HBQE3103 Tarannum Al-Quran

HBQE3103-TARANNUM AL-QURAN TOPIK 1: KURIKULUM BACAAN AL-QURAN 1.

Pendekatan Kurikulum Bacaan al-Quran:

a. Kur. Tahsin al-Quran (Tahsin al-Saut) - Ia merupakan dua kalimah Arab yang disatukan yang memberikan maksud memperelokkan suara. - Bertujuan utk melunakkan suara mengikut tahap-tahap yang tertentu dalam membaca alQuran. - Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: Sesungguhnya Abdullah bin Qays dianugerahkan mizwar (suara yang sedap) dari jenis mizwar keluarga nabi Daud. - Hujahnya: Hadis ini menunjukkan Rasulullah s.a.w telah memuji Abu Musa al-Ash’ari yang mempunyai kelunakan suara dalam membaca al-Quran. b. Kur. Al-Tarannum (lagu) - Dari sudut istilah ia bermaksud ilmu atau kaedah suara yang dibunyikan menerusi nada, rentak dan irama yang tertentu untuk menambahkan kelunakkan bacaan al-Quran. - Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda: Adapun yang diizinkan oleh Allah dan diakui oleh Nabi s.a.w ialah melagukan bacaan al-Quran. - Hujahnya: Hadis ini menunjukkan keizinan daripada Allah dan rasulNya s.a.w dalam melagukan bacaan al-Quran. c. Kur. Al-Tajwid - bererti memperelokkan sesuatu. - Dari sudut istilahnya ia bermaksud ilmu atau kaedah mengenai cara-cara membaca al-Quran dengan baik dan sempurna berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkan. - Dalilnya firman Allah yang bermaksud ....Dan bacalah al-Quran itu secara tartil. - Hujahnya: Ia menunjukkan kepentingan membaca al-Quran secara tartil iaitu menyempurnakan hak-hak huruf dan sifat-sifatnya. d. Kur. Al-Tartil - kaedah yang dihasilkan oleh gabungan kaedah tahsin al-saut, tajwid dan tarannum. Ia juga merupakan bacaan cantik yang lengkap dan sempurna. - Firman Allah s.w.t dalam Surah al-Furqan: 25:32:

Maksudnya: Dan kami membacanya (al-Quran) itu secara tartil. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah s.w.t menurunkan al-Quran ini dengan bacaan yang tartil. 2. Istilah-istilah dalam Ilmu Tarannum Bil. 1 Istilah Ikhtilal al-Lahn Catatan Ia bermaksud membunyikan suara dengan nada

Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu: a. 3 4 5 6 7 Nagham Mahattah Qit`ah Harakah Taushih 3. Burdah b. tabaqah dan susunannya. Ia bermaksud lagu-lagu seperti bayyati. Ia bermaksud gerak lagu yang paling pendek tanpa mahattah yang tertentu. 1 2 Perkara SECARA UMUM SECARA KHUSUS Catatan Harakah Pertama Hendaklah disesuaikan dengan harakah yang terakhir pada lagu sebelumnya sama ada gaya. 4. Peranan Harakah Bil. . Ciri-ciri Tarannum yang Muktabar Bil. Ia merupakan alunan atau bentuk bunyi. Burdah Sina`i: Bunga-bunga suara yang digubah dan disusun rapi mengikut kehendak jenis tarannum yang dipersembahkan.kesumbangan pada mana-mana irama yang tertentu. Ikhtilal al-Lahn secara menurun. nahawand dan sebagainya. Ia bertujuan meningkatkan kualiti dan teknik ketika mempersembahkan bacaan al-Quran. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu: a. Ia bermaksud gaya susunan lagu yang tersusun daripada beberapa qit`ah dengan mahattahnya yang tertentu. Ia bermaksud gaya penghujung (perhentian) kepada sesuatu harakah yang tertentu. 1 2 3 Perkara NADA RENTAK IRAMA Ciri-ciri Tarannum yang Muktabar Ia merupakan tingkatan atau tekanan bunyi suara. Ia merupakan pergerakan menghidupkan bunyi suara. Ia bermaksud rangkap atau bait syair. Ikhtilal al-Lahn secara mendaki. Ia bermaksud bunga-bunga lagu atau getaran suara. 2 b. Burdah Asli: Suara yang hidup dan mempunyai getaran yang semula jadi.

• • Di antara dalil aqli yang menyokong pendapat ini ialah: i. Ia merupakan harakah jawab al-jawab (harakah tertinggi) pada tiap-tiap lagu. Sa`id bin al-Musayyib.Quran seperti menambah huruf. Ia merupakan harakah jawab (harakah tinggi) pada tiap-tiap lagu. Tarannum boleh melekakan daripada . memanjang dan sebagainya.Harakah Kedua Harakah Ketiga Harakah Keempat Harakah Kelima Harakah Keenam Ia merupakan harakah penggerak atau rangsangan kepada harakah yang berikutnya. Ia merupakan harakah penutup kepada sesuatu lagu. Ia merupakan harakah persedian untuk menurun. 1 2 3 4 5 Perkara NADA RENTAK IRAMA IKHTILAL AL-LAHN BURDAH Ciri-ciri Tarannum yang Berkualiti Harakah yang mempunyai tangga-tangga atau peringkat untuk menurun. Harakah yang mempunyai tangga-tangga atau peringkat untuk menaik. Ibnu Sirin dan lain-lain lagi. 1 Kumpulan MAZHAB MALIKI DAN HANBALI Catatan Pendapat ini dikuatkan lagi berdasarkan pendapat sebilangan daripada para Sahabat dan Tabi`in seperti Anas bin Malik. 5. Harakah yang mempunyai gabungan dua angin lagu atau lebih. Ciri-ciri Mutu dan Kualiti Harakah Bil. Tarannum boleh mencacatkan keaslian lafaz al. Dua Kumpulan Mazhab Disokong oleh Pendapat Para Sahabat dan Tabi`in Bil. 6. Harakah yang mempunyai bunga-bungaan yang menarik ketika mempersembahkan bacaan al-Quran. al-Hassan al-Basri. Sa`id bin Jubayr. Harakah yang mempunyai kesumbangan untuk menurun dan menaik. ii.

Tarannum boleh menarik minat masyarakat untuk mendekati al-Quran. Ibnu Abbas. 7. Hukum • • 1 SUNNAH • Catatan Sekiranya dapat mempertingkatkan syiar Islam. • • • • • • • • • 2 HARUS 3 4 MAKRUH HARAM • • . Tidak mengganggu ketenteraman awam. Dapat menzahirkan nilai ketinggian mukjizat alQuran. iii. Sekiranya merosakkan keaslian al-Quran. Abu Ja`far al-Tabari. Tarannum mempunyai budaya seni yang mengajak ke arah khusyuk dan menginsafi mukjizat al-Quran. 2 MAZHAB SHAFI`I DAN HANAFI ii. Ibnu Mas`ud. Pendapat ini dikuatkan lagi berdasarkan pendapat sebilangan daripada para Sahabat dan Tabi`in seperti Umar bin al-Khattab. Tarannum boleh menjadi medium pengajaran dan pembelajaran. Abu Bakr al-`Arabi dan lain-lain lagi. Tidak menghalang ketenangan dalam beribadah. Menimbulkan fitnah. Sekiranya mengganggu ketenteraman awam.• memahami dan menghayati isi kandungan al-Quran. • Di antara dalil aqli yang menyokong pendapat ini ialah: i. Dapat menarik perhatian orang ramai meminati alQuran. Menjatuhkan dan menghina kemukjizatan al-Quran. Tidak menimbulkan fitnah. SSekiranya tidak mencacatkan al-Quran. menarik minat terhadap proses pengajian dan pengajaran al-Quran. Mengganggu khusyuk dalam mentadabbur al-Quran. Mengganggu ketenangan dalam beribadah. Hukum Tarannum al-Quran Bil.

lembut. lemah. keras. lantang dan tajam. parau. manis. Seni muzik dan seni suara adalah sama hukumnya dengan memenuhi keperluan pancaindera yang lain seperti makanan yang lazat dan pemandangan yang indah. lembab. terang dan tajam. Peranan suara . Kategori suara Bil 1 2 3 4 Catatan Ia mempunyai sebelas sifat iaitu ketepatan nada. kecil. tinggi. 2. manis. terketar-ketar. tenggelam. bersih. rendah. nipis. licin. Boleh menghilangkan keraguan terhadap mukjizat al-Quran. d. Ia mempunyai sembilan sifat iaitu ketepatan nada. Definisi suara : suatu getaran bunyi yang diproses oleh udara dari paru-paru melalui selaput suara ke rongga-rongga mulut atau hidung yang akan ditentukan bunyinya oleh alat pertuturan yang lain mengikut kehendak yang tertentu. c. SUARA TIDAK BAIK serak. bersih. bersih. terang. Islam menetapkan kesederhanaan dalam semua aspek termasuk menghayati seni musik dan seni suara. terputus. SUARA TERBAIK garau.• Menghalang kemajuan dan perkembangan proses meninggikan kedudukan al-Quran. manis. rendah. Sekiranya boleh mengurangkan kesalahan bacaan alQuran. licin. tinggi. Boleh memantapkan pemahaman kefahaman terhadap al-Quran. Ia mempunyai sifat-sifat sumbang. lembut. • • • • 5 FARDU KIFAYAH • TOPIK 2: SENI SUARA MENURUT ISLAM 1. Seni muzik dan suara semuanya tertakluk di bawah kelulusan Ilahi yang bersifat umum. SUARA BAIK garau. Kepentingan suara dalam membaca al-Quran a. terang dan lantang. pecah. licin. Ia mempunyai sepuluh sifat iaitu ketepatan nada. Boleh menambahkan keelokkan bacaan al-Quran. tersepit. b. Fuqaha' terdahulu telah membenarkan seni muzik dan seni suara bila ada tujuan yang sesuai dan munasabah dan menegahnya bila ada unsur luaran yang tidak berlandaskan Islam. Menyeleweng ke arah perkara-perkara yang dilarang Islam. 4. sederhana. SUARA KURANG BAIK lembut. tercekik dan sebagainy Sifat 3.

JAWAB AL-JAWAB Ianya berfungsi pada rongga otak. Lembut dan Bersih Bertujuan untuk melahirkan seni persembahan. kasar dan licin. Lisani dan Shafawi. Iaitu menerusi alat-alat pembesaran dan Menentukan bunyi sifat-sifat huruf mengikut lahjah penyuburan suara seperti Halqum. Paras Tingkatan Suara atau Tabaqah Bil 1 2 3 4 Tabaqah Suara Catatan QARAR Ianya berfungsi di dada. Keras dan Tegas Bertujuan untuk menyemarakkan persembahan. Gema suara yang meninggi ke arah Khayshum c. 8. Iaitu menerusi alat proses suara seperti Menentukan peningkatan (Tabaqah) rendah. ciri-ciri suara yang berlahjah Arab adalah seperti berikut: a. halus. otak. Peranan Burdah Suara Bil 1 2 3 4 Jenis Burdah Catatan Kasar dan Jarang Bertujuan untuk menghidupkan persembahan. tinggi dan tertinggi. Kemanisan dan kebasahan suara. perkara di atas dengan teknikteknik yang tertentu. NAWA Ianya berfungsi pada tekak. Bahagian Burdah Bil 1 2 Burdah Suara BURDAH ASLI BURDAH SINA`I Catatan Iaitu suara yang hidup dan mempunyai getaran yang semulajadi. 6. Khayshum dan Jawf. 5. Catatan Iaitu menerusi alat-alat pertuturan yang tertentu seperti Halqi. keras. Menentukan tekanan bunyi yang menarik seperti Iaitu menerusi saluran udara dan lembut. pernafasan yang tertentu. tekak. b. .Bil 1 2 3 4 5 Peranan Suara Menentukan bunyi sesuatu huruf atau kalimah alQuran dengan tetap. Iaitu bunga-bunga suara yang sengaja digubah dan disusun rapi mengikut kehendak jenis tarannum yang diperdengarkan. Iaitu menerusi proses penyusunan perkaraMenentukan nada dan irama (lagu) yang tertentu. Kecil dan Rapat-rapat Bertujuan untuk mencantikkan persembahan. JAWAB Ianya berfungsi pada rongga hidung. Kelembutan bunyi yang berbudaya kearaban. dada. yang dikehendaki. 7. rongga hidung dan rongga sederhana.

berminyak dan yang boleh membawa kesan Menjaga Kesihatan Suara berubahnya suhu badan. Latihan suara secara menyumbang Tabaqah. Latihan suara untuk melembutkan nada suara di dalam bacaan. . Latihan suara untuk menyampaikan kepada tahap yang dikehendaki. Latihan suara dengan membawa Burdah. bergetah. Latihan suara dengan menggunakan Qit`ah dan Mahattah. Amalkan cara ini sehingga melebihi 5 liter sehari. Latihan suara dalam Fasohah dengan Lahjah Arab.d. Dengan cara menjauhkan makanan yang terlampau pedas. Latihan suara untuk mendapatkan Jawab al-Jawab. Cara Memelihara Kualiti Suara Bil 1 2 3 4 Catatan Dengan cara menjaga aspek pemakanan yang seimbang dan Menjaga Kesihatan Fizikal bersukan atau bersenam. Latihan suara dengan cara Sulalam Nuzul dan Sulalam Su`ud. Dengan cara melazimi minum air panas suam atau air sejuk Banyakkan Minum Air tanpa ais. Kaedah Latihan Memanjangkan Nafas (latihan pernafasan) Bil 1 2 3 4 5 Sistem Latihan Memanjangkan Nafas Tegakkan kedudukan badan di dalam keadaan bersedia. Lataihan suara dengan cara membentuk Tabaqah. Latihan suara untuk menghidupkan Ikhtilal al-Lahn. Kaedah Melatih Suara Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kualiti Suara Latihan suara dalam Harakah supaya dapat memantapkan Maqam. Latihan suara secara memainkan lagu di dalam persembahan. Lepaskan nafas perlahan-lahan tanpa suara dan beransur-ansur serta lakukannya berulang kali. Lepaskan nafas perlahan-lahan dengan bersuara secara beransur-ansur dan terkawal serta lakukannya berulang kali. Lepaskan nafas di samping menyebut beberapa patah kalimah dalam keadaan terkawal serta lakukannya berulang kali. Dari segi minuman pula. Tarik nafas panjang-panjang kemudian kumpulkannya di bahagian perut. kelat. 11. 9. Kualiti Suara 10. Latihan suara dengan cara sebutan Lahjah Arab. Banyakkan Memakan Buahan Dengan cara melazimi memakan buah-buahan dan sayuran dan Sayuran yang berzat. elakkan minum air yang terlalu panas dan jauhkan dari merokok. Pergerakan suara di samping burdah yang berbudaya kearaban.

penerang segala isi kandungan al-Quran dan penyebar syiarNya.a.w selaku pemikul amanah Allah s. TOPIK 3: PERKEMBANGAN TARANNUM AL-QURAN 1. Ini kerana pengkhususan penurunan al-Quran itu kepada Baginda s.a.6 Lepaskan nafas di samping membaca bacaan ayat-ayat atau surah-surah yang panjang dalam satu nafas dalam keadaan terkawal serta lakukannya berulang kali. . penyampai risalahNya.t.w Kitab al-Quran dan Nabi Muhammad s.w. Tarannum pada Zaman Rasulullah s.w merupakan dua aset yang tidak boleh dipisahkan.a.

beliau membaca surah al-Fath di mana bacaan itu baginda melakukan tarji' (bacaan lambat dengan memahami isi kandungannya).a dan Pascanya Zaman para Tabi`in r. 1 2 3 4 5 Para Tabi`In Tempat Sa`id bin al-Musayb Di Kota Madinah Abdullah bin al-Sa'ib Di Kota Makkah Amar bin Abdullah Di Kota Basrah Abu Abdul Rahman al-Sulami dan Alqamah bin Qays Di Kota Kuffah Al-Mughirah bin Abi Shihab al-Makhzumi Di Kota Sham 3. sedang menunggang unta. Falsafah dan Peranan Tarannum dalam Bacaan al-Quran Falsafahnya adalah berkisar dalam lingkungan melagukan bacaan al-Quran iaitu suatu usaha ke arah memperkasakan amalan membaca al-Quran dengan menjaga mutu dan kualiti yang bertepatan syara' bagi menghubungkan rasa hati pembaca dan pendengar kepada menghayati keagungan Allah sebagai Maha Pencipta.a berkata: Aku melihat Rasulullah s. peranannya juga merupakan aset yang perlu diketahui oleh setiap Qari dan Qariah.a.a merupakan zaman bermulanya perkembangan yang begitu rancak dari sudut kepelbagaian bentuk bidang keilmuan.Soba . 2. Perkara ini disebut oleh Imam Abu Daud dalam Sunannya seperti berikut: Maksudnya: Daripada Abdullah ibn Maghaffal r. di antaranya ialah: Bil 1 2 3 4 5 Peranan Tarannum Untuk mencapai tahap ketartilan bacaan al-Quran yang sebenar Untuk menghormati kedudukan al-Quran sebagai sumber panduan utama Untuk menambahkan kekhusyukan dan keinsafan Untuk mendapat rahmat daripada Allah s.a.Nahawand dan Rast 50% Qari dan Qariah mengamalkan kedua- .w dengan bacaan ayat-ayat suci al.Hijaz . budaya dan ketamadunan.Oleh sebab itu. menjadi hobi dan mainan bicara Baginda s. Susunan Tarannum yang Popular di Malaysia Bil Jenis Lagu/Tarannum 1 Bayyati .w pada hari pembukaan kota Makkah. Tarannum pada Zaman Tabi`in r.w.a dan Pascanya Bil.t Untuk mewarnai seni bacaan al-Quran 4. Dalam mencapai matlamat dan falsafah tarannum.Quran. Pelopor/Tabi‛in Tarannum al-Quran pada Zaman Tabi`in r.

Sikah dan Jiharkah Bayyati .Sikah dan Rast dua bahagian ini. 5.Rast dan Sikah Bayyati . 5% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini.Soba . 15% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini.Nahawand .2 3 4 5 Bayyati .Hijaz . Kompenan-kompenan sistem / Ciri-ciri Persembahan Tarannum yang Baik: .Hijaz . 30% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini.Rast dan Sikah Bayyati .Nahawand .Rast .Nahawand .'Iraqi .

Definisi Bayyati dan Sejarah Perkembangannya .TOPIK 4 : TARANNUM BAYYATI 1.

Sifat-sifat alunan tarannum Bayyati. maka dirasakan seumpama masakan yang tidak cukup perisanya. Di antara faktor tersebarnya seni tarannum khususnya maqam Bayyati di Tanah Melayu ketika itu adalah penghijrahan pelajar Melayu bagi melanjutkan pengajian dalam bidang pengajian Islam di Universiti al-Azhar. sebilangan daripada pelajar ini bukan sahaja pulang dengan segulung ijazah bahkan membawa bersama mereka pelbagai jenis ilmu dan fikrah khususnya dalam bidang tarannum al-Quran. Mesir. ."Bayyati" adalah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari wazan (asas pertimbangan asal perkataan) baytun yang bermaksud rumah atau tempat kediaman. Peranan tarannum Bayyati. 3. Manakala dari sudut istilahnya pula. "Bayyati" bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Tanah Arab khususnya dari Mesir. Perkara ini telah berterusan sehingga sekarang. 2. Kemudian tugas mereka di tanah air sendiri adalah mengajar dan menyebarkan ilmu tersebut kepada masyarakat umum. ia menjadikan tarannum ini sangat popular dan jika sesuatu persembahan bacaan al-Quran tidak memasukkan tarannum ini. Ini kerana setelah tamat pengajian mereka di sana. 4. Diperkenalkan di Malaysia kira-kira pada tahun 1940-an iaitu selari dengan permulaan perkembangan tarannum lahjah Arab Misri. Kesan daripada tersebar luasnya tarannum Bayyati di Malaysia khususnya.

b. 6. Husayni: Pengertian dan Peranannya Perkataan "Husayni" adalah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari wazan Husn yang bermaksud cantik. seperti bacaan Husayni. TARANNUM YANG DIWASLAH DENGAN BAYYATI Mna-mana tarannum yang mempunyai angin yang hampir sama dengan bacaan Bayyati'. anggun dan indah. Jelasnya. jika berlaku: a. Kelemahan pada persembahannya. maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum Kurdi atau `Iraqi. Sifat alunan tarannum Husayni .Khiyari dan al-Asli 7. al. Manakala dari sudut istilah ilmu tarannum pula. maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum Husayni dan sebagainya mengikut kemahiran para Qari dan Qariah itu sendiri. Kurdi dan `Iraqi. "Husayni" bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Hijaz (Makkah Taranum al-Husayni ini adalah merupakan bahagian kecil daripada tarannum Bayyati sama seperti alShuri.5. Ketegangan pada persembahannya.

: Peranan dan tugasan tarannum husayni .8.

9. Kurdi: Pengertian dan Peranannya 'Kurdi' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari bangsa Kurdi Kemudian. alunannya telah diubahsuai dan dipopularkan oleh para Qari dari Mesir sifat-sifat alunan Tarannum al-Kurdi Peranan dan tugasan tarannum Kurdi .

alunannya telah diubahsuai dan dipopularkan oleh para Qari dari Mesir Di antara sifat-sifat alunan tarannum al-`Iraqi. Peranan dan tugasan tarannum `Iraqi .10. Iraqi: Pengertian dan Peranannya 'Iraqi' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Negara Iraq mengikut suasana kebudayaan bangsa Kemudian.

2. Sifat-sifat Alunan Nahawand . Manakala dari sudut istilahnya pula. Parsi. 'Nahawand' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari daerah tersebut mengikut citarasa dan sosiobudayanya yang tersendiri. Perkara ini berlaku hasil daripada pengubahsuaian para QurraÊ dari Mesir yang mengubahnya mengikut selera budaya mereka.yang sangat popular suatu ketika dahulu di mana di sana lahirnya sebuah karya yang terkenal dalam bidang perubatan iaitu al-Qanun Fi al-Tibb yang ditulis oleh Bapa Perubatan. Nahawand ini adalah merupakan suatu nama tempat di daerah Hamadan yang terletak di negara Parsi atau sekarang dikenali sebagai Iran. Definisi Nahawand dan Sejarah Perkembangannya Tinjauan dari sudut bahasa mendapati bahawa perkataan 'Nahawand' adalah nama bagi tempat yang terletak di daerah Hamadan. iaitu Ibnu Sina tarannum Nahawand juga tidak terlepas daripada perubahan.TOPIK 5: TARANNUM NAHAWAND 1.

maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum `Ajam atau Rast. ‘`Ajam’ atau `Ajami' bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Hijaz (Makkah) dengan sedikit pengubahsuaian mengikut suasana budayanya. jika berlaku: a. TARANNUM YANG DIWASLAH DENGAN NAHAWAND Dalam erti kata lain. senyap Manakala dari sudut istilah ilmu tarannum pula. b. Rast. mana-mana tarannum yang mempunyai angin yang hampir sama dengan bacaan Nahawand seperti bacaan `Ajam. 5. Kelemahan pada persembahannya. Peranan Nahawand 4. Jelasnya.3. Ajam: Pengertian dan Peranannya ‘`Ajam’ adalah berasal dari bahasa Arab yang bermaksud diam. . maka ianya boleh diwaslahkan kepada tarannum Kurdi atau `Iraqi. Kurdi dan `Iraqi. Ketegangan pada persembahannya.

.sifat-sifat alunan tarannum `Ajam. peranan dan tugasan tarannum `Ajam.

Nawa Asar dan`Ushshaq: Pengertian dan Peranannya Tarannum Nawa Asar dan `Ushshaq juga mempunyai angin yang hampir sama dengan bacaan Nahawand. ISTILAH 1 NAWA ASAR CATATAN BAHASA ISTILAH 2 `USHSHAQ CATATAN . Tarannum Nawa Asar dan `Ushshaq Bil.6. Nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Tanah Arab. Perkataan `Ushshaq juga berasal dari bahasa Arab yang bermaksud rindu atau cinta. Nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari Tanah Arab. Ia diterima daripada Shaykh Taha al-Fashni (pakar tarannum berasal dari Mesir) dan diambil oleh Tuan Guru Haji Ahmad bin Maksum Pergau (suatu tempat di Kelantan). Tarannum BAHASA Catatan Perkataan Nawa berasal dari bahasa Arab yang bermaksud biji benih kejadian. Ia diterima daripada Shaykh Abdul Hamid Mus`al (seorang profesor muzik Arabi berasal dari Mesir).

Ia merupakan satu maqam dalam seni lagu timur dan dianggap sebagai yang paling utama dalam dunia seni lagu timur bahkan ia lebih sinonim sebagai imej kepada seni lagu timur. Definisi Rast dan Sejarah Perkembangannya 'Rast' adalah bermaksud benar-benar lurus. Peranan Tarannum Rast 4. Sifat-sifat Tarannum Rast 3. Peranan Waslah al-Mumasalah dalam Tarannum Rast . 2. Tarannum ini seterusnya telah tersebar dengan meluas di kalangan Qari dan Qariah seluruh dunia Islam. Para Qurra dari negara Mesir khususnya yang telah mengolah semula tarannum Rast ini mengikut kesesuaian budaya mereka. ia juga telah mengalami sedikit perubahan mengikut zauq yang berasaskan lahjah Arab Hijazi. Kemudiannya. Tinjauan dari sudut sejarah pula mendapati bahawa tarannum Rast adalah berasal daripada negara Parsi (sekarang. ia telah diambil dan diubahsuai oleh pakar-pakar tarannum al-Quran dari negara Hijaz. Iran) atau lebih tepat lagi dari kalangan kelompok bangsa Kurdi.TOPIK 6: TARANNUM RAST 1. Selain itu.

Jiharkah ataupun sebagainya. c. Memberi Gambaran tentang Lagu Seterusnya Jika seseorang Qari mewaslahkan lagu Rast dengan Sikah. maka ia bolehlah diwaslahkan dengan tarannum Jiharkah ataupun Sikah. maka kebiasaannya ia adalah petunjuk bahawa Qari tersebut akan meneruskan bacaannya dengan tarannum yang digunakan semasa waslah tersebut. Mengelakkan Kelembapan dalam Bacaan Sekiranya bacaan menjadi agak lemah. b. TOPIK 7: TARANNUM SOBA .a. maka bolehlah diwaslahkan kepada Husaini supaya bacaan tersebut menjadi bertenaga kembali. Mengelakkan Ketegangan dalam Persembahan Sekiranya berlaku ketegangan dalam bacaan sewaktu membawa lagu Rast.

1. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful