BAHAN BANTU MENGAJAR

Definisi Bahan Bantu Mengajar : Segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran . Bahan Bantu Mengajar merangkumi semua benda yang boleh dilihat, didengar, dipegang, dibaca, dikisahkan, dirasai, dihidu, digunakan dan sebagainya . Kategori dan Penjenisan Bahan Bantu Mengajar Terdapat 3

kategori bahan bantu mengajar iaitu

i) Bahan bantu mengajar bukan elektronik ii)Bahan bantu mengajar berbentuk elektronik iii)Bahan bantu mengajar bercorak pengalaman Bahan Bantu Mengajar Bukan Elektronik
1.Papan tulis atau papan hitam * Bahan asas dalam pengajaran. *Digunakan untuk mencatat isi-isi pelajaran ketika mengajar 2.Buku teks *Dikarang khusus oleh beberapa orang penulis dan pengarang *Digunakan secara meluas dan merupakan sumber utama pengajaran dan latihan 3.Papan Pamer *Dikenali sebagai papan buletin *Sumber pangajaran yang produktif *Dapat memperkenalakan idea baru, memberi maklumat, memberi kefahaman, memperkayakan perbendaharaan kata, merangsang perbincangan, menimbulkan daya kreativiti, membentuk sikap dan nilai serta menambah pengekalan pembelajaran seseorang pelajar. 4.Fail tegak dan bahan bacaan *Terdiri daripada bahan-bahan cetak iaitu bahan-bahan bacaan bukan buku *Contoh seperti majalah, kalendar, poskad, surat khabar, risalah atau buletin, poster, carta, peta, gambar skrip dan sebagainya. *Disimpan sebagai koleksi fail dalam kabinet fail *Dapat menambah dan mempelbagaikan bahan-bahan bacaan dan punca rujukan dalam pusat sumber sekolah atau bilik darjah 5.Gambar *Digunakan untuk memulakan pengajaran untuk menarik minat pelajar ataupun jika bahan sebenar sukar dibawa ke dalam bilik darjah. 6.Kad imbasan atau kad cantuman *Terdiri daripada kata-kata atau rangkai kata. *Memperkenalkan perkataan-perkataan baru

Carta pusing c.Model olok-olok-gambaran tiga dimensi perjalanan sesuatu *Boleh diperbuat daripada kertas. 9.Carta *Susunan maklumat yang sistematik *Mengandungi huruf. patung dan model diletakkan dalam satu susunan kedudukan seperti keadaan sebenar tetapi dalam skala yang dikecilkan dalam persembahan tiga dimensi .Grafik *Bahan yang dilukis sebagai karangan visual yang dapat memberi satu atau lebih keterangan visual.Model *Bahan gantian yang menyerupai bahan sebenar *Bahan tiga dimensi yang mewakili struktur.Papan putih e. *Jenis carta yang digunakan dalam bilik darjah : a.Papan buletin b. habuk kayu.Papan sorong tarik 10.Boneka *Berbentuk orang. *Jenis papan pengajaran a. binatang ataupun tumbuh-tumbuhan *Digunakan dalam pengajaran bercerita ataupun berdialog *Diperbuat daripada kain.Papan gulung-dapat menggantikan papan tulis biasa h.Carta flip/selak b. gambar. gambarajah.Carta graf e. kapas. rangkai kata.Papan flanel-papan plywood yang dialaskan dengan kain flanel d.Papan pengajaran *Sesuai digunakan untuk mengajar secara berkumpulan lebih kurang 25 orang pelajar.Carta aliran d.Carta pai f.Papan kenyataan c.Papan poket i. *Berguna untuk menunjukkan gambaran sesuatu pelajaran yang mempunyai daya komunikatif dan dapat memotivasikan pelajar.Model potongan-keratan c. rupa bentuk atau begaimana sesuatu itu berfungsi *Jenis model a.Diorama *Rekabentuk gabungan bahan-bahan sebenar. simbol dan lukisan. nota ringkas.Model berskala-kadar pembesaran/pengecilan yang berbeza daripada bahan sebenar b. tanah liat dan kertas rendaman 12.Papan selit g. *Dapat meningkatkan prestasi pengajaran dan pemahaman pelajarannya. tanah liat.Papan magnet f. lakaran.Carta tunggal 8.*Sesuai untuk pelajar-pelajar peringkat rendah 7. jadual. simen. styrafoam atau plaster of Paris 11. angka.

Memberi keselesaan semasa penyampaian terutama jika trasparensi itu disediakan awal c. *Dapat menarik perhatian pelajar *Dapat menggambarkan keadaan sebenar dan membawa situasi luar ke dalam kelas *Isi kandungan persembahannya kemas dan teratur dan boleh digunakan berulang kali.Radio *Untuk pengajaran bahasa *Siaran-siaran radio pendidikan yang mengikut sukatan pelajaran boleh digunakan. menarik dan bermakna) 2. 4. soal jawab. dialog. ujian dan sebagainya. 5. diubah dan ditambah. ataupun berbentuk dokumentari 7. lakonan.Pita slaid ( Filem slaid ) *Filem Slaid-Sejenis media tanpa gerak yang merupakan sejenis trasparensi positif berukuran kecil *Sangat kerap digunakan dalam pengajaran sains terutamanya dalam pengajaran Biologi *Pita Slaid-rakaman yang disinkeroniskan dengan satu siri slaid. muzik.(ringkas.Overhead projektor (OHP ) *Digunakan untuk penyampaian taklimat dan pengajaran kaedah kuliah. kuiz. grafik.Televisyen dan VCR *Dapat menggalakkan pelajar-pelajar menggunakan deria pandang dan dengar *Dapat memodenkan pendekatan guru-guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan 6. suara. Bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar dari alam .Trasparensi juga bersih berbanding papan kapur *Cara penyediaan trasparensi i-Kaedah tetingkap ii-Kaedah singkapan iii-Kaedah tindihan iv-kaedah pusing v-kaedah urutan vi-kaedah tampalan 3.Komputer *Boleh diprogramkan untuk mengajar *Dapat menggabungkan teks.Bahan Bantu Mengajar Berbentuk Elektronik 1. *Keberkesanan trasparensi sangat dipengaruhi oleh jumlah dan mutu maklumat yang dimuatkan ke dalamnya.Boleh disediakan dalam bentuk warna supaya memberi penegasan dan menarik perhatian b.Filem tayangan /Filem jalur *Dapat memberi pandangan yang jelas mengenai sesuatu perkara melalui deria penglihatan dan pendengaran *Bahan yang ditayangkan boleh berbentuk cerita.Boleh digunakan berulang kali dan penyampaian lebih bersistematik d. dan animasi sebagai bahan pengajaran. *Pengajaran dalam bentuk persembahan bahana kuliah.Trasparensi *Kebaikan menggunakan trasparensi: a.

*Bahan daripada alam sekitar atau 'realia' yang dikelaskan sebagai bahan tiga dimensi *Realia terbahagi kepada beberapa kumpulan seperti: i-bahan bukan hidup:batu. nyamuk. dan sebagainya iii-tumbuhan:rumput. *Dapat mengekalkan keberkesanan pengetahuan dan pemahaman kerana melibatkan pelajar-pelajar secara langsung. air. logam dan sebagainya ii-bahan buatan:kerusi. tanah. pantomin. katak. *Keberkesanan penggunaan realia ialah pelajar-pelajar dapat melihat secara nyata dan semulajadi . bunga dan sebagainya iv-benda hidup:ikan. permainan. rama-rama dan sebagainya. jam. lawatan dan projek pameran. pasir.sekitar *Bahan-bahan bercorak pengalaman seperti lakonan. paku pakis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful