HBQE3103-TARANNUM AL-QURAN TOPIK 1: KURIKULUM BACAAN AL-QURAN 1.

Pendekatan Kurikulum Bacaan al-Quran:

a. Kur. Tahsin al-Quran (Tahsin al-Saut) - Ia merupakan dua kalimah Arab yang disatukan yang memberikan maksud memperelokkan suara. - Bertujuan utk melunakkan suara mengikut tahap-tahap yang tertentu dalam membaca alQuran. - Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: Sesungguhnya Abdullah bin Qays dianugerahkan mizwar (suara yang sedap) dari jenis mizwar keluarga nabi Daud. - Hujahnya: Hadis ini menunjukkan Rasulullah s.a.w telah memuji Abu Musa al-Ash’ari yang mempunyai kelunakan suara dalam membaca al-Quran. b. Kur. Al-Tarannum (lagu) - Dari sudut istilah ia bermaksud ilmu atau kaedah suara yang dibunyikan menerusi nada, rentak dan irama yang tertentu untuk menambahkan kelunakkan bacaan al-Quran. - Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda: Adapun yang diizinkan oleh Allah dan diakui oleh Nabi s.a.w ialah melagukan bacaan al-Quran. - Hujahnya: Hadis ini menunjukkan keizinan daripada Allah dan rasulNya s.a.w dalam melagukan bacaan al-Quran. c. Kur. Al-Tajwid - bererti memperelokkan sesuatu. - Dari sudut istilahnya ia bermaksud ilmu atau kaedah mengenai cara-cara membaca al-Quran dengan baik dan sempurna berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkan. - Dalilnya firman Allah yang bermaksud ....Dan bacalah al-Quran itu secara tartil. - Hujahnya: Ia menunjukkan kepentingan membaca al-Quran secara tartil iaitu menyempurnakan hak-hak huruf dan sifat-sifatnya. d. Kur. Al-Tartil - kaedah yang dihasilkan oleh gabungan kaedah tahsin al-saut, tajwid dan tarannum. Ia juga merupakan bacaan cantik yang lengkap dan sempurna. - Firman Allah s.w.t dalam Surah al-Furqan: 25:32:

Maksudnya: Dan kami membacanya (al-Quran) itu secara tartil. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah s.w.t menurunkan al-Quran ini dengan bacaan yang tartil. 2. Istilah-istilah dalam Ilmu Tarannum Bil. 1 Istilah Ikhtilal al-Lahn Catatan Ia bermaksud membunyikan suara dengan nada

Peranan Harakah Bil. 1 2 Perkara SECARA UMUM SECARA KHUSUS Catatan Harakah Pertama Hendaklah disesuaikan dengan harakah yang terakhir pada lagu sebelumnya sama ada gaya. Burdah b. nahawand dan sebagainya. 4. 1 2 3 Perkara NADA RENTAK IRAMA Ciri-ciri Tarannum yang Muktabar Ia merupakan tingkatan atau tekanan bunyi suara. 2 b. Ia bermaksud gaya penghujung (perhentian) kepada sesuatu harakah yang tertentu. Ia bermaksud gaya susunan lagu yang tersusun daripada beberapa qit`ah dengan mahattahnya yang tertentu. Burdah Sina`i: Bunga-bunga suara yang digubah dan disusun rapi mengikut kehendak jenis tarannum yang dipersembahkan. Burdah Asli: Suara yang hidup dan mempunyai getaran yang semula jadi. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu: a. Ia bermaksud bunga-bunga lagu atau getaran suara. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu: a.kesumbangan pada mana-mana irama yang tertentu. Ia bermaksud lagu-lagu seperti bayyati. Ciri-ciri Tarannum yang Muktabar Bil. . Ia merupakan pergerakan menghidupkan bunyi suara. tabaqah dan susunannya. Ikhtilal al-Lahn secara mendaki. Ia bertujuan meningkatkan kualiti dan teknik ketika mempersembahkan bacaan al-Quran. Ia merupakan alunan atau bentuk bunyi. Ia bermaksud gerak lagu yang paling pendek tanpa mahattah yang tertentu. 3 4 5 6 7 Nagham Mahattah Qit`ah Harakah Taushih 3. Ia bermaksud rangkap atau bait syair. Ikhtilal al-Lahn secara menurun.

Quran seperti menambah huruf. Tarannum boleh mencacatkan keaslian lafaz al. Dua Kumpulan Mazhab Disokong oleh Pendapat Para Sahabat dan Tabi`in Bil. Ia merupakan harakah penutup kepada sesuatu lagu. ii. Harakah yang mempunyai kesumbangan untuk menurun dan menaik. 1 Kumpulan MAZHAB MALIKI DAN HANBALI Catatan Pendapat ini dikuatkan lagi berdasarkan pendapat sebilangan daripada para Sahabat dan Tabi`in seperti Anas bin Malik.Harakah Kedua Harakah Ketiga Harakah Keempat Harakah Kelima Harakah Keenam Ia merupakan harakah penggerak atau rangsangan kepada harakah yang berikutnya. Ibnu Sirin dan lain-lain lagi. Harakah yang mempunyai gabungan dua angin lagu atau lebih. 6. al-Hassan al-Basri. Tarannum boleh melekakan daripada . Harakah yang mempunyai tangga-tangga atau peringkat untuk menaik. Ia merupakan harakah persedian untuk menurun. • • Di antara dalil aqli yang menyokong pendapat ini ialah: i. Ia merupakan harakah jawab (harakah tinggi) pada tiap-tiap lagu. Harakah yang mempunyai bunga-bungaan yang menarik ketika mempersembahkan bacaan al-Quran. Sa`id bin al-Musayyib. Sa`id bin Jubayr. memanjang dan sebagainya. Ia merupakan harakah jawab al-jawab (harakah tertinggi) pada tiap-tiap lagu. Ciri-ciri Mutu dan Kualiti Harakah Bil. 5. 1 2 3 4 5 Perkara NADA RENTAK IRAMA IKHTILAL AL-LAHN BURDAH Ciri-ciri Tarannum yang Berkualiti Harakah yang mempunyai tangga-tangga atau peringkat untuk menurun.

Tidak mengganggu ketenteraman awam. Menimbulkan fitnah. Hukum Tarannum al-Quran Bil. Dapat menarik perhatian orang ramai meminati alQuran. 2 MAZHAB SHAFI`I DAN HANAFI ii. iii. Menjatuhkan dan menghina kemukjizatan al-Quran. Mengganggu ketenangan dalam beribadah. Tarannum mempunyai budaya seni yang mengajak ke arah khusyuk dan menginsafi mukjizat al-Quran. Pendapat ini dikuatkan lagi berdasarkan pendapat sebilangan daripada para Sahabat dan Tabi`in seperti Umar bin al-Khattab. Ibnu Abbas. Tidak menghalang ketenangan dalam beribadah. Ibnu Mas`ud. Sekiranya merosakkan keaslian al-Quran. • • • • • • • • • 2 HARUS 3 4 MAKRUH HARAM • • .• memahami dan menghayati isi kandungan al-Quran. Hukum • • 1 SUNNAH • Catatan Sekiranya dapat mempertingkatkan syiar Islam. Sekiranya mengganggu ketenteraman awam. • Di antara dalil aqli yang menyokong pendapat ini ialah: i. Abu Bakr al-`Arabi dan lain-lain lagi. SSekiranya tidak mencacatkan al-Quran. menarik minat terhadap proses pengajian dan pengajaran al-Quran. Tidak menimbulkan fitnah. Mengganggu khusyuk dalam mentadabbur al-Quran. 7. Tarannum boleh menarik minat masyarakat untuk mendekati al-Quran. Tarannum boleh menjadi medium pengajaran dan pembelajaran. Dapat menzahirkan nilai ketinggian mukjizat alQuran. Abu Ja`far al-Tabari.

bersih. nipis. keras. manis. terketar-ketar. terputus. Ia mempunyai sifat-sifat sumbang. Fuqaha' terdahulu telah membenarkan seni muzik dan seni suara bila ada tujuan yang sesuai dan munasabah dan menegahnya bila ada unsur luaran yang tidak berlandaskan Islam. tinggi. Kategori suara Bil 1 2 3 4 Catatan Ia mempunyai sebelas sifat iaitu ketepatan nada. b. parau. Ia mempunyai sembilan sifat iaitu ketepatan nada. 4. Seni muzik dan suara semuanya tertakluk di bawah kelulusan Ilahi yang bersifat umum. SUARA TIDAK BAIK serak. SUARA TERBAIK garau. Sekiranya boleh mengurangkan kesalahan bacaan alQuran. sederhana. lantang dan tajam. • • • • 5 FARDU KIFAYAH • TOPIK 2: SENI SUARA MENURUT ISLAM 1. bersih. licin. licin. tersepit. kecil. licin. c. d.• Menghalang kemajuan dan perkembangan proses meninggikan kedudukan al-Quran. tercekik dan sebagainy Sifat 3. tinggi. Kepentingan suara dalam membaca al-Quran a. lembut. Boleh memantapkan pemahaman kefahaman terhadap al-Quran. pecah. terang. rendah. manis. lemah. bersih. 2. Ia mempunyai sepuluh sifat iaitu ketepatan nada. Islam menetapkan kesederhanaan dalam semua aspek termasuk menghayati seni musik dan seni suara. lembut. tenggelam. lembab. Boleh menghilangkan keraguan terhadap mukjizat al-Quran. SUARA BAIK garau. terang dan tajam. Peranan suara . Menyeleweng ke arah perkara-perkara yang dilarang Islam. Seni muzik dan seni suara adalah sama hukumnya dengan memenuhi keperluan pancaindera yang lain seperti makanan yang lazat dan pemandangan yang indah. SUARA KURANG BAIK lembut. manis. Definisi suara : suatu getaran bunyi yang diproses oleh udara dari paru-paru melalui selaput suara ke rongga-rongga mulut atau hidung yang akan ditentukan bunyinya oleh alat pertuturan yang lain mengikut kehendak yang tertentu. rendah. Boleh menambahkan keelokkan bacaan al-Quran. terang dan lantang.

Catatan Iaitu menerusi alat-alat pertuturan yang tertentu seperti Halqi. . Iaitu bunga-bunga suara yang sengaja digubah dan disusun rapi mengikut kehendak jenis tarannum yang diperdengarkan.Bil 1 2 3 4 5 Peranan Suara Menentukan bunyi sesuatu huruf atau kalimah alQuran dengan tetap. Iaitu menerusi alat-alat pembesaran dan Menentukan bunyi sifat-sifat huruf mengikut lahjah penyuburan suara seperti Halqum. JAWAB AL-JAWAB Ianya berfungsi pada rongga otak. JAWAB Ianya berfungsi pada rongga hidung. Kecil dan Rapat-rapat Bertujuan untuk mencantikkan persembahan. pernafasan yang tertentu. Iaitu menerusi proses penyusunan perkaraMenentukan nada dan irama (lagu) yang tertentu. kasar dan licin. otak. keras. 5. tinggi dan tertinggi. NAWA Ianya berfungsi pada tekak. halus. dada. Peranan Burdah Suara Bil 1 2 3 4 Jenis Burdah Catatan Kasar dan Jarang Bertujuan untuk menghidupkan persembahan. rongga hidung dan rongga sederhana. Paras Tingkatan Suara atau Tabaqah Bil 1 2 3 4 Tabaqah Suara Catatan QARAR Ianya berfungsi di dada. Khayshum dan Jawf. yang dikehendaki. Gema suara yang meninggi ke arah Khayshum c. perkara di atas dengan teknikteknik yang tertentu. ciri-ciri suara yang berlahjah Arab adalah seperti berikut: a. 8. Kemanisan dan kebasahan suara. Lisani dan Shafawi. b. 7. Iaitu menerusi alat proses suara seperti Menentukan peningkatan (Tabaqah) rendah. Keras dan Tegas Bertujuan untuk menyemarakkan persembahan. Kelembutan bunyi yang berbudaya kearaban. Bahagian Burdah Bil 1 2 Burdah Suara BURDAH ASLI BURDAH SINA`I Catatan Iaitu suara yang hidup dan mempunyai getaran yang semulajadi. Menentukan tekanan bunyi yang menarik seperti Iaitu menerusi saluran udara dan lembut. 6. tekak. Lembut dan Bersih Bertujuan untuk melahirkan seni persembahan.

Latihan suara untuk menyampaikan kepada tahap yang dikehendaki. Latihan suara dengan cara sebutan Lahjah Arab. Dari segi minuman pula. Latihan suara untuk melembutkan nada suara di dalam bacaan. Latihan suara secara memainkan lagu di dalam persembahan. Amalkan cara ini sehingga melebihi 5 liter sehari. Tarik nafas panjang-panjang kemudian kumpulkannya di bahagian perut. Latihan suara secara menyumbang Tabaqah. Lepaskan nafas di samping menyebut beberapa patah kalimah dalam keadaan terkawal serta lakukannya berulang kali. Latihan suara untuk menghidupkan Ikhtilal al-Lahn. berminyak dan yang boleh membawa kesan Menjaga Kesihatan Suara berubahnya suhu badan. Kaedah Latihan Memanjangkan Nafas (latihan pernafasan) Bil 1 2 3 4 5 Sistem Latihan Memanjangkan Nafas Tegakkan kedudukan badan di dalam keadaan bersedia. Cara Memelihara Kualiti Suara Bil 1 2 3 4 Catatan Dengan cara menjaga aspek pemakanan yang seimbang dan Menjaga Kesihatan Fizikal bersukan atau bersenam.d. bergetah. . Lataihan suara dengan cara membentuk Tabaqah. kelat. Latihan suara untuk mendapatkan Jawab al-Jawab. Dengan cara menjauhkan makanan yang terlampau pedas. Dengan cara melazimi minum air panas suam atau air sejuk Banyakkan Minum Air tanpa ais. elakkan minum air yang terlalu panas dan jauhkan dari merokok. Lepaskan nafas perlahan-lahan dengan bersuara secara beransur-ansur dan terkawal serta lakukannya berulang kali. 9. 11. Latihan suara dalam Fasohah dengan Lahjah Arab. Kaedah Melatih Suara Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kualiti Suara Latihan suara dalam Harakah supaya dapat memantapkan Maqam. Banyakkan Memakan Buahan Dengan cara melazimi memakan buah-buahan dan sayuran dan Sayuran yang berzat. Latihan suara dengan menggunakan Qit`ah dan Mahattah. Kualiti Suara 10. Latihan suara dengan cara Sulalam Nuzul dan Sulalam Su`ud. Latihan suara dengan membawa Burdah. Lepaskan nafas perlahan-lahan tanpa suara dan beransur-ansur serta lakukannya berulang kali. Pergerakan suara di samping burdah yang berbudaya kearaban.

a.a. penyampai risalahNya. TOPIK 3: PERKEMBANGAN TARANNUM AL-QURAN 1.w merupakan dua aset yang tidak boleh dipisahkan.w selaku pemikul amanah Allah s.w.w Kitab al-Quran dan Nabi Muhammad s. Tarannum pada Zaman Rasulullah s. . Ini kerana pengkhususan penurunan al-Quran itu kepada Baginda s.t. penerang segala isi kandungan al-Quran dan penyebar syiarNya.6 Lepaskan nafas di samping membaca bacaan ayat-ayat atau surah-surah yang panjang dalam satu nafas dalam keadaan terkawal serta lakukannya berulang kali.a.

Soba . sedang menunggang unta.w pada hari pembukaan kota Makkah. Tarannum pada Zaman Tabi`in r.a.a. Susunan Tarannum yang Popular di Malaysia Bil Jenis Lagu/Tarannum 1 Bayyati .a dan Pascanya Zaman para Tabi`in r. peranannya juga merupakan aset yang perlu diketahui oleh setiap Qari dan Qariah. beliau membaca surah al-Fath di mana bacaan itu baginda melakukan tarji' (bacaan lambat dengan memahami isi kandungannya).t Untuk mewarnai seni bacaan al-Quran 4. budaya dan ketamadunan.w.Quran.a berkata: Aku melihat Rasulullah s. Falsafah dan Peranan Tarannum dalam Bacaan al-Quran Falsafahnya adalah berkisar dalam lingkungan melagukan bacaan al-Quran iaitu suatu usaha ke arah memperkasakan amalan membaca al-Quran dengan menjaga mutu dan kualiti yang bertepatan syara' bagi menghubungkan rasa hati pembaca dan pendengar kepada menghayati keagungan Allah sebagai Maha Pencipta. di antaranya ialah: Bil 1 2 3 4 5 Peranan Tarannum Untuk mencapai tahap ketartilan bacaan al-Quran yang sebenar Untuk menghormati kedudukan al-Quran sebagai sumber panduan utama Untuk menambahkan kekhusyukan dan keinsafan Untuk mendapat rahmat daripada Allah s.a merupakan zaman bermulanya perkembangan yang begitu rancak dari sudut kepelbagaian bentuk bidang keilmuan. menjadi hobi dan mainan bicara Baginda s. 2.Hijaz . Pelopor/Tabi‛in Tarannum al-Quran pada Zaman Tabi`in r.Nahawand dan Rast 50% Qari dan Qariah mengamalkan kedua- .a dan Pascanya Bil. Dalam mencapai matlamat dan falsafah tarannum. Perkara ini disebut oleh Imam Abu Daud dalam Sunannya seperti berikut: Maksudnya: Daripada Abdullah ibn Maghaffal r.Oleh sebab itu.w dengan bacaan ayat-ayat suci al. 1 2 3 4 5 Para Tabi`In Tempat Sa`id bin al-Musayb Di Kota Madinah Abdullah bin al-Sa'ib Di Kota Makkah Amar bin Abdullah Di Kota Basrah Abu Abdul Rahman al-Sulami dan Alqamah bin Qays Di Kota Kuffah Al-Mughirah bin Abi Shihab al-Makhzumi Di Kota Sham 3.

Soba .Rast dan Sikah Bayyati .Nahawand . 30% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini.Hijaz .'Iraqi .Rast dan Sikah Bayyati . 5% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini.Hijaz .2 3 4 5 Bayyati . Kompenan-kompenan sistem / Ciri-ciri Persembahan Tarannum yang Baik: .Sikah dan Jiharkah Bayyati .Nahawand . 5. 15% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini.Rast .Sikah dan Rast dua bahagian ini.Nahawand .

TOPIK 4 : TARANNUM BAYYATI 1. Definisi Bayyati dan Sejarah Perkembangannya .

Ini kerana setelah tamat pengajian mereka di sana. Kesan daripada tersebar luasnya tarannum Bayyati di Malaysia khususnya. maka dirasakan seumpama masakan yang tidak cukup perisanya. 4. "Bayyati" bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Tanah Arab khususnya dari Mesir. . ia menjadikan tarannum ini sangat popular dan jika sesuatu persembahan bacaan al-Quran tidak memasukkan tarannum ini. Sifat-sifat alunan tarannum Bayyati."Bayyati" adalah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari wazan (asas pertimbangan asal perkataan) baytun yang bermaksud rumah atau tempat kediaman. Diperkenalkan di Malaysia kira-kira pada tahun 1940-an iaitu selari dengan permulaan perkembangan tarannum lahjah Arab Misri. Mesir. 2. Perkara ini telah berterusan sehingga sekarang. 3. Kemudian tugas mereka di tanah air sendiri adalah mengajar dan menyebarkan ilmu tersebut kepada masyarakat umum. Manakala dari sudut istilahnya pula. sebilangan daripada pelajar ini bukan sahaja pulang dengan segulung ijazah bahkan membawa bersama mereka pelbagai jenis ilmu dan fikrah khususnya dalam bidang tarannum al-Quran. Di antara faktor tersebarnya seni tarannum khususnya maqam Bayyati di Tanah Melayu ketika itu adalah penghijrahan pelajar Melayu bagi melanjutkan pengajian dalam bidang pengajian Islam di Universiti al-Azhar. Peranan tarannum Bayyati.

seperti bacaan Husayni. Husayni: Pengertian dan Peranannya Perkataan "Husayni" adalah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari wazan Husn yang bermaksud cantik. Sifat alunan tarannum Husayni . Jelasnya.5. b. Ketegangan pada persembahannya. maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum Husayni dan sebagainya mengikut kemahiran para Qari dan Qariah itu sendiri. maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum Kurdi atau `Iraqi. Kurdi dan `Iraqi. al. TARANNUM YANG DIWASLAH DENGAN BAYYATI Mna-mana tarannum yang mempunyai angin yang hampir sama dengan bacaan Bayyati'. anggun dan indah. Manakala dari sudut istilah ilmu tarannum pula. 6. Kelemahan pada persembahannya.Khiyari dan al-Asli 7. "Husayni" bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Hijaz (Makkah Taranum al-Husayni ini adalah merupakan bahagian kecil daripada tarannum Bayyati sama seperti alShuri. jika berlaku: a.

8. : Peranan dan tugasan tarannum husayni .

9. Kurdi: Pengertian dan Peranannya 'Kurdi' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari bangsa Kurdi Kemudian. alunannya telah diubahsuai dan dipopularkan oleh para Qari dari Mesir sifat-sifat alunan Tarannum al-Kurdi Peranan dan tugasan tarannum Kurdi .

Peranan dan tugasan tarannum `Iraqi . alunannya telah diubahsuai dan dipopularkan oleh para Qari dari Mesir Di antara sifat-sifat alunan tarannum al-`Iraqi.10. Iraqi: Pengertian dan Peranannya 'Iraqi' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Negara Iraq mengikut suasana kebudayaan bangsa Kemudian.

Sifat-sifat Alunan Nahawand . Manakala dari sudut istilahnya pula.TOPIK 5: TARANNUM NAHAWAND 1. Nahawand ini adalah merupakan suatu nama tempat di daerah Hamadan yang terletak di negara Parsi atau sekarang dikenali sebagai Iran. Parsi. Perkara ini berlaku hasil daripada pengubahsuaian para QurraÊ dari Mesir yang mengubahnya mengikut selera budaya mereka.yang sangat popular suatu ketika dahulu di mana di sana lahirnya sebuah karya yang terkenal dalam bidang perubatan iaitu al-Qanun Fi al-Tibb yang ditulis oleh Bapa Perubatan. iaitu Ibnu Sina tarannum Nahawand juga tidak terlepas daripada perubahan. 'Nahawand' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari daerah tersebut mengikut citarasa dan sosiobudayanya yang tersendiri. Definisi Nahawand dan Sejarah Perkembangannya Tinjauan dari sudut bahasa mendapati bahawa perkataan 'Nahawand' adalah nama bagi tempat yang terletak di daerah Hamadan. 2.

Kelemahan pada persembahannya. ‘`Ajam’ atau `Ajami' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Hijaz (Makkah) dengan sedikit pengubahsuaian mengikut suasana budayanya. jika berlaku: a.3. . Ajam: Pengertian dan Peranannya ‘`Ajam’ adalah berasal dari bahasa Arab yang bermaksud diam. maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum `Ajam atau Rast. Ketegangan pada persembahannya. Rast. TARANNUM YANG DIWASLAH DENGAN NAHAWAND Dalam erti kata lain. Jelasnya. mana-mana tarannum yang mempunyai angin yang hampir sama dengan bacaan Nahawand seperti bacaan `Ajam. Peranan Nahawand 4. Kurdi dan `Iraqi. 5. b. senyap Manakala dari sudut istilah ilmu tarannum pula. maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum Kurdi atau `Iraqi.

.sifat-sifat alunan tarannum `Ajam. peranan dan tugasan tarannum `Ajam.

Ia diterima daripada Shaykh Abdul Hamid Mus`al (seorang profesor muzik Arabi berasal dari Mesir). Ia diterima daripada Shaykh Taha al-Fashni (pakar tarannum berasal dari Mesir) dan diambil oleh Tuan Guru Haji Ahmad bin Maksum Pergau (suatu tempat di Kelantan). Tarannum BAHASA Catatan Perkataan Nawa berasal dari bahasa Arab yang bermaksud biji benih kejadian.6. Nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Tanah Arab. Tarannum Nawa Asar dan `Ushshaq Bil. Nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Tanah Arab. Perkataan `Ushshaq juga berasal dari bahasa Arab yang bermaksud rindu atau cinta. ISTILAH 1 NAWA ASAR CATATAN BAHASA ISTILAH 2 `USHSHAQ CATATAN . Nawa Asar dan`Ushshaq: Pengertian dan Peranannya Tarannum Nawa Asar dan `Ushshaq juga mempunyai angin yang hampir sama dengan bacaan Nahawand.

TOPIK 6: TARANNUM RAST 1. Sifat-sifat Tarannum Rast 3. Ia merupakan satu maqam dalam seni lagu timur dan dianggap sebagai yang paling utama dalam dunia seni lagu timur bahkan ia lebih sinonim sebagai imej kepada seni lagu timur. Kemudiannya. ia telah diambil dan diubahsuai oleh pakar-pakar tarannum al-Quran dari negara Hijaz. Tinjauan dari sudut sejarah pula mendapati bahawa tarannum Rast adalah berasal daripada negara Parsi (sekarang. Definisi Rast dan Sejarah Perkembangannya 'Rast' adalah bermaksud benar-benar lurus. Para Qurra dari negara Mesir khususnya yang telah mengolah semula tarannum Rast ini mengikut kesesuaian budaya mereka. Peranan Tarannum Rast 4. Tarannum ini seterusnya telah tersebar dengan meluas di kalangan Qari dan Qariah seluruh dunia Islam. Iran) atau lebih tepat lagi dari kalangan kelompok bangsa Kurdi. ia juga telah mengalami sedikit perubahan mengikut zauq yang berasaskan lahjah Arab Hijazi. Peranan Waslah al-Mumasalah dalam Tarannum Rast . 2. Selain itu.

Mengelakkan Kelembapan dalam Bacaan Sekiranya bacaan menjadi agak lemah.a. maka kebiasaannya ia adalah petunjuk bahawa Qari tersebut akan meneruskan bacaannya dengan tarannum yang digunakan semasa waslah tersebut. c. b. Mengelakkan Ketegangan dalam Persembahan Sekiranya berlaku ketegangan dalam bacaan sewaktu membawa lagu Rast. maka bolehlah diwaslahkan kepada Husaini supaya bacaan tersebut menjadi bertenaga kembali. Memberi Gambaran tentang Lagu Seterusnya Jika seseorang Qari mewaslahkan lagu Rast dengan Sikah. Jiharkah ataupun sebagainya. TOPIK 7: TARANNUM SOBA . maka ia bolehlah diwaslahkan dengan tarannum Jiharkah ataupun Sikah.

1. .