Amalan rasuah melumpuhkan negara. Bagaimana gejala ini ditangani?

Marcapada ini, amalan rasuah dalam kalangan masyarakat semakin berleluasa. Amalan rasuah melibatkan wang ringgit, harta benda atau perkhidmatan mampu melenyapkan nilai kejujuran dan kepercayaan antara satu sama yang lain dalam sesebuah masyarakat. Amalan rasuah yang sudah lama wujud dalam kalangan masyarakat bukan sahaja di Malaysia malah, di seluruh dunia ini perlu ditangani dengan segera. Justeru, demi melahirkan masyarakat Malaysia berintegriti, pihak kerajaan terutamanya masyarakat sendiri perlu mengambil beberapa inisiatif untuk menangani gejala ini.Berikut merupakan beberapa langkah bagi menangani gejala rasuah.

Yang pertama ialah penguatkuasaan undang-undang yang berkenaan dengan rasuah. Hanya dengan penguatkuasaan undang-undang sahaja yang mampu membawa pengamal rasuah dibawa ke muka pengadilan dan diberi hukuman yang setimpal. Hal ini kerana, hukuman dan denda dapat memberi pengajaran kepada merekadan orang lain agar menjauhirasuah. Oleh yang demikian, pihak yang terlibat terutamanya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) haruslah mengambil langkah segera bagi menangani gejala ini.

. Oleh itu. keprihatinan yang diberikan mampu melahirkan rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan yang dilakukan. keprihatinan majikan terhadap pekerja juga perlu ada untuk menangani gejala rasuah ini. kempen tangani rasuah juga perlu diadakan. Bagi membentuk generasi yang bagus dan standing dengan masyarakat dunia yang lain. pekerja tidak akan melahirkan rasa ingin mencuba dan mengamalkan rasuah dalam tugasan. bercerai kita roboh´.Bak kata pepatah. kerjasama antara masyarakat penting sekali bagi menangani isur asuah. Seterusnya ialah. Langkah ini dapat membantu untuk mengurangkan amalan rasuah yang turut dikenali dikenali sebagai jenayah kolar putih ini memandangkan pendedahan awal telah diberikan kepada mereka. ³bersatu kita teguh. memupuks emangat anti-rasuah dalam kalangan belia. Akhir sekali. penerapan ini sangat penting untuk menjadikan belia lebih bertanggungjawab dan amanah. kerjasama antara masyarakat sangat penting. Kempen yang sedemikian dapat memberi kesedaran kepada masyarakat mengenaikesan negatif amalan rasuah. masyarakat dapat berfikir sebelum melibatkan diri dengan rasuah. Justeru. Hal ini juga dapat memberi kesan yang positif kepadapemikiran masyarakat. Bukan itu sahaja. Hal ini kerana.Selain itu. Jika tiada kerjasama yang wujud dalam kalangan masyarakat maka negara sukar untuk menangani gejala rasuah ini. Rasa benci terhadap rasuah akan membebaskan negara kita dari amalan rasuah. Oleh itu.

. pihak kerajaan dan masyarakat haruslah tidak memandang enteng terhadap gejala rasuah ini agar negara dapat membangun dengan lebih maju serta dapat melahirkan masyarakat 1 Malaysia berintegriti tanpa wujudnya gejala rasuah sebegini.Tuntasnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful