PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH KAJIAN REKAAN SENI VISUAL ( KRSV ) PENDIDIKAN SENI VISUAL 2611 / 3 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

2009
LAPORAN PENYELARASAN PENTAKSIRAN

PERINGKAT DAERAH / ZON / BAHAGIAN
1 MAKLUMAT KETUA PENTAKSIR KAWASAN / PENTAKSIR KAWASAN NAMA DAERAH / ZON ALAMAT SEKOLAH TELEFON (P) FAX TEL BIMBIT : : : : PN HALIJAH BINTI HAMZAH HULU LANGAT SMK BDR TUN HUSSEIN ONN 2 03-90766753 03-90763467 : 016-3173883

2. Laporan Hasil Kerja Calon: Bentuk Tugasan Bil Tugasan 1 Ukiran Ulasan a. Tugasan ini kurang mendapat sambutan daripada calon, hanya dua buah sekolah sahaja yang membuat tugasan ini (15 calon) sahaja. b. Hasil karya dibuat daripada kayu. a. Hanya 2 orang calon yang membuat tugasan ini di daerah Hulu Langat. a. Seramai 55 orang calon yang membuat tugasan ini dalam daerah Hulu Langat. b. Hasil karya yang dihasilkan kurang menepati tajuk yang diminta. Lukisan / catan figura manusia yang dihasilkan oleh calon tidak menarik.(lebih kepada bentuk potret). c. Kebanyakkan hasil karya dibuat di atas kain, dan saiz nya tidak menepati kehendak soalan. Kecuali hasil karya yang dibuat di atas kertas tebal menepati saiz yang diperlukan.

2 3

Tenunan Poster

Tugasan banyak ditumpukan terhadap hasil karya sahaja. b. a. b. Kebanyakkan motif yang dipilih tidak digabungkan untuk mendapat rekaan corak yang dibuat berdasarkan garisan grid yang dipilih. 5 Reka Corak Bekas Serbaguna 6 Arca 7 Hiasan Dalaman Basikal Trofi 8 9 3 Dapatan Penyelarasan 3. Tugasan kedua popular yang dipilih oleh calon di daerah Hulu Langat.4 Ilustrasi a. 99 calon memilih tugasan ini. folio tidak diberi perhatian yang banyak. iii Lukisan realistik masih lemah. berbanding tipografi. b.1 Folio Tugasan 1: Ukiran a. Kebanyakan tugasan ini di pilih oleh calon dari sekolah swasta. . c. Tugasan yang paling popular dan banyak dibuat oleh calon. plywood dan kertas tebal. (954 calon memilih tugasan ini). Ada yang tiada catatan. (2214 calon memilih tugasan ini). Hanya 22 calon yang memilih tugasan ini. Kebanyakkan hasil kerja kursus calon lebih memberi tumpuan kepada ilustrasi. b. a. 9 orang calon memilih tugasan ini. Hasil karya kebanyakkan dihasilkan dengan menggunakan kayu.1. Kekuatan : i Koleksi gambar menepati dengan kehendak soalan ii Hiasan kulit tidak diberikan penekanan. b. Kelemahan: i Ramai calon tulis tangan tajuk dan hiasan luar. iii Susunan persembahan keseluruhan baik. ii Catatan penerangan sangat terhad. a. a.1 Hasil Produk Tugasan Calon 3.

i Ramai guru tentukan tajuk tugasan. Tugasan 5: Reka corak bekas serbaguna a. Kekuatan : i Kayu digunakan dalam menghasilkan karya berkualiti. ii Bingkai mahal tetapi kemasan kerja kurang diberi perhatian. iii Dimensi baru kurang jelas pada rekaan.2 Tugasan yang dilaksanakan oleh calon semakin mantap. kebanyakkan Calon tidak berminat tetapi cikgu suruh buat juga kerana mata pelajaran ini berada dalam pakage yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. ii Produk akhir diberi kemasan. Kerana calon tidak berminat dengan tugasan lain. ii Produk akhir diberi kemasan bingkai. Dimensi baru hanya tercapai dengan kombinasi pelbagai bahan atau ciptaan karya baru. iaitu:: i Kulit luar folio tidak perlu dihias dengan hiasan. Beberapa perkara perlu diambil perhatian di dalam penghasilan proses folio. 4. kemasan kerja kurang kemas. kerana calon beranggapan tugasan lain dikira sebagai sukar untuk dihasilkan. Sepatutnya gabungan perlu seimbang dengan bunga timbul. Buktinya satu sekolah guna satu tajuk yang sama. 4. tapi walaubagaimanapun banyak perkara perlu diperbaiki. iii Menggunakan teknik yang dikehendaki. Ton warna tidak diberikan penekanan. Guru sudah menjalankan tugas dengan baik. iii Menggunakan teknik yang dikehendaki. b.2 Produk Tugasan 1: Ukiran a.1 Keberkesanan Guru Pembimbing mengenai tugasnya membimbing calon. ii Produk dari kertas tebal. 4 Komen Pentaksir berkenaan. .. iii Lukisan realistik tidak menampakkan realistik. v Ukiran tebuk tembus mendominasi karya calon.1. Kelemahan: i Idea kurang menyerlah.3. Kekuatan : i Kayu digunakan dalam menghasilkan karya berkualiti (Bekas). Kelemahan: i Idea kurang menyerlah. b.

5.. Kebanyakkan calon ada komputer di rumah tapi tiada pencetak. Markah terlalu rendah dan juga terlalu tinggi Keseluruhannya.1 Guru masih ragu-ragu beri markah.3 Ramai guru masih dikesan tidak guna borang progres markah calon.1 Markah guru masih kurang konsiten.lebih kemas dan menarik.1. Tiada catatan dikesan. Cetakan komputer mesti tidak lebih tiga muka surat. 6.1. 6.4 Borang markah calon hendaklah dituliskan berturutan. Guru mestilah membuat catatan atau komen. guru sudah boleh memberi skor markah dengan .1. 6.2 Gunakan kemudahan komputer bantu calon buat tajuk sepaya standard. Cadangan Pentaksir untuk penambahbaikkan pelaksanaan bimbingan di sekolah: 5. Calon tidak memanafaatkannya dalam penghasilan proses folio. 5. Tunjukajar guru penting.2 Guru tidak menjelaskan kepada calon mengapa markah yang diberi rendah dan markah tinggi. Markah tidak beza jauh jika sering guna borang ini. Tajuk setiap helaian perlu ada dan ditampal.1 Guru perlu menyediakan borang semakan prosedur kerja yang perlu calon gunakan bagi memudahkan membuat proses penghasilan folio calon. 6. (lebih seorang guru yang mengajar tingkatan 5) 6. Folio calon yang terbaik akan menjadi contoh kepada calon yang lain. Guru tidak perlu mengunakan borang lain bagi kelas yang diajar.3 Guru buat semakan berkala. 5. sebaliknya sambung sahaja mengikut turutan nama calon. guru boleh membuat contoh proses folio. Ulasan umum mengenai. dan catatan dan komen ini tidak perlu calon padamkan sebaliknya ia adalah nota bimbingan arahan kepada calon.2. 6. Lukisan realistik masih lemah.2 Kaedah dan kecekapan guru memberi skor 6. Tulis markah pada muka surat akhir yang disemak semasa. Jadikan markah yang diberi semasa semakan dijalankan sebagai markah peperiksaan pertengahan tahun. Anggaran markah itu tidak tepat tetapi calon akan bersaing. Koleksi gambar tidak perlu banyak. Buat satu sahaja yang berkualiti. Mungkin berlaku kerana beri markah sekali sahaja di akhir tugasan. 6.1.Ii ii iii Iv Utamakan isi kandungan folio.1 Ketekalan skor Pentaksir Sekolah. grafik tajuk dan maklumat calon supaya standard. Bagi yang tiada komputer boleh fotostat.

jika hasil kerja calon cemerlang dan sebagainya dan perlu juga memberi komen galakan agar calon boleh memperbaiki kerja-kerja awal mereka.2. Kes perbezaan markah dalam julat kecil tetapi telah dibuat penyelarasan. 6.1 Cadangan penambahbaikkan kepada guru.2 Tulis markah berkala sebagai MARKAH SEMASA DI MUKA SURAT TERAKHIR SEMAKAN. Alat dan bahan Markah dumy folio ini diambil untuk dicampurkan dalam peperiksaan akhir tahun. Guru hendaklah mencatatkan tarikh semakan dan ditandatangi pada setiap muka surat yang disemak. boleh diteruskan. 7. Kajian komposisi e. 7. baik. . Koleksi motif b.1. secara individu untuk proses-proses tertentu seperti.3 Tulislah ayat penghargaan: Cemerlang.bertanggungjawab.1. kajian warna f.1. 7. 7. .2 Bengkel penyelarasan markah dibuat setiap tahun untuk guru tetapi masih lagi ada yang tidak menggunakannya dalam penskoran peringkat sekolah. a. Olahan motif d. Cadangan penambahbaikkan kepada calon: 7. Lukisan realistik c.1 calon tingkatan empat membuat dumy folio pada semester kedua.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful