P. 1
Pengertian Islam

Pengertian Islam

|Views: 149|Likes:
Published by Zamharir Zahir

More info:

Published by: Zamharir Zahir on Jun 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2015

pdf

text

original

PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF

PENGERTIAN ISLAM
Pengertian dari Islam adalah penerimaan dari suatu pandangan atau suatu keadaan yang mula-mula ditolak atau tidak diterima. Di dalam Al-Qur¶an, Islam, seringkali diartikan kerelaan dari seseorang untuk menjalankan perintah Tuhan dan mengikutinya. ³Moslem´ adalah kata keadaan daripada Islam. Ini berkenaan dengan orang yang bersedia (rela) menjalankan perintah Tuhan dan mengikutinya. ³Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi menyerahkan diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia dari golongan orang-orang musyrik.´ 3:67. Dua kata-kata itu, memperoleh arti yang khusus setelah mengenal pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Pesan yang disampaikan pada Muhammad dinamakan Islam, dan mengaku percaya pada pesan-pesannya adalah juga Islam.

Sunday, May 01, 2011

sebagaimana tersebut dalam Al Qur¶an.583 SM). sentosa. Hal itu dilakukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri. banyak para ahli yang mendefinisikannya. dan berserah diri kepada Allah swt. melainkan pula pada segala sesuatu yang secara tak sadar tunduk sepenuhnya pada undang-undang Allah. Zarathustra (W. sebagai Rasul. Di kalangan masyarakat Barat. tetapi menganal berbagai segi dari kehidupan manusia.PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF Pengertian Islam bisa kita bedah dari dua aspek. disebut sebagai orang Muslim. 2011 . patuh. dan damai. Dari segi kebahasaan. melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan telah menyatakan patuh dan tunduk kepada Allah. dan taat kepada Allah swt. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi. Harun Nasution. Oleh sebab itu orang yang berserah diri. yaitu aspek kebahasaan dan aspek peristilahan. dapat ditarik kesimpulan bahwa kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh. Sementara itu Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa Islam adalah agama perdamaian. dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Di Persia misalnya ada agama Zoroaster. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia menjadi bukti nyata bahwa agama Islam selaras benar dengan namanya. Islam bukan saja dikatakan sebagai agama seluruh Nabi Allah. dan dua ajaran pokoknya. bukan paksaan atau berpura-pura. Agama Sunday. Dari uraian tersebut. Dr. di antaranya Prof. Adapun pengertian Islam dari segi istilah. Islam sering diidentikkan dengan istilah Muhammadanism dan Muhammedan. taat. May 01. tunduk. Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat. Peristilahan ini timbul karena pada umumnya agama di luar Islam namanya disandarkan pada nama pendirinya. Ia mengatakan bahwa Islam menurut istilah (Islam sebagai agama) adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad saw. Agama ini disandarkan pada nama pendirinya.

Selanjutnya. Islam adalah agama Nabi Adam. Dengan demikian. Berdasarkan keterangan tersebut. Penyebutan istilah Muhammadanism dan Muhammedan untuk agama Islam. Keterlibatan nabi ini pun berada dalam bimbingan wahyu Allah swt. Dalam proses penyebaran agama Islam. dan tata cara ibadahnya. dilihat dari segi misi ajarannya. Sidharta Gautama Budha (lahir 560 SM). pada berbagai kelompok manusia dan berbagai bangsa yang ada di dunia ini. Kata Islam adalah nama yang diberikan oleh Allah swt. golongan tertentu. Kata Islam tidak mempunyai hubungan dengan orang tertentu. Nabi Muhammad saw. May 01. Agama dari seluruh Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh Allah swt. seluruh Nabi dan Rasul beragama Islam dan mengemban risalah menyampaikan Islam. Hal itu Sunday. secara istilah. 2011 . Nabi Yakub. Dengan kata lain. Nabi Sulaiman. uraian. Nabi Musa. Istilah tersebut bisa mengandung arti bahwa Islam adalah paham Muhammad atau pemujaan terhadap Muhammad. Nama Islam tersebut memiliki perbedaan yang luar biasa dengan nama agama lainnya.PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF lainnya. Islam menurut istilah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah swt. atau negeri tertentu. Nabi Daud. agama ini dinisbahkan kepada tokoh pendirinya. Demikian pula nama agama Yahudi yang disandarkan pada orang-orang Yahudi (Jews) yang berasal dari negara Juda (Judea) atau Yahuda. Nabi Isa. Nabi Ibrahim. Islam adalah agama sepanjang sejarah manusia. Analogi nama dengan agama-agama lainnya tidaklah mungkin bagi Islam. misalnya agama Budha. bukan berasal dari manusia/Nabi Muhammad saw. Islam adalah nama agama yang berasal dari Allah swt. sebagaimana perkataan agama Budha yang mengandung arti agama yang dibangun oleh Sidharta Gautama Budha atau paham yang berasal dari Sidharta Gautama. bukan saja tidak tepat. Hal itu dapat dipahami dari petunjuk ayat-ayat Al Qur¶an yang diturunkan Allah swt. penjelasan. akan tetapi secara prinsip hal itu merupakan kesalahan besar. Posisi Nabi dalam agama Islam diakui sebagai orang yang ditugasi Allah untuk menyebarkan ajaran Islam tersebut kepada umat manusia. nabi terlibat dalam memberi keterangan.

