Terjemah Aqidatul Awam dengan nadhom berbahasa Indonesia oleh K.

Muhammad Adib Mubarok ,Pengasuh Ponpes Putri Al-Adibiyah Gejagan Sidorejo Tegalrejo Magelang http://macanpesantren.blogspot.com

Dengan nama Allah Yang bersifat rohman # Dan yang rohim penuh dengan kebaikan

Puji bagi allah qodim permulaan # Dan yang akhir tetap tanpa perubahan

Lalu sholawat dan salam senantiasa

#

Atas nabi sebaik mahluq yang esa

Dan keluarga sohabat dan pengikutnya

#

Atas agama haq tanpa merubahnya

Waba’du dan wajib mengetahuinya # Sifat wajib bagi ALLAH dua puluh jumlahnya
1

Terjemah Aqidatul Awam dengan nadhom berbahasa Indonesia oleh K. Muhammad Adib Mubarok Pengasuh Ponpes Putri Al-Adibiyah Gejagan Sidorejo Tegalrejo Magelang http://macanpesantren.blogspot.com

ALLAH wujud dan qodim tetap adanya # Berbeda dengan mahluq kesemuanya

Dzat berdiri dan kaya yang maha esa # Maha hidup kuasa atas kesemuanya

Dzat mendengar dan melihat dan berfirman # Bagi ALLAH sifat tuju di sebutkan

Maha menguasai maha menghendaki Maha hidup dan maha mengetahui

# Mendengar dan melihat dengan teliti # bersifat kalam yang tanpa di batasi

Boleh dengan anugrah keadilanya # Tinggal sesuatu atau menjalankanya

Allah mengutus nabi pintar adanya # yang jujur tablig dan bisa di percaya

Boleh bagi rosul sifat manusia # Yang tak tercela bak ringan penyakitnya

Rosul terjaga seperti malaikat # Wajib lebih utama dari malaikat

Sifat muhal sebaliknya sifat wajib # Hafal sifat lima puluh juga wajib

2

Terjemah Aqidatul Awam dengan nadhom berbahasa Indonesia oleh Bp.K. Muhammad Adib Mubarok Pengasuh Ponpes Putri Al-Adibiyah Gejagan Sidorejo Tegalrejo Magelang http://macanpesantren.blogspot.com

Atas para rusul dua puluh lima # Wajib bagi mukalaf tahu namanya

Nabi Adam Nabi Idris nabi Nuh # Hud sholeh Ibrohim sangat patuh

Nabi Luth Ismail nabi Ishaq juga # Nabi Ya’qub Yusuf Ayub sesudahnya

Suaeb Harun nabi Musa Al yasa’a # Dzul kifli Dawud Sulaiman Yang perkasa

Nabi Ilyas Yunus Zakaria Yahya # Nabi Isa nabi Toha Penutupnya

Bagi mereka salam dan sejahtera # Dan keluarga selama hari tercipta

Para malaikat tanpa ayah bunda # Tak makan tak minum tidak tidur juga

Jumlah sepuluh permulaanya Jibril # Dan Mikail Isrofil juga Izroil

Munkar Nakir malaikat Roqib juga # Atid Malik dan Ridwan penjaga surga

Adapun kitab empat perincianya # Taurot musa turun dengan petunjuknya

3

Terjemah Aqidatul Awam dengan nadhom berbahasa Indonesia oleh Bp.K. Muhammad Adib Mubarok Pengasuh Ponpes Putri Al-Adibiyah Gejagan Sidorejo Tegalrejo Magelang http://macanpesantren.blogspot.com

Zabur nabi dawud injil nabi isa # atas nabai Muhammad qur’an namanya

Dalam suhuf ibrohim dan nabi musa # Berisi firman yang maha bijak sana

Apa yang di terima dari para utusan # Haq di terima dengan dengan penuh penyerahan

