PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH KAJIAN REKAAN SENI VISUAL ( KRSV ) PENDIDIKAN SENI VISUAL 2611 / 3 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

2009
LAPORAN PENYELARASAN PENTAKSIRAN

PERINGKAT DAERAH / ZON / BAHAGIAN
1 MAKLUMAT KETUA PENTAKSIR KAWASAN / PENTAKSIR KAWASAN NAMA DAERAH / ZON ALAMAT SEKOLAH TELEFON (P) FAX TEL BIMBIT : : : : PN HALIJAH BINTI HAMZAH HULU LANGAT SMK BDR TUN HUSSEIN ONN 2 03-90766753 03-90763467 : 016-3173883

2. Laporan Hasil Kerja Calon: Bentuk Tugasan Bil Tugasan 1 Ukiran Ulasan a. Tugasan ini kurang mendapat sambutan daripada calon, hanya dua buah sekolah sahaja yang membuat tugasan ini (15 calon) sahaja. b. Hasil karya dibuat daripada kayu. a. Hanya 2 orang calon yang membuat tugasan ini di daerah Hulu Langat. a. Seramai 55 orang calon yang membuat tugasan ini dalam daerah Hulu Langat. b. Hasil karya yang dihasilkan kurang menepati tajuk yang diminta. Lukisan / catan figura manusia yang dihasilkan oleh calon tidak menarik.(lebih kepada bentuk potret). c. Kebanyakkan hasil karya dibuat di atas kain, dan saiz nya tidak menepati kehendak soalan. Kecuali hasil karya yang dibuat di atas kertas tebal menepati saiz yang diperlukan.

2 3

Tenunan Poster

plywood dan kertas tebal.1 Hasil Produk Tugasan Calon 3. a. b. folio tidak diberi perhatian yang banyak. Kebanyakkan motif yang dipilih tidak digabungkan untuk mendapat rekaan corak yang dibuat berdasarkan garisan grid yang dipilih.4 Ilustrasi a. Kelemahan: i Ramai calon tulis tangan tajuk dan hiasan luar. . Kebanyakan tugasan ini di pilih oleh calon dari sekolah swasta. a. 99 calon memilih tugasan ini. iii Susunan persembahan keseluruhan baik. berbanding tipografi.1. Tugasan yang paling popular dan banyak dibuat oleh calon. (2214 calon memilih tugasan ini). b. b. ii Catatan penerangan sangat terhad. Kebanyakkan hasil kerja kursus calon lebih memberi tumpuan kepada ilustrasi. a.1 Folio Tugasan 1: Ukiran a. a. c. Hasil karya kebanyakkan dihasilkan dengan menggunakan kayu. Tugasan kedua popular yang dipilih oleh calon di daerah Hulu Langat. b. Hanya 22 calon yang memilih tugasan ini. Kekuatan : i Koleksi gambar menepati dengan kehendak soalan ii Hiasan kulit tidak diberikan penekanan. b. Ada yang tiada catatan. iii Lukisan realistik masih lemah. Tugasan banyak ditumpukan terhadap hasil karya sahaja. 5 Reka Corak Bekas Serbaguna 6 Arca 7 Hiasan Dalaman Basikal Trofi 8 9 3 Dapatan Penyelarasan 3. (954 calon memilih tugasan ini). 9 orang calon memilih tugasan ini.

v Ukiran tebuk tembus mendominasi karya calon. kebanyakkan Calon tidak berminat tetapi cikgu suruh buat juga kerana mata pelajaran ini berada dalam pakage yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.2 Tugasan yang dilaksanakan oleh calon semakin mantap.1 Keberkesanan Guru Pembimbing mengenai tugasnya membimbing calon. ii Bingkai mahal tetapi kemasan kerja kurang diberi perhatian. Kerana calon tidak berminat dengan tugasan lain. b.. iaitu:: i Kulit luar folio tidak perlu dihias dengan hiasan. Dimensi baru hanya tercapai dengan kombinasi pelbagai bahan atau ciptaan karya baru. iii Menggunakan teknik yang dikehendaki. Tugasan 5: Reka corak bekas serbaguna a. tapi walaubagaimanapun banyak perkara perlu diperbaiki. Guru sudah menjalankan tugas dengan baik. Sepatutnya gabungan perlu seimbang dengan bunga timbul. iii Dimensi baru kurang jelas pada rekaan. Kelemahan: i Idea kurang menyerlah. ii Produk akhir diberi kemasan. kerana calon beranggapan tugasan lain dikira sebagai sukar untuk dihasilkan. i Ramai guru tentukan tajuk tugasan. 4 Komen Pentaksir berkenaan.1. . iii Menggunakan teknik yang dikehendaki. iii Lukisan realistik tidak menampakkan realistik. Beberapa perkara perlu diambil perhatian di dalam penghasilan proses folio. Kelemahan: i Idea kurang menyerlah. Buktinya satu sekolah guna satu tajuk yang sama.3.2 Produk Tugasan 1: Ukiran a. Kekuatan : i Kayu digunakan dalam menghasilkan karya berkualiti. 4. b. Ton warna tidak diberikan penekanan. Kekuatan : i Kayu digunakan dalam menghasilkan karya berkualiti (Bekas). ii Produk akhir diberi kemasan bingkai. kemasan kerja kurang kemas. ii Produk dari kertas tebal. 4.

Lukisan realistik masih lemah. Tunjukajar guru penting.1.3 Ramai guru masih dikesan tidak guna borang progres markah calon. Guru mestilah membuat catatan atau komen. Markah terlalu rendah dan juga terlalu tinggi Keseluruhannya. Mungkin berlaku kerana beri markah sekali sahaja di akhir tugasan. 6.. 6. grafik tajuk dan maklumat calon supaya standard. Anggaran markah itu tidak tepat tetapi calon akan bersaing. Tajuk setiap helaian perlu ada dan ditampal. (lebih seorang guru yang mengajar tingkatan 5) 6.1 Ketekalan skor Pentaksir Sekolah.1. 6.2 Guru tidak menjelaskan kepada calon mengapa markah yang diberi rendah dan markah tinggi. Jadikan markah yang diberi semasa semakan dijalankan sebagai markah peperiksaan pertengahan tahun. Kebanyakkan calon ada komputer di rumah tapi tiada pencetak.1 Guru perlu menyediakan borang semakan prosedur kerja yang perlu calon gunakan bagi memudahkan membuat proses penghasilan folio calon. Tiada catatan dikesan. guru sudah boleh memberi skor markah dengan . dan catatan dan komen ini tidak perlu calon padamkan sebaliknya ia adalah nota bimbingan arahan kepada calon. Cetakan komputer mesti tidak lebih tiga muka surat. 6. 5. Tulis markah pada muka surat akhir yang disemak semasa.lebih kemas dan menarik. 6. sebaliknya sambung sahaja mengikut turutan nama calon.1 Markah guru masih kurang konsiten.2 Gunakan kemudahan komputer bantu calon buat tajuk sepaya standard.2.2 Kaedah dan kecekapan guru memberi skor 6. Koleksi gambar tidak perlu banyak. Markah tidak beza jauh jika sering guna borang ini. guru boleh membuat contoh proses folio. Folio calon yang terbaik akan menjadi contoh kepada calon yang lain. Calon tidak memanafaatkannya dalam penghasilan proses folio.Ii ii iii Iv Utamakan isi kandungan folio.4 Borang markah calon hendaklah dituliskan berturutan. Cadangan Pentaksir untuk penambahbaikkan pelaksanaan bimbingan di sekolah: 5. 5.1. Ulasan umum mengenai.1.1 Guru masih ragu-ragu beri markah. Bagi yang tiada komputer boleh fotostat. Buat satu sahaja yang berkualiti. 5. Guru tidak perlu mengunakan borang lain bagi kelas yang diajar.3 Guru buat semakan berkala. 6.

1. Olahan motif d. Guru hendaklah mencatatkan tarikh semakan dan ditandatangi pada setiap muka surat yang disemak.1 Cadangan penambahbaikkan kepada guru. Kes perbezaan markah dalam julat kecil tetapi telah dibuat penyelarasan. 7. Cadangan penambahbaikkan kepada calon: 7. Alat dan bahan Markah dumy folio ini diambil untuk dicampurkan dalam peperiksaan akhir tahun. 7. kajian warna f. 6. Koleksi motif b.3 Tulislah ayat penghargaan: Cemerlang. Lukisan realistik c.bertanggungjawab. boleh diteruskan.1. . secara individu untuk proses-proses tertentu seperti. baik. Kajian komposisi e.2 Tulis markah berkala sebagai MARKAH SEMASA DI MUKA SURAT TERAKHIR SEMAKAN. 7.2 Bengkel penyelarasan markah dibuat setiap tahun untuk guru tetapi masih lagi ada yang tidak menggunakannya dalam penskoran peringkat sekolah.1. 7.2.1 calon tingkatan empat membuat dumy folio pada semester kedua. a. . jika hasil kerja calon cemerlang dan sebagainya dan perlu juga memberi komen galakan agar calon boleh memperbaiki kerja-kerja awal mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful