SEKOLAH MENENGAH SAINS SABAH PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3

TEMA MALAYSIA

: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA

NAMA PROJEK :KEPELBAGAIANKAUM KADAZAN DUSUN TARIKH : 6 JUN 2011

TEMPOH PELAKSANAAN PROJEK :1 JUN 2011- 10 JUN 2011 NAMA :NESEA JANOH KELAS :3 ALPHA GURU PENASIHAT :PUAN HAJJAH RABITAH BINTI ABD. MANAF

PENGENALAN

Laporan projek Kepelbagaian Kaum Kadazan Dusun ini disediakan untuk memenuhi keperluan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tingkatan 3.Tajuk projek yang dipilih adalah berdasarkan tema Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia.Semua maklumat saya dapat daripada internet.

Memahami kepelbagaian kaum Kadazan Dusun.OBJEKTIF PROJEK Projek Kepelbagaian Kaum Kada zan Dusun dipilih berdasarkan objektif yang berikut. Bangga terhadap budaya dan adat resam kaum Kadazan Dusun. 1. . 2.

Tuan Haji Zaini bin Zair kerana telah memberikan keizinan kepada kami untuk melakukan projek ini.saya ucapkan kepada Puan Hajjah Rabitah binti Abd.Terima kasih kerana sudah memberi kemudahan internet kepada saya untuk mencari maklumat tentang kaum Kadazan Dusun.PENGHARGAAN Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Pengetua Sekolah Menegah Sains Sabah. . saya juga ingin mengucapakan ribuan terima kasih kepada kedua -ibu bapa saya keran sudah banyak membantu saya sepanjang saya menjalankan projek ini. guru mata pelajaran Pendidikan Sivik tingkatan 3 Alpha kerana sudah memberi tunjuk ajar yang secukupnya kepada kami. Manaf. Seterusnya. Selain itu.

Tamparuli. Dusun Labuk. Salah satu teori mengatakan kaum ini asalnya dari suku Bunun di Taiwan. Kota Belud dan juga di lembah bukit di Ranau. Suku kaum Dusun yang tinggal di pantai barat seperti Penampang. Mereka kebanyakan bertempat di sekelilingi kawasan lembah pantai barat dan kawasan pendalaman. Kuijau. Orang Sungai. dan Keningau adalah petani tradisi yang menanam padi sawah dan huma. Dusun Kimaragang. Dusun Pahu. Kumpulan etnik yang terbesar adalah suku kaum Du sun yang merupakan satu pertiga dari penduduk Sabah. Antaranya ialah Dusun Liwan. dengan itu istilah Kadazan -Dusun dipilih sebagai tolakansur. Tangara. Lazimnya masyarakat daripada subetnik yang disebut di atas adalah beras al (mendiami) daripada kawasan-kawasan (daerah) tertentu umpamanya . Dusun. Sesetengah dari mereka memburu serta menangkap ikan sungai.HASIL KAJIAN Kadazan-Dusun Kaum Kadazan-Dusun merupakan nama kaum bumiputera asli yang terbesar di Sabah. Tuaran. Kiulu. Tambanuo. Bagahak. Tagahas. Ini dipersetujui oleh ramai. Rungus. Kaum etnik Kadazan-Dusun ini menggunakan pelbagai bahasa dan dialek dengan pelbagai kebudayaan dan adat resam tradisional. mencadangkan istilah Kadazan digunakan bagi menyatukan 14 suku kaum yang berkongsi kumpulan bahasa bagi memberikan mereka suara yang lebih besar. Dusun Lotud. Pada mulanya Tun Fuad Stephens. Papar. Huguan Siou (Pemimpin Agung) pertama Kadazan. Terdapat 27 suku kaum di dalamnya. Dusun Tindal. dan sebagainya. Tenghilan. Tambunan. tetapi sesetengah orang Dusun mahukan atonomi lebih besar.

Paitan dan Pitas. tetapi dengan per kembangan sosio-ekonomi yang dicapai oleh negara Malaysia sekarang. . Mereka hidup secara kolektif dengan mendiami rumah panjang yang mengumpulkan beberapa keluarga.Kimaragang di daerah Kota Marudu. Bagi Orang Sungai yang tinggal di daerah Pitas. mereka menganut agama Islam manakala daerah -daerah lain seperti Kinabatangan Orang Sungai turut menganut agama -agama lain. perniagaan dan pertanian moden. Setelah mencapai kemerdekaan. Masyarakat Lotud (Suang Lotud) turut mendiami kawasan Pantai Barat Selatan negeri Sabah terutamanya Tuaran. Tamparuli. perbezaan antara kaum Kadazan dan Dusun tidaklah begitu berbeza dan kasar. Kebanyakan orang Kadazan Dusun menganuti agama Kristian. oleh ' kerana masih ter dapat etnik dari pedalaman yang berpendirian mendukung identiti "Dusun". Tetapi.Beza antara bahasa Kadazan dan Dusun ialah seperti bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia . Penggabungan ini adalah akibat pertelingkahan politik. Walau bagaimanapun. Masyarakat ini merupakan golongan pet ani. Kebanyakannya telah mengalami pembangunan fizikal dan mental.200 orang. rumah panjang jarang dilihat dalam etnik ini. mereka menggunakan nama "Kadazan" secara rasmi sebagai identiti mereka. istilah "Kadazan" dan "Dusun"dipersatukan menjadi "Kadazandusun" untuk memupuk dan menyatupadukan semangat "kesatuan" di kalangan mereka. iaitu antara 150 . Lotud di daerah Tuaran. Sebelum Sabah merdeka melalui Malaysia. masyarakat ini beransur-ansur beralih ke bidang perkhidmatan. KADAZANDUSUN merupakan kumpulan etnik (bumiputera) yang terbesar di Negeri Sabah. pada masa kini. Telipok dan dan sedikit di Kota Belud (Tampasuk). masyarakat Kadazandusun dikenali sebagai Dusun. Orang Sungai di daerah Kinabatangan. Istilah Kadazan-Dusun ini wujud dari hasil penggabungan etnik Kadazan dan Dusun serta beberapa etnik kecil lain. Sugut. Lagipun. iaitu nama yang diberi oleh orang luar kepada mereka.

Kolobuan. bahasa. Angga ran jumlah penduduk Kadazandusun pada tahun1994 ber tambah menjadi 433.Lundayo.Garo.Sinobu. yang mana ianya terbahagi dalam dua kumpulan etnik iaitu Kadazandusun dan Murut . Murut . Telupid.Kimaragang. Paitan. Tolinting. Pensiangan dan Ulu Kinabatangan.Paitan.Nabai. muzik berunsurkan tradisional. Makiang.Kuijau.Sukang. Sebilangan besar dari mereka terdapat di daerah Penampang.600 orang.Dumpas. pakaian tradisional.Banci pada tahun 1991 menunjukkan bahawa dari j umlah 1. Kota Belud. Rumanau. corak kehidupan masyarakatnya. Kesemua etnik ini mempercayai bahawa mereka berasal dari Nunuk Ragang.8 juta orang penduduk Sabah. Keningau. Sook. Sinorupu.Tindal.Lingkabau. Menurut Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah (KDCA) dan di dalam perlembagaannya. Sungai.iaitu satu petempatan awal Kadazandusun y ang terletak di Kawasan perkampungan Tompios dalam daerah Ranau. Kadazandusun mer ujuk kepada empat puluh etnik seperti berikut : Bonggi. Kuala Penyu. Beaufort .Mangkaak. Tuaran. Kawang. Lobu.Malapi.Gana. Rungus. lagenda dan per kembangan suku kaum Kadazandusun menjelaskan tentang kelahiran kaum . tarian tradisional dan kemuncak bagi pemartabatan warisan budaya Kadazandusun ialah Perayaan Pesta Kaamatan yang diadakan pada setiap tahun.Liwan.Tidong. lagenda dan perkembangan suku kaum Kadazandusun.Minokok. kaum Kadazandusun ini memiliki banyak budaya yang boleh diwarisi contohnya dari segi asal -usul.Kadayan.089 orang Kadazandusun.Tutung. Tamparuli. Ranau. Dalam aspek asal -usul. Kimanis.Tangara. Bongawan. Pitas. Tenom. ter dapat 372. Putatan. Tambunan. Sesungguhnya. Papar.Tuhawon.Pi ngas. Kudat . Labuk Sugut . Lotud. Bisaya.Bundu.Tombonuo.Tatana. Tobilung Idaan. Kota Marudu.Sonsogon.

Pakaian tradisi ini pula berbeza mengikut kawasan dan so sio budaya sukukaum Kadazandusun.Dalam aspek ini. tumpuan diberikan kepada corak pakaian dalam perayaan tertentu. perbezaan loghat . Dari aspek bahasa. sebutan dan ejaan banyak dipe ngaruhi mengikut etnik tertentu.Setiap etnik dalam Kadazandusun mempuny ai pakaian tradisinya sendiri.Kadazandusun dan lagenda kelahiran kaum ini bermula dari "Nunuk Ragang" sehinggalah kepada perkembangan dan penyebaran sukukaum ini ke seluruh pelusuk negeri Sabah yang telah banyak mempengaruhi sosio bu daya mereka mengikut tempat yang baru. sebutan dan ejaan sukukaum Kadazandusun dari satu daerah dengan daerah lain di neger i Sabah adalah berlainan tetapi masih membawa erti dan makna yang sama.Mengikut statistik. . terdapat lebih kurang 40 etnik yang terdapat dalam suku kaum Kadazandusun. Contohnya. contohnya dari aspek bahasa dan corak kehidupan mereka.

Suku kaum yang membentuk Kadazandusun Kadazandusun terdiri daripada empat puluh suku kaum Dusun dan Kadazan. y Bisaya Bonggi Bundu Dumpas Gana Garo Idaan Kedayan Kimaragang Kolobuan Kuijau Labuk Lingkabau Liwan Lobu Lotud Lundayeh y Makiang Malapi Mangkaak/k unatong Minokok y Tatana Tangara Tidong Tindal Tobilung Tolinting Tombonuo Tuhawon Tutung y y y y y y y y y y y y Murut y y y Ngabai y y y Paitan y y y Pingas y y y Rumanau Rungus Sinobu Sinorupu Sonsogon Sukang Sungai Tagahas y y y y y y y y y y y y y y y .

Semangat padi Bambaazon dimuliakan pada pokok padi.Perayaan Pesta Kaamatan (Menuai) disambut oleh Kadazandusun sebagai meraikan tuaian baik. Pesta Kaamatan disambut sepanjang bulan Mei walaupun perayaan ini hanya pada 30 dan 31 Mei. tiada kehidupan. Tombiruo (semangat orang yang telah meninggal). dan nasi. dan upucara kemuncak yang dijalankan oleh Bobohizan "ketua pendita". Kemuncak perayaan Kaamatan adalah peraduan ratu cantik atau unduk ngadau. beras. Rusod(semangat semua benda hidup kecuali manusia). tetapi Pesta Kaamatan juga disambut oleh semua kaum lain Sabah." Ketika pesta Kaamatan. disembah sebagai pencipta dan berkuasa sumber kepada kewujudan. tapai (arak beras) dihidangkan sebagai minuman istimewa. Penduduk Sabah . Koududuwo (semangat manusia). Selain menari Sumazau dengan alat muzik tradisi. Menurut kepercayaan Kadazan. Kadazan percaya kepada makhluk halus dan dipercayai terdapat lima makhluk halus: Kinoringan(Ketua makluk halus & Pencipta). tarian tradisi. penduduk Sabah mengenakan pakaian tradisi mereka dan bersuka-ria. Pesta Kaamatan bagi kaum Kadazan juga dikenali sebagai 'Tadau Ka'amatan' dalam bahasa Kadazandusun. dan Rogon (semangat jahat). semangat padi merupakan Kinoingan (Kinorohingan dalam dialek Dusun) yang dikenali sebagai Bambaazon. Ramai yang mempercayai bahawa "Tanpa padi.

Tarian ritualnya memenuhi pelbagai fungsi seperti mengucap kesyukuran yang berkaitan dengan kegiatan menanam dan menuai padi dan untuk menolak bala. sementara tumit kaki diangkat-turunkan mengikut irama. Biasanya Sumazau ditarikan semasa hari keramaian majlis jamuan Pesta Kaamatan. Muzik tradisi yang ditonjolkan dalam kaum ini amat menarik dan unik. Pasangan penari berhadapan dan menggerak-gerakkan kaki berlangkah kecil. dan mengubati penyakit. menyemah semangat. Bosou. Irama Sumazau adalah perlahan. Noonsom. Tarian Tradisional Tarian Sumazau merupakan tarian tradisi suku kaum Kadazandusun yang terkenal di seluruh Malaysia.Alat-alat dan bunyi-bunyian tradisional ini banyak terdapat dalam suku kaum Kadazandusun dan ianya berpotensi untuk diwarisi oleh generasi muda kini. Antara lain . Makanan-makanan ini dapat disediakan dengan pelbagai cara mengikut kebiasaan amalan tradisi kaum Kadazan-Dusun. Tuhau dan Sup Manuk Lihing. Makanan Tradisional Antara makanan tradisi yang terkenal di kalangan kaum Kadazan-Dusun ialah Hinava.akan menyapa sesama mereka dengan ucapan 'Kopivosian Tadau Ka'amatan' atau 'Selamat Hari Menuai'. Ketika menari tangan dikepakkan keluar. gerakannya turun naik seperti burung terbang. Pinaasakan.

sundatang. Suku kaum Dusun ini sebahagian besarnya tinggal di Bahagian 2 Pantai Barat . Antara lain acara yang biasanya menjadi tarikan dalam Perayaan. kulintangan. dan Pantai Timur Sabah. tarian tradisional suku kaum Kadazandusun sering menjadi daya tarikan dan kemeriahan majlis tersebut.Setiap etnik dalam Kadazandusun mempunyai tarian tradisinya sendiri. .Dalam perayaan ini. suling. pumpuak. Dalam setiap upacara rasmi ataupun perayaan tertentu. tongkungon dan lain-lain lagi. Kebanyakan corak kehidupan mereka ini dipengaruhi oleh adat resam penduduk setempat . Disebabkan masyarakat Kadazandusun ini memiliki pelbagai budaya yang unik mengikut etnik tertentu maka corak hidup mereka juga berbeza mengikut tempat tertentu. togungguatau togunggak. Pedalaman. sompoton.berbagai acara menarik dan juga budaya kaum Kadazandusun yang ditonjolkan dan dipamerkan.alat-alat muzik tradisi yang popular ialah gong. turali.Kemuncak bagi pemartabatan warisan budaya sukukaum Kadazandusun dan kesenian serta keunikannya ialah menerusi Perayaan Pesta Kaamatan yang diraikan pada setiap 30 dan 31 Mei setiap tahun. bungkau. Kadazandusun merupakan satu kelompok masyarakat etnik peribumi yang terbesar di Sabah yang dikenal juga sebagai suku kaum Dusun.Corak tarian tradisional ini dipengaruhi oleh sosio budaya kawasan tertentu. Suku-suku kaum Dusun bermukim di kawasan yang berasingan serta menggunakan dialek yang berlainan.Adat resam inilah yang mempengaruhi corak kehidupan masyarakat Kadazandusun sesuatu kawasan.

memandangkan mereka ini adalah dari suku kaum yang sama. Pada mulanya ' Kadazan' turut diklasifikasi sebagai bangsa yang sama serumpun dengan ' Dusun' . pendekatan kaum Khadazandusun ialah bangsa "Dusun" yang hidup didalam bandar . yang sesuai untuk sawah pertanian. Secara teorinya kaum ini sepatutnya hanya dipanggil bangsa "Dusun" dan bukannya Khadazandusun. biasanya menduduki kawasan-kawasan berbukit dan bergunung-ganang di pendalaman Sabah.ciri budaya yang dikongsi berdasarkan warisan bersama. Bangsa Kadazan dan Dusun berkongsi bahasa dan budaya serupa. Ini mengambarkan bahawa bangsa Kadazandusun ini menghuni dikawasan bandar bandar . Apabila dimensi politik dilibatkan untuk mengelaskan sukusuku tersebut . yang terdapat kedai-kedai. Hal Yang membezakan bangsa Kadazan dan Dusun adalah disebabkan faktor kedudukan geografi tempat tinggal mereka. LAGENDA NUNUK RAGANG Catatan yang lengkap mengenai Nunuk Ragang sudah lama hilang namun apa yang masih tinggal hanyalah teori-teori para . menduduki tanah delta yang landai. Dalam sebutan bahasa Malaysia ia disebut "Kekedaian" ataupun "Kekedazan" dalam bahasa dusun.tetapi tidak timbul masalah kekangan komunikasi antara satu suku dengan suku yang lain. keadaan menjadi tidak menentu. manakala bangsa Dusun pula. Bangsa Kadazan. lantaran ciri. Terdapat suku kaum Dusun di Sabah yang dikenali dengan nama 'Kadazan' . Perkataan "Kadazan" bermaksud "Kedai". meskipun dengan perbezaan dalam dialek.

Sungai-sungai ini memainkan peranan penting sebagai laluan utama perpindahan beramai-ramai masyarakat KadazanDusun ke seluruh pelosok tempat di Negeri Sabah.Sungaisungai ini mengalir ke arah timur Ranau dan juga Tambunan. Menurut sumber cerita lisan yang diperolehi daripada masyarakat KadazanDusun itu sendiri.Tempat tersebut terletak di satu kawasan hulu Labuk yang pada masa sekarang terletak di Daerah Ranau. pokok atau pohon Ara tersebut adalah sebesar enam depa lingkungan tangan yang memeluknya. Pada mulanya.Masyarakat KadazanDusun mempercayai bahawa nenek moyang mereka berasal dari satu tempat yang bernama Nunuk Ragang yang ber makna ³Pohon Ara berwarna merah´.daun yang merimbun pula dapat melindungi di bawahnya sebanyak tujuh buah pondok kecil masyarakat KadazanDusun dahulu kala yang ber saiz 240 kaki per segi. Tetapi lama-kelamaan apabila penduduk di tempat itu semakin ramai dan bertambah sesak serta pencarian makanan pun bertambah sukar . nenek moyang mer eka hidup bebas dan menikmati limpahan rezeki yang ada di sekeliling mereka. Nunuk Ragang merupakan satu kaitan yang rapat dalam membuka lembaran sejarah yang dikaitkan dengan masyarakat KadazanDusun. ketua mereka telah memerintahkan pahlawan-pahlawannya pergi mengembara dan mencari .Nunuk Ragang dikatakan mempunyai dua buah sungai iaitu Sungai Liwagu dan Sungai Gelibang.Melalui beberapa kajian yang dilakukan oleh beberapa pengkaji budaya. telah berjaya membongkar asal usul masyarakat KadazanDusun.ahli Sains Sosial dan cerita legenda. daun.

Maka. Encik Chua Tek Luwi. berlakulah penghijrahan secara beramai-ramai dan dalam beberapa kumpulan yang diketuai oleh pahlawan-pahlawan tadi dan sekaligus menjadi penyebab terjadinya pemisahan dan penyelerakan orang-orang KadazanDusun seperti mana yang ada pada masa sekarang. Menurut Pengarah Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan Negeri Sabah. jika dilihat daripada konteks masyarakat. Selain itu. Nunuk Ragang ini adalah satu tanda kemunculan kaum KadazanDusun yang ada di Sabah ini dan secara tidak langsung menjadikan budaya ini begitu unik sekali. Perspektif masyarakat kini terhadap lagenda Nunuk Ragang adalah pelbagai. masyarakat mempunyai perbezaan pendapat mengenai proses pengembangan kaum KadazanDusun ini. Seharusnya sejarah kemunculan awal kaum KadazanDusun ini dipelihara rapi dan perlu diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain. mereka akhirnya telah menemui pelbagai tempat dan terus menceritakan tentang penemuan yang telah mereka perolehi. tanpa disedari ekoran daripada perkembangan ini secara tidak langsung menyumbang kepada perpecahan kepada kaum . Ini hanya disebabkan oleh sebatang pohon ara yang besar yang dijadikan sebagai tempat berlindung dan akhirnya telah berkembang dan terciptanya sebuah kaum yang besar dan kaya dengan pelbagai seni kebudayaan yang tersendiri iaitu kaum KadazanDusun.kawasan-kawasan penempatan baru yang lebih sesuai dan mempunyai sumber makanan yang lebih banyak. Ekoran daripada pengembaraan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan inilah. Sebenarnya.

Oleh itu. secara simboliknya ia menyampaikan mesej yang positif dari segi pembentukan perpaduan di kalangan masyarakat KadazanDusun. adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk memperkenalkan cerita dan juga lagenda Nunuk Ragang ini kepada mereka. mereka ini kurang didedahkan dengan cerita-cerita Nunuk Ragang mahupun cerita lagenda yang lain.Hal ini berlaku disebabkan pendedahan yang amat terhad oleh golongan tertentu selain daripada kurangnya minat dari golongan muda itu sendiri. sudah menjadi satu kewajipan untuk menjaga dan meneruskan pewarisan budaya yang ada agar ia tetap kekal dalam nilai estet ika kebudayaan masing-masing. sebagai ahli masyarakat Sabah.Oleh itu. Jika diamati keseluruhan cerita Nunuk ragang ini. ia mempunyai nilai perumpamaan yang perlu ditetliti kembali sekiranya kita inginkan perpaduan itu kekal dalam masyarakat kita. Bagi perspektif golongan muda pula. Lihat saja kepada cerita Nunuk Ragang ini.KadazanDusun. Namun. TEORI SAINS SOSIAL . Golongan muda kini tidak begitu mengenali ataupun mengetahui lagenda yang ada di Sabah. perpecahan ini bukanlah menjurus kepada perpecahan yang negatif tetapi ini secara tidak langsung telah menyumbang kepada kewujudan kepelbagaian cara hidup dan juga bentuk etnik yang berlainan dalam kaum KadazanDusun itu sendiri.

"NUNUK RAGANG". Kerana diliputi dengan "lembaga hidup yang kelihatan kemerahanmerahan" masing.N. Oleh yang demikian. Evans:1923 dan Owen Rut t er :19220 Teori Keempat : Kaum Kadazandusun adalah keturunan orang purba Gua Madai.N. Sejarah lisan atau Cerita Legenda yang popular menunjukkan bahawa Kadazandusun berasal dari tempat ini . Williams: 1965). Di bawah pohon. Pantulan warna ke " kemerahan" semakin menyerlah apabila cahaya matahari terpancar ke arah tubuh lembaga-lembaga itu.penuh dengan lembaga itu.Terdapat sekurang-kurangnya empat teori mengenai asal-usul kaum kadazandusun. di tebing sungai dan di atas sepanjang juntaian akar Nunuk .R. Tempat ini terletak di sebuah kawasan di sekitar muara pertemuan dua batang sungai iaitu sungai Kogibangan (dari arah kiri) dan Sungai Kawananan (dari arah kanan) yang telah bercantuman menjadi sungai yang lebih besar . Williams: 1965). Teori Pertama: Kaum Kadazandusun berasal dari keturunan "Mongoloid" (I vor H.masing dengan telatah dan perangainya.R. yang dinamakan Sungai Liwogu (Dalam dan Tenang). Teori Kedua : Kaum Kadazandusun berketurunan "IndoMalayan" (T. Nunuk itu kelihatan seolah-olah "merah" lalu . Teori Ketiga : Kaum Kadazandusun adalah kacukan kaum China (I vor H. Evans:1923 dan T.

Di kawasan muara percantuman dua batang sungai ini. nama NUNUK RAGANG ini menjadi "identity" rakyat Sabah yang mempercayai bahawa "asal-usul" mereka adalah dari kawasan ini. bergayut . . 1995.ia dipanggil Nunuk Ragang. Dahan-dahan dan akar terjuntai ke sungai. pada tahun 1969 telah meminta bantuan daripada kerajaan negeri Sabah untuk mendirikan sebuah Tugu Peringatan Nunuk Ragang yang telah pun siap dibina pada 23 September . berteduh dan sebagainya. sangat sesuai sebagai tempat rekreasi seperti memanjat. Tempat ini dikenali sebagai Pomogunan Nunuk Ragang. Masyarkat Kadazandusun sehingga kini masih mempercayai bahawa pokok dan tempat Nunuk Ragang itu adalah "keramat" dan disegani. manusia yang ramai dikiaskan sebagai "warna merah" apabila dilihat dari jarak jauh dan bukanlah pokok Nunuk itu yang berwarna merah. nama yang diambil bersempena dengan kewujudan pokok Nunuk.Saiz pokok Nunuk itu sangat besar dan sebahagian daripada akar serta dahandahannya condong ke arah sungai Liwogu. Tanggapan bahawa Nunuk itu Merah atau Nunuk Ragang adalah kiasan bagi menggambarkan betapa ramainya manusia (lembaga merah) yang bersenda ria di sekitar kawasan Nunuk ini. yang pada suatu ketika dahulu "merah" satu perlambangan menunjukkan betapa ramai manusia di tempat ini. Untuk memelihara sejarah lisan kaum Kadazandusun" Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah (KDCA). Sejak itu. (Aragang/ Ragang(Bahasa Kadazandusun)=Mer ah. terdapat sepohon pokok Kayu Ara (Nunuk). Sebenarnya.

gadis. aparu. obintumbayaan. okupi. pemandangannya sangat menakj ubkan. orulan. obingkanggau.. pemuda dan anak-anak dsb. obintinong. obintudau. ketika itulah ramai penduduk (tidak kira tua. obingupus. kecuali cuaca tidak baik atau sungai Liwogu ini banjir . ketika cuaca baik dan cahaya matahari memancar di ufuk barat dari jam 1. Pokok Nunuk kelihatan seolah-olah "aragang". baik makanan daripada hutan mahupun daripada sungai serta hasil daripada usaha pertanian.00 petang. mamantang. otoluod. sementara yang lain memanjat . otuyu.Penduduk di sini sangat ramai. bergayutan serta ramai yang berjemur di atas dahan-dahan rendang Nunuk tersebut . mogit abang-tabang. ohinomod. Maka apabila seseorang melihat pokok Nunuk dalam suasana seperti itu dari jarak jauh. Hidup yang tenang dan tenteram itu telah membolehkan .00 petang hingga 4. Kehidupan mereka aman dan damai. sama ada dari puncak bukit mahupun dari sebarang sungai Liwogu. opohawang. mogiuhup-uhup. obulun omonit inginawo. osuau.) turun bermandimanda di sungai Liwogu. oining. opori. muda. KEHIDUPAN MASYARAKAT NUNUK RAGANG Masyarakat terawal Kadazandusun dikatakan telah menghuni tempat ini dalam keadaan bebas. bersatu padu. obiniangasan. Suasana demikian berlaku hampir pada setiap hari dan pada masa yang hampir sama. Keperluan hidup yang lain juga mudah diperolehi di sekeliling perkampungan Nunuk Ragang ini. obinronok. menikmati berbagai-bagai jenis bekalan makanan yang mencukupi. obingopi. obinsianan. otorini. onimot.

gading dll ). dangol. guyudan. di mana mereka dikatakan mempunyai beberapa siri pertemuan yang terawal dengan penduduk-penduduk Nunuk Ragang. bungkau. paliw. tandus. ramok. siud. sodik.mereka berfikir sambil menerokai "teknologi baru" bagi menambah kecekapan. sigup. linumbagai. sinandang. kakali. golong. balatik. tungkakub. menambah dan memudahkan urusan serta meningkatkan kesejahteraan hidup seharian. Bidang bidang yang diterokai antara lain ialah peralatan pakaian (seperti sinombiaka. Peralatan perikanan (seperti tundalo. rilibu/ raya dll). Tadau Kaamatan Pesta Kaamatan atau nama lain iaitu (Tadau Kaamatan) atau di dalam bahasa Kadazan "Magavau" merupakan upacara perayaan khas untuk menghormati "Bambazon" iaitu . bubusawak dll). dll). peralatan pertanian (seperti ragus. tosung. kisaran. suling pumpuak. luping.dll). tusi dll). peralatan muzik dan bunyi-bunyian (seperti tagung. turali. limpogot . peralatan penternakan(lukug. kakanan. tambong. gaba. peralatan memburu (sopuk. tuwil. sada toosin. tipun. basung. bangkala. Basung. tabpai. Legenda Nunuk Ragang turut memuatkan cerita berhubung dengan pengembara-pengembara China di kawasan Kinabatangan dan Labuk. tokuluk (sirung. paha. sompoton. gagamas. sungul. rungkasip. bilis. peralatan dan produk-produk ekonomi(seperti Bohungon. pimpig. tawos dll).

Tarian ini ditarikan dengan kedua-dua tangan diangkat ke paras bahu dan dikibar-kibarkan umpama kipasan sayap burung.semangat padi. Ketua Menteri Sabah yang pertama. diperbuat sama ada daripada beras (nasi) atau ubi kayu. Perayaan ini adalah amalan secara tradisi Kaum Kadazan-Dusun sejak zaman berzaman. atau ubi kayu diperam selama dua hingga tiga minggu. pertunjukan bina badan. dan ratu cantik atau "Unduk Ngadau". Biasanya tapai dicampur dengan ragi untuk mempercepatkan . Tarian ini dengan iringan paluan gong. diadakan juga pertandingan nyanyian dipanggil Sugandoi. Tarian ini ditarikan oleh kaum petani terdiri daripada lelaki dan perempuan dengan memakai pakaian tradisional mereka. Selain daripada persembahan tarian Sumazau. iaitu sejenis arak tradisional. oleh Tun Haji Mohamad Fuad Stephens. Pertandingan seperti memukul gong dan sukan rakyat juga menjadi antara acara utama dalam perayaan ini. Perayaan "Magavau" ini biasanya diadakan selepas selesai menuai padi. Nasi akan diperam di dalam sebuah tempayan besar atau "tajau" selama seminggu. Pesta Kaamatan yang dirayakan dewasa ini telah diluluskan oleh Majlis Undangan Kerajaan Koloni sebagai cuti umum Sabah sejak tahun 1960 lagi. Antara sambutan menarik yang diadakan ialah persembahan dan pertandingan tarian Sumazau. dan persembahan segala jenis kesenian dan kraftangan. Antara hidangan popular semasa perayaan ini ialah meminum tapai atau "Kinomol". mengikut alunan rentak yang dimainkan. Tapai merupakan minuman tradisi mereka.

. mayat Huminodun itu telah mengeluarkan berjenis-jenis benih tumbuhan yang menjadi makanan utama kepada kita sekarang. Asal usul Magavau Terdapat banyak sebutan perkataan Magavau ini mengikut dialek dan lokasi suku kaum Kadazandusun. Selain itu. Walau bagaimanapun ia tetap membawa maksud yang sama. maka wujudlah kepercayaan bahawa padi itu mempunyai semangat yang diberi nama "Bambazon". mereka juga menggunakan gelas khas dinamakan "Singgarung" yang diperbuat daripada buluh. Untuk menyelamatkan orang-orang Kadazandusun daripada kebuluran kerana tidak mempunyai makanan yang mencukupi. Kononnya. Kinoingan ( Tuhan ) dan isterinya Suminundu mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Huminodun. Huminodun dibunuh dan mayatnya dikubur menurut adat istiadat selengkapnya. Menurut cerita lisan. Makanan tradisional turut disediakan sempena hari tersebut. Biasanya sumbiling digunakan untuk meminum air tapai yang diperbuat daripada ubi kayu. maka Kinoingan terpaksa mengorbankan anak kesayangan mereka Huminodun. Oleh kerana sebahagian dari mayat Huminodun itu mengeluarkan benih padi.proses "memberi rasa" kepada tapai tersebut. Mereka menggunakan sebatang buluh kecil yang dipanggil "Sumbiling" untuk menyedut air tapai ini dari dalam tempayan besar. Salah satu benih tumbuhan itu ialah padi.

Selain itu.Bermula dari kejadian inilah orang-orang Kadazandusun memulakan upacara Pesta Kaamatan ( Pesta Menuai ) seperti yang dirayakan dewasa ini. perayaan Pesta Kaamatan ini juga mengingatkan kita akan rasa penghargaan dan penghormatan masyarakat Kaum Kadazandusun akan Penciptanya ( Kinoingan ) yang sanggup mengorbankan anak kesayangannya Huminodun untuk menyelamatkan orangorangnya supaya tidak mati kebuluran. . Upacara penghormatan terhadap semangat padi yakni padi-padi yang selesai dituai dan telah selamat dimasukkan ke dalam ketawai ( Tangkob ) iaitu bekas tempat menyimpan padi. Perayaan seumpama ini mengharapkan agar rezeki yang akan datang bertambah baik dan lumayan.

L M .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful