P. 1
Ulasan Jurnal Pendidikan(Intan Sukhaila Ishak)

Ulasan Jurnal Pendidikan(Intan Sukhaila Ishak)

|Views: 5,392|Likes:

More info:

Published by: Intan Sukhaila Ishak on Jun 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2013

pdf

text

original

TAJUK : ULASAN DAN KRITIKAN ARTIKEL (TUGASAN 1

)

NAMA NO MATRIK NAMA PENSYARAH

: INTAN SUKHAILA BT ISHAK : 210 107

: DR. RAFISAH OSMAN

Untuk pendidikan generasi masa kini. malah matapelajaran lain juga telah menggunakan ICT sebagai salah satu kaedah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Pada masa kini . Kementerian Pelajaran Malaysia juga turut membuat anjakan paradigma dalam bidang ini . berbagai bagai penambahbaikan dalam bidang IT ini dapat dilihat dengan begitu pesat sekali.Tajuk Jurnal :Pembangunan dan Penilaian Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Web Webquest bagi Mata Pelajaran ICT (Development and Evaluation of Webquest for Information and Communication Technology Subject) 1. Konsep web atau webquest adalah salah satu kaedah bagi mengakses maklumat ke arah mempertingkatkan pengetahuan dan prestasi individu seseorang pelajar. bukan sahaja matapelajaran ICT diperkenalkan. isi kandungan struktur -1- . Artikel tulisan tentang bagaimana Norazah Mohd Nordin dan Ngau Chai Hong ini cuba menyingkap pembangunan dan penilaian bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan web ini dapat diterapkan dalam pembelajaran murid Tingkatan Empat.0 PENGENALAN Sejak awal 90 an lagi.Kesungguhan Kementerian Pelajaran dapat dilihat apabila matapelajaran Teknologi Maklumat (MPTM) diumumkan untuk ditawarkan di dalam peperiksaan SPM tahun2000 sebagai satu matpelajaran pilihan di dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Ia juga menilai persepsi pelajar terhadap bahan pengajaran yang dibangunkan dari aspek antara muka. proses pembelajaran dan pengajaran berasaskan web mula mendapat perhatian di dalam dunia pendidikan di seluruh dunia.

Ianya bertujuan memberi kemudahan kepada guru untuk menuguruskan bahan pengajaran.2 Menilai persepsi pelajar terhadap bahan Webquest yang bertajuk Computer System :System Concept ini samada ianya sesuai dan menarik untuk pembelajaran dan pengajaran matapelajaran ICT -2- . menghasilkan suasana yang kondusif di dalam bilik darjah dan melibatkan penyertaan daripada pelajar ke tahap yang paling maksimum. Dua perkara yang menjadi isu utama di dalam artikel ini adalah : 2. 2. Artikel ini juga memfokuskan bagaimana sesutau ilmu pengetahuan boleh diperolehi di hujung jari dengan menjadikan internet sebagai sumber utama untuk mendapatkan maklumat.pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan Webquest. Menurut Rahmad Sukor Abu Samah dan Shukri Osman. jaringan World Wide Web telah membolehkan penyebaran dan pencapaian maklumat ke seluruh pelosok dunia dan membolehkan institusi pendidikan seperti sekolah menggunakan telekomunikasi internet bagi tujuan P&P pelbagai cara. Webquest bagi mata pelajaran ICT Tingkatan Empat 2. Proses pembelajaran di bilik darjah menjadi lebih efektif dan berkesan setelah pelajar terlebih dahulu menjelajahi pengetahuan tersebut menerusi laman web pembelajaran di internet .1 Membangunkan suatu bahan pengajaran berasaskan web.0 ISU-ISU YANG DIBINCANGKAN Artikel ini telah mengutarakan satu pandangan bahawa P&P berasaskan web merupakan satu konsep yang dapat mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dalam sistem pendidikan.

Maklumat satu set halaman web dimana pelajar boleh meneroka untuk meperolehi maklumat dalam melengkapkan tugasan mereka 4. WebQuest ini mempunyai enam komponen iaitu : 1. Tugasan.penerangan umum tentang tugasan yang diberikan 3.memberikan secara menyeluruh rumusan Webquest. Penilaian.Pengenalan-melancarkan latar belakang dan cabaran sesuatu masalah autentik. dengan memaparkan maklumat menarik 2. -3- . Pendekatan belajar dengan ICT pula menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan menyediakan murid dengan ilmu yang membolehkan mereka menyumbang kepada pembangunan teknologi. Dua pendekatan yang diperkenalkan dalam P&P matapelajaran ICT iaitu belajar tentang ICT dan belajar dengan ICT.menjelaskan criteria penilaian 6. Proses. Kesimpulan. Di dalam kajian ini juga telah diperkenalkan satu model mengintegrasikan penggunaan web dalam aktiviti bilik darjah iaitu pendekatan WebQuest (Dodge 1995).penerangan langkah demi langkah yang perlu diikuti pelh para pelajar dalam melengkapkan tugasan mereka 5.Tujuan utama kajian ini adalah untuk melihat keberkesanan pembelajaran dan pengajaran berasaskan web . Pendekatan belajar tentang ICT digunakan dengan tujuan menyediakan pengetahuan dan kemahiran asas ICT bagi membolehkan murid menjadi pengguna yang berkesan.

teknologi harus difokuskan untuk memperbaiki kualiti keseluruhan. boleh mengakses data dengan mudah. membangunkan models. Dalam hal ini .perisian computer yang interaktif dan penyelidikan internet. Kajian ini juga menekankan penggunaan WebQuest merupakan pendekatan pembelajaran Konstruktivisme yang berasaskan web yang paling utama melibatkan pelajar. WebQuest merupakan satu strategi pengajaran dalam abad 21 dimana semakin ramai murid-murid dilibatkan dalam proses P&P semakin banyak ilmu pengetahuan yang akan mereka diperolehi. menyalin nota dan menghafal fakta telah digantikan dengan kerja kumpulan secara koperatif. -4- . pengarang dan sebagainya. cepat dan meluas serta melibatkan para pelajar dengan menggunakan teknologi dalam P&P dengan secara meluas. Menurut artikel ini juga. Menurut pengkaji ini. Ianya membawa makna pembelajaran secara berkuliah. Secara amnya. pendekatan baru ini mengubah cara pengajaran guru dan pembelajaran murid. aktiviti secara hands-on . videos. Ia dapat meningkatkan komponen inkuiri ke peringkat yang lebih tinggi.Enam komponen ini telah dihuraikan secara terperinci melalui langkah langkah yang perlu dikuti dengan gambaran rajah untuk menunjukkan komponen yang terdapat di dalam WebQuest. pemberita. penggunaan kemahiran manipulative. Artikel ini juga menyatakan pembelajaran melalui pendekatan journalistic murid-murid diandaikan untuk memainkan peranan penyiasat. guru menggunakan penilaian dengan member gred untuk objektif khusus yang telah dicapai oleh murid sepanjang masa murid membuat tugasan.

0 ULASAN BERDASARKAN SATU MODEL PENGAJARAN-MODEL ASSURE Bagi pendapat saya . isi kandungan dan struktur P&P. 3. Data dikumpul daripada 2 buah sekolah yang menawarkan mata pelajaran ICT.Data yang diperolehi daripada soal selidik dianalisis dengan menggunakan program SPSS Version 11.5. Dinyatakan juga bahawa WebQuest menyediakan kemudahan pengakses e pembelajaran dan dapat menarik minat untuk mendapatkan maklumat tambahan dengan menggunakan pautan-pautan yang disediakan. Fasa Penilaian WebQuest yang telah dibangunkan Fasa Pembangunan Sistem P&P berasaskan web melibatkan prosedur Fasa Analisis. Fasa Pembangunan Sistem P&P berasaskan web-WebQuest 2. Manakala Fasa Penilaian WebQuest Yang telah dibangunkan dinilai dari aspek murid terhadap komponen seperti antara muka WebQuest. Model pengajaran Assure telah diperkenalkan oleh Heinich. Molanda. Russell (1989) yang membawa maksud memastikan sesuatu berlaku.Kajian ini dijalankan dalam dua fasa iaitu : 1.Implementasi dan fasa terakhir ialah Penilaian. Reka Bentuk. -5- . kajian ini sangat selari dengan model pengajaran Assure.Ini adalah kerana Model Assure digubal bertujuan menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media. Pembangunan . Hasil dapatan daripada kajian ini menyatakan secara keseluruhannya WebQuest ini sesuai dan menarik perhatian pengguna.

Pendekatan ini merupakan aktiviti inkuiri yang mengarahkan sebahagian atau kesemua maklumat diperolehi daripada internet. Modify or make Media ( pilih. menghasilkan persekitaran pembelajaran yang efektif. Ini dapat dilihat melalui Rajah 2 (halaman 112) yang menunjukkan proses ini menjalankan temubual dengan pelajar dan guru ICT. Pembinaan media yang baru perlu dilakukan sekiranya media yang sedia ada tidak bersesuaian dengan objektif pengajaran . Dr Rohizani Yaakub dan Mohd Zohir Ahmad(2007).State objective (menyatakan objektif) Artikel ini menyatakan bahawa P&P berasaskan Web bertujuan memberikan kemudahan kepada para pendidik menguruskan bahan pengajaran. Media yang bersesuaian dipilih berdasarkan objektif pengajaran.Singkatan akronim ASSURE membawa maksud: A-Analyse learner( Analisis pelajar)Langkah pertama dalam pembangunan system pengajaran dan pembelajaran berasaskan webquest adalah Fasa Analisis. baiki atau bina media). Menurut Shahabudin Hashim. S. teknik inkuri dapat mengembangkan kebolehan berfikir reflektif di kalangan pelajar sewaktu menyenaraikan soalan-soalan yang perlu dicari jawapannya sebelum membuat kesimpulan sesuatu perkara yang sedang disiasat. -6- . Di dalam artikel ini dinyatakan satu model iaitu Webquest (Dodge 1995) telah dibina untuk mengintegrasikan penggunaan web dalam aktiviti bilik darjah. S Select. serta melibatkan penyertaan aktif dikalangan pelajar.

grafik.(2003) Melalui webquest juga. Contohnya di bahagian Pengenalan. Aktiviti yang menarik dan memberi motivasi kepada pelajar juga perlu supaya pelajar merasa seronok. -7- . guru boleh memotivasikan kerja pelajar dengan mengarahkan inkuiri iaitu mewujudkan senario misteri untuk menimbulkan minat pelajar mencari jawapan. hiperteks dan warna yang menjadikan persembahan sistem lebih menarik. Perancangan yang teliti bagaimana media itu digunakan mestilah dikenalpasti. Sebagai pengukuhan pula.U.terdapat latihan tambahan dan bagi bahagian Tugasan disediakan fail PDF untuk memudahkan pelajar mencetak latihan atau bahan-bahan maklumat. Bagi melaksanakan tugasan . Rekabentuk hypermedia berperanan memastikan pembelajaran boleh berlaku pada aras yang lebih tinggi separti yang ditekankan oleh teori konstruktivisme. Tindak balas pelajar seperti membuat latihan hasil dari proses pembelajaran perlu wujud. bunyi. Perlu diadakan pengukuhan supaya tindak balas yang betul diperolehi. Di dalam artikel tulisan Norazah dan Ngau Chai Hong ini dinyatakan bahawa system P&P Berasaskan Web-Webquest dibina dengan pelbagai aplikasi unsur-unsur hipermedia seperti animasi.Require learner response (keperluan tindakan). (Jamalludin Harun&Dr Zaidatun Tasir. Pembinaan aktiviti susulan dan pengayaan juga perlu dbuat. R.Use media (menggunakan media). suatu situasi diwujudkan supaya murid dapat menyempurnakan suatu misi.pelajar juga disediakan bahagian Prosedur.

Sekiranya ianya tidak dibendung. Walaubagaimanapun secara peribadi . Format penulisannya merujuk kepada format Gaya APA. Aktiviti minda juga diwujudkan di bahagian Kesimpulan sebagai satu ganjaran dan penanda aras samada tugasan berjaya dilaksanakan atau sebaliknya. dalam bahagian Penilaian dinyatakan kriteria pemarkahan.0 KRITIK Saya berpendapat jurnal tulisan Norazah Nordin dan Ngau Chai Hong ini adalah teratur dan berstruktur.E-Evalute materials ( Menilai) Menilai dan menyemak semula bahan yang telah digunakan. -8- . Bahasa yang digunakan sesuai dengan bahasa penyelidikan atau bahasa ilmiah saintifik yang memerlukan penggunaan istilah-istilah tertentu dalam mengungkap dan membicarakan penyelidikan yang dijalankan. Bagi pelajar pula. Ini memudahkan para pembaca mengikuti siri perbincangan ilmiah oleh penyelidik secara berperingkat-peringkat. proses pembelajaran tidak akan berlaku.saya berpendapat kita tidak boleh memandang remeh terhadap kelemahan yang terdapat didalam isu yang diketengahkan iaitu kecenderungan pelajar melakukan salin dan tampal dari web . Penyelidik menggunakan pendekatan penulisan ilmiah bercorak penyelidikan. Melalui webquest. Walaubagaimanapun pembaca perlu mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang ICT untuk mencapai kefahaman tahap yang maksimum. para guru menggunakanpenilaian dengan memberi gred untuk objektif khusus yang telah dicapai oleh pelajar sepanjang masa pelajar membuat tugasan. Pelajar dapat membuat tugasan dengan membuat semakan berdasarkan criteria tersebut. 4.

perkakasan dan perisian siap sebelum ianya diperkenalkan kepada pelajar kita. Kita tidak seharusnya tunggu sehingga semua infrastruktur telekomunikasi. Pendekatan WebQuest yang dinyatakan secara jelas berfungsi sebagai rangka kerja yang boleh digunakan oleh guru untuk pembinaan pembelajaran yang berpusatkan pelajar dengan menggunakan internet ke tahap yang paling maksimum. -9- . Nur Shahidatul Akmar Mohd Shahibi dan Rohaya Abdul Wahab (2008). adalah wajar pembelajaran berasaskan web diperkenalkan di sekolah-sekolah di Malaysia secepat mungkin supaya mereka tidak ketinggalan dalam arus ICT yang begitu pesat sekali.0 RUMUSAN Secara keseluruhannya artikel ini telah membuat satu anjakan paradigm kepada pembaca dari segi persepsi tentang betapa perlunya ICT dalam kehidupan kita sehari-hari . Nor Aziah Zakaria. Perlu diingatkan juga bahawa unsur Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis (KBKK) perlu diselitkan secara bijak dalam pembelajaran berasaskan web. Menurut Rosiadi Tajudin .Mohd Faridzul Akmam Zulkifli.5.

com/doc/13969332/Pembelajaran-Berasaskan-Web dimuat turun pada 30 April 2011 -10- .Dr Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad (2007) Pedagogi Strategi dan Teknik Mengajar Dengan Berkesan . Noraini Idris&Shukri Osman(2009) Pengajaran dan Pembelajaran.Teori & Praktis . Bhd http://www. Jurnal Pendidikan 34 (1). Shahabuddin Hashim.PTS Publication &Distributors Sdn Bhd.RUJUKAN Jamalludin Harun& DrZaidatun Tasir(2003). Mc GrawHill (Malaysia) Sdn Bhd. Pembangunan dan Penilaian Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Web Webquest bagi Mata Pelajaran ICT (Development and Evaluation of Webquest for Information).scribd.PTS Professional Publishing Sdn. Norazah Mohd Nordin & Ngau Chai Hong (2009).com/docs/55943287/model-assure dimuat turun pada 21 April 2011 http://www.docstoc. Multimedia Dalam Pendidikan .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->