HBQE3103-TARANNUM AL-QURAN TOPIK 1: KURIKULUM BACAAN AL-QURAN 1.

Pendekatan Kurikulum Bacaan al-Quran:

a. Kur. Tahsin al-Quran (Tahsin al-Saut) - Ia merupakan dua kalimah Arab yang disatukan yang memberikan maksud memperelokkan suara. - Bertujuan utk melunakkan suara mengikut tahap-tahap yang tertentu dalam membaca alQuran. - Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: Sesungguhnya Abdullah bin Qays dianugerahkan mizwar (suara yang sedap) dari jenis mizwar keluarga nabi Daud. - Hujahnya: Hadis ini menunjukkan Rasulullah s.a.w telah memuji Abu Musa al-Ash’ari yang mempunyai kelunakan suara dalam membaca al-Quran. b. Kur. Al-Tarannum (lagu) - Dari sudut istilah ia bermaksud ilmu atau kaedah suara yang dibunyikan menerusi nada, rentak dan irama yang tertentu untuk menambahkan kelunakkan bacaan al-Quran. - Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda: Adapun yang diizinkan oleh Allah dan diakui oleh Nabi s.a.w ialah melagukan bacaan al-Quran. - Hujahnya: Hadis ini menunjukkan keizinan daripada Allah dan rasulNya s.a.w dalam melagukan bacaan al-Quran. c. Kur. Al-Tajwid - bererti memperelokkan sesuatu. - Dari sudut istilahnya ia bermaksud ilmu atau kaedah mengenai cara-cara membaca al-Quran dengan baik dan sempurna berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkan. - Dalilnya firman Allah yang bermaksud ....Dan bacalah al-Quran itu secara tartil. - Hujahnya: Ia menunjukkan kepentingan membaca al-Quran secara tartil iaitu menyempurnakan hak-hak huruf dan sifat-sifatnya. d. Kur. Al-Tartil - kaedah yang dihasilkan oleh gabungan kaedah tahsin al-saut, tajwid dan tarannum. Ia juga merupakan bacaan cantik yang lengkap dan sempurna. - Firman Allah s.w.t dalam Surah al-Furqan: 25:32:

Maksudnya: Dan kami membacanya (al-Quran) itu secara tartil. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah s.w.t menurunkan al-Quran ini dengan bacaan yang tartil. 2. Istilah-istilah dalam Ilmu Tarannum Bil. 1 Istilah Ikhtilal al-Lahn Catatan Ia bermaksud membunyikan suara dengan nada

Ia bermaksud gerak lagu yang paling pendek tanpa mahattah yang tertentu. 1 2 Perkara SECARA UMUM SECARA KHUSUS Catatan Harakah Pertama Hendaklah disesuaikan dengan harakah yang terakhir pada lagu sebelumnya sama ada gaya. Ikhtilal al-Lahn secara mendaki. Ia bermaksud gaya susunan lagu yang tersusun daripada beberapa qit`ah dengan mahattahnya yang tertentu.kesumbangan pada mana-mana irama yang tertentu. Ia bermaksud lagu-lagu seperti bayyati. 4. Ia bermaksud rangkap atau bait syair. 1 2 3 Perkara NADA RENTAK IRAMA Ciri-ciri Tarannum yang Muktabar Ia merupakan tingkatan atau tekanan bunyi suara. Peranan Harakah Bil. Burdah Sina`i: Bunga-bunga suara yang digubah dan disusun rapi mengikut kehendak jenis tarannum yang dipersembahkan. Ia bermaksud gaya penghujung (perhentian) kepada sesuatu harakah yang tertentu. tabaqah dan susunannya. Ia merupakan alunan atau bentuk bunyi. Ia merupakan pergerakan menghidupkan bunyi suara. 3 4 5 6 7 Nagham Mahattah Qit`ah Harakah Taushih 3. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu: a. 2 b. Ikhtilal al-Lahn secara menurun. . Burdah b. Ciri-ciri Tarannum yang Muktabar Bil. Ia bertujuan meningkatkan kualiti dan teknik ketika mempersembahkan bacaan al-Quran. Burdah Asli: Suara yang hidup dan mempunyai getaran yang semula jadi. Ia bermaksud bunga-bunga lagu atau getaran suara. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu: a. nahawand dan sebagainya.

6. Tarannum boleh mencacatkan keaslian lafaz al.Quran seperti menambah huruf. ii.Harakah Kedua Harakah Ketiga Harakah Keempat Harakah Kelima Harakah Keenam Ia merupakan harakah penggerak atau rangsangan kepada harakah yang berikutnya. Ciri-ciri Mutu dan Kualiti Harakah Bil. Tarannum boleh melekakan daripada . Harakah yang mempunyai bunga-bungaan yang menarik ketika mempersembahkan bacaan al-Quran. Dua Kumpulan Mazhab Disokong oleh Pendapat Para Sahabat dan Tabi`in Bil. Ia merupakan harakah jawab al-jawab (harakah tertinggi) pada tiap-tiap lagu. al-Hassan al-Basri. Sa`id bin al-Musayyib. 1 Kumpulan MAZHAB MALIKI DAN HANBALI Catatan Pendapat ini dikuatkan lagi berdasarkan pendapat sebilangan daripada para Sahabat dan Tabi`in seperti Anas bin Malik. Harakah yang mempunyai kesumbangan untuk menurun dan menaik. Harakah yang mempunyai tangga-tangga atau peringkat untuk menaik. Ibnu Sirin dan lain-lain lagi. Sa`id bin Jubayr. memanjang dan sebagainya. Harakah yang mempunyai gabungan dua angin lagu atau lebih. 5. Ia merupakan harakah jawab (harakah tinggi) pada tiap-tiap lagu. Ia merupakan harakah persedian untuk menurun. 1 2 3 4 5 Perkara NADA RENTAK IRAMA IKHTILAL AL-LAHN BURDAH Ciri-ciri Tarannum yang Berkualiti Harakah yang mempunyai tangga-tangga atau peringkat untuk menurun. • • Di antara dalil aqli yang menyokong pendapat ini ialah: i. Ia merupakan harakah penutup kepada sesuatu lagu.

Ibnu Mas`ud. Tarannum boleh menarik minat masyarakat untuk mendekati al-Quran. SSekiranya tidak mencacatkan al-Quran. Abu Ja`far al-Tabari. Hukum Tarannum al-Quran Bil. Mengganggu khusyuk dalam mentadabbur al-Quran. Ibnu Abbas. Dapat menarik perhatian orang ramai meminati alQuran. Tarannum mempunyai budaya seni yang mengajak ke arah khusyuk dan menginsafi mukjizat al-Quran. Menimbulkan fitnah. Tidak mengganggu ketenteraman awam. Pendapat ini dikuatkan lagi berdasarkan pendapat sebilangan daripada para Sahabat dan Tabi`in seperti Umar bin al-Khattab. Mengganggu ketenangan dalam beribadah. Menjatuhkan dan menghina kemukjizatan al-Quran. Tarannum boleh menjadi medium pengajaran dan pembelajaran. iii. Sekiranya mengganggu ketenteraman awam. Tidak menghalang ketenangan dalam beribadah. • Di antara dalil aqli yang menyokong pendapat ini ialah: i. 7. Abu Bakr al-`Arabi dan lain-lain lagi. menarik minat terhadap proses pengajian dan pengajaran al-Quran. Dapat menzahirkan nilai ketinggian mukjizat alQuran. • • • • • • • • • 2 HARUS 3 4 MAKRUH HARAM • • . Sekiranya merosakkan keaslian al-Quran. Tidak menimbulkan fitnah.• memahami dan menghayati isi kandungan al-Quran. Hukum • • 1 SUNNAH • Catatan Sekiranya dapat mempertingkatkan syiar Islam. 2 MAZHAB SHAFI`I DAN HANAFI ii.

Boleh memantapkan pemahaman kefahaman terhadap al-Quran. rendah. bersih. terang. lembut. tercekik dan sebagainy Sifat 3. tersepit. Kategori suara Bil 1 2 3 4 Catatan Ia mempunyai sebelas sifat iaitu ketepatan nada. nipis. manis. Peranan suara . lembut. terang dan tajam. SUARA KURANG BAIK lembut. Seni muzik dan suara semuanya tertakluk di bawah kelulusan Ilahi yang bersifat umum. sederhana. licin. b. Seni muzik dan seni suara adalah sama hukumnya dengan memenuhi keperluan pancaindera yang lain seperti makanan yang lazat dan pemandangan yang indah. • • • • 5 FARDU KIFAYAH • TOPIK 2: SENI SUARA MENURUT ISLAM 1. parau. d. Definisi suara : suatu getaran bunyi yang diproses oleh udara dari paru-paru melalui selaput suara ke rongga-rongga mulut atau hidung yang akan ditentukan bunyinya oleh alat pertuturan yang lain mengikut kehendak yang tertentu. rendah. manis. Boleh menghilangkan keraguan terhadap mukjizat al-Quran. 4. bersih. licin. tinggi. c. Ia mempunyai sepuluh sifat iaitu ketepatan nada. Fuqaha' terdahulu telah membenarkan seni muzik dan seni suara bila ada tujuan yang sesuai dan munasabah dan menegahnya bila ada unsur luaran yang tidak berlandaskan Islam. SUARA BAIK garau. pecah. Ia mempunyai sembilan sifat iaitu ketepatan nada. Boleh menambahkan keelokkan bacaan al-Quran. Kepentingan suara dalam membaca al-Quran a. tinggi. SUARA TIDAK BAIK serak. lembab. Menyeleweng ke arah perkara-perkara yang dilarang Islam. licin.• Menghalang kemajuan dan perkembangan proses meninggikan kedudukan al-Quran. kecil. tenggelam. manis. terketar-ketar. lemah. 2. terputus. terang dan lantang. Islam menetapkan kesederhanaan dalam semua aspek termasuk menghayati seni musik dan seni suara. Ia mempunyai sifat-sifat sumbang. keras. bersih. lantang dan tajam. SUARA TERBAIK garau. Sekiranya boleh mengurangkan kesalahan bacaan alQuran.

Lembut dan Bersih Bertujuan untuk melahirkan seni persembahan. tekak. Paras Tingkatan Suara atau Tabaqah Bil 1 2 3 4 Tabaqah Suara Catatan QARAR Ianya berfungsi di dada. tinggi dan tertinggi. 8. otak. dada. perkara di atas dengan teknikteknik yang tertentu. Keras dan Tegas Bertujuan untuk menyemarakkan persembahan. Catatan Iaitu menerusi alat-alat pertuturan yang tertentu seperti Halqi. b. Lisani dan Shafawi. 6. JAWAB Ianya berfungsi pada rongga hidung. rongga hidung dan rongga sederhana. . 5. keras. Iaitu bunga-bunga suara yang sengaja digubah dan disusun rapi mengikut kehendak jenis tarannum yang diperdengarkan. Khayshum dan Jawf. NAWA Ianya berfungsi pada tekak. Kemanisan dan kebasahan suara. Kecil dan Rapat-rapat Bertujuan untuk mencantikkan persembahan. Gema suara yang meninggi ke arah Khayshum c. yang dikehendaki. kasar dan licin. halus. Iaitu menerusi alat-alat pembesaran dan Menentukan bunyi sifat-sifat huruf mengikut lahjah penyuburan suara seperti Halqum. Peranan Burdah Suara Bil 1 2 3 4 Jenis Burdah Catatan Kasar dan Jarang Bertujuan untuk menghidupkan persembahan. Bahagian Burdah Bil 1 2 Burdah Suara BURDAH ASLI BURDAH SINA`I Catatan Iaitu suara yang hidup dan mempunyai getaran yang semulajadi. Iaitu menerusi alat proses suara seperti Menentukan peningkatan (Tabaqah) rendah. Iaitu menerusi proses penyusunan perkaraMenentukan nada dan irama (lagu) yang tertentu. 7. ciri-ciri suara yang berlahjah Arab adalah seperti berikut: a. pernafasan yang tertentu. JAWAB AL-JAWAB Ianya berfungsi pada rongga otak. Kelembutan bunyi yang berbudaya kearaban. Menentukan tekanan bunyi yang menarik seperti Iaitu menerusi saluran udara dan lembut.Bil 1 2 3 4 5 Peranan Suara Menentukan bunyi sesuatu huruf atau kalimah alQuran dengan tetap.

Lepaskan nafas di samping menyebut beberapa patah kalimah dalam keadaan terkawal serta lakukannya berulang kali. Amalkan cara ini sehingga melebihi 5 liter sehari. berminyak dan yang boleh membawa kesan Menjaga Kesihatan Suara berubahnya suhu badan. Pergerakan suara di samping burdah yang berbudaya kearaban. Lepaskan nafas perlahan-lahan tanpa suara dan beransur-ansur serta lakukannya berulang kali. Cara Memelihara Kualiti Suara Bil 1 2 3 4 Catatan Dengan cara menjaga aspek pemakanan yang seimbang dan Menjaga Kesihatan Fizikal bersukan atau bersenam. Dari segi minuman pula. Dengan cara melazimi minum air panas suam atau air sejuk Banyakkan Minum Air tanpa ais. Latihan suara dalam Fasohah dengan Lahjah Arab. Lataihan suara dengan cara membentuk Tabaqah. Latihan suara untuk mendapatkan Jawab al-Jawab. Latihan suara untuk melembutkan nada suara di dalam bacaan. Latihan suara secara menyumbang Tabaqah. Lepaskan nafas perlahan-lahan dengan bersuara secara beransur-ansur dan terkawal serta lakukannya berulang kali. elakkan minum air yang terlalu panas dan jauhkan dari merokok. Latihan suara untuk menyampaikan kepada tahap yang dikehendaki. 11. Banyakkan Memakan Buahan Dengan cara melazimi memakan buah-buahan dan sayuran dan Sayuran yang berzat. . Latihan suara dengan cara sebutan Lahjah Arab. bergetah. Latihan suara untuk menghidupkan Ikhtilal al-Lahn. Latihan suara dengan menggunakan Qit`ah dan Mahattah. Kualiti Suara 10. Latihan suara secara memainkan lagu di dalam persembahan. kelat. Latihan suara dengan cara Sulalam Nuzul dan Sulalam Su`ud. Kaedah Latihan Memanjangkan Nafas (latihan pernafasan) Bil 1 2 3 4 5 Sistem Latihan Memanjangkan Nafas Tegakkan kedudukan badan di dalam keadaan bersedia. Tarik nafas panjang-panjang kemudian kumpulkannya di bahagian perut. Latihan suara dengan membawa Burdah.d. Kaedah Melatih Suara Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kualiti Suara Latihan suara dalam Harakah supaya dapat memantapkan Maqam. Dengan cara menjauhkan makanan yang terlampau pedas. 9.

t. penyampai risalahNya.a.w merupakan dua aset yang tidak boleh dipisahkan.a.6 Lepaskan nafas di samping membaca bacaan ayat-ayat atau surah-surah yang panjang dalam satu nafas dalam keadaan terkawal serta lakukannya berulang kali.w selaku pemikul amanah Allah s. Tarannum pada Zaman Rasulullah s. TOPIK 3: PERKEMBANGAN TARANNUM AL-QURAN 1. . penerang segala isi kandungan al-Quran dan penyebar syiarNya.w Kitab al-Quran dan Nabi Muhammad s.a.w. Ini kerana pengkhususan penurunan al-Quran itu kepada Baginda s.

Quran. di antaranya ialah: Bil 1 2 3 4 5 Peranan Tarannum Untuk mencapai tahap ketartilan bacaan al-Quran yang sebenar Untuk menghormati kedudukan al-Quran sebagai sumber panduan utama Untuk menambahkan kekhusyukan dan keinsafan Untuk mendapat rahmat daripada Allah s. Perkara ini disebut oleh Imam Abu Daud dalam Sunannya seperti berikut: Maksudnya: Daripada Abdullah ibn Maghaffal r. peranannya juga merupakan aset yang perlu diketahui oleh setiap Qari dan Qariah. Susunan Tarannum yang Popular di Malaysia Bil Jenis Lagu/Tarannum 1 Bayyati . menjadi hobi dan mainan bicara Baginda s.Soba .a.a merupakan zaman bermulanya perkembangan yang begitu rancak dari sudut kepelbagaian bentuk bidang keilmuan.a dan Pascanya Bil.Nahawand dan Rast 50% Qari dan Qariah mengamalkan kedua- . beliau membaca surah al-Fath di mana bacaan itu baginda melakukan tarji' (bacaan lambat dengan memahami isi kandungannya).w dengan bacaan ayat-ayat suci al. 1 2 3 4 5 Para Tabi`In Tempat Sa`id bin al-Musayb Di Kota Madinah Abdullah bin al-Sa'ib Di Kota Makkah Amar bin Abdullah Di Kota Basrah Abu Abdul Rahman al-Sulami dan Alqamah bin Qays Di Kota Kuffah Al-Mughirah bin Abi Shihab al-Makhzumi Di Kota Sham 3.w.a berkata: Aku melihat Rasulullah s. budaya dan ketamadunan. 2. Tarannum pada Zaman Tabi`in r. Dalam mencapai matlamat dan falsafah tarannum. Falsafah dan Peranan Tarannum dalam Bacaan al-Quran Falsafahnya adalah berkisar dalam lingkungan melagukan bacaan al-Quran iaitu suatu usaha ke arah memperkasakan amalan membaca al-Quran dengan menjaga mutu dan kualiti yang bertepatan syara' bagi menghubungkan rasa hati pembaca dan pendengar kepada menghayati keagungan Allah sebagai Maha Pencipta.Oleh sebab itu.w pada hari pembukaan kota Makkah.a.t Untuk mewarnai seni bacaan al-Quran 4. Pelopor/Tabi‛in Tarannum al-Quran pada Zaman Tabi`in r. sedang menunggang unta.a dan Pascanya Zaman para Tabi`in r.Hijaz .

Nahawand .Rast dan Sikah Bayyati .Nahawand .Hijaz .'Iraqi .Hijaz . 5% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini.Soba . 15% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini. Kompenan-kompenan sistem / Ciri-ciri Persembahan Tarannum yang Baik: .2 3 4 5 Bayyati .Sikah dan Jiharkah Bayyati .Rast dan Sikah Bayyati . 5.Rast . 30% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini.Sikah dan Rast dua bahagian ini.Nahawand .

TOPIK 4 : TARANNUM BAYYATI 1. Definisi Bayyati dan Sejarah Perkembangannya .

maka dirasakan seumpama masakan yang tidak cukup perisanya. Kesan daripada tersebar luasnya tarannum Bayyati di Malaysia khususnya. Manakala dari sudut istilahnya pula. Perkara ini telah berterusan sehingga sekarang. Diperkenalkan di Malaysia kira-kira pada tahun 1940-an iaitu selari dengan permulaan perkembangan tarannum lahjah Arab Misri. . Di antara faktor tersebarnya seni tarannum khususnya maqam Bayyati di Tanah Melayu ketika itu adalah penghijrahan pelajar Melayu bagi melanjutkan pengajian dalam bidang pengajian Islam di Universiti al-Azhar. "Bayyati" bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Tanah Arab khususnya dari Mesir. Sifat-sifat alunan tarannum Bayyati."Bayyati" adalah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari wazan (asas pertimbangan asal perkataan) baytun yang bermaksud rumah atau tempat kediaman. ia menjadikan tarannum ini sangat popular dan jika sesuatu persembahan bacaan al-Quran tidak memasukkan tarannum ini. Ini kerana setelah tamat pengajian mereka di sana. sebilangan daripada pelajar ini bukan sahaja pulang dengan segulung ijazah bahkan membawa bersama mereka pelbagai jenis ilmu dan fikrah khususnya dalam bidang tarannum al-Quran. 4. 2. Mesir. Kemudian tugas mereka di tanah air sendiri adalah mengajar dan menyebarkan ilmu tersebut kepada masyarakat umum. 3. Peranan tarannum Bayyati.

Khiyari dan al-Asli 7. Kelemahan pada persembahannya. jika berlaku: a. Kurdi dan `Iraqi. Husayni: Pengertian dan Peranannya Perkataan "Husayni" adalah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari wazan Husn yang bermaksud cantik. Sifat alunan tarannum Husayni . b. Manakala dari sudut istilah ilmu tarannum pula. TARANNUM YANG DIWASLAH DENGAN BAYYATI Mna-mana tarannum yang mempunyai angin yang hampir sama dengan bacaan Bayyati'. al. Jelasnya. anggun dan indah. maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum Husayni dan sebagainya mengikut kemahiran para Qari dan Qariah itu sendiri. 6. maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum Kurdi atau `Iraqi. seperti bacaan Husayni. Ketegangan pada persembahannya. "Husayni" bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Hijaz (Makkah Taranum al-Husayni ini adalah merupakan bahagian kecil daripada tarannum Bayyati sama seperti alShuri.5.

: Peranan dan tugasan tarannum husayni .8.

alunannya telah diubahsuai dan dipopularkan oleh para Qari dari Mesir sifat-sifat alunan Tarannum al-Kurdi Peranan dan tugasan tarannum Kurdi .9. Kurdi: Pengertian dan Peranannya 'Kurdi' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari bangsa Kurdi Kemudian.

10. Iraqi: Pengertian dan Peranannya 'Iraqi' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Negara Iraq mengikut suasana kebudayaan bangsa Kemudian. Peranan dan tugasan tarannum `Iraqi . alunannya telah diubahsuai dan dipopularkan oleh para Qari dari Mesir Di antara sifat-sifat alunan tarannum al-`Iraqi.

Perkara ini berlaku hasil daripada pengubahsuaian para QurraÊ dari Mesir yang mengubahnya mengikut selera budaya mereka. Sifat-sifat Alunan Nahawand .TOPIK 5: TARANNUM NAHAWAND 1. Manakala dari sudut istilahnya pula. Parsi. iaitu Ibnu Sina tarannum Nahawand juga tidak terlepas daripada perubahan.yang sangat popular suatu ketika dahulu di mana di sana lahirnya sebuah karya yang terkenal dalam bidang perubatan iaitu al-Qanun Fi al-Tibb yang ditulis oleh Bapa Perubatan. 2. Nahawand ini adalah merupakan suatu nama tempat di daerah Hamadan yang terletak di negara Parsi atau sekarang dikenali sebagai Iran. Definisi Nahawand dan Sejarah Perkembangannya Tinjauan dari sudut bahasa mendapati bahawa perkataan 'Nahawand' adalah nama bagi tempat yang terletak di daerah Hamadan. 'Nahawand' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari daerah tersebut mengikut citarasa dan sosiobudayanya yang tersendiri.

3. Kurdi dan `Iraqi. senyap Manakala dari sudut istilah ilmu tarannum pula. Ajam: Pengertian dan Peranannya ‘`Ajam’ adalah berasal dari bahasa Arab yang bermaksud diam. Kelemahan pada persembahannya. Peranan Nahawand 4. TARANNUM YANG DIWASLAH DENGAN NAHAWAND Dalam erti kata lain. Jelasnya. mana-mana tarannum yang mempunyai angin yang hampir sama dengan bacaan Nahawand seperti bacaan `Ajam. ‘`Ajam’ atau `Ajami' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Hijaz (Makkah) dengan sedikit pengubahsuaian mengikut suasana budayanya. Rast. 5. maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum `Ajam atau Rast. jika berlaku: a. Ketegangan pada persembahannya. b. maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum Kurdi atau `Iraqi. .

peranan dan tugasan tarannum `Ajam. .sifat-sifat alunan tarannum `Ajam.

Tarannum BAHASA Catatan Perkataan Nawa berasal dari bahasa Arab yang bermaksud biji benih kejadian. Nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Tanah Arab. ISTILAH 1 NAWA ASAR CATATAN BAHASA ISTILAH 2 `USHSHAQ CATATAN .6. Tarannum Nawa Asar dan `Ushshaq Bil. Ia diterima daripada Shaykh Abdul Hamid Mus`al (seorang profesor muzik Arabi berasal dari Mesir). Nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Tanah Arab. Ia diterima daripada Shaykh Taha al-Fashni (pakar tarannum berasal dari Mesir) dan diambil oleh Tuan Guru Haji Ahmad bin Maksum Pergau (suatu tempat di Kelantan). Nawa Asar dan`Ushshaq: Pengertian dan Peranannya Tarannum Nawa Asar dan `Ushshaq juga mempunyai angin yang hampir sama dengan bacaan Nahawand. Perkataan `Ushshaq juga berasal dari bahasa Arab yang bermaksud rindu atau cinta.

Peranan Waslah al-Mumasalah dalam Tarannum Rast . Tinjauan dari sudut sejarah pula mendapati bahawa tarannum Rast adalah berasal daripada negara Parsi (sekarang. Tarannum ini seterusnya telah tersebar dengan meluas di kalangan Qari dan Qariah seluruh dunia Islam. Selain itu. ia juga telah mengalami sedikit perubahan mengikut zauq yang berasaskan lahjah Arab Hijazi. Iran) atau lebih tepat lagi dari kalangan kelompok bangsa Kurdi. ia telah diambil dan diubahsuai oleh pakar-pakar tarannum al-Quran dari negara Hijaz.TOPIK 6: TARANNUM RAST 1. Kemudiannya. Peranan Tarannum Rast 4. Para Qurra dari negara Mesir khususnya yang telah mengolah semula tarannum Rast ini mengikut kesesuaian budaya mereka. Sifat-sifat Tarannum Rast 3. 2. Ia merupakan satu maqam dalam seni lagu timur dan dianggap sebagai yang paling utama dalam dunia seni lagu timur bahkan ia lebih sinonim sebagai imej kepada seni lagu timur. Definisi Rast dan Sejarah Perkembangannya 'Rast' adalah bermaksud benar-benar lurus.

Jiharkah ataupun sebagainya. Mengelakkan Kelembapan dalam Bacaan Sekiranya bacaan menjadi agak lemah. b. maka ia bolehlah diwaslahkan dengan tarannum Jiharkah ataupun Sikah. c. TOPIK 7: TARANNUM SOBA . Mengelakkan Ketegangan dalam Persembahan Sekiranya berlaku ketegangan dalam bacaan sewaktu membawa lagu Rast.a. maka kebiasaannya ia adalah petunjuk bahawa Qari tersebut akan meneruskan bacaannya dengan tarannum yang digunakan semasa waslah tersebut. Memberi Gambaran tentang Lagu Seterusnya Jika seseorang Qari mewaslahkan lagu Rast dengan Sikah. maka bolehlah diwaslahkan kepada Husaini supaya bacaan tersebut menjadi bertenaga kembali.

.1.