Peribahasa Bahasa Melayu Wajib Untuk Tingkatan 1 2

P E RIBAHAS A BAHAS A ME LAYU WAJIB UNT UK TINGKAT AN 1 Peribahasa Maksud Peribahasa Ada hati Keinginan Alah bisa tegal

biasa Segala kesusahan tidak akan terasa lagisesudah biasa Alang-alang mandi biar basah Jika mengerjakan sesuatu janganlahsekeratjalan Ambil berat Memberikan perhatian yang istimewaterhadap sesuatu Ambil langkah Mula hendak bertindak Anak buah Orang yang termasuk dalam sesuatukeluarga/pasukan/ terletak di bawahtenggungjawab seseorang Anak emas Anak abdi yang diambil jadi anakangkat olehsuaminya; orang yang dikasihi dan diberikanlayanan istimewa. Asam garam Berbagai-bagai pengalaman hidup (pahit, anis, suka duka) m Bagai anjing buruk kepala Orang yang telah diketahui kejahatannya kemana pergi dihinakanorang juga Bagai bulan dipagari bintang Kecantikan makin terserlah apabila dikelilingiorang yang cantik. Bagai bulan empat belas Peri keelokan muka perempuan Bagai cincin dengan permata Sama padan, cocok benar Bagai layang-layang putus tali

tidakmelalukakan apa -apa hanya melihat sahaja. berenang-renang ketepian. yang kurang baik pun boleh dipakaidahulu. Baik membawa resmi padi daripadamembawa resmi lalang Semakin berilmu atau tinggi pangkat semakinmerendahkan diri (tidak sombong) Berakit-rakit ke hulu.Sudah putus harapan Bagai minyak dengan air Orang bermusuhan atau tidak sehaluanmustahil dapat dicampurkan jadi satu Bagai murai dicabut ekor Perempuan yang suka bercakap banyak Bagai pucuk dilancarkan Sangat laju atau luncur perginya Bagaimana acuan begitulah kuihnya Anak itu mengikut sikap dan rupa ibubapanya kerana faktor baka Baik berjagiung-jagung sementara menantipadi masak Sementara menunggu sesuatu yang lebihbaik. Bersatu teguh bercerai roboh Kalau kita bersatu padu. kita akanmenjadi lemah. tidak membuat apa -apakerja Berpeluk tubuh Hanya memandang dari jauh sahaja. bersakit-sakit dahulu. bersenang -senang kemudian Bersusah payah dahulu kemudianbarubersenang-senang Berkatakanlah besar walaupun pahit Berterus-terang demi kebenaran walaupunmungkin menyakitkan hati seseorang Berpeluk tubuh Berdakap tubuh. kita akan menjadikuat tetapi kalau kita bercerai -berai. Bersekutu bertambah mutu Bekerjasama antara satu sama lain akanmeng hasilkan kecemerlangan Bertangguh itu pencuri masa Melakukan kerja secara bertangguh akan .

manusia mati meninggalkan nama Orang yang berjasa itu akan selalu disebut-sebut orang walau berapa lamapun dia telah mati. Hendak seribu daya. teguh hati . Buah tangan Hasil pekerjaan. gembira.merugikan diri sendiri. bongkak. ole-ole Bulat hati Lurus hati.sungguh-sungguh Dalam tangan dalam kekuasaan seseorang Darah daging Anak atau orang yang mempunyai pertaliandarah Darah panas Pemarah. diam-diam besiberkarat Diam orang yang berilmu itu berfikir. barang yang dibawadaripadaperjalanan. lekas marah Diam-diam ubu berisi. Besar hati Bangga. putus asa Harimau mati meninggalkan belang. sombong Biar putih tulang jangan putih mata Lebih baik mati daripada menanbggung malu Buah fikiran Pendapat Buah hati Orang yang dikasihi Buah mulut Percakapan orang. tak hendak seribudalih .sementara diam orang yang bodoh itu sia-siasahaja Hancur hati Sedih.

Jika dikehendaki bermacam-macam ikhtiar boleh dijalankan dan demikian kebalikannya Hidup ini satu perlumbaan Dalam kehiduoan seharian. janganhendakberbuat sesuatu yang besar Kalau tidak dipecahkan ruyung manakandapat sagunya Tidak tercapai cita -cita jika tidak berusaha Kancil juga lupakan jerat Orang mudah melupakan bahaya tetapibahaya tetap mengancam Kata dikota Janji mesti ditunaikan Kata-kata yang lebih tajam daripada matapedang Perkataan yang dituturkan lebih menyakitkan Kebudayaan sendi perpaduan Kebudayaan menjadi sandaran dalammenyatukan sesuatu bangsa Kecil jangan disangka anak. kita terpaksamenghadapi pelbagai cabaran dan berlumba -lumba untuk mencapai sesuatu tujuan. besar jangandisangka bapa Pengetahuan dan kelebihan itu tidak khususpada orang -orang tua sahaja . jangan lautanhendak diduga Kalau pengetahuan itu sedikit. Kalau kail panjang sejengkal. kalau sudah besar tidak akanberhasil lagi. Hidup segan mati tak mahu Orang yang hidup melarat Indah khabar daripada rupa Khabar mengenai satu-satu perkara biasanyadilebih -lebihkan Jauhari juga yang mengenal manikam Hanya orang yang bijak sahaja yangmengetahui tentang keelokan ilmu Kaki ayam Tidak berkasut atau berselipar Kalau hendak melentur buluh biarlah darirebungnya Mengajar seseorang itu hendaklah ketikaiamasih muda.

.Makan angin Bersiar-siar untuk mendapatkan angin.melapangkan fikiran Manis jangan terus ditelan. pahit janganterus dibuang Yang nampak baik itu jangan lekas diterimadan yang namp aknya buruk itu jangan lekasditolak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful