SENARAI KANDUNGAN

PENGENALAN KAWALAN RUMPAI MEMBAJA MENCANTAS PELEPAH MENUAI MENGANGKUT BTS KE KILANG KAWALAN MUSUH DAN PENYAKIT MENYELENGGARA JALAN PERTANIAN

PENGENALAN

Ladang sawit merupakan satu kawasan yang ditanam dengan sawit dengan kapasiti yang besar dengan tujuan memperolehi keuntungan dengan penjualan hasil sawit. Terdapat beberapa aktiviti dalam pengurusan ladang sawit yang perlu dilaksanakan bagi memastikan kejayaan dalam menguruskanladang sawit.

Setiap aktiviti yang dilaksaknakan perlu dipastikan mengikuti amalan pertanian baik ( good agriculture practice ). Ini bagi memenuhi tuntutan Pengeluaran Minyak Sawit Lestari ( sustainable Palm Oil Production ) dan Keselamatan ( OSHA Standards.

I. II. Dilakukan dengan cara mencabut. kelembapan dan memudahkan operasi pengurusan ladang. cahaya. kimia.sabit atau cangkul. . Kawalan secara mekanikal Dilakukan menggunakan mesin seperti rotorslasher. menggunakan parang. mekanikal dan biologi. Kawalan secara kimia Dilakukan dengan menggunakan racun herba yang berdaftar.MERUMPUT Membasmi semua jenis rumpai perampas di ladang dan mengekalkan rumput lembut dan berfaedah sahaja. Kaedah ini jarang dilakukan kini. Kawalan secara manual. Terdapat beberapa jenis kaedah yang biasa digunakan iaitu secara manual. Kawalan secara biologi Dilakukan dengan memelihara haiwan ternakan di kawasan ladang untuk meragut rumput seperti lembu. Kaedah pengawalan rumpai. III. Ini dapat menggalakan tumbesaran pokok dengan mengurangkan persaingan dari segi nutrien. IV.

Pengiraan / kalibrasi perlu dilakukan berdasarkan jenis alat meracun dan racun yang digunakan bagi memastikan kadar racun yang digunakan adalah betul dan tidak membazir.Mist blower.CDA. a) Anak kayu meluas = racun blanket metsulfuron methyl + surfactant Anak kayu tompok = racun selektif metsulfuron methyl + surfactant b) c) d) e) Kawal lalang = racun guna glyphosate Anak sawit liar = racun guna paraquat Bulatan = metsulfuron methyl + glyphosate Lorong tuai = metsulfuron methyl + glyphosate . Contoh perkiraan seperti di bawah : Semburan dengan pam CKS menggunakan metsulfuron methyl ( meracun blanket ) Diberi maklumat berikut a) b) c) Kadar air per/blanket hektar ialah 450 liter / hektar. Isi kandungan CKS penuh ialah 18 liter Kadar racun per hektar ialah 150 g/hektar ( berdasarkan label produk) Kadar racun per pam Kapasiti pam x kadar racun / kadar air per/blanket = 18 liter x 150 g/ hektar / 450 liter = 6 g/pam. Spesifikasi kawalan rumpai di ladang sawit.Kawalan secara kimia Kaedah ini dilakukan dengan menggunakan peralatan seperti pam CKS.

Sebelum dan semasa pembajaan o o o o o Bulatan perlu dipastikan bersih dari rumpai Cuaca sesuia. 1) Pembajaan manual a) b) c) Baja ditabur secara sebar rata di dalam bulatan pokok Kadar baja yang betul untuk setiap pokok Bulatan bersih semasa membaja 2) Pembajaan Subsoil a) b) c) Sebanyak empat lubang perlu digali setiap pokok Jarak dan kedudukan lubang diubah mengikut syor setiap tahun. Lubang mesti dikambus semula dan dipadatkan selepas baja ditanam.tidak panas berpanjangan atau terlampau banyak hujan Kawalan ketat semasa kerja membaja. satu penyelia dan satu mandor.MEMBAJA Membekalkan nutrien kepada pokok secara berjadual pada kadar yang disyorkan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan tumbesaran pokok serta pengeluaran hasil yang optimum. Kaedah membaja. susun dan simpan distor.sama banyak. Tandakan tempat terakhir siap membaja. . 3) Pembajaan spreader a) b) Kalibrasi alat perlu dilakukan sebelum aktiviti pembajaan dijalankan Lorong mekanisasi perlu dibersihkan. Beg kosong dikutip.

MENCANTAS PELEPAH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful