BAHAN BANTU MENGAJAR

Definisi Bahan Bantu Mengajar : Segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran . Bahan Bantu Mengajar merangkumi semua benda yang boleh dilihat, didengar, dipegang, dibaca, dikisahkan, dirasai, dihidu, digunakan dan sebagainya . Kategori dan Penjenisan Bahan Bantu Mengajar Terdapat 3

kategori bahan bantu mengajar iaitu

i) Bahan bantu mengajar bukan elektronik ii)Bahan bantu mengajar berbentuk elektronik iii)Bahan bantu mengajar bercorak pengalaman Bahan Bantu Mengajar Bukan Elektronik
1.Papan tulis atau papan hitam * Bahan asas dalam pengajaran. *Digunakan untuk mencatat isi-isi pelajaran ketika mengajar 2.Buku teks *Dikarang khusus oleh beberapa orang penulis dan pengarang *Digunakan secara meluas dan merupakan sumber utama pengajaran dan latihan 3.Papan Pamer *Dikenali sebagai papan buletin *Sumber pangajaran yang produktif *Dapat memperkenalakan idea baru, memberi maklumat, memberi kefahaman, memperkayakan perbendaharaan kata, merangsang perbincangan, menimbulkan daya kreativiti, membentuk sikap dan nilai serta menambah pengekalan pembelajaran seseorang pelajar. 4.Fail tegak dan bahan bacaan *Terdiri daripada bahan-bahan cetak iaitu bahan-bahan bacaan bukan buku *Contoh seperti majalah, kalendar, poskad, surat khabar, risalah atau buletin, poster, carta, peta, gambar skrip dan sebagainya. *Disimpan sebagai koleksi fail dalam kabinet fail *Dapat menambah dan mempelbagaikan bahan-bahan bacaan dan punca rujukan dalam pusat sumber sekolah atau bilik darjah 5.Gambar *Digunakan untuk memulakan pengajaran untuk menarik minat pelajar ataupun jika bahan sebenar sukar dibawa ke dalam bilik darjah. 6.Kad imbasan atau kad cantuman *Terdiri daripada kata-kata atau rangkai kata. *Memperkenalkan perkataan-perkataan baru

rangkai kata. *Dapat meningkatkan prestasi pengajaran dan pemahaman pelajarannya. tanah liat.Papan selit g.Carta aliran d. tanah liat dan kertas rendaman 12. *Berguna untuk menunjukkan gambaran sesuatu pelajaran yang mempunyai daya komunikatif dan dapat memotivasikan pelajar. nota ringkas.*Sesuai untuk pelajar-pelajar peringkat rendah 7. patung dan model diletakkan dalam satu susunan kedudukan seperti keadaan sebenar tetapi dalam skala yang dikecilkan dalam persembahan tiga dimensi .Papan flanel-papan plywood yang dialaskan dengan kain flanel d.Carta graf e. jadual.Carta flip/selak b.Carta *Susunan maklumat yang sistematik *Mengandungi huruf.Papan gulung-dapat menggantikan papan tulis biasa h. simen.Grafik *Bahan yang dilukis sebagai karangan visual yang dapat memberi satu atau lebih keterangan visual. gambarajah.Model potongan-keratan c. gambar.Model *Bahan gantian yang menyerupai bahan sebenar *Bahan tiga dimensi yang mewakili struktur.Carta tunggal 8.Papan poket i.Papan pengajaran *Sesuai digunakan untuk mengajar secara berkumpulan lebih kurang 25 orang pelajar.Papan buletin b.Model berskala-kadar pembesaran/pengecilan yang berbeza daripada bahan sebenar b. *Jenis papan pengajaran a. *Jenis carta yang digunakan dalam bilik darjah : a. habuk kayu.Papan magnet f. 9. binatang ataupun tumbuh-tumbuhan *Digunakan dalam pengajaran bercerita ataupun berdialog *Diperbuat daripada kain.Carta pusing c. angka. kapas.Papan putih e.Papan kenyataan c. lakaran.Carta pai f.Model olok-olok-gambaran tiga dimensi perjalanan sesuatu *Boleh diperbuat daripada kertas.Boneka *Berbentuk orang. simbol dan lukisan. styrafoam atau plaster of Paris 11.Papan sorong tarik 10.Diorama *Rekabentuk gabungan bahan-bahan sebenar. rupa bentuk atau begaimana sesuatu itu berfungsi *Jenis model a.

Bahan-bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar dari alam . ataupun berbentuk dokumentari 7.(ringkas.Radio *Untuk pengajaran bahasa *Siaran-siaran radio pendidikan yang mengikut sukatan pelajaran boleh digunakan.Trasparensi juga bersih berbanding papan kapur *Cara penyediaan trasparensi i-Kaedah tetingkap ii-Kaedah singkapan iii-Kaedah tindihan iv-kaedah pusing v-kaedah urutan vi-kaedah tampalan 3. diubah dan ditambah. ujian dan sebagainya.Pita slaid ( Filem slaid ) *Filem Slaid-Sejenis media tanpa gerak yang merupakan sejenis trasparensi positif berukuran kecil *Sangat kerap digunakan dalam pengajaran sains terutamanya dalam pengajaran Biologi *Pita Slaid-rakaman yang disinkeroniskan dengan satu siri slaid.Boleh disediakan dalam bentuk warna supaya memberi penegasan dan menarik perhatian b.Trasparensi *Kebaikan menggunakan trasparensi: a. *Pengajaran dalam bentuk persembahan bahana kuliah.Filem tayangan /Filem jalur *Dapat memberi pandangan yang jelas mengenai sesuatu perkara melalui deria penglihatan dan pendengaran *Bahan yang ditayangkan boleh berbentuk cerita. menarik dan bermakna) 2. dan animasi sebagai bahan pengajaran.Memberi keselesaan semasa penyampaian terutama jika trasparensi itu disediakan awal c. *Keberkesanan trasparensi sangat dipengaruhi oleh jumlah dan mutu maklumat yang dimuatkan ke dalamnya. suara. muzik. 4. dialog.Bahan Bantu Mengajar Berbentuk Elektronik 1. grafik.Boleh digunakan berulang kali dan penyampaian lebih bersistematik d. lakonan.Komputer *Boleh diprogramkan untuk mengajar *Dapat menggabungkan teks. 5. *Dapat menarik perhatian pelajar *Dapat menggambarkan keadaan sebenar dan membawa situasi luar ke dalam kelas *Isi kandungan persembahannya kemas dan teratur dan boleh digunakan berulang kali.Overhead projektor (OHP ) *Digunakan untuk penyampaian taklimat dan pengajaran kaedah kuliah. soal jawab.Televisyen dan VCR *Dapat menggalakkan pelajar-pelajar menggunakan deria pandang dan dengar *Dapat memodenkan pendekatan guru-guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan 6. kuiz.

lawatan dan projek pameran.sekitar *Bahan-bahan bercorak pengalaman seperti lakonan. jam. paku pakis. permainan. pantomin. tanah. pasir. katak. air. *Dapat mengekalkan keberkesanan pengetahuan dan pemahaman kerana melibatkan pelajar-pelajar secara langsung. logam dan sebagainya ii-bahan buatan:kerusi. *Bahan daripada alam sekitar atau 'realia' yang dikelaskan sebagai bahan tiga dimensi *Realia terbahagi kepada beberapa kumpulan seperti: i-bahan bukan hidup:batu. *Keberkesanan penggunaan realia ialah pelajar-pelajar dapat melihat secara nyata dan semulajadi . dan sebagainya iii-tumbuhan:rumput. nyamuk. rama-rama dan sebagainya. bunga dan sebagainya iv-benda hidup:ikan.