PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH KAJIAN REKAAN SENI VISUAL ( KRSV ) PENDIDIKAN SENI VISUAL 2611 / 3 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

2009
LAPORAN PENYELARASAN PENTAKSIRAN

PERINGKAT DAERAH / ZON / BAHAGIAN
1 MAKLUMAT KETUA PENTAKSIR KAWASAN / PENTAKSIR KAWASAN NAMA DAERAH / ZON ALAMAT SEKOLAH TELEFON (P) FAX TEL BIMBIT : : : : PN HALIJAH BINTI HAMZAH HULU LANGAT SMK BDR TUN HUSSEIN ONN 2 03-90766753 03-90763467 : 016-3173883

2. Laporan Hasil Kerja Calon: Bentuk Tugasan Bil Tugasan 1 Ukiran Ulasan a. Tugasan ini kurang mendapat sambutan daripada calon, hanya dua buah sekolah sahaja yang membuat tugasan ini (15 calon) sahaja. b. Hasil karya dibuat daripada kayu. a. Hanya 2 orang calon yang membuat tugasan ini di daerah Hulu Langat. a. Seramai 55 orang calon yang membuat tugasan ini dalam daerah Hulu Langat. b. Hasil karya yang dihasilkan kurang menepati tajuk yang diminta. Lukisan / catan figura manusia yang dihasilkan oleh calon tidak menarik.(lebih kepada bentuk potret). c. Kebanyakkan hasil karya dibuat di atas kain, dan saiz nya tidak menepati kehendak soalan. Kecuali hasil karya yang dibuat di atas kertas tebal menepati saiz yang diperlukan.

2 3

Tenunan Poster

Hanya 22 calon yang memilih tugasan ini. b. a.1. . a. Ada yang tiada catatan. b. 9 orang calon memilih tugasan ini. c. Tugasan banyak ditumpukan terhadap hasil karya sahaja. folio tidak diberi perhatian yang banyak. berbanding tipografi. a. (2214 calon memilih tugasan ini). b.4 Ilustrasi a. 5 Reka Corak Bekas Serbaguna 6 Arca 7 Hiasan Dalaman Basikal Trofi 8 9 3 Dapatan Penyelarasan 3.1 Folio Tugasan 1: Ukiran a. Hasil karya kebanyakkan dihasilkan dengan menggunakan kayu. 99 calon memilih tugasan ini. Kelemahan: i Ramai calon tulis tangan tajuk dan hiasan luar. Tugasan yang paling popular dan banyak dibuat oleh calon. (954 calon memilih tugasan ini). b. Kebanyakan tugasan ini di pilih oleh calon dari sekolah swasta. iii Lukisan realistik masih lemah. plywood dan kertas tebal. a. Kebanyakkan motif yang dipilih tidak digabungkan untuk mendapat rekaan corak yang dibuat berdasarkan garisan grid yang dipilih. iii Susunan persembahan keseluruhan baik. Kekuatan : i Koleksi gambar menepati dengan kehendak soalan ii Hiasan kulit tidak diberikan penekanan.1 Hasil Produk Tugasan Calon 3. ii Catatan penerangan sangat terhad. Kebanyakkan hasil kerja kursus calon lebih memberi tumpuan kepada ilustrasi. Tugasan kedua popular yang dipilih oleh calon di daerah Hulu Langat. b.

Kekuatan : i Kayu digunakan dalam menghasilkan karya berkualiti (Bekas). Dimensi baru hanya tercapai dengan kombinasi pelbagai bahan atau ciptaan karya baru. v Ukiran tebuk tembus mendominasi karya calon. kemasan kerja kurang kemas. Kelemahan: i Idea kurang menyerlah. b. ii Produk akhir diberi kemasan.. kerana calon beranggapan tugasan lain dikira sebagai sukar untuk dihasilkan.2 Tugasan yang dilaksanakan oleh calon semakin mantap. .2 Produk Tugasan 1: Ukiran a. Kekuatan : i Kayu digunakan dalam menghasilkan karya berkualiti. Guru sudah menjalankan tugas dengan baik. kebanyakkan Calon tidak berminat tetapi cikgu suruh buat juga kerana mata pelajaran ini berada dalam pakage yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. ii Produk akhir diberi kemasan bingkai. Kelemahan: i Idea kurang menyerlah. iii Menggunakan teknik yang dikehendaki. 4 Komen Pentaksir berkenaan. Ton warna tidak diberikan penekanan. 4. iii Menggunakan teknik yang dikehendaki. b. Buktinya satu sekolah guna satu tajuk yang sama. iaitu:: i Kulit luar folio tidak perlu dihias dengan hiasan. i Ramai guru tentukan tajuk tugasan. iii Lukisan realistik tidak menampakkan realistik.1. Sepatutnya gabungan perlu seimbang dengan bunga timbul. 4. Tugasan 5: Reka corak bekas serbaguna a.1 Keberkesanan Guru Pembimbing mengenai tugasnya membimbing calon. iii Dimensi baru kurang jelas pada rekaan. ii Bingkai mahal tetapi kemasan kerja kurang diberi perhatian. Kerana calon tidak berminat dengan tugasan lain. Beberapa perkara perlu diambil perhatian di dalam penghasilan proses folio.3. ii Produk dari kertas tebal. tapi walaubagaimanapun banyak perkara perlu diperbaiki.

6. Markah tidak beza jauh jika sering guna borang ini.lebih kemas dan menarik. Cadangan Pentaksir untuk penambahbaikkan pelaksanaan bimbingan di sekolah: 5. Lukisan realistik masih lemah.3 Ramai guru masih dikesan tidak guna borang progres markah calon. Markah terlalu rendah dan juga terlalu tinggi Keseluruhannya. 5. dan catatan dan komen ini tidak perlu calon padamkan sebaliknya ia adalah nota bimbingan arahan kepada calon.1 Guru masih ragu-ragu beri markah. 6. grafik tajuk dan maklumat calon supaya standard. Tajuk setiap helaian perlu ada dan ditampal. sebaliknya sambung sahaja mengikut turutan nama calon.1 Ketekalan skor Pentaksir Sekolah. Jadikan markah yang diberi semasa semakan dijalankan sebagai markah peperiksaan pertengahan tahun. Buat satu sahaja yang berkualiti. Guru mestilah membuat catatan atau komen. 5.1. Tiada catatan dikesan. 6.2 Guru tidak menjelaskan kepada calon mengapa markah yang diberi rendah dan markah tinggi. 5. Bagi yang tiada komputer boleh fotostat. Guru tidak perlu mengunakan borang lain bagi kelas yang diajar.2 Gunakan kemudahan komputer bantu calon buat tajuk sepaya standard. Anggaran markah itu tidak tepat tetapi calon akan bersaing.Ii ii iii Iv Utamakan isi kandungan folio.1. Kebanyakkan calon ada komputer di rumah tapi tiada pencetak. guru sudah boleh memberi skor markah dengan . Ulasan umum mengenai.4 Borang markah calon hendaklah dituliskan berturutan. Tulis markah pada muka surat akhir yang disemak semasa.. Mungkin berlaku kerana beri markah sekali sahaja di akhir tugasan. guru boleh membuat contoh proses folio.3 Guru buat semakan berkala.2.1 Guru perlu menyediakan borang semakan prosedur kerja yang perlu calon gunakan bagi memudahkan membuat proses penghasilan folio calon. Tunjukajar guru penting. 6.1.1. (lebih seorang guru yang mengajar tingkatan 5) 6.2 Kaedah dan kecekapan guru memberi skor 6. Koleksi gambar tidak perlu banyak. 6. Calon tidak memanafaatkannya dalam penghasilan proses folio. 6. Cetakan komputer mesti tidak lebih tiga muka surat.1 Markah guru masih kurang konsiten. Folio calon yang terbaik akan menjadi contoh kepada calon yang lain.

1. Guru hendaklah mencatatkan tarikh semakan dan ditandatangi pada setiap muka surat yang disemak. Olahan motif d.3 Tulislah ayat penghargaan: Cemerlang. baik.1. jika hasil kerja calon cemerlang dan sebagainya dan perlu juga memberi komen galakan agar calon boleh memperbaiki kerja-kerja awal mereka. . Koleksi motif b. 7. 7. Lukisan realistik c.2 Bengkel penyelarasan markah dibuat setiap tahun untuk guru tetapi masih lagi ada yang tidak menggunakannya dalam penskoran peringkat sekolah. boleh diteruskan.2. Kajian komposisi e. 6.1 calon tingkatan empat membuat dumy folio pada semester kedua. Cadangan penambahbaikkan kepada calon: 7. 7.2 Tulis markah berkala sebagai MARKAH SEMASA DI MUKA SURAT TERAKHIR SEMAKAN. secara individu untuk proses-proses tertentu seperti.1. Kes perbezaan markah dalam julat kecil tetapi telah dibuat penyelarasan. 7. Alat dan bahan Markah dumy folio ini diambil untuk dicampurkan dalam peperiksaan akhir tahun. .bertanggungjawab. kajian warna f.1 Cadangan penambahbaikkan kepada guru. a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful