P. 1
Soalan Final Exam Komunikasi Korporat

Soalan Final Exam Komunikasi Korporat

|Views: 1,022|Likes:
Published by lanni76

More info:

Published by: lanni76 on Jun 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

KOC 3301 PENGENALAN KOMUNIKASI KORPORAT SOALAN-SOALAN ULANG KAJI 1.

Fungsi strategi korporat dalam organisasi dapat membantu pembangunan organisasi adalah seperti berikut : i. ii. iii. iv. A. B. C. D. Falsafah organisasi Kapital organisasi Polisi organisasi Penentuan hala tuju operasi

semua di atas semua kecuali iii semua kecuali ii i, ii dan iii sahaja

2. Contoh strategi korporat adalah seperti berikut : i. ii. iii. iv. A. B. C. D. Perdana Menteri mempengerusikan Persidangan NAM Malaysia menganggotai ‘Business Forum’ sempena Persidaangan NAM Malaysia memperkenalkan set undang-undang siber untuk merealisasikan program MSC Malaysia mempertahankan dasar tambatan nilai ringgit di pasaran antarabangsa semua di atas i, ii dan iii sahaja ii, iii dan iv sahaja i, iii dan iv sahaja

Pilih jawapan yang sesuai. A. B. C. D. Dua hala : menaik dan menurun Dua hala secara horizontal atau merata Satu hala menurun Satu hala menaik

3. Penyediaan laporan tahunan kakitangan, penerbitan manual kakitangan, notis, poster dan siar raya. ____________ 4. Mewujudkan sistem kotak cadangan dan sering mengadakan kajian soal selidik kepada kakitangan. __________ 5. Penyediaan laporan dan penulisan memo kepada kualiti’quality circles’._______

1

pertembungan idea dan pemikiran C. A. iii. Konflik dalam organisasi boleh wujud menerusi perkara-perkara berikut kecuali : A. temu bual berstruktur perbincangan kumpulan kecil analisis keluar masuk maklumat temu bual bersemuka analisis kandungan (content analysis) A. C. menegak D. iv sahaja C. D. i. semua di atas B. horizontal 8. menurun B. i. iv dan v sahaja D. menaik C. ii. Komunikisi Antara Budaya Komunikasi Silang Budaya Komunikasi Verbal Komunikasi Bukan Verbal 2 . ii. A. persaingan mencari peluang dan pengaruh 10. persengketaan dan pertelingkahan B. B. Berikut adalah teknik yang digunakan oleh pengamal komunikasi untuk melaksanakan proses audit komunikasi : i. pengumpulan dan penilaian idea dan maklumat D. Standard ordinate 9. Sub-coordinate D. Superior coordinate B. iv. iii. Taklimat kumpulan yang melibatkan aktiviti seperti program induksi pekerja atau perundingan kolektif. ii. iii. iii. A.6. iv dan v sahaja Pilih jawapan yang sesuai. _______ Komunikasi perseorangan secara berperingkat melibatkan komunikasi secara vertikal atau komunikasi (7)___________________ yang seringkali berlaku dalam sesebuah organisasi dari sumber kepada penerima yang bertaraf (8)___________ 7. v. Sub-ordinat C.

A. _______ 17. keterlebihan mesej B. Konsep komunikasi berangkaian yang berteraskan kepada seorang pemimpin yang memiliki autoriti penuh dan menyalurkan arahan-arahannya kepada subordinat-subordinat di bawahnya. imej organisasi B. kecuali : A. Bentuk komunikasi yang bersifat negatif. D. penstrukturan kapital D. polisi organisasi 14. Pendekatan komunikasi ini berdasarkan kepada persefahaman dan kesepakatan dalam membuat keputusan sebulat suara (unanimous). Perubahan budaya Pilih jawapan yang sesuai. Penyampai maklumat biasanya menyediakan maklumat terdedah dahulu sebelum berinteraksi. Kepercayaan D. kecuali : A.11. Pelaksanaan strategi korporat dilihat sejajar dengan definisi komunikasi korporat yang disifatkan sebagai proses menterjemahkan identiti korporat kepada A. kekurangan mesej C. Komunikasi lingkaran atau bulatan Komunikasi rangkaian Komunikasi Jaringan Y Komunikasi roda 16. Berikut adalah elemen-elemen dalam Komunikasi Antara Budaya. B. _________ 13. pemilihan strategi media 15. imej korporat C. C. ________ 12. _______ 3 . Berikut adalah masalah yang dihadapi oleh organisasi akibat perubahan korporat. polisi korporat D. _______ 18. Tingkah laku C. Konsep komunikasi horizontal yang memiliki nilai atau struktur status yang sama. Pemahaman adat resam B.

B. ii. Cooley ialah. Opportunities (peluang) iii. polisi organisasi D. menilai peringkat pemahaman audien terhadap jenama produk B. Advantage (kebaikan) ii. C. iv dan v sahaja i.. operasi perniagaan/perkhidmatan C. keberkesanan dalam organisasi 24. Berikut adalah elemen-elemen yang akan menghasilkan nilai bagi sesebuah organisasi. kecuali : A. A. Stakeholder (pemegang kepentingan) iv. i. Komponen dalam pendekatan analisis ADOPTS yang diperkenalkan oleh Stone (1991) adalah seperti berikut : i. Top management (pengurusan tertinggi) v. kapasiti modal B. Peranan Perdana Menteri dalam sesebuah negara boleh disifatkan mengikut konsep komunikasi ini. tiada kawalan kualiti menyeluruh oleh individu 4 . iv dan v sahaja i. ii. menentukan tahap dan pengaruh pengiklanan penjenamaan produk 25. Berikut adalah kebaikan Komunikasi Pemasaran Bersepadu : i. iii dan v sahaja 23. menentukan tahap kesedaran audien terhadap kepentingan jenama D. ______ 20. Objektif model DAGMAR (definising advertising goals for measured advertising results) yang diperkenalkan oleh Russel H.19. menilai keberkesanan proses komunikasi menerusi kesedaran pengiklanan jenama C. Jaringan komunikasi menerusi perutusan maklumat bersifat tidak rasmi kerana komunikator-komunikator dalam konsep komunikasi ini tidak mempunyai kesepakatan dan persefahaman bersama. _______ 21. _____ 22. tiada pertindihan kerja atau bertugas ii. ii dan iii sahaja iii. Overcome problem (penyelesaian masalah A. Peranan ketua dari jaringan komunikasi ini boleh dianggap berperanan sebagai pengimbang atau penyelaras komunikasi yang mengambil tempat di kalangan ahli sesebuah organisasi. D.

A. Komunikasi bukan verbal adalah seperti berikut. namun hakikatnya pendirian itu sebenarnya berbeza di antara satu sama lain. iii. Komunikasi antara budaya dapat dimanfaatkan oleh dua pihak berlainan bangsa menerusi A. iv dan v sahaja Tiada kombinasi jawapan yang sesuai 26. pembentukan maklumat berfokus iv. _____ 30. gerakan badan atau kinesics B. konflik pseudo B. Jenis konflik mini wujud apabila individu menyatakan suatu pendirian yang sama dengan individu yang lain. konflik mudah C. semua di atas i. Melakukan analisis masalah dan mewujudkan kriteria penyelesaian mudah dapat dilakukan untuk menangani konflik ini. _______ 5 . penggunaan sumber tenaga maksimum untuk menentukan kepentingan optimum v. _____ 29. C. kecuali: A. kesamarataan komunikasi 27. Konflik ini wujud apabila individu menjadi terlalu defensif mengenai kedudukan dan pendapat kerana mereka berfikir pendapat mereka telah disanggah secara peribadi. jarak peribadi antara individu C. kesamaan dalam nilai bidang masing-masing B. ____ 31. penyatuan bahasa D. konflik ego 28. perbezaan kepercayaan dan adat resam C. perencanaan fikiran D. Penyelesaian kepada konflik ini ialah dengan menyingkirkan penyertaan pihak bertelagah dan memberikan mereka tugas lain yang tidak memerlukan mereka berbincang bersama dalam kelompok. ekspresi muka Pilih jawapan yang sesuai. iv sahaja iii. pengendalian kos pengurusan yang berasaskan kepada penentuan ekonomi semasa A. ii. D. B.iii.

iii dan v sahaja 38. belanjawan dan kapital perniagaan ii. mengenal pasti rangkaian operasional komunikasi dan mesej dalam organisasi B. pengurusan sumber tenaga manusia dalam organisasi lebih berkesan kerana pembangunan sumber tenaga yang diperlukan semakin banyak C. menentukan proses membuat keputusan dalam pengurusan menjadi lebih cekap dan berkesan D. _____ Pilih jawapan yang sesuai. peringkat makro C. D. Keupayaan komunikator menerangkan idea dan menyemak kefahaman tentang maksud mesej merupakan cara yang berkesan untuk menangani konflik ini. _____ 36. kecuali . Di antara impak positif penggunaan teknologi dalam organisasi ialah. Sistem pengurusan organisasi yang melibatkan audien perlu dihubungi menggunakan mesej berlainan. ______ 34. ii dan iii sahaja i. Tahap pengenal pastian kehendak dan keperluan pelanggan sehinggakan penentuan perancangan dalam proses pengurusan. iii dan iv sahaja i. mengubahkan strategi korporat kepada strategi baru komunikasi yang 6 . A.. Proses pembentukan strategi kempen. pengurusan inventori dalam proses pengurusan lebih efektif 37.32. pelaburan organisasi iii. A. Impak-impak dalam penggunaan teknologi maklumat melibatkan i. A. peringkat mikro 33. _____ 35. ii dan iv sahaja i. penstrukturan semula dasar organisasi v. C. keseimbangan infrastruktur dalam organisasi A. keupayaan membentuk kapital yang lebih besar B. matriks perancangan B. B. pemasaran produk organisasi iv. i. menerangkan corak perlakuan komunikasi sebenar di kalangan kakitangan C. Di antara fungsi audit komunikasi adalah seperti berikut. pelaksanaan dan proses semakan atau penilaian.

________ 48. seseorang komunikator boleh terlebih dahulu membuat perkara-perkara berikut. Komunikasi Pemasaran Bersepadu melibatkan 3 peringkat atau proses iaitu penghalaan jenama. pengamatan polisi dan dasar komunikasi C. ___________ 43. visi dan matlamat organisasi. Pendekatan R & D dalam strategi perancangan Komunikasi Korporat dikatakan dapat merangsang kapabiliti organisasi untuk menyelesaikan masalah. menentupasti kategori dan contoh pengalaman komunikasi yang kerap berlaku secara positif dan negatif 39. _________ 44.pemerhatian terhadap dimensi komunikasi dan hubungannya dengan budaya Nyatakan BETUL atau SALAH 40. promosi jualan dan penerbitan jenama. personaliti jenama dan strategi penjenamaan. _____________ 7 . analisis terhadap nilai budaya komunikator yang terlibat B.berpadanan dengan kapasiti modal dan pelaburan organisasi D. ___________ 42. __________ 46. ’Struktur sistem’ dan ’proses’ merupakan elemen penting yang menentukan falsafah. ________ 47. pemerhatian terhadap elemen asas komunikasi berdasarkan perspektif komunikasi antara budaya D. Pembangunan kualiti dan martabat kehidupan banyak ditentukan oleh nilai dan persepsi masyarakat hasil daripada falsafah dan polisi sesebuah negara. _________ 41. Pengintegrasian dalam Komunikasi Pemasaran Bersepadu meliputi perhubungan awam. _________ 45. kecuali : A. Di antara kaedah yang dilakukan oleh penggunaan organisasi bagi mengkomunikasikan perubahan kepada sasaran ialah dengan mewujudkan suatu keputusan pengurusan tertinggi (top management level) yang harus digunapakai dan diterima oleh pihak bawahan. Komunikasi Silang Budaya bertujuan mewujudkan suatu bentuk perhubungan budaya secara individu dengan individu yang lain. Dalam memahami keperluan proses komunikasi antara budaya. Matlamat akhir penggunaan teknologi dalam komunikasi korporat ialah untuk menonjolkan identiti organisasi dalam persepsi publik. Keupayaan aplikasi teknologi dalam organisasi banyak bergantung kepada kecanggihan penggunaan teknologi yang dapat memudahkan proses kerja.

Komunikasi Antara Budaya berbeza daripada Komunikasi Silang Budaya. Perubahan korporat diuruskan berperingkat terutamanya dilaksanakan bagi memastikan belanjawan korporat dalam organisasi tidak terjejas. menurut Howell berdasarkan kepada pendekatan dan aplikasi untuk komunikasi tersebut. ____________ 50.49. _____________ SELAMAT MAJU JAYA pjt2009 8 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->