HBQE3103-TARANNUM AL-QURAN TOPIK 1: KURIKULUM BACAAN AL-QURAN 1.

Pendekatan Kurikulum Bacaan al-Quran:

a. Kur. Tahsin al-Quran (Tahsin al-Saut) - Ia merupakan dua kalimah Arab yang disatukan yang memberikan maksud memperelokkan suara. - Bertujuan utk melunakkan suara mengikut tahap-tahap yang tertentu dalam membaca alQuran. - Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: Sesungguhnya Abdullah bin Qays dianugerahkan mizwar (suara yang sedap) dari jenis mizwar keluarga nabi Daud. - Hujahnya: Hadis ini menunjukkan Rasulullah s.a.w telah memuji Abu Musa al-Ash’ari yang mempunyai kelunakan suara dalam membaca al-Quran. b. Kur. Al-Tarannum (lagu) - Dari sudut istilah ia bermaksud ilmu atau kaedah suara yang dibunyikan menerusi nada, rentak dan irama yang tertentu untuk menambahkan kelunakkan bacaan al-Quran. - Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda: Adapun yang diizinkan oleh Allah dan diakui oleh Nabi s.a.w ialah melagukan bacaan al-Quran. - Hujahnya: Hadis ini menunjukkan keizinan daripada Allah dan rasulNya s.a.w dalam melagukan bacaan al-Quran. c. Kur. Al-Tajwid - bererti memperelokkan sesuatu. - Dari sudut istilahnya ia bermaksud ilmu atau kaedah mengenai cara-cara membaca al-Quran dengan baik dan sempurna berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkan. - Dalilnya firman Allah yang bermaksud ....Dan bacalah al-Quran itu secara tartil. - Hujahnya: Ia menunjukkan kepentingan membaca al-Quran secara tartil iaitu menyempurnakan hak-hak huruf dan sifat-sifatnya. d. Kur. Al-Tartil - kaedah yang dihasilkan oleh gabungan kaedah tahsin al-saut, tajwid dan tarannum. Ia juga merupakan bacaan cantik yang lengkap dan sempurna. - Firman Allah s.w.t dalam Surah al-Furqan: 25:32:

Maksudnya: Dan kami membacanya (al-Quran) itu secara tartil. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah s.w.t menurunkan al-Quran ini dengan bacaan yang tartil. 2. Istilah-istilah dalam Ilmu Tarannum Bil. 1 Istilah Ikhtilal al-Lahn Catatan Ia bermaksud membunyikan suara dengan nada

Ia bermaksud rangkap atau bait syair. . Burdah Sina`i: Bunga-bunga suara yang digubah dan disusun rapi mengikut kehendak jenis tarannum yang dipersembahkan. Ikhtilal al-Lahn secara mendaki. Ciri-ciri Tarannum yang Muktabar Bil. Ia bermaksud lagu-lagu seperti bayyati. Ikhtilal al-Lahn secara menurun. 3 4 5 6 7 Nagham Mahattah Qit`ah Harakah Taushih 3. 1 2 Perkara SECARA UMUM SECARA KHUSUS Catatan Harakah Pertama Hendaklah disesuaikan dengan harakah yang terakhir pada lagu sebelumnya sama ada gaya. Ia bermaksud gaya penghujung (perhentian) kepada sesuatu harakah yang tertentu. Ia bertujuan meningkatkan kualiti dan teknik ketika mempersembahkan bacaan al-Quran. 4. Ia merupakan alunan atau bentuk bunyi. 1 2 3 Perkara NADA RENTAK IRAMA Ciri-ciri Tarannum yang Muktabar Ia merupakan tingkatan atau tekanan bunyi suara. Ia bermaksud gaya susunan lagu yang tersusun daripada beberapa qit`ah dengan mahattahnya yang tertentu. Ia bermaksud bunga-bunga lagu atau getaran suara. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu: a. Ia bermaksud gerak lagu yang paling pendek tanpa mahattah yang tertentu. Burdah b. nahawand dan sebagainya. Peranan Harakah Bil. Ia merupakan pergerakan menghidupkan bunyi suara. tabaqah dan susunannya. Burdah Asli: Suara yang hidup dan mempunyai getaran yang semula jadi. 2 b.kesumbangan pada mana-mana irama yang tertentu. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu: a.

1 2 3 4 5 Perkara NADA RENTAK IRAMA IKHTILAL AL-LAHN BURDAH Ciri-ciri Tarannum yang Berkualiti Harakah yang mempunyai tangga-tangga atau peringkat untuk menurun. 1 Kumpulan MAZHAB MALIKI DAN HANBALI Catatan Pendapat ini dikuatkan lagi berdasarkan pendapat sebilangan daripada para Sahabat dan Tabi`in seperti Anas bin Malik. • • Di antara dalil aqli yang menyokong pendapat ini ialah: i. Harakah yang mempunyai gabungan dua angin lagu atau lebih. Harakah yang mempunyai tangga-tangga atau peringkat untuk menaik. Tarannum boleh melekakan daripada . 6. Tarannum boleh mencacatkan keaslian lafaz al. Ibnu Sirin dan lain-lain lagi. Harakah yang mempunyai bunga-bungaan yang menarik ketika mempersembahkan bacaan al-Quran. Sa`id bin Jubayr. al-Hassan al-Basri.Harakah Kedua Harakah Ketiga Harakah Keempat Harakah Kelima Harakah Keenam Ia merupakan harakah penggerak atau rangsangan kepada harakah yang berikutnya. Ia merupakan harakah penutup kepada sesuatu lagu. Ia merupakan harakah jawab (harakah tinggi) pada tiap-tiap lagu. memanjang dan sebagainya. Harakah yang mempunyai kesumbangan untuk menurun dan menaik. Sa`id bin al-Musayyib. Dua Kumpulan Mazhab Disokong oleh Pendapat Para Sahabat dan Tabi`in Bil.Quran seperti menambah huruf. 5. Ciri-ciri Mutu dan Kualiti Harakah Bil. ii. Ia merupakan harakah jawab al-jawab (harakah tertinggi) pada tiap-tiap lagu. Ia merupakan harakah persedian untuk menurun.

Ibnu Mas`ud. Hukum Tarannum al-Quran Bil. 7. Tidak menghalang ketenangan dalam beribadah. Dapat menzahirkan nilai ketinggian mukjizat alQuran. Sekiranya mengganggu ketenteraman awam. Abu Bakr al-`Arabi dan lain-lain lagi. • Di antara dalil aqli yang menyokong pendapat ini ialah: i. Sekiranya merosakkan keaslian al-Quran. Ibnu Abbas. Hukum • • 1 SUNNAH • Catatan Sekiranya dapat mempertingkatkan syiar Islam. Mengganggu ketenangan dalam beribadah. 2 MAZHAB SHAFI`I DAN HANAFI ii. iii. Tidak mengganggu ketenteraman awam. Menjatuhkan dan menghina kemukjizatan al-Quran. menarik minat terhadap proses pengajian dan pengajaran al-Quran. SSekiranya tidak mencacatkan al-Quran. Tarannum boleh menarik minat masyarakat untuk mendekati al-Quran. Abu Ja`far al-Tabari. Tarannum boleh menjadi medium pengajaran dan pembelajaran. Menimbulkan fitnah. Mengganggu khusyuk dalam mentadabbur al-Quran. Tarannum mempunyai budaya seni yang mengajak ke arah khusyuk dan menginsafi mukjizat al-Quran. Tidak menimbulkan fitnah.• memahami dan menghayati isi kandungan al-Quran. • • • • • • • • • 2 HARUS 3 4 MAKRUH HARAM • • . Pendapat ini dikuatkan lagi berdasarkan pendapat sebilangan daripada para Sahabat dan Tabi`in seperti Umar bin al-Khattab. Dapat menarik perhatian orang ramai meminati alQuran.

lembut. SUARA TERBAIK garau. SUARA KURANG BAIK lembut. rendah. Seni muzik dan seni suara adalah sama hukumnya dengan memenuhi keperluan pancaindera yang lain seperti makanan yang lazat dan pemandangan yang indah. Kategori suara Bil 1 2 3 4 Catatan Ia mempunyai sebelas sifat iaitu ketepatan nada. kecil. bersih. nipis. SUARA TIDAK BAIK serak. Seni muzik dan suara semuanya tertakluk di bawah kelulusan Ilahi yang bersifat umum. manis. b. manis. manis.• Menghalang kemajuan dan perkembangan proses meninggikan kedudukan al-Quran. Menyeleweng ke arah perkara-perkara yang dilarang Islam. terketar-ketar. pecah. bersih. Ia mempunyai sifat-sifat sumbang. terang dan tajam. bersih. lembut. parau. lembab. 4. keras. tenggelam. rendah. terang. Boleh menambahkan keelokkan bacaan al-Quran. tinggi. terputus. Ia mempunyai sembilan sifat iaitu ketepatan nada. tersepit. 2. Fuqaha' terdahulu telah membenarkan seni muzik dan seni suara bila ada tujuan yang sesuai dan munasabah dan menegahnya bila ada unsur luaran yang tidak berlandaskan Islam. sederhana. tercekik dan sebagainy Sifat 3. d. tinggi. Sekiranya boleh mengurangkan kesalahan bacaan alQuran. Boleh memantapkan pemahaman kefahaman terhadap al-Quran. licin. lemah. c. • • • • 5 FARDU KIFAYAH • TOPIK 2: SENI SUARA MENURUT ISLAM 1. lantang dan tajam. Peranan suara . licin. SUARA BAIK garau. Ia mempunyai sepuluh sifat iaitu ketepatan nada. Boleh menghilangkan keraguan terhadap mukjizat al-Quran. Definisi suara : suatu getaran bunyi yang diproses oleh udara dari paru-paru melalui selaput suara ke rongga-rongga mulut atau hidung yang akan ditentukan bunyinya oleh alat pertuturan yang lain mengikut kehendak yang tertentu. Kepentingan suara dalam membaca al-Quran a. licin. Islam menetapkan kesederhanaan dalam semua aspek termasuk menghayati seni musik dan seni suara. terang dan lantang.

Bahagian Burdah Bil 1 2 Burdah Suara BURDAH ASLI BURDAH SINA`I Catatan Iaitu suara yang hidup dan mempunyai getaran yang semulajadi. rongga hidung dan rongga sederhana. JAWAB AL-JAWAB Ianya berfungsi pada rongga otak. perkara di atas dengan teknikteknik yang tertentu. Kemanisan dan kebasahan suara. Kelembutan bunyi yang berbudaya kearaban. Lisani dan Shafawi. JAWAB Ianya berfungsi pada rongga hidung. otak. tinggi dan tertinggi. pernafasan yang tertentu. kasar dan licin. 8. Iaitu menerusi alat-alat pembesaran dan Menentukan bunyi sifat-sifat huruf mengikut lahjah penyuburan suara seperti Halqum. Peranan Burdah Suara Bil 1 2 3 4 Jenis Burdah Catatan Kasar dan Jarang Bertujuan untuk menghidupkan persembahan. 5. Iaitu menerusi alat proses suara seperti Menentukan peningkatan (Tabaqah) rendah. keras. ciri-ciri suara yang berlahjah Arab adalah seperti berikut: a. NAWA Ianya berfungsi pada tekak. Gema suara yang meninggi ke arah Khayshum c. b. Catatan Iaitu menerusi alat-alat pertuturan yang tertentu seperti Halqi. 7. . Iaitu menerusi proses penyusunan perkaraMenentukan nada dan irama (lagu) yang tertentu. Khayshum dan Jawf. Menentukan tekanan bunyi yang menarik seperti Iaitu menerusi saluran udara dan lembut. Iaitu bunga-bunga suara yang sengaja digubah dan disusun rapi mengikut kehendak jenis tarannum yang diperdengarkan. yang dikehendaki. dada. tekak.Bil 1 2 3 4 5 Peranan Suara Menentukan bunyi sesuatu huruf atau kalimah alQuran dengan tetap. Lembut dan Bersih Bertujuan untuk melahirkan seni persembahan. Kecil dan Rapat-rapat Bertujuan untuk mencantikkan persembahan. 6. halus. Keras dan Tegas Bertujuan untuk menyemarakkan persembahan. Paras Tingkatan Suara atau Tabaqah Bil 1 2 3 4 Tabaqah Suara Catatan QARAR Ianya berfungsi di dada.

Dengan cara melazimi minum air panas suam atau air sejuk Banyakkan Minum Air tanpa ais. Lepaskan nafas di samping menyebut beberapa patah kalimah dalam keadaan terkawal serta lakukannya berulang kali. Lataihan suara dengan cara membentuk Tabaqah. Latihan suara secara memainkan lagu di dalam persembahan. berminyak dan yang boleh membawa kesan Menjaga Kesihatan Suara berubahnya suhu badan. bergetah. . Latihan suara untuk menghidupkan Ikhtilal al-Lahn. Tarik nafas panjang-panjang kemudian kumpulkannya di bahagian perut. Latihan suara dengan menggunakan Qit`ah dan Mahattah. Latihan suara secara menyumbang Tabaqah. Pergerakan suara di samping burdah yang berbudaya kearaban. Lepaskan nafas perlahan-lahan dengan bersuara secara beransur-ansur dan terkawal serta lakukannya berulang kali. Latihan suara untuk mendapatkan Jawab al-Jawab. Kaedah Latihan Memanjangkan Nafas (latihan pernafasan) Bil 1 2 3 4 5 Sistem Latihan Memanjangkan Nafas Tegakkan kedudukan badan di dalam keadaan bersedia. Kualiti Suara 10. Banyakkan Memakan Buahan Dengan cara melazimi memakan buah-buahan dan sayuran dan Sayuran yang berzat. Latihan suara untuk menyampaikan kepada tahap yang dikehendaki. Cara Memelihara Kualiti Suara Bil 1 2 3 4 Catatan Dengan cara menjaga aspek pemakanan yang seimbang dan Menjaga Kesihatan Fizikal bersukan atau bersenam. Latihan suara untuk melembutkan nada suara di dalam bacaan. Dari segi minuman pula. kelat. 9. Lepaskan nafas perlahan-lahan tanpa suara dan beransur-ansur serta lakukannya berulang kali. 11. Amalkan cara ini sehingga melebihi 5 liter sehari. Latihan suara dengan membawa Burdah. Latihan suara dalam Fasohah dengan Lahjah Arab.d. Kaedah Melatih Suara Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kualiti Suara Latihan suara dalam Harakah supaya dapat memantapkan Maqam. Dengan cara menjauhkan makanan yang terlampau pedas. elakkan minum air yang terlalu panas dan jauhkan dari merokok. Latihan suara dengan cara sebutan Lahjah Arab. Latihan suara dengan cara Sulalam Nuzul dan Sulalam Su`ud.

w.a. .a. penerang segala isi kandungan al-Quran dan penyebar syiarNya. Tarannum pada Zaman Rasulullah s.6 Lepaskan nafas di samping membaca bacaan ayat-ayat atau surah-surah yang panjang dalam satu nafas dalam keadaan terkawal serta lakukannya berulang kali. penyampai risalahNya.w selaku pemikul amanah Allah s.t.a. TOPIK 3: PERKEMBANGAN TARANNUM AL-QURAN 1. Ini kerana pengkhususan penurunan al-Quran itu kepada Baginda s.w Kitab al-Quran dan Nabi Muhammad s.w merupakan dua aset yang tidak boleh dipisahkan.

2.Hijaz .a.w.w dengan bacaan ayat-ayat suci al. Falsafah dan Peranan Tarannum dalam Bacaan al-Quran Falsafahnya adalah berkisar dalam lingkungan melagukan bacaan al-Quran iaitu suatu usaha ke arah memperkasakan amalan membaca al-Quran dengan menjaga mutu dan kualiti yang bertepatan syara' bagi menghubungkan rasa hati pembaca dan pendengar kepada menghayati keagungan Allah sebagai Maha Pencipta.t Untuk mewarnai seni bacaan al-Quran 4. budaya dan ketamadunan.w pada hari pembukaan kota Makkah.Oleh sebab itu. Perkara ini disebut oleh Imam Abu Daud dalam Sunannya seperti berikut: Maksudnya: Daripada Abdullah ibn Maghaffal r. Susunan Tarannum yang Popular di Malaysia Bil Jenis Lagu/Tarannum 1 Bayyati .a berkata: Aku melihat Rasulullah s. beliau membaca surah al-Fath di mana bacaan itu baginda melakukan tarji' (bacaan lambat dengan memahami isi kandungannya).a dan Pascanya Zaman para Tabi`in r.a merupakan zaman bermulanya perkembangan yang begitu rancak dari sudut kepelbagaian bentuk bidang keilmuan.Nahawand dan Rast 50% Qari dan Qariah mengamalkan kedua- .Quran. Tarannum pada Zaman Tabi`in r.a dan Pascanya Bil. 1 2 3 4 5 Para Tabi`In Tempat Sa`id bin al-Musayb Di Kota Madinah Abdullah bin al-Sa'ib Di Kota Makkah Amar bin Abdullah Di Kota Basrah Abu Abdul Rahman al-Sulami dan Alqamah bin Qays Di Kota Kuffah Al-Mughirah bin Abi Shihab al-Makhzumi Di Kota Sham 3. Pelopor/Tabi‛in Tarannum al-Quran pada Zaman Tabi`in r. sedang menunggang unta. Dalam mencapai matlamat dan falsafah tarannum. di antaranya ialah: Bil 1 2 3 4 5 Peranan Tarannum Untuk mencapai tahap ketartilan bacaan al-Quran yang sebenar Untuk menghormati kedudukan al-Quran sebagai sumber panduan utama Untuk menambahkan kekhusyukan dan keinsafan Untuk mendapat rahmat daripada Allah s.Soba .a. peranannya juga merupakan aset yang perlu diketahui oleh setiap Qari dan Qariah. menjadi hobi dan mainan bicara Baginda s.

30% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini.Soba . Kompenan-kompenan sistem / Ciri-ciri Persembahan Tarannum yang Baik: . 15% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini.Nahawand . 5% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini.2 3 4 5 Bayyati .Rast .Hijaz .Nahawand .Hijaz .Nahawand .Rast dan Sikah Bayyati .'Iraqi .Sikah dan Rast dua bahagian ini.Rast dan Sikah Bayyati .Sikah dan Jiharkah Bayyati . 5.

TOPIK 4 : TARANNUM BAYYATI 1. Definisi Bayyati dan Sejarah Perkembangannya .

sebilangan daripada pelajar ini bukan sahaja pulang dengan segulung ijazah bahkan membawa bersama mereka pelbagai jenis ilmu dan fikrah khususnya dalam bidang tarannum al-Quran. Manakala dari sudut istilahnya pula. Kemudian tugas mereka di tanah air sendiri adalah mengajar dan menyebarkan ilmu tersebut kepada masyarakat umum. 3. Kesan daripada tersebar luasnya tarannum Bayyati di Malaysia khususnya. Diperkenalkan di Malaysia kira-kira pada tahun 1940-an iaitu selari dengan permulaan perkembangan tarannum lahjah Arab Misri. Ini kerana setelah tamat pengajian mereka di sana. 4. maka dirasakan seumpama masakan yang tidak cukup perisanya. 2. Mesir. Sifat-sifat alunan tarannum Bayyati. "Bayyati" bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Tanah Arab khususnya dari Mesir."Bayyati" adalah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari wazan (asas pertimbangan asal perkataan) baytun yang bermaksud rumah atau tempat kediaman. Perkara ini telah berterusan sehingga sekarang. ia menjadikan tarannum ini sangat popular dan jika sesuatu persembahan bacaan al-Quran tidak memasukkan tarannum ini. Di antara faktor tersebarnya seni tarannum khususnya maqam Bayyati di Tanah Melayu ketika itu adalah penghijrahan pelajar Melayu bagi melanjutkan pengajian dalam bidang pengajian Islam di Universiti al-Azhar. Peranan tarannum Bayyati. .

anggun dan indah. Sifat alunan tarannum Husayni . maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum Kurdi atau `Iraqi. b.5. Kurdi dan `Iraqi. 6. Husayni: Pengertian dan Peranannya Perkataan "Husayni" adalah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari wazan Husn yang bermaksud cantik. Ketegangan pada persembahannya. "Husayni" bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Hijaz (Makkah Taranum al-Husayni ini adalah merupakan bahagian kecil daripada tarannum Bayyati sama seperti alShuri.Khiyari dan al-Asli 7. al. jika berlaku: a. seperti bacaan Husayni. maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum Husayni dan sebagainya mengikut kemahiran para Qari dan Qariah itu sendiri. TARANNUM YANG DIWASLAH DENGAN BAYYATI Mna-mana tarannum yang mempunyai angin yang hampir sama dengan bacaan Bayyati'. Jelasnya. Kelemahan pada persembahannya. Manakala dari sudut istilah ilmu tarannum pula.

8. : Peranan dan tugasan tarannum husayni .

Kurdi: Pengertian dan Peranannya 'Kurdi' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari bangsa Kurdi Kemudian. alunannya telah diubahsuai dan dipopularkan oleh para Qari dari Mesir sifat-sifat alunan Tarannum al-Kurdi Peranan dan tugasan tarannum Kurdi .9.

alunannya telah diubahsuai dan dipopularkan oleh para Qari dari Mesir Di antara sifat-sifat alunan tarannum al-`Iraqi. Iraqi: Pengertian dan Peranannya 'Iraqi' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Negara Iraq mengikut suasana kebudayaan bangsa Kemudian. Peranan dan tugasan tarannum `Iraqi .10.

Nahawand ini adalah merupakan suatu nama tempat di daerah Hamadan yang terletak di negara Parsi atau sekarang dikenali sebagai Iran. Manakala dari sudut istilahnya pula. Sifat-sifat Alunan Nahawand . Parsi. Definisi Nahawand dan Sejarah Perkembangannya Tinjauan dari sudut bahasa mendapati bahawa perkataan 'Nahawand' adalah nama bagi tempat yang terletak di daerah Hamadan.TOPIK 5: TARANNUM NAHAWAND 1. iaitu Ibnu Sina tarannum Nahawand juga tidak terlepas daripada perubahan.yang sangat popular suatu ketika dahulu di mana di sana lahirnya sebuah karya yang terkenal dalam bidang perubatan iaitu al-Qanun Fi al-Tibb yang ditulis oleh Bapa Perubatan. 2. Perkara ini berlaku hasil daripada pengubahsuaian para QurraÊ dari Mesir yang mengubahnya mengikut selera budaya mereka. 'Nahawand' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari daerah tersebut mengikut citarasa dan sosiobudayanya yang tersendiri.

Ketegangan pada persembahannya. 5. Rast. Kurdi dan `Iraqi. . Kelemahan pada persembahannya. maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum Kurdi atau `Iraqi. senyap Manakala dari sudut istilah ilmu tarannum pula. Peranan Nahawand 4. ‘`Ajam’ atau `Ajami' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Hijaz (Makkah) dengan sedikit pengubahsuaian mengikut suasana budayanya. TARANNUM YANG DIWASLAH DENGAN NAHAWAND Dalam erti kata lain. maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum `Ajam atau Rast. jika berlaku: a. Ajam: Pengertian dan Peranannya ‘`Ajam’ adalah berasal dari bahasa Arab yang bermaksud diam. Jelasnya. b.3. mana-mana tarannum yang mempunyai angin yang hampir sama dengan bacaan Nahawand seperti bacaan `Ajam.

sifat-sifat alunan tarannum `Ajam. . peranan dan tugasan tarannum `Ajam.

Tarannum BAHASA Catatan Perkataan Nawa berasal dari bahasa Arab yang bermaksud biji benih kejadian. Ia diterima daripada Shaykh Taha al-Fashni (pakar tarannum berasal dari Mesir) dan diambil oleh Tuan Guru Haji Ahmad bin Maksum Pergau (suatu tempat di Kelantan). Nawa Asar dan`Ushshaq: Pengertian dan Peranannya Tarannum Nawa Asar dan `Ushshaq juga mempunyai angin yang hampir sama dengan bacaan Nahawand. Tarannum Nawa Asar dan `Ushshaq Bil. ISTILAH 1 NAWA ASAR CATATAN BAHASA ISTILAH 2 `USHSHAQ CATATAN .6. Nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Tanah Arab. Ia diterima daripada Shaykh Abdul Hamid Mus`al (seorang profesor muzik Arabi berasal dari Mesir). Nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Tanah Arab. Perkataan `Ushshaq juga berasal dari bahasa Arab yang bermaksud rindu atau cinta.

Peranan Waslah al-Mumasalah dalam Tarannum Rast . Ia merupakan satu maqam dalam seni lagu timur dan dianggap sebagai yang paling utama dalam dunia seni lagu timur bahkan ia lebih sinonim sebagai imej kepada seni lagu timur. 2. Tarannum ini seterusnya telah tersebar dengan meluas di kalangan Qari dan Qariah seluruh dunia Islam. Peranan Tarannum Rast 4. ia juga telah mengalami sedikit perubahan mengikut zauq yang berasaskan lahjah Arab Hijazi. Definisi Rast dan Sejarah Perkembangannya 'Rast' adalah bermaksud benar-benar lurus. Kemudiannya. Para Qurra dari negara Mesir khususnya yang telah mengolah semula tarannum Rast ini mengikut kesesuaian budaya mereka. ia telah diambil dan diubahsuai oleh pakar-pakar tarannum al-Quran dari negara Hijaz. Tinjauan dari sudut sejarah pula mendapati bahawa tarannum Rast adalah berasal daripada negara Parsi (sekarang. Selain itu. Iran) atau lebih tepat lagi dari kalangan kelompok bangsa Kurdi. Sifat-sifat Tarannum Rast 3.TOPIK 6: TARANNUM RAST 1.

Mengelakkan Kelembapan dalam Bacaan Sekiranya bacaan menjadi agak lemah. Jiharkah ataupun sebagainya. maka bolehlah diwaslahkan kepada Husaini supaya bacaan tersebut menjadi bertenaga kembali. b. maka ia bolehlah diwaslahkan dengan tarannum Jiharkah ataupun Sikah. c. Mengelakkan Ketegangan dalam Persembahan Sekiranya berlaku ketegangan dalam bacaan sewaktu membawa lagu Rast.a. maka kebiasaannya ia adalah petunjuk bahawa Qari tersebut akan meneruskan bacaannya dengan tarannum yang digunakan semasa waslah tersebut. Memberi Gambaran tentang Lagu Seterusnya Jika seseorang Qari mewaslahkan lagu Rast dengan Sikah. TOPIK 7: TARANNUM SOBA .

.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful