendaki membantu jawatan kuasa teknik dan pertandingan untuk memeriksa peralatan dan memastikannya mengikut spesifikasi. Jawatan kuasa ini perlu mendaftarkan peserta ke dalam borang teknikal yang akan di gunakan dalam pertandingan. berbagai kerja perlu di lakukan oleh jawatan kuasa teknikal sebelum menganjur kejohanan.2 Persiapan Teknikal Persiapan teknikal perlu mantap bagi menjayakan kejohanan olahraga. Borang-borang teknikal perlu seragam mengikut Kesatuan Olahraga Malaysia (KOAM).2. Selain dari aspek ini jawatan kuasa ini juga perlu memastikan gelanggang dan alatan yang di gunakan selamat dan tidak mendatangkan risiko kecederaan kepada peserta. Jawatan kuasa teknikal dan pertandingan perlu menyediakan borang teknikal sebelum urusan pendaftaran peserta dilakukan. meja bagi hakim. Jawatan kuasa ini juga perlu memastikan alatan yang di gunakan dalam kejohanan ini mengikut spesifikasi yang di tetapkan oleh Kesatuan Olahraga Malaysia (KOAM).2.

Borang ini di gunakan untuk urusan penyampaian hadiah yang berjalan lancar seperti yang dirancang. ukuran pencapaian dalam satu acara lompatan atau balingan. Borang ini menunjukkan dan mengesahkan senarai peserta yang bertanding dalam sesuatu acara. 2 3 4 5 6 Borang Ketua Hakim (Lampiran F) 7 Borang atau Kad Acara Padang (lompatan dan balingan) (Lampiran H) Borang Pencapaian Markah Keseluruhan (Lampiran I) 8 9 Borang Bantahan (Lampiran K) 10 11 Borang Penyampaian Hadiah (Lampiran L) Senarai Pemenang Piala Pusingan 12 Borang Catatan Pusingan (Lampiran M) Borang Laporan Kelajuan Angin 13 . pasukan yang mengambil bahagian dan acara yang di pertandingan. Borang ini merupakan rumusan daripada setiap penjaga masa. 10000m). jumlah percubaan. Bagi memudahkan pihak penganjur mengesan piala-piala pusingan yang di menangi oleh sesuatu pasukan borang ini di perkenalkan. Borang ini digunakan untuk ketua Hakim dalam mencatat keputusan rasmi bagi satu acara balapan. Borang ini tercatat senarai nama peserta. Borang ini di gunakan untuk mencatat masa yang di capai dalam acara balapan.1: Borang dan Kegunaannya BIL 1 BORANG Borang Masuk atau Penyertaan (Lampiran A) Borang Penyeliaan Peserta (Lampiran B) Borang Hakim Balapan (Lampiran C) Borang Penjaga Masa (Lampiran D) Borang Ketua Penjaga Masa (Lampiran E) GUNA Borang ini mengandungi daripada butir-butir para peserta. Borang ini di gunakan oleh juruteknik untuk mencatat kelajuan angin yang bertiup semasa sesuatu acara di jalankan. Borang ini di gunakan untuk mencatat bilangan pusingan yang di buat oleh peserta dalam acara lari jarak jauh (5000m.178 TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA Jadual 9. Borang ini merupakan rumusan daripada setiap penjaga masa. Borang bantahan akan di berikan pihak yang ingin membuat bantahan terhadap keputusan rasmi atau pengadilan. Pengiraan markah untuk menentukan tempat dalam sesuatu pasukan. Borang ini digunakan oleh hakim untuk mencatatkan kedudukan dan keputusan yang dicapai oleh dalam acara balapan. Borang ini akan memaparkan markah yang di capai oleh setiap pasukan bagi acara yang di pertandingan. Borang ini digunakan untuk ketua penjaga masa mencatat masa rasmi bagi satu acara balapan.

meja bagi hakim.2 1. papan tulis dan lain-lain perkakasan teknikal sesuatu pertandingan. Nyatakan butiran yang ada dalam surat pelantikan ahli jawatan kuasa kecil dan induk. Alat-alat ini termasuk kerusi. 2. Dalam merancang pertandingan sukan apa yang perlu ialah pengurusan yang teliti kemas dan berdokumen. jumlah percubaan. Surat adalah dokumen yang mengandungi maklumat dan akan menjadi sumber rujukan. 3. ukuran pencapaian dalam satu acara lompatan atau balingan. Nyatakan lampiran yang disertakan dalam surat jemputan mengambil bahagian. 7.TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 179 SEMAK KENDIRI 9. jenis aktiviti. Jadual tindakan tentatif ini membolehkan pengerusi atau orang yang berkepentingan memantau aktiviti perancangan dan perkembangan tugas setiap jawatan kuasa. Nyatakan jawatan kuasa yang bertanggungjawab menyediakan borang teknikal sebelum urusan pendaftaran peserta dilakukan. Borang ini mengandungi daripada butir-butir para peserta. . Namakan jenis borang ini. Nyatakan Jawatan kuasa yang bertanggungjawab menyediakan segala peralatan pertandingan. Borang ini tercatat senarai nama peserta. Kertas kerja yang baik adalah kertas kerja yang dapat memberi gambaran yang jelas tentang hala tuju. Cirikan Surat kebenaran yang digunakan dalam kejohanan olahraga dan beri contoh. Kertas kerja merupakan bahan bertulis yang mengandungi perbincangan mengenai sesuatu projek untuk di bahaskan. sistem pembesar suara. Pengurusan kejohanan harus di rancang terlebih awal dan tidak boleh di buat secara tergesa-gesa. Namakan jenis borang ini. peserta dan perbelanjaan sesuatu projek. 5. pasukan yang mengambil bahagian dan acara yang di pertandingan. 6. 4. jawatan kuasa.

Jawatan kuasa teknikal peralatan bertanggungjawab menyediakan segala peralatan pertandingan. Jawatan kuasa teknikal kepegawaian perlu menyediakan jumlah pegawai yang mencukupi untuk bertugas pada hari kejohanan. Jawatan kuasa teknik alatan perlu memastikan alatan yang di gunakan dalam kejohanan olahraga di sediakan.180 TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA Surat perlu mempunyai maklumat yang ringkas tetapi bermakna kepada pembacanya. Urusan pendaftaran peserta akan melibatkan jawatan kuasa pendaftaran. Jawatan kuasa teknik dan pertandingan perlu menyiapkan dan memastikan penyediaan padang dan gelanggang mengikut ukuran dan spesifikasi yang terdapat dalam undang-undang Kesatuan Olahraga Malaysia (KOAM). Kursus pegawai kejohanan perlu di rancang bagi memberi pendedahan kepada pegawai dan seterusnya melicinkan lagi kejohanan olahraga. Jawatan kuasa teknik kepegawaian perlu berbincang dengan pegawai sebelum menyusun jadual bertugas dalam kejohanan olahraga. jawatan kuasa ini perlu memastikan peserta kejohanan di daftarkan penyertaannya mengikut borang penyertaan. . jawatan kuasa teknikal dan Borang teknikal dalam kejohanan olahraga adalah merupakan borang yang terdiri daripada maklumat dan mempunyai fungsi yang tersendiri. Jawatan kuasa teknikal dan padang perlu memastikan keadaan padang dalam keadaan baik serta tidak mendatangkan mudarat kepada peserta. Jawatan kuasa pendaftaran dan pertandingan perlu mendaftar peserta dengan teliti supaya tidak terdapat kesilapan teknikal. Borang-borang teknikal perlu seragam mengikut Kesatuan Olahraga Malaysia (KOAM). Jawatan kuasa pendaftaran perlu membantu jawatan kuasa pertandingan dan teknikal bagi memastikan pendaftaran peserta oleh pasukan mengikut undangundang yang ditetapkan Borang teknikal menjadi tanggungjawab pertandingan untuk menyediakannya.

Gerko: Panduan Pengajaran Olahraga. Urusan pendaftaran peserta Clarke. Dubuque. (1996)..TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 181 Borang teknikal Borang teknikal Jadual tindakan tentatif Jawatan kuasa pendaftaran Jawatan kuasa teknikal dan padang Jawatan kuasa teknikal kepegawaian Jawatan kuasa teknikal peralatan Kertas kerja Persiapan teknikal Setiausaha jawatan kuasa. Kuala Lumpur: Junjuara Publications Sdn. Karisma Publication Sdn. Bhd. R. Undang-undang Kejohanan Olahraga 3. (1978). Manual Olahraga. Successful Track and Field. London: Franklin Watts. . R. Panduan Pengajaran Olahraga: Kepegawaian dan Kejurulatihan. (1992). (1994). Bhd. & Boyle. Darren Bennet. Brown. Helen Ten. Iowa: Walliam C. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (2003). Teng Bong Tong. Shah Alam: Penerbitan Fajar Bakti Wee Eng Hoe (2002). Sports Facts Athletic Sports.

Cakera B.Lembing ACARA 400 m 800 m 1500 m 5000 m 4x100 m No Peserta 4x400 m L Tinggi L Jauh BIL NAMA PESERTA JUMLAH ACARA 100 m 200 m JUMLAH BESAR Perseorangan Pasukan "Butir-butir penyertaan ini adalah mengikut syarat-syarat penyertaan." Pengesahan Pengurus pasukan ___________________ ( Nama ) (URUSAN RASMI) Tarikh terima___________ Catatan_____________________________ _____________________________ Tarikh Tarikh ____________________ ( ) Borang Penyertaan Borang ini mengandungi butir-butir para peserta.182 TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA LAMPIRAN A: BORANG PENYERTAAN BORANG PENYERTAAN (L/P) Pasukan: B. .Peluru L. pasukan yang mengambil bahagian dan acara yang dipertandingkan.

.TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 183 LAMPIRAN B: BORANG PENYELIAAN PESERTA LAPORAN PENYELIAAN PESERTA No Acara Masa pertandingan: LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 Catatan Penolong Pelepas: TARIKH: NAMA PESERTA Acara (L/P) Kelas Saringan/Separuh Akhir/Akhir NOMBOR PASUKAN CATATAN Borang Penyeliaan Peserta: Borang ini menunjukkan dan mengesahkan senarai peserta yang bertanding dalam sesuatu acara.

Acara Saringan ( 1 1 2 Tarikh Hakim LAPORAN HAKIM Acara: No. AcaraSaringan ( ) ' (L/W) ) Tarikh Hakim LAPORAN HAKIM Acara: No. Acara Saringan ( No./W) ) S-Akhir ( ) LAPORAN HAKIM Acara: (L/W) ) S-Akhir ( ) No. . Acara Saringan ( (L/W) ) S-Akhir ( ) S-Akhir ( 2 3 Tarikh (Hakim mencatat nombor peserta yang mendapat tempat kedua) (Hakim mencatat nombor peserta yang mendapat tempat ketiga) Hakim 3 4 Tarikh Hakim Borang Hakim Tempatan ini digunakan oleh hakim untuk mencatatkan kedudukan dan keputusan yang dicapai oleh dalam acara balapan.184 TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA LAMPIRAN C: LAPORAN HAKIM BALAPAN LAPORAN HAKIM Acara: (L.

Akhir/Akhir Tempat Jam Tarikh Tanda tangan ( Nama Penjaga masa) Borang Penjaga Masa ini digunakan untuk mencatat masa yang di capai dalam acara balapan.Acara:___________ saringan/S.TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 185 LAMPIRAN D: BORANG LAPORAN PENJAGA MASA LAPORAN PENJAGA MASA Acara_________________(L/W) No. .

. Borang ini merupakan rumusan daripada setiap penjaga masa.Akhir/Akhir Rekod Tempat 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh Masa Rasmi Tanda tangan ( Nama Ketua Penjaga masa) Borang Ketua Penjaga Masa ini digunakan untuk ketua penjaga masa mencatat masa rasmi bagi satu acara balapan.186 TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA LAMPIRAN E: BORANG LAPORAN KETUA PENJAGA MASA LAPORAN KETUA PENJAGA MASA Acara_________________(L/W) No.Acara:___________ saringan/S.

TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 187 LAMPIRAN F: BORANG LAPORAN KETUA HAKIM LAPORAN KETUA HAKIM No Acara Masa pertandingan: LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 Acara (L/P) Kelas Saringan/Separuh Akhir/Akhir NOMBOR PASUKAN KEDUDUKAN CATATAN NAMA PESERTA Tarikh: ( Referi ) ( Ketua Hakim ) Borang Ketua Hakim ini digunakan untuk ketua Hakim dalam mencatat keputusan rasmi bagi satu acara balapan. Borang ini merupakan rumusan daripada setiap hakim. .

Cakera No Acara Masa pertandingan: Giliran BUTIR-BUTIR PESERTA Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 Acara (L/P) Rekod Kelas Jarak No Pasukan 1 2 3 Terbaik ( percubaan) Jarak 4 5 6 Terbaik TEMPAT (keselunihan) KEPUTUSAN TEMPAT Perta'ma Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuli Kelapan NAMA NO PASUKAN . ukuran pencapaian dalam satu acara lompatan dan balingan.Jauh/Lkijang/Lontar Peluru/L. JARAK CATATAN Tarikh: ( Referi ) ( Ketua Hakim ) Borang atau Kad Acara Padang (lompatan dan balingan) ini tercatat senarai nama peserta. jumlah percubaan.188 TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA LAMPIRAN G: BORANG LAPORAN KETUA HAKIM (BALINGAN DAN LOMPATAN) LAPORAN ACARA L. .

Tinggi/Bergalah No Acara Masa pertandingan: GILIRAN BUTIR-BUTIR PESERTA Acara (L/P) Kelas Rekod Tinggi Jumlah Lompatam Jumlah Gagal TEMPAT Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 No 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 KEPUTUSAN TEMPAT Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuli Kelapan NAMA NO PASUKAN . JARAK CATATAN Tarikh: ( Referi ) ( Ketua Hakim ) Borang atau Kad Acara Padang (lompatan tinggi) Borang ini tercatat senarai nama peserta.TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 189 LAMPIRAN H: BORANG LAPORAN KETUA HAKIM (LOMPATAN TINGGI) LAPORAN ACARA L. ukuran pencapaian dalam satu acara lompatan tinggi. . jumlah percubaan.

Jumlah Markah Kedudukan .190 TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA LAMPIRAN I: BORANG LAPORAN PENCAPAIAN MARKAH PENCAPAIAN MARKAH NO Acara L.Tinng 100 m 800 m 400 m 200 m 1500 m B. Kijang B Peluru 4x100 m 4x400 m L. Pengiraan markah untuk menentukan tempat dalam sesuatu pasukan.Lembing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keputusan Kedudukan Johan Naib Johan Ketiga Pasukan (L/P) Markah ( Ketua Perakam) Borang Pencapaian Markah Keseluruhan ini akan memaparkan markah yang di capai oleh setiap pasukan bagi acara yang di pertandingkan.

. Borang ini merupakan rumusan daripada setiap laporan ketua hakim dan disahkan oleh referi.TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 191 LAMPIRAN J: BORANG KEPUTUSAN RASMI KEPUTUSAN RASMI No Acara Masa pertandingan: Acara (L/P) Kelas Saringan/Separuh Akhir/Akhir TEMPAT 1 2 3 4 5 6 7 8 NAMA PESERTA/ PASUKAN NOMBOR Masa/Jauh/Tinggi CATATAN Tarikh: ( Perakam ) ( Ketua Perakam ) Borang Keputusan Rasmi ini digunakan untuk perakam dalam mencatat keputusan rasmi bagi satu acara balapan.

. Peristiwa yang teiah berlaku: Dengan ini saya mengemukakan bantahan ini untuk pertimbangan pihak tuan.192 TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA LAMPIRAN K: BORANG BANTAHAN BORANG BANTAHAN Nama Peserta/Pasukan yang Membantah :. Butir-Butir Bantahan Nombor Acara: Masa Peristiwa Berlaku: Acara Temp at Berlaku: Nombor Peserta @ Pasukan lawan yang terlibat:. Pengurus Psukan ( Tarikh ) : Untuk Urusan Rasmi Tarikh Dan Masa Bantahan Keputusan Referi ( Keputusan Juri Rayuan Referi ) ( Pengerusi Juri Rayuan ) Borang bantahan akan diberikan pihak yang ingin membuat bantahan terhadap keputusan rasmi atau pengadilan.

ribuan terima kasih kepada kerana sudi menyarnpaikan hadiah kepada pemenang-pemenang. (Johan) 2. Piala pusingan dihadiahkan oleh: Majlis mengucapkan. 1. . 3.TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 193 LAMPIRAN L: BORANG PENYAMPAIAN HADIAH Acara_______ Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan hadiah kepada pemenang-pemenang. Catalan Penyelia Hadiah: Hadiah bagi acara ini telah di sarnpaikan pada pukul Tarikh (Penyelia Hadiah/Jumhebah) (masa) Pasukan/Peserta (Nama) Masa/Jarak/Ketinggian (Pencapaian) untuk menyampaikan Borang Penyampaian Hadiah ini digunakan untuk urusan penyampaian hadiah yang berjalan lancar seperti yang dirancang. Pemenang.

10).194 TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA LAMPIRAN M: BORANG CATATAN PUSINGAN KAD PENCATAT PUSINGAN No Acara Masa pertandingan: Pusingn/ No Peserta 1/2 3/4 12 11 10 9 8 7 Acara (L/P) Kelas Saringan/Separuh Akhir/Akhir 6 5 4 3 2 1 CATATAN Pencatat Pusingan ( ) Borang Catatan Pusingan ini digunakan untuk mencatat bilangan pusingan yang dibuat oleh peserta dalam acara lari jarak jauh (5000m. .