SEKOLAH MENENGAH SAINS SABAH PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3

TEMA MALAYSIA

: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA

NAMA PROJEK :KEPELBAGAIANKAUM KADAZAN DUSUN TARIKH : 6 JUN 2011

TEMPOH PELAKSANAAN PROJEK :1 JUN 2011- 10 JUN 2011 NAMA :NESEA JANOH KELAS :3 ALPHA GURU PENASIHAT :PUAN HAJJAH RABITAH BINTI ABD. MANAF

PENGENALAN

Laporan projek Kepelbagaian Kaum Kadazan Dusun ini disediakan untuk memenuhi keperluan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tingkatan 3.Tajuk projek yang dipilih adalah berdasarkan tema Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia.Semua maklumat saya dapat daripada internet.

.OBJEKTIF PROJEK Projek Kepelbagaian Kaum Kada zan Dusun dipilih berdasarkan objektif yang berikut. Memahami kepelbagaian kaum Kadazan Dusun. 2. 1. Bangga terhadap budaya dan adat resam kaum Kadazan Dusun.

saya juga ingin mengucapakan ribuan terima kasih kepada kedua -ibu bapa saya keran sudah banyak membantu saya sepanjang saya menjalankan projek ini. Tuan Haji Zaini bin Zair kerana telah memberikan keizinan kepada kami untuk melakukan projek ini.Terima kasih kerana sudah memberi kemudahan internet kepada saya untuk mencari maklumat tentang kaum Kadazan Dusun. Manaf.PENGHARGAAN Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Pengetua Sekolah Menegah Sains Sabah. guru mata pelajaran Pendidikan Sivik tingkatan 3 Alpha kerana sudah memberi tunjuk ajar yang secukupnya kepada kami.saya ucapkan kepada Puan Hajjah Rabitah binti Abd. . Seterusnya. Selain itu.

Mereka kebanyakan bertempat di sekelilingi kawasan lembah pantai barat dan kawasan pendalaman. Papar.HASIL KAJIAN Kadazan-Dusun Kaum Kadazan-Dusun merupakan nama kaum bumiputera asli yang terbesar di Sabah. Salah satu teori mengatakan kaum ini asalnya dari suku Bunun di Taiwan. Kota Belud dan juga di lembah bukit di Ranau. Tagahas. Lazimnya masyarakat daripada subetnik yang disebut di atas adalah beras al (mendiami) daripada kawasan-kawasan (daerah) tertentu umpamanya . Dusun. Dusun Pahu. Antaranya ialah Dusun Liwan. Ini dipersetujui oleh ramai. Tuaran. Terdapat 27 suku kaum di dalamnya. dan sebagainya. Tambanuo. tetapi sesetengah orang Dusun mahukan atonomi lebih besar. Bagahak. Kaum etnik Kadazan-Dusun ini menggunakan pelbagai bahasa dan dialek dengan pelbagai kebudayaan dan adat resam tradisional. Dusun Labuk. Orang Sungai. Dusun Tindal. Pada mulanya Tun Fuad Stephens. Kuijau. Tamparuli. Tangara. Kiulu. Sesetengah dari mereka memburu serta menangkap ikan sungai. Dusun Lotud. Suku kaum Dusun yang tinggal di pantai barat seperti Penampang. mencadangkan istilah Kadazan digunakan bagi menyatukan 14 suku kaum yang berkongsi kumpulan bahasa bagi memberikan mereka suara yang lebih besar. Rungus. Dusun Kimaragang. dengan itu istilah Kadazan -Dusun dipilih sebagai tolakansur. Huguan Siou (Pemimpin Agung) pertama Kadazan. Tambunan. Tenghilan. Kumpulan etnik yang terbesar adalah suku kaum Du sun yang merupakan satu pertiga dari penduduk Sabah. dan Keningau adalah petani tradisi yang menanam padi sawah dan huma.

Sebelum Sabah merdeka melalui Malaysia. Tamparuli. masyarakat Kadazandusun dikenali sebagai Dusun. KADAZANDUSUN merupakan kumpulan etnik (bumiputera) yang terbesar di Negeri Sabah. Lotud di daerah Tuaran. mereka menganut agama Islam manakala daerah -daerah lain seperti Kinabatangan Orang Sungai turut menganut agama -agama lain. perbezaan antara kaum Kadazan dan Dusun tidaklah begitu berbeza dan kasar. mereka menggunakan nama "Kadazan" secara rasmi sebagai identiti mereka. Kebanyakan orang Kadazan Dusun menganuti agama Kristian. Tetapi. iaitu antara 150 . Bagi Orang Sungai yang tinggal di daerah Pitas. Setelah mencapai kemerdekaan. Paitan dan Pitas. Istilah Kadazan-Dusun ini wujud dari hasil penggabungan etnik Kadazan dan Dusun serta beberapa etnik kecil lain. Masyarakat Lotud (Suang Lotud) turut mendiami kawasan Pantai Barat Selatan negeri Sabah terutamanya Tuaran. Sugut. Orang Sungai di daerah Kinabatangan. Walau bagaimanapun. rumah panjang jarang dilihat dalam etnik ini. istilah "Kadazan" dan "Dusun"dipersatukan menjadi "Kadazandusun" untuk memupuk dan menyatupadukan semangat "kesatuan" di kalangan mereka. tetapi dengan per kembangan sosio-ekonomi yang dicapai oleh negara Malaysia sekarang. Mereka hidup secara kolektif dengan mendiami rumah panjang yang mengumpulkan beberapa keluarga. .200 orang. Masyarakat ini merupakan golongan pet ani.Beza antara bahasa Kadazan dan Dusun ialah seperti bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia . Penggabungan ini adalah akibat pertelingkahan politik. masyarakat ini beransur-ansur beralih ke bidang perkhidmatan. pada masa kini. Lagipun. oleh ' kerana masih ter dapat etnik dari pedalaman yang berpendirian mendukung identiti "Dusun". iaitu nama yang diberi oleh orang luar kepada mereka.Kimaragang di daerah Kota Marudu. perniagaan dan pertanian moden. Kebanyakannya telah mengalami pembangunan fizikal dan mental. Telipok dan dan sedikit di Kota Belud (Tampasuk).

yang mana ianya terbahagi dalam dua kumpulan etnik iaitu Kadazandusun dan Murut . Menurut Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah (KDCA) dan di dalam perlembagaannya.Malapi. Kolobuan. Tenom. Tambunan. Sook. Kawang. Bisaya. Labuk Sugut .Sinobu. Kudat . corak kehidupan masyarakatnya.Gana.Nabai. Putatan.Banci pada tahun 1991 menunjukkan bahawa dari j umlah 1.Tatana. muzik berunsurkan tradisional. Lotud. Dalam aspek asal -usul. ter dapat 372.Lingkabau. Pensiangan dan Ulu Kinabatangan.Kadayan.Pi ngas.089 orang Kadazandusun. Kuala Penyu. Pitas. Tamparuli.Dumpas. Tobilung Idaan. bahasa.Minokok. Bongawan.Kuijau. kaum Kadazandusun ini memiliki banyak budaya yang boleh diwarisi contohnya dari segi asal -usul. Rungus. Sungai. Tuaran. tarian tradisional dan kemuncak bagi pemartabatan warisan budaya Kadazandusun ialah Perayaan Pesta Kaamatan yang diadakan pada setiap tahun.600 orang.Tombonuo. Kadazandusun mer ujuk kepada empat puluh etnik seperti berikut : Bonggi. Makiang.Tutung.Kimaragang. Beaufort .Sonsogon. Sesungguhnya.Tidong. Kesemua etnik ini mempercayai bahawa mereka berasal dari Nunuk Ragang. Telupid. Angga ran jumlah penduduk Kadazandusun pada tahun1994 ber tambah menjadi 433.8 juta orang penduduk Sabah.Mangkaak.Lundayo.Tindal. Murut . Kota Belud.Bundu.Sukang. Keningau.Liwan.Paitan. pakaian tradisional.iaitu satu petempatan awal Kadazandusun y ang terletak di Kawasan perkampungan Tompios dalam daerah Ranau. Papar. Ranau.Tuhawon. lagenda dan per kembangan suku kaum Kadazandusun menjelaskan tentang kelahiran kaum . Tolinting. Paitan. lagenda dan perkembangan suku kaum Kadazandusun. Kimanis. Sebilangan besar dari mereka terdapat di daerah Penampang.Tangara. Lobu. Kota Marudu. Rumanau. Sinorupu.Garo.

Contohnya. tumpuan diberikan kepada corak pakaian dalam perayaan tertentu.Dalam aspek ini. contohnya dari aspek bahasa dan corak kehidupan mereka. Dari aspek bahasa. .Setiap etnik dalam Kadazandusun mempuny ai pakaian tradisinya sendiri. sebutan dan ejaan banyak dipe ngaruhi mengikut etnik tertentu.Kadazandusun dan lagenda kelahiran kaum ini bermula dari "Nunuk Ragang" sehinggalah kepada perkembangan dan penyebaran sukukaum ini ke seluruh pelusuk negeri Sabah yang telah banyak mempengaruhi sosio bu daya mereka mengikut tempat yang baru. Pakaian tradisi ini pula berbeza mengikut kawasan dan so sio budaya sukukaum Kadazandusun. terdapat lebih kurang 40 etnik yang terdapat dalam suku kaum Kadazandusun. perbezaan loghat .Mengikut statistik. sebutan dan ejaan sukukaum Kadazandusun dari satu daerah dengan daerah lain di neger i Sabah adalah berlainan tetapi masih membawa erti dan makna yang sama.

Suku kaum yang membentuk Kadazandusun Kadazandusun terdiri daripada empat puluh suku kaum Dusun dan Kadazan. y Bisaya Bonggi Bundu Dumpas Gana Garo Idaan Kedayan Kimaragang Kolobuan Kuijau Labuk Lingkabau Liwan Lobu Lotud Lundayeh y Makiang Malapi Mangkaak/k unatong Minokok y Tatana Tangara Tidong Tindal Tobilung Tolinting Tombonuo Tuhawon Tutung y y y y y y y y y y y y Murut y y y Ngabai y y y Paitan y y y Pingas y y y Rumanau Rungus Sinobu Sinorupu Sonsogon Sukang Sungai Tagahas y y y y y y y y y y y y y y y .

Pesta Kaamatan disambut sepanjang bulan Mei walaupun perayaan ini hanya pada 30 dan 31 Mei.Perayaan Pesta Kaamatan (Menuai) disambut oleh Kadazandusun sebagai meraikan tuaian baik. Kadazan percaya kepada makhluk halus dan dipercayai terdapat lima makhluk halus: Kinoringan(Ketua makluk halus & Pencipta)." Ketika pesta Kaamatan. Pesta Kaamatan bagi kaum Kadazan juga dikenali sebagai 'Tadau Ka'amatan' dalam bahasa Kadazandusun. Penduduk Sabah . Selain menari Sumazau dengan alat muzik tradisi. tetapi Pesta Kaamatan juga disambut oleh semua kaum lain Sabah. dan nasi. Tombiruo (semangat orang yang telah meninggal). dan Rogon (semangat jahat). tarian tradisi. dan upucara kemuncak yang dijalankan oleh Bobohizan "ketua pendita". Menurut kepercayaan Kadazan. disembah sebagai pencipta dan berkuasa sumber kepada kewujudan. tapai (arak beras) dihidangkan sebagai minuman istimewa. Koududuwo (semangat manusia). Ramai yang mempercayai bahawa "Tanpa padi. Kemuncak perayaan Kaamatan adalah peraduan ratu cantik atau unduk ngadau. semangat padi merupakan Kinoingan (Kinorohingan dalam dialek Dusun) yang dikenali sebagai Bambaazon. Semangat padi Bambaazon dimuliakan pada pokok padi. tiada kehidupan. penduduk Sabah mengenakan pakaian tradisi mereka dan bersuka-ria. Rusod(semangat semua benda hidup kecuali manusia). beras.

Tarian Tradisional Tarian Sumazau merupakan tarian tradisi suku kaum Kadazandusun yang terkenal di seluruh Malaysia. Makanan Tradisional Antara makanan tradisi yang terkenal di kalangan kaum Kadazan-Dusun ialah Hinava. Noonsom. Muzik tradisi yang ditonjolkan dalam kaum ini amat menarik dan unik. Ketika menari tangan dikepakkan keluar. Makanan-makanan ini dapat disediakan dengan pelbagai cara mengikut kebiasaan amalan tradisi kaum Kadazan-Dusun.Alat-alat dan bunyi-bunyian tradisional ini banyak terdapat dalam suku kaum Kadazandusun dan ianya berpotensi untuk diwarisi oleh generasi muda kini. Tuhau dan Sup Manuk Lihing. Pinaasakan. Irama Sumazau adalah perlahan. sementara tumit kaki diangkat-turunkan mengikut irama.akan menyapa sesama mereka dengan ucapan 'Kopivosian Tadau Ka'amatan' atau 'Selamat Hari Menuai'. Bosou. Pasangan penari berhadapan dan menggerak-gerakkan kaki berlangkah kecil. gerakannya turun naik seperti burung terbang. menyemah semangat. dan mengubati penyakit. Antara lain . Tarian ritualnya memenuhi pelbagai fungsi seperti mengucap kesyukuran yang berkaitan dengan kegiatan menanam dan menuai padi dan untuk menolak bala. Biasanya Sumazau ditarikan semasa hari keramaian majlis jamuan Pesta Kaamatan.

Kadazandusun merupakan satu kelompok masyarakat etnik peribumi yang terbesar di Sabah yang dikenal juga sebagai suku kaum Dusun.Adat resam inilah yang mempengaruhi corak kehidupan masyarakat Kadazandusun sesuatu kawasan. pumpuak. Antara lain acara yang biasanya menjadi tarikan dalam Perayaan.Corak tarian tradisional ini dipengaruhi oleh sosio budaya kawasan tertentu. sundatang. sompoton. Disebabkan masyarakat Kadazandusun ini memiliki pelbagai budaya yang unik mengikut etnik tertentu maka corak hidup mereka juga berbeza mengikut tempat tertentu. . Kebanyakan corak kehidupan mereka ini dipengaruhi oleh adat resam penduduk setempat . Pedalaman.berbagai acara menarik dan juga budaya kaum Kadazandusun yang ditonjolkan dan dipamerkan.Kemuncak bagi pemartabatan warisan budaya sukukaum Kadazandusun dan kesenian serta keunikannya ialah menerusi Perayaan Pesta Kaamatan yang diraikan pada setiap 30 dan 31 Mei setiap tahun. togungguatau togunggak. tarian tradisional suku kaum Kadazandusun sering menjadi daya tarikan dan kemeriahan majlis tersebut.Setiap etnik dalam Kadazandusun mempunyai tarian tradisinya sendiri.Dalam perayaan ini. dan Pantai Timur Sabah. Dalam setiap upacara rasmi ataupun perayaan tertentu. suling. Suku kaum Dusun ini sebahagian besarnya tinggal di Bahagian 2 Pantai Barat . kulintangan. bungkau. Suku-suku kaum Dusun bermukim di kawasan yang berasingan serta menggunakan dialek yang berlainan.alat-alat muzik tradisi yang popular ialah gong. turali. tongkungon dan lain-lain lagi.

tetapi tidak timbul masalah kekangan komunikasi antara satu suku dengan suku yang lain. meskipun dengan perbezaan dalam dialek. pendekatan kaum Khadazandusun ialah bangsa "Dusun" yang hidup didalam bandar . Bangsa Kadazan. Pada mulanya ' Kadazan' turut diklasifikasi sebagai bangsa yang sama serumpun dengan ' Dusun' . menduduki tanah delta yang landai. lantaran ciri. keadaan menjadi tidak menentu. LAGENDA NUNUK RAGANG Catatan yang lengkap mengenai Nunuk Ragang sudah lama hilang namun apa yang masih tinggal hanyalah teori-teori para . yang sesuai untuk sawah pertanian. Terdapat suku kaum Dusun di Sabah yang dikenali dengan nama 'Kadazan' . Bangsa Kadazan dan Dusun berkongsi bahasa dan budaya serupa. Perkataan "Kadazan" bermaksud "Kedai".ciri budaya yang dikongsi berdasarkan warisan bersama. Hal Yang membezakan bangsa Kadazan dan Dusun adalah disebabkan faktor kedudukan geografi tempat tinggal mereka. yang terdapat kedai-kedai. manakala bangsa Dusun pula. memandangkan mereka ini adalah dari suku kaum yang sama. biasanya menduduki kawasan-kawasan berbukit dan bergunung-ganang di pendalaman Sabah. Secara teorinya kaum ini sepatutnya hanya dipanggil bangsa "Dusun" dan bukannya Khadazandusun. Ini mengambarkan bahawa bangsa Kadazandusun ini menghuni dikawasan bandar bandar . Apabila dimensi politik dilibatkan untuk mengelaskan sukusuku tersebut . Dalam sebutan bahasa Malaysia ia disebut "Kekedaian" ataupun "Kekedazan" dalam bahasa dusun.

Menurut sumber cerita lisan yang diperolehi daripada masyarakat KadazanDusun itu sendiri. Pada mulanya.Melalui beberapa kajian yang dilakukan oleh beberapa pengkaji budaya. telah berjaya membongkar asal usul masyarakat KadazanDusun.Sungaisungai ini mengalir ke arah timur Ranau dan juga Tambunan. nenek moyang mer eka hidup bebas dan menikmati limpahan rezeki yang ada di sekeliling mereka.Nunuk Ragang dikatakan mempunyai dua buah sungai iaitu Sungai Liwagu dan Sungai Gelibang.daun yang merimbun pula dapat melindungi di bawahnya sebanyak tujuh buah pondok kecil masyarakat KadazanDusun dahulu kala yang ber saiz 240 kaki per segi. Nunuk Ragang merupakan satu kaitan yang rapat dalam membuka lembaran sejarah yang dikaitkan dengan masyarakat KadazanDusun.ahli Sains Sosial dan cerita legenda.Tempat tersebut terletak di satu kawasan hulu Labuk yang pada masa sekarang terletak di Daerah Ranau.Sungai-sungai ini memainkan peranan penting sebagai laluan utama perpindahan beramai-ramai masyarakat KadazanDusun ke seluruh pelosok tempat di Negeri Sabah. Tetapi lama-kelamaan apabila penduduk di tempat itu semakin ramai dan bertambah sesak serta pencarian makanan pun bertambah sukar . pokok atau pohon Ara tersebut adalah sebesar enam depa lingkungan tangan yang memeluknya.Masyarakat KadazanDusun mempercayai bahawa nenek moyang mereka berasal dari satu tempat yang bernama Nunuk Ragang yang ber makna ³Pohon Ara berwarna merah´. ketua mereka telah memerintahkan pahlawan-pahlawannya pergi mengembara dan mencari . daun.

berlakulah penghijrahan secara beramai-ramai dan dalam beberapa kumpulan yang diketuai oleh pahlawan-pahlawan tadi dan sekaligus menjadi penyebab terjadinya pemisahan dan penyelerakan orang-orang KadazanDusun seperti mana yang ada pada masa sekarang. Seharusnya sejarah kemunculan awal kaum KadazanDusun ini dipelihara rapi dan perlu diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain. jika dilihat daripada konteks masyarakat. mereka akhirnya telah menemui pelbagai tempat dan terus menceritakan tentang penemuan yang telah mereka perolehi. tanpa disedari ekoran daripada perkembangan ini secara tidak langsung menyumbang kepada perpecahan kepada kaum . Ini hanya disebabkan oleh sebatang pohon ara yang besar yang dijadikan sebagai tempat berlindung dan akhirnya telah berkembang dan terciptanya sebuah kaum yang besar dan kaya dengan pelbagai seni kebudayaan yang tersendiri iaitu kaum KadazanDusun. Perspektif masyarakat kini terhadap lagenda Nunuk Ragang adalah pelbagai. masyarakat mempunyai perbezaan pendapat mengenai proses pengembangan kaum KadazanDusun ini.kawasan-kawasan penempatan baru yang lebih sesuai dan mempunyai sumber makanan yang lebih banyak. Menurut Pengarah Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan Negeri Sabah. Nunuk Ragang ini adalah satu tanda kemunculan kaum KadazanDusun yang ada di Sabah ini dan secara tidak langsung menjadikan budaya ini begitu unik sekali. Encik Chua Tek Luwi. Ekoran daripada pengembaraan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan inilah.Maka. Sebenarnya. Selain itu.

Golongan muda kini tidak begitu mengenali ataupun mengetahui lagenda yang ada di Sabah.Hal ini berlaku disebabkan pendedahan yang amat terhad oleh golongan tertentu selain daripada kurangnya minat dari golongan muda itu sendiri. TEORI SAINS SOSIAL .KadazanDusun. Jika diamati keseluruhan cerita Nunuk ragang ini. mereka ini kurang didedahkan dengan cerita-cerita Nunuk Ragang mahupun cerita lagenda yang lain. ia mempunyai nilai perumpamaan yang perlu ditetliti kembali sekiranya kita inginkan perpaduan itu kekal dalam masyarakat kita. sudah menjadi satu kewajipan untuk menjaga dan meneruskan pewarisan budaya yang ada agar ia tetap kekal dalam nilai estet ika kebudayaan masing-masing. sebagai ahli masyarakat Sabah. secara simboliknya ia menyampaikan mesej yang positif dari segi pembentukan perpaduan di kalangan masyarakat KadazanDusun.Oleh itu. adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk memperkenalkan cerita dan juga lagenda Nunuk Ragang ini kepada mereka. Lihat saja kepada cerita Nunuk Ragang ini. Bagi perspektif golongan muda pula. Namun. Oleh itu. perpecahan ini bukanlah menjurus kepada perpecahan yang negatif tetapi ini secara tidak langsung telah menyumbang kepada kewujudan kepelbagaian cara hidup dan juga bentuk etnik yang berlainan dalam kaum KadazanDusun itu sendiri.

Terdapat sekurang-kurangnya empat teori mengenai asal-usul kaum kadazandusun. Teori Ketiga : Kaum Kadazandusun adalah kacukan kaum China (I vor H.penuh dengan lembaga itu. Di bawah pohon."NUNUK RAGANG".N. Oleh yang demikian. Kerana diliputi dengan "lembaga hidup yang kelihatan kemerahanmerahan" masing. Evans:1923 dan T.R. Evans:1923 dan Owen Rut t er :19220 Teori Keempat : Kaum Kadazandusun adalah keturunan orang purba Gua Madai. Teori Kedua : Kaum Kadazandusun berketurunan "IndoMalayan" (T.N. Nunuk itu kelihatan seolah-olah "merah" lalu . Tempat ini terletak di sebuah kawasan di sekitar muara pertemuan dua batang sungai iaitu sungai Kogibangan (dari arah kiri) dan Sungai Kawananan (dari arah kanan) yang telah bercantuman menjadi sungai yang lebih besar . Pantulan warna ke " kemerahan" semakin menyerlah apabila cahaya matahari terpancar ke arah tubuh lembaga-lembaga itu. yang dinamakan Sungai Liwogu (Dalam dan Tenang).masing dengan telatah dan perangainya. Williams: 1965).R. Teori Pertama: Kaum Kadazandusun berasal dari keturunan "Mongoloid" (I vor H. di tebing sungai dan di atas sepanjang juntaian akar Nunuk . Sejarah lisan atau Cerita Legenda yang popular menunjukkan bahawa Kadazandusun berasal dari tempat ini . Williams: 1965).

nama NUNUK RAGANG ini menjadi "identity" rakyat Sabah yang mempercayai bahawa "asal-usul" mereka adalah dari kawasan ini. Sebenarnya. Di kawasan muara percantuman dua batang sungai ini. bergayut .ia dipanggil Nunuk Ragang. terdapat sepohon pokok Kayu Ara (Nunuk). berteduh dan sebagainya. Masyarkat Kadazandusun sehingga kini masih mempercayai bahawa pokok dan tempat Nunuk Ragang itu adalah "keramat" dan disegani. Tempat ini dikenali sebagai Pomogunan Nunuk Ragang. (Aragang/ Ragang(Bahasa Kadazandusun)=Mer ah. Tanggapan bahawa Nunuk itu Merah atau Nunuk Ragang adalah kiasan bagi menggambarkan betapa ramainya manusia (lembaga merah) yang bersenda ria di sekitar kawasan Nunuk ini.Saiz pokok Nunuk itu sangat besar dan sebahagian daripada akar serta dahandahannya condong ke arah sungai Liwogu. nama yang diambil bersempena dengan kewujudan pokok Nunuk. manusia yang ramai dikiaskan sebagai "warna merah" apabila dilihat dari jarak jauh dan bukanlah pokok Nunuk itu yang berwarna merah. yang pada suatu ketika dahulu "merah" satu perlambangan menunjukkan betapa ramai manusia di tempat ini. pada tahun 1969 telah meminta bantuan daripada kerajaan negeri Sabah untuk mendirikan sebuah Tugu Peringatan Nunuk Ragang yang telah pun siap dibina pada 23 September . 1995. Sejak itu. sangat sesuai sebagai tempat rekreasi seperti memanjat. Dahan-dahan dan akar terjuntai ke sungai. Untuk memelihara sejarah lisan kaum Kadazandusun" Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah (KDCA). .

gadis. sama ada dari puncak bukit mahupun dari sebarang sungai Liwogu. Suasana demikian berlaku hampir pada setiap hari dan pada masa yang hampir sama. obintinong. KEHIDUPAN MASYARAKAT NUNUK RAGANG Masyarakat terawal Kadazandusun dikatakan telah menghuni tempat ini dalam keadaan bebas. mogiuhup-uhup. oining. orulan. pemandangannya sangat menakj ubkan. osuau. obingkanggau. obingupus. baik makanan daripada hutan mahupun daripada sungai serta hasil daripada usaha pertanian. pemuda dan anak-anak dsb. Maka apabila seseorang melihat pokok Nunuk dalam suasana seperti itu dari jarak jauh. opohawang.00 petang. onimot. obingopi.00 petang hingga 4. Kehidupan mereka aman dan damai. aparu. muda. bergayutan serta ramai yang berjemur di atas dahan-dahan rendang Nunuk tersebut . Pokok Nunuk kelihatan seolah-olah "aragang". sementara yang lain memanjat . otorini. obintudau. menikmati berbagai-bagai jenis bekalan makanan yang mencukupi. obiniangasan. ohinomod.. obulun omonit inginawo.) turun bermandimanda di sungai Liwogu. mogit abang-tabang. kecuali cuaca tidak baik atau sungai Liwogu ini banjir . okupi. bersatu padu. otuyu. mamantang. obinsianan. obinronok. opori. ketika cuaca baik dan cahaya matahari memancar di ufuk barat dari jam 1. ketika itulah ramai penduduk (tidak kira tua. Hidup yang tenang dan tenteram itu telah membolehkan . Keperluan hidup yang lain juga mudah diperolehi di sekeliling perkampungan Nunuk Ragang ini.Penduduk di sini sangat ramai. otoluod. obintumbayaan.

di mana mereka dikatakan mempunyai beberapa siri pertemuan yang terawal dengan penduduk-penduduk Nunuk Ragang. tabpai. sigup. kakali. gaba. limpogot . dangol. sungul. Legenda Nunuk Ragang turut memuatkan cerita berhubung dengan pengembara-pengembara China di kawasan Kinabatangan dan Labuk. guyudan. pimpig. tuwil. balatik. kakanan. tawos dll). basung. bubusawak dll). siud. tosung. kisaran. golong. peralatan memburu (sopuk.mereka berfikir sambil menerokai "teknologi baru" bagi menambah kecekapan. tungkakub. gading dll ). luping.dll). rilibu/ raya dll). Basung. tipun. turali. rungkasip. sinandang. tambong. paha. peralatan dan produk-produk ekonomi(seperti Bohungon. sompoton. dll). gagamas. tandus. Peralatan perikanan (seperti tundalo. bungkau. bilis. bangkala. Tadau Kaamatan Pesta Kaamatan atau nama lain iaitu (Tadau Kaamatan) atau di dalam bahasa Kadazan "Magavau" merupakan upacara perayaan khas untuk menghormati "Bambazon" iaitu . tokuluk (sirung. tusi dll). suling pumpuak. peralatan penternakan(lukug. Bidang bidang yang diterokai antara lain ialah peralatan pakaian (seperti sinombiaka. sada toosin. ramok. menambah dan memudahkan urusan serta meningkatkan kesejahteraan hidup seharian. peralatan pertanian (seperti ragus. sodik. linumbagai. peralatan muzik dan bunyi-bunyian (seperti tagung. paliw.

Perayaan "Magavau" ini biasanya diadakan selepas selesai menuai padi. diadakan juga pertandingan nyanyian dipanggil Sugandoi. Tapai merupakan minuman tradisi mereka. Nasi akan diperam di dalam sebuah tempayan besar atau "tajau" selama seminggu. Tarian ini ditarikan dengan kedua-dua tangan diangkat ke paras bahu dan dikibar-kibarkan umpama kipasan sayap burung. Biasanya tapai dicampur dengan ragi untuk mempercepatkan . dan ratu cantik atau "Unduk Ngadau". Antara sambutan menarik yang diadakan ialah persembahan dan pertandingan tarian Sumazau. oleh Tun Haji Mohamad Fuad Stephens. dan persembahan segala jenis kesenian dan kraftangan.semangat padi. Tarian ini ditarikan oleh kaum petani terdiri daripada lelaki dan perempuan dengan memakai pakaian tradisional mereka. Selain daripada persembahan tarian Sumazau. atau ubi kayu diperam selama dua hingga tiga minggu. Antara hidangan popular semasa perayaan ini ialah meminum tapai atau "Kinomol". pertunjukan bina badan. Ketua Menteri Sabah yang pertama. diperbuat sama ada daripada beras (nasi) atau ubi kayu. Pesta Kaamatan yang dirayakan dewasa ini telah diluluskan oleh Majlis Undangan Kerajaan Koloni sebagai cuti umum Sabah sejak tahun 1960 lagi. mengikut alunan rentak yang dimainkan. Perayaan ini adalah amalan secara tradisi Kaum Kadazan-Dusun sejak zaman berzaman. Pertandingan seperti memukul gong dan sukan rakyat juga menjadi antara acara utama dalam perayaan ini. Tarian ini dengan iringan paluan gong. iaitu sejenis arak tradisional.

Mereka menggunakan sebatang buluh kecil yang dipanggil "Sumbiling" untuk menyedut air tapai ini dari dalam tempayan besar. Untuk menyelamatkan orang-orang Kadazandusun daripada kebuluran kerana tidak mempunyai makanan yang mencukupi. Menurut cerita lisan. maka Kinoingan terpaksa mengorbankan anak kesayangan mereka Huminodun.proses "memberi rasa" kepada tapai tersebut. Makanan tradisional turut disediakan sempena hari tersebut. Oleh kerana sebahagian dari mayat Huminodun itu mengeluarkan benih padi. . Asal usul Magavau Terdapat banyak sebutan perkataan Magavau ini mengikut dialek dan lokasi suku kaum Kadazandusun. Selain itu. Kinoingan ( Tuhan ) dan isterinya Suminundu mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Huminodun. Salah satu benih tumbuhan itu ialah padi. Kononnya. mayat Huminodun itu telah mengeluarkan berjenis-jenis benih tumbuhan yang menjadi makanan utama kepada kita sekarang. Biasanya sumbiling digunakan untuk meminum air tapai yang diperbuat daripada ubi kayu. Walau bagaimanapun ia tetap membawa maksud yang sama. Huminodun dibunuh dan mayatnya dikubur menurut adat istiadat selengkapnya. mereka juga menggunakan gelas khas dinamakan "Singgarung" yang diperbuat daripada buluh. maka wujudlah kepercayaan bahawa padi itu mempunyai semangat yang diberi nama "Bambazon".

Perayaan seumpama ini mengharapkan agar rezeki yang akan datang bertambah baik dan lumayan. perayaan Pesta Kaamatan ini juga mengingatkan kita akan rasa penghargaan dan penghormatan masyarakat Kaum Kadazandusun akan Penciptanya ( Kinoingan ) yang sanggup mengorbankan anak kesayangannya Huminodun untuk menyelamatkan orangorangnya supaya tidak mati kebuluran. . Selain itu. Upacara penghormatan terhadap semangat padi yakni padi-padi yang selesai dituai dan telah selamat dimasukkan ke dalam ketawai ( Tangkob ) iaitu bekas tempat menyimpan padi.Bermula dari kejadian inilah orang-orang Kadazandusun memulakan upacara Pesta Kaamatan ( Pesta Menuai ) seperti yang dirayakan dewasa ini.

L M .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful