Amalan rasuah melumpuhkan negara. Bagaimana gejala ini ditangani?

Marcapada ini, amalan rasuah dalam kalangan masyarakat semakin berleluasa. Amalan rasuah melibatkan wang ringgit, harta benda atau perkhidmatan mampu melenyapkan nilai kejujuran dan kepercayaan antara satu sama yang lain dalam sesebuah masyarakat. Amalan rasuah yang sudah lama wujud dalam kalangan masyarakat bukan sahaja di Malaysia malah, di seluruh dunia ini perlu ditangani dengan segera. Justeru, demi melahirkan masyarakat Malaysia berintegriti, pihak kerajaan terutamanya masyarakat sendiri perlu mengambil beberapa inisiatif untuk menangani gejala ini.Berikut merupakan beberapa langkah bagi menangani gejala rasuah.

Yang pertama ialah penguatkuasaan undang-undang yang berkenaan dengan rasuah. Hanya dengan penguatkuasaan undang-undang sahaja yang mampu membawa pengamal rasuah dibawa ke muka pengadilan dan diberi hukuman yang setimpal. Hal ini kerana, hukuman dan denda dapat memberi pengajaran kepada merekadan orang lain agar menjauhirasuah. Oleh yang demikian, pihak yang terlibat terutamanya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) haruslah mengambil langkah segera bagi menangani gejala ini.

kempen tangani rasuah juga perlu diadakan. Akhir sekali. masyarakat dapat berfikir sebelum melibatkan diri dengan rasuah. Seterusnya ialah. Kempen yang sedemikian dapat memberi kesedaran kepada masyarakat mengenaikesan negatif amalan rasuah. keprihatinan yang diberikan mampu melahirkan rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan yang dilakukan. Langkah ini dapat membantu untuk mengurangkan amalan rasuah yang turut dikenali dikenali sebagai jenayah kolar putih ini memandangkan pendedahan awal telah diberikan kepada mereka. Justeru. bercerai kita roboh´. Bagi membentuk generasi yang bagus dan standing dengan masyarakat dunia yang lain. keprihatinan majikan terhadap pekerja juga perlu ada untuk menangani gejala rasuah ini. kerjasama antara masyarakat penting sekali bagi menangani isur asuah. Jika tiada kerjasama yang wujud dalam kalangan masyarakat maka negara sukar untuk menangani gejala rasuah ini. Oleh itu. Hal ini juga dapat memberi kesan yang positif kepadapemikiran masyarakat. pekerja tidak akan melahirkan rasa ingin mencuba dan mengamalkan rasuah dalam tugasan. . memupuks emangat anti-rasuah dalam kalangan belia. kerjasama antara masyarakat sangat penting. Hal ini kerana.Bak kata pepatah. Bukan itu sahaja. Oleh itu. penerapan ini sangat penting untuk menjadikan belia lebih bertanggungjawab dan amanah.Selain itu. ³bersatu kita teguh. Rasa benci terhadap rasuah akan membebaskan negara kita dari amalan rasuah.

pihak kerajaan dan masyarakat haruslah tidak memandang enteng terhadap gejala rasuah ini agar negara dapat membangun dengan lebih maju serta dapat melahirkan masyarakat 1 Malaysia berintegriti tanpa wujudnya gejala rasuah sebegini.Tuntasnya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful