Penghargaan

Kami inginmerakamkanpenghargaankepadapihak ± pihak yang berikutataskerjasama, sokongandanbantuanmerekadalammenjayakanprojekini, Ribuanterimakasihdansetinggi ± tinggipenghargaan kami kepada : y PuanNorha, PengetuaSekolah SMK Bukit Rahman Putra y PuanMaliana, Guru PendidikanSivikKelas 5ST2 y Pihak PIBG y BOMBA y PengawaiPenjara y MPS y PanitiaPendidikanSivik y Alam Flora