HBQE3103-TARANNUM AL-QURAN TOPIK 1: KURIKULUM BACAAN AL-QURAN 1.

Pendekatan Kurikulum Bacaan al-Quran:

a. Kur. Tahsin al-Quran (Tahsin al-Saut) - Ia merupakan dua kalimah Arab yang disatukan yang memberikan maksud memperelokkan suara. - Bertujuan utk melunakkan suara mengikut tahap-tahap yang tertentu dalam membaca alQuran. - Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: Sesungguhnya Abdullah bin Qays dianugerahkan mizwar (suara yang sedap) dari jenis mizwar keluarga nabi Daud. - Hujahnya: Hadis ini menunjukkan Rasulullah s.a.w telah memuji Abu Musa al-Ash’ari yang mempunyai kelunakan suara dalam membaca al-Quran. b. Kur. Al-Tarannum (lagu) - Dari sudut istilah ia bermaksud ilmu atau kaedah suara yang dibunyikan menerusi nada, rentak dan irama yang tertentu untuk menambahkan kelunakkan bacaan al-Quran. - Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda: Adapun yang diizinkan oleh Allah dan diakui oleh Nabi s.a.w ialah melagukan bacaan al-Quran. - Hujahnya: Hadis ini menunjukkan keizinan daripada Allah dan rasulNya s.a.w dalam melagukan bacaan al-Quran. c. Kur. Al-Tajwid - bererti memperelokkan sesuatu. - Dari sudut istilahnya ia bermaksud ilmu atau kaedah mengenai cara-cara membaca al-Quran dengan baik dan sempurna berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkan. - Dalilnya firman Allah yang bermaksud ....Dan bacalah al-Quran itu secara tartil. - Hujahnya: Ia menunjukkan kepentingan membaca al-Quran secara tartil iaitu menyempurnakan hak-hak huruf dan sifat-sifatnya. d. Kur. Al-Tartil - kaedah yang dihasilkan oleh gabungan kaedah tahsin al-saut, tajwid dan tarannum. Ia juga merupakan bacaan cantik yang lengkap dan sempurna. - Firman Allah s.w.t dalam Surah al-Furqan: 25:32:

Maksudnya: Dan kami membacanya (al-Quran) itu secara tartil. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah s.w.t menurunkan al-Quran ini dengan bacaan yang tartil. 2. Istilah-istilah dalam Ilmu Tarannum Bil. 1 Istilah Ikhtilal al-Lahn Catatan Ia bermaksud membunyikan suara dengan nada

Ciri-ciri Tarannum yang Muktabar Bil. Ia bermaksud lagu-lagu seperti bayyati. Peranan Harakah Bil. 4. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu: a. Ia bermaksud gaya penghujung (perhentian) kepada sesuatu harakah yang tertentu. Ia bermaksud gaya susunan lagu yang tersusun daripada beberapa qit`ah dengan mahattahnya yang tertentu. . nahawand dan sebagainya. Ia merupakan pergerakan menghidupkan bunyi suara. 2 b. 3 4 5 6 7 Nagham Mahattah Qit`ah Harakah Taushih 3. Ikhtilal al-Lahn secara menurun. Burdah b. 1 2 3 Perkara NADA RENTAK IRAMA Ciri-ciri Tarannum yang Muktabar Ia merupakan tingkatan atau tekanan bunyi suara. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu: a. Burdah Sina`i: Bunga-bunga suara yang digubah dan disusun rapi mengikut kehendak jenis tarannum yang dipersembahkan. tabaqah dan susunannya. Ia merupakan alunan atau bentuk bunyi. Ia bermaksud gerak lagu yang paling pendek tanpa mahattah yang tertentu. Burdah Asli: Suara yang hidup dan mempunyai getaran yang semula jadi. Ia bermaksud rangkap atau bait syair. Ia bermaksud bunga-bunga lagu atau getaran suara. Ia bertujuan meningkatkan kualiti dan teknik ketika mempersembahkan bacaan al-Quran. 1 2 Perkara SECARA UMUM SECARA KHUSUS Catatan Harakah Pertama Hendaklah disesuaikan dengan harakah yang terakhir pada lagu sebelumnya sama ada gaya. Ikhtilal al-Lahn secara mendaki.kesumbangan pada mana-mana irama yang tertentu.

Harakah yang mempunyai kesumbangan untuk menurun dan menaik. Ia merupakan harakah jawab (harakah tinggi) pada tiap-tiap lagu. Ia merupakan harakah penutup kepada sesuatu lagu. 1 2 3 4 5 Perkara NADA RENTAK IRAMA IKHTILAL AL-LAHN BURDAH Ciri-ciri Tarannum yang Berkualiti Harakah yang mempunyai tangga-tangga atau peringkat untuk menurun. ii. 5. Harakah yang mempunyai gabungan dua angin lagu atau lebih. 6. Dua Kumpulan Mazhab Disokong oleh Pendapat Para Sahabat dan Tabi`in Bil. Tarannum boleh melekakan daripada .Quran seperti menambah huruf. Ia merupakan harakah jawab al-jawab (harakah tertinggi) pada tiap-tiap lagu. 1 Kumpulan MAZHAB MALIKI DAN HANBALI Catatan Pendapat ini dikuatkan lagi berdasarkan pendapat sebilangan daripada para Sahabat dan Tabi`in seperti Anas bin Malik. • • Di antara dalil aqli yang menyokong pendapat ini ialah: i. Ia merupakan harakah persedian untuk menurun. Tarannum boleh mencacatkan keaslian lafaz al. Harakah yang mempunyai bunga-bungaan yang menarik ketika mempersembahkan bacaan al-Quran. Ciri-ciri Mutu dan Kualiti Harakah Bil. Ibnu Sirin dan lain-lain lagi. Sa`id bin Jubayr.Harakah Kedua Harakah Ketiga Harakah Keempat Harakah Kelima Harakah Keenam Ia merupakan harakah penggerak atau rangsangan kepada harakah yang berikutnya. memanjang dan sebagainya. al-Hassan al-Basri. Harakah yang mempunyai tangga-tangga atau peringkat untuk menaik. Sa`id bin al-Musayyib.

Ibnu Abbas. Menimbulkan fitnah. Hukum • • 1 SUNNAH • Catatan Sekiranya dapat mempertingkatkan syiar Islam. Abu Ja`far al-Tabari. • • • • • • • • • 2 HARUS 3 4 MAKRUH HARAM • • . Tarannum boleh menjadi medium pengajaran dan pembelajaran.• memahami dan menghayati isi kandungan al-Quran. Tarannum mempunyai budaya seni yang mengajak ke arah khusyuk dan menginsafi mukjizat al-Quran. Hukum Tarannum al-Quran Bil. Dapat menzahirkan nilai ketinggian mukjizat alQuran. 2 MAZHAB SHAFI`I DAN HANAFI ii. Abu Bakr al-`Arabi dan lain-lain lagi. menarik minat terhadap proses pengajian dan pengajaran al-Quran. Dapat menarik perhatian orang ramai meminati alQuran. Tidak menghalang ketenangan dalam beribadah. SSekiranya tidak mencacatkan al-Quran. iii. 7. Tarannum boleh menarik minat masyarakat untuk mendekati al-Quran. Menjatuhkan dan menghina kemukjizatan al-Quran. Pendapat ini dikuatkan lagi berdasarkan pendapat sebilangan daripada para Sahabat dan Tabi`in seperti Umar bin al-Khattab. Sekiranya mengganggu ketenteraman awam. • Di antara dalil aqli yang menyokong pendapat ini ialah: i. Mengganggu ketenangan dalam beribadah. Sekiranya merosakkan keaslian al-Quran. Tidak mengganggu ketenteraman awam. Mengganggu khusyuk dalam mentadabbur al-Quran. Ibnu Mas`ud. Tidak menimbulkan fitnah.

rendah. SUARA TERBAIK garau. terputus. lantang dan tajam.• Menghalang kemajuan dan perkembangan proses meninggikan kedudukan al-Quran. pecah. • • • • 5 FARDU KIFAYAH • TOPIK 2: SENI SUARA MENURUT ISLAM 1. tercekik dan sebagainy Sifat 3. Islam menetapkan kesederhanaan dalam semua aspek termasuk menghayati seni musik dan seni suara. terang dan tajam. tenggelam. licin. manis. bersih. Ia mempunyai sepuluh sifat iaitu ketepatan nada. bersih. manis. Ia mempunyai sifat-sifat sumbang. Seni muzik dan suara semuanya tertakluk di bawah kelulusan Ilahi yang bersifat umum. terang dan lantang. bersih. lemah. kecil. SUARA TIDAK BAIK serak. sederhana. Boleh memantapkan pemahaman kefahaman terhadap al-Quran. tinggi. SUARA BAIK garau. Peranan suara . tinggi. licin. tersepit. nipis. Ia mempunyai sembilan sifat iaitu ketepatan nada. Kategori suara Bil 1 2 3 4 Catatan Ia mempunyai sebelas sifat iaitu ketepatan nada. Boleh menambahkan keelokkan bacaan al-Quran. keras. SUARA KURANG BAIK lembut. Menyeleweng ke arah perkara-perkara yang dilarang Islam. lembut. parau. Definisi suara : suatu getaran bunyi yang diproses oleh udara dari paru-paru melalui selaput suara ke rongga-rongga mulut atau hidung yang akan ditentukan bunyinya oleh alat pertuturan yang lain mengikut kehendak yang tertentu. terketar-ketar. lembut. Fuqaha' terdahulu telah membenarkan seni muzik dan seni suara bila ada tujuan yang sesuai dan munasabah dan menegahnya bila ada unsur luaran yang tidak berlandaskan Islam. licin. manis. b. 4. d. terang. c. rendah. Sekiranya boleh mengurangkan kesalahan bacaan alQuran. Boleh menghilangkan keraguan terhadap mukjizat al-Quran. Seni muzik dan seni suara adalah sama hukumnya dengan memenuhi keperluan pancaindera yang lain seperti makanan yang lazat dan pemandangan yang indah. lembab. Kepentingan suara dalam membaca al-Quran a. 2.

kasar dan licin. Lembut dan Bersih Bertujuan untuk melahirkan seni persembahan. Keras dan Tegas Bertujuan untuk menyemarakkan persembahan. Iaitu menerusi alat proses suara seperti Menentukan peningkatan (Tabaqah) rendah. 8. dada. NAWA Ianya berfungsi pada tekak. JAWAB Ianya berfungsi pada rongga hidung. yang dikehendaki.Bil 1 2 3 4 5 Peranan Suara Menentukan bunyi sesuatu huruf atau kalimah alQuran dengan tetap. Iaitu menerusi proses penyusunan perkaraMenentukan nada dan irama (lagu) yang tertentu. tekak. otak. pernafasan yang tertentu. tinggi dan tertinggi. perkara di atas dengan teknikteknik yang tertentu. b. 6. halus. Paras Tingkatan Suara atau Tabaqah Bil 1 2 3 4 Tabaqah Suara Catatan QARAR Ianya berfungsi di dada. ciri-ciri suara yang berlahjah Arab adalah seperti berikut: a. Catatan Iaitu menerusi alat-alat pertuturan yang tertentu seperti Halqi. Iaitu menerusi alat-alat pembesaran dan Menentukan bunyi sifat-sifat huruf mengikut lahjah penyuburan suara seperti Halqum. Khayshum dan Jawf. Bahagian Burdah Bil 1 2 Burdah Suara BURDAH ASLI BURDAH SINA`I Catatan Iaitu suara yang hidup dan mempunyai getaran yang semulajadi. Gema suara yang meninggi ke arah Khayshum c. Kecil dan Rapat-rapat Bertujuan untuk mencantikkan persembahan. rongga hidung dan rongga sederhana. Kelembutan bunyi yang berbudaya kearaban. keras. 5. Peranan Burdah Suara Bil 1 2 3 4 Jenis Burdah Catatan Kasar dan Jarang Bertujuan untuk menghidupkan persembahan. JAWAB AL-JAWAB Ianya berfungsi pada rongga otak. Lisani dan Shafawi. Iaitu bunga-bunga suara yang sengaja digubah dan disusun rapi mengikut kehendak jenis tarannum yang diperdengarkan. 7. Menentukan tekanan bunyi yang menarik seperti Iaitu menerusi saluran udara dan lembut. Kemanisan dan kebasahan suara. .

Latihan suara untuk melembutkan nada suara di dalam bacaan. Tarik nafas panjang-panjang kemudian kumpulkannya di bahagian perut. Kaedah Melatih Suara Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kualiti Suara Latihan suara dalam Harakah supaya dapat memantapkan Maqam. Latihan suara dengan cara sebutan Lahjah Arab. Kaedah Latihan Memanjangkan Nafas (latihan pernafasan) Bil 1 2 3 4 5 Sistem Latihan Memanjangkan Nafas Tegakkan kedudukan badan di dalam keadaan bersedia. Latihan suara dalam Fasohah dengan Lahjah Arab. Latihan suara dengan membawa Burdah. Lepaskan nafas di samping menyebut beberapa patah kalimah dalam keadaan terkawal serta lakukannya berulang kali. 9. Lataihan suara dengan cara membentuk Tabaqah. Dari segi minuman pula. kelat. Lepaskan nafas perlahan-lahan tanpa suara dan beransur-ansur serta lakukannya berulang kali. Dengan cara melazimi minum air panas suam atau air sejuk Banyakkan Minum Air tanpa ais. bergetah. Lepaskan nafas perlahan-lahan dengan bersuara secara beransur-ansur dan terkawal serta lakukannya berulang kali. Kualiti Suara 10. elakkan minum air yang terlalu panas dan jauhkan dari merokok. Dengan cara menjauhkan makanan yang terlampau pedas.d. Latihan suara secara memainkan lagu di dalam persembahan. Latihan suara secara menyumbang Tabaqah. Pergerakan suara di samping burdah yang berbudaya kearaban. Latihan suara untuk mendapatkan Jawab al-Jawab. Cara Memelihara Kualiti Suara Bil 1 2 3 4 Catatan Dengan cara menjaga aspek pemakanan yang seimbang dan Menjaga Kesihatan Fizikal bersukan atau bersenam. Latihan suara dengan menggunakan Qit`ah dan Mahattah. 11. . Latihan suara dengan cara Sulalam Nuzul dan Sulalam Su`ud. Amalkan cara ini sehingga melebihi 5 liter sehari. berminyak dan yang boleh membawa kesan Menjaga Kesihatan Suara berubahnya suhu badan. Banyakkan Memakan Buahan Dengan cara melazimi memakan buah-buahan dan sayuran dan Sayuran yang berzat. Latihan suara untuk menyampaikan kepada tahap yang dikehendaki. Latihan suara untuk menghidupkan Ikhtilal al-Lahn.

Ini kerana pengkhususan penurunan al-Quran itu kepada Baginda s.a. TOPIK 3: PERKEMBANGAN TARANNUM AL-QURAN 1. .a.w.a. penyampai risalahNya. Tarannum pada Zaman Rasulullah s.w selaku pemikul amanah Allah s.6 Lepaskan nafas di samping membaca bacaan ayat-ayat atau surah-surah yang panjang dalam satu nafas dalam keadaan terkawal serta lakukannya berulang kali.w merupakan dua aset yang tidak boleh dipisahkan. penerang segala isi kandungan al-Quran dan penyebar syiarNya.t.w Kitab al-Quran dan Nabi Muhammad s.

Susunan Tarannum yang Popular di Malaysia Bil Jenis Lagu/Tarannum 1 Bayyati .a. beliau membaca surah al-Fath di mana bacaan itu baginda melakukan tarji' (bacaan lambat dengan memahami isi kandungannya).Nahawand dan Rast 50% Qari dan Qariah mengamalkan kedua- . di antaranya ialah: Bil 1 2 3 4 5 Peranan Tarannum Untuk mencapai tahap ketartilan bacaan al-Quran yang sebenar Untuk menghormati kedudukan al-Quran sebagai sumber panduan utama Untuk menambahkan kekhusyukan dan keinsafan Untuk mendapat rahmat daripada Allah s. Falsafah dan Peranan Tarannum dalam Bacaan al-Quran Falsafahnya adalah berkisar dalam lingkungan melagukan bacaan al-Quran iaitu suatu usaha ke arah memperkasakan amalan membaca al-Quran dengan menjaga mutu dan kualiti yang bertepatan syara' bagi menghubungkan rasa hati pembaca dan pendengar kepada menghayati keagungan Allah sebagai Maha Pencipta.Oleh sebab itu.a dan Pascanya Bil. peranannya juga merupakan aset yang perlu diketahui oleh setiap Qari dan Qariah.a dan Pascanya Zaman para Tabi`in r.w.t Untuk mewarnai seni bacaan al-Quran 4. 1 2 3 4 5 Para Tabi`In Tempat Sa`id bin al-Musayb Di Kota Madinah Abdullah bin al-Sa'ib Di Kota Makkah Amar bin Abdullah Di Kota Basrah Abu Abdul Rahman al-Sulami dan Alqamah bin Qays Di Kota Kuffah Al-Mughirah bin Abi Shihab al-Makhzumi Di Kota Sham 3. Tarannum pada Zaman Tabi`in r. budaya dan ketamadunan. Pelopor/Tabi‛in Tarannum al-Quran pada Zaman Tabi`in r.a.a berkata: Aku melihat Rasulullah s.w dengan bacaan ayat-ayat suci al.Soba . Perkara ini disebut oleh Imam Abu Daud dalam Sunannya seperti berikut: Maksudnya: Daripada Abdullah ibn Maghaffal r. 2. menjadi hobi dan mainan bicara Baginda s.w pada hari pembukaan kota Makkah. Dalam mencapai matlamat dan falsafah tarannum.Hijaz .Quran.a merupakan zaman bermulanya perkembangan yang begitu rancak dari sudut kepelbagaian bentuk bidang keilmuan. sedang menunggang unta.

Sikah dan Rast dua bahagian ini.Rast dan Sikah Bayyati .Rast dan Sikah Bayyati .Nahawand .Sikah dan Jiharkah Bayyati . Kompenan-kompenan sistem / Ciri-ciri Persembahan Tarannum yang Baik: .Hijaz . 30% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini. 5. 15% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini.Nahawand .Hijaz .Rast .Nahawand . 5% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini.'Iraqi .2 3 4 5 Bayyati .Soba .

Definisi Bayyati dan Sejarah Perkembangannya .TOPIK 4 : TARANNUM BAYYATI 1.

Mesir. Di antara faktor tersebarnya seni tarannum khususnya maqam Bayyati di Tanah Melayu ketika itu adalah penghijrahan pelajar Melayu bagi melanjutkan pengajian dalam bidang pengajian Islam di Universiti al-Azhar. Diperkenalkan di Malaysia kira-kira pada tahun 1940-an iaitu selari dengan permulaan perkembangan tarannum lahjah Arab Misri. 3. Peranan tarannum Bayyati."Bayyati" adalah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari wazan (asas pertimbangan asal perkataan) baytun yang bermaksud rumah atau tempat kediaman. Kesan daripada tersebar luasnya tarannum Bayyati di Malaysia khususnya. ia menjadikan tarannum ini sangat popular dan jika sesuatu persembahan bacaan al-Quran tidak memasukkan tarannum ini. Ini kerana setelah tamat pengajian mereka di sana. 2. Kemudian tugas mereka di tanah air sendiri adalah mengajar dan menyebarkan ilmu tersebut kepada masyarakat umum. sebilangan daripada pelajar ini bukan sahaja pulang dengan segulung ijazah bahkan membawa bersama mereka pelbagai jenis ilmu dan fikrah khususnya dalam bidang tarannum al-Quran. . "Bayyati" bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Tanah Arab khususnya dari Mesir. 4. Manakala dari sudut istilahnya pula. maka dirasakan seumpama masakan yang tidak cukup perisanya. Perkara ini telah berterusan sehingga sekarang. Sifat-sifat alunan tarannum Bayyati.

5. Husayni: Pengertian dan Peranannya Perkataan "Husayni" adalah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari wazan Husn yang bermaksud cantik. maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum Kurdi atau `Iraqi. anggun dan indah. Ketegangan pada persembahannya. Sifat alunan tarannum Husayni . b. al. Kelemahan pada persembahannya. "Husayni" bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Hijaz (Makkah Taranum al-Husayni ini adalah merupakan bahagian kecil daripada tarannum Bayyati sama seperti alShuri. 6. Jelasnya. Manakala dari sudut istilah ilmu tarannum pula. TARANNUM YANG DIWASLAH DENGAN BAYYATI Mna-mana tarannum yang mempunyai angin yang hampir sama dengan bacaan Bayyati'. Kurdi dan `Iraqi. jika berlaku: a. seperti bacaan Husayni.Khiyari dan al-Asli 7. maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum Husayni dan sebagainya mengikut kemahiran para Qari dan Qariah itu sendiri.

8. : Peranan dan tugasan tarannum husayni .

Kurdi: Pengertian dan Peranannya 'Kurdi' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari bangsa Kurdi Kemudian. alunannya telah diubahsuai dan dipopularkan oleh para Qari dari Mesir sifat-sifat alunan Tarannum al-Kurdi Peranan dan tugasan tarannum Kurdi .9.

10. Iraqi: Pengertian dan Peranannya 'Iraqi' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Negara Iraq mengikut suasana kebudayaan bangsa Kemudian. Peranan dan tugasan tarannum `Iraqi . alunannya telah diubahsuai dan dipopularkan oleh para Qari dari Mesir Di antara sifat-sifat alunan tarannum al-`Iraqi.

2. Sifat-sifat Alunan Nahawand . Perkara ini berlaku hasil daripada pengubahsuaian para QurraÊ dari Mesir yang mengubahnya mengikut selera budaya mereka. Definisi Nahawand dan Sejarah Perkembangannya Tinjauan dari sudut bahasa mendapati bahawa perkataan 'Nahawand' adalah nama bagi tempat yang terletak di daerah Hamadan. iaitu Ibnu Sina tarannum Nahawand juga tidak terlepas daripada perubahan. Manakala dari sudut istilahnya pula. Nahawand ini adalah merupakan suatu nama tempat di daerah Hamadan yang terletak di negara Parsi atau sekarang dikenali sebagai Iran. Parsi.yang sangat popular suatu ketika dahulu di mana di sana lahirnya sebuah karya yang terkenal dalam bidang perubatan iaitu al-Qanun Fi al-Tibb yang ditulis oleh Bapa Perubatan. 'Nahawand' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari daerah tersebut mengikut citarasa dan sosiobudayanya yang tersendiri.TOPIK 5: TARANNUM NAHAWAND 1.

mana-mana tarannum yang mempunyai angin yang hampir sama dengan bacaan Nahawand seperti bacaan `Ajam. maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum Kurdi atau `Iraqi. b. jika berlaku: a. Jelasnya. TARANNUM YANG DIWASLAH DENGAN NAHAWAND Dalam erti kata lain. maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum `Ajam atau Rast. Kelemahan pada persembahannya. Ajam: Pengertian dan Peranannya ‘`Ajam’ adalah berasal dari bahasa Arab yang bermaksud diam.3. senyap Manakala dari sudut istilah ilmu tarannum pula. . Ketegangan pada persembahannya. Peranan Nahawand 4. Rast. Kurdi dan `Iraqi. 5. ‘`Ajam’ atau `Ajami' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Hijaz (Makkah) dengan sedikit pengubahsuaian mengikut suasana budayanya.

. peranan dan tugasan tarannum `Ajam.sifat-sifat alunan tarannum `Ajam.

Tarannum Nawa Asar dan `Ushshaq Bil. Ia diterima daripada Shaykh Abdul Hamid Mus`al (seorang profesor muzik Arabi berasal dari Mesir). Perkataan `Ushshaq juga berasal dari bahasa Arab yang bermaksud rindu atau cinta. ISTILAH 1 NAWA ASAR CATATAN BAHASA ISTILAH 2 `USHSHAQ CATATAN . Ia diterima daripada Shaykh Taha al-Fashni (pakar tarannum berasal dari Mesir) dan diambil oleh Tuan Guru Haji Ahmad bin Maksum Pergau (suatu tempat di Kelantan).6. Nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Tanah Arab. Tarannum BAHASA Catatan Perkataan Nawa berasal dari bahasa Arab yang bermaksud biji benih kejadian. Nawa Asar dan`Ushshaq: Pengertian dan Peranannya Tarannum Nawa Asar dan `Ushshaq juga mempunyai angin yang hampir sama dengan bacaan Nahawand. Nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Tanah Arab.

Definisi Rast dan Sejarah Perkembangannya 'Rast' adalah bermaksud benar-benar lurus. Para Qurra dari negara Mesir khususnya yang telah mengolah semula tarannum Rast ini mengikut kesesuaian budaya mereka. Ia merupakan satu maqam dalam seni lagu timur dan dianggap sebagai yang paling utama dalam dunia seni lagu timur bahkan ia lebih sinonim sebagai imej kepada seni lagu timur. Selain itu. Kemudiannya. 2. Sifat-sifat Tarannum Rast 3.TOPIK 6: TARANNUM RAST 1. Peranan Waslah al-Mumasalah dalam Tarannum Rast . Iran) atau lebih tepat lagi dari kalangan kelompok bangsa Kurdi. ia telah diambil dan diubahsuai oleh pakar-pakar tarannum al-Quran dari negara Hijaz. Tarannum ini seterusnya telah tersebar dengan meluas di kalangan Qari dan Qariah seluruh dunia Islam. Tinjauan dari sudut sejarah pula mendapati bahawa tarannum Rast adalah berasal daripada negara Parsi (sekarang. Peranan Tarannum Rast 4. ia juga telah mengalami sedikit perubahan mengikut zauq yang berasaskan lahjah Arab Hijazi.

maka ia bolehlah diwaslahkan dengan tarannum Jiharkah ataupun Sikah. maka kebiasaannya ia adalah petunjuk bahawa Qari tersebut akan meneruskan bacaannya dengan tarannum yang digunakan semasa waslah tersebut. Mengelakkan Ketegangan dalam Persembahan Sekiranya berlaku ketegangan dalam bacaan sewaktu membawa lagu Rast. c. Memberi Gambaran tentang Lagu Seterusnya Jika seseorang Qari mewaslahkan lagu Rast dengan Sikah. Mengelakkan Kelembapan dalam Bacaan Sekiranya bacaan menjadi agak lemah. b. TOPIK 7: TARANNUM SOBA .a. maka bolehlah diwaslahkan kepada Husaini supaya bacaan tersebut menjadi bertenaga kembali. Jiharkah ataupun sebagainya.

.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful