P. 1
Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu

Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu

|Views: 186|Likes:
Published by nurul_h_4

More info:

Published by: nurul_h_4 on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2014

pdf

text

original

Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu

GENERASI

hari ini rata-rata tidak mengetahui
akan sejarah tamadun
bangsa Melayu yang tinggi. Sebenarnya,
bangsa Melayu merangkumi bukan sahaja
Melayu Brunei, Indonesia, Malaysia,
Singapura dan Selatan Thailand, tetapi juga
Melayu Campa di Vietnam dan Kemboja,
serta orang-orang Funan di Kemboja, Melayu
Filipina, Madagaskar, Taiwan dan pribumi di
Papua New Guinea dan pulau-pulau di
Asia-Pasifik. Perkataan "Melayu" sebenarnya
berasal dari bahasa Sanskrit, Malaya atau
Malai, yang bermaksud "Gunung"; dan "Gunung"
itu pula ialah perkataan Melayu moden
untuk perkataan purbanya "Pnom". Marko
Polo (pengembara Itali 1254-1323) merujuk
bangsa atau bahasa Melayu sebagai Malaiur;
catatan pegawai Portugis di Melaka, de Eradia
seorang ahli matematik keturunan Melayu
pada sekitar 1600, merujuk bahasa di
Melaka sebagai Malaio; manakala catatan
China sejak abad ke-6 lagi menyebutnya sebagai
Mo-lo-yu, Molo-yoou dan Mo-lo-yeu.
Satu daripada tinggalan ilmu Melayu Funan
(pada batu bersurat bertarikh 531 Syaka,
tahun Melayu Purba yang bermula pada tahun
78M (609M) yang terkenal ialah sistem
angka perpuluhan yang ada simbol sifar (yang
sama sistemnya seperti angka sekarang).
Sebelum abad ke-8M lagi Melayu Campa
ada mencatatkan di prasastinya tentang kemahiran
mereka dalam pelbagai bidang ilmu
dengan mengelaskan ilmu-ilmu yang ada
pada mereka itu kepada enam bidang ilmu
termasuklah bidang sainsnya yang diistilahkannya
sebagai horasastera (iaitu astronomi,
astrologi, kosmologi dan yang berhubung dengannya
seperti matematik dan fizik).
Unit-unit sukatan asasi ciptaan orang-orang
Melayu Campa dahulu juga cukup komprehensif,
bersistem dan piawai, iaitu unit panjang atau
jarak, dinamai li dan chang (kira-kira 10 kaki,
unit Inggeris-Melayu yang berasal dari istilah
Inggeris (fe e t ) berasaskan panjang kaki seorang
raja England abad ke-16. Yang menariknya, ribuan
tahun kemudian Inggeris mengambil istilah
dram atau dramma (Sanskrit) menjadi satu
daripada istilah unit isi padunya, drum.
Dalam tamadun Melayu, pada abad ke-7M lagi,
sudah wujud istilah imbuhan unit bilangan seperti
eka- (ekadasa=11, ekabahasa=satu bahasa), dwi-/bidwinmatra
= dua dimensi, bhineka=dua aneka, tri-
(tribuana=tiga alam nyata,), panca- (pancaindera =
lima deria) polok/pulu/puluh, ratus, rivu/riwu/ribu,
laksa (10 ribu), keti (100 ribu), dan ayuta/juta.
Pencatat Sepanyol bersama pengembara terkenalnya,
Magellan, pada awal abad ke-16M mencatat
perkataan Melayu ini sebagai "iouta". Di Barat,
sebahagaian daripada unitnya yang setara dengan
unit-unit Melayu di atas itu wujud hanya mulai
abad ke-13M sahaja dan sebahagian lagi dicipta
dalam abad-abad selepasnya.
Selain itu, pada abad ke-14M, selepas kedatangan
Islam ke Alam Melayu terdapat banyak
manuskrip dan buku atau kitab Melayu
berkenaan dengan ilmu SAKTI (sains, kesihatan,
kejuruteraan dan teknologi), selain daripada
ilmu sakti biasa itu (ilmu sihir dan ajaib).
Manuskrip bidang perubatan dan bioteknologi
mungkin menjadi manuskrip Melayu yang
terbanyak tetapi bidang ini dikenali sebagai tib
atau mujarobat dan ahlinya tabib. Sebahagian
besarnya masih belum dikaji oleh ahli-ahli biokimia,
bioteknologi, bioperubatan dan perubatan
kita sekarang. Oleh itu, dalam konteks sains
moden ilmu-ilmu yang ada dalam ribuan manuskrip
ini banyaklah yang bersifat hipotesis;
dan sesuatu hipotesis dalam sesuatu bidang ilmu
amatlah diingini dan mahal harganya kerana
semua sains bermula dengan hipotesis.
Satu lagi bidang kekuatan orang Melayu
dahulu ialah bidang ilmu mantik (lojik), kosmologi,
astrologi (ilmu nujum), kosmogeni dan
falak (astronomi). Manuskrip Melayu yang tertua
yang dijumpai setakat ini ialah Kitab Abi
Ma.syar al Falak oleh Ahmad Abdul Qadir Ibni
Abdul Rahman pada 1209h/1794M.
Kesemua ini membuktikan bahawa bahasa
Melayu pernah mengungkapkan ilmu dalam
zaman kegemilangannya, dan jika terus dimartabatkan
dan diberi kepercayaan, mampu
menjadi bahasa ilmu yang dapat menjana
minda bangsanya.
Dr. Shaharir Mohamad Zain ialah mantan pensyarah matematik
ukm.
Oleh: Shaharir Mohammad Zain
Generasi hari ini rata-rata tidak mengetahui akan sejarah tamadun bangsa Melayu yang
tinggi. Sebenarnya, bangsa Melayu merangkumi bukan sahaja Melayu Brunei, Indonesia,
Malaysia, Singapura dan Selatan Thailand, tetapi juga Melayu Campa di Vietnam dan
Kemboja, serta orang-orang Funan di Kemboja, Melayu Filipina, Madagaskar, Taiwan dan
pribumi di Papua New Guinea dan pulau-pulau di Asia-Pasifik.
Perkataan ³Melayu´ sebenarnya berasal dari bahasa Sanskrit, Malaya atau Malai, yang
bermaksud ³Gunung´; dan ³Gunung´ itu pula ialah perkataan Melayu moden untuk
perkataan purbanya ³Pnom´. Marko Polo (pengembara Itali 1254-1323) merujuk bangsa atau
bahasa Melayu sebagai Malaiur.
Catatan pegawai Portugis di Melaka, de Eradia seorang ahli matematik keturunan Melayu
pada sekitar 1600, merujuk bahasa di Melaka sebagai Malaio; manakala catatan China sejak
abad ke-6 lagi menyebutnya sebagai Mo-lo-yu, Molo-yoou dan Mo-lo-yeu.
Satu daripada tinggalan ilmu Melayu Funan (pada batu bersurat bertarikh 531 Syaka, tahun
Melayu Purba yang bermula pada tahun 78M (609M) yang terkenal ialah sistem angka
perpuluhan yang ada simbol sifar (yang sama sistemnya seperti angka sekarang).
Sebelum abad ke-8M lagi Melayu Campa ada mencatatkan di prasastinya tentang kemahiran
mereka dalam pelbagai bidang ilmu dengan mengelaskan ilmu-ilmu yang ada
pada mereka itu kepada enam bidang ilmu termasuklah bidang sainsnya yang diistilahkannya
sebagai horasastera (iaitu astronomi, astrologi, kosmologi dan yang berhubung dengannya
seperti matematik dan fizik).
Unit-unit sukatan asasi ciptaan orang-orang Melayu Campa dahulu juga cukup komprehensif,
bersistem dan piawai, iaitu unit panjang atau jarak, dinamai li dan chang (kira-kira 10 kaki,
unit Inggeris-Melayu yang berasal dari istilah Inggeris (fe e t ) berasaskan panjang kaki
seorang raja England abad ke-16.
Yang menariknya, ribuan tahun kemudian Inggeris mengambil istilah dram atau dramma
(Sanskrit) menjadi satu daripada istilah unit isi padunya, drum.
Dalam tamadun Melayu, pada abad ke-7M lagi, sudah wujud istilah imbuhan unit bilangan
seperti eka- (ekadasa=11, ekabahasa=satu bahasa), dwi-/bidwinmatra = dua dimensi,
bhineka=dua aneka, tri-(tribuana=tiga alam nyata,), panca- (pancaindera = lima deria)
polok/pulu/puluh, ratus, rivu/riwu/ribu, laksa (10 ribu), keti (100 ribu), dan ayuta/juta.
Pencatat Sepanyol bersama pengembara terkenalnya, Magellan, pada awal abad ke-16M
mencatat perkataan Melayu ini sebagai ³iouta´. Di Barat, sebahagaian daripada unitnya yang
setara dengan unit-unit Melayu di atas itu wujud hanya mulai abad ke-13M sahaja dan
sebahagian lagi dicipta dalam abad-abad selepasnya.
Selain itu, pada abad ke-14M, selepas kedatangan Islam ke Alam Melayu terdapat banyak
manuskrip dan buku atau kitab Melayu berkenaan dengan ilmu SAKTI (sains, kesihatan,
kejuruteraan dan teknologi), selain daripada ilmu sakti biasa itu (ilmu sihir dan ajaib).
Manuskrip bidang perubatan dan bioteknologi mungkin menjadi manuskrip Melayu yang
terbanyak tetapi bidang ini dikenali sebagai tib atau mujarobat dan ahlinya tabib.
Sebahagian besarnya masih belum dikaji oleh ahli-ahli biokimia, bioteknologi, bioperubatan
dan perubatan kita sekarang. Oleh itu, dalam konteks sains moden ilmu-ilmu yang ada dalam
ribuan manuskrip ini banyaklah yang bersifat hipotesis; dan sesuatu hipotesis dalamsesuatu
bidang ilmu amatlah diingini dan mahal harganya kerana semua sains bermula dengan
hipotesis.
Satu lagi bidang kekuatan orang Melayu dahulu ialah bidang ilmu mantik (lojik), kosmologi,
astrologi (ilmu nujum), kosmogeni dan falak (astronomi). Manuskrip Melayu yang tertua
yang dijumpai setakat ini ialah Kitab Abi Ma.syar al Falak oleh Ahmad Abdul Qadir Ibni
Abdul Rahman pada 1209h/1794M.
Kesemua ini membuktikan bahawa bahasa Melayu pernah mengungkapkan ilmu dalam
zaman kegemilangannya, dan jika terus dimartabatkan dan diberi kepercayaan, mampu
menjadi bahasa ilmu yang dapat menjana minda bangsanya.
Nota: Shaharir Mohammad Zain merupakan professor matematik di Universiti Malaysia
Terengganu (UMT). Sebelum itu beliau pernah berkhidmat sebagai Timbalan Naib Canselor
(HEA) di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Tuhnluh suyu ucupkun utus keperlhutlnun semuu plhuk yung bersumu-sumu men|uyukun Perhlmpunun 100.000
umut GMP (untl-PPSMI) semulum. Alhumdulllluh, dulum kesemputun yung terbutus, suyu mumpu menghudlrkun
dlrl dlceluh-celuh puru pe|uung Buhusu Kebungsuun (Buhusu Meluyu) deml memper|uungkun murtubut dun
keperluun Fusul 152 Perlembuguun Muluyslu kekul muluh dlperbulkl deml keslnumbungun wucunu llmu dun
kehenduk wurgu Muluyslu.
Se|uk PPSMI dlluksunukun, suyu teluh men|elu|uh terlulu bunyuk kuwusun luur bundur (terutumunyu dl puntul
tlmur) dun men|enguh beberupu sekoluh renduh deml untuk mellhut sendlrl upu sebenurnyu yung berluku
dlperlngkut sekoluh. Humplr 99% pelu|ur sekoluh renduh dlkuwusun luur bundur dlllhut terclclr durl menguusul
llmu Mutemutlk dun Sulns husll durl perluksunuun PPSMI.
Suyu menduput pendldlkun uwulun dldulum buhusu pen|u|uh (Buhusu Inggerls), numun begltu |lwu suyu begltu
kentul untuk memustlkun buhuwu Buhusu Kebungsuun (Buhusu Meluyu) tetup men|udl plllhun utumu dulum
pencernuun llmu.
PPSMI lnl sebenurnyu bertu|uun memutlkun usuhu untuk memurtubutkun Buhusu Kebungsuun (Buhusu Meluyu)
men|udl buhusu llmu. PPSMI lnl suyu kluslflkuslkun sebugul իTlgu Kebodohunլ utuu իTlgu Kedunguunլ.
Jlku sebelum perluksunuun PPSMI, seorung pelu|ur mungkln ukun lemuh hunyu dulum suluh sutu durlpudu 3
mutupelu|urun (Buhusu Inggerls, Mutemutlk utuu Sulns) numun seteluh perluksunuun PPSMI, seorung pelu|ur
mungkln ukun lemuh dulum ketlgu-kltu mutupelu|urun securu serentuk husll durl kelemuhun belluu menguusul
Buhusu Inggerls.
իTlgu Kebodohunլ utuu էTlgu Kedunguunլ lnlluh yung terpuksu kltu hudupl seklrunyu Kementerlun Pelu|urun
(Pendldlkun?) bertegus untuk terus meluksunukun PPSMI. Pernuh suyu menulls mengenul slkup bunyuk plhuk dl
Kementerlun Pelu|urun (Pendldlkun?) yung berterusun mengeluurkun ldeu-ldeu buru tunpu ku|lselldlk dun
perblncungun yung menyeluruh. Terlulu bunyuk plhuk yung ungkuh dl Kementerlun Pelu|urun (Pendldlkun?)
yung sebenurnyu mencucutkun seluruh lnstltusl berkenuun. Setlup kull bertukur Menterl Pelu|urun (Pendldlkun?),
setlup kull ltu |uguluh seluruh pollsl dun gugusun sertu wuwusun Kementerlun bertukur tunpu peruncungun
kukuh.
Muluh golongun pendldlk, lbubupu dun puru ukudemlk tlduk pernuh dlumbll klru pundungun sebelum sesuutu
resolusl utuu ldeu dlterupkun kedulum slstem pendldlkun neguru. Numpuknyu mereku lnl umut suku
bereksperlmen sehlnggukun cucu-murbu slstem pendldlkun neguru. Slkup terlulu bereksperlmen lnlluh yung
sebenurnyu men|udl durl dulum duglng yung |lku dlhulusl sebenurnyu menguntungkun plhuk-plhuk yung
berkepentlngun (penerblt buku teks, penyedlu buhun dun sebugulnyu) yung men|udl dedulu kepudu Kementerlun
Pelu|urun (Pendldlkun?)
Kltu boleh llhut lnslden yung mellbutkun beberupu |utu wung rukyut hungus upubllu pengenulun modul
pengu|urun berususkun multlmedlu (kecoh sekltur 1996 dun 1997) sedungkun husllnyu muslh tlduk duput dlllhut
dengun berkesun dlsekoluh-sekoluh seteluh leblh 10 tuhun dlusuhukun. Puru pendldlk rutu-rutunyu memlllh
untuk membuut pengu|urun dun pembelu|urun securu trudlslonul dengun menyuntlk sedlklt elemen yung
bersesuulun dengun perkembungun teknologl pendldlkun.
Jlku kltu llhut rutu-rutu wurgu Muluyslu yung berumur sekltur 30 tuhun keutus blusunyu boleh berkomunlkusl
dldulum Buhusu Inggerls sedungkun mereku duhulu belu|ur menggunukun slstem KBSR fusu pertumu yung
mengekulkun penggunuun Buhusu Meluyu sebugul buhusu penguntur. Terlulu rumul puru |uruteru, peguum,
ukuuntun, pukur komputer dun puru professlonul lulnnyu yung fuslh berbuhusu Inggerls sedungkun mereku
terdldlk dldulum buhusu penguntur Buhusu Meluyu.
Oleh yung demlklun, muku bukunluh penggunuun Buhusu Kebungsuun ltu mengekung pelu|ur durlpudu
menguusul llmu melulnkun lunyu uduluh pemuduhcuru bugl puru pelu|ur mencernu llmu. Buhusu Inggerls
hunyuluh buhusu keduu yung sepututnyu boleh dlkuusul dengun muduh oleh munu-munu plhuk wuluupun belluu
menuntut llmu dulum Buhusu Kebungsuun.
Jungunluh blurkun pelu|ur kltu menguluml slndrom իTlgu Kebodohunլ utuu իTlgu Kedunguunլ.
Ketuu Perusuh
Bekus Felo Kunun
Instltut Ku|lun Struteglk Dun Anturubungsu գ ISISARKIB : 10/07/2009
Jadikan bahasa Melayu bahasa ilmu
KUALA LUMPUR 9 Julai - Pemansuhan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam
Bahasa Inggeris (PPSMI) merupakan langkah baik untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu.
Tokoh pendidik, Tan Sri Abdul Rahman Arshad berkata, bahasa Melayu merupakan bahasa ibunda yang perlu
dijaga kesuciannya dan dimartabatkan supaya ia tidak terpinggir dalam arus peredaran zaman.
Menurutnya, untuk terus memartabatkan bahasa itu, ia perlu dijadikan bahasa ilmu di semua peringkat
pengajian.
"Langkah kerajaan memansuhkan dasar PPSMI merupakan langkah yang cukup baik, tetapi bukan bermakna
bahasa Inggeris dipinggirkan.
"Sebagai bahasa kebangsaan, keutamaan haruslah diberikan kepada bahasa Melayu untuk terus dipelihara dan
dijadikan sebagai bahasa ilmu," katanya kepada Utusan Malaysia di sini.
Abdul Rahman berkata, apabila PPSMI dilaksanakan, ia telah mewujudkan satu kejutan budaya bagi pelajar luar
bandar yang masih belum bersedia secara keseluruhannya.
Jelasnya, pemansuhan PPSMI bukan bermaksud bahasa Inggeris dipinggirkan tetapi ia harus dijadikan nilai
tambah dalam diri setiap pelajar untuk bersaing di peringkat global.
''Kita akui kepentingan bahasa Inggeris, tetapi PPSMI bukanlah cara yang boleh digunakan untuk memantapkan
penguasaan bahasa Inggeris baik di kalangan pelajar mahupun guru,"

Terjemahkan buku saintifik ke BM
Oleh ASHRIQ FAHMY AHMAD dan MOHD. NOR FITRI AFFENDI MUSTAFA
pengarang @utusan.com.my
KUALA LUMPUR 27 Ogos - Tokoh akademik, Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid
menyarankan agar bahan bacaan saintifik di negara ini diterjemahkan ke bahasa Melayu (BM) bagi
meningkatkan penguasaan ilmu di kalangan rakyat dalam bidang tersebut.
Katanya, negara maju seperti Jepun telah lama menggunakan bahasa ibundanya dalam setiap bidang saintifik.
Katanya, jika dibandingkan dengan pelbagai bahan bacaan ilmiah lain, bidang saintifik masih kurang di dalam
bahasa Melayu.
''Terjemahan itu membolehkan kita lebih memahami dan menguasai bidang tersebut secara menyeluruh,''
katanya ketika berucap pada Majlis Anugerah Pilihan Pembaca 2009 anjuran Popular Book Co. (M) Sdn. Bhd. di
sini, semalam.
Hadir sama Pengarah Popular Holding Limited, Vangat Ramayah.
Tambah Ungku Aziz, selain dapat menguasai bidang berkenaan sepenuhnya, bahasa Melayu juga boleh
dimartabatkan setaraf dengan bahasa asing lain.
''Saya berharap agar anugerah ini ditambah satu lagi kategori khusus kepada bidang saintifik agar dapat
memupuk minat membaca di kalangan orang ramai terhadap bidang tersebut,'' katanya.
Anugerah berkenaan diadakan sempena Pesta Buku Malaysia 2009 yang berlangsung selama sembilan hari
sehingga 31 Ogos ini.
Ia dianjurkan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu yang masing-masing dibahagikan kepada kategori buku
fiksyen dan bukan fiksyen.
Antara buku yang menerima anugerah utama adalah Dr. Mahathir Selected Letters To World Leaders tulisan Tun
Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Abdullah Ahmad serta Lovers and Strangers Revisited tulisan Robert
Raymer bagi kategori bahasa Inggeris.
Bagi kategori bahasa Melayu, buku Andai Itu Takdirnya karya Siti Rosmizah dan Teknik Memotivasikan Anak
Cara Positif tulisan Dr. Tengku Asmadi terpilih menerima anugerah.
Pendidik perlu sokong pemansuhan PPSMI - TPM
Tan Sri Muhyiddin Yassin menyeru warga pendidik di seluruh negara menyokong sepenuh
hati pemansuhan dasar Pembelajaran dan Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa
Inggeris (PPSMI) demi perubahan sistem pendidikan negara.
Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pelajaran berkata, golongan guru perlu
memahami dan menghayati dasar-dasar baru kerajaan bagi menjelaskan kepada ibu bapa dan
masyarakat tentang keputusan pemansuhan itu.
''Pastinya tidak elok kalau di kalangan warga pendidik berdebat ada yang pro dan ada yang
kontra. Apabila kerajaan membuat sesuatu keputusan, ia memang ada rasionalnya.
''Justeru saya berharap sokongan 100 peratus dari kalangan warga pendidik atas dasar dan
perubahan yang kita buat, biarlah sepenuh hati kalau tidak nanti ada yang berbelah-bahagi,"
katanya.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perhimpunan bersama warga pendidik di
Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC) di sini hari ini.
Muhyiddin turut mengakui pencapaian PPSMI pelajar di bandar agak baik tetapi bilangannya
amat rendah.
''Berdasarkan realiti ini kerajaan berpandangan bahawa sekiranya dasar PPSMI diteruskan,
majoriti pelajar yang sederhana dan lemah dalam menguasai bahasa Inggeris akan mengalami
double jeorpady (kesukaran berganda).
''Jika berterusan, dikhuatiri akan berlaku situasi defisit pengetahuan di kalangan pelajar di
mana pelajar yang gagal menguasai konsep asas sains dan matematik menghadapi masalah
untuk menguasai ilmu sains dan matematik di peringkat lebih tinggi," katanya.
Muhyiddin berkata, walaupun terdapat suara-suara yang membantah pemansuhan PPSMI
terutama di akhbar dan blog, namun suara majoriti senyap harus diambil kira.
''Mungkin 80,000 yang tidak setuju (dengan pemansuhan ini) dalam blog, tapi dekat luar ada
dua tiga juta lagi yang menyokong," katanya.
Beliau menambah, lima buah Institusi Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) kampus bahasa
Inggeris akan diwujudkan untuk melatih guru-guru bahasa Inggeris supaya guru-guru bahasa
Inggeris terbaik dan guru-guru terbaik dari luar negara dapat ditempatkan di kawasan luar
bandar.
Ini termasuk menyediakan insentif khusus kepada guru-guru bahasa Inggeris yang bersedia
berkhidmat di luar bandar.
Katanya, enam jawatankuasa kecil telah dibentuk untuk melaksanakan dasar Memartabatkan
Bahasa Malaysia (MBM) dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBI).
''Jawatankuasa ini bertanggungjawab memperincikan aspek latihan guru, kurikulum,
penyediaan buku teks, logistik, personel dan penerangan demi kebaikan kualiti pendidikan
kebangsaan," katanya.KUALA LUMPUR, 21 Julai (Bernama)-- Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) menyokong
penuh pelaksanaan dasar Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkasakan Bahasa
Inggeris (MBMMBI) berikutan langkah kerajaan memansuhkan Pengajaran dan
Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).

Ketua Pengarah DBP Datuk Termuzi Abdul Aziz berkata, dengan pelaksanaan itu Bahasa
Melayu akan kembali diangkat sebagai bahasa ilmu sambil menggalakkan pelajar
menguasai bahasa Inggeris.

"Bahasa Melayu sudah lama menjadi bahasa ilmu di Malaysia lebih daripada 30 tahun
dan tidak pernah menimbulkan sebarang masalah malah telah melahirkan ramai
golongan profesional yang berjaya," katanya kepada wartawan di sini Selasa.

"Walaupun hampir 90 peratus bahan rujukan di Malaysia dalam bahasa Inggeris, namun
pelajar kita mampu memahaminya meskipun menghadapi masalah bertutur di dalam
bahasa Inggeris," kata beliau.

Tambah Termuzi dalam misi memperkasakan bahasa Inggeris, bahan rujukan bahasa
Inggeris tidak akan diterjemahkan secara terus ke dalam bahasa Melayu bagi
mengekalkan ketulenan karya dan memudahkan pembelajaran pelajar.

Beliau berkata Bahasa Melayu merupakan bahasa yang kelima tertinggi digunakan di
dunia dan sebanyak 117 universiti dari 35 buah negara, kebanyakannya di Eropah Timur
menggunakan dan mempelajari Bahasa Melayu.

Kini, Malaysia sudah setaraf dengan negara Eropah Timur yang menjadikan bahasa
Inggeris sebagai bahasa kedua yang perlu dikuasai, kata beliau.

-- BERNAMA

Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu


Bahasa Melayu telah digunakan di Kepulauan Melayu kira -kira abad ke tujuh. Pada
waktu itu terdapat 200 bahasa yang dituturkan di kepulauan tersebut. Penggunaan
bahasa melayu semakin meluas kerana baha sa tersebut mudah dituturkan berbanding
dengan bahasa yang lain. Ciri -ciri keterbukaan yang terdapat dalam bahasa Melayu
yang dapat menerima pengaruh bahasa -bahasa lain menyebabkan bahasa tersebut
dapat berkembang dengan pesat dan menjadi lingua franca dan bahasa ilmu bagi
rantau kepulauan Melayu.

Pada zaman kerajaan Sriwijaya bahasa Melayu dijadikan bahasa pentadbiran ,
perdagangan dan sebagai bahasa ilmu. Menurut catatan yang dibuat oleh seorang
pendita Buddha yang bermastautin selama enam bulan di ibu n egeri Sriwijaya,
menyatakan bahawa sudah ada sebuah pusat pengajian agama Buddha menggunakan
bahasa Melayu. Artikal Penyusunan Sejarah Bahasa Melayu : imbasan dan harapan
Dewan Bahasa, Jun 2006 oleh Awang Sariyan. Bahasa Melayu juga telah mencapai
zaman
kegemilangannya di zaman Kesultanan Melayu Melaka sebagai bahasa ilmu.

Di Malaysia hari ini bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa kebangsaan
sepertiperenggan 152 para satu perlembagaan Malaysia, secara tidak langsung telah
mengiktiraf bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Menurut ensiklopedia
keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka, menjelaskan bahawa bahasa Melayu sebagai
bahasa ilmu ialah
peranan bahasa Melayu itu sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan atau sebagai
alat untuk menyampaikan ilmu pengetahuan moden seperti fizik, kimia, kejuruteraan,
perubatan, ekonomi, undang-undang, kesusasteraan, dan agama.

Kertas kerja ini akan membincangkan tentang bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu
dengan memberi fokus tentang fungsi bahasa Melayu sebagai bah asa ilmu, sejauh
mana
bahasa Melayu dapat digunakan sebagai bahasa ilmu dalam konteks sistem pelajaran
hari ini, masalah atau punca yang membataskannya, dan langkah -langkah yang
dijalankan
untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu .

Dalam kajian ini pengkaji akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Melayu sebagai
bahasayang ekspresif dalam berbagai bidang ilmu, termasuk sains dan teknologi serta
peranannyadalam mendukung ilmu dan pemikiran bangsa.

Kajian ini juga seterusnya menjelaskan tentang mas alah- masalah yang dihadapi dalam
menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, iaitu halangan -halangan yang dihadapi
oleh bahasa itu dalam cabaran ledakan maklumat pada masa kini.

Langkah-langkah perlu di ambil untuk menjamin bahawa bahasa Melayu hari in i masih
releven sebagai bahasa ilmu, juga akan dikupas dalam kajian ini. Harapan pengkaji
dalamkajian ini agar dapat menyedarkan masyarakat bahawa bahasa Melayu
sebenarnya bolehdan seharusnya menjadi bahasa ilmu kerana terbukti bahawa sesuatu
bahasa itu tidak pernah menjadi penghalang kemajuan seperti yang berlaku di Korea
dan Jepun.Cabaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu di Era Global .

Abad ke-21 merupakan abad yang mencabar kesinambungan, kewujudan, dan
kegemilangan sesebuah peradaban bangsa -bangsa di dunia. Asakan gelombang
globlisasi, liberalisasi dan pengaruh pascamodenisme sering kali dikaitkan dengan
kukuh atau lupusnya sesuatu bahasa, tradisi persuratan, dan budayanya. Dalam
konteks bahasa dan persuratan melayu, pelbagai cabaran dijangka aka n dijangka akan
dihadapi dalam konteks nasional mahupun supranasional. Pada abad ini, dari dekat ke
dekat, diramalkan 10 peratus bahasa akan mengalami kepupusannya. Dunia yang
memiliki kira-kira 6000 bahasa sejak awalnya, kini tinggal 600 bahasa sahaja.

Sejajar dengan tumpuan kepada pembangunan bidang ekonomi, sains dan teknologi,
perkara yang berlaku kini ialah wujudnya keserongan persepsi terhadap keperluan
bangsa atau cara sesebuah memilih untuk berbahasa. Bahasa Inggeris dianggap sangat
penting dan pegangan ini akan memusnahkan kemajuan sesebuah bahasa kebangsaan
dimana-mana Negara sekalipun. Kejayaan Dasar Bahasa Kebangsaan di Malaysia dalam
dalam jentera kerajaan dan dasar pendidikan akan tergugat sekiranya tiada langkah
yang diambil untuk menyelamatkannya.

Bahasa melayu kini tercabar dari sudut fungsi wahana penyampaian ilmu dan
maklumat. Perkembangan segala macam ilmu dalam pelbagai bidang terutamanya
dalam bidang teknologi maklumat, memang menjadikan bahasa sebahagian dalam
keperluan itu. Usaha penulisan dan penerbitan buku -buku ilmu, khususnya dalam
bidang sains dan teknologi maklumat tidak bergerak sejajar dengan perkembangan
ilmu dan pembangunan Negara.

Negara industri seperti Jepun, Korea, Perancis, Jerman dan beberapa buah negara lain
telah membangun dengan pesat berdasarkan keupayaan bahasa mereka sendiri sebagai
bahasa ilmu yang ulung dan mantap. Mereka mempertahankan kewibawaan bahasa
mereka sendiri dan menjadikan bahasa mereka sebagai sains dan teknologi, bahasa
kepustakaan ilmu serta pengetahuan. Sebaliknya di Malaysia situasi muktahirnya,
wujud keraguan terhadap keyakinan tentang keupayaan dan kemantapan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu tinggi. Situasi masa hadapan akan menjadi lebih parah lagi
apabila bahasa Melayu akan hilang fungsinya sebagai bahasa pembinaan tamadun
bangsa.

Di Malaysia, bahasa Melayu sudah mencapai martabatnya sebagai bahasa negara akibat
keperkasaannya semenjak zaman-berzaman, dari zaman kegemilangan Kerajaan
Melayu Melaka hingga kemerdekaan Malaysia, tetapi adakan b ahasa Melayu atau
bahasa Malaysia itu terjamin kedudukannya untuk terus bersaing dalam era ledakan
maklumat ini akan dilihat dari peruntukan perlembagaan dan dasar pendidikan Negara.

Bahasa Melayu Dalam Perlembagaan
Kedudukan bahasa Melayu dalam perlembag aan boleh dilihat sebagai elemen
peribumi; elemen yang unik dan tidak boleh dimansuhkan melalui proses biasa yakni
proses pindaan melalui Parlimen. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu adalah
sebahagian daripada perkara yang sering disebut sebagai kontrak sosial yang
merangkumi hal-hal yang dipersetujui sewaktu rundingan kemerdekaan dahulu.
Elemen peribumi Perlembagaan yang lain ialah sistem beraja, kedudukan istimewa
orang-orang Melayu dan kedudukan Islam.

Perlembagaan sebagai sebuah dokumen yang berpaks ikan demokrasi, ditunjangi oleh
prinsip sama rata. Elemen peribumi tersebut adalah pengecualian kepada konsep sama
rata ini. Oleh yang demikian elemen tersebut tidak boleh disentuh, apalagi
dimansuhkan. Perlembagaan telah menetapkan bahawa peruntukan menge nai bahasa
Melayu hanya boleh dipinda dengan persetujuan Majlis Raja -Raja. Peruntukan
mengenai bahasa juga sebagaimana peruntukan mengenai kewarganegaraan, adat
istiadat Melayu dan Islam tidak boleh digantung, hatta ketika darurat. Selain
peruntukan mengenai pindaan, bahasa Melayu semacam mempunyai pertalian dengan
institusi beraja kerana Raja-raja mempunyai kuasa budi bicara dalam hal -hal yang
berhubung dengan adat Melayu dan pentadbiran istana.
(Perlembagaan Persekutuan,Perkara 159(5) )

Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan
Perlembagaan tidak menjelaskan maksud ´bahasa kebangsaanµ . Kamus Dewan
mendefinisikan ´bahasa kebangsaanµ sebagai ´bahasa yang diterima oleh ramai
penduduk dalam sesebuah negara yang mempunyai beberapa bahasa atau loghat yang
lainµ. ´Bahasa rasmiµ pula ialah ´bahasa pentadbiran kerajaanµ. Mungkin lebih tepat
jika dilihat dalam konteks kebangsaan yang diterangkan sebagai ´ yang berkaitan
dengan negara secara keseluruhanµ atau sesuatu yang ´ dipilih untuk melambangkan
keperibadian Negaraµ.

Makna-makna yang dibincangkan tersebut mungkin penting dalam menentukan
keabsahan, ruang lingkup peruntukan yang berkenaan, terutama Perkara 152
Perlembagaan Persekutuan.
Dasar Pendidikan Kebangsaan
Dasar pendidikan memberikan cara dan kaedah menggun akan sumber-sumber ataupun
alat-alat dalam sistem pendidikan. Berdasarkan dasar pendidikan ini, dinyatakan juga
penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan
terutamanya di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi.

Usaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem
pendidikan di negara ini dimulakan dengan pengubalan Laporan Jawatankuasa
Pelajaran Razak pada tahun 1956. Usul ini diperteguhkan dengan Laporan
Jawatankuasa Penyemakan Pelajaran Rahman Talib pada tahun 1960. Bahasa Melayu
dinobatkan sebagai bahasa ilmu apabila wujudnya Akta Pelajaran 1961. Antaranya
menyebut,

´«Dan bahawasanya peruntukan selanjutnya adalah dikehendaki untuk menentukan
agar dasar tersebut dilaksanakan secara berkesan, termasuk, khususnya peruntukan
bagi perkembangan yang progresif bagi suatu sistem pelajaran dalam mana Bahasa
Kebangsaan adalah menjadi bahasa pengantar utama.µ
-Akta Pelajaran 1961-

Berdasarkan proklamasi di atas, antara matlamat utama pelaksanaan dasa r ini
termasuklah memperuntukkan undang-undang lebih lanjut berkaitan dengan dasar
pendidikan bagi menjamin sebuah sistem pendidikan itu menggunakan Bahasa
Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama.

Penegasan terpenting dalam proklamasi Dasar Pendidikan K ebangsaan adalah sistem
pendidikan yang mengutamakan Bahasa Kebangsaan atau bahasa Melayu sebagai media
pengajaran dan pembelajaran bagi semua peringkat pendidikan dan semua institusi
pendidikan yang tertakluk di bawah bidang kuasa kerajaan. Ini diperkukuk an lagi
dengan Akta Pendidikan 1996 (Akta 550), Perkara 17(1) yang menyatakan, ´ Bahasa
Kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan
dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan«µ.

Ini bermakna, semua mata pelajaran Sains dan Ma tematik perlu diajar dalam bahasa
Melayu. Tahun 1993 mengegarkan hati dan perasaan pendukung bahasa Melayu apabila
Perdana Menteri, Tun Dr Mahadir Mohamad dilaporkan menyarankan penggunaan
bahasa Inggeris bagi subjek sains dan teknologi di institusi pengaj ian tinggi di Malaysia
(Awang Sariyan,2002). Ia dilihat sebagai jalan penyelesaian bagi mengatasi masalah
lemah penguasaan bahasa Inggeris dikalangan pelajar.

Malah pada tahun 2003, pelaksanaan penggunaan bahasa Inggeris dalam mata
pelajaran Sains dan Matematik pada peringkat rendah dan menengah dimulakan.
Seharusnya ia perlu menerima pandangan dan rujukan nasihat oleh Majlis Penasihat
Pendidikan Kebangsaan seperti mana yang terkandung dalam perkara 10(1), 11(1), dan
11(2) Akta pendidikan 1996 (Akta 550), walaupun mendapat tentangan hebat daripada
pelbagai pihak sebelum ini. Nampaknya, tindakan ini bertentangan dan melanggar
Dasar Bahasa Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahawa bahasa Melayu atau Ba hasa
Kebangsaan setanding dengan bahasa -bahasa yang lain dari segi kesediaan menerima
maklumat atau pun sebagai bahasa ilmu dan ianya telah dijamin kukuhnya disisi
Perlembagaan Negara serta Dasar Pendidikan Negara. Mengapa bahasa Melayu
dirasakan sebagai penghalang atau tidak sesuai untuk dijadikan bahasa ilmu ? Adakah
wujudnya kelemahan-kelemahan dalam bahasa Melayu itu sendiri yang menjadi
penghalang? Pengkaji seterusnya mengkaji tentang ciri -ciri bahasa Melayu, untuk
mengenal pasti dan menjelaskan bahawa bahasa Melayu itu mampu menjadi bahasa
wahana ilmu.

Ciri-ciri Bahasa ilmu
Penggunaan bahasa Melayu dalam bidang sains dan teknologi merupakan tradisi yang
lebih singkat jika dibandingkan penggunaannya dalam bidang sains sosial dan
kemanusiaan. Penggunaannya dalam bidang sains hanya bermula sejak subjek Sains
diajar dalam bahasa Melayu di sekolah dan di institusi pengajian tinggi di Malaysia.

Bahasa ilmu adalah bahasa yang digunakan untuk mengungkap ilmu dan memiliki ciri -
ciri yang tersendiri. Menurut Nik Safiah Karim (1986:14) yang memetik pendapat
Bernstein (1968) membahagikan bahasa kepada dua variasi iaitu bahasa terhad dan
bahasa terbina. Untuk maksud penulisan ilmu, variasi bahasa terbina inilah yang
menjadi asasnya. Oleh sebab itu, sesuatu bahasa ti dak mungkin dapat disampaikan
dalam bahasa basahan atau digunakan dalam situasi yang tidak formal. Untuk
menguasai bahasa terbina yang menjadi asas bahasa ilmu, pengguna bahasa Melayu
perlu menguasai ragam bahasa dan juga laras bahasa.
Abdullah Hassan (1986: 95) pula menyatakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa ilmu
dianggap sebagai superlek yang harus mempunyai ciri -ciri gramatis, halus, jitu,
intelektual, dan elitis. Dalam konteks melihat kemampuan bahasa Melayu sebagai
wahana ilmu, Abdullah Hassan (1997: 38) menyarankan permisahan antara bahasa
Melayu ilmu dan bahasa Melayu umum dilakukan.

Untuk menjelaskan ciri khusus sesuatu bahasa ilmiah, Awang Sariyan (1996: 259 -261)
menggariskan sepuluh ciri berdasarkan lima belas ciri yang dikemukakan oleh Johanne s
(kongres, 1978). Ciri-ciri khusus bahasa ilmiah seperti berikut:

Tingkat bahasa rasmi, bahasa ilmiah tergolong dalam bahasa rasmi iaitu bahasa yang
mematuhi rumus-rumus bahasa. Oleh itu, bahasa tulisan ilmiah mestilah bahasa baku,
tidak terdapat kesalahan tatabahasa dan tidak menggunakan bahasa basahan.

Nada formal dan objektif, bahasa ilmiah mestilah bersifat formal. Setiap fakta atau
hujah mesti dikemukakan dengan sempurna, iaitu menggunakan bahasa yang teratur
dan jelas. Tulisan juga mestilah bersifa t objektif., iaitu berdasarkan fakta dan hasil
kajian. Oleh itu kata atau ungkapan seperti pada umumnya, barangkali, agaknya tidak
sesuai digunakan. Sebaliknya ungkapan seperti berdasarkan analisis data, berdasarkan
kajian, dan seumpamanya digunakan.

Sudut Pandangan Orang Ketiga, untuk mewujudkan keobjektifan penulisan, sudut
pandangan orang ketiga disarankan penggunaannya menggantikan sudut pandangan
orang pertama (diri penulis). Oleh itu ungkapan seperti ¶Berdasarkan kajian saya, saya
dapati bahawa«· dinyatakan sebagai ¶Berdasarkan kajian, penyelidik didapati
bahawa«· . Hal ini penting kerana dapat mengelakkan hubungan atau penglibatan
peribadi diri penulis.

Ragam Pasif, Bagi mengelakkan penglibatan diri penulis, ragam pasif boleh digunakan.
Ini disebabkan dalam struktur pasif, penekanan diberikan kepada objek ayat bukannya
subjek pelaku.Ragam pasif yang paling sesuai untuk maksud ini ialah ragam pasif
neutral, iaitu ragam pasif yang menggugurkan pelaku. Contohnya: Data yang digunakan
dalam kajian ini«dan sebagainya.

Istilah Khusus, laras bahasa ilmiah ditandai oleh istilah dan lambang khusus mengikut
bidang tertentu. Setiap istilah perlu ditakrifkan. Selain itu pemilihan kata amat
dititikberatkan dalam tulisan ilmiah.

Wacana Pemaparan, dalam penulisan ada empat jenis wacana yang biasa digunakan,
iaitu pemaparan, perbincangan, pelukisan, dan penceritaan. Dalam tulisan ilmiah,
jenis wacana pemaparan mendapat tempat yang utama. Jenis -jenis yang lain
digunakan sebagai pelengkap.

Nada Bersahaja, tulisan ilmiah perlu dihindari ungkapan yang keterlaluan, berlebihan
dan emosional. Oleh itu, ungkapan seperti amat malang, amat mendukacitakan,
sayangnya, malang sekali dan seumpamanya tidak harus digunakan dalam tulisan
ilmiah.

Kata Membazir, dalam tulisan ilmiah, kata yang digunakan mestilah tepat dan sesuai.
Oleh itu, kata membazir tidak diperlukan kerana kata -kata seperti itu tidak berfungsi
dan menjelaskan makna. Tulisan ilmiah tidak memerlukan ¶hiasan· .

Ayat Majmuk, tulisan ilmiah sering ditandai oleh penggu naan ayat majmuk gabungan
atau ayat majmuk pancangan. Ayat jenis ini sesuai sekali digunakan dalam tulisan
ilmiah kerana tulisan ilmiah biasanya mengungkapkan hal -hal yang abstrak dan
kompleks.

Bantuan Ilustrasi, tulisan ilmiah seringkali dimuatkan denga n jadual, rajah, gambar,
peta, dan sebagainya. Ini bererti bahawa dalam tulisan ilmiah, adakalanya huraian
menggunakan bahasa sahaja tidak cukup tetapi perlu dibantu oleh penggunaan
ilustrasi.

Berdasarkan penerangan ciri -ciri bahasa ilmiah di atas jelas menunjukkan bahawa
bahasa Melayu mempunyai ciri -ciri yang baik sebagai bahasa ilmu. Bahasa Melayu telah
mencapai tahap kesempurnaannya. Oleh yang demikian tiada sebab bahasa Melayu
menjadi penghalang kemajuan atau tidak sesuai sebagai bahasa ilmu. Justeru d engan
itu pengkaji menjelaskan tentang halangan -halangan atau masalah yang dihadapi oleh
bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu.


Masalah-masalah bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu

Perubahan dasar pendidikan Negara iaitu tentang bahasa pengantar bagi mata
pelajaran Sains dan Matematik meninggalkan kesan yang amat buruk ke atas bahasa
Melayu. Dalam sekelip mata, dasar tersebut membawa mesej tentang ketidakupayaan
bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan sekali gus meminggirkannya. Pencarian istilah
yang baru akan terbantut ini akan menyebabkan bahasa Melayu ketandusan istilah
ilmu.

Pendidikan diperingkat sekolah mendapat tempias yang besar kerana kurikulum yang
berubah-ubah antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, tiada tindakan yang
dapat diambil terhadap mere ka yang mengutamakan bahasa Inggeris, justeru dengan
itu akta bahasa tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan.

Guru yang mengajar bahasa Melayu didapati kurang berketerampilan dalam
pengajaran bahasa Melayu di peringkat rendah dan menengah. Kemahiran
berkomunikasi dan penulisan tidak diberikan penekanan secara bersungguh -sungguh,
buktinya masih kurang penerbitkan buku-buku berunsur ilmiah yang diterbitkan
dikalangan guru.

Hakikat bahawa dalam penggunaan bahasa harian rakyat Malaysia, sama ada di sektor
swasta ataupun di beberapa jabatan kerajaan, terdapat sikap tidak menghormati
bahasa kebangsaan. Surat-menyurat mula ditulis dalam bahasa lain contohnya
perjanjian jual beli kebanyakanya tidak dibuat dalam bahasa Kebangsaan dan
seringkali terdapat kekeliruan dan maklumat yang berbeza dan ia mencetuskan banyak
masalah sejak kebelakangan ini.
Ketiadaan badan yang khusus yang benar -benar berkuasa, dengan kuasa undang -
undang, untuk memantau dan membimbing penggunaan bahasa Melayu supaya baik,
betul, dan indah. Dewan Bahasa dan Pustaka hanya boleh memberi nasihat sahaja
tetapi tidak diberikan kuasa undang-undang,maka usaha ke arah ini kurang berkesan.

Tenaga pengajar institusi pengajian tinggi awam ketika ini seolah -olah berlumba-
lumba untuk menjadikan bahasa Ingg eris sebagai bahasa pengajaran kursus dalam
bidang yang mampu disampaikan dengan baik dalam bahasa kebangsaan, seperti
kursus ekomoni, pengurusan perniagaan, undang -undang, pendidikan dan veterinar.
Bahasa Melayu seperti tidak layak untuk menjadi pengantar ilmu. Arbak Othman,
Dewan Bahasa (2006: 27 -29)

Wujudnya golongan bangsa Malaysia yang terlalu bangga dengan bahasa asing.
Penggunaan bahasa Melayu kurang dipraktikan serta lebih mudah mencampuradukkan
dengan bahasa asing, ini terpapar dalam rancangan ber bentuk perbincangan politik
dan juga ekonomi. Kesannya seolah -olah bahasa Melayu itu ketandusan idea dan gagal
dalam penyampaian ilmu.

Rakyat belum dapat menerima bahasa Melayu dengan sepenuhnya dan hal ini ada
kaitan juga dengan penerbitan buku -buku ilmiah dalam bahasa Melayu yang masih
tidak mencukupi serta kurang memberi fokus yang tepat tentang sesuatu perkara atau
bidang di peringkat asas dan juga peringkat lanjutan. Pelajar di institusi pengajian
tinggi masih menggunakan buku-buku dalam bahasa Inggeris sebagai bahan rujukan
utama. Budaya menulis dan menerbitkan buku ilmiah dalam kalangan ahli akademik
(kecuali bidang kebahasaan), masih rendah kerana mereka lebih berminat menulis
jurnal dengan tujuan kenaikan pangkat dan bukannya menyebarkan ilmu dalam bahasa
Melayu.

Setelah dikenalpasti tentang masalah yang dialami oleh bahasa melayu sebagai bahasa
ilmu, tumpuan dialih pula kepada cara -cara untuk memperkasakan bahasa Melayu
sebagai wahana ilmu.


Langkah-langkah Mengembalikan Bahasa Melayu Sebagai Bah asa Ilmu

Keberanian beberapa perwakilan dalam Pehimpunan Agung Tahunan UMNO pada 5
hingga 9 November, amat menarik perhatian pengkaji tentang kegusaran mereka
tentang masa depan bahasa Melayu, dengan lantang mereka mendesak kerajaan
mengembalikan semula pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Melayu. Ia
sesuai dengan statusnya sebagai bahasa negara dan bagi ´mengangkasakanµ tamadun
bangsa, selaras dengan peruntukan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan.
Keputusannya Perdana Menteri dan Menteri Pelajaran bersetuju untuk menangguhkan
pelaksanaan sepenuhnya penggunaan bahasa Inggeris bagi mata pelajaran tersebut
dalam UPSR 2008. Adalah diharapkan agar kerajaan mengubah semula keputusan yang
dibuat agar bahasa Melayu terus hidup dan sebagai bahasa ilmu.


Pihak perancang kurikulum seharusnya membuat kajian yang mendalam sebelum
melakukan perubahan, ini dapat dilihat dalam merangka kurikulum khususnya
pelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris, sewaktu itu kita mengalami
masalah kekurangan guru bahasa Inggeris yang agak serius. Bila ia diaksanakan guru
yang sedia-ada diberi kursus yang ringkas dan berdepan dengan berbagai masalah
walaupun diberi pelbagai modul pengajaran.

Guru-guru yang mengajar bahasa Melayu hendaklah digalakkan memberi sumbangan
ilmiah dan diberi pengiktirafan serta mendapat ¶markah bonus· dalam penilaian
kenaikan pangkat ini akan mendorong penghasilan bahan ilmiah dikalangan guru.

Memberikan kuasa mengambil tindakan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka agar dapat
bertindak kepada pesalah-pesalah bahasa yang selama ini sering mempersoalkan kuasa
DBP dari segi undang-undang. Langkah memberikan kuasa kepada DBP hendaklah
disertai penjelasan yang rapi agar semua pihak bersetuju untuk menerimanya.

Penerbitan buku juga dapat membantu menyele saikan masalah ketandusan ilmu.
Usaha ini akan mempercepatkan proses percambahan ilmu dalam sesuatu bidang
dalam bahasa Melayu. Akan tetapi penterjemahan karya asing dalam bahasa Melayu
sangat diharapkan.

Pihak pendukung ilmu di institusi pengajian tinggi awam seharusnya berkeyakinan
penuh terhadap kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu ini telah terbukti
dengan kemampuan bangsa Malaysia mengarap ilmu hingga tahap yang tertinggi
walaupun asasnya menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantara ilmu.

Penghasilan cakera padat mengenai panduan Bahasa Isyarat Malaysia yang
diterjemahkan dari bahasa asing amat dialukan, ini kerana terdapat 4000 pelajar yang
sedang bersekolah di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia dapat
membantu golongan ini serta masyarakat berkomunikasi dengan lebih mudah. Abdullah
Yusof, DBP,(2006:48-51) .


Kesimpulan

Bahasa Melayu telah mencapai tahap kegemilangannya hingga menjadi lingua frangca
dan bahasa ilmu sewaktu pada suatu ketika dahulu, kerana sifat keterbukaan yang ad a
padanya iaitu mudah menerima pengaruh bahasa asing. Para sarjana barat berasa
kagum dan mempelajarinya, buktinya terdapat sumbangan yang dihasilkan oleh
sarjana Belanda dan British.

Bahasa Melayu telah mengalami tiga tahap perkembangan iaitu pemupukan,
pembinaan dan pemantapan bahasa. Perkara 152 Perlembagaan negara telah
menjamin dan mengiktiraf bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
seterusnya menjadikan bahasa ilmu. Dasar Pendidikan Kebangsaan sebagai peneguhnya
iaitu memberi halatuju kepada bahasa Melayu dalam sistem pendidikan negara.

Dalam kajian ini juga telah dihuraikan tentang fungsi iaitu ciri -ciri yang terdapat
dalam bahasa Melayu itu yang menjadikan ianya sebagai bahasa wahana ilmu kerana
kemantapan yang ada pada memudahkan ia menyera p pelbagai budaya ilmu.

Seterusnya dihuraikan masalah-masalah yang dihadapi oleh bahasa Melayu iaitu
perubahan dasar pendidikan negara, masalah perubahan kurikulum, guru yang kurang
proaktif, sektor swasta yang kurang menggunakan bahasa Melayu, ketiadaan
penguatkuasa undang-undang, tenaga pengajar IPTA yang mengagungkan bahasa
Inggeris, wujudnya golongan tidak yakin dengan bahasa Melayu, dan kekurangan
penerbitan bahan ilmiah.
Langkah-langkah untuk mengembalikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu juga
dibincangkan iaitu desakan kepada kerajaan oleh pewakilan UMNO menampakkan
sedikit hasil, perancangan kurikulum, memberi ganjaran kepada guru yang memberi
sumbangan ilmu, Memberi kuasa penguatkuasaan dan pendakwaan kepada DBP,
perbanyakan penerbitan dan penterj emahan karya asing, pendukung ilmu IPTA
seharusnya yakin dengan kemampuan bahasa Melayu, dan penghasilan cakera padat
panduan bahasa isyarat Malaysia satu sumbangan ilmu.

Sebagai rumusannya pengkaji berpendapat bahawa bahasa Melayu telah mencapai
tahap kesempurnaannya, mampu bersaing dan berdaya maju dalam mencapai bahasa
ilmu. Seharusnya kita sebagai rakyat Malaysia berbangga dengan pencapaiannya dan
bukan berasa sangsi hingga sanggup menganaktirikan bahasa sendiri, ini telah terbukti
yang mana Korea, dan Jepun disertai oleh China yang sangat mendaulatkan bahasanya
mampu menjadi gergasi ekonomi dunia. Terbukti bahawa sesuatu bahasa tidak pernah
menjadi penghalang kemajuan. Oleh yang demikian bahasa Melayu mampu menjadi
bahasa ilmu.


Rujukan

Ismail Hussein (1992). Sejarah Pertumbuhan Bahasa Kebangsaan Kita. Asal -usul bahasa
Melayu, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 1 -6.

Yahya Don (2007). Kepimpinan Pendidikan Di Malaysia. Kuala Lumpur:PTS Professional,
Hlm 70-71.

Nik Safiah Karim (2006). Kuasa DBP Mengembalikan Upaya Bahasa Melayu. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa, hlm 10-13.

Zaitul Azmz Zainon Hamzah (2006). Membudayakan Bahasa Kebangsaan. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa, hlm 14-19.


termasuklah bidang sainsnya yang diistilahkannya sebagai horasastera (iaitu astronomi, astrologi, kosmologi dan yang berhubung dengannya seperti matematik dan fizik). Unit-unit sukatan asasi ciptaan orang-orang Melayu Campa dahulu juga cukup komprehensif, bersistem dan piawai, iaitu unit panjang atau jarak, dinamai li dan chang (kira-kira 10 kaki, unit Inggeris-Melayu yang berasal dari istilah Inggeris (fe e t ) berasaskan panjang kaki seorang raja England abad ke-16. Yang menariknya, ribuan tahun kemudian Inggeris mengambil istilah dram atau dramma (Sanskrit) menjadi satu daripada istilah unit isi padunya, drum. Dalam tamadun Melayu, pada abad ke-7M lagi, sudah wujud istilah imbuhan unit bilangan seperti eka- (ekadasa=11, ekabahasa=satu bahasa), dwi-/bidwinmatra = dua dimensi, bhineka=dua aneka, tri(tribuana=tiga alam nyata,), panca- (pancaindera = lima deria) polok/pulu/puluh, ratus, rivu/riwu/ribu, laksa (10 ribu), keti (100 ribu), dan ayuta/juta. Pencatat Sepanyol bersama pengembara terkenalnya, Magellan, pada awal abad ke-16M mencatat perkataan Melayu ini sebagai "iouta". Di Barat, sebahagaian daripada unitnya yang setara dengan unit-unit Melayu di atas itu wujud hanya mulai abad ke-13M sahaja dan sebahagian lagi dicipta dalam abad-abad selepasnya. Selain itu, pada abad ke-14M, selepas kedatangan Islam ke Alam Melayu terdapat banyak manuskrip dan buku atau kitab Melayu berkenaan dengan ilmu SAKTI (sains, kesihatan, kejuruteraan dan teknologi), selain daripada ilmu sakti biasa itu (ilmu sihir dan ajaib). Manuskrip bidang perubatan dan bioteknologi mungkin menjadi manuskrip Melayu yang terbanyak tetapi bidang ini dikenali sebagai tib

Oleh itu.atau mujarobat dan ahlinya tabib. kosmogeni dan falak (astronomi). Dr. bioteknologi. Kesemua ini membuktikan bahawa bahasa Melayu pernah mengungkapkan ilmu dalam zaman kegemilangannya. . Shaharir Mohamad Zain ialah mantan pensyarah matematik ukm. dalam konteks sains moden ilmu-ilmu yang ada dalam ribuan manuskrip ini banyaklah yang bersifat hipotesis. dan sesuatu hipotesis dalam sesuatu bidang ilmu amatlah diingini dan mahal harganya kerana semua sains bermula dengan hipotesis. dan jika terus dimartabatkan dan diberi kepercayaan. bioperubatan dan perubatan kita sekarang. Satu lagi bidang kekuatan orang Melayu dahulu ialah bidang ilmu mantik (lojik). kosmologi. Sebahagian besarnya masih belum dikaji oleh ahli-ahli biokimia. Manuskrip Melayu yang tertua yang dijumpai setakat ini ialah Kitab Abi Ma.syar al Falak oleh Ahmad Abdul Qadir Ibni Abdul Rahman pada 1209h/1794M. astrologi (ilmu nujum). mampu menjadi bahasa ilmu yang dapat menjana minda bangsanya.

drum. Melayu Filipina. Pencatat Sepanyol bersama pengembara terkenalnya. rivu/riwu/ribu. dinamai li dan chang (kira-kira 10 kaki. Indonesia. iaitu unit panjang atau jarak. serta orang-orang Funan di Kemboja. sudah wujud istilah imbuhan unit bilangan seperti eka. dan ³Gunung´ itu pula ialah perkataan Melayu moden untuk perkataan purbanya ³Pnom´. Molo-yoou dan Mo-lo-yeu. kosmologi dan yang berhubung dengannya seperti matematik dan fizik). tahun Melayu Purba yang bermula pada tahun 78M (609M) yang terkenal ialah sistem angka perpuluhan yang ada simbol sifar (yang sama sistemnya seperti angka sekarang).). tri-(tribuana=tiga alam nyata. bersistem dan piawai. Di Barat. Taiwan dan pribumi di Papua New Guinea dan pulau-pulau di Asia-Pasifik. Madagaskar. Sebenarnya.(ekadasa=11. ekabahasa=satu bahasa). Yang menariknya.(pancaindera = lima deria) polok/pulu/puluh. Sebelum abad ke-8M lagi Melayu Campa ada mencatatkan di prasastinya tentang kemahiran mereka dalam pelbagai bidang ilmu dengan mengelaskan ilmu-ilmu yang ada pada mereka itu kepada enam bidang ilmu termasuklah bidang sainsnya yang diistilahkannya sebagai horasastera (iaitu astronomi. astrologi. Satu daripada tinggalan ilmu Melayu Funan (pada batu bersurat bertarikh 531 Syaka. Malaya atau Malai. dwi-/bidwinmatra = dua dimensi. laksa (10 ribu). bangsa Melayu merangkumi bukan sahaja Melayu Brunei. keti (100 ribu). pada abad ke-7M lagi. manakala catatan China sejak abad ke-6 lagi menyebutnya sebagai Mo-lo-yu. panca. unit Inggeris-Melayu yang berasal dari istilah Inggeris (fe e t ) berasaskan panjang kaki seorang raja England abad ke-16. Marko Polo (pengembara Itali 1254-1323) merujuk bangsa atau bahasa Melayu sebagai Malaiur. bhineka=dua aneka. de Eradia seorang ahli matematik keturunan Melayu pada sekitar 1600. dan ayuta/juta. ratus. tetapi juga Melayu Campa di Vietnam dan Kemboja. ribuan tahun kemudian Inggeris mengambil istilah dram atau dramma (Sanskrit) menjadi satu daripada istilah unit isi padunya. Magellan. Catatan pegawai Portugis di Melaka. Singapura dan Selatan Thailand. Perkataan ³Melayu´ sebenarnya berasal dari bahasa Sanskrit. Dalam tamadun Melayu. pada awal abad ke-16M mencatat perkataan Melayu ini sebagai ³iouta´. Unit-unit sukatan asasi ciptaan orang-orang Melayu Campa dahulu juga cukup komprehensif. sebahagaian daripada unitnya yang .Oleh: Shaharir Mohammad Zain Generasi hari ini rata-rata tidak mengetahui akan sejarah tamadun bangsa Melayu yang tinggi. merujuk bahasa di Melaka sebagai Malaio. yang bermaksud ³Gunung´. Malaysia.

Sebahagian besarnya masih belum dikaji oleh ahli-ahli biokimia. kosmogeni dan falak (astronomi). Sebelum itu beliau pernah berkhidmat sebagai Timbalan Na ib Canselor (HEA) di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Oleh itu. Nota: Shaharir Mohammad Zain merupakan professor matematik di Universiti Malaysia Terengganu (UMT).syar al Falak oleh Ahmad Abdul Qadir Ibni Abdul Rahman pada 1209h/1794M. kejuruteraan dan teknologi).setara dengan unit-unit Melayu di atas itu wujud hanya mulai abad ke-13M sahaja dan sebahagian lagi dicipta dalam abad-abad selepasnya. Manuskrip Melayu yang tertua yang dijumpai setakat ini ialah Kitab Abi Ma. Satu lagi bidang kekuatan orang Melayu dahulu ialah bidang ilmu mantik (lojik). dalam konteks sains moden ilmu-ilmu yang ada dalam ribuan manuskrip ini banyaklah yang bersifat hipotesis. selain daripada ilmu sakti biasa itu (ilmu sihir dan ajaib). Selain itu. pada abad ke-14M. mampu menjadi bahasa ilmu yang dapat menjana minda bangsanya. bioperubatan dan perubatan kita sekarang. dan jika terus dimartabatkan dan diberi kepercayaan. bioteknologi. kosmologi. Kesemua ini membuktikan bahawa bahasa Melayu pernah mengungkapkan ilmu dalam zaman kegemilangannya. . dan sesuatu hipotesis dalam sesuatu bidang ilmu amatlah diingini dan mahal harganya kerana semua sains bermula dengan hipotesis. astrologi (ilmu nujum). selepas kedatangan Islam ke Alam Melayu terdapat banyak manuskrip dan buku atau kitab Melayu berkenaan dengan ilmu SAKTI (sains. kesihatan. Manuskrip bidang perubatan dan bioteknologi mungkin menjadi manuskrip Melayu yang terbanyak tetapi bidang ini dikenali sebagai tib atau mujarobat dan ahlinya tabib.

7DKQLDKVD\DXFDSNDQDWDVNHSHULKDWLQDQVHPXDSLKDN\DQJEHUVDPDVDPDPHQMD\DNDQ3HUKLPSXQDQ XPDW*03 DQWL3360.

HEDQJVDDQ %DKDVD0HOD\X.VHPDODP$OKDPGXOLOODKGDODPNHVHPSDWDQ\DQJWHUEDWDVVD\DPDPSXPHQJKDGLUNDQ GLULGLFHODKFHODKSDUDSHMXDQJ%DKDVD.

GLODNVDQDNDQVD\DWHODKPHQMHODMDKWHUODOXEDQ\DNNDZDVDQOXDUEDQGDU WHUXWDPDQ\DGLSDQWDL WLPXU.GHPLPHPSHUMXDQJNDQPDUWDEDWGDQ NHSHUOXDQ)DVDO3HUOHPEDJDDQ0DOD\VLDNHNDOPDODKGLSHUEDLNLGHPLNHVLQDPEXQJDQZDFDQDLOPXGDQ NHKHQGDNZDUJD0DOD\VLD 6HMDN3360.

QJJHULV. 6D\DPHQGDSDWSHQGLGLNDQDZDODQGLGDODPEDKDVDSHQMDMDK %DKDVD.GDQPHQMHQJDKEHEHUDSDVHNRODKUHQGDKGHPLXQWXNPHOLKDWVHQGLULDSDVHEHQDUQ\D\DQJEHUODNX GLSHULQJNDWVHNRODK+DPSLUSHODMDUVHNRODKUHQGDKGLNDZDVDQOXDUEDQGDUGLOLKDWWHUFLFLUGDULPHQJXDVDL LOPX0DWHPDWLNGDQ6DLQVKDVLOGDULSHUODNVDQDDQ3360.

HEDQJVDDQ %DKDVD0HOD\X.QDPXQEHJLWXMLZDVD\DEHJLWX NHQWDOXQWXNPHPDVWLNDQEDKDZD%DKDVD.

HEDQJVDDQ %DKDVD0HOD\X.WHWDSPHQMDGLSLOLKDQXWDPDGDODP SHQFHUQDDQLOPX 3360.LQLVHEHQDUQ\DEHUWXMXDQPHPDWLNDQXVDKDXQWXNPHPDUWDEDWNDQ%DKDVD.

HERGRKDQ DWDX 7LJD.LQLVD\DNODVLILNDVLNDQVHEDJDL 7LJD.QJJHULV0DWHPDWLNDWDX6DLQV.HGXQJXDQ  -LNDVHEHOXPSHUODNVDQDDQ3360. PHQMDGLEDKDVDLOPX3360.VHRUDQJSHODMDUPXQJNLQDNDQOHPDKKDQ\DGDODPVDODKVDWXGDULSDGD PDWDSHODMDUDQ %DKDVD.

QJJHULV 7LJD.QDPXQVHWHODKSHUODNVDQDDQ3360.HPHQWHULDQ3HODMDUDQ 3HQGLGLNDQ".HGXQJXDQ LQLODK\DQJWHUSDNVDNLWDKDGDSLVHNLUDQ\D.HERGRKDQ DWDX 7LJD.VHRUDQJSHODMDU PXQJNLQDNDQOHPDKGDODPNHWLJDNLWDPDWDSHODMDUDQVHFDUDVHUHQWDNKDVLOGDULNHOHPDKDQEHOLDXPHQJXDVDL %DKDVD.

EHUWHJDVXQWXNWHUXVPHODNVDQDNDQ3360.HPHQWHULDQ3HODMDUDQ 3HQGLGLNDQ".3HUQDKVD\DPHQXOLVPHQJHQDLVLNDSEDQ\DNSLKDNGL .

\DQJEHUWHUXVDQPHQJHOXDUNDQLGHDLGHDEDUXWDQSDNDMLVHOLGLNGDQ SHUELQFDQJDQ\DQJPHQ\HOXUXK7HUODOXEDQ\DNSLKDN\DQJDQJNXKGL.HPHQWHULDQ3HODMDUDQ 3HQGLGLNDQ".

 \DQJVHEHQDUQ\DPHQFDFDWNDQVHOXUXKLQVWLWXVLEHUNHQDDQ6HWLDSNDOLEHUWXNDU0HQWHUL3HODMDUDQ 3HQGLGLNDQ".

HPHQWHULDQEHUWXNDUWDQSDSHUDQFDQJDQ NXNXK 0DODKJRORQJDQSHQGLGLNLEXEDSDGDQSDUDDNDGHPLNWLGDNSHUQDKGLDPELONLUDSDQGDQJDQVHEHOXPVHVXDWX UHVROXVLDWDXLGHDGLWHUDSNDQNHGDODPVLVWHPSHQGLGLNDQQHJDUD1DPSDNQ\DPHUHNDLQLDPDWVXND EHUHNVSHULPHQVHKLQJJDNDQFDFDPDUEDVLVWHPSHQGLGLNDQQHJDUD6LNDSWHUODOXEHUHNVSHULPHQLQLODK\DQJ VHEHQDUQ\DPHQMDGLGXULGDODPGDJLQJ\DQJMLNDGLKDOXVLVHEHQDUQ\DPHQJXQWXQJNDQSLKDNSLKDN\DQJ EHUNHSHQWLQJDQ SHQHUELWEXNXWHNVSHQ\HGLDEDKDQGDQVHEDJDLQ\D. VHWLDSNDOLLWXMXJDODKVHOXUXKSROLVLGDQJDJDVDQVHUWDZDZDVDQ.

HPHQWHULDQ 3HODMDUDQ 3HQGLGLNDQ".\DQJPHQMDGLGHGDOXNHSDGD.

 .

.LWDEROHKOLKDWLQVLGHQ\DQJPHOLEDWNDQEHEHUDSDMXWDZDQJUDN\DWKDQJXVDSDELODSHQJHQDODQPRGXO SHQJDMDUDQEHUDVDVNDQPXOWLPHGLD NHFRKVHNLWDUGDQ.

QVWLWXW.HWXD3HUXVXK %HNDV)HOR.HEDQJVDDQLWXPHQJHNDQJSHODMDUGDULSDGD PHQJXDVDLLOPXPHODLQNDQLDQ\DDGDODKSHPXGDKFDUDEDJLSDUDSHODMDUPHQFHUQDLOPX%DKDVD.6.QJJHULV KDQ\DODKEDKDVDNHGXD\DQJVHSDWXWQ\DEROHKGLNXDVDLGHQJDQPXGDKROHKPDQDPDQDSLKDNZDODXSXQEHOLDX PHQXQWXWLOPXGDODP%DKDVD.VHGDQJNDQKDVLOQ\DPDVLKWLGDNGDSDWGLOLKDW GHQJDQEHUNHVDQGLVHNRODKVHNRODKVHWHODKOHELKWDKXQGLXVDKDNDQ3DUDSHQGLGLNUDWDUDWDQ\DPHPLOLK XQWXNPHPEXDWSHQJDMDUDQGDQSHPEHODMDUDQVHFDUDWUDGLVLRQDOGHQJDQPHQ\XQWLNVHGLNLWHOHPHQ\DQJ EHUVHVXDLDQGHQJDQSHUNHPEDQJDQWHNQRORJLSHQGLGLNDQ -LNDNLWDOLKDWUDWDUDWDZDUJD0DOD\VLD\DQJEHUXPXUVHNLWDUWDKXQNHDWDVELDVDQ\DEROHKEHUNRPXQLNDVL GLGDODP%DKDVD.HERGRKDQ DWDX 7LJD.QJJHULVVHGDQJNDQPHUHND WHUGLGLNGLGDODPEDKDVDSHQJDQWDU%DKDVD0HOD\X 2OHK\DQJGHPLNLDQPDNDEXNDQODKSHQJJXQDDQ%DKDVD.6 ARKIB : 10/07/2009 Jadikan bahasa Melayu bahasa ilmu .HEDQJVDDQ -DQJDQODKELDUNDQSHODMDUNLWDPHQJDODPLVLQGURP 7LJD.DQDQ .%65IDVDSHUWDPD\DQJ PHQJHNDONDQSHQJJXQDDQ%DKDVD0HOD\XVHEDJDLEDKDVDSHQJDQWDU7HUODOXUDPDLSDUDMXUXWHUDSHJXDP DNDXQWDQSDNDUNRPSXWHUGDQSDUDSURIHVVLRQDOODLQQ\D\DQJIDVLKEHUEDKDVD.HGXQJXDQ  .DMLDQ6WUDWHJLN'DQ$QWDUDEDQJVD .QJJHULVVHGDQJNDQPHUHNDGDKXOXEHODMDUPHQJJXQDNDQVLVWHP.

apabila PPSMI dilaksanakan. ia perlu dijadikan bahasa ilmu di semua peringkat pengajian. Tan Sri Abdul Rahman Arshad berkata. tetapi bukan bermakna bahasa Inggeris dipinggirkan. Abdul Rahman berkata." katanya kepada Utusan Malaysia di sini." Terjemahkan buku saintifik ke BM . "Langkah kerajaan memansuhkan dasar PPSMI merupakan langkah yang cukup baik. keutamaan haruslah diberikan kepada bahasa Melayu untuk terus dipelihara dan dijadikan sebagai bahasa ilmu.Pemansuhan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) merupakan langkah baik untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. ''Kita akui kepentingan bahasa Inggeris. tetapi PPSMI bukanlah cara yang boleh digunakan untuk memantapkan penguasaan bahasa Inggeris baik di kalangan pelajar mahupun guru. "Sebagai bahasa kebangsaan. bahasa Melayu merupakan bahasa ibunda yang perlu dijaga kesuciannya dan dimartabatkan supaya ia tidak terpinggir dalam arus peredaran zaman.KUALA LUMPUR 9 Julai . Jelasnya. Menurutnya. untuk terus memartabatkan bahasa itu. ia telah mewujudkan satu kejutan budaya bagi pelajar luar bandar yang masih belum bersedia secara keseluruhannya. pemansuhan PPSMI bukan bermaksud bahasa Inggeris dipinggirkan tetapi ia harus dijadikan nilai tambah dalam diri setiap pelajar untuk bersaing di peringkat global. Tokoh pendidik.

buku Andai Itu Takdirnya karya Siti Rosmizah dan Teknik Memotivasikan Anak Cara Positif tulisan Dr. bahasa Melayu juga boleh dimartabatkan setaraf dengan bahasa asing lain. Hadir sama Pengarah Popular Holding Limited. Tengku Asmadi terpilih menerima anugerah. Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid menyarankan agar bahan bacaan saintifik di negara ini diterjemahkan ke bahasa Melayu (BM) bagi meningkatkan penguasaan ilmu di kalangan rakyat dalam bidang tersebut. negara maju seperti Jepun telah lama menggunakan bahasa ibundanya dalam setiap bidang saintifik. Vangat Ramayah.'' katanya ketika berucap pada Majlis Anugerah Pilihan Pembaca 2009 anjuran Popular Book Co. Antara buku yang menerima anugerah utama adalah Dr.'' katanya. bidang saintifik masih kurang di dalam bahasa Melayu.Tokoh akademik. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Abdullah Ahmad serta Lovers and Strangers Revisited tulisan Robert Raymer bagi kategori bahasa Inggeris.Oleh ASHRIQ FAHMY AHMAD dan MOHD. Bagi kategori bahasa Melayu.my KUALA LUMPUR 27 Ogos . Ia dianjurkan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu yang masing-masing dibahagikan kepada kategori buku fiksyen dan bukan fiksyen. NOR FITRI AFFENDI MUSTAFA pengarang @utusan. di sini. . jika dibandingkan dengan pelbagai bahan bacaan ilmiah lain. Tambah Ungku Aziz.com. Anugerah berkenaan diadakan sempena Pesta Buku Malaysia 2009 yang berlangsung selama sembilan hari sehingga 31 Ogos ini. Mahathir Selected Letters To World Leaders tulisan Tun Dr. Katanya. selain dapat menguasai bidang berkenaan sepenuhnya. ''Saya berharap agar anugerah ini ditambah satu lagi kategori khusus kepada bidang saintifik agar dap at memupuk minat membaca di kalangan orang ramai terhadap bidang tersebut. semalam. Katanya. Bhd. (M) Sdn. ''Terjemahan itu membolehkan kita lebih memahami dan menguasai bidang tersebut secara menyeluruh.

majoriti pelajar yang sederhana dan lemah dalam menguasai bahasa Inggeris akan mengalami double jeorpady (kesukaran berganda). tapi dekat luar ada dua tiga juta lagi yang menyokong. Beliau menambah. lima buah Institusi Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) kampus bahasa Inggeris akan diwujudkan untuk melatih guru-guru bahasa Inggeris supaya guru-guru bahasa Inggeris terbaik dan guru-guru terbaik dari luar negara dapat ditempatkan di kawasan luar bandar." katanya." katanya.000 yang tidak setuju (dengan pemansuhan ini) dalam blog. ''Justeru saya berharap sokongan 100 peratus dari kalangan warga pendidik atas dasar dan perubahan yang kita buat. ''Berdasarkan realiti ini kerajaan berpandangan bahawa sekiranya dasar PPSMI diteruskan. biarlah sepenuh hati kalau tidak nanti ada yang berbelah-bahagi.TPM Tan Sri Muhyiddin Yassin menyeru warga pendidik di seluruh negara menyokong sepenuh hati pemansuhan dasar Pembelajaran dan Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) demi perubahan sistem pendidikan negara. dikhuatiri akan berlaku situasi defisit pengetahuan di kalangan pelajar di mana pelajar yang gagal menguasai konsep asas sains dan matematik menghadapi masalah untuk menguasai ilmu sains dan matematik di peringkat lebih tinggi. ''Pastinya tidak elok kalau di kalangan warga pendidik berdebat ada yang pro dan ada yang kontra. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perhimpunan bersama warga pendidik di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC) di sini hari ini. golongan guru perlu memahami dan menghayati dasar-dasar baru kerajaan bagi menjelaskan kepada ibu bapa dan masyarakat tentang keputusan pemansuhan itu. Muhyiddin turut mengakui pencapaian PPSMI pelajar di bandar agak baik tetapi bilangannya amat rendah. ''Mungkin 80. ''Jika berterusan.Pendidik perlu sokong pemansuhan PPSMI . ia memang ada rasionalnya. . namun suara majoriti senyap harus diambil kira. Muhyiddin berkata." katanya. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pelajaran berkata. walaupun terdapat suara-suara yang membantah pemansuhan PPSMI terutama di akhbar dan blog. Apabila kerajaan membuat sesuatu keputusan.

logistik.Ini termasuk menyediakan insentif khusus kepada guru-guru bahasa Inggeris yang bersedia berkhidmat di luar bandar.Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) menyokong penuh pelaksanaan dasar Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkasakan Bahasa Inggeris (MBMMBI) berikutan langkah kerajaan memansuhkan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). 21 Julai (Bernama)-. . KUALA LUMPUR." katanya. ''Jawatankuasa ini bertanggungjawab memperincikan aspek latihan guru. penyediaan buku teks. enam jawatankuasa kecil telah dibentuk untuk melaksanakan dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia (MBM) dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBI). kurikulum. Katanya. personel dan penerangan demi kebaikan kualiti pendidikan kebangsaan.

BERNAMA Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu . Beliau berkata Bahasa Melayu merupakan bahasa yang kelima tertinggi digunakan di dunia dan sebanyak 117 universiti dari 35 buah negara.Ketua Pengarah DBP Datuk Termuzi Abdul Aziz berkata. namun pelajar kita mampu memahaminya meskipun menghadapi masalah bertutur di dalam bahasa Inggeris." kata beliau. Malaysia sudah setaraf dengan negara Eropah Timur yang menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua yang perlu dikuasai. "Bahasa Melayu sudah lama menjadi bahasa ilmu di Malaysia lebih daripada 30 tahun dan tidak pernah menimbulkan sebarang masalah malah telah melahirkan ramai golongan profesional yang berjaya. dengan pelaksanaan itu Bahasa Melayu akan kembali diangkat sebagai bahasa ilmu sambil menggalakkan pelajar menguasai bahasa Inggeris. kata beliau." katanya kepada wartawan di sini Selasa. Kini. kebanyakannya di Eropah Timur menggunakan dan mempelajari Bahasa Melayu. -. bahan rujukan bahasa Inggeris tidak akan diterjemahkan secara terus ke dalam bahasa Melayu bagi mengekalkan ketulenan karya dan memudahkan pembelajaran pelajar. "Walaupun hampir 90 peratus bahan rujukan di Malaysia dalam bahasa Inggeris. Tambah Termuzi dalam misi memperkasakan bahasa Inggeris.

kejuruteraan. menjelaskan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu ialah peranan bahasa Melayu itu sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan atau sebagai alat untuk menyampaikan ilmu pe ngetahuan moden seperti fizik. perubatan. Jun 2006 oleh Awang Sariyan. dan agama. Langkah-langkah perlu di ambil untuk menjamin bahawa bahasa Melayu hari in i masih releven sebagai bahasa ilmu. Menurut catatan yang dibuat oleh seorang pendita Buddha yang bermastautin selama enam bulan di ibu n egeri Sriwijaya. Menurut ensiklopedia keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka. Artikal Penyusunan Sejarah Bahasa Melayu : imbasan dan harapan Dewan Bahasa. Pada waktu itu terdapat 200 bahasa yang dituturkan di kepulauan tersebut. Dalam kajian ini pengkaji akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Melayu sebagai bahasayang ekspresif dalam berbagai bidang ilmu. ekonomi. Harapan pengkaji dalamkajian ini agar dapat menyedarkan masyarakat bahawa bahasa Melayu . dan langkah -langkah yang dijalankan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu . Kajian ini juga seterusnya menjelaskan tentang mas alah. masalah atau punca yang membataskannya. Kertas kerja ini akan membincangkan tentang bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dengan memberi fokus tentang fungsi bahasa Melayu sebagai bah asa ilmu. Di Malaysia hari ini bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa kebangsaan sepertiperenggan 152 para satu perlembagaan Malaysia. undang -undang. Penggunaan bahasa melayu semakin meluas kerana baha sa tersebut mudah dituturkan berbanding dengan bahasa yang lain. termasuk sains dan teknologi serta peranannyadalam mendukung ilmu dan pemikiran bangsa.masalah yang dihadapi dalam menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Ciri -ciri keterbukaan yang terdapat dalam bahasa Melayu yang dapat menerima pengaruh bahasa -bahasa lain menyebabkan bahasa tersebut dapat berkembang dengan pesat dan menjadi lingua franca dan bahasa ilmu bagi rantau kepulauan Melayu.Bahasa Melayu telah digunakan di Kepulauan Melayu kira -kira abad ke tujuh. kesusasteraan. menyatakan bahawa sudah ada sebuah pusat pengajian agama Buddha menggunakan bahasa Melayu. secara tidak langsung telah mengiktiraf bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Pada zaman kerajaan Sriwijaya bahasa Melayu dijadikan bahasa pentadbiran . kimia. perdagangan dan sebagai bahasa ilmu. sejauh mana bahasa Melayu dapat digunakan sebagai bahasa ilmu dalam konteks sistem pelajaran hari ini. iaitu halangan -halangan yang dihadapi oleh bahasa itu dalam cabaran ledakan maklumat pada masa kini. Bahasa Melayu juga telah mencapai zaman kegemilangannya di zaman Kesultanan Melayu Melaka sebagai bahasa ilmu. juga akan dikupas dalam kajian ini.

kewujudan. pelbagai cabaran dijangka aka n dijangka akan dihadapi dalam konteks nasional mahupun supranasional. Dunia yang memiliki kira-kira 6000 bahasa sejak awalnya. dari zaman kegemilangan Kerajaan Melayu Melaka hingga kemerdekaan Malaysia. Cabaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu di Era Global . perkara yang berlaku kini ialah wujudnya keserongan persepsi terhadap keperluan bangsa atau cara sesebuah memilih untuk berbahasa. dari dekat ke dekat. Bahasa Inggeris dianggap sangat penting dan pegangan ini akan memusnahkan kemajuan sesebuah bahasa kebangsaan dimana-mana Negara sekalipun. sains dan teknologi.sebenarnya bolehdan seharusnya menjadi bahasa ilmu kerana terbukti bahawa sesuatu bahasa itu tidak pernah menjadi penghalang kemajuan seperti yang berlaku di Korea dan Jepun. Situasi masa hadapan akan menjadi lebih parah lagi apabila bahasa Melayu akan hilang fungsinya sebagai bahasa pembinaan tamadun bangsa. bahasa Melayu sudah mencapai martabatnya sebagai bahasa negara akibat keperkasaannya semenjak zaman -berzaman. bahasa kepustakaan ilmu serta penge tahuan. Jerman dan beberapa buah negara lain telah membangun dengan pesat berdasarkan keupayaan bahasa mereka sendiri sebagai bahasa ilmu yang ulung dan mantap. Mereka mempertahankan kewibawaan bahasa mereka sendiri dan menjadikan bahasa mereka sebagai sains dan teknologi. Korea. Sejajar dengan tumpuan kepada pembangunan bidang ekonomi. wujud keraguan terhadap keyakinan tentang keupayaan dan kemantapan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tinggi. Negara industri seperti Jepun. Usaha pen ulisan dan penerbitan buku -buku ilmu. Perancis. dan kegemilangan sesebuah peradaban bangsa -bangsa di dunia. dan budayanya. Di Malaysia. Bahasa melayu kini tercabar dari sudut fungsi wahana penyampaian ilmu dan maklumat. Dalam konteks bahasa dan persuratan melayu. khususnya dalam bidang sains dan teknologi maklumat tidak bergerak sejajar dengan perkembangan ilmu dan pembangunan Negara. liberalisasi dan pengaruh pascamodenisme sering kali dikaitkan dengan kukuh atau lupusnya sesuatu bahasa. Asakan gelombang globlisasi. Perkembangan segala macam ilmu dalam pelbagai bidang terutamanya dalam bidang teknologi maklumat. Kejayaan Dasar Bahasa Kebangsaan di Malaysia dalam dalam jentera kerajaan dan dasar pendidikan akan tergugat sekiranya tiada langkah yang diambil untuk menyelamatkannya. memang menjadikan bahasa sebahagian dalam keperluan itu. tradisi persuratan. Abad ke-21 merupakan abad yang mencabar kesinambungan. Pada abad ini. kini tinggal 600 bahasa sahaja. diramalkan 10 peratus bahasa akan mengalami kepupusannya. tetapi adakan b ahasa Melayu atau . Sebaliknya di Malaysia situasi muktahirnya.

´Bahasa rasmiµ pula ialah ´bahasa pentadbiran kerajaanµ. Makna-makna yang dibincangkan tersebut mungkin penting dalam menentukan keabsahan. Elemen peribumi tersebut adalah pengecualian kepada konsep sama rata ini. Selain peruntukan mengenai pindaan. ditunjangi oleh prinsip sama rata. adat istiadat Melayu dan Islam tidak boleh digantung. Usul ini diperteguhkan dengan Laporan . Elemen peribumi Perlembagaan yang lain ialah sistem beraja. bahasa Melayu semacam mempunyai pertalian dengan institusi beraja kerana Raja -raja mempunyai kuasa budi bicara dalam hal -hal yang berhubung dengan adat Melayu dan pentadbiran istana. (Perlembagaan Persekutuan. Berdasarkan dasar pendidikan ini. terutama Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Peruntukan mengenai bahasa juga sebagaimana peruntukan mengenai kewarganegaraan. Kamus Dewan mendefinisikan ´bahasa kebangsaanµ sebagai ´bahasa yang diterima oleh ramai penduduk dalam sesebuah negara yang mempunyai beberapa bahasa atau loghat yang lainµ. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu adalah sebahagian daripada perkara yang sering disebut sebagai kontrak sosial yang merangkumi hal-hal yang dipersetujui sewaktu rundingan kemerdekaan dahulu. Usaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan di negara ini dimulakan dengan pengubalan Laporan Jawatankuasa Pelajaran Razak pada tahun 1956.bahasa Malaysia itu terjamin kedudukannya untuk terus bersaing dalam era ledakan maklumat ini akan dilihat dari peruntukan perlembagaan dan dasar pendidikan Negara.Perkara 159(5) ) Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan Perlembagaan tidak menjelaskan maksud ´bahasa kebangsaanµ . elemen yang unik dan tidak boleh dimansuhkan melalui proses biasa yakni proses pindaan melalui Parlimen. Oleh yang demikian elemen tersebut tidak boleh disentuh. Perlembagaan telah menetapkan bahawa peruntukan menge nai bahasa Melayu hanya boleh dipinda dengan persetujuan Majlis Raja -Raja. kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan kedudukan Islam. dinyatakan juga penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan terutamanya di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. hatta ketika darurat. ruang lingkup peruntukan yang berkenaan. Perlembagaan sebagai sebuah dokumen yang berpaks ikan demokrasi. Bahasa Melayu Dalam Perlembagaan Kedudukan bahasa Melayu dalam perlembag aan boleh dilihat sebagai elemen peribumi. Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar pendidikan memberikan cara dan kaedah menggun akan sumber-sumber ataupun alat-alat dalam sistem pendidikan. Mungkin lebih tepat jika dilihat dalam konteks kebangsaan yang diterangkan sebagai ´ yang berkaitan dengan negara secara keseluruhanµ atau sesuatu yang ´ dipilih untuk melambangkan keperibadian Negaraµ. apalagi dimansuhkan.

walaupun mendapat tentangan hebat daripada pelbagai pihak sebelum ini. antara matlamat utama pelaksanaan dasa r ini termasuklah memperuntukkan undang -undang lebih lanjut berkaitan dengan dasar pendidikan bagi menjamin sebuah sistem pendidikan itu menggunakan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Tun Dr Mahadir Mohamad dilaporkan menyarankan penggunaan bahasa Inggeris bagi subjek sains dan teknologi di institusi pengaj ian tinggi di Malaysia (Awang Sariyan. ´ Bahasa Kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan«µ. Penegasan terpenting dalam proklamasi Dasar Pendidikan K ebangsaan adalah sistem pendidikan yang mengutamakan Bahasa Kebangsaan atau bahasa Melayu sebagai media pengajaran dan pembelajaran bagi semua peringkat pendidikan dan semua institusi pendidikan yang tertakluk di bawah bidang kuasa kerajaan. Perkara 17(1) yang menyatakan. Bahasa Melayu dinobatkan sebagai bahasa ilmu apabila wujudnya Akta Pelajaran 1961. semua mata pelajaran Sains dan Ma tematik perlu diajar dalam bahasa Melayu. untuk .Jawatankuasa Penyemakan Pelajaran Rahm an Talib pada tahun 1960. khususnya peruntukan bagi perkembangan yang progresif bagi suatu sistem pelajaran dalam mana Bahasa Kebangsaan adalah menjadi bahasa pengantar utama.µ -Akta Pelajaran 1961 Berdasarkan proklamasi di atas. dan 11(2) Akta pendidikan 1996 (Akta 550). Nampaknya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahawa bahasa Melayu atau Ba hasa Kebangsaan setanding dengan bahasa -bahasa yang lain dari segi kesediaan menerima maklumat atau pun sebagai bahasa ilmu dan ianya telah dijamin kukuhnya disisi Perlembagaan Negara serta Dasar Pendidikan Negara. Antaranya menyebut. Ia dilihat sebagai jalan penyelesaian bagi mengatasi masalah lemah penguasaan bahasa Inggeris dikalangan pelajar. Ini bermakna. termasuk. tindakan ini bertentangan dan melanggar Dasar Bahasa Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Mengapa bahasa Melayu dirasakan sebagai penghalang atau tidak sesuai untuk dijadikan bahasa ilmu ? Adakah wujudnya kelemahan-kelemahan dalam bahasa Melayu itu sendiri yang menjadi penghalang? Pengkaji seterusnya mengkaji tentang ciri -ciri bahasa Melayu. pelaksanaan penggunaan bahasa Inggeris dalam mata pelajaran Sains dan Mat ematik pada peringkat rendah dan menengah dimulakan. 11(1). Malah pada tahun 2003. Ini diperkukuk an lagi dengan Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).2002). ´«Dan bahawasanya peruntukan selanjutnya adalah dikehendaki untuk menentukan agar dasar tersebut dilaksanakan secara berkesan. Seharusnya ia perlu menerima pandangan dan rujukan nasihat oleh Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan seperti mana yang terkandung dalam perkara 10(1). Tahun 1993 mengegarkan hati dan perasaan pendukung bahasa Melayu apabila Perdana Menteri.

Setiap fakta atau hujah mesti dikemukakan dengan sempurna. sesuatu bahasa ti dak mungkin dapat disampaikan dalam bahasa basahan atau digunakan dalam situasi yang tidak formal. 1978). bahasa ilmiah tergolong dalam bahasa rasmi iaitu bahasa yang mematuhi rumus-rumus bahasa. Oleh itu. agaknya tidak sesuai digunakan. tidak terdapat kesalahan tatabahasa dan tidak menggunakan bahasa basahan. Untuk maksud penulisan ilmu. barangkali. Nada formal dan objektif. dan seumpamanya digunakan.. . iaitu menggunakan bahasa yang teratur dan jelas. Untuk menjelaskan ciri khusus sesuatu bahasa ilmiah. halus. Awang Sariyan (1996: 259 -261) menggariskan sepuluh ciri berdasarkan lima belas ciri yang dikemukakan oleh Johanne s (kongres. Oleh itu ungkapan seperti ¶Berdasarkan kajian saya. saya dapati bahawa«· din yatakan sebagai ¶Berdasarkan kajian. variasi bahasa terbina inilah yang menjadi asasnya. Ciri-ciri Bahasa ilmu Penggunaan bahasa Melayu dalam bidang sains dan teknologi merupakan tradisi yang lebih singkat jika dibandingkan penggunaannya dalam bidang sains sosial dan kemanusiaan. untuk mewujudkan keobjektifan penulisan. penyelidik didapati bahawa«· . Oleh sebab itu. Penggunaan nya dalam bidang sains hanya bermula sejak subjek Sains diajar dalam bahasa Melayu di sekolah dan di institusi pengajian tinggi di Malaysia. iaitu berdasarkan fakta dan hasil kajian. Untuk menguasai bahasa terbina yang menjadi asas bahasa ilmu. Oleh itu kata atau ungkapan seperti pada umumnya. sudut pandangan orang ketiga disarankan penggunaannya menggantikan sudut pandangan orang pertama (diri penulis). Menurut Nik Safiah Karim (1986:14) yang memetik pendapat Bernstein (1968) membahagikan bahasa kepada dua variasi iaitu bahasa terhad dan bahasa terbina. berdasarkan kajian. intelektual. Sebaliknya ungkapan seperti berdasarkan analisis data. Abdullah Hassan (1997: 38) menyarankan permisahan antara bahasa Melayu ilmu dan bahasa Melayu umum dilakukan. Sudut Pandangan Orang Ketiga. Tulisan juga mestilah bersifa t objektif. jitu. Abdullah Hassan (198 6: 95) pula menyatakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa ilmu dianggap sebagai superlek yang harus mempunyai ciri -ciri gramatis. Bahasa ilmu adalah bahasa yang digunakan untuk mengungkap ilmu dan memiliki ciri ciri yang tersendiri. bahasa ilmiah mestilah bersifat formal.mengenal pasti dan menjelaskan bahawa bahasa Melayu itu mampu menjadi bahasa wahana ilmu. Ciri-ciri khusus bahasa ilmiah seperti berikut: Tingkat bahasa rasmi. Dalam konteks melihat kemampuan bahasa Melayu sebagai wahana ilmu. pengguna bahasa Melayu perlu menguasai ragam bahasa dan juga laras bahasa. dan elitis. bahasa tulisan ilmiah mestilah bahasa baku. Hal ini penting kerana dapat mengelakkan hubungan atau penglibatan peribadi diri penulis.

Oleh yang demikian tiada sebab bahasa Melayu menjadi penghalang kemajuan atau tidak sesuai sebagai bahasa ilmu. Oleh itu. Jenis -jenis yang lain digunakan sebagai pelengkap. penekanan diberikan kepada objek ayat bukannya subjek pelaku. iaitu ragam pasif yang menggugurkan pelaku. Istilah Khusus. laras bahasa ilmiah ditandai oleh istilah dan lambang khusus mengikut bidang tertentu. Ayat jenis ini sesuai sekali digunakan dalam tulisan ilmiah kerana tulisan ilmiah biasanya mengungkapkan hal -hal yang abstrak dan kompleks. Kata Membazir. Selain itu pemilihan kata amat dititikberatkan dalam tulisan ilmiah. Setiap istilah perlu ditakrifkan.Ragam pasif yang paling sesuai untuk maksud ini ialah ragam pasif neutral. tulisan ilmiah seringkali dimuatkan denga n jadual. ungkapan seperti amat malang. Nada Bersahaja. Tulisan ilmiah tidak memerlukan ¶hiasan· . perbincangan. Masalah-masalah bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu Perubahan dasar pendidikan Negara iaitu tentang bahasa pengantar bagi mata . Ayat Majmuk. tulisan ilm iah perlu dihindari ungkapan yang keterlaluan. Bahasa Melayu telah mencapai tahap kesempurnaannya. jenis wacana pemaparan mendapat tempat yang utama. Ini disebabkan dalam struktur pasif. rajah. tulisan ilmiah sering ditandai oleh penggu naan ayat majmuk gabungan atau ayat majmuk pancangan. Bantuan Ilustrasi. Contohnya: Data yang digunakan dalam kajian ini«dan sebagainya. peta. dalam tulisan ilmiah. pelukisan. sayangnya. malang sekali dan seumpamanya tidak harus digunakan dalam tulisan ilmiah. Justeru d engan itu pengkaji menjelaskan tentang halangan -halangan atau masalah yang dihadapi oleh bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. adakalanya huraian menggunakan bahasa sahaja tidak cukup tetapi perlu dibantu oleh penggunaan ilustrasi. berlebihan dan emosional. Dalam tulisan ilmiah. dan penceritaan. amat mendukacitakan. Ini bererti bahawa dalam tulisan ilmiah. kata membazir tidak diperlukan kerana kata -kata seperti itu tidak berfungsi dan menjelaskan makna. kata yang digunakan mestilah tepat dan sesuai. dan sebagainya. Wacana Pemaparan. Bagi mengelakkan penglibatan diri penulis. Berdasarkan penerangan ciri -ciri bahasa ilmiah di atas jelas m enunjukkan bahawa bahasa Melayu mempunyai ciri -ciri yang baik sebagai bahasa ilmu. dalam penulisan ada empat jenis wacana yang biasa digunakan.Ragam Pasif. iaitu pemaparan. gambar. ragam pasif boleh digunakan. Oleh itu.

dengan kuasa undang undang. undang -undang. Penggunaan bahasa Melayu kurang dipraktikan serta lebih mudah mencampuradukkan dengan bahasa asing. betul. Ketiadaan badan yang khusus yang benar -benar berkuasa. Rakyat belum dapat menerima bahasa Melayu dengan sepenuhnya dan hal ini ada kaitan juga dengan penerbitan buku -buku ilmiah dalam bahasa Melayu yang masih tidak mencukupi serta kurang memberi fokus yang tepat tentang sesuatu perkara atau bidang di peringkat asas dan juga peringkat lanjutan. Surat-menyurat mula ditulis dalam bahasa lain contohnya perjanjian jual beli kebanyakanya tidak dibuat dalam bahasa Kebangsaan dan seringkali terdapat kekeliruan dan maklumat yang berbeza dan ia mencetuskan banyak masalah sejak kebelakangan ini. Hakikat bahawa dalam penggunaan bahasa harian rakyat Malaysia. Dewan Bahasa (2006: 27 -29) Wujudnya golongan bangsa Malaysia yang terlalu bangga dengan bahasa asing. Kemahiran berkomunikasi dan penulisan tidak diberikan penekanan secara bersungguh -sungguh. Pencarian istilah yang baru akan terbantut ini akan menyebabkan bahasa Melayu ketandusan istilah ilmu. Pendidikan diperingkat sekolah mendapat tempias yang besar kerana kurikulum yang berubah-ubah antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris.maka usaha ke arah ini kurang berkesan. sama ada di sektor swasta ataupun di beberapa jabatan kerajaan. buktinya masih kurang penerbitkan buku -buku berunsur ilmiah yang diterbitkan dikalangan guru. Kesannya seolah -olah bahasa Melayu itu ketandusan idea dan gagal dalam penyampaian ilmu. ini terpapar dalam rancangan ber bentuk perbincangan politik dan juga ekonomi. justeru dengan itu akta bahasa tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. terdapat sikap tidak menghormati bahasa kebangsaan. tiada tindakan yang dapat diambil terhadap mere ka yang mengutamakan bahasa Inggeris. dasar tersebut membawa mesej tentang ketidakupayaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan sekali gus meminggirkannya. Guru yang mengajar bahasa Melayu didapati kurang berketerampilan dalam pengajaran bahasa Melayu di peringkat rendah dan menengah. dan indah. Arbak Othman. Bahasa Melayu seperti tidak layak untuk menjadi pengantar ilmu. pendidikan dan veterinar. untuk memantau dan membimbing penggunaan bahasa Melayu supaya baik. Pelajar di institusi pengajian . pengurusan perniagaan. Tenaga pengajar institusi pengajian tinggi awam ketika ini seolah -olah berlumbalumba untuk menjadikan bahasa Ingg eris sebagai bahasa pengajaran kursus dalam bidang yang mampu disampaikan dengan baik dalam bahasa kebangsaan. seperti kursus ekomoni. Dalam sekelip mata.pelajaran Sains dan Matematik meninggalkan kesan yang amat buruk ke atas bahasa Melayu. De wan Bahasa dan Pustaka hanya boleh memberi nasihat sahaja tetapi tidak diberikan kuasa undang -undang.

Ia sesuai dengan statusnya sebagai bahasa negara dan bagi ´mengangkasakanµ tamadun bangsa. Budaya menulis dan menerbitkan buku ilmiah dalam kalangan ahli akademik (kecuali bidang kebahasaan). sewaktu itu kita mengalami masalah kekurangan guru bahasa Inggeris yang agak serius. Adalah diharapkan agar kerajaan mengubah semula keputusan yang dibuat agar bahasa Melayu terus hidup dan sebagai bahasa ilmu. Setelah dikenalpasti tentang masalah yang dialami oleh bahasa melayu sebagai bahasa ilmu. amat menarik perhatian pengkaji tentang kegusaran mereka tentang masa depan bahasa Melayu. . ini dapat dilihat dalam merangka kurikulum khususnya pelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris. Memberikan kuasa mengambil tindakan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka agar dapat bertindak kepada pesalah-pesalah bahasa yang selama ini sering mempersoalkan kuasa DBP dari segi undang -undang. Bila ia diaksanakan guru yang sedia-ada diberi kursus yang ringkas dan berdepan dengan berbagai masalah walaupun diberi pelbagai modul pengajaran.tinggi masih menggunakan buku-buku dalam bahasa Ingger is sebagai bahan rujukan utama. Akan tetapi penterjemahan karya asing dalam bahasa Melayu sangat diharapkan. Langkah memberikan kuasa kepada DBP hendaklah disertai penjelasan yang rapi agar semua pihak bersetuju untuk menerimanya. masih rendah kerana mereka lebih berminat menulis jurnal dengan tujuan kenaikan pangkat dan bukannya menyebarkan ilmu dalam bahasa Melayu. Pihak perancang kurikulum seharusnya membuat kajian yang mendalam sebelum melakukan perubahan. selaras dengan peruntukan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Langkah-langkah Mengembalikan Bahasa Melayu Sebagai Bah asa Ilmu Keberanian beberapa perwakilan dalam Pehimpunan Agung Tahunan UMNO pada 5 hingga 9 November. Guru-guru yang mengajar bahasa Melayu hendaklah digalakkan memberi sumbangan ilmiah dan diberi pengiktirafan serta mendapat ¶markah bonus· dalam penilaian kenaikan pangkat ini akan mendorong penghasilan bahan ilmiah dikalangan guru. Keputusannya Perdana Menteri dan Menteri Pelajaran bersetuju untuk menangguhkan pelaksanaan sepenuhnya penggunaan bahasa Inggeris bagi mata pelajaran tersebut dalam UPSR 2008. tumpuan dialih pula kepada cara -cara untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai wahana ilmu. Penerbitan buku juga dapat membantu menyele saikan masalah ketandusan ilmu. Usaha ini akan mempercepatkan proses percambahan ilmu dalam sesuatu bidang dalam bahasa Melayu. dengan lantang mereka mendesak kerajaan mengembalikan semula pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Melayu.

Seterusnya dihuraikan masalah -masalah yang dihadapi oleh bahasa Melayu iaitu perubahan dasar pendidikan negara. perbanyakan penerbitan dan penterj emahan karya asing. memberi ganjaran kepada guru yang memberi sumbangan ilmu. tenaga pengajar IPTA yang mengagungkan bahasa Inggeris. Penghasilan cakera padat mengenai panduan Bahasa Isyarat Malaysia yang diterjemahkan dari bahasa asing amat dialukan. sektor swasta yang kurang menggunakan bahasa Melayu. Kesimpulan Bahasa Melayu telah mencapai tahap kegemilangannya hingga menjadi lingua frangca dan bahasa ilmu sewaktu pada suatu ketika dahulu. Perkara 152 Perlembagaan negara telah menjamin dan mengiktiraf bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan seterusnya menjadikan bahasa ilmu. dan penghasilan cakera padat panduan bahasa isyarat Malaysia satu sumbangan ilmu. . kerana sifat keterbukaan yang ad a padanya iaitu mudah menerima pengaruh bahasa asing. DBP. buktinya terdapat sumbangan yang dihasilkan oleh sarjana Belanda dan British. Abdullah Yusof. wujudnya golongan tidak yakin dengan bahasa Melayu. perancangan kurikulum.(2006:48 -51) . pendukung ilmu IPTA seharusnya yakin dengan kemampuan bahasa Melayu. pembinaan dan pemantapan bahasa. Dalam kajian ini juga telah dihuraikan tentang fungsi iaitu ciri -ciri yang terdapat dalam bahasa Melayu itu yang menjadikan ianya sebagai bahasa wahana ilmu kerana kemantapan yang ada pada memudahkan ia menyera p pelbagai budaya ilmu. masalah perubahan kurikulum. Para sarjana barat berasa kagum dan mempelajarinya. dan kekurangan penerbitan bahan ilmiah.Pihak pendukung ilmu di institusi pengajian tinggi awam seharusnya berkeyakinan penuh terhadap kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu ini telah terbukti dengan kemampuan bangsa Malaysia mengarap ilmu hingga tahap yang tertinggi walaupun asasnya menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantara ilmu. guru yang kurang proaktif. Bahasa Melayu telah mengalami tiga tahap perkembangan iaitu pemupukan. Dasar Pendidikan Kebangsaan sebagai peneguhnya iaitu memberi halatuju kepada b ahasa Melayu dalam sistem pendidikan negara. Memberi kuasa penguatkuasaan dan pendakwaan kepada DBP. ketiadaan penguatkuasa undang -undang. Langkah-langkah untuk mengembalikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu juga dibincangkan iaitu desakan kepada kerajaan oleh pewakilan UMNO menampakkan sedikit hasil. ini kerana terdapat 4000 pelajar yang sedang bersekolah di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia dapat membantu golongan ini serta mas yarakat berkomunikasi dengan lebih mudah.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa. Sejarah Pertumbuhan Bahasa Kebangsaan Kita. Rujukan Ismail Hussein (1992). ini telah terbukti yang mana Korea. Kepimpinan Pendidikan Di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asal -usul bahasa Melayu. hlm 10 -13.Sebagai rumusannya pengkaji berpendapat bahawa bahasa Melayu telah mencapai tahap kesempurnaannya. Nik Safiah Karim (2006). Seharusnya kita sebagai rakyat Malaysia berbangga dengan pencapaiannya dan bukan berasa sangsi hingga sanggup menganaktirikan bahasa sendiri. . dan Jepun disertai oleh China yang sangat mendaulatkan bahasanya mampu menjadi gergasi ekonomi dunia. mampu bersaing dan berdaya maju dalam mencapai bahasa ilmu. Yahya Don (2007). hlm 14 -19. Kuas a DBP Mengembalikan Upaya Bahasa Melayu. hlm 1 -6. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa. Hlm 70-71. Zaitul Azmz Zainon Hamzah (2006). Oleh yang demikian bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu. Kuala Lumpur:PTS Professional. Membudayakan Bahasa Kebangsaan. Terbukti bahawa sesuatu bahasa tidak pernah menjadi penghalang kemajuan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->