CONTOH KARANGAN TEMA PERPADUAN

Oleh sebab perpaduan sangat penting, pelbagai langkah perlulah diambil untuk meningkatkan perpaduan di negara kita. Bincangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengukuhkan perpaduan. Perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum perlu dipupuk dari semasa ke semasa. Usaha ini amat penting dilakukan untuk memastikan keamanan negara sentiasa terpelihara. Pernahkah terlintas dalam benak kita tentang apakah yang dimaksudkan dengan µperpaduan rakyat¶? Mengikut definisi yang diberikan dalam Kamus Dewan Edisi Keempat, perpaduan rakyat dapat diertikan sebagai rakyat berganding bahu untuk melakukan sesuatu dan sentiasa menyelesaikan masalah secara musyawarah. Persoalannya ialah apakah langkah-langkah yang perlu dilaksanakan bagi memastikan perpaduan rakyat dapat dikekalkan dan ditingkatkan?

Satu daripada langkah yang perlu dilakukan ialah rakyat Malaysia haruslah mempunyai nilainilai murni yang tinggi terutamanya nilai toleransi. Hal ini amat penting untuk mengelakkan berlakunya sebarang pertelingkahan atau perselisihan faham yang akan memecahbelahkan rakyat Malaysia. Menurut Tun Dr. Mohathir Mohamad, mantab Perdana Menteri Malaysia ke-4, kita haruslah mengetepikan emosi yang akan menyebabkan perpecahan. Oleh itu, rakyat Malaysia haruslah meneruskan kehidupan dalam suasana yang aman dan saling membantu atau bekerjasama serta mengikis sikap µbagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing untuk memastikan perpaduan dalam kalangan rakyat terus berkekalan. Selain itu, badan bukan kerajaan (NGO) juga memainkan peranan yang penting dengan mengadakan pelbagai kempen untuk meningkatkan perpaduan. Dalam hal ini, mereka hendaklah menganjurkan ceramah yang bertajuk seperti ³ Perpaduan Teras Kejayaan´. Aktiviti sebegini haruslah diadakan secara berterusan dan bukannya setakat hangat-hangat tahi ayam sahaja. Hal ini amat penting kerana melalui aktiviti tersebut, rakyat Malaysia akan terdedah dengan kepentingan perpaduan. Persengketaan dan perpecahan yang berlaku seperti di kebanyakan negara di dunia disebabkan mereka tidak sedar akan kepentingan perpaduan. Puncanya ialah ketiadaan kempen yang dijalankan secara berterusan. Oleh hal yang demikian, sesebuah negara yang dahulunya mempunyai perpaduan yang erat dalam kalangan rakyat, kini, mereka hidup porak-peranda. Adakah kita mahu agar perkara sebegini berlaku di negara kita? Jawapannya tentulah tidak! Pertubuhan seperti Rukun Tetangga pula seharusnya mengadakan aktiviti-aktiviti yang melibatkan pelbagai kaum. Melalui aktiviti tersebut, rakyat pelbagai kaum akan dapat saling memahami budaya kaum yang lain. Dengan ini, perpaduan rakyat dapat dikekalkan. Sebagai contohnya, mereka haendaklah menganjurkan aktiviti Majlis Rumah Terbuka sempena hari perayaan supaya dapat dihadiri oleh semua penduduk. Melalui aktiviti seperti ini, perkara sensitif yang melibatkan kaum tertentu dapat dielakkan dan rakyat pula tidak akan membangkitkan persoalan tersebut dan seterusnya mengelakkan berlakunya pertelingkahan mahupun pertelagahan yang tidak diingini. Mereka juga harus memahami bahawa µ bersatu teguh bercerai roboh¶. Pernahkan terlintas dalam fikiran kita bahawa ibu bapa juga memainkan peranan yang penting bagi memastikan perpaduan rakyat dapat dikekalkan? Ibu bapa merupakan orang yang terdekat dengan anak-anak. Oleh itu, sudah menjadi tanggungjawab ibu bapa mendidik anakanak mereka dengan nilai-nilai yang murni seperti toleransi. Berbalik pada zaman tradisi, asuhan dalam keluarga merupakan pendidikan yang paling ampuh bagi kanak-kanak mempelajari nilai-nilai murni daripada ibu bapa mereka. Oleh sebab itu, ibu bapa hendaklah

