P. 1
Peranan Guru Pendidikan Islam

Peranan Guru Pendidikan Islam

|Views: 2,987|Likes:
Published by abuhanif68

More info:

Published by: abuhanif68 on Jun 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

PENGHARGAAN

Alhamdulillah,kami bersyukur kepada Allah S.W.T yang memberikan taufik dan hidayahNya kerana dapat menyiapkan tugasan ini. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Ustazah Afifah bt. Abu Bakar selaku pensyarah bagi matapelajaran Pengajian Agama Islam kerana memberi sokongan, panduan dan tunjuk ajar yang amat berguna.Terima kasih juga ditujukan kepada rakan-rakan sekelas yang telah membantu kami memberi bahan-bahan rujukan sehingga saya dapat menyiapkan tugasan ini. Semoga segala usaha ini akan meningkatkan penguasaan ilmu dan penghayatan serta mendapat keberkatan dari Allah S.W.T.

1

PENGENALAN Setiap guru, khususnya guru Pendidikan Islam perlu meghayati etika keguruan Islam. Ini kerana etika tersebut dapat mengikat diri dalam usaha memberi komitmen terhadap tugas yang wajib dilaksanakan.

Guru Pendidikan Islam yang unggul ialah guru yang perlulah mempunyai ciri-ciri yang positif . Guru sepatutnya sedar mereka adalah mudarris, mu`allim, murabbi, muaddib mursyid dan da`i dalam usaha mendidik generasi masa kini. Guru yang mempunyai keperibadian yang baik akan meninggalkan kesan yang positif dalam diri muridmuridnya. Meskipun kini terdapat pelbagai bentuk pembelajaran seperti pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran secara on-line dan multimedia serta mempunyai pengaruhnya yang besar, namun ia tidak dapat menafikan status dan peranan utama guru dalam pembentukan sahsiah murid. Alat teknologi moden/pasca moden walau bagaimana canggih sekalipun tidak dapat mengambil peranan guru. Faktor manusia tetap diperlukan dalam proses pembentukan dan pematangan sahsiah murid. Sebab itu banyak kajian dibuat tentang sifat-sifat yang perlu ada pada seorang guru yang baik dan berkesan dalam pengajaran mereka untuk memastikan objektif pada hari tersebut tercapai .

PENGERTIAN ETIKA

Menurut Kamus Dewan (1995) bermaksud satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan. Manurut Kamus Oxford (1994) pula ia bermaksud prinsip moralatau set prinsip moral. Dari persepktif Islam pula , etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah hasil dari ketakwaan kepada Allah. Etika boleh dianggap sebagai satu disiplin yang menilai betul atau salah. Etika bergerak selari dengan akauntabiliti/tanggungjawab sebagai pekerja dan kakitangan. Akauntabiliti setiap pegawai dan kakitangan kerajaan ialah untuk mengikuti dan patuh kepada arahan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

2

Guru Muslim mustahak menghayati rasa khusyuk. Guru Muslim hendaklah bersyukur kepada Allah di samping selalu berdoa kepadaNya dengan membaca ayat-ayat Allah dan merendahkan diri ke hadratNya. vi. Seorang guru Muslim hendaklah sentiasa memantapkan keyakinan dan keimanan kepada Allah di samping mengukuhkan hubungannya yang berterusan denganNya.ETIKA KEGURUAN ISLAM Bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap pencipta (Allah). terhadap profesion. Tergolong dalam kelompok guru pendidikan Islam (Guru Agama /Ustaz) yang mempunyai sahsiah yang baik juga ialah guru pendidikan Islam yang mengamalkan etika keguruan Islam yang standard. Guru Muslim hendaklah prihatin untuk sentiasa mengagungkan syiar agama Islam dan berusaha ke arah mendaulatkan syariat Islam. terhadap murid. Sifat istiqamah. terhadap diri. ii. telah merumuskan Etika Kerguruan Islam sebagaimana berikut: a) Tanggungjawab Terhadap Allah Etika guru muslim terhadap Allah ialah seperti berikut: i. menghindari laranganNya dan menyempurnakan segala hak dan tanggungjawab yang berkaitan dengannya. iltizam semangat berbakti dan beramal soleh hendaklah menjadi amalan harian. terhadap ilmu. iii. Guru Muslim mesti melaksanakan kewajiban agama. Ustaz Abdul Ghani Shamsudin bekas pensyarah Akademi Islam Universiti Malaya. v. takut dan harap kepada Allah. 3 . terhadap rakan sejawat dan terhadap ibu bapa pelajar serta masyarakat dan negara. iv. terhadap masyarakat dan negara. Kod etika berkenaan memperincikan secara khusus sifat dan ciri tertentu yang menjadi garis panduan guru-guru muslim khususnya guru pendidikan Islam yang baik personaliti mereka.

Guru muslim hendaklah memastikan keselamatan diri sendiri. Seorang guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionnya dan yang mana menyebabkan kurang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. iii. vi. iii. Prihatin untuk mengamalkan dan mengembangkan ilmu yang dipelajari. Memastikan penguasaan ilmu takhassus secara mantap dan mendalam. Dari semasa ke semasa guru Muslim hendaklah menelusuri sudut atau dimensi spirituality Islam dalam pelbagai lapangan ilmu pengetahuan Sentiasa memanfaatkan ilmu untuk tujuan kemanusiaan. Memahami kekuatan dan kelemahan diri untuk boleh dimanfaatkan serta ditingkatkan dari segenap aspek.b) Tanggungjawab Terhadap Diri i. Sentiasa mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam pengajaran ilmu yang berkaitan. masyarakat dan negara. mental mahupun moral. sama ada dari aspek fizikal. emosional. Prihatin terhadap kebersihan diri. v. kesejahteraan dan keamanan umat manusia sejagat d) Tanggungjawab Terhadap Profesion i. ii. iv. Dia tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. perawakan dan tempat tinggal. pakaian. ii. 4 . Meningkatkan kesejahteraan diri agar dapat berkhidmat selama dan sebanyak mungkin kepada Allah. iii. Melibatkan diri dengan program dan agenda yang boleh meningkatkan kualiti profesion sebagai seorang guru. v. iv. Dalam semua hubungan dan tugas seseorang guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. ii. Beriltizam dengan amanah ilmiah. c) Tanggungjawab Terhadap Ilmu i.

Dia harus mengesan dan menerima perbezaan individu di kalangan pelajar dan memandu mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani. vi. Dia haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap pelajarnya. xiii. vii. Dia haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua pelajar tidak kira bangsa. Dia harus menghormati hak setiap pelajar supaya maklumat-maklumat sulit mengenai diri para pelajar tidak diberitahu kepada orang atau agensi lain yang tidak berkenaan. warna. persatuan atau persendirian. Dia haruslah menumpukan perhatian dan pengajaran untuk semua pelajar tidak kira bangsa.iv. jantina. ix. agama. v. Seorang guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionnya dan yang mana menyebabkan kurang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. tempat asal keluarga. x. Dia tidaklah harus bertingkah laku terhadap para pelajarnya begitu rupa yang boleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan. xiv. intelek. xi. intelek. viii. Dia tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. Tanggungjawab utama seseorang guru ialah terhadap pelajarnya. Dalam semua hubungan dan tugas seseorang guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. Kepentingan para pelajarnya haruslah mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat. Dia haruslah bertugas sebagai pengganti ibu bapa dalam usaha membentuk tingkah laku para pelajar ke arah matlamat-matlamat yang diterima oleh masyarakat. xii. kepercayaan politik. bahasa. agama atau kepercayaan. 5 . daya cipta dan rohani. akademik dan statusstatus lain.

Dia haruslah bertingkah laku begitu rupa supaya menjadi contoh yang baik terhadap pelajar. xxiii. Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. xviii. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para pelajarnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan beragama. xx. xxii. xiii. xv. Dia haruslah bertingkah laku begitu rupa supaya menjadi contoh yang baik terhadap pelajar. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri para pelajarnya dan ibubapanya. xvi. masyarakat awam atau negara. xiv. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri para pelajarnya dan ibubapanya. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para pelajarnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan beragama. Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar.xii. masyarakat awam atau negara. xvii. xix. masyarakat awam atau negara. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para pelajarnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan beragama. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri para pelajarnya dan ibubapanya. xxi. Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. 6 . Dia tidaklah harus menerima apa-apa bayaran daripada para pelajarnya untuk pelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran-bayaran yang disahkan.

politik persendirian terhadap para pelajarnya. xxviii. e) Tanggungjawab Terhadap Pelajar/Murid i. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri para pelajarnya dan ibubapanya. Dia tidaklah harus memaksa kepercayaan keagamaan. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para pelajarnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan beragama. Untuk mendapatkan pekerjaan atau kenaikan pangkat dia haruslah menggunakan cara-cara yang sah sahaja (iaitu berdasarkan kecekapan). xxvi. Dia tidaklah harus menerima apa-apa bayaran daripada para pelajarnya untuk pelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran-bayaran yang disahkan. Dia haruslah bertingkah laku begitu rupa supaya menjadi contoh yang baik terhadap pelajar.xxiv. xxxii. ii. xxxiii. Dia tidaklah harus mengiklankan dirinya untuk kerja-kerja tuisyen atau pengajaran persendirian. Dia tidaklah harus mengiklankan dirinya dengan cara membesarmembesarkan namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan. Dia tidaklah harus menjatuhkan nama baik guru-guru lain. Dia tidaklah harus meminta atau menerima hadiah daripada ibu bapa para pelajar atau ahli-ahli masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas profesionnya. xxvii. Bersikap adil terhadap setiap seorang tanpa mengira faktor-faktor 7 . masyarakat awam atau negara. xxix. Guru muslim hendaklah lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar dari hal-hal lain. xxv. xxxi. Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. xxx. xxxiv.

Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam kelas sendiri atau dalam mata-mata pelajaran yang diajar dalam kelas tanpa sebarang bayaran. v. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas. vii. Guru muslim hendaklah mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa. persidangan. 8 . iv. lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas. mesyuarat atau seminar supaya pengajaran mencapai mutu yang setinggi-tingginya. iii. ii. atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru.jasmani. keturunan dan agama. vi. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian. ekonomi. Menampilkan suatu cara pakaian. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam kelas sendiri atau dalam mata-mata pelajaran yang diajar dalam kelas tanpa sebarang bayaran. mental. pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar. iii. emosi. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan. v. mesyuarat atau seminar supaya pengajaran mencapai mutu yang setinggi-tingginya. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian. f) Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat i. persidangan. politik. sosial. iv. Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. Berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkan kemajuan ikhtisas dan sosial.

iv. bertanggungjawab dan berguna. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumahtangga.g) Tanggungjawab Terhadap Masyarakat dan Negara i. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan harian dengan baik. iii. vi. v. ataupun yang boleh bertentangan dengan Rukunegara. masyarakat atau negara. menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. Mengelakkan diri daripada meyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. ii. iii. iv. Menghormati masyarakat tempat mereka berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warga negara yang taat setia. h) Tanggungjawab Terhadap Ibu Bapa i. dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. ii. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. 9 . kebudayaan dan kecend ikiawanan masyarakat. Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan tahap kehidupan morality. institusi pendidikan dengan masyarakat. keturunan dan agama. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumahtangga atau anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya.

guru boleh diterjemahkan dengan berbagai istilah. guru perlu sedar dan mengenal dirinya sebenar. Kategori peranan guru Pendidikan Islam terbahagi kepada lima kategori berikut: Apabila menceburi diri bidang perguruan dan pendidikan. Surah al-Baqarah ayat 31 menerangkan penggunaan kalimah mu`allim yang membawa makna mengajar perkara yang benar:                10 . PERANAN GURU PENDIDIKAN ISLAM Guru adalah agen pendidikan yang berkesan (Muhammad Uthman el-Muhammady. seperti mu’allim. 1997).tidak mencapai matlamat pengajaran. Berikut dijelaskan secara ringkas maksud kepelbagaian peranan seorang guru Pendidikan Islam yang baik itu : Guru seba gai Mu 'allim Mu'allim adalah kata nama pelaku (Isim Fa’il) yang muncul dari kata terbitan/masdar ta'lim (pengajaran yang benar). Salleh. Ahmad Mohd. vi. Mu`allim ialah guru yang mengajar ilmu yang benar. guru. perlu mengukuhkan lagi peranan mereka masing-masing. khususnya guru-guru Pendidikan Islam.v. Oleh itu. Walau sebaik mana pun sesuatu sistem pendidikan itu. mursyid. muaddib. Mengelakkan diri daripada penggunaan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar. da`ie dan sebagainya yang menunjukkan kepelbagaian peranan seorang guru yang BAIK. jika guru yang mengajar bukannya guru yang berkesan bermakna apa yang disampaikan/diajar tidak akan difahami murid . mudarris. 1991 dIm. murabbi. Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka. Dalam bahasa Arab.

Ini kerana. Didalam sistem pendidikan sedia ada. selain berperanan membentuk akhlak murid. guru perlu menguasai ilmu sebagaimana berikut: i) Ilmu Bidang: ialah ilmu yang kita dianggap pakar dalam bidang ber kenaan dan it ulah ilm u y ang k it a ajar k an k epada or ang lain. dalam pembangunan bangsa yang berasaskan ilmu pengetahuan dewasa ini.Maksudnya: “Dan Dia (ALLAH) mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya. bermusuhan. beriman. dan sukakan kebendaan. bijaksana dan sebagainya (Saedah Siraj. para guru perlu memperkemaskan lagi peranan mereka dalam memberi ilmu kepada murid. dan pada masa yang sama manusia mempunyai sifat mereka sendiri seperti berakaI.” Menurut Tengku Ghani Tengku Jusoh (2002). Manusia sememangnya memiliki sifat-sifat yang turut dimiliki oleh haiwan antaranya hawa nafsu. Saedah Siraj (2001) mengatakan bahawa seorang individu yang tahu menggunakan dengan baik dan betul unsur-unsur kemanusiaannya akan dapat mengawal unsur-unsur kehaiwanan yang ada dalam dirinya. iaitu menjadikan seseorang individu memiliki ilmu pengetahuan dan proses tersebut berlaku secara berperingkat-peringkat. guru. mereka juga berperanan sebagai mu'allim. Oleh itu. jika seseorang itu tunduk kepada seluruh unsur haiwan yangada di dalam dirinya. Dalam hal ini. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu golongan yang benar. ilmu ini akan dijadikan panduan oleh murid dan juga perisai kehidupan untuk mengawal unsur-unsur kehaiwanan yang secara semulajadi ada dalam diri manusia (termasuk murid) dan juga meningkatkan akhlak mereka. Al-Ghazali mengatakan ta'lim adalah proses menguasai ilmu yang meningkatkan manusia daripada taraf haiwan kepada taraf manusia. al-Ta'lim bermaksud: Mengajar. Sebaliknya. Mengenai perkara ini. Dinisbahkan kepada guru Agama. 2001). maka perbuatan. perlu memberi tumpuan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan (Wan Mohd. Nor Wan Daud. maka ilmu agama lah bidang 11 . kelakukan. pemikiran serta rohnya juga adalah sama tarafnya dengan haiwan. maka ia akan menjadi manusia sebenar dengan memiliki akhlak yang mulia. 1991). tambah beliau.

Ini juga berdasarkan kepada bidang masingmasing. termasuk mengetahui haram halal dan sebagainya. tidak memandang remeh ke atas ilmu yang disampaikan. prinsip-prinsip pengajaran. Sekirannya guru tidak menguasai bidangnya sendiri. simpan kira dan lain-lain. 12 . ia tidak dapat menyampaikan pengajarannya dengan baik dan berkesan serta tidak dapat menjawab persoalan yang dikemukan oleh murid kepadanya. Demikianlah dengan pelajaran lain. memberi rangsangan motivasi kepada para murid dan memaharni kaedah-kaedah pengurusan bilik darjah yang berkesan untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru sewajarnya mempunyai niat yang ikhlas. iaitu psikologi. Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. mengetahui dasar-dasar pendidikan dan strategi mengajar yang berkesan. Jika tidak dilakukan seperti yang ditetapkan apa akibatnya. puasa. zakat dan haji. Fardhu Ain di sini bermksud ilmu tentang tanggungjawab setiap orang Islam. Selaku mu'allim. sebaliknya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Adakah mengajar sahaja atau ada kerja-kerja lain yang perlu dilakukan. pedagogi. ii) Ilmu Fardhu Ain: bukan berkmaksud hukum-hukum bersuci. solat. mengajar bukan untuk mendapat upah atau pun apa-apa ganjaran di dunia. meyakininya dengan penuh bermakna. kepimpinan. Seorang peniaga harus mengetahui apa perkara yang boleh diperniagakan dan apa yang dilarang oleh Islam. perkaedahan. iii) Ilmu Alat pula bermaksud ilmu yang perlu bagi menjalankan tugas dengan lebih sempurna. sebaliknya. Imam alGhazali menekankan supaya para guru mengajar dengan niat untuk menyelamatkan para muridnya daripada seksaan api neraka. Jika guru sains. Ini ialah Asas Fardhu Ain. Kerani misalnya memerlukan kemahiran menaip. Justeru guru agama mesti dalam pengetahuannya tentang agama serta permasalahannya dan mantap kefahamannya. maka pengetahuan sainsnya mesti baik.kita. penilaian. Guru memerlukan ilmu yang berkaitan dengan pengajaran. sosiologi. Ini semua memerlukan ilmu agama khasnya yang bekaitan dengan amanah dan tanggungjawab. Sebagai pegawai apa yang perlu ia lakukan terhadap pejabatnya dan orang yang di bawahnya. memberi perhatian kepada murid yang lemah dalam muridan. Guru pun demikian juga. bahasa dan lain-lain.

dan perubahan sahsiah bertujuan mencapai akhlak yang mulia .selain mengamalkan ilmu yang disampaikannya kepada murid. 1992). sentiasa memelihara dan meningkatkan kecekapan ikhtisas dalam bidang perguruan sama ada melalui pengkajian. mesyuarat. Wan Bakar Wan Dagang (1991) menambah. al-Ghazali dalam menghuraikan konsep ta’dib oleh guru.” 13 .proses ini melibatkan menahan nafsu dan disiplin yang tinggi (riyadah). Ahmad. Berhubung perkara ini. seminar dan lawatan (Ahmad Mohd Salleh. menurut beliau. menghadiri kursus. pendidikan Islam adalah lebih tepat berorientasikan kepada istilah ta'dib. mewujudkan ciri-ciri tamadun Islam di dalam dan di luar sekolah. sentiasa mencari pendekatan pengajaran yang boleh menimbulkan minat murid serta menanam minat dan penghayatan terhadap agama. 1986. adaIah sebagai muaddib. Menurut beliau. perbuatan. mengatakan bahawa ta'dib adalah: “ Proses mendisiplinkan kedua-dua aspek spiritual dan fizikal manusia. Zawawi Hj. Terdahulu. cintakan agama. Syed Muhammad Naquib aI-Attas (1986) lebih menekankan peranan guru sebagai muaddib berbanding murabbi dan mu'allim. yang turut melibatkan perkataan. guru Pendidikan Islam perlu berusaha meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan. Ini kerana peranan guru yang paling menonjoI. Rasulullah saw mengatakan bahawa Allah swt sendiri yang telah mendidik baginda dengan sebaik-baik pendidikan. dan proses ini juga melibatkan penguasaan ilmu pengetahuan. kepercayaan dan niat seseorang. Guru sebagai Muaddib Salah satu peranan utama guru adalah bertindak sebagai mua'ddib (Syed Muhammad Naquib al-Attas. persidangan. Beliau menggunakan perkataan ta'dib untuk menjelaskan erti pendidikan. 1997).

dan bukan hanya dengan diberi ganjaran barulah mereka mahu melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Husain Mazhahiri (1993) dan Ibrahim Amini 2001) mengatakan dalam soal menerima balasan kebendaan (ganjaran-upah-gaji) dalam proses mendidik murid. Menanamkan kepercayaan yang benar di dalam jiwa murid. pangkat) dan penghormatan masyarakat tetapi semata-mata bertujuan untuk mendapat keredaan Allah. walaupun sekali. kemuliaan individu yang berilmu di sisi Allah akan tercemar apabila mereka mengajar sesuatu ilmu bertujuan hendak memperoleh balasan kebendaan (ganjaranupah-gaji). ii. tidak bermakna guru tidak boleh menerima ganjaran daripada usaha mereka. sebagai mua'ddib. Menanam dalam dirinya dan juga muridnya rasa cinta dan taat kepada Allah. 1993) . Apa yang perlu difahami di sini ialah kemuncak matlamat kerja yang dilakukan seharusnya tidak diukur berdasarkan kepada pencapaian kebendaan (berapa tinggi ganjaran yang diterima) kerana ini akan membahayakan peningkatan diri dari aspek spiritual. Ini kerana menyampaikan sesuatu kebenaran ataupun ilmu Allah merupakan tugas dan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan oleh individu-individu yang berilmu. kualiti pengajaran guru-guru (yang mengajar sesuatu ilmu bertujuan hendak memperoleh balasan kebendaan-ganjaran-upah-gaji) akan menurun apabila mereka tidak menerima ganjaran tinggi yang mereka harapkan. guru wajib memiliki sejumlah sifat-sifat terpuji. Bagaimana pun. Oleh kerana itu. Individu-individu tertentu yang dekat dengan Allah seperti nabi dan rasul tidak pernah. 14 . iii. Mendedahkan dan memahamkan murid mengenai jenis-jenis ibadah yang wajib dilaksanakan. dan sifat terpuji yang paling utama adaIah zuhud dalam proses mendidik . menurut Abdul Raof Dalip (1985.bukan kerana inginkan balasan kebendaan (wang.Abdullah Nasih 'Ulwan (2002) mengatakan guru-guru dalam kategori ta'dib perlu sedar dan insaf bahawa mereka sebenarnya menjadi ikutan dan teIadan murid. mengharapkan sebarang balasan kebendaan apabila menyampaikan sesuatu kebenaran ataupun ilmu Allah. Menaikkan semangat murid serta menimbulkan minat mereka untuk mempraktiskan ajaran agama sehingga menjadi kebiasaan kepada mereka. Menurut Husain Mazhahiri (1993). Ibrahim Amini (1997) dan Abdullah Nasih 'Ulwan (2002). guru-guru tersebut perIu: i. dan iv. Dari aspek kualiti pengajaran pula.

Muhammad Uthman el-Muhammady (1991 dIm. hasad. Menurut Husain Mazhahiri (l993) dan Ibrahim Amini (2001) sifat-sifat terpuji mua'ddib yang lain adalah. selain para guru perlu memiliki kebersihan lahiriah (antaranya makan makanan yang suci dan bersih. murabbi dan mua'ddib. Dalam soal ini. Pembersihan atau penyucian diri . ini juga akan membahayakan pencapaian murid kerana. Yang mengajar ilmu sihir pun mudarris. 15 . Guru Pendidikan Islam perlu menjadikan diri mereka sebagai sumber teladan utama kepada para murid kerana selain berperanan sebagai mu'allim. dan kualiti spiritual murid di sisi Allah terjejas apabila kemuliaan guru-guru mereka tercemar di sisi Allah. Guru juga tidak boleh melibatkan diri dalam suasana yang boleh menjatuhkan maruahnya sama ada dalam cara berpakaian. Ini boleh dilaksanakan dengan menjaga peribadi. perbuatan atau percakapan. 1997) mengatakan para guru perlu menjaga kehebatan dan kehormatan diri mereka pada pandangan masyarakat. bersikap merendah diri dan tahu mengambil hati orang lain. Kalau dia orang Islam. menjaga kebersihan diri. boleh jadi yang taat atau yang tidak taat. 1993). Guru seba gai Mudarris Mudarris bermaksud guru yang mengajar dan menyampaikan maklumat kepada orang lain. Guru ini boleh jadi orang Islam dan bukan Islam. Perkara yang diajar boleh jadi yang baik atau pun tidak baik. memakai pakaian yang bersih) dan berperibadi mulia. Semua mereka ini termasuk dalam kategori mudarris. kualiti pembelajaran menurun apabila kualiti pengajaran guru menurun.Selain dari itu.para pendidik perlu membersihkan jiwa mereka dari segala bentuk kekotoran (dosa) seperti riak. para guru pendidikan Islam adalah individu-individu yang sangat berpengaruh dalam pembentukan akhlak murid (Abdul Raof Dalip. Bagaimanapun dalam kontek perbincangan kita ialah guru adalah mudarris yang menyampaikan ilmu yang benar yang sesuai dengan peranan guru seterusnya iaitu guru juga sebagai mu`allim. 'ujub dan pemarah.Ahmad Mohd Salleh. demikian juga yang mengajar ilmu salah atau ajaran sesat.

Mengutamakan keselamatan dan kebajikan murid. Antara ciri-ciri guru-murabbi menurut al-Ghazali (tt) adalah: i. 16 . Sentiasa menasihati murid dalam segala hal termasuk pembelajaran dan perlakuan mereka. Tengku Ghani Tengku Jusoh (2002) mengatakan tarbiyyah adalah mencurahkan kasih sayang. keupayaan akademik. mengembangkan. Bagi Ahmad Mohd Salleh (1997) pula. Peranan guru Pendidikan Islam sebagai murabbi melibatkan proses mendidik. memelihara dan membentuk murid sehingga wujud rasa kasih sayang dan saling percaya mempercayai antara mereka. menyuburkan dan membesarkan. Bersikap adil terhadapmurid tanpa mengira latar belakang keluarga. dan iv. iii. danekonomi. pertuturan dan tingkah laku sebagai contoh yang baik kepada murid. kasihilah mereka keduanya. mendidik. tarbiyyah (pendidikan). Menjaga disiplin murid dengan menggunakan “Pendekatan Mencegah dan Menegur Secara Baik” terhadap perlakuan maksiat dan juga menggalakkan perlakuan makruf secara kasih sayang.Guru sebagai Murabbi Murabbi berasal daripada kata terbitan. Merahsiakan maklumat sulit murid kecuali kepada yang berhak. ii. iii. Menyayangi murid dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri. antara ciri-ciri guru murabbi adalah: i. ii. sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil” . Hasan Langgulung (1995) merujuk perkataan tarbiyyah dalam Al-Qur 'an: Surah Al-Isra` ayat 24:                   Maksudnya : Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku. memelihara. Bersedia membimbing murid serta menunjukkan cara berpakaian.

Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Abdul Halim Muhammad (2003) mengaitkan antara Giri-Giri mursyid dengan peri bahasa "melentur buluh biarlah dari rebung" dan hadis Rasulullah saw yang menyarankan supaya mendidik anak mengerjakan solat seawal usia tujuh tahun.Guru sebagai Mursyid Mursyid dari perkataan [arsyada]. ikhlas adalah sifat yang paling utama bagi seorang mursyid. guru yang mursyid ialah guru yang sedia menjadi seorang penasihat yang ikhlas. Ini sinonim dengan perkataan [ahda] yang bermaksud memberi petunjuk. murabbi. (Surah Hud:29) Berdasarkan dua ayat Al-Qur' an di atas. Berhubung dengan peranan guru sebagai mursyid . mu'allim dan mua'ddib. 17 . Mursyid adalah kata pelaku (isim fa`el). Ini bermakna. 1994) dan Ibrahim Amini (2001) mengatakan bahawa pendidik yang telah berjaya membimbing muridnya dan berjaya menghidupkan roh mereka adalah satu kejayaan yang sangat besar kerana dapat membentuk golongan murid yang berakhlak mulia khususnya dan masyarakat amnya. Upahku hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Ini juga menunjukkan peranan seorang individu yang memberi petunjuk atau seorang individu yang menunjukkan hidayah (petunjuk) kepada murid adalah bertepatan dengan tujuan profesion keguruan Pendidikan Islam itu sendiri. Aku tiada meminta harta benda kepada kamu (sebagai upah) bagi seruanku. Dengan itu. akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui". Nasih 'Ulwan (1989) memetik ayat Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan sifat-sifat mursyid guru Pendidikan Islam antaranya:                               Maksudnya: Dan (Dia berkata): "Hai kaumku. perkataan mursyid bererti orang yang memberi petunjuk . Hussain Mazhahiri (1993.

w. tidak boleh tidak.” Sehubungan itu. baik material atau spiritual. kerana baginda telah dinobatkan oleh Allah sebagai contoh terbaik (model terbaik) untuk seluruh umat manusia sebagaimana Firman-Nya dalam Surah Al-Ahazab ayat 21:                  Maksudnya : “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah s.w. spiritual dan sosial. mua'ddib mahupun da 'i. 0leh kerana itu. yang akan ditirunya dalam tingkah lakunya.Guru seba gai Da`ie: Da`ie : bermakna orang yang mengajak orang lain berbuat kabajikan. murabbi. tetapi juga mengajar dan mengajak muridnya melakukan kebajikan dan meninggalkan kejahatan. Dengan erti kata lain guru perlu berusaha membentuk diri sebagai contoh terbaik kepada anak muridnya.a.a. Nasis 'Ulwan (2002) mengatakan: Keteladanan dalam pendidikan adalah metod berkesan yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak di dalam moral. mereka perlu menyediakan diri sebagai qudwah hasanah (model terbaik) kepada murid kerana sifat tersebut adalah salah satu daripada sunnah Rasul dengan Rasulullah saw sebagai modelnya yang terbaik. baik dalam ucapan atau perbuatan. disedari atau tidak. Guru perlu berusaha sedaya upaya mencontohi peribadi Rasulullah s. contoh teladan yang baik bagi kamu (iaitu) bagi orang yang men gharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. bahkan tercetak dalam jiwa dan perasaan suatu gambaran pendidik tersebut. sepertimana yang disepakati juga oleh pakarpakar pendidikan. diketahui atau tidak diketahui. Hal ini kerana pendidik adalah contoh terbaik dalam pandangan anak. Ini maknanya guru bukan sahaja menyampaikan pelajaran. Hal ini akan lebih memudahkan proses pemebentukan sahsiah murid. tidak kira sama ada guru berperanan sebagai mu 'allim. 18 . Dengan itu guru haruslah terdiri daripada orang yang melakukan kebajikan dan menjauhi diri daripada segala bentuk kemungkaran yang boleh menjatuhkan martabatnya.

Dengan keikhlasan dan semangat Islam yang membara guru dapat mengatasi kekurangan alat teknologi untuk menghasilkan keberkesanan pengajaran mereka. Guru berhadapan dengan kenakalan remaja yang semakin serius. Kalau kedua-duanya dipatuhi dan diamalkan akan membantu keberkesanan pangajaran guru.RUMUSAN “Etika Keguruan Islam” dan “Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia” adalah saling berkait. Kerajaan wajar peka dengan keperluan persekolahan dan pembelajaran generasi baru yang semakin canggih dan pelbagai. menghayati dan memperjuangkan cita-cita Islam yang syumul dan merangkum. Guru-guru pendidikan Islam haruslah terdiri dari orang-orang yang benar-benar memahami. 19 . Tanpa kerjasama semua pihak proses pendidikan tidak akan berjaya menghasilkan generasi yang baik. Pengajaran guru sama ada berkesan atau tidak bergantung kepada beberapa faktor yang berkaitan degan proses pengajaran guru dan pembelajaran murid. Keberkesanan bermaksud pengajaran guru berkenaan mencapai puncak matlamat yang digariskan. Cabaran yang dihadapi oleh para guru dalam mengajar murid-murid zaman ini bukanlah suatu yang mudah. Ibu bapa harus ikut serta dalam memudahkan kerja guru-guru di sekolah. Masyarakat juga mustahak memainkan peranan sebagai pemangkin kejayaan guru dan murid dalam pembelajaran mereka. Meskipun ciri dan sahsiah guru yang baik telah dicapai namun itu tidak pula bermakna pengajaran mereka dengan sendirinya berkesan.

Bangi. Pendidikan Islam menghadapi abad ke 21. Abdullah Ishak. . Jakarta: Bulan Bintang. (1995) Pendidikan Islam Dan Peralihan Paradigma Kuala Lumpur: Pustaka Aman.: . Ahmad Mohd. Bahagian Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Hasan Langgulung (1991). . Peranan guru agama dalam pendidikan. Abdullah Nasih Ulwan. (2002).Disember 13). Omar Muhamad al-Toumy (1979). November 17 . Pustaka Nasional Singapura. Syed. Kursus ikhtisas guru-guru Agama Islam Kementerian Pendidikan Malaysia.Rahmaniyah. Shah Alam: Hizbi Hasan Langgulung. Kuala Lumpur. Salleh (1997) Pendidikan Islam: Falsafah. Falsafah pendidikan Islam (Terjemahan: Hasan Langgulung ) . Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada Pengertian al-Quran Kuala Lumpur : Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri. Ismail Abd. Al-Syaibany. 1985. Asas Dinamika Guru.Salleh.BIBLIOGRAFI Abdul Raof Dalip (1985). Prof Dr. Pedagogi dan Metodologi Shah Alam : Penerbit Fajar Bakti Sdn. 1997 Kuala Lumpur: Pendidikan Islam. Pendidikan Islam Malaysia. Abdul Raof Dalip (1993). Pendidikan Anak-anak Dalam Islam . Sejarah Perkembangan Pelajaran Dan Pendidikan Islam Al. ( 1989). DIm. Kementerian Pendidikan Malaysia. Rahman (Ed). Terjemahan Ahmat Semait. . Kuala Lumpur. Ahmad Mohd. Teknik pengajaran dan pembelajaran Pengetahuan Agama Islam di sekolah menengah . 20 . Selangor: Penerbit UKM. Bhd. Abdullah Basmih.

21 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->