P. 1
Soalan Final Exam Komunikasi Korporat

Soalan Final Exam Komunikasi Korporat

|Views: 1,023|Likes:
Published by lanni76

More info:

Published by: lanni76 on Jun 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

KOC 3301 PENGENALAN KOMUNIKASI KORPORAT SOALAN-SOALAN ULANG KAJI 1.

Fungsi strategi korporat dalam organisasi dapat membantu pembangunan organisasi adalah seperti berikut : i. ii. iii. iv. A. B. C. D. Falsafah organisasi Kapital organisasi Polisi organisasi Penentuan hala tuju operasi

semua di atas semua kecuali iii semua kecuali ii i, ii dan iii sahaja

2. Contoh strategi korporat adalah seperti berikut : i. ii. iii. iv. A. B. C. D. Perdana Menteri mempengerusikan Persidangan NAM Malaysia menganggotai ‘Business Forum’ sempena Persidaangan NAM Malaysia memperkenalkan set undang-undang siber untuk merealisasikan program MSC Malaysia mempertahankan dasar tambatan nilai ringgit di pasaran antarabangsa semua di atas i, ii dan iii sahaja ii, iii dan iv sahaja i, iii dan iv sahaja

Pilih jawapan yang sesuai. A. B. C. D. Dua hala : menaik dan menurun Dua hala secara horizontal atau merata Satu hala menurun Satu hala menaik

3. Penyediaan laporan tahunan kakitangan, penerbitan manual kakitangan, notis, poster dan siar raya. ____________ 4. Mewujudkan sistem kotak cadangan dan sering mengadakan kajian soal selidik kepada kakitangan. __________ 5. Penyediaan laporan dan penulisan memo kepada kualiti’quality circles’._______

1

Standard ordinate 9. menurun B. persaingan mencari peluang dan pengaruh 10. Taklimat kumpulan yang melibatkan aktiviti seperti program induksi pekerja atau perundingan kolektif. Komunikisi Antara Budaya Komunikasi Silang Budaya Komunikasi Verbal Komunikasi Bukan Verbal 2 . A. Berikut adalah teknik yang digunakan oleh pengamal komunikasi untuk melaksanakan proses audit komunikasi : i. Konflik dalam organisasi boleh wujud menerusi perkara-perkara berikut kecuali : A. pengumpulan dan penilaian idea dan maklumat D. persengketaan dan pertelingkahan B. i. A. ii. i. v. iii. menegak D. temu bual berstruktur perbincangan kumpulan kecil analisis keluar masuk maklumat temu bual bersemuka analisis kandungan (content analysis) A. _______ Komunikasi perseorangan secara berperingkat melibatkan komunikasi secara vertikal atau komunikasi (7)___________________ yang seringkali berlaku dalam sesebuah organisasi dari sumber kepada penerima yang bertaraf (8)___________ 7. iv dan v sahaja D. B. ii. iv sahaja C. menaik C. Sub-coordinate D. Superior coordinate B. iii. iv dan v sahaja Pilih jawapan yang sesuai. horizontal 8. ii. semua di atas B.6. iii. iv. Sub-ordinat C. iii. A. C. pertembungan idea dan pemikiran C. D.

Pelaksanaan strategi korporat dilihat sejajar dengan definisi komunikasi korporat yang disifatkan sebagai proses menterjemahkan identiti korporat kepada A. Tingkah laku C. Konsep komunikasi berangkaian yang berteraskan kepada seorang pemimpin yang memiliki autoriti penuh dan menyalurkan arahan-arahannya kepada subordinat-subordinat di bawahnya.11. Bentuk komunikasi yang bersifat negatif. A. imej organisasi B. Penyampai maklumat biasanya menyediakan maklumat terdedah dahulu sebelum berinteraksi. kecuali : A. Pemahaman adat resam B. _______ 17. Berikut adalah elemen-elemen dalam Komunikasi Antara Budaya. imej korporat C. D. ________ 12. kecuali : A. polisi korporat D. Komunikasi lingkaran atau bulatan Komunikasi rangkaian Komunikasi Jaringan Y Komunikasi roda 16. Perubahan budaya Pilih jawapan yang sesuai. _______ 3 . Kepercayaan D. keterlebihan mesej B. Pendekatan komunikasi ini berdasarkan kepada persefahaman dan kesepakatan dalam membuat keputusan sebulat suara (unanimous). Berikut adalah masalah yang dihadapi oleh organisasi akibat perubahan korporat. C. _________ 13. penstrukturan kapital D. kekurangan mesej C. polisi organisasi 14. B. _______ 18. Konsep komunikasi horizontal yang memiliki nilai atau struktur status yang sama. pemilihan strategi media 15.

i. menilai peringkat pemahaman audien terhadap jenama produk B. Objektif model DAGMAR (definising advertising goals for measured advertising results) yang diperkenalkan oleh Russel H.. Advantage (kebaikan) ii. Peranan ketua dari jaringan komunikasi ini boleh dianggap berperanan sebagai pengimbang atau penyelaras komunikasi yang mengambil tempat di kalangan ahli sesebuah organisasi. Komponen dalam pendekatan analisis ADOPTS yang diperkenalkan oleh Stone (1991) adalah seperti berikut : i. Jaringan komunikasi menerusi perutusan maklumat bersifat tidak rasmi kerana komunikator-komunikator dalam konsep komunikasi ini tidak mempunyai kesepakatan dan persefahaman bersama. operasi perniagaan/perkhidmatan C. Peranan Perdana Menteri dalam sesebuah negara boleh disifatkan mengikut konsep komunikasi ini. iii dan v sahaja 23. ii dan iii sahaja iii. kecuali : A. Berikut adalah kebaikan Komunikasi Pemasaran Bersepadu : i. menentukan tahap kesedaran audien terhadap kepentingan jenama D.19. keberkesanan dalam organisasi 24. kapasiti modal B. _____ 22. Opportunities (peluang) iii. Stakeholder (pemegang kepentingan) iv. ii. Berikut adalah elemen-elemen yang akan menghasilkan nilai bagi sesebuah organisasi. ______ 20. polisi organisasi D. Overcome problem (penyelesaian masalah A. D. C. ii. iv dan v sahaja i. _______ 21. B. menilai keberkesanan proses komunikasi menerusi kesedaran pengiklanan jenama C. menentukan tahap dan pengaruh pengiklanan penjenamaan produk 25. tiada pertindihan kerja atau bertugas ii. A. iv dan v sahaja i. tiada kawalan kualiti menyeluruh oleh individu 4 . Cooley ialah. Top management (pengurusan tertinggi) v.

iv sahaja iii. _____ 30. kecuali: A. Konflik ini wujud apabila individu menjadi terlalu defensif mengenai kedudukan dan pendapat kerana mereka berfikir pendapat mereka telah disanggah secara peribadi. jarak peribadi antara individu C. ____ 31. Jenis konflik mini wujud apabila individu menyatakan suatu pendirian yang sama dengan individu yang lain. pengendalian kos pengurusan yang berasaskan kepada penentuan ekonomi semasa A. iv dan v sahaja Tiada kombinasi jawapan yang sesuai 26. kesamaan dalam nilai bidang masing-masing B. kesamarataan komunikasi 27. Komunikasi bukan verbal adalah seperti berikut. iii. konflik mudah C. perencanaan fikiran D. perbezaan kepercayaan dan adat resam C. semua di atas i. pembentukan maklumat berfokus iv. _____ 29. ekspresi muka Pilih jawapan yang sesuai. konflik pseudo B. Penyelesaian kepada konflik ini ialah dengan menyingkirkan penyertaan pihak bertelagah dan memberikan mereka tugas lain yang tidak memerlukan mereka berbincang bersama dalam kelompok. C. ii. Komunikasi antara budaya dapat dimanfaatkan oleh dua pihak berlainan bangsa menerusi A. _______ 5 . B. namun hakikatnya pendirian itu sebenarnya berbeza di antara satu sama lain. D. penyatuan bahasa D. penggunaan sumber tenaga maksimum untuk menentukan kepentingan optimum v. gerakan badan atau kinesics B. A. konflik ego 28.iii. Melakukan analisis masalah dan mewujudkan kriteria penyelesaian mudah dapat dilakukan untuk menangani konflik ini.

pelaburan organisasi iii. ______ 34. menerangkan corak perlakuan komunikasi sebenar di kalangan kakitangan C. pengurusan sumber tenaga manusia dalam organisasi lebih berkesan kerana pembangunan sumber tenaga yang diperlukan semakin banyak C. peringkat makro C. Sistem pengurusan organisasi yang melibatkan audien perlu dihubungi menggunakan mesej berlainan. i. pemasaran produk organisasi iv. peringkat mikro 33. Di antara fungsi audit komunikasi adalah seperti berikut. A. _____ 35. ii dan iv sahaja i. ii dan iii sahaja i. kecuali . Di antara impak positif penggunaan teknologi dalam organisasi ialah. A. pengurusan inventori dalam proses pengurusan lebih efektif 37. _____ 36. matriks perancangan B. mengenal pasti rangkaian operasional komunikasi dan mesej dalam organisasi B.. keseimbangan infrastruktur dalam organisasi A. C. penstrukturan semula dasar organisasi v. keupayaan membentuk kapital yang lebih besar B. Proses pembentukan strategi kempen.32. belanjawan dan kapital perniagaan ii. D. A. mengubahkan strategi korporat kepada strategi baru komunikasi yang 6 . pelaksanaan dan proses semakan atau penilaian. B. Tahap pengenal pastian kehendak dan keperluan pelanggan sehinggakan penentuan perancangan dalam proses pengurusan. Impak-impak dalam penggunaan teknologi maklumat melibatkan i. iii dan iv sahaja i. menentukan proses membuat keputusan dalam pengurusan menjadi lebih cekap dan berkesan D. Keupayaan komunikator menerangkan idea dan menyemak kefahaman tentang maksud mesej merupakan cara yang berkesan untuk menangani konflik ini. _____ Pilih jawapan yang sesuai. iii dan v sahaja 38.

___________ 42. visi dan matlamat organisasi. personaliti jenama dan strategi penjenamaan. pemerhatian terhadap elemen asas komunikasi berdasarkan perspektif komunikasi antara budaya D. Komunikasi Pemasaran Bersepadu melibatkan 3 peringkat atau proses iaitu penghalaan jenama. Keupayaan aplikasi teknologi dalam organisasi banyak bergantung kepada kecanggihan penggunaan teknologi yang dapat memudahkan proses kerja. __________ 46. ___________ 43.pemerhatian terhadap dimensi komunikasi dan hubungannya dengan budaya Nyatakan BETUL atau SALAH 40. Dalam memahami keperluan proses komunikasi antara budaya.berpadanan dengan kapasiti modal dan pelaburan organisasi D. Pengintegrasian dalam Komunikasi Pemasaran Bersepadu meliputi perhubungan awam. ’Struktur sistem’ dan ’proses’ merupakan elemen penting yang menentukan falsafah. analisis terhadap nilai budaya komunikator yang terlibat B. ________ 47. Pendekatan R & D dalam strategi perancangan Komunikasi Korporat dikatakan dapat merangsang kapabiliti organisasi untuk menyelesaikan masalah. Matlamat akhir penggunaan teknologi dalam komunikasi korporat ialah untuk menonjolkan identiti organisasi dalam persepsi publik. Di antara kaedah yang dilakukan oleh penggunaan organisasi bagi mengkomunikasikan perubahan kepada sasaran ialah dengan mewujudkan suatu keputusan pengurusan tertinggi (top management level) yang harus digunapakai dan diterima oleh pihak bawahan. menentupasti kategori dan contoh pengalaman komunikasi yang kerap berlaku secara positif dan negatif 39. _________ 44. _________ 45. _________ 41. Pembangunan kualiti dan martabat kehidupan banyak ditentukan oleh nilai dan persepsi masyarakat hasil daripada falsafah dan polisi sesebuah negara. kecuali : A. seseorang komunikator boleh terlebih dahulu membuat perkara-perkara berikut. promosi jualan dan penerbitan jenama. Komunikasi Silang Budaya bertujuan mewujudkan suatu bentuk perhubungan budaya secara individu dengan individu yang lain. pengamatan polisi dan dasar komunikasi C. ________ 48. _____________ 7 .

menurut Howell berdasarkan kepada pendekatan dan aplikasi untuk komunikasi tersebut. ____________ 50. Komunikasi Antara Budaya berbeza daripada Komunikasi Silang Budaya. Perubahan korporat diuruskan berperingkat terutamanya dilaksanakan bagi memastikan belanjawan korporat dalam organisasi tidak terjejas.49. _____________ SELAMAT MAJU JAYA pjt2009 8 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->