Serajah perkembangan SMK Meru

Pembinaan Sekolah Menengah Kebangsaan Meru dimulakan pada pertengahan pelaksanaan RMK-4 di batu 7, Pekan Meru, Klang di kawasan tanah berukuran 18 ekar dan merupakan kawasan sekolah kedua terbesar di Daerah Klang. Sekolah ini telah siap dibina pada Mei 1982 dan mula digunakn pada 1 Jun 1982. Nama sekolah ini diambil sempena nama Kampung Meru yang pada mulanya dikenali sebagai Sekolah Menengah Rendah. Pengetua pertama sekolah ini ialah Tn. Hj. Ajidin Bin Hj. Hashim yang bertugas dari 16 Feb 1982 ± 31 Jun 1986. Pada mulanya, sekolah ini hanya mempunyai 12 buah bilik darjah yang mengandungi 17 kelas dari tingkatan 1-3. Pada tahun 1982, bilangan murid semakin bertambah seramai 647 orang dan terus meningkat seramai 891 orang pada awal Januari 1983 dan jumlah kelas juga bertambah kepada 28 buah yang terdiri daripada kelas peralihan hingga tingkatan 5. Sekolah Menengah Kebangsaa Meru tela mencapai keputusan terbaik SPM seluruh Negara katagori luar Bandar dengan mencapai keputusan 83% lulus pada tahun 1987. Sekolah ini juga pernah menjuarai Sekolah Paling Bersih di Daerah Klang Pada tahun 1985 dan tempat ke-3 peringkat Negeri Selangor. Pada 22 Ogos 1985, SMK Meru telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Haji Bujang Bin Haji Ulis, Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia. Pada 1988, sebuah blok 2 tingkat yang mempunyai 6 buah bilik telah dibina. Sebuah makmal tulen dan surau sekolah telah dibina atas inisiatif pengetua ke-3 iaitu En. Ghazali bin Othman, guru-guru dan kakitangan sekolah. Pada 1999, sebuah dewan terbuka telah diusahakan pembinaannya oleh pengetua ke-7 iaitu Puan Hajjah Siti Meriam Binti Kasim dengan mengadakan Hari Usahawan. Menjelang tahun 2001, sebuah dewan besar yang serba lengkap telah dibina dan diberi nama Dewan Merak, dan pada tahun itu juga, sebuah makmal komputer dan Bengkel MPV telah siap dibina. Pembinaan bangunan Sekolah Model Khas bermula pada tahun 2001 dan siap sepenuhnya pada Mei 2003 yang mengandungi 2 blok bangunan 4 tingkat, 1 blok dewan besar dan 2 blok asrama 3 tingkat. Murid-muridnya terdiri daripada Tahun 4,5 dan 6 yang berjumlah 75 orang murid. Sehingga akhir Disember 2007, jumlah pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Meru berjumlah 3050 orang dengan kekuatan 159 orang guru.

OBJEKTIF Mengenali dan memahami sejarah perkembangan sekolah. Mengenali nama dan lambang

sekolah. Memupuk rasa bangga dan cinta terhadap sekolah. Mengamalkan nilai murni yang diwarisi bersama dalam warga sekolah. Menguasai kemahiran mencari, mengumpul, merekod dan menganalisa maklumat tentang sekolah. 1.

p.

p.

p.

2.

p.

p.

p.

3.

p.

p.

p.

4.

p.

p.

p.

5.

p.

p.

p.

6.

p.

p.

p.

7.

p.

p.

p.

8.

p.

p.

p.

9.

p.

p.

p.

10.

p.

p.

p.

11.

p.

p.

p.

12.

p.

p.

p.

13.

p.

p.

p.

14.

p.

p.