Ditulis oleh: Oleh : Vincent Kok Chin Keong . Biar matahari terus bersinar. ke lurah sama-sama dituruni untuk memastikan perpaduan dalam kalangan rakyat dapat dikekalkan. pecah sebiji pecah semuanya. semua pihak haruslah berganding bahu ibarat ke bukit sama-sama didaki.menunjukkan teladan kepada anak-anak mereka agar anak-anak bergaul dengan kawan-kawan daripada pelbagai kaum dengan harmoni. Melalui cara ini. Ingatlah bahawa sekali sahaja perpaduan hancur. Janganlah meranapkan impian Malaysia untuk mencapai wawasan 2020. maka sukarlah untuk kita membinanya kerana telur sesanggkak. Pepatah Melayu mengatakan bahawa bagaimana acuan begitulah kuihnya. anak-anak akan menjaga sensitiviti kaum lain dan tidak akan menimbulkan masalah atau pergaduhan yang akan menyebabkan perpaduan tidak dapat dikekalkan. biar pepohon terus menghijau dan biarlah Malaysia terus gemilang. Sebagai konklusinya.

Topik-topik ini juga dilihat boleh diguna pakai dalam membina item untuk soalan Merumuskan Karangan dan Pemahaman 2a dalam Kertas 2. keluarga. masyarakat. 1 PERINDUSTRIAN -Jenis-jenis -Kebaikan & keburukan penggunaan teknologi moden -Prestasi negara dalam perindustrian 2 INDUSTRI DESA -Jenis-jenis -Usaha-usaha dan tujuan memajukan industri desa -Sambutan terhadap hasil keluaran industri desa Halangan -halangan 3 PEMBALAKAN -Kesan Pembalakan -Usaha -usaha mengekalkan kawasan hutan -Isu pembalakan haram 4 TEMPAT REKREASI . pelajar boleh menghubungkaitkan topik-topik ini dengan dimensi individu. negara dan antarabangsa dalam penulisan karangan. topik -topik ini masih relevan untuk dirangkumkan bersama dengan topik -topik yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 4 & 5 kini malahan.Isu-isu yang dipaparkan di bawah merupakan topik Ujian Lisan Bahasa Melayu SPM sebelum tahun 2002. Bukan sahaja.

Masalah yang dihadapi oleh nelayan -Penggunaan teknologi moden dalam industri perikanan -Perkembangan dan sumbangan industri perikanan 7 AGENSI KERAJAAN .-Fungsi dan peranan taman rekreasi -Sambutan masyarakat terhadap taman rekreasi -Penyediaan kemudahan di taman rekreasi 5 PENSWASTAAN -Faedah .Jenis-jenis agensi kerajaan -Peranan dan fungsi agensi kerajaan -Keberkesanan agensi kerajaan 8 KEMPEN -Tujuan diadakan kempen -Sambutan masyarakat terhadap kempen -Keberkesanan kempen 9 INDUSTRI PELANCONGAN -Usaha dan cara memajukan industri pelancongan -Kesan industri pelancongan kepada negara -Perkembangan industri pelancongan 10 PERUMAHAN -Masalah perumahan pada hari ini -Isu yang berkaitan dengan pemaju perumahan -Usaha mengatasi masalah perumahan 11 LEBUH RAYA -Perkembangan lebuh raya hari ini -Fungsi lebuh raya -Isu yang berkaitan dengan lebuh raya 12 PENGIKLANAN -Isu pengiklanan -Pengaruh iklan -Kesesuaian iklan 13 SUKAN -Perkembangan sukan di Malaysia -Faedah-faedah bersukan .faedah penswastaan -Perkembangan penswastaan di Malaysia -Penglibatan pihak swasta dalam bidang tertentu 6 INDUSTRI PERIKANAN .

-Usaha-usaha meningkatkan mutu sukan -Sains Sukan -Masalah dalam bidang sukan 14 KEPENDUDUKAN -Isu rakyat termiskin -Migrasi dan perpindahan penduduk -Isu kepadatan penduduk -Kualiti hidup 15 BADAN KEBAJIKAN DAN SUKARELA -Penglibatan masyarakat dalam badan kebajikan -Sumbangan dan peranan badan kebajikan sukarela -Masalah-masalah yang dihadapi 16 PENCEMARAN ALAM -Punca-punca pencemaran alam -Usaha-usaha mengatasi -Kesan daripada pencemaran alam 17 GOTONG-ROYONG -Kebaikan amalan gotong r oyong -Amalan gotong royong pada hari ini -Cara-cara menggalakkan gotong royong 18 SAMBUTAN HARI PERAYAAN DAN KEBESARAN -Cara-cara menyambut hari perayaan dan kebesaran -Kesan-kesan mengadakan sambutan hari perayaan -Suasana sambutan hari perayaan 19 ADAT RESAM DAN ISTIADAT -Adat resam pelbagai kaum -Fungsi dan peranan adat resam -Amalan adat resam pada hari ini 20 PENGANGGURAN -Punca-punca pengangguran -Usaha-usaha mengatasi pengangguran -Kesan daripada pengangguran 21 TENAGA KERJA ASING -Faktor-faktor kedatangan tenaga kerja asing -Usaha-usaha pengawalan tenaga kerja asing -Kebaikan dan keburukan tenaga kerja asing .

22 KESEDARAN SIVIK -Usaha memupuk kesedaran sivik -Kebaikan mempunyai kesedaran sivik -Sikap masyarakat pada hari ini 23 PERPADUAN KAUM -Kepentingan dan faedah perpaduan kaum -Usaha-usaha memupuk perpaduan kaum -Perpaduan kaum pada hari ini 24 KEPENGGUNAAN -Kepentingan pendidikan kepenggunaan -Peranan dan fungsi persatuan pengguna -Masalah yang dihadapi oleh pengguna 25 HOBI DAN KEGIATAN MASA LAPANG -Jenis-jenis hobi -Fungsi dan tujuan bergiat dalam sesuatu hobi -Usaha-usaha menggalakkan masyarakat mempunyai hobi 26 WARGA TUA -Sikap masyarakat terhadap warga tua -Usaha-usaha membantu warga tua -Kebaikan membantu warga tua 27 KANAK-KANAK Isu kanak-kanak terbiar -Penggunaan tenaga kerja dalam kalangan kanak -kanak -Tanggungjawab masyarakat terhadap kanak -kanak 28 KESIHATAN -Kepentingan kesihatan -Cara-cara menjaga kesihatan -Tahap kesihatan rakyat -Gaya Hidup Sihat 29 MAJIKAN DAN PEKERJA -Tanggungjawab majikan terhadap pekerja -Kualiti kerja dan produktiviti -Etika kerja 30 TELEVISYEN / VIDEO / FILEM -Pengaruh terhadap masyarakat -Kesesuaian rancangan terhadap masyarakat -Fungsi dan peranannya .

-Cetak Rompak 31 PASAR RAYA / PASAR TANI / PASAR MALAM -Perkembangan di Malaysia -Kebaikan dan keburukannya -Sebab-sebab tempat tersebut menjadi tumpuan 32 AMALAN MEMBACA -Sikap membaca di kalangan masyarakat -Usaha memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat -Faedah membaca 33 PERUBATAN MODEN -Perkembangan perubatan moden -Kesan penggunaan ubat-ubat moden -Kemudahan perubatan di Malaysia 34 PERUBATAN TRADISIONAL -Peranan dan pengaruh bomoh -Perbandingan p.moden dengan p.tradisional -Keberkesanan penggunaan perubatan tradisional 35 SAINS DAN TEKNOLOGI -Kemajuan dan perkembangan -Ciptaan-ciptaan baru -Kesan sains dan teknologi 36 PENDIDIKAN -Perkembangan pendidikan di Malaysia -Masalah pendidikan di Malaysia -Kepentingan pendidikan 37 AKTIVITI KOKURIKULUM -Jenis-jenis aktiviti kokurikulum -Kebaikan dan faedah menyertai kokurikulum aktiviti kokurikulum pelajar -Halangan pelaksanaan 38 KEBUDAYAAN -Kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia -Konsep kebudayaan kebangsaan -Pengaruh luar dalam kebudayaan 39 NILAI-NILAI MURNI -Usaha memupuk nilai murni -Kepentingan mempunyai nilai -nilai murni .

-Nilai murni di kalangan masyarakat hari ini 40 KHAZANAH BUMI / HUTAN -Jenis-jenisnya -Usaha-usaha mengekalkan khazanah tersebut -Sumbangan kepada negara 41 PERLADANGAN -Isu tenaga kerja di bidang peladangan -Perkembangan dan sumbangannya kepada negara -Usaha-usaha memajukan sektor perladangan 42 PERUNDANGAN -Peranan dan fungsi undang -undang -Keberkesanan undang-undang -Jenayah di negara kita 43 PERTANIAN TRADISIONAL -Kebaikan dan keburukan pertanian tradisional -Sebab-sebab pertanian tradisional masih diamalkan -Kesesuaian pertanian tradisional pada zaman moden 44 PERTANIAN MODEN -Kebaikan dan Keburukan pertanian moden -Penggunaan teknologi moden dalam pertanian I-su pasaran dan harga hasil pertanian 45 TANAH -Masalah tanah terbiar -Penerokaan tanah secara haram -Kesan pembangunan yang pesat 46 SEMANGAT KEBANGSAAN/ PATRIOTIK -Usaha-usaha memupuk semangat kebangsaan -Kepentingan semangat kebangsaan kepada negara -Penghayatan semangat kebangsaan di kalangan masyara kat 47 HAL-EHWAL SEMASA -Perkembangan politik tanah air -Masalah-masalah sosial di negara -Kemajuan negara dalam bidang ekonomi 48 PERMAINAN TRADISIONAL -Jenis-jenisnya -Fungsi dan peranannya pada masyarakat .

-Usaha bagi menghidupkan dan mengekalkannya 49 KEKELUARGAAN -Hubungan kekeluargaan sekarang -Cara-cara mengekalkan hubungan kekeluargaan -Kepentingan kekeluargaan di kalangan masyarakat -Kempen Utamakan Keluarga 50 PROJEK PERUMAHAN -Tujuan diadakan projek perumahan -Kebaikan dan keburukan projek per umahan -Jenis-jenis projek perumahan 51 KOPERASI DAN PERSATUAN -Jenis-jenis dan peranan -Fungsi dan tanggungjawab koperasi @ persatuan -Sambutan terhadap koperasi @ persatuan -Program Usahawan Muda 52 PENYAKIT BERBAHAYA Jenis-jenisnya Cara-cara mencegahnya Punca-punca penyakit berjangkit 53 MUZIK -Dunia muzik hari ini -Kerjaya dalam bidang muzik -Kebaikan dan keburukan muzik 54 SEJARAH -Tempat-tempat bersejarah -Pemulihan tempat-tempat bersejarah -Permasalahan dalam mengekalkan tempat -tempat bersejarah 55 PERNIAGAAN /PERDAGANGAN -Jualan murah -Barang-barang tempatan dan barang import -Kebaikan berniaga -Karnival Jualan Mega 56 AMALAN PEMAKANAN -Jenis-jenis makanan dalam kalangan masyarakat di Malaysia -Makanan seimbang -Kebersihan tempat menjual makan an .

57 JIMAT CERMAT -Tujuan berjimat cermat -Cara-cara menggalakkan berjimat cermat -Faedah-faedah mengamalkan berjimat cermat 58 PENTERNAKAN IKAN AIR TAWAR -Perkembangan di Malaysia -Cara-cara menggalakkan masyarakat makan ikan -Masalah yang dihadapi ole h penternak ikan -Projek akuakultur 59 DISIPLIN PELAJAR -Tahap disiplin pelajar hari ini -Punca-punca yang menimbulkan masalah disiplin -Usaha-usaha mengatasi masalah disiplin 60 MEDIA CETAK -Jenis-jenis media cetak -Pengaruh media cetak -Peranan dan fungsi media cetak -Masa depan media cetak 61 ALAT PERHUBUNGAN DAN PENGANGKUTAN -Jenis-jenis alat pengangkutan dahulu dan sekarang -Isu berkaitan dengan kenderaan awam -Peranan dan fungsi pengangkutan 62 SEMANGAT KEJIRANAN -Pentingnya semangat kejiranan -Usaha meningkatkan semangat kejiranan -Permasalahan kejiranan hari ini 63 PROJEK PENGINDAHAN KAWASAN /KECERIAAN -Tujuan dan fungsi mengindahkan kawasan -Cara-cara mengekalkan keindahan -Permasalahan dengan pengindahan kawasan -Peranan sekolah dan pelbagai p ihak 64 KESELAMATAN NEGARA -Peranan pasukan keselamatan -Keadaan keselamatan negara pada hari ini -Kerahan tenaga rakyat -Program Latihan Khidmat Negara 65 ALAM SEKITAR .

-Keadaan alam sekitar hari ini -Usaha-usaha mengekalkan alam sekitar -Tujuan mengekalkan keindahan alam sekitar -Kesan kemusnahan alam sekitar 66 PELABELAN -Kepentingan dan fungsi penggunaan label -Keberkesanan penggunaan label -Isu permasalahan penggunaan label 67 BENCANA ALAM -Jenis-jenis bencana alam -Punca-punca bencana alam -Usaha menghadapi bencana alam 68 SENI MEMPERTAHANKAN DIRI -Jenis-jenis seni mempertahankan diri -Perkembangan seni mempertahankan diri -Kebaikan dan keburukan seni mempertahankan diri 69 KEMUDAHAN AWAM -Jenis-jenis kemudahan awam di Malaysia -Sikap dan tanggungjawab masyarakat -Permasalahan kemudahan awam 70 BUAH-BUAHAN TEMPATAN -Kebaikan dan kelebihannya -Sambutan masyarakat terhadapnya -Usaha memajukan industri buah -buahan tempatan -Prospek pemasaran -Halangan 71 SEKOLAH -Sekolah Idaman -Kempen 3K -Hari Kantin -Anugerah Cemerlang -Ponteng sekolah -Program Peningkatan Akademik -Motivasi -Sekolah Bestari 72 INTERNET & KOMPUTER/ MULTIMEDIA -Kebaikan dan kelebihannya -Sambutan masyarakat terhadapnya .

-Kesan penggunaan internet -Dasar Langit Terbuka -Kafe Siber 73 KEPIMPINAN -Peranan Pemimpin -Ciri-ciri Pemimpin -Kepentingan pemimpin 74 VANDALISME @ RAGUT -Sebab-sebab Berlaku -Langkah Mengatasi -Peranan Semua Pihak -Kesan 75 KEMALANGAN JALAN RAYA -Sebab-sebab Berlaku -Langkah Mengatasi -Peranan Semua Pihak -Kesan 76 SLOGAN-SLOGAN KERAJAAN -Definisi Slogan -Sambutan masyarakat terhadapnya -Usaha Memastikan Matlamat Tercapai .