HBQE3103-TARANNUM AL-QURAN TOPIK 1: KURIKULUM BACAAN AL-QURAN 1.

Pendekatan Kurikulum Bacaan al-Quran:

a. Kur. Tahsin al-Quran (Tahsin al-Saut) - Ia merupakan dua kalimah Arab yang disatukan yang memberikan maksud memperelokkan suara. - Bertujuan utk melunakkan suara mengikut tahap-tahap yang tertentu dalam membaca alQuran. - Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: Sesungguhnya Abdullah bin Qays dianugerahkan mizwar (suara yang sedap) dari jenis mizwar keluarga nabi Daud. - Hujahnya: Hadis ini menunjukkan Rasulullah s.a.w telah memuji Abu Musa al-Ash’ari yang mempunyai kelunakan suara dalam membaca al-Quran. b. Kur. Al-Tarannum (lagu) - Dari sudut istilah ia bermaksud ilmu atau kaedah suara yang dibunyikan menerusi nada, rentak dan irama yang tertentu untuk menambahkan kelunakkan bacaan al-Quran. - Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda: Adapun yang diizinkan oleh Allah dan diakui oleh Nabi s.a.w ialah melagukan bacaan al-Quran. - Hujahnya: Hadis ini menunjukkan keizinan daripada Allah dan rasulNya s.a.w dalam melagukan bacaan al-Quran. c. Kur. Al-Tajwid - bererti memperelokkan sesuatu. - Dari sudut istilahnya ia bermaksud ilmu atau kaedah mengenai cara-cara membaca al-Quran dengan baik dan sempurna berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkan. - Dalilnya firman Allah yang bermaksud ....Dan bacalah al-Quran itu secara tartil. - Hujahnya: Ia menunjukkan kepentingan membaca al-Quran secara tartil iaitu menyempurnakan hak-hak huruf dan sifat-sifatnya. d. Kur. Al-Tartil - kaedah yang dihasilkan oleh gabungan kaedah tahsin al-saut, tajwid dan tarannum. Ia juga merupakan bacaan cantik yang lengkap dan sempurna. - Firman Allah s.w.t dalam Surah al-Furqan: 25:32:

Maksudnya: Dan kami membacanya (al-Quran) itu secara tartil. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah s.w.t menurunkan al-Quran ini dengan bacaan yang tartil. 2. Istilah-istilah dalam Ilmu Tarannum Bil. 1 Istilah Ikhtilal al-Lahn Catatan Ia bermaksud membunyikan suara dengan nada

Burdah Sina`i: Bunga-bunga suara yang digubah dan disusun rapi mengikut kehendak jenis tarannum yang dipersembahkan. 2 b. . tabaqah dan susunannya. Ia merupakan alunan atau bentuk bunyi. Ia merupakan pergerakan menghidupkan bunyi suara. Ciri-ciri Tarannum yang Muktabar Bil. 3 4 5 6 7 Nagham Mahattah Qit`ah Harakah Taushih 3. Ia bermaksud gerak lagu yang paling pendek tanpa mahattah yang tertentu. Ia bermaksud gaya penghujung (perhentian) kepada sesuatu harakah yang tertentu. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu: a. Burdah b. Burdah Asli: Suara yang hidup dan mempunyai getaran yang semula jadi. Ia bermaksud lagu-lagu seperti bayyati. Ia bermaksud bunga-bunga lagu atau getaran suara. Ikhtilal al-Lahn secara mendaki.kesumbangan pada mana-mana irama yang tertentu. Ia bermaksud rangkap atau bait syair. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu: a. Ia bermaksud gaya susunan lagu yang tersusun daripada beberapa qit`ah dengan mahattahnya yang tertentu. 1 2 3 Perkara NADA RENTAK IRAMA Ciri-ciri Tarannum yang Muktabar Ia merupakan tingkatan atau tekanan bunyi suara. nahawand dan sebagainya. Ia bertujuan meningkatkan kualiti dan teknik ketika mempersembahkan bacaan al-Quran. Peranan Harakah Bil. 1 2 Perkara SECARA UMUM SECARA KHUSUS Catatan Harakah Pertama Hendaklah disesuaikan dengan harakah yang terakhir pada lagu sebelumnya sama ada gaya. Ikhtilal al-Lahn secara menurun. 4.

ii. Ia merupakan harakah penutup kepada sesuatu lagu. Sa`id bin al-Musayyib. Tarannum boleh mencacatkan keaslian lafaz al. Ciri-ciri Mutu dan Kualiti Harakah Bil. Ia merupakan harakah jawab (harakah tinggi) pada tiap-tiap lagu. Harakah yang mempunyai kesumbangan untuk menurun dan menaik. Ia merupakan harakah persedian untuk menurun. Harakah yang mempunyai bunga-bungaan yang menarik ketika mempersembahkan bacaan al-Quran. 5. 6. 1 Kumpulan MAZHAB MALIKI DAN HANBALI Catatan Pendapat ini dikuatkan lagi berdasarkan pendapat sebilangan daripada para Sahabat dan Tabi`in seperti Anas bin Malik. memanjang dan sebagainya. • • Di antara dalil aqli yang menyokong pendapat ini ialah: i. Sa`id bin Jubayr. Harakah yang mempunyai gabungan dua angin lagu atau lebih. 1 2 3 4 5 Perkara NADA RENTAK IRAMA IKHTILAL AL-LAHN BURDAH Ciri-ciri Tarannum yang Berkualiti Harakah yang mempunyai tangga-tangga atau peringkat untuk menurun. Tarannum boleh melekakan daripada . al-Hassan al-Basri. Ibnu Sirin dan lain-lain lagi. Harakah yang mempunyai tangga-tangga atau peringkat untuk menaik. Ia merupakan harakah jawab al-jawab (harakah tertinggi) pada tiap-tiap lagu. Dua Kumpulan Mazhab Disokong oleh Pendapat Para Sahabat dan Tabi`in Bil.Quran seperti menambah huruf.Harakah Kedua Harakah Ketiga Harakah Keempat Harakah Kelima Harakah Keenam Ia merupakan harakah penggerak atau rangsangan kepada harakah yang berikutnya.

Hukum • • 1 SUNNAH • Catatan Sekiranya dapat mempertingkatkan syiar Islam. Abu Bakr al-`Arabi dan lain-lain lagi. Mengganggu khusyuk dalam mentadabbur al-Quran. Dapat menzahirkan nilai ketinggian mukjizat alQuran. Menimbulkan fitnah. Hukum Tarannum al-Quran Bil. 2 MAZHAB SHAFI`I DAN HANAFI ii. Ibnu Abbas. menarik minat terhadap proses pengajian dan pengajaran al-Quran. Tarannum boleh menarik minat masyarakat untuk mendekati al-Quran. Menjatuhkan dan menghina kemukjizatan al-Quran. Sekiranya merosakkan keaslian al-Quran. Sekiranya mengganggu ketenteraman awam. • • • • • • • • • 2 HARUS 3 4 MAKRUH HARAM • • . Dapat menarik perhatian orang ramai meminati alQuran. Tarannum boleh menjadi medium pengajaran dan pembelajaran. Tidak menimbulkan fitnah. Ibnu Mas`ud.• memahami dan menghayati isi kandungan al-Quran. Tarannum mempunyai budaya seni yang mengajak ke arah khusyuk dan menginsafi mukjizat al-Quran. 7. Abu Ja`far al-Tabari. • Di antara dalil aqli yang menyokong pendapat ini ialah: i. Pendapat ini dikuatkan lagi berdasarkan pendapat sebilangan daripada para Sahabat dan Tabi`in seperti Umar bin al-Khattab. SSekiranya tidak mencacatkan al-Quran. Tidak mengganggu ketenteraman awam. iii. Tidak menghalang ketenangan dalam beribadah. Mengganggu ketenangan dalam beribadah.

lemah. Seni muzik dan suara semuanya tertakluk di bawah kelulusan Ilahi yang bersifat umum. lantang dan tajam. lembut. • • • • 5 FARDU KIFAYAH • TOPIK 2: SENI SUARA MENURUT ISLAM 1. Boleh menambahkan keelokkan bacaan al-Quran. Definisi suara : suatu getaran bunyi yang diproses oleh udara dari paru-paru melalui selaput suara ke rongga-rongga mulut atau hidung yang akan ditentukan bunyinya oleh alat pertuturan yang lain mengikut kehendak yang tertentu. tinggi. Kategori suara Bil 1 2 3 4 Catatan Ia mempunyai sebelas sifat iaitu ketepatan nada. Menyeleweng ke arah perkara-perkara yang dilarang Islam. Ia mempunyai sembilan sifat iaitu ketepatan nada. Boleh menghilangkan keraguan terhadap mukjizat al-Quran. Islam menetapkan kesederhanaan dalam semua aspek termasuk menghayati seni musik dan seni suara. manis. terputus. Kepentingan suara dalam membaca al-Quran a. 2. terang dan tajam. keras.• Menghalang kemajuan dan perkembangan proses meninggikan kedudukan al-Quran. lembut. bersih. manis. kecil. Sekiranya boleh mengurangkan kesalahan bacaan alQuran. nipis. manis. tinggi. SUARA BAIK garau. licin. SUARA TERBAIK garau. SUARA TIDAK BAIK serak. rendah. parau. pecah. sederhana. bersih. Fuqaha' terdahulu telah membenarkan seni muzik dan seni suara bila ada tujuan yang sesuai dan munasabah dan menegahnya bila ada unsur luaran yang tidak berlandaskan Islam. c. tersepit. 4. lembab. bersih. tenggelam. Boleh memantapkan pemahaman kefahaman terhadap al-Quran. licin. Ia mempunyai sifat-sifat sumbang. Peranan suara . terang dan lantang. tercekik dan sebagainy Sifat 3. terketar-ketar. terang. rendah. d. Seni muzik dan seni suara adalah sama hukumnya dengan memenuhi keperluan pancaindera yang lain seperti makanan yang lazat dan pemandangan yang indah. licin. b. SUARA KURANG BAIK lembut. Ia mempunyai sepuluh sifat iaitu ketepatan nada.

NAWA Ianya berfungsi pada tekak. Paras Tingkatan Suara atau Tabaqah Bil 1 2 3 4 Tabaqah Suara Catatan QARAR Ianya berfungsi di dada. Iaitu menerusi proses penyusunan perkaraMenentukan nada dan irama (lagu) yang tertentu. JAWAB Ianya berfungsi pada rongga hidung. perkara di atas dengan teknikteknik yang tertentu. Khayshum dan Jawf. Catatan Iaitu menerusi alat-alat pertuturan yang tertentu seperti Halqi. Keras dan Tegas Bertujuan untuk menyemarakkan persembahan. 6. JAWAB AL-JAWAB Ianya berfungsi pada rongga otak. yang dikehendaki.Bil 1 2 3 4 5 Peranan Suara Menentukan bunyi sesuatu huruf atau kalimah alQuran dengan tetap. Iaitu menerusi alat proses suara seperti Menentukan peningkatan (Tabaqah) rendah. b. 8. . ciri-ciri suara yang berlahjah Arab adalah seperti berikut: a. keras. Kelembutan bunyi yang berbudaya kearaban. Iaitu bunga-bunga suara yang sengaja digubah dan disusun rapi mengikut kehendak jenis tarannum yang diperdengarkan. 7. pernafasan yang tertentu. Kecil dan Rapat-rapat Bertujuan untuk mencantikkan persembahan. halus. Gema suara yang meninggi ke arah Khayshum c. Peranan Burdah Suara Bil 1 2 3 4 Jenis Burdah Catatan Kasar dan Jarang Bertujuan untuk menghidupkan persembahan. Bahagian Burdah Bil 1 2 Burdah Suara BURDAH ASLI BURDAH SINA`I Catatan Iaitu suara yang hidup dan mempunyai getaran yang semulajadi. Iaitu menerusi alat-alat pembesaran dan Menentukan bunyi sifat-sifat huruf mengikut lahjah penyuburan suara seperti Halqum. rongga hidung dan rongga sederhana. 5. Kemanisan dan kebasahan suara. dada. tinggi dan tertinggi. Lisani dan Shafawi. otak. tekak. Menentukan tekanan bunyi yang menarik seperti Iaitu menerusi saluran udara dan lembut. kasar dan licin. Lembut dan Bersih Bertujuan untuk melahirkan seni persembahan.

Latihan suara untuk melembutkan nada suara di dalam bacaan. Kualiti Suara 10. Kaedah Melatih Suara Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kualiti Suara Latihan suara dalam Harakah supaya dapat memantapkan Maqam. Amalkan cara ini sehingga melebihi 5 liter sehari. Tarik nafas panjang-panjang kemudian kumpulkannya di bahagian perut. berminyak dan yang boleh membawa kesan Menjaga Kesihatan Suara berubahnya suhu badan. Cara Memelihara Kualiti Suara Bil 1 2 3 4 Catatan Dengan cara menjaga aspek pemakanan yang seimbang dan Menjaga Kesihatan Fizikal bersukan atau bersenam. Latihan suara untuk menyampaikan kepada tahap yang dikehendaki. Kaedah Latihan Memanjangkan Nafas (latihan pernafasan) Bil 1 2 3 4 5 Sistem Latihan Memanjangkan Nafas Tegakkan kedudukan badan di dalam keadaan bersedia. Dari segi minuman pula. Lepaskan nafas perlahan-lahan tanpa suara dan beransur-ansur serta lakukannya berulang kali. Dengan cara melazimi minum air panas suam atau air sejuk Banyakkan Minum Air tanpa ais.d. elakkan minum air yang terlalu panas dan jauhkan dari merokok. Dengan cara menjauhkan makanan yang terlampau pedas. Lepaskan nafas perlahan-lahan dengan bersuara secara beransur-ansur dan terkawal serta lakukannya berulang kali. Latihan suara dengan menggunakan Qit`ah dan Mahattah. Latihan suara untuk mendapatkan Jawab al-Jawab. Latihan suara dengan membawa Burdah. Banyakkan Memakan Buahan Dengan cara melazimi memakan buah-buahan dan sayuran dan Sayuran yang berzat. Latihan suara secara menyumbang Tabaqah. . kelat. Lepaskan nafas di samping menyebut beberapa patah kalimah dalam keadaan terkawal serta lakukannya berulang kali. Latihan suara secara memainkan lagu di dalam persembahan. bergetah. 11. Latihan suara untuk menghidupkan Ikhtilal al-Lahn. 9. Latihan suara dengan cara sebutan Lahjah Arab. Pergerakan suara di samping burdah yang berbudaya kearaban. Latihan suara dalam Fasohah dengan Lahjah Arab. Latihan suara dengan cara Sulalam Nuzul dan Sulalam Su`ud. Lataihan suara dengan cara membentuk Tabaqah.

penyampai risalahNya.a.w merupakan dua aset yang tidak boleh dipisahkan.a.w. Ini kerana pengkhususan penurunan al-Quran itu kepada Baginda s.w selaku pemikul amanah Allah s.6 Lepaskan nafas di samping membaca bacaan ayat-ayat atau surah-surah yang panjang dalam satu nafas dalam keadaan terkawal serta lakukannya berulang kali. . TOPIK 3: PERKEMBANGAN TARANNUM AL-QURAN 1.t. penerang segala isi kandungan al-Quran dan penyebar syiarNya.w Kitab al-Quran dan Nabi Muhammad s.a. Tarannum pada Zaman Rasulullah s.

Soba .Quran.a dan Pascanya Zaman para Tabi`in r.a merupakan zaman bermulanya perkembangan yang begitu rancak dari sudut kepelbagaian bentuk bidang keilmuan. Susunan Tarannum yang Popular di Malaysia Bil Jenis Lagu/Tarannum 1 Bayyati . Tarannum pada Zaman Tabi`in r. Dalam mencapai matlamat dan falsafah tarannum.a berkata: Aku melihat Rasulullah s.a dan Pascanya Bil. peranannya juga merupakan aset yang perlu diketahui oleh setiap Qari dan Qariah. di antaranya ialah: Bil 1 2 3 4 5 Peranan Tarannum Untuk mencapai tahap ketartilan bacaan al-Quran yang sebenar Untuk menghormati kedudukan al-Quran sebagai sumber panduan utama Untuk menambahkan kekhusyukan dan keinsafan Untuk mendapat rahmat daripada Allah s.a. 1 2 3 4 5 Para Tabi`In Tempat Sa`id bin al-Musayb Di Kota Madinah Abdullah bin al-Sa'ib Di Kota Makkah Amar bin Abdullah Di Kota Basrah Abu Abdul Rahman al-Sulami dan Alqamah bin Qays Di Kota Kuffah Al-Mughirah bin Abi Shihab al-Makhzumi Di Kota Sham 3.w pada hari pembukaan kota Makkah. 2. budaya dan ketamadunan.Hijaz . Falsafah dan Peranan Tarannum dalam Bacaan al-Quran Falsafahnya adalah berkisar dalam lingkungan melagukan bacaan al-Quran iaitu suatu usaha ke arah memperkasakan amalan membaca al-Quran dengan menjaga mutu dan kualiti yang bertepatan syara' bagi menghubungkan rasa hati pembaca dan pendengar kepada menghayati keagungan Allah sebagai Maha Pencipta. beliau membaca surah al-Fath di mana bacaan itu baginda melakukan tarji' (bacaan lambat dengan memahami isi kandungannya).a. Perkara ini disebut oleh Imam Abu Daud dalam Sunannya seperti berikut: Maksudnya: Daripada Abdullah ibn Maghaffal r.w.Nahawand dan Rast 50% Qari dan Qariah mengamalkan kedua- . Pelopor/Tabi‛in Tarannum al-Quran pada Zaman Tabi`in r. menjadi hobi dan mainan bicara Baginda s.Oleh sebab itu.w dengan bacaan ayat-ayat suci al.t Untuk mewarnai seni bacaan al-Quran 4. sedang menunggang unta.

Rast dan Sikah Bayyati .'Iraqi . 5. 15% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini.Rast dan Sikah Bayyati .Sikah dan Rast dua bahagian ini.Nahawand .Nahawand .Sikah dan Jiharkah Bayyati .2 3 4 5 Bayyati .Soba .Nahawand . 30% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini.Hijaz .Rast .Hijaz . Kompenan-kompenan sistem / Ciri-ciri Persembahan Tarannum yang Baik: . 5% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini.

TOPIK 4 : TARANNUM BAYYATI 1. Definisi Bayyati dan Sejarah Perkembangannya .

maka dirasakan seumpama masakan yang tidak cukup perisanya. Sifat-sifat alunan tarannum Bayyati. Ini kerana setelah tamat pengajian mereka di sana. Kemudian tugas mereka di tanah air sendiri adalah mengajar dan menyebarkan ilmu tersebut kepada masyarakat umum. Perkara ini telah berterusan sehingga sekarang. "Bayyati" bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Tanah Arab khususnya dari Mesir. Diperkenalkan di Malaysia kira-kira pada tahun 1940-an iaitu selari dengan permulaan perkembangan tarannum lahjah Arab Misri. 3. Kesan daripada tersebar luasnya tarannum Bayyati di Malaysia khususnya. Di antara faktor tersebarnya seni tarannum khususnya maqam Bayyati di Tanah Melayu ketika itu adalah penghijrahan pelajar Melayu bagi melanjutkan pengajian dalam bidang pengajian Islam di Universiti al-Azhar."Bayyati" adalah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari wazan (asas pertimbangan asal perkataan) baytun yang bermaksud rumah atau tempat kediaman. Manakala dari sudut istilahnya pula. ia menjadikan tarannum ini sangat popular dan jika sesuatu persembahan bacaan al-Quran tidak memasukkan tarannum ini. Mesir. 2. Peranan tarannum Bayyati. sebilangan daripada pelajar ini bukan sahaja pulang dengan segulung ijazah bahkan membawa bersama mereka pelbagai jenis ilmu dan fikrah khususnya dalam bidang tarannum al-Quran. . 4.

Manakala dari sudut istilah ilmu tarannum pula. Kurdi dan `Iraqi. Kelemahan pada persembahannya. "Husayni" bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Hijaz (Makkah Taranum al-Husayni ini adalah merupakan bahagian kecil daripada tarannum Bayyati sama seperti alShuri. Sifat alunan tarannum Husayni . anggun dan indah.5. Ketegangan pada persembahannya. Husayni: Pengertian dan Peranannya Perkataan "Husayni" adalah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari wazan Husn yang bermaksud cantik. Jelasnya. b. maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum Husayni dan sebagainya mengikut kemahiran para Qari dan Qariah itu sendiri. jika berlaku: a.Khiyari dan al-Asli 7. TARANNUM YANG DIWASLAH DENGAN BAYYATI Mna-mana tarannum yang mempunyai angin yang hampir sama dengan bacaan Bayyati'. seperti bacaan Husayni. al. 6. maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum Kurdi atau `Iraqi.

8. : Peranan dan tugasan tarannum husayni .

9. Kurdi: Pengertian dan Peranannya 'Kurdi' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari bangsa Kurdi Kemudian. alunannya telah diubahsuai dan dipopularkan oleh para Qari dari Mesir sifat-sifat alunan Tarannum al-Kurdi Peranan dan tugasan tarannum Kurdi .

10. Peranan dan tugasan tarannum `Iraqi . alunannya telah diubahsuai dan dipopularkan oleh para Qari dari Mesir Di antara sifat-sifat alunan tarannum al-`Iraqi. Iraqi: Pengertian dan Peranannya 'Iraqi' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Negara Iraq mengikut suasana kebudayaan bangsa Kemudian.

Nahawand ini adalah merupakan suatu nama tempat di daerah Hamadan yang terletak di negara Parsi atau sekarang dikenali sebagai Iran. Parsi. Manakala dari sudut istilahnya pula. Sifat-sifat Alunan Nahawand . Definisi Nahawand dan Sejarah Perkembangannya Tinjauan dari sudut bahasa mendapati bahawa perkataan 'Nahawand' adalah nama bagi tempat yang terletak di daerah Hamadan. iaitu Ibnu Sina tarannum Nahawand juga tidak terlepas daripada perubahan.yang sangat popular suatu ketika dahulu di mana di sana lahirnya sebuah karya yang terkenal dalam bidang perubatan iaitu al-Qanun Fi al-Tibb yang ditulis oleh Bapa Perubatan. 'Nahawand' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari daerah tersebut mengikut citarasa dan sosiobudayanya yang tersendiri. 2. Perkara ini berlaku hasil daripada pengubahsuaian para QurraÊ dari Mesir yang mengubahnya mengikut selera budaya mereka.TOPIK 5: TARANNUM NAHAWAND 1.

3. Ajam: Pengertian dan Peranannya ‘`Ajam’ adalah berasal dari bahasa Arab yang bermaksud diam. Kurdi dan `Iraqi. Rast. ‘`Ajam’ atau `Ajami' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Hijaz (Makkah) dengan sedikit pengubahsuaian mengikut suasana budayanya. Ketegangan pada persembahannya. Peranan Nahawand 4. Kelemahan pada persembahannya. . mana-mana tarannum yang mempunyai angin yang hampir sama dengan bacaan Nahawand seperti bacaan `Ajam. senyap Manakala dari sudut istilah ilmu tarannum pula. Jelasnya. maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum `Ajam atau Rast. 5. b. TARANNUM YANG DIWASLAH DENGAN NAHAWAND Dalam erti kata lain. jika berlaku: a. maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum Kurdi atau `Iraqi.

sifat-sifat alunan tarannum `Ajam. . peranan dan tugasan tarannum `Ajam.

Nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Tanah Arab. Nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Tanah Arab. Tarannum BAHASA Catatan Perkataan Nawa berasal dari bahasa Arab yang bermaksud biji benih kejadian. Perkataan `Ushshaq juga berasal dari bahasa Arab yang bermaksud rindu atau cinta. Ia diterima daripada Shaykh Abdul Hamid Mus`al (seorang profesor muzik Arabi berasal dari Mesir). Nawa Asar dan`Ushshaq: Pengertian dan Peranannya Tarannum Nawa Asar dan `Ushshaq juga mempunyai angin yang hampir sama dengan bacaan Nahawand. ISTILAH 1 NAWA ASAR CATATAN BAHASA ISTILAH 2 `USHSHAQ CATATAN .6. Ia diterima daripada Shaykh Taha al-Fashni (pakar tarannum berasal dari Mesir) dan diambil oleh Tuan Guru Haji Ahmad bin Maksum Pergau (suatu tempat di Kelantan). Tarannum Nawa Asar dan `Ushshaq Bil.

Selain itu. ia juga telah mengalami sedikit perubahan mengikut zauq yang berasaskan lahjah Arab Hijazi. Para Qurra dari negara Mesir khususnya yang telah mengolah semula tarannum Rast ini mengikut kesesuaian budaya mereka. Tarannum ini seterusnya telah tersebar dengan meluas di kalangan Qari dan Qariah seluruh dunia Islam. Sifat-sifat Tarannum Rast 3.TOPIK 6: TARANNUM RAST 1. Iran) atau lebih tepat lagi dari kalangan kelompok bangsa Kurdi. 2. ia telah diambil dan diubahsuai oleh pakar-pakar tarannum al-Quran dari negara Hijaz. Kemudiannya. Peranan Tarannum Rast 4. Tinjauan dari sudut sejarah pula mendapati bahawa tarannum Rast adalah berasal daripada negara Parsi (sekarang. Peranan Waslah al-Mumasalah dalam Tarannum Rast . Definisi Rast dan Sejarah Perkembangannya 'Rast' adalah bermaksud benar-benar lurus. Ia merupakan satu maqam dalam seni lagu timur dan dianggap sebagai yang paling utama dalam dunia seni lagu timur bahkan ia lebih sinonim sebagai imej kepada seni lagu timur.

Mengelakkan Kelembapan dalam Bacaan Sekiranya bacaan menjadi agak lemah. Memberi Gambaran tentang Lagu Seterusnya Jika seseorang Qari mewaslahkan lagu Rast dengan Sikah. Jiharkah ataupun sebagainya. maka kebiasaannya ia adalah petunjuk bahawa Qari tersebut akan meneruskan bacaannya dengan tarannum yang digunakan semasa waslah tersebut. maka ia bolehlah diwaslahkan dengan tarannum Jiharkah ataupun Sikah. maka bolehlah diwaslahkan kepada Husaini supaya bacaan tersebut menjadi bertenaga kembali. c.a. b. TOPIK 7: TARANNUM SOBA . Mengelakkan Ketegangan dalam Persembahan Sekiranya berlaku ketegangan dalam bacaan sewaktu membawa lagu Rast.

.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful