1

1.1.1 Guru Besar  Menjalankan tugas sebagai Pengerusi Jawatankuasa Kokurikulum.  Memastikan segala perancangan berjalan dengan teratur.  Membimbing dan memberi galakan kemahiran guru melaksanakan aktiviti kokurikulum.  Memastikan matlamat kokurikulum sekolah tercapai. 1.1.2 Guru Kanan Kokurikulum  Menyelaras dan menyelia semua aktiviti kokurikulum.  Merancang takwim aktiviti sukan / permainan, unit beruniform dan persatuan / kelab.  Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan sukan / permainan, unit beruniform dan persatuan / kelab.  Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum.  Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum dipatuhi.  Menyelaras pembahagian murid-murid ke dalam aktiviti kokurikulum serta meningkatkan tahap pencapaiannya.  Memastikan rekod dan data kokurikulum diselenggara dengan baik. 1.1.3 Setiausaha Kokurikulum  Memastikan keseimbangan agihan ahli pelajar dalam setiap persatuan, kelab, unit dan pasukan.  Menyediakan jadual mesyuarat agung dan perjumpaan bagi semua unit kokurikulum.  Menentukan tempat – tempat perjumpaaan.  Mengadakan taklimat tentang tatacara pengurusan kokurikulum bagi setiap penasihat.  Menyediakan buku penyeliaan dan buku laporan bagi semua penasihat kokurikulum.  Memastikan kelicinan perjalanan setiap unit kekurikulum dan memeriksa buku laporan yang disediakan  Membuat laporan aktiviti – aktiviti kokurikulum yang dijalankan, termasuk masalah – masalah yang timbul, kepada PK KOKO dan PK HEM.  Menilai aktiviti – aktiviti kokurikulum dan mengambil tindakan susulan demi meningkatkan taraf dan kualiti pengurusan

2

1.1.4 Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah  Menentukan objektif gerak kerja kokurikulum tercapai  Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerak kerja kokurikulum sekolah.  Menyelaras dan meluluskan program tahunan setiap unit gerak kerja kokurikulum.  Menyelesaikan perkara yang berbangkit dalam perjalanan aktiviti kokurikulum.  Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sekolah bagi menjamin keselamatan, kelancaran dan kelicinan pelaksanaan.  Mengawal segala urusan kewangan bagi wang yang dikutip daripada pelajar.  Mengesahkan penilaian ke atas penglibatan dan pencapaian pelajar dalam penyertaan sesuatu aktiviti kokurikulum.  Mengawal pembekalan, penyimpanan dan penggunaan peralatan kokurikulum.  Menerima laporan stok dan inventori peralatan kokurikulum.  Menerima laporan aktiviti kokurikulum pada akhir tahun daripada penyelaras unit. 1.1.5 Setiausaha Sukan  Merancang takwim aktiviti sukan / permainan di sekolah.  Menyediakan takwim dan jadual aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti MSS / MSSD / MSSS / MSSM.  Menyelaras dan menyelia semua aktiviti sukan / permainan.  Menentukan penglibatan semua guru dan murid.  Menentukan semua kemudahan sukan / permainan mencukupi dan menepati peraturan yang ditetapkan.  Menyediakan peratuaran penggunaan peralatan dan kemudahan sukan.  Menyelenggara dan mengemaskini buku stok sukan.  Memastikan data dan rekod aktiviti sukan / permainan diselenggara dengan baik.  Mengurus dan melaksana kejohanan sukan / permainan sekolah.  Menyediakan anggaran belanjawan untuk aktiviti dan peralatan.  Merekod, menyimpan dan mengemaskini nama murid yang berpotensi dan berbakat dalam sesuatu acara. 1.1.6 Penyelaras Unit Beruniform.  Merancang takwim aktiviti beruniform.  Menyelaras dan menyelia aktiviti unit beruniform.  Memaju dan menggalakkan aktiviti beruniform.  Memastikan setiap unit beruniform berdaftar dan pemimpinnya mempunyai tauliah yang diiktiraf oleh badan induk.  Berhubung dengan badan luar untuk mendapatkan nasihat dan kepakaran.  Memastikan rekod dan data unit beruniform diselenggara dengan baik.  Menentukan sistem penilaian diselenggara dengan baik.

3

1.1.7 Penyelaras Persatuan / Kelab.  Merancang takwim aktiviti persatuan / kelab.  Menyelaras dan menyelia aktiviti persatuan / kelab.  Memaju dan menggalakkan aktiviti persatuan / kelab.  Berhubung dengan badan luar untuk mendapatkan nasihat dan kepakaran.  Memastikan rekod dan data persatuan / kelab diselenggara dengan baik.  Menentukan sistem penilaian diselenggara dengan baik. 1.1.8 Ketua Unit Beruniform / Guru Persatuan  Menyediakan rancangan tahunan aktiviti sepanjang tahun dan mingguan .  Membentuk jawatankuasa dikalangan guru dan murid.  Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.  Menentukan penglibatan semua murid.  Menjalankan aktiviti beruniform/persatuan mengikut jadual yang telah ditetapkan.  Bertanggungjawab menyedia,melatih dan mengiringi murid yang menyertai pertandingan / aktiviti luar.  Memgambil langkah disiplin dan keselamatan sebelum,semasa dan sesudah aktiviti dijalankan .  Menentukan rekod dan data unit beruniform / persatuan diselenggara dengan sebaiknya. 1.1.9 Ketua Permainan  Merancang aktiviti dan latihan sepanjang tahun dan mingguan.  Menjalankan aktiviti mengikut jadual yang ditetapkan.  Menentukan penglibatan semua murid.  Membantu setiausaha sukan mengadakan pertandingan di peringkat sekolah.  Bertanggungjawab mengeluarkan,menjaga dan menyimpan peralatan yang digunakan.  Menentukan rekod dan data diselenggara dengan baik. Jurulatih Sekolah  Menentukan system latihan yang kemas dan berkesan bagi pasukan.  Memajukan minat pelajar dalam pasukan.  Membentuk, membuat pilihan dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual yang dirangka.  Berusaha mendapat khidmat nasihat daripada mereka yang pakar dalam permainan / aktiviti itu.  Menentukan peralatan/gelanggang permainan sentiasa berada dalam keadaan sempurna dan selamat untuk digunakan. 4

 Menilai prestasi pencapaian pasukan dalam sesuatu pertandingan dan berusaha untuk meningkatkan prestasi pasukan.  Membuat laporan pertandingan selepas kejohanan / pertandingan dan menghantarnya kepada Penolong Kanan Kokurikulum seberapa segera. 1.1.10 Guru Rumah Sukan Ketua Rumah  Memastikan adanya senarai ahli rumah sukan yang lengkap.  Membuat pengagihan tugas kepada semua ahli rumah sukan.  Membentuk jawatankuasa rumah di kalangan murid yang meliputi olahraga dan permainan.  Menjalankan / mempengerusikan mesyuarat sukan dan permainan.  Memastikan laporan aktiviti rumah sukan disediakan.  Sentiasa berbincang dengan S/U Sukan dan GPK Kokurikulum. Guru Rumah Sukan  Mengurus latihan pada hari-hari yang ditetapkan.  Memastikan kehadiran semua guru dan murid melalui rekod kedatangan.  Memilih dan melatih pasukan olahraga dan permainan untuk pertandingan antara rumah.  Mengawasi keselamatan dan disiplin murid sewaktu latihan dan pemilihan.  Menyemai semangat kesukanan di kalangan murid.

-

1.2 Perincian Aktiviti 1.2.1 Rumah Sukan  Rumah Keyalang ( Merah )  Rumah Rajawali ( Biru )  Rumah Helang ( Kuning )  Rumah Merak ( Hijau ) 1.2.2 Sukan / Permainan  Olahraga  Bola Sepak  Bola Jaring  Sepak Takraw  Badminton  Hoki  Permainan Dalaman  Bola Baling  Ping Pong  Bola Tampar

5

1.2.3 Unit Beruniform  Pengakap  Bulan Sabit Merah  Tunas Puteri  TKRS 1.2.4 Kelab / Persatuan  Bahasa Melayu  Bahasa Inggeris  Sains  Matematik  Pendidikan Islam  Seni dan Budaya  Pusat Sumber Kelab  Pembimbing Rakan Sebaya  Kelab Komputer  Persatuan Pencinta Alam Sekitar  Kelab Robotik ( ROBOC )  Kelab Keceriaan 1.3 Penglibatan 1.3.1 Murid  Semua murid Tahap II diwajibkan menyertai aktiviti kokurikulum  Pembahagian dan penglibatan murid perlulah ada keseimbangan  Murid yang mempunyai masalah kesihatan boleh dikecualikan jika mengemukakan surat akuan doktor. 1.3.2 Guru  Agihan guru dibuat secara seimbang berdasarkan keperluan dan kemahiran jika boleh.  Guru / Pemimpin unit beruniform seboleh-bolehnya dikekalkan  Kehadiran guru adalah wajib mengikut jadual. Guru yang tidak dapat hadir perlulah melaporkan ketidak hadirannya secara bersurat dan jika perlu cari pengganti. 4.4 Jadual Waktu / Peruntukan Masa  Disusun dan disediakan oleh Jawatankuasa Kokurikulum mengikut kesesuaian.  Aktiviti yang telah dijadualkan tidak boleh dibatalkan kecuali dengan arahan / kebenaran pihak pentadbir.

6

1.5 Buku Laporan Unit Beruniform / Persatuan / Permainan  Setiap unit mestilah mempunyai sebuah Buku Laporan.  Segala laporan aktiviti hendaklah dicatatkan. Buku ini perlu diserahkan kepada guru penyelaras unit / GPK Kokurikulum untuk ditandatangani.  Butiran yang diperlukan dalam Buku Laporan ialah : - perlembagaan persatuan / kelab ( unit beruniform dikecualikan ) - senarai guru dan ahli jawatankuasa. - senarai nama ahli dan analisis keahlian mengikut kelas dan jantina. - laporan mingguan : Tarikh / Hari / Masa : Guru-guru yang bertugas : Kehadiran ahli : Aktiviti yang dijalankan : Catatan : Tandatangan guru yang bertugas

Disediakan oleh : Mohd Azri b. Abdul Jalil Setiausaha Kokurikulum SK Kapit

7