27.

(a)

Usaha anda bagi meningkatkan tahap profesionalisme dalam pengajaran dan

pembelajaran matapelajaran/bidang yang di pohon.

Tugas utama seorang guru di sekolah adalah memimpin pembelajaran murid secara mendalam. Ia merupakan satu elemen yang penting bagi melestarikan sesebuah sekolah. Bagi meningkatkan kualiti pengajaran yang perlu dilaksanakan dalam bilik darjah, guru bertanggungjawab dalam memastikan tahap profesioanlime dalam pembelajaran dan pengajaran ditingkatkan dari masa ke semasa. Bagi saya seorang guru Matematik di sebuah sekolah yang mempunyai prestasi Matematik UPSR yang sederhana, banyak perkara yang perlu dilakukan lagi bagi meningkatkan tahap profesionalisme dalam pembelajaran dan pengajaran Matematik ini sekaligus meningkatkan peratusan kelulusan UPSR yang menjadi kayu pengukur utama kecemerlangan sekolah. Sehingga kini banyak perkara sudah saya lakukan bagi meningkatkan tahap

profesionalisme. Antara yang menjadi keutamaan saya adalah mengikuti bengkel-bengkel teknik menjawab soalan yang dilaksanakan Jurulatih Utama (JU) di bawah anjuran pihak Pelajaran Daerah Pasir Gudang. Dalam bengkel seperti ini, banyak maklumat dapat dikongsikan di antara guru-guru dengan JU yang ada . Contoh maklumat yang dapat dikongsi adalah teknik mendapatkan peratus menggunakan kaedah 10/5/1, yang boleh diaplikasikan oleh murid sederhana di sekolah. Saya juga pernah mengikuti bengkel yang dianjurkan oleh syarikat perunding luar bagi melihat cara mereka memberikan input kepada murid yang menyertai bengkel tersebut. Antara ilmu yang saya perolehi adalah cara menghafal penukaran unit panjang, iaitu menjadikan akronim KM, M,CM, MM sebagai Kami Murid CeMerlang MateMatik. Dari ilmu tersebut saya telah kembangkan kepada unit ukuran bagi timbangan berat dan isipadu cecair. Bengkel penandaan Kertas 2 Matematik UPSR juga banyak yang saya sertai sejak tahun 2005. Dalam bengkel ini saya dapat memahami dengan jelas apa yang dikatakan sebagai peraturan permarkahan (skema permarkahan), dan bagaimana cara pemberian markah kepada jawapan-jawapan murid yang pelbagai. Ilmu daripada bengkel yang diperolehi, kemudiannya dikongsi bersama-sama guru yang lain di dalam satu kursus dalaman. Ilmu ini juga diberikan kepada murid supaya mereka dapat mengenalpasti cara menjawab soalan dengan betul dan memastikan mendapat markah yang diinginkan.

Usaha yang berterusan memerlukan ketabahan dan keyakinan serta diiringi dengan doa kerana untuk melahirkan murid yang cemerlang memerlukan pengorbanan yang besar ..Saya tidak ketinggalan untuk mendapatkan input yang berguna daripada sumber internet ini. Sekian terima kasih. Sebagai contoh. kaedah melukis palang (bar) lebih senang difahami oleh murid. Antara ilmu yang biasa saya dapatkan daripada sumber internet ini adalah permainan matematik yang mana saya kongsikan kepada murid bila perlu. dan kaedah menghafal sifir lapan yang dipanggil ³Nampak Apa Pada Lapan. Dengan pengalaman yang saya telah perolehi ini. Lapan Nam Pak Dua Kosong´.untuk menjawab soalan berkaitan pecahan daripada sesuatu jumlah. menambah keyakinan saya dalam memberikan ilmu kepada murid yang diajar tidak terkecuali juga kepada guru-guru di sekolah. Antara laman yang biasa saya kunjungi adalah blog-blog guru Matematik yang sudi berkongsi ilmu pengetahuan. teknik ³q´ bagi membundarkan nombor. Tahun 2010 merupakan tahun kejayaan saya kerana telah terpilih sebagai Pemeriksa Kertas Matematik (015/2) UPSR 2010. Saya juga ada membaca kajian tindakan yang ditulis oleh guru-guru lain dalam jurnal yang dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri. Seiring dengan zaman teknologi maklumat. di mana bahan tersebut saya gunakan kembali semasa mengajar tajuk berkenaan di dalam kelas. Saya juga ada mendapatkan bahan bantu mengajar seperti pecahan daripada internet.. serta menghadiri kursus profesionalisme. Ramai guru berkongsi maklumat berkenaan kepakaran mereka di internet. . Sebagai contoh. banyak maklumat dikongsi di alam maya. menghadiri kursus-kursus Matematik yang diadakan oleh penganjur luar. teknik ³tangga dan tukul´ untuk mendarab nombor dua digit. di mana saya merasakan ia adalah satu pencapaian yang membanggakan. Dari situ saya mendapat beberapa teknik yang boleh diguna pakai untuk murid dalam bilik darjah.Membaca buku adalah satu lagi cara saya mendapatkan ilmu yang boleh dikongsi bersama-sama dengan guru-guru lain dan juga murid yang diajar. Masih banyak usaha yang perlu saya lakukan lagi untuk meningkatkan tahap profesionalisme. Antaranya adalah penggunaan teknologi maklumat yang kerap di dalam kelas. Selain itu saya biasa mengunjungi forum sosial berkaitan dengan guru seperti Bicara Guru. Ada beberapa teknik menjawab soalan yang saya telah kongsi bersama murid di ambil daripada buku-buku Matematik Singapura yang banyak di pasaran Johor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful