PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH KAJIAN REKAAN SENI VISUAL ( KRSV ) PENDIDIKAN SENI VISUAL 2611 / 3 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

2009
LAPORAN PENYELARASAN PENTAKSIRAN

PERINGKAT DAERAH / ZON / BAHAGIAN
1 MAKLUMAT KETUA PENTAKSIR KAWASAN / PENTAKSIR KAWASAN NAMA DAERAH / ZON ALAMAT SEKOLAH TELEFON (P) FAX TEL BIMBIT : : : : PN HALIJAH BINTI HAMZAH HULU LANGAT SMK BDR TUN HUSSEIN ONN 2 03-90766753 03-90763467 : 016-3173883

2. Laporan Hasil Kerja Calon: Bentuk Tugasan Bil Tugasan 1 Ukiran Ulasan a. Tugasan ini kurang mendapat sambutan daripada calon, hanya dua buah sekolah sahaja yang membuat tugasan ini (15 calon) sahaja. b. Hasil karya dibuat daripada kayu. a. Hanya 2 orang calon yang membuat tugasan ini di daerah Hulu Langat. a. Seramai 55 orang calon yang membuat tugasan ini dalam daerah Hulu Langat. b. Hasil karya yang dihasilkan kurang menepati tajuk yang diminta. Lukisan / catan figura manusia yang dihasilkan oleh calon tidak menarik.(lebih kepada bentuk potret). c. Kebanyakkan hasil karya dibuat di atas kain, dan saiz nya tidak menepati kehendak soalan. Kecuali hasil karya yang dibuat di atas kertas tebal menepati saiz yang diperlukan.

2 3

Tenunan Poster

Kebanyakkan motif yang dipilih tidak digabungkan untuk mendapat rekaan corak yang dibuat berdasarkan garisan grid yang dipilih. (2214 calon memilih tugasan ini). 9 orang calon memilih tugasan ini. b. . iii Lukisan realistik masih lemah. Hanya 22 calon yang memilih tugasan ini.1. Tugasan yang paling popular dan banyak dibuat oleh calon. ii Catatan penerangan sangat terhad. Kelemahan: i Ramai calon tulis tangan tajuk dan hiasan luar. a. b. plywood dan kertas tebal. b. b. iii Susunan persembahan keseluruhan baik. 5 Reka Corak Bekas Serbaguna 6 Arca 7 Hiasan Dalaman Basikal Trofi 8 9 3 Dapatan Penyelarasan 3. Kebanyakan tugasan ini di pilih oleh calon dari sekolah swasta. a. folio tidak diberi perhatian yang banyak.1 Hasil Produk Tugasan Calon 3. a. (954 calon memilih tugasan ini). Tugasan kedua popular yang dipilih oleh calon di daerah Hulu Langat. berbanding tipografi. Ada yang tiada catatan. 99 calon memilih tugasan ini.1 Folio Tugasan 1: Ukiran a. a. Hasil karya kebanyakkan dihasilkan dengan menggunakan kayu.4 Ilustrasi a. c. Kebanyakkan hasil kerja kursus calon lebih memberi tumpuan kepada ilustrasi. Kekuatan : i Koleksi gambar menepati dengan kehendak soalan ii Hiasan kulit tidak diberikan penekanan. Tugasan banyak ditumpukan terhadap hasil karya sahaja. b.

kerana calon beranggapan tugasan lain dikira sebagai sukar untuk dihasilkan. Tugasan 5: Reka corak bekas serbaguna a. kemasan kerja kurang kemas. iii Dimensi baru kurang jelas pada rekaan. Kelemahan: i Idea kurang menyerlah.1. b. ii Bingkai mahal tetapi kemasan kerja kurang diberi perhatian. 4.1 Keberkesanan Guru Pembimbing mengenai tugasnya membimbing calon.2 Tugasan yang dilaksanakan oleh calon semakin mantap. iii Lukisan realistik tidak menampakkan realistik. Kerana calon tidak berminat dengan tugasan lain. i Ramai guru tentukan tajuk tugasan. Kekuatan : i Kayu digunakan dalam menghasilkan karya berkualiti (Bekas).3. b. ii Produk akhir diberi kemasan. tapi walaubagaimanapun banyak perkara perlu diperbaiki. . Ton warna tidak diberikan penekanan. iii Menggunakan teknik yang dikehendaki. Sepatutnya gabungan perlu seimbang dengan bunga timbul. Dimensi baru hanya tercapai dengan kombinasi pelbagai bahan atau ciptaan karya baru. 4 Komen Pentaksir berkenaan. Beberapa perkara perlu diambil perhatian di dalam penghasilan proses folio. iaitu:: i Kulit luar folio tidak perlu dihias dengan hiasan. Buktinya satu sekolah guna satu tajuk yang sama. kebanyakkan Calon tidak berminat tetapi cikgu suruh buat juga kerana mata pelajaran ini berada dalam pakage yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.2 Produk Tugasan 1: Ukiran a. Guru sudah menjalankan tugas dengan baik. 4. Kekuatan : i Kayu digunakan dalam menghasilkan karya berkualiti. v Ukiran tebuk tembus mendominasi karya calon. ii Produk dari kertas tebal. Kelemahan: i Idea kurang menyerlah. ii Produk akhir diberi kemasan bingkai.. iii Menggunakan teknik yang dikehendaki.

(lebih seorang guru yang mengajar tingkatan 5) 6. 5.2 Gunakan kemudahan komputer bantu calon buat tajuk sepaya standard. Mungkin berlaku kerana beri markah sekali sahaja di akhir tugasan. 6.1. Guru mestilah membuat catatan atau komen. 6.1. Ulasan umum mengenai.. Tunjukajar guru penting. dan catatan dan komen ini tidak perlu calon padamkan sebaliknya ia adalah nota bimbingan arahan kepada calon.lebih kemas dan menarik. sebaliknya sambung sahaja mengikut turutan nama calon.3 Guru buat semakan berkala. Koleksi gambar tidak perlu banyak. Tiada catatan dikesan. Folio calon yang terbaik akan menjadi contoh kepada calon yang lain. Bagi yang tiada komputer boleh fotostat.1. Calon tidak memanafaatkannya dalam penghasilan proses folio.2 Kaedah dan kecekapan guru memberi skor 6. Guru tidak perlu mengunakan borang lain bagi kelas yang diajar. 6. Anggaran markah itu tidak tepat tetapi calon akan bersaing. Tulis markah pada muka surat akhir yang disemak semasa.1.1 Ketekalan skor Pentaksir Sekolah. Lukisan realistik masih lemah.2.1 Markah guru masih kurang konsiten.1 Guru perlu menyediakan borang semakan prosedur kerja yang perlu calon gunakan bagi memudahkan membuat proses penghasilan folio calon. Jadikan markah yang diberi semasa semakan dijalankan sebagai markah peperiksaan pertengahan tahun.1 Guru masih ragu-ragu beri markah.2 Guru tidak menjelaskan kepada calon mengapa markah yang diberi rendah dan markah tinggi. 6. 6. 5. Kebanyakkan calon ada komputer di rumah tapi tiada pencetak.3 Ramai guru masih dikesan tidak guna borang progres markah calon. Tajuk setiap helaian perlu ada dan ditampal.4 Borang markah calon hendaklah dituliskan berturutan. 5.Ii ii iii Iv Utamakan isi kandungan folio. grafik tajuk dan maklumat calon supaya standard. Cetakan komputer mesti tidak lebih tiga muka surat. Cadangan Pentaksir untuk penambahbaikkan pelaksanaan bimbingan di sekolah: 5. guru sudah boleh memberi skor markah dengan . Markah tidak beza jauh jika sering guna borang ini. Buat satu sahaja yang berkualiti. Markah terlalu rendah dan juga terlalu tinggi Keseluruhannya. 6. guru boleh membuat contoh proses folio.

1.bertanggungjawab.2 Bengkel penyelarasan markah dibuat setiap tahun untuk guru tetapi masih lagi ada yang tidak menggunakannya dalam penskoran peringkat sekolah. kajian warna f. 6. 7.1. Koleksi motif b. Lukisan realistik c. . a. 7. baik.2. Alat dan bahan Markah dumy folio ini diambil untuk dicampurkan dalam peperiksaan akhir tahun. Olahan motif d. Cadangan penambahbaikkan kepada calon: 7.1 calon tingkatan empat membuat dumy folio pada semester kedua. Kes perbezaan markah dalam julat kecil tetapi telah dibuat penyelarasan. Kajian komposisi e. 7. boleh diteruskan. Guru hendaklah mencatatkan tarikh semakan dan ditandatangi pada setiap muka surat yang disemak.1.2 Tulis markah berkala sebagai MARKAH SEMASA DI MUKA SURAT TERAKHIR SEMAKAN. secara individu untuk proses-proses tertentu seperti.3 Tulislah ayat penghargaan: Cemerlang.1 Cadangan penambahbaikkan kepada guru. . jika hasil kerja calon cemerlang dan sebagainya dan perlu juga memberi komen galakan agar calon boleh memperbaiki kerja-kerja awal mereka. 7.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.