SEKOLAH MENENGAH SAINS SABAH PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3

TEMA MALAYSIA

: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA

NAMA PROJEK :KEPELBAGAIANKAUM KADAZAN DUSUN TARIKH : 6 JUN 2011

TEMPOH PELAKSANAAN PROJEK :1 JUN 2011- 10 JUN 2011 NAMA :NESEA JANOH KELAS :3 ALPHA GURU PENASIHAT :PUAN HAJJAH RABITAH BINTI ABD. MANAF

PENGENALAN

Laporan projek Kepelbagaian Kaum Kadazan Dusun ini disediakan untuk memenuhi keperluan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tingkatan 3.Tajuk projek yang dipilih adalah berdasarkan tema Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia.Semua maklumat saya dapat daripada internet.

Bangga terhadap budaya dan adat resam kaum Kadazan Dusun. Memahami kepelbagaian kaum Kadazan Dusun.OBJEKTIF PROJEK Projek Kepelbagaian Kaum Kada zan Dusun dipilih berdasarkan objektif yang berikut. . 1. 2.

Terima kasih kerana sudah memberi kemudahan internet kepada saya untuk mencari maklumat tentang kaum Kadazan Dusun. . Tuan Haji Zaini bin Zair kerana telah memberikan keizinan kepada kami untuk melakukan projek ini.PENGHARGAAN Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Pengetua Sekolah Menegah Sains Sabah.saya ucapkan kepada Puan Hajjah Rabitah binti Abd. Selain itu. Manaf. Seterusnya. saya juga ingin mengucapakan ribuan terima kasih kepada kedua -ibu bapa saya keran sudah banyak membantu saya sepanjang saya menjalankan projek ini. guru mata pelajaran Pendidikan Sivik tingkatan 3 Alpha kerana sudah memberi tunjuk ajar yang secukupnya kepada kami.

Salah satu teori mengatakan kaum ini asalnya dari suku Bunun di Taiwan. Sesetengah dari mereka memburu serta menangkap ikan sungai. tetapi sesetengah orang Dusun mahukan atonomi lebih besar. Dusun Tindal. Huguan Siou (Pemimpin Agung) pertama Kadazan. dan sebagainya. Dusun Labuk. Tambunan. Tenghilan. Tambanuo. dengan itu istilah Kadazan -Dusun dipilih sebagai tolakansur. Lazimnya masyarakat daripada subetnik yang disebut di atas adalah beras al (mendiami) daripada kawasan-kawasan (daerah) tertentu umpamanya . Dusun Lotud. Tamparuli. Bagahak. Terdapat 27 suku kaum di dalamnya. Kaum etnik Kadazan-Dusun ini menggunakan pelbagai bahasa dan dialek dengan pelbagai kebudayaan dan adat resam tradisional. Kota Belud dan juga di lembah bukit di Ranau. dan Keningau adalah petani tradisi yang menanam padi sawah dan huma. Tagahas. Mereka kebanyakan bertempat di sekelilingi kawasan lembah pantai barat dan kawasan pendalaman. Tangara. Pada mulanya Tun Fuad Stephens. mencadangkan istilah Kadazan digunakan bagi menyatukan 14 suku kaum yang berkongsi kumpulan bahasa bagi memberikan mereka suara yang lebih besar. Ini dipersetujui oleh ramai. Kuijau. Kumpulan etnik yang terbesar adalah suku kaum Du sun yang merupakan satu pertiga dari penduduk Sabah. Dusun Pahu. Suku kaum Dusun yang tinggal di pantai barat seperti Penampang. Tuaran. Orang Sungai. Antaranya ialah Dusun Liwan.HASIL KAJIAN Kadazan-Dusun Kaum Kadazan-Dusun merupakan nama kaum bumiputera asli yang terbesar di Sabah. Papar. Kiulu. Rungus. Dusun Kimaragang. Dusun.

Kebanyakannya telah mengalami pembangunan fizikal dan mental. Paitan dan Pitas. Sebelum Sabah merdeka melalui Malaysia. Orang Sungai di daerah Kinabatangan. Penggabungan ini adalah akibat pertelingkahan politik. . masyarakat ini beransur-ansur beralih ke bidang perkhidmatan. Masyarakat ini merupakan golongan pet ani. rumah panjang jarang dilihat dalam etnik ini. Istilah Kadazan-Dusun ini wujud dari hasil penggabungan etnik Kadazan dan Dusun serta beberapa etnik kecil lain. KADAZANDUSUN merupakan kumpulan etnik (bumiputera) yang terbesar di Negeri Sabah. Bagi Orang Sungai yang tinggal di daerah Pitas. Telipok dan dan sedikit di Kota Belud (Tampasuk).200 orang. Sugut. mereka menganut agama Islam manakala daerah -daerah lain seperti Kinabatangan Orang Sungai turut menganut agama -agama lain. Tetapi. Tamparuli. perbezaan antara kaum Kadazan dan Dusun tidaklah begitu berbeza dan kasar. Mereka hidup secara kolektif dengan mendiami rumah panjang yang mengumpulkan beberapa keluarga. Lagipun. Kebanyakan orang Kadazan Dusun menganuti agama Kristian. iaitu nama yang diberi oleh orang luar kepada mereka.Kimaragang di daerah Kota Marudu. pada masa kini. perniagaan dan pertanian moden.Beza antara bahasa Kadazan dan Dusun ialah seperti bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia . Setelah mencapai kemerdekaan. Walau bagaimanapun. iaitu antara 150 . Lotud di daerah Tuaran. mereka menggunakan nama "Kadazan" secara rasmi sebagai identiti mereka. oleh ' kerana masih ter dapat etnik dari pedalaman yang berpendirian mendukung identiti "Dusun". masyarakat Kadazandusun dikenali sebagai Dusun. istilah "Kadazan" dan "Dusun"dipersatukan menjadi "Kadazandusun" untuk memupuk dan menyatupadukan semangat "kesatuan" di kalangan mereka. Masyarakat Lotud (Suang Lotud) turut mendiami kawasan Pantai Barat Selatan negeri Sabah terutamanya Tuaran. tetapi dengan per kembangan sosio-ekonomi yang dicapai oleh negara Malaysia sekarang.

Kolobuan. Keningau. Kota Belud. Putatan.Gana. pakaian tradisional. Papar. Sebilangan besar dari mereka terdapat di daerah Penampang. Kawang.Tutung. Pitas. Sesungguhnya. Rumanau. Tuaran. Kadazandusun mer ujuk kepada empat puluh etnik seperti berikut : Bonggi. lagenda dan perkembangan suku kaum Kadazandusun.Mangkaak. Kesemua etnik ini mempercayai bahawa mereka berasal dari Nunuk Ragang. Lobu. Tobilung Idaan. Tamparuli. Bongawan.Tindal.8 juta orang penduduk Sabah.Tatana.Sonsogon. muzik berunsurkan tradisional.Kimaragang.Pi ngas. Tambunan. Kudat . Dalam aspek asal -usul.Paitan.Liwan.Tidong. ter dapat 372. Sook. Telupid.Lundayo. Menurut Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah (KDCA) dan di dalam perlembagaannya. Bisaya. Murut . Beaufort . yang mana ianya terbahagi dalam dua kumpulan etnik iaitu Kadazandusun dan Murut . Angga ran jumlah penduduk Kadazandusun pada tahun1994 ber tambah menjadi 433. Tenom.Kuijau. corak kehidupan masyarakatnya.Tuhawon.Malapi. Labuk Sugut . Sungai. Kimanis.iaitu satu petempatan awal Kadazandusun y ang terletak di Kawasan perkampungan Tompios dalam daerah Ranau. Ranau.Nabai. Lotud. Kuala Penyu.Sinobu.Kadayan. tarian tradisional dan kemuncak bagi pemartabatan warisan budaya Kadazandusun ialah Perayaan Pesta Kaamatan yang diadakan pada setiap tahun.Minokok. Pensiangan dan Ulu Kinabatangan.Garo. Kota Marudu. Tolinting.Bundu. lagenda dan per kembangan suku kaum Kadazandusun menjelaskan tentang kelahiran kaum .Sukang. Makiang.Lingkabau.Banci pada tahun 1991 menunjukkan bahawa dari j umlah 1.089 orang Kadazandusun. kaum Kadazandusun ini memiliki banyak budaya yang boleh diwarisi contohnya dari segi asal -usul.Tangara. Sinorupu. Paitan.600 orang. bahasa.Tombonuo. Rungus.Dumpas.

Kadazandusun dan lagenda kelahiran kaum ini bermula dari "Nunuk Ragang" sehinggalah kepada perkembangan dan penyebaran sukukaum ini ke seluruh pelusuk negeri Sabah yang telah banyak mempengaruhi sosio bu daya mereka mengikut tempat yang baru. perbezaan loghat . Contohnya. Pakaian tradisi ini pula berbeza mengikut kawasan dan so sio budaya sukukaum Kadazandusun.Mengikut statistik. tumpuan diberikan kepada corak pakaian dalam perayaan tertentu. sebutan dan ejaan sukukaum Kadazandusun dari satu daerah dengan daerah lain di neger i Sabah adalah berlainan tetapi masih membawa erti dan makna yang sama. Dari aspek bahasa. sebutan dan ejaan banyak dipe ngaruhi mengikut etnik tertentu. terdapat lebih kurang 40 etnik yang terdapat dalam suku kaum Kadazandusun. contohnya dari aspek bahasa dan corak kehidupan mereka.Dalam aspek ini.Setiap etnik dalam Kadazandusun mempuny ai pakaian tradisinya sendiri. .

y Bisaya Bonggi Bundu Dumpas Gana Garo Idaan Kedayan Kimaragang Kolobuan Kuijau Labuk Lingkabau Liwan Lobu Lotud Lundayeh y Makiang Malapi Mangkaak/k unatong Minokok y Tatana Tangara Tidong Tindal Tobilung Tolinting Tombonuo Tuhawon Tutung y y y y y y y y y y y y Murut y y y Ngabai y y y Paitan y y y Pingas y y y Rumanau Rungus Sinobu Sinorupu Sonsogon Sukang Sungai Tagahas y y y y y y y y y y y y y y y .Suku kaum yang membentuk Kadazandusun Kadazandusun terdiri daripada empat puluh suku kaum Dusun dan Kadazan.

disembah sebagai pencipta dan berkuasa sumber kepada kewujudan. Kadazan percaya kepada makhluk halus dan dipercayai terdapat lima makhluk halus: Kinoringan(Ketua makluk halus & Pencipta). Selain menari Sumazau dengan alat muzik tradisi. dan upucara kemuncak yang dijalankan oleh Bobohizan "ketua pendita"." Ketika pesta Kaamatan. dan nasi. tarian tradisi. dan Rogon (semangat jahat). Penduduk Sabah . Rusod(semangat semua benda hidup kecuali manusia). Tombiruo (semangat orang yang telah meninggal). tetapi Pesta Kaamatan juga disambut oleh semua kaum lain Sabah. tiada kehidupan. beras. Pesta Kaamatan bagi kaum Kadazan juga dikenali sebagai 'Tadau Ka'amatan' dalam bahasa Kadazandusun. Koududuwo (semangat manusia). penduduk Sabah mengenakan pakaian tradisi mereka dan bersuka-ria. Ramai yang mempercayai bahawa "Tanpa padi. Kemuncak perayaan Kaamatan adalah peraduan ratu cantik atau unduk ngadau. tapai (arak beras) dihidangkan sebagai minuman istimewa. Pesta Kaamatan disambut sepanjang bulan Mei walaupun perayaan ini hanya pada 30 dan 31 Mei. Semangat padi Bambaazon dimuliakan pada pokok padi.Perayaan Pesta Kaamatan (Menuai) disambut oleh Kadazandusun sebagai meraikan tuaian baik. semangat padi merupakan Kinoingan (Kinorohingan dalam dialek Dusun) yang dikenali sebagai Bambaazon. Menurut kepercayaan Kadazan.

Biasanya Sumazau ditarikan semasa hari keramaian majlis jamuan Pesta Kaamatan. Antara lain . dan mengubati penyakit. Ketika menari tangan dikepakkan keluar. gerakannya turun naik seperti burung terbang. Tarian Tradisional Tarian Sumazau merupakan tarian tradisi suku kaum Kadazandusun yang terkenal di seluruh Malaysia. sementara tumit kaki diangkat-turunkan mengikut irama. Muzik tradisi yang ditonjolkan dalam kaum ini amat menarik dan unik. menyemah semangat. Makanan-makanan ini dapat disediakan dengan pelbagai cara mengikut kebiasaan amalan tradisi kaum Kadazan-Dusun. Noonsom. Makanan Tradisional Antara makanan tradisi yang terkenal di kalangan kaum Kadazan-Dusun ialah Hinava. Tuhau dan Sup Manuk Lihing.akan menyapa sesama mereka dengan ucapan 'Kopivosian Tadau Ka'amatan' atau 'Selamat Hari Menuai'. Pasangan penari berhadapan dan menggerak-gerakkan kaki berlangkah kecil. Irama Sumazau adalah perlahan. Bosou.Alat-alat dan bunyi-bunyian tradisional ini banyak terdapat dalam suku kaum Kadazandusun dan ianya berpotensi untuk diwarisi oleh generasi muda kini. Pinaasakan. Tarian ritualnya memenuhi pelbagai fungsi seperti mengucap kesyukuran yang berkaitan dengan kegiatan menanam dan menuai padi dan untuk menolak bala.

Kadazandusun merupakan satu kelompok masyarakat etnik peribumi yang terbesar di Sabah yang dikenal juga sebagai suku kaum Dusun. Disebabkan masyarakat Kadazandusun ini memiliki pelbagai budaya yang unik mengikut etnik tertentu maka corak hidup mereka juga berbeza mengikut tempat tertentu. togungguatau togunggak. . Dalam setiap upacara rasmi ataupun perayaan tertentu. suling. dan Pantai Timur Sabah. tongkungon dan lain-lain lagi. tarian tradisional suku kaum Kadazandusun sering menjadi daya tarikan dan kemeriahan majlis tersebut. Pedalaman.Dalam perayaan ini. kulintangan. sundatang. Suku-suku kaum Dusun bermukim di kawasan yang berasingan serta menggunakan dialek yang berlainan. Kebanyakan corak kehidupan mereka ini dipengaruhi oleh adat resam penduduk setempat .Corak tarian tradisional ini dipengaruhi oleh sosio budaya kawasan tertentu. bungkau. sompoton. Suku kaum Dusun ini sebahagian besarnya tinggal di Bahagian 2 Pantai Barat . Antara lain acara yang biasanya menjadi tarikan dalam Perayaan. pumpuak.berbagai acara menarik dan juga budaya kaum Kadazandusun yang ditonjolkan dan dipamerkan.Adat resam inilah yang mempengaruhi corak kehidupan masyarakat Kadazandusun sesuatu kawasan.Setiap etnik dalam Kadazandusun mempunyai tarian tradisinya sendiri. turali.alat-alat muzik tradisi yang popular ialah gong.Kemuncak bagi pemartabatan warisan budaya sukukaum Kadazandusun dan kesenian serta keunikannya ialah menerusi Perayaan Pesta Kaamatan yang diraikan pada setiap 30 dan 31 Mei setiap tahun.

Dalam sebutan bahasa Malaysia ia disebut "Kekedaian" ataupun "Kekedazan" dalam bahasa dusun.tetapi tidak timbul masalah kekangan komunikasi antara satu suku dengan suku yang lain. Ini mengambarkan bahawa bangsa Kadazandusun ini menghuni dikawasan bandar bandar . Bangsa Kadazan dan Dusun berkongsi bahasa dan budaya serupa. yang sesuai untuk sawah pertanian. biasanya menduduki kawasan-kawasan berbukit dan bergunung-ganang di pendalaman Sabah. LAGENDA NUNUK RAGANG Catatan yang lengkap mengenai Nunuk Ragang sudah lama hilang namun apa yang masih tinggal hanyalah teori-teori para . manakala bangsa Dusun pula. Bangsa Kadazan. Perkataan "Kadazan" bermaksud "Kedai". Hal Yang membezakan bangsa Kadazan dan Dusun adalah disebabkan faktor kedudukan geografi tempat tinggal mereka.ciri budaya yang dikongsi berdasarkan warisan bersama. Secara teorinya kaum ini sepatutnya hanya dipanggil bangsa "Dusun" dan bukannya Khadazandusun. yang terdapat kedai-kedai. meskipun dengan perbezaan dalam dialek. menduduki tanah delta yang landai. Pada mulanya ' Kadazan' turut diklasifikasi sebagai bangsa yang sama serumpun dengan ' Dusun' . Terdapat suku kaum Dusun di Sabah yang dikenali dengan nama 'Kadazan' . memandangkan mereka ini adalah dari suku kaum yang sama. keadaan menjadi tidak menentu. pendekatan kaum Khadazandusun ialah bangsa "Dusun" yang hidup didalam bandar . Apabila dimensi politik dilibatkan untuk mengelaskan sukusuku tersebut . lantaran ciri.

Melalui beberapa kajian yang dilakukan oleh beberapa pengkaji budaya. pokok atau pohon Ara tersebut adalah sebesar enam depa lingkungan tangan yang memeluknya.Masyarakat KadazanDusun mempercayai bahawa nenek moyang mereka berasal dari satu tempat yang bernama Nunuk Ragang yang ber makna ³Pohon Ara berwarna merah´. Menurut sumber cerita lisan yang diperolehi daripada masyarakat KadazanDusun itu sendiri.Tempat tersebut terletak di satu kawasan hulu Labuk yang pada masa sekarang terletak di Daerah Ranau.Sungai-sungai ini memainkan peranan penting sebagai laluan utama perpindahan beramai-ramai masyarakat KadazanDusun ke seluruh pelosok tempat di Negeri Sabah. Tetapi lama-kelamaan apabila penduduk di tempat itu semakin ramai dan bertambah sesak serta pencarian makanan pun bertambah sukar .Nunuk Ragang dikatakan mempunyai dua buah sungai iaitu Sungai Liwagu dan Sungai Gelibang. Pada mulanya. ketua mereka telah memerintahkan pahlawan-pahlawannya pergi mengembara dan mencari . nenek moyang mer eka hidup bebas dan menikmati limpahan rezeki yang ada di sekeliling mereka.Sungaisungai ini mengalir ke arah timur Ranau dan juga Tambunan.daun yang merimbun pula dapat melindungi di bawahnya sebanyak tujuh buah pondok kecil masyarakat KadazanDusun dahulu kala yang ber saiz 240 kaki per segi. daun. telah berjaya membongkar asal usul masyarakat KadazanDusun. Nunuk Ragang merupakan satu kaitan yang rapat dalam membuka lembaran sejarah yang dikaitkan dengan masyarakat KadazanDusun.ahli Sains Sosial dan cerita legenda.

Nunuk Ragang ini adalah satu tanda kemunculan kaum KadazanDusun yang ada di Sabah ini dan secara tidak langsung menjadikan budaya ini begitu unik sekali. Menurut Pengarah Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan Negeri Sabah. Selain itu. tanpa disedari ekoran daripada perkembangan ini secara tidak langsung menyumbang kepada perpecahan kepada kaum . Ekoran daripada pengembaraan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan inilah. Ini hanya disebabkan oleh sebatang pohon ara yang besar yang dijadikan sebagai tempat berlindung dan akhirnya telah berkembang dan terciptanya sebuah kaum yang besar dan kaya dengan pelbagai seni kebudayaan yang tersendiri iaitu kaum KadazanDusun. jika dilihat daripada konteks masyarakat. masyarakat mempunyai perbezaan pendapat mengenai proses pengembangan kaum KadazanDusun ini. mereka akhirnya telah menemui pelbagai tempat dan terus menceritakan tentang penemuan yang telah mereka perolehi. Sebenarnya.Maka.kawasan-kawasan penempatan baru yang lebih sesuai dan mempunyai sumber makanan yang lebih banyak. Perspektif masyarakat kini terhadap lagenda Nunuk Ragang adalah pelbagai. Seharusnya sejarah kemunculan awal kaum KadazanDusun ini dipelihara rapi dan perlu diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Encik Chua Tek Luwi. berlakulah penghijrahan secara beramai-ramai dan dalam beberapa kumpulan yang diketuai oleh pahlawan-pahlawan tadi dan sekaligus menjadi penyebab terjadinya pemisahan dan penyelerakan orang-orang KadazanDusun seperti mana yang ada pada masa sekarang.

ia mempunyai nilai perumpamaan yang perlu ditetliti kembali sekiranya kita inginkan perpaduan itu kekal dalam masyarakat kita. Oleh itu. mereka ini kurang didedahkan dengan cerita-cerita Nunuk Ragang mahupun cerita lagenda yang lain. Golongan muda kini tidak begitu mengenali ataupun mengetahui lagenda yang ada di Sabah. sebagai ahli masyarakat Sabah. Bagi perspektif golongan muda pula.Oleh itu. Namun. Jika diamati keseluruhan cerita Nunuk ragang ini. adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk memperkenalkan cerita dan juga lagenda Nunuk Ragang ini kepada mereka. Lihat saja kepada cerita Nunuk Ragang ini. TEORI SAINS SOSIAL .Hal ini berlaku disebabkan pendedahan yang amat terhad oleh golongan tertentu selain daripada kurangnya minat dari golongan muda itu sendiri. secara simboliknya ia menyampaikan mesej yang positif dari segi pembentukan perpaduan di kalangan masyarakat KadazanDusun.KadazanDusun. perpecahan ini bukanlah menjurus kepada perpecahan yang negatif tetapi ini secara tidak langsung telah menyumbang kepada kewujudan kepelbagaian cara hidup dan juga bentuk etnik yang berlainan dalam kaum KadazanDusun itu sendiri. sudah menjadi satu kewajipan untuk menjaga dan meneruskan pewarisan budaya yang ada agar ia tetap kekal dalam nilai estet ika kebudayaan masing-masing.

masing dengan telatah dan perangainya. Pantulan warna ke " kemerahan" semakin menyerlah apabila cahaya matahari terpancar ke arah tubuh lembaga-lembaga itu. di tebing sungai dan di atas sepanjang juntaian akar Nunuk .N. Nunuk itu kelihatan seolah-olah "merah" lalu .R. Evans:1923 dan T. Williams: 1965).N. Oleh yang demikian. Kerana diliputi dengan "lembaga hidup yang kelihatan kemerahanmerahan" masing. Sejarah lisan atau Cerita Legenda yang popular menunjukkan bahawa Kadazandusun berasal dari tempat ini . Williams: 1965).R. Teori Kedua : Kaum Kadazandusun berketurunan "IndoMalayan" (T.penuh dengan lembaga itu. yang dinamakan Sungai Liwogu (Dalam dan Tenang). Teori Pertama: Kaum Kadazandusun berasal dari keturunan "Mongoloid" (I vor H."NUNUK RAGANG". Di bawah pohon. Teori Ketiga : Kaum Kadazandusun adalah kacukan kaum China (I vor H.Terdapat sekurang-kurangnya empat teori mengenai asal-usul kaum kadazandusun. Evans:1923 dan Owen Rut t er :19220 Teori Keempat : Kaum Kadazandusun adalah keturunan orang purba Gua Madai. Tempat ini terletak di sebuah kawasan di sekitar muara pertemuan dua batang sungai iaitu sungai Kogibangan (dari arah kiri) dan Sungai Kawananan (dari arah kanan) yang telah bercantuman menjadi sungai yang lebih besar .

(Aragang/ Ragang(Bahasa Kadazandusun)=Mer ah. nama NUNUK RAGANG ini menjadi "identity" rakyat Sabah yang mempercayai bahawa "asal-usul" mereka adalah dari kawasan ini. Masyarkat Kadazandusun sehingga kini masih mempercayai bahawa pokok dan tempat Nunuk Ragang itu adalah "keramat" dan disegani. Dahan-dahan dan akar terjuntai ke sungai. yang pada suatu ketika dahulu "merah" satu perlambangan menunjukkan betapa ramai manusia di tempat ini. 1995. berteduh dan sebagainya. bergayut . Tempat ini dikenali sebagai Pomogunan Nunuk Ragang. terdapat sepohon pokok Kayu Ara (Nunuk). sangat sesuai sebagai tempat rekreasi seperti memanjat.Saiz pokok Nunuk itu sangat besar dan sebahagian daripada akar serta dahandahannya condong ke arah sungai Liwogu.ia dipanggil Nunuk Ragang. Sebenarnya. Untuk memelihara sejarah lisan kaum Kadazandusun" Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah (KDCA). manusia yang ramai dikiaskan sebagai "warna merah" apabila dilihat dari jarak jauh dan bukanlah pokok Nunuk itu yang berwarna merah. Di kawasan muara percantuman dua batang sungai ini. nama yang diambil bersempena dengan kewujudan pokok Nunuk. . Sejak itu. pada tahun 1969 telah meminta bantuan daripada kerajaan negeri Sabah untuk mendirikan sebuah Tugu Peringatan Nunuk Ragang yang telah pun siap dibina pada 23 September . Tanggapan bahawa Nunuk itu Merah atau Nunuk Ragang adalah kiasan bagi menggambarkan betapa ramainya manusia (lembaga merah) yang bersenda ria di sekitar kawasan Nunuk ini.

Kehidupan mereka aman dan damai. Hidup yang tenang dan tenteram itu telah membolehkan .Penduduk di sini sangat ramai. obulun omonit inginawo. pemandangannya sangat menakj ubkan.) turun bermandimanda di sungai Liwogu. mogit abang-tabang. bersatu padu. sama ada dari puncak bukit mahupun dari sebarang sungai Liwogu. aparu. orulan.00 petang. kecuali cuaca tidak baik atau sungai Liwogu ini banjir .. Maka apabila seseorang melihat pokok Nunuk dalam suasana seperti itu dari jarak jauh. muda. opori. sementara yang lain memanjat .00 petang hingga 4. mamantang. otoluod. mogiuhup-uhup. opohawang. onimot. ohinomod. obingopi. osuau. otuyu. obingupus. baik makanan daripada hutan mahupun daripada sungai serta hasil daripada usaha pertanian. gadis. otorini. pemuda dan anak-anak dsb. okupi. obintudau. obintinong. menikmati berbagai-bagai jenis bekalan makanan yang mencukupi. ketika itulah ramai penduduk (tidak kira tua. Suasana demikian berlaku hampir pada setiap hari dan pada masa yang hampir sama. Pokok Nunuk kelihatan seolah-olah "aragang". obinronok. obintumbayaan. ketika cuaca baik dan cahaya matahari memancar di ufuk barat dari jam 1. obinsianan. obiniangasan. KEHIDUPAN MASYARAKAT NUNUK RAGANG Masyarakat terawal Kadazandusun dikatakan telah menghuni tempat ini dalam keadaan bebas. oining. bergayutan serta ramai yang berjemur di atas dahan-dahan rendang Nunuk tersebut . Keperluan hidup yang lain juga mudah diperolehi di sekeliling perkampungan Nunuk Ragang ini. obingkanggau.

guyudan. suling pumpuak.dll). tungkakub. peralatan dan produk-produk ekonomi(seperti Bohungon.mereka berfikir sambil menerokai "teknologi baru" bagi menambah kecekapan. peralatan penternakan(lukug. Basung. Peralatan perikanan (seperti tundalo. sinandang. siud. sompoton. tosung. bubusawak dll). paha. bangkala. tandus. tipun. luping. paliw. peralatan memburu (sopuk. peralatan muzik dan bunyi-bunyian (seperti tagung. di mana mereka dikatakan mempunyai beberapa siri pertemuan yang terawal dengan penduduk-penduduk Nunuk Ragang. peralatan pertanian (seperti ragus. rilibu/ raya dll). kakanan. tusi dll). bungkau. sada toosin. tokuluk (sirung. Legenda Nunuk Ragang turut memuatkan cerita berhubung dengan pengembara-pengembara China di kawasan Kinabatangan dan Labuk. pimpig. linumbagai. golong. bilis. menambah dan memudahkan urusan serta meningkatkan kesejahteraan hidup seharian. tabpai. Tadau Kaamatan Pesta Kaamatan atau nama lain iaitu (Tadau Kaamatan) atau di dalam bahasa Kadazan "Magavau" merupakan upacara perayaan khas untuk menghormati "Bambazon" iaitu . rungkasip. dangol. gaba. sodik. sigup. basung. kisaran. kakali. gagamas. balatik. limpogot . sungul. Bidang bidang yang diterokai antara lain ialah peralatan pakaian (seperti sinombiaka. tawos dll). tuwil. ramok. tambong. dll). turali. gading dll ).

atau ubi kayu diperam selama dua hingga tiga minggu. diperbuat sama ada daripada beras (nasi) atau ubi kayu. iaitu sejenis arak tradisional. Perayaan "Magavau" ini biasanya diadakan selepas selesai menuai padi. Nasi akan diperam di dalam sebuah tempayan besar atau "tajau" selama seminggu. Pesta Kaamatan yang dirayakan dewasa ini telah diluluskan oleh Majlis Undangan Kerajaan Koloni sebagai cuti umum Sabah sejak tahun 1960 lagi. dan ratu cantik atau "Unduk Ngadau". Tarian ini ditarikan dengan kedua-dua tangan diangkat ke paras bahu dan dikibar-kibarkan umpama kipasan sayap burung. Antara hidangan popular semasa perayaan ini ialah meminum tapai atau "Kinomol". Tapai merupakan minuman tradisi mereka. Tarian ini dengan iringan paluan gong. diadakan juga pertandingan nyanyian dipanggil Sugandoi. Tarian ini ditarikan oleh kaum petani terdiri daripada lelaki dan perempuan dengan memakai pakaian tradisional mereka. Biasanya tapai dicampur dengan ragi untuk mempercepatkan . Perayaan ini adalah amalan secara tradisi Kaum Kadazan-Dusun sejak zaman berzaman. Antara sambutan menarik yang diadakan ialah persembahan dan pertandingan tarian Sumazau. Selain daripada persembahan tarian Sumazau. Pertandingan seperti memukul gong dan sukan rakyat juga menjadi antara acara utama dalam perayaan ini. pertunjukan bina badan. oleh Tun Haji Mohamad Fuad Stephens. Ketua Menteri Sabah yang pertama. mengikut alunan rentak yang dimainkan.semangat padi. dan persembahan segala jenis kesenian dan kraftangan.

. Mereka menggunakan sebatang buluh kecil yang dipanggil "Sumbiling" untuk menyedut air tapai ini dari dalam tempayan besar. Kinoingan ( Tuhan ) dan isterinya Suminundu mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Huminodun. Biasanya sumbiling digunakan untuk meminum air tapai yang diperbuat daripada ubi kayu. Asal usul Magavau Terdapat banyak sebutan perkataan Magavau ini mengikut dialek dan lokasi suku kaum Kadazandusun. Huminodun dibunuh dan mayatnya dikubur menurut adat istiadat selengkapnya. Kononnya. maka wujudlah kepercayaan bahawa padi itu mempunyai semangat yang diberi nama "Bambazon". Salah satu benih tumbuhan itu ialah padi. mereka juga menggunakan gelas khas dinamakan "Singgarung" yang diperbuat daripada buluh. Menurut cerita lisan. Untuk menyelamatkan orang-orang Kadazandusun daripada kebuluran kerana tidak mempunyai makanan yang mencukupi. Selain itu. Makanan tradisional turut disediakan sempena hari tersebut. Walau bagaimanapun ia tetap membawa maksud yang sama.proses "memberi rasa" kepada tapai tersebut. Oleh kerana sebahagian dari mayat Huminodun itu mengeluarkan benih padi. mayat Huminodun itu telah mengeluarkan berjenis-jenis benih tumbuhan yang menjadi makanan utama kepada kita sekarang. maka Kinoingan terpaksa mengorbankan anak kesayangan mereka Huminodun.

. Upacara penghormatan terhadap semangat padi yakni padi-padi yang selesai dituai dan telah selamat dimasukkan ke dalam ketawai ( Tangkob ) iaitu bekas tempat menyimpan padi. perayaan Pesta Kaamatan ini juga mengingatkan kita akan rasa penghargaan dan penghormatan masyarakat Kaum Kadazandusun akan Penciptanya ( Kinoingan ) yang sanggup mengorbankan anak kesayangannya Huminodun untuk menyelamatkan orangorangnya supaya tidak mati kebuluran.Bermula dari kejadian inilah orang-orang Kadazandusun memulakan upacara Pesta Kaamatan ( Pesta Menuai ) seperti yang dirayakan dewasa ini. Perayaan seumpama ini mengharapkan agar rezeki yang akan datang bertambah baik dan lumayan. Selain itu.

L M .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful