HBQE3103-TARANNUM AL-QURAN TOPIK 1: KURIKULUM BACAAN AL-QURAN 1.

Pendekatan Kurikulum Bacaan al-Quran:

a. Kur. Tahsin al-Quran (Tahsin al-Saut) - Ia merupakan dua kalimah Arab yang disatukan yang memberikan maksud memperelokkan suara. - Bertujuan utk melunakkan suara mengikut tahap-tahap yang tertentu dalam membaca alQuran. - Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: Sesungguhnya Abdullah bin Qays dianugerahkan mizwar (suara yang sedap) dari jenis mizwar keluarga nabi Daud. - Hujahnya: Hadis ini menunjukkan Rasulullah s.a.w telah memuji Abu Musa al-Ash’ari yang mempunyai kelunakan suara dalam membaca al-Quran. b. Kur. Al-Tarannum (lagu) - Dari sudut istilah ia bermaksud ilmu atau kaedah suara yang dibunyikan menerusi nada, rentak dan irama yang tertentu untuk menambahkan kelunakkan bacaan al-Quran. - Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda: Adapun yang diizinkan oleh Allah dan diakui oleh Nabi s.a.w ialah melagukan bacaan al-Quran. - Hujahnya: Hadis ini menunjukkan keizinan daripada Allah dan rasulNya s.a.w dalam melagukan bacaan al-Quran. c. Kur. Al-Tajwid - bererti memperelokkan sesuatu. - Dari sudut istilahnya ia bermaksud ilmu atau kaedah mengenai cara-cara membaca al-Quran dengan baik dan sempurna berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkan. - Dalilnya firman Allah yang bermaksud ....Dan bacalah al-Quran itu secara tartil. - Hujahnya: Ia menunjukkan kepentingan membaca al-Quran secara tartil iaitu menyempurnakan hak-hak huruf dan sifat-sifatnya. d. Kur. Al-Tartil - kaedah yang dihasilkan oleh gabungan kaedah tahsin al-saut, tajwid dan tarannum. Ia juga merupakan bacaan cantik yang lengkap dan sempurna. - Firman Allah s.w.t dalam Surah al-Furqan: 25:32:

Maksudnya: Dan kami membacanya (al-Quran) itu secara tartil. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah s.w.t menurunkan al-Quran ini dengan bacaan yang tartil. 2. Istilah-istilah dalam Ilmu Tarannum Bil. 1 Istilah Ikhtilal al-Lahn Catatan Ia bermaksud membunyikan suara dengan nada

Burdah Asli: Suara yang hidup dan mempunyai getaran yang semula jadi. 3 4 5 6 7 Nagham Mahattah Qit`ah Harakah Taushih 3. Ia bermaksud lagu-lagu seperti bayyati. Burdah Sina`i: Bunga-bunga suara yang digubah dan disusun rapi mengikut kehendak jenis tarannum yang dipersembahkan. Ia merupakan pergerakan menghidupkan bunyi suara. Ia bermaksud bunga-bunga lagu atau getaran suara. Burdah b. nahawand dan sebagainya. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu: a. Ia bermaksud gaya penghujung (perhentian) kepada sesuatu harakah yang tertentu. Ia bermaksud gerak lagu yang paling pendek tanpa mahattah yang tertentu. Ia merupakan alunan atau bentuk bunyi. Ia bertujuan meningkatkan kualiti dan teknik ketika mempersembahkan bacaan al-Quran. Ikhtilal al-Lahn secara menurun. 1 2 Perkara SECARA UMUM SECARA KHUSUS Catatan Harakah Pertama Hendaklah disesuaikan dengan harakah yang terakhir pada lagu sebelumnya sama ada gaya. Ikhtilal al-Lahn secara mendaki. Ia bermaksud gaya susunan lagu yang tersusun daripada beberapa qit`ah dengan mahattahnya yang tertentu. Ia bermaksud rangkap atau bait syair. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu: a. . 1 2 3 Perkara NADA RENTAK IRAMA Ciri-ciri Tarannum yang Muktabar Ia merupakan tingkatan atau tekanan bunyi suara. tabaqah dan susunannya.kesumbangan pada mana-mana irama yang tertentu. 4. Peranan Harakah Bil. 2 b. Ciri-ciri Tarannum yang Muktabar Bil.

Sa`id bin Jubayr. Harakah yang mempunyai tangga-tangga atau peringkat untuk menaik. 5. 1 2 3 4 5 Perkara NADA RENTAK IRAMA IKHTILAL AL-LAHN BURDAH Ciri-ciri Tarannum yang Berkualiti Harakah yang mempunyai tangga-tangga atau peringkat untuk menurun. Ia merupakan harakah persedian untuk menurun. Ciri-ciri Mutu dan Kualiti Harakah Bil. Dua Kumpulan Mazhab Disokong oleh Pendapat Para Sahabat dan Tabi`in Bil. Ia merupakan harakah jawab (harakah tinggi) pada tiap-tiap lagu. Tarannum boleh melekakan daripada . Ia merupakan harakah penutup kepada sesuatu lagu.Harakah Kedua Harakah Ketiga Harakah Keempat Harakah Kelima Harakah Keenam Ia merupakan harakah penggerak atau rangsangan kepada harakah yang berikutnya. Sa`id bin al-Musayyib. ii. 1 Kumpulan MAZHAB MALIKI DAN HANBALI Catatan Pendapat ini dikuatkan lagi berdasarkan pendapat sebilangan daripada para Sahabat dan Tabi`in seperti Anas bin Malik. Harakah yang mempunyai gabungan dua angin lagu atau lebih. Ibnu Sirin dan lain-lain lagi. Harakah yang mempunyai bunga-bungaan yang menarik ketika mempersembahkan bacaan al-Quran. Tarannum boleh mencacatkan keaslian lafaz al. Harakah yang mempunyai kesumbangan untuk menurun dan menaik. 6.Quran seperti menambah huruf. al-Hassan al-Basri. • • Di antara dalil aqli yang menyokong pendapat ini ialah: i. Ia merupakan harakah jawab al-jawab (harakah tertinggi) pada tiap-tiap lagu. memanjang dan sebagainya.

Sekiranya merosakkan keaslian al-Quran. Dapat menzahirkan nilai ketinggian mukjizat alQuran. • Di antara dalil aqli yang menyokong pendapat ini ialah: i. Abu Bakr al-`Arabi dan lain-lain lagi. Abu Ja`far al-Tabari. Hukum Tarannum al-Quran Bil. • • • • • • • • • 2 HARUS 3 4 MAKRUH HARAM • • . Tarannum boleh menarik minat masyarakat untuk mendekati al-Quran. Mengganggu khusyuk dalam mentadabbur al-Quran. Dapat menarik perhatian orang ramai meminati alQuran. Pendapat ini dikuatkan lagi berdasarkan pendapat sebilangan daripada para Sahabat dan Tabi`in seperti Umar bin al-Khattab. Tarannum boleh menjadi medium pengajaran dan pembelajaran. iii.• memahami dan menghayati isi kandungan al-Quran. Tidak menimbulkan fitnah. 7. Ibnu Abbas. Menjatuhkan dan menghina kemukjizatan al-Quran. Mengganggu ketenangan dalam beribadah. Menimbulkan fitnah. Hukum • • 1 SUNNAH • Catatan Sekiranya dapat mempertingkatkan syiar Islam. 2 MAZHAB SHAFI`I DAN HANAFI ii. Sekiranya mengganggu ketenteraman awam. menarik minat terhadap proses pengajian dan pengajaran al-Quran. Tarannum mempunyai budaya seni yang mengajak ke arah khusyuk dan menginsafi mukjizat al-Quran. Tidak menghalang ketenangan dalam beribadah. SSekiranya tidak mencacatkan al-Quran. Ibnu Mas`ud. Tidak mengganggu ketenteraman awam.

Peranan suara . bersih. bersih. licin. 4. Seni muzik dan suara semuanya tertakluk di bawah kelulusan Ilahi yang bersifat umum. parau. SUARA TERBAIK garau. • • • • 5 FARDU KIFAYAH • TOPIK 2: SENI SUARA MENURUT ISLAM 1. lembut. tersepit. terang dan tajam. SUARA TIDAK BAIK serak. lembab. Sekiranya boleh mengurangkan kesalahan bacaan alQuran. d. kecil. Boleh memantapkan pemahaman kefahaman terhadap al-Quran. nipis. Kategori suara Bil 1 2 3 4 Catatan Ia mempunyai sebelas sifat iaitu ketepatan nada. Ia mempunyai sembilan sifat iaitu ketepatan nada. bersih. Boleh menambahkan keelokkan bacaan al-Quran. lembut. tercekik dan sebagainy Sifat 3. sederhana. licin. Seni muzik dan seni suara adalah sama hukumnya dengan memenuhi keperluan pancaindera yang lain seperti makanan yang lazat dan pemandangan yang indah. manis. manis. Definisi suara : suatu getaran bunyi yang diproses oleh udara dari paru-paru melalui selaput suara ke rongga-rongga mulut atau hidung yang akan ditentukan bunyinya oleh alat pertuturan yang lain mengikut kehendak yang tertentu. keras. pecah. SUARA KURANG BAIK lembut. terang.• Menghalang kemajuan dan perkembangan proses meninggikan kedudukan al-Quran. lantang dan tajam. Ia mempunyai sifat-sifat sumbang. Fuqaha' terdahulu telah membenarkan seni muzik dan seni suara bila ada tujuan yang sesuai dan munasabah dan menegahnya bila ada unsur luaran yang tidak berlandaskan Islam. rendah. Boleh menghilangkan keraguan terhadap mukjizat al-Quran. b. Menyeleweng ke arah perkara-perkara yang dilarang Islam. tinggi. licin. Kepentingan suara dalam membaca al-Quran a. terputus. tenggelam. 2. SUARA BAIK garau. tinggi. terang dan lantang. terketar-ketar. Islam menetapkan kesederhanaan dalam semua aspek termasuk menghayati seni musik dan seni suara. rendah. c. Ia mempunyai sepuluh sifat iaitu ketepatan nada. manis. lemah.

Kecil dan Rapat-rapat Bertujuan untuk mencantikkan persembahan. halus. perkara di atas dengan teknikteknik yang tertentu. Kemanisan dan kebasahan suara. . Keras dan Tegas Bertujuan untuk menyemarakkan persembahan. tinggi dan tertinggi. Iaitu menerusi alat-alat pembesaran dan Menentukan bunyi sifat-sifat huruf mengikut lahjah penyuburan suara seperti Halqum. 7. Peranan Burdah Suara Bil 1 2 3 4 Jenis Burdah Catatan Kasar dan Jarang Bertujuan untuk menghidupkan persembahan. JAWAB AL-JAWAB Ianya berfungsi pada rongga otak. 6. Iaitu bunga-bunga suara yang sengaja digubah dan disusun rapi mengikut kehendak jenis tarannum yang diperdengarkan. Gema suara yang meninggi ke arah Khayshum c. 5.Bil 1 2 3 4 5 Peranan Suara Menentukan bunyi sesuatu huruf atau kalimah alQuran dengan tetap. Lembut dan Bersih Bertujuan untuk melahirkan seni persembahan. 8. Menentukan tekanan bunyi yang menarik seperti Iaitu menerusi saluran udara dan lembut. Catatan Iaitu menerusi alat-alat pertuturan yang tertentu seperti Halqi. yang dikehendaki. Iaitu menerusi proses penyusunan perkaraMenentukan nada dan irama (lagu) yang tertentu. keras. b. Paras Tingkatan Suara atau Tabaqah Bil 1 2 3 4 Tabaqah Suara Catatan QARAR Ianya berfungsi di dada. pernafasan yang tertentu. Khayshum dan Jawf. otak. Kelembutan bunyi yang berbudaya kearaban. Lisani dan Shafawi. tekak. kasar dan licin. dada. NAWA Ianya berfungsi pada tekak. ciri-ciri suara yang berlahjah Arab adalah seperti berikut: a. Iaitu menerusi alat proses suara seperti Menentukan peningkatan (Tabaqah) rendah. rongga hidung dan rongga sederhana. JAWAB Ianya berfungsi pada rongga hidung. Bahagian Burdah Bil 1 2 Burdah Suara BURDAH ASLI BURDAH SINA`I Catatan Iaitu suara yang hidup dan mempunyai getaran yang semulajadi.

Cara Memelihara Kualiti Suara Bil 1 2 3 4 Catatan Dengan cara menjaga aspek pemakanan yang seimbang dan Menjaga Kesihatan Fizikal bersukan atau bersenam. Latihan suara untuk menghidupkan Ikhtilal al-Lahn. berminyak dan yang boleh membawa kesan Menjaga Kesihatan Suara berubahnya suhu badan. Lepaskan nafas perlahan-lahan dengan bersuara secara beransur-ansur dan terkawal serta lakukannya berulang kali. Latihan suara dengan membawa Burdah. Latihan suara dengan menggunakan Qit`ah dan Mahattah. Amalkan cara ini sehingga melebihi 5 liter sehari. Kaedah Latihan Memanjangkan Nafas (latihan pernafasan) Bil 1 2 3 4 5 Sistem Latihan Memanjangkan Nafas Tegakkan kedudukan badan di dalam keadaan bersedia. . Latihan suara untuk menyampaikan kepada tahap yang dikehendaki. Latihan suara dalam Fasohah dengan Lahjah Arab. 11. Lataihan suara dengan cara membentuk Tabaqah. Latihan suara secara memainkan lagu di dalam persembahan. Lepaskan nafas perlahan-lahan tanpa suara dan beransur-ansur serta lakukannya berulang kali. Lepaskan nafas di samping menyebut beberapa patah kalimah dalam keadaan terkawal serta lakukannya berulang kali. Dengan cara menjauhkan makanan yang terlampau pedas. Latihan suara dengan cara Sulalam Nuzul dan Sulalam Su`ud. Pergerakan suara di samping burdah yang berbudaya kearaban. Dengan cara melazimi minum air panas suam atau air sejuk Banyakkan Minum Air tanpa ais. Latihan suara secara menyumbang Tabaqah. Latihan suara untuk mendapatkan Jawab al-Jawab. Dari segi minuman pula. Latihan suara dengan cara sebutan Lahjah Arab.d. Kaedah Melatih Suara Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kualiti Suara Latihan suara dalam Harakah supaya dapat memantapkan Maqam. Banyakkan Memakan Buahan Dengan cara melazimi memakan buah-buahan dan sayuran dan Sayuran yang berzat. 9. Latihan suara untuk melembutkan nada suara di dalam bacaan. kelat. bergetah. Tarik nafas panjang-panjang kemudian kumpulkannya di bahagian perut. Kualiti Suara 10. elakkan minum air yang terlalu panas dan jauhkan dari merokok.

6 Lepaskan nafas di samping membaca bacaan ayat-ayat atau surah-surah yang panjang dalam satu nafas dalam keadaan terkawal serta lakukannya berulang kali.t.w merupakan dua aset yang tidak boleh dipisahkan.a. Tarannum pada Zaman Rasulullah s.w selaku pemikul amanah Allah s. TOPIK 3: PERKEMBANGAN TARANNUM AL-QURAN 1.w Kitab al-Quran dan Nabi Muhammad s. Ini kerana pengkhususan penurunan al-Quran itu kepada Baginda s. penyampai risalahNya. penerang segala isi kandungan al-Quran dan penyebar syiarNya.a.w.a. .

Quran. Perkara ini disebut oleh Imam Abu Daud dalam Sunannya seperti berikut: Maksudnya: Daripada Abdullah ibn Maghaffal r. Dalam mencapai matlamat dan falsafah tarannum. peranannya juga merupakan aset yang perlu diketahui oleh setiap Qari dan Qariah. Falsafah dan Peranan Tarannum dalam Bacaan al-Quran Falsafahnya adalah berkisar dalam lingkungan melagukan bacaan al-Quran iaitu suatu usaha ke arah memperkasakan amalan membaca al-Quran dengan menjaga mutu dan kualiti yang bertepatan syara' bagi menghubungkan rasa hati pembaca dan pendengar kepada menghayati keagungan Allah sebagai Maha Pencipta. Tarannum pada Zaman Tabi`in r.a.a merupakan zaman bermulanya perkembangan yang begitu rancak dari sudut kepelbagaian bentuk bidang keilmuan.w.w dengan bacaan ayat-ayat suci al.a dan Pascanya Zaman para Tabi`in r.t Untuk mewarnai seni bacaan al-Quran 4. di antaranya ialah: Bil 1 2 3 4 5 Peranan Tarannum Untuk mencapai tahap ketartilan bacaan al-Quran yang sebenar Untuk menghormati kedudukan al-Quran sebagai sumber panduan utama Untuk menambahkan kekhusyukan dan keinsafan Untuk mendapat rahmat daripada Allah s.a dan Pascanya Bil. 1 2 3 4 5 Para Tabi`In Tempat Sa`id bin al-Musayb Di Kota Madinah Abdullah bin al-Sa'ib Di Kota Makkah Amar bin Abdullah Di Kota Basrah Abu Abdul Rahman al-Sulami dan Alqamah bin Qays Di Kota Kuffah Al-Mughirah bin Abi Shihab al-Makhzumi Di Kota Sham 3. 2.Nahawand dan Rast 50% Qari dan Qariah mengamalkan kedua- . menjadi hobi dan mainan bicara Baginda s.Oleh sebab itu. sedang menunggang unta.a berkata: Aku melihat Rasulullah s. Pelopor/Tabi‛in Tarannum al-Quran pada Zaman Tabi`in r. beliau membaca surah al-Fath di mana bacaan itu baginda melakukan tarji' (bacaan lambat dengan memahami isi kandungannya).w pada hari pembukaan kota Makkah.Hijaz . Susunan Tarannum yang Popular di Malaysia Bil Jenis Lagu/Tarannum 1 Bayyati .a. budaya dan ketamadunan.Soba .

Soba .Nahawand .2 3 4 5 Bayyati .Hijaz . Kompenan-kompenan sistem / Ciri-ciri Persembahan Tarannum yang Baik: . 15% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini. 30% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini.Nahawand .Sikah dan Rast dua bahagian ini.Rast dan Sikah Bayyati . 5.Rast .Rast dan Sikah Bayyati .Sikah dan Jiharkah Bayyati . 5% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini.'Iraqi .Nahawand .Hijaz .

Definisi Bayyati dan Sejarah Perkembangannya .TOPIK 4 : TARANNUM BAYYATI 1.

"Bayyati" bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Tanah Arab khususnya dari Mesir. Mesir. Di antara faktor tersebarnya seni tarannum khususnya maqam Bayyati di Tanah Melayu ketika itu adalah penghijrahan pelajar Melayu bagi melanjutkan pengajian dalam bidang pengajian Islam di Universiti al-Azhar."Bayyati" adalah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari wazan (asas pertimbangan asal perkataan) baytun yang bermaksud rumah atau tempat kediaman. Manakala dari sudut istilahnya pula. 4. . Kemudian tugas mereka di tanah air sendiri adalah mengajar dan menyebarkan ilmu tersebut kepada masyarakat umum. 3. Perkara ini telah berterusan sehingga sekarang. Peranan tarannum Bayyati. Diperkenalkan di Malaysia kira-kira pada tahun 1940-an iaitu selari dengan permulaan perkembangan tarannum lahjah Arab Misri. Kesan daripada tersebar luasnya tarannum Bayyati di Malaysia khususnya. Sifat-sifat alunan tarannum Bayyati. 2. ia menjadikan tarannum ini sangat popular dan jika sesuatu persembahan bacaan al-Quran tidak memasukkan tarannum ini. sebilangan daripada pelajar ini bukan sahaja pulang dengan segulung ijazah bahkan membawa bersama mereka pelbagai jenis ilmu dan fikrah khususnya dalam bidang tarannum al-Quran. maka dirasakan seumpama masakan yang tidak cukup perisanya. Ini kerana setelah tamat pengajian mereka di sana.

seperti bacaan Husayni. Jelasnya. Manakala dari sudut istilah ilmu tarannum pula. Ketegangan pada persembahannya. Sifat alunan tarannum Husayni . maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum Husayni dan sebagainya mengikut kemahiran para Qari dan Qariah itu sendiri. Husayni: Pengertian dan Peranannya Perkataan "Husayni" adalah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari wazan Husn yang bermaksud cantik. "Husayni" bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Hijaz (Makkah Taranum al-Husayni ini adalah merupakan bahagian kecil daripada tarannum Bayyati sama seperti alShuri. b. maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum Kurdi atau `Iraqi. anggun dan indah. TARANNUM YANG DIWASLAH DENGAN BAYYATI Mna-mana tarannum yang mempunyai angin yang hampir sama dengan bacaan Bayyati'.Khiyari dan al-Asli 7. Kelemahan pada persembahannya. Kurdi dan `Iraqi. al.5. 6. jika berlaku: a.

: Peranan dan tugasan tarannum husayni .8.

alunannya telah diubahsuai dan dipopularkan oleh para Qari dari Mesir sifat-sifat alunan Tarannum al-Kurdi Peranan dan tugasan tarannum Kurdi .9. Kurdi: Pengertian dan Peranannya 'Kurdi' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari bangsa Kurdi Kemudian.

10. Peranan dan tugasan tarannum `Iraqi . alunannya telah diubahsuai dan dipopularkan oleh para Qari dari Mesir Di antara sifat-sifat alunan tarannum al-`Iraqi. Iraqi: Pengertian dan Peranannya 'Iraqi' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Negara Iraq mengikut suasana kebudayaan bangsa Kemudian.

Sifat-sifat Alunan Nahawand . 'Nahawand' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari daerah tersebut mengikut citarasa dan sosiobudayanya yang tersendiri. Perkara ini berlaku hasil daripada pengubahsuaian para QurraÊ dari Mesir yang mengubahnya mengikut selera budaya mereka. Definisi Nahawand dan Sejarah Perkembangannya Tinjauan dari sudut bahasa mendapati bahawa perkataan 'Nahawand' adalah nama bagi tempat yang terletak di daerah Hamadan. Nahawand ini adalah merupakan suatu nama tempat di daerah Hamadan yang terletak di negara Parsi atau sekarang dikenali sebagai Iran. Parsi.TOPIK 5: TARANNUM NAHAWAND 1. 2. iaitu Ibnu Sina tarannum Nahawand juga tidak terlepas daripada perubahan. Manakala dari sudut istilahnya pula.yang sangat popular suatu ketika dahulu di mana di sana lahirnya sebuah karya yang terkenal dalam bidang perubatan iaitu al-Qanun Fi al-Tibb yang ditulis oleh Bapa Perubatan.

maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum `Ajam atau Rast. Peranan Nahawand 4. Jelasnya. Kelemahan pada persembahannya. 5. jika berlaku: a. TARANNUM YANG DIWASLAH DENGAN NAHAWAND Dalam erti kata lain.3. Kurdi dan `Iraqi. Rast. senyap Manakala dari sudut istilah ilmu tarannum pula. mana-mana tarannum yang mempunyai angin yang hampir sama dengan bacaan Nahawand seperti bacaan `Ajam. ‘`Ajam’ atau `Ajami' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Hijaz (Makkah) dengan sedikit pengubahsuaian mengikut suasana budayanya. Ketegangan pada persembahannya. maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum Kurdi atau `Iraqi. Ajam: Pengertian dan Peranannya ‘`Ajam’ adalah berasal dari bahasa Arab yang bermaksud diam. b. .

. peranan dan tugasan tarannum `Ajam.sifat-sifat alunan tarannum `Ajam.

Nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Tanah Arab. Ia diterima daripada Shaykh Taha al-Fashni (pakar tarannum berasal dari Mesir) dan diambil oleh Tuan Guru Haji Ahmad bin Maksum Pergau (suatu tempat di Kelantan). Tarannum Nawa Asar dan `Ushshaq Bil. Nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Tanah Arab. Ia diterima daripada Shaykh Abdul Hamid Mus`al (seorang profesor muzik Arabi berasal dari Mesir). Nawa Asar dan`Ushshaq: Pengertian dan Peranannya Tarannum Nawa Asar dan `Ushshaq juga mempunyai angin yang hampir sama dengan bacaan Nahawand. ISTILAH 1 NAWA ASAR CATATAN BAHASA ISTILAH 2 `USHSHAQ CATATAN .6. Perkataan `Ushshaq juga berasal dari bahasa Arab yang bermaksud rindu atau cinta. Tarannum BAHASA Catatan Perkataan Nawa berasal dari bahasa Arab yang bermaksud biji benih kejadian.

Iran) atau lebih tepat lagi dari kalangan kelompok bangsa Kurdi. ia juga telah mengalami sedikit perubahan mengikut zauq yang berasaskan lahjah Arab Hijazi. Tarannum ini seterusnya telah tersebar dengan meluas di kalangan Qari dan Qariah seluruh dunia Islam. Tinjauan dari sudut sejarah pula mendapati bahawa tarannum Rast adalah berasal daripada negara Parsi (sekarang. 2. Definisi Rast dan Sejarah Perkembangannya 'Rast' adalah bermaksud benar-benar lurus. Ia merupakan satu maqam dalam seni lagu timur dan dianggap sebagai yang paling utama dalam dunia seni lagu timur bahkan ia lebih sinonim sebagai imej kepada seni lagu timur. Kemudiannya. Selain itu. Peranan Tarannum Rast 4.TOPIK 6: TARANNUM RAST 1. Peranan Waslah al-Mumasalah dalam Tarannum Rast . Para Qurra dari negara Mesir khususnya yang telah mengolah semula tarannum Rast ini mengikut kesesuaian budaya mereka. Sifat-sifat Tarannum Rast 3. ia telah diambil dan diubahsuai oleh pakar-pakar tarannum al-Quran dari negara Hijaz.

b.a. Mengelakkan Kelembapan dalam Bacaan Sekiranya bacaan menjadi agak lemah. maka bolehlah diwaslahkan kepada Husaini supaya bacaan tersebut menjadi bertenaga kembali. TOPIK 7: TARANNUM SOBA . maka ia bolehlah diwaslahkan dengan tarannum Jiharkah ataupun Sikah. Memberi Gambaran tentang Lagu Seterusnya Jika seseorang Qari mewaslahkan lagu Rast dengan Sikah. Jiharkah ataupun sebagainya. c. Mengelakkan Ketegangan dalam Persembahan Sekiranya berlaku ketegangan dalam bacaan sewaktu membawa lagu Rast. maka kebiasaannya ia adalah petunjuk bahawa Qari tersebut akan meneruskan bacaannya dengan tarannum yang digunakan semasa waslah tersebut.

.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful