PENGAJAR LATIHAN VOKASIONAL

MODUL 1
: PENYELIAAN , PEMENTORAN ,

KEJURULATIHAN DAN KAUNSELING
SUPERVISION , MONITORING , COACHING AND COUNSELING

TEMPAT TARIKH PENCERAMAH

: ZOUK ACADEMY : 12 MARCH 2011 : Ms RABI¶ATUL µADAWIYYAH BT HESAN
1

PENYELIAAN , PEMENTORAN , KEJURULATIHAN DAN KAUNSELING
SUPERVISION , MENTORING , COACHING AND COUNSELING

2

OBJEKTIF

Pelajar pelajar mesti boleh : a. Terangkan pengertian dan kaedah kaedah penyeliaan b. Terangkan kaedah kaedah pendekatan kaunseling c. Terangkan teknik teknik motivasi d. Terangkan strategi pengajaran e. Terangkan pementoran

3

PENYELIAAN DAN MENTOR

4

PENGERTIAN PENYELIAAN PELATIH PELATIH

Pengurus , pentadbir atau pengetua membantu guru kelas untuk memperbaiki pembelajaran kepada pelatih pelatih . Penyeliaan dalam kontek latihan perguruan atau pengajar : a. Penyeliaan keatas guru pelatih (intern) semasa menjalani latihan mengajar di institutsi.

5

Sambungan b. Penyelia atau jurulatih menilai . memerhati persembahan pelatih ( intern ) dan memberi komen c. Fokus penyeliaan : untuk meningkat mutu kerja dan pengajaran. Pengajar akan memberi maklum balas kepada pihak pengurusan tentang perkembangan pelatih pelatih 6 . jurulatih atau pengajar yang berpengalaman ditugaskan untuk memerhati pelatih pelatih . d.

Jurulatih dan pelatih berbincang teknik teknik pengajaran yang baru yang akan dilaksanakan dalam kelas kelak 7 . Pelatih menyatakan kehendak dan keperluan beliau iv. iii. Aktiviti penyeliaan dimulakan dengan perbincangan antara penyelia dan pelatih.KAEDAH KAEDAH MELAKUKAN PENYELIAAN METHODS OF CONDUCTING SUPERVISION i Sebelum penyeliaan di laksanakan jurulatih dan pelajar akan menentukan waktu yang sesuai ii.

pelatih dan jurulatih akan berbincang persembahan pelatih yang telah perhatikan oleh jurulatih. Jurulatih memerhati persembahan pelatih vi Jurulatih analisa persembahan pelatih vii Dalam fasa penyeliaan terakhir .Sambungan v. Kelemahan kelemahan semasa pemerhatian di analisa dan cadangan cadangan untuk memperbaiki atau mengatasi kelemahan kelemahan tersebut di bincangkn 8 .

TERIMA KASIH 9 .

MENTOR 10 .

KEPIMPINAN . KARISMA . KETRAMPILAN AJARAN ATAU KERANA ILMU YANG ADA PADA NYA 11 . GAYA . ORANG YANG DI MINATI MUNGKIN KERANA SUARA .DEFINASI MENTOR MENTOR IA LAH ORANG YANG MENJADI IDOLA .

Saling mempercayai iii.AKTIVITI PEMENTORAN Hubungan mentor dan protégé berdasarkan interaksi yang sukarela dan bukan paksaan Mencipta mentor . Mengenal pasti ii. Perpindahan kemahiran yang professional 12 . Kemahiran yang professional v. Perhubungan iv.Hubungan protégé dan mentor merangkumi kitaran :i.

Sambungan . -Mentor menggalakan protégé membina matlamat matlamat jangka pendek dan panjang -Mentor menyediakan garis panduan yang professional . Dia mengajar protégé kemahiran kemahiran tertentu dan mempertingkatkan skop skop kerjaya -Mentor akan menyediakan peluang peluang untuk protégé memerhati dan mengambil bahagian dalam aktiviti aktiviti yang tertentu 13 ..

Sambungan .Institutsi hanya menyediakan maklumat maklumat keatas peraturan peraturan tetapi mentor mengajar kemahiran kemahiran bagaimana hendak menguruskan dan memerhati peraturan peraturan tersebut . .Mentor akan melindungi protégé dari melakukan kesilapan kesilapan dengan cara tidak memebebankan protégé dengan tanggungjawab yang berlebihan 14 .

Sambungan . .Mentor menyediakan peluang peluang untuk protégé mengembangkan kemahiran kemahiran professional melalaui aktiviti pemerhatian . Kitaran ini akan membolehkan komunikasi dan maklum balas dapat di perolehi secara berterusan. 15 . penilaian dan amalan.

TEKNIK TEKNIK MOTIVASI THE METHODS OF MITIVATION 16 .

PENGLIBATAN PELATIH i. Tanamkan budaya industri . Aktif ii. Berikan galakan iv. Beri tugasan iii. keinginan untuk mendapat pengetahuan dan minda yang ingin mengetahui sesuatu yang baru 17 .

Tegaskan sikap ingin tau . penglibatan diri dan percambahan minda b. Wujudkan elemen elemen yang menakjubkan d. Sediakan idea idea yang jelas dan konkrit 18 . Timbulkan sikap ingin tahu sebelum memperkenalkan topik topik baru c.SIKAP INGIN TAHU CURIOUSTY a.

Elakan tekanan . bersih dan tersusun b. kritikan peribadi dan kekecewaan dalam kelas 19 . kecelaruan . Selesa .PERSEKITARAN DAN SUASANA BILIK DARJAH a. bimbang . memalukan .

Beri nasihat dan komen yang membina e. Kadangkala amaran mungkin akan situasi yang berlawanan 20 . sangat baik dan amat baik d. baik .BIMBINGAN DAN MAKLUM BALAS a. Galakan pembentukan motif yang positif b. Beri pujian bagus . Bantu pelatih untuk mencapai matlamat yang realistik c.

Tanamkan sikap berkerjasama di kalangan pelatih b. Pertukaran idea c.BERKERJASAMA DALAM PEMBELAJARAN a. Persaingan yang sihat di kalangan pelatih di galakan bagi memperbaiki mutu kerja 21 . Perbincangan d.

Pelatih yang mempunyai keyakinan tinggi tahap aspirasi tinggi banding dengan pelatih yang lemah c. Tahap keyakinan pelatih selari dengan kemampuan pelatih b. Beri pujian bukan sekadar gred sahaja 22 .TAHAP KEYAKINAN PELATIH a.

THANK YOU 23 .

TERIMA KASIH 24 .

PENDEKATAN PENDEKATAN DALAM KAUNSELING ( COUNSELING APPROCHES ) 25 .

Pemikiran kita dikaitkan secara langsung dengan perasaan kita 26 . Membantu pelanggan menyelesaikan masalah masa kini dengan mengenal pasti pemikiran pemikiran yang menyebabkan ketidak selesaan emosi pelanggan 2.COGNITIVE 1.

Kerja rumah yang harus di lakuan pelanggan antara sessi dengan ahli terapi c. Terapi dalam jangka masa yang pendek 27 .Pendekatan Cognitive a. Kerjasama antara kaunselor dan pelanggan b.

Membantu pelanggan untuk mencapai matlamat yang telah di sasarkan 28 . mendifinasikan masalah 3.BEHAVIORAL 1. Membantu pelanggan menganalisa tingkah laku . Pelanggan belajar dari pengalaman yang di lalui 2.

TERAPI KAEDAH BEHAVIORAL a.Sessi terapi adalah pendek 29 .Experiment tingkah laku c.Kerja rumah b.Role playing d.

PSYCHOANALYTIC a. Jangka waktu terapi adalah panjang 30 . Pelanggan baring di atas sofa d. Ahli terapi akan mencatit segala pendapat pelanggan dan di terjermahkan e. Talking therapy b. Menganalisa akar umbi punca sikap dan perasaan antara concious mind dan unconcius mind c.

Pelanggan mensasarkan matlamat yang terlalu tinggi ( superiorty) a.ALDERIAN a. Perasaan yang amat kecewa disebabkan oleh mensasarkan matlamat yang tidak logik dan tidak mudah di capai dan membawa kesan yang buruk serta bahaya seperti salah laku jenayah dan membunuh diri 31 . Bermatlamat subjektif bukan objektif e. Individual psychology c. Pencipta Alfred Adler b. Commen sense therapy yang pertama d.

f. e. Perasaan yang amat kecewa disebabkan oleh mensasarkan matlamat yang tidak logik dan tidak mudah di capai dan membawa kesan yang buruk serta bahaya seperti salah laku jenayah dan membunuh diri. Bermatlamat subjektif bukan objektif..Sambungan«. d. Pelanggan mensasarkan matlamat yang terlalu tinggi ( superiorty). 32 .

Membina hubungan yang bermakna dengan pelanggan. 33 .PERANAN AHLI THERAPHY KAEDAH ALDERIAN a. Mendengar dan menyoal tentang matlamat matlamat pelanggan supaya ahli therapy memberi maklum balas terhadap objektif objektif dan tingkah laku pelanggan yang salah. c. b. Membantu pelanggan mengenalpasti matlamat matlamat yang silap.

Pencipta :.Fritz Perls b.Gestalt bermaksud seluruh c. Theraphy melibatkan permasalahan dan situasi terkini 34 .GESTALT THERAPHY a. Bahasa Jerman :.

kaedah pergerakan dll.Sambungan«« d. e. Ahli theraphy membantu pelanggan menumpukan kepada keseluruhan diri pelanggan termask penafasan . Konflik yang tidak dapat di selesaikan oleh pelanggan dibincangkan bersama jika ia berlaku pada ketika sessi theraphy. f. 35 . soal jawab dan cadangan dari ahli theraphy. Waktu sessi theraphy panjang . posture .

Membantu individu menguuskan kehidupan beliaudengan lebih sempurna lagi c.TUJUAN KAUNSELING a. Membina kefahaman pelanggan dan kesedaran bagi menyelesaikan masalah pelanggan b. Membantu individu untuk bertindak secara logik dan berkesan 36 .

TERIMA KASIH THANK YOU 37 .

Rancangkan startegi pengajaran yang akan dilaksanakan termasuklah penggunaan perkataan dan ayat yang sesuai yang akan digunakan 38 . Sebelum kejerulatihan atau pengajaran dijalankan . jurulatih hendaklah memikirkan peranan yang akan beliau mainkan i.STRATEGI PENGAJARAN a. Senaraikan matlamat matlamat pengajaran ii.

Gunakan kemahiran mendengar kepada pendapat pelatih dan masalah pelatih ii. Jangan membandingkan tahap kerja antara satu pelatih dengan pelatih yang lain 39 . Membina hubungan yang rapat dengan pelatih i.b. Adakan perjumpaan secara bersemuka bagi mengwujudkan hubungan dan persefahaman di atas sesuatu isu iii.

Sambungan«. pengajar kaitkan pengalaman beliau dengan pelajaran yang sedang di jalankan vi. Nyatakan dengan jelas harapan anda yang tinggi keatas pelatih serta keyakinan anda terhadap kemampuan pelatih 40 . iv. Semasa mengajar . Mulakan pengajaran selepas hubungan antara pelatih dan pengajar telah ujud v..

Benarkan mereka memberi pendapat. sediakan mereka dengan informasi yang mereka boleh gunakan untuk tindakan masa akan datang 41 . Hargai pendapat pelatih iv. Pertuturan semasa mengajar i. Ketika pengajar terima topik atau masalah . Elakan duduk di arah yang bertentangan dengan pelatih ketika berada di meja pelatih ii. iii. pengajar haruslah meminta pandangan pelatih pelatih . Elakan memberi nasihat .c. Beri tumpuan dan dengar pandangan mereka dengan teliti.

Apa yang penting pada penghujung pengajaran . Tamatkan sessi pengajaran dengan meminta pelatih senaraikan 2 atau 3 perkara perkara penting yang telah di pelajari iii. Selepas sessi pengajaran telah berakhir dalam jangka waktu tertentu pengajar hendaklah berkerjasama dengan pelatih untuk merangka pelan tindakan bagi kemajuan profession mereka.d. bukan siapa betul atau salah tetapi keinginan mereka ingin terus mendapat ilmu dari pengajar ii. 42 . Penghujung aktiviti pengajaran i.

Pengajar hendaklah memaklumkan dan meminta pelatih untuk menganalisa sesuatu situasi dan mencari jalan penyelesaian 43 . Ketepatan masa ii. i. Berpakaian kemas g. Jangan menganggap kenyataan yang di buat oleh pelatih sebagai tanda kedegilan tetapi hanya berlainan pendapat f.e. Tunjukan diri anda sebagai role model dari segi tindakan dan kelakuan anda. Mengatasi masalah pelatih yang degil dan tidak memberi kerjasama i. Beri maklum balas kepada pelatih jika pelatih di dapati tidak melakukan kerja secara berkesan. amanah v. Adil iv. Peramah ii.

TERIMA KASIH 44 .

PERKARA PERKARA YANG MEMUDAHKAN PEMBELAJARAN 45 .

seterus nya aplikasikan konsep yang telah di pelajari kepada pelajaran yang lebik kompleks 46 . Mulakan dengan perkara perkara yang pelatih tahu Pembelajaran akan lebih lancar apabila pelatih serba sedikit tentang topik yang akan di ajar b.PRNISIP PEMBELAJARAN a. Mulakan dari pelajaran senang ke pelajaran yang susah Pelatih akan lebih selesa jika mereka diberi peluang untuk mahir dalam konsep yang mudah terlebih dulu .

Benarkan ilmu yang telah di pelajari di aplikasikan dengan kadar segera Benarkan pelatih untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran mereka bagi menguatkan lagi pembelajaran dan keyakinan diri 47 . Pastikan bahan latihan lebih bermakna Salah satu cara untuk memudahkan pengajaran adalah mengaitkan bahan latihan dengan cara hidup pelatih d.Sambungan« c.

Puji kejayaan pelatih . Galakan keinginan untuk belajar dengan memeberi pujian Pujian akan memperbaiki atau mengekalkan kelakuan yang baik. graph . Yakin kan mereka dengan cara menyatakan mereka telah mendapat teknik yang betul cuma perlu di perbaiki lagi. carta dll.e. Gunakan alat bantuan mengajar seperti gambar . 48 . f.

BAGAIMANA MANUSIA BELAJAR a. 83 % melalui deria penglihatan 49 . 11 % melalui deria pendengaran e. 3 ½ % melalui deria bauan d. 1 ½ % melalui deria sentuhan c. 1 % melalui deria rasa b.

Salah satu cabang psychology yang mengkaji mengapa dan bagaimana individu berbeza. .Apa perbezaan individu? .PERBEZAAN INDIVIDU a . personaliti dan mood serta emosi 50 . motivasi .Sub cabang utama nya adalah kajian kemampuan cognitive .

. b. Latar belakang kebudayaan ii. Faktor faktor perbezaan individu i. Cara pembelajaran iii.Kinesthetic learner 51 .Visual learner iv.Sambungan«.

Pelatih mampu memahami dan belajar dengan bantuan nota nota penerangan yang di berikan oleh pengajar. 52 . Mereka mampu memahami sesuatu topik dengan bantuan overhead projektor gambar. simbol dll.PERBEZAN VISUAL DAN KINESTHETIC Visual learner :.

Kinesthetic learner :Pelatih belajar secara hand on atau amali.Sambungan««. Sebagai contoh pelajar jenis kinesthetic perlu menggunakan peralatan saintifik terlebih dahulu bagi memahami konsep pengukuran dalam pelajaran matematik 53 .

Sambungan Pelatih jenis kinesthetic kurang sabar . Ingin mencuba sesuatu sebelum di beritahu oleh pengajar 54 .

Pelajar kinesthetic memerlukan pengalaman amali terlebih dahulu. Pendidik harus lah membina kefahaman yang mendalam tentang perbezaan individu dalam pembelajaran c.HASIL KAJIAN PERBEZAAN INDIVIDU a. Menyediakan peluang yang adil kepada semua pelajar untuk berjaya b. 55 . d. Pendidik hendak lah aplikasikan tentang tiori perbezaan individu yang telah di pelajari.

56 .. f.Sambungan«. e. Melakukan aktiviti dahulu kemudian baru memberi penerangan. Pelajar kinesthetic tidak sabar hendak melakukan sesuatu yang baru di pelajari.

THANK YOU 57 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful