T o p ik

9

Persediaan Sebelum Kejohanan Olahraga

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. 4. Menulis kertas kerja bagi kejohanan olahraga; Menghuraikan peranan yang di mainkan oleh jawatan kuasa teknikal sebelum kejohanan olahraga; Menyatakan surat-surat yang perlu dihantar sebelum kejohanan olahraga; dan Menyatakan jenis-jenis borang melaksanakan kejohanan olahraga. yang di perlukan dalam

PENGENALAN
Persediaan sebelum kejohanan dilakukan biasanya mengambil masa yang lama, bermula dari lantikan jawatan kuasa induk. Bagi membentuk perancangan yang tersusun jawatan kuasa induk perlu merancang dasar, tujuan, tarikh dan tempat kejohanan dan seterusnya membentuk satu kertas kerja. Huraian tugasan bagi jawatan kuasa induk dan kecil telah di bincangkan dalam Topik 7.

170

TOPIK 9

PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA

9.1

PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN

Kertas kerja merupakan bahan bertulis yang mengandungi perbincangan mengenai sesuatu projek untuk di bahaskan. Kertas kerja yang baik adalah kertas kerja yang dapat memberi gambaran yang jelas tentang hala tuju, jenis aktiviti, jawatan kuasa, peserta dan perbelanjaan sesuatu projek. Dengan kata lain kertas kerja yang lengkap akan menjadi sumber rujukan utama dalam sesuatu program. Kertas kerja juga merupakan dokumen rujukan yang perlu ada dalam proses memohon kebenaran dan pertolongan dari pihak tertentu. Memandangkan kepentingan ini kertas kerja perlu lengkap dan terarah. (a) Menyediakan Kertas Kerja Mengikut Format yang Ditetapkan Antara format kertas kerja yang selalu di gunakan ialah seperti berikut: (i) Tajuk Kertas Kerja Tulis tajuk dengan ringkas dan bermakna tajuk yang di rangka perlulah jelas tepat dan menggambarkan objektif program. Tujuan Kertas Kerja Nyatakan secara jelas arah, hala, haluan, yang ditujukan, maksud, matlamat dan tuntutan kertas kerja disediakan sama ada untuk: Kelulusan, maklumat atau perbincangan Untuk siapa kertas kerja di kemukakan Nyatakan apakah objektif dan matlamat yang hendak dicapai (iii) Matlamat Projek Merupakan sasaran yang realistik untuk dicapai dan perlu berdasarkan kepada konsep kejohanan. (iv) Penerangan tentang Projek Nyatakan secara jelas butiran mengenai jawatan kuasa: Tarikh, masa atau tempat Peserta kumpulan sasaran Yuran atau bayaran yang dikenakan Kerjasama atau bantuan di unit atau persatuan lain

(ii)

tempat dan tindakan jawatan kuasa dan individu.TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 171 (v) Jawatan kuasa Induk Nyatakan secara jelas segala butiran mengenai jawatan kuasa induk dan kecil. (vi) Anggaran Perbelanjaan Nyatakan secara terperinci anggaran pendapatan serta perbelanjaan termasuk belanja runcit sebanyak 10 peratus dan diperincikan mengikut butir-butir perbelanjaan. (viii) Peserta Nyatakan kumpulan sasaran yang akan menyertai program ini sama ada pelajar atau kakitangan anggaran bilangan peserta. (ix) Tindakan Senarai semak tindakan Pelan tindakan Atur cara pentadbiran Carta Gann (x) Sokongan Rujuk keseluruhan kertas kerja kepada penasihat atau pegawai yang berkaitan untuk di komen atau di beri sokongan. . (vii) Susun Atur atau Atur Cara Sediakan jadual tentatif program yang terperinci dari awal hingga akhir termasuklah atur cara perasmian dan penutup dengan menyatakan masa. Nyatakan atau sertakan minit mesyuarat induk yang telah memutuskan untuk mengadakan projek yang di pohon. Senarai penuh jawatan kuasa induk yang terdiri daripada: – – – Penaung Penasihat Senarai Penuh Ahli Jawatan kuasa Induk dan Kecil Peranan dan bidang tugas jawatan kuasa.

jemputan dan pemberitahuan. Surat biasanya di keluarkan oleh setiausaha jawatan kuasa.2 PENGURUSAN SEBELUM KEJOHANAN Bagi menentukan kejayaan dan keberkesanan perjalanan kejohanan olahraga persediaan awal amat perlu. Penganjur mesti memastikan tarikh serahan kertas kerja menepati kehendak masa pemprosesan kelulusan. Pengurusan kejohanan harus di rancang terlebih awal dan tidak boleh di buat secara tergesa-gesa. Urusan surat menyurat merupakan cara berkomunikasi yang selalu digunakan dalam mengelola sesuatu majlis atau kejohanan. (c) SEMAK KENDIRI 9. memohon bantuan. Kesemua proses ini memerlukan pihak urus setia menyiapkan dan menghantar surat tujuan tersebut.1 1. Oleh itu surat perlu mempunyai maklumat yang ringkas tetapi bermakna kepada pembacanya. Dalam merancang dan melaksanakan kejohanan olahraga berbagai pihak perlu di hubungi bagi mendapat kebenaran. Jadual tindakan tentatif boleh dalam bentuk carta gann. senarai semak. Jadual tentatif membolehkan pengerusi memantau aktiviti perancangan dan pelaksanaan aktiviti. Menyediakan Jadual Tindakan Tentatif Jadual tindakan tentatif perlu di bina bagi memastikan perlaksanaan program berjalan dengan lancar. carta alir dan lain-lain media yang mudah difahami. Nyatakan bentuk jadual tindakan tentatif? Nyatakan cara format membina Kertas Kerja mengikut modul ini? 9. Kesemua ini dilakukan bagi mengelakkan perkara-perkara penting terlepas pandang yang akhirnya akan mencatatkan kejohanan olahraga. Surat adalah dokumen yang mengandungi maklumat dan akan menjadi sumber rujukan. 2. jadual.172 TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA (b) Mendapat Kelulusan dari Pihak Pengurusan Kertas kerja yang telah di bina perlu dihantar untuk mendapat kelulusan dari pihak pengurusan. Jadual tindakan tentatif ini membolehkan pengerusi atau orang yang berkepentingan memantau aktiviti perancangan dan perkembangan tugas setiap jawatan kuasa. Dalam merancang pertandingan sukan apa yang perlu ialah pengurusan yang teliti kemas dan berdokumen. .

Selain daripada borang-borang teknikal berserta kandungannya iaitu nama peserta serta data lain perlu di siapkan oleh jawatan kuasa pendaftaran sebelum kejohanan bermula.1 Pengurusan Surat Menyurat dan Pelantikan Surat ialah merupakan kiriman kertas yang di tulis dan dikirim pada orang lain bertujuan atau mempunyai maksud tertentu. Butiran dalam surat pelantikan ini ialah jenis dan bentuk kejohanan. jadual pertandingan dan borang penyertaan serta lampiran yang berkaitan. sekolahsekolah untuk menjemput menyertai kejohanan. Surat lantikan juga perlu di sertakan dengan surat jawapan penerimaan. peraturan am. persatuan-persatuan. masa kejohanan dan tempat kejohanan dan nombor telefon pegawai yang berkenaan.2. tarikh kejohanan. Dalam mengendali kejohanan olahraga urusan surat menyurat merupakan keperluan. Surat Pelantikan Ahli Jawatan Kuasa Induk dan Ahli Jawatan Kuasa Kecil Surat pelantikan perlu di berikan kepada ahli jawatan kuasa induk dan ahli jawatan kuasa kecil. Antara surat yang dikeluarkan oleh jawatan kuasa ialah: (i) Surat Jemputan Mengambil Bahagian Surat ini dialamatkan kepada badan-badan. Jawatan kuasa teknikal dan padang bertanggungjawab menentukan padang dan gelanggang tersedia untuk kejohanan olahraga.TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 173 Jawatan kuasa teknikal kepegawaian perlu bekerja keras sebelum kejohanan. masa kejohanan dan tempat kejohanan. Surat ini mesti di lampirkan dengan ringkasan kertas kerja. Jawatan kuasa teknik alatan pula perlu memastikan alatan yang di gunakan dalam kejohanan olahraga di sediakan. Urusan pendaftaran peserta akan melibatkan jawatan kuasa pendaftaran. tarikh kejohanan. Jawatan kuasa teknikal kepegawaian perlu menyediakan jumlah pegawai yang mencukupi untuk bertugas pada hari kejohanan. Jawatan kuasa teknikal dan padang perlu memastikan keadaan padang dalam keadaan baik serta tidak mendatangkan mudarat kepada peserta. jawatan kuasa ini perlu memastikan peserta kejohanan didaftarkan penyertaannya mengikut borang penyertaan. Surat merupakan dokumen penting yang boleh menjadi sumber rujukan dari semasa ke semasa. Butiran dalam surat pelantikan ini ialah jawatan. Jawatan kuasa ini juga perlu menyusun jadual pegawai yang bertugas dalam kejohanan olahraga pelan kontegensi dan kebajikan pegawai. 9. Selain itu jawatan kuasa ini perlu memastikan ukuran gelanggang dan padang menepati spesifikasi. (ii) . berbagai tugasan perlu di selesaikan oleh jawatan kuasa ini.