Kepada hari akhir wajib percaya # segala ke anehan di sekitarnya

Akhir perkara yang harus di mengerti # Bagi mukalaf yang wajib di fahami

Nabi kita Muhammad telah di utusNYA # Karna kasihan pada alam semesta

Ayahnya Abdulloh bin abdi muthalib #

Hasim bin abdi manaf gelarnya habib

Ibunya bernama Aminah zuhriyah # Yang menyusui Halimah sa’diyah 33 Lahirnya nabi di makah yang setausa # Dan wafatnya nabi di madinah namanya 34 Nabi dapat wahyu umur empat puluh # Dan umurnya lebih dari empat puluh

4

Terjemahan Aqidatul Awam dengan nadhom berbahasa Indonesia oleh K Muhammad Adib Mubarok Pengasuh Pon Pes Putri Al-Adibiyah Gejagan Sidorejo tegalrejo Magelang http://macanpesantren.blogspot.com

Putra nabi semua tuju jumlahnya # Tiga di antaranya berupa periya

Sayid qosim dan sayid Abdullah juga # Dengan thoyib thohir itulah gelarnya

Ibrohim putera dari sariyah # ibunya bernama mariyah qibtiyah

Kecuali ibrohim dari khodtijah # Jumlah enam untuk mengambil berkah

Putri nabi jumlah empat di sebutkan # Ya Allah beri mereka kerelaan

Fatimatu zahro’ bersuami Ali # Dan putranya berdua cucunya nabi

Lalu zaenab kemudian ruqoyah # Dan umi kulsum yang bersih dan berkah

Nabi wafat tinggalkan istri Sembilan # Dan mereka memilih nabi utusan

Dewi a’isah dewi hofsoh Saudah # Dewi sofiyah maemunah dan romlah

Hindun dan zaenab juga juaeriyah # Sebagai umil mu’minin penuh berkah

5

Terjemahan Aqidatul Awam dengan nadhom berbahasa Indonesia oleh K Muhammad Adib Mubarok Pengasuh Pon Pes Putri Al-Adibiyah Gejagan Sidorejo tegalrejo magelang http://macanpesantren.blogspot.com

Sayid hamzah dan abas pamanya nabi # Sedang dewi sofiyah bibinya nabi

Sebelum hijrahnya nabi di jalankan # Dari makah ke al qudsi waktu malam

Setelah isro’ ke langit di mi’rojkan # Hingga nabi melihat nabi berfirman

Dengan tanpa cara lalu mewajibkan # Lima setelah lima puluh sholatan

Setelah isro’nya nabi menyampaikan # Fardhu lima waktu tanpa keraguan

Sungguh untung abu bakar membenarkan # dengan kisah mi’roj penuh kejujuran

Nadhom ini tentang aqidah ringkasan # Bagi orang umum penuh kemudahan

Yang mengarang nadhom Syeh ahmad marzuqi # Masih keturunan beliau nabi

Puji bagi Allah salam sejahtera # bagi nabi sebaik mahluq yang esa

Keluarga dan sohabat yang menunjukan # Dan orang yang ikut pada kebaikan

6

Terjemahan Aqidatul Awam dengan nadhom berbahasa Indonesia oleh K Muhammad Adib Mubarok PengasuhPon Pes Putri Al-Adibiyah Gejagan Sidorejo tegalrejo Magelang http://macanpesantren.blogspot.com

Ya karim aku meminta keikhlasan # Bermanfaat bagi yang memperhatikan

Lima puluh tujuh jumlah nadhomanya # Satu dua lima lapan mengarangnya

Ku namakan kitab Aqidatul awam # Tentang kewajiban bagi umat islam

Kitab di terjemah dengan kefahaman # Oleh Muhammad Adib Dari gejagan Camat Tegalrejo Bupati Magelang # Jawa tengah Ibukotanya Semarang Ya Allah hanya padamu ku menyembah # Terimalah do’a nya hambabmu yang lemah Karuniakan kepada nabi pilihan # Salam sejahtera penuh kedamaian Kalau ada kesalahan yang terjadi # Sudilah kiranya tuan mengampuni Karena hanya Allah yang lebih mengerti # Kepadanyalah aku berserah diri TAMAT By: romli (raja_wali33@yahoo.co.id)

7