P. 1
ASSURE MZ

ASSURE MZ

|Views: 339|Likes:
Published by hasimharun

More info:

Published by: hasimharun on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2013

pdf

text

original

Menghuraikan enam langkah model ASSURE untuk membina pakej pembelajaran bagi satu sub topik pelajaran : Mata

Pelajaran: Pendidikan Muzik Tajuk : Rekorder 1. A : Analyse Learner (Analisis Pelajar) Dalam langkah menganalisis pelajar, terdapat tiga aspek yang boleh dibuat analisis iaitu ciri-ciri umum pelajar, pengetahuan dan pengalaman sedia ada serta gaya pembelajaran pelajar. 1.1. Ciri-ciri umum Ciri-ciri umum pelajar yang boleh dianalisis bagi tajuk Rekorder ialah jantina, taraf sosio ekonomi dan petempatan. Di dalam kelas Tahun 4 Amanah yang saya ajar terdapat sejumlah murid seramai 30 orang. Daripada jumlah tersebut, 12 orang merupakan murid lelaki manakala 18 orang merupakan murid perempuan. Taraf sosio ekonomi murid-murid kelas tersebut pula boleh dikatakan sederhana sahaja. Ini adalah kerana, ibubapa para pelajar tersebut berpendapatan sederhana. Petempatan para murid ini pula boleh di kawasan pedalaman. 1.2. Kompetensi khusus peringkat masuk Tahap pengetahuan dan pengalaman pelajar mengenai tajuk Rekorder telah dikenalpasti kerana mereka telah didedahkan dengan teori dan peralatan muzik sejak dari darjah satu. Seandainya diadakan sesi soal jawab, saya bolehlah bertanya dan berbincang dengan murid mengenai tajuk Rekorder bagi mengimbas semula ingatan murid terhadap terhadap tajuk tersebut. Sebagai contoh, saya akan bertanya dan berbincang dengan murid mengenai rupa bentuk dan pic yang dihasilkan oleh alat muzik tersebut. Saya bolehlah memasukkan beberapa soalan pengetahuan am berkaitan dengan tajuk bagi menguji tahap pengetahuan murid-murid terhadap tajuk Rekorder. Saya juga boleh meminta murid untuk melukis gambar rekorder untuk menguji sejauh mana ilmu mereka terhadap tajuk tersebut. Selain pengetahuan sedia ada murid tentang rekorder, mereka juga telah didedahkan 1.3. Stail pembelajaran Apabila saya mula menjejakkan kaki di dalam bilik darjah, saya akan berhadapan dengan berbagai telatah murid. Ada pelajar yang kelihatan ceria, peramah, suka berinteraksi dan ada juga murid yang pendiam dan menjadi pemerhati sahaja. Ada pelajar yang kelihatan cergas dan ada murid yang malas dan suka tidur dalam bilik darjah. Terdapat juga murid yang suka membuat bising dan mengganggu pengajaran guru. Senario ini terjadi disebabkan terdapatnya perbezaan individu dalam berbagai aspek. Untuk menjadi guru yang berkesan, saya perlu

menyedari perkara ini dan memikirkan pendekatan pengajaran dan aktiviti yang sesuai untuk mereka. State Objektif (Menyatakan Objektif) Objektif yang dibuat perlulah dinyatakan secara khusus yang menepati kehendak siapa yang hendak mencapainya. Mereka memerlukan kombinasi rangsangan–rangsangan melalui penglihatan. mereka perlu menatap wajah guru mereka yang menyampaikan isi pelajaran dengan bantuan bahasa isyarat. 2. Selain itu terdapat juga pelajar yang suka belajar secara berkumpulan. imej gambar-gambar. mengingati maklumat apabila bekerja dengan rakan pelajar yang lain dan stimulasi daripada rakan membantu anda memahami perkara baru.menghiasi meja tempat belajar dengan poster-poster dan formula-formula. Pelajar yang gemar mengamalkan gaya ini suka dibimbing oleh orang yang disanjungi dan tidak boleh menentukan objektif pembelajaran diri sendiri . afektif dan kognitif dan ini menghasilkan perbezaan dalam proses pembelajaran atau ringkasnya cara belajar. Pelajar visual merupakan pelajar yang lebih suka menjalani pembelajaran melalui deria penglihatan mereka. dari segi istilahnya disebut sebagai stail pembelajaran. Sewaktu belajar. Gaya pembelajaran yang pertama ialah pelajar visual. Setiap individu pelajar mempunyai ciri-ciri yang berbeza. pendengaran dan kemudian melibatkan diri secara fizikal dalam pembelajaran seperti terlibat secara aktif dalam aktiviti. Interaksi dalam kumpulan membantu meningkatkan pembelajaran mereka. carta dan edaran-edaran bahasa. Hal yang demikian kerana saya dapati mereka lebih suka belajar melalui pengalaman. saya dapati murid-murid kelas 4 Amanah ini mempunyai stail pembelajaran yang berbeza. paparan visual termasuk rajah-rajah. Mereka belajar dengan lebih mudah sekiranya berteman kerana dapat menyiapkan sesuatu tugasan dengan bekerjasama dengan orang lain . Setelah dibuat analisa dan pemerhatian melalui sesi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Kombinasi rangsangan seperti aktiviti dan pita audio memudahkan pelajar memahami perkara baru. tranperansi. Sebilangan murid 4 Amanah juga merupakan pelajar kinestetik. sama ada dari segi fizikal. apa yang hendak dicapai.Mereka juga suka mendengar muzik yang ringan semasa belajar. bagaimana hendak mencapai dan . lawatan. Aspek sosialisasi antara ahli kumpulan adalah sangat perlu bagi mereka kerana mereka mempunyai sikap menurut perintah dan belajar apa yang diajar tanpa menyoal. dan main peranan. video. buku-buku teks yang mempunyai ilustrasi. Cara belajar ini.

aktiviti nyanyian. psikomotor dan afektif. Dalam kaedah pengajaran untuk muzik. bertanggung jawab. psikomotor dan objektif afektif. Begitu juga halnya dengan pemupukan semangat kerjasama. Bagi tajuk Rekorder. Mereka juga dapat membuat Bagi objektif afektif ialah murid. Setiap kemahiran muzik perlu diaplikasikan melalui latihan yang berterusan untuk 3. Kemahiran permainan rekorder memerlukan murid-murid menjalani proses latihan yang berterusan. Memilih Kaedah. Perkembangan sahsiah yang sihat dapat juga dibina. apa yang hendak dicapai. Bagi memenuhi tujuan tersebut. Objektif yang dibuat perlulah dinyatakan secara khusus yang menepati kehendak siapa yang hendak mencapainya. Bagi tajuk Rekorder. mengukuhkan sikap bertimbang rasa. Kaedah ini amat sesuai digunakan bagi mengelak kebosanan yang mungkin dialami oleh murid-murid. Bagi tajuk Rekorder. Menentukan kaedah yang sesuai untuk digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. dan sebagainya. gerakan dan permainan alat amat sesuai digabungjalinkan. bagaimana hendak mencapai dan ukuran tahap minimum yang hendak dicapai. semangat pertandingan yang sihat antara kumpulan juga boleh diadakan melalui aktiviti persembahan esembel rekorder secara berkumpulan pada akhir pengajaran.1. objektif pembelajaran boleh dibahagikan kepada objektif kognitif.murid dapat menerapkan nilai kerjasama berkumpulan ketika melakukan persembahan esembel rekorder. Memilih media yang sesuai dan boleh diselaraskan atau diselarikan dengan kaedah . Media dan Bahan Sumber 3. Murid yang mempunyai kemahiran yang lebih akan membantu rakan yang lemah. Selain itu. saya juga akan menggunakan kaedah penggabungjalinan iaitu menggabungjalinkan kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid dalam Pendidikan Muzik. saya menggunakan kaedah pengajaran secara berkumpulan. Murid-murid dipecahkan kepada beberapa kumpulan kecil yang mempunyai pelbagai aras kebolehan. bertolak ansur. objektif pembelajaran boleh dibahagikan kepada tiga aspek iaitu objektif kognitif. Dengan menggunakan kaedah ini. Objektif kognitif yang perlu dicapai oleh murid ialah mereka dapat mengenali not B. 3. saya telah memilih beberapa kaedah pengajaran yang bersesuaian untuk proses pengajaran dan pembelajaran.2. A dan G mengikut penjarian rekorder. Selain kaedah pengajaran secara berkumpulan. Murid-murid juga berpeluang memainkan peranan mengembangkan bakat kepimpinan.ukuran tahap minimum yang hendak dicapai.

Semasa membina dan menyediakan media pengajaran ini. Bahan yang perlu disediakan dalam pengajaran tajuk Rekorder adalah bahan maujud iaitu rekorder. Penggunaan powerpoint ini dapat menjimatkan masa dan kawalan kelas yang berkesan. saya memilih perisian power point sebagai medium utama pengajaran. Selepas itu.yang dipilih. Komputer yang mengandungi perisian powerpoint perlu dipastikan berfungsi. beberapa orang murid akan dipilih secara rawak untuk menjawab soalan ringkas di skrin komputer. Semasa sesi menjawab soalan ini. Dari segi pemilihan media pula. Powerpoint yang memaparkan audio alatan genderang disediakan untuk menguji pengetahuan sedia ada murid. 4. beberapa soalan berkaitan dan menguji minda mereka diajukan sebelum diajar melalui paparan skrin. Memilih bahan yang sesuai dan boleh diselaraskan atau diselarikan dengan kaedah yang dipilih. Penggunaan model-model tersebut perlulah secara optimum dalam sesi main peranan. R : Require learner participation (Libatkan pelajar) . Ini untuk memastikan bahawa murid-murid betul memahami pengajaran yang disampaikan selain objektif dapat dicapai. Selain powerpoint. saya telah meneliti beberapa perkara yang boleh menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan. saya juga menggunakan perisian muzik khas ’forte’ iaitu perisian yang membantu saya membina skor lagu dan kaunter melodi yang akan digunakan oleh murid-murid sebagai latihan. saya haruslah mengkaji samada media yang digunakan berada dalam keadaan elok atau sebaliknya sebelum digunakan. Saya perlu menyediakan persekitaran yang sesuai dengan menyusun model tersebut agar mudah dicapai dalam sesi main peranan. U : Utilize media and materials (Guna media dan bahan) Bagi pengajaran tajuk Rekorder.2. Kemudian. sebagai contoh model tersebut digunakan dalam sesi main peranan. Contohnya untuk memastikan interaksi dua hala antara guru dan murid. saya seharusnya menyediakan bahan yang betul. Perisian power point juga digunakan untuk memaparkan skor-skor lagu serta latihan penjarian yang akan dilakukan oleh murid-murid. lengkap dan cukup untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. saya juga harus merancang penggunaan model-model tersebut. 3. skor lagu iaitu lagu ‘ Mary Had A Little Lamb dan helaian skor latihan serta ilustrasi penjarian not rekorder 4.

menarik serta efektif. Semasa tayangan video ini berjalan. saya boleh menayangkan video persembahan esembel rekorder dalam bentuk orkestra. aktif. Penilaian adalah aspek terpenting yang mana melibatkan guru dan murid. Antara yang boleh saya dilakukan untuk menilai semua ini adalah dengan bersoal jawab tentang soalan yang dipaparkan melalui perisian power point. Aktiviti ini dijalankan dalam bentuk pertandingan yang mana setiap murid perlu bergerak aktif dalam kumpulan masingmasing. Murid-murid juga boleh berkongsi pandangan serta pendapat masing-masing tanpa sebarang sekatan. aktiviti yang melibatkan murid perlulah bersifat baru. Ini juga akan menyebabkan pengajaran dan pembelajaran pada hari itu menjadi pasif. Dalam tajuk Rekorder.murid nampak dengan jelas sesuatu pembelajaran dan dapat diulang tayang. ini . Hal ini seterusnya dapat meningkatkan perubahan tingkah laku yang diharapkan iaitu murid-murid dapat mempraktikkan cara permainan alat tersebut. saya juga perlu ingat bahawa tidak sama sekali membiarkan isi yang ingin disampaikan adalah berterusan dan meleret kerana hal ini akan membuat murid.6 Melakukan Penilaian dan Pengubahsuaian Setelah sesi pengajaran tamat. Bagi mencapai tujuan ini. serta sesi perbincangan selepas selesai proses pengajaran dan pembelajaran Saya juga seharusnya memastikan suasana proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. 2. Contoh penglibatan aktif murid-murid dalam pembelajaran Rekorder adalah seperti sesi permainan rekorder secara esembel dalam kumpulan. saya boleh mengemukakan soalan yang berkaitan dengan kemahiran yang telah mereka lakukan.murid berasa bosan. Penggunaan video semasa sesi penutup mengenai tajuk Rekorder adalah sangat sesuai. kerincing dan kastenet akan dapat membantu meningkatkan serta mengekalkan penglibatan pelajar dalam pembelajaran. menarik serta melibatkan semua orang murid.1. Sekiranya pencapaian adalah baik. saya akan menilai apa yang telah dilakukan dan dihasilkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran.Dalam pengajaran rekorder. penggunaan bahan sumber seperti rekorder dan alatan muzik sampingan seperti gendang. Tayangan video dapat membolehkan murid. Saya juga perlu memastikan bahawa isi yang disampaikan adalah ringkas tetapi padat. Walaubagaimanapun. kaedah dan bahan yang sesuai atau tidak dan objektif yang telah dirangka tercapai atau sebaliknya. saya akan menilai sama ada proses pengajaran memberi kesan atau tidak kepada murid-murid di samping pemilihan media.

penggunaan media.bahan dan sebagainya. Selain daripada itu. murid-murid dapat dinilai melalui pemerhatian sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk penilaian pembelajaran. Model reka bentuk pengajran ASSURE amat menekankan penggunaan bahan sumber dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Penutup Daripada tugasan kerja kursus Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran yang telah saya terima dan selesaikan. sebelum memulakan sesuatu sesi pengajaran. media dan bahan yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. saya juga beroleh sedikit pengetahuan mengenai kepentingan penggunaan bahan sumber dalam proses pengajaran dan pembelajran. Tindakan untuk menangani masalah pembelajaran murid-murid boleh diambil seperti mengubah kaedah. saya telah memperoleh pelbagai pengetahuan mengenai kebaikan model reka bentuk pengajaran ASSURE. saya perlulah melakukan sesi refleksi bersama dengan murid-murid. kaedah dan bahan adalah tepat dan bersesuaian. Saya juga boleh mengajukan beberapa soalan kepada murid-murid bagi mengetahui apa yang telah diperolehi oleh murid-murid daripada sesi pengajaran dan pembelajran yang telah dijalankan. Langkah menganalisis pelajar adalah sangat penting kerana dari situ seseorang guru dapat mengetahui tahap keupayaan seseorang muridnya serta ciri-ciri yang terdapat pada dirinya. Hal ini adalah kerana bahan sumber dapat menjadikan sesuatu proses . Perkara inilah yang sering terlupa atau terabaikan oleh guru-guru di sekolah pada masa sekarang. Sesi refleksi ini juga dapat membantu saya menilai kelemahan yang terdapat dalam pengajaran saya serta dapat menilai yang objektif P&P dicapai atau tidak. Langkah ini diambil adalah untuk memastikan bahawa tindakan susulan yang sesuai dapat diambil dalam kadar segera seperti tindakan pemulihan untuk murid-murid yang lemah supaya keadaan tidak menjadi lebih teruk dan tindakan pengukuhan untuk murid-murid yang dapat menguasai sesuatu kemahiran bagi memperkembangkan mereka dengan optimum Selepas tamat sesi pengajaran dan pembelajaran rekorder. Penilaian terhadap murid dapat dilakukan melalui aktiviti amali yang telah mereka lakukan. Penilaian juga harus dibuat terhadap keberkesanan penggunaan kaedah. seseorang guru perlu terlebih dahulu menganalisis murid-muridnya.menggambarkan objektif yang dirancang telah tercapai. Hal ini seterusnya dapat membantu guru merancang cara-cara atau strategi-strategi pengajaran yang lebih berkesan kepada murid-muridnya agar tiada seorang pun daripada murid-muridnya yang tercicir daripada beroleh ilmu. Antaranya.

Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Catatan . Bagi saya. berkesan dan memberi kelainan agar murid-murid tidak berasa bosan.pengajaran guru menjadi lebih menarik. keenam-enam langkah yang terdapat dalam model ASSURE adalah sangat penting bagi dijalankan oleh guru dalam setiap pengajaran hariannya di dalam kelas. saya dapat mempraktikkan penggunaan model reka bentuk pengajaran ASSURE di sekolah. penggunaan model reka bentuk pengajaran ASSURE adalah lebih baik berbanding model-model yang lain kerana ianya lebih lengkap dan bersistematik. Diharapkan agar apabila saya menjadi seorang guru kelak. Sebagai kesimpulannya. setiap guru perlulah mengguna dan mempraktikkan model reka bentuk pengajaran ASSURE apabila mengajar di kelas. Sesungguhnya.

Murid-murid mendengar dan meneka bunyi-bunyi instrument / genderang yang diperdengarkan. . Murid-murid mendapat jawapan melalui tayangan klip video. 1. 4.Powerpoint .Laptop . 3. 1. Murid-murid memerhati dan mendengar dengan teliti. . Guru memberi jawapan dengan menayangkan klip video bunyi alatan yang diperdengarkan tadi.LCD projector Media dan Bahan Langkah 1 ( 10 minit ) Guru memperkenalkan sistem penomboran pada jari. 2. Guru menerangkan sistem penomboran pada jari. Guru menerangkan sistem penomboran pada rekoder. Murid meneka bunyi yang dimainkan melalui slaid powerpoint. Guru menayangkan slaid powerpoint sistem penomboran pada rekoder. 3.Set Induksi ( 5 minit ) Meneka bunyi alat muzik / genderang. 5. LCD Guru memperkenalkan sistem penomboran pada rekoder. 3. Murid memerhati dan mendengar dengan teliti. Guru memainkan beberapa bunyi alat muzik / genderang 2. Guru menayangkan slaid powerpoint sistem penomboran pada jari. ABM : laptop. 1. 2.

Guru menayangkan slide powerpoint kaitan di antara penjarian dengan rekoder. 2. ‘not A’ dan ‘not G. sabar. Guru menerangkan cara meletakkan jari pada lubang rekoder iaitu dengan meletakkan jari dan lubang dengan nombor yang sama. A. 2. Murid-murid memerhati dan mendengar dengan teliti.Nilai : Berdikari. Murid dalam kumpulan Melakukan penjarian not B. dan G dengan pemantauan guru. 3. Guru memberi penerangan dan menunjuk cara bagaimana meletakkan penjarian yang betul untuk ‘not B’. Pengenalan Not Rekoder 1. teliti. Media dan bahan -Forte -Skor lagu Powerpoint . teliti. 2. Nilai : Berdikari. Guru menayangkan beberapa slide tentang not rekoder dan penjarian yang betul. 1. sabar. Mengaitkan penjarian dengan rekoder.

Forte Nilai Disiplin. 5.’. rekoder. Guru menayang dan membunyikan not-not melalui skor lagu yang ditayangkan.tu. 3. Guru menerangkan kaedah tiupan pada rekoder dengan membunyikan ‘tu. Murid melihat dengan penuh minat. LCD Projector. Media dan bahan Laptop.tu. . (‘tu’) 4. Guru memastikan murid mengikut arahan.. 2. Murid meniup rekoder mengikut arahan guru. mengikut arahan Penutup (4 minit) Tayangan klip video Guru menayangkan klip video pertandingan assemble rekoder ..Penglidahan 1. Guru meminta murid meniup rekoder dengan penglidahan yang betul.

15 pagi Bilangan murid : 30 orang ( 12 lelaki dan 18 perempuan ) Aspek : Permainan Rekoder Item : Pengenalan Rekoder Tajuk Lagu : Mary Had A Little Lamb Kemahiran : . Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran.15 pagi – 10. Bermain rekoder mengikut penjarian not B.Mengenal penjarian rekoder not BAG. Meniup rekorder dengan pic yang tepat dan betul 3. . A dan G dengan betul. Murid dapat bekerjasama dalam kumpulan 4.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik Kelas : Empat Amanah Masa : 9. . 2. murid-murid boleh: 1. . .Memainkan rekoder dengan mempraktikkan teknik yang betul secara berpandu.

Rekorder. Alatan Genderang Media Pengajaran : Laptop.Kompentensi Peringkat Masuk : Murid pernah melihat rekoder. video . Demonstrasi : Skor lagu. Kaedah Pengajaran Bahan Pengajaran : Berkumpulan. kibod. LCD Projector.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->