Surat Penggunaan Gelanggang Surat ini di buat sekiranya gelanggang atau padang di bawah kawalan sekolah atau pertubuhan lain di gunakan. Butiran dalam surat ini ialah tarikh kejohanan. sela tarikh kerja. tarikh kejohanan masa kejohanan dan tempat kejohanan dan nombor telefon pengerusi kepegawaian. tarikh kejohanan. bas dan lain-lain dari satu pertubuhan atau sekolah. Butiran dalam surat pelantikan ini ialah jawatan. Butiran dalam surat pelantikan ini ialah nama pegawai yang terlibat. Bulan Sabit Merah. Pengakap perlu dalam melicinkan kejohanan olahraga. Surat Memohon Bantuan daripada Persatuan Sukarela atau Badan-badan Beruniform Bantuan dari persatuan sukarela atau badan-badan beruniform contohnya St John Ambulan.174 TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA (iii) Surat Pelantikan Pegawai Teknikal Surat pelantikan perlu di berikan kepada pegawai teknikal dalam waktu yang bersesuaian. Surat ini perlu di hantar segera supaya barang-barang dapat disediakan pada tarikh yang kita kehendaki. jawatan. Butiran dalam surat ini ialah tarikh kejohanan. masa kejohanan dan cadangan tujuan penggunaan gelanggang. Surat Penggunaan Kemudahan Surat ini bertujuan untuk memohon kemudahan seperti asrama. Butiran dalam surat ini ialah tarikh kejohanan. masa kejohanan dan cadangan tujuan penggunaan alatan. Penganjur perlu menghantar surat memohon bantuan bagi mendapatkan perkhidmatan persatuan sukarela atau badan-badan beruniform tersebut. masa kejohanan dan tempat kejohanan dan nombor telefon pengerusi ke pegawai. tarikh mengambil dan tarik pemulangan barang. Surat lantikan juga perlu di sertakan dengan surat jawapan penerimaan. Surat Memohon Pelepasan Pihak jawatan kuasa tertinggi juga perlu memohon pelepasan dari majikannya sebagai untuk setiap ahli jawatan kuasa dan pegawai teknikal untuk bertugas. pertubuhan atau sekolah. masa kejohanan dan cadangan tujuan penggunaan gelanggang. Surat Peminjaman Alatan Surat ini bertujuan untuk meminjam barang-barang untuk kejohanan dari badan-badan. Surat ini perlu di hantar segera supaya kemudahan yang kita kehendaki dapat disediakan pada tarikh yang kita kehendaki. Surat memohon bantuan perlu kandungan surat itu (iv) (v) (vi) (vii) (viii) . Surat ini perlu di hantar segera supaya gelanggang dapat disediakan pada tarikh yang kita kehendaki.

tempat dan aktiviti yang terlibat dan sumbangan yang diharapkan. contohnya mengadakan rondaan dan kawalan. Penganjur perlu memaklumkan dan memohon mengadakan aktiviti dari pihak polis. Surat Jemputan Perasmian atau Penutup Tetamu Kehormat Pihak penganjur juga perlu menghantar surat jemputan khas kepada tetamu kehormat untuk merasmikan atau menutup kejohanan olahraga. tempat dan aktiviti yang terlibat. tempat dan aktiviti yang terlibat. Surat Sumbangan Dalam satu kejohanan olahraga yang besar sumbangan dari pihak koporat atau individu memang di perlukan. (x) (xi) (xii) (xiii) . Dalam surat memohon bantuan kawalan keselamatan dari pihak RELA kandungan surat itu perlu mengandungi masa. tempat dan aktiviti yang terlibat. Dalam Surat memohon sumbangan sama ada dari segi kewangan atau barang-barang kandungan surat itu perlu mengandungi masa. Ini bertujuan bagi hospital atau klinik bersedia memberi bantuan kecemasan atau ambulan sekiranya berlaku kecemasan dalam menjalankan Kejohanan Olahraga Kandungan surat itu perlu mengandungi masa. Surat ini juga perlu mengandungi permohonan bantuan dari pihak polis kepada penganjur. tarikh. tarikh. Oleh itu pihak penganjur perlu menghantar surat memohon kebenaran dan bantuan dari pihak polis. tarikh. tarikh.TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 175 perlu mengandungi masa. tarikh. Surat Pemberitahuan dan Memohon Bantuan dari Hospital atau Klinik Penganjur perlu memaklumkan hospital atau klinik tentang kejohanan olahraga yang dianjurkan. masa perasmian atau penutup kejohanan dan cadangan jadual aktiviti perasmian atau penutup kejohanan. bidang bantuan yang di kehendaki dan jumlah anggota yang di perlukan. Butiran dalam surat ini ialah tarikh kejohanan. tempat dan aktiviti yang terlibat. Kandungan surat itu perlu mengandungi masa. Memohon Bantuan Kawalan dari RELA Dalam keadaan tertentu kita mungkin memohon bantuan daripada pihak RELA untuk membuat kawalan keselamatan. bidang kawalan yang dikehendaki dan jumlah anggota. Surat Pemberitahuan. (ix) Surat Memohon Bantuan daripada Pihak Polis Terdapat aktiviti kejohanan contohnya jalan kaki atau maraton yang melibatkan penggunaan jalan raya.

Urusan pelantikan perlu di lakukan secara bersurat. Kursus pegawai kejohanan perlu di rancang bagi memberi pendedahan dan seterusnya melicinkan lagi kejohanan olahraga. masa perasmian atau penutup kejohanan dan cadangan jadual aktiviti perasmian atau penutup kejohanan. . Pelepasan ahli jawatan kuasa terlibat perlu di pohon dari majikan jika berkenaan. sekiranya berkemampuan pegawai kejohanan yang di lantik perlulah bertauliah dengan mempunyai sijil kepegawaian daripada Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia. Pelantikan pegawai perlu berdasarkan pengalaman dan latar belakang. Dalam topik lapan bidang tugas pegawai-pegawai teknikal di huraikan dengan terperinci. Oleh itu biasanya mereka yang mempunyai tauliah di minta mengetuai pegawai teknikal sebagai referi dan ketua hakim. Pelantikan Pegawai Kejohanan Pelantikan pegawai kejohanan olahraga hendaklah di lantik dengan berhati-hati. Selain daripada itu kebajikan pegawai juga perlu di jaga oleh jawatan kuasa ini. Surat mesyuarat atau panggilan bertugas kepada ahli jawatan kuasa perlulah melalui ketua jabatan untuk di rekodkan. Oleh kerana jawatan kuasa akan melibatkan mesyuarat dan lainlain tugasan di luar. Bagi kejohanan besar terdapat juga penganjur membuat amali kejohanan sebenar bagi melatih pegawai yang bertugas. Surat jemputan mestilah berbutiran seperti berikut iaitu tarikh kejohanan. Pelantikan Jawatan kuasa Pelantikan jawatan kuasa induk serta kecil dan bidang tugasnya telah di bincangkan dengan terperinci dalam Topik 7. Antara faktor penting yang perlu di fikirkan ialah pengalaman dan kelulusan pegawai yang bertugas.176 TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA (xiv) Surat Jemputan Perasmian atau Penutup Tetamu Khas Bagi menyerikan lagi upacara perasmian dan penutup pihak penganjur boleh menjemput tetamu khas. masalah peribadi pegawai yang tidak dapat di elakkan dan kepakaran pegawai dalam bidang-bidang tertentu. Namun dalam kejohanan sekolah atau Majlis Sekolah Daerah kita sukar untuk mempunyai kesemua pegawai bertauliah. Pihak pengurusan pertandingan perlu memastikan bahawa pelantikan jawatan kuasa perlu berdasarkan kepada keupayaan dan pengalaman kerja yang lepas. Selain daripada itu jawatan kuasa teknik kepegawaian perlu juga berbincang dengan pegawai sebelum menyusun jadual bertugas dalam kejohanan olahraga. Dalam keadaan tertentu mungkin pegawai yang tidak berpengalaman perlu berpasangan dengan pegawai yang berpengalaman untuk menimba pengetahuan dari rakan yang lebih senior.

2 Persiapan Teknikal Persiapan teknikal perlu mantap bagi menjayakan kejohanan olahraga. Jawatan kuasa ini juga perlu memastikan alatan yang di gunakan dalam kejohanan ini mengikut spesifikasi yang di tetapkan oleh Kesatuan Olahraga Malaysia (KOAM).TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 177 9. Jawatan kuasa peralatan juga dikehendaki membantu jawatan kuasa teknik dan pertandingan untuk memeriksa peralatan dan memastikannya mengikut spesifikasi. 9. Borang teknikal dalam kejohanan olahraga adalah merupakan borang yang terdiri daripada maklumat dan mempunyai fungsi yang tersendiri. meja bagi hakim. Jawatan kuasa pendaftaran perlu membantu jawatan kuasa pertandingan dan teknikal bagi memastikan pendaftaran peserta oleh pasukan mengikut undang-undang yang ditetapkan.2. Alat-alat ini termasuk kerusi. Maklumat atau butir-butiran dalam borang akan memudahkan pegawai teknikal menjalankan tugasnya. Jawatan kuasa teknik dan pertandingan perlu menyiapkan dan memastikan penyediaan padang dan gelanggang mengikut ukuran dan spefikasi yang terdapat dalam undang-undang Kesatuan Olahraga Malaysia (KOAM). Dalam pengelolaan kejohanan olahraga borang teknikal merupakan bahan atau alat yang penting dalam melicinkan kejohanan olahraga. Sebaik sahaja borang penyertaan dihantar oleh pasukan yang bertanding. jawatan kuasa pendaftaran dan pertandingan perlu mendaftar peserta dengan teliti supaya tidak terdapat kesilapan teknikal berlaku yang akan mengganggu tumpuan peserta. . Jawatan kuasa teknikal peralatan bertanggungjawab menyediakan segala peralatan pertandingan. sistem pembesar suara. papan tulis dan lain-lain perkakasan teknikal sesuatu pertandingan. Jawatan kuasa ini perlu mendaftarkan peserta ke dalam borang teknikal yang akan di gunakan dalam pertandingan. Jawatan kuasa teknikal dan pertandingan perlu menyediakan borang teknikal sebelum urusan pendaftaran peserta dilakukan. Selain dari aspek ini jawatan kuasa ini juga perlu memastikan gelanggang dan alatan yang di gunakan selamat dan tidak mendatangkan risiko kecederaan kepada peserta. berbagai kerja perlu di lakukan oleh jawatan kuasa teknikal sebelum menganjur kejohanan.2. Borang-borang teknikal perlu seragam mengikut Kesatuan Olahraga Malaysia (KOAM). Jadual di bawah menunjukkan jenis borang dan fungsinya.3 Penyediaan Borang Borang teknikal menjadi tanggungjawab jawatan kuasa teknikal dan pertandingan untuk menyediakannya.

Borang ini di gunakan untuk mencatat bilangan pusingan yang di buat oleh peserta dalam acara lari jarak jauh (5000m. Borang ini tercatat senarai nama peserta. Borang ini digunakan untuk ketua penjaga masa mencatat masa rasmi bagi satu acara balapan. Borang ini di gunakan untuk urusan penyampaian hadiah yang berjalan lancar seperti yang dirancang. Borang ini merupakan rumusan daripada setiap penjaga masa. Borang bantahan akan di berikan pihak yang ingin membuat bantahan terhadap keputusan rasmi atau pengadilan. Pengiraan markah untuk menentukan tempat dalam sesuatu pasukan. Borang ini merupakan rumusan daripada setiap penjaga masa. Bagi memudahkan pihak penganjur mengesan piala-piala pusingan yang di menangi oleh sesuatu pasukan borang ini di perkenalkan. Borang ini di gunakan untuk mencatat masa yang di capai dalam acara balapan.178 TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA Jadual 9. ukuran pencapaian dalam satu acara lompatan atau balingan. 10000m). 2 3 4 5 6 Borang Ketua Hakim (Lampiran F) 7 Borang atau Kad Acara Padang (lompatan dan balingan) (Lampiran H) Borang Pencapaian Markah Keseluruhan (Lampiran I) 8 9 Borang Bantahan (Lampiran K) 10 11 Borang Penyampaian Hadiah (Lampiran L) Senarai Pemenang Piala Pusingan 12 Borang Catatan Pusingan (Lampiran M) Borang Laporan Kelajuan Angin 13 . Borang ini di gunakan oleh juruteknik untuk mencatat kelajuan angin yang bertiup semasa sesuatu acara di jalankan.1: Borang dan Kegunaannya BIL 1 BORANG Borang Masuk atau Penyertaan (Lampiran A) Borang Penyeliaan Peserta (Lampiran B) Borang Hakim Balapan (Lampiran C) Borang Penjaga Masa (Lampiran D) Borang Ketua Penjaga Masa (Lampiran E) GUNA Borang ini mengandungi daripada butir-butir para peserta. Borang ini menunjukkan dan mengesahkan senarai peserta yang bertanding dalam sesuatu acara. Borang ini digunakan oleh hakim untuk mencatatkan kedudukan dan keputusan yang dicapai oleh dalam acara balapan. Borang ini akan memaparkan markah yang di capai oleh setiap pasukan bagi acara yang di pertandingan. Borang ini digunakan untuk ketua Hakim dalam mencatat keputusan rasmi bagi satu acara balapan. jumlah percubaan. pasukan yang mengambil bahagian dan acara yang di pertandingan.

Kertas kerja yang baik adalah kertas kerja yang dapat memberi gambaran yang jelas tentang hala tuju. . Namakan jenis borang ini. jenis aktiviti. jumlah percubaan. 6. jawatan kuasa. Nyatakan lampiran yang disertakan dalam surat jemputan mengambil bahagian. peserta dan perbelanjaan sesuatu projek. Borang ini mengandungi daripada butir-butir para peserta. papan tulis dan lain-lain perkakasan teknikal sesuatu pertandingan. 2. sistem pembesar suara. pasukan yang mengambil bahagian dan acara yang di pertandingan. Surat adalah dokumen yang mengandungi maklumat dan akan menjadi sumber rujukan. Jadual tindakan tentatif ini membolehkan pengerusi atau orang yang berkepentingan memantau aktiviti perancangan dan perkembangan tugas setiap jawatan kuasa. Cirikan Surat kebenaran yang digunakan dalam kejohanan olahraga dan beri contoh.2 1. 4. 7.TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 179 SEMAK KENDIRI 9. Pengurusan kejohanan harus di rancang terlebih awal dan tidak boleh di buat secara tergesa-gesa. 5. Borang ini tercatat senarai nama peserta. Nyatakan butiran yang ada dalam surat pelantikan ahli jawatan kuasa kecil dan induk. Nyatakan Jawatan kuasa yang bertanggungjawab menyediakan segala peralatan pertandingan. Nyatakan jawatan kuasa yang bertanggungjawab menyediakan borang teknikal sebelum urusan pendaftaran peserta dilakukan. 3. ukuran pencapaian dalam satu acara lompatan atau balingan. Dalam merancang pertandingan sukan apa yang perlu ialah pengurusan yang teliti kemas dan berdokumen. Namakan jenis borang ini. Alat-alat ini termasuk kerusi. meja bagi hakim. Kertas kerja merupakan bahan bertulis yang mengandungi perbincangan mengenai sesuatu projek untuk di bahaskan.

Jawatan kuasa teknik kepegawaian perlu berbincang dengan pegawai sebelum menyusun jadual bertugas dalam kejohanan olahraga. . Borang-borang teknikal perlu seragam mengikut Kesatuan Olahraga Malaysia (KOAM). jawatan kuasa teknikal dan Borang teknikal dalam kejohanan olahraga adalah merupakan borang yang terdiri daripada maklumat dan mempunyai fungsi yang tersendiri. Kursus pegawai kejohanan perlu di rancang bagi memberi pendedahan kepada pegawai dan seterusnya melicinkan lagi kejohanan olahraga. Jawatan kuasa teknikal kepegawaian perlu menyediakan jumlah pegawai yang mencukupi untuk bertugas pada hari kejohanan.180 TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA Surat perlu mempunyai maklumat yang ringkas tetapi bermakna kepada pembacanya. Jawatan kuasa pendaftaran perlu membantu jawatan kuasa pertandingan dan teknikal bagi memastikan pendaftaran peserta oleh pasukan mengikut undangundang yang ditetapkan Borang teknikal menjadi tanggungjawab pertandingan untuk menyediakannya. Jawatan kuasa pendaftaran dan pertandingan perlu mendaftar peserta dengan teliti supaya tidak terdapat kesilapan teknikal. Jawatan kuasa teknikal dan padang perlu memastikan keadaan padang dalam keadaan baik serta tidak mendatangkan mudarat kepada peserta. Jawatan kuasa teknik alatan perlu memastikan alatan yang di gunakan dalam kejohanan olahraga di sediakan. Urusan pendaftaran peserta akan melibatkan jawatan kuasa pendaftaran. Jawatan kuasa teknik dan pertandingan perlu menyiapkan dan memastikan penyediaan padang dan gelanggang mengikut ukuran dan spesifikasi yang terdapat dalam undang-undang Kesatuan Olahraga Malaysia (KOAM). jawatan kuasa ini perlu memastikan peserta kejohanan di daftarkan penyertaannya mengikut borang penyertaan. Jawatan kuasa teknikal peralatan bertanggungjawab menyediakan segala peralatan pertandingan.

R. & Boyle. . (1992). Dubuque.TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 181 Borang teknikal Borang teknikal Jadual tindakan tentatif Jawatan kuasa pendaftaran Jawatan kuasa teknikal dan padang Jawatan kuasa teknikal kepegawaian Jawatan kuasa teknikal peralatan Kertas kerja Persiapan teknikal Setiausaha jawatan kuasa. Shah Alam: Penerbitan Fajar Bakti Wee Eng Hoe (2002). Gerko: Panduan Pengajaran Olahraga. Kuala Lumpur: Junjuara Publications Sdn. Karisma Publication Sdn. Bhd. Successful Track and Field. (1996). Panduan Pengajaran Olahraga: Kepegawaian dan Kejurulatihan. Darren Bennet. Iowa: Walliam C. Urusan pendaftaran peserta Clarke. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (2003). Undang-undang Kejohanan Olahraga 3. Helen Ten. Teng Bong Tong. R. (1978). Manual Olahraga. Bhd.. London: Franklin Watts. (1994). Brown. Sports Facts Athletic Sports.

" Pengesahan Pengurus pasukan ___________________ ( Nama ) (URUSAN RASMI) Tarikh terima___________ Catatan_____________________________ _____________________________ Tarikh Tarikh ____________________ ( ) Borang Penyertaan Borang ini mengandungi butir-butir para peserta.182 TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA LAMPIRAN A: BORANG PENYERTAAN BORANG PENYERTAAN (L/P) Pasukan: B.Peluru L. pasukan yang mengambil bahagian dan acara yang dipertandingkan. . Cakera B.Lembing ACARA 400 m 800 m 1500 m 5000 m 4x100 m No Peserta 4x400 m L Tinggi L Jauh BIL NAMA PESERTA JUMLAH ACARA 100 m 200 m JUMLAH BESAR Perseorangan Pasukan "Butir-butir penyertaan ini adalah mengikut syarat-syarat penyertaan.

TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 183 LAMPIRAN B: BORANG PENYELIAAN PESERTA LAPORAN PENYELIAAN PESERTA No Acara Masa pertandingan: LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 Catatan Penolong Pelepas: TARIKH: NAMA PESERTA Acara (L/P) Kelas Saringan/Separuh Akhir/Akhir NOMBOR PASUKAN CATATAN Borang Penyeliaan Peserta: Borang ini menunjukkan dan mengesahkan senarai peserta yang bertanding dalam sesuatu acara. .

Acara Saringan ( No. ./W) ) S-Akhir ( ) LAPORAN HAKIM Acara: (L/W) ) S-Akhir ( ) No. Acara Saringan ( (L/W) ) S-Akhir ( ) S-Akhir ( 2 3 Tarikh (Hakim mencatat nombor peserta yang mendapat tempat kedua) (Hakim mencatat nombor peserta yang mendapat tempat ketiga) Hakim 3 4 Tarikh Hakim Borang Hakim Tempatan ini digunakan oleh hakim untuk mencatatkan kedudukan dan keputusan yang dicapai oleh dalam acara balapan.184 TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA LAMPIRAN C: LAPORAN HAKIM BALAPAN LAPORAN HAKIM Acara: (L. AcaraSaringan ( ) ' (L/W) ) Tarikh Hakim LAPORAN HAKIM Acara: No. Acara Saringan ( 1 1 2 Tarikh Hakim LAPORAN HAKIM Acara: No.

TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 185 LAMPIRAN D: BORANG LAPORAN PENJAGA MASA LAPORAN PENJAGA MASA Acara_________________(L/W) No.Acara:___________ saringan/S.Akhir/Akhir Tempat Jam Tarikh Tanda tangan ( Nama Penjaga masa) Borang Penjaga Masa ini digunakan untuk mencatat masa yang di capai dalam acara balapan. .

.Acara:___________ saringan/S.Akhir/Akhir Rekod Tempat 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh Masa Rasmi Tanda tangan ( Nama Ketua Penjaga masa) Borang Ketua Penjaga Masa ini digunakan untuk ketua penjaga masa mencatat masa rasmi bagi satu acara balapan. Borang ini merupakan rumusan daripada setiap penjaga masa.186 TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA LAMPIRAN E: BORANG LAPORAN KETUA PENJAGA MASA LAPORAN KETUA PENJAGA MASA Acara_________________(L/W) No.

Borang ini merupakan rumusan daripada setiap hakim.TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 187 LAMPIRAN F: BORANG LAPORAN KETUA HAKIM LAPORAN KETUA HAKIM No Acara Masa pertandingan: LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 Acara (L/P) Kelas Saringan/Separuh Akhir/Akhir NOMBOR PASUKAN KEDUDUKAN CATATAN NAMA PESERTA Tarikh: ( Referi ) ( Ketua Hakim ) Borang Ketua Hakim ini digunakan untuk ketua Hakim dalam mencatat keputusan rasmi bagi satu acara balapan. .

. jumlah percubaan. JARAK CATATAN Tarikh: ( Referi ) ( Ketua Hakim ) Borang atau Kad Acara Padang (lompatan dan balingan) ini tercatat senarai nama peserta.188 TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA LAMPIRAN G: BORANG LAPORAN KETUA HAKIM (BALINGAN DAN LOMPATAN) LAPORAN ACARA L.Jauh/Lkijang/Lontar Peluru/L.Cakera No Acara Masa pertandingan: Giliran BUTIR-BUTIR PESERTA Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 Acara (L/P) Rekod Kelas Jarak No Pasukan 1 2 3 Terbaik ( percubaan) Jarak 4 5 6 Terbaik TEMPAT (keselunihan) KEPUTUSAN TEMPAT Perta'ma Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuli Kelapan NAMA NO PASUKAN . ukuran pencapaian dalam satu acara lompatan dan balingan.

JARAK CATATAN Tarikh: ( Referi ) ( Ketua Hakim ) Borang atau Kad Acara Padang (lompatan tinggi) Borang ini tercatat senarai nama peserta.Tinggi/Bergalah No Acara Masa pertandingan: GILIRAN BUTIR-BUTIR PESERTA Acara (L/P) Kelas Rekod Tinggi Jumlah Lompatam Jumlah Gagal TEMPAT Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 No 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 KEPUTUSAN TEMPAT Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuli Kelapan NAMA NO PASUKAN . jumlah percubaan. ukuran pencapaian dalam satu acara lompatan tinggi. .TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 189 LAMPIRAN H: BORANG LAPORAN KETUA HAKIM (LOMPATAN TINGGI) LAPORAN ACARA L.

Pengiraan markah untuk menentukan tempat dalam sesuatu pasukan. Jumlah Markah Kedudukan .Lembing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keputusan Kedudukan Johan Naib Johan Ketiga Pasukan (L/P) Markah ( Ketua Perakam) Borang Pencapaian Markah Keseluruhan ini akan memaparkan markah yang di capai oleh setiap pasukan bagi acara yang di pertandingkan. Kijang B Peluru 4x100 m 4x400 m L.190 TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA LAMPIRAN I: BORANG LAPORAN PENCAPAIAN MARKAH PENCAPAIAN MARKAH NO Acara L.Tinng 100 m 800 m 400 m 200 m 1500 m B.

TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 191 LAMPIRAN J: BORANG KEPUTUSAN RASMI KEPUTUSAN RASMI No Acara Masa pertandingan: Acara (L/P) Kelas Saringan/Separuh Akhir/Akhir TEMPAT 1 2 3 4 5 6 7 8 NAMA PESERTA/ PASUKAN NOMBOR Masa/Jauh/Tinggi CATATAN Tarikh: ( Perakam ) ( Ketua Perakam ) Borang Keputusan Rasmi ini digunakan untuk perakam dalam mencatat keputusan rasmi bagi satu acara balapan. Borang ini merupakan rumusan daripada setiap laporan ketua hakim dan disahkan oleh referi. .

Pengurus Psukan ( Tarikh ) : Untuk Urusan Rasmi Tarikh Dan Masa Bantahan Keputusan Referi ( Keputusan Juri Rayuan Referi ) ( Pengerusi Juri Rayuan ) Borang bantahan akan diberikan pihak yang ingin membuat bantahan terhadap keputusan rasmi atau pengadilan. . Butir-Butir Bantahan Nombor Acara: Masa Peristiwa Berlaku: Acara Temp at Berlaku: Nombor Peserta @ Pasukan lawan yang terlibat:. Peristiwa yang teiah berlaku: Dengan ini saya mengemukakan bantahan ini untuk pertimbangan pihak tuan.192 TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA LAMPIRAN K: BORANG BANTAHAN BORANG BANTAHAN Nama Peserta/Pasukan yang Membantah :.

Catalan Penyelia Hadiah: Hadiah bagi acara ini telah di sarnpaikan pada pukul Tarikh (Penyelia Hadiah/Jumhebah) (masa) Pasukan/Peserta (Nama) Masa/Jarak/Ketinggian (Pencapaian) untuk menyampaikan Borang Penyampaian Hadiah ini digunakan untuk urusan penyampaian hadiah yang berjalan lancar seperti yang dirancang. 3. ribuan terima kasih kepada kerana sudi menyarnpaikan hadiah kepada pemenang-pemenang. Piala pusingan dihadiahkan oleh: Majlis mengucapkan. (Johan) 2. 1.TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 193 LAMPIRAN L: BORANG PENYAMPAIAN HADIAH Acara_______ Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan hadiah kepada pemenang-pemenang. . Pemenang.

10).194 TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA LAMPIRAN M: BORANG CATATAN PUSINGAN KAD PENCATAT PUSINGAN No Acara Masa pertandingan: Pusingn/ No Peserta 1/2 3/4 12 11 10 9 8 7 Acara (L/P) Kelas Saringan/Separuh Akhir/Akhir 6 5 4 3 2 1 CATATAN Pencatat Pusingan ( ) Borang Catatan Pusingan ini digunakan untuk mencatat bilangan pusingan yang dibuat oleh peserta dalam acara lari jarak jauh (5000m. .