PENGAJAR LATIHAN VOKASIONAL

MODUL 1
: PENYELIAAN , PEMENTORAN ,

KEJURULATIHAN DAN KAUNSELING
SUPERVISION , MONITORING , COACHING AND COUNSELING

TEMPAT TARIKH PENCERAMAH

: ZOUK ACADEMY : 12 MARCH 2011 : Ms RABI¶ATUL µADAWIYYAH BT HESAN
1

PENYELIAAN , PEMENTORAN , KEJURULATIHAN DAN KAUNSELING
SUPERVISION , MENTORING , COACHING AND COUNSELING

2

OBJEKTIF

Pelajar pelajar mesti boleh : a. Terangkan pengertian dan kaedah kaedah penyeliaan b. Terangkan kaedah kaedah pendekatan kaunseling c. Terangkan teknik teknik motivasi d. Terangkan strategi pengajaran e. Terangkan pementoran

3

PENYELIAAN DAN MENTOR

4

PENGERTIAN PENYELIAAN PELATIH PELATIH

Pengurus , pentadbir atau pengetua membantu guru kelas untuk memperbaiki pembelajaran kepada pelatih pelatih . Penyeliaan dalam kontek latihan perguruan atau pengajar : a. Penyeliaan keatas guru pelatih (intern) semasa menjalani latihan mengajar di institutsi.

5

Fokus penyeliaan : untuk meningkat mutu kerja dan pengajaran. memerhati persembahan pelatih ( intern ) dan memberi komen c.Sambungan b. jurulatih atau pengajar yang berpengalaman ditugaskan untuk memerhati pelatih pelatih . Pengajar akan memberi maklum balas kepada pihak pengurusan tentang perkembangan pelatih pelatih 6 . Penyelia atau jurulatih menilai . d.

Aktiviti penyeliaan dimulakan dengan perbincangan antara penyelia dan pelatih. Pelatih menyatakan kehendak dan keperluan beliau iv. Jurulatih dan pelatih berbincang teknik teknik pengajaran yang baru yang akan dilaksanakan dalam kelas kelak 7 .KAEDAH KAEDAH MELAKUKAN PENYELIAAN METHODS OF CONDUCTING SUPERVISION i Sebelum penyeliaan di laksanakan jurulatih dan pelajar akan menentukan waktu yang sesuai ii. iii.

pelatih dan jurulatih akan berbincang persembahan pelatih yang telah perhatikan oleh jurulatih.Sambungan v. Jurulatih memerhati persembahan pelatih vi Jurulatih analisa persembahan pelatih vii Dalam fasa penyeliaan terakhir . Kelemahan kelemahan semasa pemerhatian di analisa dan cadangan cadangan untuk memperbaiki atau mengatasi kelemahan kelemahan tersebut di bincangkn 8 .

TERIMA KASIH 9 .

MENTOR 10 .

ORANG YANG DI MINATI MUNGKIN KERANA SUARA . GAYA .DEFINASI MENTOR MENTOR IA LAH ORANG YANG MENJADI IDOLA . KARISMA . KEPIMPINAN . KETRAMPILAN AJARAN ATAU KERANA ILMU YANG ADA PADA NYA 11 .

Mengenal pasti ii. Kemahiran yang professional v. Perhubungan iv.Hubungan protégé dan mentor merangkumi kitaran :i.AKTIVITI PEMENTORAN Hubungan mentor dan protégé berdasarkan interaksi yang sukarela dan bukan paksaan Mencipta mentor . Saling mempercayai iii. Perpindahan kemahiran yang professional 12 .

Sambungan .. Dia mengajar protégé kemahiran kemahiran tertentu dan mempertingkatkan skop skop kerjaya -Mentor akan menyediakan peluang peluang untuk protégé memerhati dan mengambil bahagian dalam aktiviti aktiviti yang tertentu 13 . -Mentor menggalakan protégé membina matlamat matlamat jangka pendek dan panjang -Mentor menyediakan garis panduan yang professional .

.Institutsi hanya menyediakan maklumat maklumat keatas peraturan peraturan tetapi mentor mengajar kemahiran kemahiran bagaimana hendak menguruskan dan memerhati peraturan peraturan tersebut .Sambungan .Mentor akan melindungi protégé dari melakukan kesilapan kesilapan dengan cara tidak memebebankan protégé dengan tanggungjawab yang berlebihan 14 .

. Kitaran ini akan membolehkan komunikasi dan maklum balas dapat di perolehi secara berterusan. 15 . penilaian dan amalan.Mentor menyediakan peluang peluang untuk protégé mengembangkan kemahiran kemahiran professional melalaui aktiviti pemerhatian .Sambungan .

TEKNIK TEKNIK MOTIVASI THE METHODS OF MITIVATION 16 .

PENGLIBATAN PELATIH i. Berikan galakan iv. keinginan untuk mendapat pengetahuan dan minda yang ingin mengetahui sesuatu yang baru 17 . Aktif ii. Tanamkan budaya industri . Beri tugasan iii.

Tegaskan sikap ingin tau . penglibatan diri dan percambahan minda b. Sediakan idea idea yang jelas dan konkrit 18 .SIKAP INGIN TAHU CURIOUSTY a. Timbulkan sikap ingin tahu sebelum memperkenalkan topik topik baru c. Wujudkan elemen elemen yang menakjubkan d.

bersih dan tersusun b.PERSEKITARAN DAN SUASANA BILIK DARJAH a. bimbang . Selesa . Elakan tekanan . kecelaruan . memalukan . kritikan peribadi dan kekecewaan dalam kelas 19 .

Bantu pelatih untuk mencapai matlamat yang realistik c. sangat baik dan amat baik d. baik . Beri nasihat dan komen yang membina e. Kadangkala amaran mungkin akan situasi yang berlawanan 20 .BIMBINGAN DAN MAKLUM BALAS a. Beri pujian bagus . Galakan pembentukan motif yang positif b.

BERKERJASAMA DALAM PEMBELAJARAN a. Tanamkan sikap berkerjasama di kalangan pelatih b. Persaingan yang sihat di kalangan pelatih di galakan bagi memperbaiki mutu kerja 21 . Perbincangan d. Pertukaran idea c.

TAHAP KEYAKINAN PELATIH a. Tahap keyakinan pelatih selari dengan kemampuan pelatih b. Beri pujian bukan sekadar gred sahaja 22 . Pelatih yang mempunyai keyakinan tinggi tahap aspirasi tinggi banding dengan pelatih yang lemah c.

THANK YOU 23 .

TERIMA KASIH 24 .

PENDEKATAN PENDEKATAN DALAM KAUNSELING ( COUNSELING APPROCHES ) 25 .

Pemikiran kita dikaitkan secara langsung dengan perasaan kita 26 . Membantu pelanggan menyelesaikan masalah masa kini dengan mengenal pasti pemikiran pemikiran yang menyebabkan ketidak selesaan emosi pelanggan 2.COGNITIVE 1.

Kerjasama antara kaunselor dan pelanggan b. Kerja rumah yang harus di lakuan pelanggan antara sessi dengan ahli terapi c. Terapi dalam jangka masa yang pendek 27 .Pendekatan Cognitive a.

Pelanggan belajar dari pengalaman yang di lalui 2.BEHAVIORAL 1. Membantu pelanggan menganalisa tingkah laku . mendifinasikan masalah 3. Membantu pelanggan untuk mencapai matlamat yang telah di sasarkan 28 .

Kerja rumah b.Sessi terapi adalah pendek 29 .Experiment tingkah laku c.TERAPI KAEDAH BEHAVIORAL a.Role playing d.

Talking therapy b.PSYCHOANALYTIC a. Menganalisa akar umbi punca sikap dan perasaan antara concious mind dan unconcius mind c. Pelanggan baring di atas sofa d. Ahli terapi akan mencatit segala pendapat pelanggan dan di terjermahkan e. Jangka waktu terapi adalah panjang 30 .

Bermatlamat subjektif bukan objektif e. Perasaan yang amat kecewa disebabkan oleh mensasarkan matlamat yang tidak logik dan tidak mudah di capai dan membawa kesan yang buruk serta bahaya seperti salah laku jenayah dan membunuh diri 31 .ALDERIAN a. Pencipta Alfred Adler b. Commen sense therapy yang pertama d. Individual psychology c. Pelanggan mensasarkan matlamat yang terlalu tinggi ( superiorty) a.

Sambungan«. e. Pelanggan mensasarkan matlamat yang terlalu tinggi ( superiorty). Perasaan yang amat kecewa disebabkan oleh mensasarkan matlamat yang tidak logik dan tidak mudah di capai dan membawa kesan yang buruk serta bahaya seperti salah laku jenayah dan membunuh diri. Bermatlamat subjektif bukan objektif.. 32 . f. d.

c.PERANAN AHLI THERAPHY KAEDAH ALDERIAN a. b. Membina hubungan yang bermakna dengan pelanggan. 33 . Mendengar dan menyoal tentang matlamat matlamat pelanggan supaya ahli therapy memberi maklum balas terhadap objektif objektif dan tingkah laku pelanggan yang salah. Membantu pelanggan mengenalpasti matlamat matlamat yang silap.

Theraphy melibatkan permasalahan dan situasi terkini 34 . Pencipta :.GESTALT THERAPHY a.Fritz Perls b. Bahasa Jerman :.Gestalt bermaksud seluruh c.

kaedah pergerakan dll. 35 . Waktu sessi theraphy panjang . Konflik yang tidak dapat di selesaikan oleh pelanggan dibincangkan bersama jika ia berlaku pada ketika sessi theraphy. f. soal jawab dan cadangan dari ahli theraphy.Sambungan«« d. Ahli theraphy membantu pelanggan menumpukan kepada keseluruhan diri pelanggan termask penafasan . e. posture .

Membina kefahaman pelanggan dan kesedaran bagi menyelesaikan masalah pelanggan b. Membantu individu untuk bertindak secara logik dan berkesan 36 .TUJUAN KAUNSELING a. Membantu individu menguuskan kehidupan beliaudengan lebih sempurna lagi c.

TERIMA KASIH THANK YOU 37 .

Senaraikan matlamat matlamat pengajaran ii.STRATEGI PENGAJARAN a. Rancangkan startegi pengajaran yang akan dilaksanakan termasuklah penggunaan perkataan dan ayat yang sesuai yang akan digunakan 38 . jurulatih hendaklah memikirkan peranan yang akan beliau mainkan i. Sebelum kejerulatihan atau pengajaran dijalankan .

b. Jangan membandingkan tahap kerja antara satu pelatih dengan pelatih yang lain 39 . Gunakan kemahiran mendengar kepada pendapat pelatih dan masalah pelatih ii. Adakan perjumpaan secara bersemuka bagi mengwujudkan hubungan dan persefahaman di atas sesuatu isu iii. Membina hubungan yang rapat dengan pelatih i.

pengajar kaitkan pengalaman beliau dengan pelajaran yang sedang di jalankan vi. Semasa mengajar .. iv. Mulakan pengajaran selepas hubungan antara pelatih dan pengajar telah ujud v. Nyatakan dengan jelas harapan anda yang tinggi keatas pelatih serta keyakinan anda terhadap kemampuan pelatih 40 .Sambungan«.

Hargai pendapat pelatih iv. pengajar haruslah meminta pandangan pelatih pelatih . Elakan memberi nasihat . Ketika pengajar terima topik atau masalah . Elakan duduk di arah yang bertentangan dengan pelatih ketika berada di meja pelatih ii. sediakan mereka dengan informasi yang mereka boleh gunakan untuk tindakan masa akan datang 41 . Benarkan mereka memberi pendapat.c. Beri tumpuan dan dengar pandangan mereka dengan teliti. iii. Pertuturan semasa mengajar i.

d. bukan siapa betul atau salah tetapi keinginan mereka ingin terus mendapat ilmu dari pengajar ii. Tamatkan sessi pengajaran dengan meminta pelatih senaraikan 2 atau 3 perkara perkara penting yang telah di pelajari iii. Penghujung aktiviti pengajaran i. Apa yang penting pada penghujung pengajaran . Selepas sessi pengajaran telah berakhir dalam jangka waktu tertentu pengajar hendaklah berkerjasama dengan pelatih untuk merangka pelan tindakan bagi kemajuan profession mereka. 42 .

amanah v. Tunjukan diri anda sebagai role model dari segi tindakan dan kelakuan anda. Ketepatan masa ii. Adil iv. Berpakaian kemas g.e. Mengatasi masalah pelatih yang degil dan tidak memberi kerjasama i. Peramah ii. Beri maklum balas kepada pelatih jika pelatih di dapati tidak melakukan kerja secara berkesan. Pengajar hendaklah memaklumkan dan meminta pelatih untuk menganalisa sesuatu situasi dan mencari jalan penyelesaian 43 . Jangan menganggap kenyataan yang di buat oleh pelatih sebagai tanda kedegilan tetapi hanya berlainan pendapat f. i.

TERIMA KASIH 44 .

PERKARA PERKARA YANG MEMUDAHKAN PEMBELAJARAN 45 .

seterus nya aplikasikan konsep yang telah di pelajari kepada pelajaran yang lebik kompleks 46 . Mulakan dari pelajaran senang ke pelajaran yang susah Pelatih akan lebih selesa jika mereka diberi peluang untuk mahir dalam konsep yang mudah terlebih dulu .PRNISIP PEMBELAJARAN a. Mulakan dengan perkara perkara yang pelatih tahu Pembelajaran akan lebih lancar apabila pelatih serba sedikit tentang topik yang akan di ajar b.

Pastikan bahan latihan lebih bermakna Salah satu cara untuk memudahkan pengajaran adalah mengaitkan bahan latihan dengan cara hidup pelatih d. Benarkan ilmu yang telah di pelajari di aplikasikan dengan kadar segera Benarkan pelatih untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran mereka bagi menguatkan lagi pembelajaran dan keyakinan diri 47 .Sambungan« c.

f. Yakin kan mereka dengan cara menyatakan mereka telah mendapat teknik yang betul cuma perlu di perbaiki lagi. 48 . graph . Galakan keinginan untuk belajar dengan memeberi pujian Pujian akan memperbaiki atau mengekalkan kelakuan yang baik. Puji kejayaan pelatih . Gunakan alat bantuan mengajar seperti gambar .e. carta dll.

3 ½ % melalui deria bauan d. 83 % melalui deria penglihatan 49 . 1 % melalui deria rasa b.BAGAIMANA MANUSIA BELAJAR a. 11 % melalui deria pendengaran e. 1 ½ % melalui deria sentuhan c.

Sub cabang utama nya adalah kajian kemampuan cognitive . motivasi .PERBEZAAN INDIVIDU a .Salah satu cabang psychology yang mengkaji mengapa dan bagaimana individu berbeza. personaliti dan mood serta emosi 50 . .Apa perbezaan individu? .

Cara pembelajaran iii.Sambungan«.. Faktor faktor perbezaan individu i.Visual learner iv. Latar belakang kebudayaan ii.Kinesthetic learner 51 . b.

Mereka mampu memahami sesuatu topik dengan bantuan overhead projektor gambar. simbol dll. 52 .PERBEZAN VISUAL DAN KINESTHETIC Visual learner :.Pelatih mampu memahami dan belajar dengan bantuan nota nota penerangan yang di berikan oleh pengajar.

Sebagai contoh pelajar jenis kinesthetic perlu menggunakan peralatan saintifik terlebih dahulu bagi memahami konsep pengukuran dalam pelajaran matematik 53 . Kinesthetic learner :Pelatih belajar secara hand on atau amali.Sambungan««.

Ingin mencuba sesuatu sebelum di beritahu oleh pengajar 54 .Sambungan Pelatih jenis kinesthetic kurang sabar .

d. 55 .HASIL KAJIAN PERBEZAAN INDIVIDU a. Pendidik hendak lah aplikasikan tentang tiori perbezaan individu yang telah di pelajari. Pelajar kinesthetic memerlukan pengalaman amali terlebih dahulu. Pendidik harus lah membina kefahaman yang mendalam tentang perbezaan individu dalam pembelajaran c. Menyediakan peluang yang adil kepada semua pelajar untuk berjaya b.

f. Pelajar kinesthetic tidak sabar hendak melakukan sesuatu yang baru di pelajari. e. Melakukan aktiviti dahulu kemudian baru memberi penerangan.Sambungan«.. 56 .

THANK YOU 57 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful