PROSEDUR KERJA DAN PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN YANG PERLU DIIKUTI DI BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP 1.

0 PENGENALAN Kemahiran Hidup Bersepadu merupakan satu mata pelajaran amali yang berunsurkan teknologi. Ia ditawarkan kepada semua murid di Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. Mata pelajaran ini dirancang sedemikian rupa untuk mencapai matlamat ke arah mempertingkatkan produktiviti negara melalui penglibatan masyarakat secara kreatif, inovatif dan produktiviti. Mata pelajaran ini digubal ke arah membekalkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan mahir dalam teknologi dan ekonomi serta sanggup bekerjasama dan sentiasa bersedia untuk belajar dalam suasana bekerja. Tenaga kerja yang sedemikian rupa dapat memenuhi inspirasi, aspirasi dan keperluan negara yang sedang membangun dalam zaman yang sedang menyaksikan kemajuan teknologi komunikasi maklumat. Perancangan dan pembangunan mata pelajaran ini adalah selaras dengan semangat di sebalik Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat melahirkan warganegara yang berpengetahuan serta berakhlak mulia demi menghadapi cabaran kehidupan masa kini dan masa akan datang. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu yang berbentuk amali, penggunaan bengkel amat diperlukan. Bengkel Kemahiran Hidup terbahagi kepada tiga jenis bengkel iaitu bengkel Kemahiran Manipulatif (KMT), bengkel Pertanian dan bengkel Ekonomi Rumah Tangga. Di antara ketiga-tiga bengkel ini, bengkel Kemahiran Hidup (KMT) yang paling banyak digunakan. Hal ini kerana bengkel ini telah dipecahkan kepada 4 bengkel iaitu bengkel Kerja Kayu dan Logam, bengkel Paip Asas, bengkel Elektrik dan bengkel Enjin. Untuk melatih pelajar menggunakan alatan tangan untuk menghasilkan projekprojek tertentu, maka suasana tempat yang sesuai perlu untuk pelajar melaksanakan tugasan tersebut dengan lebih berkesan. Kemudahan peralatan yang lengkap dan teratur untuk digunakan atau keadaan persekitaran tempat tersebut seharusnya menjadi penyumbang kepada penghasilan projek yang baik. Oleh itu, pelajar seharusnya menggunakan kemudahan yang ada di dalam bengkel dengan menjaga keselamatan diri dan juga orang lain. Kesedaran terhadap keselamatan perlu ditanamkan kepada setiap pelajar supaya sikap

1

mementingkan keselamatan ini dapat di amalkan semasa membuat kerja amali di sekolah dan seterusnya diamalkan setelah memasuki ke alam pekerjaan. Oleh itu, pelajar seharusnya menggunakan kemudahan yang ada di dalam bengkel dengan menjaga keselamatan diri dan juga orang lain. Kesedaran terhadap keselamatan perlu ditanamkan kepada setiap pelajar supaya sikap mementingkan keselamatan ini dapat di amalkan semasa membuat kerja-kerja amali di sekolah dan seterusnya diamalkan setelah memasuki ke alam pekerjaan.

2.0

DEFINISI Kemahiran Hidup adalah satu mata pelajaran yang terkandung di dalam kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Ianya dirancang untuk membolehkan muridmurid menggunakan pelbagai alat dan bahan melalui berbagai kaedah dan teknik bagi menghasilkan sesuatu (projek) yang dirancangkan. Pengalaman yang diperolehi menjadikan murid lebih berkeyakinan, celik teknologi dan sentiasa bersedia seandainya keadaan memerlukan mereka melakukan sesuatu untuk kehidupan tanpa bergantung kepada individu lain. P&P dalam kemahiran hidup membolehkan murid-murid mengendalikan pelbagai alat tangan dan bahan. Mata pelajaran Kemahiran Hidup bertujuan untuk membina dan membentuk sebuah masyarakat yang berorientasikan teknologi selaras dengan hasrat negara dan perkembangan industri elektronik yang pesat berkembang di negara kita. Secara tidak langsung akan menimbulkan keinginan dan minat murid terhadap teknologi dalam kehidupan. Keselamatan ditakrifkan sebagai satu keadaan bebas daripada kecederaan, ketakutan, kesakitan atau kehilangan yang mana ia memerlukan tindakan yang sewajarnya daripada semua pihak. Kebanyakan kemalangan adalah disebabkan oleh kecuaian manusia sendiri dan jarang sekali berlaku dengan sendirinya. Walaupun beberapa usaha telah dibuat, namun kemalangan bengkel masih lagi berlaku terutamanya ketika menjalankan kerja-kerja amali di bengkel. Kemalangan yang terjadi biasanya boleh mengakibatkan luka, kecacatan anggota dan kehilangan nyawa. Hal ini akan menjadikan sekolah pada mulanya untuk menimba ilmu tetapi tidak terjamin daripada aspek keselamatannya.

2

Berikut adalah perkara penting yang perlu dititik beratkan sebelum menggunakan mesin : y y y y Mesin hendaklah diuji sebelum digunakan. 3. keadaan tempat kerja yang tidak selamat dan kelalaian pelajar itu sendiri. Kemalangan berlaku sekiranya perkara berikut tidak diambil berat : y Menggunakan alatan tangan yang tidak sesuai dengan kerja dengan kerja yang dilakukan. Memastikan dawai elektrik mesin mudah alih dalam keadaan sempurna. Setiap alat hendaklah digunakan dengan betul. Rajah: Mesin yang mempunyai tali sawat dan penghadang 3 . Lazimnya kemalangan boleh berpunca daripada penyalahgunaan alatan tangan dan mesin.1 Penyalahgunaan Alatan Dan Mesin Berbagai-bagai alatan tangan dan mesin terdapat dibengkel. Mesin hendaklah mempunyai penghadang keselamatan. y y Menggunakan alatan tangan yang pemegangnya tidak sesuai. Perhatian yang penting hendaklah diberi terhadap penggunaan mesin kerana pelajar yang menggunakan mesin tersebut terdedah kepada risiko kemalangan yang lebih tinggi.0 PUNCA-PUNCA KEMALANGAN DI DALAM BENGKEL Sebahagian besar kemalangan yang berlaku di tempat kerja melibatkan pelajar baru. Memakai pakaian yang sesuai semasa menggendalikan mesin.3. Menggunakan alatan tangan dengan kaedah yang sesuai.

Sikap lalai dan tidak bertanggungjawab boleh menyebabkan kemalangan dan ia boleh dielakkan sekiranya pelajar : y y y y Mematuhi arahan dan peraturan keselamatan.3 Kelalaian pelajar Keadaan bengkel. Keadaan bengkel atau tapak binaan boleh mempengaruhi keselamatan pelajar. Alat pemadam api hendaklah diletakkan pada tempat strategik. Mengendalikan mesin setelah mengetahui kaedah menggunakannya. 4 . Sikap pelajar itu sendiri semasa bekerja juga memainkan peranan yang penting. Bengkel hendaklah sentiasa bersih dan kemas.2 Keadaan tempat kerja yang tidak sesuai. Memakai kelengkapan perlindungan keselamatan semasa membuat kerja. suasana kerja dan alatan yang baik belum menjamin keselamatan. Semasa bertugas di bengkel perkara yang berikut haruslah diberi perhatian : y y Cahaya di dalam bengkelperlu mencukupi. Mengambil kira kemampuan diri sendiri. Pendawaian elektrik hendaklah mengikut peraturan. Pengalihudaraan hendaklah mencukupi. Susun atur mesin dan meja hendaklah mempunyai ruang legar yang mencukupi.3. y y y y y Saiz bengkel hendaklah bersesuain dengan bilangan pelajar. Rajah: Gambar keadaan di dalam bengkel 3.

perkakasan memesin. Pakaian hendaklah kemas dan sesuai Pastikan dalam keadaan baik Pastikan dalam keadaan baik Sistem pengudaraan yang baik bagi mengelak dari terhidu gas beracun 3. Bagi menghidari daripada Kecederaan fizikal Bagi menghidari daripada Kerosakan Bagi menghidari daripada Kerosakan 2. Pakaian keselamatan yang dipakai hendaklah sesuai dengan jenis kerja yang dilakukan Tidak Rosak/ Penghadang keselamatan ditempat yang betul Mempunyai pembumian yang sempurna bagi mengelak bahaya elektrik 5 .3. alat. Pakai pakaian Keselamatan Pastikan dalam keadaan baik 4. mesin. mesin kimpalan arka dan kimpalan gas Berikut merupakan perbezaannya: Perkakasan Bil Diri Memesin/ Mesin/Alat Mesin Kimpalan Arka Peralatan Kimpalan Gas Bagi menghidari daripada Letupan atau Kebakaran Pastikan dalam keadaan baik Sistem pengudaraan yang baik Periksa peralatan sebelum digunakan dan pastikan tiada kebocoran gas 1.4 Perbezaan diantara keselamatan diri.

y Menilai: y Bangku-bangku diletak jauh semasa bekerja. Murid membuat penilaian terhadap diri sendiri dari segi ketepatan langkah kerja. Mesin penyedut hampagas (vacuum cleaner) dan mesin pemampat udara (air compressor/air blower) digalakkan kerana alatan ini lebih berkesan membersihkan debu dan sisa-sisa kayu. y 6 . Penilaian oleh guru terhadap nilai-nilai murni. y y Rajah: antara mesin yang digunakan.0 LANGKAH KESELAMATAN Amalan 4M terdiri daripada : Membersih : y y Aspek fizikal iaitu memakai pakaian yang sesuai. Kebersihan mental iaitu dari aspek fikiran ialah memberi tumpuan dalam bengkel. hasil kerja dan keadaan tempat kerja untuk memastikan semua tugasan dilakukan dengan penuh sistematik. Menyusun atur: y Alatan dan bahan disusun dengan kemas dan disimpan di tempat yang telah ditetapkan supaya mudah diambil dan disimpan semula selepas digunakan. Kebersihan bengkel supaya selamat untuk menjalankan kerja-kerja. apron dan berkasut getah.4.

y y y y y y Rambut mestilah pendek dan kemas. Pemakaian apron yang betul. Keselamatan am bengkel meliputi aspek yang berikut: (i) (ii) (iii) Keselamatan umum Keselamatan diri dan rakan Keselamatan alatan dan bahan 5. bersih dan teratur.Mendisiplin: y Murid sentiasa mempraktikkan peraturan keselamatan dengan mengikut langkah-langkah kerja yang ditetapkan dan menggunakan alatan yang betul untuk melakukan sesuatu projek.0 PERATURAN DAN KESELAMATAN Peraturan keselamatan diadakan untuk memastikan suasana kerja dalam persekitaran serta suasana bengkel KH yang teratur dan selamat tanpa berlakunya kemalangan ataupun kecederaan. Pakai pakaian yang sesuai dan memakai kasut getah. Sebelum memasuki bengkel perlu mendapat kebenaran dan berada dibawah pengawasan guru sepenuhnya. Sentiasa mematuhi arahan guru dan berhati-hati dalam setiap kerja di bengkel Kawasan tempat kerja perlu dibersihkan sebelum meninggalkan bengkel KH Semua suis elektrik perlu dimatikan sebelum meninggalkan bengkel.1 Keselamatan Umum y Peraturan dari segi pemakaian dan potongan rambut yang diurus dengan kemas dan menggunakan kasut bertutup perlu difahami oleh semua murid. 7 . Bagi lelaki tali leher perlu dimasukkan ke dalam apron. Lengan baju yang panjang dilipat kemas. y y y y y Keadaan persekitaran bengkel perlu dipastikan sentiasa kemas. 5. Jangan berlari dan bermain di dalam bengkel.

Pastikan bengkel dalam keadaan selamat dan selesa ketika penggunaannya dan bersih serta kemas sebelum meninggalkannya.2 Keselamatan Diri Dan Rakan y y Pastikan pakaian kemas dan sesuai semasa bekerja di makmal. Bersihkan alatan dan bengkel setelah selesai membuat kerja. Bekerja dengan teratur dan sistematik. laporkan kepada guru dengan segera. y y y Sekiranya berlaku situasi yang berbahaya. Pastikan alat kawalan dan perlindungan elektrik di bengkel berfungsi dengan baik. 5. Peralatan perlindungan y 8 . Pakaian am b. Pastikan setiap bilik makmal dilengkapi dengan alat pemadam api. segera beritahu guru yang berkenaan. y y y Duduk dan bekerja ditempat yang telah ditetapkan. Tumpukan perhatian pada kerja yang dibuat. Pakaian di tempat kerja boleh dikelaskan kepada tiga a. y y y y y y y Letakkan beg di luar bengkel atau di tempat yang dikhaskan. Laporkan dan rekodkan sebarang kemalangan tersebut dalam buku rekod kemalangan dan kecederaan. Jika berlaku kemalangan atau kecederaan. Pastikan tempat kerja mempunyai cahaya yang cukup terang dan peredaran udara yang baik. Simpankan semua alatan di tempat yang dikhaskan.y Jangan menyentuh alatan dan mesin tanpa mendapat kebenaran dan penyeliaan daripada guru. Pakaian perlindungan c. Pastikan alat pemadam api dan kotak pertolongan cemas terdapat dalam bengkel.

5. Elakkan memakai barang perhiasan seperti rantai.2.2 Peralatan Perlindungan Alat pelindung keselamatan yang sesuai seperti gogal (semasa mencanai dan menggerudi) serta pelindung muka (semasa mengimpal arka) perlu digunakan.jam tangan dan sebagainya Contoh pakaian yang sesuai semasa di dalam bengkel.1 Pakaian am I. II. 9 .2. Pakaian mestilah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar Rambut sentiasa pendekdan kemas bagi lelaki manakala bagi perempuan yang berambut panjang hendaklah diikat dan yang bertudung disisipkan dalam baju III.5.

3 Pakaian perlindungan I. IV.2.5. 10 . Gunakan kasut keselamatan Gunakan sarung tangan yang sesuai untuk memegang bahan dan alatan Gunakan apron atau pekaian keselamatan yang diperbuat untuk melindungi tubuh semasa mengimpal Gunakan gogal dan pelindung muka semasa bekerja daripada kulit Rajah: kasut getah yang sesuai dipakai di dalam bengkel Rajah: penggunaan gogal Rajah: sarung tangan kulit Rajah: Seorang pekerja yang lengkap dengan peralatan perlindungan ketika melakukan kerja kimpalan. II. III.

y Rajah: Susunan peralatan pertukangan pada kedudukan asalnya di dalam bengkel 11 . Atalan perlu dibersihkan dan dipulangkan kembali ke stor setelah selesai y y y penggunaannya. mudah pecah dan berbahaya perlu menepati piawaian keselamatan yang terbaik oleh guru. Bersihkan alatan setelah digunakan dan simpan semula alatan di tempat yang dikhaskan. Sentiasa berhati-hati sewaktu menggunakan sebarang peralatan di bengkel KH. Penggunaan alatan yang teratur dan betul adalah penting bagi memelihara peralatan daripada cepat rosak. hilang dan berbahaya kepada guru dengan segera. y y Laporkan alatan yang rosak. Perancangan penggunaan alatan dan bahan dengan teliti sebelum memulakan sesuatu projek.3 y y Keselamatan Alatan Dan Bahan Pastikan alatan yang digunakan sesuai dengan kerja yang hendak dibuat. y Penyimpanan bahan mudah terbakar. Penggunaan bahan dan alatan perlu mendapat bimbingan daripada guru sebelum murid boleh menggunakannya.5.

Antara bahan yang biasa digunakan di tempat kerja ialah bahan mudah terbakar. Bahan tersebut hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan mudah disenggara. bahan yang berat dan panjang. 6.6. serta bahan toksik.0 PENGALIHAN DAN PENYIMPANAN BAHAN-BAHAN Terdapat pelbagai jenis bahan yang digunakan dalam aktiviti kejuruteraan.1 Bahan Mudah Terbakar y Terdiri daripada silinder gas yang berisikan gas asetilena dan oksigen yang digunakan dalam kerja kimpalan dan cecair bahan api seperti petrol.2 Bahan Berat Dan Panjang y Terdiri daripada bahan berbentik pepejal pelbagai saiz seperti logam dan komponen mesin y y Bahan berat dan panjang mestilah diletakkan diatas rak yang kukuh dan kuat Rak yang dibina hendaklah tidak terlalu tinggi sehingga sukar dicapai 12 .diesel. kerosin dan sebagainya y Bahan ini mesti disimpan dalam bekas tertutup dan tidak mudah terdedah pada udara y y Simpan di tempat yang jauh dari punca api Tempat simpanannya hendaklah dilabelkan dengan tanda amaran seperti Awas Bahan Mudah Terbakar y Bahan mudah terbakar perlu disimpan di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik Label bahan mudah terbakar dan Silinder gas 6.

13 . Jika salah menggunakannya atau mengendalikannya mungkin boleh menyebabkan kemalangan.y Apabila bahan berat hendak dialih lakukan dengan berhati-hati dengan bantuan rakan atau dengan bantuan jek atau troli y Bagi bahan panjang dapatkan bantuan rakan untuk memudahkan kerja pengalihan 6. Pastikan bahagian mesin yang berputar mempunyai pelindung keselamatan.3 Bahan Toksik y Terdiri daripada bahan kimia dan hendaklah diasingkan dari bahan mudah terbakar dan bahan lain y y Bekas bahan toksik mestilah dilabelkan Apabila bahan hendak dialihkan gunakan troli dan bekas tertutup bagi mengelakkan tumpahan Contoh label untuk bahan toksik. b. 6. Antara peraturannya adalah seperti yang berikut: a. Elakkan daripada menggunakan peralatan atau mesin sekiranya tidak tahu kaedah penggunaannya.4 Penggunaan Alat Dan Kelengkapan Peraturan penggunaan alat dan kelengkapan juga perlu dipatuhi bagi menjamin keselamatan pengguna di tempat kerja.

Rajah: Pemampat udara yang mempunyai pelindung c. Pemasangan soket tiga pin yang betul 14 . Penggunaan peralatan yang telah rosak seperti pahat yang berkepala cendawan boleh menyebabkan berlakunya kemalangan akibat penyerpihan logam pahat semasa memahat. b) Pahat yang tidak selamat digunakan d. Pastikan peralatan dalam keadaan baik sebelum digunakan seperti dalam Rajah 3. Pastikan setiap alat dan mesin mempunyai pembumian sempurna seperti dalam Rajah 3.4.5 bagi mengelakkan bahaya elektrik semasa digunakan. a) Pahat yang selamat digunakan.

0 PENGGUNAAN KUASA ELEKTRIK Kuasa elektrik digunakan dengan meluas dalam bidang perindustrian dan pembuatan. Arus dan voltan yang berlebihan semasa alat elektrik digunakan boleh membahayakan pengguna dan merosakkan alat tersebut.Contohnya. Bagaimanapun. Pembumian ialah satu sambungan antara pendawaian elektrik dengan bumi yang terdapat pada alat elektrik.e. Penggunaan kuasa elektrik dengan cara yang tidak selamat seperti boleh menyebabkan renjatan elektrik dan kebakaran. Sebab itu. pekerja mestilah sentiasa berwaspada dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Antara langkah yang perlu diberi perhatian bagi mengelakkan kemalangan elektrik adalah dengan memastikan setiap penggunaan bahan elektrik dilengkapi dengan pembumian dan penebatan. 7. selamat dan sistematik. penggunaan elektrik yang tidak disenggara dengan baik boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna. Bagi mengelakkan kemalangan elektrik. Gunakan peralatan dan mesin dengan betul. kikir berfungsi hanya untuk mengikir dan bukannya mengetuk f. Penebatan pula amat perlu bagi setiap alat elektrik sebagai pelindung untuk mengawal pengaliran arus. Kuasa elektrik digunakan bagi membolehkan kerja dilakukan dengan lebih cepat. Pastikan peralatan yang rosak perlu segera dibaiki bagi mengelakkan kemalangan. alat pelindung diperlukan 15 . Fungsi pembumian adalah untuk menghindarkan pengguna daripada bahaya renjatan elektrik apabila berlaku kebocoran pada pendawaian elektrik.

Jika tiada peranti perlindung. Bengkel juga mesti mempunyai alat pencegah kebakaran yang berfungsi di setiap bengkel. Jika berlaku kecederaan yang serius dan teruk hendaklah dilaporkan kepada guru bertugas dan terus dirujuk kepada hospital yang terdekat 6. Jika berlaku kebakaran besar hendaklah keluar dengan segera mengikut pelan kecemasan kebakaran dan memanggil bomba melalui talian kecemasan 999. Peranti pelindung berfungsi memutuskan aliran elektrik dalam litar jika berlaku kebocoran elektrik atau sekiranya tenaga elektrik digunakan secara berlebihan. 10. Pengguna bengkel mestilah selamat sebelum menggunakan. 5. Jangan bebankan litar elektrik dengan menggunakan penyuai 3 hala. 9. kemalangan elektrik mungkin boleh berlaku. Guru dan pelajar mestilah tahu bagaimana bertindak apabila berlaku y y y Kecederaan dan kemalangan Kejutan elektrik Kebakaran 4.Alat pelindung atau peranti pelindung yang biasa digunakan ialah fius dan pemutus litar. 7. Jika berlaku sebarang kejutan elektrik. Bengkel perlu ada peti kecemasan yang mengandungi ubat luka dan sapuan untuk lecur serta kain balutan untuk kecederaan ringan. Matikan suis utama terlebih dahulu atau menekan suis keselamatan bengkel 16 .1 Keselamatan Penggunaan Elektrik 1. 2. 11. Bengkel haruslah memberikan keutamaan kepada keselamatan. Jangan gunakan alatan elektrik yang telah haus atau rosak. semasa menggunakan dan selepas menggunakan bengkel dan segala peralatan di bengkel 3. Alat pencegah kebakaran mestilah digantung ditempat mudah dilihat dan mudah dicapai. 8. Matikan suis sebelum dan selepas menggunakan alatan elektrik. 7. hendaklah a.

17 . Lakukan pemulihan pernafasan d.2 Aspek Keselamatan Dan Penggunaan Elektrik Jangan gunakan plag atau soket yang pecah dan rosak Jangan membuat sambungan yang banyak daripada satu punca Jangan cuba menyentuh wayar hidup yang tidak bertebat. Jangan sentuh mangsa kejutan dengan tangan. Dapatkan pertolongan dengan segera 7. gunakan kayu kering untuk mengalih mangsa daripada benda atau wayar yang menjadi punca kejutan elektrik c.b.

c. b.Jangan cuba menggantikan dawai fius dengan sebarang dawai atau logam Jangan menggunakan kabel yang pecah atau terlalu lama 7. Kesilapan pendawaian elektrik semasa dibaiki dan diubahsuai oleh orang yang tidak bertauliah. Kebocoran pendawaian seperti kabel pecah. renjatan elektrik boleh menyebabkan kematian sekiranya tidak dirawat dengan segera. pengsan dan perlu di beri rawatan segera. Berikut merupakan langkah yang perlu diambil apabila berlaku 18 . d. Semasa renjatan elektrik berlaku.badan mangsa akan berfungsi sebagai pengalir arus elektrik.3 Renjatan Elektrik Apabila berlaku renjatan elektrik. mungkin boleh mengakibatkan kematian kepada mangsa. Renjatan juga akan menyebabkan mangsa melecur. Kerosakan alat elektrik. Biasanya. sambungan yang rosak dan tiada pembumian. pengguna akan terdedah kepada bahaya elektrik sehingga masalah yang menyebabkan renjatan dapat diatasi. Terdapat beberapa punca yang boleh menyebabkan renjatan elektrik. Antaranya termasuklah: a. Persekitaran yang basah. Sekiranya tidak dirawat dengan segera.

c. Bagi mengelakkan kebakaran. jangan sesekali menyentuh mangsa sebelum bekalan diputuskan. Penyambungan litar yang longgar pada peranti 7. Berlaku litar pintas yang disebabkan oleh kerosakan pada pendawaian.5 Pencegahan Kebakaran Kebakaran yang berlaku boleh menyebabkan kecederaan. antaranya : a. Putuskan bekalan utama elektrik. pengguna mesti sentiasa mematuhi peraturan 19 . kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Alihkan mangsa renjatan ke tempat yang selamat. Bahan mudah terbakar seperti gas. Umumnya. peralatan dan mesin. Dapatkan bantuan perubatan dengan segera.renjatan elektrik: a. d. b. ii. terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal ini berlaku. c. Berikan bantuan pernafasan sekiranya mangsa pengsan atau pernafasannya terhenti. Penggunaan fius yang salah d. Kecuaian pekerja yang tidak mematuhi peraturan semasa bekerja dengan bahan api dan merokok di tempat kerja. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kebakaran.4 Kebakaran Elektrik juga boleh menyebabkan kebakaran. petrol dan sebagainya. b. iii. Penggunaan tenaga elektrik yang berlebihan. Antaranya ialah: i. 7. Berlaku kerosakan pada sistem penebatan kabel yang menyebabkan litar pintas.

Pastikan alat pemadam api sentiasa dalam keadaan baik dan boleh digunakan. Letakkannya di tempat yang mudah dicapai. Pastikan bahan mudah terbakar tersimpan di tempat yang selamat dan jauh dari punca api iv. Pastikan pendawaian elektrik di tempat kerja dalam keadaan sempurna. ii.dan langkah keselamatan yang telah ditetapkan. 20 . pengguna dapat mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini demi keselamatan semua pihak. Dengan mengambil langkah berjaga-jaga. iii. Antara langkah yang perlu diambil dan dipatuhi ialah: i. Pastikan peralatan dan mesin yang menggunakan kuasa elektrik sentiasa dalam keadaan selamat untuk digunakan.

setiap pekerja yang berada di tempat kerja perlu bersedia mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Alat pemadam api yang disediakan mesti digunakan dengan betul dan dapat membantu memadamkan kebakaran.kain. Alat pemadam api yang sering digunakan adalah dalam bentuk silinder. alat pemadam api yang terdapat di tempat kerja digunakan untuk memadamkan kebakaran yang kecil dan punca kebakaran sebelum pihak bomba datang membantu.8. Terdapat pelbagai alat pemadam api yang boleh digunakan untuk memadamkan kebakaran. Kaedah menggunakan alat pemadam api perlu dipelajari oleh semua pihak agar dapat bertindak dengan cara yang betul. Biasanya. Adalah satu kesalahan sekiranya mana-mana bangunan tidak menyediakan alat pemadam api kerana ia amat penting bagi mengelakkan kebakaran kecil daripada terus merebak ke tempat lain.0 ALAT PEMADAM API Alat pemadam api ialah alat yang digunakan untuk memadam kebakaran. pasir dan air juga boleh digunakan bagi memadamkan kebakaran yang berpunca daripada bahan seperti tilam. Apabila berlaku kebakaran.kayu dan perabot 21 . Selain itu.

petrol. lekar. petrol.8. cat. cat. gas. lekar. plastik. sampah sarap. Buih thinner.1 Pengelasan Alat Pemadam Api JENIS BAHAN PEMADAM API PUNCA API/BAHAN BAKAR LABEL Kayu. Air kain Label A Minyak. peralatan elektrik Karbon Dioksida Label BC 22 . gas Label B Semua jenis bahan pemadam api jenis karbon dioksida Debu Kering Label ABC Minyak.

2 Langkah Menggunakan Alat Pemadam Api 1.8. Halakan muncung pemancut alat pemadam api ke dasar api. Keluarkan pin picu 2. Tekan tuas rapat pada pemegang supaya bahan pemadam api dapat disembur 23 . 3.

Krim Antiseptik 7. Kain anduh 2. Kapas 8. Senarai alat dan ubat yang perlu ada dalam peti pertolongan cemas serta kegunaannya. Gunting 4.0 PETI PERTOLONGAN KECEMASAN Semua pekerja perlu mempunyai pengetahuan asas tentang pertolongan cemas supaya dapat membantu sekiranya berlakunya kemalangan atau kecemasan di tempat kerja. Senarai kelengkapan dan ubat-ubatan yang perlu ada dalam kotak peti pertolongan cemas serta kegunaannya ditunjukkan dalam Jadual. Di samping itu. Kain Pembalut Kasa 3.9. Larutan Flavin 5. Penampal Luka (Plaster) 24 . Alat/Ubat Kegunaan Mengampu lengan yang patah atau terseliuh Membalut luka atau anggota yang terseliuh Memotong Merawat luka Merawat luka Merawat luka Mencuci luka serta menyapu ubat pada luka Membalut luka kecil 1. Larutan Antiseptik 6. tempat kerja juga perlu dilengkapi dengan peti pertolongan cemas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah Peti kecemasan dan peralatannya Peti ini hendaklah diletakkan di tempat yang sesuai dan mudah diperolehi apabila ingin digunakan.

Selain itu juga. terhadap persekitaran dan keselamatan harta benda. Seterusnya menerapkan pentingnya menjaga keselamatan kepada para pelajar semasa menjalani aktiviti di bengkel. Kesedaran terhadap keselamatan bengkel perlu ditanamkan kepada setiap bakal guru ini supaya sikap mementingkan keselamatan ini dapat diamalkan semasa menjadi pendidik di sekolah. Kesedaran pelajar terhadap amalan keselamatan hendaklah dipupuk dari awal lagi agar amalan yang positif sentiasa tersemat pada jiwa pelajar itu sendiri. kerugian terpaksa di tanggung akibat kerosakan dan tanggungan kos perubatan. Malahan. Disebabkan ruang yang terhad dan sempit perkara seperti gangguan emosi. Sikap pelajar yang tidak ambil berat tentang amalan keselamatan dan sikap acuh tak acuh terhadap tugas atau kerja boleh mendatangkan bahaya kepada diri dan juga rakan sekerja. kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Aspek keselamatan perlu diberi perhatian utama dan merupakan ciri penting yang mesti diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran di bengkel pada setiap masa. Pengabaian aspek keselamatan mungkin akan mengakibatkan kecederaan. imej institusi yang terlibat juga akan buruk serta memberi kesan terhadap kelancaran operasi bengkel berkenaan.10. hasil kerja dapat dipertingkatkan dan suasana kerja berjalan dengan selamat. Dengan itu. Kesedaran mengutamakan keselamatan bukan hanya pada diri sendiri sahaja tetapi juga terhadap rakan-rakan yang sama-sama bekerja. Kemalangan dapat dielakkan atau dikurangkan jika pelajar sentiasa mematuhi langkah-langkah keselamatan. Kesedaran mengutamakan keselamatan akan hanya timbul sekiranya pelajar itu sendiri mengambil berat untuk mengetahui dan memahami akan kegunaan alatan kelengkapan yang ada di dalam bengkel.0 KESIMPULAN Aspek keselamatan merupakan faktor yang paling penting ditekankan semasa melakukan kerja-kerja amali khususnya di bengkel. keadaan yang panas dan suasana yang tidak teratur boleh berlaku. Hal ini penting agar tidak berlakunya lagi perkara-perkara yang tidak di ingini berlaku seperti kemalangan. 25 . Keselamatan di dalam bengkel akan lebih rumit jika bilangan pelajar terlalu ramai menggunakan ruang atau kemudahan peralatan yang sedia ada dalam satu masa. kecederaan terhadap fizikal. Ruang yang sempit serta pelajar yang ramai akan memburukkan lagi suasana melakukan aktiviti di bengkel.

Secara lazimnya. alatan dan persekitaran. Pendedahan awal di alam persekolahan akan dapat membiasakan diri pelajar apabila keluar bekerja dalam situasi yang sebenar kelak. orang lain. Dengan itu. adakah mereka akan sentiasa amalkan dan patuhinya sepanjang masa. Hal ini kerana pengetahuan. latihan amali yang diikuti di bengkel adalah merupakan pendedahan awal kepada pelajar sebelum mereka menempuh ke alam pekerjaan yang sebenar kelak. Walaupun pelaksanaan kepentingan keselamatan didedahkan kepada para pelajar ia tidak menjamin keselesaan para pelajar seratus peratus semasa menjalankan amali di bengkel. 26 . Pelajar akan diingatkan dari masa ke semasa supaya mereka dapat membentuk budaya kerja yang selamat untuk diri sendiri. langkah-langkah yang sewajarnya perlulah diambil untuk memelihara dan menjaga keselamatan pelajar yang terbabit. kemahiran dan amalan serta suasana juga merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kepentingan keselamatan bengkel. terdapat peraturan-peraturan keselamatan bengkel di sekolah tetapi bagi pelajar yang masih mentah dan kurang pengalaman. Oleh yang demikian.

com/rescue991/jpa3.members.ws/bab1bengkel.html Diperoleh pada 28 Julai 2010 daripada.Azmi Bin Mohd Yassir.com/ Diperoleh pada 28 Julai 2010 daripada.. Organisasi Bengkel Dan Keselamatan.Kuala Lumpur.. Buku Teks Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1. 2008.Dewan Bahasa Dan Pustaka Zulkifli Bin Mohd Salleh. Peraturan Dan Keselamatan.Ramli Bin Asun./Peraturan-Keselamatan-Dlm-Bengkel 27 .fortunecity.scribd. Apakah Kemahiran Hidup? (On-line) http://kemahiranhidupbestari. www. Diperoleh pada 28 Julai 2010 daripada. Pengajian Kejuruteraan Mekanikal Tingkatan 4. Cerdik Publications. http://nota. (On-line).BIBLIOGRAFI Buku teks: Pengajian Kejuteraan awam (tingkatan 4) Buku teks: Teknologi Binaan Bangunan Kaharrudin bin Ismail. (On-line). Selangor.htm Diperoleh pada 28 Julai 2010 daripada.com/doc/. Zainal Bin Abdul Rahim Dan Tuslah Binti Abdan.blogspot.Bhd.could.Sdn. http://www.