PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH KAJIAN REKAAN SENI VISUAL ( KRSV ) PENDIDIKAN SENI VISUAL 2611 / 3 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

2009
LAPORAN PENYELARASAN PENTAKSIRAN

PERINGKAT DAERAH / ZON / BAHAGIAN
1 MAKLUMAT KETUA PENTAKSIR KAWASAN / PENTAKSIR KAWASAN NAMA DAERAH / ZON ALAMAT SEKOLAH TELEFON (P) FAX TEL BIMBIT : : : : PN HALIJAH BINTI HAMZAH HULU LANGAT SMK BDR TUN HUSSEIN ONN 2 03-90766753 03-90763467 : 016-3173883

2. Laporan Hasil Kerja Calon: Bentuk Tugasan Bil Tugasan 1 Ukiran Ulasan a. Tugasan ini kurang mendapat sambutan daripada calon, hanya dua buah sekolah sahaja yang membuat tugasan ini (15 calon) sahaja. b. Hasil karya dibuat daripada kayu. a. Hanya 2 orang calon yang membuat tugasan ini di daerah Hulu Langat. a. Seramai 55 orang calon yang membuat tugasan ini dalam daerah Hulu Langat. b. Hasil karya yang dihasilkan kurang menepati tajuk yang diminta. Lukisan / catan figura manusia yang dihasilkan oleh calon tidak menarik.(lebih kepada bentuk potret). c. Kebanyakkan hasil karya dibuat di atas kain, dan saiz nya tidak menepati kehendak soalan. Kecuali hasil karya yang dibuat di atas kertas tebal menepati saiz yang diperlukan.

2 3

Tenunan Poster

Hasil karya kebanyakkan dihasilkan dengan menggunakan kayu. a. folio tidak diberi perhatian yang banyak. Kelemahan: i Ramai calon tulis tangan tajuk dan hiasan luar. Ada yang tiada catatan. b. 5 Reka Corak Bekas Serbaguna 6 Arca 7 Hiasan Dalaman Basikal Trofi 8 9 3 Dapatan Penyelarasan 3.4 Ilustrasi a. iii Susunan persembahan keseluruhan baik. berbanding tipografi. iii Lukisan realistik masih lemah. b.1 Folio Tugasan 1: Ukiran a. Hanya 22 calon yang memilih tugasan ini. Tugasan yang paling popular dan banyak dibuat oleh calon. b. b. ii Catatan penerangan sangat terhad. 99 calon memilih tugasan ini. Kebanyakkan hasil kerja kursus calon lebih memberi tumpuan kepada ilustrasi. plywood dan kertas tebal. .1 Hasil Produk Tugasan Calon 3. 9 orang calon memilih tugasan ini. Kebanyakan tugasan ini di pilih oleh calon dari sekolah swasta. c. Kebanyakkan motif yang dipilih tidak digabungkan untuk mendapat rekaan corak yang dibuat berdasarkan garisan grid yang dipilih. Tugasan kedua popular yang dipilih oleh calon di daerah Hulu Langat. a. (954 calon memilih tugasan ini). (2214 calon memilih tugasan ini).1. a. b. Kekuatan : i Koleksi gambar menepati dengan kehendak soalan ii Hiasan kulit tidak diberikan penekanan. Tugasan banyak ditumpukan terhadap hasil karya sahaja. a.

i Ramai guru tentukan tajuk tugasan. v Ukiran tebuk tembus mendominasi karya calon. iii Menggunakan teknik yang dikehendaki. Tugasan 5: Reka corak bekas serbaguna a. tapi walaubagaimanapun banyak perkara perlu diperbaiki.3. Kelemahan: i Idea kurang menyerlah. Ton warna tidak diberikan penekanan. b.1 Keberkesanan Guru Pembimbing mengenai tugasnya membimbing calon.1. iii Dimensi baru kurang jelas pada rekaan. iii Lukisan realistik tidak menampakkan realistik. Kelemahan: i Idea kurang menyerlah. Dimensi baru hanya tercapai dengan kombinasi pelbagai bahan atau ciptaan karya baru. Kekuatan : i Kayu digunakan dalam menghasilkan karya berkualiti (Bekas). ii Produk akhir diberi kemasan bingkai. Buktinya satu sekolah guna satu tajuk yang sama. Kekuatan : i Kayu digunakan dalam menghasilkan karya berkualiti. kerana calon beranggapan tugasan lain dikira sebagai sukar untuk dihasilkan. kebanyakkan Calon tidak berminat tetapi cikgu suruh buat juga kerana mata pelajaran ini berada dalam pakage yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. . 4 Komen Pentaksir berkenaan. Beberapa perkara perlu diambil perhatian di dalam penghasilan proses folio. iaitu:: i Kulit luar folio tidak perlu dihias dengan hiasan.2 Produk Tugasan 1: Ukiran a.. b. Sepatutnya gabungan perlu seimbang dengan bunga timbul. ii Bingkai mahal tetapi kemasan kerja kurang diberi perhatian.2 Tugasan yang dilaksanakan oleh calon semakin mantap. iii Menggunakan teknik yang dikehendaki. ii Produk akhir diberi kemasan. 4. ii Produk dari kertas tebal. 4. Kerana calon tidak berminat dengan tugasan lain. Guru sudah menjalankan tugas dengan baik. kemasan kerja kurang kemas.

Jadikan markah yang diberi semasa semakan dijalankan sebagai markah peperiksaan pertengahan tahun.1. dan catatan dan komen ini tidak perlu calon padamkan sebaliknya ia adalah nota bimbingan arahan kepada calon. Cadangan Pentaksir untuk penambahbaikkan pelaksanaan bimbingan di sekolah: 5. Folio calon yang terbaik akan menjadi contoh kepada calon yang lain. Ulasan umum mengenai.3 Guru buat semakan berkala.2. Calon tidak memanafaatkannya dalam penghasilan proses folio. 6. Mungkin berlaku kerana beri markah sekali sahaja di akhir tugasan. Tiada catatan dikesan. Markah tidak beza jauh jika sering guna borang ini. Guru mestilah membuat catatan atau komen. Guru tidak perlu mengunakan borang lain bagi kelas yang diajar.1 Markah guru masih kurang konsiten. 6. Bagi yang tiada komputer boleh fotostat. sebaliknya sambung sahaja mengikut turutan nama calon. Tunjukajar guru penting.2 Guru tidak menjelaskan kepada calon mengapa markah yang diberi rendah dan markah tinggi.Ii ii iii Iv Utamakan isi kandungan folio. (lebih seorang guru yang mengajar tingkatan 5) 6. 6.. Anggaran markah itu tidak tepat tetapi calon akan bersaing. grafik tajuk dan maklumat calon supaya standard.1. guru boleh membuat contoh proses folio. 6.lebih kemas dan menarik.1 Guru masih ragu-ragu beri markah. 5. Lukisan realistik masih lemah.4 Borang markah calon hendaklah dituliskan berturutan.1.1.1 Ketekalan skor Pentaksir Sekolah. Markah terlalu rendah dan juga terlalu tinggi Keseluruhannya.2 Kaedah dan kecekapan guru memberi skor 6. 5. Cetakan komputer mesti tidak lebih tiga muka surat. guru sudah boleh memberi skor markah dengan . Koleksi gambar tidak perlu banyak.1 Guru perlu menyediakan borang semakan prosedur kerja yang perlu calon gunakan bagi memudahkan membuat proses penghasilan folio calon. Buat satu sahaja yang berkualiti. Tulis markah pada muka surat akhir yang disemak semasa. 6.2 Gunakan kemudahan komputer bantu calon buat tajuk sepaya standard. Tajuk setiap helaian perlu ada dan ditampal. Kebanyakkan calon ada komputer di rumah tapi tiada pencetak. 5.3 Ramai guru masih dikesan tidak guna borang progres markah calon. 6.

Cadangan penambahbaikkan kepada calon: 7.bertanggungjawab. Kes perbezaan markah dalam julat kecil tetapi telah dibuat penyelarasan. baik.2 Tulis markah berkala sebagai MARKAH SEMASA DI MUKA SURAT TERAKHIR SEMAKAN. Guru hendaklah mencatatkan tarikh semakan dan ditandatangi pada setiap muka surat yang disemak. a.1.1 calon tingkatan empat membuat dumy folio pada semester kedua.2. secara individu untuk proses-proses tertentu seperti.1. 7.3 Tulislah ayat penghargaan: Cemerlang. boleh diteruskan. Koleksi motif b. . 7. 7.1. Kajian komposisi e. kajian warna f. Lukisan realistik c. jika hasil kerja calon cemerlang dan sebagainya dan perlu juga memberi komen galakan agar calon boleh memperbaiki kerja-kerja awal mereka. 7. . 6. Alat dan bahan Markah dumy folio ini diambil untuk dicampurkan dalam peperiksaan akhir tahun.2 Bengkel penyelarasan markah dibuat setiap tahun untuk guru tetapi masih lagi ada yang tidak menggunakannya dalam penskoran peringkat sekolah.1 Cadangan penambahbaikkan kepada guru. Olahan motif d.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.