DOA SEBELUM MEMULAKAN PERJALANAN

ِ ِْ ّ ِ َ ْ ّ ِ ِ ْ ِ ‫بسم ال الرحمن الرحيم‬ .َ ‫الحمد ل رب العالمين, والصلةُوالسلم على سيدنا محمد َ َلى آله َأصْحاب ِ أجْمعي‬ ‫َ ْ َ ْ ُ ّ َ ّ ْ َ َ ِ ْ َ َ ّ َ َ ّ َ ُ َ َ َ ّ ِ َ ُ َ ّ ٍ وعَ ِ ِ وَ َ ِه َ َ ِ ْن‬ ِ
Segala puji-pujian bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w dan keluarga serta para sahabat baginda. Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, Engkaulah teman dalam perjalanan ini agar mereka selamat sampai ke destinasi. Kurniakanlah mereka kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanan ini. Permudahkanlah perjalanan pulang mereka dan berikanlah mereka sepanjang perjalanan ini tubuh badan yang sihat. Jadikanlah perjalanan pulang mereka ini Ya Allah, perjalanan yang bermanfaat. Permudahkanlah urusan mereka dan jadikanlah mereka hamba-hambaMu yang sentiasa berzikir dan memuji kebesaran dan keagungan ciptaanMu. Berikanlah pengajaran yang berguna, agar mereka dapat memanfaatkannya kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Teguhkanlah hati mereka dalam menerima apa jua ujianMu dalam perjalanan ini. Maha Suci Allah yang memudahkan perjalanan ini dan sesungguhnya kepada Engkaulah kami mengadu dan memohon pertolongan.

‫ُسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون‬ ْ ِ‫ربنا ءاتنا في الدنيا حسنةً وفي الخرة حسنةًوقنا عذاب النار‬ ّ َ َ َ َِ َ ََ َ ِ َ ِ ِ َ َ َ َ َ ْ ّ ِ َ ِ َ َ َّ َ َ َ ٍ ّ َ ُ َ َ ُ ّ َ َ ‫وصلى الله على محمد وعلى ءال ِه وصحب ِه وسل ّم‬ َ َ َ ِ ْ َ َ ِ َ ‫، وال ْحمدُ ل ِل ّه رب العال َمي ْن‬ ّ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