PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH KAJIAN REKAAN SENI VISUAL ( KRSV ) PENDIDIKAN SENI VISUAL 2611 / 3 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009 LAPORAN PENYELARASAN PENTAKSIRAN PERINGKAT DAERAH / ZON / BAHAGIAN 1 MAKLUMAT KETUA PENTAKSIR KAWASAN / PENTAKSIR KAWASAN NAMA DAERAH / ZON ALAMAT SEKOLAH TELEFON (P) FAX TEL BIMBIT : : : : PN HALIJAH BINTI HAMZAH HULU LANGAT SMK BDR TUN HUSSEIN ONN 2 03-90766753 03-90763467 : 016-3173883 2. Laporan Hasil Kerja Calon: Bentuk Tugasan Bil Tugasan 1 Ukiran Ulasan a. Tugasan ini kurang mendapat sambutan daripada calon, hanya dua buah sekolah sahaja yang membuat tugasan ini (15 calon) sahaja. b. Hasil karya dibuat daripada kayu. a. Hanya 2 orang calon yang membuat tugasan ini di daerah Hulu Langat. a. Seramai 55 orang calon yang membuat tugasan ini dalam daerah Hulu Langat. b. Hasil karya yang dihasilkan kurang menepati tajuk yang diminta. Lukisan / catan figura manusia yang dihasilkan oleh calon tidak menarik.(lebih kepada bentuk potret). c. Kebanyakkan hasil karya dibuat di atas kain, dan saiz nya tidak menepati kehendak soalan. Kecuali hasil karya yang dibuat di atas kertas tebal menepati saiz yang diperlukan. 2 3 Tenunan Poster 4 Ilustrasi a. Tugasan kedua popular yang dipilih oleh calon di daerah Hulu Langat. (954 calon memilih tugasan ini). b. Kebanyakkan hasil kerja kursus calon lebih memberi tumpuan kepada ilustrasi, berbanding tipografi. a. Tugasan yang paling popular dan banyak dibuat oleh calon. (2214 calon memilih tugasan ini). b. Kebanyakkan motif yang dipilih tidak digabungkan untuk mendapat rekaan corak yang dibuat berdasarkan garisan grid yang dipilih. c. Hasil karya kebanyakkan dihasilkan dengan menggunakan kayu, plywood dan kertas tebal. a. Hanya 22 calon yang memilih tugasan ini. b. Tugasan banyak ditumpukan terhadap hasil karya sahaja, folio tidak diberi perhatian yang banyak. a. Kebanyakan tugasan ini di pilih oleh calon dari sekolah swasta. b. 99 calon memilih tugasan ini. a. 9 orang calon memilih tugasan ini. 5 Reka Corak Bekas Serbaguna 6 Arca 7 Hiasan Dalaman Basikal Trofi 8 9 3 Dapatan Penyelarasan 3.1 Hasil Produk Tugasan Calon 3.1.1 Folio Tugasan 1: Ukiran a. Kekuatan : i Koleksi gambar menepati dengan kehendak soalan ii Hiasan kulit tidak diberikan penekanan. iii Susunan persembahan keseluruhan baik. b. Kelemahan: i Ramai calon tulis tangan tajuk dan hiasan luar. ii Catatan penerangan sangat terhad. Ada yang tiada catatan. iii Lukisan realistik masih lemah. 3.1.2 Produk Tugasan 1: Ukiran a. Kekuatan : i Kayu digunakan dalam menghasilkan karya berkualiti. ii Produk akhir diberi kemasan bingkai. iii Menggunakan teknik yang dikehendaki. b. Kelemahan: i Idea kurang menyerlah. ii Bingkai mahal tetapi kemasan kerja kurang diberi perhatian.. iii Dimensi baru kurang jelas pada rekaan. Dimensi baru hanya tercapai dengan kombinasi pelbagai bahan atau ciptaan karya baru. v Ukiran tebuk tembus mendominasi karya calon. Sepatutnya gabungan perlu seimbang dengan bunga timbul. Tugasan 5: Reka corak bekas serbaguna a. Kekuatan : i Kayu digunakan dalam menghasilkan karya berkualiti (Bekas). ii Produk akhir diberi kemasan. iii Menggunakan teknik yang dikehendaki. b. Kelemahan: i Idea kurang menyerlah. ii Produk dari kertas tebal, kemasan kerja kurang kemas. iii Lukisan realistik tidak menampakkan realistik. Ton warna tidak diberikan penekanan. 4 Komen Pentaksir berkenaan; 4.1 Keberkesanan Guru Pembimbing mengenai tugasnya membimbing calon. Guru sudah menjalankan tugas dengan baik, tapi walaubagaimanapun banyak perkara perlu diperbaiki. i Ramai guru tentukan tajuk tugasan. Kerana calon tidak berminat dengan tugasan lain, kerana calon beranggapan tugasan lain dikira sebagai sukar untuk dihasilkan. Buktinya satu sekolah guna satu tajuk yang sama. kebanyakkan Calon tidak berminat tetapi cikgu suruh buat juga kerana mata pelajaran ini berada dalam pakage yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. 4.2 Tugasan yang dilaksanakan oleh calon semakin mantap. Beberapa perkara perlu diambil perhatian di dalam penghasilan proses folio, iaitu:: i Kulit luar folio tidak perlu dihias dengan hiasan, Ii ii iii Iv Utamakan isi kandungan folio. Koleksi gambar tidak perlu banyak. Lukisan realistik masih lemah. Buat satu sahaja yang berkualiti. Cetakan komputer mesti tidak lebih tiga muka surat. Calon tidak memanafaatkannya dalam penghasilan proses folio. Tajuk setiap helaian perlu ada dan ditampal. Kebanyakkan calon ada komputer di rumah tapi tiada pencetak. 5. Cadangan Pentaksir untuk penambahbaikkan pelaksanaan bimbingan di sekolah: 5.1 Guru perlu menyediakan borang semakan prosedur kerja yang perlu calon gunakan bagi memudahkan membuat proses penghasilan folio calon.. 5.2 Gunakan kemudahan komputer bantu calon buat tajuk sepaya standard. Bagi yang tiada komputer boleh fotostat. Tunjukajar guru penting, guru boleh membuat contoh proses folio, grafik tajuk dan maklumat calon supaya standard- lebih kemas dan menarik. 5.3 Guru buat semakan berkala. Jadikan markah yang diberi semasa semakan dijalankan sebagai markah peperiksaan pertengahan tahun. Tulis markah pada muka surat akhir yang disemak semasa. Anggaran markah itu tidak tepat tetapi calon akan bersaing. Folio calon yang terbaik akan menjadi contoh kepada calon yang lain. 6. Ulasan umum mengenai; 6.1 Ketekalan skor Pentaksir Sekolah. 6.1.1 Markah guru masih kurang konsiten. Mungkin berlaku kerana beri markah sekali sahaja di akhir tugasan. 6.1.2 Guru tidak menjelaskan kepada calon mengapa markah yang diberi rendah dan markah tinggi. Tiada catatan dikesan. Guru mestilah membuat catatan atau komen, dan catatan dan komen ini tidak perlu calon padamkan sebaliknya ia adalah nota bimbingan arahan kepada calon. 6.1.3 Ramai guru masih dikesan tidak guna borang progres markah calon. Markah tidak beza jauh jika sering guna borang ini. 6.1.4 Borang markah calon hendaklah dituliskan berturutan. Guru tidak perlu mengunakan borang lain bagi kelas yang diajar, sebaliknya sambung sahaja mengikut turutan nama calon. (lebih seorang guru yang mengajar tingkatan 5) 6.2 Kaedah dan kecekapan guru memberi skor 6.2.1 Guru masih ragu-ragu beri markah. Markah terlalu rendah dan juga terlalu tinggi Keseluruhannya, guru sudah boleh memberi skor markah dengan bertanggungjawab. Kes perbezaan markah dalam julat kecil tetapi telah dibuat penyelarasan, 6.2.2 Bengkel penyelarasan markah dibuat setiap tahun untuk guru tetapi masih lagi ada yang tidak menggunakannya dalam penskoran peringkat sekolah. 7. Cadangan penambahbaikkan kepada calon: 7.1 Cadangan penambahbaikkan kepada guru; 7.1.1 calon tingkatan empat membuat dumy folio pada semester kedua, secara individu untuk proses-proses tertentu seperti; a. Koleksi motif b. Lukisan realistik c. Olahan motif d. Kajian komposisi e. kajian warna f. Alat dan bahan Markah dumy folio ini diambil untuk dicampurkan dalam peperiksaan akhir tahun. 7.1.2 Tulis markah berkala sebagai MARKAH SEMASA DI MUKA SURAT TERAKHIR SEMAKAN. Guru hendaklah mencatatkan tarikh semakan dan ditandatangi pada setiap muka surat yang disemak. 7.1.3 Tulislah ayat penghargaan: Cemerlang, baik, boleh diteruskan, jika hasil kerja calon cemerlang dan sebagainya dan perlu juga memberi komen galakan agar calon boleh memperbaiki kerja-kerja awal mereka. .
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful