P. 1
Folio Sivik

Folio Sivik

1.0

|Views: 4,815|Likes:
Published by Nesea Janoh

More info:

Published by: Nesea Janoh on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2015

pdf

text

original

SEKOLAH MENENGAH SAINS SABAH PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3

TEMA MALAYSIA

: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA

NAMA PROJEK :KEPELBAGAIANKAUM KADAZAN DUSUN TARIKH : 6 JUN 2011

TEMPOH PELAKSANAAN PROJEK :1 JUN 2011- 10 JUN 2011 NAMA :NESEA JANOH KELAS :3 ALPHA GURU PENASIHAT :PUAN HAJJAH RABITAH BINTI ABD. MANAF

PENGENALAN

Laporan projek Kepelbagaian Kaum Kadazan Dusun ini disediakan untuk memenuhi keperluan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tingkatan 3.Tajuk projek yang dipilih adalah berdasarkan tema Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia.Semua maklumat saya dapat daripada internet.

1. 2. Bangga terhadap budaya dan adat resam kaum Kadazan Dusun.OBJEKTIF PROJEK Projek Kepelbagaian Kaum Kada zan Dusun dipilih berdasarkan objektif yang berikut. Memahami kepelbagaian kaum Kadazan Dusun. .

Selain itu. Tuan Haji Zaini bin Zair kerana telah memberikan keizinan kepada kami untuk melakukan projek ini. saya juga ingin mengucapakan ribuan terima kasih kepada kedua -ibu bapa saya keran sudah banyak membantu saya sepanjang saya menjalankan projek ini.PENGHARGAAN Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Pengetua Sekolah Menegah Sains Sabah. Seterusnya. Manaf. . guru mata pelajaran Pendidikan Sivik tingkatan 3 Alpha kerana sudah memberi tunjuk ajar yang secukupnya kepada kami.Terima kasih kerana sudah memberi kemudahan internet kepada saya untuk mencari maklumat tentang kaum Kadazan Dusun.saya ucapkan kepada Puan Hajjah Rabitah binti Abd.

Dusun Tindal. Ini dipersetujui oleh ramai. Dusun Lotud. Kiulu. mencadangkan istilah Kadazan digunakan bagi menyatukan 14 suku kaum yang berkongsi kumpulan bahasa bagi memberikan mereka suara yang lebih besar. Tagahas. Tambunan. Kota Belud dan juga di lembah bukit di Ranau. Lazimnya masyarakat daripada subetnik yang disebut di atas adalah beras al (mendiami) daripada kawasan-kawasan (daerah) tertentu umpamanya . dan Keningau adalah petani tradisi yang menanam padi sawah dan huma. Tenghilan. Tamparuli. Kaum etnik Kadazan-Dusun ini menggunakan pelbagai bahasa dan dialek dengan pelbagai kebudayaan dan adat resam tradisional. Antaranya ialah Dusun Liwan. dengan itu istilah Kadazan -Dusun dipilih sebagai tolakansur. Sesetengah dari mereka memburu serta menangkap ikan sungai. Suku kaum Dusun yang tinggal di pantai barat seperti Penampang. Pada mulanya Tun Fuad Stephens.HASIL KAJIAN Kadazan-Dusun Kaum Kadazan-Dusun merupakan nama kaum bumiputera asli yang terbesar di Sabah. Dusun Kimaragang. Mereka kebanyakan bertempat di sekelilingi kawasan lembah pantai barat dan kawasan pendalaman. Kumpulan etnik yang terbesar adalah suku kaum Du sun yang merupakan satu pertiga dari penduduk Sabah. dan sebagainya. Dusun Labuk. Tambanuo. Huguan Siou (Pemimpin Agung) pertama Kadazan. Dusun. Rungus. Tangara. Dusun Pahu. Papar. Bagahak. Kuijau. Orang Sungai. tetapi sesetengah orang Dusun mahukan atonomi lebih besar. Terdapat 27 suku kaum di dalamnya. Salah satu teori mengatakan kaum ini asalnya dari suku Bunun di Taiwan. Tuaran.

Orang Sungai di daerah Kinabatangan. Tamparuli. Telipok dan dan sedikit di Kota Belud (Tampasuk). Masyarakat Lotud (Suang Lotud) turut mendiami kawasan Pantai Barat Selatan negeri Sabah terutamanya Tuaran. oleh ' kerana masih ter dapat etnik dari pedalaman yang berpendirian mendukung identiti "Dusun". iaitu nama yang diberi oleh orang luar kepada mereka. Kebanyakannya telah mengalami pembangunan fizikal dan mental. tetapi dengan per kembangan sosio-ekonomi yang dicapai oleh negara Malaysia sekarang. Kebanyakan orang Kadazan Dusun menganuti agama Kristian. mereka menggunakan nama "Kadazan" secara rasmi sebagai identiti mereka. Lotud di daerah Tuaran.200 orang.Kimaragang di daerah Kota Marudu. Mereka hidup secara kolektif dengan mendiami rumah panjang yang mengumpulkan beberapa keluarga. . Sebelum Sabah merdeka melalui Malaysia. masyarakat Kadazandusun dikenali sebagai Dusun. Setelah mencapai kemerdekaan. Penggabungan ini adalah akibat pertelingkahan politik. Sugut. Lagipun. mereka menganut agama Islam manakala daerah -daerah lain seperti Kinabatangan Orang Sungai turut menganut agama -agama lain. istilah "Kadazan" dan "Dusun"dipersatukan menjadi "Kadazandusun" untuk memupuk dan menyatupadukan semangat "kesatuan" di kalangan mereka. perniagaan dan pertanian moden. pada masa kini. Istilah Kadazan-Dusun ini wujud dari hasil penggabungan etnik Kadazan dan Dusun serta beberapa etnik kecil lain. masyarakat ini beransur-ansur beralih ke bidang perkhidmatan. Walau bagaimanapun. perbezaan antara kaum Kadazan dan Dusun tidaklah begitu berbeza dan kasar. Masyarakat ini merupakan golongan pet ani. KADAZANDUSUN merupakan kumpulan etnik (bumiputera) yang terbesar di Negeri Sabah.Beza antara bahasa Kadazan dan Dusun ialah seperti bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia . Bagi Orang Sungai yang tinggal di daerah Pitas. iaitu antara 150 . Tetapi. Paitan dan Pitas. rumah panjang jarang dilihat dalam etnik ini.

Banci pada tahun 1991 menunjukkan bahawa dari j umlah 1. Tuaran. Paitan. Sesungguhnya. Sebilangan besar dari mereka terdapat di daerah Penampang.Sinobu. Labuk Sugut .Lundayo.Liwan. Lobu.089 orang Kadazandusun. pakaian tradisional.Tidong. Tenom. Tolinting. Keningau. Beaufort .Gana. Putatan.Tombonuo. Dalam aspek asal -usul.iaitu satu petempatan awal Kadazandusun y ang terletak di Kawasan perkampungan Tompios dalam daerah Ranau.Pi ngas.Lingkabau. Kudat . Bisaya. Kolobuan. Ranau. muzik berunsurkan tradisional. Sungai. lagenda dan per kembangan suku kaum Kadazandusun menjelaskan tentang kelahiran kaum . Rungus.Tatana.Kadayan. Tamparuli. yang mana ianya terbahagi dalam dua kumpulan etnik iaitu Kadazandusun dan Murut .8 juta orang penduduk Sabah. Kimanis.Kuijau. Kesemua etnik ini mempercayai bahawa mereka berasal dari Nunuk Ragang. Papar. corak kehidupan masyarakatnya. Pitas. Angga ran jumlah penduduk Kadazandusun pada tahun1994 ber tambah menjadi 433. Lotud.Nabai. Sinorupu.Sonsogon. Kota Marudu. Rumanau.Sukang.Malapi. Bongawan.Paitan. Tambunan. Makiang.Bundu. Kawang. kaum Kadazandusun ini memiliki banyak budaya yang boleh diwarisi contohnya dari segi asal -usul. Murut .Kimaragang.Tangara.Tindal.Mangkaak. Kadazandusun mer ujuk kepada empat puluh etnik seperti berikut : Bonggi. Menurut Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah (KDCA) dan di dalam perlembagaannya.Minokok.Tutung.Tuhawon.600 orang. Kuala Penyu. Telupid.Garo. lagenda dan perkembangan suku kaum Kadazandusun. Sook. Pensiangan dan Ulu Kinabatangan. bahasa. Kota Belud. ter dapat 372. tarian tradisional dan kemuncak bagi pemartabatan warisan budaya Kadazandusun ialah Perayaan Pesta Kaamatan yang diadakan pada setiap tahun. Tobilung Idaan.Dumpas.

Mengikut statistik. tumpuan diberikan kepada corak pakaian dalam perayaan tertentu.Kadazandusun dan lagenda kelahiran kaum ini bermula dari "Nunuk Ragang" sehinggalah kepada perkembangan dan penyebaran sukukaum ini ke seluruh pelusuk negeri Sabah yang telah banyak mempengaruhi sosio bu daya mereka mengikut tempat yang baru. Pakaian tradisi ini pula berbeza mengikut kawasan dan so sio budaya sukukaum Kadazandusun. Contohnya. . contohnya dari aspek bahasa dan corak kehidupan mereka. Dari aspek bahasa.Dalam aspek ini.Setiap etnik dalam Kadazandusun mempuny ai pakaian tradisinya sendiri. terdapat lebih kurang 40 etnik yang terdapat dalam suku kaum Kadazandusun. sebutan dan ejaan sukukaum Kadazandusun dari satu daerah dengan daerah lain di neger i Sabah adalah berlainan tetapi masih membawa erti dan makna yang sama. sebutan dan ejaan banyak dipe ngaruhi mengikut etnik tertentu. perbezaan loghat .

Suku kaum yang membentuk Kadazandusun Kadazandusun terdiri daripada empat puluh suku kaum Dusun dan Kadazan. y Bisaya Bonggi Bundu Dumpas Gana Garo Idaan Kedayan Kimaragang Kolobuan Kuijau Labuk Lingkabau Liwan Lobu Lotud Lundayeh y Makiang Malapi Mangkaak/k unatong Minokok y Tatana Tangara Tidong Tindal Tobilung Tolinting Tombonuo Tuhawon Tutung y y y y y y y y y y y y Murut y y y Ngabai y y y Paitan y y y Pingas y y y Rumanau Rungus Sinobu Sinorupu Sonsogon Sukang Sungai Tagahas y y y y y y y y y y y y y y y .

tiada kehidupan. Semangat padi Bambaazon dimuliakan pada pokok padi. Tombiruo (semangat orang yang telah meninggal). beras. Menurut kepercayaan Kadazan. tapai (arak beras) dihidangkan sebagai minuman istimewa. dan Rogon (semangat jahat)." Ketika pesta Kaamatan. Koududuwo (semangat manusia). Ramai yang mempercayai bahawa "Tanpa padi.Perayaan Pesta Kaamatan (Menuai) disambut oleh Kadazandusun sebagai meraikan tuaian baik. semangat padi merupakan Kinoingan (Kinorohingan dalam dialek Dusun) yang dikenali sebagai Bambaazon. tarian tradisi. Kadazan percaya kepada makhluk halus dan dipercayai terdapat lima makhluk halus: Kinoringan(Ketua makluk halus & Pencipta). penduduk Sabah mengenakan pakaian tradisi mereka dan bersuka-ria. dan nasi. dan upucara kemuncak yang dijalankan oleh Bobohizan "ketua pendita". tetapi Pesta Kaamatan juga disambut oleh semua kaum lain Sabah. Selain menari Sumazau dengan alat muzik tradisi. disembah sebagai pencipta dan berkuasa sumber kepada kewujudan. Pesta Kaamatan bagi kaum Kadazan juga dikenali sebagai 'Tadau Ka'amatan' dalam bahasa Kadazandusun. Pesta Kaamatan disambut sepanjang bulan Mei walaupun perayaan ini hanya pada 30 dan 31 Mei. Kemuncak perayaan Kaamatan adalah peraduan ratu cantik atau unduk ngadau. Penduduk Sabah . Rusod(semangat semua benda hidup kecuali manusia).

Muzik tradisi yang ditonjolkan dalam kaum ini amat menarik dan unik. sementara tumit kaki diangkat-turunkan mengikut irama.Alat-alat dan bunyi-bunyian tradisional ini banyak terdapat dalam suku kaum Kadazandusun dan ianya berpotensi untuk diwarisi oleh generasi muda kini. menyemah semangat. Ketika menari tangan dikepakkan keluar. Makanan-makanan ini dapat disediakan dengan pelbagai cara mengikut kebiasaan amalan tradisi kaum Kadazan-Dusun. gerakannya turun naik seperti burung terbang. Bosou. Tuhau dan Sup Manuk Lihing. Makanan Tradisional Antara makanan tradisi yang terkenal di kalangan kaum Kadazan-Dusun ialah Hinava. Irama Sumazau adalah perlahan. Pasangan penari berhadapan dan menggerak-gerakkan kaki berlangkah kecil.akan menyapa sesama mereka dengan ucapan 'Kopivosian Tadau Ka'amatan' atau 'Selamat Hari Menuai'. dan mengubati penyakit. Tarian ritualnya memenuhi pelbagai fungsi seperti mengucap kesyukuran yang berkaitan dengan kegiatan menanam dan menuai padi dan untuk menolak bala. Pinaasakan. Biasanya Sumazau ditarikan semasa hari keramaian majlis jamuan Pesta Kaamatan. Tarian Tradisional Tarian Sumazau merupakan tarian tradisi suku kaum Kadazandusun yang terkenal di seluruh Malaysia. Noonsom. Antara lain .

. dan Pantai Timur Sabah. Kebanyakan corak kehidupan mereka ini dipengaruhi oleh adat resam penduduk setempat . suling. tarian tradisional suku kaum Kadazandusun sering menjadi daya tarikan dan kemeriahan majlis tersebut. Antara lain acara yang biasanya menjadi tarikan dalam Perayaan.berbagai acara menarik dan juga budaya kaum Kadazandusun yang ditonjolkan dan dipamerkan. Kadazandusun merupakan satu kelompok masyarakat etnik peribumi yang terbesar di Sabah yang dikenal juga sebagai suku kaum Dusun. togungguatau togunggak.alat-alat muzik tradisi yang popular ialah gong.Dalam perayaan ini. tongkungon dan lain-lain lagi. Dalam setiap upacara rasmi ataupun perayaan tertentu. Suku kaum Dusun ini sebahagian besarnya tinggal di Bahagian 2 Pantai Barat . Suku-suku kaum Dusun bermukim di kawasan yang berasingan serta menggunakan dialek yang berlainan.Setiap etnik dalam Kadazandusun mempunyai tarian tradisinya sendiri. kulintangan. Disebabkan masyarakat Kadazandusun ini memiliki pelbagai budaya yang unik mengikut etnik tertentu maka corak hidup mereka juga berbeza mengikut tempat tertentu. bungkau.Corak tarian tradisional ini dipengaruhi oleh sosio budaya kawasan tertentu. Pedalaman.Kemuncak bagi pemartabatan warisan budaya sukukaum Kadazandusun dan kesenian serta keunikannya ialah menerusi Perayaan Pesta Kaamatan yang diraikan pada setiap 30 dan 31 Mei setiap tahun. pumpuak. sompoton. turali.Adat resam inilah yang mempengaruhi corak kehidupan masyarakat Kadazandusun sesuatu kawasan. sundatang.

LAGENDA NUNUK RAGANG Catatan yang lengkap mengenai Nunuk Ragang sudah lama hilang namun apa yang masih tinggal hanyalah teori-teori para . Perkataan "Kadazan" bermaksud "Kedai".tetapi tidak timbul masalah kekangan komunikasi antara satu suku dengan suku yang lain. keadaan menjadi tidak menentu. Bangsa Kadazan. Pada mulanya ' Kadazan' turut diklasifikasi sebagai bangsa yang sama serumpun dengan ' Dusun' .ciri budaya yang dikongsi berdasarkan warisan bersama. yang terdapat kedai-kedai. Dalam sebutan bahasa Malaysia ia disebut "Kekedaian" ataupun "Kekedazan" dalam bahasa dusun. Bangsa Kadazan dan Dusun berkongsi bahasa dan budaya serupa. Hal Yang membezakan bangsa Kadazan dan Dusun adalah disebabkan faktor kedudukan geografi tempat tinggal mereka. Secara teorinya kaum ini sepatutnya hanya dipanggil bangsa "Dusun" dan bukannya Khadazandusun. manakala bangsa Dusun pula. meskipun dengan perbezaan dalam dialek. lantaran ciri. pendekatan kaum Khadazandusun ialah bangsa "Dusun" yang hidup didalam bandar . biasanya menduduki kawasan-kawasan berbukit dan bergunung-ganang di pendalaman Sabah. menduduki tanah delta yang landai. yang sesuai untuk sawah pertanian. Apabila dimensi politik dilibatkan untuk mengelaskan sukusuku tersebut . Ini mengambarkan bahawa bangsa Kadazandusun ini menghuni dikawasan bandar bandar . Terdapat suku kaum Dusun di Sabah yang dikenali dengan nama 'Kadazan' . memandangkan mereka ini adalah dari suku kaum yang sama.

telah berjaya membongkar asal usul masyarakat KadazanDusun. pokok atau pohon Ara tersebut adalah sebesar enam depa lingkungan tangan yang memeluknya. ketua mereka telah memerintahkan pahlawan-pahlawannya pergi mengembara dan mencari . Menurut sumber cerita lisan yang diperolehi daripada masyarakat KadazanDusun itu sendiri. daun. Tetapi lama-kelamaan apabila penduduk di tempat itu semakin ramai dan bertambah sesak serta pencarian makanan pun bertambah sukar .Melalui beberapa kajian yang dilakukan oleh beberapa pengkaji budaya.Masyarakat KadazanDusun mempercayai bahawa nenek moyang mereka berasal dari satu tempat yang bernama Nunuk Ragang yang ber makna ³Pohon Ara berwarna merah´. Pada mulanya.Tempat tersebut terletak di satu kawasan hulu Labuk yang pada masa sekarang terletak di Daerah Ranau.ahli Sains Sosial dan cerita legenda.daun yang merimbun pula dapat melindungi di bawahnya sebanyak tujuh buah pondok kecil masyarakat KadazanDusun dahulu kala yang ber saiz 240 kaki per segi. nenek moyang mer eka hidup bebas dan menikmati limpahan rezeki yang ada di sekeliling mereka.Sungaisungai ini mengalir ke arah timur Ranau dan juga Tambunan.Sungai-sungai ini memainkan peranan penting sebagai laluan utama perpindahan beramai-ramai masyarakat KadazanDusun ke seluruh pelosok tempat di Negeri Sabah. Nunuk Ragang merupakan satu kaitan yang rapat dalam membuka lembaran sejarah yang dikaitkan dengan masyarakat KadazanDusun.Nunuk Ragang dikatakan mempunyai dua buah sungai iaitu Sungai Liwagu dan Sungai Gelibang.

Perspektif masyarakat kini terhadap lagenda Nunuk Ragang adalah pelbagai. Seharusnya sejarah kemunculan awal kaum KadazanDusun ini dipelihara rapi dan perlu diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain. berlakulah penghijrahan secara beramai-ramai dan dalam beberapa kumpulan yang diketuai oleh pahlawan-pahlawan tadi dan sekaligus menjadi penyebab terjadinya pemisahan dan penyelerakan orang-orang KadazanDusun seperti mana yang ada pada masa sekarang. mereka akhirnya telah menemui pelbagai tempat dan terus menceritakan tentang penemuan yang telah mereka perolehi. Ekoran daripada pengembaraan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan inilah. Ini hanya disebabkan oleh sebatang pohon ara yang besar yang dijadikan sebagai tempat berlindung dan akhirnya telah berkembang dan terciptanya sebuah kaum yang besar dan kaya dengan pelbagai seni kebudayaan yang tersendiri iaitu kaum KadazanDusun. Sebenarnya. jika dilihat daripada konteks masyarakat. Menurut Pengarah Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan Negeri Sabah. tanpa disedari ekoran daripada perkembangan ini secara tidak langsung menyumbang kepada perpecahan kepada kaum .Maka. Nunuk Ragang ini adalah satu tanda kemunculan kaum KadazanDusun yang ada di Sabah ini dan secara tidak langsung menjadikan budaya ini begitu unik sekali. masyarakat mempunyai perbezaan pendapat mengenai proses pengembangan kaum KadazanDusun ini.kawasan-kawasan penempatan baru yang lebih sesuai dan mempunyai sumber makanan yang lebih banyak. Encik Chua Tek Luwi. Selain itu.

ia mempunyai nilai perumpamaan yang perlu ditetliti kembali sekiranya kita inginkan perpaduan itu kekal dalam masyarakat kita. TEORI SAINS SOSIAL . Bagi perspektif golongan muda pula. secara simboliknya ia menyampaikan mesej yang positif dari segi pembentukan perpaduan di kalangan masyarakat KadazanDusun. Jika diamati keseluruhan cerita Nunuk ragang ini.Hal ini berlaku disebabkan pendedahan yang amat terhad oleh golongan tertentu selain daripada kurangnya minat dari golongan muda itu sendiri. mereka ini kurang didedahkan dengan cerita-cerita Nunuk Ragang mahupun cerita lagenda yang lain. perpecahan ini bukanlah menjurus kepada perpecahan yang negatif tetapi ini secara tidak langsung telah menyumbang kepada kewujudan kepelbagaian cara hidup dan juga bentuk etnik yang berlainan dalam kaum KadazanDusun itu sendiri.Oleh itu. Lihat saja kepada cerita Nunuk Ragang ini. sebagai ahli masyarakat Sabah. sudah menjadi satu kewajipan untuk menjaga dan meneruskan pewarisan budaya yang ada agar ia tetap kekal dalam nilai estet ika kebudayaan masing-masing.KadazanDusun. adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk memperkenalkan cerita dan juga lagenda Nunuk Ragang ini kepada mereka. Golongan muda kini tidak begitu mengenali ataupun mengetahui lagenda yang ada di Sabah. Namun. Oleh itu.

Sejarah lisan atau Cerita Legenda yang popular menunjukkan bahawa Kadazandusun berasal dari tempat ini . Kerana diliputi dengan "lembaga hidup yang kelihatan kemerahanmerahan" masing."NUNUK RAGANG". Oleh yang demikian.masing dengan telatah dan perangainya. Nunuk itu kelihatan seolah-olah "merah" lalu .penuh dengan lembaga itu. Evans:1923 dan Owen Rut t er :19220 Teori Keempat : Kaum Kadazandusun adalah keturunan orang purba Gua Madai.N. Williams: 1965). Teori Pertama: Kaum Kadazandusun berasal dari keturunan "Mongoloid" (I vor H. Evans:1923 dan T. yang dinamakan Sungai Liwogu (Dalam dan Tenang).R. di tebing sungai dan di atas sepanjang juntaian akar Nunuk . Pantulan warna ke " kemerahan" semakin menyerlah apabila cahaya matahari terpancar ke arah tubuh lembaga-lembaga itu.N. Teori Kedua : Kaum Kadazandusun berketurunan "IndoMalayan" (T. Williams: 1965). Di bawah pohon. Teori Ketiga : Kaum Kadazandusun adalah kacukan kaum China (I vor H.R. Tempat ini terletak di sebuah kawasan di sekitar muara pertemuan dua batang sungai iaitu sungai Kogibangan (dari arah kiri) dan Sungai Kawananan (dari arah kanan) yang telah bercantuman menjadi sungai yang lebih besar .Terdapat sekurang-kurangnya empat teori mengenai asal-usul kaum kadazandusun.

Saiz pokok Nunuk itu sangat besar dan sebahagian daripada akar serta dahandahannya condong ke arah sungai Liwogu. berteduh dan sebagainya. pada tahun 1969 telah meminta bantuan daripada kerajaan negeri Sabah untuk mendirikan sebuah Tugu Peringatan Nunuk Ragang yang telah pun siap dibina pada 23 September . Di kawasan muara percantuman dua batang sungai ini. 1995. terdapat sepohon pokok Kayu Ara (Nunuk).ia dipanggil Nunuk Ragang. Dahan-dahan dan akar terjuntai ke sungai. . nama yang diambil bersempena dengan kewujudan pokok Nunuk. nama NUNUK RAGANG ini menjadi "identity" rakyat Sabah yang mempercayai bahawa "asal-usul" mereka adalah dari kawasan ini. bergayut . Masyarkat Kadazandusun sehingga kini masih mempercayai bahawa pokok dan tempat Nunuk Ragang itu adalah "keramat" dan disegani. Untuk memelihara sejarah lisan kaum Kadazandusun" Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah (KDCA). manusia yang ramai dikiaskan sebagai "warna merah" apabila dilihat dari jarak jauh dan bukanlah pokok Nunuk itu yang berwarna merah. (Aragang/ Ragang(Bahasa Kadazandusun)=Mer ah. Sejak itu. Sebenarnya. Tempat ini dikenali sebagai Pomogunan Nunuk Ragang. Tanggapan bahawa Nunuk itu Merah atau Nunuk Ragang adalah kiasan bagi menggambarkan betapa ramainya manusia (lembaga merah) yang bersenda ria di sekitar kawasan Nunuk ini. sangat sesuai sebagai tempat rekreasi seperti memanjat. yang pada suatu ketika dahulu "merah" satu perlambangan menunjukkan betapa ramai manusia di tempat ini.

00 petang. onimot.00 petang hingga 4. obinsianan. obinronok. aparu. ketika cuaca baik dan cahaya matahari memancar di ufuk barat dari jam 1. sementara yang lain memanjat . mogiuhup-uhup. baik makanan daripada hutan mahupun daripada sungai serta hasil daripada usaha pertanian. Maka apabila seseorang melihat pokok Nunuk dalam suasana seperti itu dari jarak jauh. ketika itulah ramai penduduk (tidak kira tua. pemandangannya sangat menakj ubkan. bergayutan serta ramai yang berjemur di atas dahan-dahan rendang Nunuk tersebut . pemuda dan anak-anak dsb. obingupus.Penduduk di sini sangat ramai. otoluod. Pokok Nunuk kelihatan seolah-olah "aragang". obulun omonit inginawo. mamantang. otuyu. KEHIDUPAN MASYARAKAT NUNUK RAGANG Masyarakat terawal Kadazandusun dikatakan telah menghuni tempat ini dalam keadaan bebas. menikmati berbagai-bagai jenis bekalan makanan yang mencukupi. sama ada dari puncak bukit mahupun dari sebarang sungai Liwogu. obingopi. orulan. okupi. Suasana demikian berlaku hampir pada setiap hari dan pada masa yang hampir sama. obintinong. kecuali cuaca tidak baik atau sungai Liwogu ini banjir .. Hidup yang tenang dan tenteram itu telah membolehkan . obintudau. opori. obintumbayaan. Kehidupan mereka aman dan damai.) turun bermandimanda di sungai Liwogu. otorini. mogit abang-tabang. ohinomod. Keperluan hidup yang lain juga mudah diperolehi di sekeliling perkampungan Nunuk Ragang ini. opohawang. bersatu padu. oining. muda. osuau. obiniangasan. gadis. obingkanggau.

menambah dan memudahkan urusan serta meningkatkan kesejahteraan hidup seharian. siud. kisaran. kakanan. suling pumpuak. tosung. sigup. peralatan muzik dan bunyi-bunyian (seperti tagung. Legenda Nunuk Ragang turut memuatkan cerita berhubung dengan pengembara-pengembara China di kawasan Kinabatangan dan Labuk. gaba. gagamas. tipun. sada toosin. dangol. paha. pimpig. sompoton. bilis. bangkala. dll). luping. tandus.mereka berfikir sambil menerokai "teknologi baru" bagi menambah kecekapan. Tadau Kaamatan Pesta Kaamatan atau nama lain iaitu (Tadau Kaamatan) atau di dalam bahasa Kadazan "Magavau" merupakan upacara perayaan khas untuk menghormati "Bambazon" iaitu . tawos dll). Peralatan perikanan (seperti tundalo. tusi dll). sinandang. peralatan memburu (sopuk. peralatan penternakan(lukug. tambong. peralatan pertanian (seperti ragus. guyudan. bubusawak dll). paliw. Bidang bidang yang diterokai antara lain ialah peralatan pakaian (seperti sinombiaka. limpogot . tabpai. golong. gading dll ). tuwil. linumbagai. sungul. ramok. tokuluk (sirung. balatik. peralatan dan produk-produk ekonomi(seperti Bohungon. kakali. bungkau. rilibu/ raya dll). turali. sodik. Basung. rungkasip. basung. tungkakub. di mana mereka dikatakan mempunyai beberapa siri pertemuan yang terawal dengan penduduk-penduduk Nunuk Ragang.dll).

pertunjukan bina badan. iaitu sejenis arak tradisional. diperbuat sama ada daripada beras (nasi) atau ubi kayu. atau ubi kayu diperam selama dua hingga tiga minggu. Nasi akan diperam di dalam sebuah tempayan besar atau "tajau" selama seminggu. Antara sambutan menarik yang diadakan ialah persembahan dan pertandingan tarian Sumazau. oleh Tun Haji Mohamad Fuad Stephens. Pesta Kaamatan yang dirayakan dewasa ini telah diluluskan oleh Majlis Undangan Kerajaan Koloni sebagai cuti umum Sabah sejak tahun 1960 lagi. Tarian ini ditarikan oleh kaum petani terdiri daripada lelaki dan perempuan dengan memakai pakaian tradisional mereka. Biasanya tapai dicampur dengan ragi untuk mempercepatkan . dan persembahan segala jenis kesenian dan kraftangan. Selain daripada persembahan tarian Sumazau. Tarian ini ditarikan dengan kedua-dua tangan diangkat ke paras bahu dan dikibar-kibarkan umpama kipasan sayap burung. Tarian ini dengan iringan paluan gong. Ketua Menteri Sabah yang pertama.semangat padi. Antara hidangan popular semasa perayaan ini ialah meminum tapai atau "Kinomol". diadakan juga pertandingan nyanyian dipanggil Sugandoi. Perayaan ini adalah amalan secara tradisi Kaum Kadazan-Dusun sejak zaman berzaman. Tapai merupakan minuman tradisi mereka. Pertandingan seperti memukul gong dan sukan rakyat juga menjadi antara acara utama dalam perayaan ini. dan ratu cantik atau "Unduk Ngadau". Perayaan "Magavau" ini biasanya diadakan selepas selesai menuai padi. mengikut alunan rentak yang dimainkan.

proses "memberi rasa" kepada tapai tersebut. Menurut cerita lisan. Walau bagaimanapun ia tetap membawa maksud yang sama. Huminodun dibunuh dan mayatnya dikubur menurut adat istiadat selengkapnya. Biasanya sumbiling digunakan untuk meminum air tapai yang diperbuat daripada ubi kayu. Makanan tradisional turut disediakan sempena hari tersebut. Kononnya. mereka juga menggunakan gelas khas dinamakan "Singgarung" yang diperbuat daripada buluh. maka wujudlah kepercayaan bahawa padi itu mempunyai semangat yang diberi nama "Bambazon". Selain itu. Oleh kerana sebahagian dari mayat Huminodun itu mengeluarkan benih padi. maka Kinoingan terpaksa mengorbankan anak kesayangan mereka Huminodun. mayat Huminodun itu telah mengeluarkan berjenis-jenis benih tumbuhan yang menjadi makanan utama kepada kita sekarang. Salah satu benih tumbuhan itu ialah padi. Untuk menyelamatkan orang-orang Kadazandusun daripada kebuluran kerana tidak mempunyai makanan yang mencukupi. Kinoingan ( Tuhan ) dan isterinya Suminundu mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Huminodun. . Mereka menggunakan sebatang buluh kecil yang dipanggil "Sumbiling" untuk menyedut air tapai ini dari dalam tempayan besar. Asal usul Magavau Terdapat banyak sebutan perkataan Magavau ini mengikut dialek dan lokasi suku kaum Kadazandusun.

Bermula dari kejadian inilah orang-orang Kadazandusun memulakan upacara Pesta Kaamatan ( Pesta Menuai ) seperti yang dirayakan dewasa ini. Perayaan seumpama ini mengharapkan agar rezeki yang akan datang bertambah baik dan lumayan. Upacara penghormatan terhadap semangat padi yakni padi-padi yang selesai dituai dan telah selamat dimasukkan ke dalam ketawai ( Tangkob ) iaitu bekas tempat menyimpan padi. . Selain itu. perayaan Pesta Kaamatan ini juga mengingatkan kita akan rasa penghargaan dan penghormatan masyarakat Kaum Kadazandusun akan Penciptanya ( Kinoingan ) yang sanggup mengorbankan anak kesayangannya Huminodun untuk menyelamatkan orangorangnya supaya tidak mati kebuluran.

L M .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->