SALAT IFTITAH SEBELUM SALAT TARAWIH DAN TATACARA SALAT WITIR Pertanyaan Dari: Bapak H. Moch.

Wachid Hasyim, Pelanggan Suara Muhammadiyah No. 3100, Yogyakarta 55584 Tanya: Sebelum melaksanakan solat Taraweh dan Witir melakukan solat sunat Iftitah dahulu dua rakaat, dan pada solat Witir surat-surat yang dibaca telah ditentukan. Mohon penjelasan dengan dalil-dalilnya. Jawab: Bapak H. Moch. Wachid Hasyim, melakukan salat Iftitah dua rakaat sebelum salat malam atau Tarawih memang disyariatkan. Dasar hukumnya adalah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Muslim dari Abu Hurairah sebagai berikut:

ّ َ ُ ُ َ َ َ ‫قال رسول الل ّهِ صلى الل ّه عَل َي ْهِ وَسل ّم إ ِذا قام أ َحد ُك ُم من‬ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ِ ْ ‫الل ّي ْل فَل ْي َفت َت ِح صلت َه ب ِرك ْعَت َي ْن خفيفت َي ْن ]رواه أحمد‬ َ ُ َ َ ْ ْ ِ ِ َ ِ َ ِ [‫ومسلم‬

Artinya: “Telah bersabda Rasulullah saw: Jika seseorang di antara kamu salat malam, maka hendaklah ia kerjakan pendahuluan dengan salat dua rakaat singkat.” Adapun salat Witir dikerjakan tiga rakaat tanpa duduk tasyahud awal. Dengan demikian duduk tasyahudnya dilakukan di akhir rakaat ketiga. Surat-surat yang dibaca adalah surat al-A‘la, surat al-Kafirun dan surat al-Ikhlas. Pelaksanaannya sebagai berikut: Pada rakaat pertama setelah membaca al-Fatihah secara jahr, lalu membaca surat al-A‘la. Pada rakaat kedua setelah membaca al-Fatihah membaca surat al-Kafirun dan pada rakaat ketiga setelah membaca al-Fatihah membaca surat al-Ikhlas. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat an-Nasa’i, at-Turmuzi dan Ibnu Majah:

ّ َ ّ ‫عَن أ ُب َي ب ْن ك َعْب قال أ َن الن ّب ِي صلى الل ّه عَل َي ْهِ وَسل ّم‬ ّ َ َ ٍ َ َ ُ ّ ْ َ ‫ي َقرأ ُ في ال ْ ِوت ْر بسب ّح اسم رب ّك ال‬ َ ّ ِ‫ِ ِ ِ َ ْ ْ َ َ َ ْ عْلى وَفي الرك ْعَةِ الثان ِي َة‬ ِ ِ َ ْ ّ َ ‫بقل يا أ َيها ال ْكافرون وفي الثال ِث َة بقل هُو الل ّه أ‬ ‫ُ حد ٌ ]رواه‬ ِ َ َ ُ ِ َ َ َّ َ ْ ُِ َ ْ ُِ ِ ّ [‫النسائي والترمذي وابن ماجه‬

Artinya: “Diriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab dia berkata bahwa Nabi saw pada salat witir beliau membaca: Sabbibismarabbikal-a’la dan Qul ya ayyuhalkafirun pada rakaat kedua dan Qul Huwallahu Ahad pada rakaat ketiga.”