Unit 4 : Membaca Suku Kata dan Perkataan

Rancangan Pengajaran Asas Literasi 1

Konstruk dalam Unit 4
‡ Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan. y Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka. y Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

Bil

Konstruk Konstruk 1 Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.

Kemahiran 1.0 Mengenal dan Menulis Huruf 1.1 Mengenal bentuk huruf kecil g & j

Cadangan Aktiviti
‡Memperkenalkan huruf kecil g & j dengan menggunakan kad huruf berlubang g & j ‡ membimbing murid menyebut huruf g & j ‡ murid menamakan huruf yang ditunjukkan ‡Murid-murid memadankan kad huruf dengan huruf yang disebut ‡Murid-murid memadankan huruf pada kad acuan huruf ‡Murid-murid mencari huruf g & j pada buku / suratkhabar/majalah / buku cerita yang ditunjuk ‡ latih tubi : a.membunyikan huruf b. menyebut huruf yang ditunjukkan c. Murid-murid menunjukkan huruf yang disebut

Catatan

g

j

Bil

Konstruk Konstruk 1 Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.

Kemahiran 1.0 Mengenal dan Menulis Huruf 1.2 Menulis huruf kecil g & j

Cadangan Aktiviti ‡ murid-murid membentuk huruf g & j : ‡ di atas angin ‡di belakang kawan ‡di atas pasir ‡meniru atas garisan titik ‡menggunting dan menampal mozek ‡dengan jari / tangan

Catatan

g

j

‡ latih tubi menulis dalam buku garis empat

Bil

Konstruk Konstruk 1 Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.

Kemahiran 1.0 Mengenal dan Menulis Huruf 1.3 Menulis huruf besar G &J

Cadangan Aktiviti ‡murid-murid membentuk huruf G & J : ‡ di atas angin ‡di belakang kawan ‡di atas pasir ‡meniru atas garisan titik ‡menggunting dan menampal mozek ‡dengan jari / tangan ‡ latih tubi menulis dalam buku garis empat

Catatan

G g

J j

Bil

Konstruk Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.

Kemahiran 4.0 Membaca Perkataan 4.4 Membaca Perkataan mengandun gi suku kata KVK + KV

Cadangan Aktiviti
i. Bimbing murid mencantumkan kad suku kata KVK dengan kad suku kata KV untuk membentuk perkataan KVK+KV berdasarkan gambar ii.Latih murid membaca perkataan yang telah dicantum daripada suku kata ini. iii . Aktiviti diulangi dengan perkataan KVK + KV yang lain. iv.Menguji kefahaman murid tentang makna perkataan yang mereka baca dengan bertanyakan soalan. v. Murid membuat beberapa latihan seperti mengisi tempat kosong dengan perkatan KVK + KV.

Catatan
Contoh membaca dan menguji pemahaman

jambu ‡Membaca dan memahami perkataan: yApakah rasanya buah jambu? Jambu masak rasanya manis.

Bil

Konstruk Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.

Kemahiran
5.0 Membina dan Menulis Perkataan. 5.4 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK + KV.

Cadangan Aktiviti
i. Pamerkan objek maujud atau gambar. ii. Bimbing murid membina suku kata berdasarkan gambar atau bahan maujud. iii. Murid mencantumkan kad suku kata dan menyebutnya. v. Murid menulis perkataan yang telah dibina ke dalam buku tulis baris empat. vi. Murid mengimlak perkataan KVKKV.

Catatan
:

jambu

Bil

Konstruk Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

Kemahiran
4.0 Membaca Perkataan 4.7 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup KV + KVK

Cadangan Aktiviti
i. Bimbing murid mencantumkan kad suku kata KV dengan kad suku kata KVK untuk membentuk perkataan KV + KVK berdasarkan gambar. ii. Latih murid membaca perkataan yang telah dicantum daripada suku kata ini. iii. Aktiviti diulangi dengan perkataan KV + KVK yang lain. iv. Latihan membaca perkataan KV + Kvk v. Menguji kefahaman murid tentang makna perkataan yang mereka baca dengan bertanyakan soalan.

Catatan
Contoh :

Contoh: Apakah kegunaan mulut? Mulut digunakan untuk makan. Apakah bentuk tayar? Tayar berbentuk bulat.

Bil

Konstruk Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

Kemahiran

Cadangan Aktiviti

Catatan
Contoh:

i. Tunjuk gambar yang 5.0Membina mengandungi suku kata dan Menulis kv + kvk. Perkataan. ii. Murid mencantum kad 5.7 Membina suku kata. dan menulis iii. Murid menulis perkataan yang telah dibina. perkataan mengandun iv. Murid melengkapkan gi suku kata perkataan berdasarkan tertutup kv + gambar. kvk v. Murid mengimlak perkataan KVKVK.

ta yar ta yar

Bil

Konstruk Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

Kemahiran
4.0 Membaca perkataan 4.8 Membaca perkataan yang mengandu ngi suku kata KVK + KVK

Cadangan Aktiviti
i.Setelah murid dapat membaca perkataan KV+KVK tersebut melalui latih tubi, cantumkan kad suku kata untuk membentuk perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVK. ii. Latih murid membaca perkataan yang telah dicantum daripada suku kata ini. iii. Setelah murid dilatih membaca perkataan-perkataan tersebut, guru bolehlah bersoal jawab dengan murid mengenai perkataan yang telah dibaca.

Catatan

Bil

Konstruk Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

Kemahiran Cadangan Aktiviti 5.0 i. Paparkan gambar Membina yang menunjukkan dan objek daripada menulis perkataan KVKKVK perkataan. di skrin. 5.8 ii. Murid mencantum kad suku kata. Membina dan iii. Murid menulis semula menulis perkataan. perkataan mengandu ngi suku kata KVK + KVK

Catatan