Folio Sivik

SEKOLAH MENENGAH SAINS SABAH PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3

TEMA MALAYSIA

: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA

NAMA PROJEK :KEPELBAGAIANKAUM KADAZAN DUSUN TARIKH : 6 JUN 2011

TEMPOH PELAKSANAAN PROJEK :1 JUN 2011- 10 JUN 2011 NAMA :NESEA JANOH KELAS :3 ALPHA GURU PENASIHAT :PUAN HAJJAH RABITAH BINTI ABD. MANAF

PENGENALAN

Laporan projek Kepelbagaian Kaum Kadazan Dusun ini disediakan untuk memenuhi keperluan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tingkatan 3.Tajuk projek yang dipilih adalah berdasarkan tema Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia.Semua maklumat saya dapat daripada internet.

OBJEKTIF PROJEK Projek Kepelbagaian Kaum Kada zan Dusun dipilih berdasarkan objektif yang berikut. 2. Bangga terhadap budaya dan adat resam kaum Kadazan Dusun. Memahami kepelbagaian kaum Kadazan Dusun. . 1.

Tuan Haji Zaini bin Zair kerana telah memberikan keizinan kepada kami untuk melakukan projek ini. saya juga ingin mengucapakan ribuan terima kasih kepada kedua -ibu bapa saya keran sudah banyak membantu saya sepanjang saya menjalankan projek ini. .Terima kasih kerana sudah memberi kemudahan internet kepada saya untuk mencari maklumat tentang kaum Kadazan Dusun. Selain itu.PENGHARGAAN Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Pengetua Sekolah Menegah Sains Sabah. guru mata pelajaran Pendidikan Sivik tingkatan 3 Alpha kerana sudah memberi tunjuk ajar yang secukupnya kepada kami.saya ucapkan kepada Puan Hajjah Rabitah binti Abd. Manaf. Seterusnya.

Salah satu teori mengatakan kaum ini asalnya dari suku Bunun di Taiwan. Dusun Tindal. Kuijau.HASIL KAJIAN Kadazan-Dusun Kaum Kadazan-Dusun merupakan nama kaum bumiputera asli yang terbesar di Sabah. Tambunan. Tagahas. Ini dipersetujui oleh ramai. Tangara. dan Keningau adalah petani tradisi yang menanam padi sawah dan huma. dengan itu istilah Kadazan -Dusun dipilih sebagai tolakansur. Lazimnya masyarakat daripada subetnik yang disebut di atas adalah beras al (mendiami) daripada kawasan-kawasan (daerah) tertentu umpamanya . Papar. Rungus. Dusun. Bagahak. Huguan Siou (Pemimpin Agung) pertama Kadazan. Kiulu. Terdapat 27 suku kaum di dalamnya. Tuaran. Dusun Pahu. Pada mulanya Tun Fuad Stephens. Kaum etnik Kadazan-Dusun ini menggunakan pelbagai bahasa dan dialek dengan pelbagai kebudayaan dan adat resam tradisional. Suku kaum Dusun yang tinggal di pantai barat seperti Penampang. Dusun Labuk. Sesetengah dari mereka memburu serta menangkap ikan sungai. Orang Sungai. Dusun Lotud. mencadangkan istilah Kadazan digunakan bagi menyatukan 14 suku kaum yang berkongsi kumpulan bahasa bagi memberikan mereka suara yang lebih besar. Tenghilan. Antaranya ialah Dusun Liwan. Kumpulan etnik yang terbesar adalah suku kaum Du sun yang merupakan satu pertiga dari penduduk Sabah. dan sebagainya. Tambanuo. tetapi sesetengah orang Dusun mahukan atonomi lebih besar. Mereka kebanyakan bertempat di sekelilingi kawasan lembah pantai barat dan kawasan pendalaman. Tamparuli. Kota Belud dan juga di lembah bukit di Ranau. Dusun Kimaragang.

Kimaragang di daerah Kota Marudu. Sebelum Sabah merdeka melalui Malaysia. istilah "Kadazan" dan "Dusun"dipersatukan menjadi "Kadazandusun" untuk memupuk dan menyatupadukan semangat "kesatuan" di kalangan mereka. Orang Sungai di daerah Kinabatangan. iaitu antara 150 . pada masa kini. Tamparuli. Kebanyakannya telah mengalami pembangunan fizikal dan mental. tetapi dengan per kembangan sosio-ekonomi yang dicapai oleh negara Malaysia sekarang.200 orang. Paitan dan Pitas. Masyarakat Lotud (Suang Lotud) turut mendiami kawasan Pantai Barat Selatan negeri Sabah terutamanya Tuaran. KADAZANDUSUN merupakan kumpulan etnik (bumiputera) yang terbesar di Negeri Sabah. perbezaan antara kaum Kadazan dan Dusun tidaklah begitu berbeza dan kasar. masyarakat ini beransur-ansur beralih ke bidang perkhidmatan. Masyarakat ini merupakan golongan pet ani. mereka menganut agama Islam manakala daerah -daerah lain seperti Kinabatangan Orang Sungai turut menganut agama -agama lain. Mereka hidup secara kolektif dengan mendiami rumah panjang yang mengumpulkan beberapa keluarga. Istilah Kadazan-Dusun ini wujud dari hasil penggabungan etnik Kadazan dan Dusun serta beberapa etnik kecil lain. rumah panjang jarang dilihat dalam etnik ini. Setelah mencapai kemerdekaan. masyarakat Kadazandusun dikenali sebagai Dusun. . Bagi Orang Sungai yang tinggal di daerah Pitas. Lotud di daerah Tuaran. Sugut. Tetapi. perniagaan dan pertanian moden. Walau bagaimanapun. Kebanyakan orang Kadazan Dusun menganuti agama Kristian.Beza antara bahasa Kadazan dan Dusun ialah seperti bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia . Penggabungan ini adalah akibat pertelingkahan politik. Lagipun. oleh ' kerana masih ter dapat etnik dari pedalaman yang berpendirian mendukung identiti "Dusun". mereka menggunakan nama "Kadazan" secara rasmi sebagai identiti mereka. iaitu nama yang diberi oleh orang luar kepada mereka. Telipok dan dan sedikit di Kota Belud (Tampasuk).

Lundayo. Lobu.Tidong.8 juta orang penduduk Sabah. Sook. Lotud. Tuaran.Gana.Liwan. Kesemua etnik ini mempercayai bahawa mereka berasal dari Nunuk Ragang. pakaian tradisional. Kudat . Tolinting. Sungai. Kuala Penyu. Murut . Sebilangan besar dari mereka terdapat di daerah Penampang. Kota Belud. Sesungguhnya. Menurut Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah (KDCA) dan di dalam perlembagaannya. ter dapat 372. lagenda dan per kembangan suku kaum Kadazandusun menjelaskan tentang kelahiran kaum .Banci pada tahun 1991 menunjukkan bahawa dari j umlah 1. Tenom.iaitu satu petempatan awal Kadazandusun y ang terletak di Kawasan perkampungan Tompios dalam daerah Ranau. kaum Kadazandusun ini memiliki banyak budaya yang boleh diwarisi contohnya dari segi asal -usul. yang mana ianya terbahagi dalam dua kumpulan etnik iaitu Kadazandusun dan Murut .Garo. tarian tradisional dan kemuncak bagi pemartabatan warisan budaya Kadazandusun ialah Perayaan Pesta Kaamatan yang diadakan pada setiap tahun.Minokok.Tombonuo. Pensiangan dan Ulu Kinabatangan. Putatan.Tutung.Kimaragang.Kadayan. Kawang. Makiang. Kota Marudu. Dalam aspek asal -usul.Sukang. bahasa.600 orang.Tuhawon. Keningau.Dumpas. lagenda dan perkembangan suku kaum Kadazandusun. muzik berunsurkan tradisional.Mangkaak. Beaufort .Kuijau. Ranau. Paitan. corak kehidupan masyarakatnya. Labuk Sugut . Bongawan. Pitas. Telupid.Pi ngas. Kolobuan.Malapi.Tangara.Nabai. Tamparuli.089 orang Kadazandusun. Rumanau.Paitan. Kadazandusun mer ujuk kepada empat puluh etnik seperti berikut : Bonggi.Sinobu.Bundu.Tatana. Rungus. Tambunan.Sonsogon.Lingkabau. Bisaya. Kimanis. Tobilung Idaan. Sinorupu. Papar. Angga ran jumlah penduduk Kadazandusun pada tahun1994 ber tambah menjadi 433.Tindal.

Kadazandusun dan lagenda kelahiran kaum ini bermula dari "Nunuk Ragang" sehinggalah kepada perkembangan dan penyebaran sukukaum ini ke seluruh pelusuk negeri Sabah yang telah banyak mempengaruhi sosio bu daya mereka mengikut tempat yang baru.Setiap etnik dalam Kadazandusun mempuny ai pakaian tradisinya sendiri. contohnya dari aspek bahasa dan corak kehidupan mereka. perbezaan loghat .Mengikut statistik. sebutan dan ejaan sukukaum Kadazandusun dari satu daerah dengan daerah lain di neger i Sabah adalah berlainan tetapi masih membawa erti dan makna yang sama. sebutan dan ejaan banyak dipe ngaruhi mengikut etnik tertentu. Dari aspek bahasa. Contohnya.Dalam aspek ini. terdapat lebih kurang 40 etnik yang terdapat dalam suku kaum Kadazandusun. Pakaian tradisi ini pula berbeza mengikut kawasan dan so sio budaya sukukaum Kadazandusun. . tumpuan diberikan kepada corak pakaian dalam perayaan tertentu.

y Bisaya Bonggi Bundu Dumpas Gana Garo Idaan Kedayan Kimaragang Kolobuan Kuijau Labuk Lingkabau Liwan Lobu Lotud Lundayeh y Makiang Malapi Mangkaak/k unatong Minokok y Tatana Tangara Tidong Tindal Tobilung Tolinting Tombonuo Tuhawon Tutung y y y y y y y y y y y y Murut y y y Ngabai y y y Paitan y y y Pingas y y y Rumanau Rungus Sinobu Sinorupu Sonsogon Sukang Sungai Tagahas y y y y y y y y y y y y y y y .Suku kaum yang membentuk Kadazandusun Kadazandusun terdiri daripada empat puluh suku kaum Dusun dan Kadazan.

disembah sebagai pencipta dan berkuasa sumber kepada kewujudan. tarian tradisi. dan upucara kemuncak yang dijalankan oleh Bobohizan "ketua pendita". Semangat padi Bambaazon dimuliakan pada pokok padi. Penduduk Sabah . tiada kehidupan.Perayaan Pesta Kaamatan (Menuai) disambut oleh Kadazandusun sebagai meraikan tuaian baik. dan nasi. tetapi Pesta Kaamatan juga disambut oleh semua kaum lain Sabah. Rusod(semangat semua benda hidup kecuali manusia). Menurut kepercayaan Kadazan." Ketika pesta Kaamatan. Selain menari Sumazau dengan alat muzik tradisi. Kemuncak perayaan Kaamatan adalah peraduan ratu cantik atau unduk ngadau. Ramai yang mempercayai bahawa "Tanpa padi. Tombiruo (semangat orang yang telah meninggal). beras. Pesta Kaamatan disambut sepanjang bulan Mei walaupun perayaan ini hanya pada 30 dan 31 Mei. penduduk Sabah mengenakan pakaian tradisi mereka dan bersuka-ria. Koududuwo (semangat manusia). Pesta Kaamatan bagi kaum Kadazan juga dikenali sebagai 'Tadau Ka'amatan' dalam bahasa Kadazandusun. dan Rogon (semangat jahat). Kadazan percaya kepada makhluk halus dan dipercayai terdapat lima makhluk halus: Kinoringan(Ketua makluk halus & Pencipta). tapai (arak beras) dihidangkan sebagai minuman istimewa. semangat padi merupakan Kinoingan (Kinorohingan dalam dialek Dusun) yang dikenali sebagai Bambaazon.

menyemah semangat.akan menyapa sesama mereka dengan ucapan 'Kopivosian Tadau Ka'amatan' atau 'Selamat Hari Menuai'. sementara tumit kaki diangkat-turunkan mengikut irama. Tarian ritualnya memenuhi pelbagai fungsi seperti mengucap kesyukuran yang berkaitan dengan kegiatan menanam dan menuai padi dan untuk menolak bala. gerakannya turun naik seperti burung terbang. Antara lain . Ketika menari tangan dikepakkan keluar. Biasanya Sumazau ditarikan semasa hari keramaian majlis jamuan Pesta Kaamatan. Makanan-makanan ini dapat disediakan dengan pelbagai cara mengikut kebiasaan amalan tradisi kaum Kadazan-Dusun. Makanan Tradisional Antara makanan tradisi yang terkenal di kalangan kaum Kadazan-Dusun ialah Hinava. Noonsom. Pasangan penari berhadapan dan menggerak-gerakkan kaki berlangkah kecil.Alat-alat dan bunyi-bunyian tradisional ini banyak terdapat dalam suku kaum Kadazandusun dan ianya berpotensi untuk diwarisi oleh generasi muda kini. Muzik tradisi yang ditonjolkan dalam kaum ini amat menarik dan unik. Irama Sumazau adalah perlahan. Pinaasakan. Tuhau dan Sup Manuk Lihing. dan mengubati penyakit. Bosou. Tarian Tradisional Tarian Sumazau merupakan tarian tradisi suku kaum Kadazandusun yang terkenal di seluruh Malaysia.

Dalam setiap upacara rasmi ataupun perayaan tertentu. . Suku kaum Dusun ini sebahagian besarnya tinggal di Bahagian 2 Pantai Barat .Adat resam inilah yang mempengaruhi corak kehidupan masyarakat Kadazandusun sesuatu kawasan. Suku-suku kaum Dusun bermukim di kawasan yang berasingan serta menggunakan dialek yang berlainan. togungguatau togunggak. tongkungon dan lain-lain lagi.Corak tarian tradisional ini dipengaruhi oleh sosio budaya kawasan tertentu.Setiap etnik dalam Kadazandusun mempunyai tarian tradisinya sendiri. Kebanyakan corak kehidupan mereka ini dipengaruhi oleh adat resam penduduk setempat .alat-alat muzik tradisi yang popular ialah gong. pumpuak. bungkau. Antara lain acara yang biasanya menjadi tarikan dalam Perayaan. Pedalaman. turali. suling.Dalam perayaan ini.berbagai acara menarik dan juga budaya kaum Kadazandusun yang ditonjolkan dan dipamerkan. sompoton. kulintangan. sundatang. dan Pantai Timur Sabah.Kemuncak bagi pemartabatan warisan budaya sukukaum Kadazandusun dan kesenian serta keunikannya ialah menerusi Perayaan Pesta Kaamatan yang diraikan pada setiap 30 dan 31 Mei setiap tahun. tarian tradisional suku kaum Kadazandusun sering menjadi daya tarikan dan kemeriahan majlis tersebut. Disebabkan masyarakat Kadazandusun ini memiliki pelbagai budaya yang unik mengikut etnik tertentu maka corak hidup mereka juga berbeza mengikut tempat tertentu. Kadazandusun merupakan satu kelompok masyarakat etnik peribumi yang terbesar di Sabah yang dikenal juga sebagai suku kaum Dusun.

Pada mulanya ' Kadazan' turut diklasifikasi sebagai bangsa yang sama serumpun dengan ' Dusun' . memandangkan mereka ini adalah dari suku kaum yang sama. yang terdapat kedai-kedai. pendekatan kaum Khadazandusun ialah bangsa "Dusun" yang hidup didalam bandar . Dalam sebutan bahasa Malaysia ia disebut "Kekedaian" ataupun "Kekedazan" dalam bahasa dusun. Perkataan "Kadazan" bermaksud "Kedai". lantaran ciri. biasanya menduduki kawasan-kawasan berbukit dan bergunung-ganang di pendalaman Sabah. Hal Yang membezakan bangsa Kadazan dan Dusun adalah disebabkan faktor kedudukan geografi tempat tinggal mereka. Apabila dimensi politik dilibatkan untuk mengelaskan sukusuku tersebut . Bangsa Kadazan. manakala bangsa Dusun pula. keadaan menjadi tidak menentu. Secara teorinya kaum ini sepatutnya hanya dipanggil bangsa "Dusun" dan bukannya Khadazandusun.ciri budaya yang dikongsi berdasarkan warisan bersama. Terdapat suku kaum Dusun di Sabah yang dikenali dengan nama 'Kadazan' . yang sesuai untuk sawah pertanian. Ini mengambarkan bahawa bangsa Kadazandusun ini menghuni dikawasan bandar bandar .tetapi tidak timbul masalah kekangan komunikasi antara satu suku dengan suku yang lain. meskipun dengan perbezaan dalam dialek. menduduki tanah delta yang landai. LAGENDA NUNUK RAGANG Catatan yang lengkap mengenai Nunuk Ragang sudah lama hilang namun apa yang masih tinggal hanyalah teori-teori para . Bangsa Kadazan dan Dusun berkongsi bahasa dan budaya serupa.

Melalui beberapa kajian yang dilakukan oleh beberapa pengkaji budaya. telah berjaya membongkar asal usul masyarakat KadazanDusun. daun.ahli Sains Sosial dan cerita legenda. Tetapi lama-kelamaan apabila penduduk di tempat itu semakin ramai dan bertambah sesak serta pencarian makanan pun bertambah sukar . nenek moyang mer eka hidup bebas dan menikmati limpahan rezeki yang ada di sekeliling mereka.Sungai-sungai ini memainkan peranan penting sebagai laluan utama perpindahan beramai-ramai masyarakat KadazanDusun ke seluruh pelosok tempat di Negeri Sabah. pokok atau pohon Ara tersebut adalah sebesar enam depa lingkungan tangan yang memeluknya.Tempat tersebut terletak di satu kawasan hulu Labuk yang pada masa sekarang terletak di Daerah Ranau. ketua mereka telah memerintahkan pahlawan-pahlawannya pergi mengembara dan mencari . Menurut sumber cerita lisan yang diperolehi daripada masyarakat KadazanDusun itu sendiri.Nunuk Ragang dikatakan mempunyai dua buah sungai iaitu Sungai Liwagu dan Sungai Gelibang.daun yang merimbun pula dapat melindungi di bawahnya sebanyak tujuh buah pondok kecil masyarakat KadazanDusun dahulu kala yang ber saiz 240 kaki per segi.Masyarakat KadazanDusun mempercayai bahawa nenek moyang mereka berasal dari satu tempat yang bernama Nunuk Ragang yang ber makna ³Pohon Ara berwarna merah´. Nunuk Ragang merupakan satu kaitan yang rapat dalam membuka lembaran sejarah yang dikaitkan dengan masyarakat KadazanDusun.Sungaisungai ini mengalir ke arah timur Ranau dan juga Tambunan. Pada mulanya.

Sebenarnya. Ekoran daripada pengembaraan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan inilah. Selain itu. tanpa disedari ekoran daripada perkembangan ini secara tidak langsung menyumbang kepada perpecahan kepada kaum . jika dilihat daripada konteks masyarakat. Nunuk Ragang ini adalah satu tanda kemunculan kaum KadazanDusun yang ada di Sabah ini dan secara tidak langsung menjadikan budaya ini begitu unik sekali.kawasan-kawasan penempatan baru yang lebih sesuai dan mempunyai sumber makanan yang lebih banyak. Perspektif masyarakat kini terhadap lagenda Nunuk Ragang adalah pelbagai. Encik Chua Tek Luwi. Menurut Pengarah Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan Negeri Sabah. masyarakat mempunyai perbezaan pendapat mengenai proses pengembangan kaum KadazanDusun ini. mereka akhirnya telah menemui pelbagai tempat dan terus menceritakan tentang penemuan yang telah mereka perolehi.Maka. Ini hanya disebabkan oleh sebatang pohon ara yang besar yang dijadikan sebagai tempat berlindung dan akhirnya telah berkembang dan terciptanya sebuah kaum yang besar dan kaya dengan pelbagai seni kebudayaan yang tersendiri iaitu kaum KadazanDusun. Seharusnya sejarah kemunculan awal kaum KadazanDusun ini dipelihara rapi dan perlu diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain. berlakulah penghijrahan secara beramai-ramai dan dalam beberapa kumpulan yang diketuai oleh pahlawan-pahlawan tadi dan sekaligus menjadi penyebab terjadinya pemisahan dan penyelerakan orang-orang KadazanDusun seperti mana yang ada pada masa sekarang.

Golongan muda kini tidak begitu mengenali ataupun mengetahui lagenda yang ada di Sabah. Bagi perspektif golongan muda pula. perpecahan ini bukanlah menjurus kepada perpecahan yang negatif tetapi ini secara tidak langsung telah menyumbang kepada kewujudan kepelbagaian cara hidup dan juga bentuk etnik yang berlainan dalam kaum KadazanDusun itu sendiri.KadazanDusun.Oleh itu. Oleh itu. sebagai ahli masyarakat Sabah. Namun.Hal ini berlaku disebabkan pendedahan yang amat terhad oleh golongan tertentu selain daripada kurangnya minat dari golongan muda itu sendiri. ia mempunyai nilai perumpamaan yang perlu ditetliti kembali sekiranya kita inginkan perpaduan itu kekal dalam masyarakat kita. TEORI SAINS SOSIAL . Lihat saja kepada cerita Nunuk Ragang ini. mereka ini kurang didedahkan dengan cerita-cerita Nunuk Ragang mahupun cerita lagenda yang lain. secara simboliknya ia menyampaikan mesej yang positif dari segi pembentukan perpaduan di kalangan masyarakat KadazanDusun. adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk memperkenalkan cerita dan juga lagenda Nunuk Ragang ini kepada mereka. sudah menjadi satu kewajipan untuk menjaga dan meneruskan pewarisan budaya yang ada agar ia tetap kekal dalam nilai estet ika kebudayaan masing-masing. Jika diamati keseluruhan cerita Nunuk ragang ini.

R. Pantulan warna ke " kemerahan" semakin menyerlah apabila cahaya matahari terpancar ke arah tubuh lembaga-lembaga itu. Sejarah lisan atau Cerita Legenda yang popular menunjukkan bahawa Kadazandusun berasal dari tempat ini .N. Nunuk itu kelihatan seolah-olah "merah" lalu ."NUNUK RAGANG". Teori Kedua : Kaum Kadazandusun berketurunan "IndoMalayan" (T.Terdapat sekurang-kurangnya empat teori mengenai asal-usul kaum kadazandusun.N. yang dinamakan Sungai Liwogu (Dalam dan Tenang). Oleh yang demikian. Evans:1923 dan Owen Rut t er :19220 Teori Keempat : Kaum Kadazandusun adalah keturunan orang purba Gua Madai. Teori Ketiga : Kaum Kadazandusun adalah kacukan kaum China (I vor H. Teori Pertama: Kaum Kadazandusun berasal dari keturunan "Mongoloid" (I vor H.masing dengan telatah dan perangainya. Kerana diliputi dengan "lembaga hidup yang kelihatan kemerahanmerahan" masing. Di bawah pohon. Tempat ini terletak di sebuah kawasan di sekitar muara pertemuan dua batang sungai iaitu sungai Kogibangan (dari arah kiri) dan Sungai Kawananan (dari arah kanan) yang telah bercantuman menjadi sungai yang lebih besar . Williams: 1965).penuh dengan lembaga itu. Evans:1923 dan T. di tebing sungai dan di atas sepanjang juntaian akar Nunuk .R. Williams: 1965).

terdapat sepohon pokok Kayu Ara (Nunuk). nama yang diambil bersempena dengan kewujudan pokok Nunuk. 1995. Sejak itu. . pada tahun 1969 telah meminta bantuan daripada kerajaan negeri Sabah untuk mendirikan sebuah Tugu Peringatan Nunuk Ragang yang telah pun siap dibina pada 23 September . Untuk memelihara sejarah lisan kaum Kadazandusun" Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah (KDCA). Tempat ini dikenali sebagai Pomogunan Nunuk Ragang. Sebenarnya. bergayut . sangat sesuai sebagai tempat rekreasi seperti memanjat. Di kawasan muara percantuman dua batang sungai ini. berteduh dan sebagainya.ia dipanggil Nunuk Ragang. nama NUNUK RAGANG ini menjadi "identity" rakyat Sabah yang mempercayai bahawa "asal-usul" mereka adalah dari kawasan ini. yang pada suatu ketika dahulu "merah" satu perlambangan menunjukkan betapa ramai manusia di tempat ini. Masyarkat Kadazandusun sehingga kini masih mempercayai bahawa pokok dan tempat Nunuk Ragang itu adalah "keramat" dan disegani. Tanggapan bahawa Nunuk itu Merah atau Nunuk Ragang adalah kiasan bagi menggambarkan betapa ramainya manusia (lembaga merah) yang bersenda ria di sekitar kawasan Nunuk ini. Dahan-dahan dan akar terjuntai ke sungai. manusia yang ramai dikiaskan sebagai "warna merah" apabila dilihat dari jarak jauh dan bukanlah pokok Nunuk itu yang berwarna merah. (Aragang/ Ragang(Bahasa Kadazandusun)=Mer ah.Saiz pokok Nunuk itu sangat besar dan sebahagian daripada akar serta dahandahannya condong ke arah sungai Liwogu.

otuyu. Kehidupan mereka aman dan damai. sama ada dari puncak bukit mahupun dari sebarang sungai Liwogu. obingupus. opori. obinsianan. sementara yang lain memanjat .) turun bermandimanda di sungai Liwogu. bersatu padu. gadis.00 petang. obintudau. Keperluan hidup yang lain juga mudah diperolehi di sekeliling perkampungan Nunuk Ragang ini. Hidup yang tenang dan tenteram itu telah membolehkan . ketika itulah ramai penduduk (tidak kira tua. obintumbayaan. Suasana demikian berlaku hampir pada setiap hari dan pada masa yang hampir sama. osuau. mamantang. muda. okupi. Pokok Nunuk kelihatan seolah-olah "aragang". ketika cuaca baik dan cahaya matahari memancar di ufuk barat dari jam 1. obintinong. pemandangannya sangat menakj ubkan. KEHIDUPAN MASYARAKAT NUNUK RAGANG Masyarakat terawal Kadazandusun dikatakan telah menghuni tempat ini dalam keadaan bebas. ohinomod. obiniangasan. obulun omonit inginawo. menikmati berbagai-bagai jenis bekalan makanan yang mencukupi. baik makanan daripada hutan mahupun daripada sungai serta hasil daripada usaha pertanian.. otorini. mogiuhup-uhup. otoluod.00 petang hingga 4. orulan. aparu. kecuali cuaca tidak baik atau sungai Liwogu ini banjir . obingkanggau. Maka apabila seseorang melihat pokok Nunuk dalam suasana seperti itu dari jarak jauh.Penduduk di sini sangat ramai. obinronok. obingopi. oining. opohawang. bergayutan serta ramai yang berjemur di atas dahan-dahan rendang Nunuk tersebut . pemuda dan anak-anak dsb. mogit abang-tabang. onimot.

sompoton. kakali.dll). peralatan pertanian (seperti ragus. Legenda Nunuk Ragang turut memuatkan cerita berhubung dengan pengembara-pengembara China di kawasan Kinabatangan dan Labuk. tusi dll). sinandang. ramok. luping. golong. turali.mereka berfikir sambil menerokai "teknologi baru" bagi menambah kecekapan. tokuluk (sirung. sada toosin. suling pumpuak. peralatan penternakan(lukug. kakanan. Tadau Kaamatan Pesta Kaamatan atau nama lain iaitu (Tadau Kaamatan) atau di dalam bahasa Kadazan "Magavau" merupakan upacara perayaan khas untuk menghormati "Bambazon" iaitu . tawos dll). rungkasip. gaba. siud. dll). paha. dangol. paliw. tungkakub. tosung. peralatan muzik dan bunyi-bunyian (seperti tagung. tabpai. bilis. balatik. sungul. basung. sodik. rilibu/ raya dll). peralatan memburu (sopuk. menambah dan memudahkan urusan serta meningkatkan kesejahteraan hidup seharian. Basung. Bidang bidang yang diterokai antara lain ialah peralatan pakaian (seperti sinombiaka. linumbagai. guyudan. gading dll ). bangkala. tuwil. peralatan dan produk-produk ekonomi(seperti Bohungon. tambong. pimpig. gagamas. bungkau. limpogot . sigup. Peralatan perikanan (seperti tundalo. di mana mereka dikatakan mempunyai beberapa siri pertemuan yang terawal dengan penduduk-penduduk Nunuk Ragang. bubusawak dll). tandus. tipun. kisaran.

Nasi akan diperam di dalam sebuah tempayan besar atau "tajau" selama seminggu. pertunjukan bina badan. diperbuat sama ada daripada beras (nasi) atau ubi kayu. Tapai merupakan minuman tradisi mereka. Tarian ini ditarikan oleh kaum petani terdiri daripada lelaki dan perempuan dengan memakai pakaian tradisional mereka. Pesta Kaamatan yang dirayakan dewasa ini telah diluluskan oleh Majlis Undangan Kerajaan Koloni sebagai cuti umum Sabah sejak tahun 1960 lagi. Selain daripada persembahan tarian Sumazau. Antara sambutan menarik yang diadakan ialah persembahan dan pertandingan tarian Sumazau. Tarian ini ditarikan dengan kedua-dua tangan diangkat ke paras bahu dan dikibar-kibarkan umpama kipasan sayap burung. dan persembahan segala jenis kesenian dan kraftangan. Perayaan ini adalah amalan secara tradisi Kaum Kadazan-Dusun sejak zaman berzaman. Tarian ini dengan iringan paluan gong. Perayaan "Magavau" ini biasanya diadakan selepas selesai menuai padi. diadakan juga pertandingan nyanyian dipanggil Sugandoi. Pertandingan seperti memukul gong dan sukan rakyat juga menjadi antara acara utama dalam perayaan ini. Biasanya tapai dicampur dengan ragi untuk mempercepatkan . atau ubi kayu diperam selama dua hingga tiga minggu. dan ratu cantik atau "Unduk Ngadau". iaitu sejenis arak tradisional. Ketua Menteri Sabah yang pertama. mengikut alunan rentak yang dimainkan. oleh Tun Haji Mohamad Fuad Stephens. Antara hidangan popular semasa perayaan ini ialah meminum tapai atau "Kinomol".semangat padi.

Walau bagaimanapun ia tetap membawa maksud yang sama. Mereka menggunakan sebatang buluh kecil yang dipanggil "Sumbiling" untuk menyedut air tapai ini dari dalam tempayan besar. . Makanan tradisional turut disediakan sempena hari tersebut. Oleh kerana sebahagian dari mayat Huminodun itu mengeluarkan benih padi. Kinoingan ( Tuhan ) dan isterinya Suminundu mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Huminodun. Untuk menyelamatkan orang-orang Kadazandusun daripada kebuluran kerana tidak mempunyai makanan yang mencukupi. Biasanya sumbiling digunakan untuk meminum air tapai yang diperbuat daripada ubi kayu. maka Kinoingan terpaksa mengorbankan anak kesayangan mereka Huminodun. Selain itu. mayat Huminodun itu telah mengeluarkan berjenis-jenis benih tumbuhan yang menjadi makanan utama kepada kita sekarang. Huminodun dibunuh dan mayatnya dikubur menurut adat istiadat selengkapnya. Menurut cerita lisan.proses "memberi rasa" kepada tapai tersebut. Kononnya. mereka juga menggunakan gelas khas dinamakan "Singgarung" yang diperbuat daripada buluh. maka wujudlah kepercayaan bahawa padi itu mempunyai semangat yang diberi nama "Bambazon". Asal usul Magavau Terdapat banyak sebutan perkataan Magavau ini mengikut dialek dan lokasi suku kaum Kadazandusun. Salah satu benih tumbuhan itu ialah padi.

Selain itu.Bermula dari kejadian inilah orang-orang Kadazandusun memulakan upacara Pesta Kaamatan ( Pesta Menuai ) seperti yang dirayakan dewasa ini. Perayaan seumpama ini mengharapkan agar rezeki yang akan datang bertambah baik dan lumayan. . Upacara penghormatan terhadap semangat padi yakni padi-padi yang selesai dituai dan telah selamat dimasukkan ke dalam ketawai ( Tangkob ) iaitu bekas tempat menyimpan padi. perayaan Pesta Kaamatan ini juga mengingatkan kita akan rasa penghargaan dan penghormatan masyarakat Kaum Kadazandusun akan Penciptanya ( Kinoingan ) yang sanggup mengorbankan anak kesayangannya Huminodun untuk menyelamatkan orangorangnya supaya tidak mati kebuluran.

L M .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful