SEKOLAH MENENGAH SAINS SABAH PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3

TEMA MALAYSIA

: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA

NAMA PROJEK :KEPELBAGAIANKAUM KADAZAN DUSUN TARIKH : 6 JUN 2011

TEMPOH PELAKSANAAN PROJEK :1 JUN 2011- 10 JUN 2011 NAMA :NESEA JANOH KELAS :3 ALPHA GURU PENASIHAT :PUAN HAJJAH RABITAH BINTI ABD. MANAF

PENGENALAN

Laporan projek Kepelbagaian Kaum Kadazan Dusun ini disediakan untuk memenuhi keperluan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tingkatan 3.Tajuk projek yang dipilih adalah berdasarkan tema Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia.Semua maklumat saya dapat daripada internet.

Bangga terhadap budaya dan adat resam kaum Kadazan Dusun. 2. Memahami kepelbagaian kaum Kadazan Dusun. 1. .OBJEKTIF PROJEK Projek Kepelbagaian Kaum Kada zan Dusun dipilih berdasarkan objektif yang berikut.

Tuan Haji Zaini bin Zair kerana telah memberikan keizinan kepada kami untuk melakukan projek ini.saya ucapkan kepada Puan Hajjah Rabitah binti Abd. . guru mata pelajaran Pendidikan Sivik tingkatan 3 Alpha kerana sudah memberi tunjuk ajar yang secukupnya kepada kami.PENGHARGAAN Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Pengetua Sekolah Menegah Sains Sabah. Selain itu. saya juga ingin mengucapakan ribuan terima kasih kepada kedua -ibu bapa saya keran sudah banyak membantu saya sepanjang saya menjalankan projek ini. Seterusnya. Manaf.Terima kasih kerana sudah memberi kemudahan internet kepada saya untuk mencari maklumat tentang kaum Kadazan Dusun.

Tenghilan. mencadangkan istilah Kadazan digunakan bagi menyatukan 14 suku kaum yang berkongsi kumpulan bahasa bagi memberikan mereka suara yang lebih besar. Salah satu teori mengatakan kaum ini asalnya dari suku Bunun di Taiwan. Dusun Tindal. Tagahas. Rungus. Orang Sungai. Sesetengah dari mereka memburu serta menangkap ikan sungai. Pada mulanya Tun Fuad Stephens. Mereka kebanyakan bertempat di sekelilingi kawasan lembah pantai barat dan kawasan pendalaman. Antaranya ialah Dusun Liwan. Dusun. Dusun Pahu. Tangara. Tambanuo. dan sebagainya. Kaum etnik Kadazan-Dusun ini menggunakan pelbagai bahasa dan dialek dengan pelbagai kebudayaan dan adat resam tradisional. Tamparuli. Bagahak. Papar. Dusun Kimaragang. Huguan Siou (Pemimpin Agung) pertama Kadazan. Dusun Labuk. Tuaran. Suku kaum Dusun yang tinggal di pantai barat seperti Penampang. dan Keningau adalah petani tradisi yang menanam padi sawah dan huma. Kumpulan etnik yang terbesar adalah suku kaum Du sun yang merupakan satu pertiga dari penduduk Sabah. tetapi sesetengah orang Dusun mahukan atonomi lebih besar.HASIL KAJIAN Kadazan-Dusun Kaum Kadazan-Dusun merupakan nama kaum bumiputera asli yang terbesar di Sabah. dengan itu istilah Kadazan -Dusun dipilih sebagai tolakansur. Dusun Lotud. Terdapat 27 suku kaum di dalamnya. Lazimnya masyarakat daripada subetnik yang disebut di atas adalah beras al (mendiami) daripada kawasan-kawasan (daerah) tertentu umpamanya . Kota Belud dan juga di lembah bukit di Ranau. Tambunan. Kuijau. Ini dipersetujui oleh ramai. Kiulu.

iaitu antara 150 . Masyarakat Lotud (Suang Lotud) turut mendiami kawasan Pantai Barat Selatan negeri Sabah terutamanya Tuaran. masyarakat Kadazandusun dikenali sebagai Dusun. tetapi dengan per kembangan sosio-ekonomi yang dicapai oleh negara Malaysia sekarang. Bagi Orang Sungai yang tinggal di daerah Pitas. Setelah mencapai kemerdekaan. Kebanyakannya telah mengalami pembangunan fizikal dan mental. mereka menggunakan nama "Kadazan" secara rasmi sebagai identiti mereka. masyarakat ini beransur-ansur beralih ke bidang perkhidmatan. istilah "Kadazan" dan "Dusun"dipersatukan menjadi "Kadazandusun" untuk memupuk dan menyatupadukan semangat "kesatuan" di kalangan mereka.200 orang.Kimaragang di daerah Kota Marudu. Penggabungan ini adalah akibat pertelingkahan politik. perbezaan antara kaum Kadazan dan Dusun tidaklah begitu berbeza dan kasar. Orang Sungai di daerah Kinabatangan. Lotud di daerah Tuaran. rumah panjang jarang dilihat dalam etnik ini. Tetapi. oleh ' kerana masih ter dapat etnik dari pedalaman yang berpendirian mendukung identiti "Dusun".Beza antara bahasa Kadazan dan Dusun ialah seperti bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia . Lagipun. Sebelum Sabah merdeka melalui Malaysia. perniagaan dan pertanian moden. KADAZANDUSUN merupakan kumpulan etnik (bumiputera) yang terbesar di Negeri Sabah. Tamparuli. . Walau bagaimanapun. Mereka hidup secara kolektif dengan mendiami rumah panjang yang mengumpulkan beberapa keluarga. pada masa kini. mereka menganut agama Islam manakala daerah -daerah lain seperti Kinabatangan Orang Sungai turut menganut agama -agama lain. iaitu nama yang diberi oleh orang luar kepada mereka. Sugut. Masyarakat ini merupakan golongan pet ani. Istilah Kadazan-Dusun ini wujud dari hasil penggabungan etnik Kadazan dan Dusun serta beberapa etnik kecil lain. Paitan dan Pitas. Telipok dan dan sedikit di Kota Belud (Tampasuk). Kebanyakan orang Kadazan Dusun menganuti agama Kristian.

Lingkabau.Tidong. Sebilangan besar dari mereka terdapat di daerah Penampang.Mangkaak. Menurut Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah (KDCA) dan di dalam perlembagaannya.8 juta orang penduduk Sabah. kaum Kadazandusun ini memiliki banyak budaya yang boleh diwarisi contohnya dari segi asal -usul.Liwan. Ranau.Sonsogon. Kuala Penyu. lagenda dan perkembangan suku kaum Kadazandusun.Tombonuo.Minokok.Banci pada tahun 1991 menunjukkan bahawa dari j umlah 1. Sinorupu. Sungai. Tambunan.Paitan. Murut .Malapi. Kota Marudu.089 orang Kadazandusun. corak kehidupan masyarakatnya. tarian tradisional dan kemuncak bagi pemartabatan warisan budaya Kadazandusun ialah Perayaan Pesta Kaamatan yang diadakan pada setiap tahun. Kesemua etnik ini mempercayai bahawa mereka berasal dari Nunuk Ragang.Bundu. Kimanis.Tuhawon. Papar. Angga ran jumlah penduduk Kadazandusun pada tahun1994 ber tambah menjadi 433. yang mana ianya terbahagi dalam dua kumpulan etnik iaitu Kadazandusun dan Murut . Kota Belud.iaitu satu petempatan awal Kadazandusun y ang terletak di Kawasan perkampungan Tompios dalam daerah Ranau. Rumanau. Kawang. Lotud. Paitan.Dumpas. Tuaran.Lundayo. muzik berunsurkan tradisional. Tamparuli. bahasa. Putatan. Sook. Kadazandusun mer ujuk kepada empat puluh etnik seperti berikut : Bonggi. Bisaya.Kadayan.Garo. Keningau.600 orang. Labuk Sugut . Dalam aspek asal -usul.Tutung. Makiang.Tatana. Pitas. ter dapat 372. Tobilung Idaan. pakaian tradisional.Pi ngas. Pensiangan dan Ulu Kinabatangan. Tenom. Kolobuan.Tindal.Kuijau. Tolinting. Rungus. Telupid.Sukang. Bongawan.Gana. lagenda dan per kembangan suku kaum Kadazandusun menjelaskan tentang kelahiran kaum . Kudat .Nabai. Lobu. Beaufort . Sesungguhnya.Kimaragang.Tangara.Sinobu.

Setiap etnik dalam Kadazandusun mempuny ai pakaian tradisinya sendiri. perbezaan loghat . sebutan dan ejaan sukukaum Kadazandusun dari satu daerah dengan daerah lain di neger i Sabah adalah berlainan tetapi masih membawa erti dan makna yang sama. Contohnya. terdapat lebih kurang 40 etnik yang terdapat dalam suku kaum Kadazandusun. contohnya dari aspek bahasa dan corak kehidupan mereka.Kadazandusun dan lagenda kelahiran kaum ini bermula dari "Nunuk Ragang" sehinggalah kepada perkembangan dan penyebaran sukukaum ini ke seluruh pelusuk negeri Sabah yang telah banyak mempengaruhi sosio bu daya mereka mengikut tempat yang baru. sebutan dan ejaan banyak dipe ngaruhi mengikut etnik tertentu. . tumpuan diberikan kepada corak pakaian dalam perayaan tertentu. Dari aspek bahasa. Pakaian tradisi ini pula berbeza mengikut kawasan dan so sio budaya sukukaum Kadazandusun.Mengikut statistik.Dalam aspek ini.

Suku kaum yang membentuk Kadazandusun Kadazandusun terdiri daripada empat puluh suku kaum Dusun dan Kadazan. y Bisaya Bonggi Bundu Dumpas Gana Garo Idaan Kedayan Kimaragang Kolobuan Kuijau Labuk Lingkabau Liwan Lobu Lotud Lundayeh y Makiang Malapi Mangkaak/k unatong Minokok y Tatana Tangara Tidong Tindal Tobilung Tolinting Tombonuo Tuhawon Tutung y y y y y y y y y y y y Murut y y y Ngabai y y y Paitan y y y Pingas y y y Rumanau Rungus Sinobu Sinorupu Sonsogon Sukang Sungai Tagahas y y y y y y y y y y y y y y y .

dan nasi. dan Rogon (semangat jahat). semangat padi merupakan Kinoingan (Kinorohingan dalam dialek Dusun) yang dikenali sebagai Bambaazon. Pesta Kaamatan bagi kaum Kadazan juga dikenali sebagai 'Tadau Ka'amatan' dalam bahasa Kadazandusun.Perayaan Pesta Kaamatan (Menuai) disambut oleh Kadazandusun sebagai meraikan tuaian baik. tapai (arak beras) dihidangkan sebagai minuman istimewa. Pesta Kaamatan disambut sepanjang bulan Mei walaupun perayaan ini hanya pada 30 dan 31 Mei. tetapi Pesta Kaamatan juga disambut oleh semua kaum lain Sabah. penduduk Sabah mengenakan pakaian tradisi mereka dan bersuka-ria." Ketika pesta Kaamatan. Kadazan percaya kepada makhluk halus dan dipercayai terdapat lima makhluk halus: Kinoringan(Ketua makluk halus & Pencipta). dan upucara kemuncak yang dijalankan oleh Bobohizan "ketua pendita". Penduduk Sabah . tarian tradisi. Semangat padi Bambaazon dimuliakan pada pokok padi. Selain menari Sumazau dengan alat muzik tradisi. tiada kehidupan. Kemuncak perayaan Kaamatan adalah peraduan ratu cantik atau unduk ngadau. disembah sebagai pencipta dan berkuasa sumber kepada kewujudan. Rusod(semangat semua benda hidup kecuali manusia). Tombiruo (semangat orang yang telah meninggal). Menurut kepercayaan Kadazan. beras. Koududuwo (semangat manusia). Ramai yang mempercayai bahawa "Tanpa padi.

Tuhau dan Sup Manuk Lihing.Alat-alat dan bunyi-bunyian tradisional ini banyak terdapat dalam suku kaum Kadazandusun dan ianya berpotensi untuk diwarisi oleh generasi muda kini. Pasangan penari berhadapan dan menggerak-gerakkan kaki berlangkah kecil. Pinaasakan. gerakannya turun naik seperti burung terbang. menyemah semangat. Makanan Tradisional Antara makanan tradisi yang terkenal di kalangan kaum Kadazan-Dusun ialah Hinava. Antara lain . Bosou. Biasanya Sumazau ditarikan semasa hari keramaian majlis jamuan Pesta Kaamatan. Noonsom. Tarian ritualnya memenuhi pelbagai fungsi seperti mengucap kesyukuran yang berkaitan dengan kegiatan menanam dan menuai padi dan untuk menolak bala. Ketika menari tangan dikepakkan keluar. Makanan-makanan ini dapat disediakan dengan pelbagai cara mengikut kebiasaan amalan tradisi kaum Kadazan-Dusun. dan mengubati penyakit. Tarian Tradisional Tarian Sumazau merupakan tarian tradisi suku kaum Kadazandusun yang terkenal di seluruh Malaysia. sementara tumit kaki diangkat-turunkan mengikut irama. Muzik tradisi yang ditonjolkan dalam kaum ini amat menarik dan unik.akan menyapa sesama mereka dengan ucapan 'Kopivosian Tadau Ka'amatan' atau 'Selamat Hari Menuai'. Irama Sumazau adalah perlahan.

Corak tarian tradisional ini dipengaruhi oleh sosio budaya kawasan tertentu.berbagai acara menarik dan juga budaya kaum Kadazandusun yang ditonjolkan dan dipamerkan. bungkau. kulintangan.Adat resam inilah yang mempengaruhi corak kehidupan masyarakat Kadazandusun sesuatu kawasan. Antara lain acara yang biasanya menjadi tarikan dalam Perayaan. tarian tradisional suku kaum Kadazandusun sering menjadi daya tarikan dan kemeriahan majlis tersebut. sompoton. Suku kaum Dusun ini sebahagian besarnya tinggal di Bahagian 2 Pantai Barat . turali. dan Pantai Timur Sabah.Dalam perayaan ini. togungguatau togunggak. Disebabkan masyarakat Kadazandusun ini memiliki pelbagai budaya yang unik mengikut etnik tertentu maka corak hidup mereka juga berbeza mengikut tempat tertentu.Setiap etnik dalam Kadazandusun mempunyai tarian tradisinya sendiri.Kemuncak bagi pemartabatan warisan budaya sukukaum Kadazandusun dan kesenian serta keunikannya ialah menerusi Perayaan Pesta Kaamatan yang diraikan pada setiap 30 dan 31 Mei setiap tahun. . Suku-suku kaum Dusun bermukim di kawasan yang berasingan serta menggunakan dialek yang berlainan. Kadazandusun merupakan satu kelompok masyarakat etnik peribumi yang terbesar di Sabah yang dikenal juga sebagai suku kaum Dusun. sundatang. Pedalaman.alat-alat muzik tradisi yang popular ialah gong. Kebanyakan corak kehidupan mereka ini dipengaruhi oleh adat resam penduduk setempat . suling. pumpuak. Dalam setiap upacara rasmi ataupun perayaan tertentu. tongkungon dan lain-lain lagi.

manakala bangsa Dusun pula. memandangkan mereka ini adalah dari suku kaum yang sama. LAGENDA NUNUK RAGANG Catatan yang lengkap mengenai Nunuk Ragang sudah lama hilang namun apa yang masih tinggal hanyalah teori-teori para . Terdapat suku kaum Dusun di Sabah yang dikenali dengan nama 'Kadazan' . pendekatan kaum Khadazandusun ialah bangsa "Dusun" yang hidup didalam bandar . Bangsa Kadazan dan Dusun berkongsi bahasa dan budaya serupa. biasanya menduduki kawasan-kawasan berbukit dan bergunung-ganang di pendalaman Sabah.ciri budaya yang dikongsi berdasarkan warisan bersama. yang sesuai untuk sawah pertanian. Perkataan "Kadazan" bermaksud "Kedai". Ini mengambarkan bahawa bangsa Kadazandusun ini menghuni dikawasan bandar bandar . lantaran ciri. Secara teorinya kaum ini sepatutnya hanya dipanggil bangsa "Dusun" dan bukannya Khadazandusun. Hal Yang membezakan bangsa Kadazan dan Dusun adalah disebabkan faktor kedudukan geografi tempat tinggal mereka. yang terdapat kedai-kedai. Bangsa Kadazan. Apabila dimensi politik dilibatkan untuk mengelaskan sukusuku tersebut . Dalam sebutan bahasa Malaysia ia disebut "Kekedaian" ataupun "Kekedazan" dalam bahasa dusun. meskipun dengan perbezaan dalam dialek.tetapi tidak timbul masalah kekangan komunikasi antara satu suku dengan suku yang lain. menduduki tanah delta yang landai. keadaan menjadi tidak menentu. Pada mulanya ' Kadazan' turut diklasifikasi sebagai bangsa yang sama serumpun dengan ' Dusun' .

Melalui beberapa kajian yang dilakukan oleh beberapa pengkaji budaya. pokok atau pohon Ara tersebut adalah sebesar enam depa lingkungan tangan yang memeluknya. Pada mulanya.Sungaisungai ini mengalir ke arah timur Ranau dan juga Tambunan.ahli Sains Sosial dan cerita legenda. Menurut sumber cerita lisan yang diperolehi daripada masyarakat KadazanDusun itu sendiri.Tempat tersebut terletak di satu kawasan hulu Labuk yang pada masa sekarang terletak di Daerah Ranau. daun. Tetapi lama-kelamaan apabila penduduk di tempat itu semakin ramai dan bertambah sesak serta pencarian makanan pun bertambah sukar . Nunuk Ragang merupakan satu kaitan yang rapat dalam membuka lembaran sejarah yang dikaitkan dengan masyarakat KadazanDusun. nenek moyang mer eka hidup bebas dan menikmati limpahan rezeki yang ada di sekeliling mereka. ketua mereka telah memerintahkan pahlawan-pahlawannya pergi mengembara dan mencari .Masyarakat KadazanDusun mempercayai bahawa nenek moyang mereka berasal dari satu tempat yang bernama Nunuk Ragang yang ber makna ³Pohon Ara berwarna merah´.daun yang merimbun pula dapat melindungi di bawahnya sebanyak tujuh buah pondok kecil masyarakat KadazanDusun dahulu kala yang ber saiz 240 kaki per segi. telah berjaya membongkar asal usul masyarakat KadazanDusun.Sungai-sungai ini memainkan peranan penting sebagai laluan utama perpindahan beramai-ramai masyarakat KadazanDusun ke seluruh pelosok tempat di Negeri Sabah.Nunuk Ragang dikatakan mempunyai dua buah sungai iaitu Sungai Liwagu dan Sungai Gelibang.

kawasan-kawasan penempatan baru yang lebih sesuai dan mempunyai sumber makanan yang lebih banyak. jika dilihat daripada konteks masyarakat. berlakulah penghijrahan secara beramai-ramai dan dalam beberapa kumpulan yang diketuai oleh pahlawan-pahlawan tadi dan sekaligus menjadi penyebab terjadinya pemisahan dan penyelerakan orang-orang KadazanDusun seperti mana yang ada pada masa sekarang. Selain itu. Ekoran daripada pengembaraan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan inilah. Sebenarnya. tanpa disedari ekoran daripada perkembangan ini secara tidak langsung menyumbang kepada perpecahan kepada kaum . Seharusnya sejarah kemunculan awal kaum KadazanDusun ini dipelihara rapi dan perlu diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Nunuk Ragang ini adalah satu tanda kemunculan kaum KadazanDusun yang ada di Sabah ini dan secara tidak langsung menjadikan budaya ini begitu unik sekali. Ini hanya disebabkan oleh sebatang pohon ara yang besar yang dijadikan sebagai tempat berlindung dan akhirnya telah berkembang dan terciptanya sebuah kaum yang besar dan kaya dengan pelbagai seni kebudayaan yang tersendiri iaitu kaum KadazanDusun. Encik Chua Tek Luwi. Menurut Pengarah Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan Negeri Sabah.Maka. Perspektif masyarakat kini terhadap lagenda Nunuk Ragang adalah pelbagai. mereka akhirnya telah menemui pelbagai tempat dan terus menceritakan tentang penemuan yang telah mereka perolehi. masyarakat mempunyai perbezaan pendapat mengenai proses pengembangan kaum KadazanDusun ini.

adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk memperkenalkan cerita dan juga lagenda Nunuk Ragang ini kepada mereka. mereka ini kurang didedahkan dengan cerita-cerita Nunuk Ragang mahupun cerita lagenda yang lain. sudah menjadi satu kewajipan untuk menjaga dan meneruskan pewarisan budaya yang ada agar ia tetap kekal dalam nilai estet ika kebudayaan masing-masing. perpecahan ini bukanlah menjurus kepada perpecahan yang negatif tetapi ini secara tidak langsung telah menyumbang kepada kewujudan kepelbagaian cara hidup dan juga bentuk etnik yang berlainan dalam kaum KadazanDusun itu sendiri. ia mempunyai nilai perumpamaan yang perlu ditetliti kembali sekiranya kita inginkan perpaduan itu kekal dalam masyarakat kita.Oleh itu. Golongan muda kini tidak begitu mengenali ataupun mengetahui lagenda yang ada di Sabah. secara simboliknya ia menyampaikan mesej yang positif dari segi pembentukan perpaduan di kalangan masyarakat KadazanDusun. Jika diamati keseluruhan cerita Nunuk ragang ini. TEORI SAINS SOSIAL . Bagi perspektif golongan muda pula. Lihat saja kepada cerita Nunuk Ragang ini.KadazanDusun. Namun. Oleh itu. sebagai ahli masyarakat Sabah.Hal ini berlaku disebabkan pendedahan yang amat terhad oleh golongan tertentu selain daripada kurangnya minat dari golongan muda itu sendiri.

Williams: 1965). Sejarah lisan atau Cerita Legenda yang popular menunjukkan bahawa Kadazandusun berasal dari tempat ini . Di bawah pohon. Teori Kedua : Kaum Kadazandusun berketurunan "IndoMalayan" (T.masing dengan telatah dan perangainya. Tempat ini terletak di sebuah kawasan di sekitar muara pertemuan dua batang sungai iaitu sungai Kogibangan (dari arah kiri) dan Sungai Kawananan (dari arah kanan) yang telah bercantuman menjadi sungai yang lebih besar .R. Teori Ketiga : Kaum Kadazandusun adalah kacukan kaum China (I vor H."NUNUK RAGANG".Terdapat sekurang-kurangnya empat teori mengenai asal-usul kaum kadazandusun. Williams: 1965).N. yang dinamakan Sungai Liwogu (Dalam dan Tenang). Oleh yang demikian.penuh dengan lembaga itu. Evans:1923 dan T. di tebing sungai dan di atas sepanjang juntaian akar Nunuk . Nunuk itu kelihatan seolah-olah "merah" lalu . Teori Pertama: Kaum Kadazandusun berasal dari keturunan "Mongoloid" (I vor H. Pantulan warna ke " kemerahan" semakin menyerlah apabila cahaya matahari terpancar ke arah tubuh lembaga-lembaga itu.N.R. Kerana diliputi dengan "lembaga hidup yang kelihatan kemerahanmerahan" masing. Evans:1923 dan Owen Rut t er :19220 Teori Keempat : Kaum Kadazandusun adalah keturunan orang purba Gua Madai.

Saiz pokok Nunuk itu sangat besar dan sebahagian daripada akar serta dahandahannya condong ke arah sungai Liwogu. . Tempat ini dikenali sebagai Pomogunan Nunuk Ragang. Untuk memelihara sejarah lisan kaum Kadazandusun" Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah (KDCA). berteduh dan sebagainya. Masyarkat Kadazandusun sehingga kini masih mempercayai bahawa pokok dan tempat Nunuk Ragang itu adalah "keramat" dan disegani. Tanggapan bahawa Nunuk itu Merah atau Nunuk Ragang adalah kiasan bagi menggambarkan betapa ramainya manusia (lembaga merah) yang bersenda ria di sekitar kawasan Nunuk ini. 1995. Di kawasan muara percantuman dua batang sungai ini. (Aragang/ Ragang(Bahasa Kadazandusun)=Mer ah. manusia yang ramai dikiaskan sebagai "warna merah" apabila dilihat dari jarak jauh dan bukanlah pokok Nunuk itu yang berwarna merah. bergayut . nama yang diambil bersempena dengan kewujudan pokok Nunuk. sangat sesuai sebagai tempat rekreasi seperti memanjat.ia dipanggil Nunuk Ragang. pada tahun 1969 telah meminta bantuan daripada kerajaan negeri Sabah untuk mendirikan sebuah Tugu Peringatan Nunuk Ragang yang telah pun siap dibina pada 23 September . nama NUNUK RAGANG ini menjadi "identity" rakyat Sabah yang mempercayai bahawa "asal-usul" mereka adalah dari kawasan ini. Dahan-dahan dan akar terjuntai ke sungai. Sebenarnya. Sejak itu. yang pada suatu ketika dahulu "merah" satu perlambangan menunjukkan betapa ramai manusia di tempat ini. terdapat sepohon pokok Kayu Ara (Nunuk).

pemuda dan anak-anak dsb. obinronok. obinsianan. obintumbayaan. mogiuhup-uhup. sementara yang lain memanjat . bersatu padu. okupi. otuyu. kecuali cuaca tidak baik atau sungai Liwogu ini banjir . Hidup yang tenang dan tenteram itu telah membolehkan . aparu. opori. obingkanggau. Keperluan hidup yang lain juga mudah diperolehi di sekeliling perkampungan Nunuk Ragang ini. oining.Penduduk di sini sangat ramai. Kehidupan mereka aman dan damai. muda.00 petang hingga 4. osuau. mamantang. obintinong. gadis. orulan.. KEHIDUPAN MASYARAKAT NUNUK RAGANG Masyarakat terawal Kadazandusun dikatakan telah menghuni tempat ini dalam keadaan bebas. ohinomod. ketika itulah ramai penduduk (tidak kira tua. onimot. obulun omonit inginawo. otoluod. obingupus. obingopi. obintudau. sama ada dari puncak bukit mahupun dari sebarang sungai Liwogu. opohawang. ketika cuaca baik dan cahaya matahari memancar di ufuk barat dari jam 1. obiniangasan. Pokok Nunuk kelihatan seolah-olah "aragang". Suasana demikian berlaku hampir pada setiap hari dan pada masa yang hampir sama.) turun bermandimanda di sungai Liwogu. Maka apabila seseorang melihat pokok Nunuk dalam suasana seperti itu dari jarak jauh. mogit abang-tabang. menikmati berbagai-bagai jenis bekalan makanan yang mencukupi. pemandangannya sangat menakj ubkan. baik makanan daripada hutan mahupun daripada sungai serta hasil daripada usaha pertanian. otorini. bergayutan serta ramai yang berjemur di atas dahan-dahan rendang Nunuk tersebut .00 petang.

turali. di mana mereka dikatakan mempunyai beberapa siri pertemuan yang terawal dengan penduduk-penduduk Nunuk Ragang. kakanan. paliw. tipun. sompoton. pimpig. basung. gading dll ). tambong. tuwil. tandus. siud. sodik. Peralatan perikanan (seperti tundalo. bungkau. peralatan memburu (sopuk. guyudan. Legenda Nunuk Ragang turut memuatkan cerita berhubung dengan pengembara-pengembara China di kawasan Kinabatangan dan Labuk. sada toosin. peralatan penternakan(lukug. Basung. menambah dan memudahkan urusan serta meningkatkan kesejahteraan hidup seharian. peralatan muzik dan bunyi-bunyian (seperti tagung. bilis. gagamas. limpogot . kisaran. sinandang. dll). bangkala. linumbagai. rungkasip. luping.mereka berfikir sambil menerokai "teknologi baru" bagi menambah kecekapan. sigup. golong. tabpai. kakali. suling pumpuak. sungul.dll). balatik. peralatan pertanian (seperti ragus. tungkakub. tusi dll). ramok. peralatan dan produk-produk ekonomi(seperti Bohungon. Tadau Kaamatan Pesta Kaamatan atau nama lain iaitu (Tadau Kaamatan) atau di dalam bahasa Kadazan "Magavau" merupakan upacara perayaan khas untuk menghormati "Bambazon" iaitu . Bidang bidang yang diterokai antara lain ialah peralatan pakaian (seperti sinombiaka. rilibu/ raya dll). tosung. dangol. paha. tokuluk (sirung. gaba. tawos dll). bubusawak dll).

Tarian ini dengan iringan paluan gong. Tarian ini ditarikan dengan kedua-dua tangan diangkat ke paras bahu dan dikibar-kibarkan umpama kipasan sayap burung. Ketua Menteri Sabah yang pertama. Selain daripada persembahan tarian Sumazau. atau ubi kayu diperam selama dua hingga tiga minggu. Antara hidangan popular semasa perayaan ini ialah meminum tapai atau "Kinomol". Nasi akan diperam di dalam sebuah tempayan besar atau "tajau" selama seminggu.semangat padi. Perayaan ini adalah amalan secara tradisi Kaum Kadazan-Dusun sejak zaman berzaman. Pertandingan seperti memukul gong dan sukan rakyat juga menjadi antara acara utama dalam perayaan ini. Pesta Kaamatan yang dirayakan dewasa ini telah diluluskan oleh Majlis Undangan Kerajaan Koloni sebagai cuti umum Sabah sejak tahun 1960 lagi. diperbuat sama ada daripada beras (nasi) atau ubi kayu. iaitu sejenis arak tradisional. dan ratu cantik atau "Unduk Ngadau". dan persembahan segala jenis kesenian dan kraftangan. Tapai merupakan minuman tradisi mereka. Perayaan "Magavau" ini biasanya diadakan selepas selesai menuai padi. oleh Tun Haji Mohamad Fuad Stephens. Tarian ini ditarikan oleh kaum petani terdiri daripada lelaki dan perempuan dengan memakai pakaian tradisional mereka. mengikut alunan rentak yang dimainkan. Antara sambutan menarik yang diadakan ialah persembahan dan pertandingan tarian Sumazau. Biasanya tapai dicampur dengan ragi untuk mempercepatkan . diadakan juga pertandingan nyanyian dipanggil Sugandoi. pertunjukan bina badan.

maka wujudlah kepercayaan bahawa padi itu mempunyai semangat yang diberi nama "Bambazon". Asal usul Magavau Terdapat banyak sebutan perkataan Magavau ini mengikut dialek dan lokasi suku kaum Kadazandusun. Huminodun dibunuh dan mayatnya dikubur menurut adat istiadat selengkapnya. Kinoingan ( Tuhan ) dan isterinya Suminundu mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Huminodun. mereka juga menggunakan gelas khas dinamakan "Singgarung" yang diperbuat daripada buluh. . Mereka menggunakan sebatang buluh kecil yang dipanggil "Sumbiling" untuk menyedut air tapai ini dari dalam tempayan besar. mayat Huminodun itu telah mengeluarkan berjenis-jenis benih tumbuhan yang menjadi makanan utama kepada kita sekarang. Oleh kerana sebahagian dari mayat Huminodun itu mengeluarkan benih padi. Salah satu benih tumbuhan itu ialah padi. Kononnya. Selain itu. Menurut cerita lisan. Makanan tradisional turut disediakan sempena hari tersebut. Walau bagaimanapun ia tetap membawa maksud yang sama. Untuk menyelamatkan orang-orang Kadazandusun daripada kebuluran kerana tidak mempunyai makanan yang mencukupi. Biasanya sumbiling digunakan untuk meminum air tapai yang diperbuat daripada ubi kayu.proses "memberi rasa" kepada tapai tersebut. maka Kinoingan terpaksa mengorbankan anak kesayangan mereka Huminodun.

perayaan Pesta Kaamatan ini juga mengingatkan kita akan rasa penghargaan dan penghormatan masyarakat Kaum Kadazandusun akan Penciptanya ( Kinoingan ) yang sanggup mengorbankan anak kesayangannya Huminodun untuk menyelamatkan orangorangnya supaya tidak mati kebuluran. Upacara penghormatan terhadap semangat padi yakni padi-padi yang selesai dituai dan telah selamat dimasukkan ke dalam ketawai ( Tangkob ) iaitu bekas tempat menyimpan padi. .Bermula dari kejadian inilah orang-orang Kadazandusun memulakan upacara Pesta Kaamatan ( Pesta Menuai ) seperti yang dirayakan dewasa ini. Selain itu. Perayaan seumpama ini mengharapkan agar rezeki yang akan datang bertambah baik dan lumayan.

L M .