KITAR PEMBELAJARAN ³5 E´ Model pembelajaran "5 E" dibangunkan oleh Biological Sciences Curriculum Study (BSCS) [Bybee, RW (Ed.).

Standard Nasional dan Kurikulum Ilmu: Cabaran, Peluang, dan Rekomendasi. Dubuque, Iowa: Kendall-Hunt Publishers, 1966]. Pendekatan inkuiri terbimbing melibatkan pelajar dalam aktif mengembangkan pemahaman tentang konsep atau kemahiran dengan guru bertindak sebagai pengarah instruksional. Model pembelajaran "5 E" melibatkan urutan tertentu fasa: ³Engage´, ³Explore´, ³Elaborate´, ³Explain´, dan ³Evaluate´. Setiap fasa mempunyai tujuan tertentu. Sifat dari tugas pembelajaran pada setiap tahap boleh dan memang berbeza-beza dari kegiatan aktiviti, tetapi tujuan dari setiap tahap tetap sama.

FASA

PENERANGAN

ENGAGE (

Fasa ini memulakan kegiatan. Tujuan utamanya adalah untuk

memperkenalkan pada pelajar terhadap proses, konsep atau kemahiran yang akan dieksplorasi. Para terlibat fasa sering melibatkan satu atau lebih daripada yang berikut ini, juga: dibuat Sambungan

dengan Arahan dahulu, menjangka tugas mendatang, mengenalpasti tujuan

pembelajaran, dan / atau klarifikasi idea semasa pelajar dan kemahiran. Menjelaskan idea semasa pelajar dan kemahiran mengingatkan dengan mungkin mereka mereka atau melibatkan meninjau pra-syarat

diperlukan bagi tugas-tugas mendatang.

Dalam beberapa kes, hal itu mungkin melibatkan membuat baik guru dan pelajar menyedari konsepsi alternatif yang

berpotensi (alias, salah faham). konsepsi tersebut tidak diperbaiki pada titik ini, penerokaan dan fasa penjelasan direka untuk mencabar konsepsi alternatif.

Sangat penting untuk membawa konsepsi ke permukaan sehingga mereka dapat dikaji semula dalam terang maklumat baru yang dibangunkan selama tahap

eksplorasi.

EXPLORE (Eksplorasi)

Fasa ini menyediakan pelajar dengan dasar pengalaman Pengalaman pemerhatian manipulasi dengan ini fenomena umum alam.

mungkin

melibatkan objek, dengan

peristiwa bahan,

atau

bekerja

simulasi, pemeriksaan perwakilan, melihat video pendek, atau membaca tentang karya seorang saintis. Pengalaman ini memberikan dasar umum untuk semua pelajar bahawa guru boleh digunakan untuk membantu mereka dalam mengenal pasti dan mengembangkan konsep dan kemahiran. Pelajar membuat nota tentang pengalaman mereka selama fasa

menjelajah dan kadang-kadang menjawab soalan tentang mereka, meskipun ini tidak melebihi analisis awal

EXPLAIN (Penerangan)

Pada

awal

fasa

dalam

model

pembelajaran, pelajar diberi peluang untuk verbalisasi pemahaman mereka tentang pengalaman mereka dari fasa jelajahi. Soalan dan perbincangan pola, keteraturan pelajar atau

menyebabkan

persamaan dan mendorong mereka untuk menjelaskan kemahiran tentang dalam konsep atau sendiri.

kata-kata

Bahagian ini sebahagian besar pelajardiarahkan dari fasa menjelaskan boleh berlaku dalam kumpulan kecil atau

sebagai seluruh kelas. Guru kemudian memperkenalkan label atau jangka masa dan memberikan definisi formal atau

keterangan untuk konsep atau kemahiran.

ELABORATE (Menghubungkait)

Tahap cabaran seterusnya pelajar untuk memperluaskan pemahaman mereka atau kemahiran dan amalan mereka. Melalui pengalaman baru saat ini, pelajar

mengembangkan pemahaman yang lebih dalam, rangka kerja dan konseptual kemahiran

diperpanjang,

dipertingkatkan. Beberapa tugas, seperti membaca artikel, boleh dilakukan sebagai kerja rumah dan dibahas selama tempoh kelas berikutnya.

EVALUATE (Menilai)

Tahap akhir dari pembelajaran mendorong pelajar untuk menilai pemahaman dan kemampuan mereka dan memberikan

kesempatan kepada guru untuk menilai kemajuan pelajar untuk mencapai tujuan pembelajaran untuk kegiatan tersebut. Tugas menulis, mungkin melibatkan ringkasan atau

menerapkan

konsep

kemahiran untuk situasi baru, membina peta konsep, atau memuat kuiz. Beberapa tugas penilaian dilakukan sebagai kerja rumah.