Selanjutnya Al Qur¶an juga menyatakan: Sesungguhnya orang-orang beriman. Islam secara bahasa berarti tunduk. Kesimpulannya. 2011 . mereka akan menerima pahala di sisi Tuhan mereka. patuh. tapi diturunkan pula kepada seluruh nabi dan rasul. Sedangkan menurut istilah. barangsiapa yang beriman kepada Allah.85). (Ali µImraan 3:19. Al Qur¶an menyatakan bahwa: Sesungguhnya agama di sisi Allah (hanyalah) Islam «. tidak ada ketakutan bagi mereka. Islam adalah nama agama yang diturunkan Allah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar dan sesuai fitrah kemanusiaan. dan damai. orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin. (Al Baqarah 2:62). May 01. Wallahu A¶lam. hari kemudian dan beramal saleh. Sunday. Islam diturunkan bukan kepada Nabi Muhammad saja. dan tidak (pula) mereka berduka cita. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam. orang Yahudi. Al Qur¶an menyatakan hal ini karena kata µIslam¶ itu sendiri berarti menyerahkan diri kepada Allah SWT Yang Maha Pencipta.PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF dapat dipahami dari ayat-ayat yang terdapat di dalam Al Qur¶an yang menegaskan bahwa para Nabi tersebut termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Sesungguhnya seluruh nabi dan rasul mengajarkan Islam kepada umatnya. maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya.

Nabi Musa A. termasuk Nabi Adam A. Kesemua mereka percaya bahawa Islam diturunkan oleh Allah kepada kesemua rasul-rasulnya..S. Semua makhluk tersebut dan termasuklah para Malaikat dan sebahagian manusia dan Jin yang patuh adalah Islam kecuali Iblis dan sebahagian dari Jin yang engkar kepada perintah Allah swt..S. Manakala Ihsan menyentuh adab adab seorang Muslim. Sunday.S. Nabi Ibrahim A. Bagaimanapun.PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF Perkataan Islam berasal dari perkataan Arab (aslama.a. 2011 . ada tiga konsep yang penting iaitu Iman. patuh dan ia juga bermaksud selamat. U Dalam Islam .. air.. Mereka yang beriman dan beramal dengan ajaran agama Islam digelar Muslim. sejahtera serta damai..s.S. bulan. Kepercayaan ini bersandarkan kepada enam perkara yang disebu t Rukun Iman. 'amal dan Ihsan. untuk menyempurnakan syariat yang terdahulu dengan turunnya Al-Quran sebagai panduan dan muamalat baginda sebagai penerangnya. Umat Islam percaya Nabi Muhammad saw diutuskan oleh Allah. bumi. Cuma yang membezakan (antara nabi-nabi) ialah dari segi syariat sahaja.8 bilion Muslim di dunia. Nama Islam itu sendiri adalah diberi oleh Allah Tuhan sekelian alam.w. islaman) yang bermaksud tunduk. Pengikut syariat-syariat asal Kristian dan Yahudi adalah digelar ahli kitab. kesemua kumpulan ini tetap percaya bahawa Tuhan itu Allah dan dalam Islam ada rukun Islam dan rukun Iman yang menjadi teras amalan mukmin. Nama Agama Kristian dan Yahudi adalah merujuk kepada kaum atau rasul pada masa tersebut. Perbezaan ini adalah disebabkan oleh perbedaan pendapat. angin. Umat Islam percaya bahawa Semua makhluk yang berada di alam ciptaan Allah ini termasuklah tumbuh-tumbuhan. matahari. Nabi Isa A. yuslimu.S.w.bintang dan segalanya adalah patuh dan tunduk kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Allah swt. sehingga Nabi terakhir Nabi Muhammad s. dan akhirnya Nabi Muhammad s. Secara ringkasnya Iman adalah berkaitan dengan kepercayaan (aqidah) seorang Muslim. May 01. Sedangkan Agama (syariat asal) Kristian dan Yahudi adalah Islam. Nabi Nuh A. binatang. Pada masa ini terdapat lebih 1. Agama Islam adalah agama yang mentauhidkan Allah dan telah lama wujud sebermula dengan Nabi Adam a. Rukun Islam pula berkait rapat dengan tanggungjawab seseorang Muslim yang perlu dilakukan. Dalam Islam terdapat 2 kumpulan fahaman utama iaitu ahli Sunnah wal jamaah (Sunni) dan Syiah.a.

memberi perutusan yang sama . Mutlak. Istilah Arab untuk Tuhan ialah All h.. Nabi Muhammad s. May 01." Dalam teologi tradisi Islam. cuma memuja dan sujud padaNya sebagai pencipta alam. wahyuNya. Yang Kekal. namun yang lain menjejak asal usulnya dari kata Arami Al h . Nabi Nuh a. merupakan Nabiullah terakhir dan kitab al-Qur'an merupakan wahyu yang baginda terima lebih dari dua dekad Muslim percaya bahawa para nabi adalah manusia dan bukan tuhan/dewa. Dia tiada beranak dan Dia pula tidak diperanakkan. Allah itu di luar pemahaman manusia.s.(yang/itu) dan il h (tuhan). Kepercayaan kepada Allah juga merupakan sebahagian daripada Rukun Islam. Islam dihuraikan dalam al-Qur'an sebagai "sifat primordial bagaimana Allah mencipta manusia". dan pada qada dan qadar.w. dan membandingkannya kepada politeisme. Nabi Musa a. ALLAH Konsep teologi asas Islam ialah tauhid-kepercayaan bahawa terdapat hanya satu Tuhan. iaitu percaya pada Allah. Allah..] dan Al-Qur'an menyatakan bahawa nama Muslim telah diberikan oleh Nabi Ibrahim a." Dengan itu Muslim menolak doktrin Tritunggal Kristian. bermakna "Maha Pengasih" dan alRahim.s. malaikatNya. dan uniknya merupakan penerima wahyu ketuhanan-sama ada terus dari Allah atau melalui perantaraan malaikat. meskipun mereka mampu melakukan mukjizat untuk membuktikan kenabian mereka. Bagi umat Islam. dan melalui malaikat Jibrail. Hari Kiamat.s. termasuk Nabi Adam a.s.s. AlQur'an menerangkan nama-nama berbagai tokoh yang dianggap nabi dalam Islam. seperti al-Rahman. Muslim tidak perlu membayangkan Allah.a. Para ulama menetapkan setiap Muslim mestilah percaya kepada enam perkara asas dalam Islam yang dikenali sebagai Rukun Iman. Nabi Ibrahim a. di mana tauhid diluahkan dalam syahadah (pengakuan).s.PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF RUKUN IMAN Iman ialah membenarkan dengan hati. Muslim percaya bahawa Allah mewahyukan pesanan terakhirNya kepada manusia melalui Nabi Islam Muhammad s. pesuruhNya. menyatakan dengan lisan. seperti "Tanr " dalam bahasa Turki atau "Khod " dalam Parsi. Mereka mempercayai tujuan kewujudan ialah untuk menyembah Tuhan Qur'an kadangkala memerikan Allah dengan nama atau sifat lain. dan melakukan dengan anggota badan. dan Nabi Isa a. Teologi Islam mengatakan bahawa semua pesuruh Allah sejak Nabi Adam a.a. kebanyakan ilmuwan percaya ia diperoleh daripada penyingkatan kata al. Bangsa bukan Arab mungkin menggunakan nama lain untuk Allah. Nabi-nabi dianggap menjadi yang paling hampir sempurna dari semua manusia.penundukan kepada Allah. bermakna "Maha Penyayang" (lihat Asmaul Husna) Allah dihuraikan dalam surah 112 al-Qur'an sebagai: "Dialah Allah Yang Maha Esa.s. 2011 .Islam .[ Sunday.w. dengan mengisytiharkan bahawa: "Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad ialah pesuruh Allah. Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya.. bermaksud "Tuhan" (al-il h).

ia adalah pusat teks keagamaan Islam yang diturunkan dalam bahasa Arab.[32] Muslim percaya bahawa ayat AlQur'an telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad s. dan menyembah Allah dengan kepatuhan sempurna.[33] Al-Qur'an lebih menekankan panduan moral berbanding ajaran undang-undang. dengan al-Quran sebagai kitab terakhir. malaikat tidak memiliki tekad bebas. atau "tafsiran maksudnya". Sains ulasan dan takwil al-Qur'an dikenali sebagai tafsir.. May 01. Menurut Al-Qur'an. Kata bahasa Arab untuk malaikat (malak) bermaksud "utusan".w.PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF KITAB Muslim mempercayai bahawa terdapat beberapa kitab suci yang diturunkan Allah kepada nabinabinya. seperti yang setara dengannya dalam Ibrani (malakh) dan Greek (angelos). mengandungi 6. atau rekod bertulis kehidupan Nabi Muhammad s. dan mengambil jiwa manusia di akhir hayatnya. kesilapan dari penterjemah. al-Qur'an hanya sempurna seperti diturunkan dalam bahasa Arab asli.236 ayat. dan dianggap "buku sumber prinsip dan nilai Islam". atau empat (pasang): Dia [Allah] menambahkan Makhluk mengikut kemahuanNya«"[ Sunday. bukan seperti al-Qur'an itu sendiri Malaikat Kepercayaan kepada malaikat merupakan satu lagi asas keimanan Islam. Surah Madaniyyah berikutnya kebanyakannya membincangkan isu sosial dan moral yang berkaitan dengan masyarakat Muslim. mencatat setiap perbuatan manusia. namun cara utama penyampaian ialah melalui lisan.a. Mereka juga difikirkan untuk menjadi perantara bagi pihak manusia. oleh Allah melalui malaikat Jibrail pada banyak peristiwa antara 610 dan kewafatan baginda pada 8 Jun 632. mereka lazimnya memaksudkan kitab suci yang dibaca dalam bahasa Arab berbanding karya bercetak atau sebarang terjemahannya. Surah lebih awal secara kronologinya. mengagungkan Allah. atau bab. telah dipesongkan²sama ada dari segi tafsiran. Taurat dan Injil.[37] Tugas malaikat termasuk menyampaikan wahyu daripada Allah. teks. menekankan topik etika dan kerohanian. Bagi Muslim. diturunkan di Makkah. dan telah dipiawaikan di bawah pentadbiran khalifah ketiga Uthman bin Affan. terjemahan adalah semestinya kurang tepat atas sebab perbezaan bahasa. Al-Qur'an dibahagikan kepada 114 surah. Mereka juga mempercayai kandungan kitabkitab sebelum al-Quran.[34] Pakar undang-undang Muslim merujuk hadith. atau keduanya. Ia telah disusun pada zaman khalifah pertama Abu Bakar as-Siddiq. Terjemahan oleh itu hanya dianggap sebagai ulasan terhadap al-Qur'an. yang apabila digabungkan.w.[5] Muslim menganggap al-Qur'an sebagai kata sebenar Allah. atau tiga. Apabila Muslim bertutur secara abstrak mengenai al-Qur'an.a. Al-Qur'an dilaporkan telah ditulis oleh sahabat Nabi semasa baginda masih hidup. dan kemustahilan mengekalkan gaya asal yang diilhamkan.[35] Perkataan Qur'an bermaksud "pengucapan". sebagai tambahan kepada al-Qur'an dan untuk membantu menafsirkannya. 2011 . Al-Qur'an menghuraikan malaikat sebagai "utusan dengan kepak²dua.

a. sedangkan rasul-rasul sebelum baginda dihantar kepada puak atau kaum tertentu sahaja. dalam kehidupan harian mereka. seperti kufur.w. termasuk Adam. Al-Qur'an menyebut nama beberapa orang yang dianggap nabi. May 01. Al-Qur'an menekankan kebangkitan jasad. Ibrahim. Teologi Islam menyatakan semua rasul menyampaikan pesanan Islam²penyerahan kepada kehendak Tuhan. walaupun sesetengah mereka mendapat mukjizat yang membuktikan kenabian mereka. Yawm al-Qiy mah (juga dikenali sebagai yawm ad-d n. perbuatan. "Hari Pengadilan" dan as-s `a.[42] Kebangkitan dan pengadilan Kepercayaan pada "Hari Kebangkitan".[43] Al-Qur'an menyenaraikan beberapa dosa yang boleh membawa seseorang ke neraka.[41] Dalam Islam.a. Terdapat juga rujukan kepada ridw n (kegembiraan dan senang hati). iaitu rekod kata. 2011 . "Saat Terakhir") juga penting pada Muslim.w. Muslim digalakkan untuk mencontohi perbuatan Nabi Muhammad s. riba dan ketidakjujuran. Ujian dan kesengsaraan yang mendahului dan semasa Kiamat dihuraikan dalam al-Qur'an dan hadith.[40] Muslim juga percaya bahawa Allah menghantar Nabi Muhammad s. dan pengadilan mereka oleh Allah. dan juga dalam komentar dari ulama. suatu pemecahan dari kefahaman Arab pra-Islam tentang kematian. dan sunnah dilihat sebagai penting kepada panduan tafsiran al-Qur'an. contoh "normatif" kehidupan Nabi Muhammad s. Muslim melihat syurga (jannah) sebagai tempat keriangan dan kebahagiaan.a. Musa dan Isa. Mereka percaya bahawa masa Qiy mah telah ditentukan oleh Allah tetapi tidak diketahui oleh manusia. (Penutup segala Nabi) untuk menyebarkan pesanan ketuhanan ke seluruh alam (untuk menyimpulkan dan memuktamadkan kata Tuhan). Contoh ini dipelihara dalam tradisi yang dikenali sebagai hadith ("laporan").w. Menurut Qur'an. dipanggil Sunnah (harfiahnya "kebiasaan").[39] semua nabi merupakan manusia dan bukan tuhan. Nuh. dan perwatakan peribadi baginda.PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF Nabi dan Rasul Muslim mengakui para nabi (Arab: ) dan rasul ( ) sebagai manusia yang dipilih Tuhan untuk menjadi utusanNya.[44] Tradisi mistik dalam Islam meletakkan keseronokan kesyurgaan ini dalam konteks kesedaran yang amat terhadap Allah Sunday. dengan rujukan al-Qur'an menghuraikan sifatnya dan keseronokan fizikal yang akan datang. Ia menyatakan bahawa kebangkitan akan diikuti oleh perhimpunan manusia.

Syahadah ( ). iaitu berpuasa pada bulan Ramadan. atau ketentuan tuhan (al-qad wa'l-qadar). 4.[47] Lima Rukun Islam Syahadah ditulis pada plak di Masjid Agung Xi'an. semua yang telah ditakdirkan oleh Allah ditulis dalam al-Luh al-Mahf z. Ini dijelaskan dalam ayat al-Qur'an seperti "Katakan: 'Tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. dan juga untuk membantu menyebarkan Islam. Allah mempunyai pengetahuan dan kawalan penuh ke atas semua yang berlaku. Haji ( ). manusia memiliki tekad bebas dan dia boleh memilih antara betul atau salah. "Batu Suratan Terpelihara". atau pemberian sedekah.PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF Takdir Selaras dengan kepercayaan Islam dalam takdir.[48] Rukun Islam bagi Muslim Sunnah ialah: 1. Amalan pemberian ini wajib untuk semua Muslim yang mampu. Zakat ( ). telah ditentukan dan tiada apa yang boleh berlaku kecuali atas izin Allah. Muslim tidak boleh makan atau minum dari subuh hingga senja pada bulan ini. berdasarkan pada kekayaan yang dikumpul. dan harus berwaspada dari dosa lain. May 01. peringatan yang dipanggil Azan disiarkan secara umum dari masjid tempatan pada masa yang sesuai. Bahagian yang ditetapkan digunakan untuk membantu yang miskin dan yang memerlukan.[49] 2. Muslim harus mengulangi syahadah ini dalam solat. Lima Rukun Islam (Arab: ) adalah lima amalan penting dalam Islam Sunah. 3. wajib dilakukan lima kali sehari. Sunday. iaitu fahaman asas ajaran Islam: Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah Perjanjian ini adalah asas untuk semua kepercayaan dan amalan lain dalam Islam. ChinaAmalan Haji termasuk berjalan tujuh kali mengelilingi Kaabah (tawaf). Menurut tradisi Islam. Dialah Pelindung kami'«"[46] Bagi Muslim. Muslim juga bersolat menghadap ke sini. dan bukan-Muslim yang ingin memeluk Islam diperlukan untuk mengucap kalimah ini. 2011 . dan demikian bertanggungjawab atas perbuatannya. 5. Setiap Muslim yang mampu (dari segi badan dan harta) wajib menunaikan haji sekurang-kurangnya sekali seumur hidupnya. Puasa ( ). iaitu ziarah semasa bulan Zulhijjah ke bandar Makkah. dan lima konsep asas penerimaan agama bagi Islam Syiah. baik atau jahat. walaupun peristiwa telah ditentukan. Solat ( ). segala di dunia yang berlaku. Setiap solat perlu mengadap Kaabah di Makkah. Menurut ahli teologi Muslim. atau amalan sembahyang. Di kebanyakan negara Muslim.

May 01. 2011 . Pembebasan ibadah daripada perhambaan kepada tokoh agama 3. berpuasa di bulan ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Islam pula menurut syarak: Ia tegak berdiri diatas 5 asas iaitu.w.T.W. Sunday. syumul. syamil. 2. Islam merupakan agama yang paling istimewa dan praktikal dengan kehidupan manusia dan menepati kehendak naluri sifat semulajadi manusia.PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF KEISTIMEWAAN ISLAM Keistimewaan Islam dalam Ibadah Islam dari segi bahasa: Ketundukan dan penyerahan hanya kepada Allah Taala. tinggi atau agung dan universal. Ikhlas hati asas makbul ibadah 4. menunaikan zakat.t sama ada dalam ibadah khusus atau ibadah umum. Perimbangan antara ruh dan jasad 6. Tiada tuhan yang disembah melainkan Allah S. Ibadah hanya dengan kaifiyyat yang disyaraµkan 5. Ia bersifat Rabbani. mengucap dua kalimah syahadah. Berikut dinukilkan beberapa keistimewaan tersebut: 1. Ibadah Islam adalah ibadah yang istimewa dan unik. wa¶qii.Keindahan dan keistimewaan Islam dapat dilihat pada beberapa aspek yang menjadikan Islam itu sebagai sebuah agama yang menjadi dasar kehidupan umat manusia. Ia diterangkan dalam lima perkara iatu rabbaniyah. serta amat berbeza daripada ibadah dalam agama lain. berseimbangan dan lain-lain ciri yang agung. Mudah dan menghapuskan kepayahan Keistimewaan Islam secara umumnya jelas dalam pelbagai cara kita beribadat kepada Allah s. mendirikan sembahyang pada waktunya.

T jualah yang memberi dan menetapkan peraturan hidup manuisa yang wujud terkandung dalam al-Quran dan Hadith serta Sirah Rasulullah S.T Manakala agama-agama lain adalah hasil ciptaan idea dan falsafah serta pandangan manusia. Islam adalah satu pegangan yang jitu. May 01.T.bersih daripada kejahilan dan dorongan hawa nafsu.W.konsep.W sebagaimana keterangan pada bab yang lepas dan agama-agama yang lain tidak diterima oleh Allah S.Ini bermakna Islam adalah agama yang sempurna dan indah dalam segala aspek kehidupan manusia baik soal bermasyarakat.Sesiapa yang menganut agama lain adalah sesat.A. Perlu ditegaskan bahawa Islam dan semua makhluk ciptaanNya adalah mutlak milik Allah S.T berikan hendaklah manusia itu mengucapkan pengakuan bahawa semua makhluk milik Allah S. politik. RABBANIYYAH ( KETUHANAN ) Rabbaniyyah bermakna Islam yang merangkumi hukum hakam.W.Dalam pada itu apabila kita menyatakan Islam milik Allah S.prinsip dan nilai-nilai peraturan hidup manusia adalah mutlak milik Allah S.Islam agama Allah S.sosial dan sebagainya.T sebagaimana firmanNya: " Sesungguhnya agama yang diredai Allah S.PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF KEISTIMEWAAN ISLAM 1.T ialah agama Islam" ( Surah Al ±Imran ayat : 19 ) Dan firmanNya: " Sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam maka dia termasuk dalam golongan mereka yang rugi di akhirat nanti" ( Surah al-Imran ayat : 85 ) Islam dicipta oleh Allah S.W.W.T.W.A. 2011 .T maka perlu kita menyakini bahawa Allah S.T dan semua akan kembali kepadaNya.ekonomi.W.Seandainya berlaku bala bencana yang Allah S.W. Sunday.W.W.W.

Islam telah menyediakan segala kemudahan dan pilihan dalam menyelesaikan masalah sebagai contoh kalau tiada air untuk berwuduk maka boleh bertayammum.Misalnya bagi menyelamatkan nasab dan keturunan manusia Islam menyarankan berumahtangga dan mengharamkan zina serta meletakkan hukum rejam atau sebat bagi penzina dengan tujuan menjaga kehormatan manusia. SYUMULIYYAH ( LENGKAP ) Syumuliyyah bermakna bahawa Islam itu lengkap dan sempurna malah tiada cacat celanya yang merangkumi segala aspek kehidupan manusia.ekonomi.T mengetahui kehendak dan kekurangan manusia maka dengan sebab itulah manusia diberi peraturan hidup yang mampu memenuhi keperluan manusia.A. Sehubungan dengan itu juga Islam memberi ruang kepada manusia untuk berfikir bagi memajukan tamadun manusia dan ilmu. Sebagai contohnya kalau seseorang itu ingin bersosial sudah ada peraturan yang digariskan oleh Islam seperti haram pergaulan lelaki dengan perempuan.Islam menggalakkan manusia bersikap positif. 2011 .Allah S.W. WAQI¶IYYAH ( BENAR DAN NYATA ) Al-Waqiiyyah bermksud ajaran Islam adalah bersifat praktikal dan sesuai diamalkan dalam kehidupan manusia.Segala apa yang dihadapi oleh manusia semuanya terdapat penyelesaian dalam al-Quran sedikit pun tidak ditinggalkan.inovatif dan mempunyai wawasan untuk kemajuan di mana Sunday. Kalau ingin maju dalam pentadbiran.Segala apa yang diterangkan oleh Islam adalah benar dan nyata belaka.haram mendedahkan aurat dan sebagainya.W.PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF 2. May 01. 3.T dan Dia sahajalah yang berkuasa menyelesaikan masalah yang dihadapai oleh manusia . Masalah kehidupan manusia adalah dalam pengetahuan Allah S.kebudayaan atau sebagainya.W.kreatif.Apa-apa persoalan yang ditimbulkan oleh manusia yang bersangkut paut dengan kehidupan mereka dapat diselesaikan oleh Islam melalui ajaran-ajarannya yang benar lagi tepat sekali.maka sudah ada peraturan yang Islam letakkan hanya perlu mendalami isi al-Quran dan Sunnah Rasulullah S.Oleh yang demikian manusia hanya perlu tunduk dan patuh kepada segala perintah dan peraturan Islam kerana apa-apa yang disarankan oleh Islam adalah semata-mata memberi kebahagian hidup manusia dunia dan akhirat. Peraturan dan perundangan Islam adalah seimbang dan mudah dalam semua perkara.

rumahtangga. Alamiyyah Islam membawa keadilah yang sejagat kepada seluruh alam terutamanya manusia.PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF kemajuan hendaklah seimbang dengan keperluan rohani. May 01.W telah menolak diringankan hukuman potong tangan ke atas Fatimah binti al-Aswah seorang wanita golongan bangsawan Bani Makhzum yang telah mencuri.Islam menjamin kehidupan yang hakiki dan memberi kesejahteraan abadi kepada manusia di akhirat.warna kulit.W sendiri akan memotong tangan anaknya Fatimah sekiranya dia mencuri.Keadilan Islam hendaklah ditegakkan tanpa mengira kawan atau lawan sesama Islam atau bukan Islam.tempat dan zaman.Oleh itu Islam memerintahkan umat manusia menegakkan keadilan dalam setiap urusan manusia. Ini terbukti apabila Rasulullah S.Keadilan Islam bukan hanya terbatas kepada individu .pentadbiran dan seumpamaya adalah begitu indah dan menepati kehendak manusia.W. 4. Ajaran Islam tidak ada kesangsian dan syak wasangka pada kebenaran dan perlaksanaanya. Sudah jelas dan amat nyata sekali kepada kita bahawa Islam itu adalah agama yang indah dan memenuhi kehendak manusia.Allah S.A.warna kulit dan sempadan malah keadilan Islam adalah alamiyyah iaitu menyeluruh.keturunan.Segala peraturan yang di buat oleh Islam sama ada ibadat.puak.keturunan.Demikian juga diriwayatkan bahawa Baginda S.A. ALAMIYYAH ( SARWAJAGAT ) Alamiyyah bermaksud ajaran Islam adalah sesuai untuk semua manusia tanpa mengira bangsa.T sesungguhnya telah memuliakan manusia dengan pelbagai nikmat rezeki dan kemudahan dengan memudahkan manusia menjalankan urusan pentadbiran di bumi ini sebagai khalifah. 2011 . Sunday.masyarakat dan negara.sosial.

PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF Sunday. 2011 . May 01.

yang merupakan kitab suci yang paling lama berada di dunia ini telah mendapat jaminan Allah bahawa ia terpelihara dari kecacatan maklumat atau penyelewengan. Al Quran. bersolat..s dan disimpan dengan baik sehingga kini melalui kitab yang dinamakan Al Quran. SAYA MOHAMAD SHARIL BIN ARIFF DARI KRUSUS MEKANIK INDUSTRI INGIN MEMBUAT KERJA TUGASAN KURSUS PENDIDIKAN ISLAM IAITU PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM. kewujudan Hari Pembalasan dan kewujudan ciptaan ALLAH. May 01. berpuasa. Seruan utama Islam adalah bahawa hanya ada Satu Pencipta alam ini dan DIA lah yang layak disembah serta Nabi Muhammad SAW merupakan hamba dan pertusanNYA di muka bumi. Kepercayaan Muslim turut meliputi keyakinan terhadap kewujudan Malaikat. seseorang Muslim menyerahkan dirinya kepada mematuhi kehendak dan larangan dari tuhannya (ALLAH).. 2011 . Ia juga bermaksud serah (submit). Manusia boleh berusaha memohon petunjuk dari Tuhannya melalui keyakinan aqidah. dalam konteks ini. Pengikut agama ini digelar Muslim (orang yang menyerah diri kepada ALLAH). Perutusan Islam telah diwahyukan (diturunkan dari ALLAH) kepada Nabi Muhammad SAW 1. solat beserta doa dan Sunday. Maksud Islam dari sudut bahasa adalah ''aman'' (salam). berzakat dan menunaikan haji. Manusia diberi pilihan memilih jalan kebaikan atau jalan kejahatan.PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF PENGENALAN ASSALAMMUALAIKUM PEMBUKA BICARA TUGASAN KURSUS INI.Islam mengajar bahawa semua manusia lahir dalam keadaan suci. kewujudan Kitab-kitab suci terdahulu.400 tahun yang lalu. bersyahadah. Seseorang Muslim dikehendaki menyempurnakan lima ibadah utama. Ia diwahyukan melalui Malaikat Jibrail a.

. 2011 .PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF PENUTUP/KESIMPULAN SELESAI SUDAH TUGASAN INI DENGAN MERUJUK PADA BUKU-BUKU DAN LAMAN WEB DAN TIDAK LUPA JUGA KEPADA AHLI KELUARGA YANG BERSAMA2 MENYIAPKAN TUGASAN INI« KESIMPULANNYA SAYA DAPAT MENGETAHUI TENTANG PENGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM«MOGA SAYA DAPAT MANFAAT DAN TELADAN.SAAD LAMAN WEB PENDIDIDKAN ISLAM TINGKATAN 2 TANYALAH USTAZAH.COM KELUARGA LAMAN WEB FACEBOOK Sunday. SENARAI RUJUKAN y y y y y y y HIDUP IBADAT _:. sekian terima kasih«.USTAZ HAJI FADZIL HAJI AHMAD BIMBINGAN LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM : BLOGSPOT USTAZ BADROL HJ. May 01.